Қазақстан Республикасында нарықтық экономикадағы қаржы саясаты және қаржы жүйесін реттейтін құралдар

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

I. ӘЛЕУМЕТТІК . ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДЕГІ ҚАРЖЫ САЯСАТЫ МЕН ҚАРЖЫ МЕХАНИЗІМІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ

1.1 ҚАРЖЫ САЯСАТЫНЫҢ МАЗМҰНЫ, МІНДЕТТЕРІ, МАҚСАТТАРЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1.2 ҚАРЖЫ МЕХАНИЗІМІ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖЕНЕ ОНЫ РЕФОРМАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАРЖЫ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН РЕТТЕЙТІН ҚҰРАЛДАР

2.1 МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ САЯСАТЫН ТИІМДІ ЖҮРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.2 ҚАРЖЫ САЯСАТЫ, НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДА ӘЛЕУМЕТТІК. ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУШІ ПРОЦЕСС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
КІРІСПЕ
Қаржы саясаты – мемлекеттің өз міндеттері мен қызметін қаржы саласында іске асыру үшін жүргізетін нысаналы іс – шараларының жиынтығы. Қаржы саясаты – экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі. Қаржы саясаты, басқа барлық саясаты сияқты қондырмаға жатады.
Жалпы алғанда экономикалық саясат сияқты, мемлекет қаржы саясатын да экономикалық заңдардың – қоғамның экономикалық өмірінің құбылыстары мен процестерінің мәндік, ұдайы қайталанып отыратын, объективті байланыстары мен өзара тәукелділіктерінің талаптарын басшылыққа алып әзірлейді.
Менің курстық жұмысымның ең басты өзекті мәселелерінің бірі, ол қаржы саясаты нақты шаруашылық өмірде қаржы механизмі арқылы жүзеге асырылуы. Қаржы механизмі дегеніміз қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың формалары мен әдістерінің жүйесі болып табылады. Қаржы механизмі арқылы шаруашылық жүргізудің әр түрлі деңгейлері мен қызмет салаларында экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын орындауға арналған ақшалай қаражаттардың нысаналы қорларын қалыптастыру және пайдалану жөніндегі қаржы қатынастары басқарылады.
Қазақстан жағдайында қаржы саясатының міндеті экономиканың экономикалық өсудің траекториясына көшіру, ұлттық шаруашылықтың құрылымын одан әрі жетілдіру негізінде шаруашылық өмірді тұрақтандыру, кәсіпкерлік қызметті дамыту, мемлекттік бөліктің үлесін оңтайландыра отырып, меншікті реформалау, сырқы экономикалық қызметті ұлғайтып, жандандыру, әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру жөнінде шаралар жасап, оларды қаржы механизмі арқылы іске асыру болып табылады Қаржы механизмі мемлекет белгіленген қаржы шараларын және нақты, мекен – тұрақты шын нәтижелері қайта түрлендіреді, өзгертеді. Ұдайы өндіріс нәтижелерінің сан алуандығы экономикалық (шаруашылық ) механизмінің формалары мен әдістерінің тиісті сан алуандығын туғызады; қаржы механизмі оның құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады.
Қаржы саясатының мақсаты-қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет қаржы ресурстарын толық жұмылдыру.
Сондықтан тәуелсіздікке ие болған республиканың қаржы саясатының міндеті – экономиканы дағдарыстан шығару, халық шаруашылығы құрылымын өзгерту негізінде шаруашылық өмірді тұрақтандыру, кәсіпкерлік қызметі, бағаны ырықтандыру, мемлекеттік бөліктің үлесін біртіндеп кеміту жолымен меншікті реформалау, сыртқы экономикалық қызметті кеңейту және жандандыру жөнінде шаралар әзірлеп, оларды қаржы механизмі арқылы іске асыру болып табылады. Республика экономикасының дүниежүзілік шаруашылықпен тоғысуының механизмін жасау міндеті тұр. Сонымен қатар қаржы саясаты мен механизмі нарық қатнастарына ену барысында инфиляциядан, жұмыссыздықтан, табыстан айырылып қалудан халықты әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
Республикада аталған бағыттарды жүзеге асыратын тиісті қаржы саясаты мен механизмі әзірленіп, арнайы бағдарламаны іске асыру жүріп жатыр.
Қаржы механизімінің құрылымын сипаттау үшін оның буындары ретінде анықталатын жүйелі талдаудың қосалқы жүйесі, блогі, элементі сияқты ұғымдарын пайдаланған орынды.
Бірінші тараудағы алған тақырыбым әлеуметтік-экономикалық процестердегі қаржы саясаты мен қаржы механизімінің мәні мен маңызы. Бұл тарауда бірінші бөлімінде қаржы саясатының мазмұны, міндеттері мақсаттары мен прициптері, ал екінші бөлімінде қаржы механизімі жүйесінің құрылымы және оны реформалау қарастырылған
Екінші тарауда Қазақстан Республикасында қаржы саясаты және оны басқаруды ұйымдастыру. Бұл тараудың бірінші бөлімінде мемлекеттің қаржы саясатын тиімді жүргізуді ұйымдастыру және басқару, ал екінші бөлімінде қаржы саясаты, нарықтық экономикада әлеуметтік-экономикалық мәсәлелерді шешуші процесс қаралған.
Қаржы саясаты-қаржыны басқарудың түпкі мақсаты, оның нақты нәтижесі; мемлекетке өзінің қызметтерін орындауды қамтамасыз ету, сайып келгенде экономиканы тұрақтандыру мен қоғам прогресі үшін жағдайлар жасау мақсатымен қаржы ресурстарын жұмылдыруға, экономикалық жүйе шеңберінде оларды қайта бөліп, пайдалануға тиімділіктің белгілі бір дәрежесіне жетуге бағытталған мемлекеттік шаралардың жиынтығы. Адамдардың саналы, мақсатты қызметі ретіндегі басқару экономикалық заңдардың объективтік заңдылықтары мен талаптарына негізделген.
Қазіргі жағдайда жасалынған қаржы саясаты концепсиясының мақсаты шаруашылықты дамыту, қоғамдық өндіріс тиімділігі барынша арттыру негізінде халық тұрмысының неғұрлым жоғарғы дәрежесіне жету.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Републикасы үкiметiнiң актiлер жинағы.
2. Берлин С.И. Теория финансов. Учебник пособие. М: Приор, 2000г.
3. Бюджет жүйесi туралы. Қазақстан Республикасының заңы. Астана: 2001ж.
4. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi) – Алматы: ЮРИСТ, 2002ж.
5. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Қазақстан, 2000ж.
6. Дробозина Л. А. Финансы. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000г.
7. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 1998г.
8. Заяц Н.Е.,Фисенко М.К., Бондарь Т.Е. и др. Теория финансов. Учебное пособие. – Мн.: Высш. шк., 1998г.
9. Ынтықбаева С.Ж. Фискальная политика и ее роль в обеспечении устойчивого развития экономики Казахстана. Алматы Қалжы- Қаражат 2002г.
10. Құлпыбаев С. Iлиясов Қ. Қаржы оқулық, Алматы-2003ж.
11. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов.- Алматы: 2001г.
12. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. – Алматы: Институт развития Казахстана, 2001г.
13. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятиях.- Алматы: Центраудит- Казахстан, 2002г.
14. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М.В. Романовского. М.: Перспектива/ ЮРАЙТ, 2001г.
15. Финансы, деньги, кредит. Учебник. Под ред.О.В. Соколовой. – М:, ЮРИСТ, 2001г.
16. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов. Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: ЮНИТИ, 2000г.
17. Қазақстан Республикасының парламентiнiң жаршысы №18 Астана, 2002ж.
18. Агенство Республики Казахстан по статистике. Казахстан в 1991-2002г.г. Алматы, 2002г.
19. Статистический ежегодник 2001г. Алматы 2001г.
20. Қаржы-қаражат. Журнал. № 3,4,7 2003ж.
21. Қазақстан Республикасының Қаржы минитрлiгiнiң статистикалықбюллетенi. Журнал.№ 8(56) тамыз, 2003ж. №7 маусым, 2003ж.
22. Современный финансовый кредитный словарь. Москва, 1999г.
23. Қазақстан Республикасыеың 2003 жылға арналған республикалық бюджеттуралы құжаттары. 12.12.2002ж. №362-2заң (№13,14,16,18,19,21,24,25,26,27,29, баптар)
24. Егемен Қазақстан. Газет. 1999ж, 21 тамыз.
25. М.Н. Крейнина. Финансовый менеджмент. Москва, 1998г.
26. А.А. Нурсейтов, Н.А. Нурсейтов. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Алматы, 1996г.
27. ОразалыСабден. XXI ғасырға қандай экономикамен кiремiз. Алматы, 1997г.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
I. Әлеуметтік – экономикалық процестердегі ... ... мен ... мӘні мен ... ... саясатының мазмұны, ... ... ... ... ... ... ... жене ... ... ... ... ... қаржы саясаты және
қаржы жүйесін реттейтін құралдар
2.1 Мемлекеттің ... ... ... жүргізуді Ұйымдастыру ЖӘНЕ
басқару.....................................................................
2.2 Қаржы саясаты, нарықтық ... ... ... ... ... ... ... ...... өз ... мен ... ... саласында
іске асыру үшін жүргізетін нысаналы іс – ... ... ...... ... құрамдас бөлігі. Қаржы саясаты, басқа
барлық саясаты сияқты қондырмаға жатады.
Жалпы алғанда ... ... ... ... ... ... ... заңдардың – қоғамның экономикалық өмірінің құбылыстары ... ... ... ... отыратын, объективті байланыстары
мен өзара ... ... ... алып ... ... ... ең ... өзекті мәселелерінің бірі, ол
қаржы саясаты нақты шаруашылық өмірде ... ... ... жүзеге
асырылуы. Қаржы механизмі дегеніміз қаржыны ұйымдастыру, ... ... ... мен ... жүйесі болып табылады. ... ... ... ... әр ... ... мен қызмет
салаларында экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын орындауға арналған
ақшалай ... ... ... ... және ... ... ... басқарылады.
Қазақстан жағдайында қаржы саясатының ... ... ... ... ... ұлттық шаруашылықтың құрылымын
одан әрі жетілдіру негізінде шаруашылық өмірді тұрақтандыру, ... ... ... ... ... оңтайландыра отырып, меншікті
реформалау, сырқы экономикалық қызметті ұлғайтып, жандандыру, әлеуметтік
бағдарламаларды қаржыландыру жөнінде шаралар ... ... ... ... іске асыру болып табылады Қаржы механизмі мемлекет белгіленген қаржы
шараларын және нақты, мекен – тұрақты шын нәтижелері ... ... ... ... ... сан ... экономикалық
(шаруашылық ) механизмінің формалары мен әдістерінің тиісті сан ... ... ... оның ... және ... ... болып
табылады.
Қаржы саясатының мақсаты-қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін
қанағаттандыруға қажет қаржы ресурстарын толық жұмылдыру.
Сондықтан тәуелсіздікке ие ... ... ... саясатының
міндеті – экономиканы дағдарыстан шығару, халық шаруашылығы ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметі,
бағаны ырықтандыру, мемлекеттік бөліктің үлесін біртіндеп кеміту ... ... ... экономикалық қызметті кеңейту және жандандыру
жөнінде шаралар әзірлеп, оларды ... ... ... іске асыру болып
табылады. Республика экономикасының дүниежүзілік шаруашылықпен ... ... ... тұр. ... ... ... ... мен механизмі
нарық қатнастарына ену барысында инфиляциядан, ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
Республикада аталған бағыттарды жүзеге асыратын тиісті қаржы саясаты
мен механизмі әзірленіп, арнайы бағдарламаны іске асыру ... ... ... құрылымын сипаттау үшін оның буындары ретінде
анықталатын жүйелі ... ... ... ... ... ... пайдаланған орынды.
Бірінші тараудағы алған тақырыбым ... ... ... мен ... механизімінің мәні мен маңызы. Бұл
тарауда бірінші бөлімінде қаржы саясатының мазмұны, міндеттері ... ... ал ... ... ... ... ... құрылымы
және оны реформалау қарастырылған
Екінші тарауда Қазақстан Республикасында қаржы саясаты және оны
басқаруды ... Бұл ... ... ... ... ... ... жүргізуді ұйымдастыру және басқару, ал екінші бөлімінде
қаржы саясаты, нарықтық ... ... ... ... ... саясаты-қаржыны басқарудың түпкі мақсаты, оның нақты нәтижесі;
мемлекетке өзінің қызметтерін орындауды қамтамасыз ету, сайып ... ... мен ... ... үшін ... ... мақсатымен
қаржы ресурстарын жұмылдыруға, экономикалық жүйе шеңберінде ... ... ... ... ... бір ... ... бағытталған
мемлекеттік шаралардың жиынтығы. Адамдардың саналы, ... ... ... ... ... объективтік заңдылықтары мен
талаптарына негізделген.
Қазіргі жағдайда ... ... ... ... мақсаты
шаруашылықты дамыту, қоғамдық өндіріс тиімділігі барынша арттыру негізінде
халық ... ... ... ... ... Әлеуметтік - экономикалық процестердегі қаржы ... мен ... мәні мен ... Қаржы саясатының мазмұны, міндеттері, мақсаттары мен принциптері.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫСТАН ШЫҒУ ЖӘНЕ ОДАН ӘРІ СЕРПІНДІ ДАМУ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... МҮМКІН. ЖҮРГІЗІЛІП ОТЫРҒАН ҚАРЖЫ
САЯСАТЫНЫҢ БАСТЫ СУБЪЕКТІСІ МЕМЛЕКЕТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОЛ ... ... ... ... ДАМЫТУДЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫНЫҢ СТРАТЕГИЯСЫН
ЖАСАЙДЫ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ КЕЗДЕ АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕРДІ, ҚАРАЖАТТАРДЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... саясатының мазмұны экономикалық заңдылықтардың іс -
әрекетін ... ... және ... даму ... ... қаржыны
жоспарлы ұйымдастыру болып табылады. Қоғамдық дамудың әрбір кезеңінде
қаржы саясатының ... тән ... ... ол ... ... ... және ... өмірінің тоғағы жеткен қажеттіліктерін
және басқада факторларды ескере отырып, ... ... ... ... саясатының мазмұны айтарлықтай күрделі, өйткені ол
шаралардың ауқымды кешенін, оны дәйекті ... ... ... ... заңдардың әрекеті, экономиканың жай ... ...... ... ... ... ... ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу;
2)экономикалық саясаттың тиісті мақсаттары мен ... ... ... ... ... және тактикалық шараларын тұжырымдау;
3)белгіленген іс-әрекеттерді қаржы механизмі (экономикалық қайта
құрудың түбегейлігіне қарай оны жаңғырта және ... ... ... іс
жүзінде жүзеге асыру.
Осы негізгі үш буынның бірлігі қаржы саясатының мазмұнын ... ... ... іс- ... ... ала ... қоғамды
дамытудың міндеттеріне байланысты қаржыны ұымдастыру мен пайдалану
мемлекеттің қаржы саясатының ... ... ... ... ... саясатының көмегімен шешілетін басты міндеттердің
қатарына мыналарды жатқызуға болады:
а) ... ... ... ... ... ... ... қаржы
ресурстарының неғұрлым мүмкін болатын көлемін жасаудың ... ... ... ... қоғамдық өндірістің сфералары арасында, ұлттық
шаруашылықтың секторлары ... ... бөлу және ... ... бір ... ... экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін тиісті
қаржы механизімін жасап, оны ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің қаржы
саясаты мен қаржы жүйесінің қызметі нарық жағдайында ... ... ... ... ... ... және дер ... түсіріп
отыруға, әлеуметтік - экономикалық дамудың мемлекеттік бағдарламаларында
қаралған шараларды үздіксіз қаржыландыруға және ... ... және ... ... әрі ұтымды пайдалануға ... ... Бұл ... ... Республикасының әлеуметтік
экономикалық дамуының, қоғамдық өмірдің барлық салаларын қайта ... ... ... ету ... туындайды.
Таяудағы мақсат ретінде –мемлекеттік бюджет теңгерімділігіне ... ... ... ... ... ... ... сауықтыру проблемасын шешу.
Қаржы саясатын жүзеге асырудың негізіне жалпы және жеке ... ... ... ... ... ... ... жүргізгенде оның мына қағидаттарын жүзеге асырудың зор
маңызы бар:
1) ... бар ... ... ... негіздей отырып,
бюджеттерді жасау, ... және ... ... ... ... барлық
қатысушыларының, әлеуметтік, ұлттық және кәсіби топтардың мүдделерін
сақтау;
2) қаржы қатнастарының жоспарлы ... ... ... ... ... ... ... мен буындарында кірістер мен
шығыстардың теңгерімділігі;
4) қаржы ... ... ... ... кірістердің
шығыстардан және салалық қаржыларда қаржы резервтерінің асып түсуі);
5) мемлекет пен ... ... ... ... ... ... бөлу.
Қаржы саясатының тиімділігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... заңдардың іс- әрекетін есепке алу;
2) нақты тарихи ... ... ... ... жылдардың өзіндік тәжірибесін және дүниежүзілік тәжірибені
есепке алу.
Жеке қағидаттарға мыналарды жатқызуға болады:
1)қоғамда қаржы ... ... ... , ... қатнастарын
жоспарлы үйымдастыруды және қаржы механизміннің дұрыс құрылуын қамтамасыз
ету;
2) қаржы жүйесінің барлық салалары мен ... ... ... тепе - ... кірістер мен шығыстардан асып түсетін қаржы резервтерін
жасау;
4) салық жүйесін ұтымды құру арқылы ... және ... ... ... ... ... ... негізгі қаржы ресурстарын мемлекет қарамағына ... ... пен ... ... ... арасында тиімді бөлу;
6) қаржы және ақша- несие саясатының тепе - ... ... ... ... мен ... ЖӘНЕ ОНЫ ... ... категорияның өзінің өзгешелігі болады, тиісті
қатынастарды білдірудің белгілі бір түрлері, нысандары мен әдістері ... Тап осы ...... іске асырудың түрлері, нысандары
мен әдістері – экономикалық ... ... ... басқарудың тетіктері,
механизмі ретінде болып келеді. Қаржы өзгеше бөлгіштік ... ... ... ақша ... жасау және пайдалану арқылы жасалынған ... және ... ... ... ... осы ... ... - бұл ақшалай табыстар мен қорларды қалыптастырумен байланысты
қаржы қатынастары көрінісінің түрлері, нысандары мен ... ... ... ... ... және оның жоспарлау,
болжау, экономикалық ынталандыру, ұйымдастыру және басқару сияқты құрамды
бөліктерімен ... ... Оның ... ... ... ... ... (динамикасын) анықтаушы неғүрлым жалпы ұғым ... ... ... ... ... де ... іс - әрекет
етеді.
Қаржы механизмі – экономикалық және әлеуметтік даму үшін ... ... ... ... ... ... қатнастарын ұйымдастыру
нысандарының, қаржы ресурстарын қалыптастырып, ... ... Ол ... ... ұйымдастыру нысандарының, қаржы
ресурстарын қалыптастырып, ... ... ... Ол қаржы
қатнастарын ұйымдастырудың түрлерін, нысандарын және әдістерін, оларды ... ... ... ... ... ... жеке
бөлімдерінің ерекшеліктеріне қарай және қаржы қатынастарының сфералары мен
буындары бөлінуінің ... ... ... ... ... ... механизмі, сондай- ақ мемлекет қаржысыының механизмі
болып бөлінеді. Өз кезегінде, бұл ... ... жеке ... ... ... ... ... механизмі бюджеттік механизм
мен бюджеттен тыс ресурстар механизмі болып бөлінеді. ... ... ... биіліктің жергілікті органдарының қаржы механизмі
деп ... ... ... ... ... ... механизмінің де өзіне тән
ішкі құрлымы бар және ол айтарлықтай күрделі. Оған қаржы қатынастарының ... ... ... түрлі элементтер кіреді. Қаржы механизмінің
экономикалық жүйе ... ... ... ... ақша ... ... жоспарлаудың әдістерін, қаржыны
және қаржы жүйесін басқарудың нысандарын, қаржы заңын қамтиды. ... ... тап ... ... оларды (элементтері )
ұйымдастырудың көптеген түрлерін, ... және ... ... ала ... ... ... сипаттау үшін оның буындары ретінде
анықталатын жүйелі талдаудың ... ... ... ... ... ... пайдаланған орынды (1 сызбаны қараңыз)
Қаржы механизмінің ... ... ... оның неғұрлым маңызды
қозғаушы күші болып табылады, олар: қаржылық ... ... ... ... және ... жүйесінің құқықтық режімі, қаржыны үйымдастыру.
Қаржы механизімінің блогі (бүыны) – бұл жалпы ... ... ... ... ... ... ... элементтердің жиынтығы.
Қаржы механизімінің элементі – бұл қарапайым шаруашылық нысан, ол
арқылы ... ... ... ... ... ... білінеді.
Экономикалық реформалар мен нарықтық қатнастар тұтқаларының іс -
әрекетінің ... ... ... қаржы механизмінің құралы мен
элементтеріне әсер етпей ... ... ... ... ... А Р Ж Ы М Е Х А Н И З І М І ( Ж Ү Й Е ) ... О С А Л Қ Ы Ж Ү Й Е Л Е Р ... ЖОСПАРЛАУ |ҚАРЖЫ ТҰТҚАЛАРЫ МЕН ... ... ... ... ... ... ... Л О К Т А Р ... ... ... ... ... ... |Қаржылы|
|болжамда|көрсеткі|нормалары |ресурстарын|өндіріс|басқару|қатнаст|қ |
|ры, ... |мен ... |ті ... ... ... ... ... | |і ... ... ... |ін, | ... ... |заңнама| ... | |уда ... |н | |лық | |
| | ... ... | |
| | ... |: ... | |нормати| |
| | | ... ... ... | |
| | | ... | |актілер| |
| | | |ері, | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | ... | | | |
| | | |ың | | | | |
| | | ... | | | | ... ... ... түсуі жағдайында сапалық жағынан
жаңа қаржы механизімі қолданылады. Бұл шаруашылық жүргізуші субъетілер ... ... ... мен, ... ... өзара қарым –
қатынастарына қатысты. Қаржы механизмін оның қоғамдық ұдай өндіріске ықпал
жасауы ... ... оның ... ... ресурстарды
жұмылдыру, ынталандыру және т. б.
Қаржы механизмінің әрбір сферасы мен жеке ... ... ... бөлігі болып табылады. Олар өзара байланысты және өзара тәуелді.
Сонымен бірге салалар мен ... ... ... іс - ... ... ... қаржы механизмі құрамдастарының үнемі қиысуын қажет етеді. Қаржы
механизмінің құрамды буындарының іштей үйлесуі оның ... ... ... табылады.
Қаржы механизмінің сфералары мен буындары жеке ... және ... ... ерекшеленеді . Мысалы,
бюджет механизмі салықтардың көп ... ... ... оған ... сан алуан бағыттары мен қаржыландыру әдістерінің болуы тән.
Қаржы механизмінің элементтері – қаржы қатынастарын ... ... ... ... ... ... ... ол механизмнің әр бір элементтерінің сандық
параметрлерін белгілеу жолымен, яғни ... ... мен ... көлемін, шығындардың денгейін және басқаларды анықтау арқылы
қозғалысқа келтіріледі. Сандық параметрлер мен ... сан ... ... ... ең ... бөлігі болып табылады. Олар түзетулерге жиі
ұшырайды, өндіріс ... мен ... ... ... ... сергек сезіп отырады .
Қаржы механизмін қалыптастыра отырып, мемлекет сол бір ... ... ... оның ... сәйкестігін қамтамасыз етуге тырысады,
бұл саясаттың мақсаттары міндеттерін толық ... ... ... ... ... ... ... механизмі мен оның элементтерін жеке ... ... ... ... ... ... үнемі ұмтылушылық
сақталынады, бұл – қаржы механизмі тиімділігінің кепілі.
Қаржы саясатының түбегейлі өзгеруімен байланысты қаржы ... ... ... механизмін қайта құрудың мақсаты- нарықтық
қатнастарды ... ... ... ... тиімділігіне ықпалын
күшейту, қаржы ресурстарын пайдаланудың тиімділігін ... ... ... ... ... құрудың негізіне ұлттық шаруашылықта қаржылық
өзара байланыстарды ұйымдастыруға деген қағидалы жаңа көзқарас ... ... ... ... үшін ... ... ... ынтасы мен жауаптылығын барынша дамытуды қамтамасыз
етеді.
Халыққа әлеуметтік кызмет көрсетуді жақсарту мақсатымен әлеуметтік
сала мекемелері мен ... жаңа ... ... ... ... ... қаржыландыру бір тұрғыдан жұмсалынатын
әлеуметтік шығындардың есебінен немесе басқа көрсеткішке қарай ... ... ... нормативтердің негізінде жүзеге асырылады. Әлеметтік
сала мекемелеріне ... ... ... ... ... ... ... берілген.
Қаржы механизмін құру процесті база жасаумен қосарлана жүргізілуді.
Сонғы жылдары Парламент ... ... ... ... ... ... ... Оларға мемлекетті кәсіпорындар туралы,
шаруашылық серіктестіктері ... ... ... туралы, жаңа
салық кодексі туралы және ... ... ... болады.
Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты практикаға акционерлеу,
бағалы қағазда дивиденттер, ... ... ... ... және ... ... валюта қорлары сияқты ұғымдар енді;
салықтардың жаңа ... ақша ... ... ... ... ... ... саясаты және оны басқаруды ұйымдастыру
2.1 Мемлекеттің қаржы саясатын ... ... ... және ... ... ... ... БАҒЫТТАРЫН ҚАМТИДЫ. САЯСИ ЫҚПАЛ
ЖАСАУДЫҢ ЭЛЕМЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ САЛАСЫНА ҚАРАЙ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ҚАРЖЫ НЕМЕСЕ
НЕСИЕ, ІШКІ НЕМЕСЕ СЫРТҚЫ САЯСАТ ТУРАЛЫ АЙТАДЫ.
Кез келген қоғамда мемлекет қаржыны ... ... ... ... ... ... ... бір мақсаттарға жету ... ... ... іске ... ... ... ... рөл
атқарады. Оны жасап жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі; ол ... ... ... белгілі құралы болып табылады.
Қаржы саясаты – қаржыны басқарудың түпкі мақсаты, оның ... ... ... ... ... ... ету, сайып
келгенде экономиканы тұрақтандыру мен қоғам ... үшін ... ... ... ресурстарын жұмылдыруға, экономикалық жүйе шеңберінде
оларды қайта бөліп, пайдалануға тиімділіктің белгілі бір дәрежесіне ... ... ... ... ... адам ... ... соның ішінде қаржы қызметіне тән нәрсе. Адамдардың саналы, мақсатты
қызметі ретіндегі ... ... ... ... ... талаптарына негізделген. Осы заңдардың талаптарын танып білуге сүйене
отырып және ... ... ... мен ... ... ... ... және қоғамдық органдар ... ... ... ... және тағы ... ... ... қатынастардың
нысандарын саналы түрде басқарады.
Қаржыны басқару – бұл қаржыны және ... ... ... ... ... ... және ... мақсаты мен ықпал жасау
процесі және қаржы қатынастарының бүкіл жиынтығының тиімді жұмыс ... ... ... ... заңдардың талаптарына қарай
Үкімет анықтайды.
Қаржы саясаттың ңмазмұны сан қырлы. Ол мынандай маңызды ... ... ... ғылыми негізделген концепцияларын жасау. Ол
экономикалық заңдарды іс - қиымылын, экономиканың жай ... ... ... ... ... ... перспективаларына
халықтың қажеттеріне жан - жақты талдау жасау негізінде қалыптасады;
2) перспективаға және қазіргі кезеңге арналған ... ... ... ... ... ... экономикалық саясатта қаралып,
қойылған мақсаттарға жету жолдарына сүйенеді, халықаралық факторлар қаржы
ресурстарының өсу ... ... ... ... жетуге бағытталған нақтылы іс - қимылдарды
жүзеге асыру.
Осы негізгі үш буынның бірлігі қаржы саясатының мазмұнын анықтайды.
Демек, ... ... ... ... ала ... қоғамды
дамутыдың міндеттеріне байланысты қаржыны ... мен ... ... ... мамзұны болып табылады.
Қоғамдық дамудың әрбір кезеңінде қаржы саясатының өзіне ... ... ол ... жай - ... қоғамның материалдық және
мәдени өмірінің толғағы жеткен ... және ... ... ... ... міндеттерді шешеді.
Қазіргі қаржы саясатының көмегімен шешілетін міндеттердің қатарына
мыналарды жатқызуға болады:
- елдің ... ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының неғұрлым ... ... ... ... ... дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін ... ... ... оны үнемі жетілдіріп отыру;
-қаржы ресурстарын қоғамдық өндірістің салалары ... ... ... арасында ұтымды бөлу және пайдалану, ресурстарды
белгілі бір ... ... ... ... ... реформаларға сәйкес мемлекеттің
қаржы саясаты мен қаржы жүйесінің қызметін ... ... ... ... ... ресурстарын жинауға, оларға бюджетке толық және
дер кезінде жұмылдырып ... ...... ... қаралған шараларды үздіксіз қаржыландыруға және материал,
еңбек және ақша ресурстарын ... әрі ... ... ... ... Бұл ... ... республикасының әлеметтік
және экономикалық дамуының, қоғамдық өмірдің барлық салаларының ... ... ... ... ету ... ... саясаты мемлекеттің экономикалық саясатының ... ... ... және ... ... ... ... жүзеге асырудың
негізіне жалпы және жеке принциптердің толып жатқан қатары ... ... ... ... қамтамасыз ететін жалпы принциптерге
мыналар жатады:
-объективтті ... ... іс - ... есепке алу;
-нақты тарихи жағдайларды есепке алу;
-өткен жылдардың өзіндік тәжрибесін және дүниежүзілік тәжрибені есепке ... ... ... әлеуметтік стратегия мен анықталған
перспективаға есептелген және ірі ауқымды міндеттерді шешуді қарастыратын
қаржы ... ұзақ ... ... Ол ... процестер
дамуының ұзақ кезеңіне бағытталған, ал оның шеңберіндегі ... ... ... ... жетудің кезеңдері ретінде жүзеге
асырылып отырады. Сөйтіп, қаржы саясатының мазмұны
Экономикалық ... ... ... ... ... мен үнемі
анықталып отырады.
Қаржы тактикасы қаржы байланыстарын ұйымдастыруды деп кезінде
өзгеріп отыру, қаржы ресурстарын ... ... ... ... дамытудың
нақты кезеңінің мәселелерін шешуге бағытталған. Қаржы стратегияның біршама
тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... ол
экономикалық жағдайлардың, әлеуметтік ... және ... ... ала анықталынады.
Қаржы саясатының стратегиясы мен тактикасы ... ... ... ... шешу үшін ... ... ... мен әлеуметтік сала дамуының шешуші ... мен ... ... отырып, тактика әдістерді өзгерту, қаржы
байланыстарын ұйымдастырудың ... ... ... ... мерзім ішінде
ысырап пен шығындарды ең аз ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бір жағынан, қаржы саясатын экономикалық ... ... ... ... ... ... экономикалық базис негізінде
пайда болып әрі дами ... ... ... ... бір ... ... оның ... заңдары мен даму логикасы бар ... ... ... ... ... кері ықпал етеді. Бұл түрліше болады: ... ... ... ... ... экономиканы дамыту үшін қолайлы
жағдайлар жасалады, басқа жағдайда ол ... ... ... ... ... ... ... белгіленген
қаржы шараларын жүргізудің ... ... ... анық етіп
есептеу мен алдын ала көре білу ... ... ... бұл қаржы
саясатындағы жиі ойда болмаған өзгерістерден құтылуға мүмкіндік ... ... ... үшін ... ... ... ... байланысты
экономика мен әлеуметтік саладағы болып жатқан процестер туралы қаржы
саясатының ... ... ... ... ... ... ... зор маңызын атап өту өте қажет. ... және ... ... ... ... ... ... қаржы
саясатын жасаудың қажетті базасы ... ... Онда ... ... ... ... ... қызмет ететін кері байланыс принципін,
қоғам өмірінің экономикалық және әлеуметтік салаларының дамуына оның ... ... ... сақтау өте қажет.
Мемлекет қаржы қатынастарын ұйымдастырудың әдістерін белгілей
отырып, тиісті актілерде баянды етеді, заңдар ... ... ... ... ... шығарады, жыл сайын республикалық бюджет туралы заң
қабылдайды және т.б. Қаржы ... мен оның ... ... ... жүрген заңдар мен үкіметтің қаулылары негізінде, Мемлекеттік кіріс
министрлігінің салық органдары өзінің қызмет ... ... ... мен алу ... ... жеке және ... ... қаржы
берудің ережелері туралы нормативті ... және т.б. ... ... ... ... экономикада Әлеуметтік- ... ... ... ... ... ... ... концепсиясының мақсаты
шаруашылықты дамыту, қоғамдық өндіріс тиімділігі барынша арттыру негізінде
халық тұрмысының неғұрлым жоғарғы дәрежесіне ... ... ... бағыттылығы халықтың тұрмыс жағдайын арттыруға жұмсалатын қаржы
ресурстарын көбейтудің мүмкіндіктерін іздестіруде ғана емес. Сонымен ... ... ... ... деген принципті жаңа көзқараста
көрінеді. Тұрмыс дәрежесі енді өндіріс дамуын, қаржы ... ... оны ... ... ... ... ... табылады.
Әлеуметік бағдарламаның орталық пункті шығармашылық және ... ... ... пен ... ... ... кәсіпкерлік үшін
жағдайлар жасау болып табылады. Сонымен қатар бір мақсатта бірінші ... ... ... ... көп ... ... сондай -
ақ табысы тіркелген тұлғаларды (бюджет мекемелері, ғылым денсаулық сақтау,
білім беру және ... ... ) ... ... ... ... қорғау ең алдымен табыстарды индекстеу ... ... ... ... ... жеке жағдайларда өтемдер
есебінен де тұтыну бағыттарының индексіне сәйкес арттырып ... ... ... ... ... меншіктің әртүрлі нысандарын нарықтық
қатынастардың дамуын, тауар нарқының ... ... ... ... ... ... ... отырып жасалған. Қоғам өмірінің ... ... ... ... ықпал жасаудың негізгі әдістері
мыналар:
-қаржы ресурстарын шебер ... ... ... және ... салаындағы дағдарыстың дәлелі мыналар:
-ақшаның үдейі түсіп отырған эмиссиясы және онымен ... ... және ... ... ... өсуі;
-залал шегіп отырған және рентабельдігі аз кәсіорындар санының көп
болуы;
-шаруашылықта ... ... ... ... ... мемлекеттің қаржылары саласында ... ... ... ... да көрінуде.
Қаржы реттеуіштердің бір бөлігі (мысалы: салықтар ) қоғамдағы ... ... ... ... және ... ... ... қажет ақша
қорларын қалыптастыруды қамтамасыз ете отырып, автоматтық режимде (оның
негізгі ... ... ... ) іс - ... ... ... экономикалық және қаржы ахуалы шаруашылықты жүргізудің
тиімділігі ... ... ... ... ... сауықтыруға
бағытталған шаралардың кешені жасалды. Басты бір жағдай кәсіпкерлік
қызметінің бостандығын мойындау ... ... ... ... сан
алуан нысандарын енгізу бәсекені дамытуда, қоғамдық ... ... ... ... ... ... мен техникалық
базаны жаңартуда еңбек ұжымының әлеуметтік проблемаларын шешуде ... ... ... басқа қызметтерге бағытталатын қаржы ресурстарын өсіру ең
алдымен қорғанысқа, басқаруға және басқаларға жұмсалатын шығындарды щұғыл
қысқарту, мемлекеттік ... ... ... ... ... шығындарды қысқарту тек қысқа ... ... ... ... ... және әлеуметтік сипаттағы сан алуан ... ... ... ... ... өсіп ... ... байланысты
қазіргі қаржы саясаты мемлекеттің қаржы ресурстарының үнемі өсіп ... ... ... ... қарастырады.
Жалпы табысқа салық салуға қөшу жұмыстың түпкі ... ... ... мен ... ... ... ... барлық кәсіпорындарға бірдей талаптар белгілеу ... ... ... жою, ... ... ... ... шаруашылықты тиімсіз жүргізуге тосқауыл қойылады. ... ... ... ... қаржының (мемлекеттік бюджеттің)
жай - күйінің кәсіорындардың тиімді ... ... ... ... да принципті маңызы бар. Бюджетке түсетін ... ... ... ... процестерді дәлелдейді, ал қалыптасып отырған
жағдайға талдау жасау шаруашылық ... ... ... бағытталатын қаржы саясаты ... дер ... ... ... ... ... ... байланысты халық шаруашылығын дамыту және
жалпы мемлекеттік ... ... үшін ... мен ... ... ... мен ... тартуын
өркениеті әдістері кеңіне қолдануда. Мемлекеттік ... ... ... ... тәжрибесін кеңейе түсуде.
Экономиканы көтеру және осының негізінде елдің қаржы ... түсу үшін оның ... ... ... ... маңызы бар. Олар түрлі нысандарда жүзеге асырылуы ... ... тура ... ... зор ... ... отыр.
Қайсы бір қажеттіліктерді болмасын қанағаттандыру тек ... ... ... ғана ... ... Бұл ... саясаты нақты
қаржы мүмкіндіктерін ескере отырып жасалынады және жүргізіледі дегенді
білдіреді. Шығындар қаржы ... ... ғана өсуі ... ... ... ... ... өндірісті қаржыландыруға жылжиды.
Экономикалық және қаржы саясатының бүкіл шаралары, біржағынан, ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті дамыту
үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған.
Қаржы ... ... оны ... шаруашылық өмірде ойдағыдай жүзеге
асыру үшін қаржы механизмі қолданылады. Ол ... және ... үшін ... ... ... ... қоғам қолданатын қаржы
қатынастарын ұйымдастыру ... ... ... ... ... жиынтығы. Қаржы механизмі қаржы ... ... ... және ... оларды сан жағынан
анықтаудың амалдарын қамтиды.
Қаржы әдісін қаржы қатынастарынң шаруашылық процеске ықпал ... ... ... болады. Қаржы әдістері екі бағытта жұмыс жасайды:
қаржы ресурстары ... ... ... ... және ...
коммерциялық есеп желісі бойынша. Қаржы ... іс- ... ... ... пайдаланудан көрінеді.
Қаржы механизмінің жұмыс істеуін құқықтық жағынан қамтамасыыз ету
басқару органдарының заң актілерін, қаулыларын, ... ... және ... ... ... қамтиды.
Заң нормаларын енгізу қаржы ... ... ... белгілеуге, қоғамның, кәсіпорындар ұжымдарының және ... ... ... ... ... ... ... сақтау қатаң қаржы тәртібін қамтамасыз етеді,
қаржы саласында бірынғай саясат жүргізуге жағдай ... ... ... ... жүргізудің құралы бола отырып, экономикалық дамуға қаржы
саясаты мен қаржы ... ... ... ... жасайды.
Нарықтық экономикада өндірістік қорларды жақсы пайдалануда
кәсіпорындардың ... ... үшін ... ... ... ... ... қызметін қатаң регламенттеудің қажеттілігі ... ... ... кәсіпорынды өндіріс тиімділігі, ... ... ... ... ... пайдалануға ішкі шаруашылықтық қаржылық
бақылауды тереңдету туралы үнемі қамқорлық жасап ... ... ... мемлекет тарапынан нарықтық қатынастарды қаржылық ... ... Ол ... табысына /пайдасына / салық салу
(ставкаларды, салық ... ... ... салу ... ... ) қосымша салықтар енгізу.
Халыққа әлеуметтік қызмет көрсетуді жақсарту мақсатымен әлеуметтік
сала ... мен ... жаңа ... ... енгізілді.
Бюджеттен олардың қажеттіліктерін қаржыландыру бір ... ... ... ... немесе басқа көрсеткіштерге қарай
анықталатын ұзақ ... ... ... негізінде жүзеге
асырылады. Әлеуметтік сала ... ... ... ... алған
табыстарын өзгеше жұмсауға құқық берілген.
Нарықтық қатынастардың дамуы, басқарудың әдістерін жетілдіру ... ... ... ... мен басқару саласына оң нәтижелерге
жеткізді; кооперативті сақтандыру ... ... ... ... ... ... жаңа ... енгізілуде; сақтандырудың міндетті
және ерікті нысандары арасындағы ара - қатынас өзгеруде. Сақтық механизмін
жақсарту сақтанушыларға сапалы ... ... ... ісінің тиімділігін
арттыруға бағытталған.
Қорытынды
Елдегі жүргізіліп ... ... ... ... ... мен ... ... қызметі нарық жағдайында қажетті қаржы
ресурстарын жұмылдыруға, оларды бюджетке толық және дер ... ... ... - ... ... ... ... шараларды үздіксіз қаржыландыруға және материал, еңбек және ақша
ресурстарын мақсатты әрі ... ... ... ... Бұл мақсаттар Қазақстан Республикасының әлеуметтік
экономикалық ... ... ... барлық салаларын қайта құрудың
стратегиясын қаржымен қамтамасыз ету ... ... ... жасалынған қаржы саясаты концепсиясының мақсаты
шаруашылықты ... ... ... тиімділігі барынша арттыру негізінде
халық тұрмысының неғұрлым ... ... ... ... стратегиясының
әлеуметтік бағыттылығы халықтың тұрмыс жағдайын арттыруға жұмсалатын қаржы
ресурстарын көбейтудің мүмкіндіктерін іздестіруде ғана ... ... ... ... басты мақсатына деген принципті жаңа көзқараста
көрінеді. Тұрмыс дәрежесі енді өндіріс дамуын, қаржы ... ... оны ... ... ... мөлшері болып табылады.
Әлеуметік бағдарламаның орталық пункті шығармашылық және жоғары
өнімді еңбек ... пен ... ... ... ... ... жасау болып табылады. Сонымен қатар бір мақсатта бірінші кезекте
аз қамтылған азаматтарды (зейнеткерлерді, көп балалы отбасыларын), ... ... ... ... тұлғаларды (бюджет мекемелері, ғылым денсаулық сақтау,
білім беру және ... ... ... ... ... ... қорғау ең алдымен табыстарды индекстеу ... ... ... ... ... жеке жағдайларда өтемдер
есебінен де тұтыну бағыттарының индексіне сәйкес арттырып отыру жолымен
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ынталығын арттыру үшін ерекше қаржы әдістерін қолданудың,
олардың ... ... ... регламенттеудің қажеттігі болмай қалады.
Нарықтық бәсеке кәсіпорынды өндіріс тиімділігі, қаржыны ... ... ... ... ... ішкі ... ... тереңдету туралы үнемі қамқорлық ... ... ... ... мемлекет тарапынан нарықтық қатынастарды қаржылық реттеудің
маңызы артады. Ол ... ... ... / салық салу
(ставкаларды, салық жеңілдіктерін өзгерту, салық салу объектілерін ... ) ... ... ... ... ... бүкіл жүйесімен және оның жоспарлау,
болжау, экономикалық ынталандыру, ұйымдастыру, және басқару ... ... ... ... Оның ... ... қоғамдық қатынастар
жүйесінің серпінін (динамикасын) анықтаушы неғүрлым ... ұғым ... ... ... ... бөліктерімен де өзара іс - ... ...... және ... даму үшін ... ... ... қоғам қолданатын қаржы ... ... ... ... қалыптастырып, пайдалану әдістерінің
жиынтығы. Ол қаржы ... ... ... қаржы
ресурстарын қалыптастырып, пайдалану әдістерінің ... Ол ... ... ... ... және әдістерін, оларды
сан жағынан анықтаудың амалдарын қамтиды. Қоғамдық шаруашылықтың ... ... ... және қаржы қатынастарының сфералары мен
буындары бөлінуінің негізінде қаржы механизмі ... ... ... ... сондай- ақ мемлекет қаржысының механизмі
болып ... Өз ... бұл ... ... жеке ... қамтиды. Мысалы, мемлекет қаржысының механизмі бюджеттік механизм
мен бюджеттен тыс ресурстар механизмі ... ... ... ... ... өтумен байланысты практикаға акционерлеу, бағалы
қағазда дивиденттер, еркін бағалар, лицензиялар, кәсіорындардың тұтыну ... ... ... ... ... ... ... салықтардың жаңа
түрлері, ақша ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Републикасы
үкiметiнiң актiлер жинағы.
2. Берлин С.И. ... ... ... ... М: ... ... ... жүйесi туралы. Қазақстан Республикасының заңы. Астана: 2001ж.
4. Салық және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ...... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Қазақстан, 2000ж.
6. Дробозина Л. А. Финансы. Учебник для ... – М.: ... ... Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное
пособие.- ... ... ... Заяц ... М.К., ... Т.Е. и др. Теория финансов. Учебное
пособие. – Мн.: ... шк., ... ... С.Ж. ... ... и ее роль в ... ... экономики Казахстана. Алматы Қалжы- Қаражат
2002г.
10. Құлпыбаев С. Iлиясов Қ. Қаржы оқулық, Алматы-2003ж.
11. Мельников В.Д., ... К.К. ... ... для ... ... ... В.Д., Ли В.Д. ... курс финансов. Учебник. – Алматы:
Институт развития Казахстана, 2001г.
13. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. ... учет ... ... ... ... 2002г.
14. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М.В. ... ... ... 2001г.
15. Финансы, деньги, кредит. Учебник. Под ред.О.В. Соколовой. – М:,
ЮРИСТ, ... ... ... ... Кредит. Учебник для вузов. Под ред.
Л.А. Дробозиной.- М.: ЮНИТИ, 2000г.
17. Қазақстан Республикасының ... ... №18 ... ... ... Республики Казахстан по статистике. Казахстан в ... ... ... Статистический ежегодник 2001г. Алматы 2001г.
20. Қаржы-қаражат. Журнал. № 3,4,7 2003ж.
21. Қазақстан ... ... ... ... 8(56) ... 2003ж. №7 ... Современный финансовый кредитный словарь. Москва, 1999г.
23. Қазақстан ... 2003 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1999ж, 21 ... М.Н. Крейнина. Финансовый менеджмент. Москва, 1998г.
26. А.А. Нурсейтов, Н.А. Нурсейтов. Финансовый менеджмент. ... ... ... ... XXI ... ... ... кiремiз. Алматы,
1997г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көлік құралдарына салынатын салық7 бет
Қор биржасы жайлы25 бет
Экономика саласындағы нобель сыйлық лауреаттары. ҚР жекешелендіру процесі және ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметінің дамуы және оның ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының нарықтық экономика қалыптастыру10 бет
Азаматтық құқықтың ұғымы13 бет
Бағалы қағаздар нарығын реттеу9 бет
Бағалы қағаздар нарығының түсінігі және құрылымы25 бет
Бағалы қағаздар нарығының қызмет ету жағдайына талдау31 бет
Дүниежүзілік сауда ұйымдары6 бет
Халықаралық құқықтық нормалар3 бет
Экологиялық құқықтың түсінігі мен пәні2 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь