Киімдер тігу технологиясы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
Композициялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
Зерттеу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2. Коллекцияның композициялық шешімін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
1.3. Бұйымға маталар талдау. Конфекционерлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
1.4. Үлгінің техникалық нобайы (эскиз) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
1.5. Бұйымның сыртқы түрін сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36

Құрастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.1. Бұйымға берілген өлшемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
2.1.1. Құрастыру сызбасына қажетті өлшем бірліктер. 2.1.Кесте ... ... ... ...39
2.2. Қосымшалар туралы түсініктеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.2.1. Еркіндікке берілетін қосымшалар 2.2 Кесте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.3. Бұйымның құрастыру сызбасының есебі. 2.3.Кесте ... ... ... ... ... ... ... ..42
2.3.1. Бұйымның негізін құрастыру сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
2.3.2. Құрастыру сызбасы К . 1:4 көлемде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
2.3.3. Құрастыру сызбасы модельдік ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
2.4. Киім бөлшектерінің спецификасы 2.4 кесте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
2.4.1. Тігіске берілген ен 2.5. кесте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
2.5. Бұйымның үлгісін техникалық көбейту (градация) ... ... ... ... ... ... ... ...48

Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
3.1. Үлгіні мата бетіне орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
3.2.Технологиялық тізбектілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
3.3. Негізгі түйінді өңдеу әдістерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
3.3.1. Жіптік қосылулардың орындалу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
3.4. Құрал.жабдықтарды және тиімді өңдеуді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
3.5. Ылғалды.жылу өнімін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53

4. Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
4.1. Бұйымды бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

5. Дипломдық жобаны қорытындылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
Зерттеу жұмысының көкейкестілігі: Тәуелсіздік алған күннен бастап Қазақстан өзінің дербес даму жолын таңдап, жылдан-жылға әлемдік қоғамдастықта барған сайын зор құрмет пен беделге қол жеткізе отырып, алға қарай нық сеніммен ілгерілеп келеді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Қазіргі заманғы білім беру мен білікті кадрлар жүйесін дамытуды» және «Әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық жаңару қажеттілігіне сәйкес келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», екенін атап көрсетті. Дүниежүзілік білім беру кеңістігінде елеулі білім беруге, барлық оқу процесіне жаңа талаптар еңгізілді. Осы талаптарды жүзеге асыру барысында жаңа оқу процесін толық меңгерген, нарықтықтық экономикаға, мәдени-әлеуметтік жағдайларға бейімделуге қабілетті мамандардың қажеттігі белгілі.
Осыған орай қоғамның экономикалық дамуының қазіргі жағдайындағы шығармашылық процесті біз көркемдік таным деңгейіндегі, нақты эстетикалық дизайнерлік қарым-қатынас ретінде қарастырамыз.
Қазіргі жас ұрпаққа ұлтымыздың ғасырлар бойы ой елегінен өткен салт-дәстүрін, ұлттық руханият мұрасы, қазақтың ұлттық киімдері, қолөнері негіздеріне сүйене отырып қазіргі заман талабына сай киім үлгілерін тігу. Ұлттық киімдер негізіндегі киім үлгілерінің туындыларының жасалу жолдарының әдіс - тәсілдерін меңгертіп, рухани дәстүрімізді одан әрмен жалғастыру бүгінгі таңдағы халқымыздың алдындағы тұрған бірден-бір міндеті болмақ.
"Ерке–Нұр", "Сымбат", "Мақпал", "Тұскиіз" сияқты және тағы басқа сән үйлерінде өзман талабына сай коллекциялар даярлауда.
Еліміздің сән үлгілерін әлемге көрсетуде өз үлестерін қосқан жас модельер-дизайнерлер Құралай Нұрқаділова, Балнұр Асанова, Берік Исмайлов еңбектерінен көруге болады. Дегемек, осы сән үлгілерін әлі де тереңірек іздестіру мәселелерін қарастыруда «Шатландық сарындағы бойжеткендер киімін үлгілеу–Кербез» деп таңдауды жөн көрдік.
Шотландықтардың ұлттық киімі – клит екі түрге бөлінеді: үлкен клит және қысқа клит. Үлкен клит римдік тоги сияқты ұзын, үлкен болған. Ал қысқа клит кейінірек пайда болды. Кішкентай клит 1725 жылы пайда болды. Оны Ролинсон деген завод басқарушысы ойлап тапқан. Клит басында ұзын болғандықтанол жұмысшыларға жұмыс істеулеріне кедергі болды. Сондықтан Ролинсон жұмысшыларға клит белдемшелердің етегін қырқуды ұсынды. Сөйтіп шаруалар клиттің етегін қырқып, қалған матадан шарф жасап алды. Сөйтіп жаңа клит пайда болды. Шотландықтардың ұлттық киімдеріне клиттан басқа тағы твидті күрдеше кіреді. Ұзын чулоктар, берет және былғары спорран киген бұл күндізгі киім болып саналады.
1. Современная энциклопедия
2. Мода ХХ века. Е. А. Касароева. Санкт Петербург.
3. История красоты и стиля. И. С.Сыроматникова. Рипал классик. М. 2007
4. Токарев С. А. Календарный обычай к обряды странах зарубежной Европы. Исторические корни и развития обычаев. Наука 1998
5. Мартынов Л. Вечное клеточное. Вокруг света. 1979 №5, стр. 37,99
6. Токарев С. А. Календарные обычай о обряды в стрранах зарубежной Европы. Исторические корни и развития обычаев, наука, Москва 1983
7. Литвинова Л. М. «Моделирование одежды из клечатых тканей».
8. Бланк А. Ф., Фолина З. М. «раскрой, пошив моделирование жен. Легкой одежды». Москва «Легкая индустря» 1979 г
9. Булатов Г. Б., Евсеева М. Н. «Конструктив моделирование одежды». Москва, Издат. Центр «Академия» 2003 г.
10. Герина Г. С. «Моделирование формы одежды» Москва «Легкая и пишевая пром-ты» 1982 г
11. Парман Ф.М.«Композиция костюма» учебник для ВУЗов2002 г.
12. Ястребицкая А. Л. Западная Европа ХІ-ХҮІІІ веков. Эпоха. Искусство; Москва 1978 г.
13..Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. “Материаловедение швейного производства”, М., Легкая индустрия, 1978г.
14.Пожидаев Н.Н. и др. “Материалы для одежды” М, Легкая индустрия, 1975г.
15. Пармон Ф.М. “Композиция костюма” М, 1985г.
13. Байжигитов Б.“Бейнелеу өнерінің теориялық мәселелері”- Ақтөбе: А.Полиграфия ЖШС.2003ж.-240бет.
14. Ахметова Г.Н. Киімнің дизайн негіздері:Оқу әдістемелік құрал.-Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ,2007.-48бет.
15. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства.Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ. Ростов н/Д:”Феникс”, 2001.-416с.
16. Устинова С.А. Общие сведения о швейных материалах:Теоретические основы професиональной деятельности:Учебник, 2005-176 с.
17. Мальцева Е.П."Тігін өндірісінің материалтануы",Алматы"Ана-тілі" 1992ж.
18. "Ерке-Нур"журналы №2 №3 /5/ /31/
19. "Қазақ мәдениеті" энциклопедия Алматы "Аруна" 2005ж.
20. ӨмірбековаМ.Ш."Қазақтың ою-өрнектері"энциклопедия,Алматыкітап" 2003ж
21. Т.О.Бердник, Т.П.Неклюдова. "Дизайн костюма". Феникс – 2000.
22. А.С.Щипанов. "Әуесқой жас суретшілер мен мүсіншілерге" Алматы,1989ж
23. М.И.Сухарев. "Материаловедение".
24. Е.П.Мальцева. "Мата таңдау". М., 1993 ж.
25. Е.М.Матузова. "Разработка конструкции женских швейных изделии по моделям". М., 1983 г.
26. Н.Б.Рахметова. "Тігін бұйымдарын құрастыру". Тәжірибелік жұмыстар. Алматы, 2001 ж.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
............................................................................
...................................4
Композициялық
бөлім.......................................................................
.............6
Зерттеу
бөлімі......................................................................
...............................6
1.2. Коллекцияның ... ... ... маталар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қажетті ... ... ... ... ... ... ... 2.2
Кесте........................................41
2.3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... К – ... ... ... ... Киім ... ... ... ... берілген ен ... ... ... ... ... ... мата ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... көкейкестілігі: Тәуелсіздік алған күннен бастап
Қазақстан өзінің дербес даму ... ... ... ... ... ... зор құрмет пен беделге қол жеткізе отырып, алға
қарай нық сеніммен ілгерілеп келеді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан ... ... ... ... беру мен ... ... ... дамытуды» және «Әлеуметтік-
экономикалық, қоғамдық жаңару қажеттілігіне сәйкес ... осы ... беру ... ... ... атап ... ... білім беру
кеңістігінде елеулі білім ... ... оқу ... жаңа ... Осы ... ... асыру барысында жаңа оқу процесін толық
меңгерген, нарықтықтық ... ... ... ... мамандардың қажеттігі белгілі.
Осыған орай қоғамның экономикалық ... ... ... ... біз ... ... деңгейіндегі, нақты эстетикалық
дизайнерлік қарым-қатынас ретінде ... жас ... ... ғасырлар бойы ой елегінен өткен ... ... ... мұрасы, қазақтың ұлттық ... ... ... ... ... ... талабына сай киім үлгілерін тігу.
Ұлттық киімдер негізіндегі киім үлгілерінің туындыларының жасалу жолдарының
әдіс - тәсілдерін меңгертіп, ... ... одан ... жалғастыру
бүгінгі таңдағы халқымыздың алдындағы тұрған бірден-бір міндеті болмақ.
"Ерке–Нұр", "Сымбат", "Мақпал", "Тұскиіз" ... және тағы ... ... ... талабына сай коллекциялар даярлауда.
Еліміздің сән үлгілерін ... ... өз ... ... ... ... Нұрқаділова, Балнұр Асанова, Берік Исмайлов
еңбектерінен көруге болады. Дегемек, осы сән үлгілерін әлі де ... ... ... ... ... ... ... деп таңдауды жөн көрдік.
Шотландықтардың ұлттық киімі – клит екі түрге ... ... клит ... клит. Үлкен клит римдік тоги сияқты ұзын, үлкен ... Ал ... ... ... болды. Кішкентай клит 1725 жылы пайда болды. Оны Ролинсон
деген завод басқарушысы ойлап тапқан. Клит ... ұзын ... ... ... ... ... ... Ролинсон
жұмысшыларға клит белдемшелердің етегін қырқуды ұсынды. Сөйтіп шаруалар
клиттің етегін қырқып, қалған ... шарф ... ... Сөйтіп жаңа клит
пайда болды. ... ... ... клиттан басқа тағы твидті
күрдеше кіреді. Ұзын ... ... және ... ... ... ... киім ... саналады.
Ал кешке қарай басқаша костюм киген. Клит ... ... ... ... ... куртка және көйлекпен және жүнді қалпақпен киген.
Шотландық костюмде тағы пышақ ... ... ... ... оң жақ
чулогында сақтаған. Пышақты ішкі ... ... ... ол ... ... ... ... Дос адамдар пышақты сыртқы жағынан
ұстаған. Клондардың түстері кейінірек пайда болды. ... ... жылы ... ... ... ... рұқсат бермеді. Ол 1782
жылға дейін созылады. Кейін рұқсат берілген соң алдыңғы ... ... ... ... жаңа ... ойлап табуға тура келді.
Клит юбкасын негізі шотландықтардың біразы кимеді. Тек қана ... ... ... ... ... ... 36 жыл бойы ... киімін құртпақшы болған. Ағылшындар бәрібір өз дегеніне жетпеді. 36
жыл өтсе де ... ... ... ... есіне түсіріп, ұлттық
киімін дамытты. Ағылшындар ұтылғанымен тұрмай ХІХ ... ... ... жүн ... ... ... киді.
ХІХ ғасыр басында шотландық клеткалы маталар сәнда болды. Клеткалы матаны
ағылшындар киді. Бірақ көбінесе ... ... ... Клетка кішкентай
балалардың киімдерінде көп кездесті. 70 жж. ХХ ... ... ... ... ... сәнге айналды.
Осы жылы дизайнердің колекциясында түрлі түсті клеткалармен жасады. Соның
ішінде Репрадата мен Westwool сән үйі бар. Бұл ... ... ... (карандаш юбка мен дудачка шалбары) сәнге айналды. Және жакеттер мен
пальтолар да сәнге айналды.
Дизайнерлер көбінесе үлкен клеткалы ... ... ... ... коллекция Chоnel мен Ungoro да кездеседі. Табиғи бояғыштармен
боялған тартандар Chоnel сән ... көп ... ... сән ... түстерді пайдаланды. Мысалы: жасыл мен қызғылт түсті тартандар
Vensus-та кездеседі. Қызыл мен жасыл түсті ... ... мода ... Ал сары және көк түстер Chоnel сән үйінде кездеседі. ... ... ... да көп ... ... ... ... жүнді
клеткалы матадан көптеген костюмдер, шалбарлар, жакеттер, белдемшелер тігіп
киіп жүр. Бұл тартанның ... ... ... кеткенімдей климатқа
байланысты Қазақстанның жаңбырлы ауа-райына сай көп пайдаланылады. ... ... ... ... әрі ... ... ... мақсаты: Жаңа сарындағы бойжеткендер киім шотландтқ ... ... ... ... сай ... ... ... тігу.
Зерттеудің міндеттері:
- шотландық сарындағы бойжеткендер киімінің жаңа үлгі нобайын таңдау;
- шотландық сарындағы ... ... ... ... шотландық сарындағы бойжеткендер киімінің пішімін анықтау;
- шотландық сарындағы бойжеткендер киімінің тігілу әдісін анықтау;
Зерттеудің ... ... ... бойжеткендер киімі жаңа үлгіде таңдалды;
- шотландық сарындағы бойжеткендер киімінің матасы таңдалды;
- шотландық сарындағы бойжеткендер киімі күрделі ... ... ... ... бойжеткендер киімі жаңа техпологиямен тігілді.
І. КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ БӨЛІМ
І. 1. ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ
Сән әр адамның өмірінде үлкен рөл ... ... ... бір ... өте қарапайым, ыңғайлы бірақ жоғары
сапалы киімді ұнатады. Ал, екіншіден киген ... ... ... Содан өзінің жеке стилін табады.
Сән тез өзгеріп тұрады. Әр дәуірге, әр тарихи кезеңге сәйкес киімнің
өзіне тән ... ... ... мен ... матаның түсі мен
суреті заттың жиынтығы және олардың костюмге ... ... ... ... ... белгілі бір стиль жасайды.
Осы жылы дизайнерлер сафари ... мен жаңа ... ... ... ... береді. Сондықтан мен ... ... ... сай
коллекциямды сафари мен кейжю стилін араластырып жасадым.
Сафари стилі негізі ... ... (safari ... сөз ағылшыннан
аударғанда – Африкадағы экспедицияда аң аңлау деп аударылады.). Бұл стилде
нәзік формалы ... ... ... қолданылады және түстік
ерекшеліктері көбінесе Африканың табиғатында ... ... ... хакки түсте болып келеді. ... ... ... ... және ... ... ... қолданылады.
Ал кейжю стиліне келсек бұл стиль көшедегі адамдардың стилі. Ешқандай
ережесі жоқ стиль.
Дипломдық ... ... ... киімдерін қазіргі заман
талабына сай ... жаңа ... ... ... ... тән ... мәдениеті, дәстүрі болады. Мен дипломдық
жұмысымда шотлан халқының ... ... мен клан ... ... ... Клан – ол ... аударғанда тайпа, отбасы деген мағынаны
білдіреді. Кланға ертеде бастықтың отбасы, оның ... ... және ... басқа туыстары кірген. Кланда ... ... ... ... Мысалы: Макдональд, Мак Грегор, Мак Шитан.
«Мак» сөзі («гэльско» – ... тіл ... «ұлы ... ... ... ... Макдональд деген сөз Доналұлы деген мағынада.
Бұл клан ... ... ... ... ... ... ... костюмдерінен ажыратады, әсіресе еркектер киетін клит-юбкасынан.
Клит XVII ғасырдың басында Шотландияның ... ... ... клит ... ... юбка ... ал бөксе жағы бүгіліп келген.
Клиттің ширинасы 5 фунт (1,5 метр) болған, ал ... 18 фунт ... ... Олар ... жүн ... дайындаған. Біз клеткалы жүн матаны
шотланка дейміз. Бірақ оның негізгі атауы – ... ... ... ... ... ... клит ... ыңғайлы болған. Ол тез кеуіп кетіп отыратын болған. Клит юбкасы жүруге
өте ыңғайлы болған. Кешке қарай ол жылы ... ... ... ... ... олар ... көтеріп
соғысқан. Сөйтіп атақты кландықтар 1544 жылы Македония, ... Bean-no leine ... ... деп ... бұл ... ... айналды. Бірақ бұл киімді киюге
рұқсат берілмеген. Өйткені бұл киім ... ... ... ... ... көтеріледі деп қорықты. Тартандарды
шығаруға рұқсат берілмеді, бұл үкімге ... ... ... ... ... ... ұтқан соң тартан мен клитті киюге рұқсат
беріледі және тартан мен клит шотландықтардың ... ... ...... ... ... ... мата, тартанның көптеген түрі бар.
Әр кланда (тайпада) өзінің тартаны болады. ... ... ... тұрады.
Әр тайпа өзінің тартанын шығарған. Кейіннен оны қолмен тоқыған. Қазіргі
дәуірге дейін 101 түрі ... ... ... 11 ... отбасы болған.
Ең әдемі тартандардың иелері Эденбургта тіркелген. Қолдың жүнімен жасалған
тартандар табиғи бояғыштармен боялған. Табиғи ... ... ... жүн ... ... ... шықты. Табиғи бояғыштар болған соң
түстері аз болды, негізгі түстер: жасыл, ... ... көк, ... ... ... матасының түсінен қай ... ... және ... ... ... аз ... ... тартанды – үй қызметшілері киген,
Екі түсті тартанды – ... ... ... ...... ... түсті тартанды – әскер басшысы киген,
Алты түсті тартанды – ақындар киген,
Жеті ... ...... ... ... ... тартандардың түстеріне қарай қай кланнан (тайпадан) екенін білуге
болады және сол ... ... ... да ... ... ... ... және модельдеу – көркем сурет
шығармашылығына жатады. Ал кез келген көркем сурет шығармашылығында ... орын ... яғни ... сөзі ... ... ... шыққан. Ол
жалпы алғанда “құрастыру, біріктіру, байланыстыру ” ... ... ... ... ... костюм бөліктерінің барлығын бүтіндікке
келтіру жолы жатыр.
Жақсы сәтті ойластырылған киім көшенінде артық қосып-алар ештеңе болмйды.
Кейде ... ... ... ... ... қалу үшін ... бір бөлігінен бас тартуға тура келеді.
Киімнің қарапайым түрлерін адамдар ... ... ... Киім ... ... ... кезеңінде сапалы секіріс
жасалды. Киім әр ... роль ... ... ... ... яғни ... ... бір әлеуметтік немесе кәсіптік топқа
жататындығын анықтайды. Қандай да ... ... ... сызықтар,
пропорциялар, формалары, сұлбасы сәндік қосымшалар сипаттамалары болып
табылады.
Киім-кешек ... ... ... және ... ... сәйкес
сұлулық туралы белгілі бір ұғыммен бейнеленетін модамен тығыз ... ... ... ... ... бұл ... ... яғни мода
үнемі жаңғырып отырады. Киім таңдаудағы ... ... ... ... ... бірі - әдемілік, сәнділік.
Ұлттық киімдер ... ... ... ... яғни адамның бет-бейнесін белгілі бір ... ... ... әсемдеу, көріктендіруі болып табылады.
Қазіргі кезде әлемнің ... ... ... ... ... ... қатар ұлттық киім үлгілері үлкен сұранымға ие.
Ғылым өндірістік бірлестік іріктеуі бойынша киімдер ... ... ... екі ... ... бөлінеді. Көшендік бөлімде киінінің
пропорциясы, формасы, сұлбасы, түстік шешімі анықталады.
Пропорция бұйым формасын ... ... ... ... болып
табылады. Пропорция –киім бөліктерін өзара біріктіретін қозғалысты
қамтамасыз ететін байланыс. ... ... ... ... ... өзін және адам ... қабылдауда маңызы зор.[3,12б]
Киімнің сәтті ұйымдастырылған бөліктері мен элементтері адам фигурасына
әдемілік ... және ... ... ... ... көмектеседі.
Бұйымның көшендік тұтастығы ең алдымен тепе-теңдікті, яғни форманың
барлық элементтері мен бөліктері өзара ... ... – ол ... сырт ... ... ... ... заманғы
киімнің тұрақты формасы болмайды.
Форманың құрылымы, конфигурациясы мен беткі түрі оның ... ... ... Бұл ... параметрлері тұрақсыз.
Олар киім түріне, дене өлшемі мен формасына және ... жас ... ... нақ ... ... үстемдік етіп отырған эстетикалық
нормалға тәуелді болады. [3,21-25б]
Күрделі формалар – ... ... ... ... ... тұратын құрылымдар. Қызметтеріне байланысты форманың негізгі,
қосымша және сәнді түрлері болады.
Форманың негізгі бөліктері – олар ... ... ... ... ... киім үшін ... артқы, алдыңғы бөліктерімен бірге жең мен
жаға ... ... ... ... ... бөліктері – олар бұйымның аталмыш түрі үшін ... ... емес ... ... олардың болуы киімнің қызметін күшейтіп,
оның сырт ... ... ... ... ... ... негізгі қосымша бөліктерінің көрінісін
өзгертіп, күрделілендіре және ... ... ... ... ... ... және т.б. жатады.
Форманың конфигурациясы – бұл оның сыртқы контурының бейнесі, ... ... ... ... ... ... ... жағдайы
қандайда бір заңдылыққа бағынбайды, осыған байланысты форма конфигурациясын
нақты сипаттау ... ... ... ... ... оның сурет, мүсін, сұлбасын және т.б. түрінде берілуінде болып
отыр. Көбінде еркін түрінде де, форманың ... мен ... ... ... ... ... жағдайда сурет тек жалпы көркемдік ... ... ... ... құру үшін ... ақпарат бермейді. Сұлбада
да осынадай кемшіліктер ... ... ... ... суретші ойын материалдандырудың әзірше бірден-бір тәсілі болып
отыр.
Форма конфигурациясын мүсіндеу арқылы ... оның ... ... ... да ... ... бере ... да, күрделі әрі жұмысы көп.
Дайын үлгідегі форма ... ... ... ... дәлірек беруге болады.
Үлгі суретін салу процесінде киім ... адам ... ... ... бұйымның йық, кеуде, бөксе, бел және етек ... ...... ... романтикалық, фольклорлық сияқты түрлері
бар. Таңдалынған үлгі фольклорлық сарынға жатады, олай дейтініміз ұлттық
нақыштағы киім. Бұл ... ... ... киімнің ою-өрнегінің
нәзіктігіне, әсемдігіне жете мән беріледі. Бұл сарынның киімдердің ... ... сән ... ... ... ... ... қабылдануы. Киім дамуының ұзақ уақыт ... ... ... ... ... бірақ олардың барлығына бірнеше
негізгі түрлерге біріктіруге ... ... тік, ... ... ... ... бөлінеді. Таңдалынған үлгі жартылай қынамалы сұлба
тобына жатады.
1.2. Коллекцияның композициялық ... ... ... киімнің әсемдігі ғана емес сонымен бірге нақты ... ... ... ... ... ісіне жас шамасының сәйкестігі
де ескерілуі жатады. Ең бастысы, киімнің түсі мен формасында белгілі бір
талғамды сақтай білу ... ... бұл ... ... ... ... меңгеруді талап етеді.
Ғылым мен техниканың даму нәтижесінде киім адам тұлғасын ... ... үшін ғана ... ... өнер объектісі ретінде қолданылады.
Киімнің әсемділігі мен мәнділігі композициялау өнерінің арқасында іске
асады, яғни киімнің жеке ... және ... түсі мен ... өзара үйлесімділігін қамтиды.
Бұл өзгерістер белгілі бір уақыт ... ... және ол ... сән ... яғни мода деп ... Модаға байланысты киім жаңарып
және жетіліп отырады.
Мода – ешқашан да тұрақты болған емесболмайды да, ол күн сайын ... ... ... барлығы әрқашан өзгерісте болғандықтан,
ешқандай ұсыныстар, көрсеткіштер, бұйрықтар ... ... да ... ... бағытталған іс-әрекеттер, оның бағытталған жылдамдығын
тоқтата алмайды.
Мода мәдениетінің барлық құбылыстарына дерлік таралады, атап ... ... ... материалдық және рухани құндылықтарға: өнер,
әдебиет, ғылым (әсіресе медицина, әлеуметтану, ... ... ... ... ... ... ... дамуның тарихымен тығыз байланысты болғандықтан,
көпшілік мода ең алғаш киім ... ... ... яғни ... ... туды деп жаңсақ пікірлер айтады. Мода ... ... ... ретінде одан кем пайда болды. Костюм тарихын ... мода ... аяғы - ... ... туғанына сенімді.
Киімді көркемдік қабылдау белгілі бір мөлшерде оның стильдік бағытына
байланысты.
Пропорция – бүтіннің ішіндегі бөліктерді өзара ... ... ... ... Пропорциялық қатынастарды дұрыс таңдау дайын
бұйымның өзін және адам фигурасын қабылдауда ... ... ... ұйымдастырылған бөліктері мен элементтері адам
фигурасына әдемілік береді және келбетінің ... ... ... ... ... тұтастығы ең алдымен тепе-теңдікті,
яғни форманың барлық элементтері мен ... ... ... киіне білу де - өнер. Бұл өнерді игеру үшін модалар журналы мен
мерзімді баспасөздің ... ... ... ... ... білу аз, ... қоса өз ... да үнемі жетілдіріп, үнемі
дамытып отыру керек. Бұл ретте ... өз ... оның ... ... ... және ... мен бейімі үлкен роль атқарады.
Киім таңдаудағы жақсы талғамды ... кең ... ... - әдемілік, сәнділік. Бұйымның сәнділігі түрлі ... ... ... мен ... саны мен сыйпатын терең
ойластыра, ... ... ... да ... ... ... сәнді түстердің үйлесімділігі әдетте түрлі рең-тегі ... ... ... ... ... ... қонымды түстерді
сәйкестіре пайдалану арқылы әсемдікке қол ... ... ... ... ... ғана ... ... бірге нақты жағдайға
байланысты киіне білу, адамның шұғылданатын ... жас ... де ... ... ... ... ... киіну де бар. Соңғы модамен де, сәл
бұрынырақтағы да немесе ертеректе қолданылған модамен де ... Киім ... ... ... тым оқшау, ерекше көрсетпеуі керек,
ал ол талғамның жоғарылығына тікелей байланысты.
1.3. ... ... ... ... тігін кәсіпорындарына әртүрлі мақсатқа тігілетін
киімдер мен ассортименттер үшін әр түрлі маталар, ... және ... ... ... тігетін жіптер, жылытатын және өңдейтін
материалдарды дайындап береді.
Талшық деп ұзындығы көлденеңінен көп есе ... ... ... әрі ... ... Тоқыма талшық деп иәрме жіптерді, жіптерді, ... ... ... ... ... ... Ұзына
бойына ажырамайтын дара талшықтар қарапайым деп ... ... ... бірі байланысқан қарапайым талшықтар техникалық немесе құрама деп
аталынады. Ұзындығы ондаған, жүздеген метр болатын ... жіп ... ... және ... ... та ... ... жіп яки моножіп –
ұзына бойына бүлінбей бөлінбейтін жалғыз дара жіп, құрама жіп ұзына бойына
өзара ... ... ... тұрады. Талшықтарды топтастыру,
олардың тегіне қалай ... және ... ... ... ... ... таза және химиялық болып үлкен екі топқа бөлінеді.
Табиғатта кездесетін талшықтарды ... деп, ал ... ...... дейді. Өсімдік тектес және минерал ... ... ... ... ... жасанды және синетикалық
болып бөлінеді. Жасанды талшықтар да өсімдік, мал және минерал тектес ... ... олар таза ... ... ... ... , ... болып бөлінеді. Жәй заттардың ... ... ... ... ... деп атайды. Оған ...... ... ... ... ... ... және басқалар.
Өсімдік талшықтарының негізі күрделі органикалық қосынды – целлюлоза,
яғни көміртегі, оттегі және ... ... ... ... ... одан да күрделі органикалық қосындылар ... ... ... ... құрамына көміртегі, оттегі,
сутегі, азот сияқты элементтер міндетті түрде кіреді. ... ... ... ... ... ... қатар күкірт те бар. Таза
жібектің, яғни жібек құрты жібінің ... ... және ... ... екі
белок бар. Синтетикалық талшықтардың ... де ... ...... бар. Олар ... ... ... арқылы
алынады.
Талшықтардың гигиеналық қасиеті — денсаулықты сақтауға жағдай жасайтын
қасиеті. Ол негізінен гигроскопиялық және ауа ... ... де жылу ... ...... су буын ... ... қабілеті.
Талшықтардың гигроскопиялық қасиеті шындық кондициондық және ... ... Шын ... ... ... жағдайда құрғақ
талшықтың массасымен салыстырғанда ... ... ... бар ... ... ... ... олардың химиялық құрамы мен
синтетикалық талшықтарға қарағанда гигиеналық қасиетінің көрсеткіші ... ... ... ... қарсы тұруы, яғни жарықтың, ылғалдың,
тердің әсеріне және де үйкелеуге, ... ... ... ... ... ... тұру ... тоқыма бұйымның тозбайтындығын
көрсетеді.
Киімді пайдалану барысында оның тозуы, негізінен- тартатын, ... ... ... ... ... да киімнің түрі мен ... ... ... ... оның ... ... яғни әр
түрлі механикалық ықпалға қарсы тұра алу қабілетінің маңызы зор.
Жүн маталары тарақтық (шауыты) және ... ... ... ... ... ... тоқылған өрнегі бетінде анық көрініп тұрады. Шұғалық
маталар тарақтық матаға қарағанда ауыр әрі қалың. ... ... ... ... ... түгі ... ерекше мамығы болады. Тарақтық және шұғалық
маталарды өңдеудің өз ерекшеліктері бар. ... ... ... де
ортақ болады. Жүн матаның тобын (партиясын) өңделгенге дейінгі сапасына
және өндіріс жоспарына қарай таңдап алады. ... ... және ... 10-12 ... ... ... ... кіретін ауыр матаның әр
бөлігі жеке-жеке өңделеді, тек кейбір операцияларды жүргізу үшін ... ... ... де ... ... бөлектейді.
Тарақтық маталарды өңдеудің негізгі операциялары: отпен шарпу, қайнатып
пісіру, илеу (кейбір маталар үшін), шаю, ылғалдай ... ... ... және ... ... престеу, ақырғы рет ыстық суға ұстап
жұмсартады.
Кейбір жүн маталарға арнайы заттарды сіңдіру арқылы су жұқпайтын, ... ... ... ... ... маталарға ғана жасайды. Жазылған матаны 20-30
минуттай ыстық немесе қайнаған сумен ... де ... үшін суық ... ... ... ... соң мата ... құрылымдары бекиді,
одан әрі өңдегенде оның киізденуі азаяды. Қайнатып пісіру маталардың қыртыс-
қыртыс болмауынан сақтандырады.
Тарақтық маталарды ... ... ... ... алып ... ... Түк салынған шұға маталардың түгін тегістеу үшін де ... ... ... ... күзейді, ол машиналарда спиральды
бекіткен пышағы бар цилиндрлер орнатылған. Күзеген соң маталарды ... ... ... өңегенде жұмсартқыш есебінде полиэтилендік
эмульсия ... ... ... болғаннан соң маталар кептіріп
кергіш машина арқылы өтеді.
Мата – ... ... ... және оның ... сай ... ... ... Киім мен адамды бір-бірінен бөле жара қарауға
болмайды, сондықтанда оған ... ... та ... өсіп ... ... тігу барысында белгілі бір талаптар қойылады.
Қазіргі сән ағымына сәйкес мен клеткалы жүн матаны таңдадым. Бұл матаны
таңдаған себебім: клетка модадан ... ... ... ... және шұғалық болып бөлінеді. Тарақтық
маталар жұқа, жеңіл, тоқылған өрнегі бетінде анық көрініп тұрады. ... ... ... ... ауыр әрі қалың. Шұғалық матаның бетінде
киіз тектес қабаты, түгі немесе ерекше мамығы болады. ... және ... ... өз ... бар. ... операциялар екеуіне де
ортақ болады.
Жүн матаның тобын (партиясын) өңделгенге ... ... және ... ... ... алады. Жеңіл көйлектік және костюмдік маталарды 10-
12 бөлектен біріктіріп тігеді. ... ... ауыр ... әр ... ... өңделеді, тек кейбір операцияларды ... үшін ... ... ... де ... ... бөлектейді.
Жарамсызын алып тастаған соң, кендір матаны тазалайды, жамайды,
қысқышпен ... ... ... ... ... жерлерін т.б.
ақауларын жөндейді. Жуықтығы, түйіні, кем-кетік тоқылғаны сияқты ақаулары
болған жағдайда матаны тоқыма суретіне ... ... ... ... ... ... тұсы шұғалық маталарды өңдеуден өткізген соң
білінбей кетеді.
Тарақтық маталарды өңдеудің негізгі ... ... ... қайнатып
пісіру, илеу (кейбір маталар үшін), шаю, ылғалдай декатирлеу, корбандау,
бояу күйзеу және тазалау, аппереттеу, ... ... рет ... суға ұстап
жұмсартады.
Кейбір жүн маталарға арнайы заттарды сіңдіру арқылы су жұқпайтын, күйе
түспейтін қасиет береді.
Отпен шарпу – ... ... ... ... ... жүн ... ... – үйіткіш (палилка) деп аталатын арнайы машинада
жүргізіледі. ... мата газ ... ... ... 90 ... жылжып өтеі. Жалынның биіктігі 15 см-ге жетеді. Тығыздығы аз
маталарды үйіткенде жалын матаның арғы ... өтіп ... де, ... ... ұшын ... Мүмкін болатын ақаулар: күйдіріп
жіберу,
Қайнатып пісіруді тарақтық маталарға ғана жасайды. Жазылған матаны 20-
30 минуттай ... ... ... сумен өңдейді де суыту үшін суық сумен
шаяды. Қайнатып пісіру процесінен соң мата ... ... ... әрі ... оның ... ... Қайнатып пісіру маталардың қыртыс-
қыртыс болмауынан сақтандырады.
Тарақтық маталарды күзеу олардың үлпілдек мамығын алып ... ... Түк ... шұға ... ... ... үшін де ... Маталарды арнайы машиналарда күзейді, ол машиналарда спиральды
бекіткен пышағы бар цилиндрлер орнатылған. Күзеген соң маталарды ... ... ... ... және көйлектік маталар аппреттелініп
өңделеді. Матаға киілгіштік, жұмсақтық, созылымдылық қасиет беру үшін ... ... ... бар ... және ... ... пайдаланылады.
Жартылай жүнді маталарды өңегенде жұмсартқыш есебінде полиэтилендік
эмульсия қолданылады. Аппреттеліп өңделіп болғаннан соң маталар ... ... ... ... ... лавсоны бар жүн маталары МА және ОС-ға препаратымен
антистотикалық және жұмсартатын өңдеуден өтеді. Күйе ... үшін ... ... ... қолданады.
Жалпы киімдерді тігу арасында олардың әрқайсысына белгілі ... ... – бұл ... ... ... бар ... және оның
сыртқы ортамен, денемен, қозғалыспен өзара әсері болып табылады. Қазіргі
кезде ... ... ... ... ... ... пен ... адамның материалдық және мәдени талаптарын қамтамасыз етеді.
Бұйымға ... ...... ... де, ... ... ... етуге мүдделі. Мата – бұйым түрлерінің ... және ... сай ... негізделген болуы керек. Киім мен адамды ... жара ... ... ... оған ... талап та күнделікті
өсіп отырады. Жалпы киімді тігу барысында белгілі бір талаптар қойылады.
Киімге қойылатын ...... өзі ... ... ... киімнің қандай қасиеттерін және ... ... ... ... информация, жобалау шешімдері бұл талаптарды жүзеге
асырады. Киімге қойылатын талаптар төмендегідей:
Эстетикалық ...... аса ... ... Оның формасына,
түсіне, материалдық өңдеуіне, әр ... ... ... тігілу
сапасына бөлшектеріміз эволюциялық жағынан өзін ... ... ... өзі жаңа үлгі ... ... ... келіп, адам
тұлғасымен, қоршаған ортамен тұтасы үйлескен жағдайда ғана ерекше ... ... ...... ... физикалық және химиялық
қасиеттеріне көңіл бөлу. ... ... ауа мен ... ... жылу
сақтау қасиеті, киіске ылғалдылығы қасиеттеріне көңіл бөлу. Нақтырақ
айтқанда адам денсаулығын ... ... ... ... ... ішкі ... ауа ... қамтамасыз етуі, шыққан тердің сорғуына
себепші, сыртқы дымқылдан сақтауын осы ... ... ... ...... ... және ... сай болуы тиіс. Қосымша қандай әлеуметтік ... ... ... ... сәйкестігіне, киімнің баға
деңгейінің үйлесімділігіне ... ... ... ... ... аты да ... ... үнемділік ұғымымен сәйкестендіруге болады.
Яғни ... ... ... ... ... ... ... бұйымдарды
дайындаудың өзіндік құнын төмендетуді, матаны мейлінше ... ... ... ... ... өндірісінде бұйымды әзірлеуге кететін
уақытты қысқарту мақсатында, әрі сапалы ... ... ... жаңа
техникалар мен технологияларды пайдалану тиімді. Бұйым бағасы көтерілетін
болса, онда киімді ... мен оның ... қиын ... ... Егер баға тым ... кетсе, онда өндіріс зиян шегеді. Бұл
талаптарды зерттеуде ... ... ... ... ... ыңғайлылығы туралы жауап алынады.
Тұтынушылар талабы – бұл да тұтынушының өзіндік материалдық және ... ... үшін ... ... ... ... ... көрсеткіші. Материалдық сұранымдар организмнің
қоршаған орта және киім мен өзара әрекеттескенде оның ... ... ... ... ... ... ... сұранымдар
организмнің қоршаған ортамен және киімнің ... ... ... икемді болуы талап етіледі. Гигрокопиялық қасиет ішкиімдік ... ... үшін өте ... ...... ... ... пайдалануға
төзімді болуды қамтамасыз етеді. Киюге ыңғайлылық – адамның еркін қозғалып,
тыныстануына ... оңай ... ... ұғым, ал пайдалануға
төзімділігі дегеніміз әбден тозғанға ... ... ... сыртқы
ортаның әр түрлі жерлеріне ұзақ уақыт төтеп бере алатындығы.
Қазіргі сән ағымына сәйкес мен клеткалы жүн матаны таңдадым. Бұл ... ... ... ... ... 1.3.
| ... мата ... мата |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... ... техникалық нобайы (эскиз)
1.5. Бұйымның сыртқы түрін сипаттау
Жас бойжеткен қыздар киетін ... Бұл ... ... ... ... ... ... жиындарда киюге болады. Өте ыңғайлы,
жұмсақ клеткалы жүн матадан жасалды. Бұл бұйымды ... әр ... ... ... Костюм сарафаннан тұрады. Сарафанның алдыңғы бойы
екі бөліктен тұрады, ... және ... жағы ... ... сұлбасы
жжартылай қынамалы. Ал астыңғы жағы тюльпан сияқты болып келеді. Сарафанның
ұзындығы тізеге дейін.
- алдыңғы бойы екі бөліктен тұрады: ... және ... ... бойы екі ... ... ... және ... артқы бойдың үстіңгі бөлігінде салынған.
- жағасы стойка.
- алдыңғы бойдың үстіңгі бөлігінде түймеленген.
Бұл ... ... ... ... ... ... және ... ші өлшем алынды. Бұл үлгіні құрастырғанда ЦОТШЛ ... ... ... ОСТ-өлшемі алынды. Модельдің бой өлшемі 170 см.
Эстетикалық тәрбие.
Эстетикалықтәрбие алу ... ... ... ... үшін өте ... ... мақсаты адамның осы өмірге қалыптасуығана емес, оның
сана сезімнің өсуіне де әсер етеуі.
Эстетикалық тәрбиенің міндеттері мыналар:
1 ... ... ... адам мен адам ... ... ... ... дұрыс тануға тәрбиелеу.
2 Әр түрлі шығармашылық өнерді зерттеу арқылы эстетикалық ... ... ... ... ... өмір ... алған білімін,қабілетін пайдаланып қоғам
пайдасына, өз пайдасына қолдану. ... ... ... ... ... басты құралы өнер болып табылады.[/7/ 5 б.]
1.2.2.Коллекцияныңң композициялық құрылымын талдау.
Композиция он костюмдік ,үш бөліктен тұрады.
ІІ-БӨЛІМ. ҚҰРАСТЫРУ БӨЛІМІ.
Конструкция – ... өзі ... ... ... ... деген
мағынаны білдіреді. Киімді конструкциялаудың есептік-графикалық әдістерінде
чертеждар құрудың әдістері көптен ... ... ... есеп
формулалары және графикалық құрылымдық әдістері жөнінен бір-бірінен ерекше
айырмашылықтары бар.
Пішу жүйелері бастапқы кезде дербес заказдар бойынша киім ... ... ... ... киім дайындауға пайдаланды. ... ... ... ... С. Н. Коратков, М. В. Ручкин, Ф.
А. Постилков, Г. А. ... Н. И. ... И. А. ... және ... үлес ... жыл ... ... орталық ғылыми зерттеу ... ... ... ... белгіленді. Оған тұлғаны ... ... ... Бұл әдіс ... конструкциялаудың бірегей
методикалары немесе есептеу-талдау әдістері деген ... ие ... ... бір ... ... ... ... атауға ие болып
отырған Орталық тәжірибе техникалық ... ... ... ... ... ... құру әдістері одан әрі жетілдіріле
түсті. Екі әдісте әлденеше рет жетілдіріп, нақтыландырды. Қазіргі уақытта
экономикалық ... ... мүше ... ... ... ... және электронды есептеу техникасын пайдалана отырып чертеждар
құрудың методикасын ... ... ... ... ... мен графикалық әдістердің дәлдігі мен күрделілігі адам
денесі өлшемдердің анықтық және жеткіліктілік дәрежесі мен ... ... ... ... ... А. Тер-Опакинан жасаған методикада есептеу формулалары тұңғыш рет
математикалық негізге ие болды.
Констркуторлық методиканың ... көп, ... ең ... ... ... ... ЕМКО СЕС (СЕВ) – европа одағының бірігуінің конструкторлық біріккен
методикасы.
2. ЕМКО ЦНИИШП – ... ... ... ... ... ЕМКО ЦОТШЛ – Орталық зерттеудің техникалық тігінін зерттеуі.
Бұл методикаларды біріктіретіні олар сызбаны құрғанда ОСТ ... ... ЕМКО ... – бұл ... ... ... ... жоғары қарай құрастырылады.
ЕМКО ЦОТШЛ – 18 негізгі өлшемдер мен төрт қосымша өлшемдер болады, ... адам ... ... методикасын таңдаған себебім: бұл методика өте ... ... ... ... әрі оңай ... ... ... мойын ойындысынан төмен қарай құрастырылады.
2.1.Құрастыру сызбасын орындауға қажет өлшемдер бірліктері.
ОСГМ – ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... | ... |Бой ... |Р |170 ... ... ... ... биіктігі |В том |141,8 ... |Иық ... ... |Впт |139,3 ... ... (омырау) нүктесінің биіктігі |Вст |125,0 ... |Бел ... ... |Влт |106,8 ... ... ... ... |Вшт |146,3 ... ... ... ... |Сш |17,6 ... ... ... орамы |СгІ |42,9 ... ... ... ... ... |46 ... ... ... ... ... |44 ... ... кеуде орамы |Ст |35 ... ... ... ... ... ... |Сб |45 |
| ... | | ... ... ... ... ... |Дсб |109,7 |
| ... ... | | ... |Қол ... |Оп |25,7 ... |Иық ені |Шп |13,0 ... ... ... негізгі мойын |Впрп |24,5 |
| ... ... ... дейінгі | | |
| ... | | ... ... ... |Вг |25 ... |Алдыңғы бойдың 7-ші мойын нүктесінен |Дтп |41,5 |
| ... ... ... | | ... |Артқы бойдың негізгі мойын нүктесінен| | |
| ... ... ... дейінгі |Дтс |37 |
| ... | | ... ... бойының негізгі мойын | | |
| ... ... ... елге ... |44,2 |
| ... ... | | ... ... ... негізгі мойын | | |
| ... кеуе ... баса өтіп ... |44.3 |
| ... ... ұзындығы | | ... ... ені |Шг |16,5 ... |Кеуде безінің ара қашықтығы |Цг |9,5 ... ... ені |Шс |19,5 ... ... ... бел нүктесінен иыққа |Впк |44 |
| ... ... ... |Шпр |24,5 ... ... ... ... |63 ... ... ... ... |16 ... ... ... ... ... ... |32 ... ... ... ... таңдау және негіздеу.
Қосымша – киім детальдарының чертежін алу үшін (адам денесінің сыртқы
бетінің чертеж жазуына ... дене ... ... ... ... ... ішкі өлшемдерінің арасындағы айырмашылық пен оған байланысты адам
денесінің өлшемінің айырмашылығын айтады.
Киімді құрастырған кезде ... тек ... ... ғана емес,
сонымен қатар еркіндікке, сұлбасына, ... мата ... ... ... ... ... ... өлшемімен салыстырмалы
түрдегі динамикалы дене өлшемдері өзгерістерінен киім конструкциясымен ... ... ... ... ... арналған қозғалыстар еркіндігінің қосымшасы
бәрінен де ... ... ... дене өлшемін көздейді. Қосымшаны
анықтау кезінде дене өлшемдерінің өзгерісі туралы деректер адам ... ... ... ... киімді материалдың созылу қабілетімен
байланыстыруы ... яғни ... ... ... ... соғұрлым
қосымша аз қосылады. Киімнің көптеген түрлерінің конструкциясы оның денені
бойлай оңай ... ... ... ... тек ... ... жағдайда ғана беріледі.
Қосымшаны П әрпімен, ал қосымшаның шартты ... і ... ... ... өлшемдеріне қозғалыс еркіндігінің қосымшасы
әдетте берілмейді, өйткені мұның өзі ... сырт ... ... ... ... ... бірге киімнің көптеген түрлерінің конструкциясы
оның денені бойлай оңай орналасуына мүмкіндік береді. Қосымша, тек ... ... ... ... ... жең ұштары жіңішке болғанда
немесе бел тұсында бұйымды белбеу қыса буып тұрғанда ғана беріледі. Мұндай
жағдайда жең ... 6-8 ... ... 8-10 ... ... – киім бөліктерінің сызбасын алу үшін дене өлшеміне үстемелеп
қосылатын ... ... ... ... ... ... толықтығына
- дене динамикасын
- форма жасауға
- әсемдікке берілетін қосымша түрлері бар.
Конструктивтік қосымша силуэтке, ... ... ... ... болады. Киім денеге емін-еркін тұруы үшін, ... ... үшін ... ... берілетін қосымшалар
Кесте: 2.2.
|Р/с |Өлшем бірлігінің қосымша атаулары |Қосымшалардың |Мөлшері, см |
| | ... ... | ... ... ... |Псг |4-5 ... |Бел ... |Пст |2-3 ... ... ... |Псб |1,5-2 ... |Иық ... |Поп |4-5 ... ... ... ... |2-3 ... ... ... белгінің биіктігіне|Пвок |0,8 ... ... ... |Пшс |1,5-1,8 ... |Кеуде кеңдігіне |Пшг |1-1,2 ... ... ... белге дейінгі ... |0,2 |
| ... | | ... |Алдыңғы бойдың белге дейінгі |Пдтп |0,2 |
| ... |Пур |0,4 ... ... ... ... ... |1-1,2 ... |Артқы мойын биіктігне ... |0 ... ... ... ... |0,7-1 |
| | |Впк |44 ... ... негізін құрастыру сызбасын орындау
|Р/с |Конструктивті |Формуласы |Есебі ... ... ... | | | ... |Базистік тор |Аа=Шо+Шпр+Шг |Аа=24+16+12,5 |50 ... ... ... ... ... |20,5 ... |Кеуде кеңдігі |Аа2=шг+Пшг+Пур |Аа2=16,6+1+0,4 |18 ... ... ... |а1а2=Аа-Аа1+аа2 |а1а2=48,5-20,5-13,9 |14,1 |
|Р/с ... ... ... ... ... |Нәтижесі |
| |бөлімі | | ... ... ... ... ... |50 |
| |ені | | ... ... бойдың ені ... |21,4 ... ... ені ... |18 ... ... ... ұзындығы|АоА2=см/3+Пшгс=17,6/3+1 |7 ... ... ... |АоУ= 0,4·37 |14,8 ... ... ... ... |АоГ= Впрз+Пепр+0,5·Пдтс |24 |
|7. ... бел ... ... |37,2 ... ... ... |ТБ=ДтсІІ/2-5 |16,5 ... ... ... |Ан= ... |? ... бойдың құрастыру есебі
|1. |Мойын ойындысының ұзындығы|АА1=см/3+Пшгс=17,6+1 |7 ... ... ... ... |2 |
| ... | | ... |Белден иыққа дейінгі қиғаш|Т1П1=Впк+Пдтс=44+0,2 |44,2 |
| ... | | ... ... ... иық ені ... |16 ... |Қолтық ойығына қосымша |Г1П3=П2Г1/3+2=23/3+2 |9,6 |
| ... | | ... ... ... орта тұсы ... |12 ... |Қолтық ойығының бұрыштық |Г1=0,2·Г1Г4+0,5 |3,3 |
| ... | | ... ... ... есебі
|1. |Алдыңғы бойдың ұзындығы |Т8А3=ДтпІІ-Пдтс+Птит=44,3+0,2 |44,2 |
|2. ... ... ... |9,5 ... ... ... ұзындығы |А3А4=А0А3-1,2-49-1,2 |7 ... ... ... ... ... |8 ... ... ... ойығының |Г4П4=П2Г1-1=23-1 |22 |
| |ара ... | | ... |Иық ені ... |13 ... ... ... ... |Г42=Г1-0,5 |2,5 |
| ... | | ... ... ... ... ... алғашқы чертеждарының құрудың әдістері дене
өлшемдері жөнінен де, модель ... де ... ... ... ... ... ете ... чертеждар дәлірек ... ... ... ... Киім
конструкциясын анықтаудың негізі әдісі, оларды типтік тұлғалар мен ... ... түсу ... ... ... ... бұйымды тұлғаға ыңшамдай
түседі, оның тұтас формасын да , жекеленген учаскелерін де іздестіріп, дәл
анықтайды. Киім үлгілерін әдетте екі ... ... ... ... ... ... ... бұйым жалпы формасы мен оның ... ... ... ... және ... жүйелерінің
балансын, конфигурациясы мен орналасуын анықтайды. Алғашқы өлшеуге
детальдар уақытша ... ... ... бұйымның формасы мен
өлшемдерін жалпы бағалаудан басталады. Содан соң жеңнің ... мен ... оны ... ... ... бойлық бөлігің өлшемдері мен оның
денеге қонымының сапасы ... ... соң ... ... ... сәндік, тағы сол сияқты элементтерің орналасуға кірісіп ... ... ... ойың мен ... ... ... жүйесі бойынша бұйымның кеңдігі сол деңгейде максимум кеңдігі бар
дене учаскелерінің қосынды шамасымен анықталады. Ондай учаскелерге ... арқа ... – арқа ... қол жағынан қолдың алды- артқы
диаметрі. Киімдегі қажетті еркін қозғалысты қамтамасыз етіп, дененің ... ... ... өлшемдеріне берілген форманы алу үшін П
қосымшасының белгілі бір бөлігін ... ... ... п ... ... әдісін, формасы мен пішімін, оның мақсатын, тігін
материалдарының ... ... ... ... ... ... жоғары қарай есептегенде ең алдымен ... ... иық ... ... анықтайды.
Чертеж құрылымы 7- мойын омыртқаға сәйкес келетін ... ... ... ... ... басталады. Х осі мойын нүктесіне горизонталь
жүргізіледі. Осьтердің қиылысқан нүктесін А ... ... ... Аа1 мен Ан ... ... келеді. Бұйымның ұзындығы Ан
кесіндісімен анықталады. У,Г,Т,Н нүктелері арқылы оңға ... ... ... ... ... мойын ойығын орналастыру үшін бойлықтың
мойын ... ... ... ... ... бойынша оң жақтағы а
А нүктесінен алып, А1 нүктесіне қояды. Нақ осы нүктеден А1 А2 ... ... ... ... А және А2 нүктелері бірқалыпты
қисая ... ... ... ... құрайды.
Бұйымның алғашқы сызбасы.
2.5. Бұйымның ерекшелігі
Бұйым сипатына байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: тігінен пішілген,
трапециалы, қынамалы және жартылай ... ... ... Әйел ... көбіне тік сұлба болып келеді. Әйелдер сырт киімі бешпетін алып
қарайтын болсақ, қандай ... ... ... ... сызбасының базистік
торы және алғашқы сызбасы орындалады. ... ... ... ... ... қосу ... орындалса, бұйым сызбасының ерекшелігі
базистік торсыздықтарының негізінде ... ... ... ... ... үлгі ... келесі өзгерістер болады; иық
сызығы ұзартылды, қолтық ойығы тереңдетілді, ... етек ... ... ... ... ... ... дене
өлшемдері жөнінен де, модель жөнінен де ... ... ... ... қамтамасыз ете алмайды.
Сондықтан чертеждар дәлірек анықтай ... ... ... ... ... ... әдісі, оларды типтік тұлғалар мен дәйекті
түрде жетілдіре түсу болып табылады. Өлшеген кезде бұйымды тұлғаға ыңшамдай
түседі, оның ... ... да , ... ... де іздестіріп, дәл
анықтайды.Киім үлгілерін әдетте екі ... ... ... дайын етеді.
Алғашқы өлшем процесінде бұйым жалпы формасы мен оның ... ... ... ... және ... ... ... мен орналасуын анықтайды. Алғашқы ... ... ... ... ... бұйымның формасы мен
өлшемдерін жалпы бағалаудан басталады. Содан соң ... ... мен ... оны ... ... ... бойлық бөлігің өлшемдері мен ... ... ... ... ... соң ... ... сәндік
конструкциялық сәндік, тағы сол сияқты элементтерің орналасуға кірісіп ,
бұйымның ұзындығын ... ойың мен ... ... ... құрылымы 7- мойын омыртқаға сәйкес келетін нүкте арқылы өтетін
координаттар осьтерін құрудан басталады. Х осі мойын нүктесіне ... ... ... ... А әрпімен белгілейді. Осы
осьтерге Аа1 мен Ан ... ... ... ... ... ... анықталады. У,Г,Т,Н нүктелері арқылы оңға қарай горизонталь
жүйелер тартылады. Артқы бойлыққа мойын ойығын ... үшін ... ... ... Табылған шаманы горизонталь бойынша оң жақтағы а
А нүктесінен алып, А1 нүктесіне қояды. Нақ осы нүктеден А1 А2 ... ... ... ... А және А2 ... ... қосылып, бойлықтың мойын тұсын құрайды.
Бұйымның ерекшелігі
2.6. Киім бөлшектерінің спецификациясы
|Р/с |Бөлшек атауы ... саны |
| | ... ... ... ... ... ... |1 |2 ... ... ... ... бөлігі |1 |1 ... ... ... ... |1 |1 ... ... бойдың төменгі бөлігі |1 |1 ... ... ... ... әдібі |1 |1 ... ... ... ... әдібі |1 |2 ... ... ... ... ... |1 |2 ... ... |1 |2 ... ... ... белдігі |1 |2 ... ... ... етек ... |1 |1 ... ... ен
|Р/с |Бұйым бөлігі ... ... ... см |
| ... және артқы бой пішінінің иық |1,0-1,5 ... ... | ... ... және ... бой-пішінінің бүйір |1,0-1,5 |
| ... | ... ... бойдың пішінінің ортаңғы қиындысы |1,5-2,0 ... ... және ... ... ... |1,0-1,2 |
| ... | ... ... және ... ... ... |0,5-0,7 |
| ... | ... ... және ... ... төмен |1,0-1,2 |
| ... | ... ... және ... бой ... ... |1,0-1,2 |
| ... | ... ... және ... бой-етегінің бүйір |1,0-1,5 |
| ... | ... ... және ... ... ... |4,0-? |
| ... етек қиындысы | ... ... ... ... ... жоғарғы |0,5-0,7 |
| ... | ... ... және ... ... ... иық |1,0-1,5 |
| ... | ... ... және артқы мойын әдібінің |0,5-0,7 |
| ... ... | ... |Артқы және алдыңғы қолтық әдібінің ішкі |0,5-0,7 |
| ... | ... ... және ... ... иық ... |1,0-1,5 ... ... және ... бойдың төменгі |0,5-0,7 |
| ... | ... ... және ... ... ... |0,5-0,7 |
| ... ... | ... ... және ... ... ... |0,5-0,7 |
| ... | ... ... және алдыңғы бойдың бүйір қиындысы|0,5-0,7 ... ... ... ... ... ... бөлімі.
Технология- грек сөзінен шыққан ол өнімді өңдеу ... ... ... бұйымдарын шығару шеберлігі, оның ғылымы туралы мағына
береді.Матадан тігілетін ... ... ... бірнеше жұмыстар
кіреді: бұйымдарды модельдеу және конструкциялау, маталарды дайындау және
оны пішу, бұымдардың ... ... және сол ... қосу ... ... ... және ... әсемдеу.
Бұйымдарды өңдеу уақыты әртүрлі ... оның ... ... ... және ... қойылатын техникалық
талаптарға байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, қолмен ... ... ... тігу ... ... төменгі қиындысына, ... ... ... өңдеу және бір-бірімен қосу үшін қолмен және
машинамен жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ бұйымдардың ... ... ... де ... ... ... ... үшін, желімдеу әдісі
қолданылады. Машинамен және ... ... ... ... ... және ... кең ... туғызатын әрі өнімді әдіс
болғандықтан желімдеу әдісінің алатын орны ерекше.
Бұйымды дайындау – жұмсақ, өзгермелі матадан, сәнді, ... ... ... шығару. Бұл өте ... ... ... өндірісінің
технологиясы бүгінгі таңда арнаулы машиналардың, ы.ж.ө. аппараттарының
жаңа түрлерімен толықтырылуда. Технологиялық процесстердің жаңа ... ... ... ... болса да ине және жіп ... ... ... ... да бол бермек. Өйткені қол ... ... ... роль ... Бұйым тігу барысында қолмен атқарылатын жұмыстың
түрі сан ... Оның ... қол ... көптеген түрлері көктеу,
торлау, кресті т.б. бұйымды, тігістерді үтіктеу ... ... ... ... Оның өзіне қойылатын ... ... ... ... ... ... ... сөгу кезінде әр 100-150 мм қашықтықта қиып, ... ... алу ... ... ... қиып ... бөлігі жағынан жүргізіледі.
Тігістердің ұзындығы ГОСТ-а көрсетілген стандартқа сай болу керек.
Бұйымды ... ... оның ... ... ... ... ... машина
тігістеріне көп көңіл бөлу керек.
Киімдерді ... ... ... ... ... әдісі
қолданылады. Бұйымның етегін қайыруда, ... ... ... ... ... ... және қолмен жүргізілетін жұмыс орнына желімдеу
әдісінің ... орны ... ... мата ... орналастыру
Мата бетіне орналастырудыңда өзінің ерекшелігі бар. Мата ... ... ... мата ... аз ... ... керек. Әр матаға (
суреттер клеткасы- түкті мехтар, жылтыр плющ, вельвет, бархат, ворс ... ... ... ... ... ... ... үлгі раскладкасы бір комплекті және көп
комплекті болып бөлінеді. Бір ... ... екі ... етіп ... Көп ... олар (1,5; 2; 2,5; 3. т.б.) үлгі беті мата ... және үлгі беті ... төмен қаратады.
Матаны пішуге кірісерде материалдың сапасын мұқият ... ... ... түгі ... түктің қалай қарай жатқанына зер салу қажет. Әрбір бөлікте
түк жоғарыдан төмен қарап жатуы ... Егер ... ... ... ... ... біржаққа немесе әр жаққа қаратып салынғанын
біліп алу қажет. Жолақ және торкөз материалдарда жолағының және ... ... ... ... ... Бұл ... кезде бүйір тігістерінде,
сондай- ақ көйлектің кеудесімен етегінде ... ... ... үшін ... жарамсыз болып қалмау үшін матаны ұзынынан және көлденеңінен ... ... ... ... ақау жерін түсті жіппен белілеп қойып, үлгі салып
пішкен кезде ол жерлерді қалдырып кету ... ... ... ... ... дақ әртүске боялу, ақаудың жуандығы, тік жіптің бір тектес
келмеуі болады.
3.2. Технологиялық тізбектілік.
Кесте: 3.1.
|Р/с ... аты ... ... |
|1 ... ... | | ... ... мата ... орналастыру |Қол жұмысы | ... ... ... ... |Қол ... ... ... |
| | | |бор, ... |
| | | ... ... ... үлгі ... бұйымды пішу.|Қол жұмысы | ... ... ... |қол ... | |
|2 ... секциясы. | | ... ... ... ... ... ... |Қол ... |УЭП-6 |
| |қалпақтың, ... ою ... | | |
| ... ... ... мойын | | |
| ... ... мата ... | | ... ... ... ... |М |МВ50 |
| ... | |24571 ... ... ... ... ... ... |М |97 Акл ... ... ... |Қол ... ... ... ... жағы мен төменгі жағаны |М ... |
| ... тігу | | ... ... ұшын ... ... 0,2 см |Қол жұмысы |Қайшы |
| ... қию. | | ... ... оң бетіне аударып 0,1 см етіп |Қол жұмысы |УЭП-6 |
| ... сала ... ... ... | |
|3 ... ... | | ... |Артқы боймен алдыңғы бойдың иық |М |97 Акл |
| ... ... ... | | ... ... ... |Қол ... |УЭП-6 |
|3.3 |Негізгі бөліктің ... ...... |
| |жеңді қондырып тігу. | | ... ... ... ... ... |Қол жұмысы ... |
| ... | | ... |Жеңнің шынтақ бөлігі мен бүйір |М ... |
| ... ... ... | | ... |Қиықтарын теңестіріп үтіктеу. |Қол ... ... ... |Жағаны мойын ойындысына қондырып |М ... |
| ... | | ... ... ... |Қол ... |УЭП-6 |
|3.9 |Астарды өңдеу. |М ... ... ... бой астары мен алдыңғы бой |М |97 Акл |
| ... иық ... ... тігу.| | ... ... ... |Қол ... ... ... ... негізгі бөлігінің қолтық |М ... |
| ... жең ... қондырып тігу.| | ... ... ... |Қол ... |УЭП-6 ... ... ... ... бүйір бөлігін|М ... |
| ... ... | | ... ... сол жақ ... бөлігінен 20-30|М ... |
| ... ... ... ... | | |
| ... | | ... ... ... |Қол ... ... ... ... мен өңір әдібін қосып тігу |М |97 Акл ... ... мен өңір ... арасына |М |97 Акл |
| ... ... ... | | ... |Жатқыза үтіктеу, тігісін астарға |Қол жұмысы ... |
| ... | | ... ... ... этикетканы бастырып |М ... |
| ... | | ... |Мойын әдібін астардың мойын |М |97 Акл |
| ... ... ... | | ... ... үтіктеу. |Қол ... ... ... ... ... жең ... ... |М |97-Акл |
| ... | | ... |Жең ... және ... 4 см етіп ... |97 Акл. |
| ... | | ... |Оны бастыра үтіктеу. |Қол ... |УЭП –6 ... ... ... пен ... оң |М ... |
| ... ... қайп ... | | ... |Бұрыштарын 0,1 см жеткізбей кертік |М ... |
| ... | | ... |Өң бетн ... |Қол ... ... ... |Бастыра үтіктейміз. |Қол ... ... ... |Сол жақ ... ... ... |М |97 Акл |
| ... ... | | ... |Дайын бұйымды тазалаймыз. |Қол ... ... ... ... ылғалды жылумен өңдейміз |Қол жұмысы ... ... ... ... өңдеу әдістерін таңдау
Өңдеу тәртібі.
Бұйымды өңдеу барысы бір реттілікпен жүріп отырады .Өңдеу жұмыстарында
қатырма желімдеу, қол көктеулері, ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығын тексеру үшін манекен
қолданылады. Манекен де бұйым өлшеміне сәйкес ... ... ... ... ... иық ... ... орналасуын, жағаның және жеңнің
қондырылу дұрыстығын тексереді.
3.3.1. Жіптік қосылулардың орындалу тәртібі
Кесте 3..3.1.
|Р/с|Қосудың түрі, ... | ине | жіп ... |
| ... түрі. |ені | | ... |
| | |(см) | | | |
| | | | ... ... ... GN |Төрт жіпті |Илгекті қос|350 |0,5-0,6 |ГОСТ-73-22-|
|2000-4H ... ... | | ... |
| ... | | | | ... GC |Бір инелі |Қосып тігу |450 |1-4 ... M ... | | | ... ... GN |Бір инелі |Торлап тігу|350 |1-2,5 ... ... | | | ... ... ... ... таңдау
Тігін өндірісінде ылғалды-жылудың өңдеу жұмыстары киімнің бөліктеріне
қандай да бір форма беру үшін және ... ең ... ... дейін
қолданады. Ылғалды-жылудың жұмыстарын өндеу кезінде, киімнің ... ... ... ... тұсын дөңейтеді, түймегісінің жиектерін,
қалталардың шеттерін тегістейді және тексереді; матаның үстіңгі ... мен ... ... Бұйымның сыртқы түріне және сапасына ылғалды
жылулық пен ... ... ... ылғандырады, жылу мен ... ... мен ... ... мата ... ... ... екі жалғағыш сым жүргізілген, оған электроавтоматика тоқ алатын
сым жалғанған үтіктер 1 кг-нан 10 кг-ға ... ... ... ... ... ... үшін, салмағы 1 кг-нан 4 ... ... ... ... ... ... бу ... тоқ және бу үтіктері
басып та ... ... ... ... ... ... ... саласын жақсартуда, тігін өнеркәсібінде ылғалды-жылулық
пен өңдеу жұмысының көптеген операциялары ... ... ... ... ... ... ... пневматикалық және
гидравикалық болып бөлінеді. 3.4.кестеде ... ... ... және ... жылу өнім оған ... ... жабдықтары,
оның температурасы, қысымы, ылғалдылығы көрсетілген.
Ылғалды жылу өнімді таңдау.
Кесте:3.5.
|Р/с |Қосылудың |Процестің немесе үтіктің ... ... жері |
| ... ... | |
| | |Т ... ... ... | ... ... тігу |160- |20-45 ... |Көп ... |
| | |180 | |25 | ... бір |
| | | | | | ... ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
|2. |Қайып тігу, |160-18|20-45 |0,05-0,|10-20 |Көп ... |
| ... |0 | |25 | ... ... |
| ... | | | | ... |
|3. |Торлау ... ... ... ... |
| | |0 | |25 | ... ... |
| | | | | | ... ... |
| | | | | | ... 7-10 |
| | | | | | |мин ... |
|4. |Айырып |160-18|20-45 |0,05-0,|10-20 |Иық, ... жең |
| ... |0 | |25 | ... ... |Жатқыза ... ... ... |
| ... |0 | |5 | ... тігісті |
| | | | | | ... ... |
| | | | | | ... ... ... ... ... |160- |20-45 |0,05-0,|10-20 |Қалта, өңір, жаға |
| | |180 | |25 | | ... |Жия ... ... ... ... ... |
| | |0 | |25 | ... ... |
| | | | | | ... соңы ... ... ... |160-18|20-45 |0,05-0,|10-20 |Шалбардың ... |
| | |0 | |25 | ... ... ... ... |160-18|20-45 |0,05-0,|10-20 |Матаны қияр |
| ... |0 | |25 | ... ... |
| | | | | | |алу ... ... ... |0,05-02|10-20 |Әр түрлі дайын |
| | |0 | |5 | ... ... ... ... ... пен ... тепе-тең жүруі экономиканы реттеуде ықпалы
зор. Экономикадағы жарнама мен маркетинг қызметінің ... осы ... үшін ... ... ... қазір бар дүниенің жаңалығы осы
жарнамалардан ... ... ... ... ... үшін оны ... ... болады.Олар адамдардың және өндіріс қажеттіліктерінен
анықталады.
Бұйымды бағалау ең алдымен материалдар шығыны, электр қуаты, бұйымның
орташа ... мен ... ақы ... шығарылады.
Сонда, осы есеп қосындысынан жалпы бұйым бағасы есептелініп шығарылады.
Сапа деп - өнімнің қасиеттерінің ... ол ... ... қызметіне
сәйкес белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыру жарамдылығын көрсетеді.
Осыған байланысты өнім сапасының екі түрі ... сапа ... ... мен ... жылу ... ... сапа ... қазіргі талапқа сай болып, денеде
қонымды тұруымен анықталады.
4.1. ... ... ... мата ... ені |Мата |Бағасы |Жалпы бағасы|
| ... | ... | | |
| |1 |2 |3 |4 |5 |
| 1 ... мата клеткалы жүн |1,5 |6 |450 |2,700 |
| 2 ... |1,5 |20 |400 |8000 |
| 3 ... |1,5 |3,5 |480 |1680 |
| 4 ... мата |1,20 |4,5 |320 |1440 |
| 5 ... жіп ... |15 |25 |375 |
| 6 ... ... |1 |300 |300 |
| 7 ... ... |60 |25 |1,500 |
| 8 ... ... |3 |70 |210 |
| 9 ... ... |1 бума |6 |200 |1200 ... ... | | | |7405 ... қоғамдағы материалдың және ... ... ... болып
табылады. Киімнің тарихи дамуы ... және ... ... ... ... және адамгершілік талаптарына
байланысты дамыды. Киім адамға ең қажетті зат болып табылады, сондықтан ... ... ... та ... өсіп отырады. Киімге гигиеналық,
техникалық, эстетикалық, экономикалық тұрғыда талаптар қойылады.
Мода – бұл бір ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерімен түсіндіріледі.
Қазіргі киім – көп ғасырлық тәжірибелердің нәтижесі. Қазіргі заман
талабына сай әр ... әр ... ... сырт ... адам ... ... де әсем киімі болғаны дұрыс. Ғасыр шекарасында сәнге лайық
ерекшелік: ол қарапайымдылық, қарапайым қысқа конструктивтік ... ... ... ... ... барынша жеңіл, жұмсақ, қозғалғанда
икемділік беретін «тынысталатын» жаңа ... ... көп ... бір киер ... ... ... әр алуандылығымен
ерекшеленеді. Сәндік киімде басты рольды мата атқарады, ол үшін ... ... ... түсі ... ... ... мата ... Мата таңдауда комплекстің қандай мақсатта пайдаланудың, жалпы
жағдайға ... ... ... ... жарықтың түсуіне байланысты кейде
мата түсі шағылысып басқа түс беруі мүмкін. Киім дайындағанда мата түсі,
суреті өте көп орын ... ... ... ... Мода ХХ ... Е. А. ... Санкт Петербург.
3. История красоты и стиля. И. С.Сыроматникова. Рипал классик. М. 2007
4. ... С. А. ... ... к обряды странах зарубежной Европы.
Исторические корни и развития обычаев. Наука 1998
5. Мартынов Л. Вечное клеточное. ... ... 1979 №5, стр. ... ... С. А. ... ... о ... в стрранах зарубежной Европы.
Исторические корни и развития обычаев, наука, ... ... ... Л. М. ... одежды из клечатых тканей».
8. Бланк А. Ф., Фолина З. М. «раскрой, пошив ... жен. ... ... ... индустря» 1979 г
9. Булатов Г. Б., Евсеева М. Н. ... ... ... ... ... «Академия» 2003 г.
10. Герина Г. С. «Моделирование формы одежды» Москва «Легкая и пишевая
пром-ты» 1982 г
11. ... ... ... ... для ... г.
12. Ястребицкая А. Л. Западная Европа ХІ-ХҮІІІ веков. Эпоха. Искусство;
Москва 1978 г.
13..Бузов Б.А., ... Т.А., ... Н.Д. ... швейного
производства”, М., Легкая индустрия, 1978г.
14.Пожидаев Н.Н. и др. “Материалы для одежды” М, Легкая индустрия, 1975г.
15. Пармон Ф.М. ... ... М, ... ... ... ... теориялық мәселелері”- Ақтөбе:
А.Полиграфия ЖШС.2003ж.-240бет.
14. Ахметова Г.Н. ... ... ... ... ... ... ҚазҰПУ,2007.-48бет.
15. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства.Учебное пособие
для учащихся профессиональных лицеев и училищ. Ростов н/Д:”Феникс”,
2001.-416с.
16. ... С.А. ... ... о ... ... ... ... 2005-176 с.
17. Мальцева Е.П."Тігін өндірісінің материалтануы",Алматы"Ана-тілі" 1992ж.
18. ... №2 №3 /5/ ... ... мәдениеті" энциклопедия Алматы "Аруна" 2005ж.
20. ӨмірбековаМ.Ш."Қазақтың ою-өрнектері"энциклопедия,Алматыкітап" 2003ж
21. Т.О.Бердник, Т.П.Неклюдова. "Дизайн ... ...... ... ... жас ... мен мүсіншілерге" Алматы,1989ж
23. М.И.Сухарев. "Материаловедение".
24. Е.П.Мальцева. "Мата таңдау". М., 1993 ж.
25. Е.М.Матузова. "Разработка ... ... ... ... ... М., 1983 ... Н.Б.Рахметова. "Тігін бұйымдарын құрастыру". Тәжірибелік жұмыстар.
Алматы, 2001 ж.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ұлттық киімдер тігу, оюлар ою21 бет
Балалар киімінің ерекшеліктерін тігу технологиясы19 бет
Жамбыл облысындағы спирт өндірісінің пайдасы мен зияны туралы4 бет
Мектеп оқушыларына кәсіптік білім беруде инновациялық әдістерді қолдану65 бет
Оқушыларды қолөнерге баулудағы халық педагогикасының негізін қалыптастыру64 бет
Технология пәнінде киім конструкциясын оқытуда ақпараттық оқыту технологияларды қолдану4 бет
Түйе терісі6 бет
Қазақ халқының ұлттық киімдері39 бет
Қазақстың ұлттық киімдері8 бет
Қолөнер тарихы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь