Ұстаз психологиясы жайлы1. Кіріспе.
2. Негізгі болім.
А) Ұстаздын жеке басы мен оның кызметіне деген
коғамның талаптары жане алеуметтік үміті.
Ә) Ұстаз . педагогикалык кызметтін субьектісі.
Б) Ұстаздын әзіне . әзі жетілдіруіндегі психологиялык проблемалар.
Ұстаз психологиясы онын педагогтық қызметті іске асыру просесінде пайда болады. Педагогтың – кәсіби мақсаты өскелең ұрпақты тәрбиелеу болып саналатын қоғамнын ересек мүшелерінін іс – әрекеті .
Педагогикалык қызмет – педагогикалық ғылымнын түрлі саласынын зерттеу обьектісі. Мысалы, дидактика педагогикалық қызметтін құрамдас бөлігі ретінде оқытудын жалпы зандылықтары зерттейді. Жеке методикалар нақтылы пәндері оқытудың неғұрлым тиімді әдістерін тудырады.
Педагогикалык қызметтін психологиялық аспектісі қандай ?
Педагогикалық қызметтін психологиясын ұстаз енбегінін психологиялык білім саласы тұргысында жане де ұстаз тарбие институты аркылы когам тапсырган педагогикалык кызметтін максаты мен жуйесін калай кабылдайтынын, беретінін, іс жузінде асыратынын, ол өз іс – арекетінін міндеттерін, формалары мен адістерінін, актуальдылыгын нактылы жа гдайга байланысты калай
Ұгынатындыгын айкындауга болады.
В. Дальдын «Түсіндірме сөздігінде «Мұғалімге» «Тәлімгер»,»Оқытушы» деген анықтама береді, ягни онын екі негізгі функциясы – окушылардын алеуметтік тажэірибені кабылдауы мен іске асыруын баскару жане азаматтын жинақтаған білімдерін тарату атап көрсетеді.Мұғалімнің бұл екіфункциясы адамзат тарихы барысында ең негізгі болып келеді.
Мектеп- жеиткіншек ұрпақты тәрбиелеуді іс жүзінен асыруға арналған негізгі мемлекеттік оқу тәрбие мекемесі. Мектептердің
Алдында қоғамның қойып отырған айқын міндеттері тұр – мектеп оқушыларын білім, ұғым және дағды жүйелерімен қаруландыру оларды комунистік дүниетаным мен адамгершілік негіздерін қоғамдық мінез – құлықтың белгілі айқындағдыларын қалыптастыру болып табылады.
Педагогикалық қызмет – адамзат еңбегіндегі күрделі салалардың бірі. Мұғалім шешуге тиісті міндеттерге , оның қоғам үшін өте маңызды функциялары мен қызметінің күрделілігіне қарап, қоғам мұғалімнің жеке басына және кәсіптік қасиетіне жоғары талап қояды. Мұғалімдер меңгеруге тиісті неғұрлым елеулі жеке қасиеттерді атап өтейік.

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Тақырыбы: Ұстаз психологиясы.

Жоспар:

1. Кіріспе.
2. Негізгі болім.
А) Ұстаздын жеке басы мен оның кызметіне деген
коғамның талаптары жане алеуметтік үміті.
Ә) Ұстаз – педагогикалык кызметтін субьектісі.
Б) Ұстаздын әзіне - әзі жетілдіруіндегі психология лык
проблемалар.

Ұстаз психологиясы онын педагогтық қызметті іске асыру просесінде
пайда болады. Педагогтың – кәсіби мақсаты өскелең ұрпақты тәрбиелеу болып
саналатын қоғамнын ересек мүшелерінін іс – әрекеті .
Педагогикалык қызмет – педагогикалық ғылымнын түрлі саласынын
зерттеу обьектісі. Мысалы, дидактика педагогикалық қызметтін
құрамдас бөлігі ретінде оқытудын жалпы зандылықтары зерттейді. Жеке
методикалар нақтылы пәндері оқытудың неғұрлым тиімді әдістерін
тудырады.
Педагогикалык қызметтін психологиялық аспектісі қандай ?
Педагогикалық қызметтін психологиясын ұстаз енбегінін психологиялык
білім саласы тұргысында жане де ұстаз тарбие институты аркылы
когам тапсырган педагогикалык кызметтін максаты мен жуйесін калай
кабылдайтынын, беретінін, іс жузінде асыратынын, ол өз іс – арекетінін
міндеттерін, формалары мен адістерінін, актуальдылыгын нактылы жа гдайга
байланысты калай
Ұгынатындыгын айкындауга болады.
В. Дальдын Түсіндірме сөздігінде Мұғалімге
Тәлімгер,Оқытушы деген анықтама береді, ягни онын екі негізгі
функциясы – окушылардын алеуметтік тажэірибені кабылдауы мен іске
асыруын баскару жане азаматтын жинақтаған білімдерін тарату атап
көрсетеді.Мұғалімнің бұл екіфункциясы адамзат тарихы барысында ең
негізгі болып келеді.
Мектеп- жеиткіншек ұрпақты тәрбиелеуді іс жүзінен асыруға арналған
негізгі мемлекеттік оқу тәрбие мекемесі. Мектептердің
Алдында қоғамның қойып отырған айқын міндеттері тұр – мектеп оқушыларын
білім, ұғым және дағды жүйелерімен қаруландыру оларды комунистік
дүниетаным мен адамгершілік негіздерін қоғамдық мінез – құлықтың белгілі
айқындағдыларын қалыптастыру болып табылады.
Педагогикалық қызмет – адамзат еңбегіндегі күрделі салалардың бірі.
Мұғалім шешуге тиісті міндеттерге , оның қоғам үшін өте маңызды
функциялары мен қызметінің күрделілігіне қарап, қоғам мұғалімнің жеке
басына және кәсіптік қасиетіне жоғары талап қояды. Мұғалімдер меңгеруге
тиісті неғұрлым елеулі жеке қасиеттерді атап өтейік.
Иеялық шынығу, саяси кемелдену, жоғары комунистік саналылық.
әлеуметтік жауапкершілікте жоғары дамыған сезім ізгілік, яғни қоғамның
бала бойына сіңіргісі келетін өзін- өзі ұстау, байыптылық сияқты
адамгершілік мұраттарға сәйкес болу.
Мұғалімнің кәсіптік мінездемесіне қоғамныңқоятын негізгі талабын
төмендегіше атпуға болады.
Жалпы жан- жақты білімділік, білімнің әр түрлі саласынан
хабардар болу:
Педагогтың әлеуметтік және жас жағы психологиясын, педагогиканы,
жас шағы физиолгиясын мектеп гигиенасын терең білу:
Беретін пәнін, соған сәйкес ғылымның жаңа жетістіктері мен
ағылшын жете білу:
Жұмысқа творчестволық көзқарас:
Балаларды жете білу , олардың ішкі дүниесін түсіну, педагогтық
әдептілікті оптемизм.
Педагогтық техниканы және педагогтық әдептілікті меңгеру:
Білімі мен педагогикалық шеберлігін ұдайы жетілдіріп отыру:
Әрбір мұғалім осы талаптарға неғұрлым жоғары дәрежеде сәйкес
болуға тырысуы қажет:
Қоғам қойып отырған тұтас талаптармен бірге мұғалім өзінің іс-
әрәкетін өзін қоршағанадамдарға: мектеп басшылығына , қызметтестеріне,
оқушыларға, олардың ата- аналарына сәйкес бағыттайды.
Мұғалімнің өзінің жұмысынан некүтетіні де маңызды. Осы барлық үміт
қоғамның мұғалімге қойған талабтың бастамаларымен сәйкес болғанымен,
өзіндікерекшілігібар және бір- бірімен барлық жағдайда тура келе
бермейді.Мысалы , олар кейде халық ағарту қызметкерлері мен мектеп
басшылары арасындасәйкес болмауы мүмкін.
Әлеуеттік үміт нақтылыжеке адамның санасы мен мінез – құлқына
тәуелді емес. Мұғалімгеқатысты әлеуметтік үмітоның айналасындағылардың
түрлі таптардағы адамдардың көптеген факторларының ықпалымен пайда
болады. Әлеуметтікүміттемәндік белгі болмайды: Олар жеке мұғалімге емес,
осы жұмысты атқаратын кез- келген адамға жалпы мұғалімге бейімд-еледі.

Оқушылар мұғалімдерді үш топқа жататын қасиеттері бойынша сипаттайды:
қарым – қатынасқа байлан,ысты, сыртқы қасиеттерге және мінез құлық мәнері
мен оқыту процесіне байланысты қасиеттер.
Қоғам талаптары тү-рліше әлеуметтік үміттер, педагогтың жеке
даралығы, оның осы талаптарға жауап беруге субьективтік даярлығы жинақтала
кекліп, нақтылы мұғалімнің педагогтық қызметі қалай құрылып келе
жатқандығын айқындайды.Мұғалімнің өзінің жұмысынан не күтетіні де маңызды.
Осы барлық үміт қоғамның мұғалімгеқойған талабтың бластамаларымен сәйкес
болғанымен, өзіндік ерекшелігі бар және бір- бірімен барлық жағдайда тура
келеғ бермейді. Мысалы олар кейде халық ағарту қызметкерлері мен мектеп
басшылары арасында сәйкес болмауы мүмкін.
Әлеуметтік үміт нақтылы жеке адамның санасы мен мінез- құлқына
тәуелді емес. Мұғалімге қатысты әлеуметтік үміт оның айналасындағылардың
түрлі топтардағы адамдардың көптеген факторларының ықпалымен пайда болады.
Әлеуіметтік үміттерде кейде небір әдеп- ғұрып , ескілікке сенушілік
байқалады:
Оқушыцлар мұғалімдерді үш топқа жактатын қасиеттері бойынша
сипаттайды:қарым- қатынасқа байланысты, сыртқы қасиеттері және мінез құлық
мәнері мен оқыту процесіне байланысты қасиеттер.Мұғалім оқушылардың өмірі
мен іс - әрәкетін ұйымдастырушы. Оқушылар іс- әрекетінің мазмұны оқыту мен
тәрбие мақсаттары мен міндеттерінен шығады және жалпы орта білім
меғктептегі оқу жоспары, пәндер програмасы және тәрбиенің үлгі мазмұнымен
айқындалады. Нақтылы класта оқу және оқудан тыс іс- әрекеттің мазмұнын
ұйымдастыру формасын таңдай отырып, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Психология туралы түсінік
Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық, психологиялық мұралары
Оқушы мен мұғалім арасындағы қатынасты анықтау
Психология пәні
Қазақ психологиясының даму кезендері және бала тәрбиесіндегі алатын орны
Психология ғылымының салалары
Психология саласы
Тұлғаны бағдарлап оқыту үдерісінде оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту
Психология ғылымының, оның салалары мен тармақтарының ғылымдар жүйесіндегі орны
Психиканың даму және қалыптасу заңдылығы
Пәндер