Денсаулық сақтау (фармация) саласын стратегиялық басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

1 ФАРМАЦИЯ САЛАСЫНДА БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.1 Фармацевтiк өнеркәсiбiнде бәсекелестік қабілетінің негізгі түсінігі,
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Фармация кәсіпорындарында бәсекелестік қабілетін бағалау
көрсеткіштері және анықтау әдістемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17

2 ФАРМАЦИЯ КӘСІПОРНЫ ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК
ҚАБІЛЕТІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
2.1 Отандық фармациялық компаниялардың бәсекелестік жағдайын
бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2 ЖК «АЛУА.Медфарм» дәріхананың технико.экономикалық
қызметіне сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2.3 ЖК «АЛУА.Медфарм» дәріхананың негізгі бәсекеге қабілеттілігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34

3 ФАРМАЦЕВТИКА САЛАСЫНДА ДӘРІ.ДӘРМЕКТЕРДІҢ
БАСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН КӨТЕРУ ІС ШАРАЛАР ... ... ... ... ... ... ... .46
3.1 Фармацевтика саласында өнімнің басекелестік қабілетін котеру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
3.2 Қазақстан тауарларының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың
инновациялық факторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың даму жолында көптеген қиыншылықтарды бастан өткізіп, кейбіреуін жеңе білдік, кейбіреуінің салдарын әлі де сезініп келеміз.
Еліміздің фармацевтика саласының тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру, дәрілік заттарды мемлекеттік сатып алуды орталықтандыру жолымен фармацевтік өнеркәсіпті дамыту мақсатында құрылды.
Республикамыздың, Үкіметіміздің алдында жоғарыда аталған, яғни нарықтық экономиканың амал – тәсілдеріне бейімделіп, өте тиімді шешіммен кәсіпқойлық іскерлікпен әртүрлі мәселелерді шешіп елімізді дамыған елдердің қатарына қосу сияқты міндеттер тұр. Бұл дегеніміз тұрғындарымыздың әл-ауқатын арттырып, әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту, әлем таныған өркениетті ел болу.
Ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігі – бұл өте күрделі ұғым. Бір жағынан, ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігі бәсекелес шетелдік тауарлар мен қызметтерге ішкі де, сондай-ақ сыртқы нарықта ойдағыдай төтеп беретін сатылатын тауарлар мен қызметтердегі экономикалық, ғылыми-техникалық, өндірістік, басқарушылық, маркетингтік және өзге де мүмкіндіктердің шоғырлануымен анықталады, екінші жағынан, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі – бұл елдің мемлекеттік және қоғамдық құрылым жүйесінің, қоғамның қоғамдық өмірінің барлық қырларын саяси-құқықтық ұйымдастыру мен реттеудің артықшылығы, мемлекеттің ұлттық экономиканың тұрақты, серпінді дамуын қамтамасыз етуі, сондай-ақ қоғам мүшелерінің осымен байланысты әлемдік стандарттарға сәйкес материалдық әл-ауқаты.
Бәсекеге қабілеттілік проблемасы әлемнің барлық мемлекеттерін алаңдатады: елдің бәсекеге қабілеттілігі елдің әлемдік нарықтағы жағдайын талдап қорытатын әрі сипаттайтын көрсеткіш. Экономикасы әлсіз елдің бәсекеге қабілеттілігінің деңгейі жоғары болмайды.
Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экономиканың жаңа деңгейіне жетуі біршама күрделі процесс. Осы процесті бәсекеге қабілеттілікті бағалауды үйренбей, оны өлшейтін көрсеткіштерді білмей басқаруға болмайды.
Бүгінгі күні басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанның бәсекелестік жағынан артықшылықтары жоқ емес. Осы артықшылыққа экономикалық жағынан тартымды әрі ішкі тұтыну үшін арзан энергия мен басқа да пайдалы кен қазбаларының запасы жатады. Сонымен бірге еліміздің экологиялық және геоэкономикалық, оның ішінде аумақтың транзиттік әлеуеті де бар.
Фармация саласын бәсекеге қабілеттілігін елдің бәсекеге қабілеттілігінен ажырата білген орынды. Фармацевтика өнеркәсібін бәсекеге қабілеттілік проблемасы елдің инвестициялық тартымдылығымен байланысты, ал елдің бәсекеге қабілеттілігі елдегі өмір сүрудің сапасымен байланысты.
1. Н.А. Назарбаев. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Әлеуметтік- экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» // Егемен Қазақстан, 27 қаңтар.- 2012 жылғы.
2. Н. А. Назарбаев. Задача науки – способствовать развитию экономики // Егемен Қазақстан, 11қараша. - 2010 ж.
3. Н. Ә. Назарбаев. Бәсеке қабiлеттi Қазақстан, Бәсеке қабiлеттi экономика және Бәсеке қабiлеттi халық деген Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19 наурыз. - 2004 ж.
4. Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2007 жылғы 6 сәуiрдегi N 310 Жарлығы "Егемен Қазақстан" 2007 жылғы 11 сәуiр N 90
5. “Инновациялық қызмет” туралы Заңы Егемен Қазақстан" 2008 жылғы 11 сәуiр N 90
6. Қазақстан Республикасының Заңы «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» (2006.07.07. берілген өзгерістерімен Казахстанская правда, 16 апрель, 2002 г.
7. Қазақстан Республикасының Кодексі Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы (2011.06.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 10 қарашадағы № 162-ө Өкімімен, 2011.06.01. № 379-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) мазмұн өзгертілді
8. Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы Қазақс-тан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 1113 Жарлығы
9. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы-ның 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 ылғы 19 наурыздағы 958 Жарлығы
10. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ж. 17 мамырдағы № 1096 Жарлығы
11. Қазақстан Республикасының фармацевтика және медицина өнеркәсiбiн дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы».Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 829 Жарлығы
12. “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
13. Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтар N 370-II Заңы Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 1-2, 1-құжат; "Егемен Қазақстан" 2003 жылғы 11 қаңтар N 8
14. Әбдiжапар Сапарбаев Инновация – негiзгi қозғаушы күш// Егемен Қазсқстан, 24 наурыз.- 2004 ж.
15. Ахметов Қ.Ғ.; "Менеджмент негіздері", Алматы, 2003
16. Бердашкевич А.П О поддержке инновационной деятельности в Японии // Инновации №7. - 2002 г.
17. Бизнес-инкубаторлар және технопарктер индустриалды иннвациялық қызметтің негізінде кәсіпкерлікті қолдаушы инфрақұрылымдық ұйымдар
18. //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009 ж. Шілде-тамыз.
19. Венчурлік капитал – ҚР-да инновациялық қызметтің қалыптасу және дамуының негізгі факторы. «Аймақтық экономиканы индустриалдық- инновациялық дамыту мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Академиялық инновациялық университеті, Шымкент, 2009ж
20. Ғылыми-техникалық әлеуеттің қазіргі жағдайы және оның даму тенденциясы //«Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты», Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы 2008 ж., №4 185-189 б.
21. Ғылымның даму нәтижелері және стратегиялық басымдықтары //«Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты», Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы 2008ж, №4 189-194 б.
22. Есентугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение производительных сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000 г.
23. Кәсіпкерліктің ресурспен қамтамсыз етудің инновациялық әдістері //«Хабаршы». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6 – Алматы, 2009.
24. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, А.Нусупова. – Алматы: Қазақ унивеситетi. – 1998. – 60 с.
25. Инновациялық қызметті ұйымдастырудағы басымдықты бағыт ретінде инновациялық ортаны жетілдіру. «Орталық Азия одағының ұлттық экономика жүйесінің мүмкіншіліктері мен интеграциялық болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Түркістан қ, 27-29 сәуір 2005, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ.
26. Индустрия өндірісін қайта құрудың инновациялық құрылымдық негіздері. «Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің II Түркістан интеграциялық форумы. 29-30 сәуір 2006. Түркістан қ. ХҚТУ, 207-209б.
27. Индустрия өндірісін интенсивті дамытудың инновациялық тетіктері //«Ізденіс –Поиск». №4. Алматы, 2008 ж. 5-9 б.
28. Қазақстанда франчайзингті қалыптастыру және дамыту мүмкіншіліктері //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
29. Концессиялық бизнестің қажеттілігі және оны пайдаланудың негізгі шарты //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
30. Купешова Сауле Телеухановна / Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республике Казахстан. – автореферат Алматы, 2002 г.
31. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат . - №2. - 2001 г.
32. Қуат Бораш Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн маңызы қандай // Егемен Қазақстан, 23 ақпан. - 2004 ж.
33. Мейірбеков А.К.; Әлімбеков Қ.Э.; "Фармация кәсіпорын экономикасы", Алматы, 2003
34. Статистика 1991-2001 десят лет независима Казахстана. Алматы. - 2002г.
35. Шумпетер Й. Теория экономическая развития. – Москва: Прогресс. 1998. – 454 с.
36. Ю. К. Шокоманов Состояние и перспективы экономического развития Казахстана в переходной период // Вестник КазНУ, Серия экономическая.- №4.- 2001 г.
37. Ұлттық инновациялық жүйені дамытудың ерекшеліктері //«Хабаршы»,
38. Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009ж. Шілде-тамыз.
39. Экономикалық дағдарыс және оны шешу жолдары //«Хабаршы». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6(70) – Алматы, 2008. 8-11 б.
        
        диплом жұмысы
тақырыбы: ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ (ФАРМАЦИЯ) САЛАСЫН СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ
«050507 - Менеджмент» мамандығы
Алшынбаева Ж.Д
Алматы, 2012
С.Ж. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті
«Денсаулық сақтау және ... ... пен ... құқық
негіздерімен» кафедрасы
«Қорғауға жіберілді»
«Денсаулық сақтау және фармациядағы
менеджмент пен маркетинг ... ... ... ... ... ... ... САҚТАУ (ФАРМАЦИЯ) САЛАСЫН СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ
«050507 - Менеджмент» мамандығы
Орындаған: ... ... ... ... ... ... сақтау және фармациядағы менеджмент» факультеті
мамандық: 050507 Менеджмент
Студент
________________________________________________________________________
диплом жұмысын ... ... __ ... ж. № ____ ... оқу орны ... ... тапсыру мерзімі «_____»______________20____ж.
Жұмысқа берілген мәліметтер:
Қазақстан Республикасының заңнамалық және ... ... ... экономикасының статистикалық мәліметтері.
Негізгі ғылыми, оқулықтық және арнаулы әдебиет.
Зерттеу нысанының (кәсіпорын) негізгі ... және ... ... жұмысын дайындаудың
ГРАФИГІ
|Бөлім|Бөлім атаулары, қаралатын бағыттарды ашатын|Бөлімге |Тапсыратын ... ... ... ... | ... | |
| | ... | ... ... ... | |«01» ... | | |«20» ... |
| | | ... |
| |- ... және ... ... іздену, | | |
| ... және ... | | |
| |- ... ... теоряалық құрамды | | |
| ... | | |
| |- ... ... | | |
| |- ... ... мен | | |
| ... ... | | ... ... бөлім: | |«21» ... | | |«15» ... | | ... |
| |- ... ... ... | | |
| |- ... ... | | |
| |- ... ... | | |
| |- ... ... ... | | ... |Өткізілген талдаудың негізінде жасау: | |«20» |
| | | ... |
| | | |«05» ... |
| | | ... |
| |- ... ... ... үшін бағыттары,| | |
| ... ... | | |
| |- ... | | |
| |- ... ... ... ... | | |
| |- ... ... | | |
| |- ... жұмысын алдын ала қорғау. | | ... ... ... 01 ақпан 2012ж___________________________
Кафедра меңгерушісі ________________________________ э.ғ.к., доцент
Жаксыгулова Г.К.
Жұмыстың ғылыми жетекшісі _________________________
Тапсырманы ... ... ... ... ... САЛАСЫНДА Бәсекелестік қабілетіН
теориялық
негіздері...................................................................
.......................8
1. Фармацевтiк өнеркәсiбiнде бәсекелестік қабілетінің негізгі түсінігі,
ерекшеліктері...............................................................
................................................8
1.2 Фармация ... ... ... бағалау
көрсеткіштері және анықтау
әдістемелері..............................................................17
2. ФАРМАЦИЯ кәсІпорНЫ өнімнің бәсекелестік
қабІлетін ... ... ... ... ... ... ... ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың технико-экономикалық
қызметіне ... ЖК ... ... негізгі бәсекеге қабілеттілігін
талдау......................................................................
....................................................34
3 фармацевтика ... ... ... ... ... Фармацевтика саласында өнімнің басекелестік қабілетін котеру
жолдары.....................................................................
.................................................46
3.2 Қазақстан тауарларының ... ... ... ... ... ... ... даму жолында көптеген
қиыншылықтарды бастан өткізіп, кейбіреуін жеңе ... ... әлі де ... ... ... ... ... мен бәсекеге
қабілеттілігін арттыру, дәрілік заттарды ... ... ... ... ... ... ... мақсатында құрылды.
Республикамыздың, Үкіметіміздің алдында жоғарыда аталған, ... ... амал – ... ... өте ... ... ... әртүрлі мәселелерді шешіп елімізді дамыған елдердің
қатарына қосу сияқты ... тұр. Бұл ... ... әл-
ауқатын арттырып, әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту, әлем ... ел ... ... ... ... – бұл өте күрделі ұғым. Бір
жағынан, ел ... ... ... ... ... мен ... ішкі де, ... сыртқы нарықта ойдағыдай төтеп
беретін ... ... мен ... ... ғылыми-
техникалық, өндірістік, басқарушылық, маркетингтік және өзге ... ... ... екінші жағынан, экономиканың
бәсекеге қабілеттілігі – бұл елдің мемлекеттік және ... ... ... ... ... барлық қырларын саяси-құқықтық
ұйымдастыру мен реттеудің артықшылығы, мемлекеттің ұлттық ... ... ... қамтамасыз етуі, сондай-ақ қоғам мүшелерінің
осымен байланысты ... ... ... ... әл-ауқаты.
Бәсекеге қабілеттілік проблемасы әлемнің барлық мемлекеттерін
алаңдатады: елдің бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... әрі ... көрсеткіш. Экономикасы әлсіз елдің
бәсекеге қабілеттілігінің деңгейі жоғары болмайды.
Қазақстан ... ... ... мен ... ... жетуі біршама ... ... Осы ... ... бағалауды үйренбей, оны өлшейтін ... ... ... күні ... ... ... ... бәсекелестік
жағынан артықшылықтары жоқ емес. Осы ... ... ... әрі ішкі ... үшін ... энергия мен басқа да пайдалы кен
қазбаларының запасы жатады. ... ... ... ... және
геоэкономикалық, оның ішінде аумақтың транзиттік ... де ... ... ... ... елдің бәсекеге
қабілеттілігінен ажырата білген орынды. Фармацевтика өнеркәсібін бәсекеге
қабілеттілік проблемасы елдің инвестициялық ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі елдегі өмір сүрудің сапасымен байланысты.
Бәсекеге қабілеттілік бәсекелестік артықшылықтың болуын ... ... ... ... ... ... ... ықпал ететін нарықтағы стратегиялық және тактикалық өзгерістер
(сұраныстың өзгеруі, демографиялық өзгерістер, табиғи құбылыстар және т.б.)
ықпал етеді.
Қазақстан ... ... ... ... және ... қалыптасуы мен дамуы өркениетті ел болудың ... ... ... ... атты даму Стратегиясы бәсекелестік нарықтарды құру,
монополияға қарсы құралдарды реттеуді қамтамасыз етудің қажеттілігін ... ... ... ... ... мемлекет, экономика құру
мемлекетіміздің негізгі мақсаты болып отыр. Себебі Дүниежүзілік ... (ДСҰ) ... ... ... жас мемлекет үшін бәсекеге қабілетті
өнім шығару өте қажетті болып табылады.
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына ... 2012 ... ... ...... ... басты
бағыты» деп аталатын Жолдауда «жергілікті шағын және орта ... ... ... қаперде ұстаған жөн» деп ерекше атап көрсетілді.
Бүгінгі таңда нарықтағы сауда күрделеніп отыр және ол жаңа ... жаңа ... ... етіп ... ... бәсекеге қабілетті өнім өндіру
бағытында күрделі жұмыстар атқарылуды қажет етіп отырған жағдай бар, яғни
бәсекелестік ... ... ... қоғамдық қажеттілікті жылдам
қанағаттандыруға, инвестицияны меңгеруге, ғылыми-техникалық ... ... ... сапаны көтеруге итермелейтіні белгілі.
Осылайша бәсекелестік процесске қатысушылар іріктеліп, халықаралық еңбек
бөлінісіндегі ұлттық ... ... ... көтереді.
Негізінен төлем қабілеті жоқ, өте тиімсіз фармация кәсіпорындар
жүргізетін дағдарысқа қарсы ... ... ... ... сан ... ... алуы ... яғни оларға салықтық жеңілдіктер, қарыздың
құрылымдануы, банктік ... ... ... ... өткізу нарығын кеңейтуге
жәрдемдесу, мемлекеттік тапсырыстарға ұсыну жатады.
Фармацевттік саласында жүргізудің нарықтық ... ... ... меншіктегі фармация кәсіпорындардың ... ... және ... өнім өндіру барысында бәсекеге қабілетті өнім түрлерін өндіру өте
қажетті болып отыр.
Басқару саласы ғылымдарының ... ... ... талдауда
компанияларды стратегиялық басқару процесінің құрамдас бөлігі ретінде
қарастырады. ... ... (SCIP) ... ... деңгейде
айналысатын халықаралық талдаушылар қоғамы мүшелерінің, атап айтқанда ... А. ... Р. ... және т.б. жұмыстарын ерекше атап өтуге
болады. Осы ғалымдардың ... ... ... ... ... ... және ... бәсекелетік бейіндерді талдау,
бенчмаркинг, сценарийлерді талдау, бәсекелестерді ... ... ... ... және т.б. сияқты бәсекелестерді талдау мен
бағалаудың техникалық тәсілдерін әзірлеудің күрделі мәселелеріне арналған.
Сондықтан дипломдық ... ... ... ... ... арттырудың ұйымдастыру-экономикалық механизмінің
жұмысын зерттеу әрі қолданылатын теориялық тәсілдемелер мен кәсіпорындардың
практикалық қызметін қорытып талдау және ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік
артықшылықтары мен олардың ... ... ... анықтау болып табылады,
Осы мақсатқа сәйкес диплом жұмыста келесі зерттеу міндеттері қойылды:
- нарықтың ... ... ... ... мәні,
маңызы мен көрсеткіштерін зерттеу;
- фармацевтика өнеркәсібінде фармация ... ... ... мен ... талдау;
- өнеркәсіптің отандық фармацевттік кәсіпорындары жұмыс істейтін
бәсекелік ортаның дамуының негізгі үрдістерін және ... ... ... ... ... ... жағдайда жеке фармацевттік
кәсікерліктерді бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... кәсікерліктерді кәсіпорындардың даму стратегиясын тиімді
іске асыруға мүмкіндік беретін өңірлік нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін
арттырудың ұйымдастыру-экономикалық ... ... жеке ... кәсікерліктерді бәсекеге қабілеттілігін бағалау
әдістемесін бәсекелік ортаның өзгеруінің серпінді аспектілерін ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттырудың
ұйымдастыру-экономикалық механизмін іс жүзінде іске ... ... ... ... әдістемесін әзірлеу;
-зерттелетін фармацевтика ... ... ... ... ұсынылған ұйымдастыру-экономикалық механизмін
қолдану жөнінде практикалық ... ... ... және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік
проблемасына ерекше назар аударады, соған ... ... ... ... түрткі болған кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілік
проблемасы әлі де болса ... ... пәні ... ... ... ... ... процестері болып табылады.
Дипломдық жұмыстың объектісі – Алматы облысы Райымбек ауданда
орналасқан ЖК ... ... ... ... ... ... және теориялық негізі. Осы зерттеудің
әдістемелік және теориялық базасы экономикалық теория классиктерінің
еңбектеріне, ... ... ... ... ... жоспарлау мен бәсекеге қабілеттілікті басқару, фармацевттік
фирмалардың қызметін талдау мен бағалау, ... ... ... ... мен ... ... ... заңдары мен нормативтік-құқықтық актілеріне, Қазақстан
Республикасы Президентінің 2012 жылға ... ... ... ... ... ... логикалық, салыстырмалы,
диалектикалық және т.б. таным әдістері пайдаланылған.
Дипломдық жұмыстың зерттеудің ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеулердің
нәтижелері, автор зерттеу ... ... ... ... ... мен ... деректер
пайдаланылды.Еліміздегі ұзақ мерзімді стратегияға ерекше көңіл бөлінді.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... бәсекелестік жағдайын талдау негізінде дәрі
-дәрмектер к өнім нарығындағы бәсекелік ортаның ерекшеліктері ... ... ... және ... ... ... ... жағдайда ірі және орта фармацевтика кәсіпорындардың дамуының
стратегиялық бағыттары ретінде ... ... ... ... ... ФАРМАЦИЯ САЛАСЫНДА Бәсекелестік қабілетіН теориялық негіздері
1.1 Фармацевтiк өнеркәсiбiнде бәсекелестік қабілетінің негізгі
түсінігі,
ерекшеліктері
Елімізде ... ... ... ... ... ... өнімдердің бәсекелік қабілетін арттыру мәселесін алдыңғы қатарға
қойды. Бәсекелік отанның дамуы шығарған өнімдердің сапасын ... ... ... өнім ... Фармация кәсіпорынның,
саланың дамуына ықпал ететін негізгі ... ... ... өзі дәлелдейді.
Өнімнің бәсекелік қабілетінің ... ... ... ... ... ... және ... қызметті шектеу
туралы" Заңында: "бәсеке – рынок ... өз ... ... ... ... тауар рыногындағы тауарлар (жұмыстар, ... ... ... жағдайына олардың әрқайсысының бір жақты ықпал
ету мүмкіндігін, тиімді шектейтін және тұтынушыларға қажетті ... ... ... ... ынталандыратын жарыстастығы" –
деп көрсетілген.
Бәсекелестік бұл өндірушілер арасындағы күрес немесе жабдықтау-шылар,
фармация ... ... ... өнім ... және өнімді тиімді
өткізу үшін күрес. Нарық жүйесінде бәсекелестік ... үшін ... ... ... лайықты орын алу үшін күрес. Ол тауарлардың сапасы мен
арзандығына байланысты. 19 ғасырдың ... ... ... бәсекелестік
кең өріс алды. Мұндай ... ... пен ... ... ... ... Ол тұтынушылардың талабы мен есептесіп, тауардың ... ... ... ... ... ұлғайтуға өнім бірлігіне
шығынды азайтуға ынталандырды.
Бәсекелестіктің ... 2 түрі ... 4б] ... ... ... – бұл ... тауар өндірушілері арасында
болады. Онда ең жоғарғы еңбек өнімділігі бар, ғылыми техниканы ... ... ... ... ... ал артта қалған Фармация
кәсіпорынның табыстары төмен болады, тіпті күйреуі мүмкін.
2.салааралық ... – бұл ... ... салалар арасындағы
күрес. Мұнда төмен деңгейдегі пайда табатын саладан капитал пайда деңгейі
жоғары салаға құйылады. Оның ... жаңа ... ... көптеп
шығарылып халықтың әл-ауқаты жоғарылайды. Ол саладағы пайда деңгейі
төмендегенде ғылыми ... ... ... жаңа ... пайда
болады, сапасы жоғарылайды, халықтың табысы көбейген ... ... ... жаңа сатыға өсе береді.
2. Еркін бәсекелестіктің негізгі ... – бұл ... ... ... ... қай ... ... кәсіпкерлікті қоюға еркі бар. Кәсіпкерліктің алуан түрі бар:
1. өзі араласып кәсіп жасайды;
2. жұмысшылар жалдайды;
3. акция облигация сатып алады;
4. акциясын ... ... ... ... ... ... кәсіпкер немесе бәсекелестікке қатынасушылар өз ақшаларына
қосымша пайда тауып байлығын ... ... кем ... сол ... күн ... ... ... жағдайын ұсыныс пен
сұраныстың ауытқуы бір салада ... көп ... ... ... ... ... жетіспейді. Бұл фирманың табысы өссе 2- шісі күйрейді. Сонда
өндіріс пен капитал ... ... Ол ... ... әкелді,
яғни нарықты басып алады. ... ... ... бұл ... ... ... – бұл ... Таза монополия өнім
шығаратын бір фирма бәсекелестігі жоқ. Оның 4 ... ... ... тек қана бір фирма.
2. Cатылатын тауарлардың орнын басатын тауар жоқ.
3. Монополист ... ... және ... ... ... ... ... өте алмайтын кедергі қояды.
Нарықтық экономиканы дамытудағы бәсекенің мәнін XVIII ... ... ... Адам Смит ... ... қол"
қағидасында ашып көрсеткен. Адам Смит бойынша бәсеке механизм іспеттес, сол
арқылы жеке көзқарастар мен экономикалық ... ... ... игіліктердің тиімді бөлінуі жүзеге асады, пайда мөлшері теңеледі
.
Қазіргі ғалым ... өз ... ... ... жаңа ... сипаттап, бәсеке теориясының дамуына ... ... ... ... А.Ю. ... ... ... бәсеке
– нарық сегментінің тиісті бөлігінде, тұтынушының шектеулі көлемдегі төлем
қабілеті бар ... үшін ... ... ... [10: ...... бір ... жету үшін заңды немесе жеке тұлғалар
(бәсекелестер) арасында болатын тартысты бейнелейді ... Г.Л. ... ... ... [10: ... – бұл ... объективті немесе субъективті қажеттіліктерін
заңдылық шеңберінде, не қалыпты ... ... ... тартыс барысында жеңіске немесе басқа да ... ... ... ... басқару үрдісі. Бәсеке қандай
да бір қызмет аясында жақсы нәтижелерге жету үшін ... ... ... ... ... ... жағдайы үшін, мол пайда алуға
бағытталған күрес деп айтса да болады.
"Нарықтық экономиканың анықтамалығында" бәсеке ... – жеке ... ... ... ... ... арасында өз мүддесі
жолындағы бәсекені айтады. Нарықтық экономикада бәсекелестік ... ... ... Оның күш-қуаты стихиялы сипатқа ие, егер ол басқа
мехенизмдермен ... ... ... ... экологиялық
және басқа да қажетсіз зардаптарға ұрындыруы мүмкін.
Қазақстандық бір топ ... ... ... төмендегідей
анықтама береді: "бәсекелестік қабілет - өнімдердің нақты ... ... ... сондай-ақ оны қанағаттандыруға кеткен
шығындармен бейнелейді". Сол сияқты, тамақ өнеркәсібінің бәсекелестік
қабілетін ... ... ... ... С.Б. ... ... ... бәсекелестердің нарыққа ұсынған ұқсас
тауарларымен салыстырғанда, ... мен ... ... ... деген
пікір білдіреді [8: 4б].
Өнімнің бәсекелік қабілетін оның бағасы арқылы ... ... ... Бұл ... ... ... әдістемесін
жақтайтындардың анықтамаларында көрсетеді. Олардың пікірінше, тауардың
бағасы – оның тұтынушылық және ... ... ... ... ие. Бағасына байланысты тауарлардың айырмашылықтары қалыптасады,
осы себепті тауарлар бір-бірімен бәсекеге ... ... бұл ... ... ... ... өйткені, біркелкі тұтынушылық сипатқа ие
тауарлар әртүрлі бағамен сатылуы мүмкін.
Өнімнің бәсекелік ... екі топ ... ... ... қарастыру жағдайлары да кездеседі, яғни, өнімнің
сапасы мен қарастырылатын өткізу нарығының талаптары ... ... ... ... болу үшін өткізілетін нарықтың тиісті талаптарына
сай жоғарғы сапалы болуы тиіс. Алайда, бұл жағдайдың өзі өнімнің ... ... ... ... ... ... ... барысында
басқа тауарлар мен салыстыру арқылы анықталады.
Қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру деңгейі және оған ... ... ... ... ... ... бәсекелік
қабілеті тұтынушылардың бір өнімнен екіншісін жоғары бағалау ... ... ... ... өнімнің бәсекелік қабілеті –
оның ұқсас басқа өніммен айырмашылығында ғана ... ... де ... ... ... ... оның ... қажеттілік үшін
құндылығымен анықталады. Әр бір тұтынушы қандай да бір өнімді сатып ... ... ... тиімділігінескереді. Егер, өнім тұтынушылардың
қажеттілігіне сай болып ... онда оның ... ... ... ... ... ... тұтынушы, бір жағынан, өнімнің ... ... ... ... оған ... шығынды ойлайды.
Бұл жерден шығатыны, өнімнің бәсекелік қабілеті – бұл ... ... ... ... салыстырғанда жоғары
тұтынушылық қасиеттерімен, төмен бағамен, тартымдылығымен және ... өтеу ... ... ... Бұл ... ... ... маңызын мейлінше толық түрде ... ... ... ... ... ... бірнеше маңызды қасиеттерге
ие [14: 23 б]:
1) бәсекелік ...... ... яғни ол ... ... арқылы анықталады;
2) ол динамикалық шама, яғни уақытқа байланысты өзгереді, тауардың
өмірлік циклына және басқа да жағдайларға тәуелді;
3) әр бір ... жеке ... әр бір ... ... өздігінше әсер етеді. Сондықтан, өнімнің бәсекелік қабілеті
құбылмалы сипатқа ие;
4) бәсекелік ... ... яғни ол ... ... бір ... ҒТП даму деңгейіне, қоғамдық еңбек жүйелеріне және ... ... ... әсер ... ... ол оның ... ... маңызды.
Осы жағдайларға байланысты, бәсекелік қабілетті жүйелі түрде, ... ... ... сай, тұтынушы үшін де, өндіруші үшін де зерттеу
қажет.
Сонымен ... ... ... ... ... ... жинақтай келе, келесі пайымдауларды атап өтуге болады:
–өнімнің бәсекелік қабілеті – бұл тек ... ... ... Бәсеке жоқ жерде өнімнің бәсекелік қабілеті туралы сөз болуы
мүмкін емес;
–бәсекелік қабілет – ... ... ... ол ... ... ... тауарларды бір-бірімен салыстыру
арқылы анықтайды;
– өнімнің бәсекелік қабілеті – бұл өнімнің бәсекелес өндірушілердің
ұқсас ... ... ... ... ... төмен
бағамен, тартымдылығымен және оның қажеттілікті өтеу ... ... ... айтқанда, өнімнің нақты ... ... – оның ... ... ... бәсеке қабілеті өнімді қалыптастыру тұтынушылардың талғамын
қанағаттандыратын ... және ... әрі ... сипаты тиімді
ерекшеліктер арқылы жүзеге асады;
– өнімнің бәсекелік қабілеті уақыт ағымына, өткізу нарығына, ... ... ... ... ... ... ... түпкі нәтижеде, фармация кәсіпорынның
бәсекелік қабілетін анықтайтын көрсеткіш екенін ... ... ... да ... ... ... ... қабілеті сияқты, фармация кәсіпорынның бәсекелік
қабілетіне қатысты біріңғай қалыптасқан тұрақты ... жоқ. Бұл ... ... көзқарас қалыптасқан, олардың негіздері болып ... ... ... ... ... өткізу көлемі саналады.
М. Портердің негіздеуінше фармация кәсіпорынның ... ... бес ... күші ... бір саланың бәсекелес ... ... ... ... ... ... ... болатын бәсеке;
– салаға жаңа бәсекелестердің ену қаупі;
– тасымалдаушылардың саудаласу мүмкіндіктері;
– тұтынушылардың ... ... бір ... ... ... ... кәсіпорынның
бәсекелік қабілеті» деп – оның бәсекелес ... ... ... тәжірибелік іскерлігі, персоналдардың білімі,
стратегиялық және ... ... ... ... ... ... айтады.
Біздің көзқарас бойынша, төмендегі анықтама фармация ... ... ... ... ... және әдістемелік тұрғыдан ... ... ... ... және ... емес ... тауарлары тұтынушыларға ұнамды, дер кезінде ... ... ... мүмкіндігі бар фармация кәсіпорын бәсекеге қабілетті"
болып саналады.
Өнім мен ... ... ... ... тығыз байланысты
болғанымен, мағыналары жағынан ерекшеленеді. Негізгі ерекшелену белгілері
мыналар:
... ... ... ... ... бір ... ... анықталса, фрмация кәсіпорынның бәсекелік қабілеті,
салыстырмалы түрде, ұзақ ... ... ... ... өнімнің бәсекелік қабілеті тұтынушылардың әсеріне тікелей
байланысты. Ал фрмация кәсіпорынның тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... стратегияларды
енгізіп отырады. Фармация кәсіпорынның бәсекелік қабілетті ... ... ... мен ... үшін ... ... үшін
өндірістің тиімділігі мен шығындық көлемі қызықтырмайды;
– үшіншіден, ... ... ... өнім түрін шығарумен
қатар, өндіріске байланыссыз басқа да қызмет түрлерімен айналысуы ... ... ... және т.б). ... ... қабілеті барлық өнім ассортиментінің бәсекелік қабілетіне және әр
бір қызмет түрінің ... ... ... ... өнімнің бәсекелік қабілеті Фармация ... ... ... ... ... ... ... Мәселен, өнімнің
бәсекелік қабілетін бағаны төмендету арқылы қамтамасыз етуге болады.
Алайда, осы ... ... ... ... ... ... ... табыс
болмауы да мүмкін. Бұл кезде Фармация ... ... ... ... ... оның ... ... төмендеуі де мүмкін.
Сонымен фармация ... ... ... ... қабілетіне қарағанда, экономикалық маңызыжағынан кең ... ... ... ... ... келесі факторлармен
анықталады:
– өнім сапасының нарықтық және ... ... ... сай
болуымен;
– сатып алуға, жеткізуге кеткен шығындармен;
-тұтынушыларға тиімді уақытта жеткізу ... ... ... ... ... және сенімді
әріптес болатындығы туралы дәлелімен.
Біздіңше, өнімнің бәсекелік қабілеті 1-суретте көрсетілген негізгі
кешенді үш факторларға тәуелді:
1. ...... ... ... ... ... ... сол арқылы осы өнімді тұтынушылар тобын
анықтайды.
2. Жоғары сапа – бағалық емес ... ... ... ие. ... ... бәсекелік қабілетінің кешенді көрсеткіші ретінде қарастыруға
болады.
3. Баға – ... ... ... ... өнімге деген сұраныс пен
ұсыныс тең болғанда баға мен құн да ... ... ... ... төмендетеді, ал керісінше нарықтағы сұраныс артса, онда өнімнің
бағасы құнынан әлде қайда жоғары ... 1. ... ... кешенді үш факторы.
Нарықтық экономика ... баға ... ... ең ... құн заңына сай ... ... ... төмен баға өнімнің бәсекелік қабілетінің кепілі болады.
Аталған 3 факторды кешенді түрде қарастырған жөн. Көп функционалды
міндеті, ... ... және ... ... бар өнім ... ... бола
алады. Бұл факторлар үнемі бір-бірін толықтырып отырулары қажет. Автордың
пікірінше, ... ... ... ... фармация
кәсіпорынның сапа жүйесін жетілдіру, ең ... ... ... ... ... тиіс. Дәрi-дәрмек препараттардын
сапасы адам өмірінің қауіпсіздігімен тікелей байланысты. ... ... ... ... сай ... ... ... жағдай.
Жалпы экономикалық қауіпсіздік ұғымын басты назарда ұстау қажет ... ... ... тез қарқынмен ұзақ мерзімді тұрақты дамуы
қалыптасады. Бұл жағдай ... ... ... ... ішкі ... ... ... қабілетті өнімді тиімді әдіспен, жан басына
шаққандажеткілікті көлемде өндіру, оны тоқтаусыз өткізуді ... ... ... арттыру механизмі – бұл фармация кәсіпорынның
нәтижелі ... жету ... ... ... ... ... ... білген механизм осы фармация кәсіпорынның
нарықтағы бәсекелестерімен ұзақ ... ... ... ... негіз
болады.
Өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру механизмі нарықтық сұраныс пен
ұсыныстың жалпы жағдайына, қоғамның ... ... ... мен ... ... пен ... экология талаптарына, сонымен қатар,
Фармация кәсіпорынның мүмкіндіктеріне сай болуы тиіс.
Дәрі-дәрмектердің өнімдері ... ... ... сай басқа сала
өнімдерімен ерекшеленеді. Ең ... ол ... адам ... ... құрамындағы белок, май және органикалық қосындылардың
үлесі, сақталу мерзімі, иісі, түсі, дәмі ... Осы ... бұл ... ... қабілетін арттыру жағдайына өзіндік ықпалын тигізеді.
Өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру ... ... ... ... ... жүзеге асыратын бірнеше тетіктерге тәуелді. Бұл
тетіктерді өзіндік сипаттары бойынша, 4 топқа бөлінеді:
1топ – ... ... ... ... ... ... сапа жүйесін жетілдіру;
2 топ – өнімнің ... ... ... ... ... саясатын реттеу;
3топ – өнімнің тартымдылығын арттыру немесе фармация кәсіпорынның
маркетингтік ... ... топ – ... ... ... қамтамасыз ету немесе өндірісті
мемлекеттік қолдау.
Бұл тетіктердің әрбірі белгілі бір дәрежеде нарықтағы тұтынушылардың
сұранысы мен ... ... ... ... байланысты ықпал
етуі мүмкін.
Қандайда бір бәсекелік тетікті қалыптастыру немесе оны іске асыру ... ... өнім ... ... мен ол ... өткізу
ерекшеліктеріне байланысты ұсынылған топтағы тетіктерді іске ... ... және ... бар (2 ... ... қалыптастыру
тетіктері
|Өнім сапасын арттыру|Баға саясатын |Өнімнің ... |
|- ... сапа ... |тартымдылығын |мемлекеттік ... |- ... баға ... ... ... ... |- ... ... |- БСҰ кіру |
|- ... орган |айқындау; |және бағалық |қарсаңында ... |- ... ... |өндірушілерді |
|қасиеттерін ... ... ... |заңдылық |
|жақсарту; ... |- ... ... ... ... ... |мүмкіндіктерін |кәсіпорынның сауда|- Инвестиция- ... ... ... ... ... |лық ... |
|жетістіктерді |- ... ... ... ... ... ... ... |
|- Өндірісті ... ... ... шараларын|
|диверсификациялау; |анықтау; |- Өнімнің сыртқы |енгізу; |
|- ... |- ... ... мен |- ... |
|дифференциациялау; |бәсеке жағдайына|жағымдылық ... |
|- ... ... ... |қасиеттерін |салаларды ... ... ... ... ... ... |
| ... |- Маркетингтік |- Бәсекелік |
| | ... ... ... |
| | ... мен | |
| | ... | |
| | ... | ... 2. Өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру жолдары
Ендігі кезекте, өнімнің бәсекелік ... ... ... ... ... құрамалары мен олардың маңыздылығын сипаттап
өтейік.
Әлемдік нарықтың қатаң ... мен ... ... ... ... сол ... мен ... ұстануын қалайды. Өйтпеген
жағдайда, әлемдік нарықта осы өнім ... ... ... ... ... ... ... ықпалымен, еліміздің ішкі
нарығын және енуге мүмкін ... ... ... нарықтарын
"игеріп алуы" қиын емес.
Әсіресе, бұл мәселе елдердің Халықаралық Сауда ұйымына кіру ... ... ... ... Ішкі ... ... өндірушілерге кедергісіз
ашылуы отандық өнімнің оларға тосқауыл боларлық бәсекелік қабілетіне
сүйенеді. Қазіргі ... ... 130 жуық ... әлемдік сапа жүйесін
бақылайтын Халықаралық стандарттау ұйымына мүшелікке өткен. Бұл ұйымның 7
қағидадан ... ... ... ... отандық фармация
кәсіпорындары өнімдерін сәйкестендіру - әлемдік нарықта бәсекелесудің алғы
шарты. Ол қағидалар фармация ... ... ... үрдістерді айқындауға;
– олардың реттілігі мен өзара байланыстарын белгілеуге;
– оларды тиімді пайдалану мен бақылаудың әдістерін анықтауға;
... ... ... және ... ... етуге;
– үрдістерді бақылауға, өлшеуге және талдауға;
– жоспарланған нәтижелерді алуға және осы үрдістерді әрдайым жетілдіруге
қажетті шараларды іске ... ИСО ... ... сай осы ... ... да, ішкі ... нарықтағы дәрі-дәмектердің өнімдерінің
бәсекелік қабілеті, ең алдымен, олардың сапасына ... ... ... сапасы – "бұл оның белгіленген мақсатына сай ... ... ... ... ... Өнімнің бәсекелік ... ... ... сапа ... ... ең алдымен, Халықаралық сапа
стандартының талаптарына ... ... ... ... сапасы адам
өмірінің қауіпсіздігімен тікелей ... ... да, ... ... сай ... қадағалау маңызды жағдай. Стандарттағы
талаптар тамақ өнімдерінің адам ... ... ... өнімнің химиялық,
биологиялық құрамын анықтап, олардың шекті мөлшерін белгілейді, олар адам
ағзасына қажетті ... ... ... тиіс (белоктар, майлар,
көміртегілер, минералдық элементтер, витамРайымбек, т.б). Бұл ... ... ... ... ... ... ... жүйенің тиімділіктерін бақылаудың дұрыс
шешімі болмақ.
1.2 Фармация кәсіпорындарында бәсекелестік қабілетін ... және ... ... ел ... ... алып ... экономикаға
көшуімізге байланысты ел экономикасы түбегейлі ... ... ... ... ... шаруашылық қатынастар жүйесіндегі
терең әрі ауқымдды өзгерістер көрініп, еркін ... ... ... ... жеке ... билігі т.б. осы секілді ұғымдар ене бастады. Ал ... ... ... яғни ... ... ... ... жасауы, қызмет көрсетуі, өнім өндіруі – бәсеке ... ... ... одан әрі ... ... ... және сыртқы орта факторларының анықталмағандық
жағдайында ұзақ ... ... ... ... ... ... өркен жаюының кепілдігін ... ... ... пен ... ... ... жүйесі, сондай-ақ бәсеке
қабілетті ... ... ... ... ... ретінде әртүрлі
функционалдық бағыттағы және ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін ұйымдар үшін әсіресе өзекті болып отыр.
Қазіргі кезде көптеген фармация кәсіпорындар үшін ... ... ... арттыру ең негізгі мәселе болғандықтан
көпшілік тарапынан осы бір мәселеге көп көңіл аударуда. Ол сату ... ... ... ... ... ... ... стратегияларының басты ажырамас құралына айналды. Осыған
сәйкес ... ... әрі ... ... бағаларын
төмендету арқылы әрі нарықта бар өнімдерден сапалық көрсеткіштері жағынан
ерекшеленетін өнімдерін өндіру арқылы ... ... ... ... ... ұмтылуы керек.
Бәсеке қабілеттілік ұғымы көпжақты болып, ... ... ... ... ... ... бөліктерін сондай-ақ оның негізгі
сипаттамалары болып табылатын сапа және ... ... ... ... ... әдебиеттерде ұлттық экономиканың және аймақтық бәсеке
қабілеттілігі ұғымдары ... Әр ... ... ... бәсеке
қабілеттілігі оның бәсеке қабілеттілігі элементерінен және мақсатқа жетуде
олардың өзара ұйымдасуынан тұратынын негіздейді.
Фармация ... ... ...... ... ... сату уақыты мен нарықта бәсекеге түсетін ұйымдардың салыстырмалы
нәтижелерінде ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі–бұл экономи-калық,
техникалық, ұйымдастырушылық мүмкіндіктердің жиынтығы.
Фармация кәсіпорының бәсеке қабілеттілігі – бұл бәсекелестік күрес
жағдайында өзінің алып ... ... ... ... қалуға немесе
кеңейтуге жеткілікті әлеуеті.
Фармация фирманың бәсеке қабілеттілігі – фармация ... ... ... ... ... ... экономикалық
көрсеткіштерін және потенциялын қамтиды.
Байқалғанындай бәсеке қабілеттілігінің екі жағы бар. ... ... ... және ... ... (тауардың жоғары сапасы, тауардың
қосымша ... ... ... ... ... нақты қызметі т.с.с)
және нақты жағдайдағы тауар сату міндеттерінің ... ... ... бар ... ... алушы, оның мүмкіндігі және өзіндік талғам
шкаласы ... ... ... фармация кәсіпорындардың ... ... ... жеке ... ... жеңіс бәсеке қабілеттілік нәтижесін бейнелейді.
Ал бәсеке қабілеттілік пен ... ... ...... ... ... сипаттауға болады. Әдетте бәсеке қабілеттілік
бейімділік және жаңашылдық секілді екі ... ... ... ... ... ... кәсіпорының сыртқы ортамен
қатынасының Медфармсы және ұйымшылық ... ... ... ... Өз ... ... ... мүмкіндігі және минималды
өзіндік құн, технологиялық, ... ... ... ұйымшылдық
процестерді қайта құру ретінде ұғынамыз. Егер де ... ... ... орта ... ... ... көрсетсе, онда
жаңашылдық өз іс-әрекетінде шешім қабылдау және жаңа элементтерді ... ... ... бағытын сипаттайды.
Бәсеке қабілеттіліктің екі ... ... ... ... ... элементтеріне сүйенеді. Жеке тұғыдан алғанда
бейімділік қасиеті ұйымның әркелкі өнімдер өндіретін технологиялық құрал-
жабдықтары және ... ... ... ... болмайынша
қалыптаспайды.
Бәсеке қабілеттілік ұғымының екінші ... ... ... жаңашылдық
жаңалықтың екі түрін игеру мүмкіндігіне сүйенеді. Бір тұсы бұл ... ... ... ... жаңалық болып
табылады. Мұның құрамына құрал-жабдықтар мен ... ... ... және ... техникалық қамтамасызету, сондай-ақ,
өнімдерді өндіру технологиясы аясындағы жаңалықтарды игерудің әдістері мен
тәсілдері кіреді.
Жаңашылдықтың келесі ... ... - ... ... Мұндай жаңалықтың техникалық базасы ретінде ... ... ... ... ... бәсеке қабілеттілігінің деңгейіне негізінен
мынандай басты ... әсер ... ... ... ... дәрежесі мен ғылыми-техникалық
деңгейі;
– жаңа өнер табулар мен жаңашылдықтарды қолдану;
– қәзіргі заманға сай автаматтандырылған және ... ... ... ... пен жаңашылдық ұйымның бәсекеқабілеттілік қасиетін
қалыптастыруға қажетті және жеткілікті ... ... ... ... ... бірі – ... кәсіпорынның
бәсеке қабілеттілігін ... ... ... және сол ұйымның
нарықтық орта элементтерімен бәсеке қабілетті басқару жүйесін құру. ... ... жаңа ... ... ... ... ... құру процесін жеделдеткен жөн. Сонымен қатар бәсеке
қабілетті басқару жүйесінің ... ... ... және ... ... түсу ... негізгі ұғымдардың арасында ең танымал әрі іргелі экономикалық
санат болып ... ... ... ... ... ... мен ұйымның бәсекеге қабілеттілігі сияқты ... ... Осы ... арасында белгілі себеп-салдары бар өзара
байланыс орнаған. Ұйымның нарық ... ... ... ... осы ұғымдардың жиынтығына сүйенеді. ... ... ... ... заңнама ережелерінде дәстүрлі нарық экономикалы
мемлекеттер нарықтың белгіленген бәсекелі ортасын қамтамасыз ете отырып,
оны ... ... ... ... бәсекеге нарықты реттеуші ғана емес, сонымен
бірге ынталандырушы функция да ... ... ... айтқанда бәсеке
өндірісті және тауар массасының сапасын дамыту, ... ... ... ұғымының дамуына ресейлік және қазақстандық ғалымдар
айтарлықтай үлес қосты. Бұған ... ... ... ... өзгеруі мен оның әлемдік интеграциялық процестерге қатысуы дәлел
болып отыр.
Бәсеке пайда болып дамитын жерде бәсекелестік ... ... ... ... әлемдік экономиканың дамуы классикалық
теорияларды қайта қарауды қажет ... ... ... бәсекелестік
артықшылық теориясын әзірлеген, сондай-ақ ұйымның ішкі де, ... ... ... елде қалыптасқан ахуалға байланысты
екенін тұжырымдаған М. Портердің зерттеулерінің маңызы зор. М. ... ... ... ... ... ... ... құрылымы мен бақталастығы; салалас және қолдайтын салалардың
даму деңгейі жатады [10: 8б].
Бәсекелестік артықшылыққа өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... ... ... орынды сегменттеу арқылы қол
жеткізуге болады. Г.Л. Азоев осы ... ... ... артықшылықты
қалыптастыру талаптарына жаңалық енгізуді, нарықтың қажеттілігіне жылдам
ден қоюды қосты.
Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... қолында бар ақпараттың шектеулі ... ... ... жету ... ... ... жылдам өзгеруіне орай ұйым қалыптастырып іске ... ... ұзақ ... бойы ... ... бәсекелік артықшылықтардың барын белгілейтін
нәтиже болып табылады, ... ... ... экономика қолданылатын
объектіге байланысты оны әрқалай түсіндіруге болады.
Дәрехананың бәсекеге ... оның ... ... талдау
нәтижелерінің негізінде алынады. Осы ... ... ... бәсекеге қабілеттілікті, жұмыстың тиімділігі мен тұрақтылығын,
сондай-ақ бәсекелестік ортасының даму жағдайы мен оның даму үрдістерін
арттыру факторлары ... ... ... ... ... ... ... мен бағалаудың әр түрлі тәсілдемелері салыстырмалы түрде қолданылған
(1-кесте).
Кесте ... ... ... ... мен ... ... ... авторлар |Бәсекеге қабілеттілік |Талдау нәтижесінде |
| ... ... ... ... ... Салыстырмалы|Барынша төмен |Бәсекелестердің ... ... ... ... ... |өнімділігінің деңгейі |
|А. Маршалдың Фирма мен ... ... ... ... ... ... ... жоғары |өнімділік деңгейі |
|теориясы ... | ... ... мен Б. ... ... ... факторлық|Өндіріс факторларының |
|Өндіріс факторларының |шығын ... құны ... ... | | ... ... ... ... ... ... ... |
| ... Жоғары |Нарықтағы ағымдағы |
| ... ... ... келешектегі |
| ... ... ... ... ... ... ... сапасы |Осы уақыт сәтінде |
|қабілеттілігін өнімнің | ... ... ... ... анықтау | ... ... ... ... | | ... ... |Жақсы бәсекелік ... ... және ... ... |жайғасым ... ... оны ... ... | ... мен ... матрицалық | ... ... орта ... | ... ... |
| | ... ... – әдебиет көздерінің негізінде автор құрастырған ... ... ... қабілетті басқару жүйесі негізінде
фармация кәсіпорынның потенциалды мүмкіндіктерін және ... ... ... ... ... ... ... өздерінің
міндеттерін арнайы функцияландырылған әдістер мен ... ... ... ... түсініледі. Бәсеке қабілетті басқару жүйесі –
бұл қоршаған орта факторларының ықпалы негізінде өзін-өзі реттеу қабілеті
бар ... ... ... ... қабілетті басқару жүйесінің ең
негізгі қағйдасы – бұл ... ... ... етуі мен ... және ... ... негізделген өндірісті басқару
жүйесінің ... ... жаңа ... мен жаңа өнім ... кәсіпорынның материалдық- техникалық базасын ескере отырып оның
потенциалды мүмкіндіктерін бағалау және ... ... ... ... ... перспективалы бағыттарын анықтау түсініледі.
Кәсіпорынның бәсекеқабілетті басқару ... ... ... ... және сыртқы орта талаптарын ... ... ... ... ... ... ... әдістер мен тәсілдер арқылы орындайтын органдар жиынтығы
түсініледі. Бәсекеқабілетті басқару жүйесі – бұл ... ... ... ... өзін-өзі дамыту және өзін-өзі реттеу
қабілетті бар ... ... ... ... ... негізгі қағидасы – бұл
кәсіпорынның қызмететуі мен ... ... және ... негізделген өндірісті басқару жүйесінің бағыт бағдары ... ... жаңа өнім ... кәсіпорынның материалдық-техникалық
базасын ескере отырып оның потенциалды ... ... ... ... ... ... ... қызметтердің перспективалы
бағыттарын анықтау түсініледі.
Қазіргі басқарудың жүйелік қағидаларына мыналар жатқызылады:
-жүйенің өздігінен ұйымдастырылып және өзін-өзі басқаратын иновациялық
элементтерін қалыптастыру және ... ... ... ... және тік ... ... гуманизациясы;
-басқаруды тік іс-әрекет процесіне ғана ... ... ... соңғы
нәтижиеге бағыттау;
-“басқарушылық” экономикасын кәсіпкерлікке ... үшін ... ... ... және ... ... кері ... негізінде басқарудың
барлық элементтерінің жағдайына жүйелік бақылаудың ұйымдастырылуы.
Оң және теріс әсер ететін ауытқуларға әсер ету өндірістің бес ... ... ... ... ... ақарат және адамдарды біріктіру
есебінен ... ... ... ... ... тек ... жетудің құралы ретінде ғана
емес, сондай-ақ басқарудың мақсаты ретінде де болуы ... ... ... стратегиялық, маркетингтік функционалдық және басқа
да түрлерін ұтымды үйлестіре отырып жүзеге асырған жөн.
Тауардың бәсекеқабілеттілігін бағалау талданатын өнімнің салыстырылатын
база параметрлерін қою ... ... ... ... ... алушының
қажеттілігі мен үлгі жатады. Үлгі дегеніміз – максималды сату ... ... ... даму ... бар балама тауар. Бәсекелтік көрсеткіштің
бірлік есебі төмендегі формула брйынша есептеледі:
q I = Пi /Пin ... – i ... ... ... қабілеттіліктің бірлік параметрлік
көрсеткіштері.
Пi - талданатын өнімнің і –параметрінің ауқымы
Піп – қажеттілік ... ... ... ауқымы
n – талданатын параметрлердің саны.
Техникалық параметрлері бойынша көрсеткішті есептеу мына ... = Σ qi ...... ... бойынша бәсеке қабілеттіліктің топтық
саны
qi – і-техникалық параметрі ... ... ... ... - қажеттілікті сипаттайтын жалпы техникалық параметрді жинау
арқылы
N – ... ... ... ... параметрлер бойынша топтық көрсеткіштер:
Iэп = З/Зо
(3)
З/Зо - бағаланатын өнім немесе үлгі ... ... ... ... ... арқылы белгілі бір нарық ... ... ... ... әдіс – бәсеке қабілеттілік
коэфициенті:
Kj = Σ АЛУАi * (Pij / Pin)βi
(4)
I =1,….n – бағалуға қатысатын өнім параметрлерінің ... ... - өнім ... - ... қойған параметрлерімен салыстыру бойынша маңыздылық
коэффициенті
Pij – J өнімі үшін і – параметрі бәсекеқабілетілігінің мәні
Pin – көрініс қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... мәні
βi+1- егер Pij параметрі мәнінің ... ... ... әсер етеді
βi-1- ал Pij ... ... ... ... әсер ... (мысалы, габарит, баға, салмақ, т.б).
Фармация кәсіпорының бәсеке қабілеттілігін жоғарылату стратегиясының
жүйесін ... ... ... ... ... ... ортада жүзеге асыратын атап айтқанда
тауарлық, баға белгілеу, жабдықтаушылармен қарым-қатынас, ақша және ... ... іс- ... ... ... ... ... қызмет стратегиясы.
2. Фармация кәсіпорының ішкі ... ... ... ... ... ... инвестициялық қызмет, қызметкерлерді ынта-
ландыру, ақпаратпен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның спецификасына жауап беретін, тауарлар мен
қызмет көрсетулердің потенциалды нарығын ... және ... мен ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізудің
стратегиялық
аймақтарын іздеудің әдістерін;
–фармация кәсіпорынның сыртқы тиімділігін қамтамасыз ететін
аймақтарды басқару әдістерін.
Ал тауарлы стратегияның негізгі міндеттеріне ... ... ... ... ... ... ресурстар және
нарықтық потенциялды мүмкіндіктермен үйлесуі;
– тауар (технологиялар) сұранысының өмірлік ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететін тауар ассортиментін әзірлеу.
Бәсекеге қабілеттілікке ... ең оңай жолы – ұйым ... ... ... немесе артықшылықтары жоқтығын анықтап,
басымдығын нығайту. Яғни, ... ... ... ... ие ... бәсекеде жауап бере алмаса, біраз шығынға ұшырайды.
Фармация кәсіпорын айтарлықтай ... ие ... ... де ... ... ... тәжірибеге сүйене отырып, өз стратегиясын әзірлеуі
керек. Қолда бар ресурстар мен біліктілікті қолданбайтын стратегияны ... ... ... ... ... ... ... қабІлетін
басқаруды талдау
2.1 Отандық ... ... ... ... фармацевтика өнеркәсібі отандық денсаулық сақтау ... ... ... ... 30%-ға ... етеді,
2009 жылғы деректер ... ... ... ... ... ... ... көлемі (ТМККК) шеңберінде бұл
көрсеткіш 45%-ды құрады. Бұл ... ... ... өнім портфелінің
негізгі бөлігін рентабелділігі төмен дженерикті ... ... ... көлеміндегі үлесі 85%) құрайды, ал ерекше препараттар нарығы 15 %-ды
құрайды, бұл фармацевтика өндірушілеріне өз пайдасын жаңа ... ... ... мен ... ... ... бермейді.
Қазақстандағы медикаменттердің жиынтық нарығы шамамен 6000 атауды
қамтиды. Сарапшылардың бағалауы бойынша 2009 жылы ЖІӨ ... орта ... – 2 ... ... тұрақты жылдық өсім үрдісімен 1 млрд. долларды
құрады.
Фармацевтика өнеркәсібі дамушы сала бола ... ... ... (ММБ) ұсақ ... қоса ... фармацевтика
және медицина өнімі өндірушілерінің жалпы 79 кәсіпорнын қамтиды. Бұл ретте
6 барынша ірі зауыттар ... ... ... ... ... дәрілердің 90 %-ынан астамы тиесілі. Отандық ... АҚ, ... Фарм БК» ЖШС, ... АФФ» АҚ, ... ... ... ... ЖШС, «Қарағанды фармацевтика кешенін» атап
өтуге болады.
Медициналық жабдық бойынша – «Ақтөберентген» АҚ толық циклді ... ... ... табылады.
Бәсекелік ортаны талдау нәтижесінде стратегиялық топтар картасын
салыстыру әдісін пайдалана отырып, шоколад ... ... ... үлесі мен өнім түрінің кеңдігі бойынша бәсекелестердің келесі үш
тобын жеке бөліп айтуға болады.
Бірінші топқа нарықтағы ...... ... ... ... топқа бәсекелестік жайғасымы күшті ең белгілі отандық
өндірушілер; үшінші топқа – ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық топқа ең тиімді
бәсекелестік стратегиялар ұсынылады.
Бәсекелестік жайғасымы нашар отандық кәсіпорындарға:
а) арзан немесе ... ... ... ... әртараптандырудың жаңа әдістерін пайдалануға;
б) сату көлемін, нарықтың үлесін, пайдалылықты, қол ... ... ... ... қысқа мерзімде пайда алу және қаражаттың жылдам түсуін қамтамасыз
ету мақсатында бизнесті қайта ... ... ... ... ... ... ... тобы нарықта күресу
үшін:
а) саланың көшбасшылар ерекше назар аудармайтын нарықтағы ... ... ... ... ... ... ерекше назар аудару, сатып
алушылар жоғары бағалайтын қызметтің арнайы түрлерін дамыту;
б) әртараптандыру мен ... ... ... арқасында
тұтынушылардың нақты топтарына жоғары ... ... ... ... үздік тауар өндіру;
в) көшбасшының артынан ілесу;
г) шағын фирмаларды ... алу – ұсақ ... ... өсу саясаты;
ғ) өнім өндіруші сатып алушылардың сана-сезімінде тартымды бейнесін
қалыптастыру ... ... ... ... бәсекелестерге
қарағанда артықшылық алуға ықпал ететін айрықша ... ... ... ... [ ... кәсіпорындардың практикамен ... ... ... ... ... олар:
а) ілгері жылжу саясатын жалғастыруға;
ә) өздерінің жайғасымын сақтап қалуға;
б) бәсекелестерге ойдағыдай қарсы төтеп беруге толық мүмкіндігі бар.
Фармация нарығы ... ... атап ... бәсекелестік
стратегиясын нақты өндірісте кәсіпорынның ішкі мүмкіндіктері мен өзі ... ... ... ескере отырып, өзінің бәсекелестік жағдайын
нығайтып, бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін іске асыра алады.
Компания бәсекелестік жағдайында ... етіп ... даму ... ... өзгерістерді, яғни тұтынушылардың талаптарын, бағалардың
арақатынасын, сондай-ақ жаңа өнімдердің жасалуын, ... ... ... ... ... тиіс.
Шымкент қаласындағы «Химфарм» АҚ – ... ... ... ... 125 ... ... ... өндірістік қуаттар жарты
ғасырдан астам пайдаланылып келеді, алғашқы елеулі жаңғырту ... ... ... ортасы – аяғында болды, 2007 жылы тиісті ... ... ... ... «жұмсақ» дәрі нысандарының жаңа цехы
пайдалануға берілді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. ... ... ... ... ... ... 50%-дың үлесіне қол жеткізу
туралы тапсырмасына сәйкес компания басшылығы өндіріс ... ... ... ... отырып, Астана қаласында қатты дәрілік нысандар мен ұнтақ
антибиотиктер шығару ... ... ... және ... ... әрі ... ... өндірісі бойынша, оның ішінде
модульдік технология бойынша цехтар салатынын мәлімдеді.
Бүгінгі күні өнім ... ... ... ... ... ... екпе ... мен екпеге арналған
сауыттағы антибиотиктер) ... ... ... ... ... ... жұмсақ дәрілік нысандарды (жақпалар,
гельдер, линименттер мен суппозиторийлер) қамтиды.
«Глобал Фарм» БК ЖШС ... ... ... республикада екінші болып
табылады. 2000 жылы негізі қаланған, Оңтүстік Корея тарабымен бірлескен
кәсіпорын қатты ... ... ... көлемде өндіреді және шетел
өндірісінің ампуладағы препараттарын орайды.
Павлодар қаласындағы «Ромат» фармацевтикалық ... ЖШС ... ... ... ... (бұл ... GMP ... айтылды), баға тобы төмен инфузиялық ерітінділерден жасалған
ММБ, өндіру зауыттары мен биологиялық ... ... ... ... ... ғимараттардағы ауқымды алаңы бар, оларды қазіргі ... ... үшін ... ... ... ... етеді.
«Ромат» ФК өнім ассортименті мен көлемін ... ... ... ... және ... ... әріптес немесе инвестор іздеу үстінде.
«Нобел Алматы фармацевтика фабрикасы» АҚ бірінші кезекте ... ... ... ... ... тиісті өндірістік
тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес қатты және ... ... ... толық циклін жүргізе отырып, өз өндірісінің бірінші кезегін
аталған фабрика базасына ... ... «Ayat Pharm» ... Алматы облысында қазіргі
заманғы пластикалық пакеттерде ... ... баға ... ... ... ... ... компания цехы 2005 жылы
пайдалануға берілді, алайда болжанған қуаттылыққа шығу кәсіпорын өнімінің
жоғары ... құны мен бұл ... ... және ... өндірушілерінің әсері
арқылы ҚР нарығында қалыптасқан төменгі баға ... ... ... ... аталған ерітінділерді «орнында» дайындайтын
ауруханаішілік дәріханалар тарапынан бағаның бәсекелестікке орай ... ... ... ... ... ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ химия,
фармакология, ботаника және биотехнология бейіміндегі 12 ... 42 га ... бар ... ... ... ... зауыты (ҚФЗ) мен «Қарағанды фармацевтика кешені» ЖСШ-ті (ҚФК)
қамтитын ірі ғылыми-өндірістік кешенді білдіреді. 190 ... ... ... ҚР ... ... ... ... басшылық етеді.
«Фитохимия» ХҒӨХ 43 отандық фитопрепаратқа клиникалық-фармакологиялық
зерттеулердің толық кешенін жүргізді, оның ... ең ...... ... ... болып табылады. Қазіргі кезде екі: «Арглабин»
және «Салсоколлин» дәрілік препараттарын шығару жолға қойылды.
Бүгінгі күні өндірістік қуаты жылына 850 мың ... ... ... мың ... түйіршіктері мен капсулаларын құрайды. Қазіргі
бағаларды ескере отырып, компанияның әлеуетті түсімі 628 млн. ... млн. АҚШ ... ... ... ... ... зауыт «Арглабин» шығаруды құндық және заттық
көріністе төрт есеге ұлғайтты.
Дәрі-дәрмек өндірісі баяу дамуда, он бес жыл ... ... ... ... ... ... көріністегі үлесі 3%-дан
10%-ға (қаржылық есеппен) ұлғайды. Қазақстанның фармацевтика ... ... ... көлемінің құндық мәнінде 10 %-дан
аспайтын көлемде өнім шығарады.
Алайда, 2005 – 2008 жылдары ішкі фармацевтика ... ... ... байқалып отыр, ол елдің бүкіл экономикасының өсімімен, халықтың әл-
ауқатының өсімімен байланысты болып отыр.
2000 – 2009 жылдар ... ... ... ... ... фармацевтика өніміне ауысу шамасына қарай отандық өнеркәсіптің
ішкі нарықтағы ... ... ... ... ... айналысатын 100-ге тарта
кәсіпорын тіркелді. 2005 жылы жалпы соммасы 3,16 ... ... ... препараттар өндірілді, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 110 ... Айта ... ... 2005 жылы ... ... ... миллион теңгені құрады.
Қазақстан Республикасын медициналық препараттармен негізгі
жабдықтаушылар ... ... ... қысқару ретімен келесі кестеде
көрсетілген:
Қазіргі уақытта Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... мәнде 30 %-дан және ақшалай мәнде 10 %-дан
аспайды.
      ... ... ... өнімінің қазақстандық нарығының көлемі
едәуір өсті, ол 1999 жылдан бастап жыл сайын 10%-ға ұлғайды.
2000 жылдың ... ... ... ... ... ... 84,7 млн. АҚШ ... құрады. Бұл өнеркәсіп
өндірісі көлемінің кемінде 0,13 %-ын және ... ... ... 0,4 ... ... ... фармацевтика секторының берері нақты ЖІӨ-нің
1%-нан аз: оның үлесі 2004 жылы 0,97%-дан аз көлемді ... 2008 жылы ... ... 0,87% ... ... ... фармацевтика өнеркәсібінің үлесі
2004 – 2007 жылдары 0,12 – ... ... 2008 ... ... ... ... дейін құлдырап кетті, өйткені
өнеркәсіп тауарларының бағасы фармацевтикалық өндіріс ... тез ... ... ... өсім ... ... ... мардымсыз күйінде қалып отыр. Дәрілік препараттарды шетелге сату ... ... ... ... 2008 ... қарай 0,0248%-ын дейін өсті.
Соңғы он жыл ішінде ... ... ... нарығы
1999 жылдан бастап жыл сайын 10%-ға ұлғая ... ... ... ... – 2008 ... кезеңінде өсімнің орташа қарқыны 14,48%-ды құрады.
Алайда, 2008 жылы неғұрылым бір ... ... жаңа ... ... бұл
нарықтың өз көлемінің өскенінде де, ... ... ... ... алу ... ... әсер ... де көрсетеді. Бүгінгі
күні байқалып отырған өсім ... ... ... ... түсіндіріледі.
Сурет 3. 2006 – 2011 жылдары Қазақстан Республикасының
фармацевтика
нарығы
2006 – 2011 ... ... ... ... экономкасының өсімімен,
халықтың әл-ауқатының артуымен негізделген ішкі ... ... ... ... ... 2005 – 2008 жылдары ішкі нарықтағы
фармацевтика препараттарын сату ... ... ... ... ... жыл бойы ... дәрі-дәрмек заттары импортының көлемі
шамамен 816,9 млн. АҚШ долларын, ал ... ... - 17,8 млн. ... ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасында фармацевтика
өнімінің өндірісі 84,7 млн. АҚШ ... ... Бұл ... ... ... 0,13 %-ын, ... өнеркәсіп көлемінің 0,4 %-ын құрайды.
2011 жылдың аяғындағы жағдай бойынша Қазақстан ... ... ... (шөптер негізіндегі 150 – 200 дәрілік заттар және
балама заттарды қоса алғанда) тіркелген.
Бүгінгі күні елімізде тіркелген 79 фармацевтикалық ... ... ... 2011 жылы 19,65 ... ... дәрі-дәрмек өнімдерін шығарған. Бұл
2010 жылмен ... 60 ... ... ... ... ... елде 19 миллиард 650 миллион теңгеге 262 жаңа дәрі-дәрмек шығарылды.
Ал 2008 жылы дәрі-дәрмек 10 ... ... ... яғни 2010 - ... ... ... ... екі есе көбейген.
«Шығарылған фармацевтикалық өнімдердің негізгі ... ... ... шығарып келе жатқан өнімдерін қайта жаңғыртуын
құрайды. Бұл жалпы нарықтың 85 ... ... ... ... нарығы – Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы (ТМД) ішінде Ресей мен Украина нарығынан кейін үшінші орында.
IMS ... ... ... ТМД ... ... Қазақстан
Республикасының үлесі 2010 жылы 5%-ды құрады.
Қазақстан Республикасында фармацевтика өнімін жан басына шаққанда
тұтыну үлесі – 73 АҚШ ... ... ТМД ... көлемі жағынан екінші болып
табылды, бірақ бұл кез ... ... ... төмен. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... мен орама материалдарының импортына ... 4. 2011 жылы ... ... ... және ТМД-да жан басына
шаққанда ... ... ... US $
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің деректері
бойынша 2008 жылы импорттық ... ... ... ... 90%-ын
құраған. Физикалық көлемдер тұрғысынан жағдай аса қолайлы: IMS ... ... 70% ... ... ... Қазақстан Республикасы
фармацевтика өнеркәсібі жалпы кірістілікте артта келе ... ... ... ... ... ... ... дәрілік заттармен 30%-ға
қамтамасыз етеді.
Осылайша, мемлекет құрылған Бірыңғай дистрибьютор (бұдан әрі – Бірыңғай
дистрибьютор) арқылы әрекет ете отырып, медикаменттерді ... ... рөл ... ... ... сектордағы ахуал мен ... ... әлі де ... ... ... ... қалып отыр.
2.2 ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... - ... сипаттамасы
ЖК «АЛУА-Медфарм» Алматы облысы Райымбек ауданда 2007 қараша айында
дәріхана ретінде құрылды. ЖК ... ... 2008 ж. ... бастады. Меншік түрі – жеке кәсіпкерлік. Ол жеке ... ... және ... ... ... ... ... өз мүлкі, балансы бар.
Дәріхана иесі Айнур АЛУА-Медфармның мамандығы – фармацевт. Ол
осы салада жиырма жылға жуық ... ... ... ... үш жылдан бері жеке
кәсіпкер ретінде тіркелген Айнур арнаулы ... ... дәрі ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субьектісі болып табылады.
ЖК «АЛУА-Медфарм»» ... ... ... аты ... дөңгелек
мөрі мен бұрыштама белгісі бар. ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... ... ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың негізгі мақсаты табыс алу
болып табылады. Аталған мақсатқа қол ... үшін ЖК ... ... жүзеге асырады: дәрі-дәрмекті бөлшек-саудалау.
Дәріханалардың сауда залының жалпы ауданы 25 шаршы метрден 80 ... ... ... Онда ... ... мен ... мақсаттағы
бұйымдардан, балаларға арналған және диабеттік тағамдардан, тазалық,
парафармацевтика және емдік косметикадан ... ... пен ... ... ... ... «АЛУА-Медфарм» фармацевттік дәріханалары берік және сенімді
беделі, ұсынылатын өнімнің жоғары ... кең ... ... бағалар
мен тиісті қызмет көрсету мәдениеті үшін ең үздік болып танылған.
Негізгі қызмет түpi :
-дәрі-дәрмектерді caтy
ЖК «АЛУА-Медфарм» өз ... ... ... негізінде жүзеге
асырады:
- ЖК «АЛУА-Медфарм» патенті;
- ЖК «АЛУА-Медфарм» фармацевтикалық қызметіне лицензиясы;
- ... ... ... ... ... жыл ... мен толықтыруларды қоса);
- ҚР Жеке кәсіпкерлік туралы Заңы 2007 ж. 12 ...... ... ... мен ... 2012 ... 1
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);
-өзге де заңдар, нормативтік актілер, инструкциялар және методикалық
ұсыныстар.
ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... ... ... ... ... 1. ЖК ... дәріхананың ұйымдық құрылымы
ЖК ... ... ... бөлімдерден турады:
-Халыққа қызмет көрсету залы, қызметтiк және тұрмыстық үй-жайлар:
-халыққа ... ... ... ... ... ... кабинетi; персонал кабинеті; персонал гардеробы; ... ... ... ... ... ... құрамында улы заттар, есiрткi құралдары,психотроптық заттар мен
прекурсорлар бар дәрiлiк заттарды;
2)дайын дәрiлiк заттарды;
3) медициналық мақсаттағы бұйымдарды (медициналық ... ... ... ... ... дәке және басқа таңу-байлау,
санитарлық-гигиеналық заттарды; дәрiлiк өсiмдiк шикiзатын; жанатын, оңай
тұтанатын ... ... ... ... ... ... ... сақтайтын үй-жайлар.
Рецептік-өндiрiстiк бөлiм: сауда залында дәрiхана ... ... және ... ... сататын аймақ; дәрілік субстан-
цияларды, ... ... ... ... ... ... ... ассистенттiк бөлме; стерильдi және асептикалық дәрiлiк
нысандарды дайындайтын бөлме; талдаушы-химиктiң бөлмесi (немесе ... ... ... арналғанассистенттің бөлмесiнде орналасқан
талдаушы-химиктің үстелi);
Дәрілік заттарды дәрiгердiң рецептiнсiз сату ... ... ... дәрілiк заттарды, бөлiнiп буып-түйiлген дәрiлiк
өсiмдiктер шикiзатын, ... ... ... ... ... арналған бөлме; сауда залында орналастыру үшiн дәрілік
заттарды сақтауға және сатуға арналған дәрiхана жиһаздары мен ... ... ... ... ... орналастыру үшiн
көзiлдiрiкоптикасын сақтауға және сатуға ... ... ... мен
аймасөрелер алаңы
Дәріхананың ең негізгі жұмыс көрсеткіші бөлшектеу тоуар айналым болып
саналады. Бөлімшелерден түскен тапсырыстар дәрі ... ... ... ... болып есептеледі.
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхана бөлшеу ... ... ... ... ірі ... өндірушілер мен дистрибьютерлер
жеке кәсңпкерлікке жеткізеді.
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың бағалары басқа дәріханалардағы бағаларға
қарағанда едәуір төмен ... ... 10000 ... ... ... мен ... өнімнің сапасы сертификаттармен, ... мен ... ... ... және ... ... тасымалдау ережелерін бұлжытпай орындағандығы арқылы расталған.
Дәрігер беретін дәрі жазып беретін қағазысыз, дәрі жазып ... жеке ... ... ... ... Үкіметінің бекіткен
1995 жылдың 29 Желтоқсанындағы №1894 «Лицензиялау туралы» ... ... ... ... ... ... сәйкес» ЖК «АЛУА-
Медфарм» дәріхананың ... ... іске ... ішінде:
-медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығару;
-медициналық техниканы шығару;
- дәрілік заттарды саудада өткізу;
-медициналық мақсаттағы бұйымдарды ... ... ... ... өткізу.
Фармацевтикалық қызметке лицензия және лицензияға қосымша алу үшін
мынадай құжаттар қажет:
- өтініш заңды тұлға үшін – ... ... және ... қоспағанда) және өтініш берушіні ... ... ... тіркеу туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмелері;
-өтініш берушіні салық органында есепке қою туралы куәліктің нотариат
куәландырған ... ... ... ... ... үшін ... лицензиялық
алымның төленгенін растайтын құжат;
Лицензиясы бар фармацевтикалық қызмет шеңберінде лицензияға қосымша
алу үшін мынадай құжаттар қажет:
1) ... ... ... ... ... ... дәріхана медициналық техника мен медициналық
мақсаттағы ... ... және ... ... ... (әкелуден басқа),
сақтаумен, бөлумен, сатумен (әкетуден басқа) ... ... ... ... және оған ... бөлшек саудасына
мемлекеттiк лицензиясы бар.
ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... ... ... заттар сатылады. ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріханада дәрілік заттарды
халыққа сату ... ... және ... ... ... ... ... және ресімделген рецептісі бойынша жүзеге
асырылады.
Дәрігердің рецептісінсіз және рецептісі бойынша халыққа сатуға ... ... ... ... ... ... ... дәріхананың технико – ... ... |2010 жыл, |2011 жыл, ... |өткен |
| |мың ... |мың ... ... |жылға |
|1.Дәрі дәрілер (сатудан) түскен ... ... ... |32,8 ... | | | | ... ... ... ... ... |53,3 ... ... ... ... |1231,088 |49,5 ... ... ... |— |92,505 |— |— ... | | | | ... табыс |— |81399 |— |— ... ... ... |23,017 |32,452 |9,435 |29 ... құны | | | | ... қаражаттары ... |13,775 |-3292,9 |23905 ... ... ... ... |58,8 |
|10.Дебиторлық берешек |531,856 |415,962 ... |-27,9 ... ... ... ... ... |31,9 ... саны (адам) |6 |8 |2 |25 ... ... ... ... - ... ... ... туралы есеп мәліметтері негізінде жасалған ... 1-ші ... ... ... өнімді өткізуден түскен табыс
есепті жылы 10262,222 мың тенгені құраған, өткен жылмен салыстырғанда 32,8%-
ға өсті.
ЖК ... 2011 жылы ... ... ... ... ... табыспен жабуға әсер еткен ... ... ... біз ... ... ... жақсарды деп айтуымызға болады.
Есепті жылы негізгі құралдардың орташа құны 29%-ға, қор қайтарымдылығы
5%-ға, қор жарақтануы 5,4%-ға, тауарлар 58,8%-ға, ... ... ... ... ... саны 25%-ға, еңбек өнімділігі 10,4%-ға, ... ... ... ... барлығы оң деп бағаланады.
Негізгі құралдардың орташа жылдық ... өсуі және ... ... қор ... ... әсер ... Бірақ қор сиымдылығы өте аз
және өзгермеді деуге ... ... ... өсуіне түскен түсім өсуі
мен қызметкерлер санының өсуі әсер етті. Сату табыстылығының өсуіне түскен
түсімнің ... ... ... қаражаттары өте үлкен сомада азайған. Кредиторлық берешек те
есепті жылы үлкейген. Активтердің ... ... ... ... 1 ... де жетпеді. Есепті жылы кезең шығындары да ... Бұл ... ... ... кері әсер ... орай ... ұсыныстар жасауға болады: түскен түсімді ... ең ... ... тауарлар санын көбейту; тауарлар ... болу ... ... ... ассортиментін молайту; өткізілетін
өнімнің өзіндік құнын мейлінше ... ... ... азайту; еңбек өнімділігін көтеру; ақша жұмсалуына, дебиторлық жэне
кредиторлық берешек сомаларына бақылау жасау, ... ... ... және ірі сомаларына мұқият болу; кезең шығындарын азайту;
жұмыстың ... ... ... жүйесін жетілдіру; тауарды
өткізуді дұрыс ұйымдастыру; қосымша ... ... ЖК ... ... ... ... талдау
ЖК «АЛУА-Медфарм» нарықтың түрі мен өзінің бәсекелік жағдайына
орай даму ... ... Ол ... ... ... ... қолдана алады:
а) тұрақтылық стратегиясы (ірі ... ... ... ... кезде қолданылатын бағыттарын ұстануды, мемлекеттің
қысымын ... және т.б. ... өсу ... ... көбінесе жаңа нарықты басып алу
арқылы дамуы, сатылас және деңгейлес стратегия кіреді);
б) ... ... ... қауіп төнгенде қолданылатын қысқарту
стратегиясы. Осы стратегияның түрлеріне – ... ... ... шығарудан бас тарту, кадр саясатындағы ... ... ... жолдарды іздестіру және т.б.), бөліну стратегиясы (қайсы
бір іскерлік бірліктен бас тарту немесе оны ... ... ... ... және ... ... фирмалардың бәсекелік артықшылықтарға қол жеткізу ... ... келе ... ... ... ... негізгі міндеті
болуы тиіс. Алайда, іс жүзінде бұл ... ... ... мән ... ... қол ... үшін ... көзін тауып, оларды талдау қажет.
Бұл үшін бәсекелестердің өнім өндірісіне және оны өткізу арналарына
қатысты ... баға ... ... саласындағы стратегияларын
әрі сатып алу жағдайы мен өндіріс ... ... ... ... осы заманғы маркетингтік зерттеу әдісін қолдана
отырып, тұтынушылар, нарық, сұраныс және оның ... ... ... ... ... артықшылыққа ие болуды дәстүрге айналдырған.
ЖК «АЛУА-Медфарм» қызметкерлерін марапаттау, жақсы жасалған немесе
орындалған жұмысы үшін ... ... ... демалыстарға жіберу, қызмет
барысында туындаған іссапарларға жіберу, іссапарға кеткен шығындарын ... жеке бас ... жан ... ... ... ... ... қызметі бойынша мансабын әрі қарай жоғарлату, ... ... ... ... ... және тағы ... нәрселерге ерекше көңіл
бөледі.
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың келесідей ... ... ... ... ... ... түсіну;
• қызмет бойынша көтерілу;
• жақсы жұмысшыларға қосымша еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... деңгейінің өсуі;
• шешімдерді қабылдауға жұмысшылардың қатысуы басшының жақсы
абройының болуы.
Бәсекелестердің орасан зор саны бар фармацевтикалық нарықта ЖК
«АЛУА-Медфарм» ... ... ... оның ... лайықты жұмысы
мен өнімнің жоғары сапалылығы ... ... ... сату ... ... ... мен ... бәсекеге қабілеттілігін талдау негізінде
бәсекеге қабілеттілікті арттыру механизмін әзірлеу ұзақ ... бойы ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған кешенді іс-
шараларды ұсынуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... өлшемдерді пайдалана отырып, әр түрлі әдістермен құруға болады.
Кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... тиіс, ал көрсеткіштердің құрамы басқару ... ... мен ... орай ... ... бір жеке
өлшемге басымдық беру қиын болғандықтан, бәсекеге қабілеттілікті ... ... ... ... ... ... негізінде
бәсекеге қабілеттілік факторларының жиынтық ықпалының негізіндегі бәсекеге
қабілеттілік құрамдастарының жиынтық ықпалын ескере ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктердің
бәсекелестердің қызметін талдау
|Фармацевттік |Қызмет ... ... ... ... ... ... | | |
| ... | | ... ... |Алматы |Танымал сауда маркасы. |Кейбір ... M.» ... ... өздері |дәрі-дәрмектерге |
| ... ... ... бағамен |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |маркетингтік |
| | | ... ... ... ... |Дәрі-дәрмектерді өздері |Едәуір ... |
| ... ... ... |
| ... |Осы заманғы технология. | |
| ... ... ... | |
| | ... ... | |
| | |Кең ... желі | ... ... ... ... сауда |Маркетинг |
|Янцева А. В.» |облысы ... ... |
| ... |Түрлі-түсті дәрі-дәрмектер.|төмендігі. |
| ... ... ... ... | |
| | ... ... | ... |Алматы ... ... ... ... ... Өзіндік | |
| ... ... цех ... | |
| ... ... ... | |
| | ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
|«Алиева |облысы ... ... ... ... ... | ... |
| ... | ... ... ...... ... ... қорыту негізінде автор ... ... ... ... түрде ресми есептілік деректеріне негізделуге
тиіс.
Осыған орай Алматы облысы ... ... ... ... және бәсекелестерінің қызметін талдау олардың бәсекелік
артықшылықтары мен осал жақтарын сипаттауға мүмкіндік берді (3-кесте).
Талдау ... ... ... ... ... бірдей
(қуаттылығы 20 пайызға артық ... ... ... ... бар, негізінен бірдей өнім өндіреді. Осы аталған ... ... ... ... ... ... ... түрін өзгертіп,
жекеше кәсіпорынға айналған. ... ... ... ... жеткілікті жарақтандырылмай әрі жаңғыртылмай отыр.
Ұйымдастыру-экономикалық механизмін ... ... ... ... оның ... ... болжап, осы өнім
ұйымның бәсекеге қабілеттілігіне қалай ықпал ететінін ... ... өсу ... өнім мен ... ... ... ... негізделеді.
Бәсекелестік стратегиясының тұрпаттамасын (типологиясын) ... ... ... мен жеке ... пайдалана алатын
бәсекелестік стратегиясының келесі түрлерін жеке ... ... ... шығынның есебінен нарықта көшбасшы болу стратегиясы;
2) өндірісті әртараптандыру стратегиясы;
3) жергілікті ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету стратегиясы;
5) интеграция мен кооперациялану стратегиясы.
Осы саладағы бәсекелестік ортасы мен ... ... ... ... ... ... саралай келе атап өтілген
стратегияның бірін қолдануға болады.
Сөйтіп, отандық және ... ... ... ... мен олардың қауымдастығы тарапынан бәсекелестік күшейген
жағдайда ірі және ... ... ... мен жеке ... ... ... арттыруға қатысты ғылыми негізделген
шешім қабылдауға мүмкіндік ... ... ... ... ... әдістемесі мен механизмін әзірлеудің елеулі
ұйымдастыру-экономикалық маңызы бар ғылыми міндет қалыптастырып ... ... ... ... ... ... ие: ... –салыстырмалы шама, яғни ол ұқсас өнімдермен ... ... ол ... ... яғни ... ... ... тауардың
өмірлік циклына және басқа да жағдайларға ... ... ... ... әрбір өнімнің бәсекелік қабілетіне өздігінше әсер етеді. ... ... ... құбылмалы сипатқа ие; бәсекелік қабілет ... ол ... ... бір ... ... ҒТП даму ... ... жүйесіне және т.с.с. байланысты; бәсекелік қабілетке әсер ... ол оның ... ... үшін ... ... ... ... талдау мен бағалау мәселесі осы
екі ағымға сәйкес теориялық және қойылма аппаратты ... ... ... ... шешімдерін қарастырулары керек:
- өнімді нақты сатып алушылардың ... мен ... ... ... ... ... ... және бәсекелес тауарлар ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
- өнім сапасы көрсеткіштерінің өндірушіге де тұтынушыға да қолданыста
біркелкі жүйесін ... ... ... ... ... үлгісін құрастыру, соның
ішінде бәсекелік қабілетке әсер ... және ... ... көптеген факторлардың құрылуы;
- өнімнің бәсекелік қабілетін мөлшерлік бағалауда жалпы ... осы ... ... ... ... ... мен
шешімдер үрдісін дайындау;
- жалпы өнімнің бәсекелік қабілетінің және оны анықтаушы факторлардың
дамуын талдау;
- нарықтық қажетті ... ... ... ... ... ... бәсекелік қабілетін деңгейін анықтау;
Осы мәселелер шешімдерін фармацевтика саласына ... құру бұл ... ... ... бәсекелік қабілетін
көтерудің негізін қалаушы факторы болып табылады.
Қай тауардың болмасын бәсекелік қабілеті оның тұтынушы қызығушылығына
ие және осы ... ... ... ... ал белгіленген шектен шығатын басқа көрсеткіштер бағалауда
есепке ... ... яғни ... әсер ... ... ... бере ... Осылайша тұтынушыны өнімнің жобаланып, өндіріліп,
тасымалданып, нарыққа түсуіне дейінгі ... ... ... тудыратыны, өнімнің тұтынушылық құрамы. Мысалға, егер басқа
барлық сипаттамаларды сақтай ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізсе, онда бұл өнімнің
сапасы міндетті ... ... ... ... қызығушылығы, өндірістің
шығындарды және материалдық шығындарды төмендету мен байланысты өнім ... еш ... ... ... ... талданып отырған және бәсекелес өнімнің
параметрлерін сатып алушының талаптарының деңгейімен ... ... ... ... ... ... қолдану саласында ғана емес сондай-ақ конс-
труктивті және ... ... ... тек бір ... ... ... болады.
Ал бәсекелестік тұрғысынан алғанда, есепті ретінде нақты бір сұранысты
қанағаттандыру алынатындықтан, элементтік базасына, ... ... ... байланысты әртекті бірақ, сол бір сұранысты түрлі
жолдармен қанағаттандыратын өнімдерді салыстыруға болады.
Өнімнің ... ... ... да оның ... ... ... бәсекелестік ортасымен анықталатын түрлі факторларға
әсер ... ... ... ... ... ... және ... беделі, ұсынылатын
өнімнің жоғары сапасы, кең ассортименті, төмен бағалар мен тиісті қызмет
көрсету мәдениеті үшін ең ... ... ... ... дәріхана, бөлшеу сауда айналасуға ірі қазақстандық
өндірушілер мен ... ... ... ... ... ... дәріхананың бағалары басқа дәріханалардағы бағаларға
қарағанда едәуір төмен болып табылады.
10000 атаулардан астам дәріханалық жабдықтар мен ... ... ... ... мен ... ... және ... сақтау мен тасымалдау ережелерін
бұлжытпай орындағандығы ... ... ... ... дәрі ... қағазысыз, дәрі жазып беретін қағаз, жеке жазулар ... ... ... ... ... ... дәріхана тауар ... ... ... ... иіс ... ... ... парфюмерия, кремдері т.б
арқылы өте сапалы және ... ... ... ... ... ең ... оны ... жүйесіне, оның тиімділігіне ... ... оның ... қабілетіне байланысты болып
келеді.
Өнімнің бәсеке қабілеттілігін ... ... оның ... жоғарылату мақсатында маркетингтің орны жоғары.
Заңи күші бар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған сапа талдауы
өнімге ... ... баға ... ... Бұл өнімді өткізу кезінде
анықталады, яғни сатып алушы әрекетіне тәуелді.
Сатып алушы әрекетінің ... ... ... ... ... – Z, ... алушы қалауымен (қай жағдайда рационалды емес) –
D, сыртқы ... ... ... – X, ... алушының мінез-құлқымен
– Y, анықталмаған фактор мәнімен – Q, түсіндіріледі:
z = f (D,X,Y,Q)
Тұтынушы үшін сапа ... ... ... белгілі бір өнімді
сатып алу шешімін қабылдау үшін жеткіліксіз. Басқаша айтқанда бәсекелік
қабілет тек тауардың ... ... ғана ... ал ... ... ... тартымдылығымен де сипатталады. Атап өтетін ... ... ... ... ... мен бәсекелік
қабілеті әр саладакөрініс табуы ... ...... және ... ... ... оны
қолдану үрдісінде, яғни тұтыну аясында байқалады. ... ... оны сату ... ... ... ... аясында.
Кәсіпорындағы маркетингтің негізгі орны, бағалық емес ... ... ... өнімдерін тиімді ... ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Сурет 4. ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың баға саясатын қалыптастыру
Кәсіпорындарда арнайы маркетингтік жүйені ұйымдастыру олардың нарықпен
тығыз байланыста ... ... ... ... ... ... ... қызметтеріне байланысты үш
бағытқа бөліп қарастыруға болады.Өнімнің бәсекелік қабілеттілігі дегеніміз
– тауардың ... ... ... ... келе ... ... ... мүдделері сақталатын, тауар мінездемесінің тұтынушы талаптарына
толық сәйкес ... ... ... тек қана ... эстетикалық,
эргономикалық және тағы басқа қасиеттерге ие бола ... оның ... ... ... ... фирма престижі, жеткізілу мерзімі) жауап беру керек.
Тауарлардың бәсекелік қабілеті – нарықтық ... ... ... табысының шешуші факторы. Тауарлардың бәсекелік
қабілеті оның нарықтағы салыстырмалы қалпын ... ... және ... ... ... ... белгілі.
Өнімнің бәсекелік қабілеті келесі элементтерден тұрады:
1. Өнімнің бағалық бәсекелік қабілеті:
1.1. бағаның ... өнім ... ... ... ... ... пен ... қатынастарына байланыстыбағаны
дифференциялау жүйесінің жұмыс жасауы;
1.3. өнімді тұтынушыларды жеңілдіктер жүйесімен тартуы.
2. Өнімнің сапасы:
2.1. өнімнің техникалық- функционалдық қасиеттері;
2.2. қосымша ... ... ... танымалдылық деңгейі.
3. Өнім өткізу, жарнама және қызмет көрсету жүйелерінің ... өнім ... ... ... ... ... тиімділігі;
3.3. қызмет көрсету жүйелерінің қолайлылығы мен сенімділігі.
Ғалымдану жағдайында өнім өндірушілер арасында олардың бәсекелік
қабілетін одан әрі ... ... ... ... ... отырғаны
белгілі. Демек, Қазақстан үшін ең өзекті мәселе болып отандық өндірушілер
қызметінің тиімділігін өсіруге сүйеніп, ... ... ... ... өнімнің бәсекелік қабілетін арттыруға бірнеше факторлар әсер
етеді. Оларды 2-ге бөлуге болады: сыртқы және ... ... ... ... ... бағдарламалар мен
заңдар жатады. Ең бірінші кезекте 2001 жылдың 27 ... ... ... ... және ... ... шектеу туралы"
заңын айтуымыз керек.
Бұл заңның мақсаттары:
- Еркін бәсекені, кәсіпкерлікті дамыту, тұтынушылардың ... және ... ... тиімді жұмыс істеуі үшін ... ... Заң ... ... ... қызметті болғызбау, шектеу,
тыю және реттеу жөніндегі мемлекеттік реттеуді және құқықтық шараларын
анықтайды.
Сонымен ... 1998 ... 11 ... ... ... ... ... бәсеке туралы " Заңы, 1999 жылдың 21
тамызында қабылданған Қазақстан ... ... ... ... ... "Сапа" бағдарламасы, "Жеңіл және тамақ өнеркәсібі салаларында
импорт алмастырудың ... ... ... ... ... ... ... мен орын
толтыру шаралар туралы " және т.б. заңдар.
Бәсекелік қабілет мемлекеттік қолдау ... ... ... ... ... мәлім.
Өнімнің бәсекелік қабілетін басқару жүйесінде оны бағалаудың маңызы
зор. Тауардың бәсекелік қабілетін ... ... ... ... ... ... бәсекелік қабілетін бағалау оны пайдаланудың жолдары мен
түрлеріне байланысты анықталады:
- Егер мақсат ... ... ... ... ... ... ... онда маңызды параметрлер бойынша оларды ... ... ... ... тауарды нақты бір ... ... ... ... онда ... жуық арада нарыққа шығатын
бұйымдар жайлы мәліметтерді қосатын стандарттар мен заңдылықтардың өзгерісі
жайлы ақпарат пайдалануы керек.
Айта ... ... ... қабілет салыстырмалы шама болып
табылатындығын ескерген жөн. Нарықтық ... ... бір ... аралығында
бәсекелі болған тауар келесі бір жағдайда қойылған талапқа сәйкес келмеуі
мүмкін. Яғни, ... ... ... ... ... ... өнім өндіру барысындағы күрделі іс-әрекеттердің сапалы
деңгейіне байланысты. ... ... ... ... бағалаудың
жалпы ережелері төмендегідей болып келеді:
-тауарды өткізу нарығын таңдау және талдау,
-ұқсас тауарларды өндіретін және өткізетін бәсекелестерді зерделеу,
-салыстыру бағасы ретінде бәсекелік ... ... ... тауарларды
негізге алу,
-бағалауға тиісті параметрлердің қажетті тобын анықтау,
-өнімдердің сәйкес топтары бойынша бірегей көрсеткіштер ... ... ... ... ... анықтау және талдау
әдістемелерін таңдау,
- фармация ... ... ... ... интегралды
көрсеткіштерін есептеу,
-тауар өңдеуге қатысты фармация кәсіпорынның тауар саясатын әзірлеу.
-Тауардың бәсекелік қабілетін бағалауда мына ... ... ... ... ... әсер ететін факторлары арасындағы
байланыстарды нақтылауды және нығайтуды қамтамасыз етеді,
-кешенділік қағидасы – тауардың бәсекелік қабілетін құрастырушыларды және
оған әсер ... ... ... ... ... ... ... даму үстінде қарастыруды
ескереді.
Өнімнің бәсекелік қабілетін бағалаудың төмендегідей негізгі түрлерін
атап айтуға болады [ 23: 12б. ] :
1. ... ... Бұл ... әдісінің негізгі мақсаты –зерттеліп
отырған
тауарды сату орындарында тұтынушылардың оны ... ... Бұл әдіс ... ... бере ... Алайда бұл өте көп қаржы ... ... ...... ... ... сапасына сенімсіз өнім шығаруға
бармайды.
2. Фокус – топтар:
-ақпаратқа толы әдіс,
-респонденттердің бағаланып отырған өнімге шынайы қатынасын ... ... ... ... кезеңінде бағалау жүргізуге жол береді.
3. Хол – тестер (HaАлуаАлуа – test). ... ... ... ... ... жағдайда тауардың бәсекелік қабілеті мәселесі ... ... оны ... зерттеу негізінде шешу кең ... ... ... ... ... ... әдістемесі 4 кезеңнен
тұрады:
1. ... ... ... ... анықтау,
2. Тұтынушылардың сұранысы негізінде тауардың күтілетін бәсекелік
қабілетін бағалау,
3. Фирманың бәсекелес фирмаларға қатысты маркетингтік қызметінің
бәсекелік қабілетін бағалау,
4. Тауардың нақты бәсекелік ... ... ... ... және
оны арттыруға күш салу нүктелерін анықтау.
Бұл әдіс, сатып алушылардың осы ... ... ... ... ... ... фирманың ішкі орталарының артықшылықтары мен
кемшіліктерін, сыртқы ортасының мүмкіндіктерін пайдалану мен ... өту ... ... ... береді.
Соңғы кезде көптеген ғалымдар мен тәжірибешілер фокус – топтау әдісіне
қызығушылық танытуда. Бұл әдіс ... ... ... терең топтық сұхбат. Осы әдістің пайдаланылуы бірқатар
себептерге ... ... ... алынған мәліметтер
тұтынушылардың белгілі-бір тауарға деген қатынасын көрсетеді. Ал тауарды
өндірушілердің ... мен ... ... ... үшін
тереңірек зерттеу жүргізу қажет. Ал осы ... ... ... ... ... ... ... ең оңай жолы – ұым ... ... ... ... ... ... ... нығайту. Яғни, кәсіпорын бәсекелестері сондай табысқа ие
болмаса, ... ... бере ... біраз шығынға ұшырайды.
Кәсіпорын айтарлықтай жеңіске ие болмаған күнде де ... ... ... ... ... ... өз стратегиясы әзірлеу керек.
Қолда бар ресурстар мен біліктілікті қолданбайтын стратегияны құру әрқашан
тиімсіз ... ... ... ... ... ... талдау деректерінің негізінде құрылады, яғни шаруашылық жүргізуші
субъектінің қаржылық ... ... үшін оның ... ... ... қажет.
Мекеменің қаржылық жағдайының құрылымы мен динамикасын ... ... есеп беру ... ... ... ... құрастырылады.
Қазіргі кезде фармация кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының келесідей
бағалау көрсеткіштерін, яғни ... ... мен ... оңтайлы болып табылатын көрсеткіштерді таңдап жүр. Фармация
кәсіпорынның дамуының негізгі көрсеткіштерінің серпінін төменде ... ... ... ... ... ... ... дәріхананың 2009-2011 ж.ж. дамуының негізгі
көрсеткіштері
|Негізгі көрсеткіштер ... | ... |% |
| ... | |
| | |2009 |2010 |2011 | ... құны |мың тг |43100 |75355 |112020 |259,9 ... ... ... құны |мың тг |4900 |6237 |6948 |141 ... |мың тг |82434 |84791 |92505 |112,2 ... ... ... |мың тг |73100 |80701 |89504 |122,4 |
|Қызметкерлердің орташа жылдық ... |6 |8 |8 |126 ... ... ... |мың тг |45000 |55000 |60000 |141,3 ... | | | | | |
| ... - ЖК ... шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы |
|есеп мәліметтері негізінде жасалған ... ... ... ... ... қаржылық тұрғыдан тұрақты екендігін көрсетті. Ол шаруашылық іс-
әрекетті жүргізуге және шұғыл міндеттемелерді дер ... ... ... ... жеткілікті мөлшерде қамтылған.
ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... өнім ... ... ... үлкен назар аударады. Өнімді өткізу және ... ... ... ... мен ... ... бәсекелестер тауарларының сапасы мен бағасын талдайды..
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың 2012 жылға дейінгі ... ... ... ... ... ... болып мыналар
саналады:
• Тұтынушылар сұранысының ішінде аса ұнайтын өнім түрін анықтау;
• Ұлғайған көлемді ... ... алу ... Бәсекелестердің, әсіресе шетелдік бәсекелестер өнімінің әлсіз жақтарын
анықтау, және нарықтан ығыстыру мүмкіндігі;
... пен ... ... ... өнім ... кең ... зерттеу фирма тапсырысы
бойынша ресейлік әлеуметтік коммуникациялар институтымен жүргізілді.
ЖК «АЛУА-Медфарм» ... ... даму ... мен
2012 жылға дейінгі өндірістік бағдарламасы енгізуге жоспарланып жүрген ... ... ... ... ... ... құрылды.
Погрессивтік құрал-жабдықтарды, технологияларды, ораманың жаңа ... тек ... ... өсіріп қана қоймай, сондай-ақ өнімнің сапасын,
тауарлық түрін, сыртқы бейнесін, оның сақталу уақытын ... ... ... ... ұқсату, сауда жұмыстарымен
айналысу, өзіндік сауда тораптарын құру т.б. үшін ... ... ... ... ... ... тіпті фарация саласында
реМедфармны жүргізудің алғашқы ... де орын ... ... ... ... ... жатып тек сол күйінде айырбастап (бартер) жіберу,
өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы шарттық қатынастардың ... ... ... мен ұсынымның алшақтауымен санаспау.
Фармация өнімдерін ... ... ... ... өз ... Оның ... ... елді қоныстарда орналасқан кәсіпкерлік
орталықтарына, фармацевттік ... ... ... тапсырыстау, базарларға шығарып сату, айырбастау, т.б. ... ... ... ... ... ... ... сауда жүйесі тек тауар өндірушілер үшін ғана емес, сонымен қатар,
ауылдық жерлерде шағын бизнестің ... ... ... ... ... Олар ... тұтынушыларға тек өздері өндірген тауарлар мен қызмет
түрлерін ұсынып қана қоймай, қажетті ... ... ... ... ... ... ала ... таңда еліміздің барлық аймақтарында, облыс, аудан
орталықтарында, ... ... мен ... жол ... ... ... негізгі мақсаты ел тұрғындарына ... ... ... ... ... азық-түліктің сапалы да арзан
түрлері жөніндегі талғамын қанағаттандыру, бәсекелесті дамыту, жергілікті
бюджетті ... 2-3 жыл ... ... ішкі ... отандық тауар
өндірушілердің үлес салмағы ... ... ... ... ... ... өнім мөлшерін өсірумен қатар оның өтімділігін неғұрлым
жоғарыдеңгейге көтеру болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті құрал-жабдықтармен, мамандармен қамтамасыз
ету керек;
-дәрі-дәрмектердің тауарлылық көрсеткіштерін жақсарту, нарықтық
инфрақұрылымды ... ... ... ... нарық арналарын талапқа
сай дамыту,
- ішкі және сыртқы нарықтағы бәсеке жағдайынан үнемі хабардар болып
отыру қажет.
Тұтынушыға ... ... ... ішінде кепілді
медициналық қызмет аясына кіретін ... мен ... ... қолдан
өткізіп сату деректері де аз емес. Осы фармацевтік ... ... ... 23 ... субъектілерін тізілімге енгізу, әсіресе күзгі-
қысқы кезеңде олардың бағасының шарықтауының алдын алуға мүмкіндік берді.
3 ... ... ... ... ... іс ... саласында өнімнің бәсекелестік қабілетін көтеру
жолдары
Қазақстанға көбінесе ... өнім көп ... ... ... 85-90 ... шетелден келеді, соның қалған 10 пайызы өзімізден.
Осыған орай ... ...... және «ауқымсыз» отандық
ассортиментте; бұл Қазақстанның фармацевтика нарығының негізгі ... ... ... 90%-ға дейін және заттай көлемде 70%-ға дейін импортталған
өнімнің құрауына әкелді; отандық дәрілік заттардың үлесі тиісінше ... 30%-ды ... ... өзге ... ... өнеркәсібі шетел
компанияларының жалпы кірістілігі бойынша артта қалып келеді.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы ... 2014 ... ... ... ... үлес ... 50 пайызға дейін
көтеру керек. Сол жағынан көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. ... ... жеті ... ... бар. ... ... ... AFF «, «Нұрмай», «Глобалфарм», Павлодарда екі зауыт бар. Осы
зауыттарда біраз ... ... ... Ендігі біздің мақсатымыз – өндіріс
орындарының жұмысын ары қарай жандандырып, осы бағдарлама ... ... ... ... ... ... GMP ... жеткізу.
Осыдан бiраз уақыт бұрын ... сату ... ... ... ... ... мiндетiне жүктелген-тұғын. Сол
себептi де, дәрi-дәрмектердi ... ... ... заңға өзгерiс
енгiзiлiп, жұрт 1997 жылдан ... ... ... ... ... Мiне, қазiргi кезде бұл iстi өз құзырына қайта алған
мемлекет елiмiзде ... ... ... мен ... ... ... ... мемлекеттiк сатып алуды
орталықтандыру, фармацевтiк өнеркәсiптi дамыту ... ... ... iске ... да ... алды. Сондай-ақ, жыл сайын
дәрi-дәрмектi ... алу үшiн ... ... 50 пайызға үнемдеу
мүмкiндiгi ... ... ... ... ... компаниялар
орталықтандырылған жүйеден ... ... ... ... ... байқауға (тендерге) қатысуға ұсыныс бiлдiредi.
Елбасы фармацевтика саласы бойынша 2014 жылға дейiн мемлекетiмiздi 50
пайызға дейiн өз дәрi-дәрмектерiмiзбен қамтамасыз ... ... ... ... және медициналық саласын дамыту бағдарламасына
сәйкес 2015 жылға дейін фармацевтикалық өнім саласындағы ұлттық мөлшерді ... ... ... міндеті қойылған. Осы мақсатқа жету үшін медициналық
препараттарды шығаратын жаңа ... ... ескі ... ... жоспарланып отыр. «Егер 1992 ... ... ... ... ... 3-ақ пайыз болса, 2010 жылда оның деңгейі
16 пайызға өсті. Ал бүгінде отандық фармацевтика ... ... ... іс-
шараларды ескеретін болсақ, 2015 жылы фармацевтикалық өнім ... ... ... 50 ... ... ... деп нық ... айтуға
болады».
Дәріге қатысты ұлттық дәрілік саясат болуы ... Бұл ... ... мақсаты – дәрінің экономикалық тұрғыдан қолжетімді болуы,
дәрінің толық, жеткілікті түрде, қолжетімді бағада дәріханаларда тұруы.
Екіншіден, ... ... тағы бір ...... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуі, яғни дәрінің сапалы болуы.
Үшінші маңызды нәрсе – дәрінің тиімді ... Заң ... ... тек қана ... ... ... керек. Алайда
көптеген дәріханаларда бұл заңдылық сақталмайды. Осы орайда еліміздегі
бағдарланған ... дәрі ... ... ... бермейтінін
мойындауымыз қажет. Егер дәрі-дәрмекке қатысты мәселелерді шешу мақсатында
қабылданған бұл дәрілік саясат орындалмай, қағидалары бұзылатын болса, ... ... ... ... ... ... өз күшінде жұмыс
істеуі үшін фармацевтикалық басқару орындарында істейтін қызметкерлер ... ... ... Алайда бізде көп жағдайда осындай қызметтік
жауапкершілік жетіспей жатады.
Саладағы бар ... ... ... ... ... ... ... халықаралық стандарттарына (GMP
және ISO 13485) сәйкес келмейтiндiгiмен және бұл саланы дамытуды реттейтiн
нормативтiк-құқықтық ... ... ... ... табылады.
Саланы дамыту үшiн дәрiлiк заттарды мемлекеттiк сатып алу, ... ... ... ету, техникалық регламенттердi әзiрлеу және
енгiзу, ... ... ... үшiн ... жағдайлар жасау
бөлiгiнде мемлекеттiк қолдаудың секторалдық және жобалық ... ... Н.Ә. ... ... ... ... халқына
жолдауында елімізді әлемдік елу бәсекеқабілетті елдердің ... ... ... Ол үшін әрине, біз әлемдік нарықтағы бәсекеге
төтеп бере алатын ... ... ... ... біздің кәсіпорындарымыз
әлемдік стандарттарға сай жұмыс істеуі қажет.
Қазақстанда экономиканы одан әрі дамыту еліміздің ... ... ... ... ... болып қалуда, ... ... ... ... қарқынына жету - міндеті ... ... Осы ... ... тарапынан экономиканы максималды
либерализациялау және инфрақұрылымды құру жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... Республикасы президенті
Н.Ә.Назарбаевтың "Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті
экономика үшін, бәсекеге қабілетті ... ... атты ... халқына
жолдауында ұлттық экономикамыздың дамуының төмендегідей жолдары ерекше атап
өтіледі:
• Экономиканы әрі қарай либерализациялау және бәсекені жүйелі жалғастыру
және ... ... ... Қазақстан экономикасының айқындылығын күшейту;
• Индустриялы – иновациялық даму стратегиясын жүзеге ... ... ... бағдарламаларын жүзеге асыру;
• Иинфрақұрылымды дамыту.
Қазіргі таңда кәсіпорындағы өнім сапасын басқарудың халықаралық
тәжірибеде көрсетілген 9000-сериалы ИСО ... ... кең ... ... ... құжаттарға сай өнім сапасы саласындағы саясат,
яғни, өнім ... ... ... ... және оны ... сапа ... ... облыста шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
үшін ИСО сериялы сапа менеджменті стандарттарын енгізу жұмыстары жалғасатын
болады. Осы қызмет аясында ... ... ... ... ... жыл сайынғы «Қарағандылық сапа» байқауын өткізу;
- облыс ... ... ... ... техникалық
комитеттер құру мәселесін қарастыру;
- Сапа менеджменті мәселелері(МС ISO 9000: 2000) бойынша семинарлар,
маман дайындау ... ... ... ;
- ... сапа ... ... енгізуді түсіндіру мен насихаттау;
- осы процеске кәсіпорындарды барынша тартуды көздейтін ... ISO 9000 ... сапа ... ... жыл ... ... ... Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінде сапа ... ... ... ... ... ... 70 кәсіпорнында ИСО
сериялы сапа менеджментінің халықаралық стандарттары енгізіледі.
Сапа саласындағы саясат кәсіпорын қызметінің қағидасы түрінде ... ... ... ... ... ... ... жататындар:
- кәсіпорынның экономикалық жағдайын жақсарту;
- өткізу нарығын кеңейту және жаңа ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен фирманың деңгейін көтеретін өнімнің
технологиялық жетістігіне жету;
- белгілі бір салалар мен аимқтардағы тұтынушылардың ... ... жаңа ... бойынша өткізілетін функционалдық мүмкіндіктермен
өнімнің бейімделуі;
- өнім сапасының маңызды көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... ;
- ... сақтау мерзімінің кепілдігін ұзарту;
- қызмет көрсетуді дамыту;
ИСО стандартына сай, өнімнің өмірлік циклі шетел әдебиеттерінде сапа
сабақтастығын білдіреді және де ол он бір ... ... Бұл ... 5 -суретте көрсетілген.
Сапа саласындағы кәсіпорын саясаты
2.Өнімді ... ... ... ... ... ... ... ... 8. ... 7. ... ... 5. Сапа ... ... ... ... ... отырғанымыздай, сапа сабақтастығы 11 кезеңді қамтиды
(маркетинг; өнімді жобалау, жасау; ... ... ... ... ... дайындау және жасау; дайындау; байқау жүргізуді бақылау;
қораптау және сақтау; өткізу; монтаж және эксплуатация; техникалық ... ... ... ... басталып, өндіріс процесінің соңы да
маркетингке ... ... ... ... болсақ, өнім сапасы мен
бәсекеқабілеттілігі, тәжірибелі және ... ... ... ... мен ... ... ... және сорттау әдістемелері,
монтаж бен сатудан кейінгі қызмет ... ... ... ... мен оны ... ... ... маркетинг кешенінің функциялары
орындалып отырады.
Шетелдік фирмалардың ... ... ... ISO ... ... талаптарын орындаған жағдайда ... ... ғана ... ... ... қызмет аясы бір бағытта жүргізіліп, еш
қиындықсыз әлемдік нарықққа өз өнімдерін шығара ... ... ... ... ... сапасын арттыру шаралары немесе Фармация ... ... ... өнімнің бағасын қалыптастыру немесе Фармация ... ... ... өнімнің тартымдылығын арттыру немесе Фармация ... ... ... ... ... қабілетін қамтамасыз ету немесе өндірісті
мемлекеттік қолдау.
Техникалық бағыт ең ... ... ... ... ... ... және ... жетілдірумен байланысты.
Экономикалық бағыт бағалық саясатпен тікелей байланысты.
Мұнда мәселе бағаның төмендеуіне әкелетін бағалық ... ... ... кейде нарықта қалу үшін ғана бағаны тауардың өзіндік құнынан
төмендетеді де шығынға ұшырайды. Бұл одан да көп ... ... және ... жол ... ... ... ... ұту өндірісті қайта құруға, жаңа
технология ... және ... ... жорл ... ... ... ... деңгейін арттыру үшін өндіруші:
- сату бағасын төмендетеді;
- өнімнің сапасын және тұтыну ... ... ... ... ... ... жақсартады.
Бағаны белгілі деңгейге дейін төмендетуге болады. Өзара ... ... ... ... ... сату көлемін ұлғайту -
өнімді көп мөлшерде шығару -өнімнің өзіндік құнын шартты тұрақты шығындар
есебінен және озық ... ... ... ... – пайданы
көбейту.
Нарықта меңгеру мен нығаю саласында фармация ... ... ... қызметті ұйымдастыру деңгейіне тәуелді, ... ... ... ... ... қалыптасуына баға белгілеу
саласындағы оның стратегиясына, дайын өнім өткізуді ынталандыруына, жаңа
тауарларды дайындау мен меңгеруіне бағытталған ... ... ... етеді.
Фрмация кәсіпорындағы жұмыстың сапасындағы бәсекелестік ... ... ... ... шет ... ... және ... компаниялардың тәжірибесі дәлелдейді. Көптеген фирмалар ... жол ... ... тәжірибеде қолданбайды. ... ... ... ... ... ... ... фармация кәсіпорындар өндіре алатын өнімді емес,
тұтынушыларға қажетті өнімді өндіруге қарай ... ... ... ... ... ... және ... өнімнің тиімді дайындалуы мен бәсеке қабілеттілігін арттыруына
жағдай жасайды.
Осылайша, маркетигтік жұмыс ... ... ... ... ... босанудың маркетигтік құаушысы деп ... ... ... ... ең ... сәті болып жете білмеу
табылады. Онымен біздің ... ... ... ... ... санасу қажет. Сонымен ... ... ... тұтынушымен басқаратын, оған қызмет ... ... ... үшін бір ... емес күш ... ... әр ... кәсіпорынның өндірушілік, ... ... ... өнім ... ... ... ... талдауы
Фармация кәсіпорынның қызметін жетілдіруге сәйкес келетін келесі бағыттарды
ерекшелуге ... ... ... ... әсер етуші, басқарылатын және
басқарылмайтын факторларды зерттеуді түсіндіретін ... ... ... ... ... мен ... өтеу;
• өнімнің негізгі қозғалу мүмкіндігі ретінде ... ... ... ... ... ... өнімдері үшін
қораптар мен ораманың жаңашыл түрлерін қолдану;
• дәріа-дәрмектерді өткізудің оптималды әдістері мен ... ... өнім ... ... ... ... мен ... баға саясатын жасау, оның тиімділігін тексеру және қажетті жағдайда
жетілдіру;
• нарықтық жаңалық тауар өндіру, мысалы, ұлттық ... ... ... ... ... ... ... "дәл уақытында" жабдықтау жүйесін пайдалану арқылы;
• фармация кәсіпорындағы старатегиялық және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерінің талдауы
да маркетингтік зерттеудің маңызды түрі ... ... оның ... бұрын қолданған, бірақ кешенді тәсілі болған жоқ, себебі
өндірістің ... өнім ... ... ... ... ... ескермеді.
Нарықтық экономика жағдайында, фармация кәсіпорындардың маркетингтік
қызметі нарық ... ... ... ... ... ... сәйкестендіруі және негізделген өндірістік ... ... ... ... ... ... шығару қажет.
Жоғарыда жүргізілген зерттеулер, маркетингтік қызметтермен нарықтық даму
болжамын, фармация ... ... ... ... ... оның ... бағалық, өткізу және коммуникациялық саясатын
біріктіретін фармация ... ... ... ... қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарын жасаудың негізі
болып табылады.
Осылайша, ... ... ... ... кәсіпорындардың
жаңаша жұмыс істеу қажеттілігін, ... ... жаңа ... өндіру-өткізу қызметін нақты нарық жағдайына және тұтынушылар
сұранысына ... ... ... ... ... ... етеді,
бәсекелесті күрестегі табыс маркетинг концепциясын қолдануды қамтамасыз
етуі мүмкін, ол туралы шетелдік тәжірибенің оң ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі күні
инвестицияға ие, кейбіреулерді қоспағанда, дайындық кезеңінде ... ... ... ... оны шығарушы ... да, ... де ... осы ... оған қол ... ... ... деңгейінде де, фармация кәсіпорын
деңгейінде де құрылуы керек.
Мемлекет ... ... ... ... ... ең
біріншіден, қаржы-несие және салық саясатында тәуелді. ... ... ... ... ... бағыттар бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін:
• дәрі-дәрмектер өнімдерін өндіруді дамытуға несие ұсынысы;
• несиенің жаңа нысандарының дамуы.
Жаңашыл кезеңде ... ... ... ... арасындағы бәсекенің
дамуына жәрдемдесетін ... ... ... ... ... ... ... және несие тетіктері ие. Жаңаларын
құру және әрекет ... ... ... кәсіпорындарды дамыту бойынша
қаржыландыру іс-шараларын жекешелендіру құралдары есебінен, ... ... ... осы үшін ... ... ... ... несиеден республикалық және аймақтық мақсаттық қорларды
құру қажет.
Өнімнің бәсекелік қабілетін бағалау нәтижелері мен өнім ... ... ... және нарықтық мәселелерді шешу үшін, өнімнің
бәсекелік ... ... ... ... жолдарын таңдау қажеттігі
туындайды.
Өнімнің бәсекелік ... ... ... ... шешімдер
қабылдануы мүмкін:
• қолданылатын шикізат пен материалдардың құрамы мен құрылымын өзгерту,
• өнімді жобалау ... ... ... ... технологиясы сапасын бақылау, өнімді сақтау әдістерін
және тасымалдау жүйесін өзгерту,
• қажетті жағдайда ... ... ... өзгерту,
• өнімді әзірлеуге, өндіруге және өткізуге қажет инвестиция тарту ... ... ... жабдықтаушыларды ынталандыру жүйесін өзгерту,
• импорт құрылымын және импортталатын өнім түрлерін өзгерту.
Компанияның ... ... және ... ... ... ... және ... мақсаттары-тұрғындар
үшін жоғары сапалы тауарлар өндірісін үнемі дамытып отыру және Қазақстан
нарығын отандық өніммен толықтыру.
Елбасы кезекті Жолдауында ... таяу ... ... ең дамыған
елу елінің қатарына міндетті түрде енуін мақсат етіп қойды. Әрине, мұндай
талап қою ... ... ... экономикалық форумның деректеріне
сүйенсек, Қазақстан бәсекелестік индексінің өсуі ... ... ... мемлекеттерін соңына қалдырып, көш бастап 61-ші орында тұр.
Кейінгі кезде мемлекеттік ірі ... ... ... ... беру ... ... ... Мұны үкіметіміз де
қолдап отыр. Үкіметтің уәжі – пайда ... ... ... бізге еш қажеті жоқ. Сонда қалай, талай жыл ... ... ... келе ... өндіріс орындары бір күннің ... ... ... ... ма? ... жан-жақты, жақсы мен жаман, ұтымды
мен ұтымсыз жақтарын безбендеп, ... жөн. ... беру ... алдындағы дайындық, дейді экономистер. Ол – санациясының,
яғни банкротқа ұшыратпаудың, одан әрі ... оны ... ... түрі. Бұл арқылы фармация кәсіпорынның шынайы ... ... ... ... ... ... келе көзіміз жеткені: бүгінгі күні инфляцияны
ескергендегі негізгі қорларды ... ... ... ... ... ... бір ... кәсіпорынның тіпті амортизациялық
қорының жоқтығы, былайша айтқанда, тозған негізгі ... еш ... ... ... ақша ... ... жүр. Сарапшылардың айтуы
бойынша, ІЖӨ-дегі көлеңкелі экономиканың үлесі шамамен 25-30 прцент. Заңсыз
табыс кесірінен айтарлықтай ... ... ... ... ... ... экономикадан мемлекет зардап шегеді. Жолдауда Елбасы осы ... ... ... ... жүргізудің экономикалық тетіктерінің негізгі
элементтерін қарастырған кезде, олардың өндірістік қатынастар жүйесі ... ... ... ... ... ... баса ... қажет. Өндірістік қатынастар жүйесі арқылы ғана экономикалық
заңдар ... іске ... ... ... ... сызықтық емес тәуелділікке айналу прцесін негізге ала
отырып, меншік түрлерінің даму тарихын қарастырып ... ... ... нарықтық жүйемен даму кезінде меншікке байланысты
қатынастар ең бір күрделі, іргелі, негізгі ... бірі ... Нақ осы ... ... ... мен оның ... ... дамуы мен қызмет етуінде басты орын алып ... ... ... қызметі мен мәні бойынша экономиканың даму қарқынын ... не ... ... ... ... ... ... ауытқуларға төзімділігін қамтамасыз ететін ... бірі ... ... ... барлық меншік нысандарының қызмет
етуі арқылы ғана жетуге болады. Дегенменен, тек меншік пен ... ... ... арқылы экономиканың тиімділігін қамтамасыз
ету мүмкін емес. Қаншама тиімді ... жеке бір ... ... ... оны ... бар ... салу ... бұдан гөрі түрлі меншік
нысандарына негізделген кәсіпкерлік қызмет түрлерінің біртұтас өміршең,
икемді ... ... ... маңыздырақ.
3.2 Қазақстан тауарларының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың
инновациялық факторлары
Қазақстанның ... ... ... ... негізгі бағыттарының бірі Бүкілдүниежүзілік сауда ұйымына
ену болып табылады.
Яғни елiмiз осы ... ... ... ... ... елдер санатына қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық өсудi және
экологиялық тиiмдi өндiрiстi ... ету ... ... Индустриялы-инновациялы дамуының ... ... ұзақ ... ... қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап
оң ... бере ... ... Елбасымыз биылғы жылы “Бәсекеге
қабiлеттi Қазақстан”, “Бәсекеге қабiлеттi ... және ... ... ... ... ... ... елiмiз үшiн өзектi
мәселелердiң бiрi Индустриалды-инновациялық стратегияның негiзгi бағыттарын
атап көрсеттi.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... кадрлардың, жаңа технологиялардың жетіспеуінен және
өндірілген өнімдерін өткізуден көп қиындық ... ... ... өсіп ... ... ... ... әлі де болса
көп теген қиындықтар тұр. Себебі, республика БСҰ – ына ... ... ашық ... ... ... ... ... тауарлар
шығаратын көптеген бәсекелестердің пайда болуы фармация кәсіпорындардың
алдынан көптеген проблемаларды туындатады.
Осы орайда ... ... ... және ... ... ... ... әсерінен сапалы өнім өндірудің маңызы ерекше.
Мәдениет пен білім ... өсуі ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты, өнім сапасы мәселесі ... ... ... ... және ... ... ... отыр.
Дәрі-дәрмек саласында отандық өндірісшілердің үлес салмағын көбейту
үшін, ... ... ... ... ... ... санын
арттыруымыз қажет. Ол үшін басты қолға алатын іс - мұнай-химиясы өндірісін
дамыту. Химиялық ... ... ... ... дәрі-дәрмектердің ең
негізгі шикізаты ретінде мұнай химиясынан алынатын заттар болып ... ... осы ... аса мән беруіміз керек. Ұлттық инновациялық
қор да осы ... көп ... ... ... ... өндiру саласын дамыту мәселелерiне арналған
жұмыс бабындағы кеңесте жоғары сұранысқа ие ... ... ... ... ... ұзақ ... ... емдiк дәрi-дәрмектердi
мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мәселелерiн талқыға салды. Отандық
тауар өндiрушiлер бүгiнгi ... 10-12 ... ғана ... ... ... ... әрбiр үшiншi қорабы отандық тауар өндiрушiлердiң ғана
үлесiне тиедi екен. ... ... ... ... ... арзан дәрiлердi шығарып келсе, ендi елiмiздi қатты алаңдатып
отырған құрт ауруы, қатерлi iсiк, қант диабетi сияқты ауруларға қарсы ... ... ... Осы ... ... ... үшiн ... қажет. Банктердiң пайызы 20-25-ке дейiн болғандықтан ... ... ... ... 8-10 ... ... ... жаңа зауыт
жаңа желiлердi қосуға мүмкiндiк берер едi.
Отандық фармацевтика өндірісін дамыту аясында 10 жаңа ... ... Тағы он ... ... Әрі бұл ... ... жыл ... толығып
келеді. Мысалы, 2008 жылы біз 10 ... ... ... ... 2010 жылы бұл ... екі ... ... дәрі-дәрмек өндірісіне инвестиция тарту және осы саланы
жаңа технологиялар арқылы дамыту жайы сөз ... ... ... ... ... Қазақстанның ішкі сұранысының 30 пайызын ғана ... ... ... ... ... ... елу ... жеткізу
межеленген. Елімізде дәрі-дәрмек өндіретін 79 нысан бар. Соның тек бесеуі
ғана ... өнім ... ... ... ... ... үшін ең
алдымен осы өндірісті халықаралық талаптарға сай ету ... Бұл ... нық ... үшін ... ... ... қатар өндірісшілердің
сыртқы нарыққа шығуына және дайын өнімді сатуына мемлекет тарапынан қолдау
қажет.
Мынадай инвестициялық жобаларды іске ... ... ... ... қатты дәрі түріндегі (таблеткалар, капсула, драже)
мен ұнтақ антибиотиктер шығаратын фармацевтика зауытын салу;
-Шымкент қаласындағы ампулалық-инфузиялық ерітінділерді шығару
жөніндегі қолданыстағы өндірістерді GMP ... ... ... ... препараттар зауытының (Павлодар қаласы) өндірістік
базасын GMP стандарттарына сәйкестендіру, сондай-ақ ампула, биоөнімдер,
вакциналар, сарысу мен антибиотиктер шығару жөніндегі жаңа ... ... ... ... ... облысында кремдер мен белсенді
ингредиенттердің жаңа өндірісін іске қосу.
-Медициналық бұйымдар зауытында шприцтер шығаруды арттыру, инфузиялық
жүйелер мен ... ... үшін ... ... ... ... қолданыстағы кәсіпорында таблетка түріндегі
антибиотиктер шығарылымын ұлғайту.
-Алматы облысында инъекциялық ерітінділер, таблеткалар, капсулалар,
«жұмсақ» дәрі түрлері мен ... ... GMP ... сай ... салу.
-Алматы облысында таблеткалар, капсулалар және флакондар шығаратын GMP
стандарттарына сай зауыт салу.
Өнімнің сапасы тек оның органолептикалық ... ғана ... ... де ... ... ... ... сапа
тұтыну құнымен байланысты. Өнімнің сапасын ең алдымен бағалайтын – ... ... ... ... ... жоғары сапасы оның
имиджін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Өнім сапасы ... ... ... кейбір қиыншылықтарға
ұрынады. Бүгінгі күнге дейін дәлелденген рекомендация және әдістемелік
жұмыстар жоқтың ... ал ... ... ... олар нарықтық жағдайларға
сәйкес келмейді.
-стандартпен және нормативтік техникалық ... ... ... ... ету;
- Өнім сапасын жақсартудағы ғылыми техникалық жетістіктері туралы
ақпараттың берілуі;
- Өнімдердің жаңа ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
- Өнім сапасын және оның есебін болжау;
- Материалдық-техникалық ... ... ... ... Өнім және ... ... бақылау;
- Жоғарға сапалы өнімді өндіруді материалдық ынталандыру.
Дәрі -дәрмектердің бәсекелік ... ... ... қорлардың деңгейі және жағдайы әсер етеді.
Өнімнің сапасын арттырудың келесі бір бағыты - ... ... ... және ... ... ... ... Қазіргі кезеңде, өндірістің техникалық, экономикалық және
технологиялық деңгейін жоғарылату арқылы өнімнің сапасын арттыруға ... ... ... ... бұл ... ... қабілеттің
маңызды бөлігіне айналған.
Өнімді өңдеу аймағымызда жетекші және ғылыми жаңалықтарды ... ... ... ... ... ... саналады. Бұл сананың
фармация кәсіпорындары шығаратын көптеген арнаулы тауарлар күні ... ... ... ... ... фармация кәсіпорындардың мүмкіндіктері жөнінде
дүниежүзілік ... ... аз ... олардың өнімдері тиісті
дәрежеде тұтынушыларын таба алмайды.
Өнім ... ... ... ... ... ... өздері жеке шеше алмайды. Бір қатар ... ... ... ... ... ... ... Қолда бар ресурстарды тиімді
пайдалана алмаудың және маркетингтің дұрыс жұмыс ... ... ... өнімдердің өзіндік құны да ... ... ... ... өнім сапасын басқару жүйесінің ... ... ... жабдықтарын әр 2-5 жыл сайын жаңалатып ... ... ... ... тең ... бәсекелесе алмайды. Осыған орай
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың өндірістік ... ... ... ... енгізуді, өнімдердің перспективалы түрлерін
шығаруды көздейтін перспективлық инвестициялық даму жобаларын жасауда және
де бұл ... ... ... перспеквалы жұмыстар жүргізуде.
БСҰ-ына енгеннен кейін өте күрделі бәсекелестік жағдайында ... ... ... ... кәсіпорындарымыз өздерінің артықшылықтарын
пайдаланып, ... ... ... Енді ... ... өздерінің
жұмыстарының тиімділігін артыру үшін ... ... ... күш-мүмкіндіктерді барынша пайдалануы қажет. Мемлекет те, ... ... ... ... де ... кәсіпорындарға өз өнімдерін
өз елімізде және жаңадан қосылатын тауар ... ... ... жақсартуға және басқа да жағдайларда мүмкіндігінше көмектесіп
отыратын боламыз.
Облыстың өнеркәсіп фармация кәсіпорындарының бәсекелестік ... ... ... ... ... да, сондай-ақ сыртқы рынокта
да өтімді болуы үшін ... ... және ... ... ... ... халықаралық сапа стандарттары негізінде сапа менеджментін
енгізу қажет болады.
Қазіргі уақытта дүние жүзінде 300 ... ... ... ... 9000 ... ... жүргізілетін өздерінің сапа ... ... ... ... кәсіпорындар көп емес, алайда
олардың қатары әжептәуір өсіп ... ... ... ... ... ... да ... Олардың бұл талпыныстарын
түсінуге болады, өйткені, сапалы өнім ... ғана ... ... ие ... ... ... бірге фармация кәсіпорындарда
сапаның сертификатталған жүйесінің ... олар үшін ... ... да, сондай-ақ еліміздің ішкі рыногында табысты жұмыс істеудің де
алғы шарты ... ... ... ... ... ... ... арттыру және олардың халық-аралық стандарттарға көшуіне
көмектесу мақсатымен департамент бұл ... ... ... ... ... ... өнім ... арттыру мен сапа ... ... ... өткізіп отырады. Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік стандарттау комитетінің ... ... ... ... мен ... ... орталығы" ААҚ-ымен бірлесе отырып
аймақтың тамақ және 9 ұқсату өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... енгізу мәселелері жөнінде екі семинар
кеңес ... ... ... ... ... шығаратын және ауыл
шаруашылық өнімдерін ұқсататын 19 фармация кәсіпорынның басшылары мен
мамандары ... ... ... және ... ... шығаратын фармация
кәсіпорындардың басшылары, аудандық ауыл шаруашылығы басқармалары мен ресми
тіркелген ... ... үшін ... Даму Банкі мен
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министірлігінің ауыл шаруашылық
өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... және ауыл шауашылық өнімдерінің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету" және ... ... ... ... ... ... ... деген компоненттердің
тұсаукесері ұйымдастырылады.
Қазақстанның БСҰ-ына енуі үшін экономиканың ... ... ... ... ... шешу ... ... көп талап ететін
жоғары технологиялы өндіріс пен жоғары қосылған құны бар, ... бар ... ... ... ... ... көңіл
бөлінбек.
БСҰ-ына енгеннен кейін өте күрделі бәсекелестік жағдайында жұмыс істеу
үшін ... ... ... ... ... кемшіліктерін жоюлары тиіс. Енді қалған уақытта ... ... ... үшін ... ... қолда
бар күш-мүмкіндіктерді барынша пайдаланулары қажет. Мемлекет те, жергілікті
билік органы ретінде біздер де ... ... өз ... ... және ... ... ... өткізу рыноктарына өткізуге,
менеджментті жақсартуға және басқа да жағдайларда ... ... ... ... ... және ... ... сәйкес,
еліміздегі фармацевтикалық өнеркәсіпті дамытудың бесжылдық бағдарламасы
әзірленгені белгілі. Бұл ... ... ... ... ... ... жаңа кәсіпорындар салу, оларға
халықаралық стандартарды ... ... ... ... ... ... дейін
Қазақстандағы фармацевтикалық кәсіпорындардың ешқайсысында да халықаралық
стандарттарға сәйкестігі туралы сертификат жоқ, бұндай стандарттарға өтудің
нақты ... да ... ... ... ... ... ... және өндірумен айналысатындарды қылмыстық жауапкершілікке тартуды
ұсынып ... ... ... ... нарығында жалған, я, қолдан
жасалған өнімдердің үлесі 10 пайызды құрайды.
Фармацевтикалық зауыт ... ... ... ... ... жоба ... қарсы «Арглабин» дәрілік препаратының өндірісі бойынша екінші
кезекті зауыт құрылысына бағытталған. Бұл бірегей дәрілік препарат, әлемде
теңдесі жоқ, ... ... және өкпе ... өте ... көмектеседі.
Препарат « ҚР негізгі өмірлік маңызды ... ... мен ... ... ... ... инсулинді, антибиотиктерді, қан препараттарын,
вакциналар мен онкологиялық ... ... ... ... ... салу және ... ... инфузиялық
ерітінділер мен ампулалар шығару жөніндегі ... АҚ ... ... ... ... ... ... кезеңі: 2009 – 2011 жылдар.
Жоба іске асырылатын орын: Астана қ., Шымкент қ.
Өндірілетін өнім:
· инъекциялық ерітінділер ... – 49 ... – 250 млн. ... ... ... (қан алмастырғыштар)–18 позиция – 4 млн.
пакет;
· таблеткалар, капсулдар және драже – 43 позиция – 500 млн. дана;
· ... ... – 15 ... – 20 млн. сауыт.
Жобаны іске асырудан күтілетін тиімділік:
· Республиканың фармацевтика нарығында отандық өндірушілердің үлесін
10%-дан 25% дейін арттыру;
· Толық өнеркәсіп циклының ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік сатып алу кезінде баға деңгейінің төмендеуі есебінен
бюджет қаражатын үнемдеу;
·Жаңа жұмыс орындарының құрылуы – 1000 ... ... 300 ... ... ... ... ағымдағы сатысы: Жобаның ТЭН
әзірленді. Шымкент қаласындағы учаскеде құрылыс-монтаж ... ... ... ... ЖШС ... ... ... бірегей
препараттар өндіруге маманданған және Қарағанды қаласының шегінде:
а) 2008 жылы салынған субстанцияларын ... және ... ... және ... (2005 жылы ... екі цехы
бар, ол жалпы алғанда тиісті өндіріс тәжірибесінің (GMP) талаптарына ... ... екпе ... ... ... елдегі жалғыз
цех болып табылады. Аудитті «PharmapАлуаan» компаниясының ресейлік өкілдігі
жүргізген.
Зауыттың жаңа менеджменті ассортиментті, ең бірінші дженериктер, ... ... ... және Бірыңғай операторы, жүйесі бойынша сатып
алынатын екпе ... ... ... ... ... иек артып отыр.
Ақтөбе қаласындағы «СВС-Фармация» ЖШС қатты дәрілік ... ... ... ... асырады. Ғимарат күрделі жөндеуден өтті,
2002 – 2004 жылдары әлі тоза ... ... ... сату үшін ... ... ... ... да болжанып отыр.
Компания жоспарында тиісті өндіріс тәжірибесінің (GMP) ... ... ... екінші кезегін салу бар.
«Екафарма» ЖШС Алматы облысында орналасқан, сашеттер бойынша ұнтақ,
сондай-ақ сироптар мен ... ... ... ... ... ... қатты дәрілік нысандар өндірісіне арналған жабдығына ие. Ғимараты
жеке орналасқан, 2002 – 2003 ... ... ...... ... ... және Қытай өндірушілерінен.
Осылайша, қолдағы қуаттардың тозуын «Химфарм» АҚ және «Ромат» ФК
негізгі цехтары үшін ... ... ... ... ... ... астам), «Глобал Фарм» БК ЖШС үшін орташа (40 – 60%) және ... үшін ... емес ... ) деп бағалауға болады.
Ақтөбе қаласындағы «Ақтөберентген» АҚ 68 жыл бойы, жылжымалы және
тұрақты ... ... ... ... ... кешендерді қоса алғанда, рентген және өзге де диагностикалық
жабдықтарды ... ... және ... өнімділік көрсеткіштері құндық мәнде еңбекті қажет ететін
қатынасы бойынша 5208 теңгені (35,3 АҚШ ... және ... ... ... ... 5935 ... (40,2 АҚШ долл.) құрайды. ... 2008 ... ... жобаны іске асыру нәтижесінде «Ақтөберентген»
АҚ рентген техникасы ... жаңа ... ... толық жаңғыртуды
жүргізді, бұл шығарылатын ... ... мен оның ... ... ... ... айқындаушы фактор болды.
Ұжымдық түрдегі кәсіпкерлік қызмет экономикалық ... ... ... ... ... ... жұмыскерлер саны технологиялық
қажеттіліктермен анықталып, еңбекті алмастыру мүмкіндігін алады.
Көп салалы экономика жағдайында жергілікті фармация ... ... ...... ... басқару аспектілері
толық жетілмен болды.
Ауылдық жерлердегі барлық ұйымдастырушылық-құқықтық ... ... әсер ... ... фактор, сала аралық қатынастарды
мемлекеттік реттеу тетігінің қалыптасу ... ауыл ... мен ... қор өндіруші салалар арасындағы ... ... ... ... инновациялық кәсіпкерлікті
ынталандыру болып табылады.
Қазіргі жағдайда, ішкі ортаның тез ... ... ... ... ... негізінде шешім қабылдау, басқару шаралар мен
қалыптасып қалған өндірістік–экономикалық жағдайлардың сәйкес келмеуіне
әкелуі мүмкін, ал бұл ... өз ... ... ... нәтижелерге
алып келуі мүмкін.
Оперативті басқарудың концептуалды негізі болып "келешектен осы шаққа"
принципі бойынша шешім қабылдау идеясы қызмет ... ... ... ... жүйелі талдау саналады. Бұл жерде эвристикалық әдістер
қолданылады, бұл ... ... ... ... ... ... бағалауларды қолдану, сонымен бірге стохастикалық программалау
және имитациялық моделдеу, түрлі мөлшердегі және ... ... де ... ... барысындағы жағымсыз аспектілердің бірі
ретінде фармациясаласының ндірушілері сатып алатын материалды – ... және ... ... ... баға ... ... да қазіргі кезде өткір проблемалардың бірі болып ... ... ... ... ... ... өзара экономикалық және моральдік ... ... ... ... да нарықтық жағдайда шаруашылық ... ... бір ... ... ... өндірісті бағдарламалау, өндірісті
қоса алғанда, қайта өңдеу және өткізу ... ... ... ... құнарлығы төмендеп, оның өнімділігі азайып,
соңғы кезекте еңбек өнімділігі, материалдық және қаржылық ... ... ... табылады.
Жоспарлау шаруашылығында белгілі бір ... ... ... Олар кез – ... әлеуметтік – экономикалық қатынастарда
қолданылуы мүмкін, ал басқалары бұл ... ... ... ... аграрлық саясаттың өзгеруіне байланысты өз қызметін
тоқтатады. ... ... ... ... ... ... ... елдерде кеңінен қолданылады.
Мақсатқа бағытталған жоспарлауға жататын ... ... ... ... оның ... ... қалыптасуы мен жеке меншік
Медфармларының өзара қарым – қатынасы;
Жоспарлаудағы басты мәселені ... ... ... тура келеді. Бұл
шаруашылық қызметпен тікелей байланысты, жеке өнім ... сүт, ... ... ... ... ... ... қолдау,
ішкі нарықты қорғау, ... ... ... ынталандыру сияқты
экономикалық шаралар жүйесін анықтау.
Фармация ... ... ... жоспарлауға өзіндік тәсіл
керек, бұл оның өндірісі балансына негізделген, қолдану (тұтыну), өсудің
болжамды мүмкіншіліктерін ... ... ... ... қажеттілігі,
мақсаттар мен міндеттерге адекватты шаралар жүйесін анықтау.
Фармация ... және оны ... ... ... ... және ішкі ... ... қажет етеді. Мұндай бағалау
фармацевттік өнімдерін сұраныс және ұсыныс нарықтарындағы ... ... ... ... ... дамытылуына қажет етіледі.
Нарықтық қатынастар жоспарлаудың нысандары мен әдістеріне, сондай-ақ,
оның негізін құраушы принциптеріне әсер етеді.
Дәрі дәрмектерді ... төрт ... ... ... жөн:
нарықтағы қызмет бағдарламасының негізділігі; ... және ... ... мен ... ... ... ... жүзеге
асыру; нарықтағы тұтынушылардың төлем қабілетті сұранысын қанағаттандыратын
өнімді және шикізатты өндіру есебінен табысты анықтау.
Фармацевтика қызметiнде қол ... ... ... ... шешудi кажет ететiн белгiлi бiр мiндеттер бар.   ТМККК тiзбесiне
сәйкес сапалы фармацевтикалық өнiмнiң ... ... ... ... дәрi-дәрмек саясатының жаңа жобасын әзiрлеу қажет. ... мүше ... ... ... ... импорт, АҚШ
долларымен есептегенде 17 ... ... ... саласын қарқынды
дамыту үшiн шығарылатын ... ... ... қабiлеттiлiгiн
арттыру жұмыстарын жүргiзу қажет және халықаралық нарыққа шығу керек, оның
iшiнде кеден одағы ... ... өнiм ... ... ... ... ... ету жүйесiне, дистрибьюторлық және ... көшу ... ... ... заттай мәнде елдің ... ... ... ... ... ... ... кеңейту, Бірыңғай дистрибьютор жүйесі бойынша ... ... ... үшін ... кәсіпорындарды жаңғырту және жаңасын
салу арқылы отандық өндіріс есебінен 50% деңгейге жету.
Фармацевтикалық ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіпті дамытудың бағыттары мыналарды
қамтиды:
-отандық өндірушілерден ... ... ... ... мен ММБ
мемлекеттік сатып алуды Бірыңғай дистрибьютор арқылы 7 ... ... ... ... ... ол осы ... ... мәселесін шешеді.
Мемлекеттік сатып алуға ұзақ ... ... ... ... ... сәйкес), сондай-ақ шетелдік әріптестер тарапынан өнімділікті
көтеру және/немесе технологиялар ... ... ... ... ... міндетті шарттарымен кәсіпорындарға
берілетін болады;
-отандық өндірушілерден медициналық техниканы мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... шығыстарын
өтеу жолымен экспорт үлесін арттыру («KAZNEX INVEST» АҚ):
-шетелдік өкілдіктерді, сауда ... ашу, ... ... отыру
жөніндегі шығыстарға;
-өнімдерді шетелде тіркеу және сертификаттау бойынша;
-шетелдегі өнімдер ... ... ... және ... ... ... ... жалға алу, тіркеу
жарнасы).
2-бағыт. Саланы білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету
Кәсіпорындарда мамандарды оқыту:
-шетелдік мамандарды тарта отырып, ... ... ... ... мен ... орындарында» бағдарламасын оқытатын
«көшпелі мектеп» ... ... ... 2012 – 2014 ... ... сәйкес оқыту;
-2012 – 2014 жылдары фармацевтикалық кәсіпорындары өндірістерінің
меңгерушілерін ... ... ... ... ... елдерінің бірінде
(Германия, Чехия немесе Польша) тағылымдамадан өткізу.
3-бағыт. Нормативтік-құқықтық ... ... ... кедергілерді
алып тастау:
-тегін медициналық көмек көрсетудің кепілді көлемінің ... ... ... формулярларының басымдықтарын қайта
қарау: пациенттердің шектеулі тобын қымбат тұратын емдеудің ... ... ... ... ... ... ... алуды азайту арқылы
жалпыға бірдей және тиімді емдеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... жүйесін
енгізу;
-отандық өндірушілерге отандық өндірушілердің дженерикті препараттарының
тіркеу мерзімін ... үшін ... ... ... бойынша дженерикті
дәрілік препараттарды, ММБ мен медициналық техниканы ... ... ... ... ... ... беру.
-тікелей инвестицияларға тартымды жағдай жасау:
-дәрілік заттарды өндіруші кәсіпорындардың халықаралық стандартты (GMP)
енгізу бойынша жұмсаған шығындары, КПС ... ... ... ... ... 150%-ға арттыру бөлігінде салық заңнамасына өзгерістер
енгізу арқылы.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикамыздың нарықтық ... даму ... ... ... ... бар өзекті мәселелерінің бірі бәсекеге
қабілетті өнім ... ... және ... ... ... ... мен ... арқылы ұлттық бәсекеге қабілеттілік
пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
«Бәсеке» деген ұғым латын «concurentia» ... ... ... ... ... ... ... өндірушілердің арасындағы жан-
жақты тиімді және жоғары пайдалы нәтиже алу үшін ... ... бар ... ... ... ... ... өзінің өндіріс
шығындарын мүмкіндігінше төмендетуге тырысады.
Экономикалық теорияда бәсекені қарастыруда төрт ... ... ... ... 1. жетілген бәсеке, 2. монополистикалық
бәсеке, 3. олигополия, 4. монополия.
Классикалық экономикалық ... ... ... А. Смит бәсекенің
мәнін әртүрлі сатушылардың нарықтағы бақылауды қолға алу үшін ... ... ... деп ... ... сатушылардың және
сатып алушылардың тиімді тауарды сату немесе сатып алу үшін ... ... ... ... ... Бұл ... ... негізгі объектісі баға болатын.
Бәсекенің экономикалық заңының Медфармсы ретінде фирманың іс-әрекет
ету мүмкіндігі үшін ... ... орын үшін ... ... ... ... ... Бұл күресте жеңіп шығу үшін қолданылатын тәсілдер:
өндірісті ғылыми-техникалық прогресс арқылы ... ... ... пайданың жоғары мөлшеріне қол жеткізу.
Бәсекеге қабілеттілік деп тауарды нақтылы ... алу ... үшін ... тартымдылық деңгейін айтады.
Кәсіпорынның маркетинг қызметіндегі маркетинг-микс ... ... ие және де оның ... ...... ... ... саналады.
Қазақстан кәсіпорындарындағы тауар саясатының қалыптасуын зерттеу көтерме
сатушылардың тапсырыс беруі ... ... ... ... ... ... кешенін құратын тауар саясатына өтудің
тиімділігін көрсетті. Бұл әсіресе, тұтынушылардың ... ... ... тауар ассортиментін құрумен, тауардың жаңа ... өнім ... мен ... ... бойынша
маркетингтік стратегияларды жасаудан, тауардың өмірлік цикліне байланысты
маркетинг ... ... ... ... мен қораптарын тиімді
пайдаланудан көрінеді.
Кәсіпорынның нарықтық экономика жағдайында үздіксіз дамуын қамтамасыз
етуі – бүгінгі күннің аса ... ... ... ... алға қойған
мақсаттарына жету үшін өндірісті және өткізуді ... ... ... жөн. Яғни ... ... мен ... ... әрекет етуі қажет. Сондықтан да тауар ... ... ... ... – жаңа тауар идеясынан бастап,
өндірістен ... алып ... ... ... ... дейін бағынуы
керек. Міне, сонда ғана кәсіпорын ... ... ... ... ... ... позициясын, ең біріншіден, ... ... ... ... ... сай жаңа ... ... шығарып қана қоймай, оның өмірлік
циклін, ... ... ... ... ... қажет) және ассортиментік саясатын қадағалап,
тұтынушылар талаптарына сай өнім өндіру ... ... етуі ... ... ... ... ... да, нарықта сұранысы болмаса
бәсекеқабілетті бола алмайды.
Бұл фармация ... ... ... ... ... жөніндегі механизмдер жүйесі, төлем қабілетін қалпына келтіру
үлгілері, фармация кәсіпорынның Қазақстан аймағында қызмет ете ... ... ... ... ... ... ... және тапсырмаларымен анықталады.
«Фармация кәсіпорынның бәсекелік қабілеті» деп аталған
екінші тарауда ЖК ... ... ... ... оның ... қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеті жайлы айтылады.
ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхананың шаруашылықта жүргізілген ұймдастыру-
экономикалық ... ... ... ... ... түскен табысы есепті 2011 жылы 10262,222 мың тенгені ... ... ... ... ... ... ... қабілетін арттыру іc шаралары» деген
үшінші тарау фармация кәсіпорынның бәсекесі мен оның Қазақстан жағдайларына
бейімделуіне, ЖК «АЛУА-Медфарм» дәріхана ... ... ... ... тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы мен
дамуы, шаруашылық жүргізудің ... ... ... ... республика
экономикасының бәсекеге қабілетті болуының маңызы зор ... ... ... ... өндіру, оны өңдеп бәсекеге қабілетті
түпкі өнім фармация өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... ... жұмысын жақсарту және бәсекеге
қабілетті өнім ндіру ... ішкі және ... ... ... ... одан әрі жақсарту қажет. Ол үшін ... ішкі ... ... ... ... ... өнім ассортиментін одан әрі кеңейту қажет.
Мелекет тарапынан, әсіресе фармацевтика ... ... ... ... ... одан әрі ... және ... қондырғыларды ендірген жағдайда салықтық жеңілдіктер беру
жағын дамыту қажет сияқты.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Н.А. ... ... ... ... ... ... ... «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» // Егемен
Қазақстан, 27 қаңтар.- 2012 жылғы.
2. Н. А. ... ... ...... развитию экономики
// Егемен Қазақстан, 11қараша. - 2010 ж.
3. Н. Ә. ... ... ... ... ... қабiлеттi
экономика және Бәсеке қабiлеттi халық деген Қазақстан халқына
Жолдауы. // Егемен ... 19 ... - 2004 ... ... 2030 ... ... Даму ... одан әрi iске
асыру жөнiндегi шаралар туралы Қазақстан Республикасы
Президентiнiң 2007 ... 6 ... N 310 ... ... 2007 ... 11 ... N ... “Инновациялық қызмет” туралы Заңы Егемен Қазақстан" 2008 жылғы 11
сәуiр N 90
6. Қазақстан Республикасының Заңы «Инновациялық қызметті мемлекеттік
қолдау ... ... ... ... Казахстанская
правда, 16 апрель, 2002 г.
7. Қазақстан Республикасының Кодексі Халық денсаулығы және денсаулық
сақтау жүйесі туралы (2011.06.01. берілген өзгерістер мен
толықтыруларымен) ... ... ... ... 10 қарашадағы № 162-ө Өкімімен, 2011.06.01. № 379-IV ҚР
Заңымен (бұр.ред.қара) мазмұн өзгертілді
8. Республикасының ... ... ... ... 2011 – 2015
жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік ... ... ... 2010 ... 29 қарашадағы
№ 1113 Жарлығы
9. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы-
ның ... ... ... мемлекеттік бағдарламасы.
Қазақстан ... ... 2010 ылғы 19 ... ... Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-
2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы Қазақстан ... 2003 ж. 17 ... № 1096 ... ... ... ... және ... өнеркәсiбiн
дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы».Қазақстан Республикасы
Президентінің 2009 ... 18 ... № 829 ... ... ... Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-
2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
13. ... ... және ... ... ... ... Республикасының 2003 жылғы 7 ... N 370-II ... ... ... ... 2003 ж., N 1-2, ... ... Қазақстан" 2003 жылғы 11 қаңтар N 8
14. Әбдiжапар Сапарбаев Инновация – негiзгi қозғаушы күш// ... 24 ... 2004 ... ... Қ.Ғ.; "Менеджмент негіздері", Алматы, 2003
16. Бердашкевич А.П О поддержке инновационной деятельности в Японии //
Инновации №7. - 2002 ... ... және ... ... ... ... кәсіпкерлікті қолдаушы инфрақұрылымдық ұйымдар
18. //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009 ж. ... ... ...... ... ... ... және
дамуының негізгі факторы. «Аймақтық ... ... ... ... атты ... ... материалдары. Академиялық инновациялық университеті,
Шымкент, 2009ж
20. Ғылыми-техникалық әлеуеттің қазіргі жағдайы және оның ... ... ...... ... ... Аграрлық Университеті, Алматы 2008 ж., №4 185-189 б.
21. Ғылымның даму нәтижелері және ... ... ...... ... Қазақ Ұлттық
Аграрлық Университеті, Алматы 2008ж, №4 189-194 б.
22. Есентугелов А. ... ... ... ... ... ... сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000
г.
23. Кәсіпкерліктің ресурспен қамтамсыз ... ... ... ... атындағы ҚазЭУ, №6 – Алматы, 2009.
24. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, А.Нусупова. ... ... ... – 1998. – 60 с.
25. Инновациялық қызметті ұйымдастырудағы басымдықты бағыт ретінде
инновациялық ортаны жетілдіру. ... Азия ... ... ... ... мен ... болашағы»
атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары,
Түркістан қ, 27-29 сәуір 2005, Қ.А.Ясауи ... ... ... ... ... құрудың инновациялық ... ... Азия ... ... ... жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің II ... ... 29-30 ... 2006. ... қ. ХҚТУ, 207-
209б.
27. Индустрия өндірісін интенсивті ... ... ... ... №4. ... 2008 ж. 5-9 б.
28. Қазақстанда франчайзингті қалыптастыру және дамыту мүмкіншіліктері
//«Хабаршы», Қ.Ясауи ... ... №3 ... ... ... ... ... және оны пайдаланудың негізгі
шарты //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
30. Купешова ... ... / ... и ... ... в ... экономике Республике Казахстан. – автореферат
Алматы, 2002 г.
31. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны ... . - №2. - 2001 ... Қуат ... ... оның ... ... үшiн ... қандай
// Егемен Қазақстан, 23 ақпан. - 2004 ж.
33. Мейірбеков А.К.; ... Қ.Э.; ... ... ... ... ... 1991-2001 десят лет независима Казахстана. Алматы. -
2002г.
35. Шумпетер Й. Теория экономическая развития. – ... ... – 454 ... Ю. К. ... ... и перспективы экономического развития
Казахстана в переходной период // ... ... ... №4.- 2001 ... ... инновациялық жүйені дамытудың ерекшеліктері //«Хабаршы»,
38. Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009ж. ... ... ... және оны шешу ... ... ... ҚазЭУ, №6(70) – Алматы, 2008. 8-11 б.
-----------------------
Бәсекелік қабілетті ... ... ... ұсыныстар беру және оларды шешу
жолдарын анықтау
Бәсекелік қабілетті арттыру жүйесі
Баға
Бәсекелік қабілет
Міндеті
Сапа
Директор
Менеджер
Бас бухгалтері
Провизор
техникалық персонал
фармацевттер
Сапаны басқару
Сапамен ... ... ... ... ... факторлары
Дәріхананың
материалды-техникалық жағдайы
Баға саясатының қағидалары
Бәсекелестердің ықпалы
Діәрі дәрмектердің бағасы
Баға саясаты
Әрбір дәрі-дәрмектер бойынша баға стратегиясы және маркетинг тактикасы
Кәсіпорын ... ... ... ... ... теңге)
Жылдық өсім, %
ава%%%%%ңңҒғәііғғғңҒҒҒҒ54%59686745433уу% %55% ҒҒ%

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
Ерте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бет
Ерте жастағы (1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «алғашқы қадам» бағдарламасы127 бет
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ КІШІ ЖАСТАҒЫ (3 жастан бастап 5 жасқа дейінгі) БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН «ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ117 бет
Орта мектепте биология курсында салауатты өмір салтын қалыптастыру25 бет
Фармацевтика туралы жалпы түсінік5 бет
Фармацевтикалық терминдердің латын тілінде дәріптелуі туралы4 бет
Фармацевтикалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы10 бет
Фармация және химиядағы даңқты жаңалықтар ашқан ғалымдар мен фармацевттер14 бет
Қазақстан Республикасында медициналық препараттарды сертификаттау ерекшеліктері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь