Вакцинаны алу және зертханалық бақылау (герпеске қарсы вакцина)

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
1 ТАРАУ. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.1. Созылмаы герпес вирусы инфекциясының этиологиясы,
патогенезі, диагностикасы, емі мен профилактикасы ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.2. ҚГВ адам ағзасына ену жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.3. Қайталамалы герпестің емі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
2 ТАРАУ. АНАЛИТИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.1. Материалдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.2. Реагенттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2.1. Интерферон индукторы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2.2. Сарысулық интерферондар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2.3. Тауық және қой эритроциттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.3. Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
2.3.1. Жасушаны дақылдандыруға арналған пластикалық
панельдерді өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.3.2. Вирустарды титрлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
3 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
3.1. Эритроцитарлық антигендік диагностикумды дайындау ... ... ... ... ..26
3.1.1. ҚГВ вирустарын бөліп алу (сенситинді алу) ... ... ... ... ... ... ... 27
3.1.2. ҚГВ. на қоянның гипериммундық сарысуын алу ... ... ... ... ..27
3.1.3. Эритрациттерді дайындау және фиксациялау ... ... ... ... ... ... ... ..28
3.1.4. Антигеннің оптимальді гемосензибилиздеуші дозасын анықтау ... ... .29
3.1.5. ҚГВ. ң антигендерінің гемосенсибилизациясына
оптимальды реагенттерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.1.6. Герпес диагностикумының спецификалық қасиеті мен
сезімталдығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
3.1.7. Диагностикумның қорытынды сынамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .32
3.2. Иммунизияланған қарапайым герпес вирусы (ҚГВ) жұқтырылған
қояндар мен лабиальды және жыныстық герпес жұқтырылған
науқастардағы иммунореагентті жасап шығару және антиген
байланыстыру лимфоциттерінің (АБЛ) түзілуін анықтау ... ... ... ... ... ... .32
3.2.1. Тәжірибелік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.3. Герпестік вакцинаны алу үшін клиникаға дейінгі зерттеу ... ... ... ... ...35
3.3.1. Штаммға сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
3.3.2. Вирустың инфекциялылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
3.3.3. Әр түрлі жасуша түрлерінде герпес вирусының өсу (тропизмі) ... ... .37
3.4. Герпестік вакцинаны дайындаудың регламенті ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3.5. Герпестік вакцинаны бақылаудағы қолданылған әдістер ... ... ... ... ... 40
3.5.1.Стерильділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40 3.5.2. Вакцинаның иммуногенділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
3.5.3 Токсигенділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
3.5.4. Аллергенділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
3.5.5. Ұзақтығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі таңда дүние жүзінің медицина ғылымы вирустық инфекциялардың эпидемиясымен күресінің нәтижесінде үлкен жетістіктерге жетті. Мысал: шешек ауыруының жойылуына, полиомиелит ауыруының жойылуына, қызамық, қызылша ауыруларының өршуінің толық алдын алуында жетістіктерге жетті. Бірақ осы тақырыптың өзекті мәселелерінің бірі созылмалы вирустық инфекциялар болып саналады. А.Г. Букринский мен В.М. Ждановтың (1991) /1/ пікірінше адамның иммун жетіспеушілік вирусы, тұмау вирусы, гепатит вирустарымен қатар қарапайым герпес вирусыда (ҚГВ) XXI ғасырдың негізгі вирустық ауыруларының қоздрңыштары болып табылады.
Қарапайым герпес вирусы (ҚГВ) тұрғындар арасында кең таралған. Әр елде герпес вирусымен ауыратын науқас санының көбеюі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың нашарлығына байланысты болатыны анықталды (50% тен 100% дейін) /2,3,4,5/ .
Өткен ғасырдың 70 жылдарынан бастап қарасақ дамыған елдерде герпес вирусының қайталамалы және жедел түрімен ауыратын науқастардың саны 10% көбейген /6/. ҚГВ мен шақырылатын ауырулар, адамның иммунды тапшылық вирустық инфекциясының (АИТВ) маркері екендігі көптеген мамандарды ойландырады /7,8,9/.
Қазақстанда герпес вирусының инфекциясымен ауыратын науқастарды статистикалық есепке алу жүргізілмейді. Г.К. Садықывтың мәліметінше /10/ Қазақстанда герпестік инфекция 0,5 тен 5,2 дейін кездеседі. Әрине бұл жерде 100 мыңға жуық елді- мекен айқын төмендетілген. Соған қарағанда біздің елімізде кең көлемді серологиялық зерттеулер жүргізуге (аудан, ауылдарда, жас балалар арасында) жоғары сезімталдығы бар, спецификалық диагностикумдер жетіспейді.
Букринская А.Г., Жданов В.М., Молекулярные основы патогенности вирусов.- М., Москва. – 1991 – 256с.
Пухнер А.Ф., Козлова В.И. Вирусные заболевания гениталий – М., Медицина – 1995. – 184с.
Пухнер А.Ф., Козлова В.И., Мисюрова И.Ш. Генитальная герпетическая инфекция // Акушерство и гинекология –1973.-№3.-С. 2-6.
Stando B., Whitley R., Herpesvirus infection in prednancy // N.Engl. J. Med.-1985- Vol. 313.- №21. – P. 1327- 1330.
Bargna M. C., Villa R., Ciccarella A.et. al. // Ehidemiologia de infections por virus herpes en la 1972-1981 Rev. Argent. Dermatol. – 1985. – Vol 66. - №3. – Р. 188 – 193.
Зейнутдинова Г.Х., Мальханов В.Б./ взаомисвязь горомональных иммуногенных нарушений при герпетическом кератите у мужчин/ Вопр. вирусологии 2004г. - №2. – С. 30 – 32.
Chern K.C./Chronic viricella – zoster virus epithelial keratitis in patients with acquired immunodeficiency syndrome// Arch. Opfthalmol. – 1998.- Vol. 166.- №8. – Р. 1011 - 1017.
Fiala M. Multi –step pathogenesis of cytomegalovirus //Res. Immunol. – 1991. – Vol. 142. - №2. – Р. 87 – 95.
Umeh R.E. Herpes zoster ophtalmicus and HIV infection in Nigeria//Int. S. STD AIDS. – 1998. – Vol. 9. - №8. Р. 476- 479.
Садыков Г.К. Клинико - иммунологическая оценка эффективности лечения генитального герпеса: автореф. Дисс. канд. мед. наук.- Алматы, 1997. – 34с.
Львов Н.Д., Мельниченко А.В., Львов Д.Н., Никитина А.А.. – Ворп. вирусол. – 2000. - №4. – С. 7- 14.
Баринский И.Ф., Шубладзе А.К., Каспаров А.А., Гребенюк В.Н. /Герпес. Этиология, диагностика, лечение. –М.: Медицина, 1986. – 268с.
Шубладзе А.К., БычковаЕ.Н., Баринский И.Ф., Вирусемия при острых и хронических инфекциях. – М.: Медицина. – 1974 – 176с.
Фомина А.Н., Шубладзе А.К.,/ Изучение вирусемии при хронической герпетической инфекции человека// Вопр. вирусологии, 1977. - №1. – С. 17 – 20.
Baringer J.R., Svennerholm B., Vahule A. et. al. /Recovery of herpes simplex virus form humam trigeminal ganglion.// Lancet. – 1974. – Vol.1.- P 1395 -1396.
Kristensson K.,Svennerholm B., Vohule A et. al. /Virus induced demyelination in herpes simplex virus-infected mice //J. Neurol. Sci – 1982. – Vol. 53. - №2. – Р. 205 – 216.
Tosolini F.A., Mc.Cahy K., Baker B.F./ Studies of herpes virus latency in the sensory spinal ganglia of rabbits//J. Hyd. – 1982. Vol. 89. - №3. – Р. 421 – 437.
Warren K.G., Marusyk R.G., et al. Recovery of latent herpes simplex virus from human trigeminal nerve roots// Arch. Virol., 1982. – Vol. 73. - № 1. – Р. 85 – 89.
Galloway D.A., McDongall J.K.The oncogenic potencial of herpes sumplex virus:evidence of a “hit and run“ mechanism// Nature. -1983. Vol. 302. - P. 21 – 24.
Вотяков В.И., Коломнец А.Г./ Антивирусная терапия генерализованной герпетической инфекции // Клин. Мед.–1990. - №3.–С.7-16.
Жданов В.М., Талегов Г.А. Состояние и перспективы развития химиотерапии вирусных инфекций // Молекулярная биология вирусов, химиотерапия и химиопрафилактика вирусных инфекций. – Материалы обьедтненной сессии отделов гегиены, микробиологии и эпидемиологии АМК СССР и Бел НИИЭМ, ноябрь 1974. – С.3 – 9.
Вотяков В.И./ К вопросу опрделения экспереминтальной химиотерапии вирусных инфекий./ Методические проблемы эксперементальной химиотерапии вирусных инфекций. – Минск, 1980.– С.3– 19.
Колимнец А.Г.,Протас И.И./ Аспекты специфической терапии герпетического поражения ЦНС// Здравоох. Беларуссии. 1987. - №5. – С. 6 – 10
Львов Н.Д., Самойлович У.О., Баринский И.Ф. Комбинированная терапия герпесвирусных инфекций (эксперементальные и клинические данные): Обзор// Вопр. вирусологии. – 1992. – Т. 37. - № 1. – С. 8 – 16.
Коломинец А.Г., Малечив Ю.К., Коломинец Н.Г. и др / Вирус простого герпес и его роль в потологии человека/. – Минск: Наука и техника, 1986. – 226с.
Грпес. Шубладзе А.К., Маевская Т.М. – М: Медицина, 1971. -239с.
Баринский И.Ф., Герпес // Общая частная вирусология/ Под. ред. В.М. Жданова, С.Ф. Гайдамович. – 1982. Т. 2. – С. 375 – 413.
Chang T.W. Herpes simplex virus infection // Int. J. Dermotol. – 1983. – Vol. 22. - №1. – Р. 17.
Fiala M. Multi-step pathogenesis of AIDS-role of cytomtgalovirus//Res. Immunol. – 1991. Vol. – 142. - №2. – Р. 87 -95.
Umeh R.E., Herpes zoster ophthalmuicus and HIV infecnion in Nigeria // Int. J. STD AIDS. – 1998. Vol. 9. - №8. – Р. 476 – 479.
Майчук Ю.Ф., Вирусные заболевание глаз. – М.: Медицина. 1981. – 272с.
Посевая Т.А., Баринский И.Ф., / Генитальная герпес и рак шейки матки: Обзор// Вопр. вирусологии. – 1983. – Т. 28. - №5- С. 518 – 530.
Lerner A.M. Clinical management of herpes virus infecnions // Management Infect. Dis. Clin. Pract. L. – 1982. – P. 263 – 270.
Самгин М.А, Клиническое особенности и иммунологическая терапия рецидивирующего герпеса: Автореф. дис… канд. мед. наук. – М. – 1969.- 15с.
Потекаев Н.С., Самгин М.А. Особености клинического течения простого рецидивирующего герпеса// Сов. мед. – 1983. - №6. – С. 79 – 82.
Leon M., Alecu M., Common Cs. / Ceucetary immunologice in herpesu recidivant altanue-mucos// Dermatovenerologia. – 1987. – Vol. 32 - №3. Р. 161 – 172.
Мельниченко Э.М., /рецидивирующий герпетический стоматит у детей: Дис. докт. мед. наук. – Минск. – 1985. – 345с.
Мезгильбаева Д.М., Мергембаева Х.С. /Клиника и диагностика рецидивирующего герпеса полости рта /Профилактика и лечение стоматологических заболеваний. –А.А. – 1985. – С. 56 -58.
Docherty J.J., Chopan M. The latent herpes simplex virus//Bacteriol. Rev. (Wash.) – 1974. Vol. 38. - №4. – Р. 337 – 355.
Салганик Р.А., Трухачев А.А., Ватилина Т.А. Противовирусное действие ДНКазы и РНКазы //Ингибиторы вирусной активности. - Рига. - 1972. – С. 147 – 152.
Бочаров А.Ф., Пресистенция вирусов: - автореф. дис. докт. мед. наук. – М. – 1976. – 33с.
Анджапаридзе О.Г., Богомолова Н.Н., Борискин Ю.С. Пресистенция вирусов// М.: Медицина . – 1984. – 252с.
Зайцева Н.С., Муравьева Г.В., Фурер М.Н. и др. / О значении интерферона и антител в патогенезе герпеса глаз //Вест. Офтольмологии. - 1976.- №3. – С. – 39 - 43.
Mann D.B., Hilly M.D./ Antibody response to herpes simplex virus type 1 polipeptides and recurrent infection//Pediatr. -1982. –Vol. 16.–P.176- 180.
Антонова Н.И. Гумморальный иммунитет к вирусу простого у детей и взрослых //Педиатрия. – 1979. - №1. – С. 18 – 20.
Слепова О.С., Муравьева Г.В., Зайцева Н.С. / Реакция спецефического иммунитета при герпетической инфекции глаз// Вопр. вирусол. – 1981. - №2. С. – 196 – 200.
Nagafuchi S. / Analisis of protective mechanism against herpes simplex virus infection in mice // Fukuoka acta Med. –1980. –Vol. 71. -№7. –Р. 353 – 364.
Easty D.L., Carter C., Fuk A. / Sustematic immynity in herpetic keratitis //Brit.J. Ophtamol. – 1981. –Vol. 65. – P. 82 -88.
Lopes C., O’Reily R.I./ Cell-mediated immune responses in recurrent herpes virus infection: lymphocyte proliferation assay //J.Immunol. -1977. –Vol.
Hill T.J., Harbour D.A., Blith W.A. Isolation of herpes simplex virus form the skin of clinically normal mice during latent infection// J. Gen. virol.- 1980.- Vol. 47. – P. 205 - 207.
Красильников А.П. Проблема иммунитета хронической инфекции//Вопр. иммунологии: Респ. Межвед.сб.науч. работ. – Минск. -1979.
Тимпнер К.Д., Нойхаус Ф. Иммунологическая недостаточность у детей: (симптоматика, распознавание и личение иммуноглобулинами) Пер. с нем. А.Г. Румянцев, - М.: Медицина. – 1979. – 207с.
Бернет Ф. Клеточная иммунология / перев с англ. – М.: Мир. - 1971. – 537с.
Пертов Р.В. Иммунология и иммуногенетика. – М.: Медицина. – 1976. – 366с.
Беклемишев Н.Д. Иммунопатология, иммунорегулятция. – М.: Медицина. – 1986. – 256с.
Мальханов В.Б. Изучение «активных» розеткообразующих Т – лимфоцитов при офтальмогерпесе. // Вопр. вирусол. – 1981.- №4. –С. 493- 495.
Rainhers E., Schossemann S.F. / Regulation of the immune response induced and supressor T-lymphocyte subsets in human beinge // N. Engl.J.Med. – 1980. – Vol. 30. – P. 370 – 373.
Favila L., Nowes E.L., Taylor W et al./ An adortive cell traansfer system for the evalution of herpes simplex virus in mice //Clin.exp.Immunol.- 1982. – Vol. 48. – P. 307 – 314.
Горизонтов П.Д. Гомеостаз.- М.: Медицина. – 1981. – 576с.
Чередеев А.Н. Количественная и функциональная оценка Т- и В- систем иммунитета у человека // Итоги науки и техники ВИНИТИ. -Серия иммунология. Общие вопросы патологии. – М. 1976. Т.4. –С. 124 - 160.
Семенова Т.Б., Посевая Т.А., Карпович Л.Г. и др. / состояние противовиусного иммунитета у больных рецидивирующим герпесом / Вестник дерматол. и вирусол. – 1987. - №6. –С. 43 – 47.
Ribatic V., Glido D. / Immunology of herpes disease // Period. Biol. – 1986. – Vol. 88. – Suppl. №1/А. – Р. 419 – 421.
Nach A.A. Cell-mediated immune respase in herpes simplex virus infected mice // Immunol. Nevros. System. Infect. Amsterdam, e.a. - 1983. – P. 185 - 187.
Гребенюк В.Н. Рецидивирующий генетальный герпес. Клиника, особенности имунореактивности, лечение: Автофер. дисс.. докт.мед.наук. – М. – 1983. -27с.
Семенова Т.Б. / Комплексные методы лечения больных часто рецидивирующими формами простого герпеса с учетом течения заболевания. – Автореф. дисс… канд. мед. наук. – М. – 1985 – 7с.
Бикбулатов Р.М., Демидова С.А., Лярская Г.Я. и др. / Факторы клеточного иммунитета в патогенезе рецидивов хронической герпетической инфекции // Вопр. вирусологии. – 1982. - №4. –С. 104 -106.
Банченко Г.В., Байкова Р.А., Лялина М.И. и др./ Опыт местной терапии хронических форм стоматита // Экспериментаьная и клиническая стоматология. – М. – 1975- С. 99 – 101.
Сосин Г.П., Латышева С.В., Андреева О.Т. Эффективность некоторых антивирусных препаратов при лечении рецидивирующего герпетического стоматита. –Здравох. Беларуссии. – 1988. - №1. С. – 73 – 80.
Александрова Л.Л., Бикбулатов Р.М., Ершов Ф.И. и др./Применеие мегасиновой мази для лечения рецидивирующего герпетического стоматита// Сб. Бел. НИИЭМ. –Минск. – 1987.
Тарашкевич З.Ш. Применеие новых препаратов инетрферона при лечения герпетического стоматита у дтей: Дис… канд.мед.наук. –М. -1990.- 145с.
Самгин М.А., Баринский И.Ф., Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммуномодулирующая терапия больных с заболеваниями органов дыхания: Метод. Реком. – Киев. – 1982. – 28с.
Nicholson K/G/ /Antiviral therapy Varicella-zoster virus infections? Herpes labialis and mucocutaneus herpes and cytomegalovirus infection //Lancet.- 1984. – Vol. 2. - №8404. – Р. 677 – 681.
Инструкция по примнению циклоферна. Утверждена Фармакологическим Государственным Комитетом Минздрава России-8 октября 1998.
Segal A.W., Levi A.I., Loewi G. /Levamisole in the treatmet of disease// Lancet. – 1977. – Vol.8. – P. 382 – 384.
Байчук Н.В., Бурдейный А.П., Тананиева А.Г. / Агранулоцитоз при лечении левамизолом //Терап.архив. -1979. №9. –С. 113- 117.
Фарбер Н.А. / Клиническое применение левамизола - перспективы и предостережения //Терап. архив. -1980. -№1. –С. 95 – 100.
Мощик К.В., Гребенюк В.Н./ терапевтический эффект левамилола- при генетальным герпесе //Индукторы интерферона. – М. -1982.-С.166-173.
Asquit P. / Clinical use of levamisol //Recent advaices in clinical immunology. – Edinburg. – 1980. –P. 448 -475.
Баринский И.Ф., Шубладзе А.К. / Этиология хронических вирусных нейроинфекций. –М.: Медицина. – 1984. -165с.
Новицкий В.Н., Пушкарская Н.Л., Баринский И.Ф./ Герпетические вакцины: Обзор //Вопр. вирусол. – 1987. –Т. 32. -№3. – С. 261 -271.
Временная фармакопейная статья ВФС РК 42 -146 -99.
Ойвин И.А. Статистическая обработка результатов
эксперементальных исследований // Патологическая физиология и эксперим.
Терап//.-1964. – 361с.
Каральник Б.В. Эритроцитарные диагностикумы. М., - 1976г.
Sanderson C.J., Wilson D.V. A simple method for coupling proteins to insoludle polysaccharides //Immunol. – 1971. Vol. – 20. - №8. - Р. 1061.
Шамардин В.А., Каральник Б.В. Способ сенсибилизации эритроцитов // А.С. СССР 614377 – Б.И. - №25. – 1978.
Дуйсенова А.К., Каральник Б.В., Денисова Т.Г., Курманова Г.М. Сопоставление клинических проявлений и диагностических тестов при хроническим бруцеллезе //Мед. журнал Казахстана.- 2001. - №3 (12). –С. 14- 17.
Каральник Б.В., Денисова Т.Г., Кешилева З.Б. и др. Антигенсвязывающие лимфоциты и антитела в диагностике сифилиса// Инфекции, препедающиеся половым путем. – М. -1999. -№5. –С.34-36.
A. Boym. Separation of leucocytes form blood, bone mazzow//J. Clin. Lab. Invest. – 1968. – 21 – Suppl. 97 –P.1 -109.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
С.Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ... ... ... ... ... ... ... ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Вакцинаны алу және ... ... ... вакцина)»
5 курстың, 502 топ студенті мамандығы
040800 «Медико - биологиялық іс»
Тоқсанбаев ... ... ... ... Данияр Русланович
Норма-бақылау_____________________________________________
Алматы 2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
............................................ 5
1 ТАРАУ. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ……………………………………………… 8
1.1. Созылмаы герпес вирусы ... ... ... емі мен ... 8
1.2. ҚГВ адам ағзасына ену жолдары……………………………………… ... ... ... ... 15
2 ... ... БӨЛІМ………………………………………. 21
2.1. Материалдар……………………………………………………………….. 21
2.2. Реагенттер……………………………………………………………………23
2.2.1. Интерферон индукторы………………………………………………….23
2.2.2. Сарысулық интерферондар……………………………………………...23
2.2.3. Тауық және қой ... ... ... ... Жасушаны дақылдандыруға арналған пластикалық
панельдерді өңдеу………………………………………………………..……...24
2.3.2. Вирустарды ... ... ... ... ……………………………………..………26
3.1. Эритроцитарлық антигендік диагностикумды дайындау………………26
3.1.1. ҚГВ вирустарын бөліп алу (сенситинді алу) ... ҚГВ- на ... ... ... ... ... дайындау және фиксациялау…………………...……28
3.1.4. Антигеннің оптимальді гемосензибилиздеуші дозасын анықтау…...…29
3.1.5. ҚГВ- ң антигендерінің гемосенсибилизациясына
оптимальды реагенттерді таңдау………………………………………...……..30
3.1.6. Герпес ... ... ... мен
сезімталдығын анықтау………………………………………………………….31
3.1.7. Диагностикумның қорытынды ... ... ... ... вирусы (ҚГВ) жұқтырылған
қояндар мен лабиальды және жыныстық герпес жұқтырылған
науқастардағы иммунореагентті жасап шығару және антиген
байланыстыру ... (АБЛ) ... ... ... зерттеу……………………………………………………....33
3.3. Герпестік вакцинаны алу үшін клиникаға дейінгі зерттеу……….………35
3.3.1. Штаммға сипаттама ……………………………………………………...35
3.3.2. Вирустың ... ... Әр ... ... ... ... ... өсу (тропизмі)………37
3.4. Герпестік вакцинаны дайындаудың регламенті……………………….….39
3.5. Герпестік ... ... ... ... 3.5.2. ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………………...44
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
АБЛ – антиген байланыстырушы лимфоциттер
НАВ – Ньюкасл ауруының вирусы
ВСВ – везикулярлық ... ... – 1- ... ... ... ... ... – 2- қарапайым герпес вирусының екінші типі
ҚГ – қайталамалы герпес
ПГАР – пассивті гемагглютинация реакциясы
НГАР – нейтралды гемагглютинация реакциясы
ТЭФ 1 – ... ... ...... ... ... – адам эмбрионының фибробласты
RD – адамның рабдомиосаркома жасушасы
ЭР – эритроцитарлық диагностикум
АИТВ – адамның иммунды тапшылық вирусы
ЖИТС – жүре ... ... ... ... вирусы
АЦВ – ацикловир
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі таңда дүние жүзінің ... ... ... ... ... ... үлкен
жетістіктерге жетті. Мысал: ... ... ... ... ... ... ... ауыруларының өршуінің толық алдын
алуында жетістіктерге ... ... осы ... ... мәселелерінің
бірі созылмалы вирустық инфекциялар болып ... А.Г. ... В.М. ... (1991) /1/ ... адамның иммун жетіспеушілік
вирусы, тұмау вирусы, гепатит ... ... ... ... ... XXI ... негізгі вирустық ауыруларының қоздрңыштары болып
табылады.
Қарапайым герпес ... (ҚГВ) ... ... кең ... елде ... вирусымен ауыратын науқас санының көбеюі әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың нашарлығына байланысты болатыны анықталды (50% ... ... ... ... ... 70 жылдарынан бастап қарасақ дамыған елдерде герпес
вирусының қайталамалы және ... ... ... ... саны ... /6/. ҚГВ мен ... ауырулар, адамның иммунды тапшылық
вирустық инфекциясының (АИТВ) маркері ... ... ... /7,8,9/.
Қазақстанда герпес вирусының инфекциясымен ауыратын науқастарды
статистикалық есепке алу ... Г.К. ... ... ... ... ... 0,5 тен 5,2 ... кездеседі. Әрине бұл
жерде 100 мыңға жуық елді- мекен айқын ... ... ... ... кең ... серологиялық зерттеулер жүргізуге (аудан,
ауылдарда, жас балалар арасында) ... ... бар, ... ... ... ... диагностикалауда дәрігерлерге көптеген
қиындықтар туады. Өйткені бұл жерде дифференциялдық ... ... ... ... мен ... кездеседі /11/.
Бұл жерде науқастың қан құрамындағы лимфоциттердің санына көңіл аудару
керек.
Вирустың ... ... ... ҚГВ ағзада өмір бойы
сақталады. Ол иесінің жасушаларында (көбінесе нерв ... ... ДНҚ ... өмір ... /12, 13, 14, 1516, 17, ... қасиетке ие бола тұра, ҚГВ теріні және кілегей
қабықтарын ... ... және ... ... ... ... кератиттер), ауыз ... ... ... ҚГВ туу кезінде немесе жүктілік кезінде поталогиялар шақырады.
Көбіне спонтандық абортпен ... ... ... немесе жаңа
туылған нәрестеде инфекция генерализациясын шақырады (И.Ф. Баринский 1986)
/12/. Сонымен бірге генитальдық герпестің ... ... ... ... ... ... көптеген химиопепараттар жағымсыз әсерінің ... ... ... Сонымен қатар созылмалы герпестік ... ... ... ... ... ... ... және профилактикалық мақсатта
қолданылмайды /23, ... ... ... ... ... ... герпестік вакциналарды қолданады. Ал, Батыс Европада герпестік
вакцинаны, герпес вирусы ... ... ... ... ... ем үшін де ... дәріханаларында шетелден келген герпестік вакциналар,
олардың бағалары да қымбат әрі ... ... ... ... ... ... және ... қол жетімді вакцинаны ... ... осы ... ... ... герпес вирусы
инфекциясын диагностикалау, профилактикасы мен ... үшін ... ... ... Бұл ... жету үшін ... ... қойылады:
1. Қайталамалы лабиальды және генитальді герпеспен ауыратын науқастан
ҚГВ штаммын бөліп алып, оның ... ... ... ... ... ... ... антиген байланыстырушы диагностикумын дайындау.
Лабиальды және генитальды қайталамалы ... ... ... қояндарда АБЛ -ң түзілуін бақылау.
3. Герпестік вакцинаға клиникаға ... ... ... ... ... және құрылымы
Диплом жұмысы кіріспеден , әдебиетке шолу , өзіндік зерттеулерден,
сондай- ақ алынған нәтижелердің талқылануынан, қорытындыдан және
қолданылған ... ... ... Жазба компьютерлік машина
әріптерімен жазылып, бес (5) кестеден және алты (6) диаграммадан құрылған.
1 ТАРАУ. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1. ... ... ... ... ... ... емі мен профилактикасы.
Герпес – адамдағы ең жылдам ... ... ... ... ... ... ... елде герпес
вирусымен ауыратын (жұқтырылған) адамдардың 50- 100% ... ... ... ... ... /6, 7, 25-28/. ... ... сақтау ұйымының ... ... ҚГВ ... ... ... ... (өлім санының көптігі) тұмау
вирусынан кейін ... ... , жыл ... ... 98млн ... 8,5-9,0 млн генетиальді қайталамалы герпеспен, ... ... және 500000 адам ... ... ҚГИ - ВИЧ -тің ... ... біле тұра, жыл сайын ҚГИ ауыратын
адамдарды тіркеу, есепке алу ... /29,30/. ... ... ... әр ... тері ... ... қабықтарын, паринхиматозды ағзаларды ОЖЖ зақымдайтын
онкогендік қасиет көрсететін қауіпті инфекция /31,32,32/.
1.2. ҚГВ адам ... ену ... адам ... әртүрлі жолдармен өтеді.
- жарақаттанған тері арқылы
- кілегей қабықтары
- көздің коньюктивасы ... ... және ... ... ... ... ол ... қаптап тұрған 12 капсамерден тұратын
капситтен тұрады. Ішкі қабаты белоктан тұрады, оның сыртында 2 тізбекті ДНҚ
болады. ДНҚ мен ... ... ... ... ... ... мен липпопротейдтерден тұрады. ҚГВ-1типі 20% ... ... ... көзі ішкі ... ... ... табылады. ҚГВ 1-
типі адамның көз, тері бөлімдерін зақымдайтыны дәлелденген. Ал ҚГВ 2-типі
урогенетиальдық жолдарды ... . Адам ... бір рет ... ... ... шақырып, өмір бойы адам ағзасында сақталады.
Ағзаның қабынып бастауы ... ... ... ... ... ... гематогенді немесе лимфогенді жолдармен таралады. ҚГВ таралуы
құтыру мен ... ... өте ... ... ... ... вирусты ДНҚ ретінде орналасады ганглиден вирусқа ... ... жою ... ... ҚГВ жасырын кезеңінде, ол
иесінің иммундық жүйесінің ... ... және ... ... ... ... тасымалдаушылар көп кездеседі. Клиникалық көрінісі
жоқ науқастардың ауыз аймағынан алынған материалдан 5% жуық ... ... ҚГВ ... ... ... ... ошағымен
басталады, көп адамдардың иммундық жүйесі вирустың жасырын персистентті
белсенділігін ... ... және ... өршуінің алдын алады. ... ... ... ... жүйесінің бұзылуы,
қайталамалы герпес вирусының өршуіне ... ... ... ... ... бірақ оған әр түрлі факторлар әсер ... ... ... ... ... гармон өзгерісінен болатын аурулар
және жүйкелік стресстер, ... ... ... ... ... Осы ... ... ағза вирус балансы бұзылады. ... ... тері және ... ... өзгерісі байқалады. (жарақат,
УФ сәулелерінен кейінгі ... ... ... ... ұштарының
тітіркенуі, нейрондағы реплекация, теріде және шырышты ... ... ... ... туады.
Вирустық жұқпалы ауруларда иммундық жауап сөзсіз вирусқа қарсы немесе
ағзаның зақымдалған ... ... ... ... жүйенің
гумаральдық және жасушалық механизмі ... ... ... ... ... ... тоқтатады және клетканың иммундық
цитолизін шақырады, ... ... ... ... ... 42/.
Герпеске қарсы вирусты бейтараптандыратын және комплемент
байланыстырушы ... ... ҚГВ ... ... 6-7 ... кейін
түзіледі, 2- 3 аптада жоғарғы шегіне жетіп, сол күйінде қалады /43, 44/ ... ... ... ... ... ... ... Ағзаның вирусқа қарсы иммундық жауабы 2 фазадан ... ... ... ... ... және табиғи киллерлерді
белсендіреді.
Табиғи киллерлер - олар үлкен түйіршікті ... Ол ... және ... ... қарсы әсер көрсетеді. Олар
сүйек кемігінде түзіледі және ... ... ... ... ... алғашқы кезеңінде индуцирленген вирустық
интерферонның әсерінен ... ... ... ... ... ағзада вирустың көбеюі кезінде, бірқатар ... іске ... ... ... ... ... ... СД 4, СД 8 – цитостатикалық супрессорлар ... ... ... герпеске қарсы ... ... және ... азайтып отыра алатын қасиетке ие, /45,46/ ... ... ... мен ... ... ... комплексін Фс-
рецепторларымен бірге жұқтырылған (инфицирленген) ... ... ... ... ағзаға енуіне антиденелер кері ... ... ... ... ... ... ... кейін 4-6 апта өткен соң антидененің өндірілуі максимальды
шегіне жетеді. Реинфекция және қайталамалы ... ... ... күрт өзгерісі байқалмайды. ҚГВ активтілігі, ... ... ... ... ҚГВ-ң пайда болуы бүгінгі
күнге ... ... ... ... мына ... әсер ... ... экзогенді, эндогенді факторлар және жасушалық ... /47,48/. ... адам ... емделу кезінде ,
ағзалардың ... ... ... ... ... ... жаңа пйда ... қатерлі ісіктерді емдегенде ауыр ... ... ... ... болады /49/. Жедел вирустық ... ... ... ... ол антиденелер ... ... ... ... ... ... ... тоқтатуға және ... ... ... ... механизмнің әсері үлкен /50/. ... ... ... ... ... ... жүйе зақымданса, сонша жасушалық ... де ... ... иммунитеттің факторлары, ағзадағы виустың репликациясы мен
диссеминациясын бақылап отырады және ... ... ... ... Жасушалық иммунитеттің реакциясы макрофагтардың
көшуі мен ... ... ... ... ... ... ... функциясын лимфоциттер атқарады /53,
54, 55/. Сонымен ҚГВ ... ... ... ... Т- ... Т- ... ... және сапалық өзгерістері, герпес
инфекциясының клиникалық ағымын ... ... /56, 57, ... ... ... 3 ... классын ажыратады :
1) Т - лимфоциттер
2) В - лимфоциттер
3) ... ... ... ... ... қорғаныс рөлін жасушалық иммунитет
атқарады, ол созылмалы ... ... ... ... рөль ... Ауыз ... ... герпесі кезінде
иммундыкомпонентті жасушаның сандық және ... ... Т- ... саны және ЕАС - жсушасындағы С 3 компонентінің
саны ... ... ... ... ... иммундық жүйелрдің
компоненттерінің саны мен сау адамның жасушасын ... ... ... ... ... Е – РОК ... ... авторлардың пікірінше ҚГВ жұқтырған ... ... ... саны ... болса да, Т- ... ... ... Яғни Т – ... саны ... алғашқы сатысында Т - ... ... ... ... ... ... ҚГВ 1- ... жануарларға тәжірибе жасағанда ... ... ... ... ... ... баяу ... және лимфоциттердің түзілуі байқалады /59,63/.
Қайталамалы ... (ҚГ) ... ... ... баға беру үшін ... бар ... лимфоциттік
in vitro қолданылады ( арнайылығы жоқ антигендерге де ... ... ... ... ... ... ... түзілуіне әсер еткенін ... ... ... ... ... ... инфекция
жұққаннан кейін 1 - 3 ... соң , ... ... ... Қайталамалы герпестің ауыр ағымы кезінде
( ... өршу ... ... ... ... ... ... реакциясы төмендейді.
Ремиссия кезеңінде лимфоциттердің функциональдық ... ... ... пікірінше ҚГВ патогенезінде ... ... ... ( киллерлер) атқарады және ... ... ... бірінші фазасы ретінде ... мен ... ... ... ... ... (ТК) ... жұқтырылғаннан кейін 24 сағат ішінде арнайылығы
бар иммундық антиденелер мен ... ... ... ... антигендік стимуляцияға әсер ... . ... ... лимфоциттер популяциясының цитотоксикалық активтілігінің
төмендігі ... ... ... ... ... басым бөлігі макрофагтармен
беріледі.
П .Н. Косяковтың мәліметіне ... ... ... ... ... ... ... барлық
жасушаларда аяқталған фагоцитоз болмайды. Қайталамалы герпес кезіндегі
арнайы ... ... , ... ... жасушаның
мембрана бетінің өзгерісіне байланысты. ... ... ... ... , ... ... бар ісік антигені ,
вирустың ... бар ... ... ... ... пайда болады. Соңғы шешуші және ... ... ... қабатына қарсы және жұқтырылған ... ... ... ... ... ... герпес
кезінде М, А, С иммуноглобулиндерінің тізбектелген ... ... ... ... ... ... ... А, С секреторлық имуноглобулиндердің азайғанын және ... ... ... ... ... байқаймыз. С.В.
Латышевтың ... ... де Ig А ... ... байқалады.
Науқас адамның қан сарысуындағы және ... Ig ... сау ... ... жоқ. ... ... секреторлық Ig А пайда ... бұл ... ... ... ... ... ... жасушаның функциясының бұзылысы. Вирус тасымалдаушылардың
3/1 –де ... ... ... ... ... ... пайда болады. Көптеген ғалымдардың пікірінше
қайталамалы герпестік ... орта және ауыр ... ... ... ... ... ... бласттасымалдануының төмен деңгейі және
ҚГВ спецификалық гемоглютининдеуші ... ... ... Ig Е ... ... Соңына келгенде
секреторлық иммуноглобулиндердің барлық ... ... ... ... ... ... пікірінше герпестік инфекция ... ... ... ... ... ... ... бұзылысы. Ол ... ... мен ... ... ... мен ... ... герпес ... ... ... ... анықталды.
Біріншілік және қайталамалы герпес ... көз ... және қан ... ... титрінің төмендеуі
байқалады.
П.Л.Джуминго мен ... ... ... ... қан ... ... және ... интерферондарының
өнімдерін зертегенде 46 науқастың 26 ... ... ... байқаған. Ал гамма интерферонының түзілуінің
титрі ... ... Осы ... ... ... ... ... қан жасушасында интерферон
деңгейінің төмен ... ... ... ... жекеленген лимфоциттердің ... ... ... ... ... ... дозасы Т- хелпердің пролиферациясын бәсеңдетеді ... ... ... табиғи киллерлердің (ТК)
функциональдық ... ... ... ... ... ... ... антидене пайда ... ... ... ... болады.
А.Бочарова мен М.Лялинаның ... ... ... ... ... ... ағзасында интерферонның
түзілу көрсеткіші ... ... ... ... ... 8 ден 1: 28 дейін ... ... ... 1:294 тен 1: 676 ... ... ... ... ... ... жоғарылайды. Герпес инфекциясын
жұқтырған науқастың ағзасында ... ... ... пен ... спецификалық және ... ... ... теңдік пайда болады.
Ғалымдардың зерттеулерінің нәтижелеріне қарасақ ... ... ... пен ... ... көп ... Негізінен ҚГВ, варицелла- зостер ,цитомегаловирус ең алғаш
рет АИТВ жұқтырылған ... ... ... ... ... ... герпстік инфекцияның ауыр түрі ... ... ... герпестің ... ... ... ауыратын адамдардың жоғарғы
көрсеткіші : дәрілік – заттардың әсерінің ... , ҚГВ ... ... ... ... көрсетеді. Герпес инфекциясының
профилактикасы мен емі ... ... ... ... бірі ... ... қарсы химиопрепараттар - бұл вирус ... ... ... ... ... вирустың жасушаға
енуіне тосқауыл болатын , ... ... ... ... ... ... дәрілік заттар . ... ... ... ... химиотерапевтикалық заттар
жеткілікті. Оларға : ... 0,05 % ... 0,5 % ... ... 0,5 % ... т .б), ... ( ... , апизарин
) 1 % бромуридин ерітіндісі және ДНҚ - аза , ... ... Осы ... ... ... көңіл
аудартатындары ДНҚ - аза мен ... ДНҚ – аза ... ... вирусқа қарсы препарат болып табылады.
ДНҚ- ... ... ... ... бірінші күні
бұлшықетке 10 мг , ... 25 мг , 50 мг 10 курс ... ... ... ... 2 рет) Иммунжетіспеушілікті
емдеу кезінде левамизол өзін ... ... ... аптасына 150 мг 2 реттен 1- 1,5 ай ... ... ауыз ... ... ауруларына қарсы жаңа ... көп. ... жаңа ... ... (АЦВ)
мен завиракс жатады. Олар гуаниннің ... ... ... құрамы 2- гидроксиметилгуаниннен тұрады. Қайталамалы герпес
кезінде ... ... 2% ... ... ... нәтижелері
бойынша ацикловирдің ... ... ... ... ... ... ... Шет елдердің жұмыстары бойынша
АЦВ герпес инфекциясына қарсы ... ... ... ... – ге ... сау ... сзімтал болмайды. ... ... ... қосылысы ағзаға эффективті әсер ... АЦВ - ... мг ... 1 кг дене ... ... ... 1 ... ішіне енгізеді. Бірақ бұл препарат ҚГИ – на ... ... ... ... АЦВ - дің 0,1- 0,2 гр ... 5 ... күн ... Сонда вирустың көбеюі ... ... шығу ... ... , ... симптомдарының
көрінісі төмендейді. Жаңа ... ... ... ... ... , оның ... ациловидің L - ... ... ... ... болып табылады. Клиникалық
эффективтілігі бойынша ... ... Оны 500 мг ... 1 -2 рет ... ... енгізеді. 5- 7 ... - ... ... , ол ... ... ... әсер ... Бірақ оны гемато - және
гепато токсикалық ... үшін ... ... қолданады.
Қазіргі кезде Дүние жүзі ... ҚГВ ... ... ... ... ... герпестік
инфекциямен күресу ... ... мен ... ... зор. ... ... токсикалық әсері ... ... ... ... ... перманенттік түрін емдеуге фамцикловирді
қолданады. ... ... 0,25 гр, ... 2 ... 5 ... Көп ... бонафтонның ( 6 – бром, 1, 2 ... мен ... ... ... ... ҚГВ кезінде ағзаның спецификалық ... ... ... оларды көп ... ... ... активтілігі 10 нан ... мл ... ... ... ... 160- 320 ... дейін жеткен және сол ... ... ... ... ... ... ... 50- 150
мг/тәулігіне 5-7 күн қабылдайды. Және ҚГ ... 0,5% ... ... болады. Оны қабыну ошағына күніне 2- 3 реттен
5-7 күн ... ... ... ... ГИ- нан ... ... ... тумай отыр. Олардың ... ... ... ... ... және созылмалы герпестік инфекцияны
емдеуге ... ... ... ҚГВ ... ... ... инфекция кезіндегі ағзаның иммуналогиялық
өзгрісін ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік туды.Яғни
иммунобиологиялық препараттармен емдеу. Бұл препараттардың ... ... ... ... ... тұруда маңызы жоғары.
В.Н.Молотков,Е.Ф.Чернушенко,Л.С.Когосова иммуностимуляторлардың ... ... ... ... ... ... продигиозан )
2) табиғи текті (тимус препараттары , нуклейн ... ... ... заттар (левамизол, диуцифон, зиксорин )
4) лимфокиндер (интерферон, медиаторлар )
Қазіргі кезде иммуномодуляторлардың ішінде интерферон ... ... ... Көптеген зерттеулердің нәтижесінде герпестік инфекция
кезінде ... және ... ... ... ... ... анықталды. Оларға поли ( Г) , поли (Ц) ( полигуацил) ,
полудан , ... ... ... ... метилурацил жатады
/71,72/. Қайталамалы герпес кезінде ... ... ... ... ... ... ... интерферон
өнімдерінің көптеген вирусқа қарсы химиопрепараттардан артықшылығы , ... ... ... ... таңдамалы әсер көрсетеді
және иесінің жасушусына ... әсер ... ... ... инфекцияны емдеу үшін ... ... ... – циклоферон қолданылуда. Кесте ... 0,25 мг 10 ... ... Циклоферонды ГИ – ның
алғашқы сатысында қолданған ... әсер ... Ал ... ... ... басқа герпеске қарсы препараттарды қолданған
жөн/73/.
Тәжірибеде және ... ... ... интерфероногендік
және иммуномодуляциялық қасиеті анықталған . бұл ... ... ... ... ... тері ... ... герпес , пародонт ауруында қолданғанда эффективтілігі
жоғары ... ... ... ... ... емдегенде қабыну ошағындағы қызару , бөрпелердің ... ҚГВ ... ... ... байқалған./74/
О.А.Заворохиннің мәліметі бойынша интерферон индукторын ... ... ... НАВ , екі спиральды РНҚ , метронидазолдың
поливинилпирролидоны ) теңіз ... ... ... ... баяу ... ... көрініс береді.
Д.М.Ермекованың зерттеулерінің көрсеткіші бойынша егеуқұйрық ... ... ... интерферонының индукциясы күңгірт
жасушалардың ... ... және ...... ... әсер ... ішіндегі дибазолды ауыз арқылы ( пероральды)
енгізгенде эндогенді Интерферон (ИФН) өндірілуі байқалған. Яғни ... ... ... бар. Бұл ... ... ... левамизол
және басқада препараттар имидазолдың туындылары болып ... мен ... ... сынақ жүргізгенде, бұл препараттар
қайталамалы ... ... ... ... әсер ... препараттармен емдегеннен кейін ... ... және ... клиникалық көріністерінің ... ... ... ... ... 4- 5 ... жойылуы
байқалады. Бірақ емделу курсы ұзақ ... ... ( 3- 5 ... ... көп қолданғанда ағзаға жанама әсер көрсететіні
байқалған . Segal et al /74/ ... ... ... ... 3% пен 22% ... ... Левамизолмен емдегенде грипке
ұқсас синдромдар, иммунды ... ... , ... ... көрсетуі мүмкін./75/ Сонымен қатар бұл ... ауыр ... қан ... көп ... ... ... ... ./76,77/ Бұл препарат жоғары
токсикалық улылығы үшін көп ... ... ... ... ... ең ... ... түрі вакцинотерапия болып табылады. әр түрлі
сынақтар мен ... ... ... ... ... ... екндігін көрсетеді./79,80/
Вакцинотерапияны негізгі қолдану көрсеткіші ... ... ... және ауыр ... ҚГВ ауыз ... , көз , генитали ,
теріге шығуы. ... ... ... ... ... : ... иммунитетті қалпына келтіреді, ... ... , Ig Е ... ... және ... на иммундық жүйе мен терінің жоғары сезімталдығының баяу ... ... ... ерін және гениталии ... ... ... ... үшін ... Ig ... екнін айтқан. Оны 3 мл 5 рет ... ... ... ( 10 күн ... 4- 6 апта сайын ... ... ... керек. Бұл препаратты қолданғанда инфекция ошағындағы
ауыру сезімі жойылған , ... ... ... ... , ... 3-4 есе ... . ( 2 ... жоғары ) Иммуноглобулинмен
емдегенен кейін 2 апта ... ... ... қарсы вакцина
енгізген . ( 5 иньекциядан 2 курс ) Препараттың ... ... ... ... ... ... ағымының қысқарғанын ,
науқас жағдайының жақсарғанын байқатады.
Қазақстанда алғаш рет ... ... ... еңбегінің
арқасында эффективтілігі жоғары препарат - бактериялық ... ... ... ( БСИИ ). Оны ағзаға енгізгенде α және ... ... ... ./81/ ... ... бұл ... аймағының және офтальмогерпестің емінде эффективтілігі жоғары
екендігі ... ... ... этиологиясы герпестік
ауруларға ұқсас барлық ауруларды ... ... ... ... ... ... Материалдар
Вирустар.Қолданылған вирустар: тышқанның энцефаломиокардит вирусы (
ЭМК ), Ньюкасл ... ... ... везикулярлық стоматит ... Бұл ... ... ... ... институтының
вирустар штамының музейінен алынған. ҚГВ штаммын ( ... ... ... ... және ... ... жұқтырған науқастын
жағынды алып оны ... ... ... ... алған.
НАВ 9-11 күндік тауық эмбрионына жұқтыру ... іске ... үшін ... әр ... ... ... қосып оны
аллантойстық бөлігіне ... ... 48 ... 37°С
температурада инкубациялайды. ... ... ... ... алып оны
-20°С температурада сақтайды.
Жасушалар. Адам ... ... (АЭФ ... ... ... ... бір қабаттық жасушалық
дақылын О.Г.Анджапридзе ұсынған трипсинизация ... ... ... ... 199 ... ортасында немесе антибиотик және ... қара ... ... ... ... Игла ... ... өсіреді . 3-4 тәулік өткеннен кейін ... 0,25% ... мен ... ( 1: 4 ) қоспасы арқылы
матрастардан бөліп ... ... ... 3-4 х 10 жасуша\мл
концентрациясына ... өсу ... ... ... ... ... пипетка арқылы «Limdro», «Gooke» фирмалары
шығарған 96- ... ... ... ... ... 37°С ... 5% CO2 атмосферасында , ... ... ... ... ... ... бақылап отырамыз.
Тышқан спленоциттері. Стерильді жағдайда тышқан ... ... 5 мл 199 ... ... қосады. Кейін Потер гомогенизаторымен
спленоциттерді гомогенизирлейді. Жасуша қосылысын ... ... 1000 ... 25 мин ... ... жасушасына 0,83%
NH4CL ерітіндісін қосып эритроциттерді ... ... ... 10 мин ... ... қайта центрифугалау арқылы
спленоциттерді тұнбаға түсіріп, эритроцит лизистерін алып ... ... Игла ... шаю арқылы ... ... ... ... ... ... пен Я.Е.Хесиннің
ұсынған әдісі бойынша аламыз.
Қолданылған жасушалар:
L929- ақ ... ... ... ... ... варианттары j-96, лейкоз ауруымен
ауыратын науқастың ... ... ... – адам ... ... ... культуралар Д.И. Ивановский атындағы вирусалогия
иститутынан алынған.
ЭМИ мен ВСВ L929 ... ... ... болған. Жасушалық дақылға
инкубациялық ортадан бөлініп алынған. 0,1мл ... ... ... ... 1 сағат мерзімде инкубациялаймыз. Кейін жасуша
дақылына ... 2% ірі қара ... ... бар 199 ... 37°С ... 24-48 ... инкубациялаймыз. Вирустың
цитопатагенділік әсері пайда болғанша. Осыдан ... ... ... ... ... Вирус қосылысы бар ... ... ... оны 1,0 мл ... ... ... бөліп
құйып, -20°С температурада сақтаймыз.
ҚГВ көбеюі RД жасушалың дақылында жүреді.
Дақылдық ... іn vitrо ... ... үшін ... ... 0,5 % ... ... палиамалит
және вирустық энцефолит институты ... 199 ... ... ... ... 10% қара малының сарысуын ... - Игла ... ... ... маңызды компонент.
Герпес висурының инфекциясын жұқтырған науқастың қан ... Оны тері және ... ... кафедрасынан алдық. ... ... ... оба ... ... ... антигеніне қарсы қоянның гетероспецифиалық иммунды сарысуы
пайдаланылады.
Гемолитикалық ... ... 18-20 ... ... ақ ... 350-400 ... ... шошқасы 1500-2000 грамдық қарапайым қояндар пайдаланылады.
2.2. Реагенттер
2.2.1. Интерферон индукторы. Қәзіргі таңда ... ... ... ... шығарылды:
«Бактериялық сұйық интерферон индукторы» (БСИИ), стафилакоктық
энтеротаксин А (СЭА) Liseria ... (LM) ... ... М. Айшимбаев атындағы карантинді және ... ... ... ... Goryno ... grovis және xerosis.
2.2.2. Сарысулық интерферондар. Тышқанның іш қуысына 107 ЭИД50
(НАВ) ... ... ... ... 100мл ... энтеретаксин
А (СЭА) енгізіп, 6 сағат өткеннен соң 30 мин 1500 ... ... ... сарысудан интерферонның активтілігін
анықтаймыз. Кейін 1,0 мл ... ... ... оны -70°С ... Тауық және қой эритроциттері. Тауық ... қой ... ... ... ... ... ... аламыз. Алынған
қанды 200 айн/мин 15мин центрифугалаймыз. ... ... ... ... ... ... 4°С температурада
сақтаймыз. Ослвер ерітіндісін дайындау: 4 грамм лимонқышқылды натриге
500,0 мл ... су ... Оны ... ... соң 20мл 40% ... ... ... ... ... үшін қоян ... 5 ... 3-
5 күндік интервалмен 1,0мл жаңа алынған ҚГВ (жаңа туған тышқанның 10%
сүспендиясы ... ... 18 10 6,0 LD50 ... 21 ... соң қоян ... ... антидене активтілігінің нейтралдық
реакциясының көрсеткіші: 1:160-1:320
2.3. Зерттеу әдістері
2.3.1. Жасушаны дақылдандыруға арналған пластикалық ... ... ... ... ... шыңаратын, бір рет қолданысқа ие
96-айлық пластикалық панельдерін ... ... ... 0,5-
1,0 % натрий додецитсульфат ерітіндісімен ... ... ... ... ... әрбір ойылған жұмсақ қылқаламын немесе мақталы
тампонмен ... ... ... соң ... 50% ... ... 2 сағат өңдейміз, кейін 4 ... ... суда ... ... таза сумен өңдейміз. Кейін панельдерді 96% спирт
қосу арқылы стерилизациялаймыз. Содан соң 30мин ... ... ... ... ... ... ... панельді
Хенкс тұзды ертіндісімен ... ... ... ... ... ... ... панельдерді өңдеу жұмыстары бір рет қолданылатын панельдерді 30-
40 рет пайдалануға мүмкіндік туғызды.
2.3.2. ... ... ... ... ... ... ... 2% ірі қара малының сарысуы қосылған 199 ортасын
0,9мл құямыз. ... ... 0,1мл ... ҚГВ ... ... ... ... да 0,1мл құямыз. Осы ... ... ... ... қайталаймыз.
96- шұңқырлық пластикалық панеліне концентрациясы 1-5х104 жасушасы
қослыған 10% ірі қара ... ... ... 199 ортаға
антибиотик қосып жасушаны себеміз. Жасушаны 5% СО2 бар ... ... 2-3 ... ... Пайда болған моноқабатты
инвертирленген микраскоппен қарап талқылаймыз. Жасушалық моноқабат ... ... әр ... ... ... ... 100 ... ортаны алып тастаймыз, кейін қайтадан бірдей мөлшерде
вирустың жоғары дайындалған сұйылтуын ... ... ... ... ... ... активтілігінің жасушаға цитопатогенділік
әсерін (ЦПӘ) ... ... ... вирустардың инфекциялық активтілігі Рида және ... ... ... ... ... И.А. ... ... бойынша жүргізіледі /82/.
3 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ
3.1. Эритроцитарлық антигендік диагностикумды дайындау
Қазақстанда герпестік ... ... ... ... ... осы ... ауырушылдықтың дәрежесі
немесе вирусты тасмалдаушылардың саны осы күнге ... ... мен ... ... ... жағдайын бақылау
үшін, кең сералогиялық зерттеулер жүргізілу керек. ҚГВ ... ... ... ... ... анықтау үшін,
нейтралдау ... ... ... ... ... (ҚБР)
қолданылады /14/. Бірақ бұл әдістер техналогиялық қиындықтар мен вирустың
жасуша дақылдарына сезімталдығын, ... ... ҚГВ ... ... ... ... ... гемолитикалық сарысу,
қой эритроциттерін және тағы ... ... ... ... ... иммунды ферментті анализ әдісі қолданылады. Бірақ бұл әдіспен
үлкен аймақтардағы адамдарға сералогиялық зеттеулер ... ... ... бұл әдіс арнайы аппаратуралармен ... ... ... ... ... ойымызша осы проблеманы шешуге
тиімді әдісі ол ... ... ... (ПГАР). Ол басқа
әдістерден жоғарғы сезімталдығы және спецификалығымен ерекшеленеді ... ... ... ... ... ... инфицирленгенін
анықтау үшін кең сералогиялық зерттеулер жүргізілді. Ол үшін ... ... ... ... ... ... адсорбцияланған эритроциттер , гомологиялық ... ... ... ие болады. Эритроциттер спецификалық
детерминанттармен бірге тасымалдау қызметін атқарады, ол ... ... ... пайда болады.
Эритроцитарлық антиегндік диагностикумды ... ... ... ... ... ... және фиксациялау
2- сенситинді алу және дайындау
3- сенситиннің оптимальды ... ... ... сенсибилизациялануының оптимальдық әдістерін
алу 5- дайын диагностикумдерді консервирлендіру
6- диагностикумды ... ... ҚГВ ... ... алу ... ... ... терісінің визикуласынан және ... ... ... сероздық қосылыс алынады. Оны құрамында пенициллиннің
100 бірлігі бар 199 ... ... 2-4 ... ... ... ... ... жою үшін арнайы фильтрден
өткізеді. Алынған фильтратты адамның ... ... ... ... ... бақылап отырады ( 5 тәулік). Кейін ... ... ... ... ... ... 10 минут (1000айн/мин) центрифугалаймыз , 10 минуттан ... ... ... түседі. Алынған тұнбаны ... ... ... ... 37ºС ... ... Жұқтырылған жасушаларды күнделікті бақылап
отырады. ҚГВ ... ... ... ... бергеннен
соң жасуша ары қарай зерттеліп , қосымша RD ... ... , ... саны ... ... зерттеулердің нәтижесінде науқастардан
ҚГВ 3 жергілікті ... ... ... ... ... «СА» ... ... штамдарды эталондық герпестік сарысулармен нейтралдық
реакция арқылы титрлегенде «АД» және «ШС» ... ҚГВ 1- ... ... штаммы ҚГВ 2- типіне жатқызылды.
3.1.2. ҚГВ-на ... ... ... ... ... үшін ақ тышқан ... ... ҚГВ ... ... ҚГВ- ның ... ... ақ
тышқан балаларының миынан алынған 10% суспензиясын ) 5- жерінен ... , 3-5 ... ... 1,0 мл ( 0,2 мл 5 ... ... ... ... иньекциясынан кейін 21 күн өткен соң,
қоянның ... қан ... 000 ... 20мин ... ... алып оны -20ºС ... ... Кейін сарысудағы
антидене активтілігін нейтралдық реакция арқылы анықтап, 100 ЦПӘ50 ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
3.1.3. Эритрациттерді дайындау және фиксациялау
Эритрациттердің беткі қабатындағы синситинмен байланысуға ... ... ... ... ... ... фиксациялау
агенттері мен фиксацияның қолдану жағдайына байланысты.
R.Weinbach (1958) Қанды дифибринирлеп және ... ... ... 0,9% Na Ce ... ... ... 8% ... фармалин қосып
суспензиялайды. (3%фармеиін және 0,9% Na Ce) pH = 7,2. ... ... 18-24 ... ... ... ... ... 0,9%-н Na Ce
ертіндісімен 3 рет шаяды. 10%-тін концентрацияға ... ... ... консервирлеп 4ºС температурада сақтайды.
L.Csizmаs (1960) -7 рет, салқындатылған 0,9% Na Ce ... ... 8 рет ... буфер ертіндісімен суспензиялаймыз,
pH = 6,8. Қосылысқа салафанды қапшықта орналасқан 40% ... ... ( ¼ ... ... ... ... алып ... ішіндегісін
қосады. Осы қосылысты 37ºС температурада 12-18 ... ... ... соң оған 0,3% - тін ... ... 4ºС ... Csizmаs әдісі, П.И. Меньшова мен М.Ф. Шмутердің модификациясы
(1969)
5 рет 0,9% -н Na Ce ... ... ... ... алып ... ... ... формалин құйылып отырады. Арнайы
нержавейка темірінен ... ... ... ... уақыты 9-21 сағатқа созылады. Алынған эритроцит суспензиясын
4-6 ºС температурада ... ... Қой ... ... әдісіне герпестік
диагностикумның спецификалық сезімталдылығының тәуелділігі
Мағынасы: Ординат осьі- антидене ... ... ... 1 ... ... 2- L. Csizmаs әдісі мен П.И. ... және М.Ф. ... ... 3- L. Csizmаs ... ... ... ... гемосензибилиздеуші дозасын анықтау
10%-к фиксацияланған және зарарсыздандырылған эритроцит таниніне
көлемі 5 ... ... (өлі, ... ҚГВ) 10-1 ден ... ... қосады. Кейін ... ... 45 ... 60 мин ... қояды. 60 минуттан кейін қосылыстар 0,9%-
тік натрий ... ... ... ... ... бес ... ресуспензирлейді.
Сенситин концентрациясының соңына зерттеу жүргізу үшін арнайы
полистеролдық ... ... 0,5мл ... ... ... ... барлық шұңқырларға сонымен қатар
бақылау ... да 0,5мл 0,5%- тік ... ... сурет. Антигеннің гемосенсибилиздеуші дозасының көрсеткіштері
1- 1 : 10; 2- 1: 100; 3 – 1 :1000; 4 – 1 : 10мың ; 5 – 1 – ... : ... осьі ...... ... абсцисс осьі
бойынша - вирус сұйылтулары
2- 2,5 ... ... соң ... ... ... 2-
суретте ҚГВ- ң антигенінің ... ... 10 - 3 ЦПӘ50 тең ... ... ... ... ... жағдайда спецификалық
аглютинацияның жоғарылауына алып келмейді. ... ... ... 1 : 1000 ( 10 - 3) сұйылтуы қолданылды.
3.1.5. ҚГВ – ң ... ... ... ... Калии периодат көмегімен ҚГВ – ң антигенімен эритроциттердің
сенсибилизациясы. ... мен Wilson ... ... ... ... - к ... ... мен калии периодат
ерітіндісін араластырады. ... 30 ... 18- 20 ºС ... ... 30 ... ... соң ... 2 рет 0,9 %- к натрии
хлор ерітіндісімен шаямыз. ( pH= 6, 4 ) ... 20 ... 2000 ... ... ... эритроцит тұнбасына 5%-к ... ... ... ... ... ... ... ҚГВ ) Қосылысты жақсылап ... 90 ... ... ... ... ... қайталап 0,9 %- к ... екі рет ... ... ) 20 ... ... центрифугалаймыз. Пайда ... ... ... ... ... болғанша физиологиялық ерітіндімен ресуспензиялаймыз.
б) Риванол ... ҚГВ ... ... В.Н .Шамардин мен Б.В. Каральниктің ... ... ... ... диагностикумының спецификалық қасиеті мен сезімталдығын
анықтау
Эритроцитарлық диагностикумның (ЭД) сипаттамасы ол ... мен ... 1 – ... ҚГВ – на ... ПГАР ... ... реакциясы) мен тулеремияның,
сальмонелездің, листериоздың, ішек иерсиниозының анти ... ... - ... ... ... ... ... эритроцитарлық диагностикумының спецификалығы
|Саысулар ... ... ... |1 : 127070 ... ... | ... – 09 серовар | ... | ...... | ... ... нәтижелері 2- кестеде көрсетілген
3.1.7. Диагностикумның қорытынды сынамасы ҚГВ ... ... қан ... ҚГВ- на ... ... ... жоғарылауын
байқаймыз.( аурудың өршу кезеңі мен ... ... 7-10 ... кейінгі кезеңі) . ҚГВ – ның 100 ЦПӘ50 ... RD ... ... ПГАР қою үшін ... ... антигенін қолданады.
2 кесте
Нейтрализация реакциясымен НГАР (нейтралдық) ... ... қан ... ... ... ... сынақтар ... қан ... ... ... |
| ... ... |
| ... кезінде|кейін |
|Нейтрализация реакциясы |1 : 45 ± 6 ,2 |1 : 57 ±8,2 ... |1 : 7348 ± 224 |1 : 29926 ± 472 ... ... ... ... вирусы (ҚГВ) ... мен ... және ... ... ... ... ... шығару және антиген байланыстыру лимфоциттерінің
( АБЛ) түзілуін анықтау
Герпес ... ... ... ... оның
диагностикасындағы негізгі көрсеткіштер болып ... ... ... атиптік ағымында немесе ішкі ағзалардың зақымдануы
кезінде болады. ... ... ... ... сүйене отырып
диагноз қойылады.
3 сурет. ... ... адам ... антидене
түзілуінің динамикасы
Мағынасы : ордината осьі ... – қан ... ҚГВ- на ... бар ... саны ( % ) ... осьі ... : 1 – (1 ... дейінгі), 2- (1 -5 жас ), 3-(6
- 10 жас), 4- (11- 15 жас), 5 – ... ... ... ... ... ... болған
антиденелерден антиген байланыстырушы лимфоциттердің (АБЛ) ... ... ... ... /86,87/. Асқынулар мен
ремиссия сатысындағы асқынған ... қан ... ... ... (АБЛ) ... ерекшеліктерін анықтап
білу қажет, әсіресе вирустардың ... мен ... ... жағдайда.
3.2.1. Тәжірибелік зерттеу
Жұмысқа ҚГВ –ң 1 және 2 ... ... ... , ... қаласындағы лабиальды және жыныс герпесімен ауыратын науқастардан
бөліп алады. ҚГВ өнімін Игла ортасында ... ... ... ... ... . ... жасуша дақылын 3- 5 тәулік
37º С температурада ... ... ... ... lg 5,5 ЦПӘ50 ... ... 1:2000 ... белсенділігін жояды (инактивтендіреді). Иммунореагентті
дайындау үшін ... ... бұқа ... ... сенсибилизациялау үшін 3 ... ... ... ... , хром ... ... Және ... сенсибилизациялау үшін ҚГВ ... 1 және 2 ... ... ( 1 : 8 ден 1: 128 дейін ).
АБЛ түзілу ... әр ... ... ... ... ... ( дейін және кейін ... ... ... ... ). ... Boyum A /88/ ... қанның әр сынамасына бөліп алады. Ал АБЛ ... ... ... ... ... ... орналасқан лимфоциттерден АБЛ – ді есептейді ... ... ... ... ... ... ... ал
бақылау реагенттерінің әсерінен “розетка” тәрізді лимфоцит ... ... ... ... (Р < ... ... ... әр түрлі әсері ( ҚГВ – ... ... және ... ... ) 3 кестеде көрсетілген.
3 кесте
Реагент қолданғандағы вакцинацияланған қояндардың АБЛ ... (әр ... ... және ҚГВ әр ... ... ... ... АБЛ қатыстық (%) |
|я көмегімен |құрамы* |
| |1 : 8 |1 : 16 |1 : 32 |1 : 64 |1 : ... |2 |3 |4 |5 |6 ... (1) ... |3,86±0,14 |3,57±0,20 |3,29±0,018 |3,00** |
|ХРОМ ... |3,00** ... ... ... | | | | | ... ... ... |7,00** |6,57±0,20 |5,86±0,014 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... 1,2 ... | ... |< 0,01 |
| |0,001 | |0,001 |0,001 | ... 1,3 |

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Вакцина және оның түрлері12 бет
Қой қылауының індеттанулық мәліметтерді, клиникасы және диагностикасы31 бет
Вакцинация16 бет
Вирустық аурулардың спецификалық алдын алу. Вакцина дайындау принциптері14 бет
1)вирустық аурулардың спецификалық алдын алу.вакцина дайындау принциптері.адьюванттар,иммуномодуляторлар 2)құтырық,аусыл,шмалленберг,блютанг ауруларының диагностикасы және алдын алу шаралары21 бет
7 сыныпқа физика пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік ңұсқау26 бет
Ms excel ортасында зертханалық жұмыс11 бет
«Балықты зертханалық зерттеу»26 бет
«Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтар72 бет
«Жануарлар биотехнологиясы» пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь