Күшейткіштің құрылымдық схемасын таңдау және негіздеу

1КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2.КҮШЕЙТКІШТІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
2.1 Күшейту каскадының санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.2Күшейткіштің принципиалдық схемасын таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.3Ақырғы каскадты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.4 Тұрақты ток бойынша схема элементтерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...21
2.5Күшейткіштің күшейту коэффициентін есептеу және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.6Жалпы ООС тізбегіндегі ұзартқышты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
Зертханалық жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
Ғылым мен техникада көп кездесетін инженерлік мәселелерді шешкен кезде электрлік емес мәндерді электрлік мәндерге түрлендіріп өлшегенде, технологиялық процесстерді тексеріп және автоматизация жасағанда немесе әр түрлі өнеркәсіптік электрониканың қондырғыларын жасағанда электрлік сигналдарды күшейту үшін биполярлық транзисторлар, өрістік транзисторлар және интегралдық микросхемалар кеңінен қолданылады. Бұл күшейткіштер өте әлсіз электрлік сигналдарды (кернеулері 10-7 В, токтары 10-14 А шамалас) күшейтуге мүмкіндік береді. Транзисторлар арқылы аса үлкен күшейтуге жету үшін бірнеше күшейткіш каскадтар қолданылады. Бір транзистордан немесе күшейткіш элементтен және оған қарасты байланыс элементтерінен тұратын 15 күшейткішті – каскад деп атайды. Күшейту процесі, қоректену көзінің энергиясын күшейткіштің сыртқы сигналының энергиясына түрлендіру болып табылады. Бұл процесті басқару күшейткіш элементіне немесе транзисторға әсер ететін кірме сигнал арқылы жүргізіледі. Шығыс сигнал кіріс сигналының функциясы болып табылады, сонымен қатар шығыс күшейтілген сигналдың қуаты, кіріс күшейтілген сигналдың қуатынан қоректену көзінің арқасында, әлдеқайда артық. Сонымен, электрондық күшейткіш деп электр сигналдарды, олардың формасын өзгертпей, қоректену көзінің энергиясының арқасында, қуатын ұлғайтып, күшейтетін құрылғыны айтады. Транзисторлық күшейткіштің электрондық деп аталу себебі, транзисторлардың жұмыс істеу принципі жартылай өткізгіштегі жүріп жататын электрондық процесстермен анықталады. Күшейткіштің кірісіне электр қозғаушы күшінің (ЭҚК) әрекетестік мәні еr, ішкі кедергісі Rr, кіру сигналының көзі қосылған. Кішкене қуатты кіру сигналы жоғары дәрежедегі қуаты бар қоректену көзін пайдалана отырып, кіріс сигналдың қуатын күшейтуге мүмкіндік бар. Күшейткіштің шығыс тізбегінде күшейтілген сигнал әсер етеді. kUкір кернеу көзімен анықталады. Күшейтілген сигналдың энергиясын пайдаланатын сыртқы жүктеме Rж күшейткіштің шығысына қосылады. Күшейтілген сигналдың түріне қарай күшейткіштерді екі топқа бөлуге болады: а) Гармоникалық сигналдардың күшейткіштері – әр түрлі шамадағы және формадағы гармоникалық және квазигармоникалық (гармоникалық деп есептеуге болатын), яғни периодтық сигналдарды күшейтуге арналған. Мұндай күшейткіштерге: микрофондық, трансляциялық және формадағы сигналдарды күшейтуге арналған. ә) Импульстік сигналдардың күшейткіштері – әр түрлі шамадағы және формадағы периодтық және периодтық емес сигналдарды күшейтуге арналған. Импульстік күшейткіштерге: байланыс жүйелерінің импульстік күшейткіштерінің, теледидар бейнелеу сигналдарының, импульстік радиолокациялық құрылғылардың, электронды есептеу техникасы негіздерінің, реттеу және басқару жүйелерінің күшейткіштері жатады. Күшейтілген жиіліктерінің абсолютті мәндеріне және жиілік жолағына ұзындығына (диапазонына) байланысты күшейткіштер: Тұрақты ток күшейткіштері – төменгі жиілікті fт =0 – ден жоғары жиілігі fж =20 кГц-ке дейінгі жиілік жолағындағы электрлік сигналдарды күшейтуге арналған. Төменгі жиілік күшейткіштері – fт =100 Гц -тен fж =100 кГц-ке дейінгі жиілік жолағындағы айнымалы ток сигналдарын күшейтуге арналған. Жоғары жиілік күшейткіштері – fт =100 кГц -тен fж =100 МГц-ке дейінгі жиілік жолағындағы сигналдарды күшейтуге арналған. Кең жолақты және импульстік күшейткіштері – fт бірнеше кГц-тен fж бірнеше МГц-ке дейінгі жиілік жолағындағы сигналдарды күшейтуге арналған.
1. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. – М.:
Физматгиз, 1963.
2. Роуз А. Основы теории фотопроводимости. – М.: Мир, 1966.
3. Элементарный учебник физики. Т. 2. Электричество и магнетизм/Под ред.
Г.С. Ландсберга. – М.: Наука, 1967.
4. Сахаров Д.И., Блудов М.И. Физика для техникумов. – М.: Наука, 1967.
5. Маделунг О. Физика полупроводниковых соединений элементов ІІІ и V
групп. – М.: Мир, 1967.
6. Жданов Л.С., Маранджян В.А. Курс физики для средних специальных
учебных заведений. Ч. 2. Электричество. Оптика. Атомная физика. – М.:
Наука, 1968.
7. Блудов М.И. Физика жайлы әңгімелер. 2 бөлім. – Алматы: Мектеп, 1969.
8. Цидильковский И.М. Электроны и дырки в полупроводниках. – М.:
Наука, 1972.
9. Тамм И.Е. Основы теории электричества. – М.: Наука, 1976.
10. Зеегер К. Физика полупроводников. – М.: Мир, 1977.
11. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1978.
12. Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов. – М.-Л.: Наука,
1978.
13. Смит Р. Поупроводники. – М.: Мир, 1982.
14. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. – М.: Мир, 1984.
15. Буравихин В.А., Егоров В.А. Биография электрона. – М.: Знание, 1985.
16. Мустафаев Р.А., Кривцов В.Г. Физика в помощь поступающим в вузы. –
М.: Высшая школа, 1989.
        
        МАЗМҰНЫ
1КІРІСПЕ................................................................................................................3
2.КҮШЕЙТКІШТІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ.............................................................................................5
2.1 Күшейту каскадының ... ... ... ... ... және негіздеу.....................................................................................................16
2.3Ақырғы каскадты есептеу.................................................................16
2.4 Тұрақты ток бойынша схема элементтерін ... ... ... ... және ... ООС тізбегіндегі ұзартқышты есептеу......................................26
Зертханалық жұмыс..............................................................................................27
ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................33
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... мен ... көп ... ... ... ... кезде электрлік емес мәндерді электрлік мәндерге түрлендіріп өлшегенде, технологиялық процесстерді тексеріп және ... ... ... әр түрлі өнеркәсіптік электрониканың қондырғыларын жасағанда электрлік сигналдарды күшейту үшін биполярлық транзисторлар, өрістік транзисторлар және ... ... ... ... Бұл ... өте әлсіз электрлік сигналдарды (кернеулері 10-7 В, токтары 10-14 А шамалас) күшейтуге мүмкіндік береді. Транзисторлар арқылы аса ... ... жету үшін ... ... ... ... Бір ... немесе күшейткіш элементтен және оған қарасты байланыс элементтерінен ... 15 ... - ... деп ... ... процесі, қоректену көзінің энергиясын күшейткіштің сыртқы сигналының энергиясына түрлендіру болып табылады. Бұл процесті ... ... ... ... ... әсер ... кірме сигнал арқылы жүргізіледі. Шығыс сигнал кіріс сигналының функциясы болып табылады, сонымен қатар шығыс күшейтілген ... ... ... ... сигналдың қуатынан қоректену көзінің арқасында, әлдеқайда артық. ... ... ... деп ... ... ... формасын өзгертпей, қоректену көзінің энергиясының арқасында, қуатын ұлғайтып, күшейтетін құрылғыны айтады. Транзисторлық күшейткіштің ... деп ... ... ... ... істеу принципі жартылай өткізгіштегі жүріп жататын электрондық процесстермен анықталады. Күшейткіштің кірісіне электр қозғаушы күшінің (ЭҚК) әрекетестік мәні еr, ішкі ... Rr, кіру ... көзі ... ... ... кіру ... жоғары дәрежедегі қуаты бар қоректену көзін пайдалана отырып, кіріс сигналдың қуатын күшейтуге ... бар. ... ... ... ... ... әсер етеді. kUкір кернеу көзімен анықталады. Күшейтілген сигналдың энергиясын ... ... ...... шығысына қосылады. Күшейтілген сигналдың түріне қарай күшейткіштерді екі топқа бөлуге болады: а) Гармоникалық сигналдардың күшейткіштері - әр түрлі ... және ... ... және ... ... деп ... ... яғни периодтық сигналдарды күшейтуге арналған. Мұндай күшейткіштерге: микрофондық, трансляциялық және формадағы сигналдарды күшейтуге арналған. ә) ... ... ... - әр ... шамадағы және формадағы периодтық және периодтық емес сигналдарды күшейтуге арналған. ... ... ... жүйелерінің импульстік күшейткіштерінің, теледидар бейнелеу сигналдарының, импульстік радиолокациялық құрылғылардың, электронды есептеу техникасы ... ... және ... ... ... ... ... жиіліктерінің абсолютті мәндеріне және жиілік жолағына ұзындығына (диапазонына) байланысты күшейткіштер: Тұрақты ток күшейткіштері - ... ... fт =0 - ден ... жиілігі fж =20 кГц-ке дейінгі жиілік жолағындағы электрлік сигналдарды күшейтуге арналған. ... ... ... - fт =100 Гц -тен fж =100 ... ... жиілік жолағындағы айнымалы ток сигналдарын күшейтуге арналған. Жоғары жиілік күшейткіштері - fт =100 кГц -тен fж =100 ... ... ... жолағындағы сигналдарды күшейтуге арналған. Кең жолақты және импульстік күшейткіштері - fт бірнеше кГц-тен fж бірнеше МГц-ке дейінгі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... да болмасын күшейткіш қуат күшейткіші болып табылады. Сондықтан да, қуат күшейткіші ... - ... ... ... ... ... ... беретін қуатты күшейткіштер, кейде шығу күшейткіштері деп те аталады. Бұл күшейткіштер үлкен ПӘК пен жиілік және сызықтық емес бұрмалаулардың шектеулі ... ... ... ... ... ... шығу каскадтары үлкен сигнал режимінде жұмыс істейтіндіктен, олардың ең маңызды көрсеткіштері болып мыналар аталады: жүктемеге ... қуат ... қуат ... күшейту коэффициенті), ПӘК, сонымен қатар күшейтілетін сигналдың сызықтық емес бұрмалаулар деңгейі. Күшейткіштің ПӘК-і мен ... емес ... ... ... ... ... ... өте қатты байланысты болады. Сызықты қамтамасыз етілуі мүмкін, ал ... ... ПӘК В және С ... ... ... ... ... біртактылымен қатар екітактылы орындалуында жобалап жасайды. Біртактылы каскадтар ... А ... ... ... ... ал ... В және С режимінде. Біртактылы А режиміндегі қуат күшейткіші Каскадтың ... ... ... ... ... шығыс трансформатордың біріншілік орамасы арқылы бірден ток көзіне ... ... ... ... жоқ ... жағдайда статистикалық жүктемелік түзу тіптен тіке жүреді, себебі трансформатор орамасының тұрақты токқа кедергісі тіптен аз, ал Ек - ның мәнін, Iоэ ≅ Iок тогы ... Rэ - ... ... ... ... үлкен қылып алады. Әдетте, Uоэ = Iоэ Rэ 1. д) ... ... ... талғайтын және апериодты күшейткіштер болып бөлінеді. е) Орындайтын функциясына байланысты кернеуді U, ток I және қуатты P ... ... ... ... ... ... сәйкес гармоникалық және импульсті сигналдарды күшейткіштер болып бөлінеді. Бұл топқа микрофондық, ... ... ... және ... да ... жатады. 18 Күшейтілетін сигналдардың жиіліктер мәніне және олардың жолағының ... және ... ... ... және ... жиілікті, кең жолақты және тар жолақты(таңдалмалы) болып келеді. Тұрақты токты күшейткіштер, тек тұрақты токты ғана ... ... ... оның баяу ... ... күшейтеді, ал айнымалы токты күшейткіштер тек сигналдардың айнымалы құрамалырын ... ... ... ... автоматика және телемеханикада, өлшеу техникасында және санау-есептеу құрылғыларында, ал екіншілері - радиотехникалық құрылғыларда қолданылады. Төменгі жиіліктік күшейткіштерді радио ... ... ... ... және ... ... ... спектрдегі (20 Гц-тен 20 кГц-ке дейінгі аралықтағы) тербелістерді күшейту үшін пайдаланады. Дыбыстың жақсы шығуын қамтамасыз ету үшін пайдалы сигналдың бұрмалауы аз ... ... және олар ... тар ... (50 - 10000 Гц) ... ... Жоғарғы жиілікті күшейткіштерді жиіліктері бірнеше жүз килогерцтен жоғары (мысалы, радиотаратқыш және радиоқабылдағыш құрылғыларында жоғарғы жиілікті модуляцияланған тербелістерді) ... ... ... үшін ... Кеңжолақты және таржолақты күшейткіштерді импультік байланысты құрылғыларда, телевиденияда және радиолокацияда жиіліктер жолағы кең ... ... ... және ... көп ... ... және тар сигналдарды күшейту үшін пайдаланады. Күшейткіштердің қасиеттері бірқатар эксплуатациялық және ... ... ... ... ток немесе қуат бойынша күшейту коэффициенттері күшейткіштің шығысындағы кернеу (ток немесе қуат), оның кірісіндегі кернеуден ... ... ... ... көп ... анықтайды. Сонымен, күшейткіштердің негізгі параметлері мен сипаттамасы: а) күшейткіштің ... ... ... ... Ku: Ku = Uшығ / Uкі; (1) ә) ... ток ... күшейту коэффициенті: Kі: Kі = Ішығ / Ікі; (2) б) ... қуат ... ... ... Kр: Kр = Ршығ / Ркі. (3) 19 күшейткіштік амплитудалық сипаттамасы, ол шығыс сигналы кернеуінің кіріс кернеуге байланысын ... в) ... ... (1.1 сурет). Ол күшейткіштің күшейту К коэффициентінің күшейтілетін тербелістер f жиілігіне байланысын ... ... ... (АЖС) ... ... ... яғни K-ның lg f-ке тәуелділігімен тұрғызылады. Амплитудалы-жиіліктік сипаттаманы (1.1 ... ... ... күшейткіштің кірісіндегі кернеу тұрақты етіп алынады. 1.1 сурет - Күшейткіштің амплитудалы-жиіліктік сипаттамасы Амплитудалы-жиіліктік сипаттама бойынша жиіліктік бұрмалауларды анықтауға ... ... ... ... үшін амплитудалы-жиіліктік сипаттаманы логарифмдік масштабта тұрғызады. Егер күшейткіште бұрмалаулар жоқ болса, онда оның жиіліктік сипаттамасы сызықты болып келеді. Реалды ... ... ... ... және ... жиіліктерде (реактивті кедергілердің: сыйымдылықтардың және 1.1- суреттегі ... ... ... ... коэффициентінің ортанғы жиіліктегі мәнінен аз немесе көп болады. Жиіліктік бұрмалаулар жиіліктер диапазонында ... ... ... ... Жиіліктік бұрмалаулар коэффициенті орта жиіліктегі күшейту коэффициентінің қарастырылған жиіліктегі күшейту коэффициентінің мәніне қатынасымен анықталады: M = Ko/Kf. Фазалық бұрмалауды күшейткіштің ... ... ... ... Бұл ... ... ... шығыс жәнеи кіріс кернеулері арасындағы фазалық ығыстыруды бейнелейді. Фазалық бұрмалаулар, жиіліктік бұрмалаулар сияқты, күшейткіш схемасында 0олданылатын кедергілері жиілікке байланысты элементтердің ... ... ... Сызықты емес бұрмалаулар күшейткіш схемасында қолданылытын вольт-амперлік сипаттамалары сызықты емес транзистордың және басқа да (мысалы, ... ... ... емес ... 20 ... ... болады. Сызықты емес бұрмалаулар сызықты емес бұрмалаулар ... Ксе ... ... ... ... Мұнда U1 және I1 - сәйкесінше, ... және ... ... ... ... Uі және Iі - ... және ... жоғарғы құрамалары. Шығыс сигналдың формасына үшінші реттен жоғарғы гармоникалардың әсері үлкен емес. Ксе коэффициентінің шектік мәні күшейткіштердің орындайтын функциясына байланысты: ... ... ... ... және ... ... үшін (1-2) %, ал ... үшін - 10 %. Номиналды шығыс қуаты Рном - ... емес ... ... ... ... емес ... күшейткіштің шығыс тізбегінде бөлінетін қуаттың жағарғы мәні. Күшейткіштің ... ... ... оның экономдылығын бейнелейді және ол жүктемеге күшейткішпен берілетін ... ... ... қорек көзінен тұтынатын жалпы қуатқа қатынасымен анықталады. Күшейткіштің ... ... ... ... болатын қуаттың номиналды мәні кезіндегі күшейткіштің кірісіндегі кернеудің минималды мәнімен бағаланады. ... ... L (дб) = 20 lg (Uб / ... ... ... L 0.7В ... етіп таңдап алынғаны көрсетілген, яғни кез-келген жағдайда кіріс сипаттамасының салыстырмалы сызықтық аймағы пайдаланылады. Шығыс сипаттамалар топтамасында ... (36 ... ... ... тогы ... тең ... бұл ... токтың ординатасында Iкт болып белгіленеді. Егер осы Iкт нүктесінен база тогы топтамасының бір сызығымен қиылысатын горизонталь түзу жүргізсек, онда ... ... ... ... ... Uкэ ... осіне перпендикуляр түсірсек, Uкэт коллектордың жұмыс кернеуінің ... ... ... Тыныштық режимін басқа да тәсілдермен анықтауға болады.
Графоаналитикалық есептеуде жүктемелік түзу деп аталатын сызықты сызу ... ... ол екі екі ... ... оның бірі - Iбт база тогы ... ... Т ... нүктесі. Екінші нүкте горизнталь Uкэ осінде жатады және Ек қоректендіру кернеуіне тең. Ек жәнеТнүктелері арқылы Iк ордината ... ... түзі ... ... статикалық жүктеме сызығын аламыз. Бұл нүкте транзистордың қысқаша тұйықталған тізбегі кезіндегі коллектор тізбегінде жүретін, шамасы Iк=Ек/(Rк+Rэ)-ге тең болатын ток ... ...... ... ... ... термокомпенсациясына арналаған және оның мәні (0.1-0.2)Rк аралығында болады. Сонда егер Rэ=0.2Rк деп таңдап алсақ, Rк=Ек/1.2Iк болады. Сонымен Rк және Rэ ... ... ... ... үшін төменгі қуатты каскадтарда Ід бөлгіштің тогын база тогынан 8-10 есе, ал ... ... ... 2-3 есе ... алу ... [9]. ... Ібт база ... біле отырып, Кирхгофтың екінші заңын қолдансақ, былай жазуға болады:
Iб*Rб2 =Uбэ+Rэ*Iкт және осыдан Rб2 ... ... ... транзситорлары үшін 1,0 В етіп алады. Сонда Rб1=(Ек - Iб*Rб2)/Iб.
Енді күшейткіш каскадтың тұрақты ток режимі ... беп ... ... ... келесі каскадтарды есептегенде тізбектің кейбір параметрлері мен номиналдарын қайта есептеу керек екендігі анықталады. Іс жүзінде ... ... ... алдын ала, болжамдық бола алады, ал нақты шамалары реттеу және күйлеу барысында анықталады.
Күшейту каскадының санын мына ... ... ... ... ... ... [дБ]
N-каскад саны.
Sкб-сыз.=S+Aкб.
Sкб-сыз.=35+22,5=57,5 ... S - ... ... күшеюі.
Акб-теріс кері байланыстың тереңдігі.
Акб=2030 дБ
Sкаск-бір каскадтың күшеюі.
Sкаск=2025 дБ
2.2 Күшейткіштің принципиалдық схемасын ... және ... ... ... ... ... схемасы көрсетілген.Күшейткіштің V1, V2, V3 транзисторлары ОЭ схемасымен қосылған 3 каскадтан тұрады.Бірінші және екінші каскад өзара ... ... ... және ... каскадтар С8 бөлгіш конденсаторы арқылы қосылған.Екінші каскадтың кірісінде кернеу бөлгіш пен бөлгіш конденсатордың болмауы схема элементтерінің санын азайтады, қоректендіру ... ... ... ... ... ... ... жиіліктегі амплитуда-жиіліктік бұрмалануды төмендетеді,бірақ кемшілігі қоректендіру кернеуінің ... ... ... ... бұл ... ... ... режимінің тұрақты болуы өте маңызды.
Каскад аралық паразитті кері байланысты ... үшін ... ... көзінің тізбегі арқылы R6, C3, R11, C5 фильтрлеуші тізбегі қосылған. Күшейткіштің кіріс және ... ... Т1, Т2 ... ... ... және R16 резисторлары балансты резисторлар болып саналады.
Күшейткіште кіріс және шығыс ... ... ... ... ... кері байланыс қолданылады.Теріс кері байланыс тізбегінің пассивті бөлігінде автоматы т8рде реттеАРУ, КНН контурлары R7, R10, R12 ... ... ... ұзартқыш қосылған.Кері байланыс тек айнымалы ток арқылы жүргізіледі.Сондықтан ООС ... ... және ... C2, C11 ... ... ... С7, С10 ... ООС пассивті бөлігі ілмегінің жоғарғы жиілікте айналып өту жолын ... және ... ... қозу ... ...
2.3 ... ... есептеу.
Ақырғы каскад сигналдың берілген қуатын қамтамасыз ету үшін қолданылады.Сызықтық күшейткіш қондырғыларында транзисторлары ... ... ... бір ... ... ... ... қолданылады.Бұл каскадтардың күшейткіш элементтері А режимінде жұмыс істейді.Сондықтан мұндай ... ... емес ... аз ... ... ... ... транзистордың кіріс және шығыс статикалық сипаттамасын қолдана отырып графикті-аналитикалық ... ... ... каскадтың транзистор түрі коллекторлық таралу қуатының рұқсат етілген ең ... мәні ... ... ... ... кезінде мынадай шарт орындалуы тиіс.
шег.(40100)ж
шег.50*552=27600кГц=27,6 мГц
Рк.мах.(45)Рж
Рк.мах.4,5*23=103,5 мВт
ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ ТРАНЗИСТОРЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН ... ... ... ... ... беру коэффициентінің шектік жиілігі
f шег, кГц
90
Коллектордың максималды рұқсат етілетін тұрақты таратылу қуаты
РК МАХ, ... ... ... транзистордың токты беру коэффициенті
h 2.1Э MIN
h 2.1Э MАХ
20
75
Максималды рұқсат етілген тұрақты коллектор-эмиттер кернеуі
UКЭ МАХ, В
12
Коллектордың максималды тұрақты коллектолық тогы
I К МАХ, ... ... ... база ... Б, Ом
50
Статикалық сипаттамадан таңдап алынған транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын ... ... ... ... ... табу үшін ... ... сипаттамасының бойынан қуаттың рұқсат етілген мәнін көрсететін ... ... ... сызу үшін UКЭ ... ... ... үшін ... 2В сайын 2-10В аралығында алдым. Осы транзисторлардың коллекторлық тогын мына формуламен есептедім:
IК=PK MAX /UКЭ
PK ... ... : PK MAX - ... коллекторының рұқсат етілген max. мәні.
Кесте 2
Uкэ , В
2
4
6
10
12
IК , ... ... ... ... ... бойынан анықталу облысын таптым.Шығыс сипаттаманың бойынан қалдық кернеуді U ... ... үшін ... сипаттаманың сызықты өзгерген бөлігінің ең жоғарғы мәнінен ... ... ... түзумен Х-осінің қиылысқан нүктесі қалдық кернеудің мәнін көрсетеді.Осы мәндерді қолданып транзистордың тыныштық ... ... мына ... анықтадым:
UКО=(UКЭ МАХ +U қалдық )/2
UКО= (12+1)/2=7 В
Табылған ... ... ... дейін дөңгелектедім.Күшейткіштің трансформаторының Пайдалы Әсер Коэффициентін (ПӘК) ... ... ... ... ... мына ... анықтадым:
P'~=PН / ήТР ; ... ... мВт ... коллекторынан берілетін қуаттың мәнін мына формуламен есептедім:
PКО=Р[']~/ηА*ηС, ... В ... = 0,4 - ... А ... max. ... 0,9 - кері ... тізбегіндегі сигнал қуатының жоғалуын ескеретін коэффициент
Транзистор коллекторындағы қуатын ескеріп тыныштық тогын мына формуламен анықтадым :
IКО=PКО/UКО [mA] ... ... ... ... ... ... IКО және UКО ... белгіледім.Табылған нүктенің бойынан IБО кіріс тогының мәнін анықтадым.UКО,IКО қиылысынан табылған нүкте арқылы сипаттамаға параллель түзу ... ... ... ... IБО ... тогының мәнін көрсетеді.Шығыс сипаттаманың табылған IБО мәнін кіріс сипаттамаға ауыстырып Uбо мәнін анықтадым.Тыныштық нүктесінің координаталарын жазып алдым: UКО, IКО , IБО , ... ... ... ... ... мына формуламен
анықтадым: UКМ

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сызықтық күшейткіш20 бет
Желілі күшейткішті есептеу27 бет
Күшейткіш27 бет
Радиоқабылдағыштың бiр бөлiгi радиожиiлiкті алдын ала есептеуiнiң әдiстемесi21 бет
Инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері12 бет
Патенттік құжаттар4 бет
Санау жүйесi. Санау жүйесінің түрлері. Бір санау жүйесінен екіншісіне өту жолы.5 бет
Сандық беру жүйесінде сызықтық жолды ИКМ аппаратурасын қолдану арқылы жобалау25 бет
СБЖ трактісін жобалау16 бет
Құрылыс алаңына ірі масштабты түсіруді негіздеу. Түсірудің фототопографиялық әдісі8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь