Кәсіпорынның өндірістік -ұйымдастыру мінездемесі және оның бухгалтерлік қызметі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК.ҰЙЫМДАСТЫРУ МІНЕЗДЕМЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ... ... 7
1.1 Өндірістік.ұйымдастыру мінездемесі және кәсіпорынның негізгі көрсеткіштерінің талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Бухгалтерлік есептің ерекшеліктері мен кәсіпорынның есеп саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2 ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1 Міндеттемелерді мойындау және маңызы, жіктемесі ... ... ... ... ... ...20
2.2 Жеткізушілермен есеп айырысудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
2.3 Бюджетпен есеп айырысудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
2.4 Әртүрлі міндеттемелердің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44

3 ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУДИТІ ... ... ... ... .48
3.1 Міндеттемелер аудитінің жоспарлануы және мақсаты, маңызы ... ..48
3.2 Міндеттемелер аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
3.3 Міндеттемелер талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ТҰЖЫРЫМДАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
Елдiң экономикасына қаржы инвестицияларын тарту, кәсiпорынның қаржы жағдайын анықтау үшiн айқын, сенiмдi мәлiмет қажет. Бұл үшiн кәсiпорынның құрал-жабдықтарының жағдайына, соның iшiнде міндеттемелеріне көбiрек көңіл бөлу керек.
Концептуалдық негiзге сәйкес әзiрлеулер мен ұсыныстар қаржы есеп беруi ұйымдардың бұрын болған қарызының, ұйымдардың ресурсының кетіп қалуын реттеу үшін,экономикалық пайданы ұстануының міндеттемесі.
ҚР-дағы бухгалтерлiк есепке өзгертулер енгізгеніне қарамастан, есеп ары қарай дамуды қажетсінеді, дегенмен қазiргi мәселесi мен өзектілігі бойынша зерттеулердiң аз екендігі бухгалтерлiк есептiң көкейкестi сұрақтарының бірі болып қалады. Осындай мәселелердiң бiрi мiндеттемелердiң есепке алуы мен аудиты болып табылады. Бухгалтер өз жұмысында есептің технологиясын анық түрде осы бөлімде беріп отыруы керек, мердігер-жеткізушілермен есеп айырысудың есебі және еңбекақы төлеудің есеп айырысу есебі, кәсiпорынның толық қаржы жағдайы мен қарыздар мiндеттемелерiнiң ықпалды жедел болжауын есепке алудың қазiргi кездегі компьютерлік түрмен қолдануға икемi болатын бөлiмшелерге есепке алудың технологиясын айқын ұсынуы керек.
Барлық жоғарыда айтылғаны осы дипломдық жұмыстың аталған тақырыбының өзектiлiгi осыны көрсетеді.
Әрбiр кәсiпорын үшiн мiндеттемелердiң бар болуы басты мақсаттың табысына түбегейлi ықпал етуі - табыстың алынуы.
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып бухгалтерлiк есеп пен аудит кәсiпорынның мiндеттемелерiнiң сұрақтарының зерттеуi болып табылады.
Осы жұмыстың негiзгi мақсаты болып мыналар табылады:
-бухгалтерлiк есептiң стандарттарына сәйкес бухгалтерлiк есеп есептерiндегі мiндеттемелердiң дұрыс көрінісін зерттеу;
-мiндеттемелердiң уақтылы өтелуi, баланстан қарыздардың есептен шығаруы;
- мiндеттемелердi тексерудегі аудиторлық жұмыстың зерттеуi, тексерудің нақтылығы заңды негізде кәсіпорынның баланстағы қарыздарының сомасын тексеруге, есеп айырысу-төлем тәртібінің дұрыстығын сақтауды;
-есептеулердiң реттiлігі мен қарыздарды азайтудың ұсыныстарын жасау;
-міндеттемелердің кәсiпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне ықпалын анықтау.
Осы мәселелердiң зерттеу нысаны болып Қазақстан Республикасының заңы мен заңнамалар шеңберiндегі құрылтай құжаттарына сәйкес жұмыс істейтін ЖШС "Ордабасы Сарбас" болып табылады.
Зерттеу құралы болып ЖШС "Ордабасы Сарбас" қаржы-шаруашылығының қызметі болып табылады.
Таңдап алынған тақырып бойынша сұрақтарды зерттеу және дипломдық жұмысты жазу үшiн Қазақстан Республикаласы мен ТМД және шет елдердің теория және практикалық есеп және аудитты дамытуға үлкен үлес қосқан көрнектi ғалымдарының еңбектердi пайдаланған: В.К.Радостовец, М.Ш.Ержанов, К.Ш.Дүйсембаев, А.Д.Шеремет, Р.Адамс, Дж К.Робертсон, Ж.Ришар, және басқалар. Дипломдық жұмыстың практикалық маңыздылығы ЖШС "Ордабасы Сарбас"-ның қаржы-шаруашылық қызметінің негiзi жағдайының үдерісі болып табылады.
Осы дипломдық жұмыстың орындалуының негізі болып Қазақстан Республикасы қабылдаған теориялық және нормативтi-әдiстемелiк актілер, сондай-ақ оқулықтардағы, оқу құралдарындағы және кезекті басылымдардағы отандық және шетелдік экономистердің еңбектері болып табылады.
Заңдар

1. ҚР-ның Аудиторлық қызметінің. 20.11.1998ж Заңы (өзгертулер мен толықтырулар).
2. Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есебі. № 2732-шi 1995 жылдың 26 желтоқсанындағы ҚР-ның заңы (№234 28.02.2007 ҚР-ның Заңымен енгiзiлген өзгертулер мен толықтырулар).
3. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп» туралы Заң. Қазақстан Республикасы Президентінің қаулысы № 2732 1995 жылдың 26 желтоқсанындағы Қазақстан Республикасының заңына енгізілген өзгерiстер мен толықтыруларға күшi бар.
4. Нұрсейiтов Э.О. Дебиторлық және кредиторлық қарыз: есепке алу және салық салудың ерекшелiктерi. Заң аспектілері. Практикалық ұсыныстар. Төлемқабілеттілігінің көрсеткіштері//бухгалтер және кәсiпкердiң кiтапханасы. - 2000. - №5
5. Төлемдер және ақша аудару туралы. (өзгерiстермен және толықтырулар) 20.11.1998 жылдағы ҚР-ның Заңы.

Нормативтік актілер мен Кодекс

1. Аудиторлыққа кандидаттарды аттестациялаудың жіктемесінің талабын бекіту туралы. №230-шi 2002 жылдың 30 мамырындағы Қазақстан Республикасының қаржы министрлiгiнiң бұйрығы. (№348 17.10.2002 ж. өзгертулер)
2. Бухгалтерлiк есептiң Типтік жоспарын бекіту туралы. 23.05.2007 жылғы ҚР-ның Қаржы министрiнiң бұйрығы.
3. ҚР-ның банктерінің клиенттерінің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу нұсқасының тәртібі. №266 02.06.2000 жылғы ҚР-ның Ұлттық банкiнiң қаулысы.
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi
5. Салықтар және басқада бюджеттегі төлемдердің ҚР кодексі. 01.01.09 ж.


Оқу құрал

1. Алборов Р.А.Өнеркәсiп ұйымдарындағы аудит, сауда, АПК: Оқу құралы. 2000
2. Арене Э.А.Аудит: Оқу құралы
3. Абрютина А. Кәсiпорынның қаржылық-экономикалық қызметiнiң талдауы: Оқу құралы. М: - "Дело и Сервис" басылымы, 1998
4. Кондраков Н.П.Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы - 2-шi - басылым, қайта жасау және толықтырулар - М: ИНФРА-М, 1999-584б.
5. Данилевский В. Аудит практикасы: оқу құралы
6. Дүйсембаев К.Ш.Аудит және есеп берудi қаржылық талдау. Оқу құралы. – Алматы: Каржы-Каражат, 1998.
7. Ковалева О.В. Бухгалтерлiк есеп және бухгалтерлiк есеп аудиті: Оқу құралы. – 2000.
8. Н.К.Мамыров. Шаруашылық субъектердiң бухгалтерлiк есебi. Оқулық - Алматы. Экономика 2003 ж.
9. Р.М.Рақымбекова. Кәсiпорындағы қаржылық есеп. Оқулық. Алматы. Экономика 2003 ж.


Негізгі әдебиеттер тізімі

1. Абленов Д.О., Аудит,- Алматы, Экономика, 2005ж..
2. Әжiбаева З.Н., Аудит,- Алматы, Экономика, 2004 ж..
3. Бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттары. Бухгалтерлiк есептің халықаралық стандарттарына арналған Комитет , 1994 ж.
4. Бухгалтер бюллетенi. №33-2002ж.
5. Байдiбекова Б. Шаруашылық субъектердiң өзара есепшоттары:болмыстары мен перспективалары //Оңтүстiк Қазақстан - 2001. - 23 мамыр.
6. Богатая Н.Н., Н.Н.Хахонова, Аудит, -Ростов –на-Дону,Феникс, 2003 ж.
7. В.В.Коротков. Құрылыс ұйымдарының шаруашылық қызметінің талдауы, Белгород, БКАПК, 1995 ж.
8. В.И.Стражева. Өнеркәсiптегi шаруашылық қызметінің талдауы, Минск: Жоғары мектеп, 1997 ж.
9. В.В.Радостовец, О.И.Шмидт. Кәсiпорындағы бухгалтерлiк есеп. Алматы. Центраудит - Қазақстан, 2002 ж.
10. Ержанов М.С., Ержанова С.М. Қазақстандық кәсiпорындағы есеп саясаты. - Алматы: "Бино" баспа үйi, 1997.
11. Дүйсембаева З.К. .Аудит жүйесіндегі қаржылық талдаудың әдістемесінің негізі //Бухгалтерлiк есеп - 1999.-№4.
12. Ж.Ришар. Кәсiпорынның шаруашылық қызметінің аудиты және талдауы. М:Юнити, 1997 ж.
13. Ержанов М.С., Ержанова С.М. Қазақстандық кәсіпорындағы есеп саясаты. – Алматы: «Бино» баспа үйі, 1997.
14. Ержанов М.С., Аудит,- Алматы, Бастау, 2005ж.
15. И.С.Глушаков. Қазiргi кездегі кәсiпорындағы бухгалтерлiк есеп. Новосибирск. ЭКОР 1995 ж.
16. Ковалев В.В.Қаржылық талдау: капиталмен басқару. Инвестиция таңдауы. Есеп берудi талдау. - М: Қаржы және статистика. 1997
17. К.Ш.Дүйсембаев. Қаражатты басқару жүйесiндегi аудит және талдау Теориясы және әдiстемесі. Алматы Б.и. - 2000
18. Қазақстан Республикасының әдiстемелiк ұсыныстары мен стандарты және бухгалтерлiк есебi. – 1997
19. Қазiргi кездегі бухгалтерлiк есеп. Ф.С.Сейдахметова Алматы.Lem. 2001 ж.
20. Қазақстандағы халықаралық стандарттың аудиты. Раритет. Алматы. 2001 ж. 1 том.
21. Лубян B.C. Дебиторлық және кредиторлық қарыз. Бухгалтерлiк есеп. Салық аспектілері. / Салық хабаршысы - 1998, №10.
22. Новодворский В.Д., Хорин А.Н.Дебиторлық және несие қарыздарының бағасы туралы// 2000-№8
23. Н.Савицкая. Кәсiпорынның шаруашылық қызметінің талдауы Қайта өңделген және толықтырылған 4-шi басылым. - Минск: ЖШО "Жаңа басылым" , 1999-688б.
24. О.В.Ефимова «Кәсiпорынның қаржы жағдайын қалай талдау. М:1994.
Практикадағы бухгалтерлiк есеп. №1-2004
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ................................................................
........................................5
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК-ҰЙЫМДАСТЫРУ МІНЕЗДЕМЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
БУХГАЛТЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ....................7
1.1 Өндірістік-ұйымдастыру мінездемесі және кәсіпорынның негізгі
көрсеткіштерінің
талдауы.....................................................................
..................7
1.2 Бухгалтерлік есептің ерекшеліктері мен кәсіпорынның ... ... ... ... ЕСЕБІ............................20
2.1 Міндеттемелерді мойындау және маңызы,
жіктемесі.......................20
2.2 Жеткізушілермен есеп айырысудың
есебі..........................................27
2.3 ... есеп ... ... міндеттемелердің
есебі...........................................................44
3 ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУДИТІ.................48
3.1 Міндеттемелер аудитінің жоспарлануы және ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ............................................71
ҚОСЫМША................................................................
...............................74
КІРІСПЕ
Елдiң экономикасына қаржы инвестицияларын тарту, кәсiпорынның ... ... үшiн ... ... ... ... Бұл үшiн ... жағдайына, соның iшiнде міндеттемелеріне көбiрек көңіл
бөлу керек.
Концептуалдық негiзге сәйкес әзiрлеулер мен ұсыныстар ... есеп ... ... ... ... ... ... кетіп қалуын
реттеу үшін,экономикалық пайданы ұстануының міндеттемесі.
ҚР-дағы бухгалтерлiк есепке өзгертулер енгізгеніне қарамастан, есеп ары
қарай ... ... ... қазiргi мәселесi мен өзектілігі бойынша
зерттеулердiң аз екендігі бухгалтерлiк ... ... ... ... қалады. Осындай мәселелердiң бiрi мiндеттемелердiң есепке алуы мен
аудиты болып табылады. Бухгалтер өз ... ... ... ... осы ... беріп отыруы керек, мердігер-жеткізушілермен ... ... және ... ... есеп ... ... ... қаржы жағдайы мен қарыздар мiндеттемелерiнiң ықпалды жедел ... ... ... ... ... ... қолдануға икемi болатын
бөлiмшелерге есепке алудың технологиясын айқын ұсынуы керек.
Барлық жоғарыда айтылғаны осы ... ... ... ... ... ... ... үшiн мiндеттемелердiң бар болуы басты мақсаттың
табысына түбегейлi ықпал етуі - табыстың ... ... ... ... ... есеп пен аудит
кәсiпорынның мiндеттемелерiнiң сұрақтарының зерттеуi болып табылады.
Осы ... ... ... ... ... ... ... стандарттарына сәйкес бухгалтерлiк есеп
есептерiндегі мiндеттемелердiң дұрыс көрінісін зерттеу;
-мiндеттемелердiң уақтылы ... ... ... есептен
шығаруы;
- мiндеттемелердi тексерудегі аудиторлық жұмыстың зерттеуi, тексерудің
нақтылығы заңды негізде кәсіпорынның баланстағы ... ... есеп ... ... ... сақтауды;
-есептеулердiң реттiлігі мен қарыздарды азайтудың ұсыныстарын жасау;
-міндеттемелердің кәсiпорынның ... ... ... ... ... ... болып Қазақстан Республикасының заңы
мен ... ... ... ... сәйкес жұмыс істейтін ЖШС
"Ордабасы Сарбас" болып табылады.
Зерттеу құралы болып ЖШС ... ... ... ... ... алынған тақырып бойынша сұрақтарды ... және ... жазу үшiн ... ... мен ТМД және шет ... ... ... есеп және аудитты дамытуға ... үлес ... ... ... ... В.К.Радостовец, М.Ш.Ержанов,
К.Ш.Дүйсембаев, А.Д.Шеремет, Р.Адамс, Дж ... ... ... ... ... практикалық маңыздылығы ЖШС "Ордабасы Сарбас"-
ның қаржы-шаруашылық қызметінің негiзi ... ... ... ... дипломдық жұмыстың орындалуының негізі болып Қазақстан Республикасы
қабылдаған ... және ... ... ... оқу ... және кезекті басылымдардағы отандық және
шетелдік экономистердің еңбектері болып табылады.
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК -ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... және кәсіпорынның негізгі
көрсеткіштерінің талдауы
ЖШС "Ордабасы Сарбас" қаржы және ... ... ... ұйымдастыру
төңiрегiнде салық есебі, iшкi бақылау мен аудитты заңды күші бар Қазақстан
Республикасының ... ... ... ала ... «Бухгалтерлiк
есеп және қаржы есебі туралы», ... және ... ... міндетті
төлемдер туралы», ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп стандарттары, Қазақстан
Республикасының басқада заңнамалық және ... ... ... ... бухгалтерлік есебінің Типтік жоспар есебімен,
нұсқаулармен, ... және ... ... Қазақстан
Республикасының қаржы Министрлігінің бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... 21 ғасырда Қазақстанда шарап өнiмiнiң алғашқы өндiрушiлерінің
бiрi болып табылады. Кәсiпорынның ары қарай ... жолы - бұл ... ... ... сусындар өндiретін дербес ұйым, содан соң 1949
жылдан бастап- германиялық ... ... мен ... ... ... шарап шығарыла бастады.
Осы кәсiпорынның жұмысының негiзгi түрлерi болып мыналар табылады:
шарап өнімдерін өндіру мен сату, қызмет ... ... ... ... iске
асыру. Зерттеу нысанының қызметтерiнің толық мiнездемесін 1-шi кесте арқылы
талдау ... ... ... бiз ... ... 2008, ... 2010 жылдардағы мәлiметтерiмен, осы жылдардағы кіріс пен ... мен және ақша ... ... ... ЖШС ... ... ... жағдайын талдау үшiн қызметiнiң
тиiмдiлiгiн сипаттайтын кейбiр көрсеткiштерді алып зерттеу ... 1-ші ... ... ... құнының кiшiрейуiне тұрақты
тенденцияларды бақылауға мүмкiндiк ... ... ... мүлiгінің
құны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 19878,1 мың теңгеге азайды, 2010
жылы 2009 ... ... 43334, 1 мың ... ... ... 17% және 44, 5% азайды.
Бұдан 2010 жылы бұл тенденция құн сияқты ... ... ... сипат алды, бұл кәсiпорынның шаруашылық қызметінің ... және ... ... куәсы екенін көруге ... ... ... ... дебиторлық қарыздар алады. 2008
жылдың 1 қаңтарында кәсіпорынның мүлік құнынан оның меншікті салмағы ... ... - ... мүлік жағдайының өзгерістері
| |2009 ж. |2010 ж. | |2010 ж. | |
| |мың. ... |мың. ... |2009 ж ... |мың. ... |2009ж | |
| | ... |салмағы| |тг ... | |
| ... 2010 жылы ... салмағы күрт төмендеді бұл көрсеткiш 1/3-ке
дейін азайғанын ... ... Бұл ... ... ... ... өткiзу саясаттарының есебiнен пайда болды. ... тек қана ... ... және ... әрiптестері мен және
тапсырыс берушiлерiнің арқасында iске ... ... ... ... ... ... ... бiтпеген жалпы
үлесі (кәсiпорын активтерiнiң бұл бабы тек қана 2008 ... ғана ... тек қана 0, 08% ... ... емес болғаны көрінеді.
Кәсiпорын жұмысының минусы деп ұзақ мерзiмдi инвестициялардың жоқтығын
жатқызуға болады. ... ... бұл ... ... зерттелетiн
мерзiмдер көрсетiлмеген. Демек, кәсiпорын ... ... ... өнiм ... ... шығындардың төмендеуі. Сонымен
бiрге кестеден көретініміз кәсiпорында 2010 жылы тауарды өткізу мәселелері
пайда болды бұл «тауардың астыда ... ... алып ... ... өнiмнiң
көлемi құн өрнегiнде 8452,1 мың теңгені құрады, кәсiпорын мүлiгiнiң құнына
байланысы 8,7% ... ... Бұл ... ... ... ... ... үшiншi мәнi болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... немесе оның
көлемiнiң кiшiрейтілуi салдарынан ақша ... ... ... ... қысқарды.
Кәсiпорынның қаржы инвестицияларының көлемi 2009 жылы 3998, 6 ... ... 3,42% ... 2010 ... мың ... ... ... сонымен бiрге қаржы инвестициялары ... Бұл ... ... қорының дамымағандығын тағы да атап көрсетеді.
Немесе ЖШС "Ордабасы Сарбас"-тың бос ... ... ... ... ... ... бос қаражаттардың үлесінің аздығы кәсiпорынның
келешегін ойлауды қажет етеді. Кәсiпорын мүлiгiндегі қаржы ... 2008 ж ... ... 1,28%, 2009 ж. ... дейiн азайды,
бiрақ 2010 жылы қайтадан 0,18%-ға дейiн көтерілді. Бiрақ, бұған қарамастан
кәсiпорынның қаржы құралдары ... ... ... ... ... табылды. Олардың төмен үлесі кәсiпорынның төмен өтімділік
активіне алып келеді. Бұл ЖШС ... ... ... ... ... бiрге инфляциялық әсерлерге өте ұшыраған ... ... ... ... ... процессi кәсiпорын табысы
үлкейте орташаланғануы керек. Қаржылардың үлкен ... ... ... ... ... ... келгенде, кәсiпорын табысы сол
жоғары.
Кәсiпорынның қысқа ... ... ... ... ... отырады. Олардың өзгерiстері 2009 жылы 2008 жылға
қарағанда терiс белгілермен 11813,5 мың теңгені ... 2010 жылы ... ... - 32959,3 мың ... ... Бұл ... қызметiнің
жағымды өзгерістеріне алып келер еді, егер ... ... ... ... ... 18452,4 мың теңгеге 2009 жылы 60389,9
және 2010 ... ... ... ЖШС ... ... ... балансы |
| ... |2009 ... |2010 |2010 ... 2009 |
| |м |ж. | |2008ж. |ж. |ж. |
| ... | | | | |
| |ігі | | | | | |
| | | | ... | ... |
| | | | |ер | | |р | ... ... |-11814 |89,65%|69334,|-32959,3 |67,78% |
|міндеттемелер| | | | | |5 | | ... ... |24,54% ... | |1 | | | |8 | | ... ... | | | | | | | | ... ... |5021,7 ... |-8391,9 |7,56% ... | | | | |% | | | ... | | | | | | | | ... |т.т |88349,|69638,5|-18710,7|78,82%|18532,|-51106 |26,61% |
|қарыздар | |2 | | | |5 | | ... ... |-2783,0 ... |-1215,6 |0,00% ... | | | | | | | | ... | | | | | | | ... |т.т ... |-1469,4 |1,77% |98,1 |71,6 |370,19% |
|құралдары | | | | | | | | ... | |0,9 |0,8 ... |0,5 |36,20% ... | | | | | | | | ... | ... |38,78% ... | |2 | | | |1 | | ... | | | | | | | | ... | ... |11,65% ... | |5 | | | |1 | | ... | | | | | | | | ... ... |т.т ... |223,11% ... | |,2 |1 | |% |,7 | | ... ЖШС ... бойынша жасалған ... ... ... жабу ... ... мiндеттеме
қарыздарын өтеуге құралдардың барлық ... ... ... ... мәнi ... ... ... ЖШС "Ордабасы Сарбас"-
нан қарыз алушы үлкен ... ... ... ала ... ... таралымы құнының қатынасы болып өндiрiстiк қорлар,
дайын өнiмдер, ақша ... ... ... және ... ... ... ... қысқа мерзiмдi қысқа мерзiмдi
заемдар және әр түрлi ... ... және ... ... ... ... ... және кәсiпорынның өте жедел мiндеттемелерiне
қалған айналым ... ... ... ... ... түрiнде,
қаржы.
Егер коэффициенттiң мәнi аралық шектердегi 1 және 2 болса қамтамасыз
етудi жеткiлiктi ... ... ... ... ... ... ... жауап бермейдi. Бұл өз құралдарының серiктестiгiмен ... салу ... ... және ... олардың қолдануы. Коэффициенттiң
талдауында оның динамикасына да ықылас көрсетуге керек. 2008 жылдағы ... ... ... ... ... 0,08 ... 2010 ... ЖШС
"Ордабасы Сарбас" ортақ шаруашылық жұмысының ... ... ... ... өтiмдiгiнiң коэффициентi шаруашылық жұмысының жүргiзуi және өз
қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң дер ... ... үшiн ... кәсiпорынының қамтамасыздығын мiнездейдi.
Қарызшының қабiлеттiлiгiнiң өтiмдiгiнiң коэффициентi алашақтың өтеуi
үшiн ... ... ... жедел босатуға мiнездейдi.
Коэффициенттiң мәнi ... ... ... ... қарызшы сол. Осы
көрсеткiштi кеңес берiлетiн мән - 1ден ... ... Бiз ... ... ... ... ... берiлетiн талаптарға жауап бермейдi. Бiрақ
дебиторлық қарыздың сипаты есепке алуға керек. 1, 2 ... ... ... ... ... ... тасысады, ЖШС "Ордабасы
Сарбас" жағдай демек кризистiк болып табылмайды.
Абсолюттi өтiмдiктiң коэффициентi ... ... ... ... және ... қаржылармен) өтiмдi қаражаттары өте
қатынаспен анықталады.
Осы көрсеткiш қысқа мерзiмдi мiндеттемелердiң бөлiгi ... ... ... төлеу қабылетiне қатты белгi болып ... ... ... ... ... ... 0нен төменде емес, 2.
Демек, тиiмдi кәсiпорыны сонымен ... ... ... ... бойынша төлей алатын жатқызуға болмайдуға жатқызуға болмайды.
Асып кету ... таза ... ... бұл ... және
оның қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiмен айналым активтердiң ... ... ... ... ... үшiн ... мерзiмдi мiндеттемелердiң үстiнде айналымдағы ақшалары өз қысқа
мерзiмдi мiндеттемелерi сөндiре ... ... ... ... ... ... ... бiлдiредi. Таза айналым ... ... ... қызметiнiң ерекшелiктерi, оның масштабтарынан жеке
алғанда ... ... ... ... ... ... және
дебиторлық қарыз, көлем iске асыру. Кәсiпорынның қабiлетсiздiгi туралы (ол
жинағы талданатын мерзiмнiң бойысында ЖШС "Ордабасы Сарбас" ... ... ... ... ... кемшiлiгi қысқа мерзiмдi
мiндеттемелердi уақытында сөндiруге куәландырады.
2. Бухгалтерлік есептің ... мен ... есеп ... ... Сарбас" есеп саясат Қазақстан Республикасының 26.12.1996
г өзгерiстермен және ... № 2732 ... есеп және ... ... ... 28.02 заң күшi бар ... жарлықпен сәйкес iске асады.
базасын 2007 жыл ... оған ... ... оны құрастыру үшiн болып
табылады, сонымен бiрге басқа нормативтiк - ҚРдағы ... ... ... ... ... Осы есеп ... ... алуды ұйымның
негiзгi ережесi, сонымен ... iшкi ... және ... ... ... Құрастырулар негiзге келесi қағидалар ... ... ... ... ... үлгi жоспардың шеңберiнде синтетикалық
есептерiнiң серiктестiктiң қызметтерi бухгалтерлiк есептiң есептерiнiң
жоспары ... және есеп ашу үлгi ... ... ... ... бұрын
жұмыс iстейтiн есептерiнiң жабуы бойынша бухгалтерлiк жазбалар ... күйi ... ... үлгi ... ... сальдоны
шағылысуы есептiк мәлiметтердiң базасында қаржы есеп беруiн ... ... ... ... және ... 01.01.2011 жылдың бюджетiне сөзсiз
төлеулерi, ... ... тағы ... ... ... Салық
кодексiмен сәйкес өндiрiп алады есептеп шығаруларды ... ... ... ... ... баланс қаржы есеп беруiн 1 ұсыныс
МСФО барлық ... ... ... ЖШС ... 2009 ұзақ ... 1 қаңтарындағы күйi бойынша негiзгi құралдардан ... 348,0 ... 5 772 мың ... ... ... құны бар ... негiзгi құралдар
өндiрiстiк ғимарат және 18 099,0 мың теңгенiң баланстық құны бар ... және ... ... мерзiмдi активтер тауарлық-заттық қорлар, қаржылардан тұрады,
дебиторлық қарыз және тағы ... ... ... ақпар қаржы есеп беруiн 1 ұсыныс МСФО сәйкес
қорытынды жасалады. Өткiзуден тыс табыстар мен шығындарды ... ... ... ... таза ... немесе есептi мерзiмдi ... ... ЖШС үшiн ... мерзiммен күнтiзбелiк жыл болып
есептеледi.
Қаражат қожалығы қызметтiң нәтижелерi ... ... үшiн ай ... ... мерзiмдердiң қаржы есептеу нәтижелерiнiң құрастыру
мүмкiн делген қателердiң түзетуiн сома есептi мерзiмдi табыс ... ... ... ... түзетуiн сома алдыңғы мерзiм жататын
үлестiрiлмеген ... ... ... ... ... ... 7 «Қаржылардың қозғалысы туралы» есептеу нәтижесi сәйкес осы
есептеу нәтижесi ... ЖШС ... ... ... ... ... iске ... банкке есептi есебi болады. Ұлттық ... ... ... ... ... болады: 1030 «Ағымдағы
банктiк есептердің қаржылары», 1030-1 «Ағымдағы банктiк ... ... ... iшi ... 1030-2 ... ... есептердiң
шетелдiк валютасындағы» 1010 ... ... 1010-1 ... ... 1010-2 ... ... ... Операциялық
қызметтен ақшаның қозғалы әдiстiң түзуiмен ашылады.
Кассаның қалдығының түгендеуi 1-шi ... күй ... ... ... ай сайын өндiрiп алады, келесi есеп беру ... ... тыс - ... ... ... ... ... тәртiптiң
барлық тексерулерi акттермен пiсiп жетедi.
Бағаның бiр бөлiгi және табыстардың ... есеп ... ... ... ... ... есептеп шығаруларды қағидаға ... ... ... және олар ... ... ... ... апаратында шығындар - бiр-бiрдендердi өткiзуден тыс табыстар мен
шығындар қаржыдан осындайда ... ... ... және ... ... сол бiр ... ... қаржы есеп беруiнде шағылысады.
Негiзгi және ... емес ... ... ... ... табыстарды құрайды.
Табыс келесi шарттар немесе олардың комбинацияларында танылады:
-табыстар жиынтық ақиқаттықтың үлкен дәрежесiмен бағаланады;
- мәмiледен экономикалық ... ... ... бар ... ... сатып алушыға дүкеншiден меншiк дұрыс айтады;
-мәмiле бойынша нақты және күтiлетiн шығындардың бағасы ақиқаттықтың
үлкенiрек дәрежесiмен өндiрiп ... ... ... және оған ... ... ... ... қол қояды. Дайын өнiмнiң iске асырулары табыстың есепке алуы
үшiн қолданылады 6010 «Өнiмдердi сатуынан алынған табыс». ... ... құны 7010 ... ... өзiндiк құны». Табыс үлестiрiлу алған
жылдың iшiнде құрылтай құжаттарымен сәйкес ... ... ... ағып ... ... ... соманың бiр
бөлiгiндегi күмәндi талаптары бойынша резерв ... яғни ... ... ... ... ... ... Күмәндi талаптар резерв
бойынша көрсетіледі 1290 корреспонденцияларда есептермен 1210 және ... ... өту ... және ... жоқ ... ... төлемдерiнiң
сомасын азаяды. Оны дебиторлық қарыз және төлеудiң жоқтығының ... ... үш ... ... ... ... бойынша арқасында
жасалған резерв көшiрiлiп жазылады.
МСФО 16 ... ... ... алуына сәйкес апарады осы стандартқа
құралдар және әдiстемелiк ұсыныстармен. ... ... ... ұзақ ... ... ... iстейтiн материалдық активтердi жатады,
тәуелсiз құннан.
Бухгалтерлiк есепте барлық негiзгi құралдар бойынша ... ... ... бiр ... ... ... ... қолданылады.
2420 «Ғимарат және құрылыстар ... 2420 ... ... және ... құрылымдар», 2420 «Көлiк құралдарының
амортизациясы», 2420 «Қалған негiзгi құралдардың ... ... ... ... бойы ... ... мерзiмге тозуды сомаларды
шағылысады және кәсiпорынның шығындары сияқты танылады. Негiзгi құралдардың
қайта бағалауды өткiзудi дата есептелген амортизациясы ... ... ... ... ... ... ... қайта
бағалауын сома «Капитал» 5420 «Негiзгi құралдардың қайта бағалауындағы
резерв» бухгалтерлiк балансты бөлiмде шағылысады. ... ... ... ... ... сома ... табысқа тасымалданады.
Қайта бағалауды барлық сома үлестiрiлмеген табысқа тек қана ... ... ... ... ... ... алады.
Келесi iргелi салым құралдарда бастапқы құн (негiзгi ... ... ... үлкейедi) қолданудан келешек экономикалық
пайданың үлкеюiн пайдалы қызметтiң мерзiмнiң ... ... ... ... ... аяғына 10% топтың құн балансынан аспайтын
өлшемдегi барлық басқа келесi шығындар ... ... ... ... танылады. Жұмыс iстейтiн салық заңымен сәйкес технологиялық жабдық
және ... ... ... жеке топқа ерекшелеуi бар ... ... алуы ... ... ... жөндеуi орындаудың жанында келесi
жағдайлармен негiзге алады. Iргелi жөндеумен объектпен ... ... ... ... болатын жеке жиiрек негiзгi құралдардың қалпына
келтiру ... ... ... ... уақытында алдын ала тексеру
бiлдiрiлген ... ... ... ... ... ... ағымдағы күйiнде жылдам тоздыр бөлшектердi алмастырады, жеке
түйiндердiң мұқият ... ... және ... ... алмастыруының шыққан сыйымды жүйелерiндегi майының алмастыруларын
майда ... сала ... ... ... ... ... құралдардың
пайдалануын процесстерде өткiзедi. Негiзгi құралдардың ... ... ... ... ... ... пайда болған
мерзiмiндегi өндiрiстiң ... ... ... ... ... ... шартында болады және смета қорытынды ... ... ... ... ... ... ... жасалған жөнделген (№ БЖ-шы
форма) объекттерiнiң алу-берулерi жұмыстардың жөндеу аяқтағаннан соңы акт
негiзiнде ... ... ... ... ... " ... Сарбас "ның материалдық емес активтер лицензия ... ... ... тұрады. Өнiмнiң өндiрiсiне 3 жыл мерзiмге
берiлген лицензия бастапқы құн арналған қолдануды жоғарғы мерзiм ... ... 2730. ... ... ... есепке алынады
2740 және үш жылдар iшiнде ... ... ... ... ... құн есепке алынады 2730.1. Пайдалы қолданудың мерзiмi 1
жыл орнатылған. Программалық қамтамасыз етудi амортизация ... ... 2 ... ... дайын өнiмнiң бағасы ФИФО әдiс бойынша өндiрiп
алады. ... ... ... ... ... негiзiнде анықталады.
Келiсiмдi бағалардың прейскуранты ЖШС "Ордабасы Сарбас" жетекшiмен ... ... ... алуы есептердегi iшкi бөлiмнiң негiзгi актив
шоттарының 1300 «Қорлар» ... 1310 ... және ... 1310
«Жартылай дайындалған және комплект жасайтын бұйым, ... ... 1310 ... 1310 ... және тара материалдары», 1350 «Әртүрлі
материалдар», 1350 «Қалған материалдар», 1310 «Қайта ... ... ... ... түсу және ... Дт 1310 - Кт 3310, ... республикасындағы ҚҚС бойынша есепке алу ... ... ... ... ... құнына: (орнын толтыруға ҚҚС) Дт 1420 - Кт
3310 - ... ... ҚҚС ... ... алу тұратын
жабдықтаушылардың салық есеп-фактура қосылған ҚҚСтар сома.
Кеден төлелген ҚҚС импортталатын тауарлық-заттық ... ... ... ... тұрғызылады. Егер есеп-фактураларды болмаса түскен
құндылықтар бойынша ҚҚСты сынақтарға ... ... ... алуы ФИФО арналған бағада өндiрiп алады. Тауарлық-заттық
қорлардың ... ... ... ... ... тұлғалар бойынша
құрылымдық бөлiмшелер сандай - ақшаға шаққанда әдiс бойынша қарама-қайшы
апарады.
Тауарлық-заттық қорлар - бұл ... ... ... ... Тары және тара материалдары, қордағы жиiрек,
өндiрiстегi қолдану немесе қызметтердiң ... үшiн ... ... ... ... бiтпеген өндiрiсi, жұмыс жасау және қызметтер;
3) тауарлар, сатылатын серiктестiк қызмет ... ... ... құны ... алуды бағадан қосады, ... ... ... олардың жеткiзуiмен және келтiру сабақтас көлiк - жинау шығындар
сонымен бiрге қорға тiкелей алуға қатысты қалған ... баж ... ... ... алуы үшiн алған есебі қолданылады 1330 «Тауарлар».
(есеп-фактуралар, тiркеме қағаз ... және тағы ... ... ... түсуiнде iлеспе құжаттар
негiзiнде.
Комиссияның тауарлық-заттық қорларының ... ... ... ... ... бар ... немесе сапалы
айырмашылығының анықталулары жағдайда екi даналардағы нашар жабдықтауды акт
қорытынды ... ... ... ... ... ... ... қоймасындағы жоспарлы түгендеу 1 шiлде және
1 қаңтардағы күйi бойынша ... ... бiр рет ... ... ... ... ... үшiн комиссия белгiленедi.
Заттық нөмiр беру комиссия тауарлық-заттық құндылықтардың заттық ... ... ... Онда ... ... ... тұлға бойынша тауарлық-заттық
құндылықтардың нақты бар болуы ... есеп ... ... ... ... ... ... нәтижелерiнiң салыстыру ведомосы
қорытынды жасалады. Тiзiмдер есепшi және комиссия мүшесi, өз қол ... ... ... қол ... ... нәтижелерi бар келiсiмдi
растайды. Түгендеудi нәтиже түгендеудi өткiзудiң үштен ... емес ... ... iске ... ... ... кiрiсулерге жатады: Д-т 1310, 1330 К-т 6280
«Әртүрлі табыстар», жеткiлiксiздiк заттық құндар заттық жауапты тұлғалардың
есебiнен ... ... ... Д- т 1280 – Кт 1310, 1330. ... ... реттесi: Д-т 1250/1-Кт 1310, 1330. Жеткiлiксiздiктердiң орнын
толтыруы базар нарқтары бойынша өндiрiп алады, ... ... ... ... ... ... тыс ... заттық жауапты тұлғаның жұмыстан
шығаруының жағдайында өндiрiп алады және құқық бұл ... ... ... ... ... ... ... материалдардың өндiрiстiк мақсаттарына есептен шығару
олардың нақты өзiндiк құны бойынша ... ... және ... Дт ... 1310, нақты өзiндiк құн әкiмшiлiк шығын ... ... ... 7210 ... ... - Кт 1310. ... өндiрiстiң материалдарының
есептен шығаруы олардың нақты өзiндiк құны бойынша ... ... ... Дт 8310-шi - Кт 1310.
Қайырымды мақсаттарға ТМЗ есептен шығаруда және кәсiпорынның қызметiнiң
жарнамауы құн оларды нақты өзiндiк құннан төменде емес анықталады: Дт ... 1310, ... ... құны, әкімшілікке пайдаланылған шығыстар
алынады: Дт 7210 ... ... - Кт 1310. ... ... ... ... ... нақты танылатын есептi
мерзiмiндегi шығын сияқты танылады: Дт 8310 Кт 1310.
Өнiмнiң жасауы ... ... ... алу ... ... бiр ... және ... элементтердi қолданып нормативтiк
әдiсiнiң тапсырылған әдiсi бойынша iске асады. ... ... ... ... ... еңбекақы бойынша даярлалатын өнiм
және бағаның әрбiр атына норма осы мақсатта нығайтылған. ... ... ... шығынның қолданыстағы нормасына iстеп шығарылған
өнiмнiң ... ... ... ... қорлардың өңдеуiне шығындар қолданылатын шикiзаттың
өндiрiсiнiң процесстерiндегi құнына ... ... ... ... және ... ... және ... өнiмнiң өзiндiк
күндерi сияқты танылады, еңбек ресурс өнiмнiң өндiрiс ... ... тағы ... ... негiзгi құралдарының амортизациясын, энергия,
материал отын.
Өндiрiстiк ... ... күн ... ... ... апаратын
есептi мерзiмге шығындар сияқты танылады бұл әкiмшiлiк ... ... ... және ... ... ... iске ... өндiрiс, шығындар.
Катардан шығу, тегiн беру, айырбас меншiктi өндiрiстiң өнiмiнiң
демалысы тауарлардың iске ... ... ... ... ... сатуы бойынша шығындар, соның ... ... ... ... алынады 7110.
Шығындардың тауарлардың iске асыруы, есептен шығаруы бойынша шығындарға
жатады серiктестiктiң жетекшi ... ... пiсiп ... ... шығындарды. Тауарлар және қызметтердiң iске асыруының есепке алуы
табыстар және шегермелерге сәйкес ... ... ... ... есепке
алынатын есептеп шығаруларды әдiс бойынша iске ... тиеу ... ... ... ... уақыттан тәуелсiз.
3 кесте – ЖШС "Ордабасы Сарбас"-ның құрал-жабдықтарына жауапты
тұлғалардың ... ... ... ... |ҚЖЖ |ҚЖЖ тұлға ... ы | | ... | |
| | | ... | ... ... |АХП |101 ... (ФИО) ... ... |АХП |102 ... (ФИО) ... |Негізгі |қойма |201 ... (ФИО) |
| ... | | | ... ... |Цех №1 |211 ... (ФИО) |
| ... | | | ... ... |Цех №2 |221 ... (ФИО) |
| ... | | | ... ... ... |301 ... (ФИО) |
| ... | | | ... ... |Цех №1 |311 ... (ФИО) |
| ... | | | ... ... |Цех №2 |321 ... (ФИО) |
| ... | | | ... |Асхана ... |401 ... (ФИО) ... ... (ФИО) ... | ... | ... | ... ЖШС ... бойынша жасалған ... ... алу ... әрбiр цехты апарады. Шығындар негiзгi
өндiрiстiң шығындарының қойылған номенклатурасы бойынша есепке ... ... төбе 8110 ... ... iшкi бөлiм есептерiнде ... Өнiм ... ... ... есеп ... карточкасында апарады.
Операциялардың шетелдiк валютасындағы есепке алу МСФО 21 «Валюталардың
айырбастау курстарының өзгерiстерiнiң ықпалы» сәйкес өндiрiп ... ... ... ... ... есебi болады. Операциялардың ... - ... 1030-1 ... ... 1030-2 (сомалар). Сатып алу
бойынша курс бойынша айырмашылық және ... ... 1020 ... ... 6250 ... ... ... бойынша айырмашылық) және 7430
(курс бойынша айырмашылық ... және ... ... ... бар ... ... курс ... айырмашылығы
корреспонденцияларда есебі 3310 және оларда пайда болған мерзiмдерi
өткiзуден тыс ... мен ... ... ... есеп ... ... танылады.
Сонымен бiрге бухгалтерлiк табыспен және ... ... ... ... ... ... пайда болады салық заңының талабы
бойынша бухгалтерлiк ... ... ... ... атап өтуге
керек. Тұрақты айырмашылықтар салық заңында шығындардың ... ... ... ... ... ... ... ҚР үкiметі қойған мөлшерден тыс iссапар және өкiлдiк шығындар;
б) шетелдiк валюта операциялары және валюталық есептер бойынша курс
айырмашылығы;
в) ... ... ... ... ... ... байланысты емес шығындар;
д)салық заңнамаларына сәйкес заңды тұлғаларға берiлетiн салық
жеңiлдiктерi.
Уақыттық айырмашылықтар артынан бухгалтерлiк есеп ... ... және ... бiр есептi мерзiмдерге жататын пайда болады, ... алуы ... ... ... ... және ... емес ... амортизациясы, күдiктi қарыздар) басқа есептi
мерзiмдегi салық салынатын табысқа және шегермелерi қосылады. ... ... ... ... эффектiнiң анықтауы есепке
алуда және есеп беру ... ... ... шағылысады. Уақыттық
айырмашылықтарды салық эффектi пайда болған есептi ... ... ... және сч ... ... 4310 ... табыс салығы.
Есептi мерзiмге салық төлем мiндеттемелердiң әдiстi ... ... ... ... табыс салығы және уақыттық айырмашылықтар,
пайда болатын ... ... ... ... ... ... тұрды.
Уақыттық айырмашылықтарды болашақта салық эффектiнiң салық мөлшерлерiнiң
өзгерiсi туралы мәлiметтер жоқ ... ... ... жұмыс iстейтiн салық
мөлшерi бойынша анықталады. Заңды тұлғадан табыс салығы шығындарға ... не ... ... сол ... қояды бухгалтерлiк табыс оған сәйкес:
Дт 7710 - Кт 3110.
Бухгалтерлiк табыс бекiтiлген нормативтiк актiлермен сәйкес анықталатын
өткiзуден тыс ... мен ... ... ... ... ... Салық салынатын табыс - бұл салық заңымен сәйкес ... ... ... ... ... ... ... алуы ҚРдың заңына
сәйкес келедi. ЖШС "Ордабасы Сарбас" мiндеттi зейнетақы ... ... №1733 ... ... үкiметiнiң қаулысымен сәйкес өндiрiп
алады. ЖШС "Ордабасы Сарбас" ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорыны ретiнде мемлекеттiк емес
зейнетақы ... ... ... ... ... төлеп қойылатын
жинақтаушы зейнетақы қорыларына есепке алу
ЖШС (қызметкерге) әрбiр жеке тұлға бойынша бөлек апарады. Жарнамалар,
мемлекеттiк емес ... ... ... ... ... ... ... мерзiмге шығындармен танылады, ЖШС қай ... ... ... ... ... ... зейнеткерлерге серiктестiктiң қорынан
есептеседi.
2 ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЕСЕБІ
2.1 Міндеттемелерді мойындау және маңызы, жіктемесі
Шаруашылық ... ... ... ... деп ... ... ... шарты, олар өйткенi жабдықтауды үздiксiздiк
және өндiрiсiнiң процессiнiң үзiлiссiздiктерiн ... ... ... ... бiр кәсiпорынға ... ... ... сөз ... ... ... пiсiп жетiп
бекiнедi, тұтынушы демек және төлеушiмен, жұмыс немесе қызметтер, басқа
олардың сатып алушысымен. ... ... ... ... және ... ... ... заттық құндардың түрi;
- жабдықтау шарттары;
-сандық және құндық көрсеткiшi жабдықтаулар;
-заттық құндардың тиеуiнiң мерзiмдерi;
-кәсiпорынмен және ... ... ... ... ... анықтауы бойынша, жабдықтаушыларға және мердiгерлерге
(электр энергиясының берілуі, пара, су тағы басқалар) қызметтердiң әр ... және ... ... және негiзгi құралдардың ағымдағы жөндеуi
тағы басқалар) әр түрлi жұмыс көрсететiн тауарлық-заттық ... ... ... ... ұйымдарда әкетедi /2, ... iшкi ... ... жабдықтаушылармен және
мердiгерлермен ... ... есеп ... тәртiбі Қазақстан
Республикасында ақшасыз есептердiң ... ... ... iшкi жабдықтауларын шарттар қабылданған тауар қарағанда құқық
және дүкеншiлер және сатып алушылардың ... ... ... ... ... ... есептерiнiң жұмыс ... ... көп ... ... ... ... мүмкiндiк
ескерiлген. Жабдықтаушылары бар ... ... алуы ... ... ... синтетикалық есептерiнiң жүйелi тiзiмi
бухгалтерлiк есептiң есептерiнiң үлгi жоспары, ... ... ... 3310 ... ... қысқа мерзiмдi кредиторлық
қарызы» енжар есепте /4, 2/.
3310 «Жабдықтаушы мердiгерлердің қысқа мерзiмдi кредиторлық ... ... ... тауарлық-заттық құндылықтарда, iстелiнген iстелiнген жұмыстар
және бойынша есеп құжаттары акцепттеген және ... ... ... ... қай төлемдер жоспарлы шамасында өндiрiп алады;
-бойынша (жабдықтауды неотфактурованные) түспейтiн есеп ... ... ТМЦ ... ... ... ... корреспонденцияларда өндiрiс шығындарының өндiрiстiк қорлар,
тауарларының есептерiмен есеп ... ... және ... ТМЦ жеткiзу
бойынша қабылданған жұмыстар және қызмет, қызметтегi жабдықтаушысына ТМЦ iс
жүзiнде түскен ... ... ... ҚҚС ... арасындағы есептеулердiң көпшiлiгi, бюджетпен және
бюджеттен тыс қорлармен ... ... ... ... алады /5,322б/.
Ақшасыз есептер клиенттердiң есептерi есептi, ағымдағы ... ... ... ақшалайсыз тiзiм банкке iске асады, әр түрлi
банктердiң арасындағы корреспондент есептердiң жүйесi, ... ... ... сонымен бiрге векселдер арқылы және ... ... ... ... ... қаражатты сақтау және операциялар үшiн, өз
бетiмен баланс және меншiктi айналымдағы ақша болатын кәсiпорындар ... банк ... ... ... ... ашулары үшiн келесi құжаттары банка
таңдаулы оларды мекемеге тиiстi /6,2б/:
-қойылған үлгiнiң есеп ... ... ... ... куәландырған көшiрмелерi;
-мемлекеттiк тiркеуден өткен құжаттың көшiрмесiн растайтын уәкiлетті
ұйым;
-қолдың үлгiсi және мөр бедермен басылған құжат;
-салық есепке алуына клиенттiң ... ... ... ... ... ... құжаттың түпнұсқасы. Құралдардың төлем есебiндегi қозғалыс
төлем құжаттармен пiсiп жетедi.
Ақшалай чек - аты оны ... ... ... ... ... ... туралы банкке ие есептiң жазбаша ұйғарымы. Ақшалай чек
кәсiпорынның аты болуы керек, жетекшi қол және бас ... ... ... ... беруге, төлқұжат осы алушылары оның төлем ... ... чек ... ... ... ... тағы ... ақша алады.
Қазына жарнаға хабарлау ақшалай - банкке ие есептiң жазбаша ... ... ... ... есебiне алу. Онда төлем есебiнiң нөмiрлерiн
қояды, жарналар сома және ... ... ... кассиры кассаға қазына
өткiзулерден кейiн осы операция растайтын куәлiк қағазды алады.
Төлем қағазы - бұл ... ... ... нiң ... ... есебiне өз есебiнен нақтылы ... ... ... ... қызмет етушi /7,194б/.
Мысалы, ақшасыз есептер сауда - құрылыс ұйым тауарлық және ... ... ... ... ... ... операцияларға шикiзаттың
сауда-саттықтарын жатқызады, материал жасалған құрылыс материалдарының iске
асыруы және құрылыс-монтаж ... /8, ... емес ... ұйымдармен және тағы басқалар коммуналдық
мекемелерi бар есептеулер, ғылыми зерттеулерде әкетедi.
Тауарлық және ... емес ... есеп 3310 ... ... ... кредиторлық қарыздары» есепке алады.
Жабдықтаушы және сатып алушының тұрған жерлерiне байланысты ақшасыз
есептер басқа қалалыққа және ... ... ... ... ... банкның әртүрлi елдi мекен
болатын бөлiмше қызмет ... ... деп ... ... есеп ... ... ... қағаздарымен болып табылады -
талаптармен, аккредитив ерекше есептермен, ақша аударулар.
Бірқалалар бiр елдi ... ... бiр ... екi банк ... ... ... арасындағы есептеулердi деп атайды. Олардың есеп
қалыптарымен төлемдер, төлем қағаздарымен есептеулер жоспарлы ... ... - ... ... ... және төлем чектерiмен.
Төлем қағаздарымен есептеулерде - құралдардың алушының талаптарымен
жұмыс және көрсеткен қызмет iстелiнген тауарлық-заттық ... ... ... ... ... ... соманың банкi арқылы болатын есеп
құжаты қызмет етушi оның ... ... ... ... ... -
талаптар олардың акцептiмен iске аса алады және акцептсiз.
Есептеулердегi акцепт төлеуге төлеушiнiң келiсiмiн бiлдiредi. Төлеушi
өнiм заңсыз, ... ... және тағы ... ... ... ... ... шотқа ризалықтан бас тарытуға құқығы болады.
Акцепттiң жартылай бас ... ... ... ... ... жеңiлдiк өнiм сапасыз және тағы басқалар тапсырыс берiлмеген
бөлiгiне түсуi.
Төлем ... ... - ... ... ... ... ... қамтып көрсетедi, яғни
есептердiң ... 1210 ... ... және ... ... ... дебиторлық қарызы», 6010 «Өнiмдердi сатудан келген ... ... ... 3310 «Жеткізуші мердігерлердің қысқа мерзiмдi
кредиторлық қарызы», 1030 «Банктiк есептер ... ақша ... ... екi ... қолданылады: ол қашан
жабдықтаушы өндiрiстiк-техникалық тағайындауды өнiмнiң жабдықтаулар туралы
ережесi және халық тұтынатын тауарлар ... есеп ... ... ... ... ... шартымен орнатылған және. Аккредитивтiк есеп айырысу
ныстарды ерекшелiктер ... ... ... ... ... тиеу
жабдықтаушының табылуын орын-орныменге iлесе өндiрiп алатын тұрады.
Аккредитив - бұл ... ... ... бөлiмшесiнiң тапсырмасы,
жабдықтаушының банкасын бөлiмшеге, арнайы аккредитивтiк есептiң ... ... ... өтiнiш көрcетiлген аккредитивтiк өтiнiш
ескерiлген жабдықтаушылардың дерелген төлеуi үшiн ... ... ... ... ... ... тiзiлiмдерiне қарсы
толық аккредитивтегi жабдықтаушысы оның әсерiнiң мерзiмi банкке жайында
ағымында өндiрiп алады және көлiк немесе қабылдау - ... тиеу ... ... Аккредитив меншiктi құралдар және арқасында банктiк
қарыз ақша талап ете алады.
Аккредитивтiң шығаруы бiрiншi жағдайда ... ... ... Дт 1060 «Аккредитивтердегi ақша» - Кт 1030 ... ... ақша ... Дт 1060 ... ... Кт 3010 ... заемдерi».
Аккредитивтiк есептен жабдықтаушы есептерiнiң төлеуiн келесi ... Дт 3310 ... ... ... ... кредиторлық
қарызы», Кт 1060 «Аккредитивтердегi ақша».
Ақшасыз есептердiң формасымен кең таралған төлем ... ... ... ... ... ... есебiне төлем есебi қаржылардың
тiзiмiне банкке ие есептiң ... ... ... Онда сомалардың жататын
тiзiмдерiнiң тағайындауларын мiндеттi түрде көрсетедi. Төлем қағазы акцепт
төлеушiнiң банк ... ... ... ... ол көрсеткен
тауарлық-заттық құндылықтардың алушыны алуынан кейiн берiледi.
Есептеулер төлем қағазымен кешiктiрiлген жедел, мерзiмiнен бұрын бола
алады. Жедел ... ... ... ... ... ... кейiн;
iшiнара төлемдер iрi мәмiлелерде. Ұзақ мерзiмдi және кешiктiрiлген төлеулер
тараптардың қаржы жағдайы үшiн шеңберiнде келiсiм ... ... ... ... ... есеп есептерiнде шағылысу осы
сияқтымен болады, сонымен қатар ... ... ... -
талаптармен.
Төлем чегi (чек ұстаушы) құралдардың алушысының есебiне есеп қазына
көрcетiлген соманың чегiндегiмен қызмет ... оның ... (чек ... ... ... ... олардан болады. Есептеулердiң осы формасы
барлық бiркелкi ... ... ... Төлемдер есептеулер
жоспарлы шамасында мердiгермен және тапсырма ... ... ... және ... ... орын ... ... сол алыс-берiстер
жүйелi сипаттарды тасысады өндiрiп алады. Осы форманы мән ... ... ... және келiсiм қойылған мерзiмдерде келешек ... ... ... ... ... ... ... шамасында
мердiгерлерге, мердiгерлер жабдықтаушыларға 3310 ... ... ... ... ... көрсетедi - сатып алушылар және
тапсырма берушiлердiң 1210 ... ... ... ... ... ... құнына келесi бухгалтерлiк жазбаны берiледi: Дт 1210
«Сатып алушылар мен тапсырыс ... ... ... ... Кт 6010 «Өнiмдердi сатудан түскен табыс», ... ... ... Дт 1210-шi - Кт 3130 ... ... ... Нақты
өзiндiк құн келесi сымдармен көшiрiп жазып алады: Дт 7010 «Сатылған ... ... - Кт 8110 ... ... ... ... алу ... есептеулерде, өзара
қарыздарларды және несие берушылардың өзара талаптар және ... ... ... сомаларда, және тек қана айырмашылықтарға ... ... ... ... ... Өзара есептер бiр жолғы және тұрақты бола
алады, екi ... ... ... ... ... Мерзiм және есеп
айырысу тәртiп банк мекемесiнiң ... ... ... ... есеп ... ... стандарттары, өзара төлемдер бойынша
мойындау және операциялардың ... ... ... ... ... ... қағаздармен оған дамыған бағалы ... ... ... ... жоқтығы. МСФО 32 «Қаржы құралдары: ақпараттарды
ұсыну және ... және 39 ... ... ... және ... талаптар мн
міндеттемелердің операция есептеріне қолданған. /9,636,935б/.
Ақшасыз есептердiң қолдануы қолдағы ... ... ... ... ... төмендетедi, ұйымдардың бос қаражаттары
шоғырландыру банкке ... ... олар ... ... ... ... ... алуының мәлiметтерi - бұл барлық ... ... тiлi. ... ... алуы Қазақстан
Республикасының аумақ жұмыс ... ... ... тұлғалар хабар
мiндеттiген. Есепке алудың ... ... ... ... ... және жедел басқару және басқару үшiн ... ... ... ... ... және ... ... қажеттi, сонымен бiрге салық және банктiк ... ... үшiн, ... ... және ... ... ... және
тұлғалармен сатып алушы, жабдықтаушы /10,2б/;
-бекiтiлген нормалармен ... ... ... бар ... ... қозғалысы және тиiмдi қолдануының үстiнде бақылаудың қамтамасыз
етуi, норматив және сметалармен;
-негативтi құбылыстардың дер ... ... ... - ... ... ... резервтердiң анықталуы, олардың мобилизациясы және
тиiмдi қолдану.
Бухгалтерлiк есептiң стандарттары ... ... және ... ... және нiң ... есеп ... ... әдiстерi орнатады
/10, с5/.
Есептi операциялардың дұрыс ұйым және ... ... ... ... ... ... ... бiрге есептi
операциялардың ұйымдары олардың есепке алуындағы ... ... ... ... бұл ... зардаптардан ескертумен қызмет
көрсетедi. Тиiстi ұйым және жабдықтаушылары бар есептеулердiң есепке ... және ... бар ... және ... ... ... ресiмдеу, анықтайтын (жұмыстар, қызмет) тауарлық-заттық
қорлардың жеткiзуi бойынша ... ... және ... ... ... ... ... төлеулер;
-мәмiленiң ществленииi Араның жанында қызмет көрсеткен жұмыс iстелiнген
алған тауарлардың ... ... ... және ... бар есептеулердiң
есепке алуын нақтылықпен;
-тауарлардың кiрiсуi және iстелiнген жұмыстар және қызметтердiң есепке
алуын толықтықпен.
Тауар ... ... ... бар ... ... тәртiбi және мердiгерлермен, көрсету қызметтер және жұмыс жасауға
келiсiм шартымен анықталады, ҚРының азаматтық ... ... ... ... квалификациялы экономист, қаржы маманы,
есепшi, тексерушi экономикалық зерттеулердiң ... ... ... ... ... әдiстемемен, шаруашылық жұмысының дәл, дер
кезiнде, жан-жақты нәтижелердi талдауын ұстамен жақсы бiлуi керек /12,3/.
Кәсiпорынның қаржы ... ... ала ... О.В.Ефимованы
белгiлейдi, мәлiметтер негiзiнде қаржы есеп беруi iске ... ... есеп ... екi ... ... қаралады: төлеу қабылет ағымдағы
дүниелердi және ол құрылымның қамтамасыз ететiн ұтымдылығына ... ... көз, және ... ... ... ... ... есептi бухгалтерлiк балансты орындауға мүмкiндiк бередi, екiншi -
шығынмен пайдалы туралы ақпар /13,3/.
Есептеулердiң өткiзуiнде кәсiпорындарда дебиторлық және ... ... ... ... ... ... (ар жағында жауапты
адамдарын сатып алған өнiмге сатып алушылардың ақшалай соманың есептеу
нәтижесiне ... тағы ... ... ... осы ... және жеке тұлғаларының қарыздарын түсiнедi. Ұйымдар және осы
ұйымның қарыздарларымен болып табылған тұлға дебиторлармен деп аталады.
Кредиторлық басқа ... ... және ... ... деп
аталған тұлғаларға осы ұйымды қарыз деп атайды.
Қарыз заттық құндардың оларында сатып алумен байланысты ... ... ... жабдықтаушылармен деп атайды.
Кәсiпорындарда жүйелi түрде еңбекақы бойынша сатып алушылары бар есептi
қатынастар және жабдықтаушылармен, жұмыс және ... ... тағы ... ... орын талдауда дебиторлық және астында жабдықтаушыларға
қарызғана емес, ... ... ... бар ... және қалған
пассивтары да жобаланатын ... ... ... ... /14, ... мән ... өтеу мерзiмдерi қарыздың талдауы қарама-қайшы
алады. Әдеттегiдей, екi үлкен топтарға бұл қарызда ... ұзақ ... ... ... ... ... ... бас мақсатымен
өз мiндеттемелерiн сөндiруге болып табылған бөлуi ... ... ... ... бас ... бiрi өтiмдiктiң
коэффициенттерiнiң қатарының есептеуi болып ... ... ... тез, ... ... күйi ... бар есептi арақатынастар,
бюджетпен, жұмыс және ... ... ... ... ... ... ... сомалары және
жабдықтауларға неотфактурованным ... ... ... ... және есеп айырысу тәртiп және тағы басқалар қолданылатын ... бiр ... және ... ... ... ... болатын түрде алу керек.
Кредиторлық қарыздың ... ... ... ... ... өтiлген қарызы жатады. Меншiктi айналымдағы
ақшалардың сақтауына ықпал көрсеткен ... ... ... ... ... ... жете ұсынылады, жинақталу тауарлық-
заттық құндылықтардың нормативтен тыс сырт қалдықтары және ... ... ... және ... ... талдауды тиiмдi ұйым және басқару
келесi кәсiпорынның ... ... ... ... күй және ... ... қабылдану үшiн қажеттi қарыздың
динамикасы туралы қарыздың күйiне тұрақты және ... ... ... сенiмдi және толық мәлiметтiң дер кезiнде түсуiмен қажеттi /14,14б/;
-дебиторлық және ... ... және ... ... байланысының
мүмкiн өлшемдердiң орындалуы;
-дебиторлар және айыппұл санкцияларының қолдануы және шығындардың ... ... ... ... ... бойынша құралдардың дер
кезiнде түсуiн қамтамасыз ету;
- төлей алмайтын және қара ниет төлеушiлердiң анықталуы;
-есептеулердiң саласындағы ... ... ... ... беруi жеке алғанда, алу коммерциялық қарыздар жабдықтаушылары бар
есептеулерде, жеңiлдiк және өнiмнiң тұтынушыларына басқа жеңiлдiктерi.
О.В.Ефимова ... ... ... ... ... ұсынады
/13,26/:
- кредиторлық және дебиторлық қарыздың ... ... ... түбегейлi басымдылығы кәсiпорынның қаржы
орнықтылығының ... ... және ... ... ... ... қажеттi тартуы iстейдi; үстiнде кредиторлық ... ... ... ... ... ... келтiре алады;
- (мерзiмiнен өтiлген ) кешiктiрiлген қарыз бойынша сатып алушылары бар
есептеулердiң күйi тексеру;
-бiр немесе бiрнеше iрi ... ... ... үшiн жабдықтаушылардың саны көбiрек амалдарынша бағдарлау.
2.2 Жеткізушілермен есеп ... ... ұйым ... өз ... тiң ... ... ... алуын
жүзеге асырады.:
- негiзгi құралдар және материалдық емес активтер;
-шикiзаттар және материалдар, ... - ... ... ... ... ... - ... жөндеуi үшiн;
-құрылыс материалдары - ғимараттардың жөндеуi үшiн, ғимарат және
бөлмелер;
-қалған ... - ... ... ... ... үшiн;
-тауарлар - ары қарай iске асыру үшiн /15,14/.
Бұдан басқа ұйым бөтен ұйым болатын әр ... ... ... ұйым iске ... қызметтерге жатады:
-(телефонға абонементтiк төлемақы, почта, интернет, қала аралық қала
аралық келiссөздер) байланыстар қызмет;
-(электр энергиясына ... суық және ыссы ... ... ... ... ... және ... қызметтер;
-консультациялығы.
Ұйымдар қызметтiң iшiнде ... ... ... Оған ... ... ... ... құрылыс-монтаждық
жұмыс /21,15/.
Сайып келгенде, жоғарыда көрсетiлген ... және ... ... ... ... жылдық табыстың алу мақсатымендерi үшiн,
бiрақ акт расталған қызметтер немесе жұмыстардың көрсетуiн құрам және сипат
көрiнетiн iстелiнген жұмыстардың қызметтерiнiң ... ... ... ... ... ... ... жабдықтаушылар, жұмыс жасау және мердiгерлерiнiң
қызметтерiнен түсулер ... және ... ... ... ... iшiне алынған болып өндiрiп алады. Келiсiм шартында
жұмыс атқарылатын қойылатын заттық ... ... ... жабдықтау
шарт сандық, сапалы және (жұмыстар, қызмет) заттық ... ... ... үшiн ... ... ... шарт жасасу уақытында жоқ
болғанда Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi, ... ... ... ... ... ... бапқа арқалану. Сонымен бiрге маңызды
жазылған ... ... ... ... ... ... табылады.
Әрбiр есепшi осы шарт осылай және жұмыс iстейдi не ... ... еске ... керек. Келесi тұратын осы ереженi бiр шығару бар.
Егер келiсiм ... ... ... ... ... азаматтық
кодекске немесе мәмiленiң шешiмi уақытында жұмыс ... ... ... ... осылай, онда ықыласқа такомалардың жағдайында заң ... ... ... емес ... келiсiм шарттарының шешiмнiң iрi серiктестiктерiнде жабдықтау
бөлiмдерiнiң маманы және заңгерлермен ... ЖШС ... ... ... шарттары жасалған:
1) толтыру және принтерлер және көшiргi аппараттардың жөндеуi үшiн
материалдардың периодты ... ... ... ... ... ... ат және материалдардың құнының нұсқауымен прайс-парақты
қоса тiркейдi. Жабдықтау ... 2-шi ... ... ... және саны ... ... ... алушысынан алудың кезiненi iске
асады. Төлеу есеп-фактураның шығаруын моменттен ағымында 3-шi ... ... ... ... алады.
2) жабдықтың комплектiнiң жабдықтауына "Завод" ның ... ... - 186 000 ... құнның станоктерi. Жабдықтау 50% төлеудi моменттен
1 апта iшiнде iске асады. Ақырғы есеп ... ... ... 1 ... ... ... алады.
3) жабдықтың қоюға және күйге келтiруi ... ... ... жеке кәсiпкерiмен келiсiм шарты. Жұмыстардың құны - 15 000
теңге. Жабдықтаушылары бар келiсiм ... және ... (4-шi ... ... ... ... кесте Келiсiмшарттарды тiркеу журналы
|№ |Күні |Келісімшар|Ұйым атауы ... |
| | |т № | | |
|1 ... |ЖШС ... ... |
|2 ... |АҚ ... |Шығын материалдары |
|3 ... |ЖК ... А.А. ... ... және |
| | | | ... ... зерттеу объектісінің мәліметі бойынша ... ... ... ала ... ... ЖШС ... Сарбас"
пайда болғанын бiледi, дегенмен есепке алудағы олардың шағылысуы үшiн
алғашқы ... ... ... ... ... орындау растайтын.
Жабдықтаушылармен және мердiгерлермен содан кейiн тауарлардың алуына
шарт жасайды, жұмыс және келiсiм шарты бойынша қызметтер және ... ... ... ... ... ... ... алдын ала төлемге
есеп, акт iстелiнген (көрсеткен қызметтер ... ... ... есеп-фактура және (алған Тмцтар, ... ... ... Қалай негiзде жоғарыда ... (5-шi ... ... өз ... есепшiсiне документ айналымы ұйымдастыруы
керек болатынын қарап шығамыз қалай негiзде жоғарыда ... ... ... ... өз ... ... ... ұйымдастыруы керек болатынын қарап шықмыз.
Тауарлық-заттық құндылықтардың жабдықтауына мәлiмдеменiң 2010 жылдың 11
қаңтарындағын келiсiм шартына бiрақ АҚ "Тонировщик" ... ... ... ... ның ... кез ... формада қорытынды
жасалады, бiрақ келесi талаптар сақталуы керек:
- ... ... ... ... күні және ... ... нөмiрi;
- тауарлар тiзбесі және тиiстi саны;
- жабдықтау мерзiмi;
- мәлiмдеменiң құрастыруына жауапты ... қол ... ... ... ақшалай есебiне жасалатындай етiп немесе ның
ақшасыз есеп болғандай етiп алдын ала төлемге жабдықтаушымен ... ... ... /1684/. Есептердiң корреспонденциясы, және бұл құжаттар есеп
негiзiнде iстейдi ... ... қоса ... немесе шығын - кассалық
ордерге.
5 кесте ЖШС "Ордабасы Сарбас" құжат айналымын ұйымдастыру
|№ |күні ... ... ... |Құжаттар |
| | ... №. | | |
|1 ... |№1 |ЖШС ... |1. ... |
| | | | |2. ... ... ... |
| | | | ... |
|9 ... |№2 |АҚ «Тонировщик» |1.алдын-ала төлемнің есебі |
| | | | |2. ... |
| | | | |3. ... ... тiркеме |
| | | | ... |
|3 ... |№3 |ЖК ... А.А. |1. ... |
| | | | |2. ... ... акті ... ЖШС мәліметі бойынша жасалған ... ... (2-шi ... ... ала ... ... алуынан
кейiн ақша талап еттi. Бойынша жабдықтаушылармен және мердiгерлермен есеп
айырысу тәртiп iшiнде - республикалық ... ... ... және
аударма туралы" ҚР-ның заңымен анықталады /17 1/, ... ... ... ... - ... халықаралық ережелерi сәйкес.
Iшiнде - қазақстандық жабдықтауларын шарттар қабылданған ... ... ... және дүкеншiлер және сатып алушылардың ... ... ... ... қалыптасады.
Экспорттық-импорттық жабдықтауларды шарттар Инкотермоның Халықаралық
сауда палата қойылған халықаралық ... ... ... Бұл ... ... ... және ... бұл
функциялардың жүзеге асыруында алып жүредi және опат болу немесе ... ... ... алушыға дүкеншiден тауардың тасымалдауын
ұйымдастырып ақы төлейтiн айқын анықталады. Тарапта заттық ... ... қана екi ... iске аса ... ... ... ... құндарының алулары үшiн бiрiншi
вариантында өз ... өкiл ... Оған ... ... есебi
құндылықтар алу құқығымен бередi және тапсырыс келiсiм-шарт ... ... құн ... ала ... ... жоқ бол) ... бұрыштамасы бар кепiлдiк хатының түрiнде кәсiпорындардың
арасындағы оларға дерелген төлеу, немесе бойынша ... құн ... ... хат ... есебiне орынды. Заттық құндардың жеткiзуi өздiгiнен
тасып шығарумен бұл жағдайда iске асады, сатып алушы және ... ... ... ... ... ... тұрақтылық сатып алушыдан
жабдықтаушының алыстағылығы) вариантта жүзеге асырады - алу көлiк алдында.
Орындаулар үшiн, (экспедиторға) ... ... өкiлi ... ... алғандасына операциялары қандай болмасын (№ үлгi ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылық сатып алушыдан
жабдықтаушының алыстағылығы) вариантта жүзеге асырады - алу ... ... үшiн, ... ... ... өкiлi тарапта заттық
құндардың алғандасына операциялары қандай болмасын (№ үлгi нысан) сенiм
хат ... ... ... ... ... үшiн ... құн ... алатын
тұлғаның атына олардың (3-шi қосымша) алуына сенiм хат ... алуы ... ... алуға сенiмхаттың беруiн рет туралы әдiстемелiк
ұсыныстармен осы ... ... ... ... және олар демалыс сенiм хат
бойыншады, ... ... ... ... және ... 6 ... ... қаражат министрлiгiнiң тексеруiнiң бекiтiлген
бұйрықтарымен №46 /19,183/.
Сенiм хатпен Қазақстан ... ... ... ... ... сенiмдi өкiл ол көрсетушi оның атынан өкiлдiк үшiн сенiмхат
берушiнiң жазбаша ... ... ... барлық сенiм хаттар кезде арнайы журналдарда тiркеледi. Сенiм хат
әсер мерзiмiнiң нұсқауы бар нақты жеке ... тек қана ... ат және алу ... ... ... ... ... және кәсiпорынның мөр бедерiн салуы бар жетекшiнiң қол ... ... ... ... ... қол қоюы ... Кәсiпорынға
қамтамасыз етуi керек ... ... ... ... ... ... сақтауға бақылау, беру және сенiм хаттардың
тiркеуi;
-сенiм хат шығып тұрған тұлғалардың ... ... ... ... ... тәртiбi туралы;
-сенiм хаттың әсерiнiң мерзiм iшiндесiнiң тиiстi кiрiс құжаттарының
ұсыныстың уақытылы болуын бақылау;
-қолданылмаған сенiм хаттардың ... дер ... ... ... ... ... вариант бойынша кәсiпорынға жабдық
темiр жол көлiгi, автомобильдiк, теңiздегi тағы басқа ... iске ... ... жабдықтау туралы тек қана келiсiм шарты болған жағдайда
арашашыдан кейiн iске аса ... ... ... ... ... ... ... аккредитивпен iске асыра алады, чек ақшалай немесе ... ... ... ... ... ... немесе кейiн. Бұл
келiсiм шарттарынан тәуелдi болады.
Экспедитор сенiм хаттар және жүктi жiберушi түскен ... ... ... ... ... жүк ... ... өзеннiң Портуда,
әуежайдағы жүктi алуға немесе вагонның жару құқығы, түсiрудi және жүктi
қабылдауы ала ... ... жүк ... ... iздердiң Тараға және ораушысында жоқ
тексеруi керек бұзу жоқ, сонымен бiрге көлiк ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келедi. Мысалы,
егер жүктi қабылдауға оның сақталуында күмәндер пайда болса, вагондардың
бұзылуларын бiлдiредi, ... ... ... ... ... ұйым оның ... ... мақсатпен барлық жүктi тексеру
(таразбанмен) өкiлiмен бiрге талап етуi керек тағы сол ... ... ... және ... ... майып
Тарыкөлiк ұйымына кiнә тағулары көрсетудiң мұрындық болатын (экспедитордың
бiреуiн ... екi ... акт ... ... /5, ... ... (акт, ... қағаз, тiркеме қағаз) ... бар ... ... ... ... ... кiнә ... көрсетулер үшiн алтыайлық мерзiм
орнатылған. Көлiк ұйымдары кiнә тағуды қарап шығуы және өз шешiмi туралы
мәлiмдеушi үш ... ... ... ... Егер кiнә тағу жауапсыз
қисайтып немесе тастап кетiлсе, мәлiмдеушi ақауды ... ... ... ... жауап үшiн мерзiм бiтетiнде уақыттан екiайлық мерзiмге төрелiк сотқа
даула ... ... жүк ... ... бiр ... ... ... бар жабдықтаушысында ала аладуға (төлеудi ... ... ... ... ... ... ... алған жүк өз кәсiпорынының қоймасына
апарып салады.
Автокөлiк жеткiзуге, автошаруашылықтың жүргiзушiсiнiң жанында алдында
болып табылады - ... ... және ... ... ... ... ... қағаздың бiреуiн қоймашыға табыстайды. Бiрге түскен жүкпен
жолдама құжаттарды сатып алушының атына түседi. Егер оның ... ... ... ... ... түсулерi жағдайда,
немесе тағайындау бойынша) жоқ ... ... ... № 002-шi ... шотқа жауапты сақтауға, жiберушiге қатынаспен қабылданбайды.
Болғанша, жауапты сақтау қабылданған ... есеп бұл ... ... ... ... туралы құжаттар немесе ұйғарымдарды
түспейдi, басқа мекенжайға олардың тиеуi туралы ... ... iске ... ... ... және ... алушылары шарттарды
бұзылысына тұрақсыздық айыбының ... ... ... алып ... ... және ... орындамауға
көбiктендiр, есеп құжаттарының төлеуi және айғақсыз ақауға ... ... - ... ... ... алу ... санға және №1240
09.11.1994 жылдан ҚР-ның министрлер кабинетiнiң ... ... ... ... ... ... және ... туралы нұсқаумен негiзге
алуы керек.
Жабдықтаушының жұмыстар немесе көрсеткен қызметтерi ақша талап етуге
мiндеттi болуға iстелiнген тауарлық-заттық ... ... ... /21, ... - бұл ... тiзiлiмдерiндегi есептерiнiң
корреспонденциясын ... ... ... ... және бұл ... алған
тауарларға растаумен қызмет көрсетедi сөзсiз, жұмыс және қызмет. Егер сiз
ҚҚС төлеушi болып табылсаңыз, бiрақ жабдықтаушы не шарт ... ҚҚС және ... да ... ... табылады құжаттағы ҚҚСты ... онда ... - ... ... ... ... Есеп-фактурада көрсетуi керек
/23 64/:
1. Есептердi құрастыруды ... ... және ... ... ат, әкесiнiң аты немесе алуды ҚҚС және дата бойынша ... ... аты, ... ... ... Рнн, ... Жүзеге асырылатын (жұмыстар, қызмет) тауарлардың аты.
4. Салық салынатын айналымды өлшем.
5. ҚҚС жалаки.
6. ҚҚС сома.
7. ... ... ... ... iске ... ... айналымды iске асыруды дата кешiктiрмей
жаздырылады және жетекшi қолдармен, бас есепшi куәландырылады, жауапты есеп-
фактура ... ... ... сонымен бiрге мiндеттi түрде заңды
тұлғаның мөрi болуы керек. Есеп-фактурадағы ҚҚС тауарлардың құны және ... ... ... ... ... кейбiр жайларды
ескермегенде сыртқы саудалық емес шарттар бойынша тауарлардың iске асыруы.
Мысалы, ... ... ... АҚ ... ... ... және (қосымша) есеп-фактураны есепшiге бердi. Есепшi ресiмдеудi
дұрыстықтың ... және ... ... есеп-фактураның толтыруын
дұрыстық, және тек қана содан кейiн ... ... ... және ... өндiрiп ала алады, яғни тауарлық-заттық құндылықтары
кiрiсу ... ... ҚҚС ... ... табылмаса, сома, жалаки ҚҚС, онда есеп-
фактурада ҚҚС есепке алу бойынша қойылу туралы ... ... ... ... Әбдiрахманович жабдықтың қоюға және жөндеуi iстелiнген
жұмыстарда ЖК А.А.Смирнова есеп-фактураны ... ... ... ... ... ... өйткенi ЖК А.А.Смирнов ҚҚС төлеушi
болып табылмайды.
Бухгалтерлiк есептiң талаптарына сәйкес толтырылған есеп-фактура беру
мiндеттi ... ... ... ... салық режимi беру
мiндеттi қоланылатын жеке кәсiпкер. Егер ол ҚҚС ... ... ... ... ҚҚС ... ... ... ерекшелеуi және ҚҚС есепке алу
бойынша № куәлiк қағаздың көрсетуi немесе оның ... ... ... ... ... чек және куәлiк қағазды кiрiс ақшалай есебiне
iлiгуi керек - (Г ... ... ... ... ... алу ... ... бiргенiң тауарлық-заттық құндылықтары тiркеме қағаз немесе ... ... ... ... қоса ... керек.
Тiркеме қағаз - бұл болуы ... ... ... ... ат ... ... аты және өнiмнiң олардың саны, ... және ... ... ... ... ... ... қағаз
қай алған құндылықтарында жауапкершiлiк жүктейтiн және бұл тауарлар бойынша
есеп жүргiзетiн заттық - жауапты ... ... ... №10 2009 ... ... есеп-фактураға тiркеме қағаз (Д ... ... ... ... жұмыстар немесе көрсеткен қызметтер
бойынша орындаудың жанында өз ... ... ... ... ... ... ... неткен көлем және мерзiм болғанын ... актi ... ... қызметтердiң тiзiмiнде келiсiм шарты
негiзiнде ... ... ... ... есеп-фактурасы
мiндеттеменiң орындауын ... ... акт ... ... ... ... жұмыстардың актi мәмiленiң тараптарымен
қос қол қояды.
Төлеулер және жеткiзуден тәуелсiз, рет ... ... ... ... ... беруi керек. Жабдықтаушыда және жеткiзудi кез келген
вариант, олар заттық құндардың алулары кез ... ... ... ... көрсетедi. Қоймадағы қабылдау сан бойынша өндiрiп алады, шара
және сырттай қарау, жолдама құжаттардың ... ... ... ... ... шарт ... есеп ... жолдама құжат, ереже,
техникалық шарт, сапа және стандарттармен сәйкес комплекттiк. Жолдама
құжаттардың ... сан және ... ... ... ... ... сан туралы акт қорытынды жасалады,
комплекттiк ... ... ... бар ... ... Акт 2-шi
даналардағыны құрайды және қабылдау ... ... қол ... ... ... басшысы, жабдықтаушының заттық -
жауапты тұлға және ... ... ... ... ... кiнә ... көрсете
алады. Егер құжаттары бар ешқандай да айырмашылық болса, заттық - ... екi ... кiрiс ... ... ... барлық құжаттар экспедитор олардың қабылдауында заттық -
жауапты тұлғаның белгiсi бар ... ... ... әкелiнген бұрын олардан
берiлген сенiм хаттың есептен шығаруы үшiн бухгалтериясына бередi. Айғақ
та, ... ... ... ... ... ... та ... есептеу нәтижесi, экспедитор үшiн растайтын құжаттардың қоюының
жанында аванстық есеп берудi құрайды.
Қоймада сақталардың заттық ... ... ... - ... ... ... ... жауапты тұлғалар. Қоймалардағы
материалдар материалдың әрбiр жеке ат ашылатын ... ... ... ... ... ... ... аты,
номенклатуралық нөмiрлер көрсетiледi, есептiк тағы басқа мәлiметтер есептiк
баға, баланстық есеп, қорды норма, өлшем бiрлiк, сақтау ... ... ... ... ... ... ... тауарлар немесе ұзақ
мерзiмдi активтердi түсу келесi негiздер бойынша iске асатынын есепке ... ... ... ... ... келiсiм-шарттар бойынша;
- жарғылық капиталға үлестiң есебiне енгiзу;
- тегiн негiзiнде активтердiң алуы ... ... ... ... ... түсетiн активтер
бойынша, өту түсетiн тауарлар бойынша (документ айналымының ... ... ... ... және ... тағы ... қабылдау
тәртiбi орнатуы керек, спецификация, соның iшiнде тауарлық-көлiк тiркеме
қағаздар, есеп, кәсiпорын есептi және ... ... ... ... Жауапты тұлғалар тиiстi:
- түсетiн жүктердi есепке алуды журналдағы құжаттарды тiркеудi жасау;
- санға, номенклатураға, бағалар бойынша осы ... ... ... ... есеп құжаттарының көрсеткiштерiнiң дұрыстығын тексеру;
- есеп ... ... ... ... ... ... тиiстi қызметтер және
(бухгалтерияға ептеген кәсiпорындарында) кәсiпорын бөлiмдерiнде ... ... және ... ... бар ... алуы мердiгерлерiне жабдықтаушыларға 3310 «Қысқа мерзiмдi
кредиторлық қарыз ... ... ... ... есеп - енжар. Мердiгерлер жабдықтаушыларға 3310 «Қысқа
мерзiмдi кредиторлық қарыз есеп» қарызы бойынша жабдықтаушылары бар ... ... ... - бұл ... ... кредит жабдықтаушыларға және мердiгерлер кәсiпорын берешектiгi
сомалары ... ... Есеп ... ... ... ... 3310 ... бұл жабдықтаушыны заттық құндағы сомасы төлегенiн бiлдiретiн ... ... бұл ... ... ... ... түспедi, тауарлар жолда
сияқты есептеледi.
3310-шi есеп алған тауарларда ... ... ... үшiн ... соның iшiнде тауарлық-заттық Запасоволардың
жеткiзуге ... ... ... ... ... алуы үшiн, ... ... қабылданған жұмыстар. Мердiгерлерге жабдықтаушыларға 3310
«Қысқа мерзiмдi кредиторлық қарыз есепте» ... ... ... ... ... ... жұмыстарға және тұтынылған қызмет қабылданған заттық
құндарға, газ, бу, су және тағы ... ... ... ... ... немесе өңдеуi бойынша, төлеуге қабылданған есеп
құжаттары, соның iшiнде электр энергиясының беруi;
-заттық ... ... және ... ... ... ... өндiрiп алатын қызмет;
-тауарларға, жабдықтаушылар немесе мердiгерлерденгi есеп құжаттарына
(фактурасыз жабдықтауды) түспейтiн қызмет, жұмыс, өнiм;
- тауарлық-заттық ... ... ... жанында қойылған
артықшылықтарына;
- тасымалдауларға арналған тұтынылған қызметтерге, соның iшiнде ақысы
өтелмеген ... ... ... сомалар; п байланыстар және өйткенi
қызметтердiң барлық түрлерiне ... ... ... ... ... 3310 ... ... қызмет
тұтынылған жұмыс қабылданған алған тауарлар бойынша есептеулерге қатысты
операцияларға /25, ... ... ... ... қабылданған алған заттық ... ... ... ... 3310 ... ... ... тәуелсiз есеп бойынша өткiзедi.
6-шы кесте - мердiгерлерге жабдықтаушыларға 3310 Қысқа мерзiмдi
кредиторлық қарыз есеп ... ... бар ... ... ... ... 3310 есеп «Жеткізушлер мердігерлердің қысқмерзімді несие
қарыздары» келесідегідей есептеулер есепке ... ... ... ... |Кредит |
|1 |Алынған патенттер, лицензиялар және басқада |2700 |3310 |
| ... емес ... | | |
|2 ... ... ... |2410, |3310 |
| |алынған акцептендірілген есеп-фактурасы, ... |1310, | |
| ... ... ... есептеу |1330 | |
|3 ... ... ... сомасы |1420 |3310 |
|4 ... ... ... (акциялар, облигациялар |1120, |3310 |
| |және т.б.): 1130, 1150 | | |
|6 ... ... |
|5 ... ... ... жұмыстарының |2930 |3310 |
| ... ... ... | | |
|6 ... ... ... сомасы: |1420 |3310 |
|7 ... ... ... |3310 |1030 |
|8 ... есептен алынған төлемдер: |3310 |1030 |
|9 ... ... ... артық |1030 |3310 |
| ... ... | | ... |Акцепттелген есеп - жабдықтаушылардың көрсеткен |7210 |3310 |
| |қызметтері мен ... үшiн ... ... | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... және бұйрық, айыппұлдарды есептеп | | |
| ... ... ... аудиторлық және | | |
| ... ... ... ... және | | |
| ... ... коммуналдық қызметтер, | | |
| ... | | ... ... ... алынған төлемдер: |3310 |1010 ... ... есеп - ... ... |7110 |3310 |
| ... және ... бөлiмi үшiн көрсететiн немесе| | |
| ... ... iске ... және ... | | |
| ... ... ... фактуралары: | | |
| ... ... ... және тағы ... | | |
| ... және ... ... ... | | |
| ... және ... ... коммуналдық | | |
| ... | | ... ... есеп - ... ... |7010 |3310 |
| |қызметтері және жұмыс iстелiнген қызметтер бойынша | | |
| ... ... ... байланысты iстелiнген | | |
| ... ... ... ... ... | | |
| ... тағы басқалар, аудиторлық және | | |
| ... ... ... ... және | | |
| ... ... ... қызмет: | | ... ... есеп - ... ... |7110 |3310 |
| ... және ... ... көрсеткен қызметтер| | |
| ... ... ... құрастыруымен байланысты | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... жарнама және тағы басқалар, аудиторлық | | |
| ... ... ... ... ... | | |
| ... ... қызметтер, коммуналдық қызмет: | | ... |Хат ... ... ... ... |3310 |1210 |
|16 |Қосылған құн ... ай ... ... |3130 |1420 ... ... ... құрал-жабдықтарының | | |
| ... ... ... ... | | |
| |а) ... ... ... |3310 |1310 |
| |б) ... ... құн ... ... |3310 |3130 ... ... ... ... ... |3310 |1610 |
| |а) авансты ... ... | | |
| |б) ... ... ... |3310 |1040, |
| |чек ... | |1050 ... |в) ... ... |3310 |3010 ... ... ... ... курстың жағымды |3310 |6250 |
| |айырмашылық негізінде ... | | |
| |
|6 ... ... ... | ... несие қарыздары курстың жағымсыз |7430 |3310 |
| |айырмашылық негізінде көбеюі: | | ... ЖШС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... немесе
жабдықтаушылар және (Д қосымша) мердiгерлердiң тiркеу ... ... ... ... ... iстелiнген жұмыстар және
көрсеткен қызметтердiң қабылдауындағы құндылықтардың түсулерi шара ... ... ... белгiлейдi және қоймаларға немесе тiң түспеген
жүк iздестiруге ... ... ... ... түсу ... ... ... заттық құндардың сомалары тексередi, сапарлаймын.
Журналдағы ... ... ... ... ... қоймасына заттық құндардың түсуiн шара бойынша жабдықтау
бөлiмдерiмен өндiрiп ... акт ... ... ... ... ... ... Ескерту графта есептiң төлеуi, акцепттiң бас тартуы
немесе жартылай акцепттiң сомасы туралы мәлiметтердi жазады тағы ... тек қана ... ... ... ... ... жұмыстар бухгалтерияларға алып беруге көрсеткен түсетiн жүктердi
есепке алуды ... ... ... ... ... ... ... Есепшi есеп-фактуралардың толтыруын дұрыстық тексеруi керек: ... қол қою және мөр, ... ... ... ҚҚС ... ... ... қойылу туралы жабдықтаушы, № куәлiк
қағаз, дата.
Жабдықтаушылары бар ... ... ... және ... ... ... ... және мердiгер бойынша хабар ... және ... ... ... алуы ... етуi ... төлеу мерзiмi баспаған ... есеп ... ... ... ... есеп құжаттары бойынша жасалмайтын жабдықтаушыларға;
- есеп ... ... ... ... ... төлеу мерзiмi бойынша баспаған берiлген ... ... ... ... ... бойынша жабдықтаушыларға;
- басқа кәсiпорынның есеп саясатына сәйкес мәлiметтер қажеттi.
Түскен ... ... ... бар № 6 ... ... ... ... /7,194/.
Журнал-ор аналитик бойынша толтырылады, яғни әрбiр жабдықтаушы бойынша
бөлек. № 6-шы ... 4 ... ... ... ... ... шағылысатын жеке жол ашылады:
1. Орын-орныменге нөмiр.
2. Ұйымның аты.
3. Және ... ... ... және ... ... ... алған тауарлардың қысқаша
мiнездемесi.
5. № 6-шы алдыңғы журнал-ордан айдың басына ... ... ... ақша ... еттi - 15 000 ... ортақ сомаға журналдың
мiндеттеме қолхатына фактураны. Жолда № 6 қаңтарға журнал-орда бiрiншi №
п/п-шы ... ... аты - ... дос және ... ЖШС - № ... жылдан, басқа қалдық - жоқ, Тмц ат - мiндеттеме қолхат.
Зауыт ЖШСқа ақша талап еттi - 186 000 ... ... ... ... ... № 6 ... журнал-орда көрсетiледi: ат - зауыт, ... ... ... ЖШС - №0056 25.01.09 жыл, ... ... - жоқ, Тмц ат ... ... Сол тауарлық-заттық құндылықтарды уче бойынша ... ... ... берулерiн өндiрiп алады немесе ... ... ... ... ... ... және ... көрсеткен түскен құндылықтардың құны бойынша өндiрiске шығын. Таратып
беру алған мәлiметтiң шағылысуы үшiн арналған есептер 3310 ... ... сол ... ... 12 ... қолхаттың құнының 06.01.09 жылынан есеп-фактураға
сәйкес сч дебетке әкетемiз. 1620 ... ... ... 1 және ... есеп жол бойынша № 6 2009 жылдың қаңтарына журнал-орда және туралы
15 000 теңге сомаға шарт ... 1620, онда ... ... ... ... ҚҚС ... ... операциялардың досы ЖШСпен
есеп беру мерзiм iшiнде 15 000 теңге сома ... ... ... ... ... ... № 0056 ... құнының 25.01.09 жылынан есеп-
фактураға сәйкес счқа әкетемiз. "Машиналар және жабдық, берiлiс ... 2410. ... ... ... есеп беру ... iшiнде
өндiрiп алмады, сондықтан (161739 + 24261) 186000 теңге ортақ соманы графта
Жинағы көтеремiз.
3 ... ... ... ... ... ... Төлеу
туралы белгiлер есептi және валюталық есеп бойынша ... ... ... ... ... ... Егер ... және
мердiгерлермен алыс-берiстер туралы шарт жасаса, онда тек ... хат ... ... ... таратып берулердi
өндiрiп алады.
Алған тауарлар, көрсеткен қызметтер және жабдықтаушылары бар iстелiнген
жұмыстарда және мердiгерлермен келесi әдiстермен қарыз ... ... ... және ... ... жабдықтаушыға шығын ақшалай есебiне жаздырылады - алушының
барлық реквизиттерi ... ... ... Егер ... Пко ... чек ... ... бере алса, онда Ркоға бұл ... Егер бұл ... ... ... онда ... растауға
ақшалай қазыналарының алуға сенiмхаты тұлға бөлiндi фирманың қызметкерi
болып табылған беруi ... ... ... ... ... ... реквизиттерi
көрсетiлген төлем қағазымен iске асады.Банка көшiрмелерге сәйкес және ... ... ... кiтапқа есеп беру мерзiм iшiнде өндiрiп алмады.
19.01.09 ... № 2-шi ... ... ... ... ЖШС 186000
теңгенi сомадағы төлеулердi жасады. Бұл соманы журнал-орда № 6 ... ... (не ... ... 3310 сәйкес келедi) 6 және тиiстi
графтың жолдың ағымдағы банктiк есептерге 1030 ... ... ... ... ... ... ... бойынша айдың соңында айдың аяғына сальдо
есептейдi, яғни жабдықтаушылардың алдымызда кредиторлық қарыз есептеймiз.
Түскен Тмцтер, ... ... және ... ... құны ның
қарызы бойынша басына сальдосы ның аяғына сальдо - төлеу ... ... ... ... бойынша есептеудi жасаймыз: сальдо бас жоқ, сч қарыз ... 3310, есеп 1620-шi ... сч ... ... 15 000 ... ... төлеудi 3310, өйткенi. Айдың аяғына сальдо 15 000 теңгенi құрайды,
яғни бiзде дос ... ... ... қарыз iркiстендi.
Ғибраттанушымен зауыттың ЖШСтың несие берушысы бар операциясын қарап
шығамыз: басқа сальдо жоқ, 3310, 2410 және 1420-шi ... ... ... ... ... 186000 ... құрады. Қарыз бойынша айналым сч 1030
(төлеу) 186000 теңгенi құрады. Аяққа сальдо ай жоқ, яғни ... ... ... 6-шы журнал-ордың 3310 есеп бойынша ... ... ... үшiн сырт ... - сальдолық ведомость, бухгалтерлiк баланс
есеп беру формалары тағы басқалар. Журнал-ордан № 6 ... ... ... ҚҚС бойынша декларация толтырудың мұрындық болады.
Айдың аяқтау бойыншасының сол журналдың бiр бөлiгiнiң қорытындылары бас
кiтапқа, оң ... ... ... ... ... тәптiштеу үшiн қолданылады.
Жабдықтаушылары бар есептеулерде және мердiгерлермен кiнә тағу ... ... Кiнә ... ол ... нiң мүдделерi де дұрыс айтуға
бұзушылыққа қатысты спора ерiктi реттеу туралы қарыздарға ... ... ... ... ... кiнә тағумен тiкелей несие берушы талаптың көрсетуiнде алдын
ала сұрауы керек болған рет ... кiнә ... ... ... дер ... және ... үшiн қажеттi шара қолдануы керек. Кiнә тағуларда көрсетуi керек:
кiнә тағу көрген кәсiпорынның аты; дата және кiнә ... ... ... айтылған кiнә тағулардың айғақ растайтын дәлелдер; тиiстi нормативтiк
актiлерге сiлтеме; мәлiмдеушiнiң талабы; кiнә ... сома және ... ... ... және есептi реквизиттерi; қоса тiркелетiн
құжаттардың тiзiмi; кәсiпорынның жетекшi ... ... ... ... жағдайында жабдықтаушыға көрме
жасай алады; жабдықтаушылардың есеп-фактура мүмкiн делген арифметикалық
қателер; ... шарт ... ... ... ... ... ... санын тауардың кем шығуы
/27,3/.
Тмз қабылдауда және сапаның сәйкессiздiгi және ... ... ... бар ... ... ... ... туралы акт қорытынды жасалады (екi даналардағы)
материалдардың қабылдауы туралы акт сөзсiз заттық - ... ... ... ... ... ... ... өкiлiнiң өкiлiнiң қатысуымен
қабылдау комиссиясын құрайды.
2.3 Бюджетпен есеп айырысудың есебі
Заңды ... ... ... ... бюджетi бар есептеулердiң есепке
алуын қарап шығамыз. Салық, жиындар, баж ... ... тағы ... заң ... ... ... ... жүйесiне төлеушiлердiң құралдарының
бөлiп шығарулары болады.
Салықтардың төлеушiлерiмен, баж сөзсiз ... тағы ... ... жеке ... ... ... жиын. Салықтардың бюджетке есептеп
шығару және төлеудi ретi, баж қоғамдық төлемдер тағы басқалар (2011 жылдағы
өзгерiстермен және ... 1995 ... 24 ... бюджетке
сөзсiз төлеулерi тағы басқалар салықтар туралы Қазақстан республикасының
заңымен анықталған, жиын.
Өзi бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң ... ... ... ... табыс
салығы болып табылады. Бұл салықтың төлеушiлерiмен заңды тұлғалар болып
табылады: мемлекеттiк кәсiпорын, ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық емес ұйым, өндiрiстiк
кооператив. Заңды тұлғалармен табыс салығы ... ... ... ... ... ... ... салынатын табыспен салық заңымен сәйкес
анықталатын есептi мерзiмге табыстар жиынтық болып есептеледi. ... ... ... ... ... бухгалтерлiк есептiң мәлiмет
алған қаржы нәтижесiнен тәуелсiз анықталады. Бухгалтерлiк табыспен ... ... ... ... ... ... ... табыс "кіріс салық" № 12-шi МСФО бойынша - бұл ... ... ... ... ... ... ... және заңды тұлғаның
төтенше жағдайларынан табыс немесе шығын.
Бухгалтерлiк табыс ... ... ... ... өткiзуден тыс табыстар мен шығындардың арасындағы айырым сияқты
есеп ... ... ... ... ... тыс ... ... мойындаудың талғаулы әдiстерiн жiбередi.
Салық салынатын табыс талғаулы ... ... ... ... ... ... ... қалыптасады. Салық салынатын табыстың
анықтауын әдiстемедегi өзгерiс мемлекеттiк ... ... ... ала ... ... ... және ... салынатын табыстың
анықтауындағы айырмашылық салық заңының әртүрлi талаптары және бухгалтерлiк
есептiң стандарттары ... ... ... Бұл ... байланысты тұрақты және уақытша болады.
Тұрақты айырмашылықтар - бұл аралық айырмашылығы және ағымдағы есептi
мерзiмдерде пайда ... және ... ... мерзiмдерде жоймайтын
бухгалтерлiк табыс салық салынатын. Тұрақты айырмашылықтардың пайда болуын
себеп бухгалтерлiк ... ... ... ... тыс табыстар мен
шығындарды баптардың бiр бөлiгi салық салынатын табыстың есептеуiнде есепке
алынбайтындығында. ... ... ... ... ... курс ... айырмашылығы; үкiмет қойылған Қазақстан республикалары
шығындардың iссапар, көрнекi және ұқсас оларының орнын ... ... тыс; тағы ... ... заң ... ... ... қорғаулар
бойынша сақтамау шақырылған талаптардың шығындары.
Уақыттық айырмашылықтар бiр ... ... ... табыстың
есептеу есептелетiн өткiзуден тыс табыстар мен шығындарды ... ... ... ... ... ... ... табыстың есептеуiнде есепке
алынатын нәтижеде пайда болады. Бiр есептi мерзiм ... ... ... ... есептi мерзiмдерде жояды. Уақыттық айырмашылықтарды
тiзiм салық заңымен бекiтiледi.
Уақыттық айырмашылықтар нәтижеде пайда болады:
- өткiзуден тыс табыстар мен ... ... ... ... ... негiзгi құралдардың амортизациялық төлемдерiнiң анықтауы жолдарындағы
айырмашылықтар;
- салық заң ... ... ... ... ... ... жүзеге асырулары аса, яғни тағы басқалар 10 134518768 ... ... және ... айырмашылықтар табиғат туралы мәлiмет қаржы есеп
беруiнiң қолданушылары үшiн пайдалы болып табылады. Бұл айырмашылықтардың
қаржы есеп ... ... ... алу және әдiс ... ... ... ... есепке алуының жеке тiзiмдерiнде есепке алынады және
қаржы есеп беруiне түсiнiктемеде ашылуларға жатады. Уақыттық айырмашылықтар
бұл ... ... ... ... ... ... ... және шағылысуларды жолымен есепке алынады.
Табыс салығының сомасы, жататын ... ... ... ... ... ... ... шамасынан және қойылған жалакилер сүйене
анықталады. ... ... ... ... ... айдың кешiктiрмей 20
сандары алдыңғы айдың қаржы нәтижесiнен сүйене өндiрiп алады.
Жиынтық жылдық табыс және ... ... ... ... ... ... 31 наурызына дейiн салық тiркеуiнiң орын-орныменiн
салық қызметтiң органдарына көрiнедi, ар жағында келесi есеп ... ... ... ... өндiрiп алады және жиынтық жылдық табыс
туралы декларацияның ұсынысының ... 10 ... өтуi ... ... ... ... ... жылдың кешiктiрмей 10 сәуiрi, ар ... есеп ... ... ... ... ... ... салығының есептелген
сомаларын шектен шықса, салық қызметтi алады: басқа салықтардың ... асып ... ... ... келiсiм бойыншаға салық төлеушiсiмен
бойынша мiндеттемелерiнiң есебiне қалдығы алдағы төлем есептеу; ... ... ... ... ... ... төлеушiге қайтару.
Салықтардың уақытында емес ... ... ... ... салық заңының тағы басқа ... ... ... ... ... ... шығаруды ескередi айыппұлдар да
көбiктендiр. Заңды тұлғалармен ... ... ... ... ... ... бухгалтерлiк жазбалары кестеде 7 келтiрiлген. ... ... ... салық бойынша бюджетi бар есептеулердiң есепке ... ... ... ... және ... ... процесс қосылған
құнға өсудiң бiр бөлiгiнiң бюджетiне алып қоюды форманы болады, жұмыс және
Қазақстан республикасының аумағына қызметтер, ... ... ... ... ... құнға салық салуды объект салық салынатын айналым және салық
салынатын импорт болып табылады. Салық салынатын ... ... ... ... айналым болып табылады, жұмыс және қызметтер, салық заңымен
сәйкес айналымды ... ... ... ... ... импорт
импортталатын тауарлар ... ... ... ... ... қоспағанда. Қосылған құнға салық мөлшерлемесi салық
заңымен ... ... ... ... төлеушiлерiмен салық
органдарындағы қосылған құнға салығы бойынша есепке алуға ... ... ... шұғылданатын заңды және жеке тұлғалар болып табылады.
Қосылған құнға салықтың сомасы, бюджетке жататын ... ... ... ... ... ... есептелген сомалардың ... ... ... яғни ... ... салықтың сомасымен,
жұмыс және қызмет, жұмыс және алған тауарларда қызмет, және қосылған құнға
салықтың сомалары, жататын төлеулермен.
7-шi ... - ... ... бар табыс салығы бойынша бюджетi бар
есептеулердiң есепке алынуы
|№ |Шаруашылық операцияларының мазмұны ... |
| | ... |
| | ... ... ... ... ... бойынша ай сайынғы есептелген аванс |7710 |3110 |
| ... | | ... ... ... табыс салығы бюджеттік жарнаға |4310 |3110 |
| ... | | ... ... ... және тоқтатылған операциялардың |6310, |3110 |
| |табыстарын салынған ... ... ... |7510 | ... ... ... салығын енгізу: | | |
| |- ... |3110 |1030 |
| |- ... ... ... тыс ... |3110 |3010 |
| ... ... | | ... |Уақытша кейiнге қалдырудан пайда болған табыс |7710 |4310 |
| ... ... ... ... | | |
| ... | | ... ... мөлшерінең өзгеруіне байланысты енгізілген | | |
| ... | | |
| |- ... |7710 |4310 |
| |- ... |4310 |7710 ... ... ... бағалауға қатысты салық тиімділігінің| | |
| ... | | |
| |- ... ... өсудiң үстiндегі салық |4310 |5610 |
| ... ... ... ... ... | | |
| ... асып ... | | |
| |- ... ... ... ... ... бухгалтерлiк|5610 |4310 |
| |есептегi қайта бағалауларының өсуінің асып кетуі | | ... ... ... ... ... ... ... үнемдеудегі | | |
| ... ... ... ... | | |
| |- ... ... перспективалы бағаларына |4310 |7710 |
| ... ... ... ... таза | | |
| ... ... ... салық салынатын | | |
| ... | | |
| |- 4310 ... ... ... ... |4310 |4310 |
| ... ... ... ... емес ... |
| ... ... шығынның бiлiмiнiң мерзiмiне | | |
| ... ... ... ... | | ... ЖШС ... бойынша жасалған ... ... ... Республикасында қосылған құнға салық
бойынша есепте тұрмаса қосылған ... ... ... ... ... ... құнға салық, жабдықтаушы жататын төлеуге, шығында жатады.
Қосылған құнға салық ... ... бар ... ... алуы ... ... құнға салық есептi қолданылады. Осы есебiн қарызы ... ... ... бойынша жұмыс және қызмет iстелiнген ... ... ... ... ... ... бойынша
қосылған құнға салығының сомаларын шағылысады.
"Қосылған құнға салық" есептiң дебетi бойынша 3130 шағылысады:
- жұмыс және қызмет ... ... ... ... ... ... ... қосылған құнға салықтың бюджетiне төлеу,
- тауарлардың төлелген оларының сатып ... ... ... ... ... салықтың сомасы. Қосылған құнға салық бойынша
бюджетi бар есептеулердiң ... алуы ... ... бухгалтерлiк жазбалар
келесi кестеде 8 келтiрiлген.
8 кесте - Бюджетпен есептелген бағаға қосылған салық
|№ |Шаруашылық ... ... ... | |ар ... |
| | ... ... ... мен ... ... | | |
| ... құндылығының бағасының есебі | | |
| ... ... ... мен көрсетілген | | |
| ... | | |
| |а) ... ... баға |1210 |6010, |
| | | |6210 |
| |б) ... ... ... |1210 |3130 ... мен ... ... | | |
| ... ... ... есеп, | | |
| ... ... мен ... ... | | |
| ... ... баға 2410, 1310,1330,7110,7210 |2710, |3310 |
| |б) ... ... ... |1420 |3310 ... ... салық бойынша бюджетке төленген |3130 |1420 |
| ... ... есеп ... | | ... ... ... ... |3130 |4430 |
| ... ... ... | | ... ... ... ... қосылған салық |3130 |1030 |
|Ескерту: ЖШС ... ... ... | ... Әртүрлі міндеттемелердің есебі
Ұйымның қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiн алады астында басқа жағынанға
ұрыға дого ... ... ... ... ... жасайтын
тараптарының бiрi және шешiмнiң қамтамасыз етуiнде және келiсiм ... ... ... ... сома ... нышанның сомасы тұрды.
Нышан сома шарттың орындауын рантии немесе қызметтер клиенттерден ... ... ... немесе келешек шамаланған мiндеттемелердiң төлемi ... ... ... АҚ "Казахтелеком" ның телефонның қоюының жанында
нышан ... жиi ... ... Сонымен бiрге нышан сомалар сти шындығында
клиенттердiң болуы мүмкiн ... ... үшiн ... ... ... ретiндесi алына алады. ... ... ... ... ... етудiң әдiстiң бiрлерi болып ... ... ... ... ... ... сәйкес жазбаша заң болуы
керек.
Егер басқа болса (сақтамау жеке алғанда салдарынан ... ... ... ... задаттың борышақы ретiнде төлелген келiсiм
шарты бойынша ... ... ... ... ... ... болып
табылады ма, сонымен, бұл сомасы болып есептеледi. Кепiлпұлдың аралығында
бұдан және нақтылы ... ... ... ... ала ... - бұл ... ... есебiне алға
төленетiн және нышан тән ... ... ... ... ... ... өзiмен-өзi шарт жасасуды айғақты растамайды. Нышан
сомаға функцияны ... және ... ... ... тельстваның бар болуын
көз жеткiзедi) куәлiк (шарттық мiндеттеменiң орындауын қамтамасыз етедi)
жабдықтаушы.
Тауар жеткiзудi немесе ... ... және ... ... борышақылар бойынша есептеулер үшiн, сонымен бiрге ... ... және ... ... ... ... тапсырма берушiлер үшiн
шығарылған, 3500 ... ... ... ... iшкi ... ... тағайындалған. Борышақылардың ченныхы, сонымен бiрге алған төлеу
сомаларға жартылай 3510 «Қысқа мерзiмдi ... 1030 есеп ... ... ... ... ... өнiмнiң жартылай дайындығы және
жұмыстарда жүргiзiледi.Қойылған бұйымдарда сатып алушыларға және ... ... ... ... ... есепке алынған өнiмдер және
жұмыстардың материалдар және iстелiнген жұмыстары ... ... ... ... ... және ... 3510 және есеп ... есептiң
дебетi бойынша 1210 шағылысады.
Егер тауарлардың бойынша алдағы жалакиiне борышқа немесе ... ... ... ... ... ... сома болса, жартылай толық ... ... ... ... ... ... ... қайтаруға жататын болмайды.Нышандар бойынша есептеулер үшiн, 1610
Қысқа мерзiмдi борышақылары берiлген есептерi ... ... ... ... ала төлемiне. Алған және ... ... ... бұдан, тахолардың предопласын екi тараптардан да қарап
шығамыз. Егер сатып ... ... ... ... ала төлеуi
ескерiлсе, сол сияқты ақшалайсыз формаға, сонымен бiрге аккредитивпен, онда
сатып алушы оны ретiнде нақты iске ... ... ... ... ала ... ... ... төлеудің бухгалтерлік есептегі
корреспенденциялық есебтің келесі көрінісі
|Сатушыларда ... |К-т ... шарт ... ... ала жеткізушіге төлейтін |
|1030,1040, |3510 ... (ва ... ... есепшотқа түсуi |
|1050 | | ... ... ... |К-т ... шарт ... ... ала ... ... ... |1030,1050|соманың (ва лютаға) қаржыларының есепшотқа түсуi ... ЖШС ... ... ... ... ... және ... ... 2000 ... 29 ... республикасының заңымен сәйкес № 42-II , ... ... ... ... ... қаржылармен алдын ала төлеудiң
жанында тек қана 4 000 Мрп ... iске ... ... аталған шектiң
асып кетуiнде тек қана ақшалайсыз реттерде iске асады. Аккредитив арқылылар
есептеу явля ется ... ... ... бойынша алдын ала төлемдер
ерекше формамен.Аккредитив - бұл (банк-эмитент) аккредитив ... ... ... ... ... оның қарсы уәкiлiнiң пайдасына ... ол ... ... ... ... ... Жетi мо ... басқа банкке өкiлеттiктiң жабдықтаушысына өндiрiп алсын ... ... ... ... ... ... аккредитивтердегi
ысырапшысы мұндай төлеулер Ния предоставлесi шартта өндiрiп алуға iлiгу.
Аккредитивтiң түрiнiң зываетсяның ҚКы аккредитивтiк есеп ... ... ... ... ... ... түрлерi:
1) платель щиканың меншiктi құралын банк-эмитент ашуында қайта санайтын
немесе оған ... ... ... ... (сақтауға берiлген)
Жабулы аккредитив - аккредитивтiң мерзiмi жеке баланстық есеп хабарға
(атқарушы банк) щика ... ... ... ... тiгу корреспондент ол орнатылса
2) (кепiлдiк берiлген) жабылмаған құқықтың онына беру атқарушы банктегi
Жетi мосы ... ... ... оның ... аккредитивтiң
барлық сомасын көшiрiп жазып алуға ашылған аккредитив. Әрбiр аккредитивтегi
көрсетiлу керек, қайтарылмалы аккредитив болып ... ... ... ... ... өзгертiлуге немесе Ром догово ескерiлген
шарттардың сақтамауын жағдайда алдын ала ... ... ... жоя алады. Төлеушi қайтарылмалы аккредитивтi шарттардың ... ... ... ... тек қана бере ... (атқарушы банк)
жабдықтаушының бангiн банк-эмитент, торыйға арқылы құлақтандырады, соңғы -
жабдықтаушы. ... банк ... ... ... ... жоюы
туралы құжаттар, соңғы Ния уведомлелерiнiң алуына дейiн жабдықтаушы
салынған банк ... ... ... ... мiндеттi.
4) банк-эмитент қатты обяза тельство қайтарылмайтын аккредитив оның
барлық шарттыңдары аккредитив ... ... ... жанында жүзеге
асыруға болады. Қайтарылмайтын аккредитивтi өзгертiлуге ... ол ... ... ... жоя ... бұл ... ... ескерiлсе жабдықтаушы ... ұзақ ... бас ... ... - кредитива.
10-шi кесте Аккредитивтi ашуда сатып алушылармен корреспонденция есебі
келесідегідей ... |Д-т |К-т ... ... |1070 |1030, ... ... ... ... ... ... |1070 |3010,4010 |
|Жеткізушілер есебінен төлем |3310 |1070 ... ... ... ... |1030, |1070 ... ... |1050, | |
| |3010, 4010| ... ... ... ... ... |7340 |1070,1030 |
|Ескерту: ЖШС мәліметі бойынша жасалған ... ... ... бойынша есептеулердiң шаруашылығының
тәжiрибесi, берiлген және алған, олардың әр ... ... ... ... МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУДИТЫ
3.1 Міндеттемелер аудитының жоспарлануы және мақсаты, маңызы
Аудитты немесе соған ұқсас қызметтерді өткізуге дейін ... ... ... қызыметімен жеткілікті түрде танысуы ... ... ... ... ... және ... кезең, оның
сапалы орындалуынан аудитордың барлық ... ... ... ... ... ... ... аудиттың халықаралық
стандарттарына сәйкес іске асырылады 4 «Жоспарлау» /27,1/. ... ... ... ... ... ... ... схемасые келесi кезеңдерді қосуы керек:
-алдын ала жоспарлау;
-бухгалтерлiк есептiң ... ... ... ... ... ... орнату;
-аудиторлық iрiктеудi құрастыру;
-аудит бағдарламасы мен жалпы жоспарын дайындау.
Аудиттың межелі мақсаттарының орындалуынан әрбір ... ... ... ерекше қатардан орын алады. ... ... ... ... ... ... ... жұмыс құжаттарының жүргізілуіне ерекше мән бере қарап шығамыз.
Алдын ала жоспарлаудың маңыздылығы алдымен басқару ... ... бас ... ішкі ... қызметі басшысымен, (егер
тексеріп жатқан кәсіпорында ... ... бар ... ... бастау
керек. Сұқбаттар мына тұрғыда құрылу керек, аудитор айқын жеткілікті түрде
клиент одан не күтетінін елестете алатын, ол ... ... ... ... ... мен көлемін т.б. Аудиттың ... ... ала ... 310 ... ... білімі» аудитор үзiлiссiз
жіберілген қызметтiң растауы үшiн түсiнiктеме алуы, ... ... ішкі ... ... ... алғашқы бағалау болып табылады. Бұдан
басқа келісім шарт ... мен ... сату ... ұйымдастырудың
ақпараттары өте қажет /27,21б/.
Аудитор өз тексеруінде үлкен ықылас ... ... ... тексерудің заңнамалық талаптарын ескере отырып, ... ... есте ... ... аудитор көптеген мәселелер
тексеру барысында терең көңіл бөлуді қажет ... және оның ... ... жетуi керек болатын мақсаттар анық ... ... ... есеп саясатының жазбаша түрде жазылған
мәлiметтер ... және ... ... ... көзі ... Аудитор клиенттiң есеп саясатының мазмұнын жете талдап ... ... ... дәрежесін, аудиторлық тәуекелдiктің параметрі,
аудиторлық жұмысшы тобының саны мен біліктілігі ... ... ... мен ... ... ... ... сондай-ақ аудиторлық қорытынды мен тәптiштелген есептің күнін
ұсыну.
Жеткізушілер және ... есеп ... ... ... ... ... ... жасалынбаған немесе бухгалтериямен аз бақылау
жасалған бөлімшелерге өз күшін бағыттайды.
Аудитор бағдарлама құра отырып тексерулердің қандай ... ... ... мен ... есеп ... ... үшін
қайта есептеу, салыстыру, іздестіру, сканирование, құжатты тексерумен,
растауларды ... ... және ... сату бойынша жеткізушілер мен мердiгерлер ... ... ... ... операциялар
дәлелдемелерiнің жиын үшiн ... ... ... ... ... ... ... қойылатындар:
- өнiмдер тапсырысының келiсiм-шарты жасалған ба;
- жеткізушілер мен сатып ... ... ... ... ... расталған есептемелер;
-3310 есеп бойынша бухгалтерлiк жазбаларды құрастырудың дұрыстығы
-3310 есеп бойыншааналитикалық ... ... ... негізгі кiтап және баланста. Анықталған сәйкессiздiктер бойынша
маңыздылықтар ауытқулардың сипаты мен пайда болуы ... ... ... ... ... ... ... айналымдарды
бухгалтерлiк есептегi шағылысуды адалдықтың толық тексеруi және сальдолар
ойлайды. Аудит бағдарламасының жалпы ...... ... 500 ... ... ... қолданыстағы заң және
ақиқаттықтың талаптары өнiмнiң алуы бойынша операциялардың есепке алуын
сәйкестiк ... ... ... үшiн ... ... ... ... қаржы есеп беруi тұрғылары /28,2б/.
Аудит жоспарлаулары маңызды адым кезеңде бiрдей жұмыс тобының ... ... ... байланысты болып табылады, жұмыс көлем
және тексерудi ... ... ... ... ... ... және тексерушiлердiң жұмыс тобын түбегейлi операциялар
көлемiнде тексерудiң ... ... жеке ... топтарға бөлiнуге
ұсынынады. Жұмыс тобы осы операциялардың тексеру бейiмделген аудиторлардан
қалыптасуы керек. (мамандардың ... ... ... тексерушiлер
жұмыс тобының құрамына болмашы ... ... ... ... ... және ... ... бойынша операциялардың төңiрегiнде
заңға сүйенген және ... ... ... ... алуы ... тетiк олардың өткiзуi және, шарт жасасу бухгалтерлiк
есеп, сонымен бiрге саудада жұмыс iстеу жаттығу тәжiрибесi болу. ... жеке ... ... ... сарапшылар тартыла алады.
Материалдардың оларына сарапшысының 620 Қолдану ... ... ... ... ... ... ... қолдану
/29,22/.
Тексерумен ортақ басқару, жұмыс уақытының қолдануының ... ... ... ... ... үйлестiруi және бақылау
аудиторлық тексерудi жетекшiмен iске асуы ... ... ... ... ... ... топтарға жұмыс тобының бөлiнуiнде бас
тексерушiлерге орынды тапсыру.
3.2 ... ... ... ... негiзiнде 500 «Аудиторлық дәлелдеу»
ЖШС "Ордабасы Сарбас" есептесуi және iшкi ... ... ... ... ... және есептесудi баға және ... iшкi ... ... ... болып табылады:
а)оны құрайтын iшкi бақылаулар жүйесінiң ұғымының сипаттамасы болып
табыл ЖШС "Ордабасы ... ... ... ... және ... ... көрсетiлетiн негiзгi талаптардың тұжырымы;
б)iшкi бақылаудың жүйесiнiң сенiмдiлiгiнiң зерттеуге және ... ... ... тұжырымы;
г) зерттеу және есептесулердi бағаның ерекшелiктерiнiң сипаттамасы.
Аудит стандарттарды талаптар тексерудi жүзеге асыруда олар кепiлдемелiк
сипаттарды ... ... ... оның ... ресми
аудиторлық қорытындты әзiрлеу ескеретiн аудиторлық ұйым үшiн ... сол ... ... ... ... ... халықаралық
стандарттарының мiндеттi талаптарының мiндеттi түрдесiнде орындаудың
жанында нақты ... ... ... ЖШС ... ... бұл өз
жұмыс құжаттамаларында және басқаруға жазбаша есептеу нәтижесiнде атап өтуi
керек. Тексерушiнiң жүрiсте аудиторлық ... ЖШС ... ... ... және ... ... ол ... мән анықтаған
бақылаудың құралдары талқыланып бағалау ретке келтiруге ... ... ... аудиторлық процедуралардың уақытша шығындары. Iшкi
бақылаудың жүйесiнiң масштаб және ... ... ... ... ... ЖШС ... Сарбас" өлшемдерге сәйкес келуi
керек және оның қызметiнiң ерекшелiктерiне. Жүрiсте ... ... ... ... ... ... ... сенiмдi қамтып
көрсететiн жеткiлiктi сенушiлiктi алуға мiндеттi. Iшкi ... ... ... ... туғыза алады.
Тексерушi ол аудиторлық процедуралар кем ол басқа жағдайда iстер едiге
қарағандасы саралабырақ сонымен бiрге олардың жүзеге ... ... ... ... ... және ... шамаланған
шығындарында енгiзе алады өткiзуге мүмкiншiлiк алады ол бақылаудың тиiстi
құралдарына арқа сүйей алатынын ... және iшкi ... ... ... ... ... ... ұйым ЖШС "Ордабасы Сарбас" бақылау ортасы
және бақылаудың жеке құралдары ... үш ... ... ... ... және ... ... есептiң жүйесiнiң ерекшелiктерiнiң
зерттеу және бағасы, мiндеттi түрдедегi iшкi ... ... ... ... ... ... ... аудиторлық ұйыммен құжаттауы
керек. Келесi үлгi ... ... және бұл ... ... ... ... ... етушi қызыметшiнiң пiкiрiнiң анықтауы және бухгалтерияның
қызметкерлерi үшiн бiр ... ... ... ... және ... ... және ... ескертулердi тiзiмдер, хаттамалар немесе
акттерi /31,95/.
ЖШС "Ордабасы Сарбас" iшкi ... ... ... және есептi
операциялардың есепке алуының тесттерiн толығырақ қарап ... ... ... және ... тексерудi тiкелей өткiзу ЖШС "Ордабасы
Сарбас" есептесудi түсiнуi жетуге ... ... ... ... ... және ... ... жұмысының келесi тараптары туралы
мәлiметтердiң бағасын:
а) есеп саясат және есепке ... ... ... ... ... ... бөлiмшенiң ұйымдық құрылымы, жауапты есепке алуды
жүргiзу және қаржы есеп ... ... ... алу және есеп ... ... жүргiзуге араласу қабылдаушы
қызметкерлердiң арасындағы мiндеттер бөлiнiсi және өкiлеттiктер;
г) әзiрлеудi ... ... және ... ... ... ... ... алу регистрлерiндегi шаруашылық операцияларды шағылысуды рет,
форма және мұндай регистрлердiң мәлiметтердiң жалпылауының әдiстерi;
е) осы есепке алуларды негiзде периодты қаржы есеп ... ... ... ... ... ... алу және есеп ... жүргiзуiндегi рөл және орын;
з) қателер немесе қаржы есеп ... ... ... ... әсiресе биiк есепке алудың кризистiк облыстары;
және) бақылаудың есептесуiнiң жеке облыс ескерiлген құралдары /31,145/.
Жүрiсте аудиторлық тексерудi аудиторлық ұйым жұмыс ... ... ЖШС ... ... ... ... ... ұйымдастыруын
сәйкестiктi мiндеттi тексерiлсiн және белгi соғылған ... ... ... ... ... ... ... ЖШСтың ұйым қатысты iшкi құжаттарымен таныстыруға ... ... ... ... ... және нақты жай-күйдi шарада жоғарыда
көрсетiлген құжаттардың жағдайларына сәйкес ... ... ... үшiн ... ... есеп беру ... олардың үлесiне
бастапқы құжаттарынан жеке сомалардың есепке алуындағы ... ... ... ... ... ... iшкi бақылаудың жүйесiнiң нақты iске
асыруы да өңдеуге ... ... Оны iшкi ... ... ... ұйымның қызметiнiң ерекшелiгiне жауап беру үшiн тәуелдi болады үнемi
және тиiмдi ... ... Iшкi ... оның ... ... ... сәйкес ЖШС "Ордабасы Сарбас" тексерушiнi ... ... ... ... ... iшкi бақылаудың жүйесiнiң
сүйемелдеуi бойынша функциялардың бiр бөлiгi тапсырыла алған iшкi ... ... ... ... Iшкi бақылаудың жүйесiнiң тиiстi жұмыс жасауы
дiң тиiстi қызметi тапсырысқан қызметкерлерден сонымен бiрге тәуелдi болады
/32,126/.
Сенiмдiлiктiң алғашқы ... ... ... ... ... ... iшкi ... барлық жүйесiн сенiмдiлiк және
бақылаудың жеке құралдары биiк бағалады. Аудиторлық ұйым осы ... ... бұл ... сүйене жоспарлайды, бiрақ осы
жүйеге абсолюттi сенбейдi.
Тексерушiнiң жүрiсте аудиторлық тексеруi ЖШС ... ... ... ... ұйымдардың бақылауының құралы талқыланып
бағалады ретке келтiрдi. Iшкi ... ... ... ... ЖШС ... және оның ... ерекшелiктерiне сәйкес
келедi. Жүрiсте аудиторлық тексерудi тексерушi есептесу тексерiлетiн
ұйымның шаруашылық ... ... ... көрсететiн жеткiлiктi сенушiлiктi
алды.
Басшылық етушi қызыметшiнiң пiкiрiнiң анықтауы және бухгалтерияның
қызметкерлерi үшiн бiр ... ... ... ... және бұл жұмыстың
құжаттауында тiзiмдердi пайдаланды. Жүрiсте ... ... ... ... ... нормативтiк құжаттарға ЖШС "Ордабасы Сарбас" есепке
алуды жүйесiн ұйымдастыруын сәйкестiктi ... ... ... тиiмдi болып есептеле алатын түрде алу керек.
Тексерушiмен (көшiрме ... ... ... кiрiс ... ... қатысады, құжат түпнұсқа ол табылу артынан
комитенттен Астана қалаға поштамен ... ... ... құжаттардың ЖШС бухгалтериясына бұл ... ... ... ... ... жүйесiнiң бағасының барлық кезеңдерi аудиторлық ұйымды
барлық жүйеге сенiмдiлiктiң тиiстi ... ... ... ... бере аудиторлық процедуралардың жоспарлауына ықпал көрсететiн
шешiм ... ... ... ... ... ... мөлшерде
құжаттайды. Олардың арасындағы есептi операциялар және есеп қалыптарының
қатысушыларының әр ... ... үшiн ... ... ... ... құрады және сондықтан есепке алудағы
олардың өткiзуiне және шағылысуды тұрақты ... ... ... ... тексеруiн мақсат - кәсiпорындағы есептеулердiң есепке алуды
ұйымның дұрыстығының бағасы, ... және ... ... әр ... ... заңдылығының растауы, ол оның ... және ... ... операциялардың дұрыс ұйымы ұйымның құралдарының айналымдылығының
орнықтылығын қамтамасыз етедi, күшейту келiсiм және есеп ... ... ... ... жақсарту. Бұдан басқа, есептi операциялардың (тиiмдi)
дұрыс ұйымы, олардың есепке ... ... ... бұл ... бойынша
келеңсiз салдары ескертедi. Аудиторлық тексеруге сондықтан ұйымның барлық
есептi операцияларына душар ... - ... әр ... ... және
әдiстерiмен. Заңдылықтың күйi және ... ... ... ... және ... ... болу ... бастапқыда айқындалу, сәйкестiк қарыз қалдықтарға осы
есепке алулар және қаржы есеп ... не бiр, ... соң ... және оның
пайда болуын сипат орнату. Заңдылық және ... ... ... ... берешектi өтеу және есеп-төлеу пәннiң күшейтуiн жол ... және ... ... ... ... ... ... өткiзулер үшiн бақылау мәлiметтерiнiң көзi есеп-
қисап тiзiлiмi және бастапқы құжаттардағы есепке алудың тиiстi есептерi
бойынша ... ... ... ... ... бас ... және ... Тексерушi сондықтан орнатуы керек:
-есепке алуды осы бөлiмшенi ... ... ... ... ... ... ұйымында болады;
-қолданылатын бастапқы құжаттардың тiзiмi, олардың пайда болуын рет,
толтыру бастапқы құжаттардағы барлық реквизиттерi, тiркеу журналдарының ... жүйе ... ... ... ... ... ... алуы
бойынша айналым ведомоларды бар болу, талдамалы есеп және ... ... ... ... ... операциялардың тиiмдi шаруашылық iшiнде бақылауы
қаншалықты да ұйымдастырылған;
-есептi операциялардың есептесуiн күй. Егер олар ... ... ... ... бар ... күйi және
мердiгерлермен тексерудi түгендеуден ... ... ... ... ... ... ... бар есептеулер бойынша заңды талап мерзiмдерiнiң
рұқсатнамасы жоқ және мердiгерлермен, тұлғалардың ... ... ... ... ... және ... бар есептеулердiң тепе-теңдiгi, бюджеттен тыс қор, жоғары
тұрған орган бюджетпен;
-егер осындай болса, күдiктi қарыздардың есептен шығаруын дұрыстық ... ... ... сомаларының баланс ... кiнә ... ... ... ақиқаттығы, шарттық
мiндеттемелердiң кiнә тағулары расталады, бұл қарыздардың төлетуiне ... ... ... ... ... зерттеуi, есептеу айқындалған
мұқият тексеруден астам есептi операцияларға ықыласын жұмылдыру мүмкiндiгiн
тексерушiге бередi: iшкi ... ... ... ... ... ... ... бар есептеулердiң тексеруi және мердiгерлер үшiн
мәлiметтер көздермен болып табылады:
-(жұмыс жасау, ... ... ... ... есеп-фактуралар, акт өзара талаптарды есепке алу туралы есептеулердiң
тәптiштеуi, хаттамалар;
- есептеулердiң түгендеу актiлерi, көшiрме ... ... ... ... сатуларды кiтап, (журнал-орлар, тiзiм) ... ... Бас ... ... есеп ... тағы ... бар есептеулер және мердiгерлермен тексеру барысында
келесi есептерi шешуi керек.:
-тауарлық-заттық құндылықтардың келгендесiне ... ... ... ... және ... ... пайда болуын
дәлелдiктiң растауының мақсаты бар қызметтерiнiң алуына;
-өтеудi уақытылы болу және ... ... ... ... ... ... қарыздың пайда болуын дәлелдiктiң растауының мақсаты бар
қызметтерiнiң жабдықтауға және көрсетуi ... ... ... ... ... ... қарыздың бухгалтерлiк есебi есептерiнде өтеудi уақытылы
болу және ... ... ... ... ... бар ... тексеруi және
мердiгерлерiмен кәсiпорын көрсеткен қызметтерге шаруашылық ... ... ... тапсырыс келiсiм-шарттарын зерттеуiн ескередi
жұмыс iстелiнген. Келiсiм шартының (378-шi бап) ... ... ... ... екi ... ... тұлғалардың келiсiмi танылады, ... ... ... ... де ... ... /32,79/.
Келiсiм шарты бiр түрiнiң бiрлерiнiң мәмiлелердiң азаматтық-құқықтылары
болып табылады. Бұл ... ... ҚР ... ... сай ... ... қызмет) тауар жеткiзуге ең маңызды талаптардың ... ... ... ... орындалусыз форманың ҚРының қойылған
азаматтық кодексiмен тарап iске асатын мәмiлелер толық көлемде ... ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырыс келiсiм-шарттарды бар
болу орнатады, олардың ресiмдеуiн дұрыстық, дата пайда болу және ... ... ... ... Мердiгерлер жабдықтаушыларға 3310 Қысқа
мерзiмдi кредиторлық қарыз есеп бойынша есеп-төлеу құжаттар және ... ... ... бар есептi операциялары саралап
тексеретiн бұдан әрi.
Iрiктеудi құрамға есептi операциялары немесе ... ... ... ... ... iске асатын жабдықтаушылар қосылады.
Тексерулер процессте өткiзудi дата және ... ... ... ... ... дұрыстық түскен құндылықтар бойынша бағалардың
қолдануы, ... ... ... ... есеп ... алынбаған тауарлық-заттық
құндылықтардың түсуiнде, бiрақ, устанав - құяды, сияқты бұл төлелген түскен
құндылықтарын ... ... ... ... ... және ... жүргiзiлдi, жабдықтаушыларға айыппұл санкциясы
шарттық мiндеттемелердiң бұзушылығында ... ... ... ... алған сомаларының дәлелдiгi.
Құндылықтар және есептеулердiң бақылау түгендеуi, құжаттар және есепке
алудың регистрлерiнiң тексерiлетiн кәсiпорынындағы ... ... ... ... ... және жабдықтаушыларда. Есептердiң есеп-қисап
тiзiлiм көрcетiлген корреспонденциясына дұрыстық тексеру керек /34,92/.
Синтетикалық есепке ... ... ... ... ... ... 3310 ... мерзiмдi кредиторлық
қарыз есеп» бойынша айналымдарға және қалдық арналған ... ... ... ... және ... баланспен салыстырады.
ҚҚС ол бойынша түскен тауарлық-заттық құндылықтардың жабдықтаушыларынан
кiрiсуiн ... ... ... ... ... бақылау қабылдаулар
көмегiмен тексередi, салыстыру тағы басқалар ... ... ... ... ... және ... алғашқы деректерiн
зерттеуiн негiзде орнатуы керек бол, ... ... ... мерзiм
iшiнделердiң жабдықтаушыларға және мердiгерлерiне қарыз мерзiмiнен өтiлген
кредиторлық қарыздың жағдайлары айқындалу керек және ... ... ... ... ... ... Тексерiлу керек,
кәсiпорынның өндiрiстiк ... ... ... өндiрiске шығынның
мердiгерлерiне жабдықтаушыларға 3310 «Қысқа ... ... ... ... ... жазылған болуы керек болемес.
Қателер бiлдiрiлген тексеру барысында, жұмыс құжаттамаларында тiркейдi
және есеп берудiң қаржы көрсеткiштерiне оның ... ... ... ұйым ЖШС ... ... ала ... ... сонымен бiрге
өткiзiлген аналитикалық процедуралардың нәтижелерiнде.Аудиторлық ... ... ... ... iшкi ... ... ... ЖШС жұмыс iстейтiн, және iшкi бақылаудың жүйесiнiң
қауiп-қатердi бағалауын өндiрiп алады.
Тексерудi түпкi ... - ... ... және ... ... алған тауарлық-заттық құндылықтарда жабдықтаушылары бар
есептеулердiң жүргiзуiн ... және ... ... ... ... ... өнiмнiң жабдықтауы және олардың ресiмдеуiн
дұрыстыққа келiсiм шарттарының бар болуы тексеруге керек. Оның ... ... және ... ... ... ... болған жағдайда орнатуға
керек. Ерекше iлтипат өткен заңды талап мерзiмi бар қарызға ... ... ... ... ... ... ... қарыздың төлетуiне қамдану болуы
мүмкiн бе? анықтап алуға ... ... ... ... ... бе?.
Жабдықтаушылары бар есептеулер және мердiгерлермен тексерудiң ... ... ... компьюлерде есепке алуды жүргiзуде синтетикалық және
талдамалы есеп тiзiмдердегiсiн шағылысады.
Мердiгерлерге жабдықтаушыларға 3310 «Қысқа мерзiмдi ... ... ... бар ... туралы мәлiметтiң жалпылауы үшiн
арналған және мердiгерлермен, сондықтан талдамалы есеп ... ... ... бойынша хабар алу мiндеттi. тексеруi үшiн негiзгi көздер.:
- тауарлық-заттық құндылықтардың жабдықтауына келiсiм шарттары;
- қызметтердiң көрсетуiне келiсiм шарттары;
- жабдықтаушылардың есеп-фактураларының тiркеу ... ... ... сенiмхаттарының тiркеу журналы;
- жабдықтаушы Тмцтардың есеп-фактуралары.
Жабдықтаушылары бар есептеулердiң тексеруiн есеп және мердiгерлермен
осы мақсатпендерден ... ... - ... ... және ... ... ақпар сонымен бiрге нақтылығының растауын ... ... ... ... нәтижелерiнiң ақиқаттығының тексеруi,
заңдылық /34,90/.
Бiрiншi кезең қолданыстағы заңның позицияларымен келiсiм шарттарының
заңға сүйенген ... қоса ... ... шарттарына байланысты, шығын
және қосылған құнға салықтың есепке алуына қабылданудағы разницейдiң бұл
операциялардың есепке алуындағы ... әр ... ... ... және оның ... ... ... байланысты қызметтiң нақтылы
түрлерiмен шұғылдануға ұғындырады.
Тауарлық-заттық құндылықтардың кәсiпорынға түсудiң заңға ... ... бар ... арасында негiзгi ерекшелеуге болған қызмет,
жұмыс: комиссияның келiсiм шарты. Бұл келiсiм шарты өз ... және ... ие ... және сондықтан
тұжырымдалатын шаруашылық келiсiм-шартты заңға сүйенген бағаның рөлi және
салық өндiру ... ... ... ... ... ... ... өте ұлы.
Келесi кезеңмен жабдықтаушылары бар есептеулердiң тексеруiн өткiзуде
және мердiгерлермен тiң есептеулерiнiң (өзара тәптiштеу) ... ... ... ... ... ... ... күйi туралы қарсы уәкiлге
сұрау салу арқылы көшiрменi сұрау салуға қоса тiркей - ... ... ... жазылатын кәсiпорын есептелетiн орынды ... ... ... мерзiмдерi, нақтылық оны өтеулерiн түгендеу ... ... ... ... ... ... ұрлаулар бойынша дебиторлық және кредиторлық қарыз сомалардың балансы
бойынша есептелетiн қарыздардың сомасының баланс есептелетiн әр ... бар ... ... ... бiрге қарыз төлетуге ескi
ықтиярсыз дебиторлық шамасында көрсеткен.
Бұл жұмысты әдеттегiдей ... ... ... кәсiпорыны
сапасыз өткiзiп немесе тiптi ... ... ... ... есепке ала. Ол үшiн тексерудi келесi кезең ... ... ... ... растауды алу. Егер оларда сома түбегейлi болса тексерушi
нақты есеп-фактуралар туралы ... ... ... ... ... ... ... Сұрау салулар - растау немесе (оларларды әдетте тап
қолданады) ... ... ... ... ресiмделе алады.
Сұрау салу алған кәсiпорын оны растайтын соманы қояды. Бiрi ... ... ... екi ... жабдықтаушыға жөнелтедi.
Есептеулердiң түгендеуiнiң нәтижелерi актiмен ресiмдеуi керек /35,232/.
Актте ат санап шығу ... ... ... ... ... ... және кредиторлық қарыздың сомасының
көрсету, бойынша талап мерзiмдерi мерзiм бiтетiн ... ... ... ... ... қарыздар көрcетiлген түрлер бойынша не
үшiн ат және дебиторлар және несие берушылардың мекенжайларын тура ... ... ... ... ... ... ... негiзде қай кезден
есептеледi және.
Мәлiметтердегi тұлғалар көрсетiледi жазалы бұл ... ... ... ... мерзiм бiтетiн дебиторлық
қарыздың ... ... Бар ... ... ... ... ... талдауы немесе өзiнiң
тексерушiсiн түгендеудi өткiзу бойынша ... ... ... ... ... ... ... және мердiгерлермен қалай iске асады, ақшалайсыз жолымен
формалардың қолдануымен:
- төлемдер төлем қағаздарының есептеулерi жоспарлы ... ... ... ... ... ... қолданып. Құралдардың
төлеушiмен және алушысының ... есеп ... ... ... ... ... /32, 226/.
Тексерушi барлық ақтау құжаттарды бар болуға айрықша көңiл ... ... ... ... ... сұрауы керек. Есеп
айырысу жүйенiң жұмыс ... ... ... ... ала бағасының
нәтижелерi жабдықтаушылармен және ... ... ... ... ... ... ... бойынша аудиторлық
процедуралардың ... ... ... ... ... ... ... сол қосады, не тексерудi ... ... ... ... ... ... ... болып табылады және
тексерудi жоспардың жаттығу iске ... үшiн ... ... ... ... ... ... Ол тексерушiлерге толық
нұсқаумен қызмет көрсетедi және бiр уақытта - ... ... ... ... тобы үшiн ... ... ... бақылауының
құралымен /32,236/.
Тексерушiге тексерудi бағдарламаны ресiмдеуi, жұмыстың процессiндегi
тексерушi жұмыс құжаттарындағы ... ... ... ... ... әрбiр өткiзiлетiн аудиторлық процедураға (код) нөмiр құжатты беруi
керек. ЖШС "Ордабасы Сарбас" ... бар ... ... ... ... ... Идың қосымшасында келтiрiлген.
Аналитикалық процедуралардың қолданулары түпкi мақсат ерекше немесе
қате ... ... және ... ... облысы және
тексерушiнiң талап ететiн ерекше iлтипат анықтайтын шаруашылық жұмыстарының
нәтижелерiнiң бар болу немесе жоқтықтың анықталуы болып ... ... ... ... ... ... ... бола тұрады, талдау және ЖШСтың қызметi
қаржылай-экономикалық көрсеткiштердiң арасындағы байланыстардың ... ... ... ... ... ... нақты
тексерулер үшiн тексерушiнiң әсерлерiнiң ... ... ... және ... бағдарламаның аудиторлық ... ... ... байланысты қайта ... ... ... және ... ... ... ... аудиторлық
бағдарламаның әрбiр бөлiмi бойынша тексерушi жұмыс құжат құжатты ... ... ... ... үшiн ... материалдар болып
табылады, сонымен бiрге ЖШС "Ордабасы Сарбас" қаржы есеп ... ... ... ... құрастыруы үшiн негiз. Аудиторлық
процедуралардың орындауы ... ... ... және ... ... ЖШС ... мысалында қарап шығамыз. 1-шi процедура. «тауардың
заттық құнын алуға растайтын құжаттарының бар ... ... ... ... ... қолданылады: тауарлық-заттық құндылықтардың
жабдықтауына комиссияның келiсiм шарттары; қызметтердiң көрсетуiне келiсiм
шарттары; есеп және ... ... ... ... кiрiс ... ... жиынның
қолданылатын әдiстерi.кәсiпорын дайын тұрған құжаттардың тексеруi; клиент
алған ... ... ... ... ... ... жазбаша
растауды алу; ауызша сұрау /24,97/.
Орындауды техника келесi тұрады. Мысалы, ... кiрiс ... кiрiс ... ... ... жабдықтаушыларының
аты жаздырып ала саралап қарап шығады ). ... әрi, ... ... тиiстi ставщиком сияқтымен жабдықтауға комиссияның келiсiм
шарттарының бар ... ... ... бар папканы және ағымдағы
құжаттармен қарап шыға айқындалды. Содан соңы ... ... ... ... ... бар болуды тексердi. Егер кәсiпорында есеп-
фактуралардың тiркеу журналын ... ... ол ... ... мәлiметтер
кестеге 11 тозады.
11-шi кесте Тауардың заттық құнының алуға арналған ақтау құжаттарының
болуы
|№ |жеткізушілер |Келу ... ... ... |дің ... ... |№, күні, |еме-ха|№, күні |
| | |№, күні ... ... |т, | |
| | | | |№, | |
| | | | ... | |
|1 |ЖШС ... |07/345 | |4898 ... | |4898 ... | ... |
| | |от |до ... | |
| | ... |2009г. | | |
|2 |ЖШС |ТН |Г Л/О 11 | |1182 |
| ... |б/н ... | ... |
| | |от ... | |1181 |
| | ... |дейін 2009ж. | |19.11.10 |
|3 |АҚ |ТН ... | |779 |
| ... |б/н ... до| ... |
| | |от ... 2010. | | |
| | ... | | | ... ЖШС ... ... жасалған ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi:
тауарлық-заттық құндылықтардың түсудi есепке ... күй, ... ... ... жұмыстар; тұжырымдалатын (келiсiм ... ... ... ... жоқ) ... ... сапасы; кiрiсiлген
және төлелген құндылықтар бойынша қосылған құн, бойынша есеп-фактуралар қай
жоқ.
Маңызды момент жабдықтауларға неотфактурованным ... ... ... ... Егер ... есептердiң жоқтығы айқындалса -
фактуралардың ... ... ... ... ... ... тауарлық-заттық
құндылық болса, орнату керек: жабдықтаушылардан есеп-фактура ... ... ... бе? ... жоқ.
Егер сұрау салулар болса, тексерушi оларға жауаптар қарауы ... ... ... ... жоқ болғанда мұндай ... ... ... ... ... ... барысында, тәптiштеулердi
өткiзу және бақылау, клиентпен шығарылған клиентпен шығарылған сұрау
салулары, кестеге 12 ... ... ... ... ... ... алу ... ЖШС "Ордабасы Сарбас" қызметтерi Тмц жабдықтауға келiсiм
шарттарының бар ... ... ... ... ... тауарлық-заттық
құндылықтардың кiрiсуiн күйi. (кiрiс ... ... ... ... толтырылмаған, артық немесе тиiстi емес реквизиттер қолданған)
терiс құжатты ресiмдеу бойынша болмашы бұзушылықтар ... ... ... ... |жеткізушілер |есеп фактурасы жоқ ... ... |
| |дің ... ... келу күні ... ... |
| | |мен ... | |
|1 |2 |3 |4 |
|- |- |- |- |
| ... ЖШС ... ... жасалған ... ... ... көшiрмелерiнiң қатысуының жағдайлары жазып
қойып, сонымен бiрге есеп-фактуралардың жабдықтаушылар және мердiгерлерiнен
тiркеу журналдарын апаратын болмады. ... ... ... 2-шi ... сапа ... кiнә ... уақытылы болуды тексеру және
тауарлық-заттық құндылықтардың санына және ... ... ... ... сапасы бойынша.Жұмыстар және көрсеткен қызметтер
сапаға және мiнездемелерi бар сан бойынша айырмашылық ... ... ... ... ... сан ... құндылықтар Тмз кiрiсуде.
Айқындалған жеткiлiксiздiк туралы акттердi бұл ... ... ... ... ... кiнә ... (жабдықтаушыға)
жiберушiге, мәлiметтiң көздерiнiң көрсетедi:
- жолдама құжаттар немесе жабдықтаушы құжат көрcетiлген ... ... ... бар ... ... ... ... айқындалған жеткiлiксiздiгi туралы акт;
- дымқылдыққа тиiстi кiру рұқсат болатын өнiмге дымқылдыққа талдау,
коммерциялық акт және ... ... ... ... себептерi
туралы куәландыратын басқа құжаттар.
Аудиторлық дәлелдемелердi жиынның әдiстерi:
- жазбаша растауларды алуды әдiс;
- клиент алған үшiншi тараптардың құжаттарының тексеруi;
- клиенттiң кәсiпорын ... ... ... ... ... ... ... техника төмендегiдей болады. Тексерушi айқындалған
жеткiлiксiздiк ... ... ... ... қарап шығады. Тмц қабылдауда
қандай болмасын ... ... ... ... қатысу туралы шешiм
қабылдайды, сонымен бiрге жанында мәлiметтердiң ... ... ... ... кiнә ... ... ... салыстыра бередi
- жабдықтаушының жүрiстi құжаттары және қойманың қабылдау акттерiнiң
мәлiметтерi. ... ... ... ... болмасын
кестеге 13 апарады.
Егер кiнә тағуды көрсетпесе, 5 кестенiң граммына тексерушi сызыққа шарт
қояды. ... ... ... ... ... мерзiмнiң өтуiмен кiнә
тағуларды көрсетудiң жағдайлары жоқ айқындайды жоқ. ... ... ... ... ... ... негiзiнде анықтайды, дәлел
жабдықтаушы көрсетiлетiн кiнә тағулар болып табылады. Жабдықтаушыға ЖШСқа
кiнә ... ... ... ... актi бойынша
өйткенi көрсетпедi жоқ.3-шi процедура. «ҚҚСтың жабдықтаушыны ... ... ... ... ... ... ... есептеу және төлеудi рет туралы жабдықтаушылардың есеп-фактурасы
және нұсқау.
13 кесте Талап қоюлар көрсетулерiнiң тiркеуi
|№ ... ... ... ... ... ... күн|
| |құжат бойынша|бойынша ... №, күні | |
| ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|- |- |- |- |- ... ЖШС ... бойынша жасалған ... ... ... ... ... ... ... құжаттарының тексеруi және арифметикалық есептеулердiң
тексеруi.
Орындауды техника ... ... ... ... қосады. Iрiктеуге жабдықтаушыларға есептердiң максимал саны әр
түрлi ... ... ... ... ... сомаларының қайта есебi жасауға
керек. Мәлiметтер айырмашылықта кестеге 14 тозады.
Егер ... саны ұлы ... онда ... ... ... ... ... iс жүзiнде ҚҚС жабдықтаушы есебiнде жабдықтаушының
қызметi ерекшеленбегенде жағдайлар бұл ... ... ... емес, клиенттiң кәсiпорынында ... өз ... ... ... ... сайып келгенде бюджеттен
орнын толтыруға салықтың (немесе тоқсан сайын) ай ... ... ... ... ына ҚҚС анықтауды дұрыстықтың тексерулерiнен
кейiн жабдықтаушымен ҚҚС. ҚҚС бюджетке есептеу және ... рет ... ... дұрыс ерекшеленгенiн айқындалған, яғни жеке жолмен және
ҚҚС есепке алудың регистрлерi, дербес ерекшелеудiң жағдайларында енгiзiлген
болмайды 4-шi ... ... ... осы ... ... ... ... жабдықтаушылардың есеп-фактурасы
және бухгалтерлiк есептiң регистрлерi /24,239/.
14 кесте Бағаға қосылған салықтың жеткізушілерден алу тәртібі
|№ ... ... ... әдiсi ... клиент көрсетiлетiн
құжаттардың тексеруiн қабылдауды қолданып қосады. Тексерушi ... ... ... алғашқы дерегi және олардың шағылысуы бақылап
отырады. ... бар ... ... ... ... алуы
есептерiндегi шағылысулар үшiн және ... ... ... ... ... ... ... қолдануда қолданыла
алады:
- бойынша толық айналым ведомо. мердiгерлерге жабдықтаушыларға 3310
«Қысқа мерзiмдi кредиторлық қарыз»;
- ... ... ... ... ... ... ... кредиторлық қарыз». Орындауды техника төмендегiдей болады.
Тексерушi есептердiң мөлшерiн алып ... және (№ 6) ... ... ... ... шағылысуы бақылап отырады. Есеп-
қисап тiзiлiмдерiнiң мәлiметтiң жабдықтаушылардың осы есептерiн соот
ветствия тексерудi ... 15 ... ... ауытқу болса, түбегейлi тексерушi тексерудiң тексерiлетiн есептердiң
саны үлкейтiп кеңейте алады. ЖШСқа есеп-қисап тiзiлiмдерiнде
жабдықтаушылардың осы есептерiн енгiзудi сәйкестiк енгiзiлген, дұрыс, яғни
құжаттардың ... ... ... алу ... олардың шағылысуымен
дәл келедi. 5-шi процедура. «Кредиторлық қарыздың нақтылығының тексеруi.
Оның ақшалай қаржыларымен жабдықтаушылары бар есептеулердiң тексеруiнiң ең
маңызды ... бұл ... және ... ... қарызы бар операция және өтеумен алаяқтық үшiн мүмкiндiк
бередi, ысырап және қаржы есеп беруiнiң мәлiметтi ... ... ... және iске ... және ұқсас әсерлердiң жасырып қалуының
типтi әдiстерi бiлуге керек. Алаяқтықтың өте түбегейлi өлшемдерi сатып
алатын ... ... ... жете ... Бұл жеке ... ... ... жанында болуы мүмкiн.
15-шi кесте Жеткізушілердің есеп мәліметінің берілген № 6 ордерлі
журналының сәйкестігі
|№ ... ... ... ... емес ... деп қалду көмегiмен өте
күрделi де, тiркеме қағаздар және жалған оңай түгендеу барысында бiлiнетiн
және есептеулердiң ... ... ... ... бос
тұруларымен ақтау құжаттар ретiнде де алаяқтық қашан ... ... ... қате кассалық төлеулердi қамтамасыз ету ... екi ... ... ... ... ... ... iске
асатын бола алады.Мәлiметтiң көздерi: ... ... ... ... ... жауаптар және ... ... ... ... ... ... тұрған құжаттардың тексеруi;
- клиент алған үшiншi тараптардың құжаттарының тексеруi;
- жазбаша растаулардың ... ... ... техника келесi
тұрады. Тексерушi, бухгалтерлiк есептiң регистрлерiн қарап шығады,
жабдықтаушылардың аты, ... ... ... ... болуын датаны және
қарыздың сальдосын жаздырып алады, содан соң мына ... ... ... ... Мына ... мәлiмет кестеде 16 топталады.
Тексерушi ЖШСқа кредиторлық қарыздың нақтылықтары ... ... ... және оның ... ... алу ... ... бiрге қаржы есеп беруiн мәлiметтi бұрмалауларды болмайтын, шағылған
кредиторлық қарыз нақты болып табылған көз мәлiметi көмегiмен ... ... ... - ... тұлғаларының заттық құндардың кiрiсудi
толықтығының тексеруi /24,237/.
Мәлiметтiң көздерi:
- қызметтердiң жабдықтаушы есебi;
- ... ... ... кiрiс ... ... ... ... 3310 «Қысқамерзімді дебиторлық, несиелік қарыздар ... ... ... ... қысқамерзімді несиелік
қарыздары»
|№ |жеткізушілер|Қарыздардың |2010 жылдың 1 |Соответствие сальдо |
| |дің ... ... ... ... и ... |
| | ... |қарыздар сальдосы | |
| | ... | | |
| ... ... ... ... ... ... үшiншi тараптардың құжаттарының тексеруi;
- клиенттiң кәсiпорын дайын тұрған құжаттардың тексеруi. Орындауды
техника қосады: (17-шi ... ... ... ... ...... ... жабдықты жеткізушілерден алған ... ... ... ... ... ... ... ... ... жабдықтаушылардың құжаттарымен сәйкес ... ... ... ... ... толықтығының тексеруi.8-шi
процедура. Есептердiң корреспонденцияның құрастыруын дұрыстығының тексеруi.
Мәлiметтiң ... ... ... ... ... ... және ... құжаттар.Аудиторлық дәлелдемелердi жиынның әдiстерi:
ЖШС кәсiпорын дайын ... ... ... ... бар ... ... ... бақылауында тұрады
және мердiгерлермен. Оларда өнiмнiң өзiндiк күнi және ... ... ... ... жиыны болатындығынан, ... ... ... дұрыстығының анықтаулары үшiн айналымдар шығын есепке
алатын ... ... ... ... керек. Бухгалтерлiк
жазбаларды құрастырудағы ұқсас ... ... ... олардың
кестесiне 18 апарады.
18 кесте Корреспонденциялық есептердiң дұрыс жасалынбаған ... |
| |
| |
| ... әрi ... бұл кестенi талдайды, бухгалтерлiк есеп
есептерiнде ... ... ... ... бойынша ұсынысты
бередi.
Тексеру ЖШС "Ордабасы Сарбас" ... ... ... ... ... дұрыс құралғанын көрсеттi, яғни айналымдар шығын
есепке алатын ... ... ... ... ұйымның басқаруы үшiн мәлiмет - бұл тексерушiнiң басқаруға
:
-қосатын хаттар түр қосып жасалған есептеу нәтижесi:
-есептiк жазу айқындалған кемшiлiктер туралы ... ... есеп және iшкi ... жүйесiнде;
-бұл кемшiлiктердiң жанында айқындалған жағдайлардың тiзiмi;
-жою бойынша ұсыныстар айқындалған молшылықтар емес. Басқару үшiн
мәлiмет ... ... ... ... ... ... нәтижесi сияқты
қарала алмайды /27,166/.
Ол тек қана сол ... ... ... бiлдiрген қателер
қосады. Басқаруға мәлiметтiң беруi мiндеттi талап болып ... есеп және ... есеп ... ... ... ... iшкi бақылау, бiрақ бүгiнгi шарттарда бұл есептiк ... ... оған ... ... ... ... ұсынылады.
Мәлiмет заңға және нормативтiк ... ... ... ... сәйкессiздiгiне нұсқауда болуы, сонымен бiрге ұйымдағы
есепке алу және бақылауының ... ... ... ... ... ... есептеу нәтижесi және шешiм қайтарып
алмай мазмұнды айнымайды.Басқару үшiн мәлiмет айқын, қысқаша, ... ... ... ... ... әр ... мән ... айқын
ерекшелеуi керек. Әртүрлi деңгейлердiң ... үшiн ... ... ... ... ... ... және ұйымның басқаруынан
тұлғаларының шектелген шеңберiне түсiнiктi тек қана болуы керек.
Тексерушi хат тұрғызылған сұрақтар ... ... ... ... ... ... бар ... хатына сұрауы керек.
Сонымен бiрге жауап құқықпен (қаржы директоры, бас ... ... ие ... хаттың түрiнде тұлға қойылған қолымен пiсiп жетедi.
Әзiрлеудiң қағидалары, талап жазбаша ... ... ... ... тексерудi өткiзудiң нәтижелерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... стандартпен
анықталған.
Маңызды бұзушылықтар және қалыпсыз ... 2009 ... ... ... ЖШС ... өткен тексеру жабдықтаушылары бар
есептеулердiң жүзеге ... және ... ... ... ... орын ... бар есептеулерде иемдене
алғандығымен және мердiгерлермен, бiрақ төменде ... ... ... ... жүйенiң жақсы бағасы және iшкi ... ... Тмц ... кәсiпорын мүлкiне салық салу бойынша шаруашылық қызмет
және салық салынатын ... ... ... айғақтарды есепке
алудағы шағылысуды ... ... бiр ... есеп ... ... ... ... қате кассалық төлеулердi қамтамасыз ету үшiн жалған мiндеттемелердiң
жалған құжат жасау және құрастыруы;
- (талаптардың ... ... ... және басқалары) шынайы
құжаттардың жоюы және, сомалардың басқа кәсiпорындары бар есептеулерiне
дұрыс емес ... ... ... ... ... емес ... және ... қарыз есепке алу есептерiнде
шағылысу;
- ҚҚС жабдықтаушы есеп ерекшеленген сомалардың ... ... ... немесе дұрыс емес шағылысуы;
- кәсiпорынның осы есепке алуымен жабдықтаушы ... ... ... қате қосып жасалған корреспонденцияларының бөлiгiндегi
есепке алуын әдiстемелiктi бұзылысы.
Барлық ... ... ... ... ... ... ... Олардың өткiзуi үшiн мәлiметтер көзбен, бастапқы
құжаттар қызмет көрсетедi, есеп саясат кәсiпорын, ... ... ... акт) ... ... ... ... есеп беруi, регистр
аналитикалық және синтетикалық есепке алу.
Тексерудiң программа ... ... ... ол ... жиын үшiн ... ... анықтады. Олардың
сандарына жатады:
- қызметтердiң өнiмнiң жабдықтауы және көрсетуге iшiне алынған ... ... ... ... ... ... түгендеуге араласуы;
- үшiншi тараптардан жазбаша растауды алу;
- үшiншi тараптардан "Сарбас Ордабасы" -ның ЖШС ... ... ... ... ... ... көз құралдарының ... ... ... ... ... ... бар есептеулер
және мердiгерлермен сондықтан талдау ... ... ... ... және кредиторлық қарыздың құрылымын талқылану. Аналитик қарызының
түрлерге және мерзiмдерi ... ... ... ... ... үшiн төте ... ... зерттеу шарттар және келiсiм шарты,
қызметкерлерi бар дербес әңгiмелер, кәсiпорын парыздар және мiндеттемелерi
туралы мағлұматты; төлеу ... ... ... ... және ... ... ... және ендiк борышты келiсiм шарттарының
шарттары көздiң нүктесiмен ... ... ... ... маңызды
мерзiмдер болып табылады, шектеу қолдану қорлар, ... ... ... ... ... және ... қарыздың
құрылымының зерттеулерi үшiн талдау кесте қорытынды жасалады. Осы кестелер
құрамда және кредиторлық қарыздың құрылымына ... ... ... ... және оны ... есептеулер бойынша 2008 жылда тг 257538
өйткенiнi құраса осылай. немесе 92,34%, онда ... 2009 ... - тг 374808 ... ... 97, 06%.0
Бұл бап бойынша қарыздың салыстырғанда 2009 кредиторлық жылдың 2010
жылында алайда, 2%ке ... ... ... ... ең ... ... 2008 ... 2009 жылында болды - тг 117270
өйткенiде. немесе бюджетi бар есептеулер бойынша 4,72% және ... ... 2010 ... - сом 15646 ... ... 1, 87%.0 Борышақылары
бойынша қарызы алған жойылды. Барлық баптар, кредиторлық қарыз арналған
дерлiк жиынтық мәндегi 2009 ... ... ... ... ... ... ... өзара
төленбеулер болып тұрды.үлкен рөлдiң кредиторлық қарызында жабдықтаушылары
бар есептеулер ойнайды. Төлемдердiң белгiленген ... ... ... ... ... ... табылады. Ол егер дегенмен
тұрақты және ... ... ... ... ... ... жоспардан тыс қаржы ресурстердi қысқартуды мүмкiндiк қарап
шығуға ... /36, ... ... ... айрықша ықылас ресiмдеу және есеп
құжаттарының көрсетуiнiң жабдықтаушыларымен ... ... ... жабдықтауларға бойынша қарызды бiлдiредi.
Сонымен бiрге оның ... ... ... ... ... алу ... ... талап ету керек.
Қаржы органдары қарыздың талдауының негiзгi мәселелерiн қарап шығамыз.
Қарыздар талдауда оның ... ... және ... ... қарап
шығу керек /37,438/.
Бюджетке кәсiпорын төлеулерi туралы мәлiметтердi талданады, күн сайынғы
күн сайынғы ... ... ... осы ... ... ... ... мерзiм бiтетiн сұраусыз кредиторлық қарыздың ... ... ... ... ... талдауда айналады.
Кредиторлық қарыздың күйiн талдаудың жалпылаулары үшiн кредиторлық
қарызға (19-шы кесте) бiлiмнiң мерзiмдерi бойынша ... ... ... жасалады.
19 кесте - ЖШС "Ордабасы Сарбас" бiлiмнiң мерзiмдерi ... ... 2010 ж. ... ... кредиттарының баптары |Барлығы, 2010ж |Соның ішінде |
| | ... мың. ... ... |
| | | ... |
| | | ... 3-6 ... ... үшін ... ... қарызы |644937 |644937 |
|2 ... ... |4227 |4227 ... ... ... мен оны |3180 |3180 |
| ... ету ... | | ... ... ... |19585 |19585 ... ... аванстар |6003 |6003 ... ... ... |491 |491 ... ... ... қарыздар |678423 |678423 ... ЖШС ... ... жасалған ... ... ... ... болатын, ЖШС "Ордабасы Сарбас"
кредиторлық қарыздың бiлiмiнiң мерзiмдерi 3-6 айларды 2010 ... ... ... өтiлген кредиторлық қарызды құрады:
-тауарларда баптар бойынша, қызмет 644937 мың ... ... ... - 4227 мың ... ... және қамтамасыз ету бойынша - 3180 мың теңге;
-бюджетi бар есептеулер бойынша - 19585 мың теңге;
-борышақылары бойынша алған - 6003 мың ... ... ... ... - 491 мың ... "Ордабасы Сарбас"-ы мiндеттемелерін зерттеп және ... іске ... ... ... ... есепке алу жүзеге асырылады;
-жаңартылған программаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бередi;
- есеп айырысу-төлеу операциялардың толық емес бақылауы iшкi аудиттiң
жүйелі түрде жүргізілмейтініне куә ... ... ... ... жыл ... ... ... тексерулер
өткізіледі, сонымен бiрге әр түрлi қаржы және салық ұйымдарының тексерулерi
iске асады.
Олардың нәтижелерi бойынша мiндеттемелер аясында заң ... ... ... ... аналитикалық жұмыс iстеуi
тиiстi қызметтiң жоқтығымен iске асырмайды;-бюджетпен есеп айырысу жағдайы
қанағаттанарлық;- еңбекақы ... ... ... жоқ; ... ... ... тауар, кешiктiрiлген табыс салығының
жоқтығына байланысты жүргізілмейді.
Алға қойған мақсаттарды іске ... ... есеп пен ... ... ... ... талдауы, талдау нәтижесі
төмендегідей:
- 2008 жылмен салыстырғанда 2009 жылы мiндеттемелердiң өсуi ... ... ... ... ... ... ... көруге
болады;
- кредиттік қарыздар айналымдылығының жағдайы едәуiр нашарлады, ол өсе
бастады, осыған байланысты орташа мерзiмдік өтем ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттарының аздығынан және
дер кезiнде толық қарыздарды төлемеудің кемшiлiгi болып ... ... және ... ... ... ... мынандай
шешімге келдік, дәл қазіргі кезде дебиторлық қарыз бен ... ... 1:0,2. ... ... ... ... ... тиiмдi
шаралар жүргізуінен, алынған тауарға алдын ала ... ... ... ... ... ... ... қарыздың кредитік қарызға үлкен басымдылығын қарастырылған
кезеңде ЖШС өзінің ... ... ... ... ... ... мiндеттемелердiң жағдайы кезінде ЖШС-тің
қаржылық күйiн ары ... ... бiз ... ... жасадық:
1. Есеп айырысу-төлеу тәртібін бақылау мақсатында ішкі аудит бөлімін
жасау.
2.Кредиторлық қарыздардың да, ... ... да ... ... ... ... тимдірек қолдану.
3.Мерзiмi өткен төлемдердің пайда болуына жол бермеу үшiн тоқсан сайын
кредиторлармен түгендеу есептерін өткізу.
4. Аналитикалық ... ... ... осы ... ... ары қарай болжау мақсаттарында бас бухгалтердің орынбасарына қосымша
жүктеме енгiзу.
ЖШС ... ... ... ... ... үшiн ... ... сияқты шарттарды қолданады, аванстық төлеу жүйесі сияқты, уақтылы
мерзiмi өткен қарыздарды айқындау, кінә-талап қою ... ... ... ... алушылардың санын үлкейтуге тырысады.
Кредиторлық қарыздарды ортақ басқару үшiн қарыздардың пайда болуының
мерзімін аналитикалық есептеуді ... ... есеп ... ... мен міндеттемелерінің уақтылы өтуін ескеріп отыру.
Бiз ұсынған нұсқаулар есеп ... ... ... ... ... деп ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Заңдар
1. ҚР-ның Аудиторлық қызметінің. 20.11.1998ж Заңы (өзгертулер ... ... есеп және ... есебі. № 2732-шi 1995 жылдың ... ... заңы (№234 ... ... ... ... мен толықтырулар).
3. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық ... ... Заң. ... Президентінің қаулысы № 2732 1995 ... ... ... Республикасының заңына енгізілген
өзгерiстер мен ... күшi ... ... Э.О. ... және ... ... ... алу және
салық салудың ерекшелiктерi. Заң аспектілері. Практикалық ... ... және ... - 2000. - ... ... және ақша ... туралы. (өзгерiстермен және толықтырулар)
20.11.1998 жылдағы ҚР-ның Заңы.
Нормативтік актілер мен Кодекс
1. Аудиторлыққа кандидаттарды ... ... ... ... ... 2002 жылдың 30 мамырындағы Қазақстан
Республикасының қаржы министрлiгiнiң бұйрығы. (№348 ... ... ... ... ... ... ... туралы. 23.05.2007
жылғы ҚР-ның Қаржы министрiнiң бұйрығы.
3. ҚР-ның банктерінің клиенттерінің ... ... ашу, ... ... нұсқасының тәртібі. №266 02.06.2000 жылғы ҚР-ның Ұлттық
банкiнiң қаулысы.
4. Қазақстан ... ... ... ... және ... бюджеттегі төлемдердің ҚР кодексі. 01.01.09
ж.
Оқу құрал
1. Алборов Р.А.Өнеркәсiп ұйымдарындағы аудит, ... АПК: Оқу ... ... ... Оқу ... ... А. ... қаржылық-экономикалық қызметiнiң талдауы: Оқу
құралы. М: - "Дело и Сервис" басылымы, ... ... ... ... Оқу ... - 2-шi - басылым, қайта
жасау және толықтырулар - М: ИНФРА-М, 1999-584б.
5. Данилевский В. Аудит практикасы: оқу құралы
6. ... ... және есеп ... ... ... Оқу ... ... Каржы-Каражат, 1998.
7. Ковалева О.В. Бухгалтерлiк есеп және бухгалтерлiк есеп аудиті: Оқу
құралы. – 2000.
8. ... ... ... ... ... ... -
Алматы. Экономика 2003 ж.
9. Р.М.Рақымбекова. Кәсiпорындағы қаржылық ... ... ... 2003 ж.
Негізгі әдебиеттер тізімі
1. Абленов Д.О., Аудит,- Алматы, Экономика, ... ... З.Н., ... ... ... 2004 ж..
3. Бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттары. Бухгалтерлiк
есептің халықаралық стандарттарына арналған Комитет , 1994 ... ... ... ... ... Б. Шаруашылық субъектердiң ... мен ... ... ... 2001. - 23 мамыр.
6. Богатая Н.Н., Н.Н.Хахонова, Аудит, -Ростов –на-Дону,Феникс, 2003
ж.
7. В.В.Коротков. ... ... ... ... ... ... 1995 ... В.И.Стражева. Өнеркәсiптегi шаруашылық қызметінің талдауы,
Минск: Жоғары ... 1997 ... ... ... ... ... есеп.
Алматы. Центраудит - Қазақстан, 2002 ж.
10. Ержанов М.С., ... С.М. ... ... ... - Алматы: "Бино" баспа үйi, 1997.
11. Дүйсембаева З.К. .Аудит жүйесіндегі ... ... ... //Бухгалтерлiк есеп - 1999.-№4.
12. Ж.Ришар. Кәсiпорынның шаруашылық қызметінің ... және ... 1997 ... ... М.С., Ержанова С.М. Қазақстандық ... ...... ... ... үйі, ... Ержанов М.С., Аудит,- Алматы, Бастау, 2005ж.
15. И.С.Глушаков. Қазiргi кездегі кәсiпорындағы бухгалтерлiк есеп.
Новосибирск. ЭКОР 1995 ... ... ... ... капиталмен басқару. Инвестиция
таңдауы. Есеп ... ... - М: ... және статистика. 1997
17. К.Ш.Дүйсембаев. Қаражатты басқару жүйесiндегi аудит және ... және ... ... Б.и. - ... ... ... ... ұсыныстары мен стандарты
және бухгалтерлiк есебi. – 1997
19. Қазiргi кездегі бухгалтерлiк есеп. Ф.С.Сейдахметова Алматы.Lem.
2001 ж.
20. Қазақстандағы халықаралық стандарттың ... ... ... ж. 1 том.
21. Лубян B.C. Дебиторлық және кредиторлық қарыз. Бухгалтерлiк есеп.
Салық аспектілері. / Салық хабаршысы - 1998, ... ... В.Д., ... ... және несие қарыздарының
бағасы туралы// 2000-№8
23. Н.Савицкая. Кәсiпорынның шаруашылық қызметінің талдауы Қайта
өңделген және толықтырылған 4-шi ... - ... ЖШО ... , ... О.В.Ефимова «Кәсiпорынның қаржы жағдайын қалай талдау. М:1994.
Практикадағы бухгалтерлiк есеп. ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 81 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттігін талдау60 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
"Шоттар жүйесі және екіжақты жазу."8 бет
1С бухгалтерия бағдарламасы6 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет
«1С: Бухгалтерия» бағдарламасы9 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
«Семей – Шпалы» ЖШС-де «1С: Бухгалтерия 8.2» бағдарламасымен жұмыс19 бет
Айналым құралдарды кіріске және есептен шағарудың есебі22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь