Аудит: әдістемелік маңызы, түрлері

Кіріспе

I Аудиттің әдістемелік маңызы
1.1 Аудит туралы түсінік
1.2 Әдістемелік құжаттау әдісі
1.3 Нақты тексеру . бақылау әдісі

II Аудит түрлеріне сипаттама
2.1 Сыртқы аудит оның обьектісі және мақсаты, негізгі кезеңдері
2.2 Ішкі аудит және оның мақсаты
2.3 Ішкі және сыртқы аудиттің айырмашылықтары және салыстыру сипаттамасы


Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Қосымшалар
Еліміздің экономикалық нарықтық қатынасқа көшу барысында-ғылыми мен білім практикалық қызметтін даму жолында жаңа ғылым саласының пайда болуына алып келді. Бұл - аудит. Аудиттің мазмұнын терең анықтаудан бұрын бұл сөздің шығу тарихын айтатын болсақ, ол алғашқыда "тыңдаушы" деген мағынада қолданылған. Осы орайда "аудитор" сөзі нені білдіреді, оның міндеті неде, қай уақытта пайда болған және қандай объективті жағдайлар оған қажеттілік туғызғанын қарастыру қажет.
Аудитор латын сөзінен шыққан, яғни ол "тындап тұр" деген мағынаны білдіреді. Шаруашылық - жұмыс барысына тиісті мәліметті тексеруші немесе бақылап-баскарушы тыңдаушы болған. Сондықтан ерте заманда "аудитор" - "тындаушы" дегенді білдіретін, яғни қандай да бір нәрсені тыңдайтын адам. Ол адам қызмет барысында аудитор деп аталынған.
Орта ғасырдың соңға жылдарына дейін барлық елде әріп танитын және жаза алатын адамдар өте аз болғандықтан, аудитор деп - лауазымды қызметкерлердің қорытынды есебін тындауға тиісті кызметкерлерді "аудитор" деп атаған. Бір қызығы сол, алыс, ерте кездерде адамдар аудитор қызметінде есеп берудің жазбаша түрінен, ауызша түрінде мәлімет есеп беруін артық санаған. Өйткені кез-келген жазба құжатты қолдан ор түрлі етіп жазуға, өзгертуте болады деп тусінген. Ал, ауызша есеп, мәлімет беруде көзбе-көз отырғанда, есеп беруші өтірік айта алмайды деген. Қазактың: "бет көрсе- жүз үялады", - деген ұлы сөздің мағынасы осы негізде келетін шығар, екіншіден "тындаушы" мен саған "сенемін" - деген, ал өз кезегінде есеп беруші "сеніміңізді" ақтаймын" — деген адамгершілік касиет негізінде алынған деп тұжырымдауға болады.
Аудит бізге осы уақытка дейін белгісіз болды деп айтуға болмайды. Шет елдерде аудит ерте заманда дамыған. Бухгал-тсрлік есеп жүршуде, экономикалық талдау жасауда, басшылық жүрпзуде үлкен орын алған. Себебі, кәсіпорында басшылық жүргізуде, шаруашылықта бақылау жасауда оның ролі орасан зор.
Курстық жұмыста аудиттің түрлеріне сипаттама беріліп олардың ара жігін ажыратуды, сонымен бірге аудиттің әдістеріне толықканды анықтама беріп, оның аудит қызметіндегі орнын анықтауды мақсат қойдық.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытынды мен пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Қазақстан Республикасының бүкіл халық шаруашылығының нарықтық экономикаға өтуі кәсіпкерліктің жедел дамуы, ұйымдардың жаңа ұымдастыру – құқықтық нысандары ( акционерлік қоғамдар, әр түрлі меншіктегі қоғамдар, өндірістік кооперативтер және т.б.) мен меншіктің сан қырлы нысандарының пайда болуы экономикалық бақылау жүйелері механизмдеріне түбегейлі әсер етті.
1. Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы". Заңы, 1998 ж., 20 қараша.
2. Адамс Р. Основы аудита: Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. -398 с.
3. Аңдреев В.Д. Практический аудит. М: Экономика, 1994г.
4. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Перевод с англ. Глав-ный ред. серии профессор Соклов Я.В. - М.: Финансы и статистика, 1995.-250 с.
5. Белобжецкий И.А. Аудит. В 2-х частях. М.: Бухгалтерский учет, 1994 г.
6. Данилевский Ю.А. Аудит: вопросы и ответы. М.: Бухгалтерский учет, 1993 г.
7. Данилевский Ю.А. Аудит промышленных акционерных обществ.- М: АО "Финстатинформ", 1995. -78 с.
8. Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. - М: "Финансы и статистика", ЮНИТИ, 1992. -240 с.
9. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. Алматы. Экономика. 1995 г.
10. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. Алматы. Ғылым, 1994 г.
11. Робертсон Дж. Аудит. Перевод с англ. - М: КРМС, Аудиторская фирма "Контакт", 1993, -496 с.
12. Стуков С.А.. Голышев В.Д. Введение в аудит. М.: Тарнер. 1992 г.
13. Соколов Я.В. Десять постулатов аудита. Бухгалтерский учет. 1993 г., № 1.
14. Сейткасымов Г.С., Сейткасымова А.Г. Становление и развитие аудиторской деятельности. Карағанда. КарГУ, 1993 г.
15. Терехов А.Л. Аудиты высшие и внутренние. - Журнат "Бухгалтерский учет", 1993, № 4.
16. Угольников К.А. История аудита, журнал "Контроллинг", 1991
17. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана.
18. Налоговый кодекс. О налогах и других обязательных платежах в бюджет. – Алматы: Юрист, 2003.
19. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24 июня 2002 года, №329-1 // Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию: «Қаржы-қаражат» Официальные материалы // Қаржы-қаражат . – 2002. - №7.
20. Постановление Национальной комиссии по бухгалтерскому учету от 13.11.96. №3.
21. Стандарт бухгалтерского учета «Представление финансовой отчетности» (Приказ министра финансов РК 17 января 2003 г. № 14) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 2.
22. Типовой план счетов и их типовая корреспонденция (Приказ министра финансов РК от 18 сентября 2002 г. № 438) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – 1,2,3.
23. Бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспарын жасау жөніндегі нұсқау және 2006 жылдан бастап қолданылатын бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспары. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 22 желтоқсан 2005 жылғы 426, 427-ші бұйрықтары.
24. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері (халықаралық стандарт) оқулық, - Алматы 2006 жыл.
25. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1994.
        
        Мазмұны
Кіріспе
I Аудиттің әдістемелік маңызы
1.1 Аудит туралы түсінік
1.2 Әдістемелік құжаттау әдісі
1.3 Нақты тексеру - бақылау әдісі
II ... ... ... Сыртқы аудит оның обьектісі және мақсаты, негізгі кезеңдері
2.2 Ішкі аудит және оның мақсаты
2.3 Ішкі және сыртқы ... ... және ... ... әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Кіріспе
Еліміздің экономикалық нарықтық қатынасқа көшу барысында-ғылыми мен
білім практикалық қызметтін даму жолында жаңа ... ... ... ... келді. Бұл - аудит. Аудиттің мазмұнын терең анықтаудан ... ... шығу ... айтатын болсақ, ол алғашқыда "тыңдаушы" деген мағынада
қолданылған. Осы орайда "аудитор" сөзі нені ... оның ... ... ... ... ... және қандай объективті жағдайлар оған қажеттілік
туғызғанын қарастыру қажет.
Аудитор латын сөзінен шыққан, яғни ол ... тұр" ... ... Шаруашылық - жұмыс барысына тиісті мәліметті тексеруші немесе
бақылап-баскарушы тыңдаушы ... ... ерте ... "аудитор" -
"тындаушы" дегенді білдіретін, яғни қандай да бір нәрсені тыңдайтын ... адам ... ... ... деп ... ... соңға жылдарына дейін барлық елде әріп танитын және ... ... өте аз ... аудитор деп - лауазымды қызметкерлердің
қорытынды есебін тындауға тиісті кызметкерлерді "аудитор" деп ... ... сол, ... ерте ... адамдар аудитор қызметінде есеп ... ... ... ... мәлімет есеп беруін артық санаған. Өйткені
кез-келген ... ... ... ор түрлі етіп жазуға, өзгертуте болады деп
тусінген. Ал, ауызша есеп, мәлімет беруде көзбе-көз отырғанда, есеп ... айта ... ... ... "бет ... жүз үялады", - деген ұлы
сөздің мағынасы осы ... ... ... ... ... мен ... - ... ал өз кезегінде есеп беруші "сеніміңізді" ақтаймын" —
деген адамгершілік касиет негізінде ... деп ... ... ... осы ... ... белгісіз болды деп айтуға болмайды. Шет
елдерде ... ерте ... ... ... есеп ... ... ... басшылық жүрпзуде үлкен орын алған. Себебі,
кәсіпорында ... ... ... ... жасауда оның ролі
орасан зор.
Курстық жұмыста аудиттің ... ... ... ... ара ... ... ... аудиттің әдістеріне толықканды анықтама беріп,
оның аудит қызметіндегі орнын анықтауды мақсат қойдық.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі ... ... мен ... ... ... ... ... халық шаруашылығының нарықтық
экономикаға өтуі ... ... ... ұйымдардың жаңа
ұымдастыру – құқықтық нысандары ( ... ... әр ... ... ... ... және т.б.) мен ... қырлы нысандарының пайда болуы ... ... ... ... әсер ...... ... құрылымдар мен бақылау түрлерінде
түбегелі ... ... ... ... ... ... маңызды
эелнмнттерінің біріне айналып отыр. Басқарудың ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
жаңа бақылаушы мемлекеттік және ... емес ... ... ... ... экономикалық бақылаудың перспективті
және тиімді түрлерінің бірі ... ... ... ... ... тапсырыс иесі – клиент есебінен келісім-шартпен коммерциялық
негізінде іске асыратын аудиторлық ... ... ... ... ... ... бақылау жүйесін
құру, аудитор мамандарын ... және ... ... ... ... заң актілеріне сай ... ... ... мен ... ... жөнінде көптеген
жұмыстар жүргізілуде.
Аудиттің ақпараттық негізі ... есеп ... ... ... ... ... есептің
нақтылығымен олардың аудиторлық дәлелдерін және өндірісті ... ... ... ...... мен ... үшін дәйекті ақпараттар алу және қызмет ... ... ... ... ... ... іске ... үшін
тексерудің арнаулы әдістері мен тәсілдерін қолдана білу ... ... ... байланысты кәсіпкерлікпен айналысатын
заңды тұлғалар ... ... ... ... және ... ... біліктілігі жоғары аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға
сұраныс жоғары екенін ... ... ... кездегі кәсіпкерлік қызметтің жеке түрі болып,
Қазақстан Республикасының 1998 жылы 20 ... ... ... ... ... 2006 ... ... болған
өзгерістер мен ... ... ... мен ... ... мен ... оданда жоғарлады. Бұл заңда аудиттік
ұйым ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік
есепті құру мен жүргізу, салықтық ... ...... ... ... Аудиттің әдістемелік маңызы
1.1 Аудиттің әдістері туралы түсінік
Ғылым саласында зерттеу, оның ... ... үшін ... тану ... ... ... деп ... Негізінде ғылын тану әдістері қандай бір
ғалым саласында болмасын арнайы ғылым тану ... ... ... ... саласының ерекшелігіне сәйкес оның әдістерінің де ... ... ... да ... ... ... даму ... теориялық
тұрғыдан философиялық анықтама бойынша барлық ғылым саласына бірдей әмбепап
әдіс - ол ... әдіс деп ... ... ... ... экономикадағы құбылыстың барлығы өзара байланысты деп зерттеп
қарастыруында. Себебі, диалектикалық әдіс өмірдегі барлық құбылысты ... ... ... екенін негізге алуында. Сондықтан да
диалектикалық әдіс ... ... ... ... да оның ... негізін құрайды. Аудит, экономика ғыным саласына ... даму ... ... қажет жетістіктерін пайдалану үшін аудитке тән
ғылыми әдістер тобы оның методологиясын анықтайды, олар өз ... ... және жеке ... ... бөлінеді.
Аудиттің жеке әдістемесі диалектика принциптері мен жалпы ғылыми
теориялық зерттеу зандылықтарынан құралады.
Аудиттің жеке методологиясы барлық ... ... тән ... ... олар: талдау және ... ... және ... ... ... Осы ... әдістердің барлығы философияның гнесология
теориясы бөлімінде толық, жан-жақты қарастырылған.
Анализ-ғылыми зерттеу әдісі, оның негізгі объектісі ... ... ... ... ... ... өз кезегінде түтасты құрайтын
әр бөлшек жеке ... ... ... ... ... ... ... ғылыми зертттеу әдісі оның негізі ... ... ... өзара байланысына талдау жасап мазмүн,
мағынасына анықтау жасап қорытындылайды.
Аудит процесінде анализ және синтез ... ... осы ... ... ... үшін қажет, Осы әдістердің, ерекшеліктеріне сопкес
талдау объектісінің жекелейй және топтаулы ... де ... ... оның
мазмүн, мағынасын анықтауға болады. ... ... ... субъек-
тілерінің қаржылық-табыстынык көрсеткіштерін талдау үшін дедукция ... ... ... (тұжырымдау, қорытындынау) - ақыл-ойға салып, жалпы
көрсеткіштерді жеке ... ... ... ... тұжырымдау,
корытынды жасау. Яғни, осы ... ... ... ... ... ... ... жасайды, содан кейін әрбір
бөлімдеріне талдау ... сол ... ... топтап, қорытынды
жасалылады. Индукция - ... ... жеке ... ... ... ... ... беретін логикалық әдіс.
Аудит барысында дедукция әдісі ... ... ... ... мен ... ... жасап оның жеке құрамдарына
байланыстылығын анықтау. Индукция шаруашынық субъектілерінің шаруашыны-
гының жеке ... ... ... оның ... көлемін көрсететін
аныктамаларға байланыстылыған анықтап қорытынды жасайды.
Қорыта келгенде, аудит барысыңда индукция дедукция ... ... ... ... орын алады.
Аналогия (ұқсастық) - ғылыми зерттеудегі ... ... ... ... ... ... объектілерінің әр түрлі
жағанан үқсастығын қарастыру арқылы анықтама жасайды.
Жүйелі талдау - талдау ... ... ... оны ... ... ... ... әдісі. Аудит барысында жүйелі талдау әдісі
талдау ... ... ... ... ... әсер ... талдап олардың бірлескен түріндегі объектілерге осерін бір
жүйеге келтіреді. Яғни, жүйелі талдау әдісі факторлардың ... ... ... ... ... ... ... әдісі объектіні
жүйеленген черттеу әдісі мен талдаудың ... ... ... ... ... процесінде барлық түрлі өндіріс шығындарынын тиімділігін,
шығындарды оптималды мөлшерде есептеу ... ... Бүл ... ... ... ішкі ... ... қолданылады.
Сонымен, аудитте қолданынатын жалпы ғылыми ... ... Әр ... ... ... ғылыми зерттеу әдісінен басқа ... әр ... ... ... ... сол ... саласының мазмұнына,
пәніне сәйкесғылыми әдістері болады. Мысалы, ... ... ... тән құжатғау, түгелдеу және бағалау, калькуляциялау, есептеу, ... ... ... ... ... ... бар.
Сол сияқты аудиттің де жеке ғылым саласы ретінде ... пәні ... ... арнайы ғылым тану туралы жұмыс жүргізу процесін
қамтамасыз ететін ғылыми әдістері ... ... ... ... мек ... ... сәйкес жалпы
ғыными әдістермен үйлестікпен ... Олар ... ... ғылымдар
саласының методикалық әдістерімен тығыз байланысты. ... ... сол ... ... ғылым салаларының әдістері аудитте ... және де олар ... ... ... тікелей әсерін
тигізеді. Мысалы, аудит, тексеру бірдей әдістермен жұмыс істейді. Олар:
түгелдеу, салыстыру, ... ... ... әдістері, бухгалтерлік
есептердегі тіркеуді ... ... және ... ... ... ... аудиттің әдістері үш топқа бөлінеді: 1) аналитикалық
анықтау, есептеу; 2) құжаттау; 3) қорытындылау.
1.2 ... ... ... ... әдісі - өз кезегіне үш топқа бөлінеді; ... ... 2) ... ... ... ... 3) есеп
құжаттарын зерттеп, тексеру. Мәліметтік модельдеу дегеніміз - аудит
объектісінің ... ... бір ... ... ... ... (Ол алғашқы құжаттар, магнит барабандары, дискалары, перфокарта,
магнит таспасы, есеп кестелері, ақпараттар).
Аналитикалық анықтау-есептеу әдісі - ол ... ... ... салыстыру т.б.), аналитикалық тексеру және ... ... Осы ... аудиттің көп тараған
әдістемелік әдісі - ол, шаруашынық субъектілерінің қаржылық ... ... ... ... ... өндіріс шығынын, оны сатудан
түскен төлем сомасынен салыстыру, ол ... ... ... ... онда ... ... мөлшерінің нендей
себептен болғанын, факторлардың осерін есептеу.
Аналитикалық тексеру әдісі аудиттің барлық кезеңінде ... ... ... ... ... ақпаратьға жасауда, онда
кездескен өзгерулерді анықтауда және кісіпорын шаруашылығының даму ... ... ... ... ... ... отырады.
Мәліметтік модельдеу мақсаты тексеру объектісінің нормативтік-қүқылық,
ақпараттық, бухгалтерлік мәліметтерін бір жүйеге келтіріп аудит жүргізуге
ыңғайластыру. ... ... ... үшін ... процесінің моделін алатын
болсақ, оңда шығыны жоспарланған өлшеаде, ... ... ... оның ... қүбылыс қозғалысы, оның бухгалтерлік ... ... ... тағы ... ... ... бір жүйеге келтіріп,
мәлімет моделін құрайды.
Нормативтік-құқылық жолын анықтау әдісінде заң тұрғысынан ереже
нүсқаудың, ... ... ... ішкі ... тәртібінін орыңдалуын
анықтайды. Мысалы, түгелдеу тәртібінің заңды жүргізілуін ... ... ... ереже-нұскауының дұрыс қолданынуы бақьмау қажет. Нақты,
мүлік түгелдеу, қаржы корларын ... ақша ... ... ... ... ... зерттеп, тексеру әдісінде сол құжаттарда көрсетілген
діаруашылық әрекеттерінің ... ... ... және
экономикакалық тиімділігі, шындықты көрсетуін анықтау қажет. Осы ... ... үшін ор ... құжаттарды тексеру түрлері, нақты бақылау әдісі,
әр түрлі есептеу, инспекция ... т.б. ... ... Осы
орайда құжаттарды тексерудің бірнеше түрлерін, ... ... ... ... ... логикалық тексеру. Немесе
жаппай карама-қарсы екі жазу жолымен, шоттарға тіркелу жолымен, ... ... ... тағы ... ... ... ... барлық реквизиттерінің ... ... ... арифметикалық есебі, жауапкершіліктегі
жұмысшынардың қол қоюы ... ... ... көбейту процестерінің мақсат сондағы
тіркелген анықталады. Құжаттың зандылығын тексерудегі мақсат ... ... ... және экономикалық тиімділігін анықтау.
Қарама-қарсы тексеру әдісі бухгалтерлік есептің дұрыстығын тексеруде
өте жиі қолданылады. ... бір ... ... есепте екі қайтара
кездеседі. Мысалы, кәсіпорынға жабдықтаушыдан материал ... ... ... бір ... ... ... ... екіншісі банк
көшірмесінің тіркеуінде болады. Соларды салыстыру арқьиы ... ... ... ... ... сатудан түскен ақшаны кассаға
өткізеді. ... ... ... ... ... ... болады да оның
түбіртегі дүкеншінің есебіне тіркеледі. Олардың ... ... ... қарама-қарсы тексеру арқылы анықталады. Осы қарама-
қарсы тексеру әдісін қолдану арқылы үрлық ... ... ... ... ... қалпына келтіру әдісі — ол ... ... ... ... ... ... ... Қате түзету процесінің
бірнеше түрі бар.
1) ... ... ол ... түркеу кезінде жіберілген
қателерді сол есеп кестелерінде түзетіп ол туралы ... ... ... ... ... есеп ... ... түзетілді, оны түзеткен адам
өз атын жазып қол қоюы керек (күнін, жылын көрсетіп).
2) ... ... ... қосымша екі жақты жасау арқылы түзету.
Бүл әдіс қате қай кезде анықталса сол ... ... ... ... дүкенші жадбықтаушыдан құжат бойынша тауар қабылдап ... ... 10 000 ... ал дүкенші өзінің есебіне 1000 ... деп, ... ... ... 1000 ... көрсеткен. Кейін тексеру
барысында қате анықталғаннан кейін қосымша - екі жақты жазу 9 000 ... ... қате ... әдісі - қызыл жазу. Бүл әдіс бойынша, бүрын екі
жақты жазуда жіберілген қате сол ... ... да тек қана ... жазу ... ... ... ... Бухгалтерлік есептің
қалыптасқан тәртібі бойынша есеп шотғарына екі жақты жазу бойынша тіркелген
тәртібі ... ... ... ... ... ... қате жазу
бойынша қарамен жазылған сан, қызыл жазумен жазылған сан ... ... ... қате ... ... тексеру - бақылау әдісі
Нақты бақылау бухгалтерлік есепте және ... ... ... орын
алатын бақылау-тексеру әдісі. Оның ... ... ... мүлкінің
нақты есебін алып түгелдеу. Бухгалтерлік ... ... ... ... және ... есеп ... ... екенін тек қана
нақты тексеру арқьиы сенімді түрде ... ... Ол өз ... субъектілерінің қорытынды ... ... ... ... ... ... ... методологиясы сенімді, күдіксіз әдіс,
сол осьг арқылы ғана ар шындықты анықтауға болады. Өз ... ... үші ... ... ... сараптап анықтау, бақылау арқылы
анықтау.
Түгелдеу - ... ... ... және ... те ... ол, ... ... негізгі құралдың, тауардың, материалдың, ақша
қаржысының, құнды қағазының есеп ... ... ... ... ... ... ... есеп көрсеткішіне сайма-сай дұрыс
екеңдігін анықтайды. Түгелдеу процесінің қорытындысы, ... ... мен ... ... құжаты "инвентарлық тізінде"
анықталған сомамен салыстыру арқьиы анықталады. Яғни, ... ... ... ... ... болса, оның айырмасы
жетпеген соманы көрсетеді. Қандай көрсеткіш (V) анықталған ... ... ... оның ... ... оған ... ... түсініктеме беру
аудитордың міндеті.
Аудит барысында түгелдеу процесіне тікелей бақылау ... ... ... есеп процесіндегі кемшілік немесе қиянатшылық осы түгелдеу
процесінде анықталады, екіншіден барлық бухгалтерлік есеп ... көп ... оси ... қорытындысымен тіммей байланысты
болады. Осы ... ... орын ... есеп ... ол қоймадағы тауардың,
материалдың аналитикалық есебі. Оны жүргізу әдісі қазіргі кезде есептеу
машинасы ... ... ... ... ... ал көп ... ... карточкалары арқылы жүргізіледі. ... ... есеп ... ... өте ... ... Ол жұмыста қате
жіберілсе немесе әдейі озгерістер енгізілсе оның кәсіпорын шаруашылыгына
тигізетін ... өте ... ... салдарынан өндіріс процесіңде
толқушылық, өндіріс өнімнің сату қуатының өзгеруіне ... ... ... ... ... Мысалы,
өндіріскеқажетті материалдың сапалылығы ... оның ... ... Ал, ол ... материалдарды кіріс-шығыс жасауда құжатқа бір
бағамен, басқа сапамен тіркейді де аналитикалық ... ... ... басқа
сапамен есепке алылады. Соның әсерінен ... есеп ... ... есеп ... ... ... ... болады
да ол бұзақылық немесе заң бұзушылық, кынмыс жасаушылардың еншісіне немесе
пайдасында қалады. Яғни, соның нәтижесінде шарушылықтағы субъектілер, ... көп зиян ... ... ... ... ... ... құралдарды түгелдеу де жүргізіледі. Оның тек негізгі құралдық
бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... түгелдеу тізімі негізгі құралдың аналитикалық ... ... ... Сол ... ақша ... мен құнды қағазды
түгендеу процесі де өзінің бухгалтерлік есеп. ереже-нүсқау ... ... ... ... ... ... жүргізу өте
күрделі, оның тауарлары аудит жұмысы үшін өте қажет. Егер де жабдықтаушыға
алған тауары үшін төлем жасалмаса немесе ... ... ... ... ... ол ... ... табыстылық жағдайы туралы жұмысын
тексеру мүмкін емес.
Қорыта келгенде аудитор түгелдеу ... ... ... ... Ал, кездейсоқ, орескел жағдайлар анықталса тапсырушыға арнайы әр
фактілер туралы жеке-жеке анықтама жасап ... ол ... ... ... сақтау тәртібімен жүргізіледі.
Сараптап анықтау. Нақты тексеру барысында сараптап ... ... ... ... ... ... ... Оның ішінде өндіріс
техно югиясының дұрысты-ғы, өңдіріске жіберілетін ... ... ... ... ... ... жаңа өнім
сапалылығын сараптау, өндіріс процесіндегі шикізат пен ... ... ... тағы сол ... көптеген процестерге саралтау
жүргізіледі.
Бақылау-анықтау әдісі - бұл да ... ... бір ... Оның ... ... ... ... тексеру, бақылау жасау. ... ... ... ... ... ... жұмыс тәртібін бақылау,
материалдар тасу, дайын ... ... ... ... ... ... ... келгенде аудитор жұмысында әдістемелік тексеру әдістері үлкен
орын алады. Оның ішінде қазіргі ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуі ерекше орын алады. Әрине ол
үшін аудитор компьютер бағдарламасын ... ... ... айтылған аудиттің әдістерінің ... ... ... ... жасауға болады; "Аудитор көптеген әдістердің басын қосып
өз пәнін зерттеп жұмыс ... үшін ... ... ... аудиттің
әдісі дейміз.
Еліміздің экономикада нарықтық қатынасқа көшу барысында ... ... ... болуына алып келді. Бұл – аудит, аудит латынның
«audio» деген ... ... яғни ол ... ... тұр» деген
мағынаны білдіреді. Шаруашылық жұмыс барысында ... ... ... ... ... болған. Сондықтан ерте
заманда аудитор – тыңдаушы адам ... ... Ол адам ... ... деп аталынған.
Орта ғасырдың соңғы жылдарына дейін барлық елде әріп ... жаза ... ... өте аз ... ... деп – лауазымды
қызметкерлердің қорытынды есебін тыңдауға тиісті ... Ерте ... ... аудитор қызметінде есеп ... ... ... ... ... есеп беруін артық деп
санаған. Өйткені ... ... ... қолдан әртүрлі етіп
жазуға, ... ... деп ... Ал ... есеп, мәлімет беруде
көзбе-көз отырғанда, есеп беруші ... айта ... ... Қазақтың
«бет көрсе – жүз ұялады», - деген, ал өз ... есеп ... ... - ... ... қасиетті негізге алған деп
тұжырымдауға болады. Шетелдерде аудит ерте ... ... есеп ... ... ... ... басшылардың
басшылық қызметін басқаруда үлкен орын ... ... ... ... ... бақылау жасауда болған бірден – бір
негіз болатын бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... ... шетелдерде ерте кездерден ... ... - ... яғни аудитор дайындау өте ... ... ... көп ғасырлық тарихы бар. Арнайы әдебиеттерде
аудиттің пайда болу ... ... ... ... «контролинг»
журналында мынандай мәліметтер келтірілген, тарихи жазбаларына сенсек
Қытай ... ... ... ... ... ... жүйені
құрған ел болып табылады. Ежелгі қытай ... ... ... 700 ... ... бас ... қызметінің болғанын
көрсетеді. Оның негізгі қызметі ... ... ... ... ақша мен ... ... құқығы бар ... ... ... беру болған. Кейінірек үкіметтің
аудиторлық мекемелерінің міндеттері, ... бір ... ... ... көшуіне байланысты өзгеріп отырған. Кейбір авторлар
аудиттің пайда ... ... ... ... кезеңінде
арнайы ғылыми бөлім, ... ... ... ... есеп
жөніндегі алғашқы ғылыми кітапты Лука ... ... ... 1494 жылы оның ... мен ... атты ... ал тағы бір авторлар аудит ... ... ... ... ... ... Джордж ... ... кісі ... ... есеп ... ... ... кеңес
береді. Жүргізілген жоғары нәтиже бергені сондай өзі ... ... ... ... ... қолдана бастады. 1773
жылы Шотландия ... ... ... ... ... ... аталған. Кейінірек 1854 жылы ... ... ... ... қоғамы құрылды. Бұл жеке
авторларға ... ... ... ... ... ХІХ ғасырдың
ортасында пайда ... ... ... жасауға негіз болды.
Бухгалтерлік және ... ... ... ... ... ... қоғамында қалыптасты. Бухгалтер ... ХІХ ... ... ... ... болды. Яғни 1862
жылы міндетті аудит туралы заң шығаруына ... ... ... ал ... 1937 жылы ... ... – аудиторлық ... ... ... ... Атап ... ... 1880 жылы ... ... 1887 жылы ... ... институты, 1932
жылы Германияда ... ... және ... ... ... ... эксперт бухгалтерлердің палатасы және шот ... ... ... ... ... ... және
сауданың дамуына байланысты халықаралық бухгалтерлік есеп және ... ... арта ... ... 1973 жылы Бухгалтерлік есептің Халықаралық стандарттар комитеті
құрылды.
2. 1977 жылы ... ... ... ... 1979 жылы Есеп және есеп беру ... ... ... ... ... ... 1957 жылы ... экономикалық қоғамдастығы және тағы ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарының
қорытындысына: «бұл ... - ... » ... ... мен
мағынасына ерекше көңіл бөліп ... ... ... ... ... оны ... ... жетілдіру мен өндірісті
басқару ... ... ... ... ... эффект берер еді - деп жазған.
Аудит мамандарын ... ... ... ... ... ... бухгалтері, Англияда – ревизор, Францияда – бухгалтерлер сарапшы
немесе есеп комиссары, ...... ... және ... ... ... ... қарамастан олардың
барлығы бір ғана мақсатпен ... ... ... ... жасаушы
субъектілердің бухгалтерлік қорытынды есебін тексеру, оның ... ... ... анықтау ерекше орын алады. Аудитордың ең
негізгі мақсаты сол ... ... ... ... ... ... жасау.
Кеңес Одағында аудиторлық фирмалар 1987 жылы, яғни бірлескен
кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... болды.
Тексеруді жүзеге асыру үшін кеңес одағында бірінші шаруашылық ... ... ... «Инаудит» құрылды. Одан кейін ... ... ... ... ... қалаларында пайда
бола бастады. ТМД елдерінде көптеген ... «Рос ... ... ... «Фукоп аудит» фирмалары ... ... ... ... ... ... ... «Делойд энд Туш», «Эрнст энд Янг», «Прайз Уотерхаус» және ... ... ... ... ... ... ... бестік деп
атайды.
Қазақстанда № 60 Министірлер кеңесінің ... ... ... ... 1990 жылы ... Осы ... негізінде Республиканың
Қаржы Министірлігі жанынан ... есеп ... ... ... ашылды. Бұл фирма 1992 ... ... ... ... ... 1993 жылы 18 ... ҚР «Аудит қызметі туралы
заң» қабылданды.
Дамыған елдерде ерте кезден бастап ... ... ... ... ... деп атап кеткен. Оған себеп, кәсіпкер өз
субъектісі ... ... ... алу үшін ... ... тексеру жасап аудиторлық қорытынды берген. Мысалы, бухгалтерлік есеп
жұмысын ұйымдастыру туралы, ... ... есеп ... ... ... ... жүргізу туралы тұжырымдамаларға кеңес беру және тағы
басқа әр түрлі қызметтер көрсете алады. Ол үшін ірі ... ... ... мәліметтерді қолданады.
Аудит жұмысының тағы бір ерекшелігі ол – шаруашылық ... ... және ... ... ... ... ... кеңес беру қызметтерін де атқарады.
Аудит жұмысы ақша, құнды қағаз қаржысы мен ... ... ... ... қаржы компанияларының, банкілердің,
биржалардың, акция иелерінің қорытынды бухгалтерлік есеп көрсеткіштерін,
есеп ... ... ... ... ... жасайды. Өз
кезегінде осы аудитор қорытындысы ақша және ... ... ... ... ... кәсіпкерлерге өзара немесе өндірістік
кәсіпкелерге өзара немесе өндірістік кәсіпкерлер тобымен ... ... ... ... ... ... аудит үш ... ... ... ... ... ... ... алғашқыда аудит
бухгалтерлік құжаттармен есеп беруді ... ... ... ... ... аудит. Бұл кезде ... ... ... күші ... ... тиімділігін арттыру
үшін жүргізілді. Жүйелі бағдарланған ... ... ... ... Осы кезден бастап аудиторлық фирмалар кеңес
беру ... көп ... ... ... ... аудиторлық
тәртіптің негізі қалана бастады.
3. Тәуекелге ... ... Бұл ... даму ... ... ... ... аудит іріктеліп
негізінен ... ... ... бастады және аудиторлық
тексеру ... ... ... ... ... ... Өйткені
аудитор қате тұжырым беретін болса ... ... ... беделінен айырылады. Аудит көлемі ...... ... және ... ... ... ... тудыратын объективті жағдайлар:
1. Инвесторлар мен кәсіпорын әкімшілігінің мүдделерінің ... ... ... ... ... ... бермеуі
мүмкін;
2. Ақпараттың дұрыс болмауынан кәсіпорын дұрыс шешім қабылдамауы
мүмкін, сол ... ... ... ... тап ... ... қолданушы кәсіпорынның экономикалық жағдайына ... үшін ... ... ... ... ... есеп ... коммерциялық құпия сақталынады,
сол себепті есепке ... ... ... ... мүмкін.
Аудиттің атқаратын негізгі қызметтері:
• Бақылау немесе ... ... ... ... ... және ... екенін);
• Сараптап, бағалау (есептілігін, есеп ... ішкі ... ... ... бағалау және міндеттемелерді бағалау);
... ... ... ... ... ... ... жасау
және есеп жүргізу);
• Әртүрлі сұрақтар бойынша ... беру ... ... ... ... ... салық, құқық жайлы);
• Ақпараттық қызметі (есеп беру, ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық есеп беруінің растылығын қамтамасыз ... ... ... ... үшін ... ... қателерінің деңгейін азайту
• Шешім қабылдауға логикалық негізделген база құру ... ... ... ... ... және оларды
бағалау;
• Кәсіпорынның экономикасын жүйелі және ... ... ... ... ... бір түріне талдау жасау;
• Кәсіпорынның шаруашылық ... ... ... ... жасау;
• Шаруашылық операциялардың нақты мазмұнын ... ... ... ... ... берушілік, яғни олардың бухгалтерлік есебінің
дұрыс ұйымдастырылуына және жүргізілуіне нормативті актілерге,
заңдылықтарға, халықаралық ... ... ... ... ... меншіктеріне көбеюіне және нығаюына ықпал
жасау.
Аудиттің негізіг ... ... ... ... ... мен ... ... мәліметтерді ұсынушылар мен ... әділ ... ... ... ... ... өз ... қалыптастыруы қажет және оның
әділдігіне еш нәрсе ықпалын ... ... Ол ... ... ... ... бағынуға тиіс емес және
оның ешқандай мүддесі ... ... ... – бұл ... іске ғана қатысты фактілерді
назарға ... ... ... ... өз ... адал әрі ... ойын ашық ... болуы қажет;
• Кәсіби біліктілік. Аудит тиісті ... бар және ... ... ... керек. Шеберлі аудитор
тексеретін кәсіпорындарды қабылданған ішкі ... ... ... ... жайлы кез-
келген ... ... ... жағдайларда тез әрекет
етуін, зерттеуді бұзушылық бар ... көзі ... ... ... ... Аудитор өзінің жұмыс барысында алған мәліметті
үшінші бір жақа ерекше ... және ... ... беруіне болмайды;
• Оперативтілік. Бұл ... ... тез, анық әрі ... ... ... оперативтілігі аудиторлық
тіртіптердің өз уақытысында жүргізіліп және ... дер ... ... ... ... Осы нәтижелердің негізінде тиісті ... ... және өзге де ... ... мен нармативтер аудит қызметін ... ... ... Аудит теориясында және тәжірбиесінде ... ... ... тәртіптері мен қағидаларының негізін құрайтын немесе
негізгі ережелері ... Егер ... ... ... ... онда соңғысы ... ... ... ... ... ... ... тәртіптің
ауқымын және әдістемесін ... ... Олар ... төрт ... ... ... Негізгі пастулаттар – бұл аудиторлық қызмет стандарттарының
негізін көрсететін ... ... және ... принциптер;
• Жалпы стандарттар – бұл ... ... ... және ... ... үшін сапалы және білікті
болуы керек;
• Жұмыс ... – ол ... ... ... үшін
басшылыққа алатын ережелер. Оларға аудиторлық ... ... ... ... ... және ... құралдарын бағалау жатады;
• Аудиттің қорытындылау сатысында есеп беру ... Онда ... ... ... ... ақпараттарды орналастыру тіртібі және ... ... ... ...... аудиттің нормативтерін шығаруға
халықаралық тәжірбие ... және ... ... жауап береді. Норматив барлық елде аудит жұмысы ... ... ... ... ... ... – аудиторлық
тексеру жүргізу ... ... ... ... жасау тәртібі.
Аудит методологиясы, яғни ... ... ... ... ... бөлінеді. Аудиттің жалпы методологиясы дегеніміз ... ... ... ... ... ... теориясын, яғни
ғылыми білімді толық дамыту заңдары. Жалпы ... ... ... ... ... ... Талдау және синтез;
2. Индукция және ... ... ... ... ... ... ... Бақылау;
5. Эксперимент;
6. Салыстыру;
7. Логикалық.
Ішінара методология экономикалық ... ... ... ... ... қорытындылау және қағидалар негізінде, екінші
жағынан зерттеудің ... ... ... ... ... заң және ... ... және тәжірбиесінің жетістігінің ... ... ... ... ... әдістерін заң және ... ... және ... ... негізінде
зерттелген өзіндік ерекшеліктері бар әдістер. Аудиттің методологиялық
әдістерін ... ... ... болады:
1. Аналитикалық есептеу – бұл экономикалық талдаудың ... және ... ... ... ... ... ... – бұл ақпаратты моделдеу, нормативті
құқылық ... есеп ... ... және тексеру.
Нақты бақылау – тексерілетін объектілерінің нақты жағдайын заттай
қарау ... ... (кем ... ... ... ... ... әдістері келесі үш топқа бөлінеді:
1. Инвентаризация – бұл негізгі ... ... ... ақша ... ... ... тексеру әдісі
және бухгалтерлік есептің жағдайы, олардың есеп ... бір ... ... ... ... – бұл ... мамандардың орындалған жұмыстарға
нақты көлемі мен сапасын сараптау, материалдық ... ... ... ... ... ... ... негізінде жүргізілетін нақты бақылау әдісінің түрі.
3. Визуалды бақылау – бұл нақты ... ... ... ... ... бөлімшелерді зерттеу, тауарлы материялдық
қорлардың сақталуын тексеру, рұқсатнама ... ... және ... өнімдерді әкелу және шығаруды бақылау
жатады.
Аудиттің құрамы. Аудиттің мазмұнын ... ... ... құрамы туралы айту қажет:
• Шаруашылық субъект. ... ... ... үшін ... ... субъектінің шаруашылық бағытының көлемін анықтау қажет. ... ... ... ... ... Оған ... ... болжам жасау үшін аудит қамтитын объектілердің
көлемі, мақсаты ... ... ... заң субъектілері
немесе экономикалық объектіге қосылмайтын мәлімет жүйесі.
• Мәлімет.Аудит жұмысы ... ... ... ... Аудитор олардың дұрыстығын дәлелдеп, өзінің ... ... Сол ... ... олрадың кемшілігі
табуы немесе ... ... ... мүмкін, ақпаратта кейбір
мәліметтерінің жетіспеушілігінен және ... ... ... ... ... ... ... жоғары ... ... ... ... ... ... адам ... қажет.
Аудит барысында ол қажет фактілерді жинап, талдау жасайды, ... ... ... ... ... алатын болуы
қажет.
• Фактілерді жинау және ... ... ... ... ол ... ... Себебі, сол фактілер ... ол ... ... жасайды.
• Аудит стандарты. Жиналған фактілер, мәліметтер өз ... ... ... ... Оған ... аудит стандарты. Стандарт
дегеніміз – мәліметті бір ... ... ... ... ... ... ... бір қалыпқа келтіру.
• Аудитор ақпараты есебі. Аудитор өз ... ... ... ... ... ... өзінің
аудиторлық қорытындысының ақпаратында көрсетеді.
Аудит түрлері мынадай белгілері ... ... ... ... ... ... және сыртқы);
• Құқылық негізі бойынша (міндетті, яғни заң ... және ... ... ... ... ... бойынша (растайтын, жүйелі
бағдарланған және тәуекелге бағдарланған);
... ... ... ... ... ... Аудиттелетін объект ауқымы бойынша (толық, ... ... ... мен ... ... ... ... сақтандыру,
құқықтық, салықтық, ұйымдастырушылық, ... ... ... ... ... бойынша (қарапайым және
компъютерлік);
• Уақыт ... мен ... ... ... ... ... кезектегі,стратегиялық).
• Ұйымдастыру аспектісі бойынша (келісім-шарттылық, мемлекеттік
және реттелмеген);
• Әртүрлі мамандардың және ... ... ... ... көп пәнді аудит, жеке, комиссиялық және фирмалы).
Қазақстан ... ... ... түрлері негізгі орын
алуда: міндетті және бастамашылық.
Міндетті аудит – Қазақстан Республикасының ... ... ... аудит – аудиттелетін субъектінің бастамасы бойынша,
аудиттелетін субъектімен аудитордың, ... ... ... ... ... шартта көзделген нақты міндеттер, аудит
мерзімі мен ... ... ... жүргізіледі.
Шет ел тәжірбиесінде сүйене отырып, қазіргі Қазақстанда ... төрт ... ... Күдіксіз – сенімді аудиторлық қорытынды.
2. Күдіксіз – ескерту ... ... ... - ... аудит қорытындысы.
4. Теріс қорытынды.
1. Күдіксіз – сенімді аудит қорытындысы, аудиторлық тексеру ... қате ... ... ... ... ... ... есеп заңдылықпен, ... ... ...... ... – аудиторлық стандартқа сәйкес жүргізілген
жағдайда ғана беріледі.
2. Аудит ... ... ... күдіксіз ескерту келтірілген
қорытындысын жасауға, аудиттік тексеру ... әр ... ... ... ... ... аудит шартының талабына сәйкес
аудит ... ... ... ... ... ... өз ... шектелген талап қоюына
байланысты, есеп ... ... ... ... ... ... ... – сенімді қорытынды жасауға өз тарапынан
сенімі болмаған. Сондықтан, ол ... ... ... келтірілген
аудиторлық қорытынды береді.
3. Аудит қорытындысының үшінші үлгісі, ...... ... ... барысында қаржы есебінің, бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... ... принциптеріне қарсы келгендіктен ... ... ... ... Оған негіз болатын аудитор этикасының
кодексі.
4. Аудит ... ... түрі – ... қорытынды. Субъектінің
қарсы есебі, бухгалтерлік есебі, бухгалтерлік – аудиторлық ... ... ... ... ... есеп ереже –
нұсқауын орындамаған жағдайда жазылады.
Аудит қорытындысы негізінде ... ... ... ... ... қорытындысы тек қана ... ... ... ... ... сипаттама
2.1 Сыртқы аудит оның обьектісі және мақсаты, негізгі кезеңдері
Аудиттің түрлерін зерттеудің зор ... ... бар. ... ... ... ішкі және ... аудит болып бөлінеді. Зандылыққ
тұрғыдан ерікті және міндетті болып, ал жұмыс көлеміне ... ... ... ... ... ал ... орындалу тұрғысынан қол жұмысы
түрінде және компьютерді пайдалану болып бөлінеді.
Ерікті ... ... ... ... өз ... Бүл ... аудит тексеруінің көлешн және қойылатын талапты
кәсіпорын шешеді. Міндетті аудит мемлекет құрылымының арнайы ... ... ... ... бұл ... заң ... ... тексеруін жүргізуді талап етеді. Шаруашылық субъектісінің
кәсіпкершічігінің ... ... заң ... ... ... тәртібін, жұмыс көлемін заң орны тапсырады.
Нарықты қатынастың даму кезеңінде жалпы аудиттін атқаратын рөлі ... ... да ... әр ... ... ... де, тапсырушылар
талабына сәйкес олардың аудит қызметінің даму барысында ... орны ... ... туралы. оның ішінде сьгртқы аудит туралы осыған дейін
көптеген түсініктер ... Енді сол ... ... ... ... сыртқы аудит аудит фирмалары
немесе жеке ... мен ... ... ... ... Оның ... ... бухгалтерлік қаржы ақпаратын тексеріп
және оның ... ... ... ... ... оның қаржылық ... ... ... тиянақты тексеру жургізілгеннен кейін аудиторлар шаруашылық
субъектілеріне, ... ... ... экономикалық талдау жасап
олардың экономикасының даму бағышн көрсетіп, оның ... ... ... ... каржы қолданудың тиімді, пайдалы қолдануына
түсініктеме ... Осы ... ... сол ... ... және төлем ... ... ... даму, қаржы
қорларының бар екеніне толық түсініктеме береді.
Сыртқы ... ... - ол, ... ... ... ... ... талабына сәйкес анықталады. Тапсырушылар -
кәсіпорын, ... ... және ... ... ... ... ... аудит тексеруі жүргізілген жағдайда әлеуметтік-
экономикалық мәселелер көтеріледі де, ... ... ... ... ... ... ... жүргізілуіне қатты
көңіл белінеді. Оған себеп, олар шаруашылығын пайда табуға тиімді жолмен
жүргізсе, мемлекет-ке ... ... ... ... ол өз ... ... ... бюджетін толықтыруда өз үлесін қосады.
Шаруашылық субъектілеріне аудит тексеруін жүргізгеңде, оның негізгі
мақсаты бухгалтерлік есеп ... ... ... ... нақты дұрыстығын анықтау, содан кейін ... ... өз ойын айту және ... иесінің мүддесін қорғау.
Сыртқы аудит қызметін атқарушылар — жеке ... және ... ... өз қызметіндегі ең негізгі мақсаты меншік иесінің
мүддесін қорғау, яғни, акционердің ... үшін ... ... ... іске ... - деген сүрақ ерекше орын алады. Сыртқы ... осы ... ... онда оның ... ... ... ... басшылары өзінің жэне кәсіпорын жұмысын. оның
қаржылық жағдайын тек кана ... ... ... ... ... тырысады. Ал акционер, меншік иесі өз тарапынан тек шындықты,
нақты шаруашылық жағдайын ... ... ... қатынас жағдайыңда
ешқандай фирма, кәсііюрынның нақты жағдайын білмей сыбайлас болып ... ... ... өз ... сол ... ... түрде қабылданған аудит
стандартына, бухгалтерлік ессп принциптеріне сәйкес жүргізеді. ... ... ... тек қана ... өз ... кейін және балансқа морін басқаннан кейін ғана шығады. Әрине,
аудитор қорытындысы ... ... ... қаржы
көрсеткіштерінің дұрыс ... ... қана ... ... ғана ... ... ... алады. Ал осы процестердің басылымға
шыгуының үлкен мағынасы бар.
Сыртқы аудиттің мазмұнын ... ... үшін ... ... басылымға шыққан фирмалар, кәсіпорындар біріншіден, өзінің
дербес шаруашылық ... ... ... ... одан әрі
кәсіпкерлігімен айналысуға ерікті болғанын дәлелдейді. Олай ... ... ... сол ... өткен уақытға тапқан табыс
сомасы ақпаратта дұрыс көрсетілген, ... ... ... ... ... жасайды. Яғаи, шаруашылық субъектісі мемлекет ... ... ... ... ... ... жүргізген субъект болып танылады.
Екіншіден, басылымдағы ақпарат мәліметі бойынша сыбайлас көсіпкерлер
күдіксіз қарым-қатынасқа келеді. Себебі, басынымға ... ... ... ... ... ... екен деген қорытынды
жасайды. Осы орайда, аудит қорытындысы өзінің негізгі функциясының бірі,
пайдалануға ... ... ... ... ... ... аудит қорытындысымен шаруашылық жүргізуге кепілдік алған
кэсіпорындар сол елдің экономи-касының бір ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Қалыптасқан экономика
құрылымына айналады.
Төртіншіден, қалыптасқан экономика құрынымы болған елде ... ... ... ... сол ... сәйкес ол елде тауарға
нарықты қатынас бағасы тұрақты бір жүйеге келеді. Соның нотижесінде ... ... ... ... ... даму ... ... Яғни,
аудиторлық тексеру кәсіпорынның тиянақты кәсіпкерлік жасап, даму ... ... ... ... елдердің экономикасының тұрақты дамуын
қамтамасыз етіп отырған - ол бірден бір нақты механизм ... ... да оған шет ... өте үлкен мағына беріледі.
Аудиторлық тексеру жүргізбей шаруашылық, субъектісі ... яғаи ... ... ... түседі. Біріншіден,
мемлекет алдында өзінің шаруашылық субъектісі ... ... ... Екіншіден, сыбайлас кәсіпорындар қарым-қатынас жасамайды,
үшіншіден банкілер ... ... ... беруін тоқтатып, жалпы ессп
айырцсу процесін тежсй бастайды.
Сыртқы аудит өзінің жұмыс процесінде ішкі ... ... ... береді. Қаншалықты тиімді жүргізілетінің тиімділігін, сенімділігін,
оның аудит барысындағы ... ... ... ... ... ішкі аудит
қаншалықты аудит күдігін ... ... ... ... дәрежеде
дұрыс қолданатынын анықтау. Ішкі аудит ... ... ... аудит
өзінің ойын, жетістіктерін және кемшілікгерін, жетіспеушіліктерін ... ... ... ... аудит соңғы жылдары тек қана қаржы ақпаратын тексеріп қана
қоймай ... ... ... ... ... оның
кәсіпкерлігшің табыс сомасына баға . береді, оның жұмысының табыстылық және
экономикалық тиімділігін анықтайды. ... ... ... ... "Заңды
аудит" деп атайды. Себебі, ол тапсырушы алдында тәуелсіз, тек қана сыртқы
мәлімет пен пайданушылар ... ғана ... ... ... ... ... берілген түсінік негізінде
шет елдерде ... ... оның ... жұмыс бабында толық
іске асырынуда. Қазір ... ... ... ... ... ... қалыптасып келе жатыр. Осы орайдағы ең өкініштісі — аудит қызметі
толық ... ... ... ... еліміздегі жүргізіліп жатқан
реформаның әлдеқайда сәтті жүргізілуіне, нарықты қатынас зандылықтарының
кәсіпорын шаруашылығында тез қалыптасып ... ... ... тиетіні
сөзсіз. Мысалы, аудит міндетті түрде ... ... ... ... ... ондіру проблемасы түгелдей жойылар еді.. Әрине,
ұйымдастыру, мамандар дайындау, моралдық, этикалық ... ... іске ... өте ауыр ... ... бір ғана фактор. Біздің
халқымыздың психологиялық гүсінігі бойынша, ақша төлеп тексерушіні шақыру
деген ол тек қана ауру ... есі түзу емес ... ісі деп ... ... ... аудит қызметі жан-жакты таратылуы
қажет, бірақ біздің елдің өзіндік экономикалық. әлеуметтік, тарихи ... ... ... ... ... түрде карастыру қажет.
Әрине, оның ішінде ... ... ... ... енгізу өте қажет.
2.2 Ішкі аудит және оның мақсаты
Ішкі аудит бұрын қалыптасқан ішкі бақылау жұмысьмың жүйесіне ... ... ... ... ішкі ... ... тәуелсіз қызмет
көрсету. Ішкі аудиттің тәуелсіздігі сыртқы аудит тәуелсіздігі сияқты өте
кажет жұмыс тәртібі. ... ... ішкі ... ... сақтауы
мүмкін емес сияқты. Соған қарамастан ішкі аудит өзінің жұмысы, ақпарат
тапсыру ... ... ... сақтайды.
Аудит қызметі қалынтасқан елдерде ішкі аудит, үлкен және орталау
шаруашылық субъектілерінен құралады. Оның ұйымдастыру ерекшеліктері:
1) ... ... ... әкімшіліктері ішкі аудит
қажет деп тапқан жағдайда өзіне, ішкі ... ... ... ... ... бар ... ... аудитор маманы мен кәсіпорын басшылары келісім-шарт жасасып:
а) ... ... ... қызметін нақты анықтайды;
б) жұмыс атқару тәртібі, жұмыс орны, аудитордың және тапсырушының
міндеті наклы көрсетіледі;
в) ... ... ... ... ... ақы төлем сомасы анықталады.
Бұл келісім-шарттың зандынық қүқысы бар, осы орайда ескеретін жағдай
аудитор тобы ... ... ... ... ... ... ... Яғни, каржылану, толем мәселесі аудит қызметіне ... ... ... да, ішкі ... тобы өз қызметін жүргізуде,
барлық озіне кажет молімет жинауда кәсіпорын ... ... ... ... ... Тағы да ішкі ... тобының туәелсіздігі
жоғарғы сатыдағы аудит фирмаларының бақылауы арқылы іске алады. Себебі,
ішкі аудит тобы өз ... ... ... ... ... аудит құрылымына,
директорлар қоғамынын комитетіне акпарат тапсырып отырады. ... ... ... тобына тапсырушылар немесе басқа әкімшілік құрылымы ешқандай
қысымшылық немесе өздерінің тарапынан ешқандай талап, міндет қоя ... ... ең ... ... — ол, кәсіпорын шаруашылығы туралы
құралған мәліметтің ... ... ... ... ... ... ... мәліметтің шындыған, дұрыстығын қамтамасыз ету.
Ішкі аудиттің мақсаты кәсіпорынның экономикалық саясатының орындалуына
бақылау жасау, қазіргі кезде біздің елімізде есеп ... ... ... болса оның себебін орынды немесе орнысыз екеніне аудиторлық
анықтама ... Ішкі ... тобы осы ... ізгі ... іске ... ... ... бухгалтерлік есеп жұмысына, ішкі бақылау жұмысына үздіксіз
тексеру жүргізіп ... ... ... ... ... ... қызметі қаржы ақпаратын,
информация күрылымын, бухгалтерлік есеп ... ғана ... ... да ... ... ... көрсетеді. Олар шаруашылық
субъектілерінің кәсіпкершілік көрсеткіштеріне экономикалық талдау жасап
оның экономикалық даму ... ... ... ... стратегиясын белгшеу,
маркетинг зерттеуін жүргізу, басқару жұмысына түсініктеме беру тағы ... ... ... ... ішкі ... тобы ... талабына сәйкес
жан-жақты қызмет көрсетеді. Сонымен қатар ішкі аудитор тобы сол кәсіпорын
құрылымының бір ... ... ... ... ... аудит тобы
ішкі бақылаушы болып қана қомай ол есеп саясатының ... ... ... отыратын сарапшы ролін атқарады.
Қорыта келгенде, ішкі аудит ... ... ... ... өте ... ... Аудит жұмысы арнайы анықталған "Ереже" талабына
сәйкес жүргізіледі. Ішкі ... ... оның ... аудитордың
қызметкерлік ережесі, аудит стандарты, нормативтік ... ... ... Ішкі аудит жұмысының тиянақты және жақсы
жүргізілуі сол ішкі ... ... ... онда ... ... ... экономикалық саясатына байланысты
боладьг Ішкі ... ... өз ... ... ... ... ... онда ішкі аудит тобының қүқысы, міндеті бір жағынан,
екінші ... ... ... қүқы мен ... ... Осы ішкі
аудит жағдайында оның негізгі максаты, жұмыс көлемі, іпш бақылауындағы және
анықталған экономикалық қылмыстарға жауапкершілігі ... ... ... дайындауға шаруашылық субъектілерінің жауапты
қызметкерлері қатысуы қажет. Біріншіден, экономика және ... ... ... ... ... ... Әрине, бүл құжаттың жоғарш
сатыдаш құрылымда, акционерлер қоғамында немесе жалпы жиналыста бекітілгені
жөн. Сонда ол ішкі аудит ... ... көп ... тигізеді. Ішкі
аудит тобының тәуелсіздігі тексеру комиссиясының және директордың нақты
келісім, билік жасап оның құқы мен ... ... ... ... ... тексерудің объектісі, қаржы ақпараты, өндіріс процесі
және компьютер жүйесі. Себебі, шаруашынық субъектілерінін негізгі ... ... ... ... Оның ... ... барысының шышны,
әсіресе материал шығыны, өндіріс қызметкерлеріне ... ақы ... ... өндірістік қосалқы шыған, ішкі аудитті ұйымдастыру шығыны, таш ... ... және ... ... үшін ... ... ... ішкі
бақылау барысын ұйымдастыру ішкі аудит ... ... ... ... ішкі ... ... ... бақылау және тексеру қызметін
атқаруға міндетті. Ішкі ... ... ... қатар барлық бухгалтерлік
құжаттардың дұрыс ... ... ... ... ... ... және ... бойынша шығарылған бүйрықтың орындалуын
қадағалап тексеріп отыруға міндетті. Онымен қоса түгелдеу процесін жүргізу
және оның нәтижесін шығарып ... ... ... ... ... даму ... қарастырады.
Ішкі аудит жалпы бақылау жоспарын жасайды, оның ішінде шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... ондіріс шығыны, таза табысты болжау, өндіріске негізгі күралды
енгізу, қаржыландыру, козш қарастыру ... ... ... ... ... ... ... жұмысын
тексеріп, оңдағы өндіріс шығынын, мөлшерден артық шығынын ... ... ... оның қортындысын кәсіпорын ... ... ... ... ... ... мен міндеті, оның құрылымы және
ішкі аудит тобының құрамы тапсырушы кәсіпорынның ... ... Ішкі ... ... ... бірнеше топтан құралады:
- инвестицияның дұрыс және тиімді пайдалануы, ... ... ... ... және ... ... ... дұрыс пайдалану,
салық саясатын және салық ... ... ... ... тобы болып;
арнайы қаржы ақпаратын бақылау, арнайы тексеруші және тексеру тобы болып
бөлінеді. Аудит қызметі ... бүл ішкі ... ... ... ... татабына сәйкес жұмыс жасай береді. ... ... ... олар ... ... ... әмбепап болғаннан
кейін аудит кызметінің саласы да, жоғары орындалуы да жедел боладьу
Арнайы топтарға түсініктеме және онда ... ... ... ... топтарға қызмет атқаратын мамандардың ... ... ... Ішкі ... ... құрамында оздерінің арнайы
аудит стандарты мен қызметі жүргізіледі. ... ... ... есебінде, есеп саясатының ... ... ... ... ... оның тек түрі ғана ... негізгі
талаптарының орындалуын қадағалап. бақылау және тексеру жүргізеді.
Анықталған кемшілік ... оны тек қана ... ... хабарлауға
міндетті; ішкі аудит тобының қызметкерлеріиің біліктілігіне жауапты ... жеке ... ... ... ... ... сырттан
мамандар шақырап, соның көмегімен оқыту арқылы оз тобының біліктілігін
арттыру; Әр аптада ... ай ... ... ... ... ... ... түскен құжаттарды қарастыру ... ... ... ... ... ... үшін ... экономикалық кызметтерге жіберу немесе мамандар алмастыру
Әрине, бүл жоғарыда келтірілген әрбір тәсілдің ... ... ... ... ... жағы да, кемшілігі де бар. Ішкі аудит
тобының ... өзі ... ... пайдалануы қажет.
Келесі ерекше мәселе, ол ішкі аудит құрамына білікті мамандар жинап
алу. Қазіргі кезде бухгалтер мамандыш ... ал ... ... ... аз. Оған тағы бір себеп аудит қызметін өте тығыз уақытта ... ... ... ... ... ... кез ... маман бере
бермейді.
Ішкі аудит тобы шаруашылық субъектілерінің және филиалдарының қаржынық
ақпаратын нақты. жүйелі тексеріп отырады. Олар, сол ... ... ... ... сол жерден алып ... ... ... ... ... ақтауға міндетті. Ішкі аудит қызметі, онын, ... ... ... ... жағдайының, кәсіпкерлігінің
тұрақтынығын, тиянақтылығын қамтамасыз етеді
Ішкі аудит қызметі үлкен фирмаларда, ... ... ... рөлі өте ... ... ... ірі ... құрылымы болады, ал олардын, сол кәсіпорын бөлімдерінде тексеру
бөлімдері болады. ... ... ... ішкі ... тобы ... күнделікті шаруашылық әрекеттерді, құжаттарды тексерудш орнына олар
сол кәсіпорынның экономикалық даму ... ... ... ... ... ... табыстылықты көтеруді қарастырадш
Ішкі аудит оз қызметін талапқа сай орыңдап. онын ролін көтеру үшін ... кана ... ... ... сіай ... ... ... да шет елдерде, мысалы, неміс елінің кәсіпорындарында ішкі ... ... сол ... ... басқару тобына мүшелікке
қосыларда өзінің дербестігін қамтамасыз етеді.
Ішкі аудит ... ... ... ... ... Оның ішінде кәсіпорын
мүлкін тиімді пайдалануды тексеру, жұмысшылар күшін, еңбек ақы ... ... ... ... ішкі ... ... ... және дайын өнімді сату процесін тексеру. Материалдық және еңбек
шығынына ... ... ... оның тиімді, орынды болғанын анықтап,
төзу сомасын және ... ... ... оның ... ... ... ... Бүл тексерулер шаруашылық субъектілерінің
экономикасында ерекше орын алады, себебі, ... ... ... ... өзіндік құнының негізін құрайтын элементтер. ... ... ... ... өндіріс өнімінің өзіндік қүнының ... оны сату ... ... ... таза пайда сомасының
мөлшерін дұрыс анықтауға болады. Сондықтан да ... ... ... ... ішкі ...... ... ішкі бақылау,
тексеру деп тегін айтпасас керек. Өйткені, тек қана ішкі бақылау, тексеру
арқылы ... ... ... ... ... бақылау жүргізіліп, іс
жүзінде тексеру жасап ... ... ... үкім ... ... ... оперативтік түрде тузетіледі. Содан кейін әрбір
өндіріс бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... қызметінде жабдықтаушылармен, сатып алушынармен ... банк ... ... ... ... қамсыздындару
мекемелерімен, дебиторлармен, кредиторлармен есесптесу процесі тексеріледі.
Сонымен қатар күнделікті ... ... ... ... ... ... әрекеттеріне тексеру жүргізеді. Осы орайда құнды қағаз әрекеттерінің
ерекше дамуына сәйкес ішкі аудит қызметінде құнды қағаз ... ... ... ... ... ... қағаз пакетін сатын алу немесе ... ... ... ... ... ... ... жасап отырады.
Бүл өз бетінше ерекше экономикалық ізденіс болып табылады.
Әрине, ішкі аудиттің ... ... — ол ... ... ... ... дұрыс жүргізілуін,
материалдармен және ... ... ... ... ... отыру. Ішкі аудиттің бухгалтерлік есеп тобы ... есеп ... ... есеп немесе бухгалтерлік құжаттау
барысын, есеп кестесін толтыру төртібін, екі жақты жасаудың дұрыстығын, Бас
кіталты жүргізуді, бухгалтерлік ... ... ... ... ... жаңа бір ... ол, кәсіпорында басқару жұмысының
құндылығын, тиімдшгін анықтау. Осы тұрғыдан, кәсіпорынның басқару ... ... ... ... ... талдау жасап,
басқару құрылымын жақсарту, жетілдіру мақсатымен ... ... ... ... олардың біліктілігін, іскерлігін жетілдіруге,
қайта дайындауға ерекше көңіл бөлінеді.
Қорыта келгенде, ішкі ... ... ... ... ... ... Өндірістік бриғада, цех, жеке бөлімдер шаруашынығынан бастап
олардың мемлекет заңын, нормативтік құжаттар талабын қалай ... ... ... ... ... жасайды. Сондықтан да ішкі
аудиттің бақылау, тексеру ... ... ... қандай толқу
өзгерістер болса да уақтылы анықталып оның түзету немесе өзгеріс енгізу
жолдары қарастырылады. Соның ... ... ... ... ... ... оған ... тигізетін факторларды пайдалану
жолы қарастырылады.
Ішкі аудит ... ... ... ... ... ... ... тапсырушынарға кәсіпорын қызметін басқаруға, өндіріс
барысының тиімділігін арттыруға қажетті ... ... ... ... ішкі аудит қызметі күннен күнге қиындап, күрделеніп
отыр. Оған себеп өндіріс көлемінің ... ... ... технологиясының өте
күрделі түрде дамуы, соған сәйкес экономикалық мәліметті ... ... ... болып отыр. Оған қоса қазіргі кезде өте ... ... ... ... ... да себеп болып отыр. Сондықтан да,
ішкі ... ... ... ... өте жоғары сатыдағы білімді,
тәжірибелі болуы қажет. Олар өз ... өте ... ... ... өте ... ... ... болуы керек. Сонда ғана олар жоғарғы
беделді кәсіпорын үжымының сеніміне ие ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жоспарымен тікелей байланысты болады. Себебі, ол ... ... ... ... жүйелі, күнделікті бақылау, тексеру
жасап отырады. Олар өз жоспарын ... ... ... ретінде
бейттіріп, өзінің қызметінде басшылық құжат регінде қолданады.
Аудит тобының жоспары бір ... ... ... ол ... ... ... ішкі аудит тобының жұмысына бақылау жасап
отырады, ал аудит тобы цех, бөлім бастықтарына ... ... өз ... ... ... отырады. Ол жоспар құпиялықта ... ... ... ... жоспары орындалмаған жағдайда оның қалдығы келесі жылға
аударылады. Кейбір жағдайда, ішкі аудит ... ... ... ... немесе мамандық біліктілігі жетпеген ... олар ... ... ... ... Осы ... ... болсақ, сыртқы және
ішкі аудит қызметкерлері тығыз байланыста жұмыс жасайды, бір-біріне ... Ішкі және ... ... ... және салыстыру сипаттамасы
Сыртқы аудит өз қызметінің барысында ішкі аудит тобы бар кәсіпорынға
аудит қызметін көрсететін болса олар ішкі ... ... ... сеніммен
қарайды да, өзінің тексеруі барысында ішкі аудит ... ... ... және ішю аудиттің объектісі, тексеру ... ... ... ... мен ... міндеттерінде айырмашылық бар екені
анық. Сол үшін арнайы кесте келтірілген.
Келтірілген кестеден ішкі ... ... ... ерекшелігі, ол
кәсіпорын құрынымына жататыңдығы, сонымен ... ... ... ... ... атқарады, тікелей басқаруында ... Ішкі ... ... ... ... ... ... фирма,
бірлестіктер тұрғысынан бақылауда ... ... да ... ішкі аудиттің
кәсіпорын үшін беделі, атқаратын рөлі өте ... ... олар ... тексеру жүргізуде көп қызмет көрсетеді.
Сондықтан да ішкі аудиттің ерекше атқаратын ... ол ... ... ... материалдарының, тауарының, өндіріс
барысьгның, дайын өнімнің бухгалтерлік ... ... ... отыруында.
Қазіргі кезде ішкі аудит кәсіпорындағы күнделікті бухгалтерлік есеп жұмысын
күнделікті бақылап, ... ... ... керек. Сондықтан да ішкі
аудит тек қана күнделікті кәсіпорын шаруашылығына бақылау жасап қана коймай
олар сол ... ... ... ... ... көрсетіп, жұмысын жақсарту жолдарын көрсету мақсатымен ... ... ... келе ... ... даму кезеңінде
жалпы аудиттің атқаратын рөлі өте үлкен ... ... ... ... әр ... ... қызметі де, тапсырушылар талабына сәйкес
олардың ... ... даму ... ... орны да ... ... ... қалыптасқан елдерде аудит қызметі қаржы ақпаратын,
информация күрылымын, ... есеп ... ғана ... ... да ... экономикалық қызметтер көрсетеді. Олар шаруашылық
субъектілерінің кәсіпкершілік көрсеткіштеріне экономикалық ... ... ... даму ... ... ... ... стратегиясын белгшеу,
маркетинг зерттеуін жүргізу, басқару жұмысына түсініктеме беру тағы ... ... ... ... ішкі ... тобы тапсырушылар талабына сәйкес
жан-жақты қызмет көрсетеді. Сонымен қатар ішкі аудитор тобы сол ... бір ... ... ... Кәсіпорын шаруашынығында аудит тобы
ішкі бақылаушы болып қана қомай ол есеп ... ... ... ... ... ... ... атқарады.
Аудит қызметі толық міндетті түрде таратылған ... ... ... ... ... ... жүргізілуіне, нарықты қатынас
зандылықтарының кәсіпорын шаруашылығында тез қалыптасып кетуіне ... ... ... ... ... ... ... этикалық аудит
прицниптерін бірден іске асыру өте ауыр жұмыс. Мысалы, бір ғана ... ... ... гүсінігі бойынша, ақша төлеп тексерушіні
шақыру деген ол тек қана ауру немесе есі түзу емес ... ісі ... ... ... аудит қызметі жан-жакты таратылуы
қажет, бірақ біздің елдің өзіндік экономикалық. ... ... ... ... ... ... лайықты түрде карастыру қажет.
Әрине, оның ішінде ұйымдастыру, ... ... ... ... өте қажет.
Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасы алдындағы міндеттер, алдына
қойған мақсат бұл - ... ... ... ... ... әлемдік кеңестікте өз ... ... ... ... ету, ... ... технологияны пайдалану болып табылады. Міне, осыған жетуіміз
үшін, халықтың ... ... ... ... ... ... жол ашып, нарық орталықтарында тиімді заңға негізделген
іскерлікке қол ... ... ... ... ... ... жетуіміз қажет.
Нарықтық экономика жағдайында ұйымның ... ... ... үшін ... есепті және аудитті белсенді пайдалану
қажеттілігі артып отырғаны ... ... ... есеп ... шаруашылық қызметін сипаттап қана ... оның ... ... ... қазіргі нарықтық экономика ... ... ... ... қай ... боламсын
күрделі болып отыр. ... ... де ... ... ... ... ... түрлі меншіктер мен қатар
коопертивтер орын ... және ... ... ... меншік туралы заңдар арқылы кең өріс ... ... ... ... ... ... ... арасындағы
экономикалық және қаржылық қатынастар саясаты жаңа сипат алып отыр.
Кейбір ... ... ... ... ... қажетті еңбек
шығындарын көп жұмсап , еңбек өнімділігін ... ... жүр. ... ... ... мемлекеттік төлеуге тиіс ... ... ... ... ... ... есебін
жетілдіруге кері әсерін ... ... ... ... ... оған ақы ... ... біздің ойымызша шаруашылықтың
барлық түрлеріне тиімді еңбек күнге көшірудің ... ... ... есебін жүргізу аса күрделі емес және ... үшін ... ... және оған еңбек ақы ... қай ... ... мәселе. Өйткені еңбек ақы мөлшері әрбір ... ... ТМД ... аралық статистикалық комитетінің деректеріне
қарасақ ТМД ... ... ... ... мөлшері біздің елден
көп төмен.
Көріп отырғанымыздай ... ... ... ... ... ... ... дамыту үшін жұмысшыларды ... ... ... ету. ... өндірістерде мынандай
жағдайлар болуда, еңбек төлемі ... ... ... ... ... ... ... сапалық және
нәтижелік ... ... ... Өз ... ... сапасына және санына ... ... ... ақы беріп
тұратын көптеген ... ... ... ... ... ... көлемді өсуіне еңбек күшінің ... ... ... ... шығындар құрамында жалақының үлес салмағы ... ... ... ... ... ... жетіспеушіліктерді жоюда және
жұмысшылардың жағдайын жақсартуда, экономиканы ... ... ... ... негізде талқылауды және еңбек ақы ... ... ... іс ... есебі мен осы
сұрақтағы барлық деңгейдегі басқарушы органның ролі ... орын ... ... ... ақы ... ... ... заңды құжаттарды
қабылдау , онда есеп айырысудың ... ... ... ... ... күн көрістің төменгі мөлшері,
тарифтік ставка көрсетілуі қажет.
3. ... және ... ... саласында еңбек
өнімділігінің өсуі бойынша Үкімет деңгейінде ... ... және ... ... ... ... Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы". Заңы, 1998
ж., 20 қараша.
2. Адамс Р. Основы аудита: Под ред. Я.В. ... - М.: ... ... -398 ... ... В.Д. ... ... М: Экономика, 1994г.
4. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Перевод с англ. Глав-ный ред. серии
профессор Соклов Я.В. - М.: ... и ... ... ... ... И.А. ... В 2-х ... М.: Бухгалтерский учет, 1994
г.
6. Данилевский Ю.А. Аудит: ... и ... М.: ... учет,
1993 г.
7. Данилевский Ю.А. Аудит промышленных акционерных обществ.- М: АО
"Финстатинформ", 1995. -78 ... Додж Рой. ... ... по стандартам и нормам аудита. - ... и ... ... 1992. -240 с.
9. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. Алматы. Экономика. 1995 г.
10. ... М.С. ... и ... ... ... Ғылым, 1994 г.
11. Робертсон Дж. Аудит. Перевод с англ. - М: КРМС, Аудиторская фирма
"Контакт", 1993, -496 с.
12. Стуков С.А.. ... В.Д. ... в ... М.: ... 1992 ... Соколов Я.В. Десять постулатов аудита. Бухгалтерский учет. 1993
г., № 1.
14. ... Г.С., ... А.Г. ... и ... ... ... ... 1993 г.
15. Терехов А.Л. Аудиты высшие и внутренние. - Журнат "Бухгалтерский
учет", 1993, № 4.
16. Угольников К.А. ... ... ... ... 1991
17. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. процветание, безопасность ... ... всех ... ... ... ... Казахстана.
18. Налоговый кодекс. О налогах и ... ... ... ...... ... ... Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» от 24 июня 2002 ... №329-1 // ... акты по ... бухгалтерскому учету, страхованию: «Қаржы-қаражат» Официальные
материалы // ... . – 2002. - ... ... ... ... по ... учету от
13.11.96. №3.
21. Стандарт бухгалтерского учета ... ... ... ... ... РК 17 января 2003 г. № 14) ... учет и ... – 2004. - № ... Типовой план счетов и их типовая корреспонденция (Приказ министра
финансов РК от 18 сентября 2002 г. № 438) // ... учет и ... ... – 1,2,3.
23. Бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспарын жасау жөніндегі
нұсқау және 2006 жылдан бастап қолданылатын ... есеп ... ... ... ... Қаржы министрлігінің 22 желтоқсан
2005 жылғы 426, 427-ші ... ... Ә. ... және ... есеп принциптері
(халықаралық стандарт) оқулық, - Алматы 2006 жыл.
25. ... И.Т. ... и ... ... ... Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, ... ... және ... ... ... |Ішкі аудит ... ... |
| | | ... ... ... ... ... статусы |
|объектісі |ды. ... ... ... ... |
| ... ... |тексеру, оның көрсеткіште- |
| ... |рін ... ... ... |
| ... ... ... өндіріс |
| |ету ... ... ... ... ... ... ... өте |
| ... ... ... талап қойылады, оны |
| ... ... ... ... ше- |
| |ның ... ... ... ... ... - тәу- ... ... |елсіздік. |
| ... ... және ... ... |
| |дік. ... |әдістері бірдей. Олардың |
| |ба- ... ... кур- |
| ... ... ... ... |
| ... және ... ау- | ... |дит ... | |
| ... |Заң талабына сәйкес аудит |
| ... ... ... |
| ... |ды. |
| ... объектісі |Сол сияқты мәлімет қол- ... |мен ... ... үшін. |
| ... ... әр- ... |
| ... ... | |
| ... басшы- | |
| ... және ... | |
| ... анықта-| |
| ... | |
| | | |
| ... | |
| ... | |
| |рын ... | |

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аудит стандарттары және аудитордың кәсіби этикасы25 бет
Аудиттің мәні және маңыздылығы, пәні мен әдістері9 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Бухгалтерлік есеп."31 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«Мәдени Мұра» және «Асыл Мұра» бағдарламалары: аудиовизуалды құжаттар мәселелері37 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ ІС-ТӘЖІРИБЕ97 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ іс-тәжірибе бойынша есеп беру92 бет
«РПК Бектау» ЖШС-нің шаруашылық - қаржылық қызметі65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь