Су жүйелер экологиясы

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1. Су жүйелері экологиясының бүгінгі экологиядағы орны, оның өзге орайлас ғылымдармен байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Гидросфера тірі организмдердің тіршілік ортасы ретінде ... ... ... ... ... ... ...

3. Әлемдік мұхит және ондағы тіршілік иелерінің жалпылама сипаты ... ... ...
3.1. Әлемдік мұхитқа тән тіршілік иелерінің жалпылама сипаты ... ... ... ... .

4. Көлдер және лимбионттар тіршілігіне әсер ететін абиотикалық факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Көлдегі тіршілік жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. Континенттік су алаптары және олардың тіршілік иелері. Өзендер және олардағы тіршілік иелеріне әсер ететін абиотикалық факторлар ... ... ... ... ...

6. Су қоймаларының антропогендік эвтрофтануы және Термофикациясы ... .

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Зерттеу мақсаты: Су жүйелер экологиясы пәнінің ғылыми-әдістемелік негізі және оны жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесімен қамтамасыз ету.
Зерттеудің обьектісі: Жоғары оқу орындарының студенттер мен магистранттардың оқу процесі.
Зерттеудің пәні: Су жүйелер экологиясы пәнін оқыту кезеңіндегі қалыптасатын білім мен дағдының дидактикалық жүйесі.
Зерттеудің көкейкестілігі: Дүние жүзіндегі бүгінгі күнгі экологиялық жағдайдың асқынуы жастарға экологиялық білім мен тәрбие беріп, оларды қоршаған ортаны қорғауға, аялауға сонымен қатар тиімді пайдалануға тәрбиелеу бүгінгі күннің ең өзекті міндеттерінің бірі.
Бүгінгі таңда Республикамыздағы 323 мың мектепке дейінгі жастағы балаларға экологиялық білім мен тәрбиенің берілмеу себебінің бірі – экологялық дайындықтан өткен тәрбиешілер, бағдарламалар мен оқу құралдарының жоқтығы. Экологиялық білім беру орта мектепке де қанағаттанарлықтай емес. Республика бойынша 3 млн. оқушыларға экологиялық білім тұжырымдамасының барлығына қарамастан қазіргі кезде экология пәнінің біртұтас бағдарламасы және сонымен қатар экологялық бағыттағы мектеп, гимназия және лицейлердің жоқтың қасы. Ал жоғары оқу орындарында экологиялық білім мен тәрбие беру деңгейі біршама жоғары. Мұнда халықаралық деңгейдегі экологиялық Жоғары оқу орындарының болмағынмен де экологиялық мамандарды дайындау жоғары деңгейде жүзеге асырылуда.
2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының өкіметі бекіткен Білімді дамыту тұжырымдамасында белгіленгендей қазірдің өзінде оқу жоспарлары, бағдарламалары мен оқу құралдарында фактологиялық білім мен дағдылардың басымдылығы білім беруде әр-түрлі әдістерді қолдануда құжат пен техникалық базаның және мамандандырылған мұғалімдер мен қаражаттың жетіспеуі белгіленген.
Оқу құралдары мен оқу бағдарламаларының мазмұны оқу жоспарындағы мақсаттарға сай келе бермейді және де практикалық дағдыларға бағдарланбағандықтан оқыту технологиясы мен оқу процесінде көп масштабты өзгертулерді қажет ететіндігін атап айтқан жөн. Қысқаша айтқанда оқушылар мен студенттер экологиялық білім мен тәрбие мәселелерінің ғылыми-әдістемелігін жетілдірудің жетіспушілігі болып табылады. Осыған сәйкес оқу жүйесіне және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасына сәйкес оқу жүйесіне және білім беруді жаңаша ұйымдастыру қолға алына бастады. Соның ішінде орта мектеп пен жоғары оқу орындарында экология пәнін оқытуды жақсарту, оның оқулықтарын жазу, жаратылыстану пәндерін жаппай экологияландыру жаппай сипат алуда. Осыған байланысты өзіміздің эколог, биолог, географ ғалымдарымыз Г.Сағымбаев “Экология негіздері”, В.Н.Фурсов пен Т.Ерғалиев “Общая экология”,Ә.С. Бейсенова мен Ж.Б.Шілдебавтың “Экология”, К.Ш.Бәкірованың “Су жүйелерінің экологиясы” және тағы басқа көптеген оқулықтар жарық көре бастады.
1. Асқарова.Ж.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Алматы 2005.89.
2. Атлас. География материков и океанов. Алматы.2005.
3. Атлас. Мира. Москва. 2000.
4. Бейсенбаев.А.М., Бейсенбаева.Н.Ә. География. Арман. Алматы. 2004. 427.

5. Бейсенова.Ә.С., Смақова.А., Есполов.Т.И., Шілдебаев.Ж.Б. Экология және табиғатты тиімді пайдалану. Ғылым. Алматы. 2004. 325.
6. Бәкірова.К.ш. Су жүйелерінің экологиясы. Алматы. 2003.84.
7. Оспанова.Г.С., Бозшатаева.Т.Г. Экология. Алматы. 2002. 404
8. Есназарова.У.А. Экологическая и социальная география республики Казахстан. Рабочая тетрадь. Алматы 2002.50.

9. Вендров.С.А. Жизнь наших рек. Л. 1986.110.
10. Моисеев.Г.А. Мировой океан и его биологические ресурсы //Биология в школе. 1975.№6.
11. Одум.Ю. Экология. Часть 1-2-М., 1986.
12. Реймерс.Н.Ф. Экология. М.,1994.

13. Шілдебаев.Ж.Б. Қызықты экология. Алматы 2000.
14.Қайымов.Қ., Әлімқұлова.Р., Қожантаева.Ж., Сәтімбеков.Р., Биология (жұмыс дәптері) Атамұра. Алматы. 2003. 111.
15. Чупахин.В.М. Физическая география Казахстана. Алматы. 1968.
16. Муханов.В. Қазақстанның өсімдіктері мен жануарлары. Алматы. 1999.

17. Омаров.Т.Р. Қазақстанның өзендері мен көлдері. Алматы. 1975.
18. Львович.М.И. Водные ресурсы будущего. М. 1974. 173.
19. Фурсов.В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алматы. Ана тілі. 1999. 191.
20. Распопов.И.М., Гейсен.С. Гидробиологические процессы в водоемах. Сборник трудов. Л.Наука.

21. Коробеин.И.В., Передельский.Л.В., Экология. Учебник. Ростов-на-Дону. Феникс. 2004.
22. Богданов.Д.В. Океаны и моря накануне ХХІ века.М.
23. Сьюзан Уэллс. Перевод Сапциной. Жизнь океана. РОСМЭН. 2004.
24. Мсисеев.Г.А. Мировой океан и его биологические ресурсы // Биология в школе. 1975
25. Горбенко.Ю.А Статистический анализ динамики морской экосистема. Киев. 1985.
26. Акимова.А.Т., Хаскин.В.В Экология. Учебник.Юнитим. Москва. 2001.
27. Карпеков.Қ., Бейсенова.Ә.С. Қазақстанның физикалық географиясы. Алматы. Атамұра. 2000.
28. Есназарова.Ұ. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын оқыту. Алматы. Рауан. 1994.

29. Ахмектжанова.З.Х. Қоршаған ортаның әсерін бағалау. Алматы. 2001.
30. Петров.Н.Н., сухинин.С.А. Статистический метод в обучении географии. //География в школе №5. 2004. 39-40 стр.
31. Қайымов.Қ. Балықтар әлемінда. Алматы. Қайнар. 1981.
32. Детская Энциклопедия. ТОМ 1. Москваү 1964.
33. Большой иллюстрированный справочник страны и континенты. Иосква. Махаон. 2005.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Су жүйелері экологиясының бүгінгі экологиядағы орны, оның өзге орайлас
ғылымдармен ... ... тірі ... ... ... ... Әлемдік мұхит және ондағы тіршілік иелерінің жалпылама сипаты...........
3.1. Әлемдік мұхитқа тән тіршілік иелерінің жалпылама
сипаты.................
4. Көлдер және ... ... әсер ... абиотикалық факторлар
............................................................................
..................................
4.1 Көлдегі тіршілік жағдайлары
....................................................................
5. Континенттік су алаптары және олардың тіршілік ... ... ... ... ... әсер ететін абиотикалық факторлар
....................
6. Су ... ... ... және ... ... ... ... Су жүйелер экологиясы пәнінің ғылыми-әдістемелік
негізі және оны ... оқу ... ... әдістемесімен қамтамасыз ету.
Зерттеудің обьектісі: Жоғары оқу ... ... ... оқу ... пәні: Су жүйелер экологиясы ... ... ... білім мен дағдының дидактикалық жүйесі.
Зерттеудің көкейкестілігі: Дүние жүзіндегі ... ... ... асқынуы жастарға экологиялық білім мен тәрбие беріп, оларды
қоршаған ортаны қорғауға, ... ... ... ... ... ... ... ең өзекті міндеттерінің бірі.
Бүгінгі таңда Республикамыздағы 323 мың ... ... ... ... ... мен ... ... себебінің бірі –
экологялық дайындықтан өткен тәрбиешілер, ... мен ... ... ... ... беру орта ... ... емес. Республика бойынша 3 млн. оқушыларға экологиялық
білім ... ... ... қазіргі кезде экология
пәнінің біртұтас бағдарламасы және сонымен ... ... ... ... және ... ... қасы. Ал жоғары оқу орындарында
экологиялық ... мен ... беру ... ... ... ... ... экологиялық Жоғары оқу орындарының болмағынмен де экологиялық
мамандарды дайындау ... ... ... ... ... ... ... Республикасының өкіметі бекіткен Білімді
дамыту тұжырымдамасында белгіленгендей қазірдің өзінде оқу ... мен оқу ... ... ... мен дағдылардың
басымдылығы білім беруде әр-түрлі әдістерді ... ... пен ... және ... ... мен қаражаттың ... ... мен оқу ... мазмұны оқу жоспарындағы
мақсаттарға сай келе бермейді және де ... ... ... ... мен оқу ... көп ... қажет ететіндігін атап айтқан жөн. ... ... мен ... экологиялық білім мен тәрбие мәселелерінің ғылыми-
әдістемелігін жетілдірудің ... ... ... ... ... ... және ... ... ... және ... ... сәйкес оқу жүйесіне және білім беруді жаңаша
ұйымдастыру қолға алына ... ... ... орта мектеп пен жоғары оқу
орындарында экология пәнін оқытуды жақсарту, оның ... ... ... ... ... ... сипат алуда. Осыған
байланысты өзіміздің эколог, биолог, географ ғалымдарымыз ... ... ... пен ... “Общая экология”,Ә.С.
Бейсенова мен Ж.Б.Шілдебавтың “Экология”, К.Ш.Бәкірованың “Су ... және тағы ... ... ... ... көре ... ... К.Ш.Бәкірованың “Су жүйелерінің экологиясы” оқу құралы
құрылымы 1999 жылы халықаралық Сорос ... ... ұтып ... ... ... ... Бұл оқу ... су жүйелерінің әр
түрлі типтерінің (Әлемдік ... ... ... ... ... беретін тараулардан тұрады. Бұл арнаулы курс көлемінде студенттер мен
магистранттарға арналған “Қазақстан ... су ... ... ... – табысты игеруге дайындық болып табылады.
Дипломдық жұмысымда жоғарыда ... Су ... ... ... құрал болып табылатын жұмыс дәптерінің жобасын ұсынамын.
Жұмыс дәптері СЖЭ оқулығының бағдарламасына сәйкестіріле құрастырылып
төмендегідей мазмұндардан тұрады.
- Су ... ... ... ... ... оның өзге орайлас
ғылымдармен байланысы
- Гидросфера тірі организмдердің тіршілік ортасы ретінде
- Әлемдік мұхит және ондағы тіршілік иелерінің ... ... ... ... тән ... ... жалпылама сипаты
- Көлдер және лимбионттар тіршілігіне әсер ететін абиотикалық факторлар
- Көлдегі тіршілік жағдайлары
- Континенттік су алаптары және ... ... ... Өзендер және
олардағы тіршілік иелеріне әсер ететін абиотикалық факторлар
- Су қоймаларының антропогендік эвтрофтануы және Термофикациясы
Жұмыс ... ... оқу ... ... мен ... дәптерінің негізгі мақсаты мен ... ... ... ... ... бір ... келтіріп, өзіндік жұмыс
істеу ... мен ... ... ... ... ... Сонымен бірге
жұмыс дәптері оқулық мәліметтерін толықтырып қана қоймай ... ... ... ... ... ... ... ретінде
орындауына көп көмегін тигізеді.
Аталған жұмыс дәптерінің ерекшелігі ... ... ... ... ... график, диаграмма, тест және сөзжұмбақ сияқты әр-
түрлі формамен ұсынылады. Соның ішінде “Бақылау ... ... ... бойы ... білімдерін тексерумен қатар студент пен магистранттың жан-
жақты ойлау қабілетін дамытады. Келтірілген ... ... ... ... ... ... пен ... есте қалу
мүмкіндігін арттырады.
Студенттер мен магистранттар курс бойы оқылатын тақырыптар ... ... ... ... және әр тақырып бойынша ... ... ... ... ... ... ... тақырыптарда оқушының қызығушылығын арттыруда “Оқы
қызық” деген бөлімдер келтірілген.
Жұмыс дәптері тек қана ... мен ... ... ... қоймай мұғалімнің де студенттер мен ... ... ... білім беру құралының бірі болып табылады.
1. Су жүйелері экологиясының ... ... ... оның өзге ... ... ... сұрақтары
1. Гидросфераны зерттейтін ғылымдар
2. Су жүйесінің экологиясын зерттейтін биологиялық ғылымдар.
3. ... ... ... ... екі ірі ... ... тығыз байланыстағы ғылымдар.
1.2. Схемамен жұмыс.
Су жұйелерінің экологиясының басқа ғылымдармен байланысы.
Схема №1
Схема №2
1.3 ... ... қай ... ... жатады.
1. Судың тығыздығы мен қысымы
2. Өзенсуының бағыты мен ... ... ... органика мен газ
4. Фитопланктонның сапалық және сандық құрамы
1.4 ... ... ... ... ... |Гидрохимия |Гидробиология |Гидрофизика |Гидроэкология |
|Судың |БПК және ... ... |Су ... ... ... |және ... ... ... мен ... ... ... түсі |пайда болуы |
|тығыздығы |тұздылығы ... |мен | |
| | | ... | ... ... өзің тексер
1. Реймерстің экологиясы құрылымы бойынша СЖЭ келесі бағыттарды қамтиды
1 Әлеуметтік экология мен адам ... ... және ... ... және әлеуметтік экология
4 Аналитикалық және қолданбалы экология
5 Динамикалық және әлеуметтік экология
2. СЖЭ біріккен ғылымдармен тығыз байланста
1 Әлеуметтік және ... ... ... және ... ... ... және мұхитнама, гидрохимия,
гидрофизикамен
4 Физика, химия, математика
5 Философия, паропсихология, педагогика
2. Гидросфера тірі организмдердің тіршілік ортасы ретінде.
1. Бақылау ... Су ... ... ... Суда тіршілік ететін организмедрдің сандық, сапалық және түрлік
ерекшеліктері.
3. П.А.Зенковтың организмдерді бөлген классификациясы.
4. ... бен ... Су ... ірі биотоптары: пелагиаль, бенталь және нейсталь.
6. Пелагаиаль мен пелагос, бенталь мен бентос, нейсталь мен нейстонның
айырмашылығы.
7. Пелагобентос және ... ... ... ... ... ... ... не?
10. Гологидробионттар, амфибионттар және мерогидробионттар ... ... ... ... ... ... ... Жылулық пен салқындыққа байланысты организмдердің бөлінуі.
13. Судың тұздылығы дегеніміз не?
14. Судың қандай қасиеттері.
2.2. Схема ... ... ... ... ... ... толтыр
Кесте № 1
| | ... ... ... ... ... |организмдердің экологиялық |
| | ... |
|1 ... ... |
|2 ... ... |
|3 ... ... ... ... ... ... ... ... |
|1 ... |Тек қана сула ... ... |
| | ... ... |
|2 ... ... ... ... да, ауа ... ... |
| ... ... ... ... ... Өзің өзіңді тексер
1. Су қоймасының өзін көмкерген су қабатын қоса ... ... ... В) ... С) ... D) ... эпипелигиаль
2. Эврибионттық дәрежесі жоғары организмдер түрлері
А) стенобионттар В)убиквистер С) ... ... ... Тек қана суда ... ... ... организм түрлері
А) амфибионттар В) ... С) ... Е) ... ... ... түрлері галофилдік организмдерге жатады
А) оттек режимінің шағын ғана өзгерістеріне икемделген организм түрлері
В) тұздың жоғары концентрациясына шыдамды организмдер
С) ... кең ... ... ... ... ... ... ғана өзгерісіне икемделген организмдер
Е) оттек режимінің мол өрісіне икемделген организм
5. Сөйлемді жалғастыр
Гидросферадағы ... ... ... ... ... ... тіршілік ететін организмдерден біршама ........... (азырақ немесе
көбірек)
6. Төмендегі теңеудің құрлық бетіне тиесілін белгіле
А) фитомасса = ... ... < ... ... > ... Төмендегі теңеудің гидросфераға тиесілін белгіле
А) фитомасса =зоомасса
В) ... < ... ... > ... Оқы ... ... жүзіндегі дамыған елдер әлдеқайда кедей елдермен салыстырғанда
таза ауыз суымен қамтамасыз етілген.
Мысалы (жалпы адам ... ... -51, ... -48, ... -48, ... -47, ... Лаос – ... – 30, Чад – 27, Эфиопия – 24, Афганистан – ... Жер ... жер асты ... 10 ... ... ... 1,5 млрд ... суы ретінде пайдаланады. Бірақ жерасты суын шектен тыс пайдалану оның
орнын толтыру үшін ... ... ... ... ... Тамиланд штатында жер асты суын ... ... ... суының деңгейі 20 м-ге төмендеген.
2.6 Ұсынылатын рефераттар тақырыбы:
1. Әлемдік мұхит, жерасты сулары мен ... ... ... ... ... өмір сүретін оранизмдер мен құрлықта өмір
сүретін организмдердің ұқсастығы мен айырмашылығы.
3. Жер шарындағы тірі ... үшін ... ... ... экологиясы.
5. Гидросфера суының классификациясы
2.7 Қолдануға ұсынылатын қосымша әдебиеттер.
1. Львович.М.И. Водные ресурсы будущего М.1974.173с.
2. Фурсов.В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алматы: Ана ... ... ... ... процессы в водоемах. Сборник
трудов.Л.Наука 1983.
4. Акимова.А.Т., Хасин.В.В. Экология. учебник. Юнити. Москва. 2001.
5. Коробкин.И.В., Экология. учебник ... ... ... ... ... Су ... ... жүретеін органикалық – минералды тозаңдар.
2. Су алабының атмосферамен орайласатын беткі қабаты ... ... Тек қана суда ... ... ... ... Суда ... ететін әртүрлі организмдердің денесіне және басқадай
заттарға жабысып тіршілік ететін организмдер.
5. Стенебионт ... ... ... ... организмдер.
Көлделеңінен:
7. Пелегиальдық және бентостық тіршілік жағдайын алма – кезек ... ... ... атауы.
8. Пелагиаль қабатында қалқып жүретін организмдерді қалай ... ... ... синонимі.
10. Жылу сүйгіш организмдер.
11. Эврибионттық дәрежесі жоғары ... түрі ... ... ... келтіріліген мәліметтер бойынша әлемдік судың пайдалану
графигін сызып, ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |(куб км) |(куб км) |(куб км) ... |500 |100 |50 ... |750 |150 |150 ... |1100 |200 |200 ... |1850 |600 |300 ... |2600 |800 |400 ... ... ... шрифтограмманы шеш
1. Тек қана суда тіршілік етуге бейімделген ... ... сулы ... ... ... Су ... ... жүріп өмір сүретін ағзалар
31.18.24.18.26.20.7.18
4. Суда қалқып жүретін органикалық-минералдық тозаңдар қалай аталады.
9.32.20.13.5.20
Сөзжұмбақ №1 ... | | |
|1 ... |200 м-ге ... ... сублиторальдың |
| | ... ... |
|2 ... ... ... ... |
|3 |Абиссопелагиаль ... 6-7 ... ... ... |
|4 ... |Су тереңдігінің 6-7 м төменгі деңгейі |
4. Өзіңді өзің ... ... ... ... ... белдемі
А) ультраабисаль В) эпипелагиаль С) батипелагиаль Д) абиссопелагиаль
Е) ультраабиссопелагиаль
2. Мұхит суының тереңдіктеріндегі орташа температура ... -1,7С ;-2С В) -3С ;-4С С) -1С ;-2,7С Д) 0С ;-1,5С Е) ... ... ... ... В) ... С) Қара Д) ... Е) Сары
4. Әлемдік мұхиттың абиотикалық факторларына ... ... ... сандық көрсеткіші В) фитопланктонның биомассасы
С) грунттың сапасы Д) зообентостың массасы
Е)зоопланктонның массасы
5. ... ... ... мына ... ... ... 34-35 % В) 54-63 ... 20-35 % Д) 70-80 % Е) 45-60 %
5. Оқы ... көп ... ... ... ... көл ... Оған
қазіргі ғалымдар «Өмір» деген атау қойған. Бұл ... ... ... ... мұхит суының тқздылығынан 7 есе артық. Көл ... -10С. Көл ... ... жоғары болуына байланысты су
қатпайды. Ең қызығы онда тіршілік бар екен.
6. Ұсынылатын рефераттар тақырыбы:
1. Атлант ... ... ... ... ... ... экологиясы.
3. Үнді мұхиты экологиялық жағдайы
4. Солтүстік мұзды мұхит
5. Жер ... 4 ... ... ... Теңіздер экологиясының ерекшеліктері
7. Әлемдік мұхиттың ластану көздері
8. Соңғы кездердегі ғалымдардың ... ... ... ... ... ... ұсынылатын қосымша әдебиеттер.
1.Миркин.Б.М., Наумов.Л.Г. Популярный ... ... мир. ... ... ... ... и моря накануне ХХІ века. М.
3. Сьюзан Уэллс., ... ... ... ... РОСМЭН. 2004.
3.8.Сөзжұмбақ сұрақтары
Тігінен:
1. Мұхит төсеніші қалай аталады?
2. Мұхиттың бүрку тамшыларымен ылғалданып жататын жағалау бөлігін ата?
3. ... мен ... ... қалай аталады?
4. Әлемдік мұхитты зерттейтін ғылым қалай аталады?
5. Әлемдік мұхиттың көлбеу бағыттағы белдемінің бірі.
6. Әлемдік мұхиттың ең терең нүктесі.
7. Ауданы ... ең ... ... Батипелагиаль мен ультраабиссопелагиаль аралығы қалай аталады?
9. Судың ащылығының ... ... ... ... ... ... км болатын қайсы мұхит?
Көлделеңінен
11. Гадаль терминінің синонимі.
12. Ең ащы теңіз.
13.Мұхит суының көтерілі кезінде су ... ... ал су ... ... жағалау бөлігі қалай аталады?
14. Мұхит суы құрамында ең көп ... ... ... 200 м тереңдікке дейінгі мұхит суының ... ... ... ... ... суының су қабаты.
18. 200 м тереңдіктерге дейінгі су ... ... ... Ең ... ... ... ... жеткізілген материалдардан тұратын мұхит
шөгіндісі.
3.9 Шрифтограмма
Альфавиттің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... толтыр
а) Әлемдік мұхит жер бетінің қанша пайызын құрайды?
б) Жер шарындағы ... ... ... және ... ... ... үлесінің қанша пайызы тиеді?
а)
б)
3.11 Ребусты шеш
| | | | |
|1 | ... ... |- ... ... ... және |
| | | ... ... |
| | | |- ... ... ... |
| | | ... қосжармалы бақалшалар, маржандар. |
|2 |Пелагиаль |Пелагос |- ... ... ... |
| | | |- ... ... ... |
| | | ... ... ... және |
| | | ... ... ... өзің ... ... ... ... ... организмдер
А) Ең қарапайымдар. В) Сүтқоректілер
С) Бактериялар Д) ... Е) ... ... ... ... ... Хек В) Скумбрия С) Теңіз алабұғасы Д) Сардина Е) ... ... ... ... ... мына ... ... ...... кіреді?
А) Саңырауқұлақтар В) Жасыл балдырлар
С) Радиолярийлер ... Е) ... ... мұхит флорасының құрамына мына тіршілік өкілдеріне ..... кіреді?
А) Диатомдық балдырлар В) Балықтар
С) ... ... Е) ... Оқы ... ... ... Университетінде мұхит планктондары шіріген ... ... ... ... ... ... ойлап шығарылды.
2. Атлант мұхитының солтүстік бөлігін мекендейтін акулалар саны соңғы
жылдары күрт төмендеді. ... ... ... ... –89 ... жолбарыс
акулалар – 65 % және үлкен ақ акула – ... ... ... – 79 % ... ... ... ... организмдердің ішіндегі – аталығы ұрпақ
көбейтетін организм ... ... ... ... тақырыбы:
1 Әлемдік мұхиттағы фаунаның көптүрлігі және экологиясы.
2 Әлемдік мұхиттағы флораның көптүрлігі және экологиясы.
3 Қазіргі кездегі экологияның әлемдік ... ... ... ... ... ... Мұхиттың тіршілік иелерінің ерекшелігі.
5 Тынық Мұхитының тіршілік иелеріне антропогендік фактордың әсері
3.1.7. Қолдануға ұсынылатын қосымша әдебиеттер тізімі.
1 ... В.А. ... ... ... рыб. ... ... Моисеев.Г.А. Мировой океан и его биологические ... ... ... 1975. с 6.
3 ... ... ... динамики морской экосистемы. Киев.
1985.
3.1.8. Сөзжұмбақ
Көлделеңінен
1 Жануарлардың ғылыми атауы.
3 Мұхит ... су ... ... ... ... организм
Тігінен
2 Өсімдіктердің ғылыми атауы
4 Әлемдік мұхитта саны және биомасса мөлшері тұрғысынан ең көп таралған
балдыр.
“Әлемдік мұхиттағы тіршілік” ... ... ... ... ... ... шеш
18.8.14.25.20.18.7.1.23.6.1. ... ... ... Ребусты шеш
4.Көлдер және лимбионттар тіршілігіне әсер ететін абиотикалық факторлар
4.1. Бақылау сұрақтары
1 Көл дегеніміз ... ... ... болу ... ... бөлінуі.
3 Лагуна мен лиман қалай қалыптасады?
4 Сумен қанығу сипатына қарай көлдердің бөлінуі.
5 ... ... ... ... не? Савал мен ... ... ... ... Көл ... қалай жіктеледі.
8 Көл пелагиалы қалай жіктеледі.
9 А.Тинеман мен Е.Науман негізін ... ... ... және дистрофты көлдердің айырмашылығы мен ұқсастықтары.
11 Көл суы температураның өзгеруіне ... ... ... ... ... және мезотрофты көлдердің айырмашылығы мен ұқсастықтары.
13 Дистрофты көлдің олиготрофты көлден айырмашылығы.
14 Көл суының ... және ... ... сипаттамасы
15 Көл грунтының сипаттамасы
16 Мұздық, карстылы, опырылу, және эолдық көлдер дегеніміз қандай ... ... ... ... ... ... ... жұмыс.
Әр көлге сипаттама бер
Кесте №4
|№ ... ... |
|1 ... ... 10-15 м-ге ... көлдер. |
| | ... ... өте мол. ... ... |
| | ... ... кедей |
|2 ... ... ... ... Кристалдық тау |
| | ... ... ... ... ... |
| | |өте бай (60-70%) |
|3 ... ... және ... ... ... |
| | ... |
|4 ... |Суы гуминдермен молынан қаныққан. Планктон мен |
| | ... өте ... ... оттегі мүлдем |
| | ... |
| | | ... ... ... әр көздерін тауып жаз.
Кесте №2
|Ластану түрлері ... ... ... ластану ... ... ... ауыр ... |
| ... мыс ... ... сулар |
|Физикалық ластану ... ... ЖЭС ... ластану |Бактерия, үй-тұрмыстық қалдақтары ... ... өзің ... Жер шарындағы ең үлкен көл
А) Арал В) Байкал С) Балқаш Д) ... Е) ... ... ... ... ... ... В) Балқаш С) Сілеті Д) ... Е) ... ... ... ... сұлу көл
А) Сілеті В) Теңіз С) ... Д) ... Е) ... Көл суларына тиесілі экологиялық белдемдердің даралануы қандай қандай
экологиялық себептерге тәуелді
А) Тұз ... В) ... ... ... Д) химиялық құрамына Е) Газдық режиміне
5 Көл суы қабатының экологиялық белдемдері жылдың .... ... ... ... В ... С) ... Д) ... ... бойы
6 Балқаш көлінің шығысында жатқан көлдер тобының ең үлкені
А) Арал В) Каспий С) ... Д) ... Е) ... ... ... қай ... ... Арал В) Каспий С) Балқаш Д) Алакөл Е) ... Мына ... ... ... көл ... ... Ескекаяқты шаяндар В) Балдырлар С) балықтар Д) шортандар
Е) Қамыстар
9 Көлдерде тіршілік ... ... ... ... Реобионттар В) Гидробионттар С) ... ... Е) ... ... өзені ағып шығатын Қазақстандағы көл
А) Зайсан В) Алакөл С) Балқаш Д) Теңіз Е) ... Оқы ... ... ... ... қай ... ... білесің бе?
Жапонияның КюСю аралында жартысы сары, жартысы қызғылыт ... көл ... ... түске бөлінуі көл түбінің бір жартысында ... ... ... ... жатуынан екен.
2. Сия түсті көл қай жерде?
Сия түсті көл Алжирде бар. Бұл осы көлге құятын ... ... ... ... торфтың ілесіп келуінен.
3. Дүние жүзіндегі ең терең көл?
Ең терең (1620м), суы ең көп (23 мың ... км) және ең ... сулы көл ... ... Дүние жүзінде көл мен өзедерге бай ел болып Канада есептеледі.
Жалпы есеп бойынша дүние ... тұщы ... 25 ... ... Мұнда
ауданы 1300 м шаршы 30 көл орналасқан.
4.6 Ұсынылатын ... ... ... көлінің экологиялық жағдайы.
2 Қазақстан Республикасындағы көлдердің экологиялық жағдайы.
3 Дүние жүзіндегі көлдердің қазіргі кездегі экологиясы.
4 Эри (АҚШ) ... ... ... ... ... ... Қолдануға ұсынылатын қосымша әдебиеттер тізімі.
1. Карпеков.Қ., Бейсенова.Ә., Қазақстанның физикалық географиясы. Алматы:
Атамұра., ... ... ... ... ... ... и ... использование. Алматы.1995. 185.
3. Константинов.А.С. Биологические ... ... и ... вод ... ... ... Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын
оқыту. Алматы .Рауан, 1994.
4.8 ... Көл ... түбі ... ... ... ... тоңды аймақтарға тән көл.
3 Теңіз шығанақтарынан дараланып қалған суқойма.
4 Көлдің суасты терасасы мен қазаншұңқырының арасындағы бөлік.
5 Көл түбінде өсетін өсімдіктердің алып ... ... ... ... ... өзен ... ... аралшалармен бірте-бірте бөлшектену
нәтижесінде қалыптасқан суқойма.
7 Жыл бойы көл суының температурасы өзгеретін су ... ... ... Жер ... ең ... көл.
9 Биогендермен жақсы қамтамасыз етілген көлдің түрі.
Көлделеңінен
10 Су асты терасасынан жоғары орналасқан су қабатын қамтитын пелегиал.
11 Бұлақтар мен жауын-шашынның ... ... ... ... ... таяз сулы ... Өзен аңғарларында пайда болған көлдер қалай аталады?
14 Жыл бойы көл ... ... ... су ... қалай аталады?
15 Жер шарындағы ең терең көл.
16 Суы гуминдермен молынан қаныққан көлдің ... ... ... ... ... |1 |3 |
|1 ... ...... ... және көк ... |
| | ... – түссіз қылаяқтар, инфузориялар, |
| | ... ... ... |
|2 ... ... және итбалықтар |
|3 ... ... ... |
| | ...... ... шыбындар, |
| | ... |
|4 ... ... кандалалар, шыр айналғыш қоңызшалар және |
| | ... мен ... ... ... ... ... Көлде тіршілік ететін организмдер қалай аталады?
А) Реобионттар В) Гидробионттар С) Лимбионттар
Д) ... Е) ... ... ... ... бай көл
А) Олиготрофты В) ... С) ... ... Е) ... Суы қарқынды гумификацияланған көл
А) Олиготрофты В) Мезотроффты С) Дистрофты
Д) Эфтрофты Е) Офтрофты
4. Келтірілген тірі ... ... ... ... ... В) Саңырауқұлақтар
С) Балдарлар Д) Балықтар Е) Итбалықтар
5. Келтірілген тіршілік өкілдерінің қайсысы нектондарға жатады?
А) ... В) ... ... ... Қамыс Е) Балдыр
4.1.5 Оқы қызық
Байкал көлі дүние ... ең тұщы көл ... ... Бұл көлдің
тұщылығының басты себебі: көлде ... ... рак өмір ... ... ... негізін құрайды. Бұл ... ... ... жыл бойы ... ... ... 10-15 есе ... км 3 суды өздерінің денесі арқылы тазалайды.
Байкалдағы тіршілік ететін 2500 мың ... ... ... 50 ... реликті.
4.1.6. Ұсынылатын рефераттар тақырыбы
1. Көл суының қозғалысы
2. Көл суында тіршілік ететін ағза – лимнобионт
3. Көлде ... ... ... мен фитопланктондар.
4. Көл нектоны
4.1.7 Қолдануға ұсынылатын қосымша әдебиеттер
1. Омаров.Т.Р. Қазақстан ... мен ... ... ... ... ... ... Бейсенбаева.Н.Ә. Арман баспасы. Алматы.
2004.
4.1.8 Сөзжұмбақ сұрақтары
Тігінен
1 Бүкіл көл суы ... ... ... ... қалай атайды?
2 Қазақстан Республикасындағы суының ащылығы көлбеу бағытта өзгеретін көл.
3 Көлге құятын ... ... ... және тағы ... ... ... ... қалыптасқан грунт қалай аталады?
4 Көл суында тіршілік ететін организмдер қалай аталады?
Көлделеңінен
5 Көлдің жағалуының мұжылу ... және сол ... ... ... ... ... ... аталады?
6 Өзіне азотты заттарды көптеп кіріктіретін өте ұсақ каллоидты масса қалай
аталады?
Сөзжұмбақ №4 ... ... | | |
|1 ... ... түссіз қылаяқтылар, |
| | ... ... ... |
|2 |Бентос ... ... ... |
| | ... |
|3 ... ... ... ... ... |
| | ... ... нәлім, алабұға, |
| | ... ... ... ... |
|4 ... ... қамыстар, кубышкалар, |
| | ... ... ... ... тауып жаз
| ... |СЭС |
| | ... |1 ... ... |2 ... ... |3 ... ... |4 ... ... ... ... ... ... ... ... |Алаптар ... |
|1 ... ... ... ... Есіл, Тобыл |
|2 ... ... ... ... Жем, ... |
|3 ... теңізі алабы ... Шу, ... ... |
|4 ... ... |Іле, Қаратал, Ақсу, Лепсі; ... ... ... ... ... салынған СЭС-ры тауып жаз.
| ... | Су |
| ... ... ... ... ... ... |
|2. Іле ... ... ... - өзің ... ... ... 10 км-ден асатын қанша өзен бар
А) 16 мындай В) 8 мыңдай С) 5 ... Д) 2 ... Е) 7 ... ... ... 1000 ... асатын қанша өзен бар
А) 7 өзен В) 15 өзен С) 20 өзен Д) 2 өзен Е) 9 ... ... ... ... байланысты қанша алапқа бөлінеді.
А) 4 алапқа В) 8 ... С3) 20 ... Д) ... Е) 29
алапқа
4. Каспий теңізі алабына мына өзен жатпайды.
А) Орал В) Сағыз С) Ойыл Д) ... Е) ... ... ... алабына мына өзендердің қайсысы жатады.
А) Кіші өзен В) Ақсу С) ... Д) Шу Е) ... Арал ... ... ең ... ... Сырдария В) Талас С) Құрағаты Д) Амудария Е) ... ... ... ... ... өзен:
А) Тентек В)Ырғыз С) Үлкен өзен Д) Ертіс Е) Талас
8. Қазақстанның шығысында ауыр металдармен суы ең көп ... ... ... В) Есіл ... Д) Тобыл Е) Аякөз
9. Қай ... ... ... ... ... Талас В) Сырдария С) Іле Д) Шу Е) Есіл
10. Іле өзені ... ең ірі ... ... В) ... С) ... Д) ... Е) Құрағаты
5.5 Оқы қызық
1. Ертіс өзенінен орталық Қазақстанға ұзындығы 500 к-ге, Ені 40 км ... 5-7 м-ге ... ... ... ... ... ... Ертістен 75 м куб/сек су келеді.
2. Жайық Каспий өзендеріндегі тұщы судың ... ... ... ... ... өсіретін бірден-бір айдын. Суды өнеркәсіп пен
тұрмысқа көптеп пайдаланғандықтан ... ... ... балығының жағдайын
нашарлатып жіберді. Соңғы 10 жылда қызыл балықты аулаудың ... ... есе ... ... Кіші Алматы өзенінде қуатты екі жарылыстың көмегімен
үлкен плотина (биіктігі 100м, ... ені ... ... ... ... қаласын өте қуатты селдерден сақтап қалады.
4. Амазонка өзені Оңтүстік ... 6448 км ... ... ... ... жүзілік мұхитқа құйылатын тұщы судың 20 ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы өзендердің экологиясы
2 Өзендегі тіршілік
3 Қазақстан өзендерінің жалпы ерекшеліктері
4 Қазақстанның ең ірі ... ... ... ... ... өзендер
6 Каспий теңізі алабындағы өзендер.
7 Арал теңізі алабындағы ... ... ... ... ... ... ... дала және дала зонасындағы транзитті өзендер.
10 Қазақстандағы шөлейт және шөл зонадағы транзитті ... ... ... ... ... ... ... ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Львович.М.И. Реки СССР.1971
2. ... ... ... Илийского бассейна. Алматы., 1930.
3. Қайымов.Қ. Балықтар әлемінде. Алматы. Қайнар. 1981.
4. Омаров.Т.Р. Қазақстанның өзендері мен көлдері.Алматы. 1975.
5. Чупахин.В.М. ... ... ... ... ... ... Өзен ... қалай аталады.
2 Су қабатында болатын әртүрлі үйірімді ағыс қалай аталады?
3 ... ... ең ірі ... ... басталатын жерін қалай атайды
5 Өзен планктондары қалай аталады?
6 Өзен суы ағатын енсіз ойыс қалай аталады?
5.9 ... ... кілт ... альфавитіндегі шрифтерді мына суретте құпияланған
рет санын дұрыс алмастыру керек.
Шрифтограмма
|25 |1 |3 |12 |6 |1 |25 ... |1 ... |11 |8 |18 |
| | |// | | | | ... |1 |7 |1 |17 ... |
| | | | | |/ | ... |38 |18 ... |25 |8 ... |1 |9 |8 |25 ... | | | | | |//// ... № 5 . Континенттік су алаптары және олардың тіршілік иелері.
Өзендер және ... ... ... әсер ... ... ... | | | | | |
|1 ... |8 |660 |1,7 |9,9 |
|2 ... |27 |753 |4,2 |4,2 |
|3 ... |84 |1875 |14,3 |2,45 ... ... өзің ... ... ... типтерінде күкіртсутек пен көміртек диоксиді онша көп емес
А) Полисапробты В) Олигосапробты С) Мезосапробты Д) ... ... ... шығарылған жылы сулардың құйылуынан су ... ... ... ... ... ... В) Табиғи эвтрофтануға
С) Су қоймасының термофикциясына Д) Температуралық қат-қабатталуға
Е) Суының ластануына
3. Су ... ... ... ... элементтің артығымен
болуы жағдайында жүзеге асады.
А) Азоттың және фосфордың В) Көміртектің және оттектің
С) ... және ... Д) ... және ... ... және ... Антропогендік эвтрофтану процесі қаншалықты мерзімді қамтиды
А) Ондаған жылдарды В) ... ... ... ... Д) ... ... Е) Бір ... Гиполимнионның эвтрофтану дәрежесін бағалау үшін қандай ... ... ... ... В) ... өнімі
С) Макрофиттердің түрлік құрамы
Д) Көл түбінің түзілімдерінде күкіртсутектің; метанның қалыптасуы
Е) Судың физикалық көрсеткіштері
6. Төмендегі көрсеткіштер келтірілген су қоймаларының ... ... ... -8, азот – 660, «а»- ...... су ...
9,9м
А) Олиготрофты В) Мезотрофты С) ... Д) ... ... ... ... клеткалары жалқаяқ немесе ботқа тектес ... ... ... белдем В) Гипонейстондық белдем
С) Деструкциялық белдем Д) Зоопланктондық ... ... ... Оқы ... ... ... жер беті ... реттеу мақсатында қзен
арналарын бөгеу арқылы жасалады. Егер көлемі ... ... ... оларды тоған деп атайды. Бөгедер негізінен халықтың қажетін өтеу
үшін жасалады. Бөгендер су айдынының алып ... ... ... төртке
бөлінеді.
1. 50 км2 -ге дейін – кіші
2. 250 км 2- ге ... - ... 1000 км2 – ...... одан ... – аса ірі ... ... 4 мыңдай бөген мен тоғандар бар. Алып жатқан ауданы 10
мың км2. ... 90 км3 тұщы су ... ... 2 өте ірі, 1 ірі ... орта бөген бар, қалғандары кіші бөгендер. Бөгендердің көбі – Орталық,
Оңтүстік және Шығыс Қазақстанда шоғырланған.
6.6 ... ... ... ... су ... ... ... қазіргі ластану жағдайы
3. Шығыс Қазақстан көлдерінің ластану жағдайы
4. Су қоймаларының антропогендік ластану себептері
5. Солтүстік Қазақстан суларының антропогендік ластану ... ... ... ... су торабы және оның қазіргі экологиялық
жағдайы
7. орталық Қазақстандағы Кеңгір ск қоймасының шаруашылықтағы маңызы
8. Іле ... ... су ... ... ... жағдайы
6.7 Қосымша әдебиеттер тізімі
1. Қазақстаның физикалық географиясы. Оқулық
2. Распопов.И.М. Су қоймаларындағы гидробиологиялық процестер. Л.1983 ж.
3. Шілдебаев.Ж.Б. Экология. ... ... ... ... ... 2001ж.
6.9 Шрифтограмманы шеш
Бұл шрифтограмада берілген дыбыстарды бір рет қана ... ... ... жаңа сөз ... ... шеш
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Асқарова.Ж.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Алматы 2005.89.
2. Атлас. География материков и океанов. ... ... ... Москва. 2000.
4. Бейсенбаев.А.М., Бейсенбаева.Н.Ә. География. Арман. Алматы. 2004. 427.
5. Бейсенова.Ә.С., Смақова.А., Есполов.Т.И., Шілдебаев.Ж.Б. ... ... ... ... ... ... 2004. 325.
6. Бәкірова.К.ш. Су жүйелерінің экологиясы. Алматы. 2003.84.
7. Оспанова.Г.С., Бозшатаева.Т.Г. ... ... 2002. ... ... ... и ... география республики
Казахстан. Рабочая тетрадь. Алматы 2002.50.
9. Вендров.С.А. ... ... рек. Л. ... ... ... ... и его ... ресурсы //Биология в
школе. 1975.№6.
11. ... ... ... 1-2-М., 1986.
12. Реймерс.Н.Ф. Экология. М.,1994.
13. Шілдебаев.Ж.Б. Қызықты экология. Алматы 2000.
14.Қайымов.Қ., Әлімқұлова.Р., Қожантаева.Ж., Сәтімбеков.Р., Биология ... ... ... 2003. 111.
15. Чупахин.В.М. Физическая география Казахстана. Алматы. 1968.
16. Муханов.В. Қазақстанның өсімдіктері мен жануарлары. Алматы. ... ... ... ... мен ... Алматы. 1975.
18. Львович.М.И. Водные ресурсы будущего. М. 1974. 173.
19. ... ... ... ... ... Алматы. Ана тілі.
1999. 191.
20. Распопов.И.М., Гейсен.С. Гидробиологические процессы в ... ... ... ... ... ... ... Ростов-на-Дону.
Феникс. 2004.
22. Богданов.Д.В. Океаны и моря накануне ХХІ века.М.
23. Сьюзан Уэллс. Перевод ... ... ... РОСМЭН. 2004.
24. Мсисеев.Г.А. Мировой океан и его биологические ... // ... ... ... ... ... ... динамики морской экосистема. Киев.
1985.
26. Акимова.А.Т., Хаскин.В.В Экология. Учебник.Юнитим. Москва. 2001.
27. Карпеков.Қ., ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын
оқыту. Алматы. Рауан. ... ... ... ... ... бағалау. Алматы. 2001.
30. Петров.Н.Н., сухинин.С.А. Статистический метод в ... ... в ... №5. 2004. 39-40 ... ... ... ... Алматы. Қайнар. 1981.
32. Детская Энциклопедия. ТОМ 1. Москваү 1964.
33. Большой иллюстрированный справочник страны и ... ... ... су ... жазық бағытта
қандай экологиялық белдемдерге бөлінеді
Гидросфера құрамындағы суларға тән абиотикалық факторлар
Қайраң өңіріндегі бенталь қандай
белдемдерден тұрады
Әлемдік мұхит суындағы тіршілк иелеріне әсер
ететін ... ... ... ... ... ... ... қоймаларының органикалық заттармен ластануы
Нейсталь
Пелагиаль
Бенталь
Теңіз балықтары
Өтпелі балықтар
Жартылай өтпелі
Өзеннің қоректенуі
Жауын-шашын
Қар
Мұздық
Жерасты суы
Полисапробты
Мезосапробты
Олигосапробты
Су жүйесінің экологиясы
Лимнология
Гидрология
Гидрофизика
Гидрохимия
Мұхитнама
Гидробиология
Гидрогеология
Гидро
Логия
Физика
Химия
Биология
Супралитораль
Литораль
Сублитораль
грунт
су ... ... асты ...

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ағынды суларды тазалаудың биологиялық әдістері және тиімділігі28 бет
Экология және тұрақты даму176 бет
Экологияның даму тарихы және оның қалыптасуына атсалысқан көрнекті ғалымдар118 бет
Экологиялық жүйелер3 бет
Экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаның тұрақтылығын сақтау үшін, қалдықтар жүйесін жан-жақты зерделеп, қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру жолдарын қарастыру58 бет
Алматы қаласы12 бет
Ауыл мектебі оқушыларының экологиялық тәрбиесін қалыптастырудың теориялық негіздері5 бет
Ауылдық жердегі адам экологиясы2 бет
Бастауыш сыныптарға жаратылыстану пәндері арқылы экологиялық білім мен тәрбие беру14 бет
Биоэкологиялық зерттеуледің жаппай сипат алу кезеңі14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь