Табыс салығы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

1. Табыс салығының экономикалық мәні мен маңызы және қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

1.1 Табысқа салынатын салықтың пайда болуы мен дамуы ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Табысқа салынатын салықтың мәні мен маңызы және эконо. микадағы алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын есептеу механизмі және оған экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ...18

2.1 Корпорациялық табыс салығын есептеу механизмі ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2. Қазақстан Республикасында компаниялардан түсетін салықтардың тәжірибелік негіздері (мысалға, Алматы қаласы бойынша Салық комитеті) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болды және мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі болып табылды. Қаңдайда бір мемлекеттің қаржылық базасы болмаса қызмет атқару мүмкін емес. Соған байланысты қаржылық базасын құру керек. Ол қаржының негізі болып салық табылады.
Рыноктық жағдайда салықтар мемлекеттік кірістердің қайнар көзі болып табылады. Оны заңды және жеке тұлғалар белгілі бір мөлшерде белгіленген мерзімде міндетті төлем ретінде мемлекетке төлейді.
Мемлекет өзіне ақша қаражаттарын әр түрлі тәсілдермен табады.
Кейбір жағдайларда, ол иемденушіден мемлекетке ерікті түрде ақшаны беруге негізделетін тәсілді қолдану мүмкін. Бұндай тәсілдің классикалық мысалы - мемлекеттік борыш (ішкі және сыртқы). Басқа жағдайларда, мемлекетпен ақшаны табу, оларды мәжбүрлі алу жолымен іске асырылады. Бұл жерде классикалық мысалы болып салықтар табылады.
Салықтар, іскері пайдамен қатар, мемлекет өзіне ақша табудың ең ежелгі тәсілі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес елімізде салықтардың он бір түрі төленеді, оның ішінде өте маңызды салық болып корпорациялық табыс салығы табылады. Осы салықпен байланысты сұрақтар қаншалықты мемлекет үшін соншалықты шаруашылық субъект үшін көкейтесті. Мемлекет үшін корпорациялық табыс салығы - бюджеттегі кіріс бөлімінің негізгі көзі, ал шаруашылық субъект үшін - бұл салықтың өте үлкен үлестік салмағы, осыдан кәсіпкерлік қызметке тигізетін әсері елеулі.
Кәсіпкерлік қызметтің дамуы мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы басты проблемаларының бірі. Бүгінгі таңда кәсіпкерлік қызметтің өзектілігі соншалықты, оған бүкіл дүниежүзі мемлекеттері басты көңіл бөледі.
Кәсіпкерлік құрылымдардың дамуы мен күнделікті өсуі, нарықтық экономиканың болуының міндетті шарты. Мемлекетімізде нарықтық экономиканың дамуына нақты уақытта дамымаған салалар үлкен мәнге ие болуда. Ол халықтың ауқымды бөлігінің экономикалық белсенділігін арттыруда, бәсекелестіктің дамуында, экономиканың құрылымдық өзгеруіне, жұмыс орындарының қалыптасуында бастапқы қадам болады.
«Қазақстан - 2030» даму стратегиясында мемлекетіміздің өркендеуінің, дамуының басты жолы, кәсіпкерліктің, оның ішінде шағын және орта бизнестің дамуы болып саналады. Экономика дамуының басыңқы мақсаттарына жету үшін кәсіпкерліктің жаңа сапалық деңгейге шығуы абзал. Аталған деңгейге шығу, мемлекеттің тиімді жұмыс істейтін жүйесі мен қоғамдық қолдау арқылы мүмкін болады. Қолдаудың бір факторы салық факторы болып табылады. Салық арқылы мемлекет салаларды қолдап, оларға бәсекелестік жағдай жасай алады, немесе керісінше, сала субъектілеріне тежеу жасау арқылы олардың жұмыс белсенділігін шектей алады. Сондықтан, өндірістік кәсіпорындарды салықтық қолдау өзекті мәселе болады.
1. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. - Алматы: Жеті Жарғы, 1998.-С.5.
2. Черник Д.Г. Налоги. - Москва: Финансы и статистика, 2000. - С.5-8, 274-279, 280-284.
3. Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы. - Алматы: 2005. - 208-210 6.
4. Тапенова А.Р. Влияние налоговой системы на хозяйственную деятельность предприятия// АльПари, 2007. - №1. - С.ЗЗ.
5. Кан Г. История Казахстана. - Алматы: ВШП Әділет, 2000. - С.69.
6. Налогообложение в КСК.// Налоговый вестник в Казахстане, 2008. - №2. С.18.
7. Текстовый отчет НК по г. Алматы за январь-декабрь 2007 года/Ютчет - 2008.
8. Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу. - Алматы: Экономика, 2007. - б.128,129.
9. Нуракаева А. Мировой опыт: налогообложения в Италии.// Вестник
налоговой службы Республики Казахстан, - 2007. - №1. - С.27-33.
10. . Кодекс РК «о Налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс). - Алматы: Бико, - 2008.
11. ЧимБұлатова В.Х. Налогообложение банков второго уровня// ҚазЭУ хабаршысы, 2007. - №5. - с. 195.
12. Елбасы Н.Ә. Назарбаев – жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан // Егемен Қазақстан, 01.03.2008.
13. .Абдирова А. Новые налоговые льготы.// Рынок ценных бумаг Казахстана, 2008. -№3.-С.44
14. Нурумов А. Влияние налоговой нагрузки на экономический рост Республики Казахстан// АльПари, 2007. - №1. - С.30.
15. Ермекбаева Б. Кәсіпкерлікке салық салу механизімін жетілдірудің кейбір мәселелері.// АльГІари, 2007. - №2. - 6.48.
16. Сережкина Е. Корпоративный подоходный налог//Мир финансов, 12004. №1.-С22.
17.Юсупова А. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по: КПН// Вестник нологовой службы Республики Казахстан, 2004. - №7. - С.4.
18.Кодекс РК «об Административных правонарушениях». - Алматы: Юрист, 2008. -С.71,72.
19. Иконников А. Между планом и жизнью.// Континент, - 2005. - №1. - с.34.
20.Онжигитов С. Экономическая сущность контроля налоговых органов за налоговыми платежами юридических лиц// ҚазЭУ хабаршысы, 2007. - №5. - С.190.
21. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы.// - Длматы, Агенство РК по статистике, 2008ж.
22. Ахметов Б. Анализ исполнения доходной части Гбсударственного бюджета Республики Казахстан за 2007год//Вестник нологовой службы Республики Казахстан, 2008. - №3. - С.7.
23. Кулгараева А. Об изменениях и дополнениях в части совершенствования порядка обложения КПН с 1 января 2008 года//Вестник нологовой службы Республики Казахстан, 2008. - №1. - С.6.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..........................................................5
1. Табыс салығының экономикалық мәні мен ... ... ... ... ... ... ... мен
дамуы........................7
1.2 Табысқа салынатын салықтың мәні мен маңызы және эконо-
микадағы алатын
орны............................................................
................13
2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасында ... ... ... ... және оған ... ... ... салығын есептеу
механизмі.............................18
2.2. Қазақстан Республикасында компаниялардан түсетін салықтардың
тәжірибелік негіздері (мысалға, Алматы қаласы бойынша Салық
комитеті).......................................................
...........................................24
Қорытынды...................................................................
................................................34
Пайдаланылған ... ... ... ... ... болды және мемлекеттің
өмір сүріп, дамуының негізі болып табылды. Қаңдайда бір ... ... ... ... ... ... ... Соған байланысты
қаржылық базасын құру ... Ол ... ... ... салық табылады.
Рыноктық жағдайда салықтар мемлекеттік кірістердің қайнар көзі ... Оны ... және жеке ... ... бір мөлшерде белгіленген
мерзімде міндетті төлем ретінде мемлекетке ... ... ақша ... әр түрлі тәсілдермен табады.
Кейбір жағдайларда, ол иемденушіден мемлекетке ерікті түрде ... ... ... ... ... Бұндай тәсілдің классикалық
мысалы - мемлекеттік борыш (ішкі және ... ... ... ақшаны табу, оларды мәжбүрлі алу жолымен іске асырылады. Бұл
жерде классикалық мысалы болып салықтар табылады.
Салықтар, іскері ... ... ... ... ақша ... ең ежелгі
тәсілі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес елімізде салықтардың
он бір түрі төленеді, оның ішінде өте ... ... ... ... ... ... Осы салықпен байланысты сұрақтар қаншалықты мемлекет
үшін соншалықты шаруашылық субъект үшін ... ... ... табыс салығы - бюджеттегі кіріс бөлімінің негізгі көзі, ... ... үшін - бұл ... өте ... ... ... осыдан
кәсіпкерлік қызметке тигізетін әсері елеулі.
Кәсіпкерлік қызметтің дамуы мемлекетіміздің бүгінгі ... ... ... ... ... ... қызметтің өзектілігі
соншалықты, оған бүкіл дүниежүзі мемлекеттері ... ... ... ... ... мен ... ... нарықтық
экономиканың болуының міндетті шарты. Мемлекетімізде нарықтық ... ... ... ... ... үлкен мәнге ие болуда. Ол
халықтың ауқымды ... ... ... арттыруда,
бәсекелестіктің дамуында, экономиканың құрылымдық ... ... ... ... ... ... - 2030» даму стратегиясында мемлекетіміздің өркендеуінің,
дамуының басты жолы, кәсіпкерліктің, оның ішінде шағын және орта ... ... ... ... дамуының басыңқы мақсаттарына жету үшін
кәсіпкерліктің жаңа сапалық деңгейге шығуы абзал. Аталған ... ... ... ... ... жүйесі мен қоғамдық қолдау арқылы мүмкін
болады. Қолдаудың бір факторы салық факторы болып табылады. ... ... ... ... ... ... жағдай жасай алады, немесе
керісінше, сала субъектілеріне тежеу жасау ... ... ... шектей алады. Сондықтан, өндірістік кәсіпорындарды салықтық
қолдау өзекті мәселе болады.
Рыноктық экономика қатынастарына өтуде мемлекет алдында ... ... ... салу ... ... болуда. Салық салу механизмін
басқару арқылы, яғни ... ... ... ... ... ... ... әдістерді өзгерту, салық мөлшерлемесін өзгерту, ... ... ... тоқтату арқылы мемлекет кәсіпкерлік қызметтің
дамуына ... ... әсер ете ... Ал бұл ... өсу ... тікелей әсер етеді. Осы орайдағы қарастырылған
диплом жұмысы өзекті тақырыпқа арналған. Диплом ... ... ... ... ... ... негізінде проблемалық мәселелерді
анықтап, жетілдіру жолдарын ұсыну.
Салық ... алға ... ... ... ... ... ... басым бөлігін салықтар алады. Оның ішінде корпоративтік ... ... ... орасан. Сондықтан салықтар экономиканы тежеуші
фактор болмай, керісінше экономиканы өсіруші факторы болуы тиіс.
1. Табыс салығының экономикалық мәні мен ... және ... ... салынатын салықтың пайда болуы мен дамуы
Салықтардың экономикалық категория ретінде пайда болуы мен қызмет
атқаруы мемлекеттің ... ... да бір ... тек қана белгіленген меншік қаржылық базаға ие
болған кезде қызмет атқаруы мүмкін. Қарапайым сөзбен ... ... ... және ... ... іске ... ... пайда
болатын шығыстарды жабу үшін белгілі ақша саласына ие болғанда. Бұл арада,
ақша саласынан пайда алуға ... ... бір ... ... ... Бұл ... мемлекеттік қызмет, яғни оның басқару
қызметі жатпайды, яғни ол қызмет атқару сипатына ие болғанымен акша ... құны бар ... ... ... ... ақша ... ... атқаруын қамтамассыз ету үшін қажетті ақша қаражаттарын
жұмылдыру» деп аталатын, оның қарсылық қызмет элементінің ... ... ... ... ... ... ... негізгі
бағыты тұтынудың орталықтандырылған қоғамдық қорлары арқылы халықтың нақты
табыстарының едәуір бөлігін қалыптастырудың өзін ақтамаған қағидатынан ... ... ... Бұл ... белсенділігінің күшеюіндегі экономикалық
ынталылықтың механизмі арқылы халықтың еңбекке жарамды бөлігінің табыстарын
айтарлықтай арттыруға ... ... ... ... арқылы қоғамның
еңбекке жарамсыз мүшелерінің неғұрлым тиімді және ... ... ... ... өзіне ақша қаражаттарын әр түрлі тәсілдермен табады. ... ол ... ... ерікті түрде ақшаны ... ... ... мүмкін. Бұндай тәсілдің классикалық мысалы -
мемлекеттік борыш (ішкі және ... ... ... ... ... оларды мәжбүрлі алу жолымен іске асырылады. Бұл жерде классикалық
мысалы болып салықтар табылады.
Салықтар, іскерлі пайдамен ... ... ... ақша ... ... тәсілі болып табылады. Ежелгі тәсілдерді дамыту барысында мемлекет
өзіне қаржы жинақтау жүйесінің түрлі ... ... ... ... жинауда, біріншіден міндеттеп, одан ... ... ... ... ... ... ... арқылы қаржы тарту, яғни алымдар жүйесін ... ... ... оның көп ... ... ... ... салықтардан
қалыптастырды.
Мемлекеттік ұйымдастырудың ең басты ... ... ... ... деп ... беруді санауға болады. Бұл тек қана ерікті түрде
жүзеге асырылды деп ... ... ... ... ... ... міндетті түрде
жүргізіліп, мәжбүрлі төлем немесе алым болған [1].
Алымдардың пайыз мөлшерлемесі бекітілген Моисейдің бес кітапшасында
келесідей делінген: «әр ... ... ... ағаш ... ... оныншы бөлігі құдайдікі». Сонымен, алғаш салықтық
мөлшерлеме, барлық табыстардың 10 % ... ... ... ... ... ... ... ол ақсүйектердің
пайдасына шіркеу ондығымен қатар алына бастады. Бұл тәжірибе бірнеше ... әр ... ... ... Мысырдан орта ғасырлық Еуропаға дейін
қолданылып отырды. Сонымен, көне Грецияда VII-VI ғғ. ... ... ... ... 10-шы ... немесе 20-шы бөлік салығын енгізді. ... ... ... ... ... ... ... салуға,
шіркеулерді, құбырларды, жолдарды жөндеуге және басқа қоғамдық ... ... ... ... ... ... салық салуда әртүрлі қарсы әрекеттер
болған. Мысалы, Афинада ерікті азамат салық ... ... ... беру –әр ... өз тілегі. Бірақ, ірі шығыстар пайда болған ... ... ... табыстан пайыз аударым ұстаған.
Бұрынғы заманнан келіп жатқан салық ... ... ... ... ... Рим қаласынан және оның қасындағы аймақтардан
тұрған. Бейбітшілік уақытта салықтар ... ... ... ... ... ... себебі, басқарушылар өз қызметін ақысыз атқарып,
кейбір кезде өздерінің қаражаттарын салған. Шығыстардың ... ... ... ... ... ... Рим азаматтары өздерінің кірістеріне сай салық төлеген.
Салықтың сомасын (ценз) анықтау әр - бір бес жылда ... ... ... ... Рим азаматтары цензорларға өздерінің мүлік жағдайы
мен ... ... ... ... отырған. Осыдан келесі қорытындыға
келуге болады - сол кезде тыбысты ... ... ... ғғ. ... Рим мемлекеті жаңа қалалар мен жерлерді жаулап алу
себепті дами ... ... ... да ... ... ... ... жергілікті салықтар мен борыштар пайда болды. Римдегі сияқты, ... ... ... негізделетін. Салық сомасы әр 5 жылда
анықталатын.
Рим қаласынан тыс тұратын Рим азаматтары мемлекеттік және сол ... ... ... ... ... салықтар төмендетілген, кейде мемлекеттік
салықтар толық тоқтатылған. Қажет қаражаттар отар ... ... ... Ал ... ... ... азаматтар коммуналдық
салықтарды тұрақты төлеген.
Құрамында провинциялардың ... Рим ... ... ... тұрғындары империяға кірді, бірақ тең азамат ... Олар ... ... ... ... бұл ... тәуелділігін
айқын көрсетеді. Салық салуда тұрақты жүйелік болмады.
Ал, Рим ... ... ... ... ... мен жерлер, жаулану
барысында жоғары салық төлеуге мәжбүрлі болды.
Рим провинцияларында кірістердің негізгі көзі ... ... ... ... оның ... жер ... 1/10 кірісін
құрайды. Сонымен қатар, салық салудың ерекше ... ... ... ... жүзім бұтақтарын қоса отырып салық салынған.
Меншіктің басқа да түрлеріне салық салынған: жылжымайтын мүлікке,
малға, құнды ... ... ... ... ... үшін ... ... төлейтін..
Тікелей салықтардан басқа, Рим империясында жанама салықтарда болған.
Сонымен, салықтардың жанама және тікелей ... ... ... заманнан
келе жатқанын көріп отырмыз.
Бұндай төленудің критериі болып тұтынушыларға салықтарды аудару
табылады. Осы ... ... ... тікелей салықтың төлеушісі табыс
алатын мүлікке ие ... ... ... ол ... ... ... ... азаматтар. Оларға, тауар бағасына қосымша құн қосу арқылы салық
аударылады. Бұл тек қана ... ... ... еске ... жөн, ... ... да ... болуы мүмкін. Мысалы, кейбір жағдайлар болған
кезде, тікелей салықтар, бағаны өсіру механизмі ... ... ... ... ... толық мөлшерде тұтынушыларға тұрақты түрде аударылу
мүмкін емес. ... ... ... баға ... ... ... тек қана қажетті көлемін қабылдайды. Жанама салықтар арасында, Римде
ең салмақты салықтар болып мыналар табылған: алайда 1% ... ... ... салық; 4% мөлшерлемесі бойынша құлдарды сату - сатып алу
кездегі ерекше салық; 5% ... ... ... ... үшін ... ғасырдың 6 жылында, император Август, 5% мөлшерлемесі бойынша
мұрадан салық енгізген. Бұл ... тек қана Рим ... ... ... ... болған. Алынған қаражаттар ... ... ... ету үшін ... ... шаруашылық дәстүрлер Византияға көшкен.
Бастапқы Византияда VII ғ. дейін ... ... 2 түрі ... ... жер ... ... ... әскерді қамтамасыз ету салығы,
жылқыны сатып алуға салық, әскери борыштан босатылу үшін салық, ... үшін баж ... ... ... ... беру үшін ... және басқалары.
Византияда көп көлемде төтенше салықтар болған, мысалы: флотты құру
үшін, әскери сарбаздарды асырау үшін және ... ... ... ... ... ... бастаған. Бұл арада
да қазынаның негізгі көзі болып алым - салық табылады. Бұл басында ... ал ... ... ... ... ... ... салық. Алым -салық
екі тәсілмен алынған: арбамен немесе жүкпен - ... ... ... және
адаммен - феодалдар немесе олардың сарбаздары алым - салыққа өздері ... ... салу сату ... сот ... ... ... «Мыт» бажы -
тау күзетінен тауарды өткізген үшін төлем; «өткел» бажы - ... ... ... ... - ... ұйымдастырған үшін төлем; «вес» және
«мера» баждары тауарды таразыға тарту және өлншеу үшін ... ... ... Еуропада, XVI - XVII ғасырларда, жаңа тарихтың
бастапқы кезеңдерінде пайда ... ... ... әлі де ... сондықтан, парламент үкіметке төтенше салықтарды енгізуге және
алуға дүркінді рұқсат беретін.
Алайда, салық ... ... ... жататын адамдар болып
табылады, яғни ... ауыл ... мен ... ... ... жатпайтын
адамдар.
Тұрақты түрде, салық құқығы, салық ауыртпашылығын бөлу ... ... қызу ... ... қана XVII ғасырдың аяғында - XVIII ғасырдың басында, Еуропа
елдерінде әкімшілік мемлекет қалыптаса бастады. ... ... ... және ... үнемді салық жүйесі құрыла бастады. ... ... және ... ... ... ... салықтардың арасында маңызды
рольді акциз атқара бастады. Алайда, ол ... ... ... ... ... ... ... кезде салық тек қана қалаға
әкелінетін тауарларға салынатын, яғни ... ... ... ... ... мөлшері 5% бастап 20% арасында болған.
Салық алудың мөлшеріне қандайда бір ғылыми дәлелдеме болған жоқ.
Тұтыну заттарына салық - ірі кірістердің ... ... олар ... кедергі әкелетін. Тікелей салықтардың арасында негізгі салықтар
жанбасылық ... және ... ... болды.
Олардан дворяндар мен рухани мекемелер босатылған. Бірақ, буржуазия
мен қарапайым ... ... ... ... ... ... салықтар ретінде табыстаған.
Салық салу теориясының жоқтығы, ... ... ... ауыр ... ... Тек қана XVIII ... ... кең көлемде салық салудың теория мен практика мәселелері
әзірленген. Оның негізін салушы деп ... ... және ... ... ... ... ... салудың классикалық принциптері бүгінгі салық
салудың негізі болып табылады.
Қазақстан аймағында салық салудың өзгеше жүйесі қалыптасқан.
Бұл жерде, салықтар, ... ... ... ... (жер ... - ... аймақтарында малдың 20 бөлігі), үшір (астықтың 10 бөлігі)
ретінде алынған. Себебі, ауыл ... ... ... мен билердің
жерлерінде көшпелі тұрмыс жүргізген. Осыған қоса алар, хандар мен билер
далада жүрген ... ... ... жауынгерлерді әскери жарақпен және
тамақпен қамтамасыз еткен. Яғни, өзінің ханына сыйлық берген: малмен -соғым
және етпен - ... ... сот ... ... 1/10 мөлшерінде, сот бажы
хаңлык болған. Тағы да баждың бір түрі – бұл, ... ... ... үшін
баж төлемі. Ал соғыс кездерде, малдан басқа, табыстың ірі көзі ... ... - ясыр ... ... ... хан адат жүйесін құрастырған. Бұл тарихта Тәуке
ханның «Жеті жарғысы» деп аталған. Бұнда, қазақ - феодал ... ... ... өкілдердің мүліктік қарым-қатынастары реттелген.
Тәуке ханның «Жеті жарғысының» бір бабы «құнға» арналған. ... құн ... ... ... ... ... жеті еселік мөлшерде
(атағы жоқ жеті малшы үшін төлем ретінде) төлем, ал құл ... ... ... өлген сияқты саналған.
Сұлтанды немесе хажданы ренжіткен үшін айып алынған, яғни айып -тоғыз
мал мөлшеріндегі айыппұл, ал ... үшін - 27 ... тең ... ... құн ... ... ... байдың «барымтаға» құқығы бар болған.
«Барымта» - жауапкердің немесе оның туыстарының ... ... ... құқық
берген [2].
1841 жылы Жәңгір ханның нұсқауы бойынша «Зекетті алу туралы» ақша
нысанын ... яғни ... - ... немесе малмен. Бұл, қазақ - феодал
қоғам дамуындағы сапалы жаңа ... ... ... ... Яғни,
тауар өндірісінің жаңа деңгейіне өту.
Аталған алымдардан басқа, ішкі орданың қазақ тұрғын салығы, ... ... ... ... салықтық төлемдерді төлеген. Мысалы,
басқа тайпаларда жұмыс ... үшін ... - ... ... киіз ... ... жерлерге малды жіберген үшін акциз төлемі төленген.
Салық жүйесінің даму ... ... ... орыс ... ... байланысты. Яғни, орыс патшалығының қолданыстағы
салық салу ережесі енгізілген.
Еліміз даму сатысында көбінде бөгде елдердің ... ... ... өз ... сай ... қолдануды дамытқан.
Барлық қоғам мүшелерінің міндеті мен ... ... ... ... ... ... ал ... дегеніміз - бұл материалдық
төлем, яғни заңнама бойынша белгіленген ... ... ... міндетті түрде мемлекет пайдасына алынатын қайтарылмайтын
сипаттағы ақшалай қаражат болып табылады.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық экономикалық ... ... іс - ... ... ... мемлекет кірістерінің негізгі көзі -
ұлттық табысты қайта бөлудің басты қаржылық құралы, ... ... ... ... ... ... көзі болып табылады.
Салықтарда мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... ... ... - ... құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен
айқындалады. Белгілі философ ... ... ... ... ... ... борышы» деген еді. Бірақ соған қарамастан ... бір ... ... ... ... ... ... жалтару – салық төлемдерін толық немесе ішінара ... ... ... ... салу ... ... пайданы, тауар айналымын,
мүлікті) әдейі жасыруы және азайтуы. Салық төлеушілердің мұндай заңсыз іс ... ... ... айтарлықтай нұқсан келтіреді: мемлекеттік бюджет
әдәуір қаражаттарды ала алмайды, ... ... ... ... ... көздері жасалынады, кәсіпкерлік сферасында, салада
аймақта және тағы ... құн ... ... ... ... төлеуден бас тарту және салықты айналып өту әлемдік
тәжірибеде салық құқығының қалыптасуынан кейін ... бола ... ... ... ... ... ... деген сұраққа жауап іздеп көрелік.
Оның әр түрлі себептері болуы ... ... ... немесе өзгеде қызметті қалыпты ... ... ... ... ... ... көптігі және
жоғары мөлшерлемелері салық салынатын субьектінің көлеңкелі экономикаға
кетуіне жәрдемдеседі.
2) салық заңнамасының ... ... ... оның анық еместігі,
нұсқаулықтары мен ... ... мен ... ... ондағы толықтырулардың, өзгертулердің, түзетулердің көптігі.
3) салық қызметін ұйымдастырудағы кемшіліктер; ... ... мен ... ... ... мен ... ... салаларын жеткіліксіз білуі; ... ... ... ... іс - ... ... ... баю немесе көлеңкелі бизнестегі инвестициялау мақсатымен
субьектілердің оларды төлемеуге қасақана, әдейі ... және тағы ... ... қоғамдағы алатын маңызды рөлін ескере отырып, ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін мемлекет
әрбір салық түрін рационизациялау арқылы және ... ... ... ... ... ... ... төлеуден бас тартуды мүмкін емес ететіндей
мәжбүрлеу механизмін, бақылау аппаратын құрады, салықтық заңнама негіздерін
дұрыс орындамағаны үшін заңды жауапкершілік ... ... және ... тәжірибе көрсетіп отырғандай, қазіргі кезде экономиканың
мүлтіксіз ... ... өмір ... ... ... мен
қажеттіліктеріне жеткілікті деңгейде көңіл аударылмайынша мүмкін ... ... ... дамуы кезінде маңызды
мәселелердің бірі нарықтың дамуы салдарынан пайда ... кері ... және ... ... - экономикалық топтарға бөлінуін одан әрі
тереңдетуге мүмкіндік беретін ... ... ... ... құру ... ... ... маңызды мәселелердің жан
жақты дүрыс шешімін табуда мемлекет қоғамдық дамуға әсер ететін басқа да
құралдарды іске ... ... ... ... ... ... ... салынатын салықтың мәні мен маңызы және экономикадағы
алатын орны
"Салық дегеніміз - ... ... ... және жеке ... бір ... ... ... міндетті төлемдер.
Салықтар - шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың
мемлекетпен екі арадағы ... ... ... ... асырылатын қаржы
қатынастарын сипаттайтын экономикалық категория.
Салықтардың экономикалық мәні ... ... ... ... ... асыру үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың ... ... ... ... ... ... субъектілер мен
халық табысының белгілі бір ... ... ... жинақтап,
жиынтықтауының қаржылық қатынастарын көрсетеді.
Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ... ... ... олардың түрлері мен рөлі
қоғамның экономикалық құрылысымен, ... ... ... айқындалады. Белгілі философ Френсис Бэкон салықтарды төлеу
әрбір азаматтың қасиетті борышы деген еді.
Салықтарда ... ... ... ... ... қалыптасқан:
1. пайда (алынған игіліктер) қағидаты;
2. «қайыр көрсету» (төлем қабілеттілігі) қағидаты.
Салықты ұтымды ұйымдастырудың классикалық қағидаттарын А.Смит ұсынған
еді. Оған келесілер жатады:
1. ... ... ... ... ... ... тиіс ... салықтың мөлшері мен оны төлеу мерзімі алдын ала және дәл ... ... ... ... ... ... ... үшін неғұрлым қолайлы уақытта ... ... тиіс ... қағидаты);
4. салықты алудың шығындары өте аз болуы тиіс (үнем қағидаты).
Салық салудағы өзгерістермен қатар ... салу ... ... ... ... қағидаттарға келесілер жатады:
1. Салық салудағы әділеттілік қағидаты екі аспектіде қарастырылады:
1.1. ... ... жету - ... ... ... ... біркелкі салық салынады;
1.2. «сатылас теңдікті» сақтау - жеке ... ... ... ... бір ... ... бөлу үшін прогрессивті шәкіл ... ... ... ... жүргізілуі тиіс.
2. Қарапайымдылық қағидаты. Салық механизмі салық төлеушіге түсінікті
болуы тиіс, ол ... және әр ... ... керек.
3. Салықтардың анықтылығы - алдын ала белгіленген шарттар мен
талаптардың мызғымас ... ... ... ... және ... ... ... үшін түсіндіру мен қолданудың біркелкілігі.
4. Жеңілдіктердің ең аз ... ... ... ... және ... салу ... тең емес жағдайларға әдейі кояды.
5. Салық салудың жономикалық бейтараптығы. Салықтар ... ... ... және ... ... ... ... тиіс.
6. Экономикалық қатынастар бойынша осы елдің басқа әріптес ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық мәні мен мазмұны олар ... ... ... ... Жалпы қаржы категориясы тұрғысынан
салықтар қосалқы категория болып табылатындығын есте ұстаған жөн, сондықтан
қаржыға ... ... ... ... бөлгіштік функциясының
құрамдас қосалқы функциясы ретінде қарастырған жөн.
Қазіргі кезде салықтар негізгі:
- фискалдық;
- реттеушілік;
- қайта бөлу .
функцияларын ... ... ... осы ... ... белгілері мен өзіндік ерекшеліктерін білдіреді.
Енді осы қызметтеріне қысқаша тоқталайық. Фискалдық немесе бюджеттік
функция - барлық ... тән ... ... Бұл ... арқылы
мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлімі құрылып, салықтардың қоғамдық ... ... ... ... ... ... толтыра отырып,
әлеуметтік, әскери - қорғаныс, мәдени тағы басқа да шаралардың іске ... ... ... ... ... қызметінің ұлғаюымен
байланысты пайда болады. Ол ... ... ... ... ... ... етеді. Бұл орайда салықтардың нысандарын
тандау, олардың мөлшерлемелерінің, алу әдістерінің ... ... ... ... Бұл ... ... ұдайы өндірістің құрылымы
мен үйлесіміне, қорлану мен тұтыну көлеміне ықпал етеді. [3]
Қайта бөлу функциясы арқылы түрлі субъектілер ... бір ... ... ... Бұл ... іс - ... ... жалпы
ұлттық өнімде салықтардың алатын үлес салмағы арқылы анықталады.
Салықтардың осы үш негізгі функциясы арқылы, ... ... ... Бұл ... ... төлеушілерге әсерін де
байқаймыз, әсіресе салық төлеуші заңды тұлғаларға бұл қызметтердің ... ... ... ... ... тұлға болып табылатын және экономикада
қазіргі кезде мемлекеттің дамуына аса ... ... ... ... мен шағын бизнес субъектілері, яғни жалпы алғанда
шаруашылық ... ... ... салу ... ... жеңілдіктері осы ұйымдардың дамуы үшін және салықтардың ... ... ... түсуіне ықпал етеді.
Ал фискалдық функция тауар - ақша қатынастары мен өндіріс дамыған
сайын ... ... ... ... көп ... ... қайта бөлу қызметіне келсек, мемлекет ... ... ... ... құрудың үлесі зор.
Мемлекетте салықтардың әсіресе заңды тұлғалардың кірістерінен түсетін
салықтардың мөлшері артып отырғандықтан және осы қызметтердің ... ... ... ... ... ... тигізер әсерін
негізге ала отырып, ... ... ... ... салықтардың
экономикадағы орнына тереңірек көңіл бөлейік.
Келесіні атай кеткеніміз дұрыс болар: егер Қазақстан ... ... ... онда ... мен мекемелердің, яғни заңды
тұлғалардың қаржысы өте салмақты орын алатынын көреміз. Өйткені осы ... ... ... болды, яғни жаңадан өнім ... ... Оның бәрі ... ... ұлттық табысты көрсетеді, ал ұлттық табыс
мемлекеттік бюджеттің қайнар көзі - ... ... ... ... көзі.
Заңды тұлғаларға салынатын салықтарға - заңды тұлға болып табылатын
кәсіпорындарға, өнеркәсіптерге, корпорацияларға және тағы басқа ... ... ... ... ... ... Бұл ... алатын орны мен мәнін көру үшін ең алдымен заңды ... ... ... мен мекемелердің маңызын ұғынуымыз керек.
Кәсіпорындар, өнеркәсіптер, корпорациялар, ауыл шаруашылығындағы ... ... және тағы да ... көптеген ірі немесе көп салалы
ұйымдар қазіргі ... ... ... ... өте ... болып
отыр.
Елбасының 2030 стратегиялық жолдауында кәсіби мемлекет ... ... ... ... орта және ... ... дамуын
жандандыру мен мемлекеттік қолдауды күшейту бойынша шаралар туралы
1997 жылдың 6-шы наурызында қаулы ... жылы ... ... ... кәсіпкерліктің 751 мың
субъектілері тіркелген. Бұл ... ... ... ... ... құрайды. Шағын кәсіпорындар санын 1 500 мыңға ... ал ... ... ... ... қамтылған халықтың 40 пайызына жеткізу міндеті
қойылды.
Мемлекет ... ... ... бері ... ... ... ауыл шаруашылығын жекешелендіру жүргізілуде.
Себебі, бұл салалардың қажетті шығындарын мемлекет ... ете ... ... ... осы кәсіпорындардың ары қарай жұмыс істеуіне
мүмкіндік туды. Сонымен мемлекетте өз ... ... үшін ... ... ... ... және ... көзіне де табыс салығы ретінде
салық салынады. Яғни олар: корпоративтік жер қойнауын пайдаланғаны ... ... жеке ... ... ... ... ... және
тағы да басқа салық түрлері бойынша салық ... Осы ... ... ... өз қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Олар:
әлеуметтік-мәдени шаралар, қорғаныс, байланыс, білім беру, ... ... ... ортаны қорғау және тағыда басқа шараларды жүзеге
асырады. Сондықтан бұл ... ... ... бюджет қаражатының
негізгі көзі деп айтуға болады. Себебі, мемлекет ... ... ... салық түрлері құрайды.
Екіншіден, заңды тұлға болып табылатын ұйымдар мен мекемелер көптеген
жұмыссыздарға ... көзі ... ... экономикадағы жұмыссыздар
санының азаюына көмектеседі. Ал жұмысшылар саны артса салық салу көзі де
көбейіп, ... ... көзі де ... бұл ... ... ... ... прогрестің дамуына,
индустриалды-инновациялық бағдарламаның жүзеге асуына және ӘСҰ-ның белсенді
мүшесі болуға, экспорттың ... ... әсер ... мемлекеттің экономикалық
жағдайы дамыған 50 елдің қатарына ... әсер ... ... ... ... да ... ... Сонымен қатар импортымыз азайса онда бюджеттің шығыны ... ... ... ... ... ... ... бағасынан төмен екендігін
білдіреді және бұл өзімізге белгілі жағдай. ... ... ... заңды тұлғалардың салығын қай жағынан алсақ та экономикада орны мен
мәнінің ерекше екенін көруге ... Ол үшін ... ... қызметтерінен көруге болады. Олар: Қазақтелеком АҚ,
Казахмыс АҚ, Ақсай-Нан АҚ. ... ... ... ... орындарымен
қамтамасыз етеді. Салық төлейді, кейбіреулері экспортқа өнім шығарады,
кәсіпорындарды жаңа технологиялармен ... ... ... ... ... ... ... көптеген мемлекеттік органдар мен комитеттер
тексеріс ... ... ... жасауда. Олар - салық органы,
антимонополиялық комитет, заң ... және тағы да ... ... мен ... ... мен ... ... де
маңызы зор. Егер кәсіпорындардың қызметтерін бақыламаса, өз ... ... ... онда баға ... ... ... ... сапалы өнім және қызмет көрсету болмайды, ... ... ... ... ... кәсіпорындардың бағасын реттеп отырады. Егер
бағасы жоғары болса салық мөлшерлемесін ... ... ... ... ... де ... яғни ... салық қызметі
жүргізіледі. Ал ... ... осы ... ... ... айтып
кеткендей ақша-тауар айналысы артқан кезде мемлекеттің бюджет қорының
табыстарын көбейтуді көздейді.
Екіншіден ... ... ... ... ... дамуына ықпал ететіндей ғылыми техникалық ... ... ... ... ... әсер ететіндей етіп
қою, маңызды кәсіпорындарға (қайырымдылық көмек көрсететіндеріне) ... ... ... ... ... ... салынатын салықтардың экономикадағы
маңызды салаларға оң ... ... ... Және бұл ... ... экономикасының дамуының негізгі құралы, сондай-ақ бюджеттің
қаржы көзі деп айтуға ... ... ... ... ... және ... ... отырып, анықталған шекте, экономикалық дамуды ынталандыруы немесе
оны шектеуі мүмкін.
Салықтық реттеу, экономикаға әсер ... ... ... ... ... ... өмірін, өндіріс құрылымын, капитал қорлануды,
жеке тұтынуды қамтамасыз етеді.[4].
2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс
салығын есептеу механизмі және оған ... ... ... табыс салығын есептеу механизмі
Бұл бөлімде корпорациялық ... ... ... механизмі
карастырылады. Қабылданған концепцияға сәйкес ... ... ... ... заңды тұлғалардың табысына салық салу қағидасы қойылған.
Салық заңдылықтарының нормаларын дұрыс түсіну үшін, оның ... үшін ... ... ... ... ... Басқаша айтқанда салық кодексінде салық төлеушілер, ... ... ... анықтау және құру әдіс тәсілдері, оны түзету
мүмкіндігі, шегерістер, залалды ... ... ... ... табыстың құрылымы мен шегерістерді қайта қарастыру
арқылы корпорациялық табыс салығы бойынша өзгертулер енгізілді.
Корпорациялық ... ... ... ... ... ... басқа ҚР-ң резидент және резидент емес заңды тұлғалары
және ҚР-да тұрақты мекеме ... өз ... ... ... ҚР-ң ... ... ... болып танылады.
Корпорациялық табыс, салығының салық салу объектісіне мыналар жатады:
- салық салынатын ... ... ... ... ... ... ... Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін ... ... емес ... тұлғаның таза табысы.
Салық салынатын табыс - салық төлеушінің жылдық ... ... ... белгіленген шегерістер арасындағы айырма (қосымша 1).
Сонымен қатар төлем көзінен салық ... ... ... жатады:
- ұтыстар;
- депозиттер бойынша сыйақылар;
- борыштық бағалы қағаздар ... ... ... ... ... еместердің ҚР-ң көздерінен алынатын табыстары.
Жылдық жиынтық табысты құруда жақсы бір жағдай, ... ... ... ... ... ... теріс айырманың алынып тасталуы.
Өйткені салық салу мақсатында активтердің құнын анықтау бірқатар ... ... ... ... ... ... кезде маңызды рөльді
шегеріске жатқызылатын шығыстар атқарады. Соған ... жаңа ... ... ... ... қарастыруды жөн көрдім.
Кодексте салық төлеушінің шығыстарын шегеріске жатқызу ... ... ... қазіргі кезде салық салынатын табысты анықтаған
кезде, шығыстардың кейбір түрлері шегерімге жатқызылады, ал ... ... ... ... мөлшерде жатқызылатын, немесе мүлдем
жатқызылмайтын. Оған мысал ретінде келесі ... ... ... ... ... жұмысқа жарамсыздығы бойынша немесе аяғы ауыр
болған кезде нақты жасалған шығыстар. Ал бұрынғы заңда тек ... ... 1,5%- ғана ... ... ... лизингі бойынша алынған мүлік үшін сыйақы. Ескі заңда мұндай
сыйақылар мүлік ... ... және ... ... ... Кодекстегі Бұл норма республикамызда қаржы ... ... ... ... ... ... жатқызылады, ал оң бағамдық айырма
салық төлеушінің жылдық ... ... ... Бұл ... ... ... жүргізген кезде валюта бағамының өзгеруіне көңіл
аударуды талап етеді;
- Жалға алынған негізгі құралдарды жөндеу ... ... ... шегерімге жатқызылады. Ал ескі заңда ... ... ... ... салу ... жасау мақсатында, кодексте бюджетке
төленетіндерден басқа ЖЖТ ... ... ... мен ... ... ... ... елдердің салық салу жүйесінде амортизациялық аударымдармен
байланысты салық базасын құру көзделген. ... ... ... ... ... жеделдетілген әдісті қолдануға болады.
Заңнамада ... ... ... ... ... ... қысқа
мерзімде қайтарып алуға мүмкіндік береді.
Республикамыздың ... ... ... есептілігінің бірінші
кезеңінде салық төлеуші, қолдану мерзімі үш ... ... ... ... мен ... ... ... есептеуде екі
еселенген норманы қолдануға құқылы. Бұл ... ... ... ... ... бөлек есептелінеді.
Шегерімге жатқызылатын іс-сапар шығыстары алты айлық есеп ... ... Ал ... ол ... күндік еңбекақының 50% болатын.
Салық кодексі бойынша коммерциялық емес ұйымдар және әлеуметтік салада
қызметін ... ... ... ... ... ... босатылған.
Сақтандыру компанияларынада салық салу механизмі біраз өзгеріске ұшыраған,
өйткені Бұл компаниялар қаржы қызметінің бір түрімен ... Осы ... ... ... салығын есептеу механизмін ... ... емес ... ... ... салығын есептеудің
жаңа тәртібі белгіленген.
Ұйым коммерциялық емес ұйым болып саналу үшін мына ... сай ... өз ... ... асыруда негізгі мақсаты, табыс табу болмау керек;
- алынған таза табысты немесе мүлікті ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің әлеуметтік
тапсырыстарын орындау барысында алған коммерциялық емес ... ... ... Осы талаптарды орындаған кезде коммерциялық емес ұйымның
сыйақы, ... ... ... ... ... ... салымдар түріндегі табыстары салық ... ... ... ... емес ... ... жалпыға белгіленген тәртіп
бойынша корпорациялық табыс салығы салынады. Сонымен қатар Кәсіпкерлік
қызметтен ... ... ... ... емес ұйым жеке ... ... кезде әлеуметтік саланың дамуына байланысты әлеуметтік салада
өз ... ... ... ... ... мақсатында келесідей қызмет
түрлерімен айналысатын ұйымдарға салық салудың ерекше тәртібі ... ... ... ... ... ... ... және орта білім саласында қызмет көрсету;
- ғылым және спорт саласында қызмет көрсету;
- кітапханалық қызмет көрсету.
Салық кодексі бойынша Бұл ... ... ... салуға жатпайды.
Салық салудың Бұл тәртібі, жұмысшылардың жалпы санының 51 % мүгедектер
жұмыс ... және ... ... ... 51% ... ... үшін де қолданылады. Сонымен ... ... ... айтылған тәртіп акцизделетін тауарларды шығарудан табыс табатын
ұйымдарға қолданылмайды.
Коммерцилық емес ұйым, ... ... ... ... төлеуге
жататын, табыстар алған жағдайда, шығыстарға жатқызлатын шығындар, ... ... ... ... ... әдіс арқылы анықталады.
Сақтандыру компаниясына корпорациялық табыс салығын есептеу: Салық
кодексінде сақтандыру ... ... ... жеңілдетілген тәртібі
белгіленген. Ескі заң бойынша 2% мөлшерлеме тек ... ... ... ... ... ... сақташдыру, қайта
сақтандыру), қазіргі кодекс бойынша сақтандыру ... ... ... ... ... ... Сақтандыру ұйымы сақтандыру шарты бойынша қабылдаған ... ... ... шарт ... ... ... ... берген кезде,
қайта сақтандыру шарты бойынша төленген сақтандыру сыйлықақылары
корпорациялық табыс салығының объектісіне жатпайды;
- ... ... ... ... ... ... депозиттерге, бағалы қағаздарға және басқа ... ... ... ... ... табысы салық салу
объектісі болмайды.
Егер де ... ... ... ... ... ... ... айналысса, салық салу мақсатында сақтандыру
қызметінен ... ... ... және басқадай қызметтен түскен
табыстары бойынша жеке-жеке есеп-қисап жүргізуі қажет. ... ... ... емес ... ... ... ... бәріне бірдей
белгіленген тәртіп бойынша корпорациялық табыс салығын төлейді.
Сақтандыру ұйымдары үшін ... ... ... мөлшерлемесі
келесідей:
- жинақтаушы емес сақтандыру ... ... ... - ... ... сақтандыру сыйлықақылар сомасының 4 %;
- жинақтаушы сақтандыру (қайта ... ... - ... ... сақтандыру сыйлықақылар сомасының 2 %;
- аннуитеттік сақтандыру ... - ... ... (алынған)
сыйақылар сомасының 1 %.
Сақтандыру ұйымдары есепті айдан ... ... ... ... ... ... салық бойынша есеп беру керек. Осы мерзімде сақтандыру
сыйлықақылары түріндегі табыстар бойынша корпорациялық ... ... ... ... ... кейінгі жылдың 31 -ші наурызынан ... ... ... ... ... декларация тапсыруы қажет.
Сақтандыру ұйымдары үшін Қазақстан Республикасының Қаржы ... ... ... ... ... ... ... Егер де
сақтандыру ұйымы басқа да қызметтен табыс тапса, Бұл табыстар ... ... ... ... ... ... қаржы қызметінің бір түрі болғандықтан, казіргі
кездегі табыс салығын есептеу әдісі ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Резидент емес заңды ... ... ... ... салу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша резидент
емес заңды ... ... ... ... ... алғанда резидент емес заңды тұлғалардың табыстары бойынша
корпорациялық ... ... ... ... ... көруге болады
(қосымша 3).
1995 жылғы заңнамаға қарағанда салық ... ... ... Резидент емес жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... салық салынатын табыстары нақты анықталған.
Резидент еместердің салық салынатын табыстарынан ҚР-нан тыс жерлерде қызмет
көрсетуден ... ... ... ... Сонымен қатар жалпы әкімшілік
және басқару шығындарын шегерімге жатқызу әдістері ұсынылған. Ол ... ... ... бөлу ... ... ... шегерімге жатқызу әдісі.
Бірінші әдіс бойынша тұрақты мекеменің шегеріміне жатқызылатын ... ... ... ... ... шығыстар мен есептік көрсеткіштердің
қосындысы ретінде анықталады.
Екінші әдісті қолданған кезде ... ... ... ... мекеменің
шегеріміне жатады, егер олар тікелей анықталса және қызмет бойынша ... үшін ... ... ... ... ... жатқызудың басты
шарты, осы шығыстарды дәлелдейтін құжаттардың болуы.
Жоғарыда айтып ... ... ... ... ... ҚР-ң
резиденті емес және резиденті боп табылатын заңды тұлғалар жатады.
Банктер және банктік операциялардың кейбір түрлерін ... ... да ... тұлғалар боп табылады және ... ... ... ... ... Бірақ Бұл бөлімде банктік мекемелерге
салық салудың жалпы қағидалары қарастырылды.
ҚР-ң "Салықтар және бюджетке ... ... да ... ... салық кодексі бойынша корпорациялық табыс салығының объектісі болып
мыналар табылады:
- Салық салынатын табыс;
- Төлем көзінен салық салынатын ... ... ... ... ... ... резидент емес заңды
тұлғалардың табысы.
Салық салынатын табыс ... ... ... ЖЖТ -мен ... ... ... анықталады. Банктердің ЖЖТ-на кіретін табыстардың
ішінде, банктер жасаған провизиялардың ... ... ... ... Осыған байланысты салық кодексінің 85 бабына сәйкес, борышкер банктің
және банк операцияларының жекелеген ... ... ... ... ... кезде бұрын шегерімге жатқызылған провизиялар сомалары,
жасалған провизиялардың мөлшерін ... ... ... деп ... ... ... орьшдаған талап сомасында барабар мөлшердегі провизиялар
сомасы табысқа енгізіледі. Сондай-акцессия ... ... ... ... ... басқаға беру негізінде және ҚР-ң заңдарында көзделген өзге де
-негіздердегі борышкерге талаптар мөлшерін азайту ... ... ... ... сомасы да табыс деп танылады.
Бұрыннан бері банк операцияларының негізгі түрі ол: ақша ... және ... ... ... ... банктердің жылдық жиынтық
табыстарына сыйақылармен бағамдық оң айырма кіреді.
Кодекске сәйкес сыйақылар бойынша ... ... ... алынған несиелер бойынша сыйақылар, соның ішінде қаржы ... ... ... ... ... кезде құрылысқа берілген несиелер
бойынша сыйақылардан басқа);
- борыштық бағалы қағазды шығарған эмитент төлейтін дисконт;
- күмәнді және ... ... ... ... ... ... шығындары;
- вексель бойынша төлемдер және т.б.
Сонымен қатар шегерімге сыйақылар ... ... ... тек ... белгіленген мөлшерде жатқызылады. Мысалға несиелер, депозиттер,
борыштық бағалы қағаздар, сенімгерлік ... ... ... ... - ... Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 2 есе ... ... ... ... ... болған жағдайда Лондон банк аралық (ЛИБОР)
мөлшерлемесінің 2 есе ... ... ... Осы ... несиелер бойынша сыйақылардың шегерімге жатқызылатын максималды
сомасы, келесідей анықталады:
Резидент заңды тұлғаға берілетін және ... ... ... + ... ... ... ... сыйақылар сомасының қосындысының
төлем көзінен салық ... ... ... салығының мөлшерлемесіне
(30 % ) қатынасы.
Бұл ... ... ... ... ... тек банктерге ғана
қолданылады. Несие берілген және депозит рәсімделген күнгі ҚР ҰБ ... және ... ... ... операцияларының кейбір түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар салық
салынатын табысты анықтаған кезде, салық ... 97-ші ... ... провизия құрған кезде шығыстарды шегерімге жатқыза алады.
Корпорациялық табыс салығының Декларациясын толтыру ережесінің 16 ... ... ... ... ... құру үшін ... ... жылғы шығыстарды алып тастағандағы соманы шегерімге жатқызуға болады.
Егер де өткен жылы провизия сомалары болмаған жағдайда,
Жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... кейін
салық төлеуші салық салынатын табысты түзетуге құқы бар. Салық салынатын
табысты түзету салық кодексінің 122 ... ... ... және де ... және ... ұйымы ауыл шаруашылығын несиелендірген жағдайда, банк
немесе ұйым салық салынатын ... осы ... ... ... азайта алады.
Төлем көзінен корпорациялық табыс салығы салынатын табысқа депозиттер
бойынша сыйақылар жатады. Салық кодексінің 131 ... ... ... ... ... ... банк резиденттер, зейнетақы қорларды, лизинг
берушілерді қоспағанда заңды тұлғаларға берілетін сыйақылар жатады. ... ... ... ... ... ... ... салынбайды.
Төлем көзінен салық салынатын сыйақылар салық ... ... ... кіреді және төлем көзінен ұсталған ... ... ... ... ... 131 ... сәйкес есепке жатқызылады.
Осылайша салық ... ... ... салығын есептеген кезде салық
сомасынан, төлем ... ... ... ... алып ... ... Қазіргі
кезде банктерге корпорациялық табыс салығы бойынша салық ... ... ... ... ... үшін ... ережелер бекітілген.
Ережелер банктердің корпорациялық табыс салығын есептеп, табыстарын
жариялау үшін ... ... ... салығы бойынша Декларацияны
толтыру тәртібін анықтайды. Салық декларациясы Декларацияның ... ... және ... ... ... Бұл ... ... салығы салынатын объектілер туралы мәлімет береді.[5].
2.2. Қазақстан Республикасында компаниялардан түсетін ... ... ... ... ... бойынша Салық комитеті)
Экономикалық саясатты іске асырудың қорытындысы бойынша ... ... ... ... ... ... ... шығыстарының негізгі көрсеткіштерін ... ... ... ... ... Мәселен, Статистика агенттігінің деректері бойынша
жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) көлемі 2008 жылы ... ... ... ... нақты
ЖІӨ-нің өсу қарқыны 8,5 пайызға жетті. Жалпы ішкі өнімнің негізгі ... ... ... (28,1%), оның ... ... есепті кезеңде
7 703,8 млрд. теңге болды, бұл 2007 ... ... ... көп. ... 2008 ... қорытындысы бойынша, өңдеуші өнеркәсіптегі өндіріс
өсімінің қарқыны (6,7%) кен өндіру ... өсім ... ... ... Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі есепті кезеңде 8,4%-
ға артып, 1 069,6 млрд. теңге болды.
ЖІӨ-нің дамуы ... ... ... ... тікелей
байланысқа ие, себебі, өзіміз білетіндей бюджеттің ... ... ... ... Ал ... болса, өз кезегінде өндіріс саласында қызмет
атқарушы заңды тұлғалардан алынады. Олай болса, ЖІӨ мен ... ... өсуі ... ... ... жүретін процесс.
Өткен жылда, нарық жағдайын ... ... ... ЖІӨ-ге салықтық жүктеме, орташа алғанда 23-29% құрады.
Бұл салық жүктеме ауыр емес ... ... оны біз ... ... ... көре ... (қосымша 4).
Республикалық бюджет кірісінің атқарылуы 2 221,5 млрд. теңге немесе
ЖІӨ-нің 17,5%-ы (2007 жылы 18,1%) ... ... ... ... бюджет – 1 626,8 млрд. теңгеге, немесе бекітілген көрсеткіш ... ... ... - ... орындалған. Бұл ретте бюджет
кірісінің жалпы көлемінде салық ... ... 2007 ... ... жылы 73,2%-ға дейін азайған, бұл негізінен Қазақстан ... ... ... ... ... ... болды.
Бұрынғы жылдардағы сияқты, республикалық бюджет кірісінің ең ірі
көздері болып келе ... 758,3 ... ... ... ... 46,6%-ы)
корпорациялық табыс салығы мен 629,3 млрд. ... (38,7%) ... құн ... жылы ... ... және ... операцияларға салынатын
салықтарды (150,3 млрд. ... ... ... ... ... ... ... жоспарда корпорациялық табыс салығы (бұдан әрі – КТС) 729,9
млрд. теңге болғанымен, іс жүзінде бюджетке 758,3 ... ... ... оның
41,9 млрд. теңгесін артық төлеген түсімдер құрап отыр.
Мұнай секторы кәсіпорындарынан Ұлттық ... ... ... ... 693,0 ... теңге немесе 110,9 болды, ал жоспарда көзделгені – 624,8
млрд. теңге.
2008 жылы КТС ... ... ... орындалуына өнеркәсіп өндірісі
көлемінің 4,5%-ға өсуімен қатар, 36,8 млрд. теңге ... бір ... оның ... ... ҰАК» ... еншілес
компаниясындағы кәсіпорынның қатысу үлесін сатудан бюджетке ... ... ... КТС ... ... әсер ... ... салығы түсімдеріне ерекшеліктер бөлінісінде
жасалған талдау аталған ... ... ... ... үлес (2007 жылы ... 2008 жылы – 68,8%) заңды тұлға-резиденттерден түсетін КТС-на келіп
отырғанын көрсетеді. ... ... 2008 жылы ... ... түскен КТС 2007 жылмен салыстырғанда 33,7 млрд. теңгеге ... ... ... ... ... ... КТС бойынша төленген аванстық төлемдердің тоқсандық
түсімдерін талдау салық жылы аралығында оның ... ... ... ... ... IV тоқсанында КТС бойынша төленген аванстық
төлемдердің түсімі II тоқсанмен ... 2,1 есе ... 288,2 ... ... ... ... ... көлемінің 38%-ын құрады. Аталмыш
жағдай КТС ... ... ... ... ... ... IV тоқсанда аударуға салық төлеушілерге мүмкіндік беретін салық
заңнамасының жетілдірілмегендігінен ... ... Есеп ... КТС ... ... ... ірі түрлерінің бірі
болып табылатындығын ... ... ... ... ... ... ... артып отыр. Өз кезегінде салық түсімдерін реттеу
құралы ретінде пайдаланылатын аванстық төлемдер мен болжамды ... ... ... субъектілердің айналым қаражатын
оқшауландыруға алып келеді.
Сондай-ақ, 2008 жылы заңды тұлға-резиденттерден КТС ... ... ... ... ... ... ал заңды тұлға-резидент еместерден төлем
көзінен ұсталатын КТС ... ... 0,4 ... ... (3,7 есе) ұлғайғанын
атап өткен жөн, осы жағдай аталған салық түріне ... ... ... ... ... ... ... мәдени, саяси,
ғылыми жан-жақты дамуының басты себепшісі Алматы қаласы болып отыр. Алматы
қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы көптеген өндіріс орындарының, ... ... ... ... тікелей байланысты. Сол себепті Бұл
дипломдық жұмыста Алматы қаласы заңды тұлғаларының экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... жасауды жөн
көрдім.
Мемлекетіміздің бюджетін құрастыруда да Алматы ... ... ... жылдың қортындысы бойынша, Республикаға түскен салықтар мен басқа да
міндетті алымдардың 6,5 ... ... ... ... ... Жалпы 2009
жылы Алматы қаласының бюджеттік кірісі 2008 жылға ... 13 ... ... ... 2007 жылы 2 338 034 ... 2008 жылы 2 ... 2009 жылы 4 034 410 ... құрады.
Сурет 1. Мемлекеттік бюджет түсіміндегі Алматы қаласы түсімдерінің
үлесі
Дереккөз: Алматы қаласы веб-сайты www.almaty.kz.
Соңғы ... ... ... бойынша салықтық және басқа
түсімдердің тұрақты өсу тенденциясы байқалуда.
Cурет 2. ... ... ... ... ... ... 2007-
2009 жж.
Дереккөз: Алматы каласы Салық комитетінің 2009 жылғы, жылдық ... ... 2009 жылы ... түскен салықтық түсім алдынғы екі
жылдармен салыстырғанда, ... ... ... өсу ... ... жылы ... қ. бойынша түсімдер ҚР бойынша түсімдердің 6,6% яғни 156
365 млн.тг. құрады. Ал бұл ... 2008 жылы 231 279 ... ... ... 8 %-ын ... 2009 жылы қала ... ... 264 789
млн. тг., яғни ҚР бойынша түсімдердің ішінде 6,5 %-ны құрады.
Бұндай нәтиже қаланың негізгі ... ... ... ... ... ... ... қызметінің сапасының жоғарылауынан
болды деп атауға ... ... ... тек ... ... ... ... қатар
қаржы ортасы. Салықтық түсімдерді талдау, сауда, қызмет көрсету, ... ... ірі ... ... ... ... ... 1
Алматы қаласы бойынша бюджетке түсетін салықтар мен басқа да міндетті
төлемдердің құрылымы, салалар бойынша
| |2007 жыл |2008 |Жыл ... ... ... ... % ... |үлесі, % ... |90,2 |27,3 |132,3 |26,8 ... ... |82,1 |24,9 |106,6 |21,7 ... ... |39,5 |11,9 |77,7 |15,7 ... және ... | 35,7 |10,8 |59,4 |12,0 ... ... |42,7 |12,9 |53,8 |11,0 ... |25,7 |7,9 |40,9 |8,3 ! ... |14,1 |4,3 |22,4 |4,5 ... |330 |100 |493,1 |100,0 |
| ... ... ... комитетінің 2008 жылғы, жылдық есебі бойынша|
Сонымен, қаланың экономикасындағы озық салаларға сауда мен ... ... ... ... ... және ... ... үлесі 2008 жылы
971 ден 1 704 млрд. теңгеге өсті, Бұл көрсеткіш өткен жылдан 76% ... ... ... ... мен ... да ... төлемдер сауда
саласында 47% үлесі - 26,8%), қызмет көрсету саласында 31% (үлесі -21,7%))
өсті. ... ... ... өсуі мен ... саласындағы
түсімдердің әртүрлілігі, тауарлардың көтерме саудасымен түсіндіріледі.
Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 2007 ... ... 7,1% ... ... өсу ... мен көлемі өңдеу өнеркәсібінің дамуымен
анықталады, оның үлесіне өндірілген ... 94% ... ... ... ету саласындағы салықтармен басқа да ... ... 26% ... - 13%) ... ... ... өндірісінде 293 645 млн. теңгеге өнім өндірілді.
Өңдеу өнеркәсібі саласында алғы орынды: ... ... ... қағаз
өнеркәсібі мен баспа қызметі, металдық емес минералды өнім өндірісі,
металлургиялық өнеркәсіп және ... ... ... өндіру. Бұл салаларда
өндіріс атқарушы ұйымдар есепті кезеңде қалада өндірілген өнімнің 70%
өндірді.
Талданып ... ... ... капиталға жасалған инвестициялар
418 998,0 млн. теңгені құрады, Бұл өткен ... ... ... 20,6% ... ... жасалған негізгі капиталға
инвестициялар, республикалық деңгейде жасалған инвестициялардың ... ... ... ... ... құрылымы қелесі
көрсеткіштермен бейнеленеді:
• машиналар мен ... ... - ... ... ... және ... ... - 63,5 %;
• өзгеде - 4,6 %.
Негізгі капиталға қаражаттарды салудың негізгі көзіне кәсіпорындар мен
ұйымдардың өз қаражаттары жатады, ... ... ... ... ... ... үлесі 9,5%, шетелдік инвестициялар 0,1% және
қарыз қаражаттар 26,9% құрады. Сонымен қатар, шетел инвестициялары саудаға,
көлік ... ... ... - 158,8 ... көлік пен байланысқа -
132,1 млн.теңге, ... ... ... - 39,8 ... ... ... ... негізінде көлік пен байланыста
(тартылған қаражаттардың жалпы сомасынан) 11,4% және қозғалмайтын мүлікпен
операцияларда - 74,4% ... ... ... ... ... кәсіпорындардың
активтерінің және негізгі құралдарының өсуіне әкеледі, ал ол өз ... ... ... әкелді: мүлік салығы бойынша 24,3% ... ... ... ... ... ... 24,4% немесе 126,5 млн. теңгеге, жер
салығы бойынша 35,9% немесе 375 млн. ... ... ... ... ... ... ... бірі болып
танылады. Алматы қаласында жұмысбасты халықтың саны 581,4 мың адамды құрады
және ол 2008 жылдан 4,0% артты. ... ... ... ... үш ... ... саласында, 24,4% өнеркәсіп пен ... ... ... қоры 2008 ... 35,0% ... ... ... жалақы өткен жылға
қарағанда 18,8% өсіп, 62,0 мың теңгені құрады. Жалакы төлеу қорынан ... ... ... ... ... жоғарыдағы көрсеткіштер
тікелей әсер етті. Сонымен, әлеуметтік салық бойынша 10,1 млрд. ... ... ... ... жеке ... ... бойынша 43,5 млрд.
теңгеге (43,5%) салықтық түсімдер артты.
2009 жылдың шілденің 1-не Алматы қаласы бойынша 49242 қызмет ... ... оның ... 477-сі ірі, 1585 – ... 47180 ... бизнес
ұйымдар.
Сурет 3. Жалпы қалалық бюджетте мониторингтік кәсіпорындардан
түсетін түсімдердщ ... ... ... ... ... 2008 ... жылдық есебі
бойынша
Мониторингіге жататын салық толеушілерден бюджетке салықтардың түрлері
бойынша түсімдер ... КТС - 84,5 ... ... ... і ... қалалық
көлемнен 58%, ҚҚС - 22,5 млрд. теңге немесе жалпы қалалык көлемнен ... ... - 7,1 ... ... немесе 15%, ЖТС - 8,8 млрд. теңге немесе
23% жалпы қалалық сомадан.
Өткен ... ... ... салықтық түсімдер 64,1 млрд.
теңгеге немесе 86%» өсті, сонымен қатар ең жоғары өсу КТС (88%) ... Ал ... ... ... ... яғни ... ҚҚС - 83%, Әлеу. салық -
12%, ЖТС - 42,7% артты.
 2007 жыл;  2008 ... 4. ... ... ... ... ... салық
төлеушілердің салықтық түсімдерінің өсуі.
Дереккөз: Алматы каласы Салық комитетінің 2008 жылғы, ... ... 2008 ... қорытындысы бойынша мониторингіге жататын салық
төлеушілерден 138 282,9 млн. ... ... ... ... ... ... 2008 ... барлық түсімінің 28,0% тең болды.
Сонымен, 2008 жылы банк ... ... ... ... 55,9 ... ... салықтық түсімдер аударды. 2007 жылмен
салыстырғанда Бұл көрсеткіш 26,1 млрд. теңгеге немесе 88% өсті, ... ... 370,6 ... ... (98%) артып, жыл соңында 748,8 млрд.
теңге ... ... ... банк секторындағы (мониторингіге жататын) 28
салық төлеушімен бюджетке - 46 011,4 млн. теңге корпорациялық табыс салығы
төленген. Алдындағы ... ... 50,0% (23021,6 млн. ... ... ... ... деңгей банктеріндегі депозиттердің тез
өсуімен түсіндіріледі. Ағымдағы жылы олардың көлемі 73% өсті және 2,8 ... асып ... ... ... ... қарқынды өсуі байқалуда
(аталған кезеңдегі ... ... 68% ... және 4,3 ... ... түсті).
Сурет 5. Алматы қаласы бюджетіне корпорациялық табыс ... мен ... ... түсу ... ... ... ... комитетінің 2009 жылғы, жылдық есебі
бойынша
Суреттен көріп тұрғанымыздай корпорациялық табыс салығының атқарылуы,
жоспардан 30 256,3 млн. ... асып ... ... КТС) ... сай ... ... ... 31 641 салық төлеуші есептеулер мен декларация тапсырған. Оның
ішінде, 16 485 ... ... 2007 жылы ... 65 795 млн. ... ... ... Қала экономикасында басыңқы сала - сауда ... ... және ... ... ... 76% ... Алматы қаласының өнеркәсіптік
өндіріс көлемі 2008 жылы 1 ... 704 ... ... құрады.
Бүтіндей алғанда Алматы қаласында, 1317 салық төлеуші ... 352 ... ... ... аванстық төлемдер және 1289 салық төлеуші бойынша
1 803 млн. теңге есептегеннен ... ... ... ... ... анықталды. Сомасы 140 млн. теңгеге - 554 салық төлеуші әкімшілік
жауапкершілікке тартылды.
101102 (резидент еместерден КТС) формасы бойынша есепті ... - ... ... ... ... ... ... жылда салық
төлеушілердің классификаторға сай келу ... ... ... көзі ... КТС) ... сай 214 салық төлеуші
есептілік тапсырды. Түсімдердің өсуі ... ... ... ... жылғы жұмыстардың қорытынды көрсеткіштері Алматы қаласы бойынша
салық комитетінің қойған мақсаттарына жеткендігін ... ... 115% ... яғни 65,9 ... ... ... 427,4 ... теңге,
нақты түсім 493,4 млрд. теңге) артық орындалған. Жоғарыда аталғандай,
түсімдердің өсуі 49% ... 162,6 ... ... ... алғанда, 2008 жылғы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Алматы
қаласы бойынша салық комитетімен ... ... ... жүзеге асырылды.
Экономикалық-бақылау жұмыстарының нәтижелері ... ... ... 16,7 ... ... салықтар мен басқа да міндетті төлемдер,
айыппұлдар алынды. Алдындағы жылғыдан Бұл ... 78% ... 7,3 ... ... ... ... ... 15,7% немесе 353,6 млн. теңгеге (2007ж. -
2 259,0 млн. теңге, 2008 ж. - 1 905,0 млн. ... ... 11 ... ... іс ... ... ... байланысты.
Бұл кәсіпорындар бойынша 11,7 млрд. теңге қосымша салық алынды.
Корпорациялық табыс садығы бойынша ... ... ... ... ... ... мен экономиканың дамуы
негізінде ... ... ... ... 77% немесе 62,7 млн. Теңгеге
артты.[7].
Қорытынды
Сонымен осы курстық ... ... келе ... мемлекет
бюджеті түсімдерінің негізгі көзі. Оның ішінде әсіресе заңды тұлғалардан
түсетін корпорациялық табыс салығы ... ... ... көзі ... ... ... салу ... мемелекет біріншіден, әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты сақтай отырып, эконбмиканың өсуіне ықпал жасау
мақсатында жинайды; ... ... ... ... ... жеке ... мен өндіріс салаларына ынталандыру ықпалын
жүргізеді.
Салық жүйесі экономиканың ең басты салаларына, яғни ... ... және ауыр ... ... шағьщ және орта бизнес
саласына оңтайландырылған жеңілдетілген, эрі тиімді ... ... ... ... ... өзгерістерге ұшырауының себебі, нарықтық
экономика бізге жеке Кәсіпкерлік пен өндіріс ... ... ... ... ... дамуына, жалпы ішкі өнімнің өсуіне, халықаралық сауда
қатынастарына түсуге, тәуелсіз дамыған ... ... ... жол ... көрсетті. Сондықтан, қазіргі экономист мамандардың
пікірінше, салық жүйесі негізделсе ұтымды болмақ: келесі принциптерге
1. салық жинау ... өте ... оған ... ... ... ... ал тиімділігі жоғары болуы қажет;
2. салықты төлеу процедурасы төлеушілер үшін ... көп ... ... ... ... салмағын шамадан тыс арттырып, кәсіпкерлердің белсенділігі
мен қажыр-қайратына нүқсан келтірмеуге ... ... ... салу принципі өндіріс шығындарын арттырып, өндіріс көлемінің
өсуіне, онімнің ішкі және сыртқы нарықтың өтімділігіне кедергі ... ... ... салу ... ... және жұмыстылык саясатының іске
асырылуына сәйкес ұйвімдастырылуы қажет;
6. салықтарды салу ... ... ... ... ... эділетті болу принципіне жақын болғаны дұрыс;
7. құрамындағы әрбір салықтың мақсаты ... ... ... ... ... өте ... ... 2008 - жылдың наурькздағы Қазақстан
халқына Жолдауына сай ... ... ... ... келесідей
жеңілдіктер жүзеге асырылады:
- жеке табыс салвіғының 10 пайыздық біртүтас мөлшерлемесін ... ... ... ... ... біртүтас салық мөлшерлемесін
бекіту көзделген;
- 2009 жылдан бастап әлеуметтік салықтың ... орта ... ... осы ... тиісті дәрежеде іске асырылса, ол ... ... ... ... ... өзгерістерді енгізудің басты себептері салық төлеуден
жалтарынушыларды көлеңкелі ... ... ... және орта бизнес
субъектілерін қолдау, салықтық түсімдердің уақытында бюджетке түсуіне жол
ашу, ... ... ... жүйесіне өзгерістер енгізу оң нәтиже беретінін корсетті. Оған
мысалға салвіқ төлеушінің ең бастапқы кезеңі мен ... ... ... ... ... 1995 жылы қабылданған салық кодексінде кемшіліктер оте коп
болды, біріншіден, салықтың ... оте ... ... және ... ... ... мен ... саласы, сондай-ақ, ауыл
шаруашылығындағы фермерлердің жұмыстарына кері әсерін тигізді. Осыдан ... ... ... ... ... ... келмейтіндігін
көрсетті.
Сонымен бірге ол кезде қазіргі кездегідей ... ... де ... ... ... мен 2001 ... арасында салық кодексіне көптеген
түзетулер мен өзгертулер енгізіліп отырды.
2001 жылы жұмыссыздық пен ... ... ... салық кодексі қабылданды. Жаңа ... ... ... ... ... ... жұмыссыздықпен және кедейшілікпен
күрес, тоқтап қалған кәсіпорындарды іске қосу, ауыл ... бет ... ... кодексте салық жеңілдіктері қарастырылып, кейбір салық
мөлшерлемелері төмендетілді.
2001 жылы қабылданған кодекс салық ауыртпашылықтарының жеңілдеуіне,
кәсіпорын ... ... ... мәселесінің шешілетіндігін көрсетті.
Бірақ салық жүйесін жаңадан құру әр ... ... ... Оның ... ... болуына қарамастан ол өзгеріп отырады және
өзгеріп ... ... ... ... ... бері жеке Кәсіпкерлік дамып,
заңды тұлғалар көбейіп келеді. Бұның салдарынан ... ... ... алдағы мақсат 2030 стратегиясының орындалуына жету.
Бұрын жабылып қалған кәсіпорындардың ... шешу ... ... ... ... ... ... дамыту мәселесін шешуді алға қоюдамыз. Ол
үшін орта және шағын бизнесті дамытуымыз қажет. Себебі, орта және ... ... ірі ... дамуына ынталандырушы күш болып
табылады.
Салық жүйесінің дамуы тек қана ... ... ғана ... сондай-ақ
заңды тұлғалардың да қызметтеріне әсер етті.
Салықтардың түсімдері де жылдан жылға артып келеді. Оның айғағы болып
біздің Алматы қ. бойынша ... 3 ... ... ... ... ... түр. Бұл, ... мөлшерлемелерінің төмендеуіне қарамастан түсімдер
артуда, яғни кәсіпкерліктің дамуын байқатады. Ал бюджет түсімдерінің ... ... ... ... ... ... ... салығынан
құралатынын айта кеткен жөн.
Заңды тұлғалардың көбеюі тек ... ... ... ... қана ... ... қатар ол жұмыссыздар санын азайтуға тиімді.
Себебі, біздің мемлекетімізде қазіргі кезде жұмысбастылықпен қамтамасыз;
ету
органдарының ... жеке ... ... ... ... ... жүйені дамыту әлі бірнеше кезеңнен ... және ... ... ... табыстарына қоғам дамыған сайын тиімді болмақ.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. - Алматы: ... ... ... Д.Г. ... - ... Финансы и статистика, 2000. - С.5-8,
274-279, 280-284.
3. Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы. - ... 2005. - 208-210 ... ... А.Р. ... налоговой системы на хозяйственную
деятельность предприятия// АльПари, 2007. - №1. - ... Кан Г. ... ... - ... ВШП ... 2000. - С.69.
6. Налогообложение в КСК.// Налоговый вестник в Казахстане, 2008. -
№2. С.18.
7. ... ... НК по г. ... за январь-декабрь 2007 года/Ютчет -
2008.
8. Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және ... ... - ... 2007. - ... Нуракаева А. Мировой опыт: налогообложения в ... ... ... ... ... - 2007. - №1. - ... . Кодекс РК «о Налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс). - Алматы: Бико, - 2008.
11. ЧимБұлатова В.Х. ... ... ... уровня//
ҚазЭУ хабаршысы, 2007. - №5. - с. 195.
12. Елбасы Н.Ә. ... – жаңа ... жаңа ... // ... ... ... А. Новые налоговые льготы.// ... ... ... 2008. ... Нурумов А. Влияние налоговой нагрузки на ... ... ... ... 2007. - №1. - ... ... Б. ... салық салу механизімін жетілдірудің
кейбір мәселелері.// АльГІари, 2007. - №2. - 6.48.
16. ... Е. ... ... ... ... ... А. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по: КПН//
Вестник нологовой службы ... ... 2004. - №7. - ... РК «об ... ... - ... ... -С.71,72.
19. Иконников А. Между планом и жизнью.// Континент, - 2005. - №1. -
с.34.
20.Онжигитов С. ... ... ... ... ... ... ... юридических лиц// ҚазЭУ хабаршысы, 2007. - №5. ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуы.// -
Длматы, Агенство РК по статистике, 2008ж.
22. Ахметов Б. ... ... ... ... ... ... Казахстан за 2007год//Вестник нологовой ... ... 2008. - №3. - ... Кулгараева А. Об изменениях и ... в ... ... ... КПН с 1 ... 2008 ... ... Республики Казахстан, 2008. - №1. - С.6.
24. www.almaty.kz
25. www.salyk.kz
26. www.stat.kz
27. ... ... ... ҚҚС ЖТС ... 101102 101103 101104

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан Республикасында жеке табыс салығын құру және алу қағидалары"48 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Еліміздегі корпоративтік табыс салығының мемлекеттік бюджет табыстарын қалыптастырудағы, сондай-ақ жалпы экономикадағы ролі33 бет
Жеке табыс салығы30 бет
Жеке табыс салығы жайлы11 бет
Жеке табыс салығы және төлем көзінен салық салынатын табыстар35 бет
Жеке табыс салығы туралы16 бет
Жеке табыс салығын төлеушілер10 бет
Жеке табыс салығын төлеушілер және салық салу объектілері6 бет
Жеке табыс салығының бюджеттегі орны35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь