Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру арқылы оқу белсенділігін арттыру


Бүгінгі білім беру процесінде пәнге танымдық дербестікті дамыту құралы ретінде қызығуды қалыптастыру проблемасыныц мәні барған сайын ұлғайып келеді, өйткені бүгінгі өмір оқушыдан ұдайы құбылып отыратын қоршаған әлемде бағдарын таба білуді талап етеді. Бұл орайда мұғалімнің міндеті табағатпен, қоғаммен және өз-өзімен үйлестікте өмір сүруге қабілетті, жоғары мақсаттарды дербес қоюға және оларға қол жеткізе білуге қабілетті адамды тәрбиелеу болып табылады. Компьютерлендіру және виртуалдық араласу заманында жеке тұлғаның руханилығы мен жалпы адамзаттық мәдениетін сақтап қалу маңызды. Оны табиғатты зерделеу және табиғатпен араласу кезінде жүзеге асыруға болады, ол жаратылыстану пәндерін саралау процесінде және осы білім беру саласында сыныптан тыс жұмыста жүзеге асуы мүмкін.
Оқушылардың таным процесін тиімді ұйымдастыру арқылы оқу белсенділігін арттыру және танымдық қызығуын дамыту жөніңде зерттеулер аз емес. Бұл аса маңызды проблеманың психологиялық негізі В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.В.Эльконин, педагогикалық жақтары Ю.К.Бабанский, Г.И.Щукина жәнс әдістемелік тұрғыдан аталған проблеманы Н.Д.Хмель, А.Е.Әбілқасымова, М.Қ.Құрмановтың және басқа да педагог-ғалымдардың еңбектерінде жаратылыстану - математика пәндерін оқыту мысалында қарастырылын, нақты әдістемелік ұсыныстар берілді.
Танымдық қызығушылықтың қалыптасуына белгілі бір жағдайлар әсер етеді. Оқу-танымдық қызметтің маңыздылығы оқушыларды оқу пәндері әлеміне жетелейді, олардың құндылықтарын ашады, оқушыларды сол құндылықтарды түсінуге бағыттайды, білімге деген талғампаздық пен таңдай білушілікке тәрбиелейді, ал бұл қасиеттер — оқушының танымдық қызығушылығын ашатын бірден-бір тура жол. Оқу үрдісінде оқушы іс-әрекетінің ықпалды қырларының көрініс табуы оның жұмысының нәтижесін көруіне мүмкіндік жасайды. Мұғалім мен оқушының іс-әрекетіндегі өзара байланыстың күрделі үрдісінде қалыптасатын оқуға деген субъект-обьектілік қарым-қатынасқа әсер етудің маңызы зор. Мұғалімге тығыз ынтымақтастықта бола отырып, оқушы өз дамуының жаңа сатысына бірте бірте көтеріледі, ал, бұл - есте ұстайтын маңызды жәйт.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру арқылы оқу белсенділігін
арттыру
Бүгінгі білім беру процесінде пәнге танымдық дербестікті дамыту құралы
ретінде қызығуды қалыптастыру проблемасыныц мәні барған сайын ұлғайып
келеді, өйткені бүгінгі өмір оқушыдан ұдайы құбылып отыратын қоршаған
әлемде бағдарын таба білуді талап етеді. Бұл орайда мұғалімнің міндеті
табағатпен, қоғаммен және өз-өзімен үйлестікте өмір сүруге қабілетті,
жоғары мақсаттарды дербес қоюға және оларға қол жеткізе білуге қабілетті
адамды тәрбиелеу болып табылады. Компьютерлендіру және виртуалдық араласу
заманында жеке тұлғаның руханилығы мен жалпы адамзаттық мәдениетін сақтап
қалу маңызды. Оны табиғатты зерделеу және табиғатпен араласу кезінде жүзеге
асыруға болады, ол жаратылыстану пәндерін саралау процесінде және осы білім
беру саласында сыныптан тыс жұмыста жүзеге асуы мүмкін.
Оқушылардың таным процесін тиімді ұйымдастыру арқылы оқу белсенділігін
арттыру және танымдық қызығуын дамыту жөніңде зерттеулер аз емес. Бұл аса
маңызды проблеманың психологиялық негізі В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, Л.В.Эльконин, педагогикалық жақтары Ю.К.Бабанский,
Г.И.Щукина жәнс әдістемелік тұрғыдан аталған проблеманы Н.Д.Хмель,
А.Е.Әбілқасымова, М.Қ.Құрмановтың және басқа да педагог-ғалымдардың
еңбектерінде жаратылыстану - математика пәндерін оқыту мысалында
қарастырылын, нақты әдістемелік ұсыныстар берілді.
Танымдық қызығушылықтың қалыптасуына белгілі бір жағдайлар әсер етеді. Оқу-
танымдық қызметтің маңыздылығы оқушыларды оқу пәндері әлеміне жетелейді,
олардың құндылықтарын ашады, оқушыларды сол құндылықтарды түсінуге
бағыттайды, білімге деген талғампаздық пен таңдай білушілікке тәрбиелейді,
ал бұл қасиеттер — оқушының танымдық қызығушылығын ашатын бірден-бір тура
жол. Оқу үрдісінде оқушы іс-әрекетінің ықпалды қырларының көрініс табуы
оның жұмысының нәтижесін көруіне мүмкіндік жасайды. Мұғалім мен оқушының іс-
әрекетіндегі өзара байланыстың күрделі үрдісінде қалыптасатын оқуға деген
субъект-обьектілік қарым-қатынасқа әсер етудің маңызы зор. Мұғалімге тығыз
ынтымақтастықта бола отырып, оқушы өз дамуының жаңа сатысына бірте бірте
көтеріледі, ал, бұл - есте ұстайтын маңызды жәйт. Оқушы бойындағы оқуға
деген қызығушылықтың аз да болса көрінісін дер кезінде байқау, танымдық
қызығушылықты біртіндеп қалыптастыру үшін барлық жағдайды жасау, оқушының
ойын ояту, түйінді сұрақ қою, оны таңғажайыптармен таңырқата білу, танымдық
қызығушылықтарын тұрақтандыратын белсенді өзіндік іс-әрекеттерге қатыстыру
- міне, бүгінгі таңдағы мектеп пен мұғалімнің басты міндеттері.
Мұғалім оқыту жүйесінде алдыңғы қатардағы орында тұрады.
Ол оқушыны оқытып, тәрбиелеп қана қоймайды, сонымен бірге
бүкіл оқу-тәрбие жұмысының ұйымдастырушысы болып
табылады, оқу пәнінің міндеттерін шешеді. Өз қол астындағы
оқыту мен тәрбиелеудің түрлі құралдарын пайдалана отырып,
мұғалім оқушылардың тәртібін, назарын, танымдық және іске асырушылық
әрекеттерін басқарады. Сонымен бірге ол оқушылардың оқу әрекетін олардың
қабілеттерінің жан-жақты дамуына, шығармашылық тұлғаның қалыптасуына
бағыттайды.
Оқу-тәрбие үрдісінде мұғалімнін жеке тұлғасы, әдістемелік
шеберлігі, адамгершілік қасиеттері, өз пәніне деген қызығушылығы,
оқушыларға деген мейірімді қарым – қатынасы мен оларды түсіне білуі маңызды
орын алады. Сабақ үстіндегі мұғалімнің өзін-өзі ұстауы, сөзі, көңіл-күйі,
іс-әрекеттері оқушыларға өте күшті әсер етеді. А.С.Макаренко былай деп
жазған: "Келешекте педагогикалық жоғары оқу орындарында
міндетті түрде дауыс ырғағының қойылуы, өзін ұстауы, өз жан-
дүниесін игере білуі және өзінің бет-әлпетін игере білуі сияқты
маңызды жәйттар оқылатынына сенемін және мұндай жұмыс
түрлерінсіз мен тәрбиеші жұмысын көзіме елестете алмаймын".
Әрине, дауыстың дұрыс қойылуы әдемі ін айтуда немесе сөйлеуде ғана
маңызды рол атқармайды, сонымен қатар өз ойы мен сезімін неғұрлым анық,
әсерлі және бұлтартпай жеткізе білуі қажет.
Біздің елімізде мұғалімнің жеке тұлғасына үлкен талаптар қойылады.
Мұғалімге өз оқушыларының арасында шынайы беделге ие болуы және оларға үлгі
бола білуі қажет. Аталған талаптарды орындай отырып, ол оқушыларды оқыту
мен тәрбиелеуде оңды нәтижелерге қол жеткізе алады. Н.А.Добролюбов былай
деген: "... нағыз тәрбиеші бәрін білуге тиіс, сонымен бірге ол
тәрбиеленушіні ойландыратын барлық сұрақтарды алдын-ала шеше білуге, бала
жанын мазалайтын барлық ойлар мен пікірлерді, тұжырымдарды талдап, талқылай
білуі тиіс". Ол үшін мұғалім қазіргі заманғы ғылым негіздері жайыңда жан-
жақты, терең біліммен қарулануға, оқу пәнінің мазмұнын мүлтіксіз білуге, өз
мамандығымен байланысты басқа ғылым салалары жөнінде хабардар болуға тиіс.

Танымдық белсенділікті қалыптастыру

Еліміз егемендік алып, тәуелсіз мемлекет ретінде дүниежүзілік қауымдастыққа
танылып, жаңа демократиялық қоғамның дүниеге келуі Қазақстан педагогика
ғылымының жаңа бағытта сипат алуына кең жол ашып берді. Елбасымыз
Н.Назарбаевтың "Қазақстан-2030" бағдарламада, Қазақстан Республикасының
"Білім туралы" Заңында, 2005-2010 жылға арналған білім берудің мемлекеттік
бағдарламасында, 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында
республиканың әлемдік білім кеңістігіне енуін ескере отырып, білім берудің
мазмұны мен оқытудың барлық әдістемелік жүйесін қайта қарау қажеттілігін
атап, білім берудің жаңа моделін құрудың, сынақтан өткізу мен енгізудің
міндеттері атап көрсетілген. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі
саясатының мақсатының бірі - жан-жақты, білімді, шығармашық қабілетті,
танымдық белсенділігі жоғары жеке тұлғаны қалыптастыру. Дарынды, білімді
жастар ғана егемендігіміздің ертеңін баянды етіп, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру әдістемесі
Оқыту процесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру
Оқушылардың танымдық қызығушылығын тілдерді оқыту үрдісінде қалыптастыру
Бастауыш сыныптарда дидактикалық ойындар арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру
Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру.
Оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру
Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың әдістемесі
Оқушылардың сабақ барысында қызығушылығын арттыру
Мектеп оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь