Даналыққа құштарлық және философиялық пікірлер


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.4


І.бөлім.

1.1 Даналыққа құштарлық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.2Философиялық пікірлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.7


ІІ.бөлім.

2.1Ертедегі ойшылдардың пікірлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

2.2Философиялық пікірлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9


Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.11


Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
Философиясының ежелгі грек ойшылдары дәуірінен бері «даналыққа құштарлық» деп анықталып келгендігі белгілі. Алайда философияның кең танымал осы ұғымнан өзге түсініктерге де тарихи-философиялық очерктерде молынан ұшырасады. Мысалы, Платон «геомерия және басқа философиялар» деген сөздерінде философия ұғымын «ғылым» сөзінің мағынасына жақын қолданады. Оның айтуынша Сократ «философия» терминін даналыққа құштарлықты, ақиқатқа жетуге деген қөұмарлықты белгілеу ретіәнде пайдаланған. Ал Аристотелъ ізбасарлары, болмыстың ілгері негіздерін айқындауға мүмкіндік беретін жалпылама ғылым ретінде бұл «бастапқы философияны» метафизика деп атады.
Аристотелъдік мағынада бұл термин болмыстың өзіндік тұтастығындағы әралуандылықты игеруге бағытталған философиялық білім түсінігі мен тығыз байланысты (Аристотелъдің «болмыс» ұғымын қалай тсінгені туралы кейінірек сөз болады.) «Физика», әдетте, жаратылысты, натуралды табиғатты, оның заттармен үдерістердегі (процестердегі) сыртқы көрінісін зеттейді. Демек метофзиканың үлесіне бұр құблыстардан кейін орналасқан. Метафизика осы мәнділікті болмыстың универсалдық заңдылығын яғни сезімдік таным деңгейінен тыс, тікелей және жанама қабылдаудан жасырын жатқан нақтылықты зерттейді. Демек, бұл «бұл арғы жаққа үңілу» жасырын нақты мәнділікті ашуға бағытталған белсенді танымдық ойлау қозғалысы, пайымдаушы күш. Ал М. Хайдеггер былай деп жазады: « Метофизика – бұл мәнділікті жеке және тұтас түрінде принципиалды тану. Бірақ бұл «дефиництяны» мәселенің қойылу ретінде ғана бағалауға болады, яғни мынадай сұрақ қойылады: «бар нәрсе болмысының мәні деген не?». Демек осыдан күрделі сұрақтар тізбегі құралып, «не өмір сүреді» деген мәселе туындайды.
Философия Т. Ғабитов Алматы-2006

Философия ғылымы М.С Әженов. Алматы- 2003жыл

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе.

Философиясының ежелгі грек ойшылдары дәуірінен бері даналыққа
құштарлық деп анықталып келгендігі белгілі. Алайда философияның кең
танымал осы ұғымнан өзге түсініктерге де тарихи-философиялық
очерктерде молынан ұшырасады. Мысалы, Платон геомерия және басқа
философиялар деген сөздерінде философия ұғымын ғылым сөзінің
мағынасына жақын қолданады. Оның айтуынша Сократ философия
терминін даналыққа құштарлықты, ақиқатқа жетуге деген қөұмарлықты
белгілеу ретіәнде пайдаланған. Ал Аристотелъ ізбасарлары, болмыстың
ілгері негіздерін айқындауға мүмкіндік беретін жалпылама ғылым
ретінде бұл бастапқы философияны метафизика деп атады.
Аристотелъдік мағынада бұл термин болмыстың өзіндік
тұтастығындағы әралуандылықты игеруге бағытталған философиялық білім
түсінігі мен тығыз байланысты (Аристотелъдің болмыс ұғымын қалай
тсінгені туралы кейінірек сөз болады.) Физика, әдетте, жаратылысты,
натуралды табиғатты, оның заттармен үдерістердегі (процестердегі)
сыртқы көрінісін зеттейді. Демек метофзиканың үлесіне бұр
құблыстардан кейін орналасқан. Метафизика осы мәнділікті болмыстың
универсалдық заңдылығын яғни сезімдік таным деңгейінен тыс,
тікелей және жанама қабылдаудан жасырын жатқан нақтылықты зерттейді.
Демек, бұл бұл арғы жаққа үңілу жасырын нақты мәнділікті ашуға
бағытталған белсенді танымдық ойлау қозғалысы, пайымдаушы күш. Ал
М. Хайдеггер былай деп жазады: Метофизика – бұл мәнділікті жеке
және тұтас түрінде принципиалды тану. Бірақ бұл дефиництяны
мәселенің қойылу ретінде ғана бағалауға болады, яғни мынадай сұрақ
қойылады: бар нәрсе болмысының мәні деген не?. Демек осыдан
күрделі сұрақтар тізбегі құралып, не өмір сүреді деген мәселе
туындайды. Мұны не нақты өмір сүреді? деген сұрақ жалғастырады.
Бұл жерде бар мәселенің өмір сүруі туралы сұраққа алмасады.
Хайдеггердің 1935 жылы жазған Гелъдерлин және пэзияның мәні деген
еңбегінде осы айтылған цикл тіл туралы сұрақ пен аяқталады. ХХ
ғасырдың ұлы философының пайымдауынша тіл ең соңғы негіз, адамзат
болмысының соңғы нақты тұрағы және срнымен қатар, оны игерудің
жалғыз универсалды құралы болып табылады.

Даналыққа құштарлық

Енді даналыққа құштарлық деп анықталдатын философияға қайта
оралайық. Бұл сөз тіркесінде құштарлық белгілі бір нәрсеге
таңдануды, өзіңнен жоғары тұрған нәрсені сезіміңмен мойындауды және
басқа осындай әсерлерді білдіру мен қатар өзге үшін өзіңді
ұмыту өзіңнен бастарту сезімін де аңғартады. Даналыққа құштар осы
адам үшін өзге нәрсе нені білдіреді? Ол физикалық тұрғыдан
алғанда менен өзге нәрсе. Тіпті, ішкі идеалды меннің өзі де
физикалық тәннің өмір сүруінен өзгешеленеді.
Ия, бұл пәнилік өмірдің шектеулі екендігі бәрімізге белгілі.
Былайша пайымдауға болады: адамды өзінің шектеулі шеңберінен т шығарып
өзгег құштарлықпен ұмтылуға мәжбүрлейтін құдіреттің барын ескерсек
оның жалғыз тәсілі – бұл рухани күш жігер болып табылады. Мұны
идеалық, руханилық ақыл-ой және т.б. атаулармен атауға болады.
Осылай зерделеудің нәтижесінен мыанандай түйін келіп шығады:
философия дегеніміз – адамның өзінің шеңберінен шығуға мүмкіндік
беретін рухани форма.
Сонымен, философияны даналық түсінігімен байланыстырар болсақ,
онда бұл соңғы ұғым білімнің жоғары синтезі, белгілі бір нәрсе
туралы толық жетілген білім деген мағынаны білдіреді. Демек,
философия осындай білімге дегн құштарлық, ал бұл даналықтың объекті
– менің өзімнен тыс табиғат және адапмзат әлемі, сонымен қатар,
өзім және феномен ретіндегі білімгнің өзі (ескерте кетейік, антик
дәуірінде философия білімге ұмтылуды, тазада тұнық Ақиқатқа джетуді
білдіреді).

Философиялық пікірлер.
Адам – ақыл-ойы бар әлеуметтік мақұлық. Оның іс-әрекеті белгілі
бір мақсатқа бағынады. Күрделі қазіргі әлемде мақсатқа сай қимылдау
үшін көп біліп қана қоймай сонымен қатар адамның түбірлі мүддесі
мен заман талабына сай дұқрыс шешімдер қабылдап, дұрыс мақсаттар
таңдай білу қажет. Ол үшін ең алдымен әлемді терең және дұрыс
түсіну яғни жалпы және жеке мақсаттарды, және оларға жету
әрекетінің тәсілдерін таңдауға мүмкіндік беретін дүниетанымының
қажеттілігі шарт. Адаиға қоршаған ортада бағдар жасауға оны
өзгертуіне көмек беретін – ғылым. Мысалы, физика бір энергия түрінң
екіншісіне ауысуына мүмкіндік береді, химия табиғатта жоқ нәрсені
қалай синтездеуді үйретеді, математика керемет компъютерлер жасауға
жағдай жасайды, техникалық ғылымдар жаңа транспорт құралдарын
даярлайды, байланыс жүйесін, ғарыш кемелерін және жаңа тұрмыстық
техника жасап шығарады. Ғылымның осы барлық салалары жекелей және
барлығы жиылып әлемді белгілі дәрежеде түсінуге септігін
тигізгенімен дүниетанымның орнын алмастыра алмайды. Дүниетаным ғылым
жетістіктері негізінде қалыптасады, бірақ ол сонымен қатар, қоғамның
тарихи тәжірбиесіне, оның мәдениетіне сүйенеді, әлеуметтік дамудың
жеткен деңгейі мен өмір сүру тәртібін бейнелейді. Мұның бәрі
білімнің ерекше жүйесі – философияны игеру қажет етеді.
Дүниедегі өзінің орны туралы, жеке және қоғамдық өмірдің мақсат-
мүдделері туралы, өзінің өмірлік ұстаны мен іс-әрекеті туралы
ойлана отырып ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пікірлер және предикаттар
Махаббатқа қажеттілік пен құштарлық
Қоғам және философиялық ерекшеліктер
Пікірлер және оларға қолданылатын операциялар
Әл- Фарабидің философиялық көзқарастары
Қоғам және оның философиялық ерекшеліктері
Философиялық ілімдер
Философиялық білімнің негізгі сипаттары
Әл-фараби және оның ғылми-философиялық еңбектері
Философиялық антропология
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь