Инновациялық технологиялармен оқыту

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 бөлім. Инновациялық оқыту технологиясының ғылыми. теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Инновациялық оқыту технологиясының оқыту процесінде қолданылу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Арттерапия . жаңа оқыту технологиясының озық үлгісі ретінде ... ... ... 19
1.3 “Өзін.өзі тану” . арқылы адамның жеке басының өсуін, жетілуін дамытудың психологиялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

1 бөлім бойынша тұжырымдама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
2.бөлім. Инновациялық технологиялардың түрлері
2.1 «Инновация», «Технология», «Педагогикалық технология» ұғымдарының мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2 Инновациялық педагогикалық технологиялардың классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
2 .3 Жобалап оқыту технологиясын шетел тілін оқытуда пайдаланудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
2.4 Деңгейлеп оқыту технологиясы . шетел тілі сабағында оқушылардың дара қасиетін дамыту құралы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
Қосымшалар
Қазіргі таңда шығармашыл, яғни креативті жеке тұлғаны қажетсінудің өсуімен анықталады. Қазіргі жағдайда білім рөлінің өскендігі соншалық, ол қоғамның дамуына әсер ететін басты конструктивті фактор болып отыр. Бұл сөзсіз, оқытудың тиімді технологияларын жасаудың, жетілдірудің мықты стимулы қызметін атқарады.
Жоғарғы оқу орындарында жеке адамдардың шығармашыл, креативтілік жағынан дамуы үшін жағдай жасау Қазақстандағы білім беру жүйесінде маңызды міндеттердің бірі әрі негізгісі болып отыр.
Дәстүрлі оқыту, білім беруді реформалаудың екі баламалы көзқарасы бар: технологиялық және ізденістік. Бірінші көзқарас жоғары тиімді оқытуға негізделген (білімді игеру, үлгі бойынша дағдыларды қалыптастыру және т.б.); екіншісі – шығармашылық іс-әрекет пен құндылық бағдарларды жинақтау тәжірибесін қалыптастыруға бағытталған. Екінші көзқараста салмақ оқыту (білім беру) процесінен дараланған оқытуға ауысады. Соның мақсатына орай, адамды қазіргі қоғамдық кәсіби және әлеуметтік іс-әрекетке сол адамның өз қажеттілігі мен қызығушылығын, бейімділіктерін ескере отырып даярлайды.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін әрбір оқытушының инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық, психологиялық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан әрбір оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық педагогикалық, психологиялық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттың мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару әрбір оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылығының жемісімен келмек. Сондықтанда әрбір білім алушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу процесін ұйымдастыру жаңа иновациялық педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
1. Бұзаубақова К. “Жаңа ПЕД-технологияны меңгеру - міндет”.
// Қазақстан мектебі. № 9-10. 2005 ж. 25-26 б.
2. Байғазиева Г. “Жаңа Педтехнология”. // Қазақстан мектебі. № 8. 2005 ж. 53-54 б.
3. Бұзаубақова К. “Жаңа педагогикалық технологиялар”. // Қазақстан мектебі. № 4. 2005 ж. 5-8 б.
4. Арысбаева З. “Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану ерекшеліктері”. // Қазақстан мектебі. № 1. 2007 ж. 69-70 б.
5. Әмір Шарапат. “Педагогикалық инновацияны іске асырудың жолдары” // Қазақстан мектебі. № 6. 2001 ж. 32-34 б.
6. Бейсембаева А. “Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендірудің мүмкіндіктері”. // Қазақстан мектебі. № 4. 2001 ж. 12-13 б.
7. Көшімбетова С. “Оқыту тиімділігі – озық технологияларда”. // Қазақстан мектебі. № 7. 2005 ж. 16-17 б.
8. Б.М. Камзина. “Жаңа инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізудің педагогикалық шарттары”. //
Валеология. № 3. 2006 ж. 4-5 б.
9. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. / Егемен Қазақстан. 2 наурыз, 2006 ж.
10. Қазақстан -2030. / Егемен Қазақстан. 11 қазан, 1997 ж.
11. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Питер, 2001
12. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия – Питер, 2000.
13. Копытин А. И. Основы арт-терапии. – СПб.: Лань, 1999
14. Кузовкин В.В. Теоретико-методологические проблемы личностного роста студентов.// Инновации в образовании 2001, № 1 С.103-121
15. Практикум по арт-терапии/ Под ред. А.И.Копытина. – СПб: Питер,2000. – 448 с.
16. Рудестам Н. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс,1990
17. Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). – СПб.: Речь, 2003. –292с.
18. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. Эффективное использование метафор и анекдотов в психотерапии. Воонеж, 1995
19. Богоявленская Д.Б. О предмете исследования творческих способностей.// Психологический журнал, 1995. – Т. 16.- № 5 С.25-49
20. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., Воронеж, 1995
21. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ................................................................................................................ 4
1 бөлім. Инновациялық оқыту технологиясының ғылыми- ... ... ... ... ... технологиясының оқыту процесінде қолданылу ерекшеліктері........................................................................................................ 7
1.2 Арттерапия - жаңа оқыту технологиясының озық ... ... ... ... ... - ... ... жеке басының өсуін, жетілуін дамытудың психологиялық аспектілері............................................................ 30
1 ... ... ... 39 ... ... ... ...
2.1 , , ұғымдарының мәні..............................................................................................12
2.2 Инновациялық педагогикалық технологиялардың классификациясы...................................................................................................24
2 .3 ... ... ... шетел тілін оқытуда пайдаланудың жолдары..................................................................................................................38
2.4 Деңгейлеп оқыту технологиясы - шетел тілі сабағында оқушылардың дара қасиетін ... ... ... ... ... тізімі.................................................................. 60
Қосымшалар
КІРІСПЕ
Қазіргі таңда шығармашыл, яғни креативті жеке тұлғаны қажетсінудің өсуімен анықталады. Қазіргі жағдайда білім рөлінің ... ... ол ... ... әсер ... ... ... фактор болып отыр. Бұл сөзсіз, оқытудың тиімді технологияларын жасаудың, жетілдірудің мықты стимулы қызметін атқарады.
Жоғарғы оқу орындарында жеке адамдардың ... ... ... ... үшін ... жасау Қазақстандағы білім беру жүйесінде маңызды міндеттердің бірі әрі негізгісі болып отыр.
Дәстүрлі оқыту, білім беруді реформалаудың екі баламалы көзқарасы бар: ... және ... ... көзқарас жоғары тиімді оқытуға негізделген (білімді игеру, үлгі бойынша дағдыларды қалыптастыру және т.б.); екіншісі - ... ... пен ... ... ... ... ... бағытталған. Екінші көзқараста салмақ оқыту (білім беру) процесінен дараланған оқытуға ауысады. ... ... ... ... ... ... кәсіби және әлеуметтік іс-әрекетке сол адамның өз қажеттілігі мен қызығушылығын, бейімділіктерін ескере отырып даярлайды. ... ... ... беру ... болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ... Осы ... ... ... ... айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа ... ... ... ... Бұл үшін ... оқытушының инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық, психологиялық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану ... ... ... қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан әрбір оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық педагогикалық, психологиялық әрекетін ... ... ... ... ... ... зор.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттың мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің ... ... ... ... Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару әрбір оқытушының қажымас ... мен ... ... ... ... әрбір білім алушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, ... ... ... ... ... ... технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу процесін ұйымдастыру жаңа иновациялық педагогикалық технологияны ендіруді ...
1 ... ... ... технологиясының
ғылыми-теориялық аспектілері
1.1 Инновациялық оқыту технологиясының оқыту процесінде қолданылу ерекшеліктері
Қазіргі ... ... ... ... ... жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып ... ... ... беру ... ... ... берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық ... ... ... ... маңызды мәселелердің бірі. Өйткені, жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге оқытушыларды даярлау - оларды кәсіби білімін көтеруге ... ... бірі және ... жеке ... ... үрдісіндегі іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ... ... ... ... ... талантын дамыту білім беру мекемелерінің ... ... ... ... Ол ... ... беру ... ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір ... ... ... ... ... оны ... ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу ... ... жаңа ... технологияны ендіруді міндеттейді./ 1 /.
XXI ғасырда білімі дамымаған елдің тығырыққа тірелері сөзсіз делінген Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 18 ақпан 2005 жылғы ... ... ... Бұл мәселе жалпы білім беретін оқу орындарына байланысты айтылып тұрғандығы белгілі. Сол оқу ... ... ... білім алған, оның бағдарламасын толық меңгерген ұрпағымыздан, болашақта жақсы маман, ... ... ... ... ... біз ... ... ХХI ғасыр жан-жақты дамыған, білімді, өз ісіне және өзгенің ісіне әділ баға бере ... ... ... ... ... дамуына зор үлесін қоса алатын азамат тәрбиелеуді талап етіп отыр./ 2 /. ... ... жаңа ... ... ... алғы ... ... инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру болып табылады. Жаңа педагогикалық технологияны меңгерген әрбір оқытушы өз сабағын нәтижелі даму ... көре ... ... ... ... ... оқып үйренеді, екіншіден, меңгереді, үшіншіден, жаңа педагогикалық технологияларды тәжірибеде қолданады, төртіншіден, оны дамытып, нәтижесін тексереді.
Жаңа ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады:
1 кезең - оқып үйрену; 2 кезең - меңгеру; 3 ... - ... ... 4 ... - ... технология - оқытушының кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып ... ... ... мүмкіндік беретін іс-әрекеттер жиынтығы. Педагогикалық технологиядағы басты міндет - ... ... ... жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. Ал бұдан ... ... ... ... ... үрдісін жаңашаландыру студенттердің оқу материалын теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік іскерлігі мен ... ... ... ... Оқу ... тиімділігі мен сапасы оқытушының әдістемелік дайындығы және сабақ жүргізу тәсілдері мен әдістеріне, жаңа педагогикалық технологиялар игерулеріне тікелей ... ... ... ... ... ... ерекше түрі болып табылады. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясын меңгеру оқытушыдан орасан зор іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ... ... ... Осындай мақсат көздеген жүйелі ізденістер оқытушының жаңа технологияны меңгеріп, инновациялық жетілуіне әкеледі.
Кез келген елдің экономикалық қуаты, ... өмір сүру ... ... ... ... ... орны мен ... сол елдің технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа ... ... ... осы ... ... беру ... ... қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Ал білім беру саласындағы технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын ... ... Бұл ... ... ... ... өзгеріске ұшырап отыр. Оқытушылар мен студенттерге әртүрлі дидактикалық материалдармен қоса оқытудың ... ... ... келеді.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен ... ... жол ... Осы ... алғанда ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін ... ... ... ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қадыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан ... ... ... мен ... педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің ... ... ... ... ... негізделген. 1960 жылдарда шет ел зерттеушілері "Педагогикалық технология" терминін енгізді. В.Беспалько "Педагогикалық технология ... - ... ... ... белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс, тәсілдер - оның құрамды бөлігі ... - ... ... ... 3 /.
Педагогикалық технология оқыту үрдісін жобалау, ұйымдастыру және оны өткізудің формасымен анықталады. Педагогикалық технологияның өзіндік ерекшелігі: қойылған мақсатқа жету ... ... ... ... ... ... және оны жүзеге асыру. Оқытылатын пән мазмұны оқытушы мен студенттің өзара байланыс іс-әрекеті, студенттің ішкі даму ... ... ... ... ... ғана ... ... құрылымын түсіну кілті бола алады.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып ... ... бірі - ... әдіс ... ... жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру.
Қазіргі білім беру ... ... жаңа ... ... меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір маман болу мүмкін емес. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... рухани, азаматтық және басқа да көптеген ұстаздық келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... болмасын қызықты өтуі оқытушының үнемі іздену, ұтымды әдіс - ... ... ... әдістемесін жаңартып отыруына байланысты.
Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып ... ... әрі ... ... ... ... ... қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Мысалы, Э.Роджерс инновацияны ... ... ... ... бір ... жаңа ... ... идея". Майлс "Инновация - арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге ... ... ... дейді./ 4 /.
Ендеше инновация ұғымы - педагогикалық сөздік қорына ... ... ... Ол ... ғалымдардың еңбектерінде "жаңа", "жаңалық енгізу", деп көрсетілсе, кейбіреулер оны "өзгеріс" деген терминмен ... ... сөз - ... "novus" ... және "in" ... ... сөзінен шыққан, ал оның қазақша аудармасы "жаңару, жаңалық, өзгеру" деген мағынаны ... ... ... ... ... - жаңа ... ... ал жаңалық енгізу дегеніміз - тек қана жаңалық енгізу, қалыптастыру, яғни, инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, ... ... ал ... деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз" делінген. Энциклопедиялық сөздіктерде "инновация"әр түрлі анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым ... ... ... деп ... ... "инновация" ұғымына төмендегідей анықтама береді: "Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз ететін ... ... және ... іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы". Алайда Р.Масырова мен Т.Линчевская мұндай анықтамамен келіспейтіндігін білдіреді. Олардың тұжырымдамасында, "Егер баратын деңгей" алдын-ала көрсетілген болса, ол ... ... ... ... мен В.Латинаның пікірлері бойынша "инновация"- бұл жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа ... ... ... болып табылады./ 5 /.
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдары кеңінен тарала ... ... ... ... ... ... ... жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. " Масырова Р., ... Т - ... ... ... ... деп түсіндіреді: "Жаңару - белгілі бір адам үшін әділ ... жаңа ма, әлде ескі ме оған ... ... ... ... ... қолданған уақытымен анықталатын жаңа идея.
Инновациялық үрдіске түскен ұжым даму барысының бірнеше ... ... ... 1) ... ... 2) даңғазашылдық; 3) тұрақтану; 4) ынтымақтастық қалыптасу. Соңғы екі кезең - инновациялық үрдісті ... ... ... ... ... Олар әрбір адамның аталған кезеңдерді басынан өткізуімен сәйкестеледі.
Инновация термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде ... ... жүр. ... ... бұл терминнің нақтылы анықтамасы белгілі бір категория ... ... ... ... ... бұл ... кеңінен терең таныта алмайды. Инновацияны "Білім беру жүйесіндегі жаңалық енгізу" деп айтсақ, оның мағынасын ... ... ... ... ең ... XIX ... мәдениеттанушылардың зерттеуінен пайда болды, яғни, бір мәдениет түрлерін екінші ел ... ... ... ... және бұл ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған.
Инновация ... ... ... ... ... ... дедік. Яғни, С.Ожегов сөздігіне сүйенсек, инновация бірінші рет ... ... жуық ... пайда болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес енгізілген жаңалық болып шығады. Инновация ұғымын әр елде ... ... ... ... (АҚШ, ... бұл ... кең тараған. Ал, Арабия, Жапония тәріздес мемлекеттерде кезіктіру мүмкін емес.Сондықтан әр елде бұл құбылысқа қандай ... ... ... ... ... техникалық, саяси әдебиеттер мен баспа беттерін зерттей ... ... шет ... ТМД ... ... ... ... көптеген анықтамалар берілгенін көреміз./ 4 /.
Ресейде "Инновация" ұғымына өте ... ... ... ... XIX-XX ... басындағы бірде-бір білім реформаларында бұл термин кездеспейді.Негізінде реформа жүзеге асқан, ... ... ... ... ... ... термині еш жерде аталмайды. Ал Америка ғалымдары Биль және Болен педагогикалық инновацияны "Құрамына ... ... ғана ... сол ... ... ... ... өзгеруін білдіретін үлкен өзгеріс" деп түсінеді.
Найхос инновацияны процесс деп есептейді де, "Инновация қандай да бір идеялардан басталатын өзгерістерге әсерін, ... не ... не бас ... ... ... дейді.
Қазақстан мемлекетінде "Инновация" ұғымын пайдалану соңғы бес жылдың еншісінде. Ең алғаш "Инновация" ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым ... ... Ол ... ... ... деп ... - білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі" ... ... ... ... ... білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс ... деп ... ... ... ... қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке - ... ... ... ... түрі (жеке - дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі ... ... ... ... сөзі - ... ... ... өндіріс, медицина, техника салаларында өте жиі қолданып жүрген термин. ... бұл сөз ... ... ... деген мағынаны білдіреді және дәл қазіргі жаңа заманға да "Жаңа, ... ... ... ... және анық екендігі белгілі. Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес қабілеті, белсенділігін қалыптастыру, оқыту материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдық ... ... алға ... ... әдіс - тәсілдерді қолдануда оқытушы сабақты дайын күйінде бағалайды, әрбір білім ... өзі ... ... негіздерін өз бетінше игеріп, ғылыми зерттеуді көздейді, ал оқытушының негізгі міндетіне ... ... ... ... ... С.Көшімбетова өзінің зерттеінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен:
* ... ... ... ... ... ... ... жаңалықтарды тәжірибеде "бала -субъект", "бала-объект" тұрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер оның тұрмысының ... ... мен ... ... ... ... қарастырады;
* ақпараттық бағдарламалап оқыту - оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс тұрғысынан ұйымдастыру;
* қоғам мен ... ... ... ... ... ... ... оқытуда "адам-қоғам-табиғат" үйлесімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады;
* саралап деңгейлеп оқыту технологиясында ... ... мен ... ... ... ... жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады;
* оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге ... жаңа ... ... ... ... ... үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке ... ... ... ... ... инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады./ 6 ... ... - бұл ... ... ... дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген ... ... ... бола алады.
Комбинаторлық модификация - бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған ... ... ... кездегі әдістемесі дәлел.
Радикалдық инновация - білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп ... ... ... ... ... ... үлгі ... қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі ... ... ... ... және ... ... жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара ... ... орай ... ... ... қараудың маңызы зор.
Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде ... ... ... ... нәтижесін көретін әдіс-тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл, инновациялық болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді ... ... ... ... ... ... ... мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады",- деп атап ... күні ... деп ... жаңа ... ... мен ... жасау және қолдануды айтса, сонымен бірге жаңа идеяларды, процестерді бірлкте жетілдірудің де ... ... мен ... жаңа ... инновациялық идеяларды енгізу, жаңарту нысаны болып табылады.
Инновация ... даму ... ... бір ... даму ... ... жаңа идеяның пайда болуы;
- ... ... ... және ... ... ... үш ... байланысты күштер анықталады:
* енгізілген технологияның ерекшеліктерімен;
* жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен;
* жаңалықты енгізу жолдарымен.
Сондықтан бұл уақыт ... ... ... бірқалыпты өзгеріске ұшырайды, жағдайына байланысты тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара байланысы болып ... ... ... пайымдауынша, жаңалық көзі арнайы қолданған деректерде, дамушы идеяларда, кітаптарда, ... ... ... ... ... "Әр ... ... мұғалім әрдайым жаңалықты бастаушы ретінде іс-әрекет жасауы тиіс", - ... / 5 ... ... ... ... ... жаңа педагогикалық технологиялар көптеп саналады: Эрдниевтің ірі блокпен оқыту технологиясы, М.Монтессори мен В.В.Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы, Шаталовтың ірі ... ... және т.б. ... ... енгізудің жөні осы деп түрлі технологиялар мен халықаралық бағдарламаларды сабақта қолдану көпшілігімізге тән ... ... ... Кейбір әріптестеріміз жаңа технологиялардың философиялық мазмұнын, тұтастығы мен жүйелілігін меңгеріп алмай, таза еліктеушілікпен сыртқы формасын ғана ... ... ... ... ... ... ... Міне сондықтан, бірінші кезекте, білім әлеміне еніп жатқан сан алуан инновациялық технологияларды реттеу, жүйелеу, сұрыптау, нәтижелерін талдау үшін арнайы ақпараттық-әдістемелік ... ... ... ... - жаңа ... ... озық үлгісі ретінде
Алғаш арттерапияны оқу, талдау, қолдану ХХ ғасырдың 20-шы ... ... ... ... Щвейцария, Жапония ауруханаларында жан ауруына ұшырағандардың творчестволық жұмыстарына ... ... ... ... ... басталады (Prinzhorn, H.,1922). Кейiн келе Крепелин, Блейлер, Бумке, Кречмер сияқты атақты психиатрлар психикалық ауруға ұшырағандардың творчестволық еңбектеріне ... ... ... 1926 жылы ... осы ... орай ... ... алғаш монографиясы шықты, ол "Жан ауруына ұшырағандардың шығармашылықтары және оның ғылым мен техника дамуына тигiзер әсерi"- деп аталды. ... ... ... ... ... бар ... ... алғашқыларының бiрi болды.
Бейнелеу өнерiнiң көмегiмен терапия жүргізудің теоритикалық ... - ... ... ... ... шығады, бiрақ Фрейдтің өзi арттерапияның психотерапиялық мүмкіндіктеріне қызығып, айналыспаған; Юнгтың аналитикалық психологиясынан, ол ... ... жеке және ... ... ... ... ... Сонымен қатар, Наумбургтың терапиялық көмек көрсетуде өзiн-өзi графикалық бейнелеудiң динамикалық теориясынан, оны АҚШ-та арттерапияның пионерi деп санайды. ... келе ... ... ... ... ... ... де тидi.
"Арттерапия" - терминi (art - өнер, artterapy - өнер арқылы ... ... ... ағылшын тiлдi халықтар қоныстанған елдерде кеңiнен тараған. Арттерапия - ауру ... ... ... ... ... ем жүргiзу және әсер етудi бiлдiредi./ 11 /.
Арттерапия өнерге негiзделген, бiрiншi орында творчество мен ... ... ... психотерапияның мамандандырылған бөлiмi, формасы.
Алғаш бұл термин 1938 жылы Адриан Хиллдiң ... ... ... ... көңiл-күйлерiн сипаттау жұмысында қолданылады. Кейiннен бұл термин ... ... ... ... ... ... ... драмалық терапия, бимен терапия жүргiзу т.б.) қолданыла бастайды Бiрақ көптеген ... ... ... өте кең әрi ... емес деп санайды. Отандық психотерапиялық әдебиеттерде кей ... ... және ... ... ... ... бiрақ олар, ағылшын тiлдi аналогқа келiңкiремейдi және мән мағынасын тарылтады. Тарихқа сүйенсек арттерапевт мамандар психиатрлар мен ... ... ... ... ... ... анықтауға немесе ем жүргiзуге, олардың суреттерiне қарап, әдiс таңдауға көмектескен. Бiртiндеп арттерапевттер ешкiмге тәуелсiз маман статусын иемденген. 1969 жылы арттерапевт-практиктердi ... ... ... ... құрылды. Осы сияқты ассоциациялар кейiннен Англия, Голландия, Жапония және Ресейде құрылған. Онда арттерапевттер қазiргi уақыттағы психотерапияның процестерi мен ... ... өз ... ... ... ... ... осындай күштi эмоциональды фактор, яғни өнер мен творчествоны қолдану қажеттiлiгi көрiнiп отыр. "Арттерапия - ... ... ... - ... ... өте дұрыс қабылданған қорытынды./ 12 /.
Арттерапияны жүргізу барысында ... ... ... мен ... ... әр ... ... (сурет, графика, кескiндеме, сәулет өнерi, мүсiн, дизаин, әрлендiру, пластика, ойма, күйдiрме, бедер салу, батин, гоболен, ... т.б.) ... ... ... ... психотерапевтпен қарым-қатынас жасау белсендiлiгiн және топта өзiнiң уайым-қайғысын толық әрi нақты бейнелеуiн, проблема, iшкi қайшылықтарын шығаруын көрсетедi. Ал, ... ... өзiн ... адам ретiнде бейнелейдi. Дәл қазiргi уақытта арттерапияға - видео-арт, инсталяция, перформанс, компьютерлiк творчество деген творчествоның түрлерi қосылған. ... ... ... ... ... роль атқарады.
Арттерапия фактiлi материалдардың жеткiлiктiлiгiне қарамастан, теориялық жағынан эмпирикалық қорытындылау ... тұр. ... ... қасиетi туралы жалпы қабылдаған теория әлi жоқ. Ол арттерапияға қатысты көпфакторлы қиындықтар мен оны салыстырмалы түрде ... ... ... аз ... және ... ... ... - сублимационды, проективтi және әрекетшiл деп бөледi.
Ал Дельфина - Бейли арттерапияны қолдануда 4 негiзi бағытты ... ... ... ... ... ... өнер ... пациентпен анализ және интерпретация жасау арқылы емдiк әсерге қолдану.
* Актив (белсендi) арттерапия. ... ... ... ... ... шығармашылықтық акт негiзi емдiк фактор болып саналады.
* Бiрiншi және екiншi ... бiр ... ... ... өзiндiк ролiн, оның пациентпен шығармашылық жұмысын оқудағы қарым-қатынасын акценттеуi./ 13 /.
Арттерапия әдiсi - адамның iшкi өзiндiк ... ... ... өлең ... ... жасағанда, ойланбай iстесе де көрсетiп отырады деп сенiмдi тұжырымдайды. ... ... ... ... ... әртүрлi көзқарастар бар. Олар, креативтi, сублимативтi, проективтi және арттерапиямен босболмаушылық ретiнде (арттерапия как занятость).
Креативтi көрiнiс жағынан психикаға арттерапияның адаптациялық әсерiн ... ... ... ... ... ... ... әсерi бар адамның өнерге деген сенiмi қойылады және өзiндiк терапиялық әсердi иемденген латенттi творчестволық күштiң мобилизациясы. Бұл көрiнiстердiң ... ... - ... ... кезден-ақ оның мiнез-құлқын анықтайтын рухани және альтруистiк қажеттiлiк болады деп жеке адамды психологиялық ... ... ... ... бағыт болып саналады.
Арттерапияның мақсаты барлық адамды суретшi немесе мүсiншiге айналдыру ... оның ... ... ... ... пайдалана отырып, ішкі көңіл-күйлерін ашып көрсетуге белсендiлiгiн арттыру. Терапиядағы табандылық клиенттің өз қабiлеттiлiгiне сай жеке ... ... ... ... ... бiр ... ... шығаруына бағыт-бағдар бередi.
Гольдштейннiң көзқарасы бойынша, творчество - ... ... ... туындаған қорқыныш сезiмдерiнен құтылудың бiрден-бiр жолы. Шығармашыл адамдар өз күш жiгерлерiн iшкi және сыртқы қайшылықтарды, сонымен қатар конфликтiлердi ... ... ... - ... iс-әрекеттерiнiң қайнар көзi, денi сау адамдарға ғана тән өзiн-өзi бейнелеуге талпынушылық болып табылады. Неврозды адамдарда бұл қажеттiлiк бұзылады ... ... ... Ал оны ... ... ... жолы өнер ... табылады. өзiн - өзi актуализациялаудың жетекшi қабiлеттерiн айта келе, ... ... пен ... ... ең ... сәтi ... көрсеттi. Психотерапевтiң мақсаты - адамдарға осы сәттi сезiнуге ... ... ... ... ... жасау, сонымен қатар өзiндiк "Менiн" танытуға және шаршау, тұнжырауларынан босануға көмектесу. Адамның өзiндiк творчестволық қабiлеттерiн сыртқа шығармай ұстап қалуы, невроздың ... ... ... ... Ал ... мәнi - одан ... ... табылады./ 14 /.
Жоғарыда ... ... ... ... тек әсер етушi процесс болып қаралмайды, олар оның эстетикалық жағын бөлiп көрсетедi. Өнердiң интегралдау ролiнiң қорытындысы творчестволық ... ... ... қысымды төмендетедi және iшкi қайшылықтарды объективтендiретiнiнен көрiнедi. ... ... ... ... интегративтi - креативтi мүмкiндiктерiн психологиялық бейберекеттiк дезинтеграцияға күрес жүргiзу мүмкiндiгi ретiнде қолданады.
Арттерапияның емдiк әсерiнiң басқа механизмi - ... және ... ... ... ... Адамның инстинктi импульсi визуальды көркемөнер - образды бейнелеулерге ауысқанда, көркемөнер сублимациясы пайда болады. Бұл ... ... ... ... ... бiр ... ретiнде үғынуға, көрсетуге, шығармашылық арқылы айтып беруге және инстинктi импульстерi арқылы жауап беруге (сексуальды, агрессивтi) және ... ... ... ... ... ... сезiмi, қанағаттанбаушылық, ашу-ыза, тұнжыраушылық, т.б.) көмек бередi. Әлеуметтiк ортадағы iс-әрекеттерде ... ... ... ... ... мүмкiн деген уайымдардың қауiптiлiгiн төмендетедi.
Творчество арқылы адамның өзiн - өзi максимальды түрде көрсетуi, әңгiме немесе хат жүзiндегi тексеруге ... өзiн анық ... және ... өзiн ... ... ашып ... көп ... тигiзедi.
Арттерапиямен бос болмаушылық (занятость арттерапией) творчествода сауықтырушы процесс ретiнде әсер етедi. Творчествоны қарапайым ... ... ... ол ... жанға батарлық уайым-қайғыларынан арылтады және алдандырады.
Арттерапиямен бос болмаушылықта топтық характерге маңызды мән ... ... ... ... өз ... бағалап, өзiнiң алатын ролiн мойындап, творчестволық қабiлетiн және өзiн айқын ... ... ... ... ... арттерапия - босболмаушылықтың эмоциональды әрi ... ... ... табылады және ол клиенттердің бiр-бiрiмен қарым-қатынасқа түсуiне қосымша мүмкiндiк бередi. Бiрлесе жүргiзген творчестволық iс-әрекет клиентке өзге адамдардың жан - ... ... ... көмектеседi, ал ол әлеуметке бейiмделушiлiктiң қиын жақтарын жеңiлдетедi./ 15 /.
Арттерапиямен кімдер айналысады?
Арттерапиямен ... ... ... ... сурет салу, жабыстыру, театрлық драма) творчествоның көптеген түрлерімен жеңілдете, шеше білетін адамдар айналысады.
Арттерапевт қалай жұмыс жүргізеді?
* ... ... ... ... жеке дара болсын жұмыс жүргізгенде өзін-өзі силау, өзін-өзі түсіну сезімдерінің даму деңгейін зерттеу мақсатында ешқандай ... және ... ... ... ... мен ... ... дамыту мақсатында сабақтар, жаттығулар ұйымдастырады.
* Өзіндік құндылықтарын сезіну үшін, қарым-қатынасқа түсіп әлеуметтендіру мақсатында өзін-өзі ... ... ... ... Ішкі және ... ... жеңу үшін, өзіне немесе өзге адамдарға деген қатынасын өзгерту мақсатында ішкі творчестволық қабілеттіліктеріне үңілуге мүмкіндік береді.
* Жеке творчестволық диапазонын кеңейтуге ... ... ... ... мен ... танып-білуге жағдай жасайды.
Арттерапевт зерттейді:
* Эмоционалды хал-жағдайды.
* Физикалық денсаулықты.
* Әлеуметке бейімделушілікті.
* Оқыту процесіндегі танымдық мүмкіндіктерді.
* Бірлесе жүзеге ... ... ... зерттеушiлер арттерапияның эффекттивті әсеріне абайлап қарап, өте жоғары баға берудiң қажетi жоқ деп те санайды. Маджеска барлық творчество ... ... ... пiкiр ... Оның пiкiрiнше ауру адам творчествомен айналысамын деп ол өз ... ... Куби да ... ... ауруларға емдiк көмек беруге қарсы пiкiр бiлдiредi. Оның айтуынша iрi танымал суретшiлердiң ең ... ... өте ауыр ... ... ... ... Соның әсерiнен суретшiнiң жүйке жүйесiне ауыр әсер етiп, неврозға әкелуi ... ... ол ... әсер ... деп санайды. Федереннiң айтуы бойынша психоздарда арттерапия залал келтiредi. ... ... ... ... ... ... бiр уақыт бойы жұмыс столында отыра алмауы, клиенттердің өзгелерге кедергi көрсетуi. Психотерапевтке ең қиыны клиенттің әсер ... ... өз ... ... алмауы, яғни, клиентте психомоторлы және қозуында маникальдылығының көрiнуi. Қарсы көрсетiлетiн жағдайларға сананың бұзылысы мен клиенттің ұзақ уақыт бойына ... ... ... ... ауыр ... ренжулер де жатады.
Арттерапияның толық мәнiнде проективтi суреттер арттерапияға жатпайды, өйткенi мұнда эстетикалық нәтижеге қол жеткiзу ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге жеңiлдiк көрсететiн қосымша әдіс деп түсiндiредi. ... ... ... ... ... сезiм демонстрациялары стимулдануы қажет және клиент сол сезiмдердi түсiнiп, оны өзінің басынан өткеруі қажет. Проективтi ... ... ... ... ... ... ... және содан кейiн суреттi талдап, интерпретация жүргiзедi. Арттерапия мен проективті суреттердің бір-бірімен байланысы мен ... ... ... ... көре ...
Арттерапияны жүргiзу кең көлемдi, яғни ол "Белгiлi бiр ... ... Оны ... жеке ... ... ... ... алады. өнер мен шығармашылықтың көп жоспарлы әсерi , оны жасы әртүрлi диагностикалық өлшемдерi кең көлемдi клиенттерге қолдануға мүмкiндiк ... ... ... ... ... клиникалық көрiнiсi, уайым-қайғысы мен эмоциональдық сферасына қоса, оның ... ... ... өнер мен ... ... ... және көзқарасына, дайындығына, ақыл-ойына, сонымен қатар т.б. факторларға көңiл бөлу қажет.
Арттерапияны ... қозу мен ... ... басу ... ... ол ... алдандыру функциясымен босболмаушылық; контактiге түсудi жеңiлдету мен жасырын уайымдарын шығару; босаңсуға көмектеседі. Босаңсу творчестволық белсендiлiк ... ... ... төмендетуге жүмсалған энергияны шығарғаннан кейiн көрiнедi.
Арттерапия мен ... ... ... ... ... ... суреттер
Арттерапия
Мақсаты
Диагностикалық
Психотерапиялық
Диагностикалық
Коммуникативті
Диагностикалық құрал-жабдықтары
Суреттер
Суреттен кейін қойылатын сұрақтар тізімі
Суреттер
Шығармашылық туындылары
Вербальды қатынас
Вербальды емес қатынас
Тапсырма тақырыбы
Шектеулі
Тапсырманың тақырыбы мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... механизмдер
Проекция
Проекция
Тасымал жасау
Нәтижені интерпритациялау
Стандартталған критерий-лерге сәйкес сандық және сапалық өңделуі
Қатаң түрде интерпретация жүргізу міндеттелмейді
Маманның қатысуы
Тест өту барысында маманның қатыспауы ... ... ... ... ... арттерапияны профилактикалық қажеттiлiк ретiнде, яғни өзiндiк эмоциональды дискомфортты әңгiмелеу үшiн қолданады. Клумбиес ұйқының бұзылуында еркiн ... ... ... ... ... ал ... - Грау ... сурет салу және ойындарды психопрофилактикалық әдiс ретiнде ... ... ... ... ... ... және ... қабiлеттiктерiне күмәндануынан айырады, өзiнiң бағалы екенiн сезiндiредi.
1.3 " Өзін-өзі тану " ... ... жеке ... өсуін, жетілуін дамытудың психологиялық аспектілері
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы жас суверенді ... ... өзін ... ... ... ... үстінде. КСРО-ның ыдырауынан кейін Қазақстан халықтың ұлттық-мәдени сұраныстарын, даму қажеттіліктерін есепке ала отырып, білім беру саласына қатысты талаптар мен сұрақтарды ... ... ... ... Республикасының 1999 жылғы "Білім туралы" Заңының 8-статьясында көрсетілген білім беру саласының маңызды міндеттерінің бірі ... жаңа ... ... ... ... ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық глобальды жүйеге шығу болып табылады. Нәтижесінде, уақыт пен қоғам талабын жоғары деңгейде қанағаттандыруға бағытталған жаңа ... ... ... мен ... ... ... өріс ... оқыту технологиясы, яғни, инновациялық оқыту, бұл-саналы түрде ұйымдастырылатын оқыту процесінің проекцияланған түрі. Инновациялық оқытуға өту инновациялық технологияны, атап айтсақ, ... ... ... ... ... ... түсіндіреді.
Отандық өнегелік-рухани білім беру әдістемесін құру және оқыту процесіне ендіруді ... осы ... ... және ... Сара Алпысқызы Назарбаева өзінің шығармашылық тобының алдына мақсат етіп қойды. Бұл жобаның негізгі мақсаты - ... беру ... жаңа ... адамгершілік-рухани, өнегелі ағарту әдістемесін кеңінен қолдану болып табылады.
Білім берудің әдістері мен ... ... ... ... жолдарын іздестіру қажет. Сара Алпысқызы Назарбаеваның "Өзін-өзі тану" бағдарламасын құру мен білім беру процесіне жаңа ... ... ... ... ендірудегі негізгі инициативасы төмендегідей болып табылады, яғни, өзінің жекелік қасиеттерін, өзіндік құндылықтарын және қоршаған ортаны тани ... ... ... және жарасымды дамыған жалпы жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар, өзін-өзі тани білуге, өзін-өзі басқара ... ... және ... ... ... ... ... мен қалыптастыруды көздейді.
Сара Алпысқызы Назарбаеваның өзінің алдына қойған мақсат-міндеттеріне теңдессіз мақсаттарының бірі, ол - ... ... ... оқу орнына дейінгі білім берудің негізгі этаптарында ... ... ... ... өнегелі-рухани біліммен қамтамасыз ету және жалпы қоғамды адамгершілік-рухани біліммен ... ... ... Жоғарғы оқу орны бұл шынжырлы қатарда ең негізгі қатарды ... ... ... ... және ... ... кем жақтары мен жағымды, жеткен жетістіктерін ашып көрсетіп отырады. Себебі, жоғарғы оқу орнына түскенде ... ... ... ... ... ... байланысты шешім қабылдап, отбасы құру мен өмірге сәби әкелу және сол ... т.б. ... шеше ... діни-наным сенімдерде, философиялық, психология-педагогикалық концепцияларда өзін-өзі тану мен ... ... ... ... ... бекітулер байқалады.
Әрбір адам өзінің өмірлік жолын өзі құрып, таңдау жасайды. Өзге адамдармен де өзі ... ... ... ... өз ... ... қателерді өзі жасап, өзі түзеп жатады. Отбасы мен білім беру орталықтарының алдына қойған мақсаттары - қажетті ... қол ... үшін өсіп келе ... ... жекелік қасиеттеріне тікелей әсер ету ғана емес, сонымен қатар, өзіндік дамуы мен өзіндік сана механизмдерін жетілдіруде ... ... мен ... ... ... ... үшін қажетті жағдайды жасау болып табылады.
Ғылым мен практикада гуманистік бағыт шеңберіндегі арнайы технологиялар өңделіп, дайындалады. Онда ... ... ... ... ... айналып, "Жеке тұлғаға бағытталушы қатынас", "Жеке, бағытталған білім беру" ... ... ... ... ... ... бағыты, болмысы әртүрлі адамдарды түсіне білгенде ғана өмір қызықты да мәнді болады. Қоғамда қалыпты өмір ... ... ... ... ол ... ... жеке ... алынады. Өзгелермен қарым-қатынас барысында қайталанбас тұлға ретінде қалыптасамыз. Өмірде алуан түрлі тағдырлы, мінезді адамдар кездеседі. Олармен ... ... ... білу - баға жетпес байлық. Осы байлыққа ие адам қоғамда өз орнын таба біліп, үйлесімді өмір сүре ... ... сол ... ... қадірлей біледі. Өзімен де, басқамен де жарасымды өмір сүре алатындай тұлға ретінде қалай қалыптасуға болады? Оған жету жолы сан ... ... бірі - ... тану.
Өзін -өзі тану мен өзін-өзі дамыту өз уақытында қолдау көрсете отырып, кеңес беруді, көмек ... ... ... ... өзге ... тәжірибесіне сүйенуге үйрететін оқытушылардың тактикалық сүйемелдеуін қажет етеді.
Өзін - өзі тану дегеніміз не?
Өзін-өзі тану - бұл өзге ... ... ... ... жеке тұлғалық, ақыл-ой ерекшеліктерін, жалпы өзін-өзі тану процесі.
Өзін - өзі ... ... ... ... ... ... ашылады:
* өзін-өзі тану - жеке тұлғаның психологиялық денсаулығы мен психикалық хал жағдайын тануы;
* өзін-өзі тану - ішкі ... пен ... ... әдіс ... ... тану - жеке адамның өзін-өзі дамытуының, өзін-өзі ... ... ... тану ... ... ... психологияға ерекше мән беріледі. Мұнда өзін-өзі тану жеке тұлғаның дамуының қажеттілігі, ... ... ... қаралады, яғни, өзі кім болғысы келсе, сондай болуға ... ... ... ... ... ... әсерінен болуы емес (К.Роджерс).
Адамның жеке бағыт-бағдары, арманы, құмарлығы, әртүрлі мұраттарға жету жолындағы әрекеті - оның даралық қасиеттеріне тән ... ... адам ... ... сыры адам ... ... ... жете түсініп, қажеттіліктерге қол жеткізу үшін дұрыс бағдар беріп отыруды қажет етеді.
Адам өзін-өзі тануда өзімен-өзі болуға тәуекелге барады және ... ... ... кем ... тырыспайды. "Өзін-өзі тану" - ол өзін-өзі тану туралы білім ғана емес, сонымен бірге жеке тұлға ... ... ... ... ... қатынас жүйесінде өзін-өзі меңгеру әдебі.
Өзін-өзі тану - бұл өз бойындағы қасиеттерді көре білу, оны жан-жақты анализ ... ... және ... білу. Студенттік жастағы маңызды психологиялық процесс - бұл өзіндік сананың қалыптасуы мен жеке ... ... ... ... қалыптасуы.
Өзіндік сананың қалыптасуы бірнеше бағытта өтеді:
* ... ішкі ... ... - ... өзінің эмоцияларын сыртқы ортаның әсері деп емес, өзінің "Мені" деп ... ... ... ... жеке ерекшеліктері, кей кезде жалғыздық сезімі де пайда болады.
* Өткен уақыттың қайта оралмайтынын, өзінің өмір ... соңы ... ... ... болады. Өлімнен қашып құтылмайтынын түсіну - адамды өмірдің мәнін, өз перспективалары, өзінің болашағы, мақсаттары туралы терең ... ... ... мүмкін деген армандардан және абстрактылы идеялардан, қол жетпес ... ... ... ... ... ... шыға бастайды Өзін--өзі анықтаудың барлық сферасын, яғни, моральды бейне, өмір сүру стилі, мамандық таңдау және өмірден өз ... таба ... жеке ... өзі ... өмірлік жоспары қамтиды. Өзінің мақсаттарын, өмірлік ұмтылыстарын, өмірлік жоспарын саналы түрде түсіну - өзіндік сананың басты ... Өзі ... ... ... ... деген қатынас, біріншіден, адамның денесінің, сыртқы келбеті, өз тартымдылығы бағаланады, содан соң моральды-психологиялық, интеллектуальды, еріктік сапалары туралы түсінік ... ... ... өзі ... басқа адамдардың ойы, өзінің мүмкіндіктері мен өз бойындағы қасиеттерін есепке ала отырып және ... ... ... ... адамда өзін-өзі сыйлау, өзіне деген жан-жақты қатынас қалыптасады.
Өкінішке орай, дәл осы осы ... ... ... ... ... ... бағдарламасын дер кезінде ендіру мен қажеттілігі өмір талабынан туып отыр және де барлығы да соңына дейін жеткізіледі деген сенімділік ... ... ... ... Мен ... Мен неге ... ... сұрақтарды өзіне қоя отырып, оларға өзі жауап бере отырып студент:
* өзіндік сана - өзі туралы көзқарас, ... ... ... ... ... ... ... ақыл-ой, моральдық, сапалық қасиеттерін, өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін білу негізінде ... ... ... ... ... ... ... пікір қалыптастырады.
* өзінің жекелік қасиеттерін және ерекшеліктерін өзі бекітеді, өмірдің мәні туралы - ... ... ... және т.б. ... ... ... құрады және жалпы қоршаған орта туралы критикалық талқылаулар жасап өмірді жаңадан тануға ... ... ... ... ... ... ... жеке басының өсуіне байланысты.көптеген психологтар жеке тұлғаны дамыту мәселелерімен айналысады, бірақ ... ... мен жеке ... ... арасындағы "Жеке тұлғаның өсуі" аспектісі психотерапиялық тәжірибе мен ... ... ... ... ... ... ... деңгейде зерттелмеген. Бұл термин күнделікті қолданылатын қарапайым сөздік қорда "Жеке тұлғаның дамуы" сөзінің синонимі ретінде қолданылады. Көптеген әдебеттерде "Өзін-өзі ... ... ... "Өмірлік жол", "Жеке тұлға потенциалдарының дамуы" және т.б. түсініктермен кездеседі. Көрініп тұрғандай, әртүрлі терминдермен бір ... ... ... ... бір ... ... сәйкес келмейтін терминдер кездеседі.
Отандық психологиялық сөздіктер мен оқулықтарда "Жекелік өсу" терминінің ... ... ... ... өсу" ... алғаш ендірген автор көрсетілмеген. Дәстүрлі түрде ол К.Роджерс, Джеймс, Фрейд, Юнг, Адлер, Райха, Александер, Перлз, Маслоу ... ... және ... ... ... көзқарасына сүйене отырып жекелік өсу туралы түсінік аламыз. Біздің түсінігімізше К.Роджерс жекелік өсуді құрайтын үш негізгі басты компоненттерді бөліп ... ... ... жеке ... бағалау процесі және адамның өзін-өзі құрудағы позитивті бағытталуы.
Сонымен "Жеке тұлғаның жекелік өсуі" түсінігіне нелер кіреді екен?
О.В.Неширинский: ... ... өсіп ... ... ... параметрлер бойынша өзгереді, ол кейбір қасиеттерден арылып, ал кейбір қасиеттерді өзіне алады. Оның бойындағы әрбір іс-әрекеттер әсер ететін ... ... ... ... ... ... ... өсу туралы қазіргі кезде зерттеушілердің пікірлерін жалпылай келе мынадай тұжырым жасайды: бұл процесті сипаттайтын жалпы келісілген феномен - ... ... жеке адам ... ... ... жақтарының көп болуы".
Адам индивид болып туылады, ал жеке тұлға болып қалыптасады.
А.Н.Леонтьев ... өзге ... ... ... жасай отырып жеке тұлға болып қалыптасады"- деп жазды өзінің еңбектерінде.
Жалпы әрбір адамның жекелік тұрғыдан өсуі төмендегідей құрамды бөліктерден ... ... ... ... жекелік тұрғыдан өсуін табысты ұйымдастыру үшін әрбір адам өзінің мүмкіндіктерін, ... ... және ... ... ... алу ... яғни, өзін-өзі тану, оған: өзін-өзі бақылау, өзіндік сана, өзіндік қатынас, өз-өзіне анализ ... және ... ... білу ... ... ... ... болсақ: өзін-өзі бақылау - адамның өзін бақылауы. Өзіндік сана - ... өзін ... және ... ... ... жеке ... ... өзінің адамгершілік қасиеттерін, қызығушылығын, құндылығын, мұратын және ... ... ... және ... ... сана ... ... байланысты, мұнда ол теориялық ойлау деңгейіне көтеріледі. Өзіндік қатынас - өзін-өзі анықтау. Өзіндік анықтау - өзін ... Бұл ... ... ... өзі ... ... алатын жеке адамның бағалау тәсілдеріне қатысты қолданылады. Өзін-өзі аңғару - адамның өзін аңғару күйі. Өзін-өзі байқау - 1) ... ... ... өзін ... 2) ... ... ... жетілдіру - өзінің өмірлік қуатының мәнін, ... ... ... ... ... рухани күш-қуатын, сандық және сапалық өзгеріске түсіретін ішкі объективтік ... ... ... - ... өз ... шырқын бұзатын, эмоциялық саласына ықпалы болатын жағдаяттарда өз қарекетін жүзеге асыруға қабілеттілігі. Өзін-өзі ұстауда осы іс-әрекетті реттейтін ... ... ... ... ... ... ... білу - тұлғаның эмоциялық және әлеуметтік кемелділігінің көрсеткіші. Өзіндік бағалау - адамның өзінің сындарлы көзқараспен қарап, өз ... өмір ... ... ... білуі, өз мақсатын нақтылау, ойын түйіндеу қабілеттілігі. Өзін-өзі бағалау адамның айналасындағылармен қарым-қатынасын, ... сын ... ... және ... қоя білуін, жетістікке және сәтсіздікке қалай қарайтынын көрсетеді. Сонымен қатар, өзін-өзі бағалау адамның іс-әрекетіне тиімділігіне және оның тұлға ретінде ... әсер ... ... ... ең ... ... ... беретін бағасына қарай қалыптасады. Адам өзін айналасындағылар қалай бағалайтынына қарай өзін-өзі бағалауға бейім ... ... Өзі ... ... кәсіби мамандандырылған және жекелей өзін-өзі дамытуға іштей ниеттенуіне әсер етуші ... ... ... жобалау. Бұл жерде Н.Р.Битянова мынадай негізгі түрлерін бөліп көрсетеді: өзін-өзі сынай білу, ... ... ерік ... ... ... беру, өзіне міндет жүктеу, өзін мәжбүрлеу) .
3. Кәсіби және жекелік тұрғыдан өсуді программалау. Өзін-өзі ... ... ... іс-әрекетке өту мақсат пен міндеттерді айқындау және осы іс-әрекеттің әдістері мен жолдарын анықтауды жорамалдайды.
4. Өзін-өзі ұсыну ... ... ... ... ... білу ... ... үш элементін бөліп көрсетеді: біріншіден, ұйымдастыру-басқарушы түріндегі тәсіл, екінші ақыл-ойдың дамуына бағытталу, үшінші - психикалық жағдайын өзі реттей ... ... ... ... талпынуы
Адамның өзімен-өзі сұхбаттасу арқылы шындыққа талпынуы
Сызба 1
Адамның іштей бірлестігін жетілдіруге ықылас танытуы
Өзіңді-өзің
тану
Адамның өмірдегі өз ... ... ... ... тану" курсының психологиялық ерекшеліктері
Амансың ба, алтын Күн? Амансың ба, Жер Ана ?! Аман болсаң ... ... ... әр ... ... ... амандасу рәсімдерімен басталады. Бұл курстың негізгі мақсаты-адамның қоршаған ортамен ізгілік қатынасын ... және ... ... ... ... ету ... табылады. Курс бойынша сабақтардың құрылысында өзіндік ерекшеліктері мен психологиялық ғылым негізімен тығыз ... ... ... ... ... ... ... орта туралы түсінігі кеңейеді, алған білімнің тәжірибеде қолдануға үйренеді, өзіне-өзі бақылау жасай, өз ісін бағалай біледі: өзінің көңіл-күйін сезінеді, ... ... ... ... ... барлығы қазіргі білімге қойылатын талабына сай. Өтетін сабақтар мазмұнды, ... ... ... ... ... қатысады. Жүргізуші өзінің шығармашылығымен, шеберлігімен, мейірімділігімен әрбір студенттің ішкі жан дүниесін ашып, ... ... ... ... ... ... әдептілік жайлы психологиялық жағдай туғызу үшін "Тыныштық сәті", "Көңілашар" деген кезеңдері ... ... бұл ... студеттің көңіл-күйіне әсер ету, қиялдауы, әуенді сезінуі, түсінуіне әрекет жасап ерекше мағына береді.
Адамның жеке ... ... ... әр түрлі мұраттарға жету жолындағы әрекеті - оның даралық ... тән ... ... адам психикасындағы қатынастардың сыры адам мінезіндегі мақсатты ниет-тілектерді жете түсініп, қажеттіліктерге қол ... үшін ... ... ... ... ... ... өзін-өзі тануда өзімен-өзі болуға тәуекелге барады және басқадан артық немесе кем көрінуге тырыспайды. "Өзін-өзі тану" - ол ... тану ... ... ғана ... ... қатар жеке тұлға ретінде қоғамдағы қарым-қатынас, қоғамдық ... ... ... ... ...
Қазіргі заманда топтағы әрекет ету қабілеті, сенімділік, көмектесуге дайын болу, сезімталдық, көзқарастың кеңдігі, шыдамдылық және өзін-өзі құрметтеумен ... ... жеке ... бірі ... ... ... құрметке, коммуникацияға, ынтымаққа негізделген қарым-қатынас құрғысы келетіндердің бәріне осы қасиеттер қажет. ... ... ... ... Біздің өміріміздің бәсекелестік рухта өтуі де қиындық келтіреді.
Бәсекелестікте ұтылғандарға қарағанда жеңімпаздар аз болады. Қалай болғанда да жеңілудің болатынын ... ... ... ... пен әр ... үрей туғызады. Нәтижесінде жеңімпаздар, жеңілгендер озбыр бола бастайды, сөзсіз олардың басқа адамдармен қарым-қатынасы қиындай бастайды. Бәсекелестік бізді психологиялық ... ... ... Ерте ме, кеш пе өз ... ... ... жойылады.
І бөлім бойынша тұжырымдама
Сонымен, қорытындылай келе дипломдық зерттеу жұмысының теориялық бөлімінде жаңа инновациялық оқыту технологиясының ... ... озық ... - ... және оның ... мен ... тану" бағдарламасына қатысты көзқарастардың ғылыми-әдістемелік тұжырымдамалары келтірілген. Оқыту технологиясының озық үлгісі ... ... ... оқыту процесінде қолданылатын элементтері мен арттерапияның диагностикалық, профилактикалық және психокоррекциялық жақтары қарастырылды.
Зерттеу жұмысымызға өзек болған еңбектер Л.С.Выготскийдің жоғарғы психикалық ... ... даму ... ... А.Н.Леонтьевтің іс-әрекет теориясы; прфессор С.М.Жақыповтың бірлескен-диалогты іс-әрекеті; З.Фрейд пен К.Г.Юнгтің бейсаналық туралы психоаналитикалық теориясы және С.А.Назарбаеваның "Өзін-өзі тану" ... ... ... ... отырып жүргізілген зерттеу жұмысының теориялық бөлімінде оқыту процесінде арттерапия элементтерін жүйелі әрі бірізді, срнымен қатар сауатты қолдана білу ... жек ... ... ... жол ... Оның ... қабілеті мен қиялы байып, креативті ойлау қабілеті дамиды және өзін-өзі бағалауы жоғарылайтындығы анықталады.
Сонымен, инновациялық оқыту технологиясының озық үлгісі ретінде ... және оның ... ... ... қолдану өте маңызды әрі тиімді болып келетіндігі анықталған. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... түседі.
2-бөлім. Инновациялық технологиялардың түрлері
2.1 , , ... ... ... ... әлемде жүргізіліп жатқан ізгілендіру үрдістері қоғамның білім беру мекемелеріне қойылатын жаңа талаптарды ... ... ... пен ... ... ... ұлғая түсуі, мектептегі білім беру мазмұнын қайта құру мен оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет ... ... ... ... бәрі ... кәсіби біліктілігі мен тұлғасына бүкіл педагогикалық үрдістің тұлғалық ... ... ... сөзсіз арта түсуіне алып келді. Бүгінгі таңда мектептегі шетел тілі сабағын ... үшін ... ... ... ... ... ... практиканың өзі дәлелдеп отыр. Мұның өзі аталған мәселенің теориялық негіздемесін жасау қажеттілігін туындатады. Сондықтан біз оқытудың теориясы мен практикасындағы ... ... ... ... ... жасауды ұғымына нақты түсінік беруден бастағанды жөн көрдік.
термині ғылымға XIX ғасырда оның ... және ... ... ... ... ... ол ... антонимі ретінде мәдениеттегі өзгерістер үрдісін зерттеуде қолданылды. Әсіресе, ттиісті ортада мәдени жаңа ... ... ... ... мәдениетке өтуіне назар аударылды. Сол арқылы инновация ұғымы ... ... ... ... Бұл ұғым ... өндірісіндегі эволюционизмнің орнын ауыстырды. XX ғасырдың бірінші жартысында функционализм әсерінен өндірістер үрдісі Батыстағы ... ... ... сәйкес келеді. Ал инновациялар жүйедегі теңсіздік, қысымдардың бой корсетуі немесе жаңа қысымдардың бастау көзі қызметін атқаратын қалыптан ... ... ... ... ... ... XX ... басында ұғымын меңгеріп, субъектілердің шаруашылық өмірде қолданатын және көзі ретінде жұмсалатын элементтеріне жаңа рең ... ... ... маңызды құралы ретінде танылды.
70-жылдардағы дағдарыстан соң, менеджерлер арасында термині кең ... 50-70 ... ... және басқа да іскер ұйымдар іске асыратын техникалық және ұйымдастыру-басқарудың эмпирикалық ... кең ... ... ... экономикалық саладағы инновацияның жеке әлеуметтік факторлары белсенді түрде зерттелді. Әлеметтанушылар функционализмнің әлсіздігін жеңу үшін XX ... ... ... ... ... ... ... үрдісінің сатысы ретінде қарап, оның төрт негізгі элементін атап көрсетті: >>жаңашылдық>>, , , . Үрдістің сындарлы, өзгермелі мерзімін ... да бір жаңа ... ... ... ... құрайды.
Австриялық экономист И.Шумпетер (, (1990ж) жаңа енгізілімнің ерекше механизмін атап көрсетті. Ол ... ... ... мен ... ... ... ... ерекшеленеді. Осы негізде инновацияның бес түрі ажыратылып, инновациялық өзгерістер субъекті ретінде адамға қажет қасиеттерді суреттей отырып, жаңа кәсіпкердің образы қалыптасады [13]. ... ... ... XX ... ... ... ірі ... жаңа енгізулердің 50 жылдық ( шетелде оларды деп атайды) табады. Циклдың даму теориясы осы ... ... ... мұнда бір уақытта әлеуметтік өмірді де өзгертетін мақсатты бағытталған және ... ... ... ... жаңа енгізілілім динамикасы ерекше орынға ие.
Инновациялық динамика жаңа білімдердің ... және ... ... ... ... реттелген технологиясы танытады, білімнің тауар немесе қызмет көрсету үлгісін айналу сатыларын білдіреді.
Педагогикалық инновациялардың феномонологиясын зерттей отырып, ... ... ... Ол бұл ... ... ... деген дұрыс қатынасын білдіретін мұғалімдердің түрлі ... ... ... деп ... Оның ... жаңашыл педагог жаңа педагогикалық жүйенің авторы, яғни өзара байланысты идеялар мен тиісті технологиялардың ... ... ... ... ... ... қорына ежелден енген екен. Ол кейбір ғалымдардың ... , , деп ... ... ... оны деген терминмен анықтайды. Біздің ойымызша, бұл түсініктер кең мағынадағы терминдермен білім беру жүйесіндегі кез-келген өзгерістерді сипаттайды.
Инновация ұғымы ең ... XX ... ... ... ... пайда болды, яғни бір мәдениет түрлерін, екінші ел мәдениетіне енгізу дегенді білдіреді және бұл ұғым ... әлі ... ... сақталған.
Инновация (латын сөзі in-ішінде, novis-жаңа), жаңа жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді екен. С.И.Өжегов сөздігі бойынша: инновация бірінші рет ... ... жуық ... ... ... бұрынғының орын басатын, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес енгізілген жаңалық [15].
ұғымын әр елде әр түрлі ... ... ... (АҚШ, ... бұл ... кең тараған, ал Арабия, Жапония тәріздес мемлекеттерде ... ... ... мүкін емес. Сондықтан әр елде бұл құбылысқа қандай көзқарас қалыптасқанын анықтау мақсатымен ғылыми-педагогикалық, ... ... ... баспа беттерін зерттей келе, Ресейде, шетелдерде, ТМД елдерінде, Қазақстан мемлекетінде ұғымына берілген анықтамаларды жинадық.
-Ресейде >, яғни ... ... ... (өнер) туралы ғылым деп берілген.
Білім беру ... ... ... ... ... ... басты қасиеттерін осы саланы жетілдіру үшін пайдалану ұмтылысынан туындағаны анық.
Өндірістік ... ... деп, ... алдын ала көздеген нәтижеге жеткізетін, белгілі бір сапалық және сандық деңгейлердегі өнім ... ... ... ... ... негізделген алгоритмдер, әдістер мен құралдардың жүйесін айтады.
(И.П.Подласый, Педагогика, 2000ж).
Педагогиика ғылымына, яғни саласына ... ... ... ... жетуге кепілдік беретін қасиеті аса қажет, өйткені өкінішке орай, оқу процесінде нәтиже алуға нақты қол жеткізіп, оны ... ... ... ... ... жоққа тән, педагогикалық экспромттар басым [20].
Адамзат XXI ғасырға аяқ басып отырған кезде ... ... ... ... моделін енгізуді ұсынып отыр. Демек мектептерге дәстүрлі оқытудың әдістері мен тәсілдерінен гөрі тиімділігі жоғары, жаңа ... ... ... ... ... педагог-ғалымдарының пайымдауынша мұндай құрал болып оқытудың педагогикалық технологиясы табылады. Педагогикалық технологияның кәдуілігі әдістемеден басты айырмашылығы- оқу процесінің нәтижелі болуына кепілдік ... ... ... ... ... ... осыдан 400 жыл бұрын Я.А.Коменский айтқан, яғни оның пікірінше оқыту болуы қажет. Оның ... - нені ... де, нені ... да оқу ... табыссыз болмауы керек. Мұндай оқыту механизімін Я.А.Коменский > деп ... ... ... ... осы ... ... ... іздестіру, бұл құралдарды қолданудың ережелерін табу маңызды ... ... ... ... ... ... - ... алу заңдылықтарын іздестіріледі. Мұндай ережелерді тауып, пайдалану кез келген технологияның басты мақсаты болып табылады [21].
АҚШ-та үстіміздегі ғасырдың 30-жылдарында ... ... ... ... ... ... ... болды. Бұл оқу процесінде оқытудың техникалық құралдарын пайдалануға ... ... ... ... және ... Европалық білім берудегі реформаларға байланысты (Т.И.Шамова, Т.И.Давыденко).

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инновациялық секторды инвестициялау5 бет
Қазақстан Республикасындағы патенттеу жүйесі38 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері.Белсенді оқыту әдістемелеріне мысал арқылы талдау14 бет
Инновациялық оқыту технологиясының оқыту процесінде қолданылу ерекшеліктері83 бет
Сөйлеуді оқытудың инновациялық технологиялары26 бет
"Рыноктық экономикадағы инновация."35 бет
12 жылдық мектепке көшу бағытындағы мұғалімнің инновациялык даярлығын қалыптастыру96 бет
6-сынып биология пәнінен «Өсімдіктің өсімді вегетативті мүшелері арқылы көбею жолдары» тақырыбында тірек-сызба технологиясын пайдаланып өткізу әдістемесі25 бет
«Болашақтың қуаты» - қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықта5 бет
«инновация», «жаңа құбылыс», «жаңа енгізулер»10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь