Құжаттар түрлеріне түсініктеме және құжаттарды құрастыру және рәсімдеу технологиясы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1 Бөлім. Құжаттар түрлеріне түсініктеме және құжаттарды құрастыру және рәсімдеу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.1 Құжаттарға арналған заңдылық қағидалар және оның іс жүзінде орындалу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Іс жүргізуді ұйымдастыру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.3 Кіріс құжаттарын өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.4 Жіберілген құжаттарды жөндеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
1.5 Іс жинақтарын құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
1.6 Басқару құжаттамасын жүйелендіру және олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28

2 Бөлім. «Центр Кредит» банкісінің басқару құжаттарының орындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.1 «Центр Кредит» банкісінің құрылымдық сипаттамасы ... ... ... ... ...39
2.2 «Центр Кредит» банкісінің іс.қағаздарын жүгізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
2.3 «Центр Кредит» банкісінде жүргізілетін операциялар және құжаттардың орындалу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
2.4 «Центр Кредит» банкісінің жіберілетін және келіп түскен құжаттарың қабылдау және өткізу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...77
XXI ғасырға тәуелсіз ел ретінде енген республикамыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірінде үлкен өзгерітер болып жатыр. Республика өмірінде жүргізіліп жатқан бұл реформаларды жүзеге асыруға байланысты күрделі міндеттер тұрғаны белгілі. Реформаның нәтижелі, жемісі болуы соларды дер кезінде дұрыс шешуге байланысты. Қазір құр сөз, қысыр кеңестен гөрі нақты іс қимылға көшуге негіз бар.Қазақстан Республикасының конституциясы (1995), «Тіл туралы» Заң (1997), «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (1998) республикадағы тіл мәселелерін реформалауды жүзеге асыруға негіз болады әрі мүмкідік береді. Сондықтан бұл реформаны жүзеге асыру үшін әр министірлік, әрбір мекеме, ұйымдар, жеке адамдар өздерінің нақты істерін көрсететін шаралар белгілеп, соны жүзеге асыруға тиіс. Біздің ойымызша, солардың ішіндегі ең өзектісі, ең алдымен қолға алынатаны – қазақ тілінің конституциялық мәртебесін мемкеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардық барлық саласында жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» тіл саясатын іске асырудың алғашқы кезеңдерінде негізгі төрт бағытта іс- шаралар жүргізеді. Соның бірі-ресми іс жүргізудің мемлекеттік тілге кезең –кезеңімен көшірудің нақты негізін жасау.
Қалай десек те, республикада мемлекеттік органдар іс қағазын мемлекеттік тілде жүргізуге бет бұрды. Бұл үлкен істің өзінен-өзі жалға түспейтіні әбден белгілі. Одан шығудың жолы- орыс тіліндегі нұсқауларды негізге ала отырып, ана тіліміздің заңдылықтарын сақтап, ұлттық іс- қағаздарымызды жүргізуді қалыптастыру. Ал осы ретте мемілекеттік және мемлекеттік емес органдарда, мекемелерде, ұйымдар мен кәсіпорындарда мемлекеттік тілде іс жүргізу, қатынас қағаздарын толтыру, жинақтап айтқанда, құжат айналымын іске асыру- бүгінгі таңда өткір тұрған мәселе. Қазақ тілінің тіл мәртебесін толыққанды жүзеге асыру үшін осы саладағы істі жандандыру керек, ал бұл мемілекеттік мемілекеттік деңгейге енді- енді қолға айналдырып жатқан шара.
Қазақстан Республикасындағы халықтар мәдениетінің өзара әсері ең алдымен олардың тілдерінің бір-бірімен қарым- қатынасына негізделеді. Біздің мемілекетіміздің саясаты еліміздегі барлық тілдердің гүлденіп өркендеуіне, өмірдің барлық саласыда қолдануына лайықтанған бағыт ұстап отыр. 1997 жылы 11 шілде Қазақстан Респуьликасындағы «Тіл туралы» Заң қабылданып, 1998 жылы 5 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен оны жүзеге асырудың мемлекеттік бағдарламасы екі тілде бекітілді. Жоғары оқу орындары мен мектептерде, коллеждер мен лицей, гимназияларда қазақ және орыс тілдерінде іс жүргізу пәні арнайы оқытыла бастады. Алайда оның тиімділігі осы пән бойынша оқулықтар мен сөздіктердің, арнаулы кітаптар мен көмекші құралдардың мол және сапалы болуына байланысты.
1. Постановление Кабмина РК от 30.06.1992 г.
2. Закон о государственной службе РК, Астана, 1999 г.
3. Комышев А. Основы документационного обеспечения управления, 2000 г.
4. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, Алматы, 2000 г.
5. Ресми іс қағаздарын дайындауға және ресімдеуге арналған анықтамалар. Алматы 2002 ж.
6. Ресми іс қағаздар. Алдашева А., Ахметжанова З.
7. Іс қағаздарын жүргізу. Шалабай Б.
8. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. Дүйсенбекова Л. Алматы 2001 ж.
9. Құжатпен іс жүргізу. Спишников Н.В.
10. Іс жүргізу. Мирсерман М.А.
11. Құжаттар және іс жүргізу. Лихошев М.Т.
12. Ақша, несие, банк. Қаржы және Статистика баспасы 1998 ж.
13. Қазақстан Республикасының банкінде іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулық. Алматы, 2003ж.
14. Іс жүргізу. Жақып А. Астана 2000 ж.
15. «Меморандум о кредитной политике АО «БанкЦентрКредит», 2004 год.
16. С.С.Арыстанбаева, Л.Ж.Кельбуганова «Банки и кредитная политика в условиях перехода экономики», материалы международной научно-практической конференции Алматы, статья «Оценка финансовых коэффициентов предприятий для предоставления кредита», Алматы, издательство «Экономика, 1999 год.
17. Банк операциялары. Тасыбаева А.С. Алматы 1999 ж.
18.Ежемесячный финансовый журнал « Банки Казахстана» № 8, 2004
19.Банки и банковские операции: Учебник. (Под. ред. Проф. Е.С. Жуков. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 471 с.
20.Банковское дело (Под ред. О. М. Лаврушина. – М: Финансы и статистика, 1998.
21.Банковское дело: Учебник./Под. Ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливицкой. – М: Финасы и статистика, 1996.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.........................................4
1 Бөлім. Құжаттар түрлеріне түсініктеме және құжаттарды құрастыру және
рәсімдеу технологиясы...................................................7
1. ... ... ... ... және оның іс жүзінде орындалу
тәртібі................................................................
....................7
2. Іс жүргізуді ұйымдастыру
технологиясы...........................................................
..............................10
3. Кіріс ... ... ... Іс ... ... құжаттамасын жүйелендіру және олардың
сипаттамасы............................................................
..............................28
2 Бөлім. «Центр Кредит» банкісінің басқару ... ... ... банкісінің құрылымдық сипаттамасы...................39
2. «Центр Кредит» банкісінің іс-қағаздарын жүгізуді
ұйымдастыру...........................................................
..............................43
3. «Центр Кредит» банкісінде ... ... және ... ... ... ... жіберілетін және келіп түскен құжаттарың
қабылдау және өткізу
тәртібі........................................54
Қорытынды...................................................................
................................60
Қосымшалар..................................................................
...............................64
Пайдаланған
әдебиеттер.............................................................
...............77
Кіріспе
XXI ғасырға тәуелсіз ел ... ... ... экономикалық, мәдени өмірінде үлкен өзгерітер болып жатыр.
Республика ... ... ... бұл ... ... ... күрделі міндеттер тұрғаны белгілі. Реформаның нәтижелі, жемісі
болуы соларды дер кезінде дұрыс шешуге байланысты. Қазір құр сөз, ... гөрі ... іс ... ... негіз бар.Қазақстан Республикасының
конституциясы (1995), «Тіл туралы» Заң (1997), «Тілдерді қолдану мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (1998) республикадағы тіл ... ... ... ... ... әрі ... береді. Сондықтан бұл
реформаны жүзеге асыру үшін әр министірлік, әрбір мекеме, ұйымдар, жеке
адамдар өздерінің нақты істерін көрсететін шаралар белгілеп, соны ... ... ... ойымызша, солардың ішіндегі ең өзектісі, ең алдымен
қолға алынатаны – ... ... ... ... мемкеттің бүкіл
аумағында, қоғамдық қатынастардық барлық саласында жүзеге асыру.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «тілдерді
қолдану мен ... ... ... тіл саясатын іске асырудың
алғашқы кезеңдерінде негізгі төрт бағытта іс- ... ... ... ... іс ... ... тілге кезең –кезеңімен көшірудің нақты
негізін жасау.
Қалай десек те, республикада мемлекеттік органдар іс қағазын
мемлекеттік тілде ... бет ... Бұл ... ... ... ... әбден белгілі. Одан шығудың жолы- орыс тіліндегі нұсқауларды
негізге ала отырып, ана тіліміздің заңдылықтарын сақтап, ұлттық іс-
қағаздарымызды жүргізуді қалыптастыру. Ал осы ... ... ... емес органдарда, мекемелерде, ұйымдар мен кәсіпорындарда
мемлекеттік тілде іс жүргізу, қатынас қағаздарын толтыру, жинақтап
айтқанда, құжат ... іске ... ... ... ... ... ... тілінің тіл мәртебесін толыққанды жүзеге асыру үшін осы саладағы істі
жандандыру керек, ал бұл мемілекеттік мемілекеттік деңгейге енді- енді
қолға ... ... ... ... ... ... ... әсері ең
алдымен олардың тілдерінің бір-бірімен қарым- қатынасына негізделеді.
Біздің мемілекетіміздің саясаты еліміздегі барлық тілдердің гүлденіп
өркендеуіне, өмірдің барлық саласыда қолдануына ... ... ... 1997 жылы 11 ... Қазақстан Респуьликасындағы «Тіл туралы» Заң
қабылданып, 1998 жылы 5 ... ... ... ... оны жүзеге асырудың мемлекеттік бағдарламасы екі тілде
бекітілді. Жоғары оқу орындары мен мектептерде, ... мен ... ... және орыс ... іс жүргізу пәні арнайы оқытыла
бастады. Алайда оның тиімділігі осы пән бойынша оқулықтар мен сөздіктердің,
арнаулы кітаптар мен көмекші құралдардың мол және ... ... ... ... және қазақша-орысша оқу
құралдарының жеткіліксіздігі білім саласында ғана емес, күнделікті басқару,
қарым-қатынас процесстеріне де кедергі келтіреді. Бұл қатынастар ауызша
және әсіресе, жазбаша мәтін құру ... ... ... ... ... ... ол ... не жоғары лауазым иесі болсын, мемлекеттік,
не мемлекеттік емес болсын, әр түрлі іс қағаздарының- хат, ... ... т.б. ... толтырылу үлгісін білуі қажет.
Ұсынылып отырған құрал меншіктің барлық нысанадағы кәсіп ... ... жеке ... ... ... құжат үлгілерін
сипаттайды. Ол құжаттар Қазақстан Республикасының азаматтық- құқықтық
актілеріне және Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келісім министрлігінің архивтер мен құжаттарды басқару ... ... ... ... ... ... ... және Батыс елдерінің де құжат толтырудағы
қалыптақан тәжірбиелері ескерілді.
Басқару құжаттары ұйымдастырушылық бағыттағы істермен қатар күнделікті
ағымдағы басқару мәселелерін де қамтиды ... ... ... ... ... ... сипатқа ие құжаттардың үлгілері де-
сенімхаттар, қолхаттар арыздар т.б. толық сипатталып ... ... ... ... ... ... ... мағына
береді. Бүгінгі қолданыста оның негізгі үш мағынасы бар: 1) қандайда бір
фактіні не бір ... дегн ... ... іс ... ; 2) жеке ... ... куәландыратын құжат ; 3) бір нәрсе туралы жазбаша куәлік.
Кәсіпорынды басқару – мәліметтерді қабылдап алу және ... ... оны ... ... белгілі бір дәрежедегі ақпараттық процес болып
табылалады. Дұрыс шешім қабылдау үшін толық түрдегі жедел және ақиқат
мәліметтер керек ... ... ... осы ... ... беруі тиіс.
Дегенмен хабардың толықтығы оның көлемімен ғана емес, сонымен бірге ... де ... ... ... ... Яғни, ақпараттың көптігі
оны өңдеуді талап етеді, оның маңызды, жедел орындауды қажет ететін
жақтарын айқындап, оны ...... ... ... ... ... Осы ... бәрін құжатты толтырушы атқарушы атқаруы тиіс. Құжаттың
сапасы оның толықтығы, оралыымдылығы және анықтылығымен ғана емес, сондай-
ақ оның ... ... және ... ... ... тікелей қатынас жасаумен тиімді ұштастырыла
жүргізілсе, техникалық жағынан жақсы жабдықталып, нақты мақсаттарға
жұмсалса, онда олар іс-әрекеттің табысты болуына жағдай жасайды.
Іс жүргізу ... ... ... ... қайнар көзі және
таратушы, заң арқылы қорғалатын істі белгілеудің тәсілі де ... ... ... ... ... жоспарлауда, қаржыландыруда, несие
беруде, бухгалтерлік есептеу мен есеп беруде, оперативті басқаруда, ұйымның
қызметін кадрлық жағынан қамтамасыз ... т.б. ... ... ... ... олар ... ұйымдар, кәсіпорындар және
азаматтар арасындағы, заңды және жеке тұлғалар арасындағы қатынастар үшін
қызмет етеді. Материалданған заңды күші бар мәліметтер төрелік ... ... ... ... ... ... ... сотта еңбек
тартыстарын шешуде қандай бір фактінің неізгі ... ... ... етеді.
Бізге белгілі, әдеби тілдің бес негізгі стилі бар: ... ... ... ... ... және ... сөйлеу тілінің
стилі.
Бұлай бөлінудің бірнеше негізі бар. Біріншіден, бұлар тілдің қоғамдық
қызмет аясына жатады. Іс құжаттары тілі үшін мұндай ... ... ... саласы, яғни, басқару саласы жатады. Бірақ мұнда құқықтық
қатынастар мемлекет аралық қатынастарда, мемлекеттің өз азаматтарымен және
олардың бірлестіктерімен, сондай-ақ мекемелер мен кәсіпорын ... ... ... орын алады. Осыған байланысты іс-
құжаттары стилінің үш түрі ажыратылады. ... ... ... Заң ... ... ... іс жүргізу стилі
Іс жүргізу стилі әлеуметтік санының ... ...... ... ... ... ... бір дәрежеде өз құқығымыз
туралы мысалға отбасы қарым-қатынасындағы қызметіндегі қоғамдық
орындардағы және мемлекет алдындағы міндеттемелерімізбен жауапкершіліктер
туралы білеміз.Өмірдің түрлі құбылыстары іс ... ... ... ... ... түскен жағдайлардың терминделген сөздердің (сауалнама,
анықтама, нұсқаулық, қаулылар, хаттама, акт, ... заң т.б.) ... ... ... ... ... беріледі.
Дипломдық жұмыстың тақырыбының актуалдығы: кәсіпорынның төлем-банк
операциялары бойынша құжаттардың өркендеуі, мемлекеттік тілде ... ... іс ... саласы, құжат жүйесінің толығымен даму, т.б
белсенділігі ... ... ... артуда.
Дипломдық жұмыстың міндеті: құжаттар түрлеріне түсініктеме және құжаттарды
құрастыру және ... ... ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады: «Құжаттар түрлеріне түсініктеме және
құжаттарды құрастыру және ... ... ... ... ... орындалуы».
1.Бөлім. Құжаттар түрлеріне түсініктеме және құжаттарды құрастыру және
рәсімдеу техналогиясы.
.
1.1Құжаттарға арналған заңдылық қағидалар және оның іс жүзінде
орындалу тәртібі
Қазақстан ... ... ... №562 30.06.92 ... ... Республикасында бекітілген жалпы тараптар бойынша
құжаттарды құру және олармен жұмыс ... ... ... ... ... ... мен, ... мекеме бірлестігінде және барлық
құқықтық – ұйымдардың Қазақстан Республикасының формы бекітілді».
Қазақстан Республикасында шаруашылық ұйымында құжаттарды сақтау,
есепке алу, ... ... ... ... және ... ... осы ережелері нормативтік құқықтық акт болып сақталады.
Осы ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарында ... акт ... ХБ ҚР 31.12.96 ... бекіту бойынша
«Реттік құрылым және құжаттарды тіркеу банктарда сақтау және ұйымдық
құжаттарды сақтау инструкцияда ... ... ... ... ... және ... кәсіпорындарда, ұйымдарда және мекемелерде Қазақстан
Республикасында 08.12.96 ж. Қазақстан Республикасының Президент
Администрациясының мемлекеттік ... ... ... ... Президент Администрациясының Қазақстан Республикасының 09.01.96 жылы
№2751 іс жүргізу инструкциясы;
- Қазақстан Республикасы агентінің ... ... ... жылы
мемлекеттік құпияда сақтау, есепке алу құжаттарды пайдалану және
сақтау, белгілі бір мөлшерде тарату ережелері.
Қазақстан ... ... ... 12.12.98 жылғы №1278
бекітілген шешімі бойынша мемлекеттік тіркеу ... ... ... заңы ... берілген ережелер мына бағытта
құрылған «нормативтік құқықтық акт», Қазақстан Республикасының
Президентінің қаулысы бойынша 04.03.97 жылы №3379 Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық акт Мемлекеттік ... және ... ... ... ... ... органдарымен 04.12.97 жылы №1680
бекітілді.
Ережелер анықтайды:
1) Талап ету, нормативтік құқықтық актылар мемлекеттік тіркеу және
мерзімді тіркеу;
2) Талап ету ... ... акт ... ... ... Нормативтік құқықтық акт мемлекеттік тіркеу реестрда жүргізу;
4) Нормативтік құқықтық акт тіркелген реестрда жүргізуді іске ... ... ... ... ... акт ... реестр
керекті жазбаларды енгізу, тоқтату, нормативтік құқықтық акт іске
асыруын жою, мемлекеттік тіркеуді ... бас ... ... тіркеуді қалпына келтіру және өзгерту.
Нормативтік құқықтық актта көрсетілгендей тіркеуші ұйым бекітілген
күннен бастап екі апта үш ... түп ... ... және ... ... ... ұйымның бірінші жетекшінің қолы қойылғаннан
кейін (қағазда немесе электрондық жазбада) мемлекеттік және орыс ... ... ... ұйым ... құқықтық акт көрсетуші,қол қоюшысы, осы
ұйымдағы біріншісі жетекшінің міндетін атқарушы құжаттың көшірмесін
көрсету, көрсете ... ... ... ... ... ... акт ... қаралатын
болса, басқарушы ұйымның шешімімен қайта қаралатын болса, басқарушы ұйымның
шешімімен қайта қаралуға руқсат етіледі, мемлекеттік тілде іс жүргізілетін
мекемелерде нормативтік құқықтық акт ... ... ... ... орыс ... аударылмайберіледі.
Құжаттарды тіркеу құжаттардың орындалуын қадағалаудың бастапқы кезеңі
болып қарастырылады. Құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету хатшы референт
немесе іс жүргізу қызметкері ... ... ... ... құжаттарға
бақылау немесе қадағалау белгісін қоюы, ол құжаттардың және оған қатысты
тапсырманың маңыздылығын білдіреді. Қадағалау белгісі құжаттың ортаңғы сол
жақ шетінде белгіленеді. Осы ... ... ... ... журналында сол
құжаттың қадағалауда болуы туралы орындалу мерзімі туралы және жауапты
орындаушы туралы мәліметтер басшының құжаттағы резалюциясынан алынады. Егер
тіркеу журналында ... ... ... ... орын ... оны қадағалау үшін журналға қосымша орынды дайындайды.
Кәсіпорындағы көптеген құжаттың дайындалу мерзімі 10 күннен артық ... ... ... ... ... ... аралық тексеру жұмысын
орындап отырады.
Аралық тексеру жұмысы дегеніміз – қадағалау белгісіне ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген
тексеруді айтамыз. Аралық тексеру жұмысынан кейін құжаттың орындалуы туралы
басшыға үнемі есеп ... ... ... ... ... тек ... ұйғарымымен ғана жүзеге асады.
Құжаттың орындалуы тікелей жауапты орындаушының резолюциядағы
тексерілген тапсырманы орындаудан тұрады. Құжаттың толығымен орындалып
болғаннан кейін мекеме басшысы арқылы ... Егер ... ... ... орындалса мекеме басшысы ол құжатты қадағалау
белгісінен босатады. Құжаттың орындалуы барысында резолюциялық ... ... ... ... ішінен белгілі бір хатқа байланысты жауап
дайындау келісім шарт жобасын құрастыру іскерлік кездесулерді ... ... ... мен ... ... ... ... кейін сол құжаттар қысқаша үлгіде құжаттың орындалып
деректемеге жіберілгендігі туралы реквезит көрсетіледі. Соңында тіркеу
журналында құжаттың орындалғаны туралы белгі соғылады.
1.2. Іс ... ... ... құжаттарды басқару қызметі келіп түсетін құжаттармен ішкі
және сыртқы жіберілетін құжаттардың негізінде жүргізіледі. Бұл қызметөзінің
өңдеу технологиясы болып ... ... ұғым ... ... ... әдістемесінің
жүйесі ретінде және өндірістік өнімдерді шығару операциясы болып
сипатталады.
Құжаттарды басқарудың технологиясы мынадай түрлерге ... ... және ... ... ... ... ... қолдану ақпараттық құжаттың жеткізілу технологиясы
2. ішкі құрылымдар мен ұйымның ақпараттық базасындағы
3. құжаттарды жүргізу технологиясы
4. жиналған құжаттар мен ақпараттарды өңдеу технологиясы
5. ... ... және ... технологиясы
Жалпы құжаттарды өңдеу мен іс жүргізу технологиясы мынандай сызба арқылы
орындалады:
|Басқаруды құжатпен ... ... | ... ... |
| | ... технологиясы |
|Құжат ... ... ... ... сақтау |
|Адресатқа жеткізілуі ... ... ... ... ... ... ... |
|Бағалығын сараптау |
| ... ... ... жою |
| ... жүргізу – құжаттарды құрастыру және оны жұмыс барысында
ұйымдастыру.
Іс жүргізуді ұйымдастырудағы жүйе барлық кәсіпорындарда ... және ... ... тығыз байланысты. Құжатты қабылданған,
құрастырғаннан орындағанға немесе жібергенге дейін қабылданған құжаттар –
құжат айналымы деп аталады.
Іс жүргізуді кәсіпорынды ... іс ... ... ... Іс
жүргізуші келіп түскен құжаттарды қабылдайды, тіркейді және ол құжаттың
іске асуын, орындалуын қадағалайды. Орындалған, құжаттарды адресат бойынша
жіререді немесе сол құжатттарды ... ... ... Іс ... ... ... жіберуге дайындайды, қызмет құжаттарын
сақтауды қамтамасыз етеді.
Іс жүргізуші Қазақстан Республикасының заңдарын, ... ... ... ... білуі қажет. Іс жүргізудің
негізгі тапсырмалары өндірістің тәжірибе жүйесінде құжаттары пайдалану және
кәсіпорынның өндірістік басқарушылық және тағы басқа өмірінде құжаттарды
дұрыс ... деп - әр ... жазу ... жазылған ақпараттарды айтады.
Құжаттар кәсіпорын арасында бекітіледі, олар кәсіпорын ішінде, сол
сияқты басқа кәсіпорындармен де жүргізіледі. Құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... қолдану керек,
олар құжаттардың дұрыс құралуын қадағалайтын тәртіптер. Жұмысшылыр
кәсіпорындарының белгілі ... ... үшін ... жұмыс жасау
белгілі бір тәртіп бойынша жүргізілуі тиіс.
Егер іс жүргізу тек іс ... ... ғана ... онда ... жүйесіз болушы еді. Мақсат алу – іс жүргізудің ең басты ... ... іс ... ... ... ... да, құжаттармен жұмыс
белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі.
Жеке кәсіпорындарда, оның бірінші жылдарында іс ... ... ... Бұл ... ... ... не ... бастығының көмекшісі айналысады.
Олар іс жүргізген кезде, кәсіпорынның ... ... ... әсер ... ... ... ... тәртіп болмай, кәсіпорын бастығына
мәселелерді шешу қиындық тудырады. Сондықтан, ... ... ... тәртіппен жүйе сақтаған жөн.
Құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру арқылы ... ... ... ... орындалуының толық дәрежеде жүргізілуін қамтамасыз
етеді, сонымен қатар құжаттардың толтырылуынан ... ... ... ... ... дейінгі аралықтағы іс әрекетті ұйымдастыру құжаттардың
технологиялық жүйесінің жетілдірілуі ... ... ... орындалуына
мүмкіндік береді. Мекемелегі құжатпен қамтамасыз ету іс әрекетін үш топқа
бөліп құрастырады. Олар:
1) Кіріс құжаттар
2) Шығыс құжаттар
3) Ішкі ... үш ... ... әр ... ... ... ... құжатпен жұмыс жасауды ұйымдастыру мынадай технологиялық
операциялардан тұрады. Кіріс құжаттары мекемеге келіп түскеннен бастап
онымен жұмыс қабылдау ... ... ... құжаттарының
операциясы жалпы құжаттармен жұмыс жасауда ұйымдастырудағы операцияларға
ұқсас болып келеді. Тек ... ... ғана ең ... қабылдау емес
керісінше құжаттың жобасын құрастырудан басталады. Кіріс құжаттар
тіркелгеннен кейін адресатқа жіберумен жалғасады.
Мекемеге келіп түскен және ішкі шығыс ... ... ... ... Осы үш ... ... барлығын пайдаланғаннан кейін бір
және үш жыл мерзімінде анықтама ақпараттың жұмысында ... ... ... ұйымдастырудың дұрыс орындалуы сол мекемедегі қызметкерлердің
әр қайсысының өз фукциясын атқаруына ... Әр ... ... өз ... білуі құжаттардың кейбір операцияларына екінші рет
қайталанбауына мүмкіндік береді. Қызмет бабындағы қызметкерлердің өз
міндеттері арнайы құжат арқылы белгіленелі. Ол құжат қызмет ... деп ... ... ... ... жасаудың мынадай мәселелері
қарастырылуы керек.
Құжаттардың дұрыс рәсімделген үлгісі
Мекемедегі компьютер құралдарындағы құжат бланкілерінің үлгілері сақталу
қажет:
құжаттардың деректемелердегі тізімдемесін құрастыру
1) компьютердегі құжаттардың сақтау файлдарын ... ... ... ... ... ... тіркеу тәртібін көрсету
4) құжаттарды жіберуге байланысты жауапты тұлғаларды көрсету
5) құжаттарды ғылыми ... ... ... және ... ... ... ... комиссия арқылы құжаттардың жойылуын анықтау
7) құжаттарды және файылдары жою.
Электронды техника кәсіпорын құжатын толтыруды анағұрлым оңайлатып,
оны басқаруды жеңілдетеді. Дербес компьютер құжаттарды ... ... ... ... ... ... ДК клавиатуралары жазу машинкасы
сияқты мәтінді құрастырып, принтердің көмегімен оны көбейте алады. ... ... ... қойылып, ұзақ сақталады және оны кез келген уақытта
дисплей экранына не ... ... ... ... ДК арнайы бағдарламаның көмегімен басылған мәтінді толықтай
не ішінара редакциялауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... деп ... Мәтіндік редакторды
пайдаланған кезде құжат дисплей экранына шығады және оған қажетті
өзгерістер енгізуге, мәтін үзігін бір жерден екінші ... ... ... ... мен сөйлемдерді ерекшелеу үшін әр түрлі
қаріптерді пайдалануға, т.б. жасауға ... ДК ... ... ... ... Word word for Windows 98. Мысалы, Лексиконның көмегімен
мыналарды жасауға болады:
• құжаттарды құрастырып, оны машинаның жадына сақтау;
• файлдың атымен құжатты ... ... табу және ... ... енгізу;
• мәтіннің азат жолдарын автоматты түрде жасау;
... ... бір ... ... ... және бір ... екінші
құжатқа көшіру;
• құжаттың кейбір бөліктерін қазақ, орыс, ... ... ... ... ... ... ... емлелік қателерді тауып жөндеуге болады;
• бір мезгілде бірнеше құжатты редакциялауға ... ... ... ... ... ... салуға болады.
Құжаттың формуляр – үлгісі құжатты жасауды ... ... ... ... шаблондар, бір қалыпты мәтіндер, графиктер, суреттер немесе
басқа да мәтіндерді құруға болады.
«Auto Text» командасы:
• жеке ... ... ... ... ... ... ... жиі қолдананылатын орындамаларының;
• кәсіпорын – контрагенттің почта мекен-жайының келісім шарттың
қалыпты жайларының;
• нормативті құжат үзінділерінің;
• «Инкомтермстың» жиі қолданылатын жайларының;
• Құжатты ... үшін ... ... ... көмегімен құжат мәтінін жасауды жеңілдете алады.
Win Word-тың бағдарламалар жинағына көптеген дайын құжат үлгілері
кіреді, ол үлгілерді ... деп ... ... ... ... ... ... күн тәртібі, баяндамалық және қызметтік хаттар
т.б. жатады.
Мәтін редакторының көмегімен құжаттың тысқы көрінісін ерекше ... ... ол ... өзіндік визиттік карточкасы қызметін
атқара алады. Синонимдік сөздер, мәтінді емлелік және стилистикалық
түзетулер бойынша да бағдарламалар болады.
Құжат айналымын ұйымдастыруда және ... ... ... ... ... көп мүмкіндіктерге ие.
1.3. Кіріс құжаттарын өңдеу.
Кіріс құжаттарын бастапқы өңдеу- жеткізудің дұрыстығын және
салымдардың тұтастығын тексеру, ұйымға құжаттардың келіп түсу ... ... ... ... ... ... ... табылады.Құжаттар
салынған конверттер құжаттама қызметін (лауазымды тұлғаның) қызмет
бөлмесінде ашылады, құжаттар нақты көрсетілген мекен-жайға жеткізілуі,
бумасының бүтіндігі ... Егер ... ... ... ... ... ... оның соңғы парағына төменгі жиегінен, сондай-ақ тіркеу
-есепке алу нысанына тиісті белгілер қойылады және еркін нысанда үш данада
акті жасалады. Бір ... ... ... ... ... ... ... тұлғада) қалады, үшіншісі – құжатты
орындаушыға тапсырылады. Құжатты жөнелтушінің мекен жайын, жөнелтілген және
алынған уақытын конвертер арқылы ғана анықтауға ... ... ... жеке басты куәландыратын құжаттар келіп түскенде конверттер жойылмай
сақталады. «Жеке өзіне» белгісімен жолданған конверттер ашылмастан адресте
көрсетілген иесіне табыс ... ... ... хат-хабарлар пошта
бөліміне қайтарылады. Алынған құжаттарға келіп түскен уақытта көрсетіліп
тіркеу мөртабаны қойылады.
Құжаттама қызметі (лауазымды тұлға) ... ... ... ... ... шығады
Құжатарды алдын-ала қараудың алғашқы кезеңінде оларды тіркеуге
алынатын және ... ... ... ... ... ... құжаттар тізбесін Үлгі тізбеге сәйкес ұйым әзірлейді.Тіркеуге
алынбайтын құжаттар ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелеріне тапсырылады.
Тіркеуге алынатын құжаттар ... ... күні ұйым ... ... ... ... қарауына беріледі. Қазақстан
Республикасы Президент Әкімшілігінен, Қазқстан Республикасы Сенатынан,
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінен, орталық және жергілікті
мемлекеттік органдардан, жоғары тұрған мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ұйым басшысының қарауына
беріледі.
Ұйым басшысы қараған құжаттар құжаттама қызметіне (лауазымды тұлғаға)
қайтарылады, ондағы бұрыштаманың мазмұны ... алу ... және ... ... Орындалуы бірнеше құрылымдық
бөлімшелерге жүктелген құжат оларға кезекпен беріледі немесе бір уақытта
көшірмелері ... ... ... бірінші тұрған орындаушыға
беріледі. Тікелей құрылымдық бөлімшеге немесе лауазымды тұлғаға келіп
түскен құжат ... ... ... ... ... ... ... цифрлық қолтаңбаның, пакет
референсінің (нақты ұйымға келетін кезекті кіріс құжатына немесе нақты
ұйымнан шығатын кезекті құжатқа автоматты түрде ... ... ... ... және ... ... ... тексеруден
кейін электрондық деректер нысанының тиісті жиектері толтырылып
автоматтандырылған ақпараттық жүйеде тіркеуге алынады.
Келіп түсетін немесе кіріс құжаттарын қабылдау мен өңдеу хатшы
референт ... ... іс ... ... ... арқылы жүргізуі.
Кіріс құжаттары почта курьер факс байланысы ... ... ... ... құжаттар мынандай кезеңдерден өтеді:
1) алғашқы өңдеу;
2) ... ... ... құжаттарды басшының қарастыруы;
5) орындауға жіберілуі;
6) орындалуын қадағалау;
7) құжаттардың орындалуы;
8) құжаттардың деректемелерге тізілуі
Кіріс құжаттардың алғашқы өңдеу кезеңі құжат ... ... ... ... ... ... ... көлемі қосымшамаларын
тексереді.
Егер келіп түскен құжаттардың қосымшамалары немесе парақтары кем болса
онда сол құжаттарды жіберуші жаққа хабар беріп осы факті ... ... ... ... белімінде көрсетіледі. Сол сияқты факс байланысы
арқылы жіберілген құжаттың нашар көрінуі жағдайында жіберуші жақ хабардар
етеді. Кіріс құжаттарын өңдеу кезінде жеке ... ... ... құпияны хат алмасу құқығы сақталуы керек.Жеке белгісі соғылған
хаттар мен ... ... ... ... ... ... белгісі бар
құжаттар осы құжатқа рухсат құқығы бар тұлға ... ... ... ... ... кезеңі келіп түскен құжаттарды тіркелетін
және тіркелмейтін құжаттарға бөлу мақсатында жүргізіледі. Тіркелетін
құжаттарда автоматты түрде құжаттың ұйымға ... ... ... белгісі
қойылады. Бұл белгіде құжаттың кіріс номері келіп түскен күні датасы қажет
болған жағдайда ... мен ... ... ... келіп түскендігі
туралы белгі мынандай тіркелмейтін құжаттарға қойылмайды:
1) қосымшамалар;
2) проспекті буклеттер;
3) каталогтар;
4) жарнамалық материалдар.
Хатшы ... ... ... ... ішіндегі басшыға бағытталған
құжаттарды бір топқа жинақтайды. Кәсіпорын басшысына өте ... бар ... ... ... ... ... құжаттар жіберіледі. Бұл құжаттар хатшы
референт арқылы дайындалады, ал ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелерге немесе бірден орындаушыларға
жіберіледі.
Кәсіпорын басшысының құжаттарды қарастыру кезінде құжаттардың жылдам
уақыт ішінде өңделіп орындалуын қадағалау керек. ... ... ... ... сол күннің ішінде қарастырып, келесі күннен кешіктірмей
хатшы- референтке қайтаруы керек. ... ... ... өз
бөлімінде сақтауы, ол мекеменің басқару қызметінің онша жақсы
ұйымдастырылмағанын білдіреді. ... ... ... ... орналасып,
олрды іздестіру қиынға түседі.
Кіріс құжаттарының өңделуі мен орындалу операциясының схемасы:
|Құжаттарды қабылдау және адресат|
|дырыстығын тексеру ... ... және ... ... ... ... |
|белгілеу ... ... ... ... ... және ... ... ... ... және ... ... ... ... не ... ... жіберу |
|Резолюциядағы мәліметті тіркеу ... ... ... ... ... ... ... қадағалау |
|Құжаттардың орындалуы ... ... тігу ... ... ... келіп түскен құжаттар барлығын өзінде
сақтамай, хатшы-референтке немесе құжат ... ... ... тапсыруы керек. Басшының берген резалюциясымен қатар құжат
орындаушыға жіберіледі. Орындаушы резалюциясы бар жатты алу ... ... ... ... белгі жазу арқылы алды. Бұл белгі
орындаушының сол құжаттың алған күнгі датасы көрсетіліп қолы қойылады.
Құжаттардың оперативті түрде орындалуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... бар ... санына сәйкес көшірмелерін дайындап, әр орындаушыға бір-
бір данасын береді.Резалюция жазылған ... сол ... ... ... қолында болады. Бұл құжат толық орындалғаннан
кейін құжатқа орындаушы арнайы белгі соғады. Бұл ... ... ... жіберілгендігі туралы реквизит деп аталады. Осыдан кейін барып
кіріс құжаттары және оның көшірмелері тігіледі.
1.4.Жіберілген құжаттарды жөндеу.
Жіберілген құжаттарды жөндеу тәртібіне құжаттың жобасын ... ... қою, ... ... және оны жіберу жатады. Нормативтік құқықтық
актілерді қоспағанда, жіберілген және хат-хабар болып табылмайтын ішкі
құжаттарға ілеспе хат жазылады.
Орындаушы ақпаратты компьютерлік ... ... ... ... ... сәйкес ресімдейді және электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде файл түрінде сақтайды. Орындаушы құжатты
әзірлегеннен кейін құжат ... ... ... ... ... ... ... тіркейді және келісу мен қол қою рәсімін
бастайды. Орындаушы құжатты қол ... ... ... оның ... ... ... бұрыштамаларынның болуын және қосымшаларын тексеруі
тиіс. Құжат оны әзірлеген кезде негізге ... ... ... ... ... қою және ... қол қою рәсімдерінен кейін орындаушы
электронды құжат айналымының шағын жүйесінде қол қойылған құжатты өз
бөлімшесінің жауапты адамына жібереді, мұнда ... ... ... ... Егер ... ... хат-хабар болып табылса,
орындаушы оны алдын-ала қағазға басып шығарады және құжатқа бөлім басшысы
қол қойғаннан кейін қол ... ... ... түрде немесе қағазбен
өз бөлімесінің жауапты қызметкеріне жіберіледі, бұл орайда бұрыштамалар
қағазбен жіберілгенде ... ... ... және ... ... қол қойған, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік билік, басқару және құқық қорғау органдарына
жіберілетін құжаттар оларды алушыларға почта байланысы кәсіпорындары арқылы
немесе қолма-қол жіберу үшін ... және ... ... ... ... ... ... уәкілетті бөлімшеге жіберіледі. Банк
Төрағасының орынбасарлары немесе бөлімше басшылары қол қойған басқада
құжаттар почта байланысы кәсіпорындары ... ... үшін ... ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесінде уәкілетті
бөлімшеге жіберіледі.
Бөлімшенің жауапты ... ... ... ... ... ... ... жазылуын, жауап хаттарды сұратудың деректемелеріне
сілтемелердің болуын;
2) жіберілетін құжаттың соңғы бетінде қол қоюға құқық берілген ... ... ... фамилиясы мен телефон номерінің
болуын;
3) жіберілетін құжатқа жіберу күні, жіберу номері болуын;
4) сыртының дұрыс ресімделуін;
5) қоса жіберілетін құжаттардың түгел болуын ... ... ... жауапты қызметкері басқа ұйымдарға жіберілетін құжаттарды
уәкілетті бөлімшелерге жеке тапсыруы тиіс. Уәкілетті бөлімше жіберілетін
құжаттарды жұмыс ... ... ... жіберілетін құжаттарды ресімдеуге
арналған үзілістерді ескере отырып 17 сағат 30 минуттан кешіктірмей
қабылдайды. Уәкілетті бөлімшеге сағат 15-тен ... ... ... ... күні ... Жеке ... Тәуелсіз Мемлекеттер Достығы
елдеріне және алыс шет елге ... ... ... ... ... ... Бұл ... бөлімшенің жауапты орындаушысы
уәкілетті бөлімшеге екі данада бөлімшенің басшасы ... оның ... қол ... ... ... Тиісті хат-хабардың жіберілгені почта
мекемесінің түбіртегі арқылы расталады.
Жіберілетін хат-хабарды уәкілетті ... ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесінде «қолма-қол жіберуді»
деген белімен тіркеледі. Уәкілетті бөлімше электронды ... ... ... ... ... жіберуге қабылдамайды. Бір
уақытта және мекен-жайға жіберілетін құжаттар бір конвертке ... ... ... ... құжаттары шығыс құжаттары деп
аталады. Шығыс құжаттарын өңдеу мынадай операциялардан тұрады:
1 . Орындаушының құжат жобасын құрастыруы;
2. ... ... ... ... ... ... ... келісім беру;
4. Құжатқа басшының қол қоюы;
5. Құжатты тіркеу;
6. ... ... ... ... екінші данасын деректемеге тігу;
Шығыс құжатының жобасы негізгі орындашы тұлға арқылы құрастырылып
хатшы-референт не іс жүргізу қызметінің маманымен тіркеледі. ... екі ... ... Тек ... ... ғана бір
данада ресімделеді. Шығыс құжатының жобасы құрастырылған кезде кәсіпорында
басқа мамандармен қарастырылып келісім беріледі, мұндай келісім виза арқылы
ресімделеді. Шығыс құжатының жобасы ... ... ол ... ... ... ... түрлі келісім шарттар нормативті
құжаттар, жарнамалық немесе басқада ... ... ... ... жұмыс жасаудың схемасы:
• Шығыс құжаттарының жобасын құрастыру
• Құжат жобасының дұрыс ресімделуін тексеру
... ... ... ... ... қол қоюы
• Құжатты тіркеу
• Шығыс құжаттарын реттік номірлеу
• Адресаттың дұрыстығын ... ... ... ... ... ... ... деректемеге тігілуі
Кәсіпорын басшысы құжат жобасына қол қоймас бұрын, оны алдын-ала
дұрыстығын анықтағаннан соң барып, егер құжат ... ... ... ... ... ... ол ... өзгерістер мен толықтырулар енгізіп
орындаушыға қайтадан жібереді.
Ал дұрыс толтырылған ... ... ... ... ол құжат екі дана
көлемінде хатшы-референтке тіркеуге жіберіледі. ... ... ... ... ... ... тіркеледі.
Шығыс құжаттарын тіркеу кезінде мынадай мәліметтер болуы керек:
1) ... ... ... ... ... құжаттың қысқаша мазмұны
5) құжаттың орындалуы туралы белгі
6) орындаушы
7) ескертпе
Ішкі құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыру.
Ішкі құжаттар кәсіпорын ішінде құрастырылады, ресімделеді, орындалады ... Ішкі ... ... ... ... және ... ресімдеу
тәртібі, шығыс құжаттарымен ұқсас болып келеді. Ішкі құжаттармен жұмыс
жасау тәртібі мынадай кезеңдерден тұрада:
• Құжаттың жобасын ... ... ... жобасының дұрыс ресімделгенін тексеру;
• Құжат жобасына келісім беру;
• Басшының келісімге қол қоюы;
• Құжатты тіркеу;
Ішкі құжаттардың орындалу операциясы кіріс құжаттарының операциясына
ұқсас ... Ішкі ... ... ... ... ... ... орындаушыға жіберуі;
• Құжаттың орындалуын бақылау;
• Құжаттың орындалуы;
• Құжаттың ... ... ... ... яғни ... ... Орындалған құжатты деректемеге тігу;
Ішкі құжаттармен жұмыс жасау барысында ... ... ... анықтама ретінде қолданылады және бұл мақсатта олар бір жылдан үш
жылға ... ... ... Осыдан кейін барып ол құжатты сақтау
мерзімі белгіленеді. Ал құжаттардың сақтау мерзімі арнайы экспеттік
комиссия арқылы белгіленеді. Осы экспеттік комиссияның ... ... ... іс ... ... ... ... қолданылатын және соңында архивке жіберілетіндіге немесе
жойылатындығы анықталады. Ішкі құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... ұсынбай-ақ тікелей компьютер құралы
арқылы жіберуге болады. Мұндай әдісті пайдалану кәсіпорын ішіндегі
құжаттардың ... және ... ... ... ... ... ... дайындау жобаны әзірлеуден, оны келісу мен оған қол
қоюдан турады.
Дайындалған құжат құжаттама қызметіне (лауазымды тұлғаға) тіркеуге
алуға және өңдеуге беріледі. ... ... ... ... ... тұлға) қызметкері құжаттың ресімделуі мен бағытталуының
дұрыстығын, құжаттағы ... ... ... ... ... – ұйымға құжаттың қайтарылуы туралы белгілерді де тексереді. Өңдеу
іс іріктеуден, бағыттаудан, ... ... және ... ... ... Тапсырысты хат-хабарларға тарату тізімдемесі (тізілімі)
жасалады. Бір мезгілде бір ... ... ... бір конвертке
салынады.
Ұйымнан шығатын электрондық құжат және оның алынғаны туралы хабарлама
электрондық деректер ... ... ... ... ... жүйеде тіркеге алынады.
1.5. Іс жинақтарын құрастыру.
Іс жүргізудегі ... ... ... ететін жұмыстардың
бірі іс жинақтарының құрастырылуы.
Іс жинақтары кәсіпорында жинақталған ... ... ... осы ... ... және ... сақтау мерзімдерінің
көрсетілуімен сипатталады. Іс жинақтары орындалған құжаттың топтастырылып
бір деректемеде сақталуын қамтамасыз етеді. Іс жинағына кәсіпорынның барлық
іс қағаздары, ... ... және ... картотекалары кіреді. Іс
жинағына тек ғылыми техникалық құжатпен басылымдар кірмейді. Іс жинақтамасы
құжаттардың деректемеге дұрыс орындалуына және олардың оперативті түрде
қолданылуына мүмкіндік ... Іс ... кез ... ... Бұл ... кәсіпорынның қызмет етуі саласына қарамастан
әрдайым жүргізіліп отырады. Іс жинағы кәсіпорындағы хатшы-референт арқылы
немесе құжатпен жұмыс жасайтын арнайы жауапты ... ... ... маманының
қатысуымен құратырылады. Іс жинағының тараулары ретінде кәсіпорынның
құрылымдық ... ... ... Іс ... ... ... түрде секретариат бөлімінің құжаттары жазылады. Ал қалған
тарауларға сол құрылымдық бөлімшелерінің маңызды дәрежесіне қарай жазылады.
Бастапқы тарауларда ерекше маңызы бар ... ... одан ... ... байланысты көрсетіліп жазылады. Егер кәсіпорынның
құрылымдық бөлімшелері болмаған жағдайда іс жинағының тараулары ретінде
кәсіпорындарға қызметкерлердің қызмет жәрежесіне ... ... ... Мысалы:
1. Кәсіпорын Директоры
2. Директордың орынбасары
3. Жарнама бөлімінің жетекшісі және т.б.
Іс жинағының ішкі тарауларында деректемелердің аттары жазылады.
Деректеменің арнайы аттары индекс арқылы ... Әр ... ... ... ... бірінші болып жазылады. Олардан кейін барып басқада
қатынас хаттармен анықтама ақпараттық құжаттар жазылады. Тараулардың
соңында есепке алу журналдары мен анықтама ... ... ... құжаттардың аты қысқада мазмұнына сай болуы керек.
Деректемелердің атауы мынадай қосымша элементтерден ... ... ... аты
Қысқаша мазмұны
Құжаттың датасы
Құжаттың көшірмелерден туратыны туралы түсініктеме
Деректемедегі көрсетілген қатынас хаттары бойынша екі жақтың, яғни хат
алмасқан ... ... ... және сол қатынас хаттардың не
жайында екені туралы қысқаша мәлімет жазылады. Құжаттардың ... ... ... ... ... Мысалы: әртүрлі қатынас хаттар,
жалпы мәселелер бойынша құжаттар және ... ... ... ... Тек ... ... байланысты құжаттар деп жазылып оның
жанына сол құжаттарға кіретін барлық құжаттардың қысқартылған мағынасы
жазылуы тиіс. Әр тараудағы ... ... ... сақтау мерзімімен
ерекшеленеді. Бұл құжаттың сақтау мерзімі архив маманы арқылы шешіледі.
Сонымен қатар ... ... ... ... мен құжатқа
байланысты толымдық бөлімшелердің аты көрсетіледі.
Іс жинақтары ... үш ... ... Іс ... сақталады
2. Құжатта орналасқан шкафтың есігінің ішкі жағына жапсырылады
3. ... ... ... ... ... ... жүйелендіру және олардың сипаттамасы.
Кәсіпорын қызметі басқару құжаттарымен қамтамасыз етіледі, оның құрамы
ұйымдардың құзіреттілігімен, сауалдарды шешу тәртібімен (қызметте жекелей
басқару принципімен немесе бірлесіп ... ... ... және ... ... ... анықталады.Әкімшілік және ұйымдастырушылық
мәселелерді, басқару мәселелерін, қарым-қатынас және ұйымдағы қызметті
реттеу мақсатында ... ... ... ... ұйымдастыру (жарғылар, қағида, кесім, штат кестесі
т.б.).
2) басқару (қаулы, бұйрық, шешімдерді тарату т.б.).
3) анықтама – ... (акт, ... ... ... ... хаттар, мәләметтер, тізімдер,
анықтамалар т.б.).
4) жоспарлы – есеп беру (жылдық, тоқсандық, айлық, жекелей т.б.).
5) жұсысшылық еңбек қызметін және оларға зейнетақымен ... ақша ... ... ... құжаттар
6) Өзінше жұмыстар сәйкес туындаған құжаттар түрлерін ұйымдастыру.
1) Басқару құжаты өзгертіледі немесе ұйым-авторымен немесе жоғары
орынын басқару ... ... ... ... ... белгіленген Заңымен тоқтатуы мүмкін.
2) Басқа ұйымдардың мүддесін ... ... ... ... ... болуы керек. Құжат жобасымен келіспеу жағдайында қосымша
рәсімделеді немесе ... ... ... ... олқа кеңесінде қабылданған шешімдер мен мәселелер
хаттамада тіркеледі. Хаттама кеңес кезіндегі жазылған стенограмм,
аудио немесе видеожазбалар негізінде рәсімделеді және ... ... ... ... ... ... ... анықтама,
сараптама қорытындысы, қаулы жобасы немесе шешімі, келген тізімі,
шақырған тізімі)
Бөлімшелер Қазақстан Республикасының және Банктің нормативтік құқықтық
актілеріне сәйкес ... ... ... және басқару құжаттарын
дайындауды жүзеге асырады.
Банктің нормативтік құқықтық актілерін дайындау, ресімдеу, келісу,
тіркеу, күшіне енгізу, жариялау, ... ... ... ... ... ... қол қойдырып міндетті түрде таныстыратын
Банктің жеке нормативтік құқықтық актісіне сәйкес реттеледі.Нормативтік
құқықтық актінің жобасын әзірлеген бөлімше оны ... ... ... ... ... ... жіберілген күнін алдын ала белгілей
отырып, мүдделі бөлімшелерге жібереді.
Жауапты бөлімшеге келісу парағының көшірмесін мүдделі бөлімшелердегі
келісу мерзімінің ... ... ... ... үшін ... ... Банктің не оның бөлімшелерінің алдында тұрған негізгі жедел
міндеттерді шешу үшін ... ... не оның ... ... ... өкілдігі) өз құзыреттері шегінде қабылдайтын құқықтық
акті (жұмыс ... ... ... табылады. Бұйрық банктің қызметін
қамтамасыз етуге, заң актілерінің, Қазақстан Республикасы ... ... ... мен ... ... ... ... құқықтық актілерінің талаптарын орындауға байланысты құқықтық
қатынастарды реттейді.
Өкім – Банктің Төрағасы және оның орынбасарлары, Банк бөлімшелерінің
басшылары не ... ... ... ... Банктің құқықтық актісі
(жқмыс барушінің акті) болып табылады. Өкімде бөлімшелерге немесе ... ... ... ... ... ... актілерінің
талаптарын, Банкпен жасалған шарттардың (келісімдердің, келісім-
шарттарының) және басқа міндеттемелерінің талаптарын орындау жөнінде нақты
белгіленген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға нұсқаулар болады.
Банктің лауазымды тұлғалары ... ... ... ... ... ... актілерімен, сондай-ақ Банк Төрағасы мен оның
орынбасарлары арасында міндеттерді бөлісу туралы бұйрықпен белгіленген
құзыреттер шегінде бұйрықтар мен ... ... ... (ұйымдары, өкілдігі) өздерінің лауазымдық
бұйрықтарында белгіленген құзыреттері шегінде бұйрықтар және өкімдер
шығарады.
Банктің нормативтік-құқықтық актілерін, бұйрықтарын және өкімдерін
бөлімшелер, оларда көрсетілген лауазымды ... ... ... тиіс.
Басқару құжаттарының мәтіні өзінің мазмұнына қарай Қазақстан
Республикасының және ... ... ... ... ... болуы
тиіс. Басқару құжаттарының мәтіндері қарапайым, тұжырымды және түсінуге
жеңіл тілмен жазылуы тиіс және оның ... ... ... ... сөздерді қысқартуға жол берілмейді.
Басқару құжатының мәтіні белгілеу және ... айту ... ... Белгілеу бөлігінде нұсқалатын әрекеттердің мақсаттары мен міндеттері
жазылады. Құжат шығаруға нормативтік ... акті ... ... ... ... ... ... онда белгілеу бөлігінде оның
деректемелері (құжат түрінің атауы, құжаттың күні, құжат номері, мәтіннің
тақырыбы, қажет болған жағдайда Банкке ... ... ... ... ... ... орындаушылар (бөлімшелер, лауазымды
тұлғалар, қызметкерлер), нақты іс-әрекеттер және нұсқалған іс-әрекеттердің
орындалу мерзімі көрсетіледі. Басқару құжаттарының мәтінінде олардың
қолданысқа енгізілген күні көрсетілуі ... ... ... ... ... ... құжатының толық
орындалуына бақылау жасау жүктелетін лауазымды адам ... ... ... ... тілде және орыс тілінде
(орыс тілінде жазылатын бухгалтерлік жазба және елтаңба мөрін ... ... ... ... ... ... ) ... құжаттары дұрыс жүргізумен тығыз байланысты. Сондықтан басқару
аппаратының алдында тұрған негізгі міндет құжат толтыру және құрастыру
жұмыстарын жетік білу.
Нақты ... ... ... ... (реквизитке) қойылатын
талап ескеріледі. Реквизит – кез-келген құжатқа қажет. Құжаттардың міндетті
деректемелері мыналар: ұйымның аты, құжат авторы, ұйымның ... ... ... ... коды, күні, индексі, мәтіннің бас тақырыбы, мәтін,
қолы, бұрыштама, құжаттың орындалғаны және оның іске бағытталғаны туралы
белгі.
Ұйымдық – жарлықшы құжаттар деректемелеріне ... ... ... ... Кәсіпорын эмблемасы;
3. Награда бейнесі;
4. Жалпы мемлекеттік жіктелуі бойынша бөлінген кәсіпорындар мен
ұйымдардың коды;
5. Жалпы ... ... ... ... ... ... коды;
6. Кәсіпорынның аты;
7. Құрылымдық бөлімшелердің аты;
8. Байланысу индексі, почталық және телеграфтың адресі телетайп
номері, телефон номері, банктегі есеп номері;
9. Құжат түрінің ... ... ... ... ... ... және индексіне сілтеме;
13. Құрастырылған және басып шығарылған жері;
14. Құжатқа қол жеткізуді шектеу грифі ... ... ... ... ... (гриф);
17. Қарар;
18. Текстің негізгі тақырыбы;
19. Бақылау туралы белгі;
20. Мәтін;
21. Қосымша беттің болуы ... ... ... ... ... ... Мөр;
26. Көшірменің расталғаны туралы белгі;
27. Орындаушының фамилиясы және телефон номері;
28. Құжаттың орындалғаны және іске ... ... ... ... ... ... ... белгі;
30. Келіп түскені туралы белгі.
Көптеген құжаттар үшін жоғарғыдағы деректемелер міндетті болып
саналады. Егер осы аталған деректемелердің біреуі жоқ ... онда ... деп ... ... бланктерге толтырылады. Әрбір мекеме, ұйым,
кәсіпорын бланктің көбінесе екі түрін қолданады.
Біреуі – хаттар үшін, екіншісі – ... ... ... ... ... ...... құжаттар жүйесіндегі қандай түрге
жататындығы көрсетілмейтін жалғыз ғана құжат түрі. Ал басқа қалған құжаттар
түрлерінің аттары бар – хаттама, бұйрық, акт, қаулы ... ... ... да ... болып есептеледі, оның да реквизиттері
бар (мекеменің аты, кәсіпорын, ұйым, құжат авторының адресі т.б.) қалған
құжат түрлерінде бұл деректемелер жоқ.
Бұйрықтар – ... ... ... ... ... реттеліп басқарылып отырады. Бұйрық беру құқығына, әдетте, бірінші
басшы – несиені реттеуші әкімшілік басшысы ие. Кәсіпорын директоры мен ...... ... ... ... ... ... алқалық органдары шешім қабылдау барысын қағазға түсіріп
белгілейтін хаттаманың бір бөлігі болып табылатын шешімдер шығара алады.
Мазмұны жағынан бұйрықтар екі түрге бөлінеді: ... ... ... жеке ... ... бұйрықтар.
Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар өндірістері, жоспарлау, есеп беру,
қаржыландыру, несие алу-беру, ... ... мен ... ... ұсыну,
ұйымдастыру мәселелері бойынша басқару жөніндегі шешімдерді белгілейді.
Олар сондай-ақ, жоғары органдардың ... ... ... ... ... мен бақылауды және оған жауаптыларды анықтау керек болғанда
шығарылады.
Бұйрық нормативті және жекелік болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... бастап, барлық қызметкерлерге
қатысты, сондықтан ол нормативті болады. Ал өтемақы төлеу төлеу туралы
бұйрық жеке адамдарға қатысты болғандықтан ... ... ... кәсіпорын мамандары тарапынан әзірленеді де,
орынбасарлармен, қызмет бабы бойынша бастықтармен, заңгермен, бас
бухгалтермен (қаржы жөніндегі), кадрлар бөлімі бастығымен келісіп, директор
қол ... ... беру ... ... оның заңды күші жойылып, кері
қайтарылады. Бұйрық жобасына оның қажеттігін, заңдылығын ... қоса ... егер оның ... өзге ... ... қол ... бастап күшіне енеді. Қол қою құқығына мекеме басшылары, олардың
бірінші ... ... ... жоғары және басшының
тапсыруымен кейбір құзырлы адамдар ие бола алады.
Егер мәтінде бұйрықтың аяқталу мерзімі көрсетілмесе, оның күші тұрақты
болады. Оның ... ... ... жаңа ... шығарып қана жоя алады,
немесе жоғары құзырлы орган, немесе сот жояды.
Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар кәсіпорынның бланкісіне толтырылады
және мынадай деректерден тұрады: ... ... ... түрінің атауы
(бұйрық), мерзімі, индексі (нөмірі), мәтін тақырыбы ... ... ... т.б.), бақылау туралы белгі, мәтін, қойылған қол,
бұрыштама, құжаттың орындалғаны туралы, мәліметтердің магнит таспасына
аударылғаны ... ... ... екі ... ... белгілеуші және жарлық.
Белгілеуші бөлікте тиісті істердің мақсат-міндеттері, бұйрық шығарудың
себептері баяндалады, не бұйрық шығаруға негіз болған құжатқа сілтеме
жасалады.
Жарлық бөлігі жеке жолға ... ... ... сөзден басталады.
Мәтіннің бұл бөлімінде орындалатын істер, оған жауапты адамдардың аты-жөні,
лауазымы, іске асыру мерзімі көрсетіледі. Ол араб санымен ... ... ... Әр ... үшінші жақ бұйрық рай ырықсыз етіс
тұлғасындағы етістіктер (тапсырылсын, жариялансын т.б.) және бұйрық
орындаушыны (лауазымды адамды немесе бөлімшені) көрсетуден басталады.
Орындауға жауаптылықты: ... ... ... ... ... деп көрсетіледі.
Жекелеген тапсырмалар бұйрыққа қосымша ретінде берілуі мүмкін және
бұйрық мәтінінде оларға ... ... тиіс ... ... ... бірнешеу болса, олардың әрқайсысы нөмірленеді.
Бұйрық пен қосымшалардың беттері бірыңғай құжат түрінде нөмірленеді.
Іс жүзінде ... ... ... да бір ... үзінді нұсқасы
ретінде бұйрықтар көшірме даярлау қажеттігі туындап жатады.
Бұйрықтан көшірмеде жарлыққа дейінгі барлық деректер сақталады, ... ... тек ... сол ... ... ... алынады. Көшірме
де үзінді нұсқа сияқты куәландырылады.
Нұсқау- ақпараттық-әдістемелік немесе ұйымдастырушылық сипатқа ие
құжат. Нұсқаулар бұйрық, нұсқау, ... ... ... ... қол қою құқығына бірінші басшы, бас мамандар ие.
Нұсқаудың мәтіні бұйрықтағыдай белгілеуші және ... ... ... ... мақсатымен», «соған сәйкес», «мақсатында»
деген сөздерден басталады. Жарлық бөлігі бұйрықтағыдай құрылады.
Жарлық – ... шығу ... ... ... ... ... директер орынбасарлары, өз өкілеттіліктері шегінде құрылымдық бөлімше
басшылары қол қояды. Жарлықтың мәтіні ... ... ... ... ... ... ... жағынан дұрыс болуына ғана емес,
мазмұны жағынан толық, анық, дәл болуна да ... ... ... ... ... ... ... жіберіледі:
• Құжатты шығаруға себеп болған дәлелдерді талдаудың ... ... ... ... ақтау орын алады;
• Жарлық құжаты бір мезгілде бірнеше адамға немесе бірнеше
бөлімшелерге қатысты болып келеді де, кімге ... ... ... Құжат не шамадан тыс нақты болып келеді де, ... ... ... ... не ... орындаудың оған бұрыннан
жақсы таныс жолдары мен әдіс-тәсілдерін көрсетеді;
• Құжатта оны орындауға жауапты адамдар аталмайды, мерзімі
көрсетілмейді;
• Құжатта «деңгейін көтеру ... ... ... «төмендету
қажет» т.б. осындай жалпылама нұсқаулар болады. Нақты кімге
арналғаны, ... ... ... мұндай
нұсқаулардың орындалуын тексеру қиын болады. Мұндай «жалпылама
басшылық» - жаман әдет, мәнсіз-мағынасыз іс.
Басқарудың жетілмеген шешімдері – ... ... ... ... ... Мұндай құқықтық актілерді алқалық басқару
органдары қабылдайды. Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... заң ... ... ... ... ... органдары мынадай
жарлық құжаттар шығарады: Министрлер Кәбинеті – қаулылар; Премьер-Министр
және оның орынбасарлары – жарлықтар; министрліктер – ... алқа ... ... мен ...... ... кооперративтік ұйымдар – шешімдер; қоғамдақ ұйымдар
– қаулылар, жарлықтар.
Үлгісі ... әр ... ... шығаруға өкілетті органдардың
бірлескен жарлық құжаттары «бірлескен шешім» түрінде шығарылады және ол
шешім бұл құжатты қабылдаған ұйымдардың әрқайсысы үшін құқықтық ... ... ... ... және ... ... ... жиналыстарда, мәжілістерде қабылданған шешімдер хаттамаларда
белгіленіп отырады.
Хаттамалар мәжіліс барысының жазбасы, стенограммалар, мәжілісті
өктізуге дайындалған дыбыстық жазбалар мен материалдар, шешім ... ... ... ... ... жазылса, стенограмма мәтіні ашылып,
куәландырылады да, хаттамаман бірге сақталады. Кино - , фото -, бейне ...... ... ... ... ... ерекше ережелері
бар.
Хаттама – жиналыстарда, кеңестерде, конференцияларда және алқалық
органдардың мәжілістерінде мәселені талқылау мен шешім қабылдаудың барысы
туралы мәлімет беретін ... ... мен ... ... ... ... конспект түрінде және сөйлеген сөздердің мазмұны жазылмаған
ықшамды түрде болып келуі мүмкін.
Қысқа хаттамаларда күн ... ... ... ... ... және ... ... көрсетіледі. Сөйлеген
сөздерінің толық мәтіні келтірілмейді. Толық хаттамаларды сөйлеген
сөздердің барлығы көрсетіледі.
Хаттаманың толықтық дәрежесін жиналыстың өзі айқындайды. Бұл жағдайды
құжаттың заңдылық ... ... ету ... ... заңдылық
жарамдылығы барлық қажетті деректермен олардың дұрсы толтырылуымен және
хаттамадағы мәліметтердің шындыққа ... ... ... ... ... көрсетілуі маңызды, ол қабылданған
шешімнің жеткілікті дауыспен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... мәжілістің өткен күні;
• индексі;
• мәжіліс өткен орын;
• бекіту грифі;
• тақырыбы;
• мәтін.
Мәтіннің кіріспе бөлігінде қатысушылардың құрамы, күн ... ... ... мәселе, сөйлеген сөздер және қабылданған қаулы
көрсетіледі. Құжаттың соңында төраға мен хатшының қолы қойылады. Осындай
үлгі бойынша басқарудың алқалық органдарының ... ... ... ... Кредит» банкісінің басқару құжаттарының орындалуы.
Басқару құжаттарын «Центр Кредит» банкісінің бөлімшелері «Центр
Кредит» банкісіне жүктелген міндеттер мен ... шешу ... ... ... ... өз ... әзірлейді. Басқару
құжатының жобасын әзірлеу бір немесе бірнеше бөлімшелерге немесе жекелеген
мамандарға тапсырылады.Күрделі және ... ... ... жобаларын
әзірлеу үшін жұмыс топтары құрылады, білікті мамандар тартылады.
Басқару құжатының жобасының әзірлеу кезінде оны шығарудың мақсаты және
онда көрсетілуі тиіс ... ... ... ақпарат жиналады.
Жауапты бөлімше қажетті материалдарды зерттеген соң басқару құжатының
жобасын жасайды.
«Центр Кредит» банкісінің басқару құжаты жобасының әзірленген мәтіні
ресімдеуге қойылатын ... ... ... отырып, түзетуге жол
бермей, нақты түрде, қажетті деректемелері ... ... ... ... ... ... ... түрінің атауы, құжат
жасалған жер, деректемелерге арналған орын (құжат жасалған күні, құжат
нөмірі бар) арнайы бланкілерде басылуы тиіс.
Басқару құжатын мүдделі бөлімшелермен келісу ... ... ... баға беру ... жүзеге асыру, оның негізділігін, мақсатқа сай
екендігін және уақытта сәйкестігін, ... ... және ... ... ... ... актілеріне сәйкес болуын жүзеге
асыруды көздейді.Орындау үшін шығыстарға немесе немесе ... ... ... құжаттардың жобалары міндетті түрде бюджетті
жоспарлау және бақылау бөімшесімен келіседі. Жаупты бөлімше ... ... ... ... ... ... осы ... Республикасының және «Центр Кредит» банкісінің нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкестігін тексеретін заң бөлімшесімен келісуге
ұсынады.
Мүдделі бөлімшелер және заң бөлімшесі басқару құжатының ... ... ... ... ... ... ... Басқару құжатының жобасымен
келіспеген жағдайда аталған бөлімшелер өз ескерпелері мен ұсыныстарын
жауапты ... ... ал ... мен ... ... ... қол ... тиісті. Жауапты бөлімше басқару құжатының жобасын қарау
мерзімі ... ... ... және заң бөлімшелерімен келісу бойынша
әзірлеу мерзімін тездету мақсатында жобаны жұмыс тәртібімен пысықтауына
болады.
Жаупты бөімше басқару құжатының жобасы бойынша ... ... ... мен ұсыныстарды алғаннан кейін 5(бес) жұмыс аспайтын
мерзімді жобаны пысықтайды және оны екінші рет ... ... ... және заң ... ... рет ... ... 5(бес) жұмыс
күнінен аспауы тиіс.
Басқару құжаттары жобаларының бірінші данасына жауапты, мүдделі, заң
бөлімшелерінің басшылары және ... ... банк ... ... жетекшілік ететін орынбасары не оның орнындағы адамдар қол қояды.
Басқару құжатында көрсетілген орындау мерзімі нақты және болжанатын
жұмыс көлеміне сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... ... орындаушылардың
қолына тиетін уақытын ескерген жөн.
Орындау мерзімі қажет болған жағдайда әр тапсырма үшін жеке-жеке
белгіленеді, бірақ барлық басқару құжаттары үшін ортақ ... ... ... ... ... ... мәтіннің тиімті тармақтарында
берілген тиісті қосышалар болуы мүмкін.
Қажет болған жағдайда басқару құжаттарының қосымшаларына сондай-ақ
басқару құжаттары да Төраға немесе оның орыбасарлары қол ... ... ... ... қол қол қоятын басқару құжаттарының
қосымшаларына жауапты және мүдделі бөлімшелердің басшылары және жауапты әрі
мүдделі бөлімшелердің ... және ... ... ... ... ... не оның орнындағы адамдар бұрыштама қоюы тиіс.
«Центр Кредит» банк Төрағасының орынбасары қол қоятын басқару
құжаттарының қосымшаларына жауапты және ... ... ... ... ... ... бұрыштама қоюы тиіс.
Ұсынылған басқару құжаттарының жобалары бойынша ескертулер болған
жағдай «Центр Кредит» ... ... ... ... не ... ... оны ... бөлімшеге пысықтауға қайтарып береді.
Жауапты бөлімше басқару құжатының жобасын ескертулерді ескере отырып
пысықтап, мүдделі және заң ... ... рет ... ... ... ... басшылығына ұсынады.
«Центр Кредит» банкісінің басқару құжаттары құжаттың өзіне басқаша
мерзім көзделмеген болса, осы құжаттар тіркелген күннен бастап күшіне
енеді.
«Центр ... банк ... ... түпнұсқаларын «Центр
Кредит» банк органдарының шешімдерін ресімдеуге жауапты қызметкерлер
тіркейді және екі жыл бойы сақтайды (кейін ... ... ... ... ... ... ... банктің негізгі қызмет мәселелері бойынша «Центр
Кредит» банктің Төрағасы немесе оның орынбасарлары қол қойған бұйрықтар мен
өкімдердің түпнұсқаларын уәкілетті бөлімше тіркейді және екі жыл ... ... ... тәртіппен «Центр Кредит» банктің архивіне
беріледі).
Кадр мәселелері бойынша (қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және ... ... ... ақы ... ... ... жұмысқа тарту және
басқалары), сондай-ақ қызметкерлерді іссапарға, оқытуға және біліктілігін
арттыруға ... ... ... және ... ... ... көрсету
мәселелері бойынша бұйрықтардың түпнұсқаларын қызметкерлермен жұмыс жүргізу
бөлімшесі дайындайды, тіркейді және екі жыл бойына сақтайды (кейін
белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... бөлімше және аударма бөлішесі құжаттардың электронды
көшірмелерін «Центр Кредит» банк органдарының шешімдерін ресімдеуге жауапты
қызметкерге және ... ... ... ... беретін бөлімшелерге
беруі тиіс.
Нормативтік құқықтық актілерді, басқару құжаттарын «Центр Кредит» банк
бөлімшелерінде сақтау, оларды «Центр Кредит» банктің архивіне ... ... ... ... оның ... ... мерзімі
өткеннен кейін жою «Центр Кредит» банктің нормативтік құқықтық актілерінде
және осы Нұсқаулықта белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Жауапты ... ... ... ... (қол ... ... адамының қолымен және уәкілетті бөлімшенің мөрі
басылған) нормативтік құқықтық актілері және басқару құжаттарын қағаз
тасымалдауышпен және электронды құжат айналымы ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда – басқа да
заңды және жеке тұлғаларға) жібереді.
Бөлімше басшысы қабылданған ... ... ... ... ... құжаттарын алғаннан кейін оны әр қызметкерге танысу парағына
қол қойғыза отырып, барлық мүдделі бөлімшелердің зерттеп қарауын
ұйымдастырады. Бөлімшелерге ... ... ... ... ... номативтік құқықтық актілерді және басқару құжаттарын
зерттейді.
Жауапты бөлімше нормативтік құқықтық актілерге және басқару
құжаттарына қол қойылған соң олардың көшірмелерін мүдделі бөлімшелерге
электронды құжат ... ... ... ... ... Басқару
құжаттарының түпнұсқалары (кадр мәселесі бойынша басқару құжаттарынан
басқасы) уәкілетті бөлімшеге жіберіледі.
«Центр Кредит» банктің ... ... ... ... құқықтық актілердің (бақару құжаттарының) көшірмелері «Ценр
Кредит» банк басшылығының қолынсыз және ... ... банк ... ... ... ... (уәкілетті бөлімшенің
қызметкерінің) қолымен алдын ала расталуы тиіс және оған ... мөрі ... ... ... жүргізу бөлімшесінің құзыретіне кіретін басқару
құжаттарының көшірмелеріне қызметкерлермен жұмыс ... ... қолы ... және ... расталады.
2.1. «Центр Кредит» банкісінің құрылымдық сипаттамасы.
Акционерлік қоғам «Банк Центр Кредит» 19 қыркүйек 1988 ... ... ... ... ... ... банктардың ішіндегі
ең бірінші болып табылады.
Банк республика бойынша ... кең ... ... бар, ... ... ... мен бөлімдерде заңды және жеке тұлғаларға қызмет етеді.
Бейсенов Сымағұл Бейсенович Талдықорған қаласындағы филиалдың бірінші
директоры ... ... бері ... ... ... ... Луиза
Гельмутовна жұмыс жасайды.
Қазіргі таңда филиалда 58 қызметкер жұмыс жасайды, олар ... ... 35% ... ... ... ... жоспарлармен,
банк филиалымен бәсекеде басқа банктің бес филиалдары бар.
Банктің корреспонденттік жүйесі 40 шетел банкімен байланысады, бұл
сіздердің ... ... ... есеп ... жүзеге асыруына
мүмкіндігі бар.
Жеке тұлғаларға қызмет жасау және заңды тұлғалардың түскен ақшасын
жинау сенбі күндері жүзеге асырылады.
Филиалдың құрылымы.
ААҚ «Банк Цент ... ... ... ... ... болады:
|Фронт офис |
|Бэк офис |
|Басқарушы | ... ... ... ... | ... | ... | |Қызмет
Көрсету | |Шаруашылық бөлімі | |
Операция залы | |ЕБРР | |Бөлшектеу несиелеу ... | ... ... ... ... ... | ... бөлімі | |Заңды тұлғаларға қызмет көрсету бөлімі | |Пластик
карточкалар бөлімі | |Тіркеу бөлімі мен бірлесу операциясы | ... ... ... ... банк ... ... ... мақсатында ұйымдастыру құрылымы Фронт-офис және Бэк-
офиске бөлінеді.
Қабылданған құрылымның негізгі ... ... ... ... ... конкуренцияда;
-жүйелі, универсалды, нақты құрылымды жасау;
-қызмет көрсету сапсын қамтамасыз ету;
-админстративтік шығынды төмендету;
-қызметшілерге талаптың жоғары болуы;
-операциялардың ... ... ... фукционалдық міндеттерінің белгіленуі және нақты анықталуы;
-клиеттердің есепшотының сегментациясы;
-құрылымның унификациялау есесінде, ... ... ... ... ... офистар арасында басты офис пен филиалдар арасында коммуникативтік
қарым-қатынасты жеңілдетуі.
Фронт-офис
Бұл бөлімше тікелей клиенттермен ... ... ... ең негізгісі – бұл барлық банк өнімдері мен қызметтерін, сатуы,
клиентке жоғары дәрежеде қызмет көрсетуі.
Фронт-офистің сапасы мен жұмысының нақтылығынан барлық банк ... ... ... ... ... ... персоналдық міндеттері:
-есептесу-касса қызмет көрсету бөлімі;
-валюталық және айырбастау операциялары;
-депозиттік операциялар;
-несиелеуге құжаттар ... ... ... сату және ... клиенттерін тарту және сақтап қалу;
-клиенттерді қаржылау сұрақтары бойынша ... ... ... жаңа ... таныстыру;
-клиенттерге қызмен көрсету;
-кезекке басшылық ету, құпия сақтау;
-клиенттердің мәселелері және наразылықтарымен жұмыс.
Негізгі бөлімдері
-операциялық бөлім;
-депозиттік бөлім;
-бөлшек несиелеу бөлімі;
-есептеу касса қызметі;
-қарым-қатынас ... ... банк ... ... ... ... ... келесі
бақылау түрі болады. Клиенттердің төлемақы операцияларының алғашқыларын
Фронт-офис қызметкерлері орындайды, келесі бақылауды Бэк-офис ... ... ... ... ... – филиал ішіндегі
операцияларының өңдеу және клиенттердің барлық есепшоттарымен келісімдерді
бақылау.
Бэк-офис қызметкерлерінің функциялары:
-ішкі филалдың операциларын өңдеу;
-операциялардың дұрыс өтуін ... ... ... ... ... бақылау;
-клиенттердің есепшоты бойынша операция жұмысын бақылау.
Негізгі бөлімдері:
-тіркеу және операцияны жалғастыру бөлімі;
-ақпарат техника бөлімі;
-заңды тұлғаларды несиелеу;
-шаруалық бөлімі.
Банк дамуының негізгі даталары.
Қыркүйек 1988 жылы ... ... ... банк ...... банкілерінің ішіндегі ең біріншісі.
Тамыз 1991 жылы Банк Қазақ Акционерлік Центрбанк болып қайта
тіркелген.
Қараша 1996 жылы – ААҚ «Банк Центр Кредит» ... ... ... 1997 жылы – ... және Бэк » офис ... жаңа ... жүйесі енгізілді 2004 жылы – ААҚ «Банк Центр Кредит»
2.2. ... ... » ... ... жүргізуді ұйымдастыру.
«Центр Кредит» банкісінің іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулық
банктің бөлімшелері, филиалдары, өкілдігі және ұйымдары үшін міндетті қағаз
жазбадағы ақпарат ... ... ... ... ... ... ресми құжаттарды жасауға және олармен жұмысты ұйымдастыруға
қойылатын жалпы талаптарды белгілейді.
Осы Нұсқаулық:
1) құпия емес ... ... ... ... ... ... және ... олардың орындалуына бақылау;
2) қатаң есептегі қызметтік бланкілерді есепке алу, ... ... ... ... ... ... және өзге де ... тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге аудару;
4) Банктің қызметкерлерібасқа жұмысқа ауысқанда немесе жұмыстан
босағанда іс қағаздарын, ... ... іс ... ... ... ... іс ... құжаттарды және іс қағаздарын архипке дайындау, құжаттармен
жұмысты архивте сақтау;
6) бағыттың бөлімшелерінде электрондық құжат айналымының шағын жүйесін
қолдану.
«Цнетр Кредит» банкісінің ... іс ... ... және оның ... ... ... ... орындау және
сақтау, сондай-ақ электрондық құжат айналымының шағын жүйесін тиімді
пайдалану жауапкершілігі банк бөлімшелері басшыларына жүктеледі.
Бөлімшелердің басшылары хат ... ... үшін ... ... ... ... ... қызметтік бланкілер мен қағазды дұрыс
және тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге міндетті. Бөлімшелердің
қызметкерлері Нұсқаулық талаптарының ... ... ... ... ... жауап береді. Қызметкерлер олардың жоғалғаны
туралы бөлімшенің басшысына және уәкілетті бөлімшеге тез арада мәләмдейді.
Бөлімшенің қызметкерлері электрондық құжат айналымының шағын жүйесінің
пайдаланушылар ретінде ... ... ... жөніндегі техникалық
нұсқаулықтардың талаптарын сақтауы міндетті.
«Центр Кредит» банкісінде іс қағаздарын жүргізу тілдер туралы заңдарға
сәйкес ... және орыс ... ... ... ... ... түрде шешуге болатын және бөлімшелердің олар жөнінде
келіспеушіліктері жоқ мәселелер бойынша хат ... жөн. ... ... ... хат ... ... ... орыс тілінде, шетелдік
корреспонденттермен – мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде ... қай ... ... ... сол ... ... Егер бұл ... мүмкін болмаса, жауап мемлекеттік немесе орыс тілінде беріледі.
Мемлекеттік билік, басқару және сот-құқық органдарымен, заңды және жеке
тұлғалармен, ... банк ... ... хат жазысу қандай да
бір бөлімшеге мәселенің қызметтік қатыстылығының принципі бойынша
жүргізіледі.
Бөлімшелердің іс ... ... ... қызметкері бөлімшенің
барлық қызметкерлеріне қол қойғыза отырып, Нұсқаулықтың талаптарымен
таныстыруы міндетті. Құпия құжаттармен жұмыс тәртібі Қазақстан
Республикасының заңарында, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... және
банктің нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады. Шектеулі түрде
таратылатын мәліметтер мен құпия ақпараттар құжаттармен жұмыс тәртібі
банктің ... ... ... ... айқындалады.
Нұсқаулықта пайдаланатын негізгі ұғымдар:
1) электрондық құжат айналымының шағын жүйесін басқарушы-
электрондық құжат айналымының шағын жүйесінің жұмыс істеуіе
қамтамасыз етуіге жауапты ақпарат ... ... ...... қол қою бойынша электрондық
құжаттың авторын анықтау рәсімі;
3) виза қою – лауазымды адамның құжаттың мазмұнымен ... ... ... қол қоб ... бұл ... ... ... қойылады;
4) ішкі корреспонденция – «Центр Кредит» бөлімшелері ... ... хат ... құжат – материал жазбасында белгіленген ақпарат, оны
бірегейлендіруге ... ... ... ... құжат айналымы – құжаттардың жасалған кезден немесе келіп
түскен кезден бастап орындалуы немесе жәнелтуі ... ... ... - ... ... жеке ... белгісін
беру;
8) индекстеу – негізгі деректемелер бойынша ақпаратты ретке
келтіру процесі;
9) хат-хабарлар – «Центр Кредит» бөлімшелері мен ... және ... ... хат ... ... болып табылатын және
міндетті деректемелер: хат жазушы, құжаттың күні, құжаттың
тіркеу номері, құжаттың мәтіні, қолы болатын құжат. Есеп
айырысу – ... ... және ... есеп ... ... ... ... тасымалдағыштары – компьютерлік ақпаратты электрондық
–есептеу техникасынан тыс сақтауға ... ... ... дискілер, дискеттер, магнитті таспалар
және басқа материалдық тасымалдағыштар;
11) іс қағаздарының ...... ... ... іс
жүзінде сақталу мерзімі көрсетіліп жасалған іс қағаздары
тақырыбының бір жүйеге келтірілген тізбегі;
12) «Центр Кредит» банктің органдары – ... ... ... ... жауапты бөлімше – құқықтық актіні, өкімдік құжатты дайындауға,
банк басылығының және органдарының құжаттарын және тапсырмасын
орындауға жауапты «Центр Кредит» банк бөлімшесі;
14) пароль – ... ... ... ... ... ресурстарына кіруіне және электрондық хабарларға қол
қоюына мүмкіндік беретін ...... ... ... қол қою – ... лауазымды адамның немесе құжат
авторының өзі қойған қолын тізу рәсімі;
16) аударма бөлімшесі – ... ... іс ... ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесін пайдаланушы –
электрондық құжат айналымының шағын жүйесіне кіруге ... ... ... банк ... ... «Центр Кредит» банктің өкімдік құжаты – бұйрық; өкім;
19) құжат деректемесі – құжатты ресімдеу ... ...... бір ... ... құжаттарды жіктеудің
қосымша белгілері;
21) сертифика – нақты пайдаланушының электронды – ... ... ... ... құжат;
22) электрондық құжат айналымының жүйесі – электрондық
құжаттарымен алмасу, олардың есепке алу және сақтау жүйесі;
23) ... ...... Кредит» банк бөлімшелері
жәнеІнемесе құжаттың авторы болып табылмайтын бөгде ұйымдар
құжаттың мамұнымен келісу жөнінде жүргізетін құжатты
дәйектілікпен немесе қоса салыстыра қарау рәсімі;
24) ... ... – іс ... ... кезде міндетті
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтың актілеріне,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына,
методикалық ұсынымдарына сәйкес бөлімшелерде іс қағаздарын
ұйымдастыру және орталық аппарттың бөлімшесі;
25) орталық мемлекеттің ... ... ... мен ... ... ... мемлекеттік орган;
26) электрондық сандық қол қою (электрондық қол) – жеке тұлғаның,
заңды тұлғаның өкілетті өкілінің ... ... ... қойған қолының ұқсас нұсқасы. Электрондық қол электронды
құжаттың дұрыстығын растайды;
27) электрондық бланкілер, шаблондар, ... ... ... ресімдеудің корпоративтік стандартын жүзеге
асыратын электрондық нысандар;
28) электрондық архив – кіру уақытын тиімді ету үшін, іздеу
мүмкіндігін кеңейту ... ... ... ... ... ... ... көптеп кіру үшін, қызметкерлерге,
материалға және үй-жайларға жұмсалатын шығынды азайту үшін,
тасымалдағыштардың сенімділігін, кіруді ... ... ... ... ... ... ... құжат – белгіленген форматқа сәйкес келетін,
электрондық қол қойылған және оның мазмұнын біржақты ... ... ... ... жасауға электрондық хабар;
30) «bmp», «gif», «tiff», «vsd» - графикалық нысанның кеңейтілген
файлдарының ... «Times New Roman» - ... ... үлгілері. Сондай-ақ
Нұсқаулықта «Іс қағаздардың жүргізу және архив ісі. ... ... ... ... СТ ... Республикасының мемлекеттік стандарты белгілеген
терминдер падаланылды.
2.3. «Центр Кредит » бансінде жүргізілетін операциялар және құжаттарының
орындалу ... ... ... және банк ... ... 30 бабына сәйкес банк қызтеттерінің қатарына төменгі операциялар
кіреді:
- Заңды және жеке тұлғалардан депозиттер қабылдау;
- ... және ... ... ... ... ... корреспонденттік шот ашып, оларды жүргізу;
- Кассалық операциялар жүргізу: банкноттар мен монеттерді қабылдау,
қайта санау, айырбастау, ауыстыру, сұрыптау, буу-түю, және ... Ақша ... ... және жеке ... ... ақша аудару;
- Есептеу операциялары: Заңды және жеке тұлғалардың ... және ... ... ... және жеке ... ... ... банктер-
корреспонденттердің, талаптарымен олардың банктегі шоттары арқылы
есеп айырысу;
- Сенімгершілік (трасталық) операциялар: сенімгердің ... ... ... ... есеп ... ... жинау, салыстыру, сұрыптау,
төлемдерді қуаттау, өзара талаптары есепке алу және клирингіге
қатынасушылардың таза жайғасымын анықтау;
- Сейфтік операциялар: клиенттердің ... ... ... да құндылықтарын сақтау, сейфтерді, шкафтарды және үй-
жайларды жалға беру;
- Ломбарттық операциялар: жылдам өтімді құнды қағаздар мен ... ... ... ... ... несие беру;
- Банкноттар мен монеттерді, басқа да құндылықтарды кассіге жинау
және салып жіберу;
- Басқа елдердің валюталарына ақша айырбастау бекеттерін ұйымдастыру;
Банктер ... ... ... ... ... қағазы (лицензиясы) негіздемесінде жүргізеді. Жоғарыда аталған
операциялардан басқа, екінші дәрежелі банктер, Қазақстан
Республикасының банкісінің арнаулы рұқсат ... ... ... ... алады:
- депозиттік сертификаттар шығару;
- кепілдеме операциялары: кепілгерлік беру, ... ... ... ... орындалатын кепілдіктер мен міндеттемелер
беру;
- мүліктерді жалдауға беру. Бұл жағдайда жалдауға берушінің, жалдауға
берген мүлкіне меншіктік құқы, шартта көрсетілген мерзім біткенше
сақталады.
- ... ... ... ... ... ... басқа).
- Факторингілік операциялар: тауарды (жұмысты, қызметті) сатып
алушыдан, төленбей қалу қаупін өзіне қабылдап, төлем талаптарын
сатып ... ... ... тауардарды (жұмысты, қызметті) сатып
алушылардан қарыздық міндеттемелерін (вексель) сатып алу;
Осы аталған операциялар «Қазақстандағы банктер және банк қызметтері
туралы» заңның 30 бабының ... ... ... ... ... ... «банкілік қызметтер» деген ұғыммен араласып
кеткен және кейбіреулері «банкілік операциясы» деген дәстүрлі түсінікке
сәйкес келмейді.
Әдетте, банк операциясынын жүргізгенде, ақшалай қаражаттың ... ... ... ... ... ... ... алған
сомасы оның есеп шотына түседі. Бұл жағдайда ... ... ... ... операциясы да жүргізіледі – сатып алушы, несиенің ... ... ... мен ... ... үшін (болмаса орындалған жұмыс пен
көрсетілген қызмет үшін) есеп айырысады. Ақшалай қаражат бір ... ... ... ... ... ақшамен операция жүргізгенде
нақты ақша, банкінің кассасынан шаруашылық жүргізуші субъектінің кассасына
ауысады және ... ... ... ... ... ... аудару операциясында да ақшалай қаражаттың қозғалысы туып, ... ... ... ... ... ... ... жәрежелі банктердің барлық
операцияларын үш негізгі топқа бөлуге болады:
- Пассивтік операциялар (қаржы жұмылдыру);
- Активтік операциялар (қаржыны орналастыру);
- Активтік-пасситік операциялар (делдалдық және ... да ... ... Бұл ... басқы мақсаты, банктің
ресурстарын қалыптастыру және оны ұлғайту. Сондықтан, бұл операциялардың
банктің өзінің, несиелік мекеме ретінде жұмыс жасауы үшін төтенше маңызы
бар. ... ... ... ... жатады:
- Заңды және жеке тұлғалардың есеп, немесе ағым ... ... ... ... ... ... банктерден қарыз алу (банкаралық несие);
- Заңды және жеке тұлғалардың қаржыларын, мерзімді салымға жұмылдыру;
- Құнды қағаздарды шығарып, оларды орналастыру;
- Орталық ... ... ... алу ... ... Бұл ... ... банктер өз
қарамағындағы ресурстарды пайда табу үшін және де өздерінің өтемпаздығын
қолдауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... әр ... қажеттерін
қанағаттандыру үшін, қысқа, орта, ұзақ мерзімді несие беру;
- Халыққа тұтынулық несие беру (үй құрлысын жүргізу, пәтер, үй ... да ... ... ... ... ... Құнды қағаздар сатып алуға несие беру;
- Лизингілік операцияларға несие беру;
- ... ... ... ... ... ... несие беру (банкаралық несие).
Банкінің активтік операциялары экономикалық мазмұнына қарай
төмендегідей болып бөлінеді:
- несиелеу операциялары – ... есеп ... ... ... ... ... қорлық операциялары;
- кепілді операциялары.
Несиелеу операциялары – қарызгерге қайтарымдылық, мерзімділік және
ақылық негізінде қаржы беру операциялары. Вексельдерді сатып алу (есептеу)
немесе ... ... ... ... ... операциялары
да есеп (есеп-несие) операциясының қатарына кіреді;
Есеп айырысу операциялары – қаржыны клиенттің есеп ... ... оны ... ... оның ... ... корнтрагенттерінің
алдындағы міндеттемелерін өтеумен байланысты операциялар;
Бос қаржыны депозитке жұмылдырумен қатар ... және есеп ... ... өте маңызды операциялары болып табылады.
Кассалық операциялар – қолма-қол ақша беру немесе оларды қабылдаумен
байланысты операциялар. Кеңейтіп ... бұл ... ... қаржыларды қалыптастыру, орналастыру және пайдаланумен
байланысты операциялар деуге болады;
Инвестициялық, қорлық операциялары – банктің күрделі қаржысын ... салу және ... ... ... ... ... үшін
жарнаға салумен байланысты операциялар. Бұл жерде ескеретін нәрсе
«Қазақстандағы банктер және банк ... ... ... 8 ... ... банктерге пайда табу үшін, басқа шаруашылықтардың негізгі
капиталына жарна салуға болмайды;
Кепілді операциялар – Кепілдеме (кепілгерлік) беру, белгіленген жағдай
болғанда, клиеттің ... ... ... өтеу операциялары;
Сонымен қатар, банкінің активтік операциялары: қауіптілік дәрежесіне
қарай- қауіпті және қауіпті- бейтарап ... ... ... қарай: бірінші және екінші; пайдалық дәредесіне қарай: пайда
келтіруші және пайда келтірмеуші операциялар болып та бөлінеді.
Активтік – Пассивтік операциялар:
- Банкіге ... ... ... ... ... ... ... ақша аудару, сауда- комиссиялық
сенімділік);
- Белгілі ақыға, клиенттің тапсырмасымен орындалатын делдалдық
операциялар;
- Ішкі және ... есеп ... ... есеп ... Сенімгерлік қызметтері (клиеттің тапсырмасымен құнды қағаздарды,
басқа елдердің валюталарын, асыл металдары алып сату);
- Бухгалтерлік және ... ... ... ... ... ... деп ... басшылығының атына Банкке келіп түскен, орындау мен
жауап әзірлеуді талап ететін құжаттарды, сондай-ақ ішкі басқару ... Банк ... ... ... бақылауын уәкілетті бөлімше
жүзеге асырады.
Уәкілетті бөлімше құжатты бақылауға қоюды, бақыланатын құжаттардың
картотекасын қалыптастыруды, құжатты орындалған себепті немесе ... ... ... жүзеге асырады.
Құжаттардың орындалуын бақылайтын уәкілетті бөлімше электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде тіркелген, Банктің басшылығына жіберілген хат-
хабарларды күн ... ... ... ... ... басшылықтың оған
жазған бұрыштамасына қарай отырып, уәкілетті бөлімше құжатты бақылауға
алады, электронды ... ... ... ... ... жауапты бөлімшеге
тиісті хабар жібереді, құжаттың қабылдау-тіркеу карточкасының (Нұсқаулықтың
2-қосымшасы) екі данасын ... ... бір ... ... ... ... ... тіркейді.
Бақылау картотекасы құжаттардың орындалу мерзімі бойынша
жүйелендіріледі және секцияларға (орындалатын, белгіленген мерзімде
орындалған, кешіктіріліп орындалған) бөлінеді.
Уәкілетті бөлімше ... ... ... ... ... нәтижелері мен орындау мерзімінің барлық өзгерістері құжатты тіркеу-
бақылау карточкасында белгіленеді.
Уәкілетті бөлімшенің қызметкері құжаттың бақылауға алынуы, орындау
мерзімі, оны ... алу ... ... мәліметтерді электронды құжат
айналымының шағын жүйесіне енгізіп отырады.
Уәкілетті бөлімше мерзімі ұзартылған ... ... ... ... ... ... дейін де (орындалуын алдын-ала
бақылау) және аяқталғаннан кейін де (орындалуын соңғы бақылау) бақылайды.
Орындалған құжат бойынша тіркеу – ... ... ... ... ... ... екі жыл бойы ... бөлімше ай сайын Банктің орталық аппататындағы бақылау
құжаттарының орындалу барысы туралы Банк басшылығына және бөлімшелеріне
мәлімет беріп отырады, ал ... ... ... ... ұйымдарында іс қағаздарын жүргізудің жай-күйіне өткізілген
тексерулерге талдауды қоса алғанда, Банк ... ... ... ... ... ... Банктегі орындаушылық тәртіптің
жағдайы туралы ақпарат беріп отырады.
Банк органдарының қаулыларының, олардың хаттамалық ... ... ... ... ... Банк ... қызметін
қамтамасыз етуге жауапты бөлімше орындауды бақылаудың белгіленген тәртібі
бойынша жүзеге асырады.
Банк органдары қаулыларының, олардың ... ... Банк ... шешімдерін ресімдеуге жауапты қызметкерлер
бақылайды.
Банк органдарының қаулыларын тіркеуді, орындалу мерзімін көрсете
отырып, ... ... ... ... ... ... мекен-
жайы Банк органдарының тапсырмаларына қоса хабар дайындауды Банк
органдарының шешімдерін ... ... ... ... ... ... ... жүктеу туралы тапсырмасын Банк басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жеткізеді.
Банк басшылығыныңқабылдау бөлмелеріндегі қызметкерлер бақылауы
Банктің бөлімшеге ... ... ... ... Банк ... ... ... бақылауды жүзеге асыруға және оны Банк
органдары тапсырмаларының орындалу барысы туралы үнемі хабардар етуге
міндетті.
Банктің ... ... ... ... ... туралы
есепті Банк басшылығының бұрыштама қойғандығы туралы есепті Банк
басшылығының қабылдау бөлмелеріндегі қызметкерлер Банк органдарының
шешімдерін рәсімдеуге жауапты қызметкерлерге береді.
Жауапты ... ... ... ... ... ... Банк органдарының шешімдерін ресімдеуге жауапты қызметкерлер алынған
ақпаратты әрбір бөлімше бойынша жеке ескереді.
Банк органдарының шешімдерін ресімдеуге жауапты қызметкерлер Банк
Төрағасының тапсырмаларымен қоса ... ... ... ... (қажет болғанда) және оларды Банктің жетекшілік ететін
басшылығының бұрыштамасымен тапсырмаларды орындау үшін тиісті бөлімшеге
жібереді.
Банк органдарының шешімдерін ... ... ... ... ... ... ... Банк органдарының шешімдерін
орындағаны туралы алынған ақпараттың дұрыстығын тексереді, оны талдайды
және Банк Төрағасына ... Банк ... ... ... ... тапсырмаларымен қоса хаттамалық шешімдерінің, сондай-ақ
Банк органдарының есепті тоқсанға арналған жұмыс жоспарларының орындалуын
бақылаудың нәтижелері туралы жиынтық ақпарат (тоқсанына бір ... ... ... ... түскен құжаттардың, ішкі құжаттардың,
басқару құжаттарының, Банк органдарының тапсырмаларының олардың Банк
Төрағасының осы бөлімшеге қатысты бөлігіндегі тапсырмаларымен қоса
хаттамалық шешімдерінің орындалуын бөлімше басшысы және ... ... ... ... ... немесе жауап беруді талап
ететін құжаттарды бақылауға алуға, күн сайын Банкке келіп түсетін хат-
хабарларды, Банктің ішкі ... ... ... журналдарын, сондай-
ақ бөлімшелердің ішкі құжаттарын тіркеу журналын қарауға және бақылау
құжаттарының уақытылы орындалуына қажетті шараларды қолға алуға міндетті.
Бөлімшеге келіп ... ... ... ... ... жауапты
қызметкері бақылаудағы құжаттар бойынша келіп түскен құжаттарды тіркеу
журналында орындалу мерзімі туралы тиісті белгілер ... және бұл ... ... ... жауапты қызметкері орындау мерзімі туралы орындаушылардың
есіне салады және бөлімше басшысына апта сайын бөлімшенің ... ... ... ... ... ... орындалғанға дейін және\немесе осы мәселе бойынша жауап
берілген құжат жөнелтілгенге дейін және ... ... ... ... ... ... ... күнін және жауап берілген құжатқа қол
қойған лауазымды тұлғаның аты-жөнін көрсете отырып тиісті түрде толтырылған
тіркеу-бақылау ... ... ... ... тұрады.
Құжатты бақылаудан алу туралы шешімді Банктің басшылығы
қабылдайды.Егер мәселе ауызша шешілсе, онда жауапты бөлімше Банк
басшылығына осы ... ... алу ... ... ... ... ... жауапты қызметкері бақылауға алынған құжат орындалғаннан
кейін электронды құжат ... ... ... бірден тапсырмалардың
орындалғаны жөнінде есеп құрып, оны уәкілетті бөлімшеге жіберуге, ал Банк
органдарының ... ... ...... жетекшілік ететін
басшылығына және Банк органдарының шешімдерін ресімдеуге жауапты
қызметкерлерге жіберу міндетті.
Егер бақылауға алынған құжат обьективтік себептерге бөлімше ... және ... ... ... ... лауазымды тұлғадан орындау
мерзімін ұзарту туралы жазбаша рухсат алуы тиіс, ал Банк ... ... ... ... ... ... Банк ... орындау мерзімін өзгерту туралы қаулының жобасын дайындап,
ұсынады.
Бөлімшенің жауапты ... ... ... ... ... ... ақпаратты (тіркеу-бақылау карточкасы тиісті белгі қою үшін
тиісті рухсаттың ... ... ... ... ... ... ... құжат бақылауда қала береді.
Бақылауға алынған құжаттардың белгіленген мерзімде орындалуына және
олардың мерзімінде орындалуы туралы ақпараттың шынайылығына жауапкершілікті
басшылық және ... ... ... ... ... жауапты
орындаушылары көтереді.
Электронды құжат айналымының шағын жүйесін пайдаланушылар олардың
тиісті құжаттарды орындағаны ... ... ... жүйеге өз бетінше
енгізуге міндетті, осының негізінде орындалуын бақылау жүзеге асырылады.
2.4 «Центр Кредит» банкісінің жіберілетін және келіп ... ... және ... тәртібі.
«Центр Кредит» банкісіне келіп түскен құжаттар бастапқы өңдеуден
өткізіледі және тіркеліп, «Центр Кредит» банк басшылығына немесе
бөлімшелерге, ... ... ... ... ... ... ... өңдеуді, (ашу, тапсырысты хат-
хабардың, сондай-ақ құжаттар көрсетілген ... ... ... ... қою), ... ... ... бөлінуді,
оларға жіберетін хат-хабарларды жеткізіп беруді уәкілетті орган орындайды.
Келіп түскен хат-хабарларды қабылдау және өңдеу тәртібі
«Центр Кредит» банкке ... ... ... ... республикалық арнайы байланыс қызметі, хат-хабарды жеткізу
жөніндегі курьерлік ... ... ... ... әрі – ... ... ... құралдары және факсимильді байланыс және
курьерлер арқылы (қолына тапсыру) келіп түседі.
«Центр Кредит» банкке келіп түскен хат-хабарларды уәкілетті
бөлімшелердің қызметкерлері жұмыс ... ... 9-дан 18-ге ... ал ... ... ... ... бөлімшелердің кезекшілері – сағат 9-дан 14-ке
дейін қабылдап, тіркейді.
Байланыс кәсіпорындарынан тапсырысты және жай хат-хабарлар байланыс
кәсіпорындарымен ... ... ... ... ... ... отырып қабылданады. «Центр Кредит» банктің атына жолданған хаттарды
уәкілетті бөлімше сенімхат бойынша алады. Хат-хабарды ашып, электронды
құжат айналымы шағын жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... атына почта байланысы кәсіпорындары арқылы
жіберілген бандеролдар мен почта жіберілімдерін уәкілетті бөлімшенің
қызметкері сенімхат негізінде алады және электронды құжат айналымы ... ... ... ... ... ... ... шыққан банкноттар мен металл ақшаларды қолма-қол ақшамен
жұмыс жүргізу бөлімшесіне қолхат арқылы беріледі.
Уәкілетті бөлімше «өз қолына» грифімен таңбаланған, тіркеліп және ... ... ... ... ... ... ... Егер хат иесі
«өз қолына» грифі бар конвертті ... ... оның ... хат, ... ... арыз ... олар ... конвертімен қоса тіркеу үшін
уәкілетті бөлімшеге берілуі тиіс. Осы ... ... ... ... қызметкері құжат деректемелерін электронды құжат
айналымы шағын жүйесіне енгізуге міндетті.
Пакеттерді, конверттерді және басқа орамдарды ашқан кезде ... ... және ... ресімделуі, түгел болуы және бүтіндігі,
қосымшалардың болуы тексеріледі.
Дұрыс жіберілмеген немесе қателесіп жіберілген ... ... ... және ... ... ... жіберушіге келесі
жұмыс күнінен кешіктірілмей себебі көрсетіліп қайтарылады.
Тапсырысты хат-хабар салынған конвертті ашқан кезде құжаттың номірін
тізімдемеде ... ... ... ... ... ... құжаттардың нөмірі мен тізімдемелердегі немесе конверттердегі
нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда, сондай-ақ конверт ішінде құжат болмаған
кезде ... ... ... ... ... ... ... жолдай
отырып, бұл жөнінде жіберушіге хабарлайды.
Ішіне салынған құжаттар тексерілмей тұрып бірнеше конвертті бірдей
уақытта ашуға ... ... ... ... сақталады және мынадай
жағдайларда:
1) жіберушінің мекен-жайы, құжаттардың жіберілген және алынған күні
конвертте ғана көрсетілген болса;
2) құжаттардың ... күні мен ... ... күнінің почта
мөртаңбасына сәйкес уақыт бойынша айырмашылығы 5 (бес) күнтізбелік
күннен артық болса;
3) егер конверт хат-хабарларға ақы төлеу жөніндегі шығыстарға айғақтама
құжат ... ... ... егер ... орындау парақтары, сот және құқық қорғау органдарының
құжаттары, азаматтардың өтініштері, қаржы ұйымдарының есептері
салынса, құжаттарға қоса ... ... ... ... ... ... бөлімшеге келіп түскен тапсырысты почта жіберілімдерінің
орауы бүлінген болса, бұл туралы міндетті түрде байланыс кәсіпорнының
белгісі болуы керек.
Бүлінген конверттердің ішіндегілері оған ... ... ... ... ... түгел болмаған жағдайда уәкілетті
бөлімшенің конвертті қабылдап алған қызметкері еркін нысанда екі дана етіп
акт жасайды. Актіде бүліну ... және ... ... ... ... ... ... конвертте тізімдеме болмаса, оның ішіндегілер
түгел тізімделеді. Актінің бір данасы ... ... ... ... ... ... уәкілетті бөлімшеде қалдырлады.
Қате жіберілген хат-хабарларды және төлем құжаттарын алған кезде
уәкілетті бөлімше оны дәл сол күні жіберушіге жіберілген қатесі туралы
хабарлай ... ... ... ... Егер хат немесе құжаттың кімге
жіберілгендігі анық болмаса, мұндай хат-хабар ілеспе хатпен бірге
жіберушіге қайтарылады.
Егер хаттың ішнде онда ... ... ... ... ... жоқ ... туралы белгісі бар хатты орындаушы
бөлімшеге береді, ол жіберушіге жетпейтін қосымшаларды жіберу туралы сұрату
салады.
Келіп түскен хат-хабардың мазмұнын ... ала ... оны ... ... ... айналымы арқылы «Центр Кредит» банк Төрағасының
немесе оның орынбасарларының (олардың арасындағы міндеттердің бөлінуіне
сәйкес) немесе тиісті ... ... ... ... ... міндетті түрде «Центр Кредит» банк басшылығының қарауы ... ... ... Республикасының Президенті Әкімшілігінен, Қазақстан
Республикасының Парламентімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің
Канцеляриясынан, министірліктер мен ... ... ... ... ... және ... сондай-ақ «Центр
Кредит» банк басшылығының шешімін талап ететін, заңды және жеке тұлғалардан
келіп түскен хат-хабарлар «Центр Кредит» банк басшылығының қарауына
беріледі.
«Центр ... банк ... ... ... түскен күні қарауы
тиіс. «Центр Кредит» банкке сағат ... ... ... ... ... хат-хабар» («вечерняя корреспонденция») деген мөртабан басылады және
ол келесі жұмыс күні қаралуы ... ... банк ... ... қарағаннан кейін электронды
құжаттар айналымының шағын жүйесінде (электронды қол қою арқылы)
және\немесе ... ... ... және ... ... ... қол ... Бұрыштама қойылған қойылған құжаттар орындау үшін
бөлімшелерге жіберіледі.
Орындау бірнеше бөлімшеге жүктелген құжаттар оларға бір ... ... ... ... ... ... бөлімшеге жиынтық
құжатты бұрыштамада көрсетілген мерзімде әзірлейді, мұндайда қоса
орындаушылар орындау мерзімі ... ... екі ... ... ... ... үшін ... тиіс (орындау мерзімі құжатты
алғаннан кейін үш жұмыс күнінен аспайтын құжаттарды қоспағанда). ... ... ... ... әзірлеу (шақыру) жүктелген бөлімше мүдделі
бөлімшелерден тиісті ақпарат сұратады не ... ... ... ... ... ... ... келіп түскен заңдарын,
жаңалықтарын, қаулыларын, өкімдерін және басқа да актілерін «Центр Кредит»
банк басшылығы қарағаннан кейін заң ... ... ... ... ... қарарына сәйкес басқа бөлімшелерге беріледі.
Хат-хабарды алған кезде бөлімшенің жауапты қызметкері оның уақтылы
жеткізілгендігі және келіп ... ... ... ... ... ... қателесіп жіберілген жағдай, өз бөлімшесі басшысының белгісімен
құжаттың артқы бетінде күнін көрсетіп кідіртпе уәкілілетті ... ... ... ... ... ... ... жауапты бөлімше басшысының
қарауына беріледі.
«Центр Кредит» банк бөлімшесінің басшысы құжаттардың жедел қаралуын,
олардың ... ... ... ... ... ... ... жеткізілуін құжаттардың мәселенің мәніне сай уақтылы және
сапалы орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді.
Бөлімше басшысы құжаттарды қарау кезінде шұғыл орындауды ... ... ... ... ... бірінші кезекте қаралады.
Бөлімше басшысы құжатты қарағаннан кейін бұрыштама қойды және құжатты
нақты нақты орындаушыға жібереді.
Заңды ... ... рет ... ... ... кезе ... ... материалдар мен оларға жазылған жауаптар қос қаралады.
Егер екінші рет жіберілген өтініште жаңа тұжырымдар болмас және авторларға
белгіленген тәртіппен жауап ... ... ... өтініштер қосымша
қаралуға жатпайды және бұл туралы авторға жазбаша хабарланады.
Егер келіп түскен құжат кез келген сұртуға ... ... ... ... жазысқан хаттарға сілтеме болса, бөлімшенің айналымы шағын
жүйесіндегі осы құжатқа қатысты жазысқан хаттарды қажет болған жағдайда
іріктеп алуға міндетті.
Бөлімшенің жауапты орындаушысы құжатты ... ... оны ... ... іске ... ... ... және өткізу тәртібі
Жіберілетін ішкі құжаттарды әзірлеу тәртәбіне құжаттың жобасын жасау,
келісу, қол қою ... ... ... әзірлеу (қажет болған жағдайда)
және оны жіберу жатады.
Нормативтік құқықтық актілерді жіберілетін және хат-хабар болып
табылмайтын ішкі құжаттарға ілеспе хат ... ... ... ... ... ... Нұсқаулықтық талаптарына сәйкес ресімдейді және электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде файл түрінде сақтайды.
Орындаушы құжатты әзірлегеннен кейін ... ... ... ... ... жұмыс құжаттарын тіркеу журналында тіркейді және
келісу мен қол қою рәсімін бастайды.
Орындаушы құжатты қол қоюға бергенге ... оның ... ... ... ... ... және ... тексеруі
тиіс. Құжат оны әзірлеген кезде негізге алынған материалдармен ... ... ... қою және электронды қол қою рәсімдерінен кейін орындаушы
электронды құжат айналымының шағын жүйесінде қол ... ... ... жауапты адамына жібереді, мұнда қажет ресіми электронды
журналдарда тіркеледі. Егер құжат жіберілетін хат-хабар болып табылса
орындаушы оны алдын-ала ... ... ... және ... ... ... ... банктің Төрағасын немесе осы бөлімшеге жетекшілік ететін
Төрағасының орынбасары) қол қойғаннан кейін қол қойылған құжатты электронды
түрде немесе қағазбен өз бөлімшесінің ... ... ... ... ... ... ... қайта жиналмайды.
«Центр Кредит» банкісінің Төрағасы және Төрағаның орынбасарлары қол
қойған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік билі, басқару және ... ... ... ... ... ... почта байланысы
кәсіпорындары арқылы немесе қолма-қол жіберу үшін қағазбен уәкілетті
бөлімшеге жіберіледі.
«Центр Кредит» банк Төрағасының орынбасарлары ... ... ... ... ... да құжаттар почта байланысы кәсіпорындары арқылы жіберу
үшін қағазбен және электронды түрде электронды құжат айналымының шағын
жүйесіне уәкілетті бөлімшеге жіберіледі.
Бөлімшенің жауапты қызметкері ... ... ... ... мекен-жайдың дұрыс жазылуын, жауап хаттарда сұратудың
2) деректемелердің (нөмірі және күні) сілтемелердің болуын;
3) жіберілетін құжаттың соңғы бетінде қол қоюға ... ... ... сондай-ақ орындаушысының фамилиясы мен телефон
нөмірінің болуын;
4) жіберілетін құжатта жіберу күні, жіберу нөмірі болуын;
5) ... ... ... қоса жіберілетін құжаттардың түгел болуын орындаушымен бірге
тексеруі тиіс.
Бөлімшенің жауапты қызметкері басқа ұйымдарға жіберілетін құжаттарды
уәкілетті бөлімшеге жеке тапсыруы ... ... ... ... ... күнінің ішінде,
бірақ жіберілетін құжаттарды ресімдеуге арналған үзілістерді ескере отырып
17 сағат 30 минуттан кешіктірмей қабылдайды.
Уәкілетті бөлімшеге сағат 15-тен кейін ... ... ... күні ... ... Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне және алыс
шет елге жолданатын жіберілетін хат-хабар почта ... ... ... орайда бөлімшенің жауапты орындаушысы уәкілетті бөлімшеге 2 (екі)
данада бөлімшенің басшысы немесе оның ... адам қол ... ... ... ... 1-қосымшасы) ұсынады. Тиісті хат-хабардың
жіберілгені почта мекемесінің түбіртегі арқылы расталады.
Жіберілетін хат-хабарды ... ... ... жібергенде,
құжат электронды құжат айналымының шағын жүйесінде «Қолма-қол жіберілді»
деген белгімен тіркеледі.
Уәкілетті бөлімше электронды құжат айналымының шағын ... ... ... ... ... және бір ... ... құжаттар бір конвертке
салынады.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, құжаттар қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады.
Құжаттардың саяси, тарихи ... ... ... өте зор. ... ... ... ... мекеме тарихын жазғанда құжаттар
ақпараттық табылмас қайнар көзі бола алады. Құжаттар фактілерді,
оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін ... ... ... ... де ... тікелей байланысты. Адам дүниеге
келгенде оған алғаш келгенде оған алғашқы құжат – тууы ... ... 16 ... ... жеке ... растайтын құжат – жеке куәлік алады.
Мектепті бітіргендігі – орта білім туралы аттестатпен расталады. Жоғарғы
оқу ... түсу үшін ... ... іс ... жазады. Жоғарғы оқу орнын
бітірген шақта диплом беріледі. Жұмысқа орналасу барысында да арыз, резюме,
жеке іс ... т.б. іс ... ... Ал ... ... ... кітапшасына жазады. Өмірдің түрлі жағдайында сенімхат, қолхат жазуға,
еңбек келісімін жасауға, өмірбаян мен мінездеме жазуға, ... факс ... тура ... – басқару қызметіндегі негізгі бір сала. Ұйымдар мен
мекемелердің, кәсіпорындардың қызмет ету барысында шығарған ... ... ... ... қызметі іс қағаздарынан айқын көрінеді.
Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетілдіру, оны ұйымдастыру деңгейін
көтеру онда құжаттармен жұмыс істеудің ... ... ... ... Іс ... жүргізу – басқару процесінің ажырамас
бөлігінің бірі болып табылады. Мекемелер арасындағы ... ... ... ... ... құжаттар арқылы іске асады. Үкіметтің басқару
істері жарғы, қаулы, нұсқау, ереже, бұйрық сияқты құжаттар арқылы
жүргізіледі. Іс қағаздарын ...... ... нақты құжаттармен,
деректермен реттелген, дәйектелген жүйесі.
Құжаттау деген кез-келген мекеменің қызметін, әрекетін көрсететін
құжаттарды жасау, толтыру. Бұған дайын құжаттармен жұмыс та, сырттан келген
құжаттармен ... та, ... ... ... тіркеу ол бойынша жұмыс
істеу, орындалуын бақылау, құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... кіреді.
Құжаттарды қазақша жүргізу – пән ретінде жоғарғы және орта дәрежелі
арнаулы оқу орындарында оқытыла ... Бұл ... ... ... ... ... мемлекеттік құндылығын, әлеуметтік
маңыздылығы, оның қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет
етуінің алғы шарттарының бірі екендігін ұғындыру.
• Іс ... ... ... ... екендігін таныту.
• Іс қағаздарын жүргізудің тарих, саясаттану, архив ісі, тіл білімі,
педагогика сияқты ғылым ... ... ... ... арқа ... ... ... иелерін іс қағаздарын
толтырудың мемлекеттік стандарттары мен толтыру әдістері, жазылу
стилі, қызметі, ... ... ... негіздерімен қаруландырып,
қазақ тілінің қоғам дамуындағы рөлінің күшеюіне олардың өз ... ... ... ... түрлері, оларға қойылатын талаптар, олардың
безендірілуі, лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.
Қазақ ресми іс қағаздар стилі халықтың қоғамдық ... ... ... ... ... ... тармақталумен, қоғамдық қызметтің
артуымен байланысты дамып, жетіліп отырған. Қазақ ресми іс қағаздар тілінің
тарихына шолу жасай отырып, оның екі түрлі арнадан ... ... Бірі – ... көне дәуірінен бері үзілмей келе жатқан хан жарлықтары
және басқа да ресми құжат үлгілері. Екіншісі – ... ... ... қол ... ... ... ... тіліне аударылып
таратылған орыс әкімшілік орындарының бұйрық-жарлықтары, заңдары, қатынас
қағаздары. Яғни, қазіргі қазақ ресми іс қағаздар тілі жоқ жерден пайда ... ... ... бар ... ... көптеген терминдер орыс тілінен, орыс тілі арқылы
басқа тілдерден ... ... ... ... ... ... орыс ... нұсқасы да қазақшаланған нұсқасы да қатар
қолданылып жүр. Оқулықта осындай нұсқаулардың әлі қалыптасып
үлгермегендерін екі тілде қатар ... ... ... ... ... резюме – түйіндеме т.б. Протокол терминінің аудармасы ретінде
осы уақытқа дейін мәжіліс хат, хаттама сөздері қатар қолданылып келді.
Соңғы уақытта ... сөзі ... ... көп ... ... ... ... нұсқасын алдық. Хаттаманың қолға берілетін
белгілі бөлігін (выписка из протокола) осыған дейін хаттамадан көшірме деп
атап келдік. Енді осындағы көшірме сөзі копия ... ... және ... дәл ... және ... ... бір-бірімен шатастырмас
үшін хаттамадан көшірме емес, хаттамадан үзінді деп алдық.
Біріншіден, екі терминді бір сөзбен атағанша, әрқайсысының өз атауы
болғаны дұрыс, екіншіден, копия мен ... бір ... ... ... сөзі ... үзінді (выписка из протокола) деп аталатын құжаттың
мағынасын көшірмеге қарағанда дәл ашады. Шынында да хаттамадан ... ... ... ... ... ... мазмұнының көшірмесі емес, тек
белгілі бір қажетті бөлігінің ғана үзіндісі.
Қазіргі таңда ... ... бір ... іс ... ... ... орыс ... аударып алып жатырмыз. Тіпті бір сөзін,
бір тіркесін мүлт жібергіміз келмейді, түгендеп отырамыз, кейде осыны қатаң
ұстанамыз деп ... ... ... мысалы, орыс тіліндегі
делопроизводсто термині іс қағаздарын жүргізу болып қалып тастаған, соңғы
кезде орыс тіліндегі ... ... ... ... жоқ болғандықтан оны
алып тастап іс жүргізу деп айту, жазу, белең алып жүр. Негізінде іс жүргізу
заң орындарында қолданылатын ... ... ... Беретін мағынасы да
көпшілікке түсінікті – белгілі бір қылмысты істі жүргізу. Осыған орай істі
болды, ісі сотта қаралды, қылмысты іс тоқтатылды, істі ... ... ... ... тіркестерді жиі қолданамыз. Олай болса
делопроизводство сөзін іс жүргізу деп ... ... ... бар? ... сөзі іс ... ... деп ... Біріншіден іс
қағаздарын жүргізу сөзі бұрыннан қалыптасып, тілге сіңісті болған,
екіншіден өз мағынасын толық, айқын бере алады, үшіншіден іс ... ... ... ... ... ... мағынасы, атқаратын қызметі,
қолданылу ерекшелігі бар, төртіншіден әрқайсысының өз атау тұрғанда екі
термидні бір ... беру ... жоқ, ... тілі бай, ... да ... ... ғылыми негіз деп, байыптап алу керек.
Іс қағаздарын қазақша жүргізуді қалыптастыру үлкен де жауапты іс. Бұл
қалыптасып, бір ізге түскенше іс ... ... ... ... ... ... алуы ... Оны жүйеге түсіру үшін де біраз уақыт керек
болады. Біздің мақсатымыз іс қағаздарын жазудағы, оның стантарт нұсқаларын
қалыптастырудағы өркениетті елдер ... ... ... ана ... ... ... өз ... сарқа пайдалана отырып ұлттық іс
қағаздарын қалыптастыру.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы
шарттарының бірі – оның қоғамдық өмірдің әр ... ... ... ... ... орай іс ... қазақша жүргізілуі. Іс қағаздарының, ресми
құжаттардың тілі бір жүйеге түспей, стильдік жағынан қалыптаспай,
мемлекеттік ресми құжаттардың барлығы алдымен қазақ тілінде ... ... іс ... ... ... ... ... тілінің
қолданыс аясы, қызмет қарымы өрісін кеңейте алмайды.
. Бұған ... ... саны ... алыс ... ғана іс ... ... келгені мәлім. Қазіргі таңда республикада мемлекеттік
органдар іс қағаздарын мемлекеттік тілде ... бет ... Бұл ... ... әр түрлі дәрежеде атқарылып жатқан іс. Бұл үлкен істің оп-оңай
орындалып, бір күнде қалыптаса ... ... ... ... да ... бірі – ... қызметшілердің ана тілінде еркен сөйлеп, жаза
алмайтыны. Ал орыс тілді кез-келген маман орыс тіліндегі ресми құжатты
еркін жазып шығады. Бұның себебі, ... ... ... меңгергендігі
болса, екіншіден орыс тіліндегі іс қағаздары ғасырлар бойы уақыт ... ... ... қай ... да ... ... ... бұл дәстүрлі мектеп. Біздің қазақ тіліндегі іс қағаздарын
да осындай дәрежеге көтеруіміз керек.
Екінші проблема – қазақ тілінде іс ... ... ... оқу ... ... іс ... үлгілері өте аз, жоққа
тән десе де болады.
Үшінші проблема – жоғары оқу орындарында да, арнаулы оқу орындарында
да іс ... ... ... ... пән, ... курс ... енгізілмеген, сондықтан оқу орнын аяқтаған маман өндіріске ... ... іс ... ... ... еш ... келеді.
Осыған орай болашақ «құжаткер» маманы ретінде ... ... ... ... жайлы кітаптар көптеп шықса, толығымен кәсіпорын, мекеме
т.б. құжаттары қазақ тілінде жүргізілсе, құжат жүйесі толығымен дамыса ... ... ... ... ... іс ... ... деп өз ойымды білдіріп отырмын. Бүгінгі таңда бұл үлкен мәселе.
Осы мәселелерді қолға алсақ, ... ... ... қол ... ... ... Постановление Кабмина РК от 30.06.1992 г.
2. Закон о государственной ... РК, ... 1999 ... ... А. ... ... обеспечения управления, 2000
г.
4. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, Алматы,
2000 г.
5. Ресми іс қағаздарын ... және ... ... ... 2002 ж.
6. Ресми іс қағаздар. Алдашева А., ... ... Іс ... ... ... Б.
8. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. Дүйсенбекова Л. Алматы 2001 ж.
9. Құжатпен іс жүргізу. Спишников ... Іс ... ... ... ... және іс жүргізу. Лихошев М.Т.
12. Ақша, несие, банк. Қаржы және Статистика баспасы 1998 ж.
13. Қазақстан Республикасының банкінде іс ... ... ... ... ... Іс жүргізу. Жақып А. Астана 2000 ж.
15. «Меморандум о кредитной политике АО «БанкЦентрКредит», ... ... ... ... и ... политика в
условиях перехода экономики», ... ... ... ... ... ... «Оценка финансовых
коэффициентов предприятий для предоставления кредита», ... ... 1999 ... Банк ... Тасыбаева А.С. Алматы 1999 ж.
18.Ежемесячный финансовый журнал « Банки Казахстана» № 8, 2004
19.Банки и банковские операции: Учебник. (Под. ред. Проф. Е.С. ... М: ... и ... ... 1998. – 471 ... дело (Под ред. О. М. ... – М: ... и
статистика, 1998.
21.Банковское дело: Учебник./Под. Ред. ... – М: ... и ... 1996.

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы ережелері63 бет
Кассирдің касса есебін дайындау тәртібі және құжаттарды рәсімдеу40 бет
Кәсіпорынның қоймасына тауарлы – материалды қорлардың түсуін құжаттық рәсімдеу16 бет
Құжат құрылымы. Деректемелерді рәсімдеу ережесі.22 бет
Құжаттарды рәсімдеу – іс жүргізудің негізі61 бет
Excel-жұмыс кітабы10 бет
«PUREPRO компаниясы» қаржылық жағдайы34 бет
«АТФБанк» АҚ банкі145 бет
ІI-деңгейлі банктердің қызметін ұйымдастыру90 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь