Сыртқы саудада тауарларды сату-сатып алу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I.БӨЛІМ. Сыртқы саудада тауарларды сату.сатып алудың
мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1. Сауда саласындағы ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... ... ... ..7

1.2. Халықаралық сату.сатып алу келісім шарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

1.3. Халықаралық сыртқы саудадағы экономикалық қатынастардың құқықтық реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20


II.БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының сауда.саттықты реттеудің тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

2.1. Әлемдік саудадағы Қазақстанның орны мен ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.2. Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің реттелуі мен сыртқы сауда айналымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37


III. БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу ережесі ... ... ... ... ... .55


ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ..71
Қазіргі жағдайдағы елдердің әлемдік сауда да белсенді қатысуы бірнеше айтарлықтай артықшылықтармен байланысты: бұл елдегі бар ресурстарды тиімді пайдалануға, әлемдік ғылым мен техника жетістіктеріне қатыстыруға, аз уақыт ішінде экономикадағы құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыруға, сонымен қатар халықтың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Халықаралық сауда бұл түрлі елдердің сатыпалушылар, сатушылар және делдардар арасында болатын сату және сатып алу процесі болып табылады
Халықаралық сауда өзіне сауда балансы деп аталатын тауарлардың экспорттық, импорттық қоймасын кіргізеді. Көптеген елдер үшін халықаралық сауда айырбасы сыртқы экономикалық байланысының негізгі формасы ретінде қалып отыр. Алайда, халықаралық интеграциялық ұзақ процесіне қарамастан, сыртқы экономикалық байланыстарды реттеудің көптеген мәселелері ашық қалып отыр. Соған байланысты, сыртқы саудалық сату-сатып алу мәселелерін құқықтық реттелуі өзекті мәселелер болып табылады.
Президент Н.Ә. Назарбаев айтқандай, «біздің Республикамыздың байсалды әрі сенімді әріптес ретіндегі халықаралықимиджі қалыптасып, әлемдік шаруашылық байланыстарға Қазақстанның интеграцияланудың қажетті алғышарттарын салынған», «сыртқы байланыстар дамуындағы жаңа кезеңде біздің барлық саясатымыз сыртқы байланыстардағы бір қалыпты экономикалық және мәдени даму мүдделеріне бағынуы тиіс» деп атап көрсетті Президент. Бұл тақырыпппен Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде дамуының өзектілігін көрсетеді.
Жұмысымның мақсаты сыртқы сауда қатынастарын реттеудегі тәжірибені зерттеу болып табылады. Осыған байланысты жұмыстың негізгі мақсаттарына бұл мәселені халықаралық қауымдастық тәжірибе аясында зерттеу және Қазақстан Республикасындағы сыртқы сауда реттеудегі құқықты қамтамасыз етуге талдау жатады.
1. Н.Н.Назарбаев "Қазақстан-2030" 24-бет.Алматы: Ғылым, 2000жыл.
2. Қ.Р. Президенті Н. Назарбаевтың 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауы.
Егемен Қазақстан 2005 жыл 19-ақпан 1-3 беттер.
3. Токаев К.К. Под стягом независимости очерки о внешней политике казахстана. Алиаты: Білім, 1997г. Стр.26.
4. Тоқаев Қ.Қ. "Беласу" Алматы-2000ж. 1999-201 беттер.
5. Правовое регулирование внешне экономической деятельности (учебное и практическое пособие, изд 3-е) Алматы: Ғылым 2002г.., стр.45.
6. Дәрістер курсы "халықаралық құқық" А.2003 ж. 107 бет.
7. Майдан-Әли Байгісиев "Халықаралық қатынастар" Алматы: "Саннан" 1998 ж. 211 бет.
8. Богусловский М.М. "Международное частное право" М.1993г. стр.501.
9. Розенберг М.Г. Международное купля-продажа товаров. Москва 1995г. Стр.176.
10. Н.Қ. Мамыров, Д.М. Мадиярова "Экономикалық қатынастар" Экономика. Алматы 1998ж. 260 бет.
11. Меж-ное частное праве Под. Ряд. Г.К.Дмитриевой, М., 1993 г. Стр.209.
12. Дж. Сокс. "Рыночная экономика" и Россия экономика М. 1994 г. 244 б.
13. Халықаралық экономикалық қатынастар. А.2002 ж. 112 бет. Р.Е. Елемесов.
14. ҚР-ның Азаматтық кодексі. А."Жеті жарғы" 2000ж. 210 бет.
15. Көшербаев А. Мировая экономика и внешняя торговля РК: тенденцияи перспективы Аль-Пари А.2001г. №3 стр.26.
16. Н.Қ. Мамыров. Д.М. Мадиярова "Экономикалық қатынастар." Экономика, А.1998 ж. 260 бет.
17. Салимбаева Р.О. Динамика развития и основные направления внешне торговой политики РК Саясат – Алматы 2000ж. №6-7.
18. Р.Е. Елемесов Халық-лық экон-лық қатынастар. Алматы 2002 ж. 250 б.
19. Алексей Иконников "Экономика" журнал Континент №1 2005г.25-января стр.34-37.
20. "Инкотермс" 2000ж. Международное правила толкования торговых терминов. А.2003г. стр.65.
21. Дюсенбаев А. Макроэкономические условия развития казахстанской промышленности. Промышленнсть Казахстана А. 2001г. №2 стр.22.
Промышленность Казахстана А.2001г. №1. стр.34.
22.В данном парографе проанилизированы данные < Казахстан: 1991-2001гг. Инфомационно-аналитический сборник.
Под ряд. А.А.Смаилов > А.2001г. №3 стр.26.
23.Көшербаев А. Мировая экономика и внешняя торговле Аль-Пари. А.2001г. №3 стр.26.
24.Сапиулла Абдулпатаев Қазақстан-Ресей қатынасы. Ақиқат журналы. 2004ж. 20 бет.
25.Мусин В.А. Порядок заключения договора международной купли-продажи. Москва 1998 г. Стр.153.
26.Венская Конвенция о праве международных договоров. (Вена, 28-мая 1969г.) стр.8.
27.Жанат Құлжабаева. Халықаралық жария құқық. А.2003ж. 261 бет.
28.Сапиулла Абдулпатаев. Қазақстан-Ресей қатынасы. 2004 жыл. Ақиқат 2004жыл 23 бет.
29.С.Абдулпатаев. Қазақстан Еуропа Одағымен қатынасы. Ақиқат 2004ж. 56 бет.
30.Қорғанбаева Г. Қазақстанның инновациялық бәсекеге шыдамды экономикасының даму мүмкіндіктері. Anlytiс №1. 2005ж. 34бет.
31.Көшербаев А. Мировая экономика и внешняя торговле РК: тенденция и перспективы. Аль-Пари. Алматы 2001г. №3 стр.77.
32.Международное право: Унбник, Колосов Ю.М., В.И.Кузнецов Москва: 1998г. Стр.356.
34.Андронова Л., Экономическая безопасность должна стать стратегией. Промышленность Казахстана. А.2001г. №1 стр.27.
35.Розенберг М.Г. Международная купли-продажи товаров. Москва 1995г. Стр.274.
36.Ақиқат журналы. Нұрақым Райхан. Қазақстан экономикасының кластерлер кезеңі. №3 2005ж. 15бет.
37.Алексей Иконников. "Рынки" журнал Континент №2 2005г. 11-февраля стр.40-43.
38.Шумилов В.М. Международное экономическое право. Москва: издательско-консолтинговая компания. "ДеКА" 1999г. Стр.350.
39.Исингарин Н. Казахстан и Содружество проблемы экономической интеграции. Учебное пособие. Алматы.ОФ. "БИС"., 2000г.
40.Шатров В.П. Международное экономическое право. М.1990г. стр.358.
41.Ақиқат ұлттық-саяси журналы. 2005 жыл. №5. Нұрақым Райхан. Сыртқы сауда сілкінісі.
42.Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М.1995г. стр.176.
43.Сарсембаев М.А. Международное право. А.1999г. стр.52.
44.Жанат Құлжабаева. Халықаралық жария құқық. А.2003. стр.390.
45.Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы заңы." Алматы 2005жыл. Стр.45.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
................3
I-БӨЛІМ. Сыртқы саудада тауарларды сату-сатып алудың
мәні.......................................................................
.....................7
1.1. Сауда саласындағы ынтымақтастық..................................7
1.2. Халықаралық сату-сатып алу келісім
шарты.......................................................................
................11
1.3. Халықаралық ... ... ... ... құқықтық
реттелуі....................................................................
.................20
II-БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының сауда-саттықты реттеудің
тәжірибесі.................................................................2
9
2.1. Әлемдік саудадағы ... орны ... ... ... ... ... ... мен сыртқы
сауда
айналымы....................................................................
.............37
III- БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастыру мен өткізу ережесі…………….…..55
ҚОРТЫНДЫ....................................................................
.........66
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... сауда да белсенді қатысуы бірнеше
айтарлықтай артықшылықтармен ... бұл ... бар ... тиімді
пайдалануға, әлемдік ғылым мен техника жетістіктеріне қатыстыруға, аз уақыт
ішінде экономикадағы құрылымдық өзгерістерді ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Халықаралық сауда бұл түрлі елдердің ... ... ... ... болатын сату және сатып алу процесі болып табылады[1]
Халықаралық сауда өзіне сауда ... деп ... ... ... ... ... Көптеген елдер үшін халықаралық
сауда ... ... ... ... ... ... ретінде
қалып отыр. Алайда, халықаралық интеграциялық ұзақ процесіне қарамастан,
сыртқы экономикалық байланыстарды реттеудің көптеген ... ашық ... ... ... сыртқы саудалық сату-сатып алу мәселелерін құқықтық
реттелуі өзекті мәселелер болып табылады.
Президент Н.Ә. Назарбаев айтқандай, ... ... ... ... әріптес ретіндегі халықаралықимиджі қалыптасып, әлемдік
шаруашылық байланыстарға ... ... ... ... ... ... ... жаңа кезеңде біздің
барлық саясатымыз сыртқы ... бір ... ... және
мәдени даму мүдделеріне бағынуы тиіс» деп атап көрсетті Президент.[2] Бұл
тақырыпппен Қазақстанның ... ... ... ... ... ... сыртқы сауда қатынастарын реттеудегі ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарына бұл
мәселені халықаралық қауымдастық тәжірибе аясында ... және ... ... ... ... ... ... етуге талдау
жатады.
Барлық құқықтық жүйедегі маңызы жағынан ... алу ... ... және де ... ... ... нормативтік
материал негізінде дамыған міндеттілік құқықтық жалпы бөлімінің мазмұны
құрайтын бастаулар болып табылады.
Қазіргі уақытта ... ... алу ... ... ... ... бастапқы мағынасын саудамен байланыстырады.
Қазақстандағы реформалардың жүрісі мен стратегиясын «регламенттейтін»
негізгі ... ... Н.Ә. ... ... ... ... табылады. «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламада
ұзақ мерзімді басымдығынды ... ... ... пен ... ... ... ашық нарықтық экономикаға негізделген
экономикалық өсімге жетуіміз керек».
Қазақстан Республикасының ... және ... ... ... ... жүзеге асырылуы экономиканың ашықтығына, халықаралық
еңбек бөлінісіне тең құқылы қатысуы мен ... ... ... ... Бұл ... ... – тұрақты экономикалық
дамуды қамтамасыз ететін маңызды фактор болып табылады.
Экономикалық әртүрлі салаларында және ... ... ... жоғарыда баяндалған жағдайларын біз осы ... ... ... ... осы ... ... дамыған кластерлер болған
емес. Әзірге бары - Қазақстанның 2015 ... ... ... ... ... ... ... байланысты таяу болашақта
бірнеше кластер құру жөніндегі үкіметтің ниеті мен идеясы ... ... ... ... ... қолдау таба ма, Үкімет пен
жеке сектор арасында тиімді қарым-қатынас жөнге келе ме, ... ... ... ... ... тартудың мүмкіндігін бірлесе
отырып таба ала ма? Міне, мәселе осында жатыр.
Қазіргі кездегі Қазақстан өнеркәсібі ... ... ... отыр,
экспорттық тауарлар құрамында ... ... ... ... жоқ,
экспорт арқылы негізінен минералдық өнімдер, өңделмеген ... ... қара және ... металдар ғана сатылады.
Қазақстанда өндірілетін мұнай мен газдың ,қара және түсті ... ... ... ... ... ... ... шетелдік
және отандық акционерлік компанияларда ақция ... жоқ, тек қана ... ... қатынасынын босқа қомақты түрде қолға ұстары тағы жоқ.
Өңдеуші өнеркәсіп салалары айтарлықтай дамығандықтан, сондай-ақ, олардың
қолданбалы ғылыммен ... ... ... ... қойылмағандықтан,
Қазақстанда өнеркәсіпті дамытудың инновациялық факторының әзәрге
экономикаға ... ... ... ғана ... ... Қазақстан тура басты ерекшелігімен санасуға тура келеді,
өйткені, бүгінде Қазақстанда ... ... бәрі де ... меншігінде, ал олар болса барлық шикі мұнайды құбырлар
арқылы сыртқа ... ... ... қара және ... ... атап
айтқанда, темір кені, ферроқорытап, қара ... ... ... және ... мыс, ... ... ... және басқа
түрдегі өнім түрінде шетелдерге жөнелтуге ғана ынталы.
Осындай жағдайда құрлатын кластерлердің құрамында әртүрлі ... ... ... ... ... ... мен ғылыми
күштер де болуға тиіс және олар кластерге қатысушыларға елеулі түрде ... ... ... ... ... ... болмасын экономикасының ... ... ... ... ... ... 2004 жылы ... сыртқы сауда
айналымы кеден статистикасының ұйымдаспаған сауда есебінсіз деректері
бойынша 32877,5 млн. АҚШ ... ... , 2003 ... салыстырғанда 54
пайызға өсті, соның ішінде экспорт-20096,2 млн. АҚШ ... ... ... импорт-12781,3 млн. АҚШ долларын құрап, 52 пайызға өсті. Бұл
көрсеткіштер бұрынғаы ... ... ... ... 2003 жылғы
сыртқы сауда айналымы 213354,4млн. АҚШ долларын құрап, 2002 ... 31,3 ... ... ... айналымының 2004 жылы осындай дәрежеде өсуінің нақты
себептері ... Ол ... ең ... ... ... және ... табының заттай және құндай көлемдерінің өсуіне талдау жасау қажет.
Қазақстан экспортының көлемі негізгінен рынкта 2004 жылы ... ... ... аса жоғары болғаны есебінен өскені көрініп тұр. Мәселен
темір кенінің 1 тоннасының бағасы 2003 жылға 17,4 ... 2004 жылы ... ... ... ... ... шығарылған осы тауардың заттай
көлемі тек 11,5 пайызға ғана өскен ... оның ... ... 2,4 ... өскен. Мұнай мен газ конденсатаның көлемі заттай күйінде 18,4 пайызға
өссе, құлы бойынша 1,6 есеге дейін ... да ... -7,9 ... 1,8 есеге, тазартылған мыс-3,7 пайызға және 1,6 ... ... ... саудада тауарларды сату-сатып
алудың мәні.
1.1.Сауда саласындағы ынтымақтастық.
Сауда қатынасы–бұл мемлекеттердің экономикалық ... ... ... болып табылады.
Қазақстандық тәжірибе мен доктринада сыртқы экономикалық келісім
түсінігі жоқ ,сондықтан ... ... ... ... ... келісімдер жасалатын саланың қатынастар аясы анықталады".[3]
Сыртқы экономикалық келісімдерге- подряд келісімі; айырбас келісімі;
түрлі өндірістік объектілерді салудағы ... ... ... ... ... ... мемлекеттің сыртқы сауда саясаты ішкі саясатпен тығыз
байланысты. Сондықтан оның мазмұны сол елдегі ... ... ... нақты қоғамдық қатынасымен, өндірістік күштердің даму деңгейімен
анықталады. ... ... ... ... мақсаты елдің ішкі
кеңейтілген қайта өндірісіне қолайлы сыртқы жағдайлар жасау ... ... ... құқығының негізгі көзі- елдер арасындығы сауданың
халықаралық- құқықтың ... ... ... ... ... ... келісімдері келісушілер жақтардың бір- біріне көрсететін құқықтық
тәртіпті қалыптастырады. Неғұрлым жоғары дәрежеде ... ... ... ... ... пен ... салық салу немесе ішкі рыноктағы
тауардың сату-сатып алу, тасымалдау, бөлу мен ... ... ... ... қатар келісімдерде түрлі ұйымдар мен өнеркәсіптер арасындағы
сауданы мадақтау туралы, ынтымақтасудың ... ... ... ашу ... ... есеп айырысу туралы, сауда саласындағы
белгілі бір шектеуліктерді енгізу жағдайлары туралы шарттар көрініс тапқан.
Сауда келісімдерін ... ... ... ... байланысты сауда айналым келісімі ... ... ... ... ... ... ... анықтайды, яғни олардың
аты жөнін, сандық сипаттамасын өзара тиімді жағдайлары мен міндеттерін және
тағы басқалар болып ... пен ... ... тиімді арақатынасқа жетуге бағытталған тауар
келісімдері де таралған. Бұған табиғи каучук, қант, какао, ... ... тағы ... ... көп ... ... жатады.
Сыртқы экономикалық келісімдерді құқықтық реттеуде ... ... ... ... ... ... рөл атқарады.
Сыртқы экономикалық келісімдерді ... ... 1991 ... ... жж. жалпы жеткізу шарты (Ж.Ж.Ш.) жатады. Ж.Ж.Ш. ... ... ... ... ... ... ... түрі болып табылады.
Бұл бұрын экономикалық өзара ... ... ... ... ... қатар әмбебап деңгейдегі сыртқы экономикалық ... ... ... ... бар. Бұл ең ... 1964 жылғы
Гаагалық Конвенциялар "Халықаралық сауда-саттық туралы бірыңғай заң" ... ... ... ... тәртібі туралы бірыңғай
заң".Бұл конвенцияларға аз мемлекет қол ... ... ... ... бұл ... қол ... келісімдерде, мемлекеттерге түрлі сыртқы ... ... ... кодексі болып табылатын, 1947 жылы қабылданған
"Тариф және сауда жөніндегі бас келісім (ГАТТ) ерекше орын ... ... шарт ... ... ... ... ... яғни бір
мемлекеттің басқа мемлекетке берілген ... ... ... мүше ... ... ... "Тариф және ... Бас ... ... ... ... ... ... көздейді.[7]
Бұл келісім негізінде халықаралық ұйым қасиеттеріне ие механизм
қалыптасты. ҒАТТ-тың ... ... ... деп аталатын тарифтік
конференциялар мен консультацияларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... төмендету және теғы басқа да
мәселелер қарастырылды. 1994 жылы ... ... ... ... ұйымын (БСҰ-ВТО) құру туралы Марракештік келісім ГАТТ-ң
БСҰ-на трансформацияны көздейді.[8]
Сауда және оны дамыту ... БҰҰ ... БҰҰ Бас ... ... ... ретінде қызмет етеді. Негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... ... халықаралық
сауданы мадақтау болып табылады. Оның штабпәтері ... ... ... БҰҰ ... ... ... ... жөнінідегі Комиссия
(ЮНСИТРАЛ) жұмыс істейді. Ол халықаралық сауда-саттық, халықаралық төлем,
халықаралық коммерциялық ... ... ... ... және ... даму ... ... Қазақстан
Республикасының бұл Конвенцияға 31 наурыз 1993 жылы қосылды.[9]
Халықаралық келісімдерді реттеуде 1980 жылы ... ... ... ... жөніндегі БҰҰ Конвенциясы (бұдан былай-
1980ж Веналық конвенция) үлкен маңызға ие. Бұл сатушы мен ... ... ... міндеткерліктер мен келісімдерді реттейді. Сатушының
немесе ... ... ... ... ... ... ... құралдары
анықталған.
Бұл конвенция әмбебаптық және келісушілік сипатта, ... ... ... жүйелердің институттары мен ... ... ... ... ... орнатуда дамушы елдердің мүдделері
көңілге ... ... ... ... 1980 ... Веналық конвенцияға
енгізілген.
Сыртқы экономикалық ... ... оны ... ... үлкен рөл атқарады. Сауда әріптестерінің сауда дәстүрлерін дұрыс
түсіну үшін, халықаралық сауда ... ... ... ... 1953 жылы ... ... ... өтумен ол қайта басылып шығып,
толықтырулар мен ... ... ... ... алғанда
"Инкотермс" факультативтік сипаттағы ережелер жинағы ... ... ... ... келісім-шарттарды жасау мен келісуді
жеңілдетіп, контрагенттерге түрлі ... ... ... мен ... ... жоғары деңгейдегі алғашқы жақындасу
барысында негізінде сауда экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды,
әсіресе екі мемлекет арасындағы ... ... ... ... ... ... Қазақстанмен сауда қатынасын дамытуға
мүдделігін жасырмады.
Ол бір қызық еді: ... мен ағаш ... ... экономикасының
иелігіне шекара асып кетіп жатты. Қайта құрумен ... ... ... Қазақстаның ғана емес) рыногіне біртіндеп Қытай тауарларымен
толтырыла бастады. Бұл ағымды тоқтату іс ... ... емес еді, ... ... өз ... істей бастады: сұраныс ұсынысты тудырды.
Қазақстанда Қытай тауарлары төңірегінде дүрлігіс басталды. Жұрт бәрінде
талапайлап алып жатты, Алматының ... ... ... ... астана тұрғындарының ең көптеп баратын орнына айналды.
Қазақстан рыногына Қытай өнімдерімен ... екі бойы ... ... ... ... сапасына артынан барып назар аударды.
Қытаймен саяси және сауда экономика саласындағы ынтымақтастық әр ... күш ала ... ... қол ... жетістіктерді
қуантпай қоймайды. Ресеймен достықсыз және тығыз ... ... ... ... ... қаз ... кетуі қиын еді.[4]
Сонымен қатар Қазақстан мен Ресейдің сауда-экономикалық ... ... ... ... ... тұрғысынан алып қарағанда
тұрақты назар аударуды қажет етеді.
Бұл ретте, бәрінен де ... ... ... ... мүддесін
қорғау жөніндегі келісімді іс-әрекет бірінші орында тұр.
Шынында да, бір ... ... ... кеңістік принциптерін қатаң
ұстанам деп, қосымша жұмыс орындарын беретін жаңа өндіріс ... ... ... ... ... ал ... тарап бұл шешімге ... ... ... ... баж ... ... ... тексерулер ұйымдастырумен жауап беріп отыруын қалыпты
жағдай деп айта ... ... ... қай ... ... қарым-қатынас, теңдік пен
мүдделердің өзара есебін қажет етеді емес пе.
1.2. Халықаралық тауарлардың сату-сатып алу келісім шарты.
Барлық ... ... ... ... ... сауда-саттық шарты
болып табылады.
Халықаралық сату-сатып алу келісім шартының ішіндегі маңызды рөльді
алады.[10]
Сатып алу-сату шарты бойынша бір ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына
беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл тауарды қабылдауға және ол ... ақша ... ... ... ... Республикасының Азаматтық Кодекснің (406-бабының 3-тармағы
бойынша) немесе өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларда ... ... ... ... ... заң ... ... сатып алу сату түсінігі Вена Конвенциясының
көптеген белгілерінің көмегімен ... ... ... халықаралық келісім құқығы бұл мемлекеттер
арасында жазбаша түрде жасалған және халықаралық құқықпен ... ... ... ... ... ... Конвенция бұл
келісімдерге коммерциялық ... ... ... ... ... қол ... сауда-саттық келісімдерін жатқызады[6].
Сауда-саттық келісімдердің әр түрлі түрлері бар.[11]
Бірреттік жеткізу келісімі – ... ... ... ... ... ... ... бір мезгілді келісім. Тауарларды
жеткізу белгіленген уақыт барысында бір немесе ... рет ... ... ... ... ... өз ... жояды.
Бірреттік келісімдер қысқа және ұзақ мерзімді жеткізу ... ... ... ... бір ... ... партиясын
келісімде анықталған уақыт ішінде тұрақты ... ... ... ... (1 жыл) және ұзақ мерзімді (5-10 жыл немесе одан да ... ... ... ... ... ... ... мен сатып алушы-импортер арасындағы байланыстың және ... ... ... фирмалардың болуын білдіреді. Бас жеткізуші
жеткізілетін тауардың сапасына, оның ... ... және ... ... үшін төлем формасына байланысты ақшалай формадағы төлем және де
тауарлы формадағы төлем келісімдерін ... ... ... ... ... ... келісілген валютамен есептесуді, төлем
әдістерін ... ... ... ... ... ... және ... формалары
(инкассо, аккредетив, вексель, чек) білді.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... жағдайында төлем жартылай тауарлы, ал ... ... ... ... ... тауарайырбастық және компенсациялық ... ... ... ... Бұл ... бір ... санын
екінші тауар санына қарапайым айырбастауды білдіреді. Бұл келісімдер ... ... ... саны немесе ... ... ... ... ... ... ... Бұл да тауар ... ... ... ... ... айырмашылығы, компенсациялық келісімде келісуші
жақтар өзара жеткізілетін тауарлардың бағасына келіседе. Мұндай келісімде
әдетте екі ... ... ... көп айырбасқа жататын тауарлар ... ... ... ... қатынастарындағы жақтар
контрагенттер деп аталады. Халықаралық ... көп ... ... ... деп, ... пайда табуды мақсат ететін сауда, құрылыс, транспорт,
ауылшаруашылық, өнеркәсіптік салаларында шаруашылық қызметін іске асыратын
кәсіпорын танылады. ... ... өз ... ... ... ... кәсіпорындарды былай ажыратады:[12]
1. Шаруашылық қызмет түріне және жасайтын операциялар ... ... ... ... ... ... ... капитал тиістілігіне қарай.
5. Қызмет саласына қарай.
Бірінші топқа өнеркәсіптік, саудалық, транспорттық-экспедиторлық,
сақтандырушылық, ... ... ... және ... фирмалар
жатады.
Екінші топқа жеке кәсіпкерлер мен кәсіпкерлер одақтары жатады.
Үшінші топқа жеке мемлекеттікт және кооперативтік фирмалар жатады.
Төртінші топқа ... ... және ... ... ... ... ... деңгеидегі фирмалар,яғни трансұлттық
корпорациялар жатады.
Келісімдерді ... екі ... ... ... ... ... (оферта) мен бұл ұсынысты қабылдау (акцепт).Келісімді жасау тәртібі
1970 ж. Веналық конвенцияның 14-24 баптары мен реттеледі.[13]
Оферта 2 талапты ... ... ... ... ... маңызды пунктарды кіргізуі керек және ... бір ... ... ... ... ... ... Соңғы жағдайда сауда және ... ... ... ... ... ... ... бұқаралық
оферта орын алады. Көрсетілген талаптардың біреуі болмаған жағдайда
келісімді жасау ұсынысы да ... ... ... ... белгілі
бір адамға қатысты оферта күші жоқ үндеулер жиі кездеседі . ... ... ... ... деп қарастыру қажет. Бұған ... ... ... мен ... ... ... ... таратушы адамдарды келісімдерді жасау туралы ешқандай
заңдық міндеттермен ... өз ... ... ... алған кезде енеді.
Акцепт бұл оферент ұсынған шарттар бойынша келісімді жасаудағы адресат
келісімі өз мазмұны бойынша ... ... ... ... ... шарттарға сәйкес келуі керек. "Акцептке қызмет етуді мақсат тұтатын,
бірақ толықтырулар, шектеулер және тағы ... ... бар ... офертадан ауытқуды білдіреді және қарсы офертаны көрсетеді." (1980
жылы Веналық конвенцияның 19 бабының 1 ... Егер ... ... және де ... ... білдірмесе, онда оферта акцептерімен деп
саналады. (1980 жылы ... ... 19б. 2 ... ... ... мен импортер сауда келісімде ... ... ... жағдайда келісім жасалынды деп ... ... және тағы ... ... ... ... орын болып, акцепт алған орын саналады. Бірақ, "ортақ құқық"
елдерінде "пошталық ... ... ... ... Ол ... ... орын ... акцепт жіберілген ел салды.
Сыртқы сауда келісімдері әдетте ... ... ... ... ... ... ... заты;
3. Келісімнің жалпы сомасы мен бағасы;
4. Тауарларды жеткізу формасы;
5. Төлем шарты;
6. Тауарлардың орауышы мен таңбасы;
7. ... ... ... ... кепілі;
9. Айыптық санкциялар мен шығындардың өтелуі;
10. Өте алмайтын күштердің жағдайы;
11. Сақтандыруы;
12. Арбитраж.
Егерде келісім заты ретінде машиналар, ... ... ... ... ... ... және тағы ... бөлімдерде орын алады.
Бұл бөлімдер келісімнің негізгі ... ... оның ... ... ... ... шарттардан басқа келісуші жақтар өзара құқықтары
мен міндеттерін айқындайтын бірнеше қосымша ... да ... ... ... ... бір ... сату, сатып алуда типті
келісімдер астық, қант, мақта, орман ... кофе және тағы ... ... ... ... ... орындау болып
табылады. Келісімдерді орындау ... ... ... ... ... саналады. Келісімдердің орындауы айқын және нақты болуы
керек. Келісім ... ... ... ... жақ ... ... байланысты шығын туралы талапты ұсынуға құқысы бар, ал
белгілі жағдайларда күшін тоқтатады.
Сыртқы сауда-саттық келісімнің ... ... заты ... ... ... ... Сатушы келісім бойынша анықталған санына,
сапасына және ... ... ... ... ... жылы Вена
конвенциясының 35 б. 1т.)[9].
Сатып алушы, өз кезегінде, келісім ... ... ... оған ... ... жеткізу мерзімі сатушы сатып алушы тауарды меншігіне ... ... ... ... ... саны бір ... ... жеткізілуі мүмкін. Бір уақыттық жеткізілімде тауарды жеткізудің
бір мерзімі анықталады, ал ... ... ... ... ... көрсетіледі. Жеткізілу мерзімі ... ... ... көрсету жолдары арқылы белгіленеді, ал егер келісімде
тауарды жеткізу мерзімі көрсетілмесе, онда сатушы келісім жасалғаннан ... ... ... жеткізуі керек.
Заңда мәмленің растық жағдайын баяндайтын бірыңғай құқықтық нормасы
жоқ. Олар туралы жалпы жағдайлары ҚР-ның ... ... ... ... ... Жалпы олар төмендегілерді қамтиды;
1.Келісуші жақтар арасындағы нақты мәмле;
2.Келісімнің формаларының орындалуы;
3.Келісімнің қабілеттігінің сақталуы;
4.Келісім жақтарының қабілеттік жағдайы[10].
1) Келісімнің нақтылық ... ... ... туындайды. Заңды
факт ретінде келісім- бұл ... ... ... ... ... ... Бұл ... өзара байланысты және заң рұқсат
ететін міндетті құқықтық қатынастарды туғызуға ... ... ... ... жағдайда келісім жалған болып, нәтижесінде ... ... ... ... 160б. 2 ... бойынша- тараптар шын
мәнінде ойлаған мәмілеге қатысты екінші бір мәмлімені ... ... ... онда ол ... деп танылады.
Келісімді жасасқан кезде ұйым (азамат) басқа бір адамдар тарапынан
болатын заңсыз ... ... яғни ... ... жақтардың
еріктігі кемістіктерден еркін болуы керек. Ерік кемістіктері Қ.Р. Азаматтық
кодексінде көрсетілген 2 ... ... ... ... ... ... мәмілелер бір топтық келісімді құрайды ... А.К. 159б.) екі ... ... ... ал ... ... ықпалымен жасалған мәмілелер- екінші топтық келісімдер және ... (Қ.Р. А.К. 159б.) ... ... ... Қазақстандық ұйымдардың қатысуымен болатын келісімдерді қарапайым
және жазбаша ... ... ... ... ... алып ... (Қ.Р. А.К. ... 1тарау). Бірқатар
мемлекеттерге мәмілені жасау формасы: ауызша да, жазбаша да болуы мүмкін.
1980жылы Вена конвенциясы мәміле ... ... ... ... ... ... отырып, қалыптасқан жағдайдан шығудың
компромистік ... ... Ол ... ... ... ... әр түрлі
формада, ауызшаны да алғанда жасалуы мүмкін екендігі (11бап), сауда-саттық
келісімдердің тек қана жазбаша формасын міндеттейтін ... ... ... алып ... ... ... императивтік нормамен
толықтырылған. Мұндай ерекше ... ... ... 12 және ... бойынша арыз жазулары керек. ... ... ... ... ... ... әртүрлі талаптарды
қоятын мемлекеттерге конвенцияға қатысуына мүмкіндік береді.[18]
Сауда- саттық келісімнің орындалуын қамтамасыз етуде ... ... ... ие. ... ... ... орындаған несие
берушінің құқығы, борышқор тарапынан бұзылуы мүмкін. Соның нәтижесінде
несие беруші ... ... ... ... үшін азаматтық құқықта арнайы шаралар
жасалынған. Бұлар мәмілелік міндеттерді тиістіорындауға жәрдем жасайды және
мәміле жақтарына құқықтық ... ... ... ... немесе мәміле бойынша қосымша шаралар атқаруды қамтамасыз ететін
әдістер деп аталады. Оларға жататындар:[17]
1) Айыппұл- борышқор ... ... ... тиісінше
орындамаған ретте несие берушіге төлеуге міндетті ақша ... ... ... + ... ... ... ... несие берушісі
алдында осы жақтың міндеттемесінің орындалуына толық немесе ішінара
қосалқы жауап ... ... ... ...... сәйкес несие берушінің борышқор кепілме
қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда ... ... ... қанағаттануына құқы бар (Қ.Р. А.К. 229б).
4) Кепілпұл- уағдаласушы ... ... шарт ... ... ... ... екінші тарапқа және шарт жасау ... ... ... ... ... (Қ.Р. А.К. 337б).
5) Кепілдік- несие берушінің (банк, ұйым)борышқордың қарызын өтеу үшін
беріледі.(Қ.Р. А.К. 329б).
6) Және тағы басқа ... ... ... сипаттағы
шаралар.
Айыппұл борышқорды өзінің міндеттерін ... ... ... ... ... және ... тек қана ... орындалуы мен қамтамасыз етілуінде қабылданады.
Сыртқы сауда тәжірибесінде басқа да қамтамасыз ... ... ... ... ... кейінгі сатып алушылық бағаның жартысын төлеу
шарты-оның мәні мынада: сатып алушы жеткізушіге төленетін ... ... ... қалдығын тауардың соңғы бөлігін алып, оның сапасын
тексергеннен кейін ... ... ... ... жағдайда төленбеген сома сатып алушының құзыретінде қалып, ... ... ... ... сақталуы туралыкелісушілік шарт, бұл бойынша
сатушыда ... ... ... ... ... ... оған ... төлемді
төлегенге дейін сақталады.Борышқор өзінің міндеттерін орындамаған жағдайда
сатушы, меншік иесі ... ... ... ... талап ете алады.
Алайда бұл әдіс бірқатар қолайсыздықтар туғызады. Бұл жағдайда меншік иесі
заттардың бұзылуы мен ... өз ... ... ... ... саудадағы экономикалық қатынастардың құқықтық
реттелуі.
Халықаралық экономикалық қатынастардың ... және ең көп, ... ... ... сауда жатады. Дүние жүзіндегі елдердің барлығы үшін
сыртқы сауданың рөлі ерекше маңызды.[20]
Американ ғалымы Дж. Сакстың пікірінше "қандай бір ел ... ... ... ... ... ... Дүниежүзілік экономикадан
оқшауланып, ешқандай ел дені сау, жөні түзу экономика жасай алған жоқ."1
Халықаралық ... ... ... әр ... ... тауар
өндірушілер арасында пайда болатын байланыстардың нысаны және олардың өзара
экономикалық тәуелділігі.
Халықаралық экономикалық ... ... кең ... ... БҰҰ ... жүргізіледі.
Экономикалық даму, әлемдік сауда, индустрияландыру, табиғи ресурстарды
игеру және осы сияқты ... да ... ... ... арнайы мекекмелері
мен органдарының экономикалық және әлеуметтік ... ... және ... ... ... ... шегіндегі халықаралық қауымдастық (халықаралық сауда құқығы).
1947 жылы ... ... ... ... ... мақсатында
тарифтер мен сауда туралы көпжақты Бас келісімге (ГАТТ) қол қойылды. Оның
қатысушыларының саны 1997 жылы 130 ... ... ... және ең ... ... ... ҒАТТ-тың негізіне айналып, ең негізгі жеңілдіктер
дамушы елдерге жасалынады.
Соңғы Уругвай раунд-конверенциясында (1986-1993жж) ... ... ... болды. Осы өзгерістерден кейін қызметттестік
шегінде өнеркәсіп тауарларының саудасымен шектелмей, қызмет ... және ... ... ... ... ... ... аспектілеріне (ТРИПС) және инвестициялық шаралардың
сауда аспектілеріне (ТРИМС) кеңейді.[20]
ГАТТ-тың мүше елдері Уругвай ... ... ... ... ... 1993 жылы 15 ... өз ... аяқтап, 1994 жылы
көкекте Марракештегі мәжілісте Қорытынды Актіге қол қойылды. ... ... ... құру ... ... ... 1995 жылы ... бастап Бүкіләлемдік Сауда Ұйымын (БҰҰ) құру тураоы мәмілеге қол
қойды. Құрылу кезінде БСҰ-ға 70-тен астам мемлекет мүше ... ... ... ... Қазақстан Республикасы БСҰ-ға мүше долуға ... ... ... ... ... ... мүше мемлекеттердің
рыногында олардың тауарлары мен қызметіне ... және тең ... ... қамтамасыз етіледі. Бұл ұйымға мүше болу үшін ... ... ... ... мен ... ... ... өзара
жеңілдіктер жасау, шаруашылық заңдарын БСҰ-ның талаптарымен үйлестіру, шет
мемлекеттермен сацуда-экономикалық қызметтестік аясында ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар енгізу, қажетті
соттық және әкімшілік шаралар қолдану.[21]
БҰҰ-ның ... ... ... 1964 жылы ... ... және дамуы
бойынша конференциясы құрылды ... ... ... ... ... ... ішінде, шикізат, өнеркәсіп тауарлары саудасына,
сонымен қатар саудамен байланысты қаржыландыру ... ... ... ... ... сауда преференциялары мен өзге де жеңілдіктерге
баса назар аударылады.
Халықаралық сауда құқығы бойынша БҰҰ ... ... БҰҰ ... ... 1966 жылы мына ... ... ... және өзге де құжаттардың жобаларын дайындау жолымен
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... 1947 жылы халықаралық тауарлардың
сауда саттығындағы талаптың ... ... ... Конвенцияны және 1980
жылы оған енгізілген өзгертулер мен ... ... 1947 жылы ... ... ... алу шарттары туралы Конвенциясын
дайындады.[22]
Жекелеген шикізат ... ... ... ... ... және ... ... қант, кофе, какао, мақта және т.б.)
не тек ... ... ... ... ... ... және бірқатар халықаралық ұйымдар құрылды.
Экспорттаушы елдердің ұйымдарына айқын мысал ретінде мұнай экспорттаушы
елдердің ұйымын алуға болады (ОПЕК). Бұл ұйым ... ... ... ... шектеу арқылы мұнай өндіруші елдердің мүддесін қоғау
міндетіне ие.
Экспорттаушы және импорттаушы елдердің қатысуымен құрылған ұйымларлың
мақсаты- әлемдік ... күрт ... ... ... ... ... ... сұраныс пен ұсыныстың реттелген ... ... ... ... алуы ... ... ... ең жоғарғы және ең төменгі құнын бекіту және ... ... ... ... ... ... үшін ... бар және
халықаралық саудаға ... ... ... ... ... Халықаралық Сауда Палатасын, Кедендік тарифтерді жариялаудың
халықаралық бюросын, Жеке құқықтың бір ... ... ... халықаралық
институтты айтуға болады (ЮНИДРУА).
Қаржылық қатынастарда қосымша әрекет етуші халықаралық құқықтық актілер
шығару арқылы ... ... ... қаржылық қатынастарды
реттейтін ұлттық заңдардың үндестігі мен бірыңғайландыру бойынша ЮНСИТРАЛ-
дың, сондай-ақ Халықаралық Сауда Палатасының және ... ... ... ... ... ... ... Сауда Палатасы дайындаған 2000
жылғы кең көлемде қолданылатын "Инкотермс" сауда терминдерін талқылаудың
халықаралық ережесін алуға болады. Саудада ... ... ... мақсаттары және шектеулері бар.
"Инкотермс" 2000 жылғы ережесі бойынша бірнеше топқа болады. Онда яғни
2000 ... ... ... мен ... ... ... жеткізілуі, тауарлардың тасымалдануы, сатып алу-сату ... ... және тағы ... ... мен міндеттері бірнеше
терминдерге бөлініп жеке-жеке қарастырылған.
1.EXW. Франко завод (орын атауы) "Франко завод" термині, ... ... өз ... орындаған болып табылады. Осы термин ... ... және ... ... ... сатушының кәсіпорнынан
белгіленген орынға тасымалдаудағы барлық шығындарды және ... ... ... ... ... ... (орын-атауы). "Франко тасымалдаушы" термині
мынанаы білдіреді, сатушы, ... ... ... жеткізушіге, тауарды
өткен кеден қараудан, белгіленген орынға жеткізу. Осы термин ... ... ... үшін қолданылады. Егер сатып алушы ... ... ... ... сенсе, онда сатушы тауарды жеткізу туралы
өз міндеттерін белгіленген тұлғаға бергеннен кейін ... ... ... кеме бортының жағалауында (тиеу портының атауы).
Бұл термин мынаны білдіреді, сатушы жеткізу міндетін ... ... егер ... белгіленген тиеу портында кеме портының жағалауында
аймақта немесе лихтерда ... ... ... ... ... мен қауіп-қатерлерді тауарды жоғалу немесе бұзылу туралы сатып
алушы өз ... ... ... ... тауарды экспорт үшін кедендік қарау сатушыға міндет
етіледі. Осы термин тек қана тауарды су ... ішкі су ... ғана ... ... борт ... ... ... Термин "Франко порт" мынаны
білдіреді, сатушы ... ... егер ... тиеу ... ... ... Бұл ... уақыттан бастап тауардың жоғалу немесе
бұзылу және берлық шығындарға сатып алушы жауап береді. FOB термині ... ... ... үшін ... ... ... етіледі. Осы термин тек
қана тауарды су немесе ішкі су ... ... ... ... ... ... ... қарастырмаса онда ҒСА терминін
қолданады.
5.CFR. Баға мен фрахт (... белгіленген порттың атауы.)
"Баға мен фрахт" термині ... ... ... егер ... ... кеме өткеннен кейін болса.
Сатушы шығындар мен фрахтты төлеуге ... ... ... ... ... ... бұзылуы мен жоғалу қаупі және тағы басқа шығындар
тауарды тиеуден кейін сатушыдан сатып алушыға төлейді.
CFR. термині бойынша ... ... үшін ... ... ... ... Осы термин тек қана тауарды су немесе ішкі су ... ... егер ... ... ... жеткізуді
қарастырмаса онда СРТ терминін қолданады.
6.CIF. Баға қауіпсіздендіру және фрахт.(... белгіленген порттың атауы).
Бұл термин бойынша, ... ... ... егер ... тиеу портына
кемеге өткеннен кейін болса, сатушы шығындар мен фрахтты ... ... ... ... тауарды жеткізу, бірақ тауардың ... ... ... және тағы ... ... тауарды тиеуден кейін сатушыдан сатып
алушыға көшеді.
Бірақ, CIF термині бойынша сатушы сатып алушының ... ... ... ... термин тек қана тауарды су немесе ішкі су көлігімен тасымалдауға
пайдаланылады.
7.СРТ. Фрахт тасымалдау төленді.
Фрахт ... ... ... ... ... ... ... шығындарды төлеуге міндетті, белгіленген
жерге тауарды тасымалдауға байланысты.
СРТ. термині бойынша, сатушыға ... үшін ... ... ... ... осы ... тауарды барлық көлік түрімен тасымалдауға болады
және де аралас тасымалдауды қосқанда.
8.CIP.\тасымалдау және қауіпсіздендіру төленді\ осы ... ... орын ... ... ... ... ... қатар, сатушы
белгіленген орынға тасымалдаумен байланысты шығындарды төлеуге міндетті.Бұл
дегеніміз-сатушы барлық қауіп қатерді және ... ... өз ... ... ... қауіпсіздендіруді үлкен деңгейде қамтамасыз еткісі,
онда сатып алушы осы ... ... ... керек немесе өзі қосымша
қауіпсіздендіруді жасауы керек.CIP термині бойынша сатушыға ... ... ... ... ... етіледі. Осы термин тауарды барлық түрімен
тасымалдауға болады.
9.DAF. Шекараға дейін жеткізу.
\...жеткізу орнының атауы\
Шекараға дейін жеткізу дегеніміз-сатушы өз ... ... ... ... ... болса, экспорт үшін кедендік қараудан өткізу,
бірақ әлі импортқа емес, сатып ... ... ... белгіленген
орынға немесе шекарадағы орынға кедендік шекараға тауардың келгеніне дейін
"Шекара" термині қандай да болсын ... ... ... ... қосқанда.
Сондықтан шекараның нақты орнын белгілеу керек. Бірақ, егер тараптар сатушы
тауарды ... ... ... ... барлық шығындар мен қауіп-қатерлерді
өз мойнына алса, онда ол нақты сатып алу-сату шартында айтылуы керек.
Егер тауарды белгіленген портта кеменің ... ... онда DES ... ... ... ... Кемкден жеткізу.\...белгіленген порттың атауы\
"Кемеден жеткізу" термині сатушы жеткізуді орындайды, егер ол импорт
үшін тауар ... ... ... ... сатып алушының иелігінде кеменің
бортында белгіленгенпортқа, сатушы барлық шығындар мен қауіп-қатерлерді өз
мойнына алады және ... ... ... ... түсіргенге
дейін.егер тараптар, сатушы тауарды көліктен түсіргендегі барлық шығындар
мен ... өз ... ... онда DEQ ... ... керек. Осы
термин тек су немесе ішкі су көлігімен ғана қолданылады, егер тауар кемемен
белгіленген портқа келсе.
11. DEQ ... ... ... ... ... ... ... термині, сатушы өз міндеттерін орындайтын, егер
тауар ... үшін ... ... ... ... ... кемежайда,
сатып алушының иелігіне сатушы тасымалдау және тауарды ... ... ... ... мен ... өз ... ... DEQ термині
сатып алушыға тауарды импорт үшін кедендік қарау міндеті жатады және ... ... ... және ден салықты, баж салығын және басқа ... ... ... тек қана су ... ішкі су ... ... тиіс,
белгіленген портта тауар кемеден кемежайға түсіріледі.
Егер, тараптар сатушының міндетіне ... ... ... ... ... ... ... шет жаққа онда ДДИ және ДДР терминін
қолданылады.
12. ДДИ. Баж салығын төлеусіз жеткізу ... орын ... ... ... ... ... ... белгіленген орынға
тауарды кедендік қараудан өтпенген және келген көліктен тауар түсірмегенде.
Сатушы тауарды белгіленген орынға тасымалдау жөніндегі барлық ... ... өз ... ... Егер ... сатушы кедендік
қараудағы барлық шығындар мен қауіп-қатерді өз мойнына алса, онда ол ... ... ... қосымшасында айтылуы тиіс.
Осы термин барлық көлік түрінде қолданылуы тиіс, жеткізу кеме ... ... ... ... ... кеме ... ... онда DES немесе
DEQ термині қолданылады. [23]
13. ДДР "Баж салығын төлеумен жеткізу" (белгіленген орын атауы).
"Баж ... ... ... ... сатушы тауардың кедекдік
қарауды өткен және ... ... ... ... ... ... ... мен қауіп-қатерді өз мойнына алады. Осы термин барлық көлік
түріне қолданылады.
Егер кеме бортында немесе порт кеме ... ... онда DES ... ... қолданылады[11].
1949 жылы НАТО шегінде АҚШ-тың бастамасымен экспорттық бақылау бойынша
үлестіру комитеті құрылды (КОКОМ). Бұл комитет батыс елдерінің ... ... ... ... ... ... ретінде жұмыс істейді.
КОКОМ-ға НАТО-ның елдері ғана ... ... қоса ... мен ... ... ... ... де КОКОМ НАТО үшін "қауіпті" деп саналғандықтан,
экспорттауға тыйым салынатын немесе шектелген ... ... ... тоқтатылмады. 1994 жылы КОКОМ таратылды. Васенарлық
келісімде (1996) ... ... ... қоса екі ... ... мен технологиялардың экспортталуына бақылау ... ... Бұл ... ... ... ... ... Шығыс Европа елдері және өзге мемлекеттер қатысады.
Соңғы 10 ... ... ... ... ... ... ... қарқынды өсіп келеді. Халықаралық өнеркәсіптік
қауымдастық астарында өндіріс саласындағы тікелей кооперациялық байланысты,
бірлескен ... ... ... ... ... ... ... технологиялық көмегі түсініледі. Дамушы елдерге
техникалық көмек көрсету және индустрияландыруға жәрдемдесу, сонымен қоса
өнеркәсіптің ... ... БҰҰ ... үйлестіру мақсатында 1966 жылы
БҰҰ ... даму ... ... ... 1985 жылы ал ... мекемесіне айналды.
1993 жылы 24 қазанда ТМД көптеген мемлекеттері шекті сипаттағы ТМД
елдерінің ... ... құру ... ... қол қойды. Бұл одақты
құрудың мақсаты капиталдың, тауардың, қызметін бірыңғай қалыптастыру және
валюталық-қаржылық ... ... ... ... ... нығайту мақсатында 1994 жылы Мемлекетаралық экономикалық комитет
(МЭК) құру ... ... ... ... ... ... ... ұйым болып табылады. Ол
тауарларға сараптама жасау жөніндегі қызмет көрсетеді, тауарлардың сапасы
және шыққан жері туралы сертификат береді, шығармашылықты ... ... ... тіркейді. СӨП қарамағында Арбитраждық коммисия бар. Ол
өз кезегінде сыртқы экономикалық қызметтің негізінде кәсіпкерлердің
арасында ... ... ... ... ... ... ... сауда-саттықты реттеудің
тәжірибесі.
Республиканың тәуелсіз жылдары ішінде сыртқы ... ... ... ... ... ... кезеңді сыртқы экономикалық салада жалпы мақсат-міндеттері мен
басымдық бағыттары анықталды[12].
1992-1993 жылдары ... пен ... ... ... ... ... ... тарифтік емес реттелу тәртібі анықталды; шетке
шығаратын және шеттен ... ... ... ... ... ... ... институты қалыптасты және ... ... ... ... экспортқа сратегиялық маңызды тауарларды
шығару тәртібі белгіленеді. [25]
1994-1995 жылдар аралығында сыртқы саудада елеулі ... ... ... ... ... ... Лицензияланған
өнім тізімі қысқартылды; орташа импорттық кедендік баж ... ... және ... ... ... тәжірибесі
жойылды; арнайы экспорттаушы институты таратылды; ... ... ... ... ... Одақпен әріптестік және ынтымақтастық туралы
келісімдеріне қол қойылды; Еуропалық Одақпен ... және ... ... қол ... Қазақстанның Бүкіләлемдік Сауда Ұйымына
кіру ... арыз ... ... 1995 жылы ... ... ... ... дамытуда
мынандай қадамдар жасады: ұлттық және жеке қауіпсіздік денсаулыққа ... ... ... ... тізімінен басқа барлық экспорттық
және импорттық квоталар алынып тасталынды; ... ... ... ... ... ... валюталық табысының міндетті
сатылуы тоқтатылды; биржалық және ... ... ... ... ... ішкі ... ғана әсер етіп қойған жоқ.
Қазақстанның ОЭСР рыноктарына шығу ... ... ... ... емес ... ... ... кедендік салықтары мен санкциялары алынып немесе төмендетіліп
тасталынды.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... арзандауы және соған сәйкес Қазақстандық
тауарлардың бағаға байланысты ... ... ... ... ... күрт ... ... Кедендік Одақ шеңберінде
шекаралар анықтығы, әсіресе Ресеймен ... ... ... ... бағалар бойынша енуіне мүмкіндік берді. Осы
жағдайларға байланысты Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 1999 жылдың
қаңтар айында бірқатар демпингке қарсы шаралар қолданды. ... ... ... ... "Ресей Федерациясынан 1-
категориялары тауарлардың әкелінуіне ... ... салу ... қол ... Қырғызстан мен Өзбекстан әкелетін тауарларға 200% ... ... ... ... сыртқы саудадағы протекционизм бағытындағы
қадамдары болды. Ол екі ... ... Бір ... ... өндірісті көтеруге ынталандырып, олардың ішкі ... ... ... беру және ТМД ... сапасыз, арзан
тауарларына тосқауыл қою, екінші жағынан контрабандалық тауар көлемі күрт
өсіп мемлекеттік бюджетке төлемдер төмендеп, бәсеке, ... ... және ... ... өз өнім ... ... ... жылдың екінші жартысынан бастап Қазақстандағы экономикалық
жағдайдың жақсаруы жүзеге асып, ... ... ... ... ... сауатты әрекеті теңгенің еркін жүзеге жіберілуі ішкі-
затқа әлемдік бағаның өсуімен әлемдік қаржы ... да ... ... ... [27]
1999 жылы Қазақстанның сауда ... ... ... заңдар
қабылданды: 1993 жылы 13 шілдеде Қазақстан Республикасының Үкіметінің ... ... ... ... ... ... тарту
бағдарламасы туралы", 199 жылы 16 шілдеде Қазақстан Республикасының
кедендік іс ... ... ... ... заңдардың бәрі де республиканың құқықтық нормативті базасын әлемдік
қауымдастыққа қабылдаған заңдармен нормаларға жақындата бастап, бұл ... ... оң ... ... уақытта сыртқы экономикалық қызмет ... ... ... ... ... ... ... сай жасалған принципиалды жаңа нармативтік құқықтық база ... ... ... негізделеді. Экспорт пен импортқа, шетел
инвестициясына, валюталық реттеуге қатысты заңдар мен ... ... ... ... ... Олар ... пен тауарларды
шығару мен кіргізудегі шектеулерден, қатал бақлаудан шетел инвестициясын,
валюталық ... ... пен ... ... оларға жағдай
жасауға көшті.[27]
2.1. Халықаралық саудадағы Қазақстанның
орны мен рөлі.
Қазақстандық сыртқы ... ... ... ұзақ ... бойы
өзгеріссіз келеді, себебі, неғұрлым көп валюталық түсімді қамтамасыз ететін
тауарлар тізімі бірқалыпта. Оларға ... ... ... ... ... ... ... мазмұны жағынан біртекті және 12 негізгі
тауарлық позицияны қамтиды. ... ... ... ... ... ... рыногындағы бәсекелестік
позициясын қамтамасыз ету мақсаты, ең алдымен табиғи байлықты тгеру мен
әлемдік ... ... ... тиімді динамикасы, Қазақстан экспортының
шикізаттық бағытын объективті түрде күшейтті. 2000 жыл мен 2005 ... ... ... ... өнімдердің үлесі 29%-дан 44%-
ға жетіп, 2005жылы, 2000 жылмен салыстырғанда, жалпы ... ... ... үлесі 11 пайыздық пункте өтті. [28]
Қазақстан экспортқа шығаратын негізгі тауар ішкі мұнай болып ... ... ... 1995 жылы 15% 2000 жылы 44,2% ... 2000 жылы ... ... мұнай мен газ конденсатының үлес салмағы ... 3 ... ... басқа тауарлардың: кен, көмір, темір және т.б.
да үлес ... ... мен ... ... экспорттың тауарлық құрылымы бағалық көлемінің ... 8-10 ... ... 2000 жылы ... жылмен салыстырғанда
экспорттың жалпы көлеміндегі металлургиялық өнеркәсіп ... ... 3 ... ... ... ... саласының үлес салмағы
мен азықтық тауармен оны жасаудың шикізатының ... 2 ... ... Оның ... ... ... үлес ... 7 пайыздық
пунктқа (оның ішінде мұнай мен газ конденсатының үлесі 19%-ға) көбейді.
Қазіргі кезде республиканың импорттайтын тауарлық ... сан ... ... ... мен ... ... ... тауарлар мен минералды
өнімдер құрайды. 2005 жылы ... ... ... ... мына
тауарлық топтардың үлес салмағы айтарлықтай ... ... ... ... ... мен ... ... отын мен мұнай-
11,3%; электрлік машиналар мен құрал- жабдықтар-8,8% ... ... ... ... ... ... ... азықта тауарлар
мен оны жасайтыншикізаттың (11%-дан 9%-ға) үлес салмақтарының төмендеуі
байқалды. Бұл ... ... бұл ... ... үшін ... ... білдіреді.[29]
2004жылмен салыстырғанда 2005жылы импорттық жалпы көлемінде химиялық
өнімнің, онымен байланысты өнеркәсіп ... және пәс ... ... 2 ... ... ... Өз кезегінде порттық құралдардың үлесі 6
пайыздық пунктқа қысқарды.
Сөйтіп, 2001-2005 жылдары ... ... ... ... әкелуін талдай келе, төмендегі басымды бағыттарына
көңіл бөлу керек;
-халық ... ... ... үшін ... ... жаңа құрал-
жабдықтар импортын көбейту;
-экспорттық негізін ... ... ... қысқарту;
-кіргізілетін сапалы және сапасыз тауарларға пропорционалды түрде бажды
сәйкесінше азайтып немесе көбейту керек.
2000-2005 ... ... ... пен ... ... ... ... сәйкес сыртқы саудалық қызметте
мынадай келесі заңдылықтарды көрсетуге болады;
-біріншіден, республика экспортының көп ... ... ... ... құрайды;
-екіншіден, импортта дайын өнім, машина мен құрал-жабдықтар басым,
бірақ азықты тауарлар мен минералды ... ... ... ... экономикалық жандануымен түсіндіруге болады;
-үшіншіден, әлемдік рыноктағы жағдай мен ... ... ... ... ... ... ... пен отын тасушыларға әлемдік
бағаның өзгеріп, ауытқуы ішкі ... ... әсер ... кету ... ... ... сыртқы саудалық тауарының құрылында
керісінше:
-дайындағы жоғары деңгейдегі тауарлардың басымдығы;
-отыннан басқа шикізат үлесінің төмендеуі;
-ауылшаруашылық ... ... ... ... ... мен ... сауда үлесінің
көбеюі.
Қазақстанның экспортпен импорттығ құрылымына салыстырмалы талдау
көрсеткндей, ... ... ... ... ... тән ... ұлттықэкономикамызға әлемдік экономиканың аграрлық- шикізаттық базасы
тән.
Сыртқы сауданың тауарлық құрылымы, сандық пен сапалық қатынастарынан
көрініс табатын, экспорт пен ... ... ... ... өзгерістер әлемдік тауар айналымдағы номенклатуралық тауарлардың
сапалық өзгерістері ... ... ... ... ... қызмет
үлесінің көбеюі мен ... ... үлес ... ... өзінің өнімдерін өткізуде аймақтық аспектіде бірінші кезекте
белгілі бір ... ... ... ... ескеруі қажет. Батыс
Қазақстанның мұнай газдың потенциялы ... ... ... мен ... ... ... өнім мен ... Қазақстанның
ауылшаруашылық өнімі (мақта) Қытай рыногында жақсы өтуі мүмкін. ... ... ... қара және ... ... ... ... рыногта
үлкен сұранысқа ие болды.[32]
Сөйтіп, Қазақстандық транспорт индустриясының, агро өнеркәсіп және отын-
энергетикалық кешенінің ... ... мен ... ... ... ... ... аспақ.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауында (Астана,2005 жылғы 18 ақпан) еліміздің ... ... мен ... былай деп көрсетті:
Экономиканы түпкілікті реформалауға бағыт ұстап, біз қысқа мерзімнің
ішінде нарықтық ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі таңда Қазақстанда нақтылы жұмыс ... ... ... ... ... он жыл ... жан ... шаққандағы жалпы ішкі өніміміз 700
доллардан сәл ғана ... 2005 ... ... ол 2700 ... ... ... ... жылы жан басына шаққанда жалпы ішкі өнімді 5800 АҚШ долларынан
асатын мөлшерге, яғни ... ... ... ... ... елдердің
бүгінгі дейгейіне, ал 2015 жылы шамамен 9000 АҚШ ... ... ... ... ... ... ... сатып алу қабілетінің шамасы жағынан бұл цифрларға біз қазірдің
өзінде жақынбыз.
Біз ... ішкі ... ... 2000 ... ... 2010 жылы екі
есе ұлғайтуды жоспарласақта, бұл көрсеткішке 2008 жылы ақ ... ... ... ... ... көзі шикізат әлеуетін пайдалану болып
отыр. Көмірсутегі шикізатын өндіру ... 1985 ... ... біз
225 пайыз ұлғайтуға қол жеткіздік, ал былайғы дүниеде ол небәрі 1,3 есе
шамасында ғана өсті.
Қазақстан ТМД ... ... ... болып, тұрақты әлеуметтік-
экономикалық дамуды қамтамасыз ету, сыртқы қолайсыз жағдайларды болдырмау
үшін Ұлттық қор құрды.
Біз ашық ... ... ... ... ... ... Айталық, 2004
жылы сыртқы сауда айналымы көлемінің ең ... 7 ... ... 33 ... АҚШ долларына жетті. Бұл 1995 жылмен салыстырғанда 3
еседен ... ... ... ... ... ... Достығының
ауқымымен шектелген біздің ... ... ... да біршама
тарамдала түсті.
Қазақстан тауар ... ... 2004 жылы ... ... мүше
елдер, Ресей, Швейцария мен Қытай алғашқы орындарға шықты.[2]
Осылайша біз өзіміздің әлемдік экономиканың бөлінбес бөлігіне ... ... ... ... ... анық көз ... уақытта Қазақстан тауарларын бүкіләлемдік базарға шығаруға күш
салынатын болады. Қазақстан металы, ... ... ... ... балығы мен қара уылдырығы сияқты тауарлар дүниежүзілік базардан
тұрақты орын алатын болды.
Тараптардың ... ... ... ... ... ... сауда ұйымына (ДСҰ) мүшелікке өтуіне шешімге келді. 1947 ... және ... ... бас ... 1995 ... ... ... Ұйымы" болып қайта құрылды. Әлемдік базарға шығарылатын тауарлар мен
өнімдерінің 90 ... ... осы ... ... ... мүше болып кіру экспоттан түсетін кіріс көлемін арттырып,
отандық тауар өндірушілердің мүмкіндігін кеңейтеді. Ал ... өсуі ... ... күшейтеді және тұтынушыларды арзантауар түрлерімен
қамтамасыз етеді.
Еуропа Одағы Қазақстанның Ресейден кейінгі сауда ... 2000 ... ... ... жалпы көлемі 250 миллион доллар болса,
Қазақстанның Еуропа Одағы елдеріне ... 600 ... ... ... ... ... Қытай Халық Республикасына ерекше көңіл
бөлінген. Екі ел арасындағы саяси және экономикалық ... ... ... ... ... Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың осы елге
бірінші ... ... ел ... сауда экономикалық қатынас ... ... ... мен ... ... ... ... айналымының көлемі 2003 жылы
миллион долларға жетті. Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша ТМД және ... ... ... Ресейден кейінгі екінші орында тұр. Негізгі экспорт
қара және түсті металл, оның ішінде ... ... мыс ... ... ... ... мен құрал-жабдықтар, тоқыма бұйымдары, халық
тұтынатынтауарлар, химия өнімдері, ... ... 2001 ... ... ... ... рыногіне шығарыла бастады.[35]
Қазақстан республикасының 2001-2005жж аралығындағы экспорт ... ... ... |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... |8639,1 |9610,3 |12900,4 |20096,2 |45201,5 ... |6446,0 |6584,0 |8326,9 |12781,3 |17352,2 ... ... ... экономикалық қызметтің реттелуі және
сыртқы
сауда айналымы.
Қазақстандағы реформалардың жүрісі мен стратегиясын "регламнттейтін"
негізгі құжат Президент Н.Ә.Назарбаевтың ... ... ... ... ... бағдарламасында ұзақ мерзімді
стратегияны жүзеге асырудың бағасы мен белгілі бір кезеңге нақты мақсат-
міндеттер орын алған. Үшінші ұзақ ... ... ... ... пен шетел инвестицияның жоғарғы деңгейіндегі ашық ... ... ... өсімге жетуіміз керек."[1]
Қ.Р-ның жүйелі және мақсатты, белсенді сыртқы экономикалық қызметін
жүзеге асырылуы экономиканың ашықтығына, ... ... ... ... қатысуы мен әлемдік шаруашылық жүйесіне интеграциялануына сүйенеді.
Бұл стратегиялық жоспар –тұрақты экономикалық ... ... ... ... ... табылады.
Қазақстанда оның сыртқы экономикалық байланыстарының тиімді ... ... ... тұрақтылық табиғи байлықтар,
дамыған өнеркәсіп, жеткілікті дәрежеде мамандамыған жұмысшы күші, геосаяси
жағдайының қолайлығы.ТМД ... ... ... ... ... ... ... реттеу жүйесінің заңдық
негізі құрылып, тұрақты түрде жетілдіріп отыр. Бұл халықаралықтанылған
құқықтық нормалармен ... ... ... ... мен ... т.б.) ... құрылған.
Қазақстан сыртқы саудалық қызметті реттеу саласында ... ... ... ... ... ... ... өтті[14].
Республикада сыртқы саудада елеулі ұрықтандыру жүрді.[39]
-экспорт тауарларының квоталауы жойылды;
-лицензияланған өнімдер тізімі қысқарды;
-бидай, мұнай, газ және түсті металдардан ... ... ... ... ... ... және ... жеңілдіктерді көрсету тәжірибесі жойылды;
-арнайы экспорттаушы институты қысқарды;
-бірнеше еркін экономикалық аймақтар құрылды;
-республикаға сапасыз тауарлардың енуіне ... үшін ... ... және т.б. ... жүйелері жетілдіруде және т.б.
Сыртқы сауданы жүргізуде қолайлы жағдайлар ... ... ... тауарларына лицензия беру оңайлатылды.
Тауар айналымының өсіміне халықаралық тәжірибеге сәйкес жүргізілген
сыртқы саудадағы жүйеле мемлекеттік ... өз ... ... ... ... бұдан былайда Қазақстан рыногына шетел тауарлары
мен қызметтерін енумен қатар қазақстандық тауарлар мен қызметтердің шетел
рыногына ... ... ете ... ... ... ... ... кеңейту мақсатымен жаңа
транспорттық жолдар салу ... ... ... ... ... құны қосылған экспорт
өнімдерін сақтандыру мен несиелеудің негізін ... Бұл ... ... қазақстандық экспорттаушылардың шығуын жеңілдету мақсатында
экспорттық-импорттық сақтандыру құрылымын құру мен ... ... ... белгілі бір мемлекеттерге немесе аймаққа ... ... ... ... көзделіп отыр.
Сыртқы рыноктағы тауарлардың демпингтік жағдайын алдын алу және
келісімдердің ... ... ... ... ... экспорт
тауарларын жанама реттеу шаралары жасалынады. Сонымен қатар Қазақстан
Республикасының ұлттық стандарттарын халықаралыққа ... ... ... ... шаралары арқылы отандық кәсіпорындар қолдау
былай жүзеге ... ... ... ... ... тигізетін жоғары технологиялық инвестициялық
тауарларды кіргізуді ынталандыру; антидемпингтік, компенсациялық ... ... ... ішкі ... ... ... ... бәсекелестік жағдай қалыптастыру; сонымен қатар экспорттық-импорттық
операциялардың салық салу ... ... ... ... реттеудің
тарифтік және тарифтік емес ... ... және де ... ... ... ... ... тауарларының Қазақстан
рыногына кіргізбеу процедурасы қарастырылуда.
Қазақстанның халықаралық сауда нормалары мен тәртіптерін ... ... ... ... мүше ... кіруінде үлкен маңызға
ие. Бұл үшін Қазақстан 1996 жылы ГАТТ/ БСҰ-на кіру туралы арыз берген.[40]
Сыртқы сауда ұлттық заңдары БСҰ-ның ... ... ... ... мен ... ... рұқсат жағдайлары туралы
негізгі мемлекет әріптестермен екі жақты және ... ... ... ... ... ... ... Меморандум
әзірленуде.
Бұл сыртқы саудада Қазақстанның мүдделерін дискриминациялаудың алдын
алуға, басқа елдердің рыногына еркін шығуды қамтамасыз ... ... ... ... ... басқа мемлекеттерден саудалық преференция
алуға мүмкіндік береді.
Бұған жету үшін бірнеше принципиалды маңызды қадамдар ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
стандарттар жүйесін әлемдікке жақындату қажет.
Үкімет Кедендік одақ, Ортаазиялық одақ және ТМД шеңберінде интеграцияны
одан әрі жалғастырып, дамытатын ... одақ ... ... ... саясаттың стратегиялық
курсы реформалары жүргізудегі координацияға, жалпы ортақ рынок пен оны
қорғау ... ... ... ... ... ... ... қатынастың
белсенді деңгейі заңдардың нормативтік қалыптандыруына, халықаралық
колсорциумдардың ... ... ... инвестициялық
бағдарламалардың жүзеге асуына байланысты.
ТМД елдеріне ... ... ... ... ... ... шараларды жүзеге асыру нәтижесінде Үкімет сауда балансын да тұрақты
оң самдоға қол жеткізуді көздейді.
Төлем ... ... оң ... жету үшін ішкі және сыртқы алып
пайдалану саясатын ұтымды жүргізу, шетел капиталын тартудың тиімді деңгейін
анықтау, ... ... ... ел ... ... ... ... жасау керек және т.б.[41]
Құрылымдық реформаларды қаржыландыру мақсатында халықаралық ұйымдар мен
шетел мемлекеттерімен ... ... одан әрі ... ... ... өзінің потенциалына лайықты беделге ие болу үшін ... ... ... ... мүше ... ... ... жарты жылдықтағы ел экономикасының дамуы ... ... ... мәжілісінде Премьер-Министр Д.Ахметов Үкімет
ауылшаруашылығы машиналарын жасаудағы кластерді дамыту ... ... ... ... ... ... экономиканың бәсекеге ... аса ... ... ... ... тиімділігін көтеру болып
табылады деп мәлімдеді.
Сала тиімділігін арттыру мәселесі-шикізатты қосылған құны ... ... үшін ... ... ... және ... ... өзара байланыстырылған өндірістер тізбегінің агроөнеркәсіптік
кластерлерін қалыптастыру жөніндегі жұмысты жүзеге ... ... ... ... ... бәсекелестік түрлерін қоғамның экономикалық
дамып жетілуіне қарап анықтайды.
Тағы да біз басшылыққа алуға тиіс М.Портердің әдістемелік ... ... ... ... не фирма деңгейінде, не елді тұтас алғандағы
деңгейден іздеу дұрыс емес деп ... ... ... ұстаныс іздеу
қажет.[42]
Нақтырақ айтқанда: қай ... ... ... өз ... артықшылықты қалай жасай алатынының және ұстап тура алатынының
себептерін түсіне білу жеке ... ... ... ... ғана ... ... ... ұлттық экономикалық міндеттерге жету үшін қажетті
дұрыс амал.
Бәсекеге қабілетті ... ... ... экономика бойынша біркелкі
таралмаған, бір-біріне бағынышты салалардан ... ... ... ... экспорттың 40 пайызға жуығы азық-түлікпен, сәнді киім
жасаумен немесе тұрғын үйді көркейтумен байланысты ... ... ... ... ... экспорттың 50 пайызынан астамын
тасымалдаумен және ағаш ... ... ... кластерлері өнімдерінің
экспорты құрайды.
Данияда үй үшін тауарлар өндіретін және ... ... ... ... ... және т.б.) ... ... салалардың кластерлері бар.
Швеция целлюлоза мен қағаз өндіруде ғана бәсекеге қабілетті ... ... ағаш ... ... металл қорытатын қазандар,
конвейерлік жүйелер, бақылаушы өлшеуіш құралдар, целлюлоза мен қағаз өндіру
үшін қажет жабдықтар, ... ... ... ... да ... ... болу ... ұлттық ... ... ... және ... ... ... көрінісі
болып табылады. Бір бәсекеге ... сала ... ... қатынастар
процесінде екінші салалық бәсекеге қабілеттілігін жасауға көмектеседі.
Мұндай сала ... өзі ... мен ... аса ... ... ... келеді. Ондай саланың елдер бар ... ... ... ... ... ... маңызды факторлар болып табылады.
Кластерлер даму процесінің негізінде сатып алушылар яғни салалар,
жабдықтаушылар және ... ... ... ... ... мен
технология жөнінде ақпарат алмасу жатыр.
Осындай өзара алмасу жүзеге асырылған кезде және ... ... ... ... бәсекелестік қолдау тапқанда бәсекеге қабілеттіліктің өсуі
үшін ең қолайлы жағдай жасалады.
Экономиканың әртүрлі салаларында және ... ... ... ... баяндалған жағдайларын біз осы дипломдық жұмыста
әдейі келтірдік.Қазақстанда осы уақытқа дейін ... ... ... бары – ... 2015 ... ... ... стратегиясын жүзеге асыруға байланысты таяу болашақта бірнеше
кластер құру жөніндегі ... ... мен ... ғана.
Осы ниеттер жекеменшіктегі бизнес тарапынан қолдау таба ма, ... ... ... ... ... қарым-қатынас жөнге келеме, мұндай қарым-
қатынасқа ... ... ... ... ... таба ала ма? ... осында жатыр.[43]
Қазіргі екздегі Қазақстан өнеркәсібі шикізаттық сипатта болып отыр,
экспорттық тауарлар ... ... ... ... ... жоқ,
экспорт арқылы негізінен ... ... ... ... ... қара және ... металдар ғана сатылады.
Қазақстанда өндірілетін мұнай мен газдың, қара және түсті металдың
меншік ... ... ... ... табылады, мемлекеттің шетелдік
және отандық акционерлік компанияларда акция пакеті жоқ, тек қана ... ... ... ... қомақты түрде қолға ұстары тағы жоқ.
өңдеуші ... ... ... ... ... ... ... байланысты жеткілікті түрде жолға
қойылмағандықтан, ... ... ... инновациялдық
факторының әзірге экономикаға тигізетін әсері азын-аулақ ғана дәрежеде.
Сонымен ... ... ... ... ... санасуға
тура келеді, өйткені, бүгінде Қазақстанда өндірілетін басты өнімдердің бәрі
де ... ... ... ал олар ... барлық шикі мұнайды
құбырлар арқылы сыртқа ... ... ... қара және ... атап ... ... кені, ферроқорытпа, қара металдың жалпақ
илектері, тазартылған және тазартылмаған мыс, өңделмеген мырыш, ... ... ... өнім ... ... ... ғана ынталы.[44]
Осындай жағдайда құрылатын кластерлердің құрамында әртүрлі ұйымдар және
мекемелермен қатар Қазақстанның үкіметтік құрылымдары мен ғылыми күштер ... тиіс және олар ... ... ... ... өз ықпалын
жүргізетіндей ықпалда болулары қажет.Қай ... ... ... ... негізгі көрсеткіштердің бірі-ол сыртқы сауда. 2004 жылы
Қазақстан сыртқы сауда ... ... ... ... сауда
есебінсіз деректері бойынша 32877,5 миллион.АҚШ долларын құрап, 2003 жылмен
салыстырғанда 54 ... ... ... ... экспорт-20096,2 млн.АҚШ
долларын құрап, 56 пайызға, импорт-12781,3 млн. АҚШ ... ... ... ... Бұл ... ... жылдардағыдан әлдеқайда жоғары.
Мәселен, 2003 жылғы сыртқы сауда айналымы 21335,4 млн. АҚШ долларын ... ... ... ... ... ... айналымының 2004 жылы осындай дәрежеде өсуінің нақты
себептері қандай?Ол үшін, ең алдымен, ... ... және ... ... заттай және құндай көлемдерінің өсуіне талдау ... ... ... ... ... 2004 жылы мұнай мен
металға бағаның аса жоғары болғаны есебінен ... ... тұр. ... ... 1 ... бағасы 2003 жылға 17,4 доллардан 2004 жылы ... ... ... Сондықтан экспортқа шығарылған осы тауардың заттай
көлемі тек 11,5 пайызға ғана өскен кезде, оның ... ... 2,4 ... өскен. Мұнай мен газ конденсатының көлемі заттай күйінде 18,4 ... құны ... 1,6 ... дейін, ферроқорытпа да тиісінше-7,9 пайызға
және 1,8 есеге, тазартылған мыс-3,7 пайызға және 1,6 ... ... ... ... экспорты.
|  | 2003 жылы | 2004 жылы |2004 |2003 |
| | | ... |ж-ға % ... |  |  ... |
| |2003 ж |2004 ж |2003 ж |2004 ж |2003 ж |2004 ж ... ... |47743 |100 |100 |168,7 |226,4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ... |7774,1 |15172 |20,1 |31,8 |160,2 |212,8 ... |4673,5 |9575,4 |12,1 |20 |163,4 |244,6 ... |1299,3 |5520,1 |3,4 |11,6 |193,6 |264,2 |
| | | | | | | ... |3925,7 |3979,5 |10,2 |8,3 |146 |191,8 ... | | | | | | ... |1780,8 |2382,5 |4,6 |5 |171,4 |206,2 ... |863,5 |1787,8 |2,2 |3,7 |151 |206,1 ... |317,3 |1245,6 |0,8 |2,6 |174,9 |257,1 ... |270 |1219 |0,7 |2,5 |398,1 |261,3 ... ... 8 ... ... 2004 жылы ... ... ... 85,6 пайызы келеді, соның ішінде, әсіресе, екі елдің: Швейцария
мен ... ... 51,8 ... ... ... ... ... Виргин аралдарының үлесіне 8,3 пайыз
келеді. Ал өткен жылы оффшорлық аймаққа жататын Бермуд аралдарына 11,0 ... ... ... ... ол аралдардың үлесі 28,5 ... Сол жылы ... ... 3,9 млн. ... мұнай сатылып, оның
үлесі 10,1 пайызды құрағанда, сонда осы аталған екі аралдың үлесіне ... 38,6 ... ... ... ... үлесі азайғанменәлі
де олар қатардан қалар ... ... ... 1 ... бағасына
келсек, 2004 жылы негізгі мұнай сатып алушы елдердің арасындағы ... ... ... Виргин аралдарындағы 191,8 доллардан Францмядағы
264,2 долларға дейін немесе олардың айырмашылығы 37,7 пайыз. Ал 2003 ... ... баға ... ... ... 199,1 ... ең ... Украинада 115,9 доллар болғанды немесе негізгі мұнай сатып алушы елдер
арасындағы баға айырмашылығы 71,8 ... ... еді. ... ... ... ... Бірақ экспортқа шығарылған басқа тауарлардың көбі
бойынша жағдай мұндай ... ... ... ... бір ... 2004 ... 12,4 ... сатсақ, Әзірбайжанға 51,9 доллардан, Словакияға 31,8
доллардан саттық. ... ... 1 ... 810,9 ... ... 657,8 доллардан сатылды. Қара металдың жайма иегі Ресейге 1 ... ... ... ... 197,9 ... Вьетнамға 230,4
доллардан сатылды. Ресейге қара метал жайма ... ... ақ ... ... ... ... жағдай баға жоғарлайтыны белгілі.[52]
Статистикалық деректе бұл арасы ашып көрсетілмеген. Тазартылған
мырыштың 1 ... ... 2659 ... ... ... 2248 ... Қара металл қалдықтары Ресей мен Қытайға 1 ... 86 ... ... 112 ... сатылды. Бидайдың 1 тоннасы Әзербайжанға
157,5 доллардан сатылса, Қырғызстанға 190 доллардан сатылды.
Мақта талшығының 1 тоннасы Қытайға 1447 доллардан сатылса, Ресейге ... ... Бұл ... ... ... ... бір түрін әр
елге сатқандағы баға айырмашылығының үлкен болуы, ... ... ... әлі де ... ... ... барлық мүмкіндікті толық
пайдалана алмай ... жылы ... ... ... ... ... ... Импорттың өсу
себебін, яғни қаншалықты тауарлардың бағасының артуынан өскенін дәл ... ... ... ... мен оның ... әлеуметтік
экономикалық дамуының статистикалық көрсеткіштері" аталатын 2005 жылғы ... ... ... ... 20 өнім ... ... берілген.
Олардың 2004 жылы жалпысоммасы 6855,5 млн. доллар немесе импорттың ... 53,6 ... ғана және ... ішімдіктер (59,9 млн. долл.),
медикаменттер (273,2 млн. долл.), машиналар мен ... (3421,9 ... ... (129,3 млн. ... сияқты тауарлардың төрт тобы бойынша тек
олардың құны ғана белгілі. ... құны 38,84,3 млн. ... ... барлық соммасының 30,4 пайызы.
Қазақстан Республикасының ... ... ... бақылау
комитетінің 2Қазақстан Республикасының негізгі әріптестері болып саналатын
елдер бойынша ... ... ... деп аталатын экспресс-ақпаратында
7,6 млрд. Доллар тұратынын 75 өнім бойынша дерек ... ... ... ... ... біз ... және ... көрсеткіштері бар импорт
сомасы көбірек деген ... ... ... ... ... ... 2003 және 2004 жылдардағы импорты.[54]
|  | 2003 жылы | 2004 жылы |2004 ж-ға % ... ... долл |1т ... долл |Саны |Құны,млн долл |1т құны. Долл.
|заттай |құндай | | | | | | | | | | | ... мың т. |513,4 |132,2 ... |130 |284,2 |104,9 |115,7 | ... ж/е ... кокс |958,9 |58,7 ... |173,3 |171,5 |105,2 |295,4 | ... мен ... млн |2,3 |259,4
|112,8 |3,3 |510,9 |157,2 |139,4 |196,9 | |Мұнай ... млн т. ... |233,8 |1,9 |511 |268,9 |164,2 |188,9 | | | | | | | | | | | ... млрд текше метр |8,7 |254 |29,2 |11,6 |371,2 |32,1 |134 |146,2 ... мың т. |121,4 |104,4 |806 |155,3 |149,3 |961,4 |127,9 |143 | | | |
| | | | | | | ... мың. Д |2829,6 |94,7 |33,5 |3050,7 |126,5 ... |133,5 | ... мың т. |362,9 |305,5 |841,8 |435,4 |487,7 |1020,1 |120 |159,6 | ... |53 |312,5 |257,7 |96,9 |376 |151 |182,8 | ... бұрыш мың т. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ... ... мың т. |19,9 ... |29 |92,8 |3200 |145,9 |160,4 | ... ... мың дана |128,8 ... |181,9 |549,7 |3022 |141,2 |158,1 | |Жүк авто мың дана |9,9 ... |12,7 |164,2 |1292,9 |128,2 |157,5 | |
Кестеде келтірілген деректерден ашық көрініп тұрғандай, ... ... ... ... тауарлардың санынан гөрі олардың бағасының
жоғарлауы, құнының көлемі көбірек артуы есебінен өскені даусыз. Кестеде,
мысалға, ... 14 ... ... ... 3,6 млрд. Доллар, немесе
импорттың ... ... 28 ... ... бұл жасалған
пайымдашамыз күмән тудырмайды.
Импорт өнімдерінің негізгі жеткізушілері: Ресей Федерациясы ... ... ... (8,2), ... (5,9%), Украина (5,7%), АҚШ
(4,4%), Италия (3,3%), ... (3,1%), ... (2,7%), ... ... (2,5%), ... ... (1,9%), ... (1,8%) болып
табылады.
2004 жылы барлық импорттық жеткізілімдердің 47,9% ТМД ... ... ... ... ... ... ... жайлы сөз еткенде екі әріптес
елдерімізді айта кетсек артық болмас. 2004 жылға ... ... ... тауары шикі мұнай болса, соның үлкен бөлігі оффшорлық аймақтар
Бермуд Вирган аралдары ... ... ... әрі ... ... ... әрі көрші ірі мемлекет, әрі
достығымыз мықты және ұзақ мерзімді, әрі экономикалық бір қауымдастықта
боламыз деп ... ... ... ... көлемі 2002 жылы 2001 ... млн. ... 4046,6 млн. ... ... ... 15 пайызға азайып
кетіп еді. 2003 жылы ... ... ... 5241,9 млн. ... ... 29,7 ... ... 2004 жылы тиісінше-7652,1 млн. доллар және 45,8
пайыз болды. Екі ел басшылары ... ... ... жылы ... байланысты екі ел арасындағы экономикалық қатынастың нығаюының
басты көрсеткіштерінің бірі ... ... ... ... ... екі ... ... деп атап өтті. Ал осы сыртқы сауда айналымының құрамына ... ... ... Ресей үшін Қазақстанға қарағанда тиімдірек болып
көрінеді.[55]
Біздің елдің барлық сыртқы ... ... ... 2004 ... ... 61,1 пайыз, импорттық үлесі 38,9 пайыз, экспорттың соммасы
импорттың соммасынан 7314,9 млн. долларға артық, оң ... ... ... ... ... үлес салмағы 22,2 пайыз ... Бұл ... үшін ... ... Ал Ресеймен болған сыртқы сауда
айналымындағы Қазақстан экспортының (ол Ресей үшін ... үлес ... ... ... (Ресей үшін экспорт( үлесі 63 пайыз болды. Бір қарағанда
экспорт пен импорттың ... ара ... ... ... жоқ ... ... ... тауарларды, қандай бағамен сатып жатырмыз,
өзіміз Ресейден ... ... ... бағамен сатып алып жатырмыз деген
тұрғыдан қарағанда, екі ел ... ... ... үшін ... ... ... тиімсіздеу болатынын жасыруға, көрмеуге ... ... жоқ" ... ол екі ел үшін ... ... болуға тиіс. Бұл
пікірімізді кейбір нақты мысалдармен дәлелдеп көрейік.
Бірінші ... 2004 жылы ... ... 22,3 млн. ... ... 1 ... 9,7 ... импорт жасадық. Осында қандай логика,
экономикалық есеп бар? Газ ... біз ... ... импорт жасайтынымыздың дұрыстығы күмәніміз. Бірақ біз Ресейге оның
1 тоннасын 2004 жылы 124 доллардан саттық та, ... 157 ... ... ... мұнай өндіріп отырып, 2004 жылы Қазақстан Ресейге экспортқа
небары 8,3 мың тонна мұнай өнімдерін шығарды, әр тоннасын 121 доллардан, ... ... 1766,8 мың ... мұнай өнімдерін 458,6 млн. долларға ... әр ... 259,6 ... ... әр ... 259,6 ... ... өндіруші шетелдік компанияларға Қазақстандағы мұнай
өңдеуші зауыттарға 2-3 млн. тонна мұнайды артық ... өз ... ... өнімдерімен толық қамтамасыз етіп, өзімізде өндірілетін басқа
тауарларды, жүк және жолаушы тасыиалдарын арзандату ... ... ... шешпейді? Бұл сауал экономистерді ғана емес, ... ... ... ... ... ... сайын әр азаматтың көкейінде
тұратыны да даусыз.[56]
Ресей мен ... ... ... ... ... ... қажет
екені түсінікті. Бірақ 2004 жылы Қазақстан Ресейге 6,6 млрд. Текшеметр
газды 82 млн. ... яғни әр ... 12,4 ... экспорт жасады,
өзі Ресейден 6,4 млрд. Текшеметр газды 169,2 млн. ... яғни ... 26,4 ... ... ... осы газдың экспорт-импортынан Қазақстан 90 млн. ... ... ... ... ... ... ... мен импортынан да,
басқа да кейбір өнімдер бойынша келтіруге болады.
Екінші мысал- ... ... ... ... ... ... бағамен сататынымыз да бар. Мәселен, 2004 жылы газ ... ... ... 124,4 доллардан сатсақ, Финляндияға 202,4 доллардан
саттық.
Үшінші мысал- өзімізде Қазақстанда шығаруға болатын, ... ... ... ... көп жыл бойы ресейден үлкен көлемде, жүздеген
миллион долларға сатып алып келеміз.
Мәселен, қара ... және ... ... ... 2004 ... мың тоннасын 487,7 миллион долларға, әр тоннасын 1120 ... ... ... Сол құбырларды толықтай болсын,жартылай болсын
өзімізден неге шығармасқа?
"Испат-Карметтің" қожасы Лакшми Митталды шойын мен ... илек ... ... ... бөлігін құбыр және басқа да бұйымдар шығаруға
көндіретін уақыт болды емес пе? Миллиондаған, ... ... ... ... ... компания басшыларын ел экономикасының дамуына аз-мұз
көңіл бөлетіндей ететін мезгіл баяғыда жетті.
Дайын өнім ... бұл ... ... зиян ... ... шыбықшалар, темір бұрыштықтар, тағы басқа металл бұйымдарын, тым
құрмаса, Қазақстанның ішкі ... ... ... көлемде шығаруға
Лакшми Миталл сияқты олигархтарды көндіретін уақыт келді.
Бұл саяси талап емес, ел экономикасының ... ... ... Ел
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев кейінгі кезде алигархтарды халық мүддесіне,
экономика талабына сай қызмет істеуі жайлы ... ... ... ... ... ... экономикалық тетіктер мен ... ... даму ... ... ... ... ... келтірілген мысалдардың шешімі табылар еді.[56]
Қорыта айтқанда, сыртқы сауда айналымы 2004 жылы Қазақстан экспортқа
шығарған шикізаттарға бағаның тым ... ... ... ... ... Бағаның
өсуін де көтерген.
Бірақ еліміздің әлі де болса шикізат өндіруден дайын өнімдер өндіруге
көше алмай ... да ... ... ... өнім ... оның жылдан
жылға көлемін арттыру, ол өнімінің бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету
ел экономикасын дамытудың ... ... ... Осы тұста
мемлекетіміздің, өз отандас азаматтарымыздың мұнай қара және түсті металл
өндіруде ешқандай ... ... ... айта ... ... ... ірі ... тұтастай шетелдік компаниялар және
жекелеген шетелдік адамдардың қолына өте арзанға, олар үшін өте ... үшін ... аз, ... ... жағдайда 30-40 жылға беріліп
кеткенінің "Жемісін жеп" ... ... амал ... ... ... ... жолын үкімет табуға тиіс. Мұны ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастыру мен өткізу ережесі.
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік ... алу ... 2002 ... ... ... ... ... сәйкес әзірленді және мемлекеттік сатып
алуды ... мен ... ... ... құру мен ... ... сондай-ақ тауарларды, жұмыстар мен ... ... ... ... ерекшеліктері және солар бойынша шарттар
жасау мерзімдерін ... ... ... 1), 2) және 4) ... ... ... ... алуды жүзеге асыру үшін конкурсты
ұйымдастырушы конкурстық комиссия құрады.
Конкурстық комиссияны ... ... ... ... арнап
құрады.
Конкурстық комиссияның құрамына төраға, төрағаның орынбасары және
конкурстық комиссияның мүшелері ... ... ... мүшелерінің
жалпы саны тақ саннан тұруға және онда ... үш адам ... ... ... ... ... ... мүшесі бола алмайды
және конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауысқа ие болуға ... ... ... ... ... ... және
өткізу туралы конкурстық комиссия құру ... ... ... ... ... алу туралы шарткүшіне енгенге дейін бір көзден сатып алу
тәсілі жүзеге асырылған сәттен бастап жұмыс істейді.
Егер конкурс ... деп ... ... оның ... ... конкурстық комиссия өзінің қызметін тоқтатады[15].
Конкурстық кмиссиялардың құрамына ... ... ... ... ... ... тапсырысшының басшылары немесе
олардың орынбасарлары, кокурсты ұйымдастырушының және/немесе ... ... ... егізіледі, содай-ақ Заңда ... ... ... және/немесе тапсырысшының
оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің башылары мен мамандары енгізілуі
мүмкін.
Мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... алу мәні ... салу және/немесе күрделі жөндеу
болса, кокурстық комиссиялардың құрамына ... қала ... ... ... ... ... ... келісімі бойынша енгізілуі
мүмкін.[59]
Конкурстық комиссияның төрағасы ... ... ... орынбасарынан төмен емес ... ... ... ... қызметіне басшылық жасайды, комиссияның отырыстарына төрағалық
етеді, жұмысты ... және оның ... іске ... ... ... ... болмаған кезде оның функциясын орынбасары атқарады.
Конкурстық комиссияның хатшысы мемлекеттік, ... ... ... ... ... ... ... тиісті бөлімшесінің маманы болып
табылады. Конкурстық ... ... ... өнім ... құжаттаманы ұсынады, ықтимал өнім берушілерден конкурстық өтінім
салынған коверттерді қабылдайды, конкурстық комиссия отырысының күн тәртібі
бойынша ұсыныстар, қажетті ... ... ... және ... ... оның ... ... келіп түскен конкурстық
өтінімдерді және коверттерді ашу рәсіміне қатысуға тілек білдірген ықтимал
өнім берушілерді ... ... ... ... ... ... коверттерді ықтимал өнім берушінің уәкілетті өкілінің (конкурстық
өтінімдер ... ... ... ... және ... тегі, есімі, әкесінің есімі көрсетіледі. ... ... ... және ... ашу ... ... ... ықтимал өнім берушілерді тіркеу журналдары тігілуге, беттері
нөмірленуге тиіс, соңғы беті ... ... ... тиіс. Сатып алу түрлері бойынша бірыңғай журналдар жүргізуге
жол беріледі.
Санкция берілмеген қол жеткізілімнен қоғаудың жеткілікті ... ... ... ... оны конкурс нәтижелері бойынша ейіннен қағазға
түсіре отырып электронды ... ... ... ... ... ... мен ... өнім берушілерді тіркеу журналдарын жүргізу және
сақтау кокурсты ... іс ... ... ... ... ... ... конкурсты ұйымдастырушы хатшының жұмысын орындау
үшін хатшылық белгілей алады, бұл конкурсты ұйымдастырушының осы ... ... ... қол ... ... ... ... тұлғаны көрсете отырып, конкурстық комиссия құру туралы ... ... ... ... ... бейімдегі мамандар болмаған жағдайда
ол мемлекеттік ... ... ... ал ... ... ... жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге сәйкес ... ... ... уағдаластықтары бойынша ақылы, сонымен бірге өтеусіз
негізде, техникалық сарапшы ретінде жұмыс үшін тарта алады.
Қажет ... ... ... ұйымдастырушы техникалық сарапшылардан
комиссиясын құра алады.
Ақылы негіздегі техникалық сарапшылар ретінде тартылатын тұлғаларды
таңдау Қазақстан Республикасының ... ... алу ... ... ... ... ... (сарапшылар комиссиясы) ықтимал өнім берушілер
ұсынған тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің ... ... ... ... ... ... ... конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауысқа ие болуға құқығы
жоқ. Техникалық ... ... ... ... ... ... ... мен салыстыру ... ... ... ... егер ол ... ... ... шегінде жасалған жағдайда ғана ескеріледі. ... ... ... ресімделеді, оған техникалық сарапшылар (
сарапшылар комиссиясының мүшелері) қол қояды және ол ... ... ... қоса ... ... 2- қосымша сәйкес ашық конкурс өткізу туралы нысан бойынша
жарияланатын хабарландыру жарияланғанға немесе осы ... 3- ... ... жабық конкурс өткізу кезінде ықтимал өнім ... ... ... ... ... ... ... конкурстық комиссияның хатшысын бекітеді, ... ... ... ... ... ... құрамын) белгілейді,
конкурстық құжаттаманы дайындайды және бекітеді.
Осы тармақ бойынша барлық шешімдер конкурсты ұйымдастырушының ... ... оны ... ... шешімімен немесе бұйрығымен
(бұйрықтарымен) қабылданады.
Конкурс ... ... ... ... ... ... дайындаған конкурстық құжаттамамен танысуға тиіс.
Конкурстық комиссияның ... ... ... ... ... ... үштен екісі қатысқан кезде өткізіледі. Конкурстық
комиссияның шешімі ашық дауыспен қабылданады және егер ол үшін ... ... ... ... ... көпшілігі дауыс берсе,
қабылданды деп саналады. ... тең ... ... ... төрағасы немесе ол болмаған жағдайда, осы Ереженің 7- тармағына
сәйкес төрағаның ... ... ... ... ... беоген
шешім қабылданды деп саналады.[45]
Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген ... осы ... кез ... мүшесі айрықша пікір айту құқығына ие, ол жазбаша
түрде жазылуға және конкурстық комиссия ... ... ... ... ... ... мүшесі өндірістік немесе басқа
себеппен болмаған жағдайда конкурстық комиссия ... ... ... ... және осы ... растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі.
Егер конкурстық комиссия мүшелерінің қажетті саны ... ... ... салынған конверттерді ашу жөніндегі ... ... ... күн мен ... ... ... комиссияның хатшысы конкурсқа ұсынылған конкурстық өтінімдер
салынған конверттердің сақталуын ... ... және ... 24- ... ... ... ашуды жүргізу күні мен
уақыты ... ... Бұл ... ... ... ... хатшы жариялаған уақытта конкурстық комиссия мүшелерінің қажетті
саны болмаған жағдайдв, 24 ... ... ... конкурсты ұйымдастырушы
тиісті шешіммен конкурстық комиссияның жоқ ... ... ... ... себептерін көрсете отырып, конкурстық комиссияның
құрамына өзгерістер ... ... ... ... конкурстық комиссияның
барлық қатысушы мүшелері, оның төрағасы, оның орынбасары мен ... ... ... ... ... және ... ... түрлерінің көлемі құндық ... ... ... ... ... ... заңнамасында белгіленген айлық
есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспайтын жағдайда ... ... ... ... ... ... ... өткізуге
дайындалып жатқан және өткізілген мемлекеттік сату туралы ... ... ... препараттар, тамақ өнімдері, жанар-жағар май
материалдары және құрылыс жұмыстары қосылмайды, олар туралы хабарландырулар
аптасына ... үш рет ... және ... ... таратылатын
мерзімді баспасөз басылымында ... ... ... ... ... ... ... сатып алу көлемі
Қазақстан Республикасының тиісті ... ... ... ... ... ... көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен аспаған
кезде кокурсты ұйымдастырушы аптасына кемінде үш рет ... ... ... ... мен ... ... ... таратылатын
мерзімді баспасөз басылымында алдағы кокурс пен өткізуге дайындалып жатқан
және өткізілген мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... мен ... ... ... түрлерін
мемлекеттік сатып алу көлемі Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына
арналған заңнамасында белгіленген айлық ... ... он ... мөлшерінен асып түскен кезде ... ... ... бес рет ... және ... Республикасының бүкіл аумағында
таратылатын мерзімді баспасөз басылымында ... ... пен ... ... және ... ... сатып алу туралы мәліметтер
(хабарландыру) береді.
Техникалық ... ... және ... ... бар ... мен ... ... мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
кезінде бұл кокурстарды өткізу туралы хабарландыру аптасына кемінде бес рет
шығаратын және ... ... ... ... мерзімді
баспасөз басылымында жарияланады.
Ашық конкурс өткізген жағдайда конкурсты ұйымдастырушы, ... ... ... жариялаудан басқа, кокурс өткізу туралы
ақпаратты Web-сайтта орналастыра алады, ... ... ... ... белгілі ықтимал өнім берушілерге кокурсқа қатысу жөнінде
шақыру жібере алады.[57]
Конкурс өтпеген жағдайда конкурсты ... ... ... ықтимал өнім берушілерге конкурс өткізілетіні туралы хабарландыру
жарияланған мерзімді баспасөз басылымының өзінде конкурстың өтпегені туралы
хабарлайды.
Кокурстың қорытындылары ... ... ... ... ... туралы хабарландыру жарияланған мерзімді баспасөз
басылымында осы ережеге ... ... ... жариялайды, ал оннан
астам атаудағы (лоттар) тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... орналастырылуы мүмкін.
Баспасөз баспаларының хабарландырулар жариялау жөніндегі қызметтерін
мемлекеттік сатып алу, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік сатып алу
туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Тапсырысшышарттың орындалуына енгізілген ... ... өнім ... бойынша өз міндеттемелерін шартта көрсетілгенмерзімде толық және
тиісінше орынданғннан кейін немесе, егер ... бұл ... ... ... ... толық орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні
ішінде өнім ... ... ... ... ... тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... ... ... 23-бабының 2-тармағында белгіленгенінен
басқа, конкурс қорытындылары шығарылған ... ... бір айға ... ... өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаса немесе
тиісті түрде орындамаса (тауарларды жеткізіп беру, ... ... ... ... ... ... ... тауарлар беру, жұмыстарды
сапасыз орындау, сапасыз қызметтер ... ... ... да ... онда тапсырысшы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына
сәйкес шарттың орындалуына өнім беруші енгізген ... ... ... ... ... өтініші бойынша уәкілетті органның Web-
сайтында орналастырылатын теріс пиғылды немесе сенімсіз өнім берушілердің
тізіміне енгізген өнім ... ... ... ... ... ... өнім берушілерге
қатысты біліктілік талаптар бойынша оларға толық емес ... ... ... беру фактісі белгіленген сәттен бастап бір жыл;
Заңның 8-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өз ... орындамағаны
немесе тиесілі орындамағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы ол ... ... бар шарт ... ... бастап екі жыл ішінде мемлекеттік
сатып алу ... ... ... Ережеде теріс пиғылды өнім беруші деп жалған және/немесе толық емес
ақпаратты ұсынған өнім берушілер түсіндіріледі ... ... ... ... сенімсіз өнім беруші деп оған қатысты мемлекеттік сатып алу
туралы жасалған шарттар бойынша олар міндеттемелерін орындамағаны ... ... үшін оны ... ... туралы соттың заңды
күшіне енген шешімі бар өнім беруші түсініледі (Заңның ... ... ... ... ... кезінде конкурс комиссиясы жол берген
жолсыздықтар анықталған ... ... ... және/немесе
конкурсты ұйымдастырушы кокурсты өтпеді деп тануға құқылы, сондай-ақ қажет
болған кезде ... ... ... ... ... ықтимал өнім беруші конкурс комиссиясының шешімін қайта құру
немесе ... ... ... ... жою ... ... сатып алу жөніндегі уәкілетті органға жүгінуге құқылы.[58]
Егер конкурсты өткізу барысында Қазақстан ... ... ... заңнамасының бұзылу фактілері анықталса, тапсырысшы мен конкурсты
ұйымдастырушы конкурс рәсімін тоқтата ... ... қол ... ... ... ... деп таниды және мемлекеттік сатып алу жөніндегі
уәкілетті органға бұл туралы ... ... осы ... ... көрсетілген себептермен
тоқтатылған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы конкурс өткізілетіні туралы
хабарландыру жарияланған ... ... ... ... ... ... қатысқан әрбір ықтимал өнім берушіге
конкурс рәсімдерінің тоқтатылғаны туралы хабарлайды.
Мемлекеттік ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында тапсырысшы
тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік ... ... ... ... егер Қазақстан Республиеасының заңнамалық
кесімдерінде белгіленген мерзімдер республикалық бюджет ... заң ... ... ... ... жергілікті бюджет туралы ... сол шарт ... осы ... ... ... ... мен көрсетілетін қызметтердің тізбесіне ... ... ... ... бюджеттік қаржы бөлу көлемінен аспайтын
көлемде келесі жылдың бірінші тоқсанына ұзартуға құқылы.
Мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... мен ... кәсіпорындарға арналған қаржы жоспары және
шаруашылық ... ... ... ... ... ... мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдарға, сондай-ақ олармен
бірге аффилирленген заңды тұлғаларға арналған бюджеттер (бизнес-жоспарлар)
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің
номенклатурасы мен ... ... және ... ... Ұлттық Банкі оның шығындарының ... ... ... жүзеге асырады, соның негізінде мемлекеттік сатып ... ... ... заңнамасына сәйкес құрылған ведомстволық
бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарға оның мақсаттар мен ... ... үшін ... ... Ұлттық Банкінің мемлекеттік тапсырыс беру
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бекітілген бюджеті (шығыс сметалары)
шеңберінде уәкілетті органмен келісе отырып ... ... ... ... ... ... алу тәсілін таңдауды
келісуді мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... ... ... тауарлар тез бұзылатын сипатта ... ... ... ... ... жеке конкурстар өткізе алады.
Конкурсты ұйымдастырушының конкурс құжаттамасын, соның ішінде нақты
сатып алуға қойылатын ... ... ... ... ... ... ету мақсатында сол сатып алуға коммерциялық ... ... ... және ... ... ... жеткізіп беру
(қызметтер көрсету жұмыстар орындау) ... ... ... ... байланысты ұйымдардың кеңестері мен сондай адамдардың
қызметтерін пайдалануға жол берілмейді.
Ашылған ... ... ... өнім ... кепілдігінің түпнұсқасына ерекшелік жасалуы мүмкін, бұл
орайда конкурсты ұйымдастырушы осы құжаттың ... ... ... ... ... ... ... олардың шекті деңгейін және ... ... ... ... ... ... ... қізметін бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын ... ... ... ... ... алу ... ... ... іс ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу жөніндегі
заңнамасы нормаларының сақталуын бақылауды мемлекеттік сатып алу жөніндегі
уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағынан тысқары орналасқан жағдайда, олардың
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ... ... ... алу процесі олар
орналасқан аумақтағы мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес ... ... ... ... ... ұйымдастырушы
(тапсырысшы), егер Қазақстан Республикасының ... ... олар ... ... ... көрсетілген тиісті
шотына енгізіледі.[59]
Қорытынды.
Сөйтіп, қазіргі уақыттақұқықтық реттеудің формалары мен әдістері
елдердің экспорттық бағдарын ... ... ... ... ... ... ролі экономикадағы бәсекелестік сипатты қолдау мен
нығайтудан көрінеді. ... ... ету ... ... және ... сыртқы экономикалық қызметке бақылау, ... ... ... ... ... ... ... дұрыс құру щеберлігі
талап етіледі. Тәжірибе көрсеткендей, ... ... ... ... ... проблемаларды (коммерциялық, валюталық, қаржылық,
және т.б.) өзара тиімді шешуде ... ... ие ... әлемдік шаруашылыққа кез келген елдің кіру деңгейі ... ... ... пен ... ... арқылы анықталады.
Қазақстан Республикасындағы сыртқы саудалық байланыстарының ... ... ... ... реттеудің дұрыс бағытын таңдағанын
көрсетеді. Қазіргі уақытта сыртқы экономикалық ... ... ... мен әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялануға бейімделу
талаптарына сай жасалған принциплалды жаңа ... ... база ... реттеу механизмдеріне негізделеді. Экспорт пен импортқа, шетел
инвестициясына, валюталық ... ... ... ... ... саудалық саясатты ырықтандыруға бағытталды. Олар қызмет
пен тауарларды ... мен ... ... ... ... бақылаудан шетел инвестициясын, валюталық түсімдерді, экспорт пен
импортты ... ... ... ... көшті.
Қорытындысында, тек қана құқықтық жазбаларды ... қана ... ... ... ... ... маңызды екенін айта кету керек.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсылтан Назарбаевтың 2005
жылғы 18ақпанда Қазақстан Халқына жолдауында ... ... ... мен ... ... деп ... түпкілікті реформалауға бағыт ұстап, біз қысқа мерзімнің
ішінде нарықтық реформалауды жүргізе білдік, ... ... ... ... ... Қазақстанда нақтылы жұмыс істеп тұрған нарықтық
экономика бар.»
Яғни біздің экономикамыздың ... өсіп ... ... ... ... әлемдік экономиканың бөлінбес бөлігіне айналып,
жаһандық бәсекелестік арнасына еркін енгенімізге анық көз жеткіздік.
Алдағы ... ... ... ... ... базарға шығаруға күш
салысатын болады. Қазақстан металы, хромы, жеңіл өнеркәсіп өнімдері,
Атыраудың ... мен қара ... ... ... дүние жүзілік базардан
тұрақты орын алатын болады.
Қазақстанның халықаралық ... ... мен ... сақтауы
республиканың Бүкіләлемдік сауда Ұйымына мүше болып кіруінде үлкен ... Бұл үшін ... 1996 жылы ... БСҰ –на кіру ... арыз берген.
Сыртқы сауда ұлттық заңдары БСҰ –ның принциптнрі мен ... ... ... мен ... ... ... ... туралы
негізгі мемлекет әріптестері мен екі жақты және ... ... ... ... саудалық режимі туралы меморамдум
әзірленуде.
Бұл сыртқы саудада Қазақстанның ... ... ... ... ... ... еркін шығуды қамтамасыз етуге, жалпы ортақ
преференция жүйесі шеңберінде басқа ... ... ... ... ... жету үшін ... принципиалды маңызды қадамдар жасау ... ... ... ... ... мемлекеттік
стандарттар жүйесін әлемдікке жақындату қажет.
Біздің ... ... ... ... ... құрамында 2004 жылы
экспорттық үлес 61,1 пайыз, импорттық ... 38,9 ... ... ... ... 7314,9 млн. ... ... Ал Рессеймен болған сыртқы
сауда айналымындағы Қазақстан экспортының (ол Ресей үшін импорт) ... 377 ... ... ... үшін ... ... 63 пайыз болады.
Бір қарағанда экспорт пен импорттың ... ара ... ... ... жоқ
сияқты.
Алайда, Ресейге қандай тауарларды, қандай бағамен сатып ... ... ... ... қандай бағамен сатып алып жатырмыз деген
тұрғыдан қакрағанда, екі ел ... ... ... үшін ... үшін ... ... болатынын жасыруға, көрмеуге болмайды.
«Саудада достық жоқ» дегендей, ол екі ел үшін ... ... ... тиіс.
Бұл пікірімізді кейбір нақты мысалдармендәлелдеп көрейік.
Мысалы 2004 жылы өзіміз Ресейге 22,3 млн. тонна көмірді ... ... 9,7 ... импорт жасадық. Осыдан қандай логика, экономикалық
есеп бар? Газ конденсатын біз Ресейге шығаратынымыздың, Ресейден ... ... ... ... біз ... оның 1 тоннасын 2004
жылы 124 доллардан саттық та, Ресейден 157 доллардан сатып аодық. ... ... ... 2004 жылы Қазақстан Ресейге экспортқа небары 8,3 мың
тонна мұнай өнімдерін шығарды, әр ... 121 ... ал өзі ... мың ... мұнай өн»мдер»н 458,6 млн. долларға импорт ... ... 259,6 ... ... жасады, әр тоннасын 125,6 доллардан
өзіміздегі мұнай ... ... ... ... ... ... 2-3 млн. ... мұнайды артық бөлгізіп, өз ... ... ... ... ... ... ... өндірілетін басқа
тауарларды, жүк және жасаушы тасымалдарын арзандату мәселесін Үкімет неге
түбегейлі шешпейді? Бұл ... ... ғана ... авто ... ... ... өнімдерін сатып құйған сайын әр азаматтың көкейінде
тұратыны да дауісыз.
Темір шыбықшалар, темір бұрыштықтар, тағы басқа ... ... ... ... ішкі ... ... ететіндей көлемде шығаруға
Лакшми Миталл сияқты олигархтарды көндіретін уақыт келді.
Қорыта айтқанда сыртқы сауда ... 2004 жылы ... ... шикі ... ... тым ... ... сәйкес қатты өскен.
Бағаның өсуін де көтергендіктен.
Бірақ еліміздің әліде болса шикі зат ... ... ... ... ... ... да айқындап берді. Дайын өнім шығару, оны жылдан ... ... ол ... ... ... болуын қамтамасыз ету ел
экономикасының дамытудың басты стратегиялық ... Осы ... өз ... ... ... қара және түсті металл
өндіруде ешқандай акционерлік ... ... айта ... ... ... ірі кәсіпорындардың тұтастай шетелдік компаниялар және
жекелеген шетелдік адамдардың қолына өте арзанға, олар үшін өте пайдалы,
біз үшін ... аз, ... ... ... 30-40 ... ... ... жеп» отыпмыз демеске амал жоқ.
Осы жағдайдан қалай ... ... ... ... тиіс! Мұны халық
мүддесі, мемлекет мүддесі талап етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... Қ.Р. ... Н. Назарбаевтың 2006 жылғы ... ... ... ... ... 2005 жыл ... 1-3 ... Токаев К.К. Под стягом независимости очерки о внешней политике
казахстана. Алиаты: Білім, 1997г. ... ... Қ.Қ. ... ... 1999-201 ... ... ... внешне экономической деятельности (учебное и
практическое пособие, изд 3-е) ... ... ... стр.45.
6. Дәрістер курсы "халықаралық құқық" А.2003 ж. 107 ... ... ... ... ... ... "Саннан" 1998 ж.
211 бет.
8. Богусловский М.М. "Международное частное право" М.1993г. стр.501.
9. Розенберг М.Г. Международное купля-продажа товаров. ... ... Н.Қ. ... Д.М. ... "Экономикалық қатынастар" Экономика.
Алматы 1998ж. 260 бет.
11. Меж-ное частное праве Под. Ряд. Г.К.Дмитриевой, М., 1993 г. Стр.209.
12. Дж. ... ... ... и ... ... М. 1994 г. 244 ... Халықаралық экономикалық қатынастар. А.2002 ж. 112 бет. Р.Е. Елемесов.
14. ҚР-ның Азаматтық кодексі. А."Жеті жарғы" 2000ж. 210 бет.
15. Көшербаев А. ... ... и ... ... РК: тенденцияи
перспективы Аль-Пари А.2001г. №3 стр.26.
16. Н.Қ. Мамыров. Д.М. Мадиярова "Экономикалық қатынастар." Экономика,
А.1998 ж. 260 ... ... Р.О. ... ... и основные направления внешне
торговой политики РК Саясат – Алматы 2000ж. №6-7.
18. Р.Е. Елемесов Халық-лық экон-лық ... ... 2002 ж. 250 ... ... Иконников "Экономика" журнал Континент №1 2005г.25-января
стр.34-37.
20. "Инкотермс" 2000ж. Международное правила ... ... ... ... ... А. Макроэкономические условия развития ... ... ... А. 2001г. №2 ... ... ... №1. ... данном парографе проанилизированы данные < Казахстан: 1991-2001гг.
Инфомационно-аналитический сборник.
Под ряд. А.А.Смаилов > А.2001г. №3 ... А. ... ... и внешняя торговле Аль-Пари. А.2001г.
№3 стр.26.
24.Сапиулла ... ... ... ... ... ... ... В.А. Порядок заключения договора международной купли-продажи.
Москва 1998 г. Стр.153.
26.Венская Конвенция о ... ... ... (Вена, 28-мая
1969г.) стр.8.
27.Жанат Құлжабаева. Халықаралық жария ... ... 261 ... ... ... қатынасы. 2004 жыл. Ақиқат
2004жыл 23 ... ... ... ... ... ... 2004ж. 56
бет.
30.Қорғанбаева Г. ... ... ... ... даму мүмкіндіктері. Anlytiс №1. 2005ж. 34бет.
31.Көшербаев А. Мировая экономика и ... ... РК: ... ... Аль-Пари. Алматы 2001г. №3 стр.77.
32.Международное право: Унбник, Колосов Ю.М., В.И.Кузнецов Москва: 1998г.
Стр.356.
34.Андронова Л., Экономическая безопасность ... ... ... Казахстана. А.2001г. №1 стр.27.
35.Розенберг М.Г. Международная купли-продажи товаров. Москва 1995г.
Стр.274.
36.Ақиқат журналы. Нұрақым Райхан. ... ... ... №3 2005ж. ... Иконников. "Рынки" журнал Континент №2 2005г. ... В.М. ... ... ... ... ... ... "ДеКА" 1999г. Стр.350.
39.Исингарин Н. Казахстан и Содружество ... ... ... ... ... ... ... В.П. Международное экономическое право. М.1990г. стр.358.
41.Ақиқат ұлттық-саяси ... 2005 жыл. №5. ... ... ... сілкінісі.
42.Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М.1995г. стр.176.
43.Сарсембаев М.А. ... ... ... стр.52.
44.Жанат Құлжабаева. Халықаралық жария құқық. А.2003. стр.390.
45.Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы заңы." ... ... ҚР ... « ... ... бағдарламасы
[2] Қ.Р. Президентінің жолдауы 01.03.2006ж.
[3] 1Венская Конвенция о праве ... ... ... 28 мая 1969 ... ... ... о тарифах и торговле (ГАТТ), 1947., с17.
[5] Қ.Р. АК 406-бабының 3 тармағы. 209бет. Алматы "Жеті жарғы" 2000 ж.
[6] Венская Конвенция о ... ... ... 23 мая, Вена 1969. ... Веналық конвенцияның 19 бабының 1-2 пункті. 1980 ж. С.20.
[8] Конвенция организации ОН о ... ... ... 1980 ж. Вена ... 35б. 1 ... ... регулирован. внешножен. деит. А 2000ж. С.256.
[11] "Инкотермс"2000. "Международные правила толкования торговых терминов"
А: 2003 г. Стр ... ... ... Үкіметнің № 1389 қаулысы.
[13] ҚР Президенті 2005 ж. 18-ақпанда Қазақстан ... ... Указ ... РК от ... №2021
[15] 1ҚР Үкімет 2004ж . 6 мамыр №508 қауласымен 4-тармақ толықтырылды.
[16] ҚР Үкімет 2004 жыл 6-мамыр №508 ... 1ҚР ... 2004 жыл ... №508 ... 98-тармақ
[18] ҚР Үкімет 2004 жыл 6-мамыр №508 қаулы 104-тармаққа өзгеріс енгізілді.
[19] 1ҚР ... 2004 жыл ... №508 ... ... жаңа ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның айналым капиталын пайдалану тиімділігін жетілдіру жолдары3 бет
Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің жалпы мәселелері27 бет
Экономикалық дамудың жолдарын қарастыру47 бет
Акциздер туралы13 бет
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу38 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
«АлматықалжерҒӨО» МЕК ұйымдық құрылымы, мемлекеттік сатып алулары мен стратегиялық бағдарламалары31 бет
Адамды сатудың мемлекетке әсері4 бет
Бағалы қағаздарды сату және сатып алу3 бет
Биржада шетел валютасы, бағалы қағаздар мен тауарлардың бағасын белгілеу7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь