Қаржылық қорытынды есебі

Кіріспе
І Қаржылық қорытынды есебі

1.1. Қаржылық қорытынды есебі беруді жасау бойынша түгендеу және
басқа да дайындық жұмыстары
1.2 Қаржылық қорытынды есебі

ІІ. Қаржылық қорытынды есебі беруді жасау
2.1. Қаржылық.шаруашылық қызметі туралы есеп беру
2.2. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру
2.3. Инвестициялық және қаржылық қызмет

ІІІ. Консолидалынған (консолидацияланған)
қаржылық қорытынды есебі беруді жасау
3.1. Негізгі және заңды тұлғалардың консолидацияланған
есеп беруі
3.2. Негізгі және еншілес заңды тұлғалардың консолидацияланған қаржылық қорытынды есебі беруі

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржылық - шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз. Есеп беру процесін жасау есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Қаржылық қорытынды есебі берудің мақсаты өз пайдаланушыларына заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және пайдалы ақпататтарды беру болып табылады. Қаржылық қорытынды есебі берудің пайдаланушыларының қатарына потенциалды инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, еңбеккерлер, сондай – ақ мемлекеттік органдар, т.б. кіріді.
Қаржылық қорытынды есебі беру басқарушы органдардың жұмыс және субъектің ресурстарын, міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы ағындарын бағалауға, несие беру бойынша шешімдерге және инвестициялық шешімдерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.
Есеп беру мәліметтен кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, сондай-ақ шаруашылық қызметін талдау үшін сыртқы пайдаланушылар пайдаланады.
Осымен қоса, есеп беру кәсіпорынның шаруашылық қызметін жедел басқару үшін қажет және ол болашақ кезеңдерді жоспарлау мен болжау үшін басты (бастапқы) база болып табылады.
Еспе беруге қойылатын негізгі талаптар: кәсіпорын қызметінің нәтижесін анық және объективті көрсету, барлық көрсеткіштерді бір-бірімен қатаң түрде үйлестіру, бухгалтерлік пен жедел-статистикалық есеп берудің сабақтастығын (үйлесімділігін) сақтау, әдістемелік және басқа да ережелерді сақтау болып табылады.
Бұрмаланған есеп бергені үшін кәсіпорынның басшысы мен бас бухгалтері Қазақстан Республикасының әрекет етіп тұрған заңдарына сәйкес жауап береді.
1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Алматы, 2005 ж.
2. Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру туралы заң Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бойынша 24.06.04ж. № 298-11 қабылданған.
3. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24 июня 2006 г. № 329-II.
4. Дюсенбаев К.Ш., Егембердиева А.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. Алматы, Экономика, 2002 г.
5. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. М.: ДИС, 2002.
6. Бараненкова С.А. Управленческий анализ. Москва. Финансы и статистика, 2007 г.
7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъек¬та; Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005 г.
8. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и биржи ИО «ЮНИТИ», 2002г.
9. “Библиотека бухгалтера и предпринимателя” №7, 2002 г.
10. Герстнер П. Анализ баланса: Пер- с нем./Под ред. Н.Г.Филимонова. М.: Экономическая жизнь, 2004г.
11. Грачев А.В., Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. Москва, Изд. Финпресс, 2007 г.
12. Ефимова О.В., Финансовый анализ. Москва. Изд.Бухучет, 2007г.
13. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Гылым, 2006 г.
14. Ковалев В.В., Финансовый анализ, методы и процедуры. Москва, Финансы и статистика 2007 г.
15. Крейнина М.Н. "Финансовое состояние предприятия. Методы оценки" - М.: ИКЦ "Дис".2002 г.
16. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ - М.: «ПРИОР», 2004 г.
17. «Налогоплательщик», Концептуальные основы подготовки и предоставления финансовой отчетности, 8/2004/ август - Ержанов М.С., Даулетбаков Г.
18. Радостовец В.К. Финансовый и управленческий учет на предприятии. - Алматы: НАК «Центраудит», 2006 г.
19. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии, 2005 г.
20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ООО “Новое знание”, 2005 г.
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 2005 г.
        
        Жоспар
Кіріспе
І Қаржылық қорытынды есебі
1.1. Қаржылық қорытынды есебі беруді жасау бойынша түгендеу және
басқа да дайындық жұмыстары
1.2 Қаржылық қорытынды есебі
ІІ. ... ... ... ... ... Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру
2.2. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп ... ... және ... ... ... ... қорытынды есебі беруді жасау
3.1. Негізгі және заңды тұлғалардың консолидацияланған
есеп беруі
3.2. Негізгі және еншілес ... ... ... ... ... ... ... беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржылық - шаруашылық
қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық ... ... ... беру ... ... есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Қаржылық қорытынды есебі берудің мақсаты өз пайдаланушыларына заңды
тұлғаның қаржылық ... ... ... ... және пайдалы ақпататтарды
беру болып табылады. Қаржылық қорытынды есебі берудің пайдаланушыларының
қатарына ... ... ... ... ... ... сондай – ақ мемлекеттік органдар, т.б. кіріді.
Қаржылық қорытынды есебі беру ... ... ... ... ... міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы
ағындарын бағалауға, несие беру ... ... және ... ... ... ... береді.
Есеп беру мәліметтен кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, сондай-ақ
шаруашылық қызметін талдау үшін сыртқы ... ... ... есеп беру кәсіпорынның шаруашылық қызметін жедел басқару
үшін қажет және ол болашақ кезеңдерді жоспарлау мен болжау үшін ... база ... ... ... ... ... талаптар: кәсіпорын қызметінің
нәтижесін анық және объективті көрсету, ... ... ... ... ... ... пен ... есеп берудің
сабақтастығын (үйлесімділігін) сақтау, әдістемелік және басқа да ережелерді
сақтау болып табылады.
Бұрмаланған есеп бергені үшін кәсіпорынның басшысы мен бас ... ... ... етіп ... ... сәйкес жауап береді.
1.1. Қаржылық қорытынды есебі беруді жасау бойынша түгендеу және басқа да
дайындық жұмыстары
Бухгалтерлік есеп ... ... ... және ... ... ... барлық өзгерістерді, шаруашылық процестерін және
олардың нәтижесін толық және дер кезінде көрсетуге арналған. Есеп мәліметі
қолда бар ... ... ... және ... жабу ... ... тиіс, бірақ іс жүзінде есеп мәліметтері шын мәліметтермен үйлесе
бермейді, яғни ... ... ... орын алуы ... ... ... ... тасымалдаудың, қайта сортталудың нәтижесінде, өлшегіш құрал-
жабдықтарының дұрыс көрсетпеуінен, ... ... ... ... т.б. ... ... ... бұл жыл сайын нақты қолда бар ... ... ... ... ... ... етеді, және ол есеп ... ... үшін де ... ... ... түрін түгендеу (немесе
түгелдеу) деп атаймыз.
Түгендеу (немесе түгелдеу)-бұл бухгалтерлік есеп ... ... ... ол есеп ... ақша қаражаттарының, аяқталмаған
өндірістің, тауарлы-материалдық құндылықтардың, ... ... ... ... нақты қолда барын тексеруін және олардың
есп мәліметтерімен салыстыруын көздейді. Меншік түріне ... ... және ... істеу тәртібіне қарамастан, оны барлық кәсіпорын
жүргізеді. Ол ... ... ... болып табылады. Тек соның
көмегімен шаруашылықта болатын әрі ... ... ... ... есепте көрініс табады. Ол өзінің қамту жағдайына қарап екіге
бөлінеді: толық және ішінара болып. Толық ... ... ... бір ... есеп ... ... жасалады, оның мақсаты кәсіпорынның ... мен ... ... дұрыс көрсету болып табылады. Мұндай
толық түгендеу бақылаушы органдардың талабы бойынша жасалуы мүмкін. Ішінара
түгендеу, тек қана ... ... ... ... ғана ... ... кәсірорынның кассасындағы нақты ақша қаражаты,
кәсіпорындағы негізгі құралдардың саны ... өз ... ... ... және ... тыс ... ... – алдын ала белгіленген мерзімге, қойған мақсатына және
мүмкіндігіне сай етіп жүргізіледі;
- кезектен тыс – бұл кәсіпорын ... ... ... бақылаушы
органдардың талабы бойынша материалды жауыпты ... ... ... ... ... ... Ол БЕС 24
“Бухгалтерлік есепті ... ... сай етіп ... оның ... ... ... ... түгендеу
комиссиясының құрамы және т.б. қағидалар қарастырылады.
Кәсіпорын басшысы түгендеу жұмыстарын жүргізу ... ... ... ... ... ... ... жылдағы түгендеу санын,
олардың күнін белгілейді.
Түгендеу жұмыстарын жүргізу үшін әрбір кәсіпорында ... ... ... ... ... және оның ... ... басшысы
белгілейді.
Түгендеу комиссиясының істейтін жұмыстары сақтау органдарындағы және
өндірістегі мүлікті, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... қызметкерлерімен бірге түгендеу ... және ... ... ... ... ... табиғи кему
нормаларының шегінде есептен шығаруға; ... ... ... және ... ... ... алуды жақсарту және
оларыдң сақталуын бақылау мәселелірі жөнінде, сондай-ақ пайдаланылмайтын
мүлікті сату туралы ... ... ... ... қамтамасыз ету
жөніндегі шараларды жүргізуге; екі түгендеу ... ... және ... ... ... ... түгендеуге, іріктеп
түгендеудің әдістемесі бойынша да бақылау жұмыстарын жүргізуге бағытталады.
Түгендеу комиссияларының мүмшелері кем ... және ... ... ... мүліктің нақты қалдығы туралы немесе
артық шыққан тауарлар, материалдар және басқа да құндылықтар туралы ... тұра ... емес ... ... үшін ҚР заңдарында белгіленген
тәртіп бойынша жауапкершілікке тартылады.
Мүліктің нақты қолда ... ... ... дейін түгендеу
комиссиясы кіріс-шығыс құжаттарының түгендеу кезіндегі соңғы ... ... ... мен ... ... ... ... комиссиясының нәтижесі де тексеріледі, ол үшін ... ... ... сол бақылау барысында комиссяның мүшелері де
қатыса алады және ол да актімен хатталады.
Екі түгендеу аралығындағы кезеңде ... ... ... ... ... және қайта өңдеу жұмыстары іріктеу
әдісімен тексеріледі.
Түгендеу нәтижесі бойынша салыстыру тәзімдемесі ... ... ... бухгалтерлік есептері деректерімен салыстырып, олардың
арасындағы ... ... ... ... ... үшін ... Мемлекеттік статистика комитеті бекіткен бірінші
реттегі толтыратын есеп құжаттарының ... ... ... ... түгендеу жазбасы жалға алған және күнделікті
жалға бергендерді қоса ... ... ... ... қолда барын
көрсету үшін қолданылады.
Түгендеу қағазы өндірісті ұйымдастыру ережелері бойынша материалдық
құндылақтарды бірден ... ... ... ... ... ... Бұл ... қағазы саналған құндылықтармен бірге олардың
тұрған орындарында сақталады.
Түгендеу кезінде және басқа да тексерістердің көмегімен ... ... ... бары мен ... ... ... арсындағы
алшақтығы белгілеу тәртібі бойынша есептеледі. Сортталу нәтижесінде
анықталған кем ... мен ... ... есеп ... тек ... ... сол ... отырған кезең үшін, тексерген комиссияның
жұмысын бағалау үшін және ... ... ... ... анықтау үшін қажет болуы мүмкін. Сорттаудың болғандағы жөнінде
материалдық жауапты ... ... ... егжей-тегжейлі түсініктеме
берді. Сортталудың өзара есепке алынуы туралы ұсыныс тұрақты жұмыс істейтін
түгедеу комиссиясының қаруына беріледі және оның ... ... ... ал ол ... ... материалдарды зерттегеннен кейін,
есепке алу туралы ... ... ... Сортталуы (пересортицасы)
бойынша олардың артық ие кем шығуын есепке (зачотқа) алғаннан кейін, ... ... ... адамдардың жауапкершілігіне жатқызылады. Егер де
сортталу кезінде нақты жауапты адамдар анықталмаса, онда оның сомасы ... ... ... ... да, ... ... жатқызылады.
Сортталу салдарынан анықталған құн айырмашылықтары материалдық жауапты
адамдардың ... ... ол ... ... хаттамаларында бұл
аталған айырмашылықтар жауапты адамның ... ... ... ашып
көрсетеді. Есеп айырысудың барлық ... ... ... ... ... ... ... алушымен, жабдықтаушымен, есеп
беретін адамдармен, қызметкерлермен, депоненттермен және ... ... есеп ... ... есеп ... ... ... мұқият негізделгеніне саяды. Есеп айырысу
инкассо тәртібімен жүргізілмейтін барлық сатып алушылардың және ... ... ... тексеру үшін кредиторлардың
берешегі туралы дербес шоттардың көшірмелері жазылады.
Еспе берер алдында үлкен дайындық жұмыстары ... ... ... есеп ... ... т.б. құжаттардың толық
түскенін (немесе түспегінін) тексеруді; ай ішіндегі немесе жыл ... ... ... шығындарына қосуды; ... ... ... ... ... және басқа мақсаттарға
арналған резервті, материалдық емес ... ... ... ... ... ... ... шығаруды; құндылықтардың барлық
шоттары мен топтарында есептік баға бойынша нақты өзіндік құнын, ... ... не ... (+,-) ... ... ... ... өзіндік құнын анықтап, оны өндірістік және ... ... ... ... қажет.
1.2 Қаржылық қорытынды есебі
Барлық ұлттық және экономикалық ... ... ... ... ... да бағаланады. Ұйымдар мен тағы ... ... ... активтердің түрлерін бағалау, сондай – ақ капитал мен
міндеттемелер қозғалысын тұра көрсету және бағалау үшін ... ... ... Өз ... тұра қолданылған бағалау әдісі
табыстарды, шығындарды және пайданы анықтауға ... әсер ... және ... ... есеп ... ... ... нүктеге- пайда түсіру мақсатына бағытталған. Алайда түскен пайданы
бағалау әр елде әр ... ... іске ... ... ... ... және бұлардың құнын есептеу бірнеше ... ... ... ... ... сыртындағы активтерді сатып алу мен
құрау, ... ... және ... ... ... ... осының
барлығына жұмсалған шығындар құндық бағалау арқылы есепке алынады. Бағалау
процесінің негізділігіне және дәлдігіне ... ... ... немесе тұнықтығы есептелініп шығарылады.
Активтерді, меншікті капитал және міндеттемелерді, ... ... да ... ... ... өлшеммен өлшенетіндігін
есте сақтаған жөн. ... ... ... ... ... ... ... бұлардың базалық бастапқы құны дәлме дәл
қойылған жағдайда ғана дұрыс анықталып ... ... ... ... тән ... ... әр түрлі дәрежеде және әр түрлі ауыстыруларға
байланысты бағалаудың бірнеше әдістерін білеміз. Олар: бастапқы, ... ... ... ... ... ... құны сияқты
әдістер.
Бастапқы құн деп- тарихи немесе нақтылы ... ... ... немесе осы және басқа да есеп объектілерін бағалаудағы нақтылы
бағадағы өзіндік құнды бастапқы құн деп ... ... ... ... ... ... ... бұларды ұйымдардың өз күшімен дайындауға
жұмсалған ... ... ... ... құн негінен қаржылық қорытынды есеп элементтерін
бағалау үшін ... құн ... құн. ... өзі ... ... ... бәсекеге қатысушы жақтардың өзара келіскен
әрекетінің негізінде туындайды. Сатушы жақ сатуға түскен объектіге ... ... ... ең төмен сомада болсын әйтеуір пайда ... ... ... алушы жақ сатып алған есеп объектілері алдағы ... ... ... ... ... ... бағаны қолданбауды мақсат
тұтады. Сондықтан есеп объектілерінің бастапқы құны ... пен ... сату ... орындалған сәттегі ағымдағы нарықтық ... ... ... ... ... ... ... қандай жолдармен
түскендігіне байланысты болады. Бухгалтерлік есеп ... ... алу ... ... ... ақшаға сатып алу;
- ұйымдардың өзінде дайындау;
- өсім малдарын негізгі ... ... ... ... үлес қосу ... ... тарту келісіміне сай ақша алмай беру;
Ақша бірлігінің сатып алу ... ... ... ... активтерді
сатып алудағы бастапқы құн- есеп ақпараттарын пайдаланушылар көзқарасы
тұрғысынан қарағанда балаудың ең сенімді әдісі ... ... ... айта ... мәселе- ло ұйымдардың үздіксіздік қызмет
атқару принципіактивтер мен міндеттемелерді ... ... ... ... етіп ... ... жалпы ережеге байланысты екі рет бағаланады:
1)активтерді кіріске алған кезде;2)бұларды есептен ... ... ... сәйкес ұйымдар меншігіндегі активтер сатылып алынған және
осы ұйым құрылған кездегі бұлардың тарихи құнымен, яғни ... ... ... ... өзіндік құнымен бағаланады.
Тарихи құн бухгалтерлік бағалаудың ... ... ... бағалауларға
қарағанда сенімді дәрежені көрсетеді.
Бухгалтерлік есеп өрісіндегі өзіндік құн ... ... ... ... анықтау мейлінше объективтілікті, ал нарықтық құнмен ... ... ... ... нарықтық құн немесе нарықтық бағаны
қолдану активтерді сату процесінде жиі қолданылады.
Міндеттемелерді бағалаудың жалпы ережесі де ... ... ... ... де активті қаражаттарға айырбасталған
кезде тарихи бағамен бағаланады. Айырбастау ... ... ... ... ... келісіміне сай белгіленеді. Мысалға, келісім шартта
көрсетілген тауарлы- материалды ... ... ... алушы ұйым тауарлы-
материалды босалқылар құнын төлеу жөнінде құндылықтар қоюшы ұйым алдында
міндеттеме қабылдайды. Осы операцияның негізінде қабылданған ... ... ТМҚ ... ... ... болады.
Ұйымға түскен активтер мен міндеттемелердің сомасына сай тарихи құн
қалыптасады. Яғни сатып алудағы ... ... құн ... ... ... ... ... бастапқы негізін құрайды.
Бастапқы құнмен бағалау әдісі көпшілік жағдайда ... да ... ... түрде ұштастырылып қолданылады. Мысалға, ұзақ мерзімді
сипаттағы активтер өз құнын ... ... ... ... ... активтер бухгалтерлік баланста қалдық ... ... ... ... ... ... соманы шегергендегі
қалған сомамен көрсетіледі.
Қалпынакелтірілген құн. Активтер жұмсалған ақша ... ... ... ... ... алынып бағаланады. Бухгалтерлік есеп
тәжірибесінде негізгі құралдарды қайта бағалау нәтижесінде қалпына келтіру
құны қолданылып, пайдаланудағы ... ... ... келтіру құнымен
бағаланып көрсетіледі.
Әр жылдағы құнсыздану ... ... ... ... ... ... көрсетілген құны едәуір төмендеп ... ... ... ... әр ... ... бағаланып, бұлардың қайта
бағаланғандығы құнын қалпына ... құн деп ... ... ... ... Егер негізгі құралдар өздерінің бастапқыдағы өндіргіштік
қасиетін сақтаоған жағдайда, қалпына келтіру қолданылады.
Бухгалтерлік есеп ережесіне тән ... ... ... ... ... қосымша қосылған сомалар ... ... ... ... ал ... ... бастапқы құны төмендетілген жағдайдағы ... ... ... ... ... ... ... алу кезіндегі
уақытта жарияланған Қазақстан Ркһеспубликасы Ұлттық ... ... сай ... ... ... ... сатудың құны. Қалыпты жағдайда және
қазіргі
уақытта активтерді сатудан түсетін түсімдер ақшалай ... ... ... ... ... активтер құрамында
көрсетіледі. Сатудың құны терминін қолдану арқылы орын ... ... ... да болады. Сатудың құнын анықтайтын сома ... ... ... ... ... анықталады. Басқаша айтқанда
активтерді мүмкіндігінше ... ... ... ... кездегі түсетін
соманы айтуға болады. Сату нәтижесіндегі таза сату құн ... ... ... ... ... құн ... ... қалған
сома- сатылған құн деп аталынады.
Нарықтық құн деп базарлы саудаға түскен активтерді сату нәтижесінде
алынған ақша ... ... ... ... активтер мен
міндеттемелер нарықтық бағамен немесе тарихи бағаның ең төменгі дәрежесімен
және ағымдағы нарықтық бағамен ... ... ... құн ... осы
кездегі базарлы саудаға түскен физикалық және технологиялық бірдей
қасиеттегі ... ... құны ... ... ... ... ... эксперттердің бағалануымен анықталып бекітіледі.
Әділеттік құн. Бұл терминмен ХҚЕС бір біріне тәуелді емес. ... ... ... бірі ... ... ... жақтардың әрекетке
түсуінің нәтижесінде қолданылады. Тұрақты ... ... ... ... ... алған кезде қолдалынатын ... бұл ... ... ... ... ... мәселе : орыс тіліне аударылған оқулықтар мен оқу
құралдарына ... бұл ... анық ... шын ... баға ... Қалай аталғанына қарамастан әділеттілік құнды ... ... ... ... ақша ... ... бұлардың эквиваленттерін
активтерге айналдырып, бағалап отыруына болады.
Әділеттілік құн тек қана ұйымдардың үздіксіздік принципі ... ... Яғни ... ... ... жойылмауы және өз
қызметінің көлемін қысқартпауы керек.
Активтердің ... ... Ең ... ... ... және ұзақ
мерзімді болып екіге бөлінеді. Өтеушілігі ... ... ... ... ... қағаздар, депозиттер, алдағы кезең шығындары, төленбеген
счет- фактуралар, дайын өнімдер, ... ... ... мен ... ... қаражаттар жатады. Есеп тәжірибесінде ... ... ... ... бағаланады, нарықтық құнды қағаздар- бастапқы
құнымен немесе сату бағасынан төмен бағамен, депозиттер және ... ... ... ... ... ... ... күмәнді қағаз
резервін шегергеннен кейін қалған құнымен, дайын өнімдер мен ... ... ... ... ... кем ... сомаларды шегергенннен
кейін қалған құн бойынша және ағымдағы нарықтық ... ... ... ... активтерге ғимараттар, құрылғылар мен жабдықтар,
аспаптар, орнатылған жабдықтар, тасымалдау құралдары,т.б ұзақ ... ... ... ... ... ... амортизациялық тозу сомасын шегергеннен кейін
қалған бастапқы құнымен бағаланады.
Біздер жоғарыда активтерге тән бірнеше ... ... ... ... пассивтерге тән жекеленген баптарды бағалауға тоқталамыз.
Өз қызметі үшін ... ... ... ... ... белгілі. Қаржы көздері негізгі құралдар алуды , ... ... ... ... ... алу ... сондай- ақ шикізаттар және
материалды ... мен ... да ... ... алу мүмкіндігін
қамтамасыз етуі керек. Біздер қаржы көздері, меншікті капитал, қзақ ... ... ... тұратынын білеміз. Меншікті капитал деп –
осы ұйымға заңды және құқылы тұлғалардың салған ақшасын ... ... үшін ... ақша ... ... акия ... дивиденд
түрінде қайтарылады.
Ал меншікті капитал – ұйымның алған жалпы міндеттемесінің белгілі бір
бөлігі болып ... Ұзақ ... ... ... ... мерзімділік болып танылған.
Қысқа мерзімді міндеттемелер есеп жүргізу ережесіне сәйкес бір ... ... ... баланста сырттан алынған міндеттемелердің
көлемі жеке ... Ұйым ... ... ... ... байланысты
бухгалтерлік баланс мәліметтері негізінде ұйымның нетто- активтер құнын
есепиеп шығаруға да болады.
Жоғарыда айтылғандарды ... ... ... ... тән ... мен ... бағалаудың негізгі әдісі-
тарихи құнмен бағалау екендігін, ал бағалаудың басқа да ... ... ... ... және бұл ... ұйымдардың қаржылық қызметі
жөнінідегі ақпараттарды анық алып пайдалануды қамтамасыз ... ... мен ... ... жақтардың сұранысын
қанағаттандыру мақсатында дайындалып ұсынылған есеп ақпараттары сапалы және
сенімді, анық және ... ... ақ ... мен шешім қабылдауға
ыңғайлы дайындалған жағдайда қаржылық қорытынды есеп ... ... ... ... ... және ... ұғымдарымен
толықтырылады.
Халықаралық қаржылық қорытынды есеп ... ... ... ... ... білу мен ... ұсыну жөніндегі әдіснамалық
процеске, сондай- ақ ақпараттарды дер ... ... мен ... ... стратегиясы жөнінде шешім қабылдау үшін қажет деп танылған. Болжау
стратегиясы өткен уақыттағы мәліметтер мен ақпараттарға негізделген. ... ... орын ... ... сай алдағы ... ... ... жасалынатындығын білген жөн. Жасалынған ... ... ... ... ... ... және дер
кезінде ұсынылатындығын да түсіну керек. Егер ақпараттар қажетті ... дер ... ... ары ... және ... кезеңдер үшін шешім
қабылдау мақсатында берілмесе, онда ақпараттар мағынасыз болады.
Жауапкершілік деп – ... есеп ... ... ... ... ... қатыысушы жақтардың және
үкімет органдарының сұранысына жауап беруі керек. Жауапкершілікке ... өз ... ... ... мазмұнына және осы ұйымда
іске асырыланатын экономикалық саясаттың жақсы ... ... ... шешімдердің нәтижелігіне жауапты болып табылады.
Жауапкершілік негізінен нарыққа қатысушы үш топқа атап айтқанда: 1)
қарыз ... мен ... ... 2) қаржы салымшы инвесторларға, ... ... және ... да қаржы институттарының сұранысын
қанағаттандыруға бағытталған. ... ... ... ... ... қорытынды есеп мәліметтерін алдын ала ... ... ... есеп ... есеп ... ... пен ... қаржылық қорытынды есебі қорытындысы
жөніндегі ... ... ... және ... ... Өз ... жариялылық категориясы жауапкершілік категориясының
деңгейін, ал жаупкершілік категориясы қаржылық ... ... ... сипаттайды. Өзара байланыстағы тұнықтық, жариялылық және
жауапкершілік категориялары ... есеп ... ... ... әсер етеді. Айтылған категориялардың барлығы да ... ... ... ... және ... ... ... сондай- ақ бұлар инвестициялық саясат жағдайын жақсартуға және
қаржылық тәуекелшілікті басқаруға арналған.
Қаржылық қорытынды есеп ... есеп ... ... ... мазмұнына қарай ірілендірілген топтарға жинақтаудан
туындайтын ... ... ... ... ... ... Жинақталған есеп ... ... ... ... құрайды.
Ұйымдардың қаржылық жағдайын өлшеп бағалаушы негізгі элементтерге
активтер, ... ... және ... ... ... ... ... элементтерге таза пайда немесе шеккен
зиян, ал ... таза ... ... ... ... пен ... шығындрады
салыстырып өлшеу арқылы жүргізіледі. Қаржылық қорытынды есеп дайындау
барысынрда осы ... ... ... есеп ақпараттарын
пайдаланушылардың экономикалық шешім қабылдауына ыңғайлы болуы үшін ... ... ... ... жолдарымен орналасуы керек.
Қаржылық қорытынды есептің көптеген элементтерінің мазмұны «
Қазақстандық ... ... ... ... түрдегі осы
тұжырымдамалық құжатта қаржылық қорытынды есеп жөніндегі ұғым және ... ... ақ ... ... ... мен ... капитал мен міндеттемелерді танудың мазмұны мен ... Бұл ... ... ... ... құрамдас
элементтері, капитал қалыптастыру және оның қозғалысы ақпараттарды танып
білудің критерийлері, бұлардың мақсаты мен ... ... ақ ... ... негізгі элементтерін есеп тәжірибесінде ... ... ... 30 ... ... ... ... сай қаржылық
қорытынды есптің негізгі мақсаты:
- ұйымның қаржылық жағдайы;
- ұйымның қызметінің нәтижесі;
- ұйымның қаржылық жағдайының өзгерісі ... анық және ... ... боып анықталған.
Аталған стандарт халықаралық қаржылық қорытынды есеп ... ... ... 26 ... 1995 ... № 2732 ... есеп ... қорытынды» жөніндегі заңына сәйкес қаржылық
қорытынды есеп үлгілерінің барлығын жасау үшін қолданылады.
30 «Қаржылық қорытынды ... ... ... жүйеленген
негіздерден тұрады.
|Қаржылық қорытынды есептің құрамы ... І І І ... ... |
| ... ... ... ... активтер, меншікті капитал
және міндеттемелерді белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... немесе бухгалтерлік баланс ұйымның
қаржылық жағдайының бейнесі ... ... да ... есеп ... ... ... мәні өте жоғары.
Осы құжат арқылы ... ... ... ... анық және бұрмаланбаған
көрсеткіштер жинақталып, мұның өзі ... ... ... ... және ... ... ... жүргізуші
синтетикалық счеттардың қалдығынан туындайды. Бухгалтерлік ... ... ( ... саны ... ... ... ... пайдаланушылар үшін әрқашанда қажет бола бермейді. Сондықтан
бухгалтерлік ... ... оқып ... ... ... ... ... топтастыру әдісі қолданылған.
Топтастырудың нәтижесінде ... ... ... ... қорытындыны басқа да ... ... ... ... ... отырып, зерттеу
және бағалау шараларын белгілейді. ... үшін ... ... ... есеп ... есеп ... бойынша топтастырылған
мәліметтер негізінде жасалынып, мұның өзін- жүйеленген ... ... деп те ... болады. Баланс бухгалтерлік есеп жүргізудің әдістері мен
арнайы сабақтастық ережелерді ... анық және ... ... ғана ... ... ... ... есепті жыл ішіндегі
ұйымның қаржылық жағдайы жөніндегі ... ... ... екі ... ... ... ... және аяғындағы көрсеткіштерді
ажыратып тұрады. Есепті екі жылдың көрсеткіштері жазылған баланста ... ... ... арнайы тараулары мен ... ... ... ... ... ... үшін жылдың басындағы
көрсеткіштер болып, ... ... ... ... Алайда баланстың
құрылымы және жекелеген баптардың құрамы өзгермейді.
Бухгалтерлік баланстың Қазақстандық типтік құрылымы және ... мен ... ... ... ... ... мерзімді активтер |Қысқа мерзімді |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... өз ... ... ... ... жүргізу үшін бұлардың
бастапқы капиталы болуы керек. ... ... ұйым ... ... ... жарнасынан тұрады. Құрылтайшылардың қосқан
жарнасы – жарғылық капитал деп ... ... ... ... ... ... және ... емес қаражаттардан тұрады.
Материалды және материалды емес қаражаттар ақшалай ... ... және ... ... капитал түрінде
көрсетіліп, ұйым ... ... ... капитал активтер
қалыптастырудың белгілі бір қаржылық көзін құрайды. Мұның мөлшері ... ... ... ... ... жарияланады. Басқаша айтқанда
капитал жаңадан құрылған ұйымның өз құрылтайшыларының алдындағы берешегі
болып есептелінеді.
Қандай да болмасын ... ... тек қана ... бұлар қалыптасқан
активтер сомасымен шектеліп қана қоймай, бұлар сыртқы көздрден: банктерден
несие, басқалардан ... ... мен ... ... ... ... Сырт
көздерден алынған қаражаттарды – қатыстырылған ( келтірілген) қаржы көздері
деп атайды. ... ... ... ... екі үлкен топқа: ұзақ және
ағымдағы міндеттемелерге бөлінеді. Бірінші топта ұйымдар меншігінде ... ... ... ... немесе пайдаланылатын, ал екінші топта
бір жыл ішінде ақшаға айналатын міндеттемелер сомасы ... ... ... ... ... қаражаттар екі үлкен топтан
тұрады: ұзақ мерзімді және ағымдағы активтерге салынады. ... бір ... ... ... ... активтерді және ақшаға
айналатын активтерді ағымдағы активтер деп атайды.
Баланстың жекелеген тараулары мен баптары ... ... ... ... ... есеп тәжірибесінде баланстың тараулары
активтердің өтеушілік қабілетіне қарай төмендетілген дәрежеде, ал ... жабу ... ) ... ... ... қарай
орналаласқан. Есеп жүргізудің әлемдік тәжірибесінде бухгалтерлік ... ... ... және ... ... үлгі қолданылады. Көлдеңен
жасалған үлгіде активтер баланстың сол ... ... оң ... Тігінен жасалған үлгіде ... ... мен ... ... ... активтерді сипаттаушы баптарға, бұдан соң
пассивтерді сипаттаушы баптар бойынша орналасқан. АҚШ ... ... ... мен тігінендігі, мұны қолданушы тұлғалардың тыңдауында
немесе есеп ... ... ... ... ... министрлігінде 22
желтоқсан № 427 бұйрығымен бекітіліп, 5 ... 2006 жылы ... ... ... ... ... құжат болып танылған
бухгалтерлік баланстың үлгісін ( № 1 үлгі ) беріп отырмыз.
200___жылдың_____на жасалған «Бухгалтерлік ... ... ... ... ...... нысан______________________________
Ұйымның заңды мекен-жайы_________________________________
мың тенге
|Активтер ... ... ... |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... активтер | | | ... ... және ... |010 | | ... | | | ... ... ... инвестициялар |011 | | ... ... ... ... |012 | | ... |013 | | ... ... ... |014 | | ... ... ұзақ ... ... |015 | | ... ... ... активтер |016 | | ... ... ... жиыны |100 | | ... ... ... | | | ... ... ... инвестициялар |020 | | ... ұзақ ... ... |021 | | ... ... ... есептелінетін |022 | | ... | | | ... ... ... |023 | | ... ... |024 | | ... ... |025 | | ... және ... ... |026 | | ... емес ... |027 | | ... ... ... ... |028 | | ... мерзімді басқалай активтер |029 | | ... ... ... жиыны |200 | | ... ... | | | ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |030 | | ... мерзімді қаржылық міндеттемелер |031 | | ... ... ... |032 | | ... және ерікті төленетін төлемдер |033 | | ... ... ... | | | ... ... ... қарыздары |034 | | ... ... ... ... |035 | | ... мерзімді басқалай міндеттемелер |036 | | ... ... ... ... |300 | | ... Ұзақ мерзімді міндеттемелер | | | ... ... ... ... |040 | | ... ұзақ мерзімді қарыздары |041 | | ... ұзақ ... ... |042 | | ... ... салықтық |043 | | ... | | | ... ... ... ... |044 | | ... ... ... ... |400 | | ... ... | | | ... ... |050 | | ... ... |051 | | ... ... ... үлестік |052 | | ... | | | ... |053 | | ... пайда |054 | | ... ... үлес |055 | | ... жиыны |500 | | ... ... | | | ... ... қойылған тепе- теңдік қатаң талапқа сай, мұндағы
жинақталған активтер мен пассивтер сомасы әрқашанда тең сомада болуы керек.
Жинақталған ... тепе – ... екі ... ... тән ... ... ... пассивтер сомасынан көп не аз болмауы керек.
Табыстар және ... ... ... ... ... ... бұл ... жағдайда шаруашылық қызметін атқарушу ұйымдардың таза пайдасы
немесе шеккен зиянына қосылатын қосымша құндық ... ... ... ... ... пайдаланушылар үшін табыстар және шығындар
жөніндегі қорытынды есеп ... ... ... және ... ... ... есеп сату ... )
принципіне сай жасалынады. Ұйымның ақша ... ... және ... ... ... ... қорытынды есептің бұл түрінде
көрсетілмейді.
Табыстар мен шығындар ақша ... ... ... ... ... ... Ақша қаражаттары сомасының көбеюі немесе азаюы
активтік бухгалтерлік есеп счеттарының өзгеруіне тікелей байланысты болады.
Табыстар ... ... ... ... « ... » немесе бөлінбеген
таза пайда есебіне арналған бухгалтерлік есеп счеттарын ... ... ... ... ... және ... ... түскен табыстарды есепке алу жөніндегі мәліметтер бухгалтерлікесеп
тәжірибесіне сату ( есептеу ) ... ... ... ... – шарттағы қойылған жағдайларға тән ұйым өзіне ... ... ... ... және ... ... өткізген
жағдайда түсетін табыс сомасы ақшаның ... ... ... ... ... ... ... қорытындының ең маңызды факторларына
жатады. Таза пайданың ... және ... ... ... ... ... түскен табысқа байланысты болады. Қарыжылық ... ... ... ... ... ... табыс категориясы
қаржылық нәтиженің қалдықталған қорытынды ... ... Яғни ... деп – ... ... пен осы ... ... шығындардың айырмасын
айтамыз.
Табыстарды тану бірнеше классификациялық топтар ... ... ... Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және аудит
әдіснамасы департаментінің ұсынған анықтамасы бойынша ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін делінген.
Негізгі қызметтен түскен табыстар – есептелінген қосымша құн
салығын, акциздерді және ... ... ... сомасын, міндетті
төлемдерді, содай – ақ қайтарылған дайын өнімдер, тауарлар, сату және ... ... ... шегергеннен кейінгі дайын өнімдерді (
тауарлар, жұмыстар, қызметтер ) сатып ... ... ... ... ... ... ... қызметтен түсетін табыстар – айналым
сыртындағы актавтерді басқаларға сатудан, биржа айналысына түсен ... ... ... тағы ... ... ... ... қалдықталған қаржылық нәтиже (табыс,
шеккен зиян ) ... ... ... есеп жасау ( расчет ) жолымен, негізгі
қызметтен түскен табыс ( шеккен зиян ) пен табыс ... ... ... ... анықталады.
Төтенше жағдайлардан түскен табыс ( шеккен зиян ) табыс салығы
сомасын шегергеннен ... ... ... ... қорытындылау немесе
қалдықтау арқылы анықталады.
Төтенше табыстар кездейсоқ жағдайлардың салдарынан ( табиғат апаты, ... ... су ... т.с.с ) ... ... Сонымен қатар, мұндай
табыстарға ... ... алу ... орнына келтіруге жатпайтын,
ары қарай ... ... ... ... шығарып жоюдың
нәтижесінде алынған материалдар құны жатады.Таза пайда ( шеккен зиян ... жыл ... ... ... ( таза ... ... зиян )
негізінде құқылы ұйымның (тұлғаның ) ... таза ... ... ... ... ... , егер ... жылдың
қаржылық қорытынды есебін жасау барысында өткенесепті кезеңдердің ... ... ... онда ... ... ... реттеудің
сомалары ағымдағы жылдың таза табысын немесе шеккен зиянын ... ... Егер ... ... ... кезеңдердің қаржылық
қорытынды есебіне едәуір әсер ететін болса ( таза ... ... ... ... ... ) , онда осы ... жасалынған қаржылық
қорытынды есеп анық және шын дәрежеде ... ... ... едәуір
жоғары дәрежеде жіберілген қателер бөлінбеген пайданың қалдығын ... ... ... таза ... ... ... ... қосылып
есептелінеді. Қаржылық қорытынды есеп даярлау мен ... ... ... ... « ... және ... жөніндегі қорытынды»
есептің маңызы мен ететін әсері өте зор.
Төменде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде 2006 ... ... ... ... « ... және ... ... үлгісі берілген.
200___жылдың _________________ айына жасалған
« Табыстар және шығындар» жөніндегі ... ... 2 үлгі ... ... ... түрі_______________________________________
Ұйымдастыру – құқықтық нысан______________________________
Ұйымның заңды мекен – жайы_______________________________
|Көрсеткіштердің аталуы ... ... ... |
| ... ... ... ... және көрсетілген қызметтерді |010 | | ... ... ... | | | ... өнімдер мен көрсетілген |020 | | ... ... құны | | | ... ... (010 жол- 020 жол) |030 | | ... ... ... |040 | | ... ... |050 | | ... және ... ... |060 | | ... ... | | | ... ... |070 | | ... ... ... |080 | | ... ... |090 | | ... ... ... ... |100 | | ... шеккен зияндағы) үлес | | | ... ... ... ... |110 | | ... ... | | | ... | | ... | | | ... ... |120 | | ... ... ... ... | | | ... салғанға дейінгі пайда (шеккен |130 | | ... ... | | | ... ... ... ... шеккен |140 | | ... | | | ... ... ... кезеңдегі |150 | | ... ... ... | | | ... ... |160 | | ... кезеңдегі жиынтық пайда |170 | | ... | | | ... ... есептелінген пайда |180 | | ... ... ... ... ... жасау
Жоғарыда айтқанымыздай, қаржылық қорытынды есебі берудің құрамына
бухгалтерлік баланс, шаруашылық-қаржылық қызметінің ... ... ... ақша ... ... туралы есеп беру түсіндірме хаттамасы
(жазбасы) кіреді.
Қаржылық ... ... ... мақсаты пайдаланушыларды есептік
кеңдегі қызметінің нәтижесі мен қаржылық жағдайы туралы пайдалы, әрі мәнді
және сенімді ақпараттармен ... ету ... ... ... ... пайдаланушылар кәсіпорынның қызметі
туралы әрқилы мәліметтерді қажет етеді, ... ...... ... тәуекелділік дәрежесі олардың
алатын табысына қаншалықты ... ... ... үшін;
кәсіпорынға салған инвестициясын сатудың ... ... ... ... ... ... өз үлесін сақтаудың немесе соған
сәйкес активтерін сатып ... ... өз ... ... ... үшін; кәсіпорынның келешектегі күтілетін
дивидендтерді төлеу қабілеттілігін анықтау үшін қажет ақпараттарды
талап етеді;
- ...... ... және ... пайызын өтеу
қабілеттілігін (мүмкіндігін) анықтау үшін қажет ... ... ...... ... дер ... өтей ... тексеру үшін қажет ақпараттарды талап етеді;
- сатып алушы – кәсіпорын қандай кезеңде өз ... ... ... ... мүдделі болып келеді;
- қызметкерлер – кәсіпорынның тұрақты әрі ... ... ... ... ... еңбек ақысын және басқа жеңілдіктері
мен төлемін алады, ал акционерлер – ... ... ... ... ... ... органдар – кәсіпорынның тұрақты әрі рентабельді жұмыс
істегеніне мүдделі, ... олар ... ... ... ... ... қоса ... жүзеге асырады, сондай-ақ
статистикалық мәліметтерді жинайды;
- Жұртшылық – жұмыс ... табу ... ... ақпараттарды елді
мекенді, аймақты дамытуға керек ... ... ... ... ... қорытынды есебі беру кәсіпорынның инвестициялық саясатын
жасауға, несиелеу аясын дұрыс қалыптастыруға, ... ақша ... ... ... ... мен ... ... және
олардың басқарушы органдарының қызметіне қажет ... ... өз ... ... ... ... ... беруін әрқилы
пайдаланушылардың әртүрлі мүдде бойынша ... ... сол ... сай ... үшін оның қызметіне капиталдың жеткілікті болғаны абзал.
Сондықтан олардың негізгі ... ... ... ... ... ... ... капиталы мен басқа инвестициясы туралы ақпараттар
оларды қанағаттандыруы ... ... ... ... ... ... әрі сай ... болып саналады. Жалпы алғанда, пайдаланушылар келесі ақпараттарға
мүдделі болып келеді.
|Есеп берудің ... ... ... ... ... табыс алу қабілетін|
|(активтер құрылымы) ... және ... ... |
| ... ... ... ... (кәсіпорынның |Қарыз қаражатының келешекке |
|қарызы мен меншік капиталаның |қажеттілігін бағалау және ... ... ... ... ... мен ... ... мүдделі тараптардың |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... икемділігін |
| ... ... пен ... ... |Өз ... жауап беретін |
|коэффициенті ... ұзақ және ... |
| ... қарыздарын төлеу |
| ... ... ... пен ... ... ... ... коэффициенті |пайдалану тиімділігін бағалау |
|Қаржылық жағдайының ... ... ... |
| ... ... |
| ... кәсіпорынның алған |
| ... ... ... |
| ... ... ақша |
| ... ... ... ... ... ... беру ... байланысты, өйткені ондағы
шаруашылықтың бір ғана операциясы әртүрлі ... ... ... ... беру ... ... береді, ол оны сол ... ... ... жүргізуші субъект пайдаланылады.
Қаржылық қорытынды есебі пайдаланушылар үшін айқын, түсінікті болуы
және барлық мәнді ақпараттарды ашуы тиіс. ... ... ... ... (жазбасында) баптардың жіктемесі мен ақша қаражаттары туралы
қосымша мәліметтер арқылы ... ... ... ... ... ... беру өткен кезеңдердің мәліметтерімен
салыстарады. Есеп беру ... ... ... ... бірлігі – мың теңге. Жылдық есеп берудің есептік кезеңі болып толық
календарлық жыл саналады; ал жаңадан ... ... үшін – ... ... ... ... алған күнінен бастап ... ... ... дейін саналады. Меншік иесінің есеп берудің басқа да кезіндегі
белгілеуге құқығы бар ... бір ... кем ... ... ... ... ... есеп беру
Қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп беру нысаны табыс пен шығыс
шоттарын ашып, оларға шолу жасайды. ... ... ... ... ... ... өнімді, жұмысты, қызметті сатудан түскен табыс; ҚҚС, акциздер және
басқа міндетті төлемдер мен ... ... ... ... ... құнын, бағадан және сатудан
жасалған жеңілдіктерді қоспағанда;
- өнімнің, жұмыстың, қызметтің ... ... ... ... ... яғни ... жұмысты, қызметті өндірумен
байланысты тікелей шығындар кіреді;
- ... ... ... ... ... түскен табыстан
өнімнің нақты өзіндік құнын алып тастағаннан соң шығатын ... ... ... ... қызметтің өндірістік өзіндік
құнына енбейтін шығыстар; жалпы және әкімшілік шығыс, сату ... ... ... бойынша шығыстары;
- негізгі қызметтен түскен табыс (зиян) – ... ... пен ... айырмасы;
- негізгі емес қызметтен түскен табыс (зиян) – кәсіпорынның негізгі
қызметімен байланысты емес операциядан ... ... ... ... емес активтерді, бағалы қағаздарды
сатқаннан, субсидин т.б.).
- ... ... ... әдеттегі қызметінен алынған табысы-
негізгі және негізгі емес қызметтерін біріктіргеннен ... ... ... ... ... – 11 БЕС ... соның ережесіне
сәйкес есептік кезең үшін анықталған табыс салығы бойынша ... ... ... кейінгі әдеттегі қызметінен алынған табысы
(зияны) – ... ... ... табыстан табыс салығы бойынша
шығысын шегергеннен соң алынған табысы (зияны);
- төтенше жағдайдан алынған табысы (зияны) – есептік ... ... ... жағдайдың сальдоланған нәтижесі;
|ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ |
|1 қаңтар 2002 ж ... ... ... ... |Сызық ... ... |
| ... № | | ... ... ... |01 |3948098 |* ... ... ... | | | ... өнімнің (қызметтің, |02 |* |1845829 ... ... құны | | | ... ... (01-02) |03 |102269 | ... ... |04 |* |77486 ... ... ... және |05 |* |50480 ... ... (82) | | | ... бойынша шығыстары (81) |06 |* |16556 ... ... ... (83) |07 |* |10450 ... ... ... |08 |24783 | ... (зияндары) (03-04) | | | ... емес ... ... |09 |1730 |4053 ... ... (70-84) | | | ... ... дейінгі |10 |22460 | ... ... ... | | | ... (08+09) | | | ... ... ... ... |* |7097 ... (85) | | | ... қалдырылған салықтар | |* |844 ... ... ... |12 |14519 | ... қызметінен түскен | | | ... (10-11) | | | ... ... ... |13 | | ... (зияны) (86) | | | ... ... ... (12+13) |14 |14519 | |
- таза ... (зиян) – есептік кезеңде кәсіпорынның алған қаржылық
нәтижесі.
Сонымен, ... ... ... ... түскен табысы”, 72-“Негізгі емес қызметтен түскен табысы”, 80-
“Сатылған ... ... ... ... құны”, 81-
“Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сату барысында жұмсалған шығындары”,
82-“Жалпы және әкімшілік ... ... емес ... ... ... ... ... бойынша шыққан шығындары”, 71-“Сатылған
тауарлардың қайтарылуы және сатуға байланысты шегерімдер, сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... (зияндары)”, 87-“Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан түскен табысы
(зияны)” шоттарының ... ... ... ... айтқанда,
есеп беруге қажетті барлық деректерін бухгалтерлік есеп шоттарында көрініс
тапқан мәліметтерден тікелей алынады.
2.2. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп ... беру 4 БЕС ... ... жасалады. Есепте негізгі (немесе
операциондық), инвестициялық және қаржы ... ... ... ... алынған ақшалай қаржат ағыны (тасқыны) туралы барлық деректері,
сондай-ақ қаржы қызметінде пайдаланылатын таза ... ... ... ... таза көбеюі, жылдың басындағы және ... ... пен оның ... ... ... есеп стандарттарына сәйкес субъекттер жасаған “Ақша
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп” заңды тұлғаның қаржылық ... ... ... ... бұл ... есепті кезең ішіндегі
операциондық (кіріс алатын негізгі қызмет пен ... және ... ... өзге де ... ... ... мерзімді
алашақтарды сатып алу мен сату) және ... ... ... капиталы мен
әлем қаражаттарының мөлшері және ... ... ... ... заңды тұлғаның қызметі) тұрғыдан алғанда қаражаттардың түсуі мен
жұмсалуы туралы хабарлармен қамтамасыз етті. Ақша ... ... есеп ... ... ... ... қаржылық есебінің құрамында
беріледі.
Ақша ... ... ... ... ... ... тұрғысынан алған мағлұматтардың мазмұнын ашу үшін ... өзі ... ... ... ... және ... түрлерінің ықпалын
бағалауға мүмкіндік береді.
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысын ... ... тура әдіс ... ... бүл әдіс жағдайында ақшалай
түсім қаражаттары мен төлемдердің негізгі түрлері ашып ... ... әдіс ... ... бұл әдіс жағдайында ақшалай түсім
қаражаттары мен төлемдердің негізгі ... ашып ... не ... ... ... бұл әдіс ... таза ... пен зиянға
активтер мен міндеттемелерге, ақша операцияларының өзгерістеріне, сондай-ақ
инвестициялық немесе қаржылық ... ... ... ... ... ... қарап түзетулер енгізіледі.
Операциондық қызметтегі ақша қозғалысын анықтау үшін тікелей ... ... ... әдісте ақша қозғалыстарының негізгі түрлері ашылады. Мысалға,
өнімді ... ... ... ... ... ... ... төлем
түрлерін, КДШ (көлік-дайындау шығыстарының) төлемін, несие үшін пайыздық
төлемдерін, бюджетке тиісілі төлемдерін ... ... ... ... ... кезде ақша
қаражатының түсуі мен шығуының нәтижесі: өнімді, жұмысты, ... ... ... ... ... ... дивиденттен,
роялтиден және т.б. табыстардан; жабдықтаушылармен және ... ... ... ... ... жалақыдан, бюджет пен
бюджеттен тыс төлемдерінен және т.б. шығыстарынан тұрады.
Жанама әдістер – бұл әдістер таза табыс немесе зиян ... ... мен ... ... ... сондай-ақ өткен
жылдармен салыстыра отырып, қаржылық және инвестициялық қызметтердің
нәтижесі ... ... ... мен ... түзету (корректир)
жасалады. Бұл ... ... ... мен ... ... туралы есеп беру мәліметерін негізге алады. Бұл әдіс қаржылық-
шаруашылық қызметінің ... ... есеп ... ... ... түзету
енгізуді көздемейді. Тек қана таза табыс сомасын өткен ... ... ... ... ... ... енгізеді.
Таза табысты (зиянды) түзету
|Таза табысты түзететін |Түзетуді жүргізудің тәртібі ... | ... емес ... мен ... ... ... ... құралдар бойынша |таза табыс сомасына қосылады, |
|есептелген амортизациясы ... ол ақша ... |
| ... әкелмейді |
|Ағымдағы активтердің сомасының ... ... ... өсетін |
|өзгерістері: дебиторлық |болса, онда ағымдағы ақша ... ... ... ... азаяды, ал егер де |
|болашақ кезеңнің шығыстары, ... ... онда ақша ... да ағымдағы активтер т.б. |қаражаттары өседі, онда олардан |
| ... ... да ... ... ... ... ... сомасы|
|сомасын өзгерістегі (қысқа ... ақша ... ... да ... ... ... |өседі, егер міндеттемелер |
|қоспағанда), кредиторлық ... онда ақша ... ... ... ... басқа|азаяды, онда олардан алынған |
|да ағымдағы міндеттемелер. ... да ... ... ... ... |
| |ның коды | ... Операциондық қызметтен алынған ақша | |14619 ... ... | | ... ... | | ... ... ... үшін ... | |3328 ... | | ... ... активтерді сатқаннан алынған | | ... | | ... ... ... | |-13631 ... ... ... | |-21666 ... ... ... ... | |-375 ... ... өзгерісі | |14160 ... да ... ... | |1899 ... да ... | |-376 ... да ... | | ... қызметтен түскен ақша | | ... таза ... | | ... ... ... алынған ақша | |(363) ... ... | | ... ... ақша ... | | ... құралды, материалдық емес активтерді | | ... ... ұзақ ... ... сатқаннан| | ... ... | | ... ... ... түскен табыс | | ... да ... | | ... Ақша ... ... ... | | ... ... ... алу | |23369 ... емес ... ... алу | |25766 ... инвестициясын сатып алу | | ... да ... | | ... ... ... ақша | |(49556) ... таза ... | | ... ... ... ... | | ... ... | | ... ақша қаражаттары | | ... ... | | ... ... несиелердің түсуі | |37861 ... ... ... ... | | ... ... салымдарының | |24217 ... | | ... да ... | | ... ... есепте шығыуы | | ... ... ... ... | | ... ... несиелерді өтеу. | |13728 ... ... | | ... да ... | | ... қызметінен түскен ақша | |48568 ... таза ... | | ... ... және оның | |(1547) ... таза ... | | ... ... ... таза ... | |11541 ... жолының соңындағы ақша қаражаты. | |18194 ... ... және ... қызмет.
Инвестициялық қызмет-ұзақ мерзімді активтерді сатып алу, сату және
берілген несиені өтеу және алу.
Инвестициялық қызметке ... ... ... ... ... емес ... және басқа да ұзақ
мерзімді активтерді сатудан, қаржылық инвестицияны сатудан, басқа
кәсіпорындардан алылған қарыз қаражаттары және ... да ... ... құралдары, материалдық емес активтерді және де басқа ұзақ
мерзімді активтерді сатып алуға ... ақша ... ... инвестицияларды алу, басқа кәсіпорындарға қарыз ақша бер,
басқа да төлемдер.
Инвестициялық ... ... ... ұзақ ... ... ... Оған қаржылық инвестицияға әсер ететін операцияларда
кіреді. Инвестициялық қызмет қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы
есеп беруінде ... ... онда ол ... ... ... табыс
немесе шығыс ретінде көрінеді, сондай-ақ негізгі құралдары және басқа да
сатудың нәтижесі көрініс табады.
Қаржылық қызмет меншік ... мен ... ... ... ... ... нәтижесі болып табылады.
Оған мыналар жатады:
- шығарылған акциядан түскен ақша қаражаттары және басқа да ... ... ... ... және ... емес ... да ... алынған банктік және банктік емес несиелерді өтеуге жұмсалған ақша
қаражаттары, өз акционерлерінен акциясын сатып алу үшін ... ... және ... да ... қаражаттар.
Кәсіпорын қаржылық, инвестициялық және ақшасыз операцияларды жүзеге
асыруы мүмкін. Оларға: материалдық емес активтерді, және негізгі құралдарды
ұзақ ... ... ... алу; ... ... кредиторға акцияны
және басқа да бағалы қағаздарды беру ... ... ... ... ... ... тауарларға және дайын өнімге айырбастау жолымен
алу және т.б. жатады.
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру үшін ... ... ... ... онда ... ... келтіріледі
(ақша қаражатының қозғалысын жанама әдіспен есептеу):ъ
- ... және ... ... ... оның ... ... және ... әрқайсысы бойынша ауытқуы анықталады.
(+,-);
- өткен және есептік жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі
туралы есеп беру, оның ... ... мен ... ... кезеңнің соңындағы таратылмаған табысы ... ... ... ... да ... түріне
(операциондық, инвестициялық немесе қаржылық) сомалардың үлес ... ... Осы ... ... ... шолу жасап, есеп
беруге түзетулер енгізу мүмкіндігі туады. Осы жанама әдіс бойынша жасалған
кесте жоғарыда келтірілді.
Операциондық ... ... ақша ... ... ... бойынша анықтаған кезде олардың қоғалысына әсер ... ... ... яғни ... және ... ... операцияларының ара
жігі ашылады.
Егер де оперциялар өзінің экономикалық ... ... ... ... онда олар ес ... бір бапқа біріктілуі мүмкін. Тікелей
әдістің негізінеде жасалған ақша қаражатының ... ... есеп ... төменде келтіріледі.
ІІІ. Консолидалынған (консолидацияланған) қаржылық қорытынды есебі
беруді жасау
3.1. Негізгі және ... ... ... есеп ... ... біткен соң шаруашылық ... ... ... есебі беруді жасайды. Шаруашылық жүргізуші субъекттің құрамында
ҚР-нің аймағында және оның тысқары жерлерде ... ... ... ... бар ... өзінің қаржылық қорытынды есебі беруімен қоса,
консолидалынған (консолидацияланған) есеп ... ... яғни ... ... есеп ... ... тұлға (командалық және толық серіктестік, жауапкершілігі
шектеулі және ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның өзінің жарлық қорына ... ... ... иеленсе және қабылданатын шешімдердің басым ... ... ие ... онда олар еншілес серіктестік ретінде танылады.
Заңды тұлға (командалық және ... ... ... және ... ... ... ... егер де басқа
(қатысушы, артықшылығы бар) заңды тұлғаның бар болғаны 20( дауыс ... ие ... ... ... ... ... ... бар болса,
тәуелді серіктестік ретінде танылады.
3.2. Негізгі және еншілес заңды тұлғалардың консолидацияланған есеп беру.
Заңды тұлға басқа кәсіпорынның акциясын ... алу ... өз ... ... мүмкін; егер де сол сатып алынған акциясы 50( -тең ... онда ... ... ... ... мүмкіндігін алады.
Инвестор бақылауды белгілейтін болса, онда ол ... ... ... атайды. Негізгі кәсіпорында және барлық еншілес ... ... ... тұлғалар тобын құрайды және олардың мәліметі бойынша
консолидацияланған есеп ... ... ... ... ... ... ... топтасқан
бөлігін емес, тұтас бөлігін білуге мүдделі болып келеді. Бұндай ... есеп ... ... ... ... есеп ... құрамына: консолидацияланған
бухгалтерлік балансы консолидацияланған қаржылық-шаруашылық ... ... есеп ... ... ақша ... ... есеп ... және түсініктеме жазбасы кіреді
№13 БЕС сәйкес “ Консолидацияланған есеп беру және ... ... ... негізгі заңды тұлға жергілікті және
шетелдегі елшілес заң ... ... ... қорытынды есебі беруі енгізіледі, тек мыналарды қоспағанда: ... ... ... ... ... ... арналса және оларды бақылау
уақытша сипатта ... ... олар ... түрде ұзақ мерзімді шектеулі
жағдайда әрекететіп тұрса, онда бұл ... ... ... ... ... ... ... есебі беруге
қосылмайды.
Негізгі кәсіпорын өз кезегінде, еншілес кәсіпорында болу мүмкін, онда
ондай кәсіпорындар консолидацияланған қаржылық ... ... ... егер де оны негізгі кәсіпорын талап етпесе.
Негізгі заңды тұлға және оның ... ... ... ... ... ... ... жолмен консолидациялайды (яғни,
біріктереді):
- есеп ... ... ... ... беру ... ... өзгертіледі, түзетулер енгізіледі);
- активтер, міндеттемелер, меншік капиталы, табысы, шығысы ... ... жолы мен бабы ... қосылады;
- кейбір баптар бойынша қайталауға жол бермейді және кейбір баптар
жойылуы мүмкін.
Бірнеше заңды тұлғалардың есеп ... бір ғана ... ... ... ... үшін ішкі есеп ... қағаздар, меншік капиталдар және
т.б. мәліметтердің негізінде тиісті түзетулер жасалады.
Түзету жазбалары консолидацияланған қаржылық ... ... ... ... оның ... кестесінде жасалынады және ол ... ... ... де, ... ... тұлғада да
көрсетілмейді.
Топтық есеп беру жасау кезінде еншілес заңды ... ... ... көрсетіледі, яғни еншілес заңды тұлғаның нақты таза
активімен алмастырылады. Балансты әрбір еншілес серіктестіктің және ... ... ... бойынша меншік капиталы қалыптастырылады. Бұл ... ... ... заңды тұлғаның үлесінен оған енген (кірген)
еншілес серіктестердің үлесі көп ... аз болу ... ... ... таза ... оған ... ... кірген)
еншілес серіктестіктердің таза активтері асып түссе, онда оның ағымдағы
сатып алынған активтерінің құнынан ... ... ... ... келіп қосылған заңды тұлғаларды гидвиллі ретінде анықтайды ... ... ... ... ... жеке бап болып болып
көрініс табады.
Егер де негізгі заңды тұлғаның құрамына кіретін ... ... құны ... таза активінен кем болса, онда алынған активтердің
ағымдағы құны мен сол күні алынған міндеттемелердің арасында ... ... ... ... пайда болады, бірақ ол да консолидацияланған
бухгалтерлік баланстың жеке бабы ... ... ... “Тасты” ААҚ-мы “Жол-Өткен” ААҚ-нің 100( дауыс беруші акциясын,
“Шу” ЖШС пен “Төретоган” ЖШС 100( қатысу үлесін сатып ... ... ... ... де ... ААҚ бақылау жүргізеді. Сатып ... құны 1750 мың ... ... және ... ... ... мәліметі төмендегі 1 кестеде келтірілген.
Аталған заңды тұлғалардың алынған кездегі таза активі мынаны құраған:
“Жол-Өткен” ААҚ 1750 мың теңне (2055-305)
“Шу” ЖШС 750 мың ... ... ЖШС 520 мың ... ... есеп беруді қалыптастыру үшін операцияларды жою
(түзету) кестесі жасалынады (2 кесте), ал ол келесі кезеңдерден тұрады:
- ... ... ... ... ... алысымен, алдымен, негізгі
заңды тұлғаның өзіне қатысты таза активінің үлесі анықталады
(кәсіпорынның активінен оның ... ... ... содан соң түзетулер жасалынады:
“Жол-Өткен” ААҚ инвестициясының байланысты инвестициясының баланстық
құны жойылады және меншік капиталындағы сомасы, яғни 1750 мың ... ... ... ... ... ... ... бойынша
түзетулер жасалады).
“Шу” инвестициясына байланысты алынған құны таза актив құнынан асып
түскендіктен, ... ... “оң ... фирмасы (гудвилл)”
деген түсінік пайда болады.
Түзетілген: негізгі заңды тұлғаның инвестициясының құны 810 мың ... ... ... ... ал ... заңды тұлғаның еншілес
кәсіпорындағы үлесі 520 мың ... ... (500 мың ... мың ... “Таратылмаған табыс”), алынған құны оның ... 290 мың ... асып ... (290 мың ... ... және ... заңды тұлғаның балансы
1-кесте
|“Тасты” ААҚ ... ААҚ ... ЖШС ... ЖШС ... ... тұлға) |(еншілес заңды тұлға) |(еншілес заңды ... ... ... ... |
|Баланс |Есепті |Баланс ... ... ... |Баланс |Есепті ... ... ... ... ... ... ... |кезеңнің |
| ... | ... | ... | ... |
| ... мың| ... мың| ... мың| ... ... ... | ... | ... | ... ... | ... | ... | ... | ... |890 ... |220 ... |630 ... |440 ... | ... | ... | ... | ... |2385 ... | ... | ... | ... ... ... ... ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |930 ... |320 ... |410 ... |20 ... | ... | ... | |қарыздар | ... ... ... ... ... қаражаты|16 |Ақша қаражаты|45 ... |5980 ... |2855 ... |1140 ... |665 ... ... ... ... ... |5000 |Жарлық |1000 ... |600 ... |500 ... | ... | ... | |капиталы | ... ... ... ... ... | ... | ... | ... | ... ... ... |Міндеттеме-ле|145 ... | |р | |р | |р | ... |5980 ... |2955 |Жиыны |1144 ... |665 ... ... ... ... құны таза актив құнынан
аз болғандықтан, консолидацияланған ... ... ... ... ... түсінік пайда болған.
Түзетілген: негізгі заңды тұлғаның инвестициясынң құны 635 мың ... ... ... ... ал ... ... тұлғаның еншілес
кәсіпорындағы үлесі 750 мың теңгеге бағаланған (600 мың ... мың ... ... ... ал таза активтің құны 115 мың
теңгеге алынған құнынан асып түскен (115 мың ... ... ... ... ... жасау үшін әзірленген кестесі
|Баланс баптары |“Тасты” |Еншілес заңды тұлғалар ... ... ... | | ... |
| ... | | ... ... | | |ік ... |мың | | |мың ... |
| ... | | | |
| | ... ... | |
| | |ен” ААҚ |ЖШС, ... ЖШС мың| | |
| | |мың ... |теңге | | |
| | ... | | | | |
| | | | | |Дг |Кг | ... | | | | | | | ... |890 |220 |630 |440 | | |2180 ... | | | | | | | ... |3195 | | | | |3195 | ... | | | | |290 | |290 ... |1045 |84 |150 | | |2254 ... ... | | | | | | | ... |930 |320 |410 |20 | | |1680 ... | | | | | | | ... ... |810 |470 |16 |45 | | |1341 ... |6790 |2055 |1140 |665 | | |7745 ... | | | | | | | ... ... |1000 |600 |500 |2100 | |5000 ... |660 |750 |150 |20 |920 | |660 ... (зиян) | | | | | | | ... ... | | | | | |115 |115 ... | | | | | | | ... |1130 |305 |390 |145 | | |1970 ... |6790 |2055 |1140 |665 |3310 |3310 |7745 ... – 3193 мың теңге (1750+635+810);
Гудвилл – 290 мың ... ... – 2100 мың ... (1000+500+600);
Таратылмаған табыс (зиян) – 920 мың теңге (750+150+20);
Теріс гудвилл (бэдвилл) – 115 мың теңге
Негізгі заңды тұлға 100( акцияны иеленген ... ... ... ... ... ... қажет, өйткені олардың меншігінде 50(
акция ... ... ... бұл ... азшылық мүддесі болып
санлады және оларға тиесілі таза активтің және таза ... ... ... ... ... есебі беруде көрініс табу
тиіс.
Таза табыстағы (зияндағы) ... ... ... ... ... ... таза ... анықталады және оның деңгейі есеп беруде
көрсетілгенмен, ол ... ... ... ... ... ... ол ... қаржылық қорытынды есебі беруде жеке бап
болып көрсетіледі. Таза активтегі ... ... ... ... есебі берудің жасаған күніндегі меншік капиталындағы
еншілес заңды тұғаның сомасынан анықталады. ... таза ... ... ... баланста жеке көрсетеді. Яғни міндеттемеден бөлек,
меншік капиталының құрамында ... ... ... жеке ... ... және ол негізгі заңды тұлғаның меншігі болып саналмайды.
Мысалы. “Шолақ-Қорған” ААҚ негізгі заңды тұлға болып тұра, “Теріскей-
бет” ЖШС 70( ... ... ... ... ... алынған таза активтің құны
2450 мың теңге ... ... ... ... еншілес заңды тұлғаның
таратылмаған табысы 650 мың ... ... ... бухгалтерлік
балансты дайындау кезінде бірінші ... ... ... ... ... азшылықтың үлесін анықтау керек.
Негізгі және еншілес заңды тұлғалардың балансы
|“Шолақ-Қорған” ААҚ-негізгі заңды|“Теріскей-бет” ЖШС-еншілес заңды|
|тұлға ... ... ... |Жыл ... ... ... |Жыл ... |
| |мың ... | |мың ... ... | ... | ... ... |7250 ... құралдар |1450 ... |2450 ... | ... ... ... | ... | ... қарыздар|740 |Дебиторлық қарыздар|1190 ... ... |920 ... ... |2430 ... |11810 ... |5930 |
| | | | ... | ... | ... ... |8000 ... ... |3500 ... ... |1220 ... ... |650 ... |2590 |Міндеттемелер |1780 ... |11810 ... |5930 ... ... ... кезде келесі түзетулер жасалады:
- негізгі заңды тұлғалар жұмсаған инвестиция деңгейін 2450 мың теңге
сомасын және еншілес заңды тұлғаның ... ... 3500 ... сомасына азайту керек, ал оған керісінше, азшылықтың үлесін
1050 мың теңгеге көбейту ... ... ... ... ... ... табыс деңгейі 195 мың
теңге азайту керек (650х30() және азшылықтың үлкен 195 мың теңгеге
көбейту керек.
Консолидацияланған балансты жасау үшін ... ... ... ... ... |ан” ААҚ ... ЖШС | |ланған |
| ... ... | ... ... ... | ... мың |
| ... мың ... мың| ... |
| ... ... | | |
| | | |Дт |Кт | ... | | | | | ... ... |7250 |1450 | | |8700 ... |2450 | | |24501 |- ... |860 |290 | |1310 ... | | | | | ... ... |1190 | | |1930 ... ... |920 |2430 | | |3350 ... |11810 |5930 | | |15290 |
| ... | | | | | ... ... |8000 |3500 |35001 | |8000 ... ... |1220 |650 |1953 | |1675 ... ... | | |3695 | | ... активтегі | | | |10501 |1050 ... ... | | | |1952 |195 ... |2590 |1780 | | |4370 ... |11810 |5930 | |3695 |15290 ... есеп ... ... ... ... ... шарттары бойынша қарыздың негізгі және еншілес заңды тұлғаларға
қатысты тек сыртқы ... ғана ... ал ... ішкі ... ... ... және сатып алынғандардың көлемі шынайы көрсету
мақсатында қаржылық-шаруашылық ықзметтің нәтижесі ... ... ... ... және ... ... арасында жүзеге асатын
операциялар шегеріліп тасталынады. Мұндай ішкі топталған ... ... ... мен ... сату және ... алу; ... ... негізгі құралдарды сату және сатып алу; қарыз беру және қарызды
алу және ... ... ... ... есеп ... ... түрде жүргізіледі: негізгі және еншілес заңды
тұлғалардың арасындағы ... ... ... ... ... дивидендті, пайызы шегеріліп тасталады.
Мысал. “Қаратау” ААҚ негізгі заңды тұлғасы мен оның ... ... ... ЖШС ... ААҚ ... ... 70() және “Ынтымақ” ЖШС
(“Қаратау” ААҚ қатысу ... 80() ... ... ... барысында мынадай
операциялар болады:
1. еншілес заңды тұлғаны құруға негізгі заңды тұлға келесі деңгейде
инвестиция салған болатын: ... ЖШС – 2100 мың ... – 1600 мың ... Оларды тіркеген кезде олардың жарлық
капиталының деңгейі мынаны құрады: “Энгельс” ЖШС – 3000 мың ... –2000 мың ... ... ЖШС-не негізгі заңды тұлға жалға ... ... ... ... үшін 1035 мың ... ... ... “Энгельс” ЖШС тігі негізгі заңды тұлғаға алған несиесі үшін 900
мың теңге марапаттау соммасын төлеген;
4. ... ... ... ... ... 1000 мың теңге сомасына тауар
сатқан, ол сатылған тауардың 60( үшінші жаққа (тұлғаға), яғни
консолидацияға кірмейтін ... ... ... ... ЖШС
сатылған тауардың өзіндік құны 550 мың ... ... ... ... тұлға “Ынтымақ” ЖШС-не 800 мың теңге деңгейінде 18
айға тегін қарыз берген (ҚР ... ... ( 715 ... есеп беруді жасау ... ... ... ... (2а, 3б, 3в) келесі түзету жобаларын жасау керек:
- 1035 мың теңге ... ... сату ... ... және ... табыс көлемін азайту керек;
- 900 мың теңге сомаға ... ... ... және ... ... ... ... азайту керек;
- 180 мың теңге баланыстағы тауарлы-материлдық запастың құнын
азайтып, оны сатылған ... ... ... қосу ... ... ... ... бойынша шеккен зиян мен таза табы азшылықтан
үлесіне түзетіп жазылады;
- баланыс құны бойнша еншілес ... ... ... ... мың ... және “Ынтымақ” ЖШС-1600 мың теңгесішегеріліп
тасталған, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... “Энгельс” ЖШС-3000 мың теңге және “Ынтымақ” ЖШС-2000 мың теңгеге,
сонымен қоса тиісінше азшылықтың үлесін де ... ... 900 мың ... 400 мың ... ... үшінші жаққа (тұлғаға) берілуіне байланысты сатылған
тауардың табысынан ... ... ... айырмасынан шығатын салық
эффектісін есептеу керек: сатылмаған тауардың табысы-180 мың теңге құраған
((1000-550)х40 / 100(); ... ... ... ... ... мың
теңге(180х30(/100();
- табыс салығы бойынша шығысты азайтып, консолидациланған баланстың
“Кейінге қалдырылған табыс салығы” бойынша активті ... 54 мың ... ... ... ... үшін әзірленген (жұмысшы) кестесі
|АКТИВТЕР ... ... ... |у” ... | ... ... | ... |
| ... | | ... |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | ... |Кт | |
| | |ьс” |қ” ЖШС | | | |
| | |ЖШС | | | | |
| | | | | | | ... ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ | | | | | | ... | | | | | | ... емес | | | | | | ... | | | | | | ... құны |1008 |361 | | | |1369 ... тозу ... |48 |16 | | | |64 ... құны |960 |345 | | | |1305 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... мен |3050 |720 | | | |3770 ... | | | | | | ... мен |6450 |1340 |2566 | | |10356 ... | | | | | | ... да ... |2310 |2830 |960 | | |6100 ... | | | | | | ... тозу ... |5800 |2895 |2299 | | |10994 ... құны |6010 |1995 |1227 | | |9232 ... мерзімді қаржылық |3700 | | | |37001 |0 ... | | | | | | ... ... ... ЖИЫНЫ |10670 |2340 |1227 | | |10337 ... ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |5160 |1960 |64 | | |7184 ... ... ... |6040 |2260 |716 | |1804 |8836 ... шоттар |15600 |3030 |1360 | ... |
| | | | | |4 | ... да ... |3400 |230 |340 | |8001 |3170 ... | | | | | | ... ... | | | |54 | |54 ... салығы | | | | | | ... ... |15974 |2970 |3460 | | |22404 ... да ағымдағы |330 | | | | |330 ... | | | | | | ... ... бойынша ЖИЫНЫ |46504 |10450 |5940 | | |59933 ... |57174 |12790 |7167 | | |70470 ... |
| | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... ... |7000 |3000 |2000 |50001 | |7000 ... ... |45604 |9009 |(300) |5578 |2809 |51544 ... ... | | | | | | ... ҮЛЕСІ | | | | |3943 |3943 ... ... | | | | |1300 |1300 ... ... | | | | |2643 |2643 ... ... бойынша ЖИЫНЫ |5264 |12009 |1700 | | |62437 ... ҰЗАҚ ... ... | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... бөлім бойынша ЖИЫНЫ | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... ... ... |1500 | |800 |8003 | |1500 ... ... | | | | | | ... есеп ... |1580 |703 |847 | | |3133 ... және |1490 |78 |3820 |20352,| |3353 ... есеп | | | |4 | | ... | | | | | | ... ... ... ... |4570 |781 |5464 | | |7981 ... |57174 |12790 |7167 |13467 |13467 |70470 ... ... ... инвестициясы –3700 мың теңге (2100+1600);
Тауарлар=180 мың теңге;
Алынатын шоттар –2035 мың теңге (1000+1035);
Басқа да дебиторлық қарыздар –800 мың теңге;
Кейінге қалдырылған табыс ... 54 мың ... ... 5000 мың ... ... ... ... мың теңге (1000+1035+900(9009х30()+((-
300)х20());
2809 мың теңге (1000+10035+900+54*180);
Азшылықтың үлесі – 3343 мың ... ... ... несиелер – 800 мың теңге; Жабдықтаушылармен және
мердігерлермен есеп ... –2035 мың ... ... б ... қызметінің нәтижесі туралы есеп беруді жасау үшін
әзірленген (жұмысшы) кестесі
|қат| | | | | ... | ... ... ... ... | | ... | ... ... |Жою ... ... атауы |тұлға | | ... есеп |
| | | | | ... |
| | | | | | | |
| | | ... ЖШС ... ЖШС| | |
| | ... ... ... |Шығыс |
| | | | |Дт |Кт | ... | | | | | | ... ... |1640 |753 |634 | | |2274 ... |1125 | | | |5251 |600 ... |1060 |230 |531 | | |1591 ... | | | | | | ... ... |340 |1697 |541 | | |881 ... ... |1890 |1070 |964 | | |2854 ... |6055 |3750 |2670 | | |8200 |
| ... | | | | | | ... ... |2800 |2000 |750 |7501 | |2800 ... ... |1290 |720 |770 |2312 | |1829 ... ... | | | | | | ... ... | | | | |1251 |225 ... ... | | | | |2312 |231 ... |1965 |1030 |1150 | | |3115 ... |6055 |3750 |2670 |981 |981 |8200 ... де ... ... ... ... тәуелді заңды тұлға ретіндегі
анықтамасына сәйкес келуін тоқтатса, онда ол ... ... ... ... есеп саяастына сәйкес, ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... тұлғаның инвестициясы болмаса, онда ол жеке
қаржылық қорытынды ... ... ... 01. 01. 2001 ... ... ... “Анар” ААҚ-на (негізгі
заңды тұлға) “Гүләр” ААҚ 26( акциясы, яғни 700 мың теңге сома және ... 35( ... ... мың ... сома жатқан. 2001 жылы “Гүлнәр” ААҚ 145
мың теңге таза табыс алған және ол 58 мың ... ... ... ... мың ... таза ... тапқан, 15 мың ... ... ... ... ... ... есбін үлетік қатысу әдісі
бойынша жүргізген.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қаржылық қорытынды есебі берудің маңызы зор, өйткені есеп ... ең ... ... оның ... ... ... табылады.
Акционерлер мен инвесторларға есеп берудің мәліметі түсінікті болуы тиіс.
Қаржылық қорытынды есебі беру-басқарушы ... ... ... бағалап, сондай-ақ шаруашылық қызметін талдау үшін
қажет.
Бухгалтерлік есеп стандартына ... ... ... ... ... заңмен қадағаланады.
Қаржылық қорытынды есебі берер алдында үлкен дайындық жұмыстары
жүргізіледі.
Қаржылық қорытынды ... ... ... бухгалтерлік баланс,
шаруашылық - ... ... ... ... есеп ... ... қозғалысы туралы есеп беру және түсіндірме қаттамасы кіреді.
Қаржылық қорытынды есебі беру ... ... ... несиелеу аясын дұрыс қалыптастыруға, болашақ ақша қаражатының
ағынын бағалауға кәсіпорынның ... мен ... ... ... басқарушы органдардың қызметіне қажет ақпараттармен қамтамасыз
етуге өз септігін тигізеді.
Қаржылық қорытынды ... беру ... ... ... ... ... ... есептің және
қаржылық қорытынды есебі берудің алатын орны ерекше. 1995 ... ... ҚР ... ... есеп ... заң күші ... жарлығы қабылданды. Осы заңға сәйкес 1996 ж 18 қарашада ... ... ... ... бас шоты ... ... ... Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. ... ... ... ... 2005 ... ... және ... есеп беру туралы заң Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығы бойынша 24.06.04ж. № 298-11 ... ... РК «О ... ... и ... ... от 24 июня ... № 329-II.
4. Дюсенбаев К.Ш., Егембердиева А.К., Дюсембаева З.К. Аудит и ... ... ... Экономика, 2002 г.
5. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. М.: ДИС, ... ... С.А. ... ... ... ... и ... г.
7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта;
Учебн. пособие. - М.: Финансы и ... 2005 ... ... Г., ... С. ... ... инвестиционных проектов. М.:
Банки и биржи ИО «ЮНИТИ», ... ... ... и ... №7, 2002 ... ... П. Анализ баланса: Пер- с нем./Под ред. Н.Г.Филимонова. М.:
Экономическая жизнь, 2004г.
11. ... А.В., ... и ... ... ... ... Изд. ... 2007 г.
12. Ефимова О.В., Финансовый анализ. ... ... ... Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Гылым, 2006 ... ... В.В., ... ... ... и процедуры. Москва, Финансы и
статистика 2007 г.
15. Крейнина М.Н. "Финансовое состояние предприятия. Методы ... - ... ... г.
16. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ - М.: «ПРИОР», 2004
г.
17. «Налогоплательщик», Концептуальные основы подготовки и ... ... 8/2004/ ... - ... М.С., ... ... Радостовец В.К. Финансовый и управленческий учет на ... ... НАК ... 2006 ... ... В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет ... 2005 ... ... Г.В. ... ... ... предприятия. Мн.: ООО
“Новое знание”, 2005 г.
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы ... М.: ... 2005 ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық қорытынды есеп құрамы15 бет
Қаржылық қорытынды есепті дайындаудың және тапсырудың концептуалдық негіздері89 бет
Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайын талдау мазмұны және әдістері9 бет
Шымкент Май Ак техноко экономикалық корсеткіштері44 бет
Қаржылық есеп беру жүйесі47 бет
Қаржылық есеп берудің түсінігі мен тұжырымдамалық негізі37 бет
Ұйымның қаржылық нәтижелерінің есебі, аудиті және талдауы40 бет
Delphi және мәліметтер қоры100 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Delphi7 объектілі бағытталған программалау ортасы34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь