Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жайлы

КІРІСПЕ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1
КӘСІПОРЫН ӨНІМІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ... ... ... .. 8
1.1
Өнімінің бәсекеге қабілеттілігі және сапа туралы түсінігі мен оның мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.2 Бәсекелестікті қорғау және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20

2
«Leader art kz» ЖШС . НІҢ ӨНДІРІСТІК.ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
2.1
«Leader art kz» ЖШС.нің жалпы мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32
2.2
«Leader art kz» ЖШС.нің ұйымдық құрылымын суреттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
2.3 Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... . 43
2.4 Кәсіпорынның өндірістік .шаруашылық және қаржылық қызметінің көрсеткішін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45


3
«Leader art kz» ЖШС ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
3.1
Нарықты қамтудың маркетинг стратегиясын қолдану арқылы өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 54
3.2
Қарастырылып отырған мәселелерді жақсарту бойынша ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 63
Қазақстан Республикасы өзінің ұлттық экономикалық даму стратегиясын қалыптастыру, әлеуметтік – экономикалық даму деңгейі бойынша ТМД елдерінің ішінде жетекші орындардың бірін иеленеді. Бірақ, еліміз алдағы 10 жылдың ішінде әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру міндетін қойып отыр. Мұндай міндеттің оң шешімін табуына еліміздің ішкі және сыртқы мүмкіндіктерін ұтымды пайдалану айтарлықтай ықпал етеді. Сондықтан ең алдымен кәсіпкерлік қызметті қолдау мен дамытуға, отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы өнімдер өндіруіне және бәсеке қабілеттілігі мен қызмет тиімділігін арттыруға ерекше назар аудару қажет.
Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан маңызы бар екендігін республикамыздың тәуелсіздігінің 20 жыл ішінде атқарылған жұмыстар көз жеткізе дәлелдейді.
Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға көшу барысында қоғамымыздың көптеген әлеуметтік және экономикалық мәселелерін жаңаша шешуге тура келді.
Нарық жағдайында сауда желісі өнімнен бас тартуы мүмкін, мемлекет шығындарды жаппайды; банктер несие беру кезінде өздерінің талаптарын қояды, бәсекелестік пайда болады. Нарықтық қатынасқа қалыптаспаған кәсіпорындар, осылайша, тез банкротқа ұшырауы мүмкін. Мұндай жағдай болмас үшін шаруашылық қызмет облысында басшылар мен мамандарға нарық қатынасының шарты бойына басқарудың әдісі мен техникасын меңгеру керек. Нарық шартындағы басқару шарты – ол маркетинг. Қазақстанның қазіргі заманғы кәсіпорын басшыларына маркетинг концепциясын үйреніп қана қоймай, сонымен қатар, оны қолдана білу де керек.
Нарыктық әкономика жағдайында бәсекелестік өндірушілерді тек қажеттілігі бар тауарларды ғана өндіруге жетелейтін, негізгі реттеуші тетік болып табылады. Латынның сопсиге (мақсатқа жүгіру) сөзінен шыққан термин өндірушілер мен сатушылар арасында сатып алушылар үшін таластартысты анық сипаттайды. Нарықта бәсекелестердің мақсаты тауарды сатып алушыға сату негізгі құрал ретінде кәсіпорындағы сапалы маркетинг саналады.
Бәсекелестік – экономиканың тиімді дамуы мен жұмыс істеуінің басты тетігі. Тиімді бәсекелестік үшін жағдай жасау, адал бәсекелестікті қолдау мен қорғау мемлекеттің индустриялық және инновациялық саясатының негізгі міндеті – экономиканың әртараптануы мен өнеркәсіпті жаңғыртуды іске асыруға ықпал етуге тиіс.
Бәсекелестік саласындағы мемлекеттік саясат жосықсыз бәсекелестікке жол бермеу, шектеу тәжірибесінің шектен тыс шоғырлануы мен өсуі жайлы мәселелерді шешуге бағытталған.
Тауардың бәсекелестік артықшылығы оның бәсекеге қабілеттілігін қүрайды. Ол дегеніміз басқа сондай тауарлармен салыстырғанда оның артықшылығын көрсететін түтынушылық және кұндық қасиеттердің жиынтығы.
1. А. Қ. Мейірбеков., Қ. Ә. Әлімбетов «Кәсіпорын экономикасы». Оқу құралы. Алматы: Экономика 2009ж.
2. А.Д. Шермет, «Теория экономического анализа» Москва – 2007
3. Г.В. Савицкая, «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» Москва ИНФРА-М – 2010
4. Гончарова Э. А. «Резервы снижения себестоимости» Санкт-Петербург 2008.
5. Денисова. И.П. «Управление издержками и ценообразование» Москва 2007 год.
6. Есайдар У.С. «Анализ деятельности хозяйствующих субъектов». Алматы – 2012г.
7. Ермолович Л.Л. «Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия», Минск 2007 год.
8. И.Г. Ким, Т.С. Тарапунова, «Как разработать бизнес - план» Алматы 2012
9. Истаева. А.А. Вершинина. Г.С. «Экономика и планирование коммерческого предприятия» Алматы - 2010 год.
10. К.Ш.Дүйсенбаева, Э. Төлегенов, Ж.Г. Жұмағалиева, «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» Алматы Экономика 2012
11. К.Ж. Оразалин, «Кәсіпорын экономикасы» Алматы 2011
12. К.Ж. Оразалин «Кәсіпорын экономикасы» Тәжірибе сабағына арналған оқу құралы. Алматы 2008ж
13. Қ.К. Кеулімжанов, З.Н Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов, А.Ә. Жантаева, «Қаржылық есеп» Алматы экономика 2011
14. Ниязбекова Р. Қ., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. «Кәсіпорын экономикасы», Оқу құралы / Алматы – 2008.- 792 бет
15. Раевский. В.А. «Анализ фиетсово-хозяйственной деятельности предприятий». Москва - 2009год.
16. Сатубалдин С. С. «Учет затрат на производство в промышленности США», Москва - 2010год.
17. Стеценко. В.Я. Юнусов. А.А. «Задача определения себестоимости продукции» Шымкент - 2011 г.
18. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. «Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия». – М.: Финансы и статистика, 2001 г.
19. Тулегенов Б.Т. Адильханова С.А. «Планирование деятельности хозяйствующих субъектов» Алматы - 2008 год.
20. Төлегенов Б.Т. «Ішкі фирмалық жоспарлау», -Алматы; АТУ баспасы. –2008-119бет.
21.«LEADER ART KZ» ЖШС-нің 2011-2012 жылдарындағы жылдық есептері.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ. ............................................................................................................
6
1
КӘСІПОРЫН ӨНІМІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ..............
8
1.1
Өнімінің бәсекеге қабілеттілігі және сапа туралы түсінігі мен оның мәні.................................................................................
8
1.2
Бәсекелестікті қорғау және ... ... ... бағалау әдістері......................................................................................................
20
2
ЖШС - НІҢ ӨНДІРІСТІК-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ..............................................................................
32
2.1
ЖШС-нің жалпы мінездемесі..............................................................................................
32
2.2
ЖШС-нің ұйымдық құрылымын суреттеу.....................................................................................................
39
2.3
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру .........................
43
2.4
Кәсіпорынның өндірістік - ... және ... ... ... ... ЖШС ... БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ............................................................................
54
3.1
Нарықты қамтудың маркетинг стратегиясын қолдану ... ... ... қабілеттілігін арттыру.................................................
54
3.2
Қарастырылып отырған мәселелерді жақсарту бойынша ұсыныстар..............................................................................................
58
ҚОРЫТЫНДЫ ............................................................................
62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..........................................
63
Кіріспе
Қазақстан Республикасы өзінің ұлттық экономикалық даму стратегиясын ... ... - ... даму ... ... ТМД ... ішінде жетекші орындардың бірін иеленеді. Бірақ, еліміз алдағы 10 жылдың ішінде әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің ... кіру ... ... ... Мұндай міндеттің оң шешімін табуына еліміздің ішкі және сыртқы мүмкіндіктерін ұтымды пайдалану ... ... ... ... ең ... кәсіпкерлік қызметті қолдау мен дамытуға, отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы өнімдер өндіруіне және бәсеке қабілеттілігі мен қызмет тиімділігін арттыруға ... ... ... ... өтіп ... ... қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де ... ... бар ... ... ... 20 жыл ... атқарылған жұмыстар көз жеткізе дәлелдейді.
Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға көшу ... ... ... ... және ... мәселелерін жаңаша шешуге тура келді.
Нарық жағдайында сауда желісі өнімнен бас тартуы мүмкін, мемлекет ... ... ... несие беру кезінде өздерінің талаптарын қояды, бәсекелестік пайда болады. Нарықтық қатынасқа қалыптаспаған ... ... тез ... ... ... Мұндай жағдай болмас үшін шаруашылық қызмет облысында басшылар мен мамандарға нарық қатынасының шарты бойына басқарудың әдісі мен ... ... ... ... ... ... ... - ол маркетинг. Қазақстанның қазіргі заманғы кәсіпорын басшыларына маркетинг концепциясын үйреніп қана қоймай, сонымен қатар, оны қолдана білу де ... ... ... бәсекелестік өндірушілерді тек қажеттілігі бар тауарларды ғана өндіруге ... ... ... ... ... ... ... сопсиге (мақсатқа жүгіру) сөзінен шыққан термин өндірушілер мен сатушылар арасында сатып алушылар үшін таластартысты анық сипаттайды. Нарықта бәсекелестердің мақсаты ... ... ... сату ... ... ... кәсіпорындағы сапалы маркетинг саналады.
Бәсекелестік - экономиканың тиімді дамуы мен жұмыс істеуінің басты ... ... ... үшін ... ... адал бәсекелестікті қолдау мен қорғау мемлекеттің индустриялық және инновациялық саясатының негізгі міндеті - ... ... мен ... ... іске асыруға ықпал етуге тиіс.
Бәсекелестік саласындағы мемлекеттік ... ... ... жол ... ... ... ... тыс шоғырлануы мен өсуі жайлы мәселелерді шешуге бағытталған.
Тауардың бәсекелестік артықшылығы оның бәсекеге қабілеттілігін қүрайды. Ол дегеніміз ... ... ... ... оның артықшылығын көрсететін түтынушылық және кұндық қасиеттердің жиынтығы.
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттігін арттыру нарықтық ... ... рөл ...
Қазақстандық кәсіпорындардың маркетинг жағынан тәжірибесі өте шектелген, сонымен қатар, принципін жиі ұстанады. Бұл, әрине маркетинг ... ... ... ... ... ... ... және мамандарынан нарық шартында шешім қабылдау әдетін талап етеді. Сыртқы нарықта жұмыс істеу үшін шетел компанияларында қолданылатын басқару әдістерін, ... ... ... ... ... білу ... ... тақырыбы . Қазіргі уақытта бәсекеге қабілеттілікті арттыру маңызды мәселенің бірі болып табылады. Бәсекеге қабілеттілік - нарықтың талабын ... және ... ... тауармен салыстырғандағы оның сапалық және экономикалық қасиеттерін кешенді бағалайтын кез келген тауардың негізгі маңызды сипаттамаларының бірі. ... ... ... салыстырмалы сипатқа ие. Ол нақты нарық пен сатылым ... ... ... Сатып алушылардың көпшілігі қоғамдық қажеттіліктерге сай тауарларды ... ... ... ... әр сатып алушы өзінің кажеттіліктерін толық қанағаттандыратын тауарды алады. Сатып алушылардың мінездерін зерттеу көрсеткендей, екі ұксас тауар болса, ... ... оның ... ... егер ... ... ... болған жағдайда - сатып алушы түтыну бағасының (қолдану шығындары) төменіне ұмтылатыны белгілі.
Дипломдық жұмыстың басты мақсаты - кәсіпорын ... ... ... ... ... зерттеу. Негізгі тапсырмаға кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың теоретикалық негіздемесін беру, кәсіпорынның шаруашылық қызметін, шұжық өнімінің нарықтағы ... ... ... ... нысаны болып ЖШС алынды.
Дипломдық жұмыстың мақсатына байланысты келесі міндеттер шешіледі:
- кәсіпорын өнім ... ... ... теориялық негіздерін қарастыру;
- ЖШС-ның өндірістік - шаруашылық қызметіне талдау жүргізу;
- ... ... ... қабілеттілігін арттырудың жолдарын анықтап шаралар ұсыну.
Зерттеу пәні болып кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың теориялық, ... және ... ... ... ... ... болып Алматы қаласындағы құрылыс өнімдері нарығында өзінің өндірістік қызметін жүзеге асыратын ЖШС ... ... ... ... ... ... ... ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
1.1 Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі және сапа туралы түсінігі мен оның мәні
Нарыктық әкономика жағдайында бәсекелестік өндірушілерді тек ... бар ... ғана ... ... ... ... ... болып табылады. Латынның сопсиге (мақсатқа жүгіру) сөзінен шыққан термин өндірушілер мен сатушылар арасында сатып алушылар үшін ... анық ... ... ... ... ... сатып алушыға сату негізгі құрал ретінде кәсіпорындағы ... ... ... адал ... және адал ниетті емес деген түсініктерге бөлінеді. ... ... адал ... емес ... ... және ... істерінде адал әдетке қайшылық білдіретін кез келген іс-әрекет деп түсіндіріледі. Соның ... тиым ... ... бәсекелестің өнеркәсіптік немесе сауда-саттық қызметінде, кәсіпорындарда, тауарлар өндіруде ... ... ... ... бәсекелестің өнеркәсіптік немесе сауда қызметі, кәсіпорын және оның тауары ... ... ой ... ... ... ... сауда-саттық іс-әрекетпен айналысқанда тауардың сипаттамасы, дайындау тәсілі, пайдалану қасиеті немесе оның ... ... ... ... ... пайымдау.
Қазіргі таңда, адал ниетті емес бәсекенін бөтен немесе соған ... ... ... ... ... ... жалған ой туғызатын ақпараттар және басқа да әдістері кең етек жайған.
Адал ниетті бәсеке ... ... ... ие ... ... қалыптастыру мен тауар өткізуді ынталандыруды қарастырады. Бәсекелестіктің міндетті шарты ұсыныстың сұраныстан асып түсуі болып ... ... ... ... жағдайында сатып алушылар сапасыз тауарды да алуға мәжбүр болады.
Тауардың бәсекелестік артықшылығы оның бәсекеге қабілеттілігін қүрайды. Ол ... ... ... ... ... оның ... көрсететін түтынушылық және кұндық қасиеттердің жиынтығы.
Бәсекеге қабілеттілік - нарықтың талабын анықтайтын және тауардың басқа тауармен салыстырғандағы оның сапалық және экономикалық ... ... ... кез ... ... ... маңызды сипаттамаларының бірі. Бәсекеге қабілеттілік түсінігі салыстырмалы сипатқа ие. Ол нақты нарық пен сатылым уақытының жағдайларына байланысты. ... ... ... қоғамдық қажеттіліктерге сай тауарларды сатып алады, сонымен бірге әр сатып алушы өзінің кажеттіліктерін ... ... ... ... ... алушылардың мінездерін зерттеу көрсеткендей, екі ұксас тауар болса, сатып ... оның ... ... егер ... ... бірдей болған жағдайда - сатып алушы түтыну ... ... ... ... ... белгілі.
Осылайша, өнімнің бәсекеге кабілеттілігі оның жоғары тұтынушылык касиеттері мен төмен бағасымен анықталады. Бәсекеге қабілеттілікті ... ... және ... ... әр түрлі тауарлар үшін әр түрлі болады. Мысалы, үзақ қолданылатын және ... ... ... ... үшін бәсекеге қабілеттілікті көрсететін көрсеткіштерге келесілер жатады:
- тауардың пайдалану шеңберін анықтайтын атқарымдық міндетінің ... ... ... ... мен оның ... ... ... көрсеткіштері;
- тауарды сатып алу мен пайдалану шығындарын ... ... ... ... көрсетілмеген (сертификат, сервистік қызмет көрсету), баска бағалық емес көрсеткіштер.
Бәсекеге қабілеттілік салыстырмалы көрсеткіш екенін ескере отырып, оған ... ... ... ... да оған ... анықтау қажет. Ұқсастар көп болған сайын, бәсекеге ... ... ... ... ... ... бәсекеге деген қабілеттілігін жоғарылатуда сертификаттау үлкен рөл атқарады. Сертификаттау дегеніміз - өнімнің нақты ... ... ... мен басқа нормативті қүжаттарға сай екенін растауга бағытталган іс-әрекеттер жүйесі. Сертификаттау дамыған ... XX ... ... ... ... Бұл ... нарықтарында дамушы елдерден кең қолданылатын тауарлар көптеп келе бастады. Соның салдарынан сатып алушыларда олардың сапасы туралы ... туа ... ... ... ... онымен катар алынып жатқан тауардың қауіпсіз және жоғары сапаға ие екенін сендіру үшін қажет болды. ... ... ... ... біртіндеп дами бастады.
Сертификаттауды ұйымдастыру төмендегі кезекпен жүргізіледі:
1. Өндіруші бәсекелестік жағдайында сатып алушыға оның тауары қазіргі талаптарға сай және ... ... деп ... ... ... ... өзінің алған тауарының қауіпсіз және бәсекеге қабілетті ... көз ... ... Қоғам өздерінің басқару органдары аркылы өндірушіден оның тауары қауіпсіз екендігіне дәлелді талап ете алады.
4. ... оның ... жеке ... ғана ... ... бірге жалпы қоғамға пайдалы деген пікір қалыптастыруды қалайды.
5. Өндіруші өзінің ... ... алу үшін ... ұйымдастыратын бас үйыммен хабарласады.
6. Стандарттау бойынша ұйым немесе өндірушінің өзі өнім сертификаттауы бойынша кешенді ... ... ... ... анықтайды.
7. Сертификаттау жасайтын үйым сынау зертханаларының көмегімен сертификацияланып ... ... ... ... ... сертификат беру жөнінде қорытынды дайындайды.
8. Сертификаттау жасайтын үйым сынақтан өткен өнім үшін өндірушіге сертификат береді.
Сертификаттауды жүргізу барысында оған қатысушалар арасында ... ... ... Өнім өндіруші кез келген шығарылған өнімнің сапасы үлттық стандарттар мен техникалык ... сай ... ... болады.
2. Жабдықтаушы өзі жеткізіп отырған өнімнің сертифи-каты бар ... ... ... ... жасау үйымы берген сертификаты заңды екеніне жауапты болады.
4. Сынау зертханасы өткізілген ... ... ... ... ... ... үдерісінің негізгі қатысушыларының қызметі қазақстандық және халықаралық құжаттарға сай белгіленген.
Сертификаттау үдерісін анықтайтын ... ... ... ... ... ... стандарты ИСО-9000 жатады.
ИСО-9000 стандарттары өнім мен қызметтің сапасын жоғарылату тұжырымдамасын құрайды. Ол келесілерден түрады:
* сапа ... ... ... ... ... сапа ... ... қүжатқа түсірілуі ке-рек;
* сапа жүйесі тауарға тиісті оның өмірлік циклінің барлық сатыларын камтуы ... сапа ... ... талдай отырып, кәсіпорынның ішкі жұмысын өздері қадағалап отыруы керек;
* сапаны қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... сапа ... саясаты жоғары басшылықпен қалыптастырылады. Сапа жүйесі сапа саласындағы саясатты жүзеге асыратын құрал есебінде пайдаланылады.
ИСО-9000 әдістемелігіне сәйкес маркетингте колданылатын ... ... ... ... ... жүр, оған ... маркетинг, нарықты іздеу және зерттеу;
- техникалық талаптарды жоспарлау және әзірлеу, өнімді өндіруді қалыптастыру;
- материалды-техникалық жабдыктау;
- ... ... ... және ... ... ... сынақты және тексеруді жүргізу;
- буып-түю және сақтау;
- өнімді сату және бөлу;
- кұрал-жабдықты ... және ... ... ... ... ... және ... лайықты қызмет көрсету;
- кұрал-жабдықты пайдаланып ... ... ... ... кезеңдеріне әсер ету сипатына карай сапа жүйесінде үш ... ... ... сапаны қамтамасыз ету, сапаны басқару, сапаны жақсарту.
Өнімнің сапасын қамтамасыз ету - сапа ... ... сай ... өнімді шығару үшін жағдайды көрсететін әрбір кезеңдерін орындауға қажетті жоспарлы және жүйелі ... ... ... ... стандартының идеологиясына сай сапа жүйесі мәселелердің себебін іздегеннен гөрі, оларды алдын ала сақтандыруға талпындыру арқылы жүмыс істеу керек.
Сапаны басқару - сапа ... ... сай ... ... шығару үшін күнделікті іс-әрекет пен оның әдістері. Оған жататындар: үдерісті басқару, өнімде, өндірісте немесе сапа жүйесінде болатын ... дер ... ... және оған әсер ... ... ... жақсарту өнімнің техникалық деңгейін, оның жасалу сапасын, өндіріс әлементтерін және сапа жүйесін жоғарылатуға бағытталған іс-әрекетті күнделікті түрақты жүргізу >> ... ... ... ... ... отыру идеологиясы бағасы неғүрлым төмен, сапа деңгейі өте жоғары болатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... Осыған байланысты сапаны түрақты жақсартып отыру үшін өнімнің көрсеткіштерін, немесе жасау ... ... ... ... ... ... ... керек.
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Кодексі бойынша заңды түлғалар - Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... сапа ... және қоршаған ортаны басқару жүйесінің 9000 және 14000 ... ... ИСО ... ... ... ... ... актісінде белгіленген тәртіппен сертификатталған өз тауарла-ры өз өндірісінің сертификатталған тауарлары деп танылады. Өз өндірісінің ... ... ... ... ... ... ... корпорациялық табыс салығының сомасы 50 пайызға азайтылады.
Маркетингке ерекше талап койылады. Маркетинг - көп жоспарлы, динамикалық күрделі құбылыс, яғни ... ... ... мен ... бір ғана ... арқылы толық, адекватты түсінік беру мүмкін емес.
Қазіргі кезде маркетингтің ... жуық ... бар, ... ... маркетингтің бір ғана жағын қарастырады немесе кешенді ... ... ... - бұл ... ... тауардың тұтынушыға жетуін, шығынды жоспарлау мен басқару процесі, осылайша жеке тұлғалардың да, ... ... ... да ... ... қадағалап отырады. түсінігінің негізінде термині жатыр. Бұл ... ... ... ... ... ... Маркетинг арқылы іскерліктің мына түрі түсіндіріледі, яғни ... ... ... шешу үшін бағдарламалық-мақсатты әдісті қолданады, ал нарық және оның талаптары іскерліктің әсерлілігінің критериі болып табылады.
Өнеркәсіп өзінің өніміне деген сұраныстың ... ... ... ... уақытта сұраныстың нақты деңгейі қажетті деңгейден төмен, соған сәйкес немесе жоғары болуы мүмкін. Осы жағдайлардың барлығын маркетингті ... ... ... ... ... ... ... бес негізгі тәсілі бар: өндірісті жетілдіру концепциясы, тауарды жетілдіру концепциясы, коммерциялық күштерді интенсификациялау концепциясы, маркетинг концепциясы және ... ... ... ... ... бойынша тұтынушылар кең таралған және бағасы да қол жетерлік тауарды тұтынады, сәйкесінше басшылық өздерінің күшін осы тауарды ... және оны ... ... тиімділігін арттыруға жұмсау керек.
Сапаға кеткен шығындарды анықтау міндеттілігі сапа жүйесінің ерекшелігі болып саналады. Оны ... - өнім ... ... мен басқа да шығындар.
Өндіруші шығындарына келесілер жатады:
* сақтық ... - ... ... сапаны басқару жүйесін ендіру мен ұйымдастыруға; шикізат пен материалдар, өндіріс үдерісі және шығарылған өнім ... ... ... қойылатын талаптарды әзірлеу; әдістемелер, нұсқаулар даярлауға; өндіріске дейінгі сатыда сапаны талдаумен байланысты шығындарды қамтиды. Бұған тағы да ... ... ... және ... құралдарының кадағалау шығындары; сапаны басқару аясындағы кадрларды оқыту және даярлау бағдарламаларын ... ... ... сапаны қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге кеткен шығындар; әр ... ... ... (басқару персоналының еңбекақысы, іс-сапар шығындары және т.б.) да кіреді.
* бағалау шығындары - сапаны ... ... Бұл ... ... ... материалдарды сынау мен қабылдаудың; шикізат ... ... үшін ... ... ... мамандардың іс-сапарының; шикізат пен материалдардың зертханалық сынаудың; бақылау-өлшеу ... ... және ... ... ... қадағалаудың; бұйымдардың түтынушылық қасиетерін анықтау үшін сынаудың; ... ... ... үшін ... сынау; өз жүмыстары мен технологиялық үдерістің сапасын, өндіріс үдерісінде оны жөндеу; сапаны және сапа жүйесін қадағалауға байланысты шығындар ... ... ... сонымен бірге өнім сапасын аттестациялауға (тәуелсіз сынау орталықтары немесе зертханалары, сақтандыру кәсіпорындары және т.б. мекемелердің қызметі үшін ... ... ... ... өнімді пайдалану кезінде сынау (сынауды түтынушыда жүргізілуі мүмкін осы ... үшін ... ... кәсіпорын қызметкерлерінің іс-сапарлық шығындары) шығындары да кіреді.
* өнімді дайындау кезінде оны қабылдамауға байланысты шығындары - ... ... ... жібермес бұрын анықталған сапаның төмен болуынан пайда болады;
* сыртқы сатып алушылардың өнімнен бас ... ... ... - ... ... ... ... алушылар рекламациясы бойынша тауарды жөндеу шығындары; техникалық қызмет көрсету кезінде ақауды жөндеу шығындары; заң бойынша аныкталған жауапкершілік шеңберінде төмен сапа үшін ... ... ... жоқ ... қайтарумен байланысты шыгындар да кіреді.
Басқа шығындарға жататындар:
* сапа үшін жанама ... Олар ... ... ... емес ... ... болатын шығын-дар. Ондай үдерістерге өндіруші дайындаған өнімнің сапасы талапқа сай екенінде күмәнді ... ғана ... ... ... ... ... себептері: материалдар, құралдар мен жұмысшы күшін ысырапқа ... ... ... ... ... ... ... шығындарды төмендету сынауға жататын материалдардың көлемін азайтуға, тоқтап қалуды жоюға себеп болады, тұтынушы қосымша тексеруді жүргізбейді;
* сапаны ... үшін ... ... Шикізат тұтынушылар мүны міндетті түрде есепке алуы тиіс, себебі олар сатып алу кезінде баға деңгейіне әсер етеді;
* ... ... ... Сатып алушылардың кәсіпорын тауарын сатып алғысы келмегендіктен өнімді сату көлемі азаяды, міне осындай жағдайда Бұл ... ... ... ... ... қызмет көрсету шығындарының көбеюі, сонымен қатар өнімнің жиі тұрып қалуы көбінесе осыған ... ... сапа ... ... ... ететін аппараттар мен күралдар үшін шығындар. Бұл шығын ... ... мен сапа ... ... ... өсіп ... Әдетте Бұл шығындарды жоспар-лау кезінде микропроцессорлар мен ӘЕМ ... және ... ... ... ... ... ... сапа шығындарын төмендету мәселелері анықталады (яғни қымбат қүрал-жабдықтың өтелім ... ... ету ... ... байланысты сапа шығындарына кәсіпорын үлкен көңіл аударады, себебі олардың әсері өнімді сату көлеміне әсер етеді. Тұтынушыдағы шығындар туралы акпарат сапаны ... ету ... ... ... ... үшін ... ... табылады. Кәсіпорындарда тауарды түтыну сатысында сапа шығындарын төмендету бойынша ар-найы бағдарламалар жасалады.
Сапаны басқару ... ... ... ... ... ... ... мүддесін камтамасыз ету үшін жобалау және техникалык шарттарды жасау барысын-да сапаны камтамасыз етуге жете көңіл ... Бұл ... ... ретінде тек сатып алушылардың ғана емес сонымен ... ... ... ... және ... ... өтеп, пайда әкелетін тауарларды шығару болып табылады.
Жобаны ... ... ... ... ... ... ... оларды таңдау мен қабылдауда және ақауын анықтайтын көрсеткіштері белгіленуі. Сонымен қатар тауарды колайсыз пайдаланудан болатын бұзылудан сақтайтын ... ... ... ... басқару жүйесінде тұтынушымен байланысты арақатынасты дамыту көзделуі керек, себебі өндіріс үдерісін-дегі жинақталған ... және ... ... ... ... ... ... өзгерістерді енгізуге негіз болады. Осы өзгерістердің нәтижесі, олардың тауар сапасына әсері қосымша бағалануы тиіс.
Сапаны басқару ... ... ... тағы да ... түрі ... Онда ... сапасын өндірушінің өзі бақылап отыру сияқты түрі алдын ала қарастырылған. Өнімді алудан бас тарту және оны ... ... ... ... ... ала ... оны ... үшін қажетті түзету енгізуге мүмкіндік туады. Тұтынушымен байланысты сол бұйымньщ пайдалану мерзімі шегінде жоғалтпаса, тұтынушының тауар мен қызметтің сапасына деген ... ... ету ... ... ... отыруға мүмкіндік туады.
Сапаны басқару жүйесінің тағы бір негізгі ерекшелігі - сапа үшін заң жүзінде жауап беру тәуекелін төмендету ... ... ету. Осы ... ... ... ... қауіпсіздік стандарттарын жасау және ендіру (және соның негізінде тауар мен қызметтерге қойылатын техникалақ талаптар);
* ... үлгі мен ... ... ... ... сынақ жүргізу;
* сатып алушылар үшін нұсқауларды жасау және оларды талдау, сауалдама жүргізу;
* қауіпсіздік талаптарына сай емес ... ... дер ... ... үшін бақылаудың арнайы әдістерін жасау; қауіпсіздік талаптарын бұзу тәуекелдігін табу және оны жою максатымен өнім мен қызметтің сапасын жоспарлы ... ... ... нұскасында маркетинг және материалды-техникалық жабдықтау аясында жұмыс істейтін жоғары және ... ... ... оқытуды қамтиды, ал жұмысшыларды аспап пен құрал-жабдықты пайдалану ... ... ... ... ... ... ИСО-9000 әдістемесі тұтынушының мүддесін жоғары сапалы өніммен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... айтарлықтай жоғарылатады, себебі көпшілік тауардың сертификаты болмауы оларды ашық сатуға кедергі болады. Сондықтан сертификаттың болуы-бәсекелік ... ... ... ... болып саналады.
Стратегияны іске асыруды стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы бірыңгай талаптарды белгілейтін халықаралық ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Қазіргі нарықтық экономика негізінде өндірілетін өнімнің сапасына қатаң ... ... ... ... ─ бұл ... ... ... үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі мен кәсіпорынның маңызды ... бірі ... ... Өнімнің сапалығы тек техникалық, тауар тану ғана емес, сонымен қатар ең маңызды экономикалық санаты болып табылады. Экономикалық ... ... ол ... ... ... ... Егер де тұтыну құны ─ бұл жалпы алғанда тауардың пайдалылығы болса, ал өнімнің сапалылығы ─ бұл оны пайдаланудағы ... ... ... ... деңгейінің көрінуі.
Өнімнің сапасы ─ өндіріс тиімділігінің жоғарлауының, кәсіпорынның бәсеке қабілетілігінің, елдің өмірлік деңгейінің өсуінің маңызды факторы, ... ... ... ... амалы. Сонымен қатар, ол қоғамдық еңбектің өнімділігінің өсуіне, қор қайтымына, материалдық ... ... ... ... ... ... ғылыми техникалық процестің жоғары қарқыны сапа мәселесіне күрделі, комплекстік мінездеме береді.
Сапа ─ бұл ... ... ол , , , , , ... ... ... Сапаны зерттеу арқылы сапаның ... ... ... баға ... сапаның ролі, еңбек өнімділігінің көрсеткіштерін анықтау, өнімнің өзіндік құнын және тағы басқа мәселелерді түсінуге болады.
Өнімнің сапа деңгейі оның салалық ... ... ... ... Бұл ... ... үшін ... әрбір көрсеткіштерінің сандық маңызын білу және ұқсастық өнім көрсеткіштерімен салыстыру қажет.
Өнімнің сапасын басқару ─ сапа ... ... оның ... ... - ... және ... шарттық талаптарға сай келуі үшін пайдаланатын әдістер мен ... ... ... ... ... ... әсер ... процестер жатады. Олар өнімнің өмір сүру циклының ... ... ... ... және ... ... ... кездеседі.
Өнімнің сапасын басқаруды жетілдіруде отандық өндірушілердің алдына ... ... ... олар:
* өнімнің сапалылығын басқару жүйесіне маркетинг қызметі механизмін қосу;
* тұтынушыға және барлық өндірістік қызметтерде ... ... ... ... ... өнімнің өмірлік кезеңінің барлық белестеріндегі сапаны басқару жүйесіндегі механизм әсерлерін күшейту.
* сапаны ... ... ... ... ... ... шешуге мүмкіндік береді:
* жоғары сапалы ... ... ... ... өнім көлемін ұлғайту және оны сататын нарықты (рынокты) табу;
* жоғарғы бағада сататын ... ... ... ... ... ... ... және қаржы жағдайының тұрақтылығы жөніндегі проблемаларды шешу.
Нарықтық қатынастар дамуы жағдайында ... ... ...... ... ... кезеңінің алдында өнімнің сапасын жоғарлату мәселесіне мүлдем көңіл бөлінбеді деуге болмайды. Өнімді аттестациялау, стандартизация, оны бақылаудың әртүрлі ... ... ... тамақ өнеркәсібінде сапаға ықпал ету мүмкіндіктері локальды болды, комплекстік, ... ... ... ... жағдайында өнімдер сапасының жоғарлауының бағыттылығы, экономиканың дамуының құрама ... ал ... ... жету ─ өндірістік және әлеуметтік сферадағы ... ... ... ... бірі ... ...
Бірақ қазіргі уақытқа дейін өнім сапасын жоғарлату ... ... ... ... ... ... ... сапалы өнім жағына ауыса бастады. Өкінішке орай, өндірушілердің өздері шикізаттың сапасына ... ең ... ... максимизациялауға, өндіріс көлемінің өсуіне көп көңіл бөлді.
Сонымен қатар, сапасы төмен өнімдер импортының өсуі байқалып жатыр. ... ... ... ... ... ... ... және әлемдік стандарттардан ... ... ... ... жоғарлату өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін де өте маңызды, өйткені жоғары сапалы өнім тек қана сапасы ... ... ... ... ... ... байланысты келесі мәселелер анықталады:
* өнім сапасы категориясының мәнін және оның нарықтық экономика жағдайындағы пайдаланудың ерекшеліктерін зерттеу;
* өнімнің сапасын ... ... ... ... методологиялық тәсілдерін анықтау;
* зерттелетін аймақта қазіргі жағдайдағы өнім сапасын басқару мәселелерін және оның бәсеке қабілеттілігін ... ... және ... материалдарды анықтау және өнім сапасын басқару механизмдерін жетілдіру бойынша ұсыныстар беру;
* ұсынылған шараларды енгізуден болатын экономикалық тиімділікті ... ... ... оның ... ... жету ─ шаруашылық механизмнің жетілдірудің , өндіріс ... ... ... ... ... қатар оның анықтаушы аргументі сапаны басқарудың нақты механизмсіз жоғары сапаға жетуге мүмкін емес ... ... және ... ... ... ... халықтың төмен төлемқабілеттілігімен сипатталатын Қазақстан нарығын зерттеу негізінде зерттеуші сапаға тұтынушы ... ... ... ... ... ... талаптарын анықтайтын тұтынушы параметрлерінің жиынтығы ретінде қарайды.
Нарықтағы әрбір тауар тұтынушымен бағаланады, ең алдымен бұл ─ сапаның жеке және ... ... ... деңгейі.
түсінігінің объективтік трактовкасы сапаны жақсарту мәселесін қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... жету мәселесін шешумен байланыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл өнім сапасы мәселесін нарықтық қатынастардың дамуының және өнім ... ... ... ... жағынан қарастыруға мүмкіндік ... ... сапа ... (ЕСҰ) сапа ... ... қарастырады.
Тұтынушылар және халықшаруашылық көзқарас тұрғысынан жоғары технологиялық, эстетикалық қасиеттерімен ... ету ғана ... ... ... оның өндіруіне және тасымалдауына аз шығын кетіру маңызды ... ... ... өнім ... ... деңгейі бұл ─ аз қоғамдық еңбек шығынмен жасалған белгілі бір ... ... оның ... ... ... ... бір ... толығымен қанағаттандыру позициясынан өнім сапасын жоғарылату мәселесін зерттеу өнім сапасы және өндіріс тиімділігінің ... ... ... ... ... даму ... жаңа ... аяқ басты. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік ... одан әрі ... ... жаңа ... белгіленуде. Өндірісті жаңаша құрудың, шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да артуда.
Соңғы кезде біз өнімнің сапасы, сенімділігі, бәсеке қабілеттілігі, қауіпсіздігі ... ... ... кездесіп, өнімнің сертификациясы туралы сөздер естіп, тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңын сақтауын талап етеміз. ... бәрі ... ... мен қызметтердің сапасына деген көзқарасымызды өзгерткенін дәлелдеп отыр. Нарықтық ... егер ... өз ... ... қызметтің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ете алмаса, онда бұл кәсіпорынды ешқандай инвестициялар құтқара ... ... ... ... сапа болып табылады. Бәсеке қабілеттіліктің құрамына сападан басқа баға, ... ... ... сервистік қызмет көрсету және тағы басқа көрсеткіштер кіргенімен ... ... мен ... берушілер өнімді таңдағанда сапаны басқа қасиеттерден жоғары бағалайды.
Сапаны қамтамасыз ету үшін тек қана тиісті материалдық база мен жоғары ... ... ... ... ... мұнда сапаны басқару өнері де керек. Кәсіпорындар жағынан сапаны басқаруға деген жоғары назар аударатыны да ... ... өнім ... ... қабілеттілігін қамтамасыз етеді, ал мұның өзі экономиканың ... ... оң ... тигізеді. Кейбір өндірушілер үшін өнім сапасы жеке мәселе ғана емес. Ол біртіндеп халықтың өмірінің жалпыұлттық сапа мәселесіне ... ... Мұны сапа ... жетекші болып табылатын соғыстан кейінгі уақытта Жапония экономикасының даму мысалында көруге болады.
Бірақ бәсекеге қабілетті болу міндетті түрде ең жоғары сапалы өнім ... ғана ... ... Сапа ... ... ... ... арналып, әртүрлі болу мүмкін. барлық адамдар жүре бермейді, бірақ барлық машиналар эксплуатацияда сенімді және қауіпсіз болу ... ... бәрі ... ... және икемді басқаруды талап етеді.
Сонымен қатар, сапаны басқару ... ... ... ... оның ... ... ... сапаны бағалау, сапаға талаптар қойылған стандарттар болып табылады.
Қазіргі нарықтық экономика негізінде шығарылған өнімнің сапасына басқалай талап қойылады. Бұл ... ... ... кәсіпорынның өміршеңдігі, оның тауар нарығындағы және қызмет көрсетудегі ... ... ... ... ... көрсетеді.
Өз кезегінде бәсекеге жармдылық екі көрсеткішке байланысты ─ баға ... және өнім ... ... Ал ... ... бірте-бірте бірінші орынға шығады. Еңбек өнімділігі, ресурстардың барлық түрлерін үнемдеу өнімнің сапасына тікелей орын береді.
Зерттеу жұмысының ... ХІХ - ... ... ... Жан ... Сәй (1767 -1832 ... ... кәсіпорыннның шаруашылық қызметінің негізгі ережесін қалыптастырды. .
Осы классикалық ... ... ... ... ... ... бас тартпай жұмыс істеді. Бұл жағдай сол кездегі өнеркәсіп ... ... ... ... өнім ассортименті және өткізу рыноктары ... ... ... ... түсіндіріледі. Тұрақты рынокта фирмалар осы нарықта ... ... бір ... үшін ... ... ... ... сатуда бағаларды және ... ... ... ... өзінің үлесін көбейту болды.
Осы ... ... ... ... П. ... - деп ... ... жетілмеген, бағалық емес бәсеке жағдайында өндірістің шығындары азайту ... ... ... ... ... ... ... фирмалар арасында бәсеке болғанда ерте ме кеш не ... үшін ... ... ... ... ... ... экономикасы өтпелі экономика ретінде сипатталады: бір елдер, бұрынғы ... ... ... алып ... ... өтуде, дамушы елдердің бір қатары дамудың индустриалдыға дейінгі деңгейіннен индустриалды дәуірге өтуде, ... ... ... ... ... дәуірге өтуде.
Ақпараттық дәуірде тұтынушылардың ... мен ... көн ... және ... ... ... ... сұраныстар мінезі өзіндік сипат алып және де өзінің ... ... әр ... ... егер ол ... ... ... мына ережені бұлжытпай орындауы тиіс: табыстарды көбейтуді, шығындарды азайту ... ... сату ... арттыру болса да.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Жалпы қабылдағандай, фирма басшысы білімді және жан - ... ... да, ... мен ... ... таланттары мен қабілеттері болғанымен, бағалық емес, ... ... ... яғни ... ... ... бірінші орынға жаңашылдық, сапа, дизайн, жиі жаңарту мен әр алуан ассортимент, сатудан кейінгі жоғары деңгейдегі ... ... өз ... ... шығындар деңгейін белгілі бір шекарасынан төмен азайту мүмкін еместігіне көзі жетеді. Микроэкономика ... ... ... кез - ... ... үшін кез - ... ... үшін шаруашылық қызметтің бағдары болып әлемдік сыныпты қазіргі заманға сай кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастыруы ... тиіс және мына ... ... ... ... ... икемділігі, өнім ассортиментін тез өзгертуге және өнімді жиі ... ... ... ... ... ... ... стандартқа негізделген жаппай өндірісі тұтынушылардың тез өзгеретін сұраныстарына бейімделуге қабілетсіз және оның салдары ... ... ... ... Фирма жаңа технология мен өндірісті ұйымдастырудың жаңа ... ... ... ... ... ... ... екені соншалықты, қазір еңбек бөлінісі мен ұйымдастырудың басқа да нышандарын ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі туралы мәселе шынымен қойылған жағдайда қажет етеді;
* Фирмаға өзінің өнімінің сапасын және ... ... ... ... ... ... ... бөлуі керек. Тұтынушылардың өнім сапасына деген талаптары бүгін тек, өсіп қана қойған жоқ, және де ... ... ... ... ... жақсы өнімді шығару аз, сонымен бірге сатудан кейінгі сервисті ұйымдастыруды, тұтынушылардың жоғары ... ... ... ... ... ... көрсету туралы ойлау керек.
Нарықты орта жағдайында және кәсіпорынның толық экономикалық, құқықтық өзінше ... ... оған ... ... ... жүктейді. Кәсіпорынның айналысатын қызметі, шеңбері ұлғаяды. Мемлекеттік экономика ... ... ... іс - әрекеті тек қана өндірістік қызметпен тұйықталды. Кәсіпорын ... ... және ... ... ... мемлекеттік шаруашылық механизмі арқылы жүзеге асырады. Аралас әрі әлеуметтік - бағытталған нарықтық экономика ... ... ... иелік құқ бере отырып, оның өз мүлкін, өндірген өнімін және тапқан табыстарын ... мен ... ... ... ... ... ... бір бөлігін жүктейді.
1.2 Бәсекелестікті қорғау және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау ... - ... ... ... мен ... істеуінің басты тетігі. Тиімді бәсекелестік үшін жағдай жасау, адал бәсекелестікті қолдау мен ... ... ... және ... саясатының негізгі міндеті - экономиканың әртараптануы мен ... ... іске ... ... етуге тиіс.
Бәсекелестік саласындағы мемлекеттік саясат жосықсыз бәсекелестікке жол бермеу, шектеу тәжірибесінің шектен тыс шоғырлануы мен өсуі ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары:
* монополиялық бағаларды белгілеу, өндірісті негізсіз қысқарту және монополиялық тауарлар мен ... ... ... басқа кәсіпорындардың тауар және қаржы нарықтарының кіруіне ... ... ... ... және ... ... құру, қайта ұйымдастыру, тарату, нарық субъектілерінің жарғылық капиталындағы акцияларды ... ... ... алу ... монополистер әрекеттерінің жолын кесу арқылы басым жағдайға ие ... ... ... ... сілтеуіне жол бермеу;
* бірыңғай бағалар мен тарифтерді белгілеуге, нарықты аумақтық қағидасы бойынша бөлуге, ықтимал бәсекелестердің нарыққа қол жеткізуін шектеуге ... ... ... ... ... сөз ... ... бәсекелестер арасындағы келісілген әрекеттердің жолын кесу арқылы бәсекелестікті жоюға немесе шектеуге бағытталған жосықсыз бәсекелестік пен бәсекелестікке ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметке негізсіз араласуына жол бермеу. Мемлекеттік органдардың жекеленген кәсіпорындарға жеңілдіктер беруі, сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің белгілі бір ... ... мен ... ... ... кезектегі жеткізілімі туралы шаруашылық субъектілеріне нұсқау беруі арқылы бәсекелестікті шектеуге ... ... ... кесу.
Тариф саясаты. Бағдарламаны табысты іске асыру мақсатында қазіргі күні ... ... ... үстап түрудан бас тартып, табиғи монополиялар саласына барлық қатысушыларына - субъектілердің ... мен ... ... ... түтынушылар мүдделері теңдестіруге қол жеткізуге бағытталған икемді тарифтік реттеу саясатына көшу ... күні ... ... ... ... табылатын табиғи монополия саласының қарқынды өсуінсіз өнеркәсіп кешенін дамыту мүмкін емес.
Табиғи монополиялардың казіргі жағдайы негізгі күралдар мен жабдықтардың тозу деңгейінің ... ... ... оның ... салалардағы сапалы, табиғи тозу деңгейі сындарлы шекке жетті.
Сапалылық жағынан тозған жабдыкты пайдалану ұсынылатын кызмет көрсетулер көлемінің азаюына, ... ... және ... ... ... ... өзге, жеке айналым қаражаттарының жеткіліксіздігі жабдықты ауыстыруға бағытталған капитал салымдарын (инвестицияларды) жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Негізгі қорларды жаңарту оларды пайдалану ... ... ... ... ... ... және ... келгенде, әкономикалық өсім мен ел индустриясын түрақты дамытудың басты факторларының бірі ... ... ... ... ... ... монополия саласына инвестицияларды тартуға қолайлы жағдайлар жасауды және өндірісті жаңғыртуға негізделген, аталған әкономика секторының басып ... ... қол ... ... ету ... индустрияның тұрақты дамытуын қамтамасыз ету, олар көрсететін қызметтер сапасын жақсарту, өзіндік күнды төмендету мен қызмет көрсетулергетариф деңгейлерінің ... үшін ... ... ... ... және орта мерзімді кезенде тарифтердің тұрақтылығын қамтамасыз ететін тарифті қалыптастырудың жаңа әдістерін енгізу;
* есептеудің халықаралық стандарттарын және тиісті ... ... ... мен ... ... ... ... бөлек есептеу әдістерін енгізу;
Аталған іс-шараларды кең ауқымда іске асыру және тарифтерді ... жаңа ... ... табиғи монополия саласында жүмыс істейтін кәсіпорындарды жаңғырту әрі ресурстарды сақтайтын және шығыны аз жаңа технология-ларды енгізу үшін, олардың қайтарымдылығы мен бес ... ... ... ... тұрақтылығын камтамасыз етуі тиіс.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері:
XX ғасырдың басынан бастап ... ... ... ... ... даму ... ... Ресейде атақты корабль құрушы және математик академик А.Н. Крылов бірінші рет осы әдісті ... ... А.Н. ... ... ... тауардың техникалық-әкономикалық си-паттамасы оның тұтыну қасиетін түзейді, ал ... ... ... - оның ... ... ол оның бәсекелік қабілеттілігін анықтайды. Әдетте тұтыну қасиеттері бір-бірімен әр уақытта қайшылықта болады, яғни бірінің ... ... ... алып келеді. Қуаттырақ қозғалтқышты қолдану арқылы машинаның жылдамдығын көбейтетін болсақ, онда отынның жұмсалуы өседі де ресурс-ты ... ... ... ... ... ... техникалық-әкономикалық сипаттамасының әр түрлі үйлесуі арқылы қол ... ... ... ... ... ... ... камтиды:
* нарықта болатын басқа өнімдердің сипаттамасы жайлы ақпаратты жинау;
* көп өнімнің ішінен бағалауға жататын оның ұксасын тауып алу, себебі ол ... ... ... ... ... үлгі мен ... тұтыну касиеттерін салыстыра отырып, бәсекелік қабілеттілігі жайлы қорытынды шығару;
Ұқсас ... ... ... ... үшін ... ... ... Олар өнімнің пайдалану мақсаты мен облысын анықтайды, олардың шамасына қарай бағаланатын тауардың ұқсасын анықтауға ... ... ... ... ... тауарлар үшін саралану көрсеткіштері тиісті құжаттарда көрсетіледі. Тауарлардың кейбір түрлері үшін ... ... ... - ... ... ... саралану көрсетіштері
Техника түрлерінің аты
Саралану көрсеткіштері
Жеңіл автомобиль
- қозғалткыштың жұмысшы ... ... ... нақтылау мүмкіндігі.
- жылдамдығы.
Металл кесетін станок
- өндеу түрі.
- өңделетін бөлшектің көлемі.
Ескертпе - ЖШС-і есебінің ... ... ... үлгі мен ұқсас тауардың саралану көрсеткіштерін анықтағанда іс жүзінде олардың айырмашылығы 10-15 пайыздан аспау керек.
Yenқсас тауарды таңдағаннан кейін оның ... ... ... ... ... қасиеттерін анықтауға кірісу керек. Тұтыну қасиеттері тікелей анықталуы мүмкін немесе техникалық-әкономикалық сипаттамасының белгілі бір ... ... ... болады.
Yenқсас тауарды таңдау бағалау сәтінің қиын кезеңі болып саналады, ... ... ... ... нәтижесінің нақтылығы байланысты болады. Нарықтың белгілі бір сегмен-тінде болатын, бірдей қажеттілікті камтамасыз ететін кез келген тауарды ... ... деп ... ... үлгі мен ... тауардың тұтыну қасиеттерінің сандық көлемін анықтағаннан кейін ғана олардың ... ... ... ... ... негізгі екі түрі қолданалылады: біреуі деп аталады, багаланатын тауарды ұқсас тауармен бәсекелік қабілеттіктерін салыстырғанда тек сапалық жағына ... ... және , ол ... ... ... көрсеткіштерінің (Кб) сандық мәнін береді.
Бірінші жағдай үшін бәсекелік қабілеттілікті бағалау ережелері келесіден ... егер ... ... ... ұқсас тауарға қарағанда ешқандай қасиеттерінен басымдылық көрсетпей, бір-ақ тұтыну қасиетінің көрсеткішінен ... ... онда оның ... төмен деп саналады;
* екеуінің тұтыну қасиетінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда онда олар тең бағалы деп саналады;
* ... ... ... ... бір ғана ... асып ... онда бағаланып отырған тауар ұқсасына қарағанда басымды деп ... егер ... ... ... ұқсасына қарағанда кейбір көрсеткіштеріне қарағанда асып түссе де, кейбір көрсеткіштері бойынша төмен болған жагдайда тауардың бағалануы белгісіз деп ... ... ... мен ... ... ... арақатынасымен анықталатын оның бәсекелестік түғырнамасы маркетингтік жүмыс сипатына едәуір ықпал етеді. ... ... ... үлесі оған нарықта үстемдік алуына мүмкіндік береді. Бұл жағдай ... ... ... ... ... өз бетінше нарықтағы үйымдардың теңсіздігін жою мүмкін емес. Бұл жағдай бизнесті бірдей шартпен және ережемен ... ғана орын ... ... ... ... қуатты және күшті компаниялар бағаны төмендету арқылы нарыққа ... ... ... сату желісін басып алуға, жиынтықты бүйымдарды және басқа да бүйымдарды ... ... жеке ... ... ... ... беретін келісімшарттар жасауға мүмкіндігі болады. Компаниялардың нарықта үлесі азайған сайын олардың мүмкіншіліктері де кеми бастайды. Соған қарамастан әбден қолайлы маркетинг ... мен ... ... үшін ... ... ерекшеліктерін дүрыс пайдалана отырып, бизнесті үйымдастыруға мүмкіндік алуға болады.
Нарықтың артта қалушылары. Басты міндет - дағдарысты жағдайдың ... ... оны аз ... ... жою-дың әдістерін үсыну. - деген мәселелердің ішкі ... білу ... ... ... ... ... ... үшін бизнесті жақсартатын келесідей бағыттары іске асуы керек.
Бәсекенің негізгі стратегияларын кайта қарастыру жолымен нарықта оның түғырын ... ... ... ... ұйымдастыру. Көбінесе сәтті түрде қайта ұйымдастыру келесі жағдайлар негізінде болады:
* бәсекенің жаңа әдістеріне өту.
* қолданылған бәсеке ... ... ... резервтерін ... үшін ... ішкі ... ... ... кәсіпорынмен бірігу.
* негізгі өнімге сәйкес тауарлар ассортиментін қысқарту.
Маркетингке жұмсалатын шығындар мен бағаның бір уақытта ... ... ... ... бағамен пайда табылады, ал сатуды ынталандыру арқылы сатылған өнім ... ... ... ... бұл ... ... табысты арттыру тәсілдерінің келесі жағдайларда ғана мәні болады:
* сұраныс баға бойынша төмен икемділікпен сипатталады;
* ... ... ... ... хабары жоқ, ал тауарды білетіндері оның бағасымен есептеспейді;
* өндіріс шығындарын ... ... ... жағдайда үлкен залалдарды болдырмау үшін тепе-теңдік жағдайды қамтамасыз ету керек;
* табыстылықты арттырудың негізгі көзі ... ... ... ... ... ... және ... шығындарын төмендету, барынша үнемдеу. Егер оның кұрылымы икемді және тез реттелетін, ал бизнес толығымен нарықтық тепе-теңдік ... ... ... ... ... ерекше көңіл бөлу тиімді болып келеді. Қолданылатын қорларды бақылауды күшейту, жаңа жүмыскерлерді жалдауды тоқтату, еңбек өнімділігін арттыру үшін өндірісті жаңғырту, ірі ... ... ... ... кейінге қалдыру арқылы шығындарды азайтуға болады.
Активтерді қысқарту. Қаржы ресурстарының тез айналымы арқылы активтерді қысқарту үйымды дағдарыстан құтқарудың басты көзі болып ... Бұл ... ... ... табу үшін үйымның неғүрлым пайдалы кейбір активтерін сату (өндірісті және ... ... ... ... жобаларды және т.б.) дағдарыстан шығу операциясын жүзеге асыру және айналмалы ... ... да ... ... ... береді. Сонымен қатар тиімді емес тауарлардың өндірісі тоқтатылады, ескі өндірістер сатылады немесе жабылады, адам саны қысқарады, ұсынылатын қызмет түрлері ... ... ... ... ... ... ... болады.
Әр түрлі әдістердің кұрамдасы тез әрекет етуді талап еткенде немесе бизнесті қайта қалпына келтіру үшін ... бар жаңа ... ... ... ... ... ... қайта ұйымдастыру, активтерді қысқарту қүрамдас тәсілдермен нығайтылады.
Дағдарысты жағдайдан шығудың сәтсіздігі көбінесе қимыл жасар алдында кәсіпорындардың үзақ уақыт бойы ... ... ... ал басқаларында - қатаң бәсекелестік күрес пен сол салада жүмыс істеу үшін қажетті қаражаттар мен кәсіпкерлік тәжірибе болмауы. ... ... ... ... ... сондықтан оларды нарық үшін күресте жеңу қиынға түседі. Бұл жағдайда бизнестен тез шығу ... ... ... қарастырылады.
Әлсіз бәсекелестік тұгырнамадагы ұйымдар. Мүндай ұйымдардың дағдарысты жағдайдан шығу үшін нактылы шешімдері болады. ... ... ... ... ... мүмкіндіктері бағаланады:
* арзан өнімі бар жұмысқа немесе бөлшектеудің жаңа ... ... сату ... ... ... ... және қол ... деңгейде бәсекелестік түғырнаманы ұстау мен сақтауға;
* қысқа мерзімді пайданы табу және (немесе) қаржылардың қысқа мерзімде ... ... ... ең аз ... ... ... ... екі мүмкіндікті талдау қиындықтарды туғызбайды, үшіншісі неғүрлым талдап қарастыруды талап етеді.
Қысқа мерзімді табылған пайда үйымның күшін қазіргі түғырнамасы мен ... жою ... ... ... ... ... өлшегіштерге балама ретінде келесіге көңіл аударуы қажет:
* кәсіпорын толық қамтамасыз етілген немесе ... ... ... ... және оның ... ұзак ... ... тартымсыз болады.
* бизнес нарықтың кішігірім үлесін алады және оны ... өте ... ... ... ... ... үстап күтуге кажетті көп қаражатты талап ететін нарықтың жеткілікті үлесі бар.
* ұйым жұмысының жағдайы мен ішкі ... ... ... алу болашағының нашар болуы.
* маркетингтік белсенділіктің төмендеуі тауар өткізудің тиімділігінің төмендеуіне және жалпы нарықтық тұғырнаманың нашарлауына бірден алып келмейді.
* ... ... ... ... бар ... ... ... болады.
* қарастырылып отырған бизнес ұйым үшін негізгі ... ... ... ... ... ... тізбектілігі келесілерден түрады: айналмалы корлар мүмкіндігінше төмен деңгейге дейін қысқарады, шығындарды азайтуға ... ... ... жаңа ... ... күрделі салым азаяды, тауарды жылжыту шығындарын кысқарту кезінде өнім ... ... ... - ... ... ... есебінен қорлардың түсуін барынша молайту және оларды басқа тауарларды өндіру үшін ... ... ... ... сату ... ... азаяды, шығындар төмендейді және пайда біршама кемиді. Егер ... ... ... және қаржы түсуін дамыту мүмкін болмаса, екінші жағынан сүраныстың көлемі ең аз деңгейге жеткенде ол жойылады.
Күшті бәсекелестік ... ... Іс ... ... сала ... ... ... жаксартуға үмтылатын қуатты үйымдардан түрады. Мүндай үйымдар үшін өзіндік күн бойынша көшбасшы болуға талап ету - нарықтағы көшбасшылардың бірі Бұл ... ... ... ғана ... ... Егер ... ... үлкен болмаса және нарықтың үлкен үлесіне бакылау орнату бағалық артықшылықтар ... онда ... ... ... ... ... жүргізілуі керек.
Бос тауаша іздеу. Ұйым түтынушыларын іздеп, олар үшін бәсекелестер қолданбаған ... ... ... ... Бұл ... ... ... қағида - саланың көшбасшылары кызықпайтын нәрсеге күш салу. Сондықтан ... ... ... ... пайда табу үшін жеткілікті мөлшері мен мүмкіндігі және белгілі өсу әлеуеті, ұйымның мүмкіндіктері мен тәжірибесіне сәйкес келетін, сонымен қатар көшбасшы ... ... тыс ... ... ... тауашаны табу болып табылады.
Тұтынушылардың нақты тобына бейімделу. Бұл жағдайда маркетингтік күш сызбасы бойынша таңдап ... ... ... ... Әр ... ... орындайтын және әр түрлі қажеттіліктегі өнімнің кең ассортиментін ... ... ... ... үшін күресудің орнына ұйым тұтынушылар жоғары бағалайтын қызметтің арнайы ... ... ... алатын нарық облыстарына ауысуға күш салады.
Ең жақсы тауарды ... ... ... тобы үшін ... ... ... ... мүмкіндік беретін сегменттеу және бөлшектеу стратегиясын үйлестіру ... ... ... ... және сыртқы түрін бағалайтын тұтынушыларға бағыттап, өнімді сатудың талдауы бойынша барлык күшті салу ... ... ... ... бар сапа, тұрақты жетілдіру, тұтынушылармен тығыз байланыста жұмыс істеу, жасау - осы тәсілді нығайтатын факторлар.
Көшбасшының ізімен жүру. Егер ұйым ... ... ... ... ... ... ... үлесін тартып алуға ниеттенбесе, ішкі ресурстарды және көшбасшылар әрекетіне еліктеу арқылы басқарушылық ... ... ... көңіл бөледі. Бұл көбінесе, бәсекелестер тарапынан күшті қарсылықты ... ... ... қарату - бұл майда бәсекелестер есебінен өсу ... ... ... Бұл ... ... бәсекеге қабілетті шамада өндірісті ұйымдастыру үшін немесе бәсекелестерді әлсіздендіру есебінен сату көлемін арттыру үшін майда кәсіпорындарды тікелей ... алу ... ... ... ... Осы ... ... тәсілдер қорларды шоғырландыруды және бәсекелестерге қарсы жауап ретінде арнайы әдісті дайындауды талап ... ... ... ... ... ... ұйым ... қалыптасатындай өнімнің бөлшектеу стратегиясының артықшылықтарын дамытуға бағытталған. Қызметтің мақсаты - шығындарды кысқарту арқылы бағаны төмендету, бағасы төмен мәртебелі сапаны камтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... бар тауардың жобаларын жасау, өткізу жүйелерін жетілдіру, ерекше жаңалықты немесе жарнама көшбасшысы болу ... ... ... ... ... ... және белгілі атағы болғандықтан, осыған байланысты - деген басты сұрақ туындайды. Бұл үшін көшбасшының мүмкіндігі үш стратегиялық бағытта бағаланады.
Бастапқы ... ... ... ... ... ... ... өнімді бөлшектеуіне, тұтынушыларға қызмет көрсетуге, тауарды өткізу жүйесін жетілдіруге инновацияны жалғастыруға ресурстары ... ме? ... ... ... ... ... басқа ұйымдары үшін қаншалықты қолданбалы? Көшбасшының бастапқы саясатын сақтау үшін қолданылған стратегияны ... ... ... бе? ... ... жаңа ... мен ... бәсекелестік қарсылықты күшейтеді (тұтынушылар ... ... ... ... ... ... өніміне алмастыру есебінен төмендету мүмкіндігі)?
Ағымдагы тұғырнаманы сақтау. Басты міндет - оған деген сенімді жоғалтатын жағдайлардан көшбасшының ... ... ... ... ... ... үлесі монополды мөлшерге жетсе) немесе қол жеткізілген табыстылық деңгейін, пайда мөлшерін (егер ұзақ мерзімді болашағы бар ... ... ... ... ... ... ... сақтаудың қуатты қүралы бәсекелестердің қарсылық әрекетін қиындату үшін жағдайлар жасау болып табылады, көшбасшы саланың әлеуетті мүмкіндіктерін анықтайды
* салаға кірудщ салмакты ... ... ... ... ... ... ... баға тартымдыларын сақтау;
* тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсарту;
* өндірістің технологиялық серпілісі өнімнің өзіндік қүнының бәсекеге ... ... үшін ... ... ... ... ... сақтау және оның азаюына жол бермеу;
* пайдалы өндіріске артық ақша ресурстарын жүмсау.
Бәсекелестермен қарсыласу. Көшбасшының ... ... ... кез ... ... қаншалықты жылдам бүтіндей жоқ ететіндігімен анықталады. Сонымен қатар ұйым-көшбасшының мүмкіндіктері ... ... егер ... ... ... ... мысалы бағаны арзандату арқылы үлғайтқысы келсе, онда кең ... ... ... шара ... ... мен жабдықтаушылар үшін тиімді мәміле жасау;
* қарсылық ... ... ... ... ... жүру керектігін .
Нарықтық сегментация, бір жағынан, нарық ... табу және ... ... ... бағыттылған нысананы табу әдісі болса, екінші жағынан, бұл кәсіпорынның нарықта шешім қабылдау процесін басқару тәсілі, ... ... ... ... таңдау негізі болып табылады.
Нарықтың мақсатты сегменті (мақсатты топ) - бұл қозғалыс бағытталған ... жеке ... ... дем беру, насихат) тұтынушылар тобы. Алға дамудың тиімділігі және стратегисы нарық сегментациясының дұрыс ... және ... ... ... ... ... қарастырудан бұрын оның жіктелуіне (классификациясына) тоқталайық.
Соңғы кездерге дейін кәсіпорындарда сапа мәселесін шешу кезінде ... ... ... алынбай өнім сапасы тек техникалық деңгейге бағытталды. Сапаны басқару мәселелерімен техникалық бақылау және ... ... ... ... ... ... ... параметрлерін тексеру, өндірістік процестердің әрбір операцияларында қолданылатын шикізаттар, материалдар, жабдықтардың ... ... ... ... ... оларды талдау және себептерін белгілеу кіреді.
Өнімнің сапасын басқаруды жетілдіруде отандық өндірушілердің алдына қойылатын негізгі мәселеле, олар:
* өнімнің сапалылығын басқару ... ... ... ... ... ... және барлық өндірістік қызметтерде сапаны басқару жүйесін қалай бағыттау;
* өнімнің өмірлік кезеңінің барлық белестеріндегі ... ... ... ... әсерлерін күшейту.
Қазақстан 1996 жылы қаңтар ... ... ... ұйымына (БСҰ) мүше болып кіру туралы өтініш білдірген ... сол ... ... бақылаушы статусын алған болатын.
Қазақстанның БСҰ өту мерзімі жақындаған сайын экономиканың тиімділігі мен өнім ... ... ... неғұрлым көкейкесті бола түсуде. БСҰ-ға мүше болу ... ... ... кеңістікке интеграциялануына және ел ішіндегі бәсекелестік климатын күшейту де маңызды рөл атқаратындығы анық. Сонымен қатар, Қазақстандық ... ... ... ... қабілетінің төмендігіне байланысты үлкен мәселелер күтіп тұруы мүмкін. ... ... ... ... ... және басқару тұрғысында үйлестіру өте жауапты қызмет болып ... ... мен ... бұл өнім ... ... және оның сапасы бойынша әлемдік тәжірибеге өтудің бір жолы және отандық кәсіпорындар үшін әлемдік ... ... ... ең ... ... болып табылады. Қазақстанда, өнімдер мен қызметтерді стандарттау, сертификаттау, ... және ... ... ... ... ... ... Индустрия және сауда министрлігі қадағалап отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сәйкестендіруі тиіс.
Өнімді стандарттау мен сертификаттау экономиканың, өнеркәсіптің, ғылымның, сауданың барлық салаларының дамуына ықпал етеді, яғни ол ... ... ... ... ... табылады. жүзеге асыру барысындағы экономикалық өзгерістер, еліміздің БСҰ кіру мәселелері осы кезге дейін қалыптасқан ... ... ... ... ету ... өзгертуді талап етеді. Осы іс-шаралар нормаларын халықаралық тәжірибеде ... ... ... ... ... Бұл ... ... актілерді, нормативтік құжаттарды үйлестіру, метрологиялық қызметтің техникалық негізі ─ республикалық эталондық базасын дамыту жолымен ... ... ... сапасы проблемасын шешуде мемлекет қолындағы тиімді құралдар стандарттау және сертификаттау болып табылады.
Стандарттау жөніндегі ... ... ... ... ... 9000 ... сапа жүйелерін сертификаттау және енгізу процесі елеулі назар ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың әдістерін қолданудың осы стандарттарда бекітілген әлемдік тәжірибесі олардың тиімділігін растады.
Әлемнің әртүрлі ... 300 ... жуық ... мен компания өздерінің сапа жүйелерінің осы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігін тіркеді. ИСО 9000 сериясына көмекке жүгіну процесі ... ... ... сапа факторының бәсеке күресіндегі маңызы неғұрлым арта түсуде. Сыртқы рынокка шыққан ... ... ... ... сапа ... болу ... ... өзінде сезініп отыр.
Халықаралық деңгейде сапаға ... ... ... атты сериясымен анықталған. ИСО-9000 халықаралық стандарт сериясының алғашқы ... 1980 ... ... ... және халықаралық стандарттаудың жаңа деңгейге шыққанын көрсетті. Бұл стандарттар басқару сферасының өндірістік процесіне ... ... ... ету ... ... ... ... сапа жүйесін сертификаттаудың негізін салды.
Жоғары сапалы өнім шығарудың кепілдіктерінің бірі ─ сертификаттау болып табылады. ... ... ...... ... мен денсаулығын, қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнім мен оған жасалатын қызметтің сапасын бағалап, ... ... ... кездегі республикамызда өндірілетін және шет елдерден әкелініп жатқан азық-түлік, шикізаттар мен ... ... адам ... үшін ... ... да ... деңгейінде болуы тиіс.
Өндірілетін тауардың және көрсетілетін қызмет сапасы тұтынушылардың сұраныс талабына сай болуы үшін, өндірістің сапа көрсеткішін және өнім ... ... ... сапалы тауар шығаруға, ол өнімдердің сапасы ішкі және ... ... ... ... ... сертификаттау Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі бойынша міндетті түрде сертификаттау /импорттық ... де/ ... ... ИСО/МЭК нұсқауларының жалпы принциптеріне сай болуы керек.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... мына ... ... өнім ... ... дұрыстығын қамтамасыз ету;
* өндіруші мен тұтынушының тәуелсіздігі;
* сынақтың кәсіби түрде ... ... ... ... ... ... сертификаттау туралы ақпарат ашықтығы немесе сәйкестік серификаттың ... ... ... ... ... ... ... ИСО/МЭК аймақтық ұйымдар, халықаралық құжаттардың нұсқаулары мен ережелерін пайдалану, ... ... ... ... комитетінің мәліметі бойынша еліміздегі өндірілетін 70% - ы сертификатталады. Қазақстанда міндетті түрде ... ... ... деп есептелетін өнімнің үлесі 85% - дай болады, сондықтан сертификаттау жұмысының маңызы әрі ... да өсе ... ─ бұл ... ... ... ... ... елеулі мәселелерге қарсылық білдіруді сипаттайтын, келусушілік негізінде әзірленетін және ... ... ... ... құжаты. Бұл жалпыға бірдей және қайта ... ... үшін ... ... бір объектілердің жалпы принциптері, мінездемесі, талаптары және ... ... ... ... ... ... жүйе ... және әлеуметтік-экономикалық мақсаттарды көздейді. Бірінші заңдылық тәртіпке сәйкес тұтынушылардың және үкіметтің мүдделері және өнімнің сапасы, ... ... ... өмір ... ... денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншіден, өндірісті әзірлеуде, өнімді пайдалануда техникалық бірлікке ... ... ... стандарттық жүйе әлеуметтік-экономикалық бағдарламалардың, жобалаудың нормативтік- техникалық базасы ... ... ... ... сонымен қатар барлық жұмыс түрлерін оңтайландыруды, жүргізілген сапа жүйесінің бірін-бірі алмастыратын өнімдер мен процестер есебінен ресурстарды ұқыпты пайдалануды ... ... ... ─ бұл ең ... ... ... ... ал содан соң, стандарттық үлгілерді, нұсқауларды, өнімді әзірлеудегі талап ... ... ... тағайындап қояды. ... ... ...... ... халықтың, еліміздің қорғанысының, экспорт мұқтажы үшін шығарылған ... ... ... ... сол сияқты осы құжаттарды дұрыс пайдалануды бақылау нормативтік-техникалық жүйе жасау болып ... ... ... ... ... ... құжаттар бар:
* Қазақстан Республикасы мемлекетінің стандарттары (Гост);
* салалық стандарттар (ССТ);
* техникалық жағдайлар (ТЖ);
* кәсіпорындар, бірлестіктер, қауымдастықтар, концерндер стандарттары;
* ... ... ... ... және ... да ... ұйымдардың стандарттары.
2 ЖШС - НІҢ ӨНДІРІСТІК - ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 жауапкершілігі шектеулі ... ... ... жауапкершілігі шектелген серіктестігі, бұдан әрі мәтін бойынша "Серіктестік" деп аталады, Алматы қаласының Әділет ... ... ...... ЖШС 2012 жыл 05.09, ... ... өзгеруімен байланысты қайта тіркеуден өтеді ол ҚР Азаматтық кодексі және 1997 жылғы 19 ... ... ... ... ... ... ҚР ... сондай-ақ 22.04.98 ж. "Шектеулі және қосымша жауапкершіліктегі серіктестіктер" ҚР Заңына сәйкес ... ... ... ... саны 50 ... және активтерінің жалпы құны жылына орташа 60 мың есептемелік көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.
Серіктестіктің құрылтайшылары болып саналады: ... ... ... ... Исмаил Мамедович, Надиров иса Ариф Оглы.
Серіктестік өз ... ... ... және өзі ... ... аумақтағы басқа елдердің нормативтік актілері және осы Жарғының негізніде жергілікті билікпен, басқару органдарымен, қоғамдық және ... ... ... ... және ... ... бола отыра жүргізеді.
Серіктестік заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банкте айырым есепшоты, атауы жазылған ... ... ... фирмалық бланкілері мен басқа да нышандары бар.
Серіктестіктің қазақ тіліндегі атауы: ... ... ... орыс тіліндегі атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью .
Серіктестіктің мекен-жайы: Қазақстан ... ... ... ... ... 212а ... сауда маркалы ЖШС Қазақстан Республикасында өзі өңдіретін пенополистирольді монолитті ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырады.
Компания қызметінің негізгі бағыттары:
* көпіретін полистиролдан жасалған құрылыстық мақсаттағы ... ... ... алынбайтын қорамақалып және жылуоқшаулағыш плиталар);
* өңдеу материалын жасау, өндіру немесе өңдеу;
* Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік және ... ... ... ... компаниямыз, Қазақстан Республикасында ең алғашқылардың бірі болып құрылыс-монтаждық жұмыстар өндірісінде инновациялық технологиясын ... ... ... ... ... жұмыстар өндірісінде көпіретін өзін-өзі сөндіретін полистиролдан жасалған құрылыстық мақсаттағы элементтерді - ... ... ... ... ...
Компанияны құрылыс индустриясының қазақстандық рыногындағы тәжірибелі ойыншы деп атауға болады. Қатаң бәсекелестік күрес жағдайында біз ... аса ... ... дейінгі жолдан өтті.
ЖШС өз қызметінің 7 жыл ішінде облыста да, сонымен ... ... да ... ... ... әрі ... әріптес беделіне ие болды. Бұл кең профильді білікті мамандардың ынтымақтас әрі құзыретті командасының үздіксіз, табанды еңбегінің нәтижесі болып ...
* ... және ... ... ...
* ... және ... құрылыстағы инженер-технолог-құрылысшылар
* ауылшаруашылық құрылысындағы инженер-құрылысшылар
* қалалық және ауыл шаруашылығындағы инженер-құрылысшылар
* жылугазбен жабдықтау мен желдету жөніндегі инженер-құрылысшылар ... ... мен ... ... ... ...
* мелиоративтік шаруашылықтағы инженер-гидротехниктер
* құрылыс техникасы мен ... ...
* ... ... мен технологиясындағы инженер-механиктер
* компрессорлық қондырғылар жөніндегі инженер-механиктер
* автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөніндегі инженер-механиктер
* көлік, көлік ... мен ... ...
* ... және ... құрылыстағы техник-құрылысшылар
* автоматтық құрылғыларды пайдалану жөніндегі электромеханиктер
* автоматты бақылау, реттеу және басқару аспаптары мен аппараттары жөніндегі ...
* ... ... ...
* ...
* тракторист-машинистер
* автокрандар, көпір және мұнара крандарының машинистері, автокраншылар
* ... және ... ... ...
* ... ... ...
Кәсіпқойлар командасы компанияның сенімді тіректері болып табылады, бұл жерде ... ... ... ... ... қаржыландыруда, жоспарлауда, өндіруде, құрылыс пен жобалауда бай тәжірибесі бар.
Құрылыс айдынындағы жоғары нәтижелерге ... ... ... материалдық-техникалық ресурстармен толық жинақталуының есебінен қол жеткізілді:
Компанияның ... ... ... ... ... ... көпіретін өзін-өзі сөндіретін полистирольдан жасалған құрылыс элементтерін жасау ... ... ... - GmbH ... концернінің жабдығы.
* өңдеу материалын өңдеу мен шығару жөніндегі зауыт
* ПВХ-дан жасалған бұйымдарды шығару жөніндегі зауыт.
* ... ... ... ... цех.
Компания күрделілігі кез келген деңгейдегі құрылыс монтаждау жұмыстарының кең спектрін өндіру бойынша жабдықпен және арнайы ... ... ... түрде кезең-кезеңмен жаңартылып отырылады, қазіргі таңда оның арсеналы шамамен 40-қа жуық ... ... ...
... ... бірге құрылыстың артықшылықтары:
* жүйенің өміршеңдігі (кемінде 200 жыл, КазНИИЖБ қорытындысына ...
* ... ... - 46 дБ ... үй-жайлар үшін 40 дБ норма кезінде)
* жоғары ... ... ... ... ... 0,041 Вт/м*К-қа дейін, бұл 2,5 кірпіштен қалаған кезде кірпіш ... ... сай ...
* ... ... ... ... (әрбір м² -ден 26 см)
* жылыту мен кондиционерлеу шығындарын төмендету (30-40%)
* құрылыстың қысқа мерзімдері (2-4 ай)
* ... ... ... ... жоғарғы сейсмикалық тұрақтылығы (КазНИИСА-ның қорытындысына сәйкес 8 балл)
* ... ... ... ... қасиеттердің сақталуы (температуралардың маусымдық айырмашылықтарына қатыссыз)
ЖШС Қазақстан Республикасындағы көпіретін ... ... ... ... ... ... жаңашылы әрі тұңғыш өндірушісі болып отыр. Аталған бұйым құрылысының инновациялық технологиясының негізгі құрамдас буыны болып табылады.
Қазақстандық құрылыс нарығында ... ... ... ... ... ... жұмыстар өндірісі кезінде туындайтын маңызды екі мәселені шешуге мүмкіндік беріп отыр.
Құрылысқа біз ... ... аз ... ... нәтижесінде төмен сапа аламыз деген ұғым қалыптасқандықтан, құрылыс мерзімдері мен жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаждық жұмыстардың сапасы өзінің мәні ... ... ... үшін ... ... қарама-қайшы түсініктер болып табылады.
Бірақ біздің компания игерген ... ... ... ... ... ... зиян ... бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік беретіндіктен, қалыптасқан пікір жөнінде ... ... ... ...
құрылыс технологиясы теңдесі жоқ қарпайым әрі дарындылықпен ойластырылған. Технологияның ... ... ... өндірісінде пенополистирольдан жасалған монолитті алынбайтын қорамақалыптан құрылыс-монтаждық жұмыстар өндірісі кезінде пайдалануда болып ...
... ... және ... ... ... ... мен ұзақ уақыт қолданылуы, сондай-ақ баға саясатындағы ... мен ... ... ... фактор ретінде қарастырылады, құндылығы жағынан Қазақстанның құрылыс индустриясының жоғарғы технологиясының дәрежесіне көтерілген.
Пенополистирольдан ... ... ... қорамақалып бүйір қабырғаларының қалыңдығы 50 - 50мм ... ... -35º С ... ... ... және ... ... қалыңдығы 50 - 100 мм (қысқы температуралары -35º С төмен ... ... ... ... мм қуыс ... болып келеді.
Блоктардың ішкі қуысы ұяшықтарға қалқалармен бөлінген, бұл блокты монтаждау кезінде оған қосымша қаттылық береді. ... ... ... ... ... ... және ойықты (блоктың төменгі беті) бекіту жүйесі бар, бұл қабырғалардың ... ... ... ... келе, блоктардың өзара сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.
Блоктарды монтаждау ... ... үшін ... ... еске алу жеткілікті, оны жинау принципі аталған технологияда қолданылған.
Блоктар құрылыс материалдарын қалауға тән жіктердің байлануын сақтау үшін блоктардың әрбір ... ... оның ... ... 250 мм) ... ... ... қатарлап төселеді.
Блоктардың ішкі қуыстары-ұяшықтар монтаждау процесінде құрастырылатын қабырғаның бүкіл биіктігінің бойымен вертикаль бағытта ... 700 ... ... ... арматураланады, ал горизонталь бағытта арматуралау құрастырылатын қабырғаның периметрі бойынша блоктардың кейінгі қатары ... ... ... ... бойынша құрастыра отырып, циклды қайталай келе біз соңынан бетон ... ... ... ... ... ой мен ... күш ... бірлестірудегі жемісті еңбектің нәтижесі ретінде аталған конструкция сыртқы және ішкі жағынан ... 150 мм, ... ... ... ... ... ... және ішкі жағынан тиісінше 100 және 50 мм екі жағынан жылытқыштан - ... ... ... ... ... каркас болып келеді.
Пенополистирольдан жасалған монолитті алынбайтын қорамақалыпты пайдалана отырып құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде дәстүрлі құрылыс материалдарын пайдаланумен ... ... ... көп ... ... ... осының нәтижесінде құрылыс объектілерінің мерзімдері қысқарады.
сауда маркалы ЖШС (бұдан әрі - ) - 2003 жылы ... ... ... ... ... инновациялық технологиясын алғашқылардың бірі болып игерген өндірістік-құрылыс компаниялардың бірі.
Аталған технологияның негізіне көпіретін өздігінен сөнетін пенополиситрольдан жасалған құрылыстық мақсаттағы ... - ... ... ... ... әрі - МНО) ... алынған.
компаниясы Қазақстан Республикасындағы аталған өнімді бірден-бір өндіруші болып табылады, ол ... ... ... ... ... да ... табылады.
компаниясы жеті жыл ішінде Қазақстанның іскер ортасында кәсіпқой әрі сенімді әріптес беделіне ие ... ... ... ... ... өндірісте, құрылыс пен жобалауда бай тәжірибесі бар кәсіпқойлар командасы жұмыс істейді.
компаниясының материалдық-техникалық ... ... ... ... ... ... қол жеткізілді.
Материалдық-техникалық база мыналардан тұрады:
* өнеркәсіптік база: неміс жабдығының ( GmbH Германия концерні) базасындағы көпіретін пенополистирольдан жасалған ... ... ... ... ...
* ... база: травертиннен жасалған бұйымдар шығару зауыты (іске қосу сатысында);
* арматура цехы;
* ПВХ-дан жасалған ... ... ...
* кез ... ... ... ... жұмыстарының кең спектрін өндіру үшін мамандандырылған техника.
Біз сіздерге келесі қызметтерді ризашылықпен ұсынуға дайынбыз:
* инженерлік желілерді жобалаумен бірге ... және ... ...
* жер ...
* ... және ... жұмыстар;
* жалпықұрылыстық жұмыстар, арнайы құрылыстық және монтаждық жұмыстар;
* ... және ішкі ... ... мен ... құру жөніндегі жұмыстар;
* өңдеу жұмыстары;
Кесте 2 - ЖШС-нің құрылыстық өнімінің ассортименті

Өнімнің атауы
Фотография
Өлшем ... ...
1 ... ... ... ... ... Өлшемдері 1200*250*250 мм, қабырғалардың қалыңдығы 50мм/50мм
KZT/ед.
1440
2
Бір шетжағынан жабық қабырғалық несъемной қорамақалыптың модулі (МНОСЗ-25), Өлшемдері ... мм, ... ... ... ... ... ... (МП-25), Өлшемдері 1200*250*250 мм, қабырғаларының қалыңдығы 50мм/50мм
KZT/ед.
1400
4
Аражабын тіректің модулі (МОП-25), Өлшемдері 1200*250*250 мм, қабырғасының ... 50мм ... ... ... ... ... модулі (МНОС-30), Өлшемдері 1200*300*250 мм, қабырғаларының қалыңдығы ... ... ... ... ... жабық қабырғалық несъемной қорамақалыптың модулі (МНОСЗ-30), Өлшемдері 1200*300*250 мм, қабырғаларының қалыңдығы 100мм/50мм
KZT/ед.
1645
Ескертпе - ЖШС-і ... ... ... ... оның 2 жыл ... қызметінің нәтижелері бойынша алған таза пайдасы ... ... ... ... жылдағы қызметінің нәтижелеріне арналған кезекті жалпы ... ... ... ...
Кәсіпорында өнімді шығару қызметін ұйымдастыру үшін барлық жағдайлар ... ... екі ... ... ... ... кестеде көрсетілген.
ЖШС - ң 2012 жылы ... ... ... 2011 ... ... ... отырып барлық көрсеткіштер көлемінің жоғарлағанын байқаймыз.
Кесте 3 - 2011-2012жж. ЖШС-нің негізгі техникалық- ... ... ... ... ... шығарылымы
м2
68860
108620
+39760
157,7
2
Табиғи шығарылымы
мың дана
918
1448
+530
157,7
3
Өткізілген өнім көлемі
мың теңге
114969,0
193944,0
+78750,0
168,7
4
1 жұмыскерге шаққандағы еңбек өнімділігі
мың теңге
4664,2
6231,8
+1567,6
133,6
5
Еңбек ақы қоры
мың теңге
9694,0
18867,0
9173,0
194,6
6
1 ... ... ... ... ... ... өзіндік құны
мың теңге
101093,0
172254,0
71161,0
170,3
8
НӨҚ-дың орташа жылдық құны
мың теңге
13591
19401
+5810
142,7
9
Қор қайтарымдылығы
тенге
8,2
8,99
+0,79
105,7
10
Жалпы табыс
мың теңге
13876,0
21690,0
7814,0
156,3
11
Өнім рентабельділігі
%
13,7
12,6
-1,1
-
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде ... ... ... байланысты өнеркәсіптік өндірістік жұмысшылардың да саны өсіп отыр, яғни 4 адамға көбейген. Өнім көлемінің өсуі ... ... ... және ... жаңа өнім ... ... ... өндірістік жұмысшылар санының артуына қарай жылдық еңбек ақы қоры да сәйкесінше өсті. Яғни есепті ... ... ... ... 9173,0 мың ... ... байқаймыз. Соның нәтижесінде кәсіпорындағы еңбеккерлердің де орта айлық жалақысы 22492 теңгеге өскен, яғни 66,8 ... ... ... тауарлы өнімнің өзіндік құндары да 2012 жылды 2011 жылмен салыстырғанда 71161 мың теңгеге ... Бұл ... ... ... ... ... ... тауарлық өнімнің бір теңгесіне келетін шығын 9 тиынға жоғарылаған.
Негізгі өндірістік қорлардың құны да есепті ... ... ... ... ... ... қосу ... 5810 мың теңгеге артқанын немесе 42,7 пайыздық пунктке жоғарылаған. Ал қор қайтарымы өткен жылмен ... 0,79 ... ... яғни 8,99 ... тең ... ...
... өнім рентабелділігі 13,7 пайыздан 12,6 пайызға төмендеген. ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің жоғарылауы байқалады, яғни кәсіпорынның шаруашылық қызметі тиімді болып табылады.
Кәсіпорында өндірістік процестің тиімділігі жалпы оның ... ... Оның ... көмекші және қызмет көрсетуші шаруашылықтар кіреді. Ол кәсіпорынды қажетті шикізаттармен, ... ... ... ... ... ... құрал жабдықтармен қамтамасыз етеді. Басқа сөзбен айтқанда кәсіпорынның инфрақұрылмы сапалы және қажетті өнім шығаруға барлық жағдайды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... және ұйымдық болып бөлінеді.
Өндірістік бөлімшелер өнімді өндірудегі жалпы технологиялық процестердегі олардың өзара байланысы кәсіпорынның өндірістік құрылымын құрайды.
Кәсіпорынның ... ... - бұл ... және оның ... ... ... (жұмыс орны, бөлім, қызмет), олардың арақатынасы және өндірістік құрылым жұмысын ұйымдастыратын бөлімшелер.
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы тұрақты болып табылмайды. Жаңа ... және ... ... ... ... отырады. Кәсіпорын қызметінің тиімді болуы өндірістік бөлімшелер арасындағы байланыстың жақсы болуына байланысты.
ЖШС-ң ұйымдастырушылык ... ... ... 1-ші ... көрсетілген.
Серіктестіктің басқару органдары болып табылатындар:
* жоғарғы орган - қатысушыларының жалпы жиналысы;
Серіктестіктің жоғарғы ... оның ... ... ... болып табылады.
* атқару органы- дирекция;
Атқарушы органы дирекция болып табылады, олар қатысушылардың жалпы ... ... ... және оның ... ... ұйымдастырады. Дирекция қатысушылардың жалпы жиналысымен 5 жылға тағайындалады және бірнеше ... ... ... бас ... ... ... ... - тексеруші.
Серіктестіктің қызметіне бақылау жүргізу үшін қатысушысымен бақылау кеңесі ... ... ... жұмыс тәртібі Серіктестіктің қызметін реттейтін ережемен және басқа құжаттармен анықталады.
Сурет 1. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық басқару ... ... ... ... ... ... құрылған
Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес ... ... ... ... ... талапкер және жауапкер болуға құқылы.
Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен ... ... ... ... ... мен бірлестіктерге (одақтарға)
Шаруашылық субъектінің даму жоспарының аса ... ... - ... ... ... өнімді өндіру жоспары. Өндірістік бағдарламаның көрсеткіштері: товарлы (жалпы) өнімді өндірудің өсу қарқыны, натуралды түрдегі өнімнің маңызды ... ... оның ... өнім ... көрсеткіштері.
Жоспардың құнды өлшемдегі өнім көлемін анықтауда өнім өндіру жоспарының натуралды өлшемі оған негіз болады.
Натуралды түрдегі өнімді өндіру тапсырмалары ... жеке ... ... ... ... ... ... белгіленеді. Мұндай өлшем бірліктері, мысалы, тонна, дана және т.б. болуы мүмкін. Барлық жағдайда өлшем бірліктерінде өнімнің әр түрін ... мен ... ... ... ... қажет.
Шикізат өңделіп, дайын өнімге айналуға дейінгі барлық ... ... ... цикл деп ... ... зерттеу кәсіпорынның өнімді өндіру және өткізу көлемін ... ... ... ... ... ... ... бағалай келе, біз өндірілген өнім көлемінің 62550 мың теңгеге өскенін немесе былтырғы жылмен салыстырғанда 55 ... ... ... ... 4 - ... және ... өнім динамикасын талдау
Жылдар
Тауарлы өнім көлемі,
мың теңге
Өсу ... өнім ... мың ... ... -автормен ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде құрылған
Кесте 5 - Өнім өндіру және өткізу көлемі

Көрсеткіштер
Өлшем бірлігі
2011 жыл
2012 жыл
Ауытқулар
+ -
%
1
Натуралды түрдегі ... ... ... ... көлемі
мың теңге
111940
174490
+62550
155
3
Өнім өткізу көлемі
мың теңге
114969,0
193944,0
+78750,0
168,7
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде құрылған
Кесте мәліметтері бойынша, ЖШС-нің натуралды түрдегі өндіріс ... ... ... ... ... ... 57,7% -ға өскен. Құндық түрдегі өндіріс көлемі 55,0 %-ға жоғарылаған. Өнім ... ... де ... өскен.
Тауарлы өнім көлемінің жоғарылауы бағаның кемуімен және табиғи түрде шығарылған өнім көлемінің өзгеруімен түсіндіріледі.
Кәсіпорынның инфрақұрылымын ұйымдастыру.
Кәсіпорында ... ... ... ... оның инфрақұрылымына байланысты. Оның құрамына көмекші және қызмет етуші шаруашылықтар кіреді. Ол кәсіпорынды қажетті шикізаттармен, ... ... ... ... ... ... етеді. Басқа сөзбен айтқанда кәсіпорынның инфрақұрылымы сапалы және қажетті өнім шығаруға барлық жағдайды қамтамасыз етеді.
Көмекші ... деп ... ... ... ... ету ... айтады. Осы салады жұмыс істейтін жұмысшыларды көмекші жұмысшылар деп айтады, яғни олар ... ... ... ... ... ... көмекші және қызмет көрсетуші шаруашылықтар жақсы дамыған. Оларға келесі бөлімдер жатады:
* механикалық жөндеу цехтары;
* энергиямен қамтамасыз ету қызметі;
* құрылыс цехы;
* ... ... ... ... ... пен материалдармен қамтамасыз ету процесі келесі сатыларды қамтиды:
* шикізатты ... ... ... ... ала жоспарлауында әр шикізат түрінің маңыздылығы;
* шикізатты қолдануына байланысты шикізатқа ай сайын тапсырыс беру;
* осы ... пен ... ... ай ... ... ... ... шикізат пен материалдарға кеткен шығындардың сметасын қолдау;
* баждық келісім жасау үшін қажетті құжаттарды дайындау;
* шикізат пен материалдарды сақтаудың уақытша ... ... ... вентиляциялық жүйемен жасалған және ол дайын өнімдерді және оның сапалылығын саұтап қалу үшін өте ... ... ... ... ұйымдастыру
Маркетинг - бәсеке жағдайында табыс алуға, тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағатандыруға бағытталған сауда ұйымының, компанияның, кәсіпорынның қызметінің ... ... ... ... ... - ... ... қанағаттандыру арқылы пайда табуға бағытталған кәсіпорынның (компанияның) басқаруындағы басқа қызметтерімен және бөлімшелерімен (өндірістік, сауда-өткізу, қаржылық және т.б.) біртұтас интеграциялық үрдіс ... ... ... ... ЖШС кәсіпорынында маркетингтік қызмет жүргізетін арнайы бөлім - маркетинг департаменті бар. Маркетолог ... және ... ... ... ... талаптарын қанғаттандыра білу керек.
Маркетологтың кәсіби біліктілігі ретінде мыналарды қарастырады:
+ сөйлеу қабілеттілігінің адекватты ... ... ... ... ... ... танымдылық мүмкіндіктері;
+ топта жұмыс істей білуі;
+ коммуникативті жаңашалануы.
Маркетологтың қажетті өзіндік ... ... ... қоя ... және ... іске ... ұмтылуы;
+ оқуға икемділігі;
+ қайшылықты шешуге икемділігі, жан-жақтылығы;
+ жұмысқа деген икемділік және шығармашылық тәсілі.
ЖШС-дегі маркетологтың қызмет ... ... ... ... ... ... және ... нүктелеріндегі бәсекелестері туралы деректерді жинауды іске асырады,
* сауда нүктелерінде жинақталған деректер негізінде бас маман үшін құжаттарды дайындауды іске ... - ... және ... ... ... ... енуін талдау туралы аналитика;
* компанияның товарларының орналасуына бақылау жүргізеді (мерчендайзингтік бақылау) және ... ... ... ... ... үшін ... нүктелерімен жүргізілетін жұмыс пен тауарлардың орналасуы туралы ұсыныстарды дайындау;
* компанияның бағалық және өткізу саясаттарын қалыптастыру ауданында ұсыныстарды құру бойынша бас ... үшін ... ... тікелей басқарушы немесе бас маманның тікелей бұйрығына сәйкес маркетингтік зерттеулерді жүргізу бойынша ... іске ... ... ... ... ... ... өткізу нарығының кеңеюі, өнімге сұраныстың өсуі, сонымен қатар кәсіпорын жұмысының жақсаруы, соның ішінде сапа деңгейінің жоғарылауы арқылы ... ... 6 - ЖШС ... ... ... қызмет
2010ж
2011ж
2012ж
1.
Тұтынушыларды қанағаттандыру, (%):
68
84
88
а
Өнімнің сапасына қатысты
80
90
95
ә
Қызмет көрсетудің сапасына қатысты
56
86
90
б
Жаңа өнімді сатуға қатысты
68
76
80
2.
Нарық бөлігі (%)
69
71
85
3.
Сатудың дамуы (орта тәуліктік)
126т
134т
140 т
4.
Нарықтың дамуы (сату орындарының ... - ... ... ... ... ... маркетингтік саясатының басты мақсаты шығарылған дайын өнімнің мейлінше ... ... ... ... ЖШС ... орнын көтеру және пайдасын көбейті мақсатында, заводтың маркетингтік қызметінің тоғыз ... ... ... сапа және ... ... ... ... қызмет көрсету
* қол жетімді баға
* нарықтағы тұрақты орын
* тұтынушыға бейімделу
* әрдайым өнімді шығаруды ... жаңа ... ... ... жатқан нарықты тез арада жаулап алу
* тұтынушылардың ... ... ... ... ... - шаруашылық және қаржылық қызметінің көрсеткіштерін ... ... ... ... бірі - ... өзіндік құны. Бұл өнімді өндіруге және оны сатудағы ақшалай нысанында көрсетілетін шығындардың жиынтығы. Сөйтіп, ... ... ... ... құнның экономикалық мазмұны - жұмсалған шығындардың орнын толтыру және соның есебінен өндірілетін барлық элементтердегі жай ұдайы өндірісті, өндірістік ... және ... ... ... ету. Осы арада, кәсіпорынның өзіндік құнының маңызды элементтері: амортизация, жұмсалған материалдық ... ... ... - бұл шығындардың басты статьялары.
Сонымен қатар, кәсіпорын бір уақытта басқа да шығындарды іске асырады: өздерінің қызметкерлеріне сыйлық, банктік ... ... ... әлеуметтік объектілерді ұстау, бюджеттен тыс қорларға аударым жарналарын жасау - бұл шығындар ... ... ... ... құн ... ... ... көрсеткіштері: пайда және пайдалылығының деңгейі мен серпінін ... ... ... ... оның ... ... анықталады.
* Өзіндік құн өнім құнының кең бөлігі болып табылады. Мұның ... ... ... құны арқылы өндіріс қаражаттарын жұмсауды қамтамасыз етеді.
* Өзіндік құн көтерме сауда бағасын қалыптастырудың негізі болып табылады, оның есепсіз ... ... ... ... бола ... ... ... негізінде пайданы, кейбір бұйымдардың пайдалылығын, яғни оларды шығарудың мақсатқа сай екендігін есептеу.
Өнімнің, ... пен ... ... құнын талдау осы көрсеткіштің өзгеру тенденцияларын, оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуын, оның өсіміне, резервтеріне ... әсер ... ... сондай-ақ өнімнің өзіндік құнын төмендету мүмкіндіктерін қолдану бойынша кәсіпорынның жұмысына баға беруге мүмкіндік береді.
Өнімнің өзіндік құны туралы ... ... ... көздері: есептік мағлұматтар, бухгалтерлік есептің мағлұматтары, синтетикалық және аналитикалық шоттар (материалдық, еңбек және ақша құралдарының шығындарын ... ... ... ... және ... болған жағдайларда бірінші ретті құжаттар, өнімді және жекелеген бұйымдарды өндіру мен өткізуге жұмсаған шығындар туралы жоспарлы, сметалық және ... ... ... ... ... ... толығымен және шығындар элементтері бойынша өнімнің толық өзіндік құны;
* ... ... 1 ... ... ... деңгейі;
* жекелеген бұйымдардың өзіндік құны;
* шығындардың жеке ... ... ... ... ... және негізгі элементтер бойынша шығындардың жалпы сомасын қарастырудан бастайды (кесте ... ... ... шығындардың жалпы сомасы келесілердің әсерінен өзгеруі мүмкін:
* өнім өндіру көлеміне;
* өнімнің құрылымына;
* өнім ... ... ... ... ... тұрақты шығындардың сомасына.
Кесте 7 - 2011-2012 жж. өнімді өндіруге жұмсалған шығындар ... ... мың ... ... % ... ... еңбек ақысы
9694,0
18867,0
+9173,0
9,6
10,9
+1,3
Әлеуметтік мұқтаждыққа аударымдар
2890,2
5660,1
+2769,9
2,9
3,3
+0,4
Материалдық шығындар
65088,0
118359,0
+53271,0
64,4
68,7
+4,3
Соның ішінде:
- шикізаттар мен материалдар
50898,8
97054,4
+46155,6
50,3
56,3
+6,0
- отын және электр энергиясы
14189,2
21304,6
+7115,4
14,1
12,4
-1,7
Амортизация
2161,9
2375,8
+213,9
2,1
1,4
-0,7
Басқа да шығындар
21259,1
26992,1
+5733
21,0
15,7
-5,3
Толық өзіндік құн
101093,0
172254,0
+71161,0
100
100
-
Оның ... ... - ... ... ... негізінде құрылған
7-ші кестеден көріп отырғанымыздай, кәсіпорынның ағымдағы жылғы шығындары өткен жылмен салыстырғанда 71161 мың ... ... ... жоғарылаған. Шығындардың өзгеруі барлық түрлері бойынша бірдей емес. Тұрақты шығындардың сомасы ... ... ... ... сомасы өскен. Тұрақты шығындардың ішінде ӨӨП-ның жалақысы көтерілген, соған сәйкес әлеуметтік мұқтаждыққа аударым да ... ... ... ... ... ... үшін амортизациялық аударым нормасы жоғарлатылған. Ал шығындардың құрамы көрсетіп отырғандай, өнімнің материал сыйымдылығы (еңбек заттарының шығындары) былтырғы жылмен салыстырғанда ... ... жоқ, ... және отын-энергетикалық ресурстардың шығындары былтырғы жылы-64,4% (50,3+14,1) болса, ал ағымдағы жылы - 68,7% (56,3+12,4).
Кесте 8 - ... ... ... жалпылама көрсеткіштерін талдау

Көрсеткіштер
Өлшем бірлігі
Нақты
Ауытқуы
2011г
2012г
(+;-)
%
1
Өнімді өткізуден алынған табыс
мың теңге
114969,0
193944,0
78975,0
168,7
2
Өткізілген өнімнің өзіндік құны
мың теңге
101093,0
172254,0
71161,0
170,4
3
Жалпы табыс (шығын)
мың теңге
13876,0
21690,0
7814,0
156,3
4
Кезең шығындары
мың теңге
7130,0
11432,0
4302,0
160,3
5
Негізгі қызметтен алынған ... ... емес ... алынған табыс
мың теңге
321,0
764,0
443,0
2 раза
7
Салық салғанға дейінгі табыс, барлығы ... ... ... ... ... ... өнімге жұмсалатын шығындар
тг.
0,879
0,888
+0,009
101,0
10
Өнім рентабельділігі
%
13,7
12,6
-1,1
-
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде құрылған
Жалпы шығындардың ішінде тұрақты шығндар 2012 жылы 20 пайызын құраса, ... ... 80 ... ... 2011 ... ... кәсіпорынның тұрақты шығындары азайып, айнымалы шығындары өскен.
Кестедегі мағлұматтарға қарайтын болсақ, өнімді өткізуден алған табыс 2011 жылы 114969 мың ... ... 2012 жылы 193944 мың ... құраған. Ағымдағы жылы былтырғы жылмен салыстырғнада өнімді ... ... ... 78975 мың ... немесе 68,7 пайызға артқан. Өнімнің көлемінің өсуіне орай, өнімнің толық ... құны да ... яғни екі ... ... 71161 мың ... ... Кәсіпорынның өнімді өткізуден түскен жалпы табысы 7814,0 мың теңгеге немесе 60,3 пайызға көтерілген. Кезең шығындарын қарастыратын болсақ, ... ... ... ... ... ... ... көлемі 2011 жылы 6746 мың теңгені құраса, 2012 жылы 3512,0 мың теңгеге артып 10258,0 мың теңгені ... ... өз ... ... таза табысының көлемі екі жылдың ішінде 2768,5 мың ... ... ... осыған қарамастан кәсіпорынның өнім рентабельділігі салыстырмалы түрде 1,1 пайыздық пунктке төмендеген.
Кәсіпорындардағы өзіндік құнды жоспарлау және есепке алу шығындар элементтері және ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Тағайындалуы бойынша, яғни калькуляция баптары бойынша шығындардың топтастырылуы ресурстар қайда, қандай мақсаттарға және қандай мөлшерде шығындалғанын бейнелейді. Ол көп ... ... ... жеке ... өзіндік құнын есептеу үшін, шығындардың шоғырлану орталықтарын анықтау және оларды қысқарту резервтерін іздестіру үшін қажет.
Экономиканы қамтамасыз етуге тәуелді ... ... ... бойынша жалпы цехтық және жалпы зауыттық ... ... ... ... - ... ... өндірістік көлеміне тәуелсіз шығындар пропорционалды (шартты шешілмеген, шешілмеген, тәуелді ), пропорционалды емес, шартты - тұрақты, тәуелсіз.
Ұзақ ... ... ... ... ... өндірістік күш және өндіріс алаңдарда ауыспалы ... ... ... ... норма баға технология сапа ... яғни ... ... ... өндіріс көлеміне тура пропорционалды түрде өзгереді (шикізат, негізгі материалдар, отын және ... ... ... және т.б.). Шартты-тұрақты шығындары өзгермейді (жылуға кеткен шығындар, жарық, ... ... және ... ... ... басқару операцияларының қамтамасыз етілуі. Калькуляциялық баптардың номенклатурасы ... ... және ... ... ... ... ... Өнеркәсіпте шығындарды топтастырудың келесі баптары қолданылады.
Нарық экономикасы жағдайында ... ... ... ... ... де ... көрсеткіш ол - табыс. Ал ендi осы атаулы кәсiпорынның абсолюттi табыс көрсеткiштерiн талдап көрейiк.
Абсолюттi табыс ... ... ... өткiзген өнiмнен түскен пайданы айтамыз. Одан барлық салым-салық төлемдерi, өтпей ... ... мен ... ... өнiмдер бағасын алып тастағаннан қалған сомманы айтамыз.
Қаржы-шаруашылық қызметiнiн нәтижесi туралы есептiң осы бабы ... ... ... ... ... ... ... ең үлкен үлес салмақты өнiмдер мен тауарларды өткiзуден түсетiн табыс алады, оның мөлшерi өнiм өндiру деңгейiмен, оның сапасымен және төменде ... ... да ... ... ... ... ... сомасына қоймадағы өтпеген бүйымдар қалдықтарының және сатып алушының жауапты сақталуындағы тиелiп жiберiлген тауарлардың ... ... бiр әсер ... Тауарлы-материалдық қүндылықтардың азаюы немесе керiсiнше өсуi бiрiншi жағдайда өткiзуден ... ... ... ... ... - ... әсер етедi.
Кәсiпорында өнiмдi өткiзуден түскен табыс жоспарланған тауар өндiрiсiнен және бұйымдардың (дайын өнiмдер, сатып ... ... ... ... ... бөлiгiнiң қалдықтарының өзгерiсiнен шығуы керек. Бiрақ өнiмдi өткiзуден түсетiн табыс көлемi жоспарының төмендеуi, ауыспалы ... ... тым ... есебiнен болатын жағдайлар да кездеседi.
2012 жылы өткiзiлген өнiмнен түскен түсiм 114969 мың ... ... жылы 193944 мың ... ... яғни 168,6 ... ... Толық өзiндiк құн есептi жылы, өткен жылға қарағанда 71161 мың теңгеге өстi, яғни 172254 мың теңгені құрады. Жалпы пайда 7814 мың ... яғни 156,3 ... ... ... 9 - ... ... ... түскен табысын талдау
Көрсеткіш
Өлшем бірлігі
Жылдар
Ауытқуы
2011
2012
+,-
%
1. Өткізілген өнім көлемі
мың теңге
114969,0
193944,0
+78975,0
168,6
2.Өнімнің толық өзіндік құны
мың теңге
101093,0
172254,0
+71161,0
170,3
3.Өнімді өткізуден түскен кіріс
мың теңге
13876,0
21690,0
+7814,0
156,3
Ескертпе - ... ... ... ... ... табысы мен табыстылығына байланысты мағлұматтарды төмендегі қосымшалардан көруге болады.
Негізгі қорларды талдаудың міндеті кәсіпорын және өндірістің құрылымдық бөлімдерінің негізгі қормен ... ... ... ... ... көрсеткіштер бойынша қолданылу деңгейін және олардың өзгеру себептерін анықтау болып табылады. Негізгі қорларды қолданудың өндірілген өнім ... және ... да ... ... ... ... ... өндірістік қуатының қолданылу деңгейін, негізгі қорлардың қолданылу деңгейін жоғарлату резервтерін анықтау болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... динамикасын, құрамын, құрылымын, техникалық жағдайын, өндіріс деңгейін зерттеу қажет. Оны келесі ... ... ... ... ... ... ... өндірістік қорлардың өзгеруі 10-шы кестедегі деректермен мінезделеді.
Кесте 10 - ЖШС-нің негізгі өндірістік қорлары көлемінің өзгеруі, мың теңгемен
Көрсеткіштердің атаулары
2011 ... ... ... ... ... емес ... ... қорлар
829,5
918,1
+88,6
110,7
Барлығы
13591
19401
+5810
142,7
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде құрылған
10-шы кестенің деректеріне сүйнетін болсақ, онда кәсіпорынның негізгі өндірістік ... ... ... ... 5722,4 мың теңгеге немесе 44,8%-ға артқан. Негізгі қорлар жыл бойы өзінің құнын өзгерте алады. ... ... ... бір ... жаңарта немесе шығарып тастай алады. Негізгі қорларды енгізілуі және шығарылып тастауы олардың қозғалысын көрсетеді (кесте 10,11).
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... және өндірістік емес болып бөлінгендіктен жыл басындағы негізгі өндірістік қорлар 12760,5 мың теңге болған болса, ал жыл бойы ... ... 8129,6 мың ... және ... 2410 мың ... болып жыл аяғында 18480,1 мың теңгені құрады.
Ал өндірістік емес қорлар 829,5 мың теңгеден 919,1 мың теңгеге ... ... ... ... ... ... ... қор жыл басында 6374,2 мың теңге болса жыл аяғында 7818,6 мың ... ... ... ... 8220 мың ... жаңа қондырғылар және құрал - жабдықтар сатып алынып, тозған және ескірген 2410 мың теңгелік құрал - ... ... ... тасталған.
Кесте 11 - ЖШС-нің негізгі өндірістік қорларының саны мен қозғалысына талдау жүргізу
Көрсеткіштер
жыл басы
қабылданды
шығарылды
жыл соңы
мың тг
%
мың тг
%
мың тг
%
мың тг
%
Негізгі ... ... ... емес ... ... ... белсендісі
6374,2
46,9
1767,3
21,5
2410
100
7818,6
40,3
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде құрылған
Кесте 12 - ЖШС-нің ... ... ... құрамы мен құрылымын талдау
Құрамы
2011 жыл
2012 жыл
өсу қарқыны
%
мың тг
%
мың тг
%
* ... мен ... ... мен ... Көлік құралдары
657,8
4,84
1115,6
5,75
169,6
* Аспаптар, өндірістік және шаруашылық құрал-саймандар
44,9
0,33
71,8
0,37
159,9
* Негізгі қорлардың тағы ... ... ... - ... ... ... негізінде құрылған
Кестеде көрініп тұрғанындай өндірістік өнеркәсіптік қордың негізгі бөлігін ... мен ... ... ... ... ... үлесі 2011 жылы 53,1 пайызды құраса, 2012 жылы 59,7 ... ... Бұл ... бойынша 2011 жылы күш машиналарының, жұмыс машиналарының, өлшеуіш құрылғыларының және көлік құралдарының үлес салмағы көтерілгені ... тұр. ... ... ... қорлардың белсенді бөлігінің үлесі 2012 жылы 2011 жылға қарағанда 14,3 пайызға жоғарылап 145286,3 мың ... ... ... ... ... ... ... қорларды пайдалану тиімділігіне баға береді.
Негізгі өндірістік қорларды пайдалану деңгейінің тиімділігін айқындайтын негізгі жинақтаушы көрсеткіштерге жататындар:
* қор қайтарымдылығы - ... өнім ... ... ... ... ... ... қатынасы арқылы анықталады, негізгі өндірістік қордың орташа жылдық құнының бір теңгесіне қанша өндірілген өнім келетіндігін ... ... қор ... - қор ... ... кері қатынасты көрсетеді. Ол жалпы өндірілген өнімнің бір теңгесіне ... ... ... ... ... айқындайтын көрсеткіш. Қор қайтарымдылығы жоғарылау тенденциясына ие болса, ал қор сыйымдылығы жыл сайын төмендеу керек.
* еңбекті қормен қаруландыру негізгі ... ... ... ... ... бір ... ... қызметкерлердің орташа тізімдік санына қатынасымен анықталады.
* қор ... ... ... ... пайданың негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құнына ... ... ... ... (Ққ) - ... өндірістік қорларды пайдалану тиімділігінайқындайтын маңызды жинақтаушы көрсеткіш.
НӨҚ-ды пайдалану тиімділігін анықтайтын келесі жинақтаушы көрсеткіш - қор ... Бұл қор ... кері ... Ол ... ... ... ... жылдық құнының жалпы өндірілген өнім көлеміне қатынасымен есептеледі.
Кесте 13 - Негізгі өндірістік қорларды пайдалану тиімділігін талдау
Көрсеткіштер
өлшем бірлігі
2011 ж.
2012 ... ... өнім ... ... ... теңге
13876
21690
+7814
Қор қайтарымдылығы
теңге
8,5
8,99
+0,49
Қор сыйымдылығы
теңге
0,12
0,11
-0,01
Еңбекті қормен қаруландыру
мың
теңге
566,3
692,9
+126,6
Қор рентабельділігі
%
102,0
111,8
+9,8
Ескертпе- ... ... ... ... ... ... ... көбінесе еңбекті қормен қаруландыру деңгейімен анықталады, ол негізгі ... ... ... ... ... өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлердің орташа тізімдік санына қатынасымен анықталады:
Ққарулану = НӨҚ/Жс ... НӨҚ - ... ... ... ... ... құны;
Жс - өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлердің саны.
Қор рентабельділігі (негізгі ... ... ... ... ... ... орташа жылдық құнына қатынасы).
НӨҚ-дың салыстырмалы үнемделуі:
Энөқ=НӨҚ1-НӨҚ0*Іжө, ... ... және ... жылдардағы негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құндары;
Іжө - өндірілген өнім көлемінің индексі.
Энөқ=НӨҚ1-НӨҚ0*Іжө = 19401-13591 *1,57= 9121,7 мың ... ... ... қарастырылған көрсеткіштердің динамикасы, олардың деңгейлері бойынша жоспардың орындалуы зерттеледі, шаруашылық аралық салыстыру жүргізіледі. Осыдан кейін барып қор ... мен қор ... ... өзгеру факторлары зерттеледі.
3 ЖШС ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Нарықты қамтудың маркетинг стратегиясын қолдану ... ... ... қабілеттілігін арттыру
Бұл стратегия бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз етуге, көбінесе нарықтың белгілі бір сегментіне бағытталған. ... ... ... ... ... ... қарағанда неғұрлым тиімді қызмет ете алады және ресурстарды барлық нарықтарға бөліп ... ... ... ... қажеттілігін толық қанағаттандыру немесе таңдап алынған сегментте қызмет ету кезінде аз шығындарға қол жеткізу мақсатында тауарларды бөлшектеу ... ... ... қол ... ... ішкі ... - оның күшті және әлсіз жақтарын, сонымен қатар сыртқы мүмкіншіліктерін және қауіпті талдауда көп жағдайда SWOT - ... деп ... Бұл ... ... ... тез ... қолданыста өте жеңіл құрал. Стратегия компанияның ішкі мүмкіншіліктері мен сыртқы жағдайын үйлестіре алуы ... деп SWOT - ... ... және ... ... ... ... жақтары дегеніміз - бұл компанияның жеткен жетістіктері, немесе оның ... ... ... ... бір ... Ол нарықта компанияға артықшылық беретін дағдылардан, дәрежеден, құнды ұйымдық ресурстардан немесе бәсекелестік мүмкіншіліктерден, жетістіктерден тұруы мүмкін потенциалды мүмкіншіліктері немесе ... бар ... ... ... құру нәтижесі де бола алады.
Әлсіз жақтары - бұл компания қалыптасуы үшін аса қажетті ... ... ... ... ... ... алып ... бір нәрсе, немесе басқа кәсіпорындармен салыстырғанда бір нәрсенің жетіспеуі. Кәсіпорынның әлсіз жақтары бәсекелестік күресте оның ... ... ... ... сезімтал етуі де мүмкін, етпеуі де мүмкін. 1 - таблицада фирманың күшті және әлсіз жақтарын ... ... ... ... ... ... ... Компанияның ішкі әлсіз және күшті жақтары анықталған ... екі ... де ... ... ... ... ... кейбір күшті жақтары басқаларына қарағанда айтарлықтай қажетті болуы мүмкін. ... олар ... ... бәсекелік күресте және оның стратегиясының құрылуында аса қажетті орын алады. Соған сәйкес, кейбір әлсіз жақтар басқалары аса қажетті болмаған ... ... оңай ... ... ... ... ... үшін қаупі болмауы мүмкін. SWOT - талдау стратегиялық баланстың құрылуына өте ұқсас: күші ... - бұл ... ... ... ... ал оның әлсіз жақтары - пассивтер. Әңгіме, оның күшті ... ... ... ... ... ... сонымен бірге, осы күшті жақтарын қалай қолдану керек және стратегиялық байланысты актив жаққа байланысты ... ... ... бұру ... ... құру ... ... күшті жақтары стратегия мен бәсекелестік артықшылықты құру үшін негіз ... оның ... ... ... аса ... ... табылады. Күшті жақтар оның негізінде жемісті стратегияны құру үшін жеткіліксіз болған жағдайда, компания басшысы осы ... ... ... ... ... түрде құру керек.
Басты жетістіктері. Бірінші қатарлы стратегиялық басқарудың кәсіби құпияларының бірі болып ... және ... ... ... ноу - хауды компанияның бәсекелестігін көтеретін басты ... ... ... Компанияның басты жетістіктері болып оның бәсекелес компаниямен салыстырғанда ерекше жақсы істейтін ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір қызметтерді іске асырудағы дәреже мен шеңберлікпен немесе технологиялық мүмкіншіліктерінің тереңдігі мен пәрмені мен ... ол ... ... ... ... ... тұрады. Стратегияны жасау үшін басты жетістіктердің маңыздылығы ол:
* компанияның ... ... ... ... мүмкіншілігін арттыратынымен;
* компанияның нарыққа бәсекелестікке артықшылықпен қамтамасыз ете алатындығымен;
* стратегияның негізі бола ... ... ... жету үшін ... ... ортада басты жетістіктерді иемденгенде, ал оның бәсекелестерінде ондай артықшылықтар, жетістіктер болмаған жағдайда, және ондай жетістікке жету үшін ... ... ... ... шығындары қажет болғанда бәсекелік артықшылықты алу жеңіл.
Сыртқы қауіптер мен фирма ... ... алу. ... ... ... ... ... анықтайды. Мүмкіншілік саласында барлық әрекет ететіндерді қолдану үшін компаниялардың баллығында айтарлықтай жақсы позиция бар деп айта ... бір ... ... ... ... ... болып келеді, ал кейбіреулері күрестен немесе шарасыз шығып кете ... ... ... ... ... шектеледі. Компанияның күшті және әлсіз жақтары, сонымен қатар бәсекелесу мүмкіншілігін оған бір ... ... ... жақсы қолдануға мүмкіндік береді.
Мүмкіншіліктер мен қауіптер компанияның жағдайына әсерін тигізіп қана қоймай, стратегиялық ... ... ... Компания жағдайына сәйкес келу үшін стратегия келесідей болуы керек:
* компания мүмкіншілігіне сәйкес келетін перспективаны қолдануға ... ... ... ... ... ... ету ... ортаны талдау нәтижесі келесі кестеде көрсетілген.
14 Кесте - Кәсіпорынның мықты және ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның жоғары өндірістік потенциалы
2. Өндірістік қуатты кеңейту мүмкіндігі
3. Өнім ... ... ... ... ... тиімді жүйесі
5. Өнімнің жаңа түрлерін өңдеу қабілеттілігі
1 Өндірістік қуаттың толық жүктелмеуі
2. ірімшік өндіру желілер жабдықтарының тозуы
2. Кадрлер
1. Мамандырылған ... ... ... ... маманданған жоғары қызметкерлер құрамы
1. Еңбек ресурстарының толық қолданылмауы
2. Қызметкерлерді басқару және еңбекті ынталандыру жүйесінің төмендігі
3. Маркетинг
1. Баға және ... ... ... ... қабілеттілігі
1.Бәсекелестік артықшылықтарды тиімді қолдану шараларының жоқтығы
2. Маркетинг бағдарламасының жоқтығы
4. Ұйым
1. Басқарушылардың жұмыс стажының көптігі
1. Ұйымды дамытудың мақсаттары мен стратегиялары анықталмаған
5. ...
1. ... болу ... орта ... Өтімділік коэффициентінің нашарлығы
2. қарыз құралдарының жоғары коэффициенті
3. зауыттың әлеуметтік сферадағы ... ... және ... тепе-теңдікте ұстау
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде ... SWOT - ... - бұл төрт ... ... бойынша жаттығудан аса үлкен нәрсе. SWOT - талдаудың маңызды бөлігі болып компанияның әлсіз, күшті жақтарын, оның мүмкіншіліктері мен оған ... ... ... бірге компанияның жағдайы мен стратегиялық өзгеріс қажеттілігі туралы шешімдерді бағалау табылады.
Сыртқы макроаймақ ортасының талдауының ... SWOT ... ... ... Кесте - SWOT-талдау
МҮМКІНДІКТЕР
ҚАУІП
* Нарықтың жеткілікті сыйымдылығы
* Арзан шикізат-алмастырғыштың болуы
* Салықтың жоғарылылығы
* Қоғамдағы тұрақсыздық
* Дебиторлық қарыздың жоғарылылығы
* Шикізат ... ... ... ... ... Кең ассортимент
* Алдыңғы қатарлы бәсекелестік позициялар
Күш пен мүмкіндіктер алаңы
Күш пен қауіп алаңы
*
* Нарық үлесінің ұлғаюы
* Өндірістік қуаттардың көп ... ... заем ... ... ... ... артықшылықтарды қолданудың әлсіздігі
* Кәсіпорынды дамытуда нақты мақсаттың және стратегияның жоқтығы
Күшсіздік пен мүмкіндіктер алаңы
Күшсіздік пен қауіп ...
* ... ... ... ... ... ... Тауар жеткізушілерге тәуелділік
* Қоймада жатқан дайын өнімнің көптігі
Ескертпе - ЖШС-і есебінің мәліметтері негізінде ... ... ... кәсіпорынның алдында тұрған мәселелерді шешуге және бір қалыпқа келтіруге болады. Мәселелер ... ... ... ... ... ... дұрыс қолданбағандықтан өнім өтімділігінің дұрыс болмауы, маркетингтік зерттеу жұмыстарының төмен деңгейі, кәсіпорынды дамытуда мақсаттар мен бағыттың анықталмауы.
ЖШС-де ... ... ... ... ... ... шығарылатын өнім ассортиментінің максималдылығын қамтамасыз етеді, себебі комбинаттың тұрақты сатып алушыларының 50 %-ы көтерме саудамен айналысатын ұсақ фирмалар ... ... ... негізінен құрылыс өнім ассортиментінің көп түрінен, бірақ аз ғана сатып алады.
Сегменттеу стратегиясын көбінесе бөлшектенген өнімдер өндіретін кәсіпорындар қолданады. Егер өнім ... ... мен ... ... ... берсе, онда нарықтың белгілі сегментіне бағытталған маркетингтің үлкен ... ... ... болады. Сонымен қатар кәсіпорындарда бөлшектенген өнімдер өндіру кезінде болатын үлкен шығындар орны таңдап алынған сегмент тұтынушыларына қажетті тауарлар жеткізуде тапқан ... ... ... ЖШС ... ... ... стратегиясын қолдану керек.
3.2 Қарастырылып отырған мәселелерді жақсарту бойынша ұсыныстар
Кәсіпорынның экономикалық жағдайын жақсарту жолында өнімнің ... ... ... ... кадрлар санын ұлғайту кажеттілігі туындайды. Өндірісте кадрлар санымен қоса өнімділіктің көбеюі үшін төмендегідей ... ... ... ... ... ... ағымдылығын, қажеттілігін, персонал қаржыландыруды жоспарлау, персонал шығындарын жоспарлау)
* персоналды дамыту
* ... ... ... ... кезеңдері. Кадрлық саясаттың болашағына бағытталған ұзақ мерзімді тұжырымдаманы кадрлық жоспарлаудың көмегімен орындауға болады. Персоналды ... бұл ... ... ... мен ... ... мүдделерін келістіруге және теңестіруге мүмкіндік береді.
Кадрлық жоспарлаудың мақсаты адамдарға керек уақытында қажетті көлемді, олардың қабелеттілігі мен бейімділігіне сәйкес және ... ... сай ... ... ... анықталады.
Кадрлық жоспарлау ұйымның да, оның персоналының да мүдделері орындалуы үшін іске асырылады. ... ... ... ... бірі ұйымның барлық жұмыскерлерін көзқарасын ескеру болып табылады. Кадрлық жоспарлау ұйымның жалпы жоспарлау процесіне қосылғанда ғана тиімді болатындығын ... кету ... ... ... ... ... ... тиіс:
* қанша жұмыскерлер, олардың қандай бірліктері бар, қашан және қайда қажет болады?
* персоналға әлеуметтік нұсқан кетірмей олардың ... ... ... ... болады?
* персоналды, оның мүмкіндіктеріне сәйкес қалай тартымды пайдалануға болады?
* біліктілігі жоғары жұмыс орындарын жаңа жұмыс күштерімен қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... және ... білімдерін өндіріс талаптарына сәйкес көтермелеуге қалай қол жеткізуге болады?
* жоспарланған кадрлық іс-шаралар қандай шығындарды талап етеді?
Персоналға қажеттілікті жоспарлау кадрлық ... ... ... ... ... ... Ол ... және жоспарланған жұмыс орындары, ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды жүргізу жоспарлары туралы мәліметтрге ... ... ... тартуды және еңбекке бейімдеуді жоспарлау. Бұл келешекте ұйымның кадрларға қажеттілігін сыртқы және ішкі көздердің есебінен қанағаттандыру мақсатында персоналды жалдау және ... ... іс - ... ...
Персоналды жұмыстан босату немесе қысқартуды жоспарлау. Персоналды босатуды ... ... ... ... ... жоғары кадрларды шығармауға және осы персоналға әлеуметтік қиыншылықтар тудырмауға мүмкіндік береді.
Персоналды пайдалануды жоспарлау. Бұл ... ... ... ... орындарын толтыру жоспарын жасаудан басталады. Бұл жұмысты ... ... ... ... бір ... ... ... және физикалық жұмыс көлемі мен үміткердің мүмкіндіктерін ... ... Адам үшін ... болатындай еңбек ету шарттарымен қамтамасыз ету қажет.
Персоналды қаржыландыруды жоспарлау. Персоналға жұмсалатын шығын ұйымның өнідірістік және әлеуметтік көрсеткіштерін ... үшін ... ... ... ... ... ... қатарға персоналдың саны да емес, еңбекақы қоры да емес, орташа жалақы да ... оның ... өнім ... ... ... ... шығындардың шамасы шығады. Персонал шығыны - еңбек кадрларының әркет етуіне байланысты барлық ... ... ... ... ... жоспарлау кезінде бірінші кезекте шығындардың келесі баптарын ескеру керек: негізгі және қосымша еңбекақы, әлеуметтік ... ... ... ... мен ... жол ... ... кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін жоғарылату шығындары; қоғамдық тамақтануға, тұрғын үй және ... ... ... және дене ... денсаулық сақтау және демалыс, балалар мекемесімен қамтамасыз етуге, арнайы жұмыс киімін алуға байланысты қосымша төлем шығындары.
Персонал санын мөлшерлеу және ... алу. ... ... ... ... персоналды басқарудың бүкіл жүйесінің арқа сүйер буына. Ұйымдардың жұмыс тәжірибесінде уақыт мөлшері көбірек пайдаланылады, себебі, ... ... ... еңбек санының жалпыға бірдей өлшеуіші болып табылады. Сонымен қатар, жұмыс уақытының шығыны өнімділік мөлшері, қызмет ... ... мен ... санының мөлшерін есептеуде негіз ретінде алынады. Уақыт ... деп ... ... бар бір адам ... ... ... ... жұмыскердің жұмысты орындауға жұмсаған қоғамдық қажетті уақыт шығынын айтады.
Өнімділік мөлшері жұмыс істейтіндердің санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... өнімі бірыңғай және натуралды шамамен өлшенетіндей өндірістің түрлерін ұйымдастыруға қолданылады.
Әр персoналды жеке бағалаудың мәселесі - төмендегі қызметтерді ... ... ... ... дұрыс анықтау
* басқару
* персоналды дамыту
* қызметкерді тиімді пайдалану
* еңбек мотивациясы
2. Персоналды дамыту деп ... ... ... ... іс - шаралардың жиынтығын айтамыз. Ол ең ... ... ... ... және ... білім түріндегі қажетті білім, тәжірибе жинақтатып және кәсіпті игеруге оқыту:
* біліктілігін жоғарылату, оның мәселесі-дамушы ... ... ... ... мен ... ... жетекшілік қызметке өткенде және жетекшінің мансабын қалыптастыруда қажет болатын танымдар мен дайындықтарды беретін басқару және ... ету ... ... ... бойынша басқа мамандықты игеру екінші білім алумен тең.
Алдыңғы қатарлы ұйымдар өз қызметкерлерінің кәсіби дамуына ... ... 2 % -дан 10%-ға ... ... ... қаржы жұмсайды.
Кәсіби оқыту - персоналды дамытудың маңызды факторы.
Оқытуды ұйымдастыру мен оның мақсатына сәйкес кәсіби ... екі ... ... болады:
* нақты мамандандырусыз
* нақты мамандандыру.
3. Персоналды ынталандыру. Еңбек мотивациясы - бұл жұмыскерлердің еңбектік іс - әрекет арқылы қажеттіліктерді ... ... ... ... мотивінің құрамына мыналар кіреді:
* қызметкерді қанағаттандыратын - қажеттілік:
* осы қажеттілікті қанағаттандыру мүмкіндігі бар - игілік;
* игілікті ... ... - ... іс - ... ... іс -әрекетті орындауға байланысты жұмсалған материалдық және моральдық тұрғыдан шығындар - баға.
Мотивация - бұл, өзін және ... ... жеке ... ... ... ұйым ... жету үшін ... ынталандырып құлшындыратын процесс (қосымша 1) көрсетілген.
Мотивацияны басқару міндеттеріне жататыны-амалдар мен құралдар жиынтығы. Басқарушы мұны негіздеген мақсатқа жету үшін ішкі ... ... ... ... ... біліктілік талабы. Мансап - бұл адамның өз еңбегі жайлы субъективті түрде ұғыну бейнесі, өзін-өзі көрсетудің үміт жолдары және өз іс - ... ... ... ... адам өз ... ... ... таңдау мәселесіне көп көңіл бөлген. Сонымен қатар әр адам өмірде белгілі бір ... ... ... ... кәсіпорын тиімділігін көтеру үшін алдынғы қатарда, еңбек ... ... және ... білу ... ... ... ... өндіріс тиімділігін көтеруді, енгізілген ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерінің негізінде өнім мен ... ... ... ... ... жүргізу мен өндірісті басқарудың тиімді формаларын, шаруасыздықты жеңуді, кәсіпкерлікті ... ... және т.б. ... ... ... өз жұмысын басқару мен жетілдіру үшін тәжірибелік есепті белсендірек қолданудың қажеттілігін арттырады.
Кәсіпорынның үздіксіз ... ... ... материалдық ресурстармен толық жабдықтау, қамтамасыз ету табылады. Өндірістік босалқылардың үлкен үлес салмағын материалдық ресурстар құрайды. Сондықтан мүмкін болатын өз ... ... ... мен ... ... ... ... құжаттық рәсімдеудің дұрыстығы ерекше мәнге ие болады.
Есеп тауарлы-материалдық босалқылардың, ... ... ... ... ... төмендетудің қосымша резервтерін ашу және пайдалануды жүйелі бақылаудың маңызды құралы болып ... ... ... мен ... ... жасайтын нарықтық қатынастарды тиімді дамытудың қажетті шарты аудиторлық тексеру болып табылады. Қазіргі ... ... пен ... нарығының дамуына байланысты тәуелсіз кәсібі аудитке қажеттілік туады. Қазақстанда кәсіпорынды басқару жүйесінің, ішкі бақылау ... ... ... ... ... бағытталған ыңғай алуда.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты орындау барысында кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың теориялық әдістемелік негіздері қарастырылды, сонымен қатар, өнімінің бәсекеге ... және сапа ... ... мен оның мәні және ... ... және ... ... қабілеттілікті бағалау әдістері қарастырылды.
Дипломдық жұмыстың объектісі ретінде Алматы қаласындағы жауапкершілігі ... ... ... ЖШС құрылыс өнімдерін шығаратын Алматы қаласындағы қазіргі заман талаптарына сайкес келетін жаңа және ірі кәсіпорындардың бірі ... ... ... ... ... ... ... ірі автоматтандырылған желілері бар қазіргі уақыттағы заманға сай құрал-жабдықтармен жабдықталған. Кәсіпорында 119 адам ... ... ал ... ... орташа айлық еңбекақысы 42000 және 55000 теңге ... ... ... 1326 ... дейін түрлі өнім өндіреді, ал ол өнімді өткізуден түсетін түсім 1053 млн. теңгені құрайды.
Алматы қаласындағы құрылыс нарығында ЖШС ... ... 26,3 ... ... бұл ... мемлекеттік зауыттарының ішіндегі ең жоғарғы үлес болып саналады.
Қазіргі уақытта ЖШС кәсіпорны нарықта өз ... ... ... өнім ... ... ... сұранысына ие болатын кәсіпорын. Кәсіпорында өндірістік қуаттылық толық пайдаланылмайды, тек жартысы ғана жұмыс істеп тұр. Кәсіпорын жылына тек 1000 ... ғана өнім ... ... 2007 жылы тек 1300 тонна өнім өндіріліп ... ал ... ... ... ... ... отырып өнім көлемін арттырсақ, одан келетін табыста артады.
Бұл дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты болып ЖШС ... ... ... ... ... жолдарын анықтау табылады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында құрылыс саймандарын өндіру салалары жоғары қарқынды ... ... ... ... ЖШС ... өнімі әлемдік стандарттарға сай және болашақта Алматы қаласының ... ... ... ... ... ие ... комбинатының басты мақсаты жарғылық қызметті жүзеге асыру барысында таза пайда табу арқасында ... Осы ... ... ... үшін ЖШС келесі қызмет түрлерін қолданды:
* қайта өндіру және көтерме-бөлшек сауда;
* құрылыс өнімдерді өндіру және сату;
* жаңа өндірістің ... және өнім ... ... ... ... да ... түрлерін ашу және жүзеге асыру қажет болған жағдайда ЖШС ҚР-дың заңына сәйкес құжаттарды толтырады, өз қызметіне рұқсат ... ... ... А. Қ. ... Қ. Ә. ... . Оқу ... Алматы: Экономика 2009ж.
* А.Д. Шермет, Москва - ... Г.В. ... ... ... - ... ... Э. А. Санкт-Петербург 2008.
* Денисова. И.П. ... 2007 ... ... У.С. . ... - ... Ермолович Л.Л. , Минск 2007 год.
* И.Г. Ким, Т.С. ... ... ... Истаева. А.А. Вершинина. Г.С. Алматы - 2010 ... ... Э. ... Ж.Г. ... Алматы Экономика 2012
* К.Ж. Оразалин, Алматы 2011
* К.Ж. Оразалин Тәжірибе сабағына арналған оқу ... ... ... Қ.К. ... З.Н Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов, А.Ә. Жантаева, Алматы экономика 2011
* Ниязбекова Р. Қ., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. , Оқу ... / ... - 2008.- 792 ... ... В.А. . ... - ... Сатубалдин С. С. , Москва - ... ... В.Я. ... А.А. ... - 2011 г.
* Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. . - М.: Финансы и статистика, 2001 ... ... Б.Т. ... С.А. ... - 2008 ... Төлегенов Б.Т. , -Алматы; АТУ баспасы. - ... ... ... ... ... ... кестелер
ЖШС технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау

Көрсеткіштер
Өлшем бірлігі
2012
Жыл
2013
жыл
Ауытқу
(+,-)
%
1
Өндіріс көлемі натуралды түрде
Тонна
1382
1417.5
+35.5
102.5
2
Өткізілген өнім көлемі
Мың тенге
1100072
1162350
+62278
105.6
3
Өндірістік-өнеркәсіптік ... ... ... ... ... өнімділігі
Мың тенге
9244,3
9767.6
+523.3
105.6
5
Жылдық еңбек
ақы қоры
Мың тенге
71685,6
71685,6
-
100
6
Бір өндірістік-өнеркәсіптік персоналдың орташа айлық еңбек ақы
Тенге
50200
50200
-
100
7
Негізгі өндірістік қордың ... ... құны ... тенге
289755
290141
+386
100,1
8
Қор қайтарымдылығы
Тенге
3,8
4,0
+0,2
105.2
9
Өнімнің толық өзіндік құны
Мың тенге
791886
836325
+33726
105.6
10
1 тенге тауарлық өнімге ... ... ... ... ... ... ... тенге
308186
326025
+17839
105.6
12
Өнім рентабельдігі
%
38,9
39
+0,1
100,2
Кәсіпорынның салыстырмалы технико - экономикалық көрсеткіштері

Көрсеткіштер
Өлшем бірлігі
Іс-шараға ... ... ... ... ... ... натуралды түрде
Тонна
1417.5
1785.5
+368
125
2
Өткізілген өнім көлемі
Мың теңге
1162350
1462599
300249
125
3
Өндірістік-өнеркәсіптік персонал саны
Адам
119
120
+1
101
4
Бір жұмысшының еңбек өнімділігі
Мың теңге
9767.6
12188.3
2420.7
125
5
Жылдық еңбек
ақы ... ... ... ... ... еңбек ақы
Теңге
50200
51320
1120
102
7
Негізгі өндірістік қордың орташа жылдық құны
Мың ... ... ... ... ... ... теңге
836325
1036171
199846
126
10
1 теңге тауарлық өнімге шаққандағы шығын
Теңге
0,72
0.71
-
98
11
Өнімді өткізуден ... ... ... ... өнім ... ... ... өнім көлемі
өнімнің үлес салмағы, %
өзгеріс деңгейі .,%
Үлес салмағы
(+,-)
20012
2013
2012
2013
Қабырғалық қорамқалпақ
198013
185976
18
16
93,9
-2
Бір шетінен жабқ қорамқалпақ
242015,8
255717
22
22
105,6
-
Далдашалық модуль
242015,8
278964
22
24
115,2
+2
Аражабын тірек модулі
176011,5
185976
16
16
105,6
-
Жылуоқшаулағш плита
132008,6
139482
12
12
105,6
-
Сатурн плита
110007,2
116235
10
10
105,6
Барлығы
1100072
1162350
100
100
105,6
-
Өнім сапасы ... ... мен ... ... бірлігі
Нақты көрсеткіштер
Ауытқулар
2012
жыл
2013
жыл
(+; -)
%
1
Өндіріс көлемі натуралды түрде
Тонна
1382
1417.5
+35.5
102.5
2
Өткізілген өнім көлемі
Мың теңге
1100072
1162350
+62278
105.6
3
Жоғары сұранысқа ие өнім ... ... ... өнім ... ... шығарылған тауар құны
Мың теңге
22001.5
34870.5
+12869
158
7
Жоғары сұранысқа ие өнім коэффициенті
-
0,65
0,68
+0,03
104,6
8
Жоғары сапалы өнім коэффициенті ... ... ... тауар коэффициенті
-
0,02
0,03
+1
150
10
Жаңа өнім түрінің саны
Дана
1
1
-
100
ЖШС кәсіпорнының өндірістік шығындар ... ... ... мың теңге
Шығындар құрылымы, %
өткен жыл
Есепті жыл
Ауытқу
(+;-)
өткен жыл
Есепті жыл
(+;-)
1.
материал шығындары
623563
660864
37301
78.25
79.02
+0,77
2.
Еңбек ақы шығындары
74110
78614
4504
9.3
9,4
+0,1
3.
Әлеуметтік аударымдар
7968.8
8363.2
394,4
1,0
1,0
-
4.
Негізгі қорлардың амотизациясы
9562,6
10119,5
556,9
1,20
1,21
+0,01
5.
Жылыту жүйесіне
13865,6
14552,3
686,7
1,74
1,74
-
6.
Жарықтандыру
жүйесі ... ... ... ... ... ... өзіндік құны
796886
836325
33726
100
100
-
Оның ішінде:
-тұрақты шығындар
96423
105377
8953,74
12,1
12,6
+0.5
-ауыспалы шығындар
700462
730948
30485
87,9
87,4
-0.5

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру64 бет
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жайлы мәлімет72 бет
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру туралы26 бет
Бәсекеге қабілетті кәсіпорынның факторы ретінде өнім сапасын басқару102 бет
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру36 бет
Маркетинг- өнімнің бәсеке қабілеттігіне жетудің кешенді жүйесі59 бет
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттыру71 бет
Баспа ісіндегі бәсекеге қабілеттілікті арттыру жолдары43 бет
БСҰ-ға кіру жағдайындағы ауыл шаруашылығының бүгінгі жағдайын ғылыми-теориялық тұрғыда талдап, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру65 бет
Бәсеке қабілеттілікті арттыруда сервистік қызметтің мәні38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь