Қазақстан Республикасындағы ақ- ның экономикалық тиімділігі (ақ системотехника мысалында талдау)

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1.ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУДІҢ АКЦИОНЕРЛІК ФОРМАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Акционерлік компаниялардың пайда болу тарихы және олардың дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Акционерлік қоғамдардың мәні мен мазмұны ... ... ... ... 11

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АҚ. НЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ (АҚ СИСТЕМОТЕХНИКА МЫСАЛЫНДА ТАЛДАУ)
2.1 Акционерлік қоғамдардың экономикалық тиімділігі және олардың дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.2. Акционерлік қоғамның анализі мен талдауы ... ... ... ... .20

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕН ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Қазақстандағы акционерлік қоғамдардың жағдайы мен қызмет ету шарттарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ...30
КІРІСПЕ
Бүгінгі күні Қазақстанда нарықтық экономиканың негіздерін құрудың маңызды шарттарының бірі акционерлік қатынастардың дамуы болып табылады. Олар шетел капиталын тарту арқылы нарықтық бейімделеген шаруашылық құрылымдар мен бәсекелестік ортаның құрылуына мүмкіндік береді, сонымен қатар алып-сату мен кәсіпкерлік әрекеттердің дамуына жағдай жасайды. Акционерлік қатынастар акционерлердің басқаруға және пайданы бөлуге қатысуын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономиканың әлеуметтенуінің акционерлік формасы капиталды демократияландырады. Акционерлік қатынастардың әлеуметтік бөлігі меншік иелерінің массалық негізі ретінде қоғамның орта табын қалыптастыру шарттарының бірі болып табылады.
Экономикадағы өндірістің құлдырауы және дағдарыс жағдайларында акционерлік қатынастардың дамуы қаржылық ресурстардың көлденең түрде ауысуын қадағалап, салааралық қаражаттардың қозғалысын рационалдайды, яғни экономиканы көтерудің және қайта құрудың алғышарттарын қалыптастырады.
Акционерлік қатынастардың, қаржылық ресурстардың мобилизациясы ақшаны байланыстырудың, инфляциямен күрестің және ақша айналымын тұрақтандырудың құралы болып табылады.
Елімізде акционерлік қатынастардың дамуы мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің екінші этабын жүзеге асыру нәтижесінде кеңістікте де, уақыт бойынша да жаңа қарқынға ие болды. Оның негізгі жекешелендіру формаларына акционерлендіру жатады. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру кезінде әртүрлі деңгейде мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдар құрылады.
Өндірістің дамуында еңбек коллективтерінің еңбегін ынталандырудың, қызығушылығын жоғарлатудың тиімді көзі акционерленген кәсіпорындардың меншігіне қатысудағы олардың құқығын кепілдендіру болып табылады.
Сондай-ақ, акционерлік қоғамдар ел экономикасына несиелік және тікелей формадағы шетелдік капиталды тартуға мүмкіндік береді. Тікелей инвестициялар біріккен кәсіпорындарды құру, компанияның (қоғамның) акция пакеттерін иемдену немесе кәсіпорынды жеке жоба бойынша жекешелендіру бойынша тартылады. Шетелдік капитал өндіріс факторларының халықаралық мобильділігіне сүйенуге, ғылым, технология, басқару тәжірибесін тасымалдауға мүмкіндік береді.
Акционерлiк қоғамдардық экономиалық тиiмдiлiгi қазiргi нарық қатынастары жағдайында дамуы мен ұйымдастырудың маңызы мен ролі өте зор. Ұйымда экономикалік есеп жұмысы “Экономикалік есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және экономикалік есептің отандық стандарттары мен халықаралық есеп стандарттарына, экономикалік есебінің типтік шоттар жоспарына сай бекітілген ортақ принциптер мен ережелері және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің экономикалік есеп жөнінде шығарған нұсқаулары мен ережелері, сондай-ақ ұсыныстары негізінде ұйымдастырылады.
Экономикалік есеп және есеп беру мәліметтері шаруашылықтың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық жоспарлар жасап, оның орындалуын бақылау үшін қолданылады.
Қазіргі нарықтық экономикаға түбегейлі көшу кезеңінде экономикалік есепке жүктелетін міндеттер әрі күрделі, әрі ауқымды болып отыр. Өйткені қоғамдық дамудың жаңа кезеңінде еліміздегі мемлекет меншігінің үлесі сегіз пайыз болса, қалған бөлігі меншіктің басқа нысандарының үлесінде. Осыған орай қазіргі кезде мемлекет, ұйым және жеке тұлғалар арасындағы экономикалық және қоғамдық қарым-қатынастар саясаты жаңа сипат алып отыр. Халық шаруашылығының қай саласындағы субъектілері болмасын олардың өндірістік және қаржылық іс-әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, өзін-өзі қаржыландыру принциптеріне негізделуі тиіс. Бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатқан реформалар мен істеліп жатқан жұмыстардың, кәсіпкерлік қызметтің мемлекет тарапында және экономика өмірінде атқаратын ролінің ұшан-теңіз екендігін дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі өмірдің талабына сай дамып тұрған өркениетті елдердің қайсысы болмасын кезінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай экономикалық өсу дәрежесіне жеткендігі баршаға мәлім.
Еліміздің егемендік алып, өз алдына ел болғанына да он төрт жыл уақыт өтті. Осы жылдардың аралығында көптеген өзгерістер болды. Кеңестер Одағы тұсында жоспарлы экономика жолымен дамып келген шаруашылықтарды нарықтық жолға көшіруге тура келді. Осыған сәйкес шаруашылықтардағы экономикалік есеп жұмысына да өзгерістер енгізу керектігі анық байқалды. Экономикалік есепті халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізуді жетілдіре түсу мақсатында, экономикалік есептің типтік шоттар жоспары қайта қаралып, жобасы жалпы талқыға ұсынылды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” заңы, 26.12.1995. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 24.06.2002.)
2. Қазақстан Республикасының “Аудиторлық қызмет жөніндегі” заңы, 18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
3. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті төлемдер жөніндегі” заңы, 1.01.2000.
4. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. А: Қазақ Университеті, 1999.
5. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных форм собственности: М., 1999.
6. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
7. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика, -1994.
8. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
9. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
10. Маркс К. Капитал. Т 4.
11. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. -М.:1876.
12. Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
13. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. -С.Пб.:1908.
15. Кошанов А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
16. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях перехода экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
17. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
18. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..
        
        жоспар
КІРІСПЕ……………………………………………………………..3
1.ШаруашылыҚ жҮргізудіҢ акционерлік формасыныҢ теорИЯлыҚ негіздері
1. Акционерлік компаниялардың пайда болу ... және ... 6
2. ... ... мәні мен ... ... ... республикасындағы АҚ- НЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
(АҚ системотехника мысалында талдау)
2.1 ... ... ... ... және ... ... ... қоғамның анализі мен талдауы.................20
2. ҚазаҚстан Республикасында акционерлік ҚоҒамдардыҢ Қалыптасу мен даму
ерекшеліктері
3.1 Қазақстандағы ... ... ... мен ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………30
Кіріспе
Бүгінгі күні Қазақстанда нарықтық экономиканың негіздерін құрудың
маңызды шарттарының бірі ... ... ... ... ... ... ... тарту арқылы нарықтық бейімделеген ... мен ... ... құрылуына мүмкіндік береді, сонымен
қатар алып-сату мен ... ... ... ... ... ... акционерлердің басқаруға және пайданы бөлуге
қатысуын қамтамасыз ... ... ... ... ... капиталды демократияландырады. ... ... ... ... иелерінің массалық негізі ретінде
қоғамның орта табын қалыптастыру шарттарының бірі ... ... ... ... және ... ... ... дамуы қаржылық ресурстардың көлденең ... ... ... ... ... ... яғни
экономиканы көтерудің және қайта құрудың алғышарттарын қалыптастырады.
Акционерлік қатынастардың, қаржылық ресурстардың ... ... ... ... және ақша ... ... болып табылады.
Елімізде акционерлік қатынастардың дамуы мемлекет иелігінен алу ... ... ... ... асыру нәтижесінде кеңістікте де,
уақыт бойынша да жаңа қарқынға ие ... Оның ... ... ... ... ... иелігінен алу ... ... ... ... ... ... бар ... құрылады.
Өндірістің дамуында еңбек коллективтерінің еңбегін ... ... ... көзі ... кәсіпорындардың
меншігіне қатысудағы олардың құқығын кепілдендіру болып табылады.
Сондай-ақ, ... ... ел ... ... және ... ... капиталды тартуға мүмкіндік береді. Тікелей
инвестициялар біріккен ... ... ... ... акция
пакеттерін иемдену немесе кәсіпорынды жеке жоба бойынша жекешелендіру
бойынша тартылады. Шетелдік ... ... ... ... ... ғылым, технология, ... ... ... береді.
Акционерлiк қоғамдардық экономиалық ... ... ... ... ... мен ұйымдастырудың маңызы мен ролі өте зор.
Ұйымда экономикалік есеп жұмысы “Экономикалік есеп және ... ... ... Республикасының заңына сәйкес және экономикалік
есептің отандық стандарттары мен ... есеп ... ... ... ... ... сай ... ортақ
принциптер мен ережелері және Қазақстан Республикасы ... ... есеп ... ... нұсқаулары мен ережелері, сондай-ақ
ұсыныстары негізінде ұйымдастырылады.
Экономикалік есеп және есеп беру ... ... және ... бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, ... ... оның ... ... үшін ... ... экономикаға түбегейлі көшу кезеңінде экономикалік
есепке жүктелетін міндеттер әрі күрделі, әрі ауқымды болып ... ... ... жаңа ... еліміздегі мемлекет меншігінің үлесі сегіз
пайыз болса, қалған бөлігі меншіктің басқа нысандарының ... ... ... кезде мемлекет, ұйым және жеке ... ... және ... ... саясаты жаңа сипат алып отыр.
Халық шаруашылығының қай ... ... ... ... және ... іс-әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, өзін-өзі
қаржыландыру принциптеріне ... ... ... ... ... ... ... мен істеліп жатқан жұмыстардың, кәсіпкерлік қызметтің
мемлекет тарапында және экономика өмірінде ... ... ... ... ... ... Қазіргі өмірдің талабына сай дамып
тұрған өркениетті елдердің қайсысы болмасын кезінде ... және ... ... ... ... ... өсу ... баршаға мәлім.
Еліміздің егемендік алып, өз алдына ел болғанына да он төрт жыл уақыт
өтті. Осы жылдардың аралығында ... ... ... Кеңестер Одағы
тұсында жоспарлы экономика жолымен дамып келген ... ... ... тура ... Осыған сәйкес шаруашылықтардағы экономикалік
есеп жұмысына да өзгерістер енгізу ... анық ... ... ... стандарттарға сәйкес ... ... ... ... есептің типтік шоттар жоспары қайта ... ... ... ... ... жҮргізудіҢ акционерлік формасыныҢ теориЯлыҚ негіздері
1. Акционерлік компаниялардың пайда болу тарихы
Акционерлік ... ... ... ... ... ең ... ... отар елдермен сауда жасауда пайда болды.
Бұл қажеттілік ХV ғасырдың соңындағы Ұлы географиялық ашылулардың кең ... ... ... ... негізгі белгілері ХVІ
ғасырдағы Голландия компанияларында анық көрінеді. ... ... ... ... тән ... ... да ... болғанын және олардың отаны ретінде ортағасырлық Италияны да,
Ежелгі Римді де көрсетеді. Каминканың ... ... ... түсерлікткей айқын болуы ... ... ... ... ғана ең ... деп ... [2,152 б.].
Акционерлік компанияларға өтудің ең ежелгі ... бірі ... ... vectіgalіum publіcorum-ды көрсетуге ... ... бір ... бірнеше тұлғалармен 3,5 немесе 5 ... ... ... ... ... ... ... беру жатқан.
Серіктестіктің құрамына салым сомасымен ғана жауап ... ... мен ... кірген. Олар өздерінің сипаты бойынша қазіргі
заманғы коммандиттік серіктестіктерге ұқсайды, бірақ олардан ... ... көру өте ... ... ... ... ең ... белгісі – акциялар болмаған.
Ал 13-ші, 14-ші жүзжылдықтарда ... ... ... colonnae
дегендер ерекше дамуға ие болды. Олар кейбір тұлғалардың өздерінің
тауарлары мен ... ... да бір ... ... ... капитанына
берген, нәтижесінде ортақ қор (columna comunіus) құрылған, сондай-ақ
қатысушылардың үлестеріне сәйкес ... ... ... әлі де ... ... ... және ... мүліктік жауапкершілігі салынған
салым мөлшерінен жоғары болған.
И.Т. Тарасов ең алғашқы акционерлік қоғам ... 1345 жылы ... ... 1371 жылы) Генуездік банкті атаған. Банктің капиталы
20400 тең бөлікке бөлінген, оның ... ... ... ... пен
басқарма болған. Генуездік банктің үлгісі бойынша 1694 жылы Ағылшын
Патерсон банкі ... [3.83-84 ... ... ... бойынша акционерлік қоғамдар ... ... ... ... болды. XІX ғасыр ... ... ... ... ... ... меншіктің қалыптасуына өндіргіш
күштердің дамуы мен жаңа қоғамдық қажеттіліктер ... ... ... тән ... меншікті капитализмнің экономикалық құрлымының бөлінбейтін
компонентіне айналдырған түпкі себептеріне ... ... ... ... ... асу қажеттіліктерімен байланысты капиталдың
жинақталуы болды. Капиталистік өндіріс әдісі ... ... ... ... материалдық негізі қоғамдану процесі болып
табылады. Оның дамуы ірі ... ... ... ... Бұл
жағдайда жеке капиталдар өзінің масштабы бойынша бұл өндіріске қызмет
көрсетуге ... ... ... ... ... ... мен
индивидуалды меншіктік қатынастар ... ... ... ... ... ... Бұл ... шешудің нәтижесі ретінде
жаңа – акционерлік меншік ... ... ... [4,11 б.].
Акционерлік істің дамуы Голландияда жалғасын тапты. 1595 жылы (басқа
мәліметтер ... 1602 ... ... Ост-Инд компаниясы құрылады, одан
кейін де бірнеше акционерлік компаниялар құрылады. ... ең ... ... ... ... ... Ірі, әрі ең ... акционерлік компанияға, сондай-ақ Суринам, Северный және ... ... да ... ... ХVІІ ... Амстердамдық
биржа қазіргі күнгі ірі әлемдік биржалардың қатарында.
Голландиядан кейін хронологиялық ретте Англия ... Онда ... ХVІ ... ... пайда болды, ең алғашқыларының бірі
ретінде 1609 жылы құрылған ... ... ... 1613 жылы) Ағылшындық
Ост-Инд компаниясы болған. Акционерлік ... әр ... ... ... ... мен ... актісімен бекітіліп тұрды. Заң жүзінде
акционерлік компания ең алғаш рет Францияда ... 1810 жылы ... ең ... рет ... ... ... ережелерді
жинақтауға талпыныс жасалды [5,11 б.].
Еуропада акционерлік ... ... мен ... ... ... ... қоғамдардың айналысындағы ажиотаж салдарынан болған
кезеңдік жаппай банкротқа ұшырауымен сипатталады. ХVІІІ ... ... ... ... спекуляциясы қауіпті мөлшерге дейін жетті. Осыған
байланысты ағылшын парламенті 1720 жылы 11 маусымда атақты Buble Act ... ... Заң) ... ... ... крмпанияның
құрылуына тиым салды. 1734 жылы Джон Бернардтың акция мен бағалы қағаздар
спекуляциясына тиым ... ... ... ... ... ... компаниялардың құрылу процесін реттейтін бірқатар Актілер
қабылдады, соның ішінде ерекшеленетіні – 1841 жылы 14 ... ... ... Ол бойынша алтыдан жоғары мүшесі бар акционерлік банктер
қызмет жасауына тиым ... ... ... ... ... жауапкершілікті ... акционерлік компания, сондай-ақ ...... ... да ... 1776 жылы ... 13 отар ... ... болды. Басты рольді ірі отарлық ағылшын ... ... ... (1629) мен ... ... (1670) ... алғашқы он бір жылында олардың (1776-1787) тек қана 20 ... ... ал 1800 жылы ... саны 335-ке ... өмір ... ... ... әрбір жаңа кәсіпкерлік
корпорация, корпорация ... ... ... ... ... ... немесе федералды органдардың заңшығарушы органдарының тек қана
арнайы шешімдері бойынша ғана пайда бола алды. Қайтадан ... ... ... ... ... ... капитал мөлшері мен
оның қызмет жасайтын территориясы да реттелініп отырды.
Ресей империясында акционерлік істің дамуы ... ... ... ... артта болды. Ең алғаш рет акционерлік компанияларды
енгізуге ... ... 1699 ... ... ... жасаған ең алғашқы
сапарынан кейін-ақ Петр Бірінші ... ... бұл ... ... ... әкелген жоқ. 1739 жылы Л.Ланг Қытаймен сауда жасау
үшін компания жобасын құрған. Сенат ... ... ... ... ... ... ... , олардың салым
мөлшерін көрсете ... жазу ... ... шығарды. Бірақ үкіметтің
шақыруына ешкім назар аударған жоқ. Бұл жағдай 1740 және 1741 ... ... Осы ... ... ғалымдар келесідей пікірді
ұстанады: сол кездің ірі капиталистері өте колайлы жағдайда болды, олардың
еркіндігінде шек ... Ең ... рет ... ... іске ... ... ... құрылуымен көшкен. 1758 жылы
Парсы сауда компаниясы пайда болады. 1822-1855 жылдар арасында Ресейде ... ... ... Ресми мәліметтер бойынша 1876 жылы Ресейде 550
акционерлік компания болған.
Ресейде акция спекуляциясы мен жаппай банкротқа ... ... ... ... жоқ. ... бұл ... акционерлік
компаниялардың құрылу процесін қатаң бақылауымен және акция құнының жоғары
болуымен түсіндіріледі.
Революцияға ... ... ... ... ... форманы мәдениет пен ағартушылықты (театр, мұражай, кітапхана,
аурухана, оқу орындары) ұйымдастыру үшін де қолданады [3,112 ... жылы ... 5.5 ... сом капиталы бар 2956 акционерлік қоғамдар
тіркелді [7,25 б.]. ... ... ... жылдарында мемлекеттік емес
коммерциялық компаниялардың болуына тиым салынды, тек қана қажеттілік ... ... ... ... ... ... ... мәжбүр етті. 1925
жылы елде негізгі ... ... 285315 мың ... құрайтын 161
акционерлік қоғам тіркелген. Оның ... ... ... ... ... ... мың сом) аралас және мемлекеттік кәсіпорындар құраған. 1929 ... ... ... ... ... өмір ... жетпіс жылға жуық
уақытқа тоқтатып, экономикада тек қана ... ... ... ... ... қоғамдардың мәні мен мазмұны
Алғашында акционерлік қоғамның мәні біріккен тұлғалардың дамуымен
құрылған, яғни ... ... ... ... ... ... ... “Cауда құқығының курсы'' еңбегінде акционерлік ... ... ... “Aкционерлік қоғам салынған үлес мөлшерінде
әрбір қатысушының жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... пен ... келісім-шарт негізінен бірігіп жүзеге
асыру мақсатында құрылған тұлғалардың бірігуі”[8,383 б.]. ... ... әлде ... бірігуі болып табыла ма? Осы
мәселе бойынша ... ... ... ... ... ... компанияны тұлғалардың бірігуі, ал А.И.Каминка
біруақытта тұлғалардың да, ... да ... деп ... ... өлі ... ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... Пахман С.В., Писемский П.А., Цитович П.П. акционерлік
компанияларды капиталдардың бірігуі деп санаған.
Акционерлік ... ... ... ... ... заңдылықтары
тән. Бұл экономикалық құрылымның үстем етуші типі ... ... ... ... ... күші - ... ... өсуі болып табылады.
Акционерлік капитал, яғни құн ... ... ... ... бар болуының экономикалық негізі.
Индивидуалды меншіктен айырмашылығы акционерлік ... ... ... ... ... болып табылады. Капиталистердің
алдында индивидуалды ұдайы өндіріс субъектісі ретінде біріккен өндірісті
ұйымдастыру үшін индивидуалды капиталдарын ... ... ... ... ... жеке ... ... бірігуі орын алады. Осылайша, ... ... ... ... бұл жеке ... жай ғана ... ол индивидуалды меншікпен салыстырғанда жаңа, ерекше сапаға ие
ассоциация болып ... ... кең ... ... ... ... ... тауар емес, енді акция болады. Ол кәсіпорынның ортақ қорына
салынған ... ... ... қатар, акционерлердің жалпы
жиналысында сайлау ... ... ... ... құнды иемденудің
ерекше формасын дамытушы негіз болып табылады.
Акция қозғалысы ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Сонымен бірге акция олардың дамуындағы неғұрлым
қарапайым қатынас болып ... ... ... қор биржасы,
құрылтайшы пайдасы, дивиденд және т.б. ... ... ... байланысты олардағы қайшылықтар да өз негізінде акцияға ... ... ... пен оның ... ... арасындағы
қарапайым, абстрактілі болады [9,7-8 б.].
Карл Маркс акционерлік қоғамды ассоциацияланған өндіріске өту ... ... Ол ... ... ... ... отырып,
акционерлік қоғам - капиталистік өндірістің ... ... ... өндірушілер меншігіне қайтадан айналдырудың ... ... деп ... Яғни, жеке индивидуалды капиталистік меншіктен ... ... ... ... "ассоциацияланған",
жинақталған, коллективті капиталистке өту. Бірақ соған ... ... ... ... бойынша, жеке капиталистің орнына
"ассоциацияланған" капиталист келсе де, жеке ... ... ... ... акционерлік меншіктің өзі социалистік те, капиталистік те меншік
болып табылмайды, оның ... оның ... ... кімнің қалай
иеленетінінен тәуелді.
Акционерлік меншік өте икемді болып табылады. Ресми түрде бұл қоғамдық
меншік, бірақ оны көп емес ... ... ... жеке ... Ал ... ... ... меншік сипаты бойынша қоғамдық
және де-факто болады [4, б.].
Акционерлендірудің ... ... ... ... ... жаңа жағдайларға бейімделуіне жағдай жасайды. Корпорация деңгейінде
қолданылатын ... ... ... Оның ... ... ... ... нәтижесінде олардың арасындағы байланыс нығайады.
Кәсіпорындардың бүтін комплексі құрылып, соның шегінде бір салаға бағытталу
жойылады. ... ... ... ... ... қаржы
институттарымен, өндірістік емес сала мекемелерімен, ... ... ... байланысы жеңілдетіледі. Капитал мен меншік
арасындағы қарама-қайшылық олардың бір-біріне ... ... ... ие ... ... ... өзгеріске ұшырайды: жеке
капиталистердің орнын жоғары ... ... банк ... ... және ... мекемелердің әкімшіліктері басады.
Акционерлік компаниядағы капитал концентрациясының ерекшелігіне оның
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... компания ретіндегі өзінің тәуелсіз фирмалар жиынтығын біріктіреді,
өндірісті кеңейту үшін ... ... тек қана ... ... ... ... Бұл жерде басқалардың капиталдарын
аккумуляциялау жолы арқылы тартылатын қарыз қаражаттарының рөлі өседі. ... ... ... ... сату ... жинақталған халық
жинағының бір бөлігі де қолданылады.
Акционерлік фирмадағы концентрация ерекшелігіне, сондай-ақ оның ... ... ғана ... ... ... ... Бұл ... концентрациясы өндірістің комбинациялануы мен ... ... ... ... ... олардың берік қаржылық
бірігуіне және өндіріс жоспарындағы бөлімшелерге салыстырмалы еркіндік ... бұл ... үшін ... ... ... ... ... коммбинацияланған өндірісті дамытуға тырысады, өйткені ол
компаниялардың бәсеке күресіндегі тұрақтылығын нығайтады [9,9-10 ... ... ... ... капитал қозғалысы мен меншік
өзгерісі арасындағы ... бола ... ... ол ... ... яғни қор ... дамуы мен корпорацияны бақылау арқылы
байланысады. Екі жағдайда да ... ... ... ... өзгеше
негізгі заңдылықтары бойынша жүзеге асады. Енді барлық акционерлер компания
бақылауының субъектісі болып табылмайды. Олардың көбі ... ... ... ... араласпайды немесе бұл процестегі рөлі өте аз. ... ... ... қағаздар бағамының қозғалысы ... ... да олар ... ... көп ... ... Олар
корпорация дамуына жанама түрде – қор ... ... ... ... ықпал
жасайды.
Қазіргі буржуазиялық экономикалық ғылым "қазіргі экономиканың қызмет
етуінің ағымдағы жағдайы мен ... ... ... ... оң әсерін қалдыруы тиіс" дейтін екі негізгі бағытты ... ол, ... ... бос ақша қаражаттарын өндіріс
айналымына тарту. Екіншіден, еңбеккерлерді ... ... ... ... ... ... ... еңбек коллективтерінің және әрбір жұмысшының ынта-
жігерін ... ... ... ... ... ... утопиялық
социализм мен буржуазиялық реформаторлықтың ... ... ... ... капитализмнің қалыптасу және даму тарихында әртүрлі
формада қарастырылады. Қазіргі күні капитал шоғырлану деңгейі мен ... ... ... ... ... осы ... басқа
аспектілеріне ауысып отыр. АҚШ-та капиталдың монополистердің ... ... ... үшін ... ... жұмысшыларға беру арқылы
капиталдың таратылып беру концепциясы пайда ... Бұл ... "ESOP" ... ... Л. ... болып табылады.
Өнеркәсібі дамыған елдерде еңбеккерлердің акционерлік меншігінің пайда
болуының екі ... ... бар. ... ... де мемлекеттік көмек,
әртүрлі салықтық жеңілдіктер және ... да ... ... ... Европада кәсіпорын акцияларын жеңілдікпен сату көбірек
тараған. Жеңілдіктердің ... ... ... алу ... ... ... болу, бағаны төмендету, несие алу және тағы ... ... ... Бұл ... ең ... ... мен Францияда болған мемлекеттік
кәсіпорындарды жекешелендіру жағдайында орын ... ... ... ... ... байланыссыз, яғни ... ... ... ... ... Бұл ... көбінесе, кәсіпорынның
дағдарысқа ұшырауы немесе меншік иесінің ауысу қаупі болған кезде ... ... қалу ... ... ... ... ... көшкен кәсіпорын кооператив формасында болған. ... ... ... ... ... акционерлік форма капитал нарығында
операцияларды жүргізуге ... ... және ... ... ... ... акционерлік меншіктерінің пайда болуының басқа да
формасы бар. Ол ең ... рет ... ... ... ... 15-20 жылда
кеңінен қолданылуда.
б) Еңбеккерлердің акционерлік меншік бағдарламасы ”ESOP”. Шын мәнінде,
бұл форма кәсіпорын акциясын жеңілдікпен сатып алу формаларының бірі ... Оған ... ... ... ... ... субсидиясын қолдана
отырып, жұмысшыларға акция сатып беретін мүлік басқарушы ұйымды құру сипаты
тән болып табылады. ... ... бар ... банк ... де, оны ... ұйым акцияны сатудан түскен түсімдер (комиссионный) ... Ал ... ... ... ... ... қалады. Бірақ бұл
жағдайда жұмысшы кәсіпорыннан шығады да, акцияның ақша эквиваленті мен одан
түсетін пайызды иеленіп ... ESOP ... ... ету ... ... мезгілде басты тарту күшіне ... ... ... ... және ... ... ... –еңбеккерлерге берілетін салық
және басқа да ... ... ... ... ... елеулі көмек болып табылады [10, б.].
Қазақстан Республикасындағы шаруашылық жағдай шаруашылық субъектілер
арасындағы ... ... ... Бұл дағдарыстың не бұрынғы
орталықтанған қамтамасыз ету ... ... ... ... не ... мен ... ... қатынастарды әкімшілік реттеу
арқылы алдын алу мүмкін емес. Бұл ... ... ... ... ... ... ынталарымен
кепілденетін тұрақтылық, сенімділік және тиімділік ... ... ... қажет. Айналыс саласындағы құлдырау жағдайында ... бір ғана ... ... ... ... мен ... ... меншік
иесі мүдделерін компенсациялау арқылы, яғни шаруашылық субъектілердің ... ... ... иесі болуына мүмкіндік бере отырып,
шаруашылық субъектілердің үзілейін деп ... ... ... ... қол ... ірі ... өндірісінің концентрациясы мен
орталықтануының жағдайында бұл ... ... тек ... ... ... ... ... олардың бір-біріне
акция алмасу жүйесін дамыту ... ... ... ... ... ... даму ... шаруашылық қызмет
түрлерінің дифференциациялану деңгейі мен шаруашылық қызмет ... ... ... етуі үшін ... қана емес ... үшін де өте қажет. Бұдан шығатыны бұл байланыстарды рыноктық
байланыстардың ... ... ... ... акционерлік
байланыстармен толықтыру керек.
Меншіктің акционерлік формасын енгізу мемлекеттің қаржылық шығындарын,
эмиссия көлемін біршама азайтатындықтан, ... өсу ... ... ... ақша ... ... ... өндіріске ауысуына жағдай жасайды.
Меншіктің акционерлік формасын енгізу ... ... ... деп ... ... ... ... кәсіпорындар айтарлықай
тәуелсіздікке, ал оның жұмысшылары акционерлер бола отырып, оның ... ... ... ... ... ... ... Системотехника мысалында талдау )
2.1 Акционерлiк қоғамдардың экономикалық тиiмдiлiгi және олардың дамуы
Өндіріс үрдісінде еңбек құралдарымен қатар өндірістің ... ... ... ... Еңбек құралдарынан айырмашылығы өндіріс үрдісінде
бір-ақ рет қатысып өндірілген өнімнің өзіндік құнына құны түгелдей кіріп,
оның материалдық ... ... ... ... алатын орны
өте зор. Еңбек заттары біртекті емес. Олардың бір-бірінен ... ... ... ... және химиялық қасиеттеріне
қарай өзара айырмашылықтары бар.
Тауарлы-материалдық қорлар баланста материалдар, ... ... және ... ... ... ... жинақталып, оларға
мынандый активтер жатады: шикізаттар, негізгі материалдар мен ... ... ... ... ... (шала өнімдер) мен
құрастырушы бұйымдары, конструкциялар мен тетіктері, ... ... ... ... қосалқы бөлшектері, қайта өңдеуге берген материалдар,
сондай-ақ шаруашылықтың негізгі және ... ... ... ... ... активтері және әр-түрлі мақсаттар үшін сатып
алынған тауарлар және ... ... ... ... ... шығындар да жатады.
Шикізаттар деп – бұрын азды көпті еңбек ... ... ... ... кен ... ... және ауыл ... өнімдері
(руда, мақта, жүн, тері, ағаш және тағы да басқалар) ... ... ... ... ... өнімдері (мата, ұн, кірпіш тағы
да басқалары) жатады. Негізгі материалдар мен ... ... ... ... оның ... ... жасайды. Өндірістік
процестің бір сатысынан толық өтіп әрі ... ... ... ... жартылай фабрикаттар деп аталады. Материалдардың бұл ... ... ... ... ... бұйымдар алынады. Олардың аяқталмаған өнімнен
айырмашылығы оны сол күйінде ... ... ... ... ... сатып алған шаруашылық субъектісі оны әрі қарай ... да әрі ... ... ... шаруашылық субъектісінің өзінің
өндірген немесе басқалардан сатып ... ... ... ... қатарында
есептелінеді. Жартылай фабрикаттар қатарына құрылыс ұйымдарында – бетон
және ағаш бұйымдарын, металлургияда – ... мен ... ... ... ...... ... мен майлайтын, сүртетін
және жөндеуге керекті басқа да ... ... ... ... ... ... олар ... материалдық
негізін құрамайды. Өнімге қажетті қасиеттерді беру үшін ... ... ... қосымша пайдаланады. Олар өндіріс процесінде
қолданылуы барысында негізгі ... ... ... да бір ... тигізіп, негізгі материалдардың түсін және тағы да басқа жақтарын
өзгертеді. Материалдардың бұл түріне бояуларды, әктерді ... ... ... ... және ... етіп бөлу ... ... ие,
өйткені олар өнімді шығаруға жұмсалған материалдардың санына, технологиялық
сипатына және басқа да ... ... ... ... ... құндылықтар ішінде бөлек топ болып отындар, ыдыс және
ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, ... ... және тағы ... ... Акционерлiк қоғамның анализi мен есептiк талдауы
Қазақстан Республикасының нарығында ... ... ... бері ... ... “Системотехника” акционерлік қоғамы Қазақстан
Республикасының ірі, ұлттық ... ... ... ... АҚ-ы ... көрсететін мемлекеттік
компаниялар, ол КазАтомПром ұлттық компаниясы, ҚазақМыс ұлттық компаниясы,
сонымен қоса тағы ... жеке ... ... ... көрсетеді.
“Системотехника” АҚ-ның дүние жүзіне танымал SIEMENS корпорациясының
техникасымен және SIMATIK Field PG ... ... өз ... асырады. Барлық жасаған қызметі мемлекеттік стандарттарға сай
келеді. Компанияларға енгізетін компьютерлік ... ... ... қызмет көрсетудің тиянақтылығы, жылдамдығы ... ... өз ... ... ... ең жоғарғы
сапасын кепілдендіреді. “Системотехника” АҚ-ы ... ... ... негізінде жүзеге асырылады.
Компаниядағы барлық жұмыстарды кәсіби мамандар, өз ісінің шеберлері
жүзеге асырады, себебі ... ... ... ... ... ... кадрлары оның ең бағалы активтері болып ... ... өз ... ... ... ... төлейді, мүмкіндігінше
ынталандырады, кәсіби және карьералық өсуіне ... ... ... ... ... ... ... “Системотехника” АҚ-ы компьютерлік техникаларды,
күрделі тұрмыстық аппараттарды ... ... ... орталығын ашты.
Техникалық орталық барлық клиенттерге ерекше ... ... ... бейне аппараттары, күрделі тұрмыс техникасын жөндеу үшін ... ... ... ... ... ... беру үшін
байланыс жүйесі құрылған. Техникалық кәсіби орталықтың басты қызметі жөндеу
жұмыстарынан ... ... ... ... ... қызмет
көрсетеді.
“Системотехника” акционерлік қоғамның шаруашылық ... ... ... ... ... шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2004 жыл.
Мың тг.
|№ ... ... |2003 жыл |2004 жыл ... |Өсу |
| | ... | | |(+;-) ... |
|1 ... ... |Мың теңге |64555 |70684 |+6129 |109,4% |
| ... | | | | | |
|2 ... ... | | | | |
| ... құны |Мың ... |42098 |39331 |-2767 |93,42% |
|3 ... ... |Мың ... |22457 |31353 |+8896 |139,6% |
|4 ... ... |Мың ... |15222 |17821 |+2599 |117,07% |
|5 ... салынғанға | | | | | |
| ... ... |Мың ... |7235 |13532 |+6297 |187,03% |
|6 ... ... |Мың ... |4819 |10056 |+5237 |208,6% |
|7 ... | | | | | |
| ... ... |7,46 |14,22 |+1,9 |190,6% |
|8 ... | | | | | |
| ... ... ... |36 |42 |6 |116,6% |
| ... | | | | | |
|9 ... ... | | | | |
| ... ... құны |Мың ... |6548 |13643 |+7095 |208,3% ... |Қор қайтарымдылығы |Мың теңге |9,85 |5,18 |-4,67 |52,5% ... ... ... ... ... ... табыс 2003 жыл
көрсеткішімен салыстырғанда 9,4 %-ға өсіп, 70684 мың теңгені құраған, яғни
6129 мың теңгеге ... ... ... ... құны 6,58 %-ға кеміп,
39331 мың теңгені құрап отыр. Бұл ... ... ... ... ... оған деген сұранысты күшейткен, соның барысында өндірілген
өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне әкеліп отыр. Кезең шығындары 2599 ... ... ... таза ... 108,6 %-ға артып оң нәтиже
беріп отыр.
Табыс рентабельділігін табу үшін таза табысты сатудан ... ... ... нәтижені 100 %-ға көбейтеміз. Бұл ... ... ... сатудан түскен табыстың 1000 теңгесіне 14,22 %-ы ... 6 ... ... ... 6 жас ... ... ... туындап отыр.
Негізгі құралдардың орташа мөлшері 7095 мың теңгеге көбейген, ол
негізгі құралдардың нарықтағы бағасының ... және де ... ... ... сатып алуымен байланысты болып отыр. ... ... ... 4,67 ... ... ... ... әсерінен болып отыр.
2. ҚазаҚстан Республикасында акционерлік ҚоҒамдардыҢ Қалыптасу мен даму
ерекшеліктері
3.1 Қазақстандағы акционерлік қоғамдардың жағдайы мен ... ... ... ... ... қоғамдар біздің елде 15.12.1990 жылы ... және ... ... “Қазақ ССР-індегі кәсіпорындар туралы”
Заңдарды жүзеге асырумен пайда болды. Ал одан ... ... ... ... ... мен ... ... және 22.06.1991 жылғы “Мемлекетсіздендіру мен жекешелендіру туралы”
Қазақ ССР-інің Заңдарын ресми түрде бекітіп, ... ... ... ... ... заңды түрде анықтама беріліп, мемлекеттік
кәсіпорындарды республика үшін жаңа шаруашылық жүргізуші субъекті формасына
түрлендіру реті мен ... ... [13. 74 б.]. ... ... ең ... бізде мемлекеттік меншікті жекешелендірудің бір түрі –
акционерлендіру ... ... ... ... ... мақсаттары:
1) Рентабельділігі төмен және тиімсіз мемлекеттік кәсіпорындарды
субсидиялау мен дотациялау негізінде пайда ... ... ... Кәсіпорынның экономикалық тиімділігін көтеру және сол арқылы
Ұлттық экономиканың тиімділігін өсіру ... ... ... ... ... ерекшелігіне оның, ең
алдымен, экономикалық жүйенің сипатын ... ... және ... ... ... ... ... еліміздегі
жекешелендірудің, соның ішінде, оның негізгі ... бірі ... ... жүзеге асыруда бірқатар ерекшеліктер орын алды.
Қазақстан Республикасында меншікті рефрмалаудың бірінші кезеңінде (1991-
1992 жылдары) акционерлендіру өзінің қажетті деңгейіндегі дамуына ие ... 1992 ... ... ... халық шаруашылығында барлық
жекешелендірілген объектілер санының 8.4%-ы ғана акционерлендірілді, онда
барлық халық шаруашылық жұмысшыларының 4%-ы ғана ... ... және ... ... 16.3%-ы ... ... ... өнеркәсіп,
сауда, құрылыс және көлік ... ... ... ... барлық
акционерлендірілген кәсіпорындар ішінде сәйкесінше 42.3%; 15,5%; 12,5% ... ... ... мен ... ... ... ... Алматы қаласына – 15,9%, ... ... – 12.6%, ... – 8.6% , ... және ... –7.5 ... ал ең ... - Батыс
Қазақстан – 1.0%, ... –1.2% және ... ... ... ең ... ... мемлекеттік меншік объектісін мемлекет
иелігінен алу мен жекешелендірудің бірінші кезеңінің ... ... ... ... яғни ... ... байланысты бұл
процесті жүзеге асырудың акционерлендіруден басқа ... ... қана ... Республикасындағы 1993-1995 жылдардағы (ІІ кезең)
мемлекет иелігінен алу мен ... ... ... бұл ... ... ... ... қатынастардың дамуына
ерекше көңіл бөліне ... ... ... ... процесінің дамуы жедел қарқынға ие болды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... 1-кестеде Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру
нәтижесінде орын алған акционерлендіру процесінің деңгейін ... ... осы ... 1992 ... салыстырғанда 1994 жылы акцинерлендіріу
деңгейінің өскендігін көруге болады. Және де оның ... ... 1992 ... мен ... ... орын ... ал 1994 жылы ... мен Ақтөбе
облыстарынан байқауға болады. Қазақстан Республикасы бойынша жалпы 3 есеге
жуық өскендігі байқалады /8,4-тен 25-ке/.
Қорытынды
Қазіргі күні ... ... ... ... ... ... тек
қана 5000-ға жуық АҚ-дар жұмыс жасайды. Бірақ, осы қоғамдардың қызмет ету
жағдайы қандай, ол ... оған ... ... сай келе ме: ... ... ... ... нарығына оналастырып, нарық
механизмдерін ... ... ... ... ... ... негізгі субъектісі ретінде/
бағалы қағаздар нарығының қызмет етуіне әсер ... деп ... ... ... ... ... қатысуда акционерлік қоғамдардың көп
бөлігі, ең жақсы дегеннің өзінде, тек қана акция эмиссиясын тіркеумен ... ... ... ... ... ... ... акция
эмисссиясының мемлекеттік тіркеу құжаттарын да көрсетпеген. Акцияны ... ... ... ... есеп ... де ... ... жазу барысында тәжірибемді өткен “Системотехника” ЖАҚ-
ның мәліметтері қолданылған. “Системотехника” ... ... ... ... ... ... өнімдерін Қазақстан
Республикасының аумағында таратады. Ұйымдарда экономикалік есеп типтік
шоттар жоспары ... ... ... ... ... ... SIMATIK Field PG бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. SIEMENS
компаниясының өнімімен және ... ... ... Негізгі
тұтынушылары КазАтомПром ұлттық компаниясы және ... ... ... ... бейімдеуі ұйымның мамандары жүзеге ... ... ... ... алып ... ... қатар компьютерлерді, тұрмыстық ... ... да қоса ... АҚ-ның 2004 жылы жалпы түсімі 70684 мың ... кез ... ... ... өмір сүру ...... болып табылады және оның номиналды құны болуымен қатар, дивиденд
алуға құқық беруі тиіс, сондай-ақ ... ... ... ... ... жағдай жасауы тиіс.
Сонымен, Қазақстан Республикасындағы акционерлік қоғамдардың дамуында
келесідей негізгі мәселелерді көрсетуге болады:
1) қарапайым халықтың көбінің ... ... ... ... қоғамдарда акция "акция" болып табылмайды;
3) акционерлік қоғамдардың үлесінің көптігі;
4) ашық ... ... ... ... ... ... ... қайшылықтар /24/.
Осындай бірқатар мәселелерді шешу жолдары:
1) Заңдық базаны ретке келтіру.
2) Акционерлік істі білетін мамандарды ... ... мен ... ... ... ... ... әлеуметтік қағидасын максималды түрде сақтай ... ... ... қоғамды құрғаннан кейін салымшыларға
қоғамның жағдайы ... ... ... ... ... ... ... осындай мәселелерді шешудің бірден-бір жолы ретінде парламент
акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталының ... ... ... ... ... ... олардың инвесторлар үшін
тартымдылығын көтеруді ұсынды. Менің ойымша, зауытты басқаруды ... әлі де ... ... ... ... ... талдау және болжам
жасау бөліміне қарайтын маркетинг бөлімшесін коммерция бөліміне біріктіріп,
керісінше коммерция бөліміне қарасты ... ... ... ... ауыстыру қажет, сонымен қатар осы жерде талдау және ... ... ... тек қана ... ... бөлімі деп қалдыру қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және ... ... ... ... (соңғы өзгерістер мен толықтырулар
24.06.2002.)
2. Қазақстан ... ... ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
3. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті
төлемдер жөніндегі” ... ... ... С.Б., ... Ә.Ж. ... есеп: Оқу құралы. А:
Қазақ Университеті, 1999.
5. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на ... ... ... М., ... Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайын талдау: Оқу ... А.: ... ... ... ... и ... ... -М.:Экономика,
-1994.
8. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
9. Тарасов И.Т. Учение об ... ... ... ... К. ... Т 4.
11. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права.
-М.:1876.
12. Указ от 27 ... 1699 года ... ... ... ... ... Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. ... ... ... А.А., ... А.А. и ... ... ... в РК. -А.:Гылым,1995.
16. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях ... ... к ... экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
17. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-
А.:Жеті ... ... ... ҚР ... ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын өнімін жаңарту мен экономикалық тиімділігін талдау. Ырысты АЭРВЗ АҚ мысалында48 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет
Кәсіпорынның негізгі құралдарын пайдаланудың теориялық негіздері60 бет
Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау69 бет
Нарық жағдайында өндіріс тиімділігін арттыру65 бет
Нарық экономикасы жағдайында өндіріс тиімділігі арттыру жолдары37 бет
Қазіргі жағдайдағы коммерциялық банктерді басқару тиімділігі73 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Алтын Керуен» ЖШС – нің мысалында экономикалық және қаржылық жағдайы туралы67 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь