Орман шаруашылығы туралы ақпарат

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТАРИХЫНА ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
2 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНА СИПАТТАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8
2.1. Алматы облысының табиғи табиғи. климаттық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8
2.1.1 Климаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.1.2. Су .ресурстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
2.1.3 Фаунасы мен флорасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
3. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
15
3.1. Техникалық . қауіпсіздік ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
3.1.1 Орман шаруашалығындағы қауіпсіздік талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
26
3.1.2 Орманды қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
3.1.3 Ормандағы өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 63
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 66
Қазіргі кезде орманды пайдалану көлемдері өсті, оның сапалы өзгеруі өтіп жатыр бұл негізгінен жаңа машиналарды және технологияларды қолдануға байланысты.Ормандардың біршама аудандары шабылып жатыр . Алдын ала есептеулер бойынша, біздің ғаламшарда жыл сайын ауданы 10 млн га асатын орман шабылады.
Ал жыл сайынғы әлемнің маңызды аудандарындағы ормандардағы өрттер саны одан да көп, бірақ жалпы алғанда жану көлемі техникалық алға басуға байланысты төмендеу байқалады.
Осыдан орманы шабылған және жанған аудандарда орманды бұрынғы қалпына келтіру қажеттілігі туындайды. Бұл қазіргі заманның ғаламдық проблемасы.
Орман шаруашылықтарында орманды қалпына келтіру және ормандағы техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау¬ ерекше орын алады – себебі бұл мемлекетіміздің үлкен шаруашылық мақсаты және сонымен қоса оны орындау жұмыстардың масштабтылығына байланысты, ғаламдық проблеманы шешуге өз үлесімізді қосу, орман шаруашылығында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау, табиғатты қорғау, қайта жаңарту өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Орманды қалпына келтіру мәселелерін дұрыс шешу,ағашпен және орманның басқа өнімдерімен үздіксіз қамтамасыз етумен, сонымен қоса орманның қорғағыштық, рекрециялық және басқа функцияларымен тікелей байланысты, бұл орманның биосфераның маңызды құрамдас бөлігі ұғымынан туындайды.
Орманды қайта жаңарту, оның басты компоненті –ағаш өсімдіктерінің қалпына келуін білдіреді. Ал ол болса, басқа компоненттердің –орманға тән топырақ жабындысы-ның, саңырауқұлақтар және бактериальды флораның және т.б пайда болуына әкеледі. Сондықтан «орманды қайта жаңарту» ұғымын кең мәнде биогеоценоздың немесе экожүйе тұрғысынан қарастыруға болады,яғни орман қоғамдастығының, орман биогеоценозының немесе орман экожүйесінің қайта жанаруы деп.Тәжірибе жүзінде орманның қайта жаңаруы ағаш өсімдіктерінің қалпына келуі және жас ағаш өсінділерінің болуы, оның сипаты (шығу,тап, өздігінен өскен, көшеттер, өсуі, олардың санын орналасуы, олардың тұқым бойынша таралуы,жағдайы) бойынша бағаланады.
Орманды қалпына келтіру-көп жақты проблема,оның ішінде әсіресе табиғи, техникалық, технологиялық, экономиялық және әлеуметтік жақтарды бөліп көрсетуге болады.
Орманды қалпына келтіру табиғи,жасанды және аралас деп бөлінеді. Орманды табиғи қалпына келтіруді екі мәнде түсінуге болады:
өздігінен қалпына келтіру процессі ретінде, ол орманда сұрапыл (стихиялы) түрде,ағаш өсірушуінің әсерінсіз, бірақ ол белгілі заңдылықтарға бағынады,оларды білу арқылы қайта жаңарту мәселелерінің кез келген түрін шешуге болады;
1. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері» дисс. жұмыс. 2003
2. Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы" Заңы, 1998
3. «Қала мен Дала» газеті, «Экологияның өзекті мәселелері» атты мақала,
Ақиқат журналы, «Экологияның экономикалық залалдары» атты мақала, 2006 ж
4. Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы, Алматы. Юрист,
5. Қазақстан Республикасының Конституциясының 31-бабы
Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері» дисс. жұмыс. 2003
6. Қазақстан және оның аймақтары. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі.
7. Н.Ә. Назарбаев «Сындарлы он жыл». Алматы: Атамұра, 2003.
8. Нарибаев К.Н. Научно-технический прогресс и занятость: современные мировые тенденции.
9. Қазақстан республикасының кодкестері мен заңдары: Жер кодексі (2003);
10. Су кодексі (2003);
11. Орман кодексі (2003);
12. Атмосфералық ауаны қорғау туралы заң (2007);
13. Экологиялық сараптама туралы заң (2002).
14. 2000-2024 жылдардағы Қазақстанның ауыл, орман және балық шаруашылығындағы статистикалық жинақ. Алматы, 2005ж.
15. География және табиғат.2004(1,2),2005(2).
16. Қазақстан Республикасының 2004 – 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы. Егемен Қазақстан,№320.2003.10 желтоқсан.
17. Кентбаева Б.А. Лесосеменное дело. - Алматы, 2006.
18. Байзаков и др. Лесные культуры Казахстана. – Алматы, 2 кн., 2007.
19. Кентбаев Е.Ж., Кентбаева Б.А. Деревья и кустарники Казахстана для лесовыращивания. – Алматы, 2008
20. Бруно П. Кремер. Деревья. – М., «Астрель», 2002.
21. Аллабергенұлы, Д. Отанымыздың байлығы мен сұлулығы // Дидар. - 2008. - 24 маусым. -Б. 2
22. Хаджиев А. Юридическая ответственность за экологические правонарушение. Алматы,1988.14 б.
23. Байдельдинов Д.Л. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Алматы, 1993 г.
24. Радиоактивті қалдықтарды жерге көмудің тәртібі және оған рұқсат алу рәсімі ҚР Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы 1238 қаулысымен бекітілген ҚР-да радиоактивті қалдықтарды көму тәртібі туралы қағидамен реттеледі.
25. Бринчук М.м. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. М. 1990г. 35 б. ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 27 маусымдағы «Қоршаған ортаны ластаудан келтірілген залалдың экономикалық ережесін бекіту туралы» №535 қаулы.
26. ҚР Су Кодексі .2003 ж. 9 шілде.
27. ҚР Жоғарғы Сотының 2000 жылғы 22 желтоқсандағы №16 қаулысы.
28. Халық денсаулығы мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Президентінің 2000 жылғы 16 қарашадағы №413 Жарлығымен бекітілген).
29. Стамқұлұлы Ә. Қазақстан Республикасының экология құқығы, Алматы, 1995ж.
30. ҚР Жер туралы заңы. 2003 ж. 20 маусым.
31. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі. 2001 жыл. 30 қаңтар.
32. ҚР Қылмыстық кодексі. 1997 ж.16 шілде.
33. ҚР Еңбек кодексі. 2007 жыл.15 мамыр.«Мемлекеттік орман қорының учаскесiнде қылқан және ceксеуіл екпе ағаштарын басты пайдаланудың кесуiне тыйым салу және оларды сақтау жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 23 сәуiрдегi №460 қаулысы.
34. ҚР Азаматтық кодексі.(Жалпы және Ерекше бөлімдері) –Алматы: ЮРИСТ, 2008.-296 б.
35. Әбдірайымов Б. Экологиялық зиян: сипаттамасы, денсаулыққа әсері, сот арқылы өтелуі, Алматы, 2001 ж.
36. Закон РК от 18 декабря 1992 г. «О социальной защите граждан , пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».
37. ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 1999 жылғы 9 шілдедегі №9 «Денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу бойынша Республика заңдарын соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» қаулысы.
38. Бектұрғанов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары.-Алматы: Жеті жарғы, 1997ж.75 б.
39. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.М., 1992г.
40. ҚР Азаматтық құқығы . Ғ.Төлеуғалиев. А.2001 ж.
41. Новицкий И.Б. Римское право, М., 1993г.
42. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі.-Алматы: ЮРИСТ,2007.-124 б.
43. Иоффе О.С. Обьязательственное право. М., 1975.
44. Моткин Г.А. Экономико-правовые основы страхования риска загрязнения окружающей среды //Государство и право, 1994 6.
45. Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория и практика //Законодательство, 2000 г.
46. Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. М., 1996г.
47. ҚР Президентінің «Мұнай туралы» Жарлығын жүзеге асыруға бағытталған Үкіметтің 1995 жылғы 28 маусымдағы №2351 қаулысы.
48. ҚРҮкіметінің «өнеркәсіптік объектінің Қауіпсіздігі декларациясын ұсыну ережелері мен нысаны туралы» 2000 жылғы 19 мамырдағы N764 қаулы.
49. Косдавлетов К.К. Правовые основы экологической безопасности Республики Казахстан: Автореф. дис. канд. - Алматы, 2000г. с.10.
50. КарабуловаР.К., Шокенов К.А., Кошпенбетов Б.М.Экологические правонарушения и роль ответственности в охране природы. Алматы, 1999г.с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ............................................................................................................
3
1 ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТАРИХЫНА ШОЛУ...............................................................................................................
6
2 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНА СИПАТТАМА..................................................................................................
8
2.1. Алматы облысының табиғи ... ... ... Климаты...................................................................................................
9
2.1.2. Су - ресурстары.....................................................................................
11
2.1.3 Фаунасы мен флорасы ...........................................................................
13
3. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ... ... ... - ... ... ... ... қауіпсіздік талаптары..........................................................................................................
26
3.1.2 Орманды қорғау......................................................................................
29
3.1.3 Ормандағы өрт қауіпсіздігі....................................................................
31
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................
61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... оның сапалы өзгеруі өтіп жатыр бұл негізгінен жаңа машиналарды және технологияларды ... ... ... ... ... жатыр . Алдын ала есептеулер бойынша, біздің ғаламшарда жыл ... ... 10 млн га ... орман шабылады.
Ал жыл сайынғы әлемнің маңызды аудандарындағы ормандардағы ... саны одан да көп, ... ... алғанда жану көлемі техникалық алға басуға байланысты төмендеу байқалады.
Осыдан орманы шабылған және жанған ... ... ... ... ... қажеттілігі туындайды. Бұл қазіргі заманның ғаламдық проблемасы.
Орман ... ... ... келтіру және ормандағы техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау - ерекше орын ... - ... бұл ... ... ... мақсаты және сонымен қоса оны орындау жұмыстардың ... ... ... ... шешуге өз үлесімізді қосу, орман шаруашылығында техникалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... жаңарту өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Орманды қалпына ... ... ... ... және ... ... өнімдерімен үздіксіз қамтамасыз етумен, сонымен қоса орманның қорғағыштық, рекрециялық және басқа функцияларымен тікелей байланысты, бұл орманның ... ... ... ... ... ... ... жаңарту, оның басты компоненті - ағаш өсімдіктерінің қалпына келуін білдіреді. Ал ол болса, басқа компоненттердің - ... тән ... ... ... және ... ... және т.б ... болуына әкеледі. Сондықтан ұғымын кең мәнде биогеоценоздың немесе экожүйе тұрғысынан ... ... ... қоғамдастығының, орман биогеоценозының немесе орман экожүйесінің қайта жанаруы деп.Тәжірибе жүзінде орманның ... ... ағаш ... қалпына келуі және жас ағаш өсінділерінің болуы, оның ... ... ... ... ... ... ... санын орналасуы, олардың тұқым бойынша таралуы,жағдайы) бойынша бағаланады.
Орманды қалпына ... ... ... ... ... ... ... технологиялық, экономиялық және әлеуметтік жақтарды бөліп көрсетуге болады.
Орманды қалпына келтіру табиғи,жасанды және аралас деп бөлінеді. Орманды табиғи қалпына ... екі ... ... ... қалпына келтіру процессі ретінде, ол орманда сұрапыл (стихиялы) түрде,ағаш өсірушуінің әсерінсіз, бірақ ол белгілі ... ... білу ... ... ... ... кез ... түрін шешуге болады;
реттелетін процесс ретінде, ағаш өсіруші ... яғни ... ... ... ... бір әдісі ретінде қарастыруға болады, ағаш өсіруші табиғи жаңартудың бағытын анықтайды және оны әдіс ... ... ағаш ... өсуі үшін ... күтімдік кесудің әдістерін және тұқым беретін ағаштарды таңдайды, ... ... және ... ... орман кесу кезінде өсінділерді сақтау шараларын ойластырады.
Табиғи қайта жаңарту әдісінде ағаш тұқымдарының биологиясын және экологиясын, табиғи және ... ... кесу ... ... ... ... ... Сөйтіп,орманды табиғи қайта жаңарту басқарылатын процесс және әдіс ретінде қайта жаңартудың активті түріне жатады.
Ал жасанды қайта жаңарту кезінде ... ... ағаш ... ... ... байқалады,бұл біртіндеп көшет отырғызуды көбейту. Бірақ егу және отырғызу қатынастары әр түрлі ... ... бұл ... ... ... ... және отырғызылатын материалмен қамтамасыз етілуіне, техниканың мүмкіндіктеріне байланысты.
Аралас қайта жаңарту бір ... ... және ... ... жаңарту-ды бірдей қолдану болып табылады және әр түрлі нұсқада ... ... Бұл ... ... жақсы жақтары бар, бірақ ол сұрапыл жағдайлардың болуын ескеру керек, яғни ... ... ... ... ... ... қайта жаңарту нәтижесінде шыққан қайың басып тастау мүмкін) сондықтан бұл процеске ағаш өсірушінің ... ... ... ... және көбейту-жалпы халықтық іс. Орманды сақтау және ... тек қана ... ... ағаш және ... ... өнімдерімен қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қоса жануар әлемінің, табиғи су қоймаларында балықтың сақталуына және көбеюіне,климаттың жақсаруына әкеледі. Осы ... ... өмір сүру ... ... ... ... ... ертеден көп көңіл бөлінген. Петр І 1701 жылы өзендердің бассейндеріндегі орманды кесуге тиым салды.Сонымен қоса ол қорғауға алынған ағаш ... ... ... анықтады. Малды бақташысыз жаюға тиым салынды. Қазан және Нижнегородтағы орманды кескен үшін қатаң жаза тағайындады.1722 жылы Петр І ... ... ... ... ... бұл реформа орман шаруашылығын министр бастаған жеке бір сала ретінде арнайы басқарманың қалыптасуына негіз болды.
Орман шаруашылығының ... ... ... ... орман қорын тиімді пайдалану,ағаш дайындау кезінде оның шығымын азайту, тасымалдауға және өңдеуге, орман өнеркәсіптерін орман қорына ... етіп ... ... көптеген қиын мәселелердің сәтті шешімін тауып жатыр.
Орман өсірудің негізгі проблемасы-біздің ... ... ... және оның өнімділігін арттыру-ғылыми негізде дайындалған арнайы шаралар арқылы шешіліп жатыр. Бұл проблеманы шешудегі жетістіктер ... ... ... ережелерін терең және мықты түсінуге тікелей байланысты.
Ормандағы шаруашылық әдістер мен тәсілдер орман биологиясы бойынша арнайы білімдерді-орман екпелерінің ... ... ... ... ... өсірушілердің оңды ісін бағалауға келмейді. Ағаш өсірушінің ұлылығы мынада жатыр,ол өзінің күнделікті жұмысында өзі көрмейтін және қолданыла алмайтын затты өсіп ... ... оны ... ... айта ... бағалайды.
Ағаш өсірушінің қызметін чеховтың кейіпкері Астровтың сөздерімен сомдауға болады: >.
Иә,орман тек қана ағаш және басқа ... көзі ... адам өмір ... ... ... ғана ... ... талай жазушыларды, ақындарды, суретшілерді және композитерлерді толғандырған сұлулықтың көзі. Алғашқы музыкалық әуендер құстардың әндеріне, ... ... ... ... ... ... ... шығар. Әр қашан және әр жерде музыканың негізгі көзі ... оның ... ... ... ... ... ... тамаша суреттерін Васнецов,Саврасов,Попов және Левитан, т.б суретшілер арнаған. Шишкин да орыс орманының әншісі болған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты:
Алматы ... ... ... ... қауіпсіздік ережелерін талдау;
Дипломдық жұмыстың міндеті:
Алматы облысы орман шаруашылығының ... ... ... баға ... ... ... баға беру;
Орман алқаптарында өртті болдырмау мәселелерін қарастыру;
1. ОРМАН ... ... ... мен ... ... бойынша б.д.д Ү ғ жер өндеушілер орманды өздерінің ағаш ... ... ... ету үшін ... ... ... ... орманды пайдалану бағытталған түрде болды. Біздің дәуірімізге дейінгі ІҮғ. кітаптарында орманды пайдалану және орман босаған жерді қалпына ... ... ... ... ... ... туралы ережелер әр түрлі энциклопедияларда (ІХ-Х ғ.ғ) келтірілген. Мемлекет тарапынан орман ісіне деген қызығушылық ПетрІ ... ... ... ... ПетрІ орманның мемлекет үшін маңыздылығын көрсетіп кеткен.
Ормандар кеме флотын дамыту үшін керек болған.Бірақ ғылымдағы адамдардың ... тек ... ... ... үшін ... ... деген оймен тұрып қалған жоқ. Орманның суқорғауда, суреттеуде, ... ... ... ... маңызы зор екені туралы ойлар пайда болды және олар дәлелденді ... ... ... негізін өздерінің еңбектерінде ұлы орыс ғалымдары М.В.Ломоносов, А.Л.Нартов, А.Т.Болотов және т.б салды.
Орманды өсіру ғылымы тез ... ... жылы ... ... ... жазылған кітап шықты, авторы Е.Ф.Забловский.
Орман өсірушілер баспадан шыққан А.В.Теплухов, А.Варгал, П.Перелыгин, Д.И.Менделеев, В.В. Докучаевтың еңбектерімен танысты.
ХІХ ғ.ортасында және ... ... ... ғылымында В.Шелгунов, М.К.Турский, Ф. К. Ар - нольд, Д. М. Кравчинский, А. Ф. Рудзкий және т.б. еңбектері белгілі болды.ХІХ ғ.соңы мен ... ... Н. С. ... - ров, Г. Н. ... Л. И. ... М. Е. ... В. Н. Су - качевтың және т.б еңбектері қосылды. Орыстың орман ... ... ... ... және ... үлкен үлес қосқан профессор Г.Ф.Морозов, оның жүзжылдық мерейтойын 1967 ж тойланылып кетті. Оның 1912 ж және 1949ж аралығында жеті рет ... ... ... атты кітабының бағалығы мынада жатыр, әлемде бірінші рет орман өмірінің ... ... Өзі ... ... ... және ... шетел зерттеушілерінің материалдары негізінде Г.Ф.Морозов орманның даму және оның пайдалану барысында қалпына ... ... ... ... . Ол ... ... ... ретінде қарастырды.
Орман өсіруде жиналған тәжірибе негізінде мынаны көруге болады,қарағайды қайта жаңарту кезінде негізгі орынды орман дақылдары алу керек. Бірақ оны ... ... ... сұрақтар, мысалы құмды топырақтарды дайындау, басқа тұқымдармен араластыру, орманның қалыңдығы және егу орындарын орналастыру секілді,әлі күнге дейін орман өсірушілер ... қызу ... және ... ... ... салу ... маңызды рөлді әр түрлі жағдайларда өсетін орман тұқымдарының дәнінің шығу тегі алады.
(Вересин, 1946. Носков, 1959, Поджаров, 1971). ... ... ... ... дәл сол ... ... тек ... соң анықталады,сондықтан ағаш өсірушілер кез келген дәнді қолдануынан болатын эффекті білу және болжау ... ... ... ... ... ... ...

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
Орман және орман-парк шаруашылығы5 бет
Орман және орман-парк шаруашылығындағы жаңа техника мен технологияның ролі3 бет
Орман және орман-парк шаруашылығының дамуын жоспарлаудың рөлі10 бет
Орман шаруашылығы37 бет
Орман шаруашылығы жайлы61 бет
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті: құрылымы және қызметі12 бет
Орман шаруашылығы туралы52 бет
Орман шаруашылығын жоспарлау7 бет
Орман шаруашылығын жоспарлау жайлы ақпарат6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь