Білімді бақылауды автоматтандыру. Тест құру теориясы мен әдістемесі

Кіріспе
1.Тест құру теориясы мен әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.1.Тест құрудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.2 Информатикадан тест тапсырмаларын құрудың ерекшеліктері және оқушының білімін бағалау критерийлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
2.Информатика курсы бойынша білімді бақылауды втоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.1. Информатика курсы бойынша тест тапсырмалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Соңғы жылдарда біздің елімізде жоғары оқу орындарында, мектептерде студенттердің және оқушылардың білім деңгейін тексеріп, бақылауда кеңінен таралып жүрген әдіс -тест әдісі.Бұл әдістің басқа бақылау әдістөрінен артықшылығы мынада: негізгі ұғымдар мен тұжырымдар туралы қандай біліктілігінің бар екендігін аңғаруға болады. Оқушы тестегі әрбір жауапты бір бірімен салыстыра отырып талдау жасайды, яғни белсенді ойлау процесі жүреді де, оқушының ойлау қабылетінің дамуына мүмкіндік туғызады.
Тест (байқау, тексеру) - оқушының білімін, біліктілігін және дағдысын тексеретін стандартталған тапсырмалар жиынтығы. Тестілеу әдісінің кеңінен таралуына, тестілеу нәтижелерін мейлінше тез және сапалы түрде өңдеп шығаруға компьютерлердің үлкен септігі тиері сөзсіз. Тестілеуде компьютерді қолдану біріншіден, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, екіншіден тексеру нәтижесі неғұрлым объективті болып, оқушылардың материалды игеруі және білім дәрежесін талдауға мүмкіндік береді, қызметтік жаңалығына байланысты оқушылардың білім деңгейін сырттан бақылауды және олардың өзін-өзі бақылауын қамтамассыз ету мақсатында қолданылады .Қазіргі кездегі компьютерлер бұл салада өте жоғарғы мүмкіндіктерге ие болды, бірақ әлі де программалық базаның әлсіздігі сақталып отыр. Сондықтан да компьютерді программамен қамтамасыз ету саласында тестік программа құруға мүмкіндік беретін программаға сұраныс пайда болды. Бір жағынан жаппай компьютерлендіру негізінде тестілеу программасына үлкен сұраныстың болуы, екінші жағынан, тестер (тестілеу прграммасы) құру технологиясының айтарлықтай дамымауы қазіргі кезде білімді тексерудің әмбебап жүйесін құруды ең өзекті мәселеге айналдырып отыр. Ұсынылып отырған жұмыста білімді тексеру жүйесінің әдістемесі мен теориясы қарастырылады және соған орай "білімді тексеру жүйесінің программалық қабықшасы" деп аталатын программалық құрал жобасы беріледі.
1. Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе. - Афтореф.
дис. докт. пед. наук. — М., 1958, -92с.
2. Амоношвили Ш.А. Воспитательная иобразоваельная функций оценки
учения школьников. М., 1984.
3. Подласый И.П. Педагогика.- М.: Владос, 1996, 398 с.
4. Гурьянов Е.В. Учет школьной успешностий. Школьные тесты и
стандарты.
- М.: Работник просвещения, 1926, 158с.
5. Костюк Г.С. О зависимости результатов тестирования от формы теста.- В
сб.: Тесты .Сб.2/Под. Ред. М.С. Бернштейна и др. - М.: 1928, с. 129-144.
6. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студ. Пед.
инстов. — М.: Просвещение, 1984, 426 с.
7. Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике. —киев. Вица
школа,1979.- 176 с.
8. Беспалько В.П. Программированное обучение. — М.: Высшая школа,
1970.
9. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. М.: Педагогика ,
1989.-192 с.
10. Сағымбаева А.Е. Білімді тексерудің тестілік әдістемесі. // Информатика
негіздері. №2. 2002. Б. 15-17.
11. Портнов М. Тест и протесты. // Педагогический вестник, 1995 г. №5, с.7.
12. Хубулашвили В.В. Дидактические возможнасти тестого контроля. -М7:
Знание, 1974.-48с.
13. Матушанский Г.У. Проектирование педагогических тестов для контоля
знаний. // Информатика и образование. №6-2000.с. 7-10
14. Бидайбеков Е.Ы. , Сағымбаева А.Е. Тест құрудың бір критерийі //
ИФМ.№5 1997. Б. 3-5
15. Каймин В.А. Научные основы и методика преподавания информатики.

1992. 159с.
16. Сағымбаева А.Е., Нұрбекова Ж.К. Компьютер көмегімен білімді бағалау
критерийлерін бір жүйеге келтіру. - Алматы, 2001. - Б.146.
17. Сағымбаева А.Е. Тестілеу программасының көмегімен оқушылардың
білімін бақылау. //Хабаршы. №2(6). 2002. - Б. 189-191.
18. Сағымбаева А.Е. Тестілеу программасына қойылатын талаптар. // Білім
беруді компьютерлендіру: проблемалары мен перспективасы республикалық
конф. Материалдары. - Алматы, 1998. -Б. 186-187.
19.Балапанов Е.К. , Бөрібаев Б., Даулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ.
Алматы, «Шартарап» , 1998 ж.
20. Рунин В. Программа по информатике для основной школы.
21. Радионов Б.У., Татур А.О. Стандарты и тесты в образовании. Исслед.
Центр.-М., 1995, 47с.
22. Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика. Жалпы білім беретін
мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. - Алматы «Атамұра» 2003.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1.Тест құру ... ... ... ... ... ... тест тапсырмаларын құрудың ерекшеліктері және оқушының
білімін ... ... ... ... ... ... курсы ... ... ... ... ... біздің елімізде жоғары оқу ... ... және ... ... ... тексеріп, бақылауда кеңінен
таралып жүрген әдіс -тест әдісі.Бұл ... ... ... ... ... ... ұғымдар мен тұжырымдар туралы ... бар ... ... ... ... тестегі әрбір жауапты
бір бірімен салыстыра отырып талдау жасайды, яғни ... ... ... де, ... ... ... дамуына мүмкіндік туғызады.
Тест (байқау, тексеру) - оқушының білімін, біліктілігін және дағдысын
тексеретін стандартталған ... ... ... ... ... тестілеу нәтижелерін мейлінше тез және сапалы түрде өңдеп
шығаруға компьютерлердің үлкен септігі ... ... ... компьютерді
қолдану біріншіден, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, екіншіден тексеру
нәтижесі неғұрлым ... ... ... ... ... ... дәрежесін талдауға мүмкіндік береді, қызметтік жаңалығына байланысты
оқушылардың ... ... ... ... және ... өзін-өзі
бақылауын қамтамассыз ету мақсатында ... ... ... бұл ... өте ... мүмкіндіктерге ие болды, бірақ әлі де
программалық базаның әлсіздігі сақталып ... ... да ... ... ету саласында тестік программа құруға мүмкіндік
беретін программаға сұраныс ... ... Бір ... ... ... ... ... үлкен сұраныстың болуы,
екінші жағынан, тестер (тестілеу прграммасы) құру ... ... ... ... ... тексерудің әмбебап жүйесін
құруды ең өзекті ... ... ... ... ... жұмыста білімді
тексеру жүйесінің әдістемесі мен теориясы қарастырылады және ... ... ... ... ... қабықшасы" деп аталатын
программалық құрал жобасы беріледі.
2.Тест құру теориясы мен ... ... ... ... ... ... ... білімін,
біліктілігін және дағдысын бақылау оқу процесінің құрамдас бөліктерінің
бірі болып табылады. Көпшілік ... ... ... ... ... ... көруге болады.
50-жылдар әдебиеттерінде оқушылар оқу материалын сабақта немесе оқулықта
айта алғандай емес, ... ... ... ... ... деп көрсетілген.
Педагогика ғылымында бақылау мәселесінің әртүрлі қырлары қарастырылады.
Бақылаудың жалпы дидактикалық ... ... ... ... ... Т.И. Илина, Н.М.Розенберг, Е.И.Перовский,
Л.С.Рысс, Г.И.Щукина және тағы басқалар еңбектерінде зерттелген.
Білім беру ... ... ... ... ғалымдардың
зерттеулерінде талай жылдан бері орын алып келеді. Оқушылардың білімін
тестік бақылау ... ... ... ... ... ... С.С.Джузбаөв және т.б. еңбектерінде
зерттелді.
"Бақылау" ұғымы оқушылардың білімін, біліктілігін айқындау, өлшеу ... ... ... ... ... және өлшеу тексеру деп аталады.
Сондықтан мұғалімге оқушы біліміндегі жетіспеушілікті дер көзінде ... ... ... оқу ... ... ... туралы
дәйекті ақпарат бөретін тексеру бақылаудың құрамдас бөлігі болып табылады.
Тексерудің ... - ... ... ... ... мен ... ғана ... сонымен қатар алған білімінің көлемін де анықтау.Тексеру
мен қатар бақылау жеткен жетістікті бағалауды және тексеру нәтижелерінің
бағасын ... ... жеке ... ... мен ... қамтамасыз
етуге болмайды. Бақылаудың психологиялық-педагогикалық мәні - оқушыларға
дер кезінде көмек ... ... ... ... ... білдіру, оқушыларды ... ... етіп ... үшін ... және іске ... ... ... оқушыларға ерекше көңіл бөліп, құрмет сезімін
білдіруі керек. Бақылау процесінде оқушылардың ... ... ... және
оның баяндылығы бойынша оқу жұмысының сапасы туралы толық мәлімет алу ... ... ... ролі мен ... орны ... маңызды
мәселелер отандық, сонымен қатар шетелдік мамандар еңбектерінен орын алды.
50 жылдардың аяғында Е.И.Перовский кеңес ... ... ... негізінде оқушылардың білімін бақылау қағидалары мен қызмет
ету аясын ... ... ... ... ... мен әдістерін,
бақылау тапсырмаларының түрлерін сипаттады.
Зерттеулерде педагогикалық бақылаудың диагностикалық үйретуші, ... ... ... ... міндеттері көрсетіледі. Сонымен қатар
бақылаудың қайталаушы, бекітуші және жалпылаушы қызметтері көрсетілді.
Оқушының ... және ... ... мәселесі бойынша дидактиканың
негізгі жетістіктерінің бірі бақылаудың ... ... ... көп ... ... табылады.
Диагностикалық қызмет бүкіл бақылау мәселелері үшін айырықша және ... ... ... ... ... ... оқыту тиімділігінің
маңызды өлшемдерінің бірі. Оның нәтижесі оқытудың әртүрлі кезеңінде ... ... ... барысын сынауға, сонымен бірге оқу процесінің
оңтайлылығын арттыруда қолданылатын ... мен ... ... ... береді.
Бақылаудың маңызды қызметтерінің бірі үйретушілік болып табылады. Бұл
қызмет ... ... жаңа ... мен ... ... және ... тапсырмалары арқылы жетілдіру жолындағы іс-әрекеті деп түсіну
қажет. Білімді жетілдірудің өзі толықтыру, түзету, ... ... ... ... ... ... орындау барысында оқушының өткен
материалды ой түйінінен өткізіп, оның жөкө ... бір ... ... ... ... ... бақылау процесінде оқыту ұғымымен
түсіндіру қажет. Бұл ұғым мынандай құрамдас бөліктерден: бақылау ... ... ... алу; ... және ... ұғымдарды ажырату; білімді
тереңдету, түсініктерді жіктеу, қосымша ақпарат алу; жаңа жағдайларда ... ... ... ... білімді шығармашылықпен түйіндеу; білімді
күнделікті іс-әрекетте пайдалану мүмкіншілігінен тұрады.
Бақылау барысында мұғалім оқушыдан ... ... ... байланыстарды анықтауды талап еткен жағдайда ғана дамытушы
қызмет көрінуі ... ... ... ... ... дамытады, өйткені
бақылаудың кез келген түрінде оқушыға жұмыс істеу, қажетті білімді ... және оны ... ... Бұл ... барлығы ойлануды қажет етеді.
Оқу сапасын бүтіндей жақсартуды бақылаудың ... және ... ... ... ... ... ... қарастыруды, оқу
материалын қайталауды бақылаудың жалпылаушы қызметі жүзеге ... ... ... және оны ... ... ... қызметі
қамтамасыз етеді. Білім мен біліктілікті бақылау мәселесінің маңызды
қырларының бірі оның ... ... ... ... ... ... шарттар мен құралдар болып табылады. Ол үшін бақылаудың әртүрлі
әдістері мен түрлерін жүйелі түрде ... ... ... ... және тағы ... ... ... байырғы түрлері үнемі объективті, нақты (валидті) ... ... ... бола ... атап көрсетті.
Бағаның субъективтілігі, бақылау қорытындыларын ... ... ... ... нақты және пәрменді шешімдерді
қабылдаудың және оны ... ... табу ... ... ... ... бақылаудың байырғы әдістерінің жеткіліксіздігін
көрсетеді.
Тәжірибе білімді бақылауды ұйымдастырудың үш ... ... ... ... топтап) және білімді бақылаудың: ... ... және ... ... сияқты төрт түрін ұсынады.
Бақылаудың әр түрі ... ... , ... ... олар ... ... процесінің құрамдас бөліктерімен тығыз байланысты болады.
Алдын-ала бақылау мұғалімді материалдың күрделілігінің мүмкін ... ... ... ... ... негізгі деңгейіне диагностика
жасауға қызмет етеді және алдын-ала табысты жоспарлау мен басқарудың алғы
шарты болып ... ... ... ... ... оқу ... меңгеру
дәрежесін анықтайтын табиғи бөлігі болып табылады. Күнделікті бақылаудың
міндеттері мынандай: 1) оқытылған материалды меңгеру ... ... ... ... 2) ... бар ... ... және оларды жою
жолдарын белгілеу; 3) оқушының өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын ... ... және ... ... ... белгілеу; 4) оқушылардың
пәнге деген қызығушылығын арттыру.
Жеке тараулар мен тақырыптарды оқу сапасының көрсеткіші аралық ... ... Егер ... ... меңгерудің бірінші деңгейін , яғни
тақырып бойынша жалпы бейімділігін барлау мақсатында өткізілетін ... ... ... ... меңгерудің беріктігін бірталай уақыт
өткеннен көйін ... ... ... ... бақылау пәннің
көлемді тарауларын, бөліктерін қамтиды, бақылау жалпылаудың, неғұрлым
жоғарғы дәрежесінде өткізіледі. ... ... ... ... оқышыларға
бағдарлама тақырыбын толық қабылдауға және меңгеруге, оның ... ... ... мүмкіндік береді, мұның өзі оқушы білімін
бір жүйеге келтіруге ... ... ... ... ... білімдерінің мазмұнын сапалылығы,
тереңдігі және көлемі бойынша бақылауға, оны іс ... ... ... ... ... Қорытынды бақылау бақылаушылық
міндетін басқа бақылаудың түрлеріне қарағанда әлде ... ... ... асырады.
Оқушылардың білімін бақылау әртүрлі әдістермен, атап айтқанда, ауызша,
жазбаша, ... және ... ... ... іске ... түріне жататындар: тақта алдында сұрау, жаппай фронтальды сұрау,
көзбен шолып бақылау (ескерту, талқылау, баяндамалар), ... ... ... емтихан.
Білім берудің қазіргі жүйесінде оқушының білімін бақылаудың кең тараған
түрі бақылаудың ... түрі ... ... ... ... түрі ... оқушының өткен сабақтың тақырыбын қалай меңгергендігін қысқаша
бақылау ... ... ... ... ... ауызша бақылау
көбірек өткізіледі және жеке даралық сипатта болады. ... ... ... ... түрі маңызды роль атқарады. Соған қарамастан
ол бақылаудың аз зерттелген түрі болып табылады, өйткені ауызша ... ... бойы оны ... талдауға мүмкіндік беретін түрде бейнеленбей келді.
Алғашқы зерттеулер көрсеткендей, білімді бақылаудың ауызша түрі ... ... және ... ... ... -қарсылық әсері" : нашар
оқитын оқушыдан кейін жақсы оқитын ... ... ... ... ... ... балл ... 2,95 -тен 3,84 (5 балдық шкалада)
беріледі. "Сөйлеу қарқынының ... ... ... 2,51-ден 3,38-ге дейін.
Мұғалім оқушының сөйлеу ... ... оның ... ... ... ... белгісіндей көрінеді. Өткенді қайталау
мақсатында ауызша бақылау ... ... ... ... ... ... берілетіні, бұл сұрақтардың қиындықтарындағы айырмашылықтары
мұғалім қате қабылдайтыны ... ... есте ... ... ... мақсатында өткізілетін мұндай бақылауларды оқушының
үлгерімін бақылауда қолдануға болмайды. ... ... бір ... ... ... ... болмайды, өйткені "жауап кезектілігі ... ... ... ... ... ... бақылауда ауызша бақылау
жарамсыз құрал болып табылады.
Мұғалімдерді қарқынды түрде дайындамай және ... ... ... ... ... ... емес және сенімсіз бақылау түрі болып қалады.
Дегенмен, оқушыны оқытуды ауызша сұрау үлкен роль атқарады, ол ... өз ойын ... ... ... ... ... өз ойын ... айтып үйреніп, сонымен қатар ойлай білуге де үйренеді. Соған орай,
ауызша бақылау мәселесін көтергенде ... ... ... 1) ... ... нәрселер айтылды ма; 2) оқулыққа не қосылды; 3) баяндау
реті; 4) ой түйіндерінің дәйектілігі; ... ... 5) ... ... ... ... жобасын ұсынуға болады: 1) не ... ... 2) не ... ... 3) бұл ... алынады.
Бақылаудың жазбаша түріне бақылау жұмыстары, диктанттар, рефераттар,
карточкалар бойынша ... ... ... ... ... ... жатады.
Білім беру жүйесінде емтихандық жазба жұмыстары ең жиі қолданылатын бақылау
құралы болып табылады. Барлық зерттеулерде бір ... ... ... ... ... нақтылығы, сенімділігі, жеткіліксіз екені және
сыныптан сыныпқа, пәннен-пәнге өткен сайын баға ... ... ... ... ... ... жұмыстарының әділдігі
жеткіліксіз екенін көрсеткен ... ... ... ... пән бойынша емтихан жұмысының бағасына мыналар әсер ... 1) ... ... ... ... 2) ... ... 3) сыналушы
туралы белгілі болған ... ... 4) ... ... 5)
қолтаңба; 6) оқушыға көзқарас; 7) сыныптың үлгерім ... ... ... ... ... ... ... мен
нақтылығын зерттеу де жағымсыз қорытынды берді. Баға қойғанда, мұғалім
сапаның абсалюттік ауқымына емес, ... ... ... жеке сапа
ауқымын алады. Оқушының біліміне алған бағасы оның білімінің ... ... ... ... бағаға және сонымен қатар оқушыны бағалаушы
мұғалімге де тәуелді болады. ... ... ... бір ... ... ол ... негізгі болмаса, әртүрлі бағаланатынын, яғни пәннің
"қиындығы" оның мазмұнына ... емес ... ... ... ... есепті шығару, бақылау ... ... ... жоба ... ... ... оқу процесінің табиғи бөлігіне айналды, ол ... мен ... кері ... ... ... құрал болып табылады. әрбір
оқушы бір тақырыпты меңгергеннен кейін басқаларды күтпей, ... ... ... яғни ... ... ... сипатына ие болды. Оқушы дұрыс жауап
бермеген жағдайда пәннің меңгерілмеген тақырыптарын қайта ... ... ... қарқыны жекешелендіріледі. Бірақ көптеген ... ... ... ... ... бағдарламалы бақылау
көп таратылмаған.
Тестік бақылау- оқушының ... ... әділ ... ... ... жасалған ғылыми -ұтымды процедура.
1.2.Тест құрудың теориялық негіздері.
80-90 жылдары зерттеушілер мен тәжірибелі оқытушылардың назары бұрынғы
Кеңес Одағында 20-30 ... ... және ... ... ... пайдалынып жүрген тест әдісіне жұмылдырылды. Оған қызығушылық
бірнеше себептермен ... 1) ... ... ... ... және ... ... адамға өте қажет таңдау
біліктілігінің күшеюі; 2) жалпы оқу процесінде бақылауды әділеттендіруге
бағытталу; 3) бақылау ... ... ... ... ... әлемдік үлгісіне ұмтылу; 4) бақылаудың жиілігін арттыру
және оған жіберілетін сабақ уақытын қысқарту қажеттігі.
Оқушылардың білімін ... ... тест ... 1864 ... ... қолданды. Тестілеуді әдіс ... ... ... психолог Дж.Каттел ұсынған еді. Ол "тест" ... ... ... ... ... 1883 жылы ... ... Ф.Гальтон
жасаған болатын. Ф.Гальтон оны үш негізде тұжырымдады: 1) бірдей ... көп ... ... 2) нәтижелерін статистикалық түрде өңдеу;
3) баға эталонын белгілеп алу.
Алғаш тестер XIX -XX ғасырда психология ... ... ... ... ... қолдана бастады. "Тест" ұғымымен алғаш
танысқандар оны ... бір ... ... ... ... ... тексеретін құрал деп білді.
XX ғасырдың 20-30 жылдарында тестердің теориясын қамтитын ... ... ... ... ... үшін тың жаңа ... ... ... қауырт приактикалық мәселелерді шешу және сонымен
тығыз ... ... ... ... ... ... XX ... басында тестілеуде екі бағыт ... ... ... және ... ... ... тестерге ақыл-
ойдың даму деңгейін өлшейтін, парасаттық (интеллектуалды) ... ... ... ... ... аралығындағы белгілі бір пәндерден
алған оқушылардың білімі мен біліктілігін бақылайтын тестер ... ... ... ... ... ... ... Р.Трондайк бірінші рет психологикалық және
педагогикалық тестілеудің XX ғасырдағы ... ... ... ... ... ... ... кезеңі". Бұл уақытта Францияда Бинэ жасаған
алғашқы психологиялық тестер пайда болды. Осы мезгілде әртүрлі пәндерден
педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... тестері және Р.Тройндайктың жазу ережесінің шкаласы.
2. 1915-1930 жылдары -тестердің ... ... өсу ... бұл ... пәндерінің барлығынан үлгерім тестері жасалынды. Тест қорытындысын
өңдеу әдістемесі ... ... ... ... ... өту байқалды,
бұған Бинэ мен К,Спирменнің еңбектері ... әсер ... ... ... ... ... оқытуда Стен, Кортис, Монро,
Трондайк, Бекингем және т.б. ... ... ... ... ... ... ... білу , дауыстап оқу дағдысын бақылауға
арналған тестер.
Кеңестік ғалымдар Т.И. ... Г.Г. ... П.Я. ... ... және ... АҚШ ... ... зерттей келе, олар
зоопсихологияға, бихеоверизмге негізделген, олар ... ... ... және оны ... ... деп ... Американдық тестерді
біздің ел мектептерінде пайдалану мүмкін емес, өйткені С.Скиннер, С.Пресси,
Н. ... және теғы ... ... ... ... негіздері білімді
меңгерудің және біліктіліктер мен дығдыларды қалыптастырудың психологиялық
процестерін түсінудегі және түсіндірудегі ... ... ... ... оқу ... ... пәндердің мазмұны
мен материал көлемі шетелдерден басқаша ... да ... ... ... ... ... құру мен ... 1925 жылдарда басталды. Осы
жылдың көлемінде кеңес ... ... ... тест ... үшін ... ... ... институтының педагогикалық
бөлімінде ерекше тестілеу комиссиясы ... 1926 ... ... ... ... жасалды, олардың негізіне мектеп ... ... және ... ... ... психологтар мен педагогтар, атап айтқанда М.С. Бернштейн,
А.П.Болтунов С.Г. Геллерштейн А.М. ... және ... ... ... ... және тестің сапасын бағалау мәселелері бойынша көп зерттеулер
жүргізді. Бұл бағытта Гурьянов және Г.С:Костюковтың еңбектері ... ... ... болып есептеледі. Бұл кезеңнің ерекше сипаты психилогия,
социология және ... ... ... ... ... ... болуы еді. Тесті осылайша пәнаралық бағытта қолданудың
жарқын үлгісін жасаған С.М. ... ... Ол тест ... ... ... ... із ... Оның "Психологиялық, педагогикалық
және психотехникалық зерттеулер теориясына кіріспе" деп аталған оқулығы
(1927) тест құру ... ... және ... ... ... өңдеу туралы тараулар ... ... ... ... ... Кеңес Одағында 80- 90 жылдары көптеген мамандар
әртүрлі пәндер бойынша ... ... ... мектеп тестерін қолдану
мәселесін зөрттеумен айналысты. Оған мектеп маңызды үлес ... ... ... ... С.И.Воскерчьян және тағы
басқалары болды. Соңғы он жыл көлемінде Қазақстанда да ... ... тест ... кеңінен қолдануды.
Тест - оқушының білімін,біліктілігі мен дағдысын бақылаудың немесе оқушы
білімінің белгілі бір сапалық ... ... ... ерекше түрі
болып табылады. Көп жұмыстарда "тест" ұғымы анықталды және дамытылды.
"Тест" ... ТЕST - ... ... ... - психологиямен
педагогикада сынаушының білімін, біліктілігін және дағдысын сонымен қатар
психофизиологикалық және ... ... ... ... ... ... өлшеу. Осы уақытта әдебиеттерде
бұл терминнің көптеген анықтамалары кездеседі.
Т.А. Ильина тестің мынандай анықтамасын ұсынады: "Тест - ... ... ... берілгендерден дұрыс жауыпты таңдауды ... ... ... ... ... ... әділ және біріңғай тексеруді
қамтамассыз ететін оқушы білімімен біліктілігін бақылаудың бір ... ... ... ... ... білімді бақылаудың психология-педагогикалық
негіздерін және пәнді толық білмей жасалған тестердің көп ... ... деп атап ... Педагог ғалым В.П.Беспалько білім
стандарты туралы ой- тұжырымдамаларында оқушылардың ... ... ... ... зерттей келе , тестке мынадай анықтама берген. "Белгілі
дәрежедегі іс-әрекетті орындауға арналған бақылау тапсырмаларын ... ... ... ... ... анықтау құралы тест деп аталады". Ал
Н.М.Розенберг тестің ... ... ... ... мен ... ... бір қырларын меңгеру деңгейін өлшеуге
бағытталған тапсырмалар жиынтығы". В.С. ... ... ... тапсырма - оқу процессінің сапасын және тиімділігін
арттыруға,белсенділігін күшейтуге мүмкіндік туғызатын ... және ... ... құралы".
"Тест - жеке тұлғаның қызықтыратын қасиеттері мен сапасын ... ... ... тест - оқу пәні ... ... түсініктерді тиімді өлшеуге,оның құрылымын ... ... ... беретін белгілі мазмұны бар,қиындықтары үнемі артып ... ... ... ... - ... бір ... ... беретін мәтіннің бір
бөлігі, бақылау материалының техникалық және дидактикалық ... ... ... тапсырма - бұл мазмұнынан басқа тестің түріне де мынадай
талаптар қойылатын тапсырма: барлық ... үшін ... ... ... ... мазмұны мен түріне сәйкестілігі; қысқалығы;
тапсырманың - ... ... ... ... ... логикалық түрде
тұжырымдалып айтылуы; тапсырма элементтерінің ... ... ... бір ... ... бағаның
қабылданған қалыптағы бірдейлілігі".
В.П. Беспалько еңбектерінде ... ... ... жете ... Оның зерттеулері тесті құру және ... мен ... ... үлес ... В.П. ... ... ... қойылатын талаптарға сәйкес деңгейлерге бөліп, тест
классификациясын жасаған. Ол классификация бойынша:
I- деңгейдегі тестер оқушылардың танысу ... ... ... обьектілерден ажырата алуы,түсініктеме көмегімен ... ... ... ... ... ерекшелігіне байланысты
ажыратуға берілетін танымдық тапсырмалар. I - деңгейдегі меңгерудің сапасын
тексеру үшін төмендегідей тестер ... ... ... (тануға
бағытталған), таңдап алу (айырмашылыққа), салыстырмалы (классификацияға
бағытталған).
II- деңгейдегі тестер ... оқу ... ... ... ... ақпаратты зердеде сақтау немесе түсіну дәрежесінде
қабылдау әрекетімен сипатталады.Бұған жататындар ... ... ... ... ... ... ... арналған, конструктивті
тестер, есеп жауабын өз бетінше ойлап ... ... ... ... ... оқушылардың еңбекке дайындығын бақылауға
арналған, яғни оқушылар ... ... іс ... қолданып жаңа ақпарат
алуына бағытталған тапсырмалар.
IV - деңгейдегі тестер оқушылардың шығармашылық біліктілігін, олардың
жаңа ... ... ... ... ... анықтауға арналған
тапсырмалар. Бұған жататындар – проблемалық .
Тапсырманың ... ... алу ... ... ... ... мақсатына тәуелді болады. Бақылаудың бұл төрт түрі негізгі болып
табылады. Тест тапсырмаларының әртүрлігіне ... ... ... ... ... ... ... қолданатын ақпарат кезіне дәлме-дәл сәйкес ... ... ... түрде сыналушы алдындағы мәселені түсіндіруі, яғни
тіл және терминдер, белгілеу, ... ... және ... және оған ... ... бір ... ... түсінікті болуы
керек.
таңдалған тестілеу стратегиясында белгіленген тапсырманың қиындығының әділ
бағасына сәйкес әрбір тапсырманың өзінің ... ... ... түрде айтылған тапсырма тұжырымдар, оқушы жауабына тәуелді ақиқат
немесе жалған болады;
тапсырманың ... ... жеті ... сөзден аспауы және бірден кем емес
бағыңқы сөйлемнен тұруы қажет;
өңделген тапсырмаға дұрыс ... ... ... бір тапсырмасын орындауға бір - екі минут қана уақыт кетуі ... ... ... ... түрі ... болып есептеледі, дайын
жауаптың ішінде бір ... ... ... ал ... ... ... Олар 20
- жылдың басында қолданыла бастады және тапсырманың жабық түрі ... ... ... ... дұрыс емес жауабы ... деп ... саны ... ... анықталады, ол бестен аспауы керек.
Егер білетін оқушылар оны дұрыс орындаса, ал ... қате ... ... ... ... жұмыс істейтін"деп есептеледі. ... ... ... болу үшін бүл шарт әлі ... емес.
Тапсырманың жабық түрінің жетістерімен қатар кемшіліктері де бар. ... ... көп ... ... балл ... ... Дайындықтары нашар сынаушылардың қиынырақ тест
тапсырмаларына жауапты ... ... ... оның кемшілігін
көрсетеді.
Осындай тапсырманың нұсқауы "дұрыс жауапты ... ... ... ... саны төрт ... ... аспауы керек, осындау
шектеу қою жауапты кездойсоқ табу ықтималдығының ... үшін ... бес ... бар жабық түріне мысал келтірейік:
Мысалы
1. Байт деген не?
а) бір ... ... ... ... тобына көшіру ережесі.
б) дыбыстық таңбалар
в) * 8 екілік таңбалардан тұратын код.
г) екілік белгінің бірі
д) есептеуіш техникасында ең көп пайдаланылатын код
2. Z. ... 5-ке ... үшін жазу ... = ... *Z: = ... Z-5
г) Z- 5: = Z
д) Z+5: = ... ... ... Ашық ... ... бергенде оқушы тапсырмадағы
жоқ сөзді және қойылған сызықтың орнын сан немесе ... ... бір ... анық ... ... ететіндей және екі жақты түсінік беру
жіберілетіндей етіп құрылады. Сызықша бақылау материалы үшін маңызды ... ... ... ... ... ... ... сөзден
аспайтын сұрақты тұжырымдау ұсынылады. Сосын құрастырушы қойылған сұраққа
жауап жазады. Содан кейін тест ... ... сол ... ... ... жауап жазады. Ары қарай айтылғандардан сөз кілті ... сөз ... ... да ... ... ... ... түрдегі тапсырмалар үшін бір сөзден тұратын "Толықтыр" нұсқауын
қолдануға болады. Болжам болмағандықтан ашық ... ... ... ... мүмкін. Шындығындада, өзі дұрыс жауапты құрастырып
шыққанша,жауаптардың ішінен ... ... ... алу ... ... ашық ... бұл қасиеті ерекше қызықтыратындай болып табылады.
Сонымен қатар ашық түрдегі тапсырмалардың да ... бар. ... ... ... жазғанда жауаптың синонимін ... ... ... қалып кеткен формуланың элементтерінің ретін өзгертіп алуы ... ... ... ... қорытындысын дұрыс бағалауды, оқушы
жауабына талдау жасайтын, оны эталонда жауаппен ... ... ... ... ашық ... ... ... келтірейік:
1.Ақпаратты уақытша сақтауға арналған жад .
2. Ақпаратарды қағазға басып шығаратын құрылғы
3. Екілік белгінің бірі (0 немесе 1) деп ... ... ... түрі ... анықтау" нұсқауымен
берілген тапсырмалар болып табылады. Олардың мәні ... бір ... ... ... ... ... ... бір
элементіне екінші жиынның тек бір элементі ғана сәйкес келуі ... бұл ... ... ... ... Сәйкестікті анықта
1. 1бит а)1024Кбайт
2. 8 бит б) 0 ... ... ... в) 1 байт
4. 1 Мбайт г) 1024 ... 1 ... д) 1024 ... 1. ... а) ... ұқсас компьютер бөлігі.
2. 2.пернетақта б) ... мен ... ... ... в) ... ... ... жады г) ... ... ... ... ... құрылғы.
5.модем д) ... ... ... ... ... жағдайда тапсырма дұрыс орындалған ... ... ... ... ... бірінші жиын элементтеріне
ұқсас екінші жиын элементтерін таңдап алуда қиындықтар туады. Егер оқушылар
ұқсас емес ... ... ... ... онда ... ... Әрбір артық элементтің шындыққа ұқсастығының өлшемі
тәжірибемен белгіленеді және осы элементті дұрыс элемент ретінде ... ... ... ... ... түрі - ... тізбек құруға арналған
тапсырма, сыналушыдан амалдар немесе процестердің орындалу тәртібін ... ... ... ... тапсырма тұжырымдамасына кіретін, "дұрыс
тізбекті құрыңыз" ... ... ... ... Көрсетілген амалдар
нөмірленеді, ал жауапта дұрыс тізбек ... код ... ... салу кезеңдерін ретімен көрсет.
кескіннің түсін таңдау.
сурет салу
құрал таңдау
сызықтың ... ... ... ... ... ... ... фонның түсін таңдау.
Психологиялық-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде тестілеуді
және тест ... ... ... ... және біліктілігін бақылау
құралы ретінде ... ... ... ... ... ... тестік
тапсырмалардың бірқатар жағымды,ұтымды жақтары бар.
Тестілеу оқушының тақырыпты меңгеру деңгейін айқындауға сонымен қатар
оқыту ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың көпшілігі бірдей бір тапсырманы орындамаса, онда мұғалімге
оқытқанда кеткен кемшіліктері бар деген ... ... ... оқу қорытындысын бақылауды оқушылардың жекеше
ерекшеліктерін және ... ... ... және ... әрбір оқушының
меңгеру деңгейіне көңіл қоюға мүмкіндік береді.
Тестік тапсырмалар сұрауға кеткен сабақ уақытын үнемдейді, оның ... жаңа ... ... ... Сонымен қатар оқушылар орындаған
жұмысты тексеруге кеткен мұғалімнің де уақытын үнемдейді.
Тест түріндегі тапсырмалар оқушылардың пәнге ... ... оқу ... ... Әр ... тест ... ... мұғалім бақылау процесіне айтарлықтай әртүрлілік енгізеді. Оқушылар
мұндай тапсырмаларды орындауға зор қызығушылықпен кіріседі.
Тестік ... ... ... оқушыларының білімін жүйелі түрде, үнемі
бақылауға нақты ... ... Бұл ... ... ... ... ... кейін емес, жүйелі түрде, үнемі дайындалуға мәжбүр етеді.
Тестік тапсырмалардың ... ... ... ... ... ... де бар. ... және әдістемелік әдебиеттерде
(Александров Г.Н., Данилов И.А.,Портнов м. және ... Н.Л. ... ... және ... тапсырмалардың мынадай кемшіліктерін
айтуға болады:
1.Оқушылар дұрыс емес.қате ... көп ... оқып және ... еріксіз есте сақтап қалып, біраз уақыт өткеннен кейін оны ... еске ... ... Оқушылар дайын тұжырымдармен жұмыс істеп үйреніп алып, алған білімін
сауатты және қисынды ... ... ... ... ... бере ... Оқушылар дұрыс жауапты болжаммен табуы мүмкін.
2.Оқушылар дұрыс жауапты ... ... ... ұқсастығы,
жауаптағы сөздөр саны және т.б.,дұрыс емес жауаптан ... ... ... алуы ... ... жауапқа көздейсоқ, қате ойлау нәтижесінде ... ... ... ... ... оларды екіге
бөлді. Біріншісі тестік тапсырманың жауабын таңдап алуына, ... ... ... ... ... жарияланған информатикадан тестік тапсырмалар көбінесе
сапалы емес және барлық талаптарды қанағаттандырмайды.
• мұғалімдер ешқандай ... ... ... ... ... жайдан-жай құрылған тестерді қолданады.
• қазіргі кезде тесті құру үнемі ... ... ... ... ... ... талапты бағалау жүргізілмейді.
Тестке қойылатын талаптарды анықтау негізгі мәселелердің бірі болып
табылады. Кездейсоқ алынған ... ... тест деп ... тест оқушы білімін нақты өлшеу құралы ретінде қолданылып, қатал
және нақты әдістемелік ... ... ... ... ... ... өзекті мәселелердің бірі екені даусыз. Тестерге
қойылатын негізгі талаптарға мыналарды ... ... ... ... ... анықталғандық (жалпы түсініктілік);
-қолданудағы қарапайымдылық;
- бір мәнділік және сенімділік; болжау құндылығы;
Бақылау тапсырмаларының нақтылық ... деп - ... ... өз ... сай (тән) ... ... Нақтылық критерийіне
тапсырма пән бағдарламасына сәйкес келе ме? Тапсырма бүкіл пәнді немесе
оның ... ... ма? ... ... ... ... сол
тапсырмаға сәйкес материалды білу ықтималдығы жеткілікті ... 3 ... ... ... ... - ... мазмұны пәндегі нақты мәліметті білуін, яғни бүкіл
бағдарламалық талаптар комплексін қамти ма деген сұраққа жауап береді.
2)эмпирикалық-жекеше тестің ... ... үшін ... ... тесті
басқа бір тестпен тексеруді білдіреді
3)Консептуальды - тест ... ... ... ... ... жолымен тағайындалады.
Тестің анықталғандығы (жалпы түсініктілік)- тест тапсырмаларын оқу
кезінде оқушы алынған қорытынды қойылған есепке ... ... ... ... қалай орындау керектігін жақсы түсініп алуын білдіреді.
Ал бақылау тапсырмасының сенімділік қасиеті деп , ... ... ... ... сол ... ... тапсырмада және оның
бөліктерінде біркелкі көрсеткішті сипаттау қабілеті, басқаша айтқанда, сол
көрсеткіш бір тапсырмамен, ... ... ... аралығында, көрсеткішті
сипаттау қабілеті деп түсінуге болады.
Жоғарыда тұжырымдалған сенімділік қасиеті ... ... ... ... ... қиын ... Мысалы: өлшеу құралы ретінде сызғышты алып
қарастырайық, егер кез-келген ұзындықты ... ... ... ... бір ... ұзындықты басқа бір уақыт аралығынан ... онда ... бір ... ... бір ғана ... ... яғни ... сенімділігін көрсетеді.
Ал енді бақылау тапсырмасымен сенімділігіне ... ... ... кестесі класс оқушыларына толық оқытылса,онда
барлық оқушыларға кестенің тек тақ ... ... ... ... және ... ... ... (мысалы екі күннен кейін)
тағыда осыған ұқсас ... ... әр жолы ... ... реті ... (мысалы тапсырманы табысты орындағандардан нашар
орындағандарға дейін) тізімдеп көрсек, онда әр ... ... ... тізбегін аламыз, яғни бұл бақылау ... ... ... сенімді болып, нақтылық қасиеті болмауы мүмкін. Сонымен
қатар нақтылық қасиеттері ... ... ... ... Мысалы,
оқушылардың көбейту кестесінен білімін тексеру барысында тек қана бірдей
сандардың көбейтіндісінен ... ... 2*2,3*3 т с с) ... онда ол ... ... қасиеті болды: жоғарыдағыдай
бірнеше тәжірбиелер легін жүргізгенде, оқушылардың көпшілігі бірдей бағалар
алады,осы ... ... ... жалпы көбейту кестесі ... ... ала ма? ... жоқ. Егер ... ... ... кестесі туралы білімін тексеру болса, онда ... ... ... ... ... ... ... тест деп стандартты үлгіде құрастырылған нақтылық ... ... ... ... ... ... қатар дидактикалық және психологиялық зерттеулерде ақыл-ой дамуын,
қабілеттіліктің салыстырмалы бағасын беретін тапсырмалар жиынтығын айтамыз.
Тестің қарапайымдылық талабын тесте ... ... және ... ... ... ... ... талабын оқушылардың тестерге берген жауабын әр түрлі
сарапшылардың бірдей бағалау міндеттілігі деп ... ... ... ... ... анықталады.
0,7- 0,9 шамасы тестің жоғарғы нақтылығын көрсетеді. Егер ... 0,45 - 0,55- ке ... ... онда ... ... одан ... ... қанағаттандырарлықсыз болып
табылады.
Сауатты түрде құрылған және мақұлданған тестер сенімділік коэффициенті
0,9 -ра жеткізуге ... ... ... ... оны ... ... ... Тестің қиындығы тест сұрақтарының дұрыс және
қате жауаптарының арақатынасы арқылы анықталады.
Тестің ... ... және ... ... тест ... тест деп аталады.
Тестің сенімділік және ... ... ... ... бірі - ... ұзындығы. Тест ұзындығы деп тесті құрайтын
тапсырмалар санын айтамыз. Тестің 2 түрі бар: ұзын тест, қысқа ... ... 7-15 ... ... онда ... тест деп аталады, ал 500-ден аса
тапсырмалардан тұрса ұзын тест деп аталады. Егер тест өте ұзын ... ... ... мен ... ... ... Ол тестің нақтылығы
мен сенімділігін кемітеді. Егер тестілеу бір ... ... ... алатын
болса, онда практика көрсеткендей тестің сұрақтарына оқушылардың жауап беру
ынтасы төмендейді. Тестің нақтылығы тестің ұзындығына тәуелді ... ... ... тест " және ... ... ... ... Егер тест бір пәннен ғана білімді тексеру үшін құрылып,
барлық сұрақтар сол пәнмен байланысты болса, онда ол ... ... деп ... Ал ... ... ... пәндерден кешенді түрде
тексеруге құрылған тестер гетерогенді (әркелкі) тестер деп ... ... ... ... ... тест ... тұрса, онда олар көпсалалы
тест болып табылады. Біркелкі тестер мен әркелкі ... ... ... да ... ... ... ... бағалаудың негізгі бақылаудың қорытындысы, нәтижесі
болып табылады. Ол үшін оқушы жұмысының сапалық және сандық көрсеткіштері
ескеріледі. Сандық ... ... ... пайызбен, ал сапалық
көрсеткіштері -бағалау пікірімен "өте жақсы", "жақсы" ... ... ... Әрбір бағалау пікіріне алдын ала келісілген ұпай ... ... ... "өте жақсы" -5 балл) алынады. Бағаның ... ... ... алынған сан емес, бағалау пікірінің бекітілген нәтижесі
екенін қажет. Бағалау пікірін (баллмен) санмен басқаруға рұқсат етілмейді.
Бағаны шынайы ... ... ... ... ... ... осы
білім мен біліктіліктің жалпы көлемінің арасындағы қатынасы ... ғана ... ... ... ... мәні алынады.
Б=Ш/Т*100%
Мұндағы Б- оқу үлгерімін бағалау, Ш-шынайы меңгерілген ... ... ... ... ... білім мөн іскерліктің толық білім
көлемі. Меңгеру көрсеткіші ақпаратты толық меңгеру 100% пен ... ... ... 0% арасында ауытқиды. Бұл ... ... ... үшін ... және ұсынылған ақпараттардың көлемін өлшеп үйрену
қажет. Бұл мәселе ... ... ... ... ... ... оқытушының оқушыны оқуға ... ... ... ... ... әсер ... бірден -бір құрал болып табылады. Дәл ... ... ... ... ... ... өзін-өз бағалау,
өзінің табыстарына сын көзбен қарайтын көзқарас пайда болады. Сондықтан,
бағалаудың мәні, оның қызметінің ... ... оқу ... ... ... және оның ашылуын қамтамасыз ететін көрсеткіштерін
іздеуді талап етеді. Қалыптасқан 5 ... ... ... ... ... оны ... деңгейі біріңғай материалды меңгеру мезгілі бірдей
мектептер үшін қолайлы болған.
Бір қызығы мұғалімдер алдыңғы партада отырған ... ... ... оларға жоғары баға қояды. Бұл мұғалімнің ... ... ... ... болады. Қазіргі ... ... ... және бақылауды тестілеу түріне жоғары баға береді, оның ... ... жол ... ... ... Мұғалім оқушының
орындаған жұмысын бағалағанда әділ және дұрыс бағалауға тырысуы керек. Әр
уақытта қойылатын ... не ... ... ... ... ... қажет.
Тестілеп бақылаудың тиімділігі тапсырманың сапасына ғана емес, сонымен
қатар қорытындысын салыстыру әдісімен, яғни ... ... ... ... және бағаларды ұпайлар қосындысы арқылы әділ ақпаратты
көрсетуге негіздеуінен де ... 5 ... жүйе ... үшін ... ... және оны ... ... деңгейін, материалды оқу мерзімінің
бірдейлілігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... бірдей бағалар
әртүрлі ақпарат беруі мүмкін. Мысалы жоғары оқу ... ... ... аттестаттарындағы бірдей баға әртүрлі дайындық деңгейлерін
көрсетеді. Сандық шкаланың артықшылығы - олардың ... ... ... ... ... ... шкалалар, әсіресе, дискриптивті
шкала жоғары ақпаратты және мазмұнды. Олардың ... ... ... ... ... ... ... болуы саналады.
Тестілеуде көбінесе салыстырмалы және рейтингтік шкалалар қолданылады.
Әртүрлі ... ... ... ... жүйелері әртүрлі теориялық
түсініктерге негізделеді. Алайда тестік тапсырмаларды құрастыру ... ... ... Бұл жоба ... ... қамтиды: 1) тестілеу
мақсатын анықтау; 2) тестік қолжазбаның алғашқы нұсқасы түрінде ... ... ... ... және ... ... ... талқылау
және құрастырылған тестерге пікір беру; 4) сынаушылардың ... ... ... тапсырмалардың сыннан өтуі; 5) ... ... 6) ... ... ... мен
ережелерінің шкаласын жасау.
І.3.Информатикадан тест тапсырмаларын құрудың
ерекшеліктері және ... ... ... ... ... оқу ... қазіргі заман оқушыларын, яғни
ақпараттық қоғамдық болашақ мүшелерін ... ... ... бойынша стандартталған білім беру нәтижелерінің жетістіктері
болып табылады.
Осы мақсатты іске асыру үшін ... ... ... білім
бақылауды ұйымдастырудың тиімді тәсілдерін анықтап алу қажет және осыған
байланысты ... ... шешу ... ... ... мазмұнының ерекшелігіне сәйкес бақылау түрімен
әдістемесін бөліп алу
2) информатикадан білім бақылауды тиімді іске ... үшін ... ... ... алу және ... білім бақылауда нормативті ... және жеке ... ... бірдейлігін қамтамасыз ету.
"Информатикадан жетістікке жету тестілерін қолдану, оқушыларды пән
бойынша даярлау әртүрлі оқыту ... ... және ... ... ... ... ... мәселелөрді шөшуге елеулі
әсер етөді. Информатикадан ... ... ... үшін ... ... және қорытыны тестерді құру мәселелері туындайды.
Жұмыс тәжірибесімен ғылыми пөдагогикалық ... ... ... ... ... білім бақылаудың ... ... ... ... ... ... білім бақылауды
іске асырудың ерекшелігі, ""Информатика" білім беру саласының әртүрлі
аспектілері болып табылады, ... ... ... ... және ... мамандыққа баулу ... ... және ... жаңа сала ... ... ... процестер ағыны және
оларды компьютердің көмегімен оқу, ... ... ... ... және ... ... ... осылардың
барлығы оның пән аралық өзгешелігі және дүниетанымдық қызметін анықтайтынын
айта кету керек.
Осыған байланысты дүниетанымдық ... ... ... ... ... нақты өзекті оқу материалында, оқушылардың информатиканы
пән ретінде алгоритм, ақпарат және т.б ... ... ... ... ... ... ... құрылуы қажет.
Мысалы 1. Файл дегеніміз не?
а) ақпараттық процестерді жүзеге асыратын негізгі ... бір ... ... ... * бір ... ... тізбегі.
г) бірнеше типтегі кодтардың тізбегі.
д) ақпараттық құралдардың жиынтығы.
2. Ең ерте ... ... ... ... *есепшот
в) компьютер
г) аяқшалар
д) рифмометр.
Информатиканың компьютерді пайдаланушылар аспектісінде оқушылардың
білімін бақылауды олардың компьютермен және ... ... ... ... ... ... ... қатар компьютердің
потенциалды мүмкіндіктерін ... ... ... жоспарлай
білу іскерлігін және оны танымның жаңа ... ... осы ... ... ... отырып жүргізу керек. Мысалы:
1."Компьютер жұмыс істеу үшін әмбебап құрылғы" қате пікірін көрсетіңіз
а) сандармен;
б) ... ... ... ... жүйе ... ... ... компьютерлердің негізгі құрылғыларының жиынтығы;
б) дербес компьютер жұмысын басқаратын программалар жиынтығы
в) дербес ... ... ... ... программасы;
г) дербес компьютерде орындалатын программалар жиынтығы;
д) дербес компьютерде программаны орындау жүйесі;
Бұл аспекте оқушылардың өз бетінше жұмысымен қатар ... ... ... ... ... ұйымдастыруға болады.
"Информатика" пәнінің ерекшелігі бұл пәнді оқыту әдістемесінің маңызды
элементінде ... ... ... мен ... тікелей көрініп тұруы
керек. Оқу ақпаратын қабылдау мен ... және оны ... ... ... ... ... бақылау таным процесінің жалпы
құралымының өзгермейтініне қарай заңды болып табылады.
Алгаритмдік және программалық ... ... ... оқыту
процесінің сандық аспектісінен басқа сапалақ ... де ... ... пән үшін ... ... ... ... логикалық ойлауының
даму деңгейімен сипатталады. Осы деңгейде ... үшін ... ... ... ... ... ... бағасан қалыптастыру әдісіне
сәйкес жасақтау қажет.
Информатиканы техникалық және ... ... ... жоғарыда қарастырылған аспектілердің нәтижесі болып ... ... ... ... ... ... ... болуы керек) іске асырылуы керек.
Қорыта келе, информатиканы оқыту процесінде білімді бақылауды ... ... ... бақылау әдісін информатика курсын ... ... ... ... бақылау түрлерінің ерекшеліктерін ескеру
қажет, ... ... ... ... ... ... ... беру стандартында тұжырымдалған нормаға сәйкес білім
берудің ... ... және ... саралау шеңберінде іске асыру
керек.
Оқу материалдары ... ... ... ... де ... маңызды.
Мемлекеттік стандарт бойынша оқушының дайындық деңгейіне қойылатын
талаптар тек қана оқу ... ... ... ... оқушыға ғана
қойылады.
Информатиканы оқытуда компьютерлік және ... ... ... ... заңдылықтарды" оқу процесінде қолдану
оқушының іс -әрекеті нәтижелерін бағалау мен бақылауға жаңа ... ... әдіс ... ... іс-әрекетін бағалау оқу материалын меңгеруді
ең жоғарғы дәрежеде және қате жіберілсе бағалары төмендетіліп оны жазалау
құралы болды. ... ... ... ... ... іс-әрекетін
бағалау үшін "есепке алынды" немесе "есепке алынбады" бағалары егізілсе, ... ... ... онда "4" немесе " 5" бағалары енгізіледі. Қате ... ... ... ... ... ... ... бағадан "есепке
алынбайды" бағасының ... ... Бұл ... бағаның
объективтілігі "1" тақырып үшін "2" ... "2 " ... ... үшін ... алуға жол бермейтін және баланың үздіксіз дамуына мүмкіндік
беретін тақырыптық бақылау және ... ... ... ... ... ... тестік тапсырмалар көбінесе
сапалы емес, талаптарды толығымен қанағаттандырмайды және ... орын ... ... ... ... ... ... әртүрлі
жинақтардағы жайдан-жай құралған тестерді қолданады.
қазіргі кезде тесті құру үнемі субъективті сипатта болады, көптеген
жағдайда ... ... ала ... ... ... ... ... бақылау әдістерінің бір түрі ретінде
тест әдісін қарастырайық.
Тест сұрақтарын құру барысында ең маңызды мәселелердің бірі - ... ... алу. Оған бір ... ... беру оңай емес. Тест сұрақтарын
даярлаған кезде, алынған жауап оқушының білім деңгейі ... ... ... оның ... ... ... ... ықтималдығының аздығын
ескеру қажет. Сондықтан да дұрыс жауапты кездейсоқ ... ең ... ... ... сұрақтар түрін таңдап алу қажет.
Мысалы, мұғалім оқушылардың тармақталу операторын қалай түсінгендерін
тексеру керек болсын. Осы оператор жайлы әр ... ... ... ... ... жауапты кездейсоқ таңдау ықтималдығын бағалап
көрейік.
1.Тармақталу операторын ... ... ... ... ... жалпы жазылу түрі қандай?
3.у айнымылысының есептеу алгаритмі ... ... ... ... фрагменті қандай жұмыс атқарады?
S:=0. k:=0
Іf а[І]>0
theh s:=s+а[І]
Еlse
Іf а[І] сохранить
б) Файл => Открыть
в) ... ... ... => ... ... => ... Қай ... арқылы үзіндіні созуға және горизонталь немесе
вертикаль
осьтеріне қатысты еңкейтуге ... ... => ... ... => ... растягнуть => накланить
г) правка => Вогрезать
д) рисунок => Очистить
Өшіргіш не үшін қажет?
а)бейнелеу жәнее өшіру үшін
б)бейнені өшіру үшін
в)суретті жою үшін
г)экранды тазарту ... ... ... қай ... бөлінеді?
а) қарындаш, өшіргіш
б) масштаб
в) ерікті аймақты белгілеу
г) қисық, тік төртбұрыш
д) көпбұрыш, элипс
10) Отразить/повернуть командасының қызметі
а) суреттің белгілеу ... ... ... ... ... ... бөлініп алынған үзіндіні тік немесе көлденең осьтеріне қатысты 90,
180,270 градусқа бұрады
г)суретті ... ... ... ... және ... ... ... осьтеріне қатысты
еңкейтеді
11) Құралдар тобы қайда орналасқан?
а) сурет салу алаңының төменгі жағында
б) сурет салу алаңының оң ... ... салу ... сол жағында
г) сурет салу алаңының жоғарғы жағында
д) сурет салу алаңында
12) Ерікті аймақты белгілеу құралының қызметі
а) бұл ... ... ... ... қызметін атқарады
б)суреттің белгілі бір бөліктерін өшіруге арналған
в)бұл суреттің жеке ... ... ... ... сызықты әр-түрлі жуандықта сызуға арналған
д) тұйық контурдың ішін кескін немесе фон түсімен бояйды
13) фон түсін қалай таңдайды?
а) "фон"батырмасын басады
б) политрадағы ... ... маус ... ... оң ... шертеді
в) политрадағы қажетті түстің төтбұрышына маус нұсқығышын
орналастырып, сол жақ батырмасын шертеді
г) нұсқағышты сурет салу орнына апарады
д) дұрыс ... ... ... ... не үшін ... ... контур бояу үшін
б)бүрку эффектісін жасау үшін
в) көпбұрыштар салу ... ... ... салу ... сызық бояу үшін
15)-
құралының қызметі
а) сурет ішіне мәтін жазады
б) сурет салады
в) көпбұрыш салады
г) ... ... ... ... ... Суреттің бөлінген бөлігі не деп аталады?
а) квадрат
б) төртбұрыш
в) үзінді
г) өлшем
д) шеңбер
І7)Үзіндіні көбейту дегеніміз не?
а) Экранда ... ... ... ... ... ... жасау
б) Суреттің бөлінген бөлігін жасау
в) үзіндіні жылжыту немесе ... ... ... тізбегін жасау
д) бірнеше үзінділер салу
І8)Растянуть какионить командасының қызметі
а) бөлініп алынған үзіндіні тік ... ... ... ... 90,
180, 270 градусқа бұрады
б) суреттің бейнелеу масштабын өзгертеді
в) суреттің қағаз ... ... ... ... барлық суреттерді өшіреді
д) үзіндіні созуға және горизонталь немесе вертикаль осьтеріне қатысты
еңкейтеді
19) суретті қағазға ... ... үшін қай ... ... Файл => ... Файл => ... ... печать
г) Правка => Вставить
д) Правка => сохранить
20) Файл =>Предварительный просмотр командасы не үшін ... ... ... ... ... берілетінін қарап шығу үшін
б) суретті қағазға басып шығару ... ... ... қосу ... суреттің бейнелеу масштабын өзгерту үшін
д) үзіндіні горизонталь немесе вертикаль оське қатысты еңкейту үшін
21) Қай құралдың ... ... ... ... ... ... ... салуға болады.
а) тіктөртбұрыш
б) дөңгеленген тіктөртбұрыш
в) элипс
г) көпбұрыш
д) дөңгелек
22) Түзу сызықтарды бейнелеу үшін қандай саймандар тақтасы
пайдаланылады?
а) түзу сызық
б) сынық түзу сызық
в) ... түзу ... және ... түзу ... ... ... және ... Белгілеу немесе ерікті аймақты белгілеу құралдарымен төмендегі
операциялардың ... ... ... ... ... қиып алу, көшіру
б) ағымдағы суреттің басқа жерінө апару
в) бөрілгөн суреттің аумағында сурет аумағын көшіру
г) сурет ... ... мен ... өзгерту
д) барлық жауап дұрыс
24) Қай команданы таңдағанда Раіnt бағдарламасы үзіндіні ... ... ... ... ... ... ... отменить
д) отразить
25) Эллипс құралымен не салуға болады?
а) боялған және боялмаған тіктөртбұрыш
б) тегістелген сызықтар
в) бұрыштары дөңгеленген квадрат
г) түзу ... ... ... және ... ... мен шеңберлер
26) Графикалық редактор программасын іске қосу үшін қанша әрекет
орындалады?
а) 5
6) 8
в) 12
г) 4
д) ... ... ... рет ... үшін қай ... орындалады
а) Сохранить => файл
б) Файл => сохранить
в) Пуск => сохранить
г) Файл => сохранить как
д)Сохранить как => ... ... ... ... үшін:
а) Суреттің үзіндісін белгілейді
б) Правка => вырезать командасын орындайды
в) Правка => вставить командасын орындайды
г) үзінді мауспен іліп алып, ... ... ... ... ... ... Үзіндіні алмасу буферіне орналастыру үшін қай команда орындалады?
а) ... => ... ... => ... ... ... => вставить
г) правка => копировать
д) барлық жауап дұрыс
30) Суреттің бейнелеу масштабын ... үшін қай ... ... Вид => ... растянуть => наклонить
в) отразить => повернуть
г) вид => масштаб
д) барлық команданы орындауға болады
II Толықтыр
... - тегістелген сызықтар ... ... ... - бұл ... белгілі бір бөліктерін өшіуге арналған
... - құралымен боялған және ... ... ... - ... ... ... сау үшін қолданылады.
Суреттің бөлінген бөлігі . . . деп аталады.
36) Суретті қағазға басып шығару үшін . . . командасын орындайды.
III.Сәйкестікті ... |Құю ... |а |Бұл ... жеке ... |
| | | ... мүмкіндік береді |
|2. |Түс таңдау құралы |б ... ... ... |
| | | ... сызуға арналған |
|3. ... ...... ... ... |
| | | ... қызметін атқарады ... ... |г |Бұл ... контурдың ішіне кескін |
| | | ... фон ... ... ... ... ...... немесе фон түсін |
| | | ... ... ... |
| | | ... өзгертеді |
IV ... ... ... Раіnt ... ... іске ... ... көрсет
Стандартты командасын таңдау
"Пуск"батырмасын шертіңіз
Графический редактор Раіnt - ы таңдау
Бас менюден Программы командасын таңда
39. Сурет салу процесінің ... ... ... ... ... салу
құрал таңдап алу керек
сызықтың қалыңдығын, кисть түрін немесе төртбұрыштың типін тағайындау
фонның түсін таңдау
40. Симметриялық фигураларды ... ... ... ... ... ... қажет болса өлшемін өзгертеміз
фигураның тартысын салып, оны белгілейміз
көшіріп, көшірмені жанына орналастырамыз
жартыларды бір-біріне беттестіріп қосамыз.
4.Тест сұрақтарының кілттері.
|І.Жабық түрі |II. ... |III. |IV. ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |16-в |31. ... |37. | 38. 1-3 ... |17-а |32. ... |1 -г |2-1 ... |18-д |33. ... |2-д |3-4 ... |19-в |34. ... |3-а |4-2 ... |20 -а |35. ... |4-б | ... |21-б |36. Файл => ... |5-в | ... |22 -г | | | ... |23 -д | | | ... |24 -а | | | ... |25 -д | | | ... |26 -г | | | ... |27 -г | | | ... |28 -д | | | ... |29 -а | | | ... |30 -г | | | |
| | | | | 39. 1-3 |
| | | | |2-5 |
| | | | |3-1 |
| | | | |4-2 |
| | | | |5-4 |
| | | | | 40. 1-3 |
| | | | |2-5 |
| | | | |3-1 |
| | | | |4-2 |
| | | | |5-4 ... Word Pad ... ... –жабық түрі.
1)Қарапайым мәтіндік құжаттарды жасауды қолданылатын редактор
а) Paint
б) Phot - ... ... ... Word ... Word Pad ... ... терезелерін көрсет
а) тақырып жолы, меню жолы
б) құрал - саймандар тақтасы
в) пішімдеу тақтасы
г) сызғыш және ... ... ... барлық жауап дұрыс
3) - батырмасының қызметі
а) белгілерді алмасу буферіне нүктесіне қояды
б) ... ... ... ... ... соңғы операцияны болдырмайды
г) құжаттағы қажетті мәтінді тез табады
д) бар құжатты немесе үлгіні ашады.
4) Мәтінді қазақ тілінде енгізу үшін қай шрифті ... ... New ... Times ... Times ... Times ... Timpanistars
5) Жолды түгел бас әріппен теру үшін қай пернені басып ... ... ... Мәтінді пішімдеу дегеніміз не?
а) мәтінді өзгерту процесі
б) мәтінді сақтау ... ... ... ... мәтінді көшіру процесі
д) мәтінді құжаттау процесі
7) Мәтіндегі бір ... ... ... ... үшін қай ... ... ... Правка => вставить
в) правка => Вырезать
г) правка => копировать
д) правка => ... ... ... бір ... ... орынға жылжыту үшін қай
команданы орындау керек?
а) правка => Вырезать
б) файл => вставить
в) файл => вырезать
г) правка => ... файл => ... - ... қызметі
а)жаңа құжат құрады
б) бар құжатты немесе үлгіні ашады
в) құжаттағы қажетті мәтінді тез ... ... ... ... ... ... операцияны болдырмайды
10) Word Pad бағдарламасында неше меңзер бар?
а) І
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
11) Өшіп- жанып тұратын тік ... не деп ... І ... кірістіру нүктесі
в) сызық
г) таяқша
д) барлық жауап дұрыс
12) Бас әріп теру үшін қай ... ... ...
б) ...
г)
д)
13) ... ... бөлігін қай перненің көмегімен өшіруге болады?
а)
б)
в)
г)
д)
14) Мәтінді өзгерту процесі не деп аталады?
а) мәтінді жазу
б) ... ... ... ... ... ... мәтінді көшіру
15) Парақтың өлшемін қай команда арқылы көрсетуге болады?
а)Файл => печать
б) файл => ... ... => ... ... => абзац
д) файл => макет страницы
16) Құжаттың қай ... ... ... көрсететін бөлім
а) құжат құру
б) файл типі
в) басу
г) көшірме саны
д) уақыт
І7)Ағылшынша әріпті таңдау үшін қай батырманы басады?
а) ... ... ... ... ??
І8)Егер құжат сақталмаса, онда экранда не пайда болады?
а) суреттер
б) түсініксіз жазулар
в) ... ... ... ... ... ... ... Правка =>3аменить командасының қызметі
а) мәтіндегі бір сөзді екінші сөзбен ауыстырады
б) мәтіннің ішіндегі қажетті сөзді табады
в) бөлініп алынған блокты ... ... бір ... екінші орынға жылжытады
д)ағымдағы күн мен уақытты кірістіреді
20) Word Pad бағдарламасынан шығу үшін қай команданы орындау керек?
а)Файл=> ... файл => ... файл => ... файл => создать
д) файл => вставить
II Толықтыр
21.... - редакторы қарапайым мәтіндік құжаттарды жасауға мүмкіндік
береді.
22.... - пернесін тек адзац соңында немесе ... бос жол ... ... . . - ... ... парақтың өлшемін көрсетуге болады.
24. Word Pad бағдарламасы мәтіндегі бір сөзді екінші сөзбен ... . . . ... ... керек.
25. Word Pad бағдарламасынан шығу үшін . . . батырмасын шертеді.
III ... ... ... бойы ... ... арналған пернелер комбинациясының
міндеттерін ретімен көрсет.
|1 | |а ... бір ... ... ... |
|2 |< Сtrl + > |б ... бір сөзге оңға жылжытады |
|3 |< Сtrl + > |в ... бір ... ... ... |
|4 |< Сtrl + > |г ... бір абзацқа жоғары жылжытады |
|5 | |д ... бір ... ... ... ... | |а ... ... ... ... ... |
|2 | |б ... ... жолдың соңына жылжытады |
|3 | |в ... ... ... ... |
|4 | |г ... құжаттың басына жылжытады |
|5 | |д ... бір ... ... ... |
IV ... ... ... Word Pad-та құжат құрудың сатыларын ретімен көрсет
құжатты сақтау
мәтінді пішіндеу
қаріп және оның өлшемін таңдау
баспаға шығару
мәтінді енгізу және шығару
29. Word Pad ... ... іске ... ... көрсет
Word Pad
Пуск
Стандартные
Программы
30.Графикалық объектіні кірістіру үшін келесі әрекеттерді орындау
керек.
Ретімен ... ... ... немесе Вырезать командаларының бірін
таңдау
Суретті маустың сол жақ батырмасын басып тұрып, іліп алып, мәтіннің
тиісті жеріне орналастыру
Меңзерді ... ... ... ... ... Вставить
батырмасына шерту немесе Правка => вставить командасын ... ... ... ... ... оны белгілеу
Суретті кірістіретін мәтінді ашу.
Тест сұрақтарының кілттері.
|Жабық түрі |II. ... |III ... |IV ... |
| | ... ... құру ... |16-в | 21. Word Pad |26. | 28. 1 -4 ... |17-в |22. |1 -г |2-3 ... |18-в ... |2-в |3-1 ... |19-а |страницы |3-д |4-5 ... |20-6 ... => |4-б |5-2 ... | ... |5-а | ... | ... окно | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | |29. 1-4 |
| | | | |2- 1 |
| | | | |3-3 |
| | | | |4-2 |
| | | |27. | |
| | | |1-д | |
| | | |2-а | |
| | | |3-г | |
| | | |4-б | |
| | | |5-в | |
| | | | |30. 1-2 |
| | | | |2-5 |
| | | | |3-4 |
| | | | |4- 1 |
| | | | |5-3 ... ... және ... ... ... түрі.
1. Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор.
а) калькулятор
б) Paint
в) блокнот
г) Word Pad
д) күнтізбе.
2. Блокнот ... іске ... Пуск => ... => Программы => Блокнот.
б) Блокнот => Пуск => Программы
в) Пуск/ Программы => Стандартные => ... ... => ... => Блокнот.
д) Блокнот. => Программы => Стандартные => Пуск
3. Сөз ... ... ... үшін қай ... ... ... ... => копировать
б) правка =» перенос по славам
в) файл => макет страницы
г) правка => вырезать
д) ... => ... ... ... ... құжатты ашу үшін қай команданы
орындау керек.
а) файл => сохранить
б) правка => открыть
в) файл => закрыть
г) правка => вставить
д) файл => ... ... => ... по словам командасы не үшін қажет
а) сөз автоматты түрде тасымалдануы үшін
б) ақпараттарды көшіру үшін
в) мәтіндерді жылжыту үшін
г) қағаздың ... өріс ... ... үшін
д) құжатты сақтау үшін.
6. Калькулятордың түрін керсет
а) қарапайым, инженерлік
б) ... ... ... статистикалық
г) арифметикалық, қарапайым
д) қарапайым, стандартты.
7. батырмасының қызметі.
а) енгізілген санды өшіреді
б) енгізілген мәнді қосады
в) енгізілген мәнді азайтады
г) енгізілген ... ... ... ... ... Индикатордағы мәнді жадқа жазатын батырма
а)
б)
в)
г)
д)
9. Қағаздың пішімін, өріс мөлшерін және мәтіннің бағдарын тандау қай
команда көмегімен ... ... ... по ... файл => ... ... правка => копировать
г) файл => сохранить как
д) правка => вставить
10. Блокнот қолданбасында терілген мәтінді сақтау үшін қай команданы
орындау керек.
а) файл => ... файл => ... файл => ... как
г) файл => копировать
д) файл => вставить
11. Есептеулерді жылдам орындауға мүмкіндік ... ... ... Word Pad
в) блокнот
г) Paint
д) калькулятор
12. Калькулятор программасын іске қосу
а) Пуск => ... => ... => ... ... => ... Программы => Стандартные => Пуск => Калькулятор
г) Пуск => ... => ... => ... ... => Пуск => ... ... ... орындайтын калькулятор түрі.
а) инженерлік
б) қарапайым
в) стандартты
г) арифметикалық
д) статистикалық
14. - батырмасының қызметі.
а) енгізілген ақпараттарды өшіру
б) енгізілген мәндерді көбейтеді
в) ... ... ... ... ... қосады
д) енгізілген мәндерді азайтады
15. Квадрат түбірді есептейтін батырма.
а)
б)
в)
г)
д)
16. ... ... ... ... ... ... ... көшіреді
в) индикатордағы мәнді жадқа жазады
г) индикатордағы сандарды жадтағы сандарға қосады
д) соңғы ендірілген цифрды өшіреді.
17. Инженерлік ... іске ... ... => ... => ... Пуск =>Программы=>Стандартные=>Калькулятор=>Вид =>Инженерный
в) Пуск=>Программы=> Стандартные => Вид => Калькулятор Инженерный
г) Программы => Пуск => Калькулятор => Вид ^> ... ... => ... => ... => Инженерный
18 – батырмасының қызметі
а) статистика терезесін ашады
б) сатистика терезесіңдегі сандардың орта мәнін есептейді
в) ... ... ... ... ... ... терезесіндегі сандардың ығыстырылмаған стандартты
ауытқып есептейді
д) статистика терезесіне бейнеленген сандарды ... ... ... ... логарифмін есептейтін батырма.
а)
б)
в)
г)
д)
20. Инженерлік калькулятор канша санау жүйесінде жұмыс істейді?
а) ондық
б) сегіздік
в) екілік
г) он ... ... ... дұрыс.
II. Толықтыр
21. ... - өте кішкентай мәтіндік редактор.
22. калькулятор арифметикалық амалдарды және бірнеше функцияларды
орындайды.
23. ... ... ... ... ... үшін ... ... терезесінің көмегімен жалаушаларды қойып, батырмада көрсетілген
функцияның кері мәнін есептеуге болады.
III. ... ... ... ... көшу үшін қай ... ... керек? Ретімен
көрсет.
|1|Нех |а ... ...... ... |в |Он ... ... |г |Ондық ... ... ... ... қызметін дұрыс
көрсет.
|1 | | |а ... ... ... санды |
| | | | ... |
|2 | | |б ... ... ... ... |
|3 | | |в ... өрісіндегі санның кері мәнін |
| | | | ... |
|4 | | |г ... ... ... ... |
|5 | | |д ... ... есептейді ... ... ... ... ... ... ... көрсет.
|1 | |а ... ... ... ... |
| | | ... |
|2 | |б ... терезесіндегі сандардың |
| | | ... ... ... есептейді |
|3 | |в ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... сандардың орта мәнін |
|4 | |г ... |
|5 | |д ... ... ... және ... |
| | | ... ... жасайды ... ... ... ... ... ... іске қосу ... ретімен көрсет
Программы
Стандартные
Блокнот
Пуск.
29. Калькуляторды іске қосу әрекетін ретімен көрсет.
Стандартные
Пуск
Калькулятор
Программы
30. ... ... іске ... ... ... Тест ... ... Жабық түрі |II. ... |III. ... ... ... |
| | ... |құру |
|1 -в |21. ... |25. |28. ... |22. ... |1-в |1-2 ... |23. Num lock |2 -г |2-3 ... |24. Inv ... |3 -а |3-4 ... | |4-б |4- 1 ... | | | ... | |26. |29. ... | |1-а |1 -3 ... | |2-б |2- 1 ... -в | |3 -в |3-4 ... -д | |4-г |4-2 ... -а | |5-д | ... | | | ... -в | |27. |30. ... -в | |1-д |1-3 ... -а | |2-г |2- 1 ... | |3-а |3-2 ... -а | |4-б |4-б ... | |5-в |5-4 ... -д | | |6-5 ... Кампьютердің мультимедиялық мүмкіндіктері.
I. Жабық түрі.
1. Музыкалық компак-дискіні ойнатуға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... компьютер.
2. Лазетлік ойнатқышты іске қосу
а) Прогрммы => Пуск => Мультимедия => Стандартные => Лазерный
проигрыватель
б) Пуск => Прогрммы => Стандартные => ... => ... Пуск => ... => Блокнот=> Лазерный проигрыватель
г) Прогрммы => Мультимедия => Лазерный проигрыватель
д) Мультимедия => Стандартные => Прогрммы => Лазерный
проигрыватель
3. Лазерлік ойнатқыштағы ... ... ... ... тоқтату
г) артқа айналдыру
д) алға айналдыру
4. Әннің басына ... ... ...
б)
в)
г)
д)
5. ... файылын іске қосатын бағдарлама
а) әмбебап ойнатқыш
б) фонограф
в) блокнат
г) лазерлік ойнатқыш
д) магнитофон
6. Мультимедия файлдары бағдарламалармен ... ... ... ... компьютерде
в) мәтін жазуларында
г) ән сөздерінде
д) энциклопедиа құрылымында
7. Әмбебап ойнатқыш бағдарламасын іске қосу
а) Пуск => ... => ... => ... ... ... => Стандартные => Мультимедиа => Универсальный
проигрыватель
в) Пуск => Стандартные => Программы => ... ... => Пуск => ... => Стандартные =>
Универсальный проигрыватель
д) Пуск => Программы => Стандартные => Мультимедиа ... ... ... проигрыватель бағдарлдамасының Открытие файлы
терезесі қай команданы орындаған кезде ашылады?
а) Файл => Создать
б) Файл => ... ... => ... ... Файл => Открыть
д) Файл => Сохранить
9. Әмбебап ойнатқыш терезесіндегі ... ... ... ... ... ... ... айналдыру
д) алға айналдыру
10. Әмбебап ойнатьқыш терезесіндегі -батырмасының қызметі
а) шығарып алу
б) тыңдау
в) тоқтату
г) жазу
д) ... ... ... ... терезесіндегі дауыстап сөйлегіш белгішесі бар
қандай файлдар?
а) қүұжатқа қосуға болатын әуендер
б) бағдарламаның жұмысын тоқтататын файл
в) Windows-тың кейбір іс-әрекеттерін дыбыстандыратын ... ... ... қатты шығаратын файл
д) барлық жауап дұрыс
12. Дыбыстық файлдарды .WAV форматында ... ... ... блокнот
б) фонограф
в) компьютер
г) әмбебап ойнатқыш
д) магнитофон
13. Дыбысты компьютерге немесе файлға жазу үшін Бас менюден қай
бағдарламаны таңдаймыз?
а) Пуск ... :=> ... => ... => ... Пуск => ... => ... => ... проигрыватель
в) Программы => Мультимедия => Фонограф
г) Пуск => Стандартные => Универсальный ... ... => ... => Фонограф
14. Фонограф бағдарламасындағы жазу батырмасын көрсет.
а)
б)******
в)
г)
Д)
15 - ... ... ... ... соңына көшіру
в) тыңдау
г) тоқтату
д) жазу
16. Орнату базасы бар ойындар жинағы немен жабдықталған?
а) микрофонмен
б) ... ... ... ... ... ... ... дискіге жазатын бағдарлама.
а) блокнот
б) фонограф
в) әмбебап ойнатқыш
г) магнитофон
д) лазерлік ойнатқыш
18.Фонограф бағдарламасын іске ... Пуск => ... => ... => ... => Фонограф
б) Пуск => Мультимедия => Фонограф
в) Программы => Стандартные => Мультимедия => ... Пуск => ... => ... => ... Пуск => Стандартные => Фонограф
19. Лазерлік, әмбебап ... ... ... ... баптауға
мүмкіндік беретін терезе.
а) лазерный проигрыватель терезесі
б) громкасть ... ... ... ... ... ... ... фонограф бағдарламасының терезесі
20. Бейнероликтерді қай батырмаға шерту арқылы көруге болады?
а) вставить
б) обзор
в) ... ... ... ... ... ... —ды пайдаланып музыкалық компакт- дискіні
ойнатуға мүмкіндік береді
Дыбысты жазу үшін... қажет.
...- аудио- видео, анимациялық ... ... ... ... ... ... ... терезесі жималаса, онда музыка ...
25 Ойнату базасы бар ойындар жинағы ... ... ... ... ... ... басқару батырмаларының қызметін дұрыс көрсет.
|1 | |а ... |
|2 | |б ... |
|3 | |в ... |
|4 | |г ... ... |
|5 |***** |д ... көшіру |
IV. Дұрыс тізбек құру
27. Лазерлік ... ... іске ... ... ... ... ... ойнатқыш бағдарламасын іске қосу әрекетін ретімен жаз.
универсальный проигрыватель
стандартные
пуск
программы
мультимедиа
29. Архиві өзі ашылатын ойынды орнату әрекетін ретімен көрсет
D: дискісінің қапшығында ойынның аты мен .ехе ... бар ... ... шертеді.
Мой компьютер қапшығын ашады.
Пайда болған терезеде Destination folder ... бос ... онда С: ... игры ... ... D: дискісін ашады.
30. Орнатылған атында іске қосу әрекетін ретімен көрсет
1. Ойынның аты мен .ехе кеңейтуі бар файлды екі рет ... 2 ... ... ... ... ... ... дискінің қапшығын ашады.
Folder өрісінде Название игры сөзінің орнына жазған аты бар ... Тест ... ... ... түрі |II. ... ... ... |
| | ... ... құру ... |21.Лазерлік ойнатқыш |26. |27. ... ... |1 - г |1-2 ... |23. ... ... |2-д |2-1 ... |24. ... ... |3-а |3-4 ... |25. ... ... |4-в |4-5 ... | |5-6 |5-3 ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| | | |28. |
| | | |1-5 |
| | | |2-3 |
| | | |3-1 |
| | | |4-2 |
| | | |5-4 |
| | | | ... ... ... түрі
1) Бағдарламаларды, құжаттарды және принтерлерді бірігіп пайдалану
үшін
бір-бірімен жалғастырылған компьютерлер тобы.
а) мультимедиялық программалар
б) компьютерлік желілер
в) Word Pad ... Windows ... ... калькулятор
2) Желіге қосылған барлық компьютерлерді көру үшін қай белгішені
пайдаланады?
а) вся сеть
б) сетевое ... ... ... Маin
д) Server
3) Электрондық поштаны іске қосу
а) пуск-программы-мультимедия
б) пуск-программы- Word Pad
в) пуск- программы-Е-mаіl
г) пуск-программы-Outlook Express
д) пуск- настройка-принтеры
4) Жаңа хабар құру үшін қай ... ... ... ... Еntег
г) Сtгl+S
д) Delete
5) Қорға қатынаудың қанша деңгейі бар?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
д) 6
6) Қорларды жүзеге асырудың екі жолы бар. ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік желі, пайдаланушылар деңгейінде
г) желіге қосу, компьютерлік желі деңгейінде
д) жергілікті желі, желілік қор деңгейінде
7) ... ... ... ... қашықтықтағы компьютерлер
біріктірілген құрылымды не деп атайды?
а) жергілікті желі
б) территориялық желі
в) интернет
г) электрондық пошта
д) компьютерлік желі
8) Дүниежүзі бойынша тартылған ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік желі
д) барлық жауап дұрыс
9) Компьютер желілерінің көмегімен хабар алмасу жүйесін не деп атайды?
а) территориялық желі
б) хабар ... ... ... ... ... желілік принтер
10) @ -дан (собачка) кейінгі нүктелермен ажыратылған электрондық
адрестің бөлігі не деп аталады?
а) интернет
б) желі
в) электрондық ... ... ... Outlook Express ... хат ... үшін қай ... ... правка-вставить
б) сообщение-создать
в) файл-открыть
г) правка-создать
д) файл-сохранить
12)Электрондық пошта дегеніміз не?
а) бір-бірімен тікелей жақындықта орналасқан компьютерлер бірлестігі
б) әр түрлі ... ... ... ... үшін бір-бірімен
жалғастырылған компьютерлер тобы
в) интернетпен бірге жұмыс істейтін кең таралған программалардың бірі
г) компьютер желілерінің көмегімен хабар ... ... ... бір желіге ұйымдастыруды қамтамасыз ететін әртүрлі
құрылғылар жиыны
13)Хатқа жауап жазу үшін қай кнопканы басады?
а) Ctrl +W
б) Ctrl ... Ctrl ... Ctrl ... Ctrl ... ... не сақталады?
а) барлық жіберуге дайын хабарлар сақталады
б) құжаттар сақталады
в) хабарларды әдейілеп өшіргенше немесе басқа қапшыққа сақтауға
ауыстырғанша сақтайды
г) барлық өшірілген хабарлар ... ... ... ... жіберілген хабарлардың көшірмесі
сақталады
15) Желі арқылы пошталық хабарларды жіберуді және алуды
ұйымдастыратын бағдарлама
а) Аrpanet
б) Outlook ... ... ... ... Жергілікті компьютерлік желі- бұл...
а) бүкіл қаланың компьютерлері қосылған желі
б) бүкіл елдің ... ... ... офис, информатика кабинеті немесе бір мекеме компьютерлері қосылған
желі
г) ақпаратты өлшеу бірлігі
д) көше компьютерлері қосылған желі
17) Домен ... ... ... ... ... адресін анықтайтын адрестің бөлігі
б) компьютер арасында байланыс орнататын программа
в) компьютер арасында байланыс ... ... ... ... ... ... ... компьютерлердің әрекетін басқаратын аппараттық құрал
18) Web-бетінің кеңейтілген форматы қандай?
а) ... ... ... ... ... ... идентификациялау әдісі
б) сервер әдісі
в) желіні қолданушылардың поштасының адресі
г) сіздің модеміңізге жіберілген ақпараттардың бод көлемі
д) компьютер серверінің адресі
20)Абонент желісі-бұл...
а) тәуелсіз ... ... ... ... ... ... қолданатын объектілер
в) серверден ақпарат алуға қажетті аппаратура
г) Web бетін көретін құрал
д) компьютерде адамның қолданатын ... ... ... әр ... ... ... бірігіп пайдалану үшін
бір-
бірімен жалғастырылған ... ... ... ... ... жалаушасын қойса, онда келесі жолы осы
қорға қатынауға ... ... ... ... ... ... ... атайды.
Ең белгілі және қатынауға болатын жалпы желі ... болып ... ... ... ... ... ... деп ... .-бұл - Web бетін көретін құрал.
Ақпаратты жіберетін және қабылдайтын аппаратура деп аталады.
3. Сәйкестікті анықта
28) Outlook Express ... ... ... ... ...... жіберуге дайын хабарлар сақталады |
|2 |Удаленные |Б ... ... ... ... |
| | | ... ... сақталады |
|3 ...... ... ... ... немесе|
| | | ... ... ... ... |
| | | ... |
|4 ...... ... ... ... ... Электрондық адрес енгізілген
Аhmetov @ soros .krg. kz, ... Soros а) ... ... Krg б) ел ... Kz в) қала ... Ahmetov ... ... ... және@ символы д) пошта ... ... ... ... Принтерге қатынау әрекетін ретімен көрсет.
Оған қатынау ашу керек болатын принтердің контексті ... ... ... ... ... ... ... атты өзгерту және Белгілеулер енгізу керек.
Басты менюде Пуск -Настройка-Принтеры тізбегін орындау керек.
Ауыстырып қосқышты Общий ресурс жағдайына қою керек.
8.Тест сұрақтарының ... ... |2. ... ... ... ... құру ... | ... | ... Б |2 1 - ... |28. |30. ... А ... |1- в |1- 2 ... Г |22- сохранить пароль|2- г |2- 5 ... Б | |3- а |3- 4 ... Б |23- ... желі |4- б |4- 1 ... Б |24- ... |29. |5- 3 ... Б |25- ... |1- д | ... А |26- ... |2- в | ... Г |27- ... |3- б | ... | |4- а | ... б | |5- г | ... г | | | ... в | | | ... а | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... ... ... ... және ... бақылау жасауға
мүмкіндік береді. Күнделікті бақылау - күнделікті өтілген материалды түсіну
деңгейінде бақылау. Аралық бақылау - бір ... ... ... ... ... ...... өтілген материал бойынша жүртізілетін
бақылау.
Ал , тестің жоғарыда айтылған ерекшеліктерімен қатар
объективтілігі
жоғарғы дәрежедегі сенімділігі
уақыттың үнемделуі
өзін-өзі бақылау
мүмкіндіктерін қосып айтуға болады.
Тестік ... ... ... сипатына байланысты жабық,
ашық, сәйкестікке арналған және ... ... ... ... арналған
тапсырмалар ретінде 4-ке бөлінеді.
Тест әдісімен бақылау жұмысын жүргізу және оны тексеріп, бағалауға
дәстүрлі бақылау ... ... ... аз ... ... Сонымен
қатар бұл әдісті жүйелі түрде қолдану ... ... ... ... ... ... ... есептей отырып жұмыс істеуге
үйретеді. Бүл әдіспен оқушылардың білім ... және ... ... ... ... болады.
Қорыта келгенде, тесте компьютерді қолдану студенттер мен оқушылардың
жұмыс істеуіне, бағаның объективті қойылуына және де ... ... ... біршама жеңілдетуіне мүмкіндік береді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в ... ... - ... докт. пед. наук. — М., 1958, -92с.
Амоношвили Ш.А. Воспитательная иобразоваельная функций оценки
учения школьников. М., 1984.
Подласый И.П. Педагогика.- М.: ... 1996, 398 ... Е.В. Учет ... успешностий. Школьные тесты и
стандарты.
- М.: Работник просвещения, 1926, 158с.
Костюк Г.С. О зависимости результатов тестирования от ... ... ... ... .Сб.2/Под. Ред. М.С. Бернштейна и др. - М.: 1928, ... Т.А. ... Курс ... ... ... для ... ... — М.: Просвещение, 1984, 426 с.
Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике. —киев. Вица
школа,1979.- 176 с.
Беспалько В.П. Программированное обучение. — М.: ... ... В.П. ... педагогической технологий. М.: Педагогика ,
1989.-192 с.
Сағымбаева А.Е. Білімді тексерудің тестілік әдістемесі. // Информатика
негіздері. №2. 2002. Б. 15-17.
Портнов М. Тест и ... // ... ... 1995 г. №5, ... В.В. ... ... ... контроля. -М7:
Знание, 1974.-48с.
Матушанский Г.У. Проектирование педагогических тестов для контоля
знаний. // ... и ... ... ... Е.Ы. , ... А.Е. Тест ... бір критерийі //
ИФМ.№5 1997. Б. 3-5
Каймин В.А. Научные основы и ... ... ... ... А.Е., Нұрбекова Ж.К. Компьютер көмегімен білімді бағалау
критерийлерін бір жүйеге келтіру. - Алматы, 2001. - Б.146.
Сағымбаева А.Е. Тестілеу программасының көмегімен оқушылардың
білімін ... ... №2(6). 2002. - Б. ... А.Е. ... ... қойылатын талаптар. // Білім
беруді компьютерлендіру: проблемалары мен ... ... - ... 1998. -Б. ... Е.К. , ... Б., Даулетқұлов А. Информатикадан 30
сабақ.
Алматы, «Шартарап» , 1998 ж.
Рунин В. ... по ... для ... ... Б.У., Татур А.О. Стандарты и тесты в образовании. Исслед.
Центр.-М., 1995, 47с.
Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика. Жалпы білім беретін
мектептің ... ... ... - Алматы «Атамұра» 2003.
-----------------------
Айыру
Тапсырмалар
Процестер
Констуриктивті
Ақпаратты қабылдау
Қойылым
Сәйкестік
Тану
3-деңгей
2-деңгей
1-деңгей
Тестер
Дескриптивтік (салыстырмалы)
Таңбалы
Ұқсастық
Салыстырмал
Шендік
Рейтінгтік
Абсолютті
Реттік
Сандық
Бағалау шкаласы

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 100 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Экономика-математикалық моделдеу» пәніне оқыту71 бет
Жұмысшылардың қорғаныс құралдары3 бет
Жобалап оқыту жағдайында оқушылардың білімін бақылау мәселелеріне талдау жасау34 бет
Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі48 бет
"Асқазан сөлдің қаситтері" тақырыбына арналған тест жұмысы14 бет
"Тест" бағдарламасын құру20 бет
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар7 бет
"Физика" пәнінен тест сұрақтар6 бет
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары5 бет
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь