Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына сипаттама және аудит ролі

Кіріспе

І бөлім. Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына сипаттама және аудит ролі
1.1. Қоғамдық тамақтандыру қызметінің жіктемесі.
1.2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорында аудиттің ролі, аудит стандарттары
ІІ бөлім Қоғамдық тамақтандыру ұйымдардың аудит ерекшелігі
2.1 Тамақтандыру ұйымның қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері.
2.2 Қоғамдық тамақтандыру ұйымдарда аудиттің жүргізулі тәртібі мен ерекшеліктері

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қоғамдық сектор экономикасында қызмет істейтін немесе қызмет көрсететін қызметтің еңбек қорытындысы тауар, қызмет, жұмыс. Адамның талғамы мол, талғамына байланысты заттар материалдық және рухани болып бөлінеді.
Рухани: кино, кітап, би, ән және т.б.
Материалдық: үй, жиhаз, киім және т.б.
Қоғам белгілі бір нәрсеге қажеттілік етеді. Белгілі бір тауарға, қызметке. Сол қажеттілікті дайындайтын, қоғамдық секторға қызмет ететін адам болып табылады. Ол қажеттілік белгілі бір сұраныс есебінен болады.
Қоғамдық сектор қызметінің негізгі нәтижесі қоғамдық игіліктермен қорытындыланады. Қоғамдық игіліктер екі түрлі қасиетімен ерекшеленеді: тұтынуда бәсекелестік тудырмайды және айрықшаланбайды. Бәсекелестік тудырмайды дегеніміз сол, игіліктерді бір мезгілде көптеген тұтынушылар иемдене алады, әрі оларды жеке тұтынушыға берген кезде алынатын шекті шығын нолге тең.
Айрықшаланбайтын игілік деп біз техникалық мүмкіншіліктің жоқтығы немесе қосымша тұтынушылардың қоғамдық игілікке өте жоғарғы шығын себебінен қол жеткізе алмауы деп білеміз.
Осы екі негізгі қасиеті бар игіліктерді біз нағыз қоғамдық игілік деп білеміз. Аталған қасиеттердің біреуі болмаса біреуі шектелген жағдайда болса, онда бұл жерде аралас қоғамдық игілік орын алады. Сонымен қоғамдық игілік өндірісіндегі қоғамдық сектордың ролін талдай келе мен қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынын қарастырдым. Біз қоғамдық тамақтандыру терминологиясын келесідей себептерге байланысты сақтап қалдық.
1. «Государственный сектор экономики» Л.И. Якобсон
2. «Экономика и менеджмент в сфере услуг» Нарибаев, Жумабаев
3. Ежегодник Казахстана 2008-2009 г.г.
4. Аль-Пари, 2006 № 5
5. Закон Республики Казахстан от 29 июня 2003г № 237-1 «О платежах и переводах денег» (с изменениями от 28. 12. 98 г.)
6. Генеральный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов утвержден постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по бухгалтерскому учету от 18 ноября 2001 года №6.
7. Приказ Депортамента методологии бухгалтерского учета и аудита МФ РК от 12 ноября 2002 года №64 «Корреспонденция счетов типовых хозяйственных операций по генеральному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов.
8. Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК Утверждены постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 25 апреля 2006 года №179.
9. Инструкция от 2 июня 2006 года № 266 «О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республике Казахстан» (Бюллетень бухгалтера № 36, сентябрь 2006 г).
10. Постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 5 декабря 2003г № 226 «Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан».
11. Андросов А. М., Викулов Е.В. Бухгалтерский учет - М.: Андросов, 2006.
12. Банки и банковское дело / Под ред И.Т. Балабанова - СПб: Питер, 2007.
13. Бухгалтерский учет Практ. Пособие для самостоятельного обучения
14. Бухгалтерский учет Учебник/Под ред. П.С. Безруких 2-е изд., перераб. и доп. М Бухгалтерский учет, 2001.
15. Козлова Е.П., Парашутина Н. В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет 2-е изд., доп. М.: финансы и статистика, 2001.
16. Макальская М.Л. Корреспонденция счетов. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Инструкция к плану счетов: Справочное пособие. Изд. 2-е, доп. И перераб. М.: АО «ДИС», 2001.
17. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии: А.: Центраудит-Казахстан 2003.
18. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С., Методика филосовского анализа: Информ, 2000.
19. Харпоин Г.Т., Фостер Ж. Д.,: Бухгалтерский учет: Управленческий аспект: пер. с англ, (под ред. Я. В. Соколова).
20. Аудит, учебник для ВУЗов 2002 г. В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин, Л.В. Сотикова, М.: Аудит 2002 г.
21. О налогах и других обязательных платежах. Газета «Казахстанская правда», январь 2008 г. Налоговый кодекс, сборник Алматы 1992 г.
22. Корреспонденция счетов хозяйствующих операций по генеральному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов. Алматы 2008 г. К.К. Кулимжанов.
23. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник под ред. Е.С. Стоянова, : Издательство и перспектива 2009 г.
24. Андреев В.А. Практичекий аудит. Справочное пособие. Экономика 2004 г.
25. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С., Экономическая динамика и аудит финансово-хозяйствующего положения предприятий. М.: «Национальная перспектива» 2005 г.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
І бөлім. Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына сипаттама және аудит
ролі
1. Қоғамдық тамақтандыру қызметінің жіктемесі.
1.2. Қоғамдық ... ... ... ... аудит
стандарттары
ІІ бөлім Қоғамдық тамақтандыру ұйымдардың аудит ерекшелігі
2.1 Тамақтандыру ұйымның қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері.
2.2 Қоғамдық тамақтандыру ... ... ... ... мен
ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қоғамдық сектор экономикасында қызмет істейтін немесе ... ... ... ... ... қызмет, жұмыс. Адамның
талғамы мол, талғамына байланысты заттар материалдық және ... ... ... ... би, ән және т.б.
Материалдық: үй, жиhаз, киім және т.б.
Қоғам белгілі бір нәрсеге қажеттілік етеді. Белгілі бір ... Сол ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол қажеттілік белгілі бір сұраныс есебінен болады.
Қоғамдық сектор қызметінің негізгі нәтижесі ... ... ... ... екі түрлі қасиетімен ерекшеленеді:
тұтынуда бәсекелестік тудырмайды және айрықшаланбайды. ... ... сол, ... бір ... көптеген тұтынушылар
иемдене алады, әрі оларды жеке тұтынушыға берген ... ... ... ... ... ... деп біз ... мүмкіншіліктің жоқтығы
немесе қосымша ... ... ... өте ... ... қол ... ... деп білеміз.
Осы екі негізгі қасиеті бар игіліктерді біз ... ... ... ... ... ... біреуі болмаса біреуі ... ... онда бұл ... ... ... ... орын алады. Сонымен
қоғамдық игілік өндірісіндегі қоғамдық сектордың ролін талдай келе мен
қоғамдық тамақтандыру кәсіпорынын қарастырдым. Біз қоғамдық ... ... ... ... ... ... бұл ... тұтынушыларға тікелей тағамдарды дайындау
және сатумен айналысатын кәсіпорын ұйымдарын білдіреді.
Екіншіден, бұл кәсіпорындар адамның тағамға деген ... ... ... ... ... қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жиынтығы халық
шаруашылығының жеке саласы ретінде қарастырылады.
Басқару әдістерін ... ең ... ... ... әсер ... ... ... қызметтері қандай шығарылатын
өнімнің ассортименті, өндіріс көлемі, мамандыру және ... ... ... Өз ... ... ... құрылымдық,
өндірістік және саудалық іс-әрекеттер процесстері жатады.
Өндірістік кәсіпорынның өндірістік іс-әрекетіне шикізатты қабылдау
және жартылай ... ... ... ... арқылы өңдеу
және тағам ыдыстарын әсемдеу кіреді.
Экономикалық бақылау жүйесіндегі аудиттің мәні мен орны бөлімінде аудит
әртүрлі түрлерінің сипаттамалары атап ... және ... ... ... ... ... ғана әбден зерттелген. Берілген бөлімде
аудиттің негізгі түрлері толық қарастырылады.
Аудиторлық қызмет ... ... ... ... ... ... аудит түрінде және де қызметі аудиторлық
тексеріске ұшырайтын ұйымның арнайы бөлімшесі өткізетін ішкі аудит түрінде
де жүзеге ... ... ... ... : ... ... ... аудит
ерекшелігі, және аудит тексерісінің жүргізілу тәртібі.
І бөлім. ... ... ... ... ... ... тамақтандыру қызметінің жіктемесі.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорының көп ... ... ... Осыған байланысты олардың жіктемесі туындайды.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының ... ... ... бар, ... ... асхана, асхана.
Кәсіпорындардың әртүрлі типтерінің арасындағы негізгі айырмашылықты
қарастырайық.
Ресторан – фирмалық және заказ, сусын, арақ-шарап, ... ... ... қосқанда, дайындалуы күрделі ... ... ... қызмет көрсетудің ең жоғарғы деңгейі ... ... ... ...... және нан ... ... алу тауарымен,
десерт, жеңіл тамақ, аралас, күшті, әлсіз алкогольды, ... ... ... бар ... ... бар ...... ресторан өнімдерінің ассортиментімен
салыстырғанда шектелген тамақтандырумен демалуды ұйымдастырады. ... және ... ... өнім және ... ... ерекшеленеді.
Асхана - әртүрлі күнделікті дайындайтын және тарататын, ... ... ... ... ... ... – тұтынушыларға тез қызмет көрсетуге бағытталған, тез
белгілі ... ... ... ... тағам түрлерімен
ерекшеленеді.
Кәсіпорын типтерін анықтауда келесі факторлар қарастырылады:
өнімдер ассортименті, оның ... ... ... ... қызмет көрсету сапасы, тұтынушыларға ұсынылған ... ... және ... қызмет көрсету деңгейімен ұсынылған
қызмет номенклатурасы бойынша үш классқа бөлінеді: люкс, ... ... ... және олар ... ... ... ... керек.
• «Люкс» - интерьер сыпайылығы, жабдықталғандықтың ең жоғағы деңгейі,
қызмет ... кең ... ... ... және ... ассортименті, ресторандар үшін өнімдер, сусындардың кең
таңдауы, бар үшін-коктейль.
• «Жоғарғы ... - ... ... ... ... әртүрлі оригиналды, таңдаулы фирмалық және заказ
сусындарының кең таңдауы және барлар үшін-коктейль.
... ... - ... ыңғайлылық және қызмет таңдау, әртүрлі
фирмалық тағамдар ассортименті, ресторандар үшін күрделі ... ... ... ... ... ... белгіленген
контингентке байланыссыз, қала халқына қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... ... тек тамақ
қабылдау үшін ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... бірдей қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорындары тұрғылықты ... ... ... ... ... ... – сауда орталығында, ... жеке ... ... ... ... ... ... бірге, нақты
контигент жұмысшылар, студентер.
1.2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорында ... ... ... ... аудиторлық фирмалармен немесе тәуелсіз аудиторлармен
орындалатын сыртқы аудит түрінде және де ... ... ... ... ... ... өткізетін ішкі аудит түрінде де жүзеге
асырылады.
Аудиттің екі түрінің де ... ... ... ... ... ...
бұл бақылау.
Сыртқы аудиттің басты міндеті – тексеріліп отырған ұйымның ... ... есеп ... ... ... белгілеу, белгілі бір
период ішіндегі оның қаржылық жағдайы мен қызмет нәтижесін ... ... ... ... жүргізіледі, және әдетте, ... ... ... ... ... ... Аудиторлық есеп беру ең
басты, жоғары ... ... ... ... және ... Ол өз ... ішкі аудиторлармен де пайдаланылады.
Ішкі аудиттің сыртқымен салыстырғанда, табиғат, мағынасы, бағытталуы
және ұйымдастырылуы басқа. Ең басында, ішкі ... ... ... оны тағы
да ішкі ревизия қызметі, ішкі бақылау қызметі деп те ... ұйым ... ... бола ... оның ... ... және бағалау бойынша
жүйелік, күнделікті жұмысты орындайтынын атап өту ... ... ... аудит тексерістеріне мыналар жатады:
1. қаржылық және операциондық ақпаратты тексеру. Бұл ... ... ... ұзақ ... ... ... ... анализі ( талдауы ) соның
ішінде қаржылық емес ... ... оны ... ... ... ... ... мен ережелерге, әртүрлі сыртқы талаптар мен менеджмент
саясатына және басқа ішкі талаптарға сәйкестікті талдау.
Ол үшін ... ... ... алынуы мен шығарылып тасталуы ... және ... ... сақталуы мен тиімді пайдалануы қамтамасыз етілгендігіне
көз жеткізу. Ішкі аудитор активтердің ... ... ... ... ... ғана ... ... иелігіндегі
активтерді сәйкес сақтылықпен ... ... ... ... ... ... орналасқандығына сенімді болу қажет. Бұдан
басқа, ол ... ... ... сенімді болу керек, мысалы,
қалдықтарды минимумға жеткізілген, жарамсыз материалдар ... ... ... ... ... ұйымның заңнамалық операцияларына ғана қатысты екендігін
растау.
Ішкі аудитор ұйымның жүргізетін операцияларының барлық ... білу ... ... ол дер ... жүзеге асырылып отырған бірде -
бір операцияға сәйкес келмейтін ... ... ... Ол ... ... ішінде ерекше мәмлелерді тіркейтін хаттамаларға да қол жеткізе ... ... ... ... ... алаяқтық жағдайларын тексеру.
Ішкі аудит қызметі орташа және ірі кәсіпорындарда құрылады. ... ... ... құру ... қарастырылады. Осылайша, жеке
алғанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 33 бабының 5 бөлімінде ... ... ішкі ... ... ... бар болуы
қарастырылған.
Ішкі аудит қызметінің жұмысы «Ереже жиыны» деп ... ... ... ... ... ант ... ... хабарлылық,
дербестілік пен жауапкершілік құрылады. ( 1.1. Қосымшасы ).
МСА 610 «Ішкі ... ... ... ... келесі
көрсетілген: «Ішкі аудит субъект ... оның ... бірі ... ... ... ... іс-әрекетті білдіреді. Басқа мәселелермен
қатар оның функцияларына бухартерлік есеп жүйелері мен ішкі ... және ... ... ... ... ... және сыртқы аудиторлар арасындағы негізгі айырмашылықтар.
Жалпы мүдделеріне қарамастан, бұл облыста принципиалды ... ... 1. ... және ішкі ... ... ... сферасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
|Тәсіл ( амал ) ... есеп ... ... ... |
| ... ... және |қаржылық есеп берулер |
| ... ... және ... және ... |
| ... ... ... баяндайтынына |
| ... ... ... ... ... ... ... алдында |
Қаржылық, ... ... ішкі ... ... ... ... міндеттерін анықтауда оларды үш бағытқа бөлуге болады:
қаржылық, операциондық, басқарушылық.
Ішкі қаржылық аудит ... табу және ... ... алу ... және ... зерттеумен байланысты тапсырмаларды орындауды
ұйғарады. Оның ішіне ағымдағы қаржылық және ... есеп ... ... ... ... бұл аудиторға нормадан едәуір
ауытқуларды анықтауға ... ... ... аудитке бақылау процедураларын зерттеу және олар
орындалды ма, жоқ па анықтау кіреді. ... ... ... ... ... ... және де ішкі ... мен ішкі ... ... ... қажет.
Ішкі басқарушылық аудит ұйымның басқарушылық құрылымы мен менеджерлер
қызметін шолу мен бағалауға қатысты. Ол басшылық ... ... ... ... және де ... ... сәйкес сыртқы басқарушылық
қызметті бағалауды қамтиды.
Ішкі аудит кезінде орындалатын міндеттер әр ... және оның ... ... ... және оның ... ... байланысты.
Мемлекеттік ұйымдардың, коммерциялық банктердің, сақтандыру компанияларының
және зейнетақы қорларының аудитінің өз ерекшелігі бар екені белгілі. ... ... ... әр түрлі тереңділікпен және ... ... ... ... отырып, әр түрлі тәсілдермен шешуге болады.
Осымен байланысты, ... ... ... ... ... ... Проблема сәйкес ережелер немесе стандарттарды және де аудитті
өткізудің нақты әдістемелерін жасақтау көмегімен шешуге болады.
Дамыған елдерде аудит проблемаларына, соның ... ... көп ... ... ... ... халықаралық ұйымы бар, аған
он шақты ел кіреді, солардың ішінде АҚШ, ... және ... ... ішкі ... ... да ... Бұл ... үкіметтік
ұйымдардың арнайы бөлімшелері де ... ... ... АҚШ- та ... ... 1941 жылы ұйымдастырылған. Ол “ант берген ішкі
аудитор” атағын береді, ... ... ... және ... ... ... көлемін анықтайды.
Ішкі аудиттің халықаралық тәжірибесінде сәикес ... ... ... ... ішкі ... ... негізгі принциптерін белгілеу(
- ішкі аудит облысындағы қызметтердің кең спектрі негізінде ... ... ... ішкі аудит қызметін бағалау үшін негіз құру(
- ұйым ішінде жүйелер мен ... ... ... ішкі ... ... үш, ... төрт, топқа топтпстырылу мүмкін.
Бұл стандарттарды үш топқатоптастырып, қарастырайық.
Аудит процесі бірнеше негізгі сатыға бөліну мүмкін. Кез келген ... ... ... ішкі ... ... ... ... болып келесі сатылар табылады:
- алдын ала жоспарлау;
- тәуекелдің бағаланулары;
- жалпы жоспар мен ... ... ... ... өткізу;
- аудит нәтижелерін бағалау және құжаттық рәсімдеу.
Алдын ала жоспарлау. Алдын ала жоспарлауға ... ... ... түсінікті алу, аудит обьектілеріне қолданылатын ... ... және ... стандарттардың анализі,
негізгі тәуекелдер мен ... ... ... ала анықтау, қажетті еңбек
шығындарын бағалау, аудит графигін анықтау, басқа ... ... ... ... ... ... ... туралы толық
түсінікті алу үшін аудитор алғашында ... ... ... ... бағалары. Аудиторлық тексерулерді соңғы жоспарлау мен
оларды өткізуге қажетті ресурстарды анықтау негізінде белгілі бір ... тән ... ... ... ... ... бағалар
ішкі аудиторлық қызмет басшылығына аудиттің белгілі бір ... ... ... ... ... береді.
Аудит обьектісін, оған қолданылатын бухгалтерлік есептің нормативтері
мен процедураларын алдын ала зерттеу мәліметтерінен шыға отырып, ... ... ... және бұл ... ... ... міндеттерін
құрайды. Тәуекелді бағалаудың ... алғы шарт ... ... алу ... ... ... ... құжаттық ақпараттың массиві
операциялардың әр түрлі типтерін, ақпаратты айырбастауды, ішкі ... ... ... ... ... ... пайдаланатын
шоттарын қамтиды.
Берілген сатыда маңызды элемент әлсіз бақылау тәуекелін бағалау
болады, ол ... мен ... емес ... ... алуы мен табу
көзқарасынан ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін анықтау болып табылады. Ол
келесі іс-әрекеттерді ... ... ... тән ... мен әлеуметті қателерді анықтау;
- белгілі бір тәуекелді ... қате ... ... ... ... ... ... жүйелер сенімділігін бағалау;
- нақты бақылау жүйелерінің қызмет етуін жан- ... ... ... ... ... тамақтандыру ұйымдардың аудит ерекшелігі
2.1 Тамақтандыру ұйымның қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері.
Қоғамдық тамақтандыру ... ... ... олардың
алдына қойылған мақсаттарына жетуге бағытталған шаралар мен ... ... ... ... деп ... ... ... жету тек жоғары сападағы өнімдер өндірісімен қамтамасыз етумен
және жоғары деңгейдегі қызмет ету ... ... ... ... ол ... адамның іскерлігіне де байланысты.
Қоғамдық тамақтану жұмысшыларының құқықтары мен міндеттері ішкі
тәртіп ережелері мен ... ... ... ... ... басында адамдармен жұмыс істей алатын осы ... ... ... ... ... бар, компонентті, тапқыр, талапты
басқарушы ... ... ... маңызды ... ... ... ... тамақтану ұйымының мүмкіндіктерін
тиімді қолдану. ... ... ұйым ... ресторанды қарастырайық:
Ресторан өндірісінің меңгерушісі – тұтынушының сұранысын зерттеу,
шикізатты рационалды пайдалануын ... ету, ... ... ... ... ... күнделікті бар өнімдер есебімен
меню құрастыру, жұмысшылардың жұмысқа шығу графигін құрастыру, өндірісте
тазалық және ... ... ... ... ету, ... ... қорғау. Өз уақытында тауар – материалдар құндылығын
пайдаланғаны жөнінде ... есеп ... ...... ... зал тазалаушы, сервиз
буфетінің жұмысшыларының, бармендер және ... ... ... ... ... ... көрсету
ережелерінің сақталуын бақылауға, ішкі тәртіп, жеке тазалық, ыдыстар және
басқа да сервиз құралдарын ... ... ... ... ... залды дайындауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Ол
тағамдарды дайындау технологиясын, ... ... ... ... ... есепке ала отырып, тұтынушыларға ... ... ... ... ... міндеті – ресторан
тұтынушыларына өздерінің үйіндегідей ... ... ...... ... құқықты қожайыны. Оның күнделікті жұмысы
адамдармен байланысты болады. Сондықтан ... ... мен ... ... ... білу және оны ... ... талап етеді. Сонымен бірге официант залдың ... ... ... ыдыстармен приборларды білуге міндетті. Шетелдік
туристерге қызмет көрсететін официанттар кез-келген жағдайда шет тілін
білуге ... ... ... ... ... ... бесінші, төртінші және үшінші..
Ресторандарда официанттар еңбектерін ... екі ... Олар жеке күту ... және ... ... ... Бұл ... мәні мынада: әрбір жеке официант алдында 2-3
төрт орында столдармен залдың участкесі белгіленеді. ... ... ... ... бір ... атқарады. Бұл әдіс
жетіспеушілікті тудырады. Официант жеке жұмыс жасай отырып, ... ... және ... алу, ыдыстар мен сервизді ... ... ... да ... ... залдан кетуге
мәжбүр болады. Нәтижесінде тұтынушыларда официант ... ... ... ... ... ... ... деген ой тууы мүмкін.
Мынаны есте сақтау керек: мысалы, тұтынушы қосымша ұсыныс ... ... олар ... ... ... ... келеді, ал кейде олармен тез
есептесуді сұрайды, осы ... ... ... үшін ... залда болу керек.
Звено немесе бригадалық әдіс.
Бұл әдіс қолайлы әдіс, қызмет көрсету процесін ... ... ... ... ... ... Официанттар бірнеше бригаданың құралдарына кіреді. Жауапты
және күрделі жұмысты ... ... ... ... ... қабылдайды, үнемі залда болады, есептесу ... ... ... ... ... ... сусын және буфеттін
өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі топтастырылған 3-4 официанттардан тұрады. Звено
бригадирін бесінші дәрежедегі ең ... және ... ... ... ... қатынастардың құрылуымен, дамуымен байланысты
ресторан бизнесі ... ... ... 1996 жылы ... ... жуық
ресторандар есептелді, олардың көп ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қоғамдық тамақтандыру
орындары құрды. Мысал ретінде, 1996 жылы ... ... ... алу ... ... ... қоғам ретінде құрылған.
«Иссык» ресторанын алуға болады. Акцияның 25%-і мемлекетте, 60%-і
коллективте, ал 15%-і ... ... ... ... ... ... деңгейімен бағалауына байланысты оған жоғары категория
берілді. Ресторан өзінің өнімдерін «Льдинка» және ... ... ... ... ... ... банкеттер өткізуге маманданған.
Бәрәне белгілі әр ұйымның іс-әрекеті жоспарлаудан басталады.
«Иссык» ресторанында ... ... ... ... ... және маркетингтін зерттеулер негізінде жүзеге асты.
Қаржылық ресурстар аймағын алдын-ала бақылауды шектелген ... ... ... Ал ... ... ... істелу
барысында жүзеге асады. Ресторанда ағымды бақылауда өндірісті басқарушы
және бастапқы бухгалтер атқарады.
2.2 Қоғамдық тамақтандыру ұйымдарда аудиттің жүргізулі тәртібі ... емес ... ұзақ ... ... ... олар
тамақтандыру кәсіпорынның шаруашылық қызметіне қолданатын ... ... ... ... ... Активтерді жасауға, құруға
кеткен шығындарды есептеуге болатын активтер, сатуға келмейтін активтер
материалдық емес активтерге жатпайды. Материалдық емес ... ... ... ... ... ... ... материалдық емес
активтердің болашақта белгілі бір табыс келтіретіне, ... ... ... ... ... мен нақтылығына сенімділігі
жоғары болуы керек. Материалдық емес активтердің ... ... ... ... ... тұруының негізділігі, есепке алу
кезіндегі бағалау және оның әрі ... ... ... ... ... ... ... және салық салуға әсері немесе
салық есептеуге әсеріне байланысты болып ... емес ... ... есептеу негізінен салықтың үш түріне
байланысты: корпоративтік табыс салығы, мүлік салығы, қосылған ... ... ... ... ... ... де ... бар.
Мысалы: лицензиялық алым, потенттік алым, заңды тұлғаларды тіркеу алымы.
Мүлік салығы дұрыс есептелінуі үшін салық ... ... яғни ... ... ... ... дұрыс анықталынуы және оның нақтылығы
маңызды. Сатып алынған материалдық емес ... және ... емес ... ... ... ққс ... ... керек. Коорпоративтік табыс салығына байланысты ... ... ... шығындарын , сонымен бірге қаржылық
нәтижені және салық ... ... ... ... байланысты.
Сонымен бірге материалдық емес активтердің қозғалысы құндық ... ... ... ... ... салық кодексінің
нормаларына сәйкес:
1. алғашы іске қосылған материалдық емес ... ... ... екі ... ... болады;
2. Материалдық емес активтер түгел ... ... ... ... ... ... шегерілімге жіберіледі;
3. Көлемі 100 айлық есептік ... кем ... ... ... ... жіберіледі;
4. Егер есептен шығарылған (сатылған,т.б.) материалдық емес активтердың
құны жыл басындағы құндық ... ... ... ... артығы жиынтық
жылдық табысты қосып салық салынады.
Негізгі құралдарды аудиттеу кезінде оның пайдалану мерзімі, өндірісте,
қызмет ету ... ... және ... ... ... ... ... оның тозуы қарастырылады. Негізгі құралдардың ішінде жер,
өнім беретін мал, ... ... ... және ... аяқталмаған құрылыс және ... да ... ... ... ... ... құралдарға жер,
ғимараттар, машина және қондырғылар, көлік және бөгде негізгі құралдары
жатса, ал салықтық ... ... ... ... ... қарай
топтарға және кіші топтарға бөлініп жіктеледі. Амортизация шығындары
бухгалтерлік ... ... ... бойынша бес түрлі әдіспен
есептелінсе, салықтық есепте салықтық ... ... ... ... ... және ... салықтық кодекс нормаларына
сәйкес тек қана шегерілмелі қалдық құн ... ... Ал ... жөндеу шығындары бухгалтерлік және салықтық ... ... ... ... ... аудиттеу кезінде есептеуге
тиісті ерекшеліктер мыналарға байланысты:
1. бухгалтерлік есептегі ерекшелігі мүліктің негізгі құрал ретінде ... ... мен ... ... ... ... ... құжатталынуын және есептелінуіне;
3. Негізгі құралдардың сақталуына;
4. Негізгі құралдардың амортизация шығындарының және жөндеу ... ... ... есептелінуіне;
5. Негізгі құралдарды жою, есептен шығару нәтижесін дұрыс есептеуге;
6. ... ... ... ... ... ... ... есептеудің ерекшелігі негізінен корпоративтік
табыс салығына, ... ... ... жер және ... ... Ол ... негізгі құралдардың амортизациялық
шығындарын, жөндеу шығындарын, ... ... ... ... алынған
ққс, негізгі құралдардың орташа ... ... ... анықтауға, жер
учаскісі мен көлік құралдарының салық салуға байланысты кейбір сипаттарын
бөлектеп есептепуге байланысты.
Тауар-материалды жинақтың тұрақты активтерде емес, пайдалану ... ... ... ... ... қызметтің құнына тікелей бірден ауыстырады.
Сондықтан ТМЖ-ты сандық және ... ... ... ... ету. ... ... ... және басқа да қасиеті,
жинақтарының көлемі ... ... және ... кәсіпорынның
қаржылық жағдайын жақсартуда үлкен мәні бар. Себебі олардан кәсіпорынның
шығарған өнімінің және қызметінің көлемі, сатудан ... ... ... мен ... ... ... тікелей байланысты. Сонымен бірге
ТМЖ-тың көлемі ақылға сыйымды, оптималды көлемі ... ... ... ... ... пайдалануына тікелей әсер етеді.
ТМЖ-пен өндірісте пайдаланатын шығындар сатып алу циклынан өтеді. ... ... бұл ... ... іске ... ... қажетті
тауарларды, материалдарды, шикізаттарды, қызмет түрлерін ... ... ... ... ... ... жасалған уақыттан бастап
ол жиынтықты сатып алу, жеткізу, ... және ... ... аралықты қамтитын кезең, процесс болып табылады. Сатып алу кезеңі
немесе циклы белгілі бір мөлшерде ... алу, ... ... қажет
етеді. Бұл шығындар тауар, материал, қызмет түрлерінің сатып алу құнымен
қосылып ТМЖ-ның ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ импортталатын ТМЖ-қа кеден шығындары
жабдықтаушы, ... ... ... ... ... сыйақы,
тасымал, тиеу, түсіру саудалық қосымшалар мен шегерімдер және ... ... ... құндық есептеу оны бағалау әдісін таңдау тамақтандыру
кәсіпорынның есептеу саясатында ... ... және ... ішінде оны өзгертуге болмайды. Материалдық ... ... ... ... пайдалану, өндірістік тасымал дайындау шығындары
сатылатын өнім, тауар, ... ... ... құны ... ... ... көлеміне және бюджетке төленуге тиісті корпоративтік
табыс салығының көлеміне ... әсер ... ... ол ... ... ... ... пайдалану, салық органдары тарапынан қатаң
бақыланады, тексеріледі.
Аудиторлық тексеру кезінде ... ... ... байланысты
ерекшеліктердің бірі бұл – ТМЖ-тың жыл аяғындағы қалдықтың ... ... ... ... ... Бұл ТМЖ ... ... дәл көрсетілген, яғни жетіспеушіліік және басқа
да есептегі қателіктер мен ауытқулардың келесі ... ... әсер ... ... ету үшін іске ... ... кезінде ескерілетін ТМЖ-ты есептеудегі ерекшеліктер ... ... ТМЖ ... ... мен ... ... ... сандық, құндық
есеп жүргізу, синтетикалық, аналитикалық есептеу, ТМЖ-ты ... ... ... ... ... ТМЖ-қа материалды жауапты адамның
жауапкершілігінің маңыздылығында;
3. ТМЖ-тың оптималды ... оны ... ... ... ... маңыздылығында, көлемінің оптималды болуында;
4. ТМЖ-ты есептеу, пайдалану, бағалаудың салық салу мәселелерімен ... ... ... ерекшелігі негізінен корпоративтір табыс
салығына, ҚҚС, акциз салығына, ... ... шикі ... мен ... ... ... Оның ішінде салықтық есепте ТМЖ-тың ... ... ... ... ... ... емес, арнайы әдіспен,
формулалармен анықталады. ТМЖ-тың ... ... ... бағалау әдістері өзгерген жағдайда корпоративтік табыс
салығына байланысты қосымша салықтық міндеттемелер пайда ...... ... ... ... және ... толықтыруға өндірістік және өндірістік емес салада табыс табу
мақсатында қаржы, құнды ... ... ... ... ... емес ... салу ... табылады. Ұзақ
мерзімді инвестиция ұзақ ... ... ... табу ... және инвестицияланушы тамақтандыру кәсіпорынның ұзақ
мерзімде ... ... алу үшін ... ... жағдайда акция
пакеті ірі көлемде болуы керек. Ал нақты ... ... ... ... табу үшін ... ... және бірлескен
кәсіпорынға, бірлескен қызметке қаржы салу болып табылады. Сондықтан ұзақ
мерзімді инвестицияларды аудиттеу кезінде ... ... ... ... дамыту үшін салынған ... ... ... ... ... ... ерекшелері жоқ,
себебі инвестициялар салық салудан босатылған. Ал инвестициядан ... ... ... ... ... салық салынуға жатады.
Сондықтан инвестиция салымынан түскен табысты дұрыс анықтау, есепте дұрыс
көрсетілуі мұқият ... ... ... ... өз ... іске асырудың барысында
әртүрлі талаптар мен оның ... ... ... ... және ... ... жұмыс жасайтын қызметкерлермен,
лауазымды адамдармен, құрылтайшы немесе ... ... ... және ... да ... есеп айырысу қарым
қатынасына түседі. Тамақтандыру кәсіпорындар есеп айырысу операциясын
қолма-қол ақша төлеу, вексельдер мен ... ... ... ... ... іске асыруы мүмкін. Есеп айырысудағы ақша қаражаттары да тамақтандыру
кәсіпорынның, бірақ қарызға алынған (алажақ, бережақ) ақша қаражаты болып
табылады. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... ... долады. Жоғарыда аталған есеп айырысуға қатысушылардың ... ... ... ... ... ... кезінде
ескеріліп, есеп айырысудағы қателіктер мен кемшіліктердің де әртүрлі
болуы мүмкін екендігі қатерге ... ... және ... ... ... ... ... төлеудің
мерзімінде іске асыруын қамтамасыз ету кәсіпорынның қаржылық жағдайын
жақсарта түсуге тікелей немесе керісінше әсер ... ... ... асырылуы, қарыздың көбеюі, қаржы жағдайының мейлінше қиындап, ал
нәтижесінде дәрменсіз ... да ... ... ... Аудиторлық
тексеру кезінде қателіктер мен кемшіліктерді дүзетумен қатар келісімшарт
және есеп айырысу тәртібін жақсарту жөнінде де ... ... ... ... ... де ... тексерудегі жауапты участоктардың
бірі.
Алажақ қарыздарды салықтық есептеудің ерекшеліктері негізінен іссапар
және өкімдік шығындарды, қүмәнді қарыздарды болашақ ... ... ... ... ҚҚС ... ... ... қарыздарды салықтық
есептеудің ерекшеліктері негізінен күмәнді міндеттерді болашақ кезеңнің
табыстарын алған несиелер мен қарыздар үшін төленген пайыздық сыйақыларды
салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... қашан да кейбір кемшіліктерге, жетпестік, жоғалу, ұрлану,
жасыру, заңсыз ... ... ... байланысты тамақтандыру
кәсіпорынның бос ақша қаражатының жоқ ... да ... көп бос ... да ... Ақша ... аудиттеудің ерекшелігі осы
қателіктерді анықтап, ақша қозғалысы туралы есептемеде ақшаның ... ... ... және де ... ... ... ... қабілетін талап етеді.
Бухгалтерлік есепте меншікті капиталдың әрбір элементі бөлек синтетикалық
шоттарда есептеледі. Ондағы өзгерістер, қозғалыстар тиісті заңсыздықтар
және ... ... ... ... ... ... ... мұқият сақталынуы тексерілуі керек.
Меншікті капитал оның жеке элементтеріне жарғылық капиталға ... ... ... салынбайды, сондықтан да меншікті капиталда
салықтық есептің ерекшелігі болмайды.
Табыстың толық ... ... ... және салықтық есепте толық
көрініс табуын қамтамасыз ету ... ... ... ішкі ... ... ... Оның толық есепке алынуы сату шығындарын
азайтып, сатудан түскен табысты көбейту ... ала ... ... ... ... ... ... да байланысты. Сонымен қатар
тауар алмастыру бартерлік операцияларды бухгалтерлік және салықтық есепте
дұрыс көрсету. Қорыта айтқанда табыстарды аудиттеу – бұл жалпы ... ... ... ... ... ол ... ... тәжірибені талап етеді.
Табыстарды салықтық есептеудің ерекшелігі салық кодексінің нормаларына
сәйкес жалпы жиынтық табысты ... ... ... ... ... есепте есепке алынатын табыстардың бәрі ... ... ... ... ... ... ал ... салықтық есепте
жылдық жыйынтық табысқа бухгалтерлік есепте көрініс таппайтын ... ... де ... ... тамақтандыру кәсіпорынды аудиттеудің міндеті мен
тексеру процедуралары, әдістері қолданылады. ... ... ... міндеті өзінің тұжырымы мен пікірін қалыптастыруы
үшін, аудиторлық делелдемелер мен ... ... ... ... ... ... шығару болып табылады. Ал аудиторлық ... ... ... жинақтаудың әдістерінен, тәсілдерінен,
жолдарынан құралады. Аудитте тексеру әдістері қаржылық бақылаудың барлық
түріне бірдей ... ... ... ғана тән ... әдістері
болады. Тәжірибеде тексеру әдістері әдетте таза, жеке-жеке емес, бірнеше
әдіс қатар бірігіп ... ... ... жұмыс түрлері
әртүрлі болып келеді. Сондықтан аудиттің міндеті мен ... ... ... ... болып келеді.
Материалдық емес активті аудиттеудің міндеті – қаржы есептемесінің
материалдық емес ... және ... тозу ... байланысты
көрсеткіштердің шынайылығын, нақтылығын және негізділігін тексеру ... және оның ... ... ... алу, ... ... ... сияқты шынайылық заңдылығын, негізділігін тексеру;
2)материалдық емес активтерді және оның ... ... ... салықтық есептің дұрыстылығын тексеру; 3)қаржы есептемесі
көрсеткіштерінің бухгалтерлік есеп ... ... ... ... бар. ... емес активтерді
аудиторлық тексеру ... ... ... ... ... ... ... емес активтердің есепке алынуының заңдылықтарына құқықтық
баға беру және экономикалық негізділігін ... ... ... ... ... ... тексеру кезінде аудит үшін материалдық емес ... ... ... ... басы ... ... жағынан
ескірген материалдық емес активтердің барлығын анықтап, талдау жасау ... ... ... ... ... ... сақтау мен пайдаланудың жайы, негізгі құралдардың құрамы, оны
оңтайландыру немесе ... ... ... ... ... құралдарды
азайтып, ретке келтіру. Негізгі құралдарды оңтайландыру оларды ... ... ... ... әсер ... Оңтайландыру кезінде негізгі
құралдардың өнімділігі, қуат сыйымдылығы, қалдықсыз қызмет етуі, тағы сол
сияқты өндірілген ... ... ... ... тікелей әсер
ететін сипаттары да ескерілуі керек.
Негізгі құралдардың міндеті – қаржы есептемесінің ... ... ... ... ... ... жөніндегі көрсеткіштерінің толықтығы мен
шынайылығын, негізгі құралдарды бухгалтерлік және салықтық есептеудің жайын
тексеру және ... ... ... тиімділігін талдау. Негізгі
құралдардың ерекшелігіне , оларды аудиттеудің міндетіне сәйкес аудиторлық
тексерудің ... ... ... ... ... құрал ретінде есепке алынуының негізділігін,
дұрыстығын тексеру;
2. ... және ... ... негізгі құралдардың қозғалысын,
жойылуын, жойылу нәтижелерін есептеудің ... және ... ... ... ... және ... шығындарының бухгалтерлік және
салықтық есепте дұрыс есептелінуін, оның салық ... ... ... ... есептемесі көрсеткіштерінің бухгалтерлік есеп регисторларының
мәліметіне сәйкестігін тексеру;
5. Негізгі құралдардың сақталуын тексеру және ... ... ... ... негізгі құралдарды да аудиторлық тексеру әдістері
бар:
1. Заңдылық нормаларының сақталуына құқықтық баға ... ... ... ішкі бақылау және бухгалтерлік есептеу жүйесін
бағалау;
3. Негізгі ... ... ... ... ... ... бойынша тексеру;
4. Нақтылығын тексеру.
Негізгі құралдардың экономикалық тиімділігін, ... ... ... мен ... ... ... ... құрамы, оны
оңтайландыру немесе жарамсыз, қажетсіз болса артық негізгі құралдарды
азайтып, ретке келтіру. ... ... ... ... тиімді
пайдаланумен қатар салық салуға әсер етеді. Оңтайландыру кезінде негізгі
құралдардың өнімділігі, қуат сыйымдылығы, қалдықсыз қызмет етуі, тағы ... ... ... ... ... ... ... әсер
ететін сипаттары да ескерілуі керек.
Тауар-материалдық жинақты аудиторық тексерудің міндеті – ... ... ... ... ... мен ... ... ішкі бақылау және бухгалтерлік есептеу жүйелерін бағалау,
сондай-ақ шикізат, ТМЖ-тың пайдаланылуының тиімділігін талдау. Осыған
байланысты ТМЖ-ты аудиторлық ... ... ... ... және оны ... дұрыстығын тексеру; ішкі бақылау жүйесін
зеріттеу; тиімділігін, сақталынған қалдықтарының нақтылығын, ... ... ... пайдалану жағдайын тексеру. Сол
сияқты ... ... ... ішкі ... және
бухгалтерлік есеп жүйесін бағалау, жаппай немесе іріктеп, құжат бойынша
тексеру, нақтылығын тексеру, ... ... ... ... оның ... алу ... қажет болған
жағдайда басқа да тексеру әдістері қолданылады.
ТМЖ-ты талдау кезінде аудитор үшін оларды ... ... ... оның ... қалдықтарының оңтайлылығын қойма
шаруашылығымен қамтамасыз етілуін, тасымал схемаларын талдап, оларға әсер
ететін факторларды анықтау маңызды болып табылады.
Ұзақ мерзімді ... және ... ... аудиттеудің міндеті –
қаржы есептемесінің ұзақ мерзімді нақты және қаржылық инвестициялар
бойынша көрсеткіштердің ... мен ... ... оның ... мен ... ... зеріттеу, инвестициялық тиімділігін
талдау. Аудиттің міндетіне сәйкес тексерудің негізгі бағыттары мыналар
болып табылады:
1. Тамақтандыру ... ... ... ... ... ... құқығын және инвестициялық шығындарды растауды
тексеру;
2. Инвестициялау нәтижесінде алынған ... ... оның ... және ... көрсетілуін тексеру;
3. Ұзақ мерзімді және қаржылық инвестициялардың тиімділігін зеріттеу және
талдау.
Ұзақ мерзімді инвестицияларды аудиторлық тексеруде алдымен ... ұзақ ... ... және ... ... заңдылығын,
экономикалық негізділігін және оларға мемлекеттік құқын анықтайтын,
құжаттарды экономикалық және ... баға беру ... ... ... ... ... ... болған жағдайда инвестиция салымдарына,
оған сатып алынған активтерге ... ... ... ... ... ... ... құнды қағаздар саналып, барлығы
анықталып, сақталынуы тексеріледі. Ал ұзақ мерзімді нақты инвестициялар
инвестицияланған субьектіден ... ... ... құны ... растау хатын алу жолымен тексерілуі керек.
Инвестицияның тиімділігін талдауда инвестиция салымының қайтарылуын
талдау, инвестицияланған ... ... және ... ... ... ... да ... ұтыстар маңызды болып табылады.
Есеп айырысу немесе дебиторлық және кредиторлық ... ...... ... ... және дережақ қарыздар мен
міндеттемелерге ... ... ... мен ... алу ... ішкі бақылау және бухгалтерлік есептеу жүйесін
тексеру, сондай-ақ кәсіпорынның ағымдағы қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... табылады:
1. Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың аналитикалық есебінің жайын,
оның синтетикалық есепке сәйкестігін, бухгалтерлік баланста ... ... ... ... мен ... ... Алажақ қарыздардың өндіріп алуға, ал бережақ қарыздардың ... ... ... мен ... міндеттемелердің есептен
шығарылуының, бухгалтерлік және салықтық ... ... ... ... және ... ... ... ағымдағы қаржылық жағдайын
зеріттеу және талдау.
Қарыздарды тексерудің тәжірибеде жиі құжаттың жарамдылығын, формальды,
арифметиаклық тексеру тәсілдері, ... ... ... ... және ... ... заңдылығы мен негізділігіне құқықтық баға
беру, растау, талдау, ішкі ... және ... ... жүйесін
бағалау әдістері қолданылады.
Алажақ және бережақ қарыздарды талдаудың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... ... крезиссіз қызмет етуіне айналым қаражатының айналымдылығын
анықтау болып ... ... ... ...... ... ақша ... көрсеткіштердің толықтығы мен шынайылығын, сондай-ақ ... ... ... мен тиімділігін тексеру. Осыған байланысты
аудиторлық тексерудің ақша қаражатын ... ақша ... ... ... және жұмсалудың, пайдаланудың тиімділігін
тексеру бағыттары бар. Ақша қаражатын тексеру кезінде де ... ... ... олар: нақтылығын тексеру, қозғалысын және оның
құжатталынуын ... ... ... ... ... банктік және
валюталық операциялардың ақша қаражаты жұмысының заңдылықтарына құқықтық
баға беру, ақша тасқынының бағытын, ақша қаражатының ... ... ақша ... ... ... әдістері.
Ақша қаражаттарын тексеру кезінде аудит үшін кассадағы ақша қаражатының
сақталу жағдайына, қозғалысының заңдылығына, алғашқы ... ... ... сәйкестігін тексеру маңызды болып ... ... ақша ... ... шоттардағы құжаттардың
көшірмесінің және соған сәкесті басқа да ... ... ... ... ... ... тәртібінің сақталынуын
тексеру өте маңызды болып келеді. Ал шетел ... ... ... ... ... ... растаушы құжаттарға
сәйкестігін, толықтығын, дұрыс ... ... ... ... капиталды аудиттеудің міндеті – қаржы есептемесінің меншікті
капиталға ... ... мен ... ... ... ... өзгеру заңдылығына құқықтық баға беру. Меншікті капиталды
аудиторлық тексерудің мынадай, яғни кәсіпорынның құрылу, қайта құрылу,
мемлекеттік тіркелу, ... ету ... ... ... баға ... ... ... төленуі, меншікті капиталдағы өзгерістердің
бухгалтерлік есепте көрініс ... ... ... кәсіпорын
жарғысының мазмұнына ондағы нормалардың қолданыстағы заңдылық актлеріне
сәйкестігіне құқықтық экспертиза жасау бағыттары бар. Меншікті капиталды
аудиторлық ... ... ... және ... ... ... Ол – ... бойынша тексеріп, құқықтық экспертиза жасау.
Меншікті капиталды талдауда меншікті ... оның ... ... ... ... ... яғни оның құрамдас элементтерінің
үлес салмақтарына, таза ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталдың ең төменгі көлеміне сәйкесіне
баса назар аударылады.
Табыстарды аудиттеудің ...... ... ... мен ... ішкі ... және бухгалтерлік есеп жүйесін
тексеру, сондай-ақ табыстардың ... ... және ... ... жөнінде ұсыныстар беру. Табыстарды аудиторлық тексерудің
мынадай, яғни ... ... ... ... ... ететін ішкі
бақылау және бухгалтерлік есептеу жүйесін зеріттеу; шот-фактурада, т.б.
табыстарды есептеу жөніндегі алғашқы құжаттардың дұрыс ... ... ... ... ... аналитикалық және синтетикалық
есептеудің дұрыстығын және олардың сәйкестігін ... ... мен ... ... және ... ... ... ұсыныс
дайындау бағыттыры бар. Табыстарды аудиторлық тексеру кезінде көбіне-көп
құжат бойынша тексеру, ... баға беру және ішкі ... ... ... ... бағалау әдістері қолданылады.
Табыстарды талдау кезінде аудитор үшін табыстың салықтық кезең ішіндегі
тұрақтылығын қамтамасыз ету, салықтың өсу тұрақтылығын ... ... ... ... ... көзделген табыстың түрін көбейту
маңызды болып табылады.
Қорытынды
Қорыта ... ... да ... кәсіпорынның аудит
қызметкерлерімен тексерілуі тиіс деп есептеймін. Өйткені аудит нәтижелері
бойынша заңсыз ұйымдар ... ... ... ... ... деп ... өйткені халық деңсаулығы тағам сапасына
байланысты деп есептеймін.
Республика 1998 ж. бастап қоғамдық тамақтандыру сферасында тиімді
тенденция орын алды. ... ... ... ... сұранысының өсуі, қызмет көрсету секторының ... ... алып ... ... жж. ... қызмет көлемімен
салыстырғанда 1,5 ретке өсті, ол 17,5 млрд.т. тең ... 2008 ж. 1 ... ... ... ... ұлғая түсті 7,3 мың нүктелері есептеледі, соның
ішінде 27,9 мың орынды 400 ... 89,5 мың ... 4,7 мың ... 62,1 мың орны бар ... және ... да кәсіпорындар.
Қоғамдық тамақтандыру қызметінің көп ... ... ... ... ... олардың айналымы 13,5 млрд. теңгені
құрайды.
Қазіргі уақытта ресторан, кафе, бар және ... да ... ... ... ... ... ... және сусындар
ассортиментімен ерекшеленеді.
Пайдаланған әдибиеттер тізімі:
1. «Государственный сектор экономики» Л.И. Якобсон
2. «Экономика и менеджмент в ... ... ... Жумабаев
3. Ежегодник Казахстана 2008-2009 г.г.
4. Аль-Пари, 2006 № 5
5. Закон Республики Казахстан от 29 июня 2003г № 237-1 «О ... ... ...... от 28. 12. 98 ... ... план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности субъектов утвержден ... ... ... ... по ... от 18 ноября 2001 года №6.
7. Приказ Депортамента методологии бухгалтерского учета и аудита МФ
РК от 12 ... 2002 года №64 ... ... ... ... по ... плану счетов
бухгалтерского учета ... ... ... ... ... документов и осуществления
безналичных платежей и ... ... на ... РК
Утверждены постановлением правления Национального ... ... от 25 ... 2006 года №179.
9. Инструкция от 2 июня 2006 года № 266 «О ... ... и ... ... ... клиентов в банках
Республике Казахстан» ... ... № 36, ... ... ... ... ... банка Республики Казахстан
от 5 декабря 2003г № 226 «Об утверждении ... ... ... территории Республики Казахстан».
11. Андросов А. М., Викулов Е.В. Бухгалтерский учет - М.: Андросов,
2006.
12. Банки и банковское дело / Под ред И.Т. ... - СПб: ... ... учет ... ... для ... ... Бухгалтерский учет Учебник/Под ред. П.С. Безруких 2-е изд.,
перераб. и доп. М Бухгалтерский учет, ... ... Е.П., ... Н. В., ... Т.Н., ... ... учет 2-е изд., доп. М.: ... и статистика,
2001.
16. Макальская М.Л. Корреспонденция ... План ... ... ... ... ... к ... счетов: Справочное пособие. Изд.
2-е, доп. И перераб. М.: АО ... ... ... В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет
на предприятии: А.: Центраудит-Казахстан 2003.
18. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С., ... ... ... 2000.
19. Харпоин Г.Т., Фостер Ж. Д.,: Бухгалтерский учет: Управленческий
аспект: пер. с англ, (под ред. Я. В. ... ... ... для ... 2002 г. В.И. ... Г.Б. ... Савин, Л.В. Сотикова, М.: Аудит 2002 г.
21. О ... и ... ... платежах. Газета «Казахстанская
правда», январь 2008 г. Налоговый кодекс, сборник Алматы 1992 ... ... ... ... ... по ... счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности ... ... 2008 г. К.К. ... ... менеджмент: теория и практика. Учебник под ред. Е.С.
Стоянова, : Издательство и перспектива 2009 г.
24. Андреев В.А. Практичекий аудит. ... ... ... г.
25. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С., Экономическая динамика и аудит
финансово-хозяйствующего ... ... ... ... 2005 г.

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
150 орынды асхананың ет - балық цехының есебі22 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
Автожолаушылар мен су көлігінде тамақтануды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету27 бет
Алматы қаласындағы мейрамхана менеджменті («Brasserie» мейрамханасы мысалында)62 бет
Бір жасқа дейінгі баланы табиғи тамақтандыру6 бет
Балаларды тамақтандыру7 бет
Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына сипаттама9 бет
Жылдам тамақтандыру мейрамхана желілері81 бет
Жұмыс орны бойынша қызмет көрсетуді ұйымдастыру30 бет
Зонд туралы жалпы түсінік5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь