Автоматтандыру мәселесі


АВТОМАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ
БАҚЫЛАУ, РЕТТЕУ ЖӘНЕ БЕЛГІ БЕРУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
АВТОМАТТАНДЫРУ ТЕХНИКАЛЫҚ Қ¥РАЛДАРЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшуінің осы тұжырымдамасы ел өмірінің барлық салаларында орнықтылыққа қол жеткізу қағидаттарының көрінісін, мақсаттарын, міндеттері мен негізгі тетіктерін айқындайды. Ол үшін дамудың экономикалық, экологиялық, әлеуметті жэне саяси факторлары ықпалдасуы жэне Қазақстан халқының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған біртүтас процесс ретінде қарастырылуы қажет.
Химиялық өндірісте механизация және автоматизация комплекстеріне үлкен көңіл аударған жөн. Бұл ауыр жұмыстарды жеңілдетеді жэне үлкен технологиялық процестің жылдамдығының және режимінің бұзылуын, жұмыс шарттарының болмауын, заттардың өртенуін болдырмайды.
Автоматиканы ұйымдастыру, өндіру, яғни өнімнің үлкен көлемде өндірілуіне, сапасының жақсаруына жэне өндіріс өнімділігінің жоғарылауына, қалдықтың азаюына, энергияның аз жұмсалуына септігін тигізеді.
Тұрақты даму Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет. Орнықты даму қағидаты Президенттің 2006 жылғы 1 наурызда Қазақстан халқына Жолдауында жарияланған Қазақстанның элемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясының негізінде де тұжырымдалған.
Автоматтандыру мэселесі өндіріс технологиялық түрғыдан қарастырғанда көптеген зат алмасу, жылу, гидромеханикалық процестердің жүруімен ерекшеленеді, шығып жатқан өнімнің сапасын арттыру технологиялық регламенттің талаптарын дұрыс сақтап тұруымен ғана шектелмейді. Себебі, осы мәселені тереңірек қозғасақ, нәтижесінде белгілі экономикалық тиімділікке жету үшін сол процестерді басқару сапасын арттыру қажет. Яғни регламент талаптарына сэйкес режимдік параметрлерді үздіксіз қадағалау, маңызды мәндерін тіркеу, қажетті қорытындылар шығару, кездейсоқ өзгерістерге жедел түрде көңіл бөліп, қалпына келтіру, есеп жүргізу жэне т.б. функцияларды дұрыс қолдану қажет.
1. Тапалов Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты басқару: Оқу құралы. Шымкент.:М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспасы., 2000.-189 б.
2. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А.,Голубятников В.А. Автоматизация промышленных процессов в химической промышленности.-М.:Химия,1991.
3. «Honeywell басқару жүйесі» каталогы, 2004. Голубятников В.А.,Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности.-М.:Химия, 1985.
4.Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля /А.С.Клюев,Б.В.Глазов,М.Б.Миндин; Под ред.А.С.Клюева.-3-е изд.и доп.-М., Энергоатомиздат, 1991 .-432 с.
5. Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации производственных процессов. Учебное пособие для вузов. Под.ред. И.К.Петрова.-М.: Высшая школа, 1986.-352 с.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
АВТОМАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ
Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға
көшуінің осы тұжырымдамасы ел өмірінің барлық салаларында орнықтылыққа қол
жеткізу қағидаттарының көрінісін, мақсаттарын, міндеттері мен негізгі
тетіктерін айқындайды. Ол үшін дамудың экономикалық, экологиялық, әлеуметті
жэне саяси факторлары ықпалдасуы жэне Қазақстан халқының өмір сүру сапасын
арттыруға бағытталған біртүтас процесс ретінде қарастырылуы қажет.
Химиялық өндірісте механизация және автоматизация комплекстеріне үлкен
көңіл аударған жөн. Бұл ауыр жұмыстарды жеңілдетеді жэне үлкен
технологиялық процестің жылдамдығының және режимінің бұзылуын, жұмыс
шарттарының болмауын, заттардың өртенуін болдырмайды.
Автоматиканы ұйымдастыру, өндіру, яғни өнімнің үлкен көлемде өндірілуіне,
сапасының жақсаруына жэне өндіріс өнімділігінің жоғарылауына, қалдықтың
азаюына, энергияның аз жұмсалуына септігін тигізеді.
Тұрақты даму Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының
мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет. Орнықты даму қағидаты Президенттің
2006 жылғы 1 наурызда Қазақстан халқына Жолдауында жарияланған Қазақстанның
элемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясының
негізінде де тұжырымдалған.
Автоматтандыру мэселесі өндіріс технологиялық түрғыдан қарастырғанда
көптеген зат алмасу, жылу, гидромеханикалық процестердің жүруімен
ерекшеленеді, шығып жатқан өнімнің сапасын арттыру технологиялық
регламенттің талаптарын дұрыс сақтап тұруымен ғана шектелмейді. Себебі, осы
мәселені тереңірек қозғасақ, нәтижесінде белгілі экономикалық тиімділікке
жету үшін сол процестерді басқару сапасын арттыру қажет. Яғни регламент
талаптарына сэйкес режимдік параметрлерді үздіксіз қадағалау, маңызды
мәндерін тіркеу, қажетті қорытындылар шығару, кездейсоқ өзгерістерге жедел
түрде көңіл бөліп, қалпына келтіру, есеп жүргізу жэне т.б. функцияларды
дұрыс қолдану қажет. Осы аталған мәселелерді тиімді түрде шешу,
автоматтандыру құралдарына, приборларына, құрылымдарына жүктелген. Олар
өзіндік заңдылықтарға, ережелерге сай қызмет атқарады, яғни тиімді басқару
іс шараларына бағынады.
Тапсырманың қойылымы - бұл қажетті жэне жеткілікті нақты тапсырманы
басқару бойынша мэліметтер жиынтығы. Ол бастапқы мэліметтер жэне соңғы
нэтижелермен регламент шешімінің мәнісін, талаптарын анықтайды. Бұл
өндірісті басқару функциясын автоматтандырудың негізгі бір сатысы.
Сондықтан автоматтандыру іс-әрекеттерінің өндірістің басты мақсатты
өнімнің сандық, сапалық жағын арттырумен қатар адамның жэне техниканың
құрылымдарының қызмет атқаруына дұрыс, әрі қажетті жағдайлар жасау, ғылыми-
техникалық процестің жетістіктеріне сай басқарудың технологиялық және
техникалық деңгейін әрдайым дамытып отыру болып табылады.
Бүгінгі таңдағы бүл саладағы үлкен өзгерістерді, кез келген дәрі-
дәрмекке деген талаптарды еске ала отырып, мұндағы тазалық стандарттары өте
қатаң сақталуы тиіс. Сонымен қатар автоматтандыру жарылыс және өрт
қауіпсіздігіне, шикізат пен энергия шығындарын азайтуға, құрал-жабдықтардың
аз бұзылуына да өзінің оң әсерін тигізеді.

БАҚЫЛАУ, РЕТТЕУ ЖӘНЕ БЕЛГІ БЕРУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
Тапсырманың қойылымы - бұл қажетті және жеткілікті нақты тапсырманы
басқару бойынша мәліметтер жиынтығы. Ол бастапқы мәліметтер және соңғы
нәтижелермен регламент шешімінің мәнісін, талаптарын анықтайды. Бұл
өндірісті басқару функциясын автоматтандырудың негізгі бір сатысы.
Компьтерлендіруге бағыттылған операциялардың мақсаты, тек
технологиялық және адами жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ету ғана емес,
сонымен бірге оп-Нпе режимінде өңдеуші зауытың энергияны тұтыну және оның
жоғалу, бақылау туралы базалық ақпараттарды қамтамасыз ету болып табылады.
Бұрғылау жұмыстарында және механизмдерінде келесі параметрлерді
бақылау және реттеу қажет: салмақ индикаторы арқылы ұңғымаға түсірілген
бұрғылау құбырларының салмағын ( вертлюгке түсетін жүктемені) қадағалау;
бұрғылау құбырларына арналған кілттердің айналу моментін қадағалаушы аспап
арқылы бұрғылау құбырларын жалғау және ағыту жұмыстарын қадағалау; арнайы
датчик арқылы лебедканың көтеру жылдамдығын анықтау;
Бұрғылау мұнарасына беріліс беру механизмдері. Оларға жалпы айналу
механизмдері мен оларға берілісті жеткізуші механизмдерді жатқызуға болады.
Айналым механизмдері үшін келесі көрсеткіштерді қадағалап, реттеу қажет:
арнайы датчик арқылы ротордың айналым жылдамдығын қадағалау; арнайы датчик
арқылы ротор столындағы айналым моментін қадағалау; арнайы датчик арқылы
стояк қысымын қадағалау жэне т.б.

АВТОМАТТАНДЫРУ ТЕХНИКАЛЫҚ Қ¥РАЛДАРЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
АҚ қондырғысы үшін автоматтандырудың техникалық жағдайларын таңдау
және негіздеу Зіетепз және Нопеушеіі фирмаларының құралдар каталогы
негізінде жасалған.
Температураны өлшеу құралдары.
Реактордағы температураны бақылау үшін кедергі термометрін (ріЫ ІЕС 751)
таңдаймыз.

Өлшенген термокедергі сигналы (2,3 немесе 4- өткізгіш қосылыс) кірерде
күшейеді. Бастапқы мәнге пропорционалды кернеу цифрлық-аналогтық құрауыш
көмегімен цифрлық код құрауышына айналады (1).

Сур. 1 ЗІТКАШ ТК-Н әсерінің принципі.
Гальваникалық шешілген (2) сигналдар микропроцессорға беріледі (З) .
Арықарай датчиктің сызықсыздығына сәйкес (тізімнен шығады немесе еркін
параметрленеді, 8ІТКАМ8 ТК датчигі үшін РШ-тен Рі500-ге дейін (-200-ден
+850°С-ге дейін) және басқа параметрлерге (демпфирлеу, қоршаған ортаның
температурасы жэне т.б.) сәйкес қүрауышқа айналады. ЦАП-тағы (4) дайын
сигнал аналогтық (4-тен 20мА-ге дейін) құрауышқа айналады. Қоректендіру
блогы (5) шығатын сигнал контурында орналасқан.
8ІТКАЫ8 ТК-Н параметрлендіру 8ІРКОМ (НАКТ модем) (7) бағдарламалық
қамсыздандыру ушін интерфейс модулі арқылы екі өткізгіштік сызыққа қосылған
РС (6) көмегімен жүргізіледі. Бұл мақсат үшін ауыспалы коммуникатор
қолдануға да болады. Өздігінен жазғыш ретінде 8іетеп8 фирмасының 8ІКБС
таңдаймыз.
Өздігінен жазғыш 12 сигналға дейін өлшеп, өңдей алады. Кіретін сигналдарды
қосымша өңдеу қажет болған жағдайда 12 "виртуалды" каналға дейін (кіретін
сигналдар комбинациясының түрлі функциялары). Сигналдың көзі ретінде
кернеу, ток күші, құрғақ жанасу, термопара немесе термокедергі бола
алады. Кернеу және ток күшінің диапазондары: 0-ден ± ЮОмВ-қа дейін, 0-ден +
ІВ-қа дейін, О-ден ± ІОВ-қа дейін; 4-тен 20-ға және 10-нан 50мА-ге дейін -
тұрақты ток (ішкі өшіретіні бар 50 Ом-дық шунт қолданылады.). с В, С, Е, ],
К, К, 8, Т, №М Мо бар термопалар. Термокедергілер: : 10 Ом-дық мыс, 100 Ом-
дық платина, 200 Ом-дық платина және 120 Ом-дық никель. Кіретін сигналдар:
БС кернеу:сызықтық немесе түбірлік сипаттама. Толық масштабталатын
диапазон: ± ІООмВ, ± імВ және ± Юв, ^С ток: 4-тен 20мА-ге дейін, 10-нан
50мА-ге дейін, құрғақ жанасу немесе сыртқы көзі. Кіру дәлдігі: Кернеу:
±0,05% бағдарламалық диапазон. Ток: сыртқы шунттарды қолдану кезінде ±0,5%.
№ МА8-50К0 сыртқы шунтын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өндірісті автоматтандыру
Канализациялық сорап стансасын автоматтандыру
Кәсіпорынды автоматтандыру
Монтажды автоматтандыру сұлбалары
Кітапханаларды автоматтандыру тарихы
Өндірісті автоматтандыру жайлы
Функционалды автоматтандыру сұлбалары
Бу қондырғысын автоматтандыру
Цементті клинкерді ұнтақтауды автоматтандыру
«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь