Қазақстан Республика-сының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 .Индустриялық.инновация қүрылымының сипаттамасы мен даму институтттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Инновацияның ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Мемлекеттің даму институттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
2. Индустриялық—инновациялық даму қажеттілігі мен стратегияны жүзеге асыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.1 Қазақстан Республика экономикасының қазіргі жай күйінің талдауы жэне инновациялық даму қажеттілігінің негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.2 Стратегияның мақсаты, міндеттері және оны жүзеге асыру қағидаттары12
2.3 Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары мен тетіктері ... ... ... ... .14
3. Индустриялық.инновациялық бағдарламасының нэтижесі және ғылыми..техникалық прогрестің тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.1 Ғылыми—техникалық прогрестің экономикалық және элеуметтік тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.2 Индустриялық.инновациялық бағдарламаның баяндылығы: атқарылған
жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республика-сының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы (бүдан эрі - Стратегия) Қазақстан Республикасы Президентінің "Елдегі жағдай туралы жэне 2002 жылға арналған ішкі жэне сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы" Қазақстан халкына Жолдауында жэне Қазақстан кэсіпкерлерінің оныншы форумында берген тапсырмаларына сэйкес эзірленген.
Бағдарлама ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану негізінде елдің үзак мерзімді элеуметтік-экономикалық дамуының бірыңғай мемлекеттік саясатын қалыптастыру мен жүргізуге бағытталған.
Стратегия Қазақстанның 2015 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік экономикалық саясатын қалыптастырады жэне экономика салаларын эртараптандыру арқылы дамудың шикізаттық бағытынан қол үзу арқылы елдің түрақты дамуына қол жеткізуге бағытталған.
Дүниежүзілік экономиканың ғаламдануы аясында Қазақстан экономикасы бірқатар проблемаларға тап болып отыр. Негізгі проблемаларға мыналарды жатқызуға болады: бір жақты шикізат бағыттылығы, элемдік экономикаға ықпалдасудың элсіздігі, ел ішіндегі салааралық жэне өңіраралық экономикалық ықпалдасудың босаңдығы, ішкі рынокта тауарлар мен қызметтерге деген тұтыну сұранысының мардымсыздығы (шағын экономика), өндірістік жэне элеуметтік инфрақүрылымның дамымауы, кәсіпорындардың жалпы техникалық жэне технологиялық тұрғыдан артта қалушылығы, ғылым мен өндірістің арасында ықпалды байланыстың болмауы; ғылыми-зерттеу жэне тэжірибелік-конструкторлық жұмыстарға (бүдан эрі - ЗТКЖ) қаржының аз бөлінуі, менеджменттің экономиканы -аламдану процестеріне жэне сервистік-технологиялық өтуге бейімдеу міндеттеріне сэйкес келмеуі.
Бағдарламада сауда саясаты, инвестициялық саясат, еңбек ресурстары, білім беруді дамыту, кадрлар даярлау, денсаулық сақтауды дамыту, қаржы рыногын дамыту, фискалдық саясат, ғылымды дамыту, ғылыми-техникалық жэне инновациялық саясат, стандарттау және сертификаттау саласындағы саясат, инфрақүрылым, электр энергетикасы саясаты, ақпараттық саясат,телекоммуникацияларды дамыту, көлкті дамыту, тариф саясаты мен бэсекелестікті қорғау, эколоғиялық саясат мэселелері де қарастырылған.
Қорьтта айтқанда, индустрияльщ-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыруда 3 жыл ішінде біраз нақты стер мен шаралар жүзеге асырылған анық.
Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Зерттеу жүмысымыздың мақсаты - Қазақстан Республика-сының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясымен танысу,оған сипаттама беру. Аталмыш мақсат мына міндеттерді жүктейді:
• Стратегияға теориялық сипаттама беру,• Стратегиямен танысу;
• Республикемыздың дамуы үшін тиімділігі мен атқарылу үрдісін анықтау, т.б.
1. Амалбек Б. Жемісін төккен жобалар: индустриялық-инновациялық бағдарламаның баяндылығы. Егемен Қазақстан — 2006 — 6 қазан
2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Елдегі жағдай туралы жэне 2002 жылға арналған ішкі жэне сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы" Қазақстан халқына Жолдауы.
3. Брайан Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.
4. Глазьев СЮ. Экономическая теория технического развития. - М: Наука, 1992г.
5. Есентугелов А. Стратегия безопасного экономического развития Казахстана в условиях глобализации. // АльПари. - 2002.-№1.-С.3-8.
6. Дэуренбекова Ә.Н. "Бэсеке қабілетті өнеркэсіпті дамыту - индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты" // Аль-Пари, №2-3. 2004 ж.
7. Назарбаев Н. Ә. Ел межесі - елулік. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевпен сүхбат. Алматы ақшамы - 2006 - 1 сэуір.
8. Райхан Н. Стратегияның бағдары мен болмысы // Ақиқат - 2004 - №10 -17-23 бет.
9. Тулегенова М.С. к вопросу о модернизации и реализации инновационных возможностей Казахстана. // Вестник КазНУ. №6 (58) — 2006ж.
10. Нурмаханова Г.Ж. формирование организационно-экономического механизма активизации инновационных процессов в РК. // Вестник КазНУ. №6(58)-2006ж.
        
        Жоспар:
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1 .Индустриялық-инновация қүрылымының сипаттамасы мен даму
институтттары...............................................................
...........................................5
1.1 Инновацияның
ұғымы.......................................................................
................5
1.2 Мемлекеттің даму
институттары................................................................
.....6
2. Индустриялық—инновациялық даму ... мен ... ... ... ... ... ... қазіргі жай күйінің талдауы жэне
инновациялық даму қажеттілігінің
негіздемесі......................................10
2.2 Стратегияның мақсаты, міндеттері және оны ... ... ... ... іске ... ... ... мен
тетіктері.................14
3. Индустриялық-инновациялық бағдарламасының нэтижесі және ғылыми--
техникалық прогрестің
тиімділігі........................................................19
3.1 Ғылыми—техникалық прогрестің экономикалық және элеуметтік
тиімділігі..................................................................
..............................................19
3.2 Индустриялық-инновациялық бағдарламаның баяндылығы: атқарылған
жұмыстар....................................................................
............................................21
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................23
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... ... Қазақстан Республика-сының
Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік
стратегиясы (бүдан эрі - Стратегия) Қазақстан ... ... ... ... жэне 2002 жылға арналған ішкі жэне сыртқы ... ... ... ... ... ... жэне Қазақстан
кэсіпкерлерінің оныншы форумында берген тапсырмаларына сэйкес эзірленген.
Бағдарлама ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану негізінде елдің
үзак ... ... ... ... ... ... мен ... бағытталған.
Стратегия Қазақстанның 2015 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік
экономикалық ... ... жэне ... ... ... ... шикізаттық бағытынан қол үзу арқылы елдің
түрақты дамуына қол жеткізуге бағытталған.
Дүниежүзілік экономиканың ... ... ... ... проблемаларға тап болып отыр. Негізгі проблемаларға мыналарды
жатқызуға болады: бір жақты ... ... ... ... ... ел ішіндегі салааралық жэне өңіраралық экономикалық
ықпалдасудың босаңдығы, ішкі рынокта тауарлар мен қызметтерге ... ... ... ... экономика), өндірістік жэне элеуметтік
инфрақүрылымның дамымауы, кәсіпорындардың ... ... ... ... ... қалушылығы, ғылым мен өндірістің арасында
ықпалды ... ... ... жэне ... ... эрі - ЗТКЖ) қаржының аз бөлінуі, ... ... ... жэне сервистік-технологиялық өтуге
бейімдеу міндеттеріне ... ... ... ... ... ... еңбек ресурстары,
білім беруді дамыту, кадрлар даярлау, денсаулық сақтауды дамыту, ... ... ... ... ғылымды дамыту, ғылыми-техникалық жэне
инновациялық саясат, стандарттау және сертификаттау саласындағы саясат,
инфрақүрылым, ... ... ... ... ... ... ... тариф саясаты мен
бэсекелестікті қорғау, эколоғиялық саясат мэселелері де қарастырылған.
Қорьтта айтқанда, ... даму ... ... 3 жыл ... ... ... стер мен шаралар жүзеге асырылған анық.
Курстық жұмыстың ... мен ... ... ... ... ... Республика-сының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясымен танысу,оған сипаттама беру.
Аталмыш мақсат мына ... ... ... ... сипаттама беру,
• Стратегиямен танысу;
• Республикемыздың дамуы үшін ... мен ... ... ... ... ... ... кіріспеден, 3 тарау-дан, қорытынды
мен қолданылған әдебиеттер тізімінен түрады. 1-тарауда индустриялық-
инновация қүрылымының сипаттамасы мен даму институттарымен ... ... ... ... даму қажеттілігі мен
стратегияны жүзеге асыру жолдары, оның мэселелері мен қажеттіліктері
қарастырылады. Ал 3-тарауда ндустрия-инновацияны қаржылық ресурстармен
камтамасыз ету және ғылыми-техникалық прогрестің ... ... ... 29 ... ... ... қүрылымының сипаттамасы мен даму институтттары
1.1 Инновацияның үғымы
Біз жүйелік экономикалық реформалардың күрделі кезеңінен өтіп, ТМД-ның
басқа елдерінен көп нэрседе алда ... ... ... ... ... ... үшін ... жағдайлар жасалған.Жүргізілген
реформалардың нэтижелері анық та айқын. Қазақстандық экономика элемдегі ең
жедел дамушы экономикалардың біріне ... ... ... өсуі негізінен өндіруші сектордың дамуына
байланысты екенін түсінеміз. Алайда үміттендіретін үрдістер де бар, өйткені
өсудің жоғары қарқынын басқа салалар да, соның ... ... ... ... ауыл шаруашылығы, қүрылыс, көлік жэне байланыс салалары да
көрсетіп отыр. Бірақ та ... ... ... ... ... келе жатқанын мойындау керек, қазақстандық кэсіпорындар үшін
энергияны ... ... ... мен еңбек өнімділігінің төмен деңгейі
тэн.
Егер біз мүндай ахуалды ... ... 20-25 ... ... ... экономиканың шеткі аймағында қалып қоюы мүмкін. Сондықтан бүгінгі
күні біздің алдымызда ... ... ... ... ... жаңа,
бэсекеге қабілетті өндірістерді дамыту міндеті түр. Ал бұған жаьандық
бэсекелес рыноктар жағдайында жұмыс істеуге бағдарланған жаңа
технологияларсыз, осы ... ... ... ... ... мүмкін емес.
Сарапшылардың бағалары бойынша, Қазақстан қазіргі кезде экономиканы
дамытудың индустриялық ... аяқ ... ... біз ... деп ... ... ... - инновациялар мен технологияларды дамыту
кезеңі туралы ойлауға тиіспіз. Бүгінде бізде, Қазақстанда ... ... жоқ ... ... ... Біз ... өмір ... мен
стандарттарын бэсекеге барынша қабілетті 50 елдің ... ... ... ... ... ... бэсекелік басымдығы жоғары білікті, жүмылған адами капитал,
сондай-ақ инновацияларды түрақты ендіру болуы тиіс.
2010 ... ... біз жан ... ... ІЖӨ-ні 7000 долларға дейін, ал
сатып алу кабілетінің паритеті (СҚП) бойынша 15000 долларға дейін арттырып,
халық өмірінің күтіп отырылған ұзақтығын 68 ... ... ... үш ... ... білім беруге арналған мемлекеттік шығындарды
үлғайтуы тиіс, олар ІЖӨ-нің 4,1%-ынан кем болмауы керек. Үстіміздегі ... ... ... беруге 344 млрд. теңге жоспарланған. 2009 жылға
қарай бүл саланы қаржыландыру көлемі 540 ... ... ... ... ... ... арналған шығындар көлемі 2009 жылға қарай ІЖӨ-нің 3%-ына
дейін жеткізіледі. Денсаулық сақтауға арналған шығындар үстіміздегі жылғы
235 млрд. теңгеден 2009 жылы 393 ... ... өсуі ... ... ... ... ІЖӨ құрылымындағы ғылыми және ғылыми-ин-новациялық қызмет
көрсететін қызметтердің үлес салмағын 2000 жылғы 0,9%-дан 1,5-1,7%-ға дейін
арттырады.
Біз 2005-2015 жылдарға арналған ... ... ... ... мен
дамыту жөніндегі бағдарламаны талдап жасап, Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясын қабылдадық. 2004 жылдан бастап қазірдің өзінде 520
инвестициялық жоба іске асырылды.
Аса ірі ... ... ... ... ... ... оның ... міндеті біздің экономикалық мүддемізді әлемдік
рынокта алға жылжыту болып табылады. "Қазына" түрақты даму коры қүрылды, ... ... ... ... ... ... жэне ... жобаларды қаржыландыруы тиіс. Даму
институттарының бастауымен қүны 2,2 млрд. АҚШ доллары түратын 90 жобаны
қаржыландыру басталды. Осылайша, басым салаларды озық ... ... ... ... ... ... бар бірқатар
кластерлер қүрудың моделі таңдап алынды. Осыдан келіп оларды ғылыми-
техникалық ... ету ... ... ... ие болады.
Жоғары технологиялардың әлемдік рыногы бүгінде жылына 2,5 ... ... ... ... ... 39 ... Жапонияның үлесіне -
30, Германияның үлесіне 16 пайыз ... ... ... ... 15 пайызды
қүрайды.
Біздің неғізгі міндетіміз - мүмкін болғанынша тезірек оған кіру жэне ... алу. ... ... ... ... ... рынокқа
бағдарланған жоғары технологиялық өндірісті дамытуға мүмкіндік береді,
мүнда Қазақстан перспективада өңірдің сервистік-технологиялық орталығына
айналуы тиіс.
Бэсекеге кабілетті технологиялар инновациялық экономиканың ... ... ... бола ... Бүл үзақ ... ғылыми зерттеулердің,
күрделі де шығынды эксперименттердің жэне, ақыр аяғында, ғалымдардың
идеялық ... ... ... ... ... ... үшін, эрине, шетелдік технологияны сатып алуға болады.
Бірақ та өзін қүрметтейтін бір де бір ел жаңа ... мен ... ... өткізіп жатпайтынын ұмытпайық.
Сонымен бірге, егер технологияларды басқалардан алуға ғана суйенетін
болсақ, біз өзіміздің технологиялық артта ... сол ... ... жэне ... ... ... елдерге тэуелділікте
боламыз. Сондықтан бізге өз ғылымымызды дамыту керек.
Бүл үшін бізге елдің ... ... ... ... ... дамытудың таңдап алынған басым бағыттарына шоғырлан-
дыру, оның жетістіктерін өндіріске белсенді ендіру үшін жағдайлар туғызу
қажет.
Жаңа ... ... ... қызмет пен ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар - бүлар отандық жэне трансүлттық бизнеспен ... ... ... қол жеткізу мүмкіндігіміз бар салалар. Нақ осы
бағыттар бойынша бізге ... ... ... ... білікті мамандар
мен дипломды ғалымдар қажет болады.
Кәсіпорынның инновациялық қызметі - бүл жаңа немесе өнімнің жаксаруы, не
қызмет көрсеиуі, оларды өндірудің жаңа эдістерін ... ...... жэне ... элеуметтік шаралар жүйесі. Бүл жеке
сүранысты, сонымен бірге жалпы пайдалы жаңалықтарға ... ... үшін ... ... екі ... ажырытылады:
• өнімділік;
• үдерістік;
Жаңа өнімді өндіріске негізу инновацияның түбегейлі өнімділігіретінде
анықталады. Мұндай ... ... жаңа ... ... не
тіршілікте қолданылып жүрген технологияның жаңа түрінде пайдалануын
ұштастырады.
Процестік ... - бүл ... ... ... ... ... жэне
технологияны едэуір жетілдіру, жабдықтарды жэне өндірісті ү_йымдастыруды
өзгерту.
Жаңалық ... ... ... ... яғни өткен, отандық және
шетелдікпрактикада үқсастығы жоқ жэне жаңа нэрсенің салыстырмалы ... ... ... өнімнің жаңа түрлері, технологиясын жэне қызмет
көрсетуі басымдық, ... ... ие ... жэне ... ... ... табылады.
Инновацияның өмірлік кезеңі өзара байланысты процестердің жэне жаңалықтарды
негізу ... ... ... ... ... ... уақыт
арасындағы ретінде идеяның дүниеге ... ... ... дейінгі инновациялық өнімнің негізінде анықталады.
1.2 Мемлекеттің даму институттары
Стратегияның маңызды міндеттерінің бірі мақсатты инвестициялық және ғылыми-
техникалық стратегияларды іске асыру, ... ... ... ... болып табылады, бүл индустриялық-инновациялық дамудың
қазіргі мемлекеттік басқару жүйесін қайта қарауды жэне белгілі бір дэрежеде
қайта ... ... ... ... ... қол ... үшін жаңа мемлекеттік даму
институттарын қүру және қазіргі барын, атап айтқанда: Қазақстанның
инвестициялық қорын, Қазақстан Даму ... ... ... ... ... ... қажет.
Тұтастай алғанда, даму институттарының түрлаулы жүмыс істеуі
орталықсыздандыру, мамандандыру, бэсекелестік жэне ашықтық қағидаттарына
негізделетін бірыңғай жүйені ... ... ... жеке ... ... қолдау (қаржылай қолдауды қоса
алғанда) көздерінің сан түрлі болуын білдіреді. Іс жүзінде бүл мемлекеттің
каржы және ... ... бір ғана даму ... ... ... даму институттарының қызметтің белгілі бір
операцияларына жэне/немесе түрлеріне мамандануын білдіреді. Мысалы,
Қазақстан Даму Банкі жобаларды банктік кредиттеу арқылы; Қазақстан
инвестициялық қоры - ... ... ... ... ... ... қор - гранттар, оның ішінде ғалымдар мен ғылыми мекемелерге
гранттар беру жэне капиталға үлестік қатысу арқылы жобаларды қаржыландыруға
маманданады. ... ... даму ... мамандану шеңберінде
операциялармен жэне қызмет түрлерімен гаиа айналысатынын білдірмейді. Олар
өздері үшін ... ... ... ... ... да ... ... асыра алады. Бүл үшін негізгі емес операциялар мен қызмет
түрлерін жүзеге асырудың лимиттері белгіленді.
Бэсекелестік қағидаты даму ... ... ... ... ... ... Мүндай қажеттілік институттардың көпшілігінің
дамудың осы кезеңінде жоқ нарық институттарға еліктеуге бейілді екенімен
байланысты. Институттардың қызметі нарықтық ... ... ... ... эуел бастан олардың қызметін нарықтық, яғни
бэсекелестік негізде қүру қажет. Бэсекелестік қағидаты қандай да ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Ашықтық қағидаты менеджерлердің есептілігі мен жауапкершілігін, қаржы
ресурстарын мақсатты эрі тиімді пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... ... басқарудың ашық
жүйесін қүруды білдіреді. Мемлекет даму ... ... ... ... іске ... ... ... қызметіне қандай да бір
қысымнан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Осы ... ... үшін ... ... ... ... ... бар шетелдік жоғарғы білікті
менеджерлерді тарта отырып), сондай-ақ корпоративтік басқарудың қазіргі
заманғы қүралдары белсенді пайдаланылатын болады. 1.2. Инновациялық қор
Инновациялық қор тіпті ... ... ... ... ... дэрежесінде
бола бермейтін нарықтық экономиканың еншілес функциясын ынталандыруға ... ... ... ... электроника, биотехнологиялар жэне
басқалары сияқты жоғары технологиялық салаларын құру мен дамыту үшін ерекше
маңызды. Осыған байланысты қор қызметінің басты мақсаты Қазақстан
Республикасында инновациялық ... ... ... ... ғылымды көп қажет ететін өндірістерді дамытуға жэрдемдесу болуы тиіс.
Инновациялық қорды құру инновацияларды ... ... және ... болмауына қатысты кеңес өкіметінен кейінгі кеңістіктіктің
барлық елдеріне тэн ... ... ... ... ... екі жағы бар. Біріншіден, бұл әзірленген инновацияларды
енгізудің қажеттілігі. Екіншіден, жаңа инновацияларды ... ... ... ... мен ... жұмыстарды
қаржыландыру.
Осы проблеманы шешу үшін Инновациялық қордың негізгі күш-жігері жеке сектор
тарапынан Қазақстандағы венчурлік қаржыландыруды ... мен ... ... ... ... ... тиіс. Иниовациялық қор
өз қызметінің бастапқы кезеңінде отандық жэне шетелдік серіктестермен бірге
инновациялық жобаларды қаржыландыруды жүзеге асыратын және венчурлік
қорларды құратын болады.
Инновациялық қор ... ... ... құралуы және өсуі
бойынша еншілес жобаларды қаржыландыру жөніндегі қызметін ... ... ... ... нығайтуға
жэне
қолданбалы ғылыми ... ... ... ... ... ... инфрақүрылым элементтерін (технополистер мен технопарктерді,
ақпараттық-талдау орталықтарын жэне т.б) қүруға қатысу;
•отандық жэне элемдік деңгейдегі ірі ... ... ... ... ... жэне жүмыс істеп тұрған кэсіпорындардың жарғылық капиталдарына
жоғары технологиялы және ғылымды көп ... ... өнім ... ... ... ... қатысу;
•коммерциялық тиімділігі мен экономиканы технологиялық дамыту ... ... ... ... жаңа технологияларды, тауарларды,
қызмет көрсетулерді жасауға бағытталған жекелеген ғылыми зерттеулер мен
тэжірибе-конструкторлық жұмыстарды ... беру ... ... ... ... ... бөлу ... шешімі шетелдік ғалымдарды
тарта отырып, тэуелсіз ... ... ... ғана ... ... ... ... үшін таңдалған
ғылыми зерттеулер ҚИҚ жэне Қазақстанның Даму Банкі арқылы қаржыландыру
аясындағы жобаларға түтас алғанда ... ... ... ... ... кенже қалғанын ескере отырып, Стратегияны іске асырудың
бірінші кезеңінде венчурлік қызметті көтермелеу жэне реттеу үшін барабар
заңнамалық база эзірленіп, қабылданатын ... ... ... барлық
түрлерінің жаңа білімдерді жинақтау жүйесінде бірдей мэні бар жэне
қолданбалы ... ... ғана ... ... беру ... ... ... көрсетіп отыр. Бүдан өзге, еңбек пен капиталдың
өнімділігін арттыру, ... ... ... ... ... ... ... жэне нығайтпай мүмкін емес.
Сондықтан да іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мемлекеттік бюджеттен
жүзеге асырылатын ... қор өз ... ... ... жэне
инновациялық саясат шеңберінде жүзеге асыратын болады.
Стратегияда айқындлған мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа мемлекеттік
институттар қүрылмақ жэне қазіргі барлардың, атап айтқанда: Қазакстанның
инвестициялық ... ... даму ... ... ... ... корпорациясын нығайту көзделіп отыр.
2. Индустриялық-инновациялық даму ... ... ... ... ... ... Республика экономикасының қазіргі жай күйінің талдауы жэне
инновациялық даму ... ... ... он ... республиканың нарықтық тетіктерге негізделген
экономикалық қарым-қатынастарға көшуімен байланысты түбегейлі өзғерістер
болды. Алайда, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшудің ... ... ... ... жэне экономикалық негізделген
моделінің жоқтығынан өткізілген шаралар елдің ... ... ... ... жоқ. Шикізатқа деген бағаның ауытқу
кезеңдеріндегі экономиканың шикізатқа тэуелділігі шикізат экспортынан
түсетін қатты валютаның едэуір түсімдері үлттық валюта қүнының өсуіне
экелген кезде ... ... ... ... ... және ... деңдеп бара жатқан импортпен бэсекелесуге қабілетсіз болып
қалды.
Қайта өңдеу салаларының (машина жасау, жеңіл, тамақ, электрондық, қорғаныс
жэне басқа салалар) ... ... ... жеткілікті ғылыми-
техникалық, маркетингтік жэне басқарушылық қолдаудың жоқтығынан шиеленіскен
болатын.
Осылайша өнеркэсіпте ... ... ... емес салалардың үлесі 3-
6 есе қысқарды, сонымен бірге, орны толмас табиғи
ресурстарды - мұнайды, газды және түсті жэне қара ... ... ... жылы қол ... (1998 ... 102,2 %) өнеркэсіптік өндірістің өсуі
негізінен қазақстандық экспорттың негізгі ... ... ... жэне мұнай мен газды өндіруді арттыру жэне қара жэне түсті
металдарды өндіру есебінен қамтамасыз етілген еді.
2000 жылдың ішінде өткен жылдың ... ... ... өнім ... ... ... ... отыр. Алайда, мүндай
өсу, сол сияқты едэуір дәрежеде шикізат бағасының өсуімен ... ... ... ... ... ... сыртқы жағдайларға
негізделген болатын.
Елдің инвестициялық саясатының шикізаттық бағыты өнеркэсіпте орын алған
сэйкессіздікті одан эрі тереңдете ... ... ... ... ... ... ... көлемі 1991 жылы 31 %-дан 1998
жылы 63 %-ға ... ... 1999 жылы ... ... инвестициялардың түсуі
1998 жылмен салыстырғанда екі есеге жуық көтерілді жэне 1799 млн. АҚШ
долларын қүрады. Бүл ретте олардың жалпы көлемінің 87 %-на ... ... ... (1524 млн. АҚШ доллары) тиді.
Ауыр жағдай ауыл шаруашылығында қалыптасты. аткен жылдары ауыл шаруашылығы
өнімін өндіру 2,3 есеге, егіс алаңдары 1,9 ... мал басы 2,7 ... ... ... ... ... жэне тұқымдық материалдармен,
техникамен жэне оларға қосалқы бөлшектермен жабдықтау нашарлап кетті. 1999
жылдан ... ... ... ... ... ... белгілі бір
оң алға жылжушылықтар байқалғанмен, саладағы дағдарыстық
жағдай ... ... пен ауыл ... өндірістің қүлдырауы, кәсіпорындар мен
тұрғындардың төлемге қабілетті сұранысының ... ... ... ... істеуіне теріс эсер ... ... ... жүктерді барлық көлік түрлерімен тасымалдау
көлемі 60%-ға қысқарды. Бүл ... ... ... ... тасымалдау
көлемінің құлдырауы 64%-ды, теміржолмен - 55%-ды жэне теңізбен - 96%-ды
қүрады. Сол ... ... жэне ... ... мен ... ... ... көлігімен жүк тасымалдау өсті (127,8%).
Елдің экспортында, алдыңғы жылдардағы сияқты, шикізаттық бағытталу басым
болып отыр. 1999 жылы экспорттың 6,6 млрд. АҚШ долларына ... 29 ... ... ... ... 60 %-дан астамын орны толмайтын шикізат
ресурстары, оның ... ... жэне қара ... - 23,9 %-ды, отын жэне
мұнай өнімдері - 35,4 %-ды, сондай-ақ органикалық емес химия өнімдері - 6,4
%-ды құрады.
Экономикасының шикізаттық ... елді ... ... ... ... мен ... ... толық тэуелді етті.
Бүл ретте өнеркәсіптің қайта өңдеуші салаларының
10
дамымай қалғандығынан экспортталатын өнімнің номенклатурасын кеңейту үшін
мүмкіндік ... ... ... қара ... ... кен қорларының тозуынан, Қазакстанның
тиімсіз географиялык жағдайы (көмірсутегі шикізатын ... ... ... алшақтығы) мен ауыл шаруашылығы өндірісінің жоғары
тэуекелділігінен едэуір дэрежеде күрделеніп отыр.
Әлемдік қоғамдастықтың даму ... ... ... ... ... ... өсіп ... көрсетеді. Әлемдік рынокта
интеллектуалдық еңбек өнімдері экономикалық қызметтің басқа салаларымен
салыстырғанда неғұрлым жоғары бағаға ие. Рыноктың талаптары жаңалықтарды
енгізуді кеңінен пайдалану, инновациялық ... ... ... ... ... ... Тэжірибе жоғары технологиялық
салаларында жаңалықтар енгізуге деген көтеріңкі бейімділік байқалып
отырғандығын көрсетті. Сондықтан, экономиканың кұрылымында ... ... ... көп ... онда ... ... ... Керісінше заңдылық та бар: Қазақстанның қазіргі
экономикалық жағдайына тэн бастапқы қайта өңдеудің ... ... бар ... салалық қүрылымы ғылыми-техникалық
инновацияларды тежейді.
Қазіргі уақытта еңбекке қабілетті тұрғындарды еңбекпен қамтуды арттыру жэне
жаңа табиғи ресурстарды айналымға ... ... өнім ... ... ... ... дамыту үшін мүмкіндіктер неғұрлым шектеулі болып барады.
Осыған байланысты ... даму үшін ... ... қарқынды факторлар ие
болуда. Пз кезегінде, кадрлар біліктілігі мен еңбек өнімділігінің ... мен ... ... ... ... ғылым мен
техника жетістіктерінің пайдаланылу дэрежесімен анықталады.
Инновациялық қызмет жаңа шаруашылық-аумақтық қүрылымдарды (технопарктерді,
бизнес-инкубаторларды, аймақтық инновациялық қорларды, венчурлық
фирмаларды) дамытуға, бұрын қүрылған ... ... ... байланыстарды трансформациялауға, басқару технологияларын дамытуға
көмектеседі. Бүл ретте экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің ... ... ... ... тек өндіріске ғана емес, шынтуайтында қоғамдық
өмірдің барлық ... ... ... ... ... ... жэне
материалдық емес жағдайларды пайдалану қүрылымы жетілдіріледі, адамдардың
өмір сүру қызметінің жаңа салалары қүрылады. Мысалы, жоғары технологиялар
саласындағы бір жұмыс орны ... ... ... онға ... ... ... ... өндірістер мемлекеттік бюджетті
толтырудың негізгі көздерінің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... дамыған елдерде,
әртүрлі бағалау бойынша 75-тен 100%-ға дейінін күрайды. Инновациялық
қызметтің элеуеттік мүмкіндіктері индикативтік жэне бюджеттік жоспарлау
жүйесінде ескерілуі ... ... ... ... және оны ... ... саясат дегеніміз мемлекеттің бэсекеге түсуге ... ... ... ... ... үшін ... ... жағдайлар
жасауға жэне қолдау көрсетуге бағытталған шаралар кешенін білдіреді.
Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік стратегиясы 2010 ... ... ... стратегиялық жоспарда белгіленген мақсаттарға қол
жеткізуді қамтамасыз етуі, сондай-ақ одан кейінгі ... ... ... ... ... ... тиіс.
Стратегияның басты мақсаты шикізаттық бағыттан бас тартуға ықпал ... ... ... ... ... ... ... қол
жеткізу; ұзақ мерзімді жоспарда ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіпте жэне қызмет көрсету саласында бэсекеге түсуге қабілетті
жэне экспортқа негізделген ... ... жэне ... көрсетулер
өндірісі мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясаттың басты ... ... түсу ... ... қазақстандық кэсіпорындардың экспортқа
шығарылатын өнімдерді өндіру ... ... ... айтқанда, өңдеуші
өнеркэсіптің өнімі осындай элемдік стандарттарға сәйкес келуі керек және
баға бойынша бәсекелесуге қабілетті ... ... ... ... дамыту Үкіметтің салалық және секторлық стратегиялары бойынша
жүзеге асырылады.
Стратегияның міндеті:
• өңдеуші ... ... ... өсу ... 8-8,4 ... қамтамасыз ету, 2000 жылмен салыстырғанда 2015 жылы еңбек
өнімділігін ... 3 есе ... жэне ЖІӨ ... ... 2 ... ... өнеркэсіптің негізгі қорларының өнімділігін арттыру;
• кәсіпкерлік ахуалды, қүрылымды қалыптастыру жэне жеке ... эрі ... ... ... қоғамдық
институттарды үстау, қосылған қүнға барынша қол жеткізе отырып, нақты
өндірістерде ... қү_н ... ... ... көп қажет ететін жэне жоғары технологиялық экспортқа негізделген
өндірістер қүруды ынталандыру;
• елдің экспорттық ... ... қүны ... ... мен ... ... ... сапаның элемдік стандарттарына көшу;
• дүниежүзілік ғылыми-техникалық және ... ... ... әлемдік шаруашылық жүйесіне жэне өңірлік экономикаға ықпалдасуды
үдету болып табылады.
12
Стратегия мынадай цагидаттарга негізделеді:
•жеке ... ... жэне ... ұсыныстардың өнеркэсіптің шикізаттық емес
салаларында өндірілетін тауарлар мен қызметтердің бэсекелестік қабілетін
арттыруға бағытталуы;
•өнеркәсіпті жаңғыртуға, оларға қолдау көрсету ... ... мен ... ... ... іске асыруға мемлекеттік
қаржылық жэне өзге қолдау көрсету;
•қосылған қүн тізбегін дамытуды қамтамасыз ететін салаларға мемлекеттік
қолдау көрсету шараларының кешенді сипаты;
•тең бәсекелестік ... жэне ... ... ... ... ... да болсын жеке сипаттағы жеңілдіктерден жэне преференциялардан бас
тарту;
•индустриялық саясаттың ... ... ... ... ... жэне ... құрылымында түбегейлі сапалық
өзгерістер болғанда, ол эртараптандырылған кезде алға ... ... ... шешу ... ... экономикалық дамуға қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
2.3 Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары мен тетіктері
Дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстанда мемлекеттік ғылыми-техникалық
саясатының ... ... бар. ... ... үшін ... және
қолданбалы зерттеулерді қаржыландыру көлемін арттыру, ғылымды жеке
сектормен өзара байланыстыруды ... ... ... ... ғылымның корпоративтік секторын құру мен дамытуға барынша ықпал ету,
ғылыми-техникалық элеуеттің экономикалық жэне элеуметтік ... ... ... тэн.
Қазақстанда ғылымды қаржыландыру жеткілікті емес. Шаруашылық субъектілердің
ғылым мен ... ... ... шығындарын мемлекеттік
ынталандыру жүйесі дамымаған, ғылыми-техникалық эзірленімдерді өндіріске
енгізу маңыздылығын бағаламау сақталып отыр. Мүндай жағдайда Қазақстан мен
дамыған елдердің ... ... ... бұдан эрі өсе
түсетін болады.
Осыған байланысты негізі жоғары жэне ғылымды ... ... және ... ... ... ... үлесін қауіпсіз деңгейге
дейін азайту болуы тиіс мемлекеттің қоғамның ... ... ... үзақ ... ... ... ... қажет.
13
Қазақстанда экономиканы дамытудың инновациялық жолына көшуіне бірқатар
экономикалық, демографиялық, ғылыми-технологиялық, үйымдастырушылык жэне
басқа да ... ... ... ... кең ауқымды жаңарту үшін қазіргі уақытта республикада жеткілікті
мөлшерде жоқ едэуір ... ... ... ... ... ... ... іске асыру үшін мемлекеттік қаржыландырумен қатар
несие ресурстарын, инновациялық қызмет субъектілерінің жеке қаражатын,
шетелдік капиталды жэне басқаларды тарту алда түр. ... ... ... жабдықтар мен технологияларды сатып алуды тэжірибеге енгізу қажет,
өйткені бүл ... ... ... ... азайта алады.
Шетелдік технологиялар мен техниканың бақылаусыз ағылуы отандық қолданбалы
ғылымды ... ... ... ... ... технологиялық тэуелділігінің нақты пайда болу қаупін
туғызуы мүмкін екендігін есте ... ... ... ... ... бойына жинақталған отандық ғылыми элеуеттің жоғалыи кету қаупі туып
отыр. Осының салдарынан республика жоғары ... ... ... ... ... ... ... дамуына ықпал ететін факторлардың
салыстырмалы сипаттамасы
|Оң факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... өндіргіш қуаттардың болуы; |бағытталуы; ... ... ... |дүниежүзілік деңгейдегі меншікті ... ... ... ... ... жағдайлардың |шектелуі; ... ... ... ... ... |
|баяндамалардың болуы; ... ... ... инженерлік- |инновациялық қызметтің ... ... ... ... ... |
|жеткілікті жоғары жалпы білімдік ... ... кері ... ... ... ... ... |лансыздандыру материалдық- ... ... ... ... ... екі қүрлықтықтың тоғысында |техникалық жағынан элсіз өндіргіш |
|географиялық ... ... ... ... ... ... ... ... ком - |
|даярлаудың қалыптасқан ... ... үшін ... мен ... ... ... жеткіліксіз |экономикалық ынталандырудың ... ... ... ... ... ... жоғары технологиялық |
|кадрлардың болмауы; ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... шет ... сүйенсек, инновацияның мынадай түрлері неғұрлым тиімді.
"Үстемелеу" инновациясы - жаңа ... мен ... ... ... ... шетелдік ғалымдар мен конструкторлардың
тэжірибесін пайдалану. Бұл инновация елдің мемлекеттік мүдделері мен
экономикалық қауіпсіздігіне толық көлемде сэйкес келеді, оны
экономиканың ... ... ... ... ... алу" ... - ... Қазақстанда шығарылмаған жэне түпкі тұтыну
өнімін шығаруға бағдарланған өнімді игеру. Бұл инновация бірлескен
кәсіпорындар қүру мен франчайзингті дамыту жағдайында неғұрлым тиімді болуы
мүмкін.
"Көшіру" ... - ... ... ... пен жаңа
енгізілімдерді отандық экономикаға тарту. Бүл инновация лицензиялар сатып
15
алу мен ... ... ... ... ... ... байланысты.
Қазакстан үшін жақын болашақтағы неғүрлым қолайлы стратегия "үстемелеу"
жэне "қарыз алу" инновациялары, сондай-ақ олардың ұштастырылуы болып
табылады, өйткені бү_л ғылым мен ... ... ... ... мен ... ... және жаңа ... отандық ғылыми-
техникалық элеуеттің өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Отандық экономиканың даму шамасына қарай дүниежүзілік рыноктарда республика
үшін жаңа инновациялық эзірленімдерді ... өнім ... жэне ... негізделген инновациялық дамудың белсенді
(генерациялайтын) тү_рпатын, сондай-ақ шетелдік жаңа енгізілімдердің
игерілуі м.ен бейімделуіне, олардың біртіндеп өзіміздің ... ... ... ... ... ... ... түрпатының үштасуы ... ... ... ... ... ... қазіргі жағдайда ауыл
шаруашылығы өнімдерін бастапқы қайта өңдеу мен сақтау, отын-энергетикалық
кешен, химия мен мұнай химиясы, жаңа материалдар өндірісі, коммуникациялар,
көлік және ... ... ... сияқты салалардағы
инновациялық жобалар айрықша рөлге ие ... ... ... алу ... экономиканы элеуметтік қайта бағыттауға,
тиімсіз өндірістерді эртараптандыруға, жаңа жүмыс орындарын қүруға, бірінші
кезекте түлыну рыногына жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... ету ... көтеруге қабілетті
салалар мен өндірістерде жүргізілуі қажет неғұрлым жоғары технологиялық
жағдайларды игеру мен ресурсты үнемдеуге анықтаушы мэн беру керек.
Бұл бағыт үшін өсу ... - ... ... ... ... мен ... таза өнімдерді өндіруді озық дамыту. Дамыған
елдер, энергетикалық жэне экологиялық дағдарыстардың қысымымен, энергия
шығынды технологиядан бас тарту жэне қалдықсызына көшу есебінен қайта
өндірудің ... ... ... көшті. пнеркэсіптің шикізат
саласының төмен технологиялық тұрпатын ескере отырып Қазақстанда ресурсты
үнемдеуші инновациялық ... ... ... ... ие ... ... үшін өсу нүктелері - минералдық, көмірсутегілік жэне ауыл
шаруашылық шикізатты қайта өңдеу тереңділігін арттыру, металлургиядағы
ақырғы ... ... ... ... жэне ... ... үқсату.
Неғүрлым жоғары технологиялық жағдайларды айқындау кезінде елдің
экономикасы бесінші технологиялық жағдайды қалыптастыру кезінде
дүниежүзілік ... ... ... қаншалықты
бейімделе алатындығын ескеру қажет.
Бүл бағыт үшін өсу нүктелері - информатика мен микроэлектроника,
биотехнология жэне жаңа материалдар.
Инновациялық ... ... ... бір ... ... аумағында
инновациялық орталықтарды, инкубаторларды, технопарктерді, консалтингтік
жэне оқытатын фирмаларды, инновациялық кәсіпорындарды ... ... ... ... қамтитын, аймақтық ерекшеліктерді
ескере отырып, ... ... ... инфрақүрылым
қалыптастыру болмақ.
Инфрақүрылымды қалыптастыру ... ... ... олар ... жэне ... ... ... ғылым жэне техника
саласымен байланысты барлық шаруашылық ... ... үшін ... ... ... Бү_л ... даму міндеттерін шешу кезінде -
ғылыми үйымдардың, инновациялық кэсіпорындардың, жоғары оқу орындары мен
шағын кэсіпкерлік субъектілердің ... бір ... ... ... ... ... жетілдіру мен
өндірістерді ... ... ... ... ... жэне ... технологияларды эзірлеу кезінде инновациялық
кэсіпорындарды өндірістік-технологиялық қолдауға ерекше ... ... Бүл ... ... ... ... жарнамалық жэне көрме қызметін, патенттік-лицензиялық жүмысты
және ... ... ... қоса алғанда, жергілікті жэне
шетелдік рыноктарға ғылымды қажетсінетін өнімдерді жылжытуда рөлі ... ... ... өнеркэсіптік, ғылыми және оқу
элеуеттерінің бар болуын ескере ... ... ... ... ... ... және ... да қалаларда бизнес-инкубаторлар ... ... ... ... ... мен жаңа енгізілімдердің авторлары ... ... ... ету үшін ... ... "Интернет" жүйесінде
арнайы сайтта үсынылатын деректер базасы қүрылатын болады.
3. Индустриялық-инновациялық бағдарламасының ... ... ... ... ... ... ... жэне элеуметтік
тиімділігі
Жобалауда, эзірлеуде жэне жаңа техника мен технологияны өндіріске енгізуде
бүл шаралардың экономикалық тиімділігін анықтау төрт ... ... ... - бұл ... ... іске асыру үшін қажетті
шығындардыанықтау;
Екінші кезең - бүл қаржыландырудың мүмкіншілік көздерін анықтау;
Үшінші кезең — бү_л жаңа техника мен технологияны ... ... ... бағалау;
Төртінші кезең — бұл экономикалық көрсеткіштерді салыстыру арқылы
салыстырмалы жаңалықтардың тиімділігін бағалау.
Өндіріс жағдайында ... ... ... ... ... ... дэне қызмет көрсетуде қолданыстағы көтерме сауда, бөлшек сауда
бағалары жэне тарифтер;
• қолданыста заңды түрде ... ... ... ... еңбек жэне табиғи) үшін нормативтік төлемдер;
• қолданыстағы кэсіпорынның ... ... жэне ... үшін ... үйымдардың, мемлекеттік жэне жергілікті
бюджеттердің бірігуі;
• банкілердің несие берудегі немесе жеке қаржыларын сақтау жөніндегі
кәсіпорынның ... мен есеп ... ... валюталық түсімдерді қайта есептеу нормативтері, т.б.
Жалпы түрінде ғылыми-техникалық прогресті жеделдету тиімділіктің бірнеше
түрін жасайды: экономикалық, ресурстық, техникалық жэне элеуметтік.
Экономикалъщ нәтижелілік - бүл ... ... ... еңбек жэне
материалдық сиымдылықтарды төмендету, өнімнің өзіндік құнын кеміту, ... жэне ... онан эрі ... ... - бүл ... ресурстарды босатып алу:
материалдық, еңбек жэне қаржы.
Техникалык нэтижелілік - бүл жаңа техника мен технологияның, ашу, өнертабыс
жэне ... ... ноу - хау ... да жаңа енгізілімнің пайда
болуы.
Әлеуметтік нэтижелілік — бүл халықты материалдық және мэдени ... ... ... ... жэне қызмет көрсетуде мұқтаждарын
қанағаттандыру, жағдай жэне техниканың еңбек қауіпсіздігін жақсарту, ауыр
қол еңбегінің үлесін төмендету, т.б.
Бүл ... қол ... ... егер де ... ... ғылыми -
техникалық прогресті жеделдетуге толық жағдай жасалса.
Қазақстан Республикасы ... 2006 ... 28 ... N 167 ... ... ролі мен ... орнықты генерациялауды қамтамасыз
ететін жүйе білімге негізделген, қоғамдық әл-ауқаттың іргетасы болуға
қабілетті ... ... ... қү_ру үшін аса маңызды.
Осы мэселелерді шешу мақсатында ... оқу ... ... ... орталықтардан, білікті жүмыс
күшін даярлауға жэне жаңа идеялар мен эзірлемелерді генерациялауға
бағдарланған консалтингілік жэне ... ... ... ... ... ... ... білім беру-инновациялық кешендер мен
аймақтарды;
технологиялық парктер мен технологиялық бизнес-инкубаторларды қамтитын,
ғылыми идеялар мен эзірлемелерді коммерцияландыруға жэне тауарларға
материалдандыруға ... ... ... ... қолдауға бағдарланған жэне қаржыландыру, маркетинг,
жарнама-көрме қызметі, патенттеу-лицензиялау жүмысы мен зияткерлік меншікті
қорғау мэселелерімен айналысатын қүрылымдарды қамтитын қолдау кешендерін
қамтитын көп ... ... ... ... ... инфрақұрылымды аумақтық ұйымдастыруды:
- инновациялық ... ... ... ... ... мемлекеттік гранттар, инновациялық тэуекелдерді
сақтандыру жэне т.с.с);
- инновациялық қызметтің ақпараттық инфрақүрылымын дамытумен
("Виртуалдық технопарк" бірыңғай ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... өзара іс-
қимыл жасауымен (инновациялық қызметті, ... мен ... ... ... мен стандарттауды дамыту өңірлік
дамыту жөніндегі ... ... ... инновациялық қор"
АҚ, "Инжиниринг жэне ... ... ... ... жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия, жоғары оқу орындары,
ҒЗИ, мүдделі мемлекеттік органдар, халықаралық үйымдар жэне бизнес-
серіктестер мен басқалар);
- ел ... ... ... ... ... кешендері мен
аймақтарын үйымдастыру жөніндегі ... ... ... ... ... жэне іске ... байланыстыру мэселелерін пысықтау.
3.2 Индустриялық-инновациялық бағдарламаның баяндылығы: атқарылған
жұмыстар.
Индустриялық стратегияның негізгі міндеттерінің бірі - өңірлік жэне
халықаралық ... ... ... ... анықтау. Осы
бағытта маркетингтік-талдаулық зерттулер орталығы мен халықаралық аренада
тан,ылған «Джей-Ай-Остин» консалтингтік компаниясы тиісті зерттеулер
жүргізді. Зерттеулермен қатар шетел ... мен даму ... ... ... ... ... қалыптастыру жөнінде
жүмыстар атқарылды жэне атқарылуда. Үкімет трансүлттық компаниялармен
бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі ... ... ... ... ... ... және ... элемде жетекші орын алатын 200 корпорацияның 50-ден астам
компанияларымен келіссөз жүргізіп, ... ... ... ... ... элемдегі жетекші компаниялар «Майкрософт»,
«Хьюлетт-Паккард», «Сименс», «Циско» жэне т.б. ... ... қол ... ... ... ... ... мен металлургияда ірі
жобаларды жүзеге асыру жөнінде шаралар ... ... ... ... ... құрылды, оның басты мақсаты - біздің елде
автомобиль мен трактор жасауды дамыту.
Қостанайдағы «Агромашхолдинг» ААҚ базасында отандық комбайн және мотор
жасау жолға ... 7 ... ... ... ... Кластер
қүрудың алғашқы үлгісінің мысалы, Павлодарлық «Кастинг» ЖШС бола алады, ол
металл сынақтарын жинаумен жэне өңдеумен ... осы жылы ... ... ... ... «Қазақстан инжиниринг» пен э Сингапур
технолоджис» компнаиясыынц біріккен кэсіпорны қүрылды. Тұтастай ... ... 2005 жылы 250 ... ... ... ... 121 жаңа ... пайдаоланылуға берілді. Олардың 34-і
тамақ, 30-ы қүрылыс индустриясын, 22-і жеңіл өнеркэсіпті, 11-і химия мен
мұнай-химия, 10-ы машина жасау ... ... ... ... ... даму ... нақты істермен
шұғылданып жатыр. Мәселен, 2004 жылдың өзінде Даму банкі 562,6 млн.долларға
22 инвестициялық жобаны қаржыландырған. Сол жылы қаржыландырылған 10
өндіріс пайдалануға берілген, ... ... ... ... ... жэне ... ... талшығынан жіп өндіру сияқты
өндірістер бар.
Оңтустік Қазақстан облысында мақта талшығынан жіп өндіру жобасымен қатар
Семейде жүн дайындау мен ... ... ... ... ... қолданып, мата өндіріу жобасы қолға алынды. Жобаларды үйлестіріп,
жүзеге асыру жоғары технологиялық және экспортқа ... жіп, ... ... ... ... дамытуға экелмек.
Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру жөнінде Мемлекеттік
сақтандыру корпорациясы өз қызметінің ... ... ... ... ... ... 23 ... сақтандыру туралы шешім қабылданды.
Қазақстанның Инвестициялық қоры 7 жобаны қаржыландырды. Ал инновациялық ... ... жер ... ... жэне ... ... қаржыландырды.
Сөйтіп, даму институттарының қызметінің белсенділігі арта түсті.
Ақмолалықтар 2006 жылы құны 54 ... 39 ... ... ... ... сауатты жүргізіп, қаржы институттарының мүмкіндігін
білгірлікпен пайдалану нэтижесінде өңірлік дамудың діңгегіне айналған
қуатты кәсіпорындар пайда болды. Бүл орайда Макин материалдары ... ... ЖШС, ... ... ... ... ЖШС жэне т.б. ... қадамдары қүптарлық.
«КамАЗ-инжиниринг» бірікен кэсіпорнындағы кең көлемді бағдарламаңың екінші
кезеңі ... ... ... ... ғана ... бір ... 1000
автомобиль қүрастырумен аатп өткен көкшетаулық автомобильшілер қазір сегіз
сатылы конвейерде жүмыс істеуді игерді. «қазавтотранс» АҚ осы мэшинелердің
250 ... ... алуы ... өсе ... ... ... рекордты мерзімде, небары 96 күнде күрастырылған екен.
Мүнда озық үлгідегі 39 атаулы ... ... ... істеп түр. Қазір
күніне 1500 тонна шикізат қабылданып, терең өңдеу ... ... ЖШС ... ... ... бір жыл ... ... 380 тонна сульфидті молибден қоспасы түтынушы эріптестеріне
жөнелтті. Бүлардың іс-эрекетіне «ТүранӘлем Банкі», «Казкоммерцбанк» секілді
банктер көмектесті.
Қорыта айтқанда, ... даму ... ... ... жыл ... ... ... стер мен шаралар жүзеге асырылған анық.
ҚОРЫТЫНДЫ.
Бүл жүмысты іске асырудың басты нэтижесі республикада сыртқы ... ... ... ... ... ... шикізат құрамасымен
салыстырмалы бәсекелестікке қабілеті жоғары технологиялық өнімдерді
өндіруге қабілеті бар шикізаттық емес, ... ... ... күру болып табылады.
Интеллектуалдық меншік рыногын құрудың есебінен ... ... ... мен ... ... ... болады, бүл ғылыми ... ... тең ... ... ... ... ... етеді.
Багдарламаны іске асыру:
• ғылым жэне техника жетістіктері негізінде ең бірінші кезекте ... ... ... ... ... өнеркэсіптің базалық салаларының жаңа технологиялық тэртіпке жэне қайта
жасауға көшуін жүзеге асыруға;
... ... ... ... ... шағын жэне орта кэсіпорындарды қарқынды дамыту есебінен ЖВз-нің
құрылымындағы ірі кэсіпорындардың үлесін ... ... ... ... ... ... ... инновациялық бизнесті дамыту үшін жағдай жасауға;
• меншік ... ... ... ... қалыптастыруға;
• халықтың арасында әлеуметтік шиеленісуді азайтуға мүмкіндік
береді.
Ғылымды ... ... ... жаңа ... ... игеру жэне
жоғары технологияларды енгізу, экономиканың шикізаттық емес секторын дамыту
есебінен еліміздің жалпы ішкі өнімдерінің жыл сайын 5-6 %-ға, ... ... ... 5-7 %-ға ... ауыл ... - 2-3 ... жэне байланыста - 10-12 %-ға жыл сайын түрақты өсу қамтамасыз
етілетін болады.
Экономиканың басымдықты салаларында - энергетикада, ... жэне ... ... ... көлік жэне байланыста агроөнеркәсіп
кешенінде жэне басқа да салаларда ... ... ... ... үшін ... ... жасалатын болады. Бағдарлама отандық ғылыми-
техникалық элеуетті барынша тартуға, ғылым мен ... ... ... ... етуге мүмкіндік береді.
Елдің инновациялық дамуы экономиканың бірыңғай құрылымды қайта құруды
жүргізуді, шикізаттық емес секторға инвестициялар мен дүниежүзілік
деңгейдегі технологияларды тартуды, өндірісті ... мен ... ... жаңа ... ... құруды және рыноктың бэсекеге жарамды
енімдермен толтырылуын қамтамасыз етеді.
Мемлекет инновациялық даму үшін қажетті жағдайлар жасай, халықтың
инновациялық белсенділігін ынталандыра отырып, инновациялық
22
кызмет саласында ... ... ... мен ... ... ... ... инновациялық ахуал жасау Қазақстанның элеуметтік
бағдарланған жэне нарықтық экономикасы дамыған жоғары индустриялы қоғамға
айналуының базалық факторы болады. Қазақстан Республикасының ... ... ... жэне ... женіндегі 2003-2015 жылдарға
арналған бағдарламаны іске асыру шеңберінде мынадай шараларды жүзеге асыру
көзделеді:
- инновациялық инфрақүрылымның қазіргі бар ... ... ... білім беру мекемелерін дамытуды қолдау;
- перспективалы өңірлерде жэне мыналардан түратын орталықтары бар пилоттық
өңірлік инновациялық ... (ӨИЖ) ... ұзақ ... ... елді ... түрғысынан Қазақстан үшін
өзекті тақырыптар бойынша білім беру-инновациялық ... ... ... ... ... ... кешенді
пайдалану мен ... ... ... ауыл
шаруашылығы саласындағы ... ... ... ... ... мен ... көздері саласындағы эзірлемелерден; медициналық әзірлемелерден;
ядролық технологиялардан; ақпараттық және ... ... ... ... ... пайдалануға арналған эзірлемелерден);
- бизнес-технологиялық кешендерден: олардың үлттық немесе өңірлік
мэртебесін ... ... ... ... ... ... жэне өңірлік технологиялар
трансферті орталықтарынан;
- инновациялық қызметті қолдау кешендерінен;
- ӨИЖ ішінде жоғарыда аталған кешендер арасындағы ... ... ... ету ... шаралар;
- оны қүруды жэне дамытуды ынталандыратын шаралар мен тетіктерді пысықтау
есебінен бэсекелі инновациялық бизнес орта ... ... және өзін ... ... ... инфрақұрылым объектілерін басқа өңірлерде
тарату ғылыми-техникалық секторда алынатын өнімдерді нарықтарға жылжытуды
қамтамасыз ететін ... ... ... отырып, жетіспейтін буындар
құру жэне дамыту.
Біз өзімізді жаңа технологиялар мен жаңа экономика элеміне енгізетін
экономикалық басқарудың түбегейлі жаңа ...... ... ... ... ... ... міндетіміз - бэсекеге қабілетті елдердің қатарынан
лайықты орын алу. Сондықтан да мемлекет пен жеке ... ... ... сенім
мен тиімділікке негізделген эріптестік қатынастарды жолға қоюы керек.
Қазақстан нарықтық реформаларды батыл түрде жүзеге асырды. Соның ... ... ... даму ... ... Енді елдің кемел дамуын
қамтамасыз ету үшін экономиканы эртараптандыруға бағыт үхталды.
Осы мақсатта 2003-2015 жылдарға арналған елдің Индустриялық-инновациялық
даму стратегиясы қабылданды.
Өнеркәсіпті ... ... ... ... ... ... үлгісін таңдай отырып, бэсекелестікті дамытуға қарымы мол
салалар таңдап ... Сол ... ... ... жүйесінің дамуына
жол ашылып отыр.
Негізгі басымдық 6 кластерге - қүрылыс, мэшине жасау, ... ... ... ... ... жэне биологиялық технологиялар, сондай-ақ
мүнай-химия индустриясына беріліп отыр. Бұған қоса Қазақстан өзінің
ғарыштық бағдарламасын іске асыруға бел ... ... ... іске ... - жалпы ішкі өнім
қүрылымында тауар өндірудің үлес салмағын 2015 жылға қарай 46,5 пайыздан 50-
52 ... ... ... ... ... ішкі өнім ... ғылыми жэне ғылыми-инновациялық қызметтің
қызмет көрсетуінің үлес салмағы 2000 жылғы 0,9 пайыздан 2015 жылы ... ... ... алғанда, Индустриялық-инновациялық саясат
отандық экономиканың өсу қарқынын жылына кем ... 8,8-9,2 ... ... ... ішкі өнім ... 2015 ... қарай 2000 жылмен салыстырғанда
шамамен 3,5 есе үлғайтады.
Біз әлемдік даму үрдісінен қара үзіп қалып қоймауымыз керек. Ол үшін ... де, ... да ... ... ... беретіндей, мықты болуымыз
шарт. Елбасымыздың алға қойған мақсатқа жету үшін шарт жұмылатын ... ... ... да ... біздің еліміз өркен жайып, өршіл
түрде дами береді деген ойға нық сенімдімін.
Пайдаланылған ... ... ... Б. ... ... жобалар: индустриялық-
инновациялық бағдарламаның баяндылығы. Егемен Қазақстан — 2006 — 6 ... ... ... ... "Елдегі жағдай туралы жэне 2002
жылға арналған ішкі жэне ... ... ... ... ... ... Жолдауы.
3. Брайан Твисс. Управление научно-техническими нововведениями. Пер. ... - М.: ... ... ... СЮ. ... ... технического развития. - М: Наука,
1992г.
5. Есентугелов А. ... ... ... Казахстана в условиях глобализации. // АльПари. - 2002.-№1.-С.3-8.
6. Дэуренбекова Ә.Н. "Бэсеке қабілетті өнеркэсіпті дамыту - индустриялық-
инновациялық стратегияның ... ... // ... №2-3. 2004 ... Назарбаев Н. Ә. Ел межесі - елулік. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевпен
сүхбат. Алматы ақшамы - 2006 - 1 сэуір.
8. ... Н. ... ... мен ... // Ақиқат - 2004 - №10 -17-
23 бет.
9. Тулегенова М.С. к вопросу о ... и ... ... Казахстана. // Вестник КазНУ. №6 (58) — 2006ж.
10. ... Г.Ж. ... ... ... ... ... ... в РК. //
Вестник КазНУ. №6(58)-2006ж.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Әдебиет теориясы" пәнінен лекциялар тезисі5 бет
Абай Құнанбаев жайлы7 бет
Абайша сүйіп, абайша күйіп жүрміз бе?20 бет
Автоматтың (пулеметтің) бөліктері мен механизмдерінің жүмысы бөліктер мен механизмдердің оқтауға дейінгі жағдайы21 бет
Айбек Қалмағамбетов. Жоғалған қыз туралы аңыз12 бет
Атом құрылысы9 бет
Ақша қорының есебі және тапсырмалар35 бет
Балалар ойынының түрлері.Шығармашылық және ережелі ойындар.Сюжеттік рөлдік ойындар10 бет
Геодезия және картографияның даму тарихы7 бет
Геодезияның даму тарихы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь