Жасы кәмелетке толмағандардың қылмыстары

Кіріспе
I. Қылмыстың процестегі дәлелдеу затының түсінігі, мазмұны
1.1. Дәлелдеу затының түсінігі.
1.2. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу шегі.
1.3. Қылмыстық іс бойынша дәлелденуге тиіс мән.жайлардың сипаттамасы
II.тарау. Жасы кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша дәлелдеу заты.
2.1. Жасөспірімдер құқық бұзуының себептері және оған әсер ететін жағдайлар.
2.2. Кәмелеттік жасқя толмағандар қылмысына әсер ететін әлеуметтік факторлар.
2.3. Кәмелетке толмяғяндардың қылмыстяры турялы істер бойынша анықтауға жататын мән.жайлар.
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
II Арнайы әдебиеттер:
Қоғамда болып жатқан процестер экономикаға да, саясатқа да өзінің кері әсерін тигізіп, оның өмірде белең алуы жиі кездесіп жатады. Нарықтық қатынасқа көшу, шаруашылықтың жаңа нысандарын пайдалану, қоғамдық сананың бірден өзгеруі - қазіргі идеологияның, құқық жүйесі, моральдық нормалардың тоқырауға ұшырауына әсер етіп, қылмыстың белсенді бағыт алуына алып келді.
Егер 1996 жылы Қазақстанда 183977 мың қылмыс тіркелсе, 2002 жыл жоғарыдағы көрсеткіш 219901-ге өскенін көрсетті. Қылмыс әлемінде Қазақстан «қайта құрудан» өскенін дәлелдесе, ол қылмыстың ауыр түрлерінің өскенінен көрініп отыр. Мәселен, 2002 жылы 2625 қасақана адам өлтіру тіркелсе, бұл 2001 жылға қарағанда 7 %-ке өскенін көрсетіп, он жыл бұрынғымен салыстырғанда екі есе көп екенін дәлелдеп берді.
Жалпы қылмыстылықтың жас жеткіншектерге әсерін тигізбей қоймайтынын олардың қолымен іске асқан қылмысынан көріп, жасы толмағандар арасындағы қылмыстылықтың өсіп отырғанын байқауға болады. 1996 жылы Қазақстан бойынша кәмелетке жасы толмағандар қылмысы 13724 санын көрсете, 2001 жылы 16244-ке жеткендігімен ерекшеленеді.
Кәмелетке жасы толмағандар қылмысының сан-салалығы олардың күнделікті қылмысынан өз көрінісін табуда.78,2% қылмыс олардың мүліктік қылмысқа барғанын көрсетсе, 49,4% қылмыстың жеке адам мүлкін урлауға бағыт алғанын, ал,17%-тің мемлекет және қоғам мүлкін тонауға, 11,2% қылмыстың тонау мен шабуыл жасап тонауды құрағанына куәгер боламыз.
Қылмыстық процесс ғылымында шешуін таппаған күрделі проблемалардың бірі ретінде қоғамға жат әрекеттерімен көрінген кәмелетке жасы толмағандарды ерте бастан тауып, алдын алу жолдарын қарастыру мәселесі болып қалып отыр. Ал, бақылаусыз қалған жасөспірімдердің неліктен ондай халге жеткендігінің себеп-салдарын анықтау жеке тұрақты зерттеуді қажет етері сөзсіз.
1. Арсеньев В.Д. вопросы общей теории доказательств. Москва, 1967
2. Словарь основных уголовно-процессуальньіх понятии и терминов. Караганда,1992
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Москва, 1968. т.1
4. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывания при производстве расследования. Горький, 1977
5. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Москва, 1973
6. Кобликов А.САктуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе. Москва, 1981
7. Банин В.А. Предмет доказывания в советском угодовном процессе. Саратов, 1981
8. Михеенко М.М. Доказывания в советском уголовном судопроизводстве. Киев, 1984
9. Дубинский А.Я. Обстоятельства, подлежащие установления в советском уголовном процессе. Москва, 1981
10. Тетенькин Б.А. О содержании уголовно-процессуального понятия и предмет доказывания// научная информация по вопросам борьбы с преступностью. Вып. 66 Москва, 1981
11. Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. Москва. 1990
12. Уголовный процесс. /Под. Редакцией Н.С.Алексеева., В.З.Лукашевича., П.С.Элькинд. Москва, 1981
13. Пяяс Н.В., Солодкин И.А. Особенности имущественных преступлении несовершеннолетних. - Вопросы изучения и предупреждения правонарушений несовершеннолетних. Сб. чП. Москва. 1970
14. Корюкаев В.П. Пределы доказывания при отказе в возбуждении уголовного дела.// Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе. Москва, 1981
15. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1973
16. Теоретические основы квалификации преступлений. Москва,1963
17. Алимов СБ. Ситуация совершения престушгения и ее криминологическое значение. Автореферат кандидатской диссертации. Москва,1971
18. Агыбаев А.Н. Қылмыстық құқықтың. Жалпы бөлім.-Алматы: Жеи Жаргы, 1999
19. Волков В.Н, Некоторые вопросы состояния исследований воспитания.- Педагогика.1961 №2
20. Сухомлинский В.А. Таңдамалы шығармалары 2 том. Москва, 1971
21. Преступление и ответственность. Алма-Ата, 1979
22. Платонов К.М. Цена ошибки. Минск, 1990
23. Миньковский Г.М. Некоторые причины преступности несовершеннолетних в СССР и меры ее предупреждения. –Советское государство и право. 1965, №5
24. Якобсон Г.М. Эмоциональная жизнь школьника.Москва,1966
25 . Личная преступность. Москва, 1974
26. Пяяс Н.В., Солодкин И.А. Особенности имущественных преступлении несовершеннолетних. – Выпросы изуче
27. Дао Үи Ук. Борьба с преступностью несовершеннолетних в
СРВ. Москва, 1986.
28. Парнищев А. Ф. О характере групповых преступлений совершаемых несовершеннолетними и вопросы уголовной ответственности соучастников преступления. -Преступление и атветственность. Алма-Ата, 1971.
29. Решетина А.М. Адамды әлеуметтендірудің, қоғамдық әлеуметтендірудің заңдылықтары. Омск, 1974
30. Макаренко А.С. Шығармалар. 4-5том.
31. Миньковский Г.М. Криминологическач характеристика преступлении несовершеннолетних. //Под общей редакцией Панкратова А.С. — Москва: Юридическая литература, 1971
32. Бегалиев К.А. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних. Алма-Ата.Казахстан, 1975
33. Бегалиев К.А. Предупреждение безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. -Алма-Ата: Казахстан, 1980
34. Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних./Под общей редакцией Панкратова А.С. - Москва: Юридическая литература, 1971
35. Бегалиев К.А. Предупреждение правонарушении среди несовершеннолетних. Алма-Ата. Казахстан, 1974
        
        Кіріспе
Қоғамда болып жатқан процестер экономикаға да, саясатқа да өзінің кері
әсерін тигізіп, оның ... ... алуы жиі ... ... Нарықтық
қатынасқа көшу, шаруашылықтың жаңа нысандарын пайдалану, қоғамдық сананың
бірден өзгеруі - қазіргі идеологияның, құқық жүйесі, ... ... ... әсер ... қылмыстың белсенді бағыт алуына алып келді.
Егер 1996 жылы Қазақстанда 183977 мың ... ... 2002 ... ... ... ... көрсетті. Қылмыс әлемінде Қазақстан
«қайта құрудан» өскенін дәлелдесе, ол қылмыстың ауыр ... ... ... ... 2002 жылы 2625 ... адам ... тіркелсе, бұл
2001 жылға қарағанда 7 %-ке ... ... он жыл ... екі есе көп ... ... ... ... жас жеткіншектерге әсерін тигізбей қоймайтынын
олардың қолымен іске асқан қылмысынан көріп, жасы толмағандар ... өсіп ... ... болады. 1996 жылы Қазақстан бойынша
кәмелетке жасы толмағандар қылмысы 13724 санын көрсете, 2001 жылы ... ... жасы ... ... сан-салалығы олардың күнделікті
қылмысынан өз ... ... ... ... мүліктік қылмысқа
барғанын көрсетсе, 49,4% қылмыстың жеке адам мүлкін урлауға ... ... ... және ... мүлкін тонауға, 11,2% қылмыстың тонау мен
шабуыл жасап тонауды құрағанына куәгер ... ... ... ... ... күрделі проблемалардың
бірі ретінде ... жат ... ... ... жасы
толмағандарды ерте бастан тауып, алдын алу жолдарын қарастыру мәселесі
болып қалып ... Ал, ... ... ... ... ... жеткендігінің себеп-салдарын анықтау жеке тұрақты зерттеуді қажет
етері сөзсіз.
Жоғарыда келтірген көрсеткіштердің барлығы нарықтық ... ... ... пен ... ... ... жүктеп, қылмыспен, соның
ішінде кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы қылмыспен ... ... ... бола ... байланысты Қазақстан ... ... ... құқық қорғау органдарының басшылары мен облысы
әкімдерінің қатысуымен өткізген кеңесінде: «... әрбір екінші қылмысты жасы
толмаған балалар топ ... ... ... ... ... ересектер
ықпалымен жүзеге асырған» - деуі ойландырарлық мәселе.
Президенттің жасөспірімдер ... ... мен жасы ... үшін ... олардың ата-анасы істейтін мекемені жауапкершілікке
тарту мәселесін көтеру - құқық қорғау органдарының ... тағы ... ... керек.
Кәмелетке жасы толмағандар арасында қылмыстың саласына бастауы, оның
тамырын кеңге жая түсуі ... ... ... қызметкерлері мен
криминалист ғалымдардың алдына қылмыстың алдын алудағы нақты шараларға
қоса, құқық ... ... мен ... ... ісі ... ... келелі істерінің тиімділігіне баға беру міндетін де
жүктейтінін айтпасқа болмайды.
Кәмелеттік жасқа ... ... ... әлеуметтік -құқықтық
тұрғыдағы арнаулы еңбектер көрсеткендей, ... ... ... ... ... және ... зиян ... үшін бас бостандығынан
айырылғандардың 2/3-сі қылмысты жасөспірім кезінен жасаған.
Бұл көрсеткіш ұры-рецидивистер арасында одан да ... жасы ... ... құқық тәртібін бұзушылыққа қарсы
профилактикалық шаралар ... өте ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарына қоса, ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Сот тәжірибелері көрсетіп отырғандай, кәмелеттік жасқа толмағандар
қылмысына қоса, соңғы кезде жасөспрімдер (9-13) құқық бұзушылығы да ... Ол ... ... ... толықтыруда.
I. Қылмыстың процестегі дәлелдеу затының түсінігі, мазмұны
1.1. ... ... ... заты» ұғымының көп қырлылығы оның мәнісі мен ... ... ... көп ... ... ... заты» немесе «зерттеу тақырыбы» атты арнайы ұғымдарды
негіздеудің және олармен дәлелдеу заты арасындағы айырмашылықты көрсетуге
әрекеттер ... ... В. Д. ... ... деп жазды: «мән-жайды
дәлелдеу арқылы ғана емес, тікелей таным ... да ... ... ... ... енетін жағдай дәлелдеу жолымен ғана анықталатын ... ... ... ... ... басқа да жолдармен анықтауға
болады. ... ... ... заты және ... заты деп бөлу ... ... бірге дәлелдеу процесінің мәнісі-бұл қызмет таным процесінің бір
түрі екендігі туралы куәландырады. ... ... заты ... ... бөлігі болып табылады.
Дәлелдеу заты әрбір қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... мән-жайлардың тізбесі ҚІЖК-нің
117,481-баптарында берілген, бірақ толық қамтылмаған. Әрбір нақты ... ... ... ... ... ... тұрғысынан
толықтырылады, нақтыланады. Қылмыстық кодекс бойынша, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... баға ... . Строгович дәлелдеу затын былай деп белгілейді: «Істі дұрыс ... ... ... ... ... ... істің
фактілері, жағдайлары дәлелдеу затын құрайды. Әрбір дәлелдеме ... ... ол ... ... ... ... да бір
фактіні анықтайды[3].
Л.М. Карнеева дәлелдеу затының ... ... ... ... ... деп ... болатын: «Заңның өзінде көрсетілген дәлелдеу заты
дәлелдеудің белгілі бір кезеңін сақтайтын, процессуалдық ... ... ... іс үшін ... бар ... ең ... деңгейін
белгілейді»[4].
А.А. Эйсман дәлелдемелер мен ... ... ... ... ... атап ... Атап айтқанда, ол дәлелдеу затын -
қылмыстық істі дұрыс шешу үшін және сот ісін жүргізу міндетерін әрбір нақты
жағдайда ... ... үшін ... бар зерттеліп отырған оқиғаның қасиеті
мен байланысын бейнелейтін жағдайлар жүйесі ретінде белгілейді[5].
Осыған ұқсас анықтаманы А.С. Кобликов та ... ... ... ... шешу үшін ... іс бойынша дәлелдеу барысында анықталуға тиісті
мән -жайлардың іс үшін маңызы бар жыйынтығы»[6], - деп ... ... ... В.А. ... ... ... Ол ... деп жазады: «Дәлелдеу затының заңдық ... іс ... ... ... ... ... және
қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін шешу үшін ... ... ... ... табу және ... ... процеске
қатысушылардың қызметтерін басқаратын нормативтік тәртіп мәндері жинағынан
тұратын ақпараттық жүйе»[7].
М.М.Михеенконың түжырымдаған дәлелдеу заты ... ... ... қызығушылық туғызады. Ол былай деп ... заты ... ... ... ... мен хабарларды шешу
үшін, сондай-ақ іс бойынша іс жүргізудің алдын алу ... ... ... қылмыстық іс жүргізу заңында көзделген
мән-жағдайлардың жиынтығы деп түсінуіміз керек»[8].
Келтірілген анықтамаларды талдау дәлелдеу заты үшін ... ... ... ... мүмкіндік береді:
дәлелдеу затының құқықтық сипаты бар, қылмыстық іс жүргізу
заңдары ұйғарымдарымен байланыста ... заты ... ... ... байланыста
болады және бет алды сипат алуы мүмкін емес;
дәлелдеу затының элементтері - қылмыс жасаудың жағдайларын
қорытындылап түсінік беретін оңтайлы ... ... сот ісін ... ... шешу ... ... мүмкін емес;
дәлелдеу затына енетін мән-жайлар тізбесі ең төменгі деңгейде
болады;
бұл тізбе әрбір іс бойынша анықтау үшін міндетті ... ... ... ең ... бір ... ... іс бойынша
дәлелдемелердің толық көлемде жиналмағандығын білдіреді;
8. дәлелдеу затының элементтері логикалық ... ... және ... ... ... ... және кеңістік, жалпы және
жеке меншік, тұтас және бөлек, алғышарт пен салдар және тағы ... ... ... ... және ... ... ... құқықтық сипаты туралы айта отырып, болашақ заңдық
тұрғыда анықталатын дәлелдеу соңғысына тән ... ... ... ... ... ... тиіс екенін есте ... ... ... тұрғысынан дәлелдеу затының құқықтық табиғатын шектеу Қылмыстық
Іс ... ... 117 және ... ... ғана ... және ... мәнісін толық
түсінбеушілікекке әкеп соғады .
Дәлелдеу затының жорамалы ... ... іс ... ... тапқан және жинақтаушы сипаты бар. ... мәні ... ... іс бойынша іс жүргізген адам не орган Қылмыстық ... ... ... кәмелетке толмағандардың істері бойынша,
сондай-ақ Қылмыстық Іс ... ... ... көрсетілген мән-
жайларды анықтауға тиіс. Уәкілетті адамның (анықтаушы, ... ... не ... ... ... ізге түсу ... ... жағдайына, сондай-ақ Іс жүргізудің кезеңіне ... ... ... ... ... болады.
Дәлелдеу затының уақытша сипаты туралы мәселеге де мүлделік білдіріп
отыр. ... А. Я. ... ... деп атап ... ... қылмыстык
сот ісін жүргізуде өткенде орын алған фактілер мен ... ... тиіс ... ... ... Мұндай қате пайымдаулардың
болуы, сірә, ... ... ... ... ... ... органдары
жасалынып кеткен қылмыстың механизмін шынында да бірінші кезекте зерттейді.
Алайда мынаны да ... ... ... ... ... дәлелденуге
жататын көптеген мән-жайлар осы шаққа қатысты болуы мүмкін, олардың ішінде
мыналар да бар:
қылмыстың салдары;
қылмыс жасаған тұлғаны ... ... ... ... ... ... ... қалған жағдайла.[9]
Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексінде «Дәлелдеу заты» атты дербес норма
енгізу ұсынылып жүр, ... өзі ... ... бойынша дәлелдеу
заты бір мәнді емес деуді жоққа ... ... ... Бұл ... ... ... ... деңгейі;
қылмыстық іс-әрекеттің даму кезені;
әрекеттің қоғамға қауіптілігін жоққа шағаратын жағдай;
қылмыстың нақты қүрамының белгілері;
іс ... іс ... ... ... ... сотталушыға
жазаны қолдану немесе колданбау;
басқа да элементтерді енгізу ұсынылады.[10]
РСФСР ҚІЖК-нің ... ... ... (1990 жыл) ... ... қызықты айқындаманы жүзеге асырды. Атап айтқанда
А.М.Ларин дәлелдеуге жататын мән-жайларға ... ... ... ... жекелеген нормалар қарастыруды ұсынады:
қылмыстық істерді шешу;
айыптау мен соттау ... ... мен ... ... бар іс ... және соттау үшін;
ақтау үшін;
кінәсі туралы мәселені шешпестен істі қысқарту ... жоқ, ... ... сот ісін ... кезеңіне және өзге де
нақты ... ... ... іс ... ... ... туралы дәстүрлі түсінікті жоққа шығарады. Оның үстіне дәлелдеудің
жалпы және арнайы затының мәні өзгереді. Егер ... ... ... ... ... ... сипаты болса және өзіне элемент ретінде
арнайы ... ... ... ... болса, өзге нормалар арнайы
тақырыпты саралау жолымен реттейді. Арнайы ... ... ... орын алғаны сияқты субъектінің (кәмелетке ... ... оның ... - құқықтық ерекшеліктеріне (осыған қатысты
қозғалған істің болуы) қатаң ... ... ... ... аталған
теориялық модельде ықтимал материалдық және ... - ... ... ... ... бар жағдайлардың барлық
жиынтығына бағдарланған. Мәселен, айыптау мен соттау сияқты процессуалдық -
құқықтық ... ... үшін ... ... ... ... ... тұлғасын сипаттайтын жағдай;
қылмыс келтірген зиянның сипаты мен ... ... ... сондай-ақ қылмыстық заңда аталған басқа
да мән-жайлар;
қылмыс жасаудың жағдайы;
әрекет пен соның нәтижесіндегі қоғамдық қауіпті салдарлардың
арасындағы себепті байланыс;
айыпталушының қылмыс ... ... ... жанама оймен не ұқыпсыздықтан
немесе менмендікпен жасағаны;
қылмыстың себептері мен мақсаттары;
айыпталушының тұлғасын сипаттайтын жағдай;
қылмыстың ... ... ... ... қылмыстар және бірнеше айыпталушылар туралы іс бойынша айыптау
мен соттауға арналған дәлелдеу заты айыптау мен ... үшін ... ... ... ... қосымша элементтерді көздейді (бір
немесе бірнеше қылмысқа бірнеше адамның қатысқандығын дәлелдеу және тағы
басқа).
Біздің ... ... ... өзінің барлық татымдылығына
қарамастан, төтенше күрделі және ... ... ... (алайда, дәлелдеудің жалпы және арнайы затын саралап
белгілеудегі ұтылуы бастаманы жоққа ... ... ... іс ... ... шегі.
Дәлелдеу заты деген ұғыммен қылмыстық істің мән-жайларын зерттеудің
жан-жақтылығын, толықтығын, объективтілігін ... ету және ... ... болып табылатын екінші бір ұғым ... ... ... іс үшін ... ... ... барлық мән-жайларды толық және
жеткілікті анықталуын қамтамасыз ететін мүмкіндіктері ... ... ... айтқанда, дәлелдеу шектері - бұл дәлелдеуге тиісті мән-жайлар
«кешенін» анықтау жолымен істі ... ... ... ... іс ... ... ... және жеткілікті жиынтығы. Дәлелдеу заты
мен дәлелдеу шектері өзара байланысты және ... ... ... ... заты ... ал ... ... оған жетудің құралдарын
бейнелейді.[12]
Сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы істі дұрыс шешуде қажетті
және жеткілікті мән-жайларды жан-жақты ... және ... ... ... көрсетілген барлық шараларды қолдануға міндетті.
Қылмыстық ізге түсу органдары нақты деректерді анықтайды,
солардың негізінде іс үшін мәні бар ... ... істі ... сот ... пен ... ... ... жіне қорғау тараптарына олардың істің мән-
жайларын жан-жақты және толық ... ... ... асыру үшін
қажетті жағдай туғызады. Сот тараптардың пікірімен байланысты емес
және өз бастамашылығымен қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтау
үшін қажетті шараларды қолдануға ... ... ... де, ... да, ... ... мен жазасын жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар іс бойынша
анықтауға жатады. Қылмыстық процесті жүргізуші орган кінәсіздігі ... ... ... ... сезіктіні, айыпталушыны ақтайтын не
олардың жауаптылығын ... ... бар ... туралы барлық
мәлімдемелерді тексеруі тиіс (ҚР ҚІЖК-нің 24-бабы).
Дәлелдеу шектерінің ұғымына, бір жағынан, мәнді құбылыстар мен ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету
талаптары, екінші жағынан тану нәтижелерінің ... ... ... ... дәлелдеу шектері нақты іс бойынша оның шектерін жиналған
дәлелдемелер ... ... ... ... затының әрбір элементін
анықтауды қамтамасыз ететіндей қылып айқындауды білдіреді. Сандық жағынан
олар дәлелдеу адресаты сот ... ... және ... әрекетіне
тартылған барлық тұлғалар үшін осы мән-жайлардың дәлелді анықталғандығына
кепілдік беруі тиіс.[13] Осылайша, ... пәні іс ... оны ... ... ... жаза және тағы ... сұрақтарды шешу үшін
фактілік негіздеме ретінде қамтыса, дәлелдеу шектері іс бойынша ... ... ... және олар ... нанымды тұжырым жасауға
мүмкіндік беретін (дәлелдеу пәнін анықтауға қажетті ... ... ... ... ... ... ... белгілі болған мән-жайдың
мәнісі мен сипатын анықтамайынша толық болмайды. Қазақстан Республикасы
Қылмыстық Іс ... ... ... ... ... ... ... жалпыға белгілі фактілер;
осы заманғы ғылымда, техникада, ... ... ... ... әдістерінің дұрыстығы;
заңды күшіне енген сот шешімімен белгіленген мән-жайлар;
адамның заңды білуі;
адамның өзінің ... және ... ... ... бар екендігін растайтын құжатты ұсынбаған және ол
арнаулы даярлық немесе білім алған оқу орнын ... ... да ... ... ... даярлықтың немесе білімнің болмауы дәлелсіз
анықталған болып саналады.
Аталған мән-жайлар қылмыстық ... ... ... ... деп ... ... ереженің болуының үлкен маңызы бар, ... ... ... ... іс ... ... ... елеулі түрде қысқарады (мәселен, әкімшілік-аумақтық
шекара белгіленген шектерде ... бір ... ... бір ... ... ... облысының аумағы Қазақстан аумағына
жатады; Медеу ауданының аумағы ... ... ... ... іс ... іс жүргізудің мерзімдері процессуалдық
тиімділікке қол жеткізеді;
іс жүргізуде белгілі бір орнықтылық пен тұрақтылық қамтамасыз
етіледі (мәселен, тергеушіге қылмыстық іс ... ... өз ... ... ... ... білім мен дағдылар, заңды өкілеттігі бар екендігін
білдіреді);
сотқа сенім білдіру, қылмыстық процесте сот әділдігі мақсаттарына
қол жеткізу (процесс барысында сот әділдігі мақсаттарын ... ... ... ... заң тәртібімен белгіленген құқықтық
факт
ретінде преюдиция процесінде ... ... ... ... ... үкімі
немесе басқа да шешімі анықталған ... ... ... ... барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар мен азаматтар үшін
міндетті болып табылады).
Дәлелдеу заты ұғымы, біріншіден, объективтік ... қол ... ... ... дәлелдеу барысының өзің, екіншіден,
қатыстылығы және іс жарамдылығы, ... ... және ... дұрыстығы және сенімділігі көзқарасы тұрғысынан ... ... ... ... ... ... дәлелдеу
шектері ұғымымен байланысты[15] екенін жоғарыда айтып өткенбіз.
Сонымен бірге әдебиетте ... сот ісін ... ... ... мен ... ... әр ... пайымдаулар айтылып жүр.
«Дәлелдемелер теориясының» авторлары дәлелдеу шектерін дәлелдемелердің
қажетті және ... ... деп ... іс ... жиналған
дәлелдемелер жиыны деп түсінеді, іс бойынша жиналған дәлелдемелер ... ... ... ... ... ... ... істі
дұрыс шешуді қамтамасыз етеді.[16] Осы ... ... ... ... В.П.Корюкаев есептейтіндей,[17] мұндай көзқарас
«дәлелдеу шектерінің бір ... ғана ... ... ... ... ... ... оқиғаның мән-жайы туралы сенімді
қорытындыны қалыптастыруға байланысты, ... өз ... ... ... ... Дәлелдемелерді бағалау
дәлелдемелердің жалпы процесінің құрамдас ... ... ... ... ... ... ... емес, олардың алғышарттары туралы ғана
болуы мүмкін.
Дәлелдеу шектерінің мазмұны дәлелдемелер мен ... ... ... не ... ... мен заты ... шекара
қойылмайтын бірқатар пайымдаулар да бір ... ... ... сілтеме жасайтын болсақ, ол былай деп ... ... «... ... ... ... іс ... ... шектері
мен бағыты анықтамасын білдіреді».[18] Бұл орайда ол дәлелдеу заты ... ... ... ... ... ... пікіріне
сілтеме жасайды.
Сөз жоқ, дәлелдеу заты мен ... ... ... ... ... бұл ... бір ... емес. Ф.Н.Фаткуллиннің пікірі
бойынша қылмыстық процестегі дәлелдеу шектері дегенді «тексерілетін тергеу
жорамалдарының толықтығын, анықталуға тиісті фактілердің терең ... ... ... ... ... тану үшін ... дәлелдемелер
мен олардың көздерінің толықтығын және іс ... ... ... ... ... осы ... шекаралары» деп
түсіну қажет.[19]
Сот ісін жүргізудің кезеңіне байланысты белгілі бір іс ... ... ... ... туралы шешудің теориялық-практикалық
маңызы бар. Сот ісін ... ... мен ... ... іс бойынша дәлелдеу шектері тергеу үшін де, сот үшін ... ... деп ... қисынды. Оның үстіне бұл ... ... бар, ол ... ... сот талқылауы тұтастай және толық алдын-
ала тергеу материалдарына негізделеді. ... ... ... мынандай
заңдық өкілеттігі де бар, сот талқылауы кезінде алдын-ала тергеуге белгісіз
дәлелдемелер зерттелуі ... ... бұл ... ... ... ... кезеңіне байланысты өзгеріп отырады дегенді білдірмейді. Осы
мағынада ... ... ... ол ... деп ... «істің
барлық мән-жайын толық зерттеу туралы, олардың әр қайсысының бар екендігін
немесе жоқ екендігін сенімді түрде анықтауды қамтамасыз ету ... және ... ... ... ... туралы талаптар принципінде
дәлелдеу кезеңдерінің барлық кезеңдері үшін ортақ әрі ... ... ... үшін ... ... ... және ... фактілердің болуы маңызды. Аталған фактілер дәлелдеуді талап етпейді
және сол ... ... ... тууы ... куәлік адамның жасын
сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді және өзінің ... ... ... ... ... болған оқиғаны анықтау аталған оқиғаның
тәуліктің қараңғы мезгілде болғанын дәлелдеуді талап ... ... ... ... ... ... да (дауыл, боран, су тасқыны және
т.б.) дербес ... ... ... ... ... және жалпыға мәлім фактілердің болуы
олар ... мен іс ... ... ... тыс қалады дегенді
білдірмейді. Қылмыстық жауаптылық жүктелетін жасқа адамның толмаған фактісі
іс жүргізуде ... ... тиіс және осы ... үшін Қылмыстық
кодексте көзделген жазадан кәмелетке толмағанды ... ... ... ... ... Тап осы ... бойынша қылмыстық істі қайта қозғауға
арналған процессуалдық тыйым салуды сақтау уәкілетті адамның ... ... ... ... түріндегі дәлелдемені, сондай-ақ айып ... ... ... ... ... дәлелдеу шектері ұғымы үшін мынадай сипаттар тән екен:
дәлелдеу ... ... - ... ... ... шектерін дұрыс түсіну мән-жайды зерттеудің дұрыс
тереңдігін анықтауға жәрдемдеседі; керісінше ... ... ... ... ... ... зерттеу қызметіне дәлелдеу затының әрбір
жағдайын белгілі бір ... ... ... шектерін белгілеу мынаны білдіреді: дәлелдеу затына
енетін жағдай барлық ұсақ-түйектеріне (жеке бөліктері, байланыстары)
дейін егжей-тегжейлі зерттелмейді, нақты сот ісін жүргізу міндеттерін
шешу үшін ... бір ұсақ ... ... ... қажет болса,
соншалықты деңгейде зерттеледі ... ... ... ... ... ... емес сөздерін және арсыз іс-
әрекетін егжей-тегжейлі зерттеу міндетті емес; қоғамдық тәртіпті ... ... ... елеулі, көзге түсетін және ... ... ... решил проблемы
іс бойынша талап етілетін дәлелдемелер мен олардың көздерінің
тобы, көлемі және саны ... ... ... ... ... болып табылады (мысалы, адам бұзақылық әрекетті көптеген
куәгерлердің көзінше жасаған жағдайда олардың ... де ... ... тартудың қажеті жоқ ... ... ... және ... да ... түрғысынан оқтайлы
топты белгілеу орынды);
- дәлелдеу ... ... ... және іс ... ... ... ... жәбірленуші шекесіне тиген соққыдан рельске құлап қайтыс
болды делік, бұл жерде қаза табу ... ... ... болуы
мүмкін: 1) шекесіне жұдырықпен ұрған соққыдан алған жарақатының
сипаты; 2) рельске құлаған кезде алған дене ... ... ... ... шектері сот ісін жүргізудің, әр түрлі
кезеңдері үшін ... ... ... ала ... ... ... және саны істі ... қарау кезеңінде де
сақталады);
дәлелдеу шектері іс үшін маңызы бар ... ... ... саралануы ... олар ... ... ... ... заң ... фактілер ретінде
бағалануы мүмкін (мәселен, табиғи апаттың жалпыға мәлім фактісі, опиумның -
есірткілерге, ... - ... ... ... елді ... дәлме-дәл арақашықтық және т.т., мұның бәрінің қылмыстық іс үшін
маңызы бар, ... ... ... етпейді, яғни олар жалпыға мәлім,
сондықтан сот ісін ... ... ... Мұндай саралау есебі
заңды күшіне енген үкім белгілеген фактілер туралы әңгіме болғанда айрықша
маңызды (мысалы, адамды әккі ... деп тану үшін ... ... жоқ, бұл жағдай Қылмыстық кодекстің тиісті баптары бойынша жазаларды
өтегендігі туралы мәліметтер негізінде ... ... ... ... ... ... тән ... түсіну практикалық көзқарас
тұрғысынан маңызды. ... ... бір ... ... Адам айлар бойы
адамдар көп жүретін жерлерде "оймақпен" ойнап алаяқтықпен айналысты. Осы
уақыт ... ... ... ... ... және алаяқтық жолымен
азаматтардың мүлкін ... орын ... ... ... ... ... жэне ... талап етіле ме? Істің мән-жайын
зерттеудің толықтығы көзқарасы ... ... ... ... жоқ. Егер ... ... доктринальдық түсіндірмесіне («Істің
мән-жайын жан-жақты, толық және ... ... ... ... ... орнын толтыру сияқты азаматтардың құқықтарына сүйенсек,
онда барлық оқиғаларды анықтау қажет. Сонымен бірге мұны іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... түсіндіріледі, ол
мынадан көрінеді:
қылмыстың басталу сәтін анықтау;
алаяқтың ... бар ... ... ... ... көптеген нақты көріністерін анықтау. Сонымен, алаяқтың оқиғаларын
дәлелдеу ... ... ... ... мен толық зерттелуін
атқаруға қабілетті ... ғана ... ... Анағұрлым жан-жақты
зерттеу істелген іс-әрекеттің мәнісін өзгерте алмайды.
Сонымен бірге ұқсастығы арқылы қаралған жағдайды ... ... ... ... ... ... ... материалдық жағының ерекшелігі
дәлелдеудің шектерін белгілейді. Мысалы, адам «көптеген» кісі ... ... ... ... ... ... ... деген желеумен
бірнеше кісі өлтірудің мән-жайын анықтау жеткілікті ... ... ... ... шекарасы олардың санымен емес, әрбір оқиғаның мән-
жайымен белгіленеді.
1.3. Қылмыстық іс бойынша дәлелденуге тиіс
мән-жайлардың ... ... ... ... былай деп жазылған: 1.
Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге:
1) оқиға мен ... ... ... ... ... ... ... уақыты, болған жері, әдісі және басқа да мән-
жайлары);
қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті кімнің жасағандығы;
адамның қылмыстық заңмен ... ... ... ... оның кінәсінің нысаны, жасалған ... ... және іс ... қателіктер;
айыпталушының жауаптылығының дәрежесі мен сипатына әсер
ететін мән-жайлар;
айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән-жайлар;
жасалған қылмыстың зардаптары;
қылмыспен келтірілген зиянның сипаты мен ... ... ... ... ... ... жауаптылық пен жазадан босатуға әкеп соқтыратын мән-
жайлар ... ... ... адам ... ... туралы іс бойынша
дәлелдеуге жататын қосымша мән-жайлар осы Кодекстің 481-бабында
көрсетілеген.
3. ... ... ... етуші мән-жайлар да ... ... ... ... қоса ... жасқа толмағандардың қылмыстары туралы істер
бойынша мыналар анықталуға жатады:
Кәмелетке толмағанның жасы (күні, айы, туған жылы);
Кәмелетке толмағанның өмірі мен ... ... ... мен ... ... ... бен темперамент ерекшелігі, қажеттіліктері мен мүдделері;
кәмелетке толмаған жасқа үлкен ... және ... ... ... ... ауруына байланысты емес, кәмелетке ... ... ... ... кейін қалғандық туралы деректер болған жағдайда оның
өзінің іс-қимылының мәнін толық ... ... ... және ... ... ... ... заты туралы құқықтық норма диспозициясы оның жорамалына ... ... және ... іс ... ... ... тиісті
субьектілері ҚІЖК-нің 117 және 481 ... ... ... ... ... ... ... сияқты нормалар нақты қылмыстық іс жүргізу жағдайына
байланысты әр түрлі болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ізге түсуді қысқартуға әкеліп соғады ... ... ... барлық жағдайларын анықтауы істің
материалдарын сотқа жіберуге әкеледі, сот ... ... ... іс қылмыстық заң белгілеген жаза ... ... ... элементтері жағдайлардың жалпы схемасын
білдіреді, оларды анықтау Қылмыстық кодекс нормасын дәлме-дәл
белгілеуге мүмкіндік береді, оған сәйкес мұндай іс-әрекет қылмыстық
жазалауға жатады деп ... ... ... ... схемасын
жағдайлармен байытады. Бірақ бұл нақты толықтыру қылмыстық-
құқықтық схема арқылы ғана бағалап пайымдауға жатады. Сонымен, нақты
апстрактілі құбылыстың өзара байланысы жеке мен ... ... ... ... ... ... ... ретінде
көрінеді. Осы бөлікте В.А.Баниннің пікірімен келіспеу қиын, ол «қылмыстық
істерді сот қарауында тергеген кезде тергеуші мен ... жеке мен ... ... ... ... ... іс жүзіндегі мән-жайын
дәлелдеу ... ... ... ... сол арқылы материалдық
қылмыс пен іс ... ... ... бір ... ... ... -деп көрсеткен болатын.[20]
Көптеген жағдайларда қылмыстық істі қозғауға ... ... ... ... ... басында (өрт, тұлғаны күш көрсетіп өлтіру, ... ... ... қатар соның негізінде іс қозғалған оқиға
туралы мәселе тергеудің соңында ... ... мән ... ... ... шешілетін істер де бар. Мәселен, «мәйіт жоқ кісі өлтіру»-
деп аталатын ... ... ... тұлғаның жоқ болып кеткенін
түсіндіретін барлық болжамдарды ... ... ... ... ... ... істер бойынша ақшаны немесе құндылықтарды беру фактісін
анықтау тек іс бойынша жиналған ... ... ... ... кез ... іс бойынша оқиғаның болуы, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... мен салдарлары бойынша
белгілі бір құрамның обьективтік ... ... ... ін анықтайтын
фактілер мәлімет ретінде қаралмайтынын ескеру қажет. Бұрын ... ... ... ... да ... ... енгізілуі тиіс.
Оқиғаның мазмұнын, сипатын (әрекет немесе ... ... ... ... ... және қол сұғушылықтың пәнін
көрсететін мән-жайларды анықтауды білдіреді, демек, ... ... ... ... ... ... Тікелей обьектіні және қол
сұғушылықтық пәнін анықтау-жасалған қылмысты дұрыс саралауға ... ... ... ... ... ... мынадай сұрақтарға
жауап табуды білдіреді:
1) қылмыс арқылы кімге зиян келтірілді;
2) қылмыстық қол сұғушылық неге бағытталған еді.[21]
Мұның ... ... ... ... ... ... құрайтын мән-
жайларды зерттеумен байланысты. Екінші сұрақты анықтау айыпталушының
кінәлігіне (қылмыстың субьективтік ... ... ... ... Ал ... орны мен уақытын анықтауға келетін болсақ,
дараландыру және нақтыландыру функцияларын басқа, бұл ... ... үшін ... ... ... ... ... олар жасалған
қылмыстың құқыққа қайшылығының мәнді белгілерінің ролін атқарады.
Кейбір ... ... ... қылмыстың орны мен уақыты кінәні
ауырлататын немесе жеңілдететін ... ... ... ... ... негіздемелер маңызын атқарады.
Оқиға уақытының сандық сипаттамасын нақтыландырудың қажетті дәрежесі
әртүрлі істер бойынша бірдей ... ... ... бір ... ... қылмыс жасалған күн нақты анықталса, күмән
тудырмайды. Басқа ... ... ... ал ... ... да ... қылмыстың ашылуы мүмкін емес.
Жасалған қылмыстың уақытын дәлме-дәл ... ... ... ... ... бір ... болжамдары туралы мәселе туындаған кезде
өте маңызды болып табылады.
Ал басқа кездерде сотталушының қылмыстық іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда қылмыстық іс-
әрекеттің әрбір эпизодтарының жасалу уақытын нақты анықтау талап етілмейді.
Оқиғаның кеңістіктік ... ... ... ... ... әртүрлі істер үшін бір келкі болмайды.
Бір жағдайларда қылмысты оның сантиметрмен өлшенетін жасалу орнын
анықтамайынша ашу ... ... Ал ... ... жасалған орны
тұрғылықты жердің атауы,темір жол станциясын көрсету және т.б. ... ... ... ... қылмыстың жасалу тәсілі анықталмаса, жеткілікті түрде
анықталған деп есептелуі ... ... ... ... ... қылмыстың
нәтижеге әкеліп соғатын әрекеттердің қылмыскермен белгілі бір кезектілікпен
жүзеге асырылатын кешенін білдіреді.
Қылмыстың белгілі бір тәсілмен жасалуы қылмыс ... ... ғана ... Ол, ... ... оқиғасының сипатын нақты
анықтау үшін маңызды болып табылады.
Тәсіл жауаптылықты ауырлататын мән-жай болуы мүмкін.
Қылмыстың ... ... ... фактілік мән-жайларды анықтау
айыпталушының кінэлігі туралы мәселені шешуге ... ... ... ... ... ... ... анықтаудан басқа,
«қылмыс оқиғаларын» анықтау кезінде «басқа да мән-жайлар» анықталатыны
көрсетілген.
Осыған ... ... ... сипаттайтын элементтердің
көрсетілуі белгілі бір нақты жағдайда қылмыстың жүзеге асырылу ... ... ... ... ... ... үшін жаза тағайындауы кезінде кінәлі
нақты жасаған әрекеттердің қоғамға қауіптілік сипаты мен ... ... ... ... ... ... ниеттің іс жүзіне асырылу
дәрежесі ескеріледі. Осы мән-жайлардың барлығы іс бойынша анықталуы тиіс.
Қылмыс жасалуының басқа мән-жайларына ... ... ... мен ... анықтайтын мән-жайлар да жататыны даусыз.
Қылмыс оқиғаларының мән-жайларын анықтауға ... ... ... ... ... да жатады. Бұл, атап айтқанда, жәбірленушінің
әлеуметтік мәртебесінің (лауазымды тұлға, айыпталушыға ... ... ... ... қажеттілігін білдіреді. Кейбір
жағдайларда дәлелдеу затына қылмыстық әрекеттің алдында немесе сонымен бір
уақытта жүзеге ... ... ... ... да ... фактілер тобы, сондай-ақ, «қылмыс жасалуының басқа да мән-жайлары»
ұғымымен қамтылады.
Мұндай ... ... ... ... аса ... ... болжам
туындаған кезде оқиғаның анықталуымен байланысты ... ... ... жанасады, ал кейбір кездері «жауып кетеді».[22] Бұл жерде
шабуылдың ... ... ... ... күші мен ... жиілігі,
олардың тоқталу сәті және т.б. фактілер маңызды болып табылады.
Оқиға сипаттамасына, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... ... жоғалуын анықтайтын
фактілер де жатады.
Ең соңында, «басқа да мән-жайлар» ұғымымен қамтылатын мәнді элементтер
қатарына ... ... ... ... ол орын ... ... ... қылмысқа қатысу сәйкес тұлғалардың ... ... ... ... ... және осы ... көрсететін бұл әрекеттер-оқиғаның бөлігі, ал қатысушылар саны-оның
мәнді сипаттамасы болып табылады. Сондықтан әрекетті жасауға неше ... ... ... ... ... не ... ... сипаттамасы үшін де қажет.
ҚІЖК-нің 117-бабының 1-тармағының 2-тармақшасына ... ... ... ... ... ... ... анықтау қажет.
Бұл мән-жайларды дәлелдеу келесі екі сұраққа жауап беруге мүмкіндік
береді:
тұлға қылмыстық әрекетті жасады ма;
ол бұл қылмыстың ... ... ... ... ... ... жасаған тұлғаны (субьект) және қылмыстың
субьективтік жағын анықтайтын мән-жайларды анықтау туралы болып отыр.
Қылмыстың субьектісі болып ... ... ... ... ... ... сол үшін ... жауаптылықты көтеруге қабілетті адам
танылады.[23]
Қылмыс субьектісінің міндетті белгілері-есі дұрыстық және ... ... ... субьективтік жағын сипаттайтын белгіге қылмыстың жасалу
ниетіде жатады. ... бір ... ... ниет ... ... ... ... роль атқарады.
Бірақ кез келген жағдайда процессуалдық заңның талаптарына байланысты
ниет ... ... ... ... болғандығына қарамастан кіреді,
себебі мұнсыз қылмыстың қоғамға қауіптілігі және ... жеке басы ... ... шешу ... ... бойынша дәлелдеу затына, сонымен қатар ҚІЖК-нің 117-6.1-6.4-
тармақшасында ... ... ... ... ... әсер ететін мән-жайлар да кіреді. Қылмыстардың нақты құрамдарының
шегінен шығатын бұл мән-жайларды білу ... ... ... іс ... ... ... ықпал еткен мән-жайлар дәлелденуі
тиіс.
Қылмыс әрқашанда қандай да болмасын белгілі бір дәрежеде ... ... ... ... ... ... қылмыстық
абайсыздық ретінде қалыптасқан қоғамға қарсы ниетін білдіреді.
Адамның ниеттері, оның ... ... ең ... ... ... оның жеке ... өмірлік мән-жайларымен жасалады.
Қылмыстық мақсаттарды қоғамға қауіпті әрекетін іс жүзіне ... ... ... бір жағдайлардың болуына байланысты.
Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, қылмыстың жасалуына ықпал еткен,
дәлелденуге тиісті мән-жайлардың ... ... ... қарсы, жеке көзқарастар мен дағдылардың қалыптасуына
әкеп соққан мән-жайлар;
осы көзқарастар мен дағдылардың қылмыстық қасақаналық пен
қылмыстық абайсыздыққа айналуына әкеп соққан мән-жайлар;
қоғамға ... ... ... және ... сондай-ақ
қылмыстық нәтижеге жетуге ыңғайлы жағдайлар жасаған мән-жайлар.
Шынында да, қылмыстық іс жүргізу заңы әрбір қылмыстық іс ... ... ... ... бір ... ... яғни әрбір
нақты іс бойынша дәлелдеу затында іс жүзінде ... ... ... ... ... береді. Осылайша, тергеу органы мен сот ... ... ... ... ... ... ... затын анықтайды.
II-тарау. Жасы кәмелетке толмағандардың ... ... ... ... заты.
2.1. Жасөспірімдер құқық бұзуының себептері және оған әсер ететін
жағдайлар.
Кәмелеттік ... ... ... әртүрлі қылмыстың терең
тамырлануы кімді болса да алаңдатпай ... ... ... қадам
басқан шақта қоғамға сай саналы адам қалыптастыру-мемлекетіміздің басты
міндеттерінің бірі ... ... ол ... іске ... ... ... жаңа ... жаңа көзқараста тәрбиелеуден айқын көрінеді.
Кейінгі кезде 14-16 жас аралығындағы кәмелеттік жасқа толмағандар
арасындағы қылмысқа ... 9-13 жас ... ... ... көп ... Құқық бұзушы жас өспірімдер (9-13) ... ... көп ... түрі ... болатын болса, ұрланған заттар теңге, киім
секілділер. Ал, олардан жәбір көрушілер өзінің ... ... ... ... ... ... ... келеді. Бесіктен белі шықпай
жатып, әрбір оғаш қадамына селт ... ... ... ... ... ... ... себеп не? Кім кінәлі? Қоршаған орта ма? Әлде мектеп
пе? Жоқ ... ... ... ... - деп жат қылық ... ... ... ... ... ... тағдыры бейтарап қалдырмыйтын кез келген адамның осы сүраққа
жауап іздері ... ... ... бір айта ... жайт, 9-13 жасында абайсызда не болмаса қасақана
адам ... ... ... шара ... керек? Әрине, аудандық,
қалалық аудандық кәмелетке жасы толмағандар ісі ... ... ... ісін ... өз отырыстарында қарап, одан кейін ғана істі сотқа
жібереді. Кей ... ... ... ... кей жағдайда
жауапкершіліктен ... ... ... ... ... ... ... айналуы кездесіп қалып жүр. Сондықтан да, ... ... жас ... ... ... ... болған жағдайда
қандай шара қолдану керектігі бүгінгі күннің алдындағы өзекті мәселелерінің
бірі.
Жалпы 14 жасқа дейінгі, яғни 9-13 жас ... ... ... ... ... ... санарлықтай. Бұл белгілі
педагогтар мен социологтардың жасөспірімдер ... ... ... ... түссе керек. «Педагогика» журналы соңғы 14 ... ... ... кәмелеттік жасқа толмағандар тәрбиесіне арналғанын мәлімдей
келіп, осы жұмыстардың 2%-і ғана ... ... ... көрсеткен.[24]
Уақыт тілін сәл шегеріп, 1920-40 жылдар зертеушілеріне (П.П.Блонский,
В.И.Куфаев, П,И.Люблинский) жүгінер болсақ, олар құқық бұзушы жасөспірімдер
заң жағынан ғана емес, ... ... ... - ... жағынан
да зерттеуді қажет ететін басты обьект екенін алғаш рет атап көрсетті. Бұл
авторлардың ... ... ... бұзуына, одан әрі қылмысқа
қадам басуына басты ... ... әсер ... ... В.А. ... кезінде баланы тәрбиелеудің екі
қайнар көзі бар екенін атап көрсеткен ... ... - ... саналы түрде әсер ету, екіншісі - баланы ... ... В.А. ... ... ... ... біріншіден, тәрбие
жан-жақты, нәтижелі болу керек, ... ... ... ортасы»,
өмірдің көлеңкелі жақтарының әсер етуі - белгілі мөлшерде стихиялы сипат
алады. Ересек қылмыскерлерге қарағанда жас ... ... өзін ... ... ... ... бұл ... белгілі ... ... ... ... орта мен ... ... ... байланысты көрсеткен. Олардың
пікірінше, әлеуметтік орта ретінде, жанұяның ролі зор. Және баланың ... ... ... көп ... ... ... ... бала жөнінде
сөз болғанда үш тәсілді айрықша ... ... ... - ... ... ... ... көзқарасы.
Соңғы екеуі баланың жанұямен бірігіп, оның рухани тұрғыдан дамуына көп
әсерін тигізеді.
Венгер ғалымы М.Коломшидің пікірінше, ... ... ... бала ... ... роль атқармайды. Ең басты шешуші болып
табылатыны-барлық жеке бөлшектердің ... ... ... ... ауыз бірлігі».
Шынында да отбасындағы келеңсіз қылықтар, ұрыс-керіс, жан-жал, айқай-
шу – бәрі-бәрі баланың тәртібіне, тәрбиесіне кері ... ... ... ... ... шегу, төбелеске әуестену, қатігездік пен
мейрімсіздік өсе келе оның әдетіне ... ... ... ... екі жүз мың жыл бұрын белгілі тарихшы Плутарх «маскүнемдер өмірге
маскүнімдерді әкеледі» деп жазған еді. ... ... ... ... ... тапқаннын көруге болады. Яғни, жанұяда атасы
мен ... ... ... 40-50 % ... ... балалары ішімдікті кәмелетке
толмай татқаннын көрсетіп отыр.[26]
Бала ... ... әкеп ... ... бірі ... ... ... ғасырдың аяғындағы көрнекті дәрігерлердің тәжірибесімен
дәлелденген организм қаншалықты жас ... оның ... де ... ... ... ішімдіктің кері әсері 12-13 жасар аралығында ... ... зор. ... ... ... есте ... ... төмендейді, бойында немқұрайлық пайда
болады, оқулықты нашар меңгереді.[27]
Сонымен бірге ішімдік жасөспірімнің ... ... зор ... ... Бұл оның айналасында болып жатқан
оқиғаларға өз тұрғысынан баға ... ... ... ... ... бос ... ... ортаға әуестендіреді.
Мұндай жат қылықтар баланың құқық ... ... ... ... ... ... ... қылмыстың шытырман жақтарының бір
ғана тұрақты жағын сипаттайтын құбылыс. Бұл тұрақтылық жасөспірімдер құқық
бұзушылығы мен жасы толмағандар қылмысының сан-алуандылығынан көрініп, ... ... өсіп бара ... ... ... оны ... алдын
алу, шаралары мен қоса, ағаттық істеген ... жеке ... ... бұзушылық себептерін ашуға жол ашады.[28]
Жастық шақ баланың ... ... ... ... ... ... ... дайындығының аяқталатын кезеңі. Жастық
шақ өтпелі ... ... ... ... ... ... өтер
кезеңі (11-13-15 жас) оның өміріне көп өзгерістер әкелетіні анық. 12-13
жастағы балалар организмі толық ... бұл оның ... ... де көп өзгерістер енгізеді. Сондықтан, жастық шақ өтпелі кезең
аталып, кейде ата-аналар мен ... үшін ... ... ... ... ... ... жас деген атауды иеленеді. Жасөспірімдердің ... ... ... ... не ... ... ... келетінін жан-
жақты зерттеген ғалым Т.М.Якобсон, бұл жаста олардың құқық ... ... ... ашып ... ... ... еліктегіш келетіні, жақсыға ұмтылу,
ұқсағысы келетіні, көргенін қайталағысы келетіні ... ... ... сияқты өткінші елестерге толы болуы бала өміріне қауіп төндірері де
сондықтан. Жасөспірімнің ... ... ... ... әсерінен «қылмыс" істеуі көбінесе осы шақта жүзеге асса
керек.
Жалпы жастық шақтың ерекшеліктерін бірнеше топқа бөлуге ... ... - ... ;
2. ... ... ... мен ... жалпы сипаттама.[29]
Ересектерге қарағанда жасөспірім құқық ... ... күні не ... ... мән ... Кез ... құқық
бұзушылыққа барар алдында белгілі бр мақсат қоймайды, ... ... ... ... жай әрекеттер көбінесе, бірден тұтанып, бірден іске
асады.
Жалпы құқық ... ... ... деген белгісіздік тән. Осы
орайда Н.В. Лесс пен И.А. Солодкиннің ... олар ... ... ... келетінін айта келіп, құқық бұзуға сепеп болған ниетті
анықтаған:
- бас ... ... - ... ... ергендер - 2%;
- қызық өмірге үмтылушылық - 0,9%;
- басқа ниеттер - 3,8%.[30]
Сонымен, біздң ... ... ... ... ... көре ... ... өтірік айтушылдық тән болса,
ата-ана тарапынан олардың қадамына бақылаудың болмауы.
Жасөспірімдер ... ... ... топтасқан құқық бүзушылық
үлкен орын алады. Топтасып құқық бұзушылықты болдырмау, алдын алу шараларын
іске ... ... ... Чи Ук ... ... бұзақылық, күш жұмсау, ішкі істер
қызметкерлеріне қарсылық көрсету, алдап ... ... өзі ... алып сату ... топтасқан топтармен жүзеге асады. Яғни мұндай
қылмыстың 80%-і балалардың топтасқан топтарымен жасалады.
Жасөспірімдер ... ... ... ... ерекшеленеді, ол
екуінің арасындағы айырмашылық-жасөспірімдер құқық бұзушылықты жалғыз өзі
сирек жасайды. Бұдан ... ... ... ... ... отырып,
сенімсіздіктің ең алдымен ойлаған ойын іске асырмай күйреуіне әкелсе, ... бала ... ... ... ... ... оның жат әрекетке
жалғыз баруына тежеу ... ... ... ... негіз болады.
Күнделікті сандаған топтасқан ... ... ... ... ... зерттеуі бойынша, бұндай топтасқан құқық бұзушылық жалпы
қылмыстың 55%-ін құрайды.[31]
2.2. Кәмелеттік жасқя толмағандар қылмысына әсер ... ... ... ... ... ... бұзушылығын
әлеуметтік, психологиялық тұрғыдан талдау үлкен орын ... Яғни ... ... ... ... болған жағдайларға ғылыми
тұрғыдан қарап, ғылыми ... баға ... ... шешуін шешу-
ғалымдардың басты міндеті.
Жалпы баланың қалыптасу ... оған ... ... мен ... ол ең ... оның ... ... икемділігіне
өз нәтижесін ... ... ... ... күйді
қалыптастырады. Осылардың деңгейінде бала бойында белгілі бір ... мен жеке ... ... ... жақтары дамиды.
Баланың адам болып қалыптасуы ең алдымен жанұяға байланысты. Жанұя
бала ... ... ... ... орта болғандықтан, ол әр түрлі
таңданыс пен өкініштердің қайнар көзі ретінде жат қылықтардан жирендіретін,
дұрыс жолға бағыттап, ... күш, ... ... және де ... орта болып табылады.
Көптеген өмірде болып жататын жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... жағдайының жалпы келеңсіз жақтары,
жанұя тәрбиесінің бұзылуы баланың ... ... әсер ... оның ... ... құқық бұзуға дейін әкелгенін дәлелдеп береді.
Жас өспірімнің өсуіне, тәртібіне, мінезінің қалыптасуына ... ... ... ... зор. ... ... А.М.Решетина «Баланы адам
етіп қалыптастыру бастамасы ең ... ... орта - ... жүзеге
асады» деген болатын.[32]
Жанұя тәрбиесінің жеткіліксіздігі кейбір жеке ата-ананың ... ... ... ... әр ... ... әсер
етуінің жиынтығына байланысты:
- жанұя саны;
- материалдық-әлеуметтік;
- мәдени-әлеуметтік;
- жанұя ... ... ... тәрбиесінің бала өміріне өзіндік өрнекті із салуы, оның мінез-
құлқына, жалпы тәртібіне өзгеріс әкелуі - ... ... ... ... мен ... ... ... тәрбиесі мен
қалыпты дамуы үшін толық жанұя қажет, яғни ... ... мен ... ... ... үшін ... ... ауадай қажет.
Құқық бұзушылыққа, ішімдікке, темекі тартуға ерте жастан әуестенген
жасөспірімдердің көпшілігі осындай жарты жанұялардан шыққан ... ... емес ... ... тек ... ... немесе әкенің
үлесіне тиетіндіктен, тәрбиелеудегі барлық ауыртпалық соған ғана түседі.
Соның нәтижесінде жанұяда педагогикалық ... мен ... ... ... ... жасөспірімге деген әлеуметтік бақылау төмендейді.
Бұл әсіресе көп уақытын жұмыста өткізетін, жалғыз анасы бар жанұя
жағдайынан айқын ... ... ... ... ол ... ... ... болса, оған анасының көңіл бөлмеуі, уақытының аз болуы болса
да, шаршауы ... әсер ... ... ... ... да, ол бала өзіне уақытында
көмек беретін адамды таба алмайтын дәрежеге жетеді.
Осылайша, бірте-бірте ананың ықпалы жоғала бастаған ... ... ... айырылып, оның жанұядан бөлінуі басталады. Осындай
жайттарға байланысты А.С.Макаренко: «Қараусыз ... ... ... ... көп жағдайда күрделі де қауіпті» деген болатын.
Жасөспірімдердің құқық бұзуына қатты әсер ететін тағы бір ... ... ... ... айырылысуы оның іштей қатты күйзелісіне,
сабаққа деген ықыласын жоғалтуына алып ... ... ... ... ішіндегі ауыр қарым-қатынас, ара-
түра болып қалатын айқай-шу - оның бүкіл өмірін ... ... ... ... ... нашарлауын, нерв жүйесінің өзгеруін, мінезінің
ашуланғыш болуын қалыптастырады.
Жанұяда орнаған жағдай, ... ... ... ... күйзелтеді. Ата-ана некесінің дұрыс болмауы, олардың
бір-біріне реніші, күнделікті ұрыс, төбелес - ... ... өз ... ... ... барып, олардың бойында өзін қорғау формасы
ретінде, сөз ... ... тіке ... ... ... ... ... әрекеттер пайда болады. Көптеген жасөспірімдер үйде аз болуға, ата-
анасы, туыстарымен кездесуден қашуға бейімделіп, жалғыз күй ... ... ... ықпалына тез көніп, құқық бұзу ... тез ... ... ... одан ... ... де өзіне жақын
адамдарымен қақтығысқа ... алып ... бұл ... одан әрі қажыта
түседі. Аяғында бұндай балалардың сабағын тастап, жаман жолға ... ... ... сол ... ... ... ... олардың 60%-і осылайша
құқық бұзу жолын таңдайды.
2.3. Кәмелетке толмяғяндардың қылмыстяры турялы істер бойынша
анықтауға жататын мән-жайлар.
ҚР ҚІЖК-нің 481-бабында былай деп ... ... ... ... осы Кодекстің 117-бабында
көзделгендерден басқа, ... ... ... ... ала ... сот ... ... кезінде:
кәмелетке толмағанның жасы (туған күні, айы, жылы);
кәмелетке толмағанның тұрмысы мен ... ... ... және ... даму
дәрежесі, мінезі мен тегеуріндлік ерекшеліктері, мұқтаждары мен мүдделері;
кәмелетке толмағандарға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке
толмағандардың ... ... ... ... ... мен ... жан-жақты әрі терең
талдау жасы кәмелетке толмағандардың қылмыстылығымен күрес жүргізуге, ... ... ... ... ... ... толмағандардың құқық бұзушылықтарының жағдайы мен
себептеріне олардың жас ерекшеліктерін ескеріп, талдау жасау ... ... Г.М. ... ... ... ... мен ... адамдардың қылмыстылығын зерттеу мен ескрту сипаты
жэне әдістемесі бойынша мүлдем ... ... ... ... ... толмағандардың қылмыстылығының криминологиялық
сипаттамасының ерекшеліктерімен байланысты арнайы спецификасы да бар. ... ... жеке ... ... ... ... ... табуымен жэне әрекетімен, олардың жасалуына ықпал
ететін жағдайлармен; көптеген ... ... және ... ... және құрылысымен, оны бағалаумен байланысты.
Бұл ерекшеліктер өз ... ... ... қылмыстылығын
зерттеу әдістемесінің, оны ескертудің жалпы және арнайы шараларының,
спецификасын туындатады.[33]
Балаларды ... ... тек ... мен ... ғана ... ... ... қоғамның басты әлеуметтік функциясы. Бұл қысқа мерзімді кампания
емес, бұл күнделікті еңбек.
Жас ұрпақ дені сау, ... ... рухы ... болып өсуі керек. Бұл
біздің еліміздің болашағы, оның ... мен ... ... ... тек қана
қуаныш қана емес, қайғы әкелуі де ... егер ... ... ... ... ... жанұя мен қоғам алдындағы өз міндеттерін түсіну,
Отанды сүю деген қасиеттерді сіңірмесе, балалар тәрбиесіне немқұрайды қарау
қаңғыбастыққа әкеп ... ... бүл ... толмағандар құқық
бұзушылықтарының негізгі себептерінің бірі.
Кәмелетке ... ... ... мыналарды жатқызуға
болады:
- балалардың отбасында дұрыс тәрбие алмауы;
- жағымсыз үлгі;
- айдап салу;
- тәртіпсіз кітаптар мен телебағдармалардың ықпалы.
Балаларды ... ... ... мен еңбек ұжымдарындағы тәрбие
жұмыстарының жеткіліксіздігі көбінесе ... ... әкеп ... ... ... ... бір мезгілде әрекет
ететін бірнеше себептер және мән-жайларға байланысты туындайды, олар ... ... ... ... ... және ... мен ... әсер
ету күші бойынша олардың жеке басының ерекшеліктеріне байланысты әр түрлі
болып табылады.
Көптеген ... ... ... құқық бұзушылықтары
жасөспірімдердің арасындағы ... және ... ... ... ... спирттік ішімдіктерді пайдалану балалардың дене
бітімінің, мінез-құлқының, моральдық дамуына өте ... ... әсер ... сот ... ... ... бойынша кәмелетке
толмаған айыптаушылар мен соттаушылардың 40%-не жуығы қылмыстарды ... ... ... ... ... ... ... толмағандар ұрлық,
тонау, күш көрсетіп тонауға, ішімдіктер алуға қаражат табу үшін ... ... ... ... қылмыстық жауаптылығы
жеке дараланып, арнаулы бөлімде көрсетілген.
Бұл дегеніміз мемлекеттің әділдік және ізгілік принциптерін басшылыққа
ала отырып, кәмелетке толмағандардың жас ... және ... ... толық
жетілмегендігін ескере отырып, оларды арнаулы қамқорлыққа алуының көрінісі
болып ... ... орай ... заң ... ... ... талап қойылмайды. Кәмелетке ... ... ... оған ... жауаптылықтың ерекше
жағдайларын белгілеу қылмыстық жазаның мақсаттарына жетудің бірден-бір
оқтайлы жолы болып ... ... да ... жасы ... заң жаза ... ... ... сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын кеңінен қолдануды белгілеген.
Қылмыстық кодекстің 78 бабының ... ... ... деп қылмыс жасаған кезге қарай жасы он төртке толған, бірақ он
сегізге толмаған адамдар танылады». ... ... ... ... ... жас - 14.
Ресейдің, Австрияның, Германияның, Жапонияның қылмыстық ... ... ... ... ... қылмыстық жауаптылығы
Францияның Қылмыстық кодексінде - 13, Нидерландыда, Португалияда -12, ... - 10, ... - 7 жас деп ... ҚР ... ... 14-ке толмаған адамдар қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды. 14-ке
толмаған жасөспірімдер өзінің ... ... ... ... жете ... және өзінің іс-әрекетін басқара
алмайды.
Егер кәмелетке толмаған адам ... ... ... ... ... ... ... емес психикалық дамуы жағынан артта қалуы
салдарынан кішігірім немесе орташа ауырлықтағы қылмысты жасау кезіндегі
өзінің ... ... іс ... ... мен қоғамдық
қауіптілігін толық көлемінде түсіне алмаса не оған ие бола ... ... ... ... емес (15 бап, ... ... ... есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын
психикасың бұзылуы оны ... ... ... ... бұл ... сот жаза ... кезінде жеңілдететін мән-жай ретінде ескереді
және ол Қылмыстық заңда көзделген ... ... ... ... үшін негіз болады (ҚК-тің 17-бабы 1,2-бөліктері).
Қылмыс жасаған кезде 18-ге толған адам ... ... ... ... бола ... ... ҚК-тің 87 бабы ... ... 18 бен 20 ... қылмыс жасаған адамдарға жасаған әрекетінің сипатын және ... ... ... сот ... ... ... кәмелетке толмағандарға
арналған арнаулы тәрбие немесе емдеу, тәрбиелеу мекемесіне орналастыруды
қоспағанда, осы бөлімнің ережесін қолдана алады.
Кәмелетке ... ... жаза ... де ... ... ... белгіленген. Кәмелетке толмағандарға қатаң қылмыстық
жазалар (өлім жазасы, өмір бойы бас ... ... ... ... жасы ... статусының ерекшеліктеріне
байланысты оларға белгілі бір лауазым атқару құқығынан айыру; ... бас ... ... ... ... ... ... жазалар
тағаындалмайды. Төменде ҚК-тің 79-бабын келтіріп отырмыз:
1. «Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері:
а) ... ... бір ... айналысу құқығынан айыру;
в) қоғамдық жұмыстарға тарту;
г) түзеу жұмыстары;
д) ... бас ... ... ... табылады.
Сот жазаны орындаушы органға кәмелетке толмау сотталған адам мен қарым-
қатынас жасау кезінде оның жеке ... ... бір ... ... нұсқау беруі мүмкін».
Мұндай ерекшеліктерге:
жасы кәмелетке толмағанның психикалық өзгешелігі;
денсаулығының нашарлыгы;
белгілі бір іс-әрекетке қабілеттілігі;
белгілі бір мамандыққа ... ... ... ... ... жаза тағайындау кезінде ... ... ... ... басқа, оның өмірі мен тәрбиесінің
жағдайлары, ... даму ... жеке ... өзге
де ерекшеліктері, сондай-ақ оған жасы үлкен адамдардың ықпалы ескеріледі.
Кәмелетке толмаған жас ... ... ... ... ... және ауырлататын мән-жайлармен жиынтық та ... ... ... ... жаза әділ ... ... Әділ жаза
деп кәмелетке толмағандардың түзелуіне тікелей әсер ететін ... ... ... ... жауаптылықтан және жазадан босату
жалпы және арнаулы қылмыстық - құқықтық нормалары арқылы жүзеге асырылады.
Қорытынды
Соныменен, ... ... ... заты ... ... ... да ... қылмыстық іс бойынша процессуалдық дәлелдеу ... ... ... ... Дәлелдеу затының мынандай ... ... ... құқықтық сипаты бар, қылмыстық іс жүргізу
заңдары ұйғарымдарымен байланыста болады;
) дәлелдеу заты қылмыс ... ... ... дэлелдеу затының элементтері - қылмыс жасаудың жағдайларын
қорытындылап түсінік беретін оңтайлы ... ... ... ... ... ... ... ең төменгі деңгейде
болады, бұл тізбе әрбір іс ... ... үшін ... болып табылады;
5) дәлелдеу затының элементтері логикалық тұрғыдан өзара байланысты
және ... ... ... ... ҚІЖК-нің 118-бабына сәйкес,
мынандай мән-жайлар дәлелдеуді талап ... ... ... ... осы заманғы ғылымда, техникада, өнерде, кәсіпте жалпы ... ... ... ... ... ... сот шешімімен белгіленген мән-жайлар; (преюдиция)
адамның занды білуі;
адамның өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі;
- олардың бар екендігін растайтын құжатты ұсынбаған жэне ол ... ... ... ... оқу ... ... ... да мекемені көрсетпеген
адамда арнаулы даярлықтың ... ... ... ... ... ... ... керісінше, оқиға мен қылмыс құрамының белгілері, ... ... ... ... ... жасағандығы, адамның кінәлілігі,
айыпталушының жауаптылығына әсер етеетін мән-жайлар, оның жеке ... ... ... ... ... зиянның мөлшері,
жауаптылық пен жазадан босатуға әкеп соқтыратын мән-жайлар дәлелденуге
тиіс.
Кәмелетке толмағандардың істері ... ... мына ... кәмелетке толмағанның жасы (туған күні, айы, жылы);
Кәмелетке толмағанның туған күні, айы, жылы оның туу туралы куәлігі
және жеке ... ... ... - төлқұжат арқылы дәлелденуі тиіс. Егер
кәмелетке толмаған ... ... ... болмаса, онда сот
медициналық сараптамасы тағайындалып, баланың жасы анықталады.
2) оның ... мен ... ... мемлекетке қадам басқан шақта қоғамға сай саналы адам
қалыптастыру - мемлекетіміздің басты ... бірі ... ол ... ... ... мақсат жасөспірімдерді жаңа рухта, жаңа көзқараста
тәрбиеленуден ... ... Осы ... ... ... ... ... Республикасына пайдалы азамат болуына қамтамасыз етіп,
жан-жақты тәрбие беру — ... ... мен ... ұйымдардың,
қоршаған ортаның қасиетті борышы. Ата-аналардың өз балаларына немқұрайлы
қарауы, толық емес отбасы, ата-анасының ... пен ... ... ... ... қала ... оған ... адамдардың мәжбүрлі түрде
ықпал жасауы, жаман нәрсеге еліктеуі, міне, осылардың бәрі жасы ... ... ... ... ... ... ... жасауына
әкеп соқтыратын себептер болып табылады. Кейінгі кездері қоғамымызда орын
алып жатқан әдепсіз ... ... ... жасөспірімдердің
қылмыстарының көбеюіне септігін тигізуде.
3) интеллектуалды ерік-жігері мен психикалық дамуының деңгейі,
мінезі, темперамент ерекшелігі, қажеттіліктері мен мүдделері;
Егер кәмелетке толмаған адам он ... он алты ... ... ... ... байланысты емес психикалық дамуы жағынан артта қалуы
салдарынан кішігірім немесе - ... ... ... ... кезіндегі
өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің ) іс жүзіндегі сипаты мен қоғамдық
қауіптілігін ... ... ... ... не оған ие бола алмаса,
қылмыстық жауапқа ... тиіс ... ... ... ... ересек адамдардың және басқа да
кәмелетке толмағандардың ықпалы.
Жасөспірімдер өтпелі ... әр ... ... не ... ... ... болады. Олар бұл кезде өздерінің ... ... ... оған нәрселерге жиі ұрынып қалып отырады. Мұндай кезде ... ... ... ... зор ... Бала өз ... таба алмаған
қамқорлықты көше кезіп жүрген «достарынан» табуы мүмкін, сөйтіп олардың
ішімдік ішуі мен ... ... ... ... да ... мүмкін.
Сондықтан кәмелетке толмаған жасөспірімдер дұрыс жолға салу үшін оларды
қатаң ... ... ... тырысуымыз керек.
Қорыта келгенде айтарым, өз болашағымыз, келер ... - өз ... ... ... ... ... актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995
жылы қабылдаңцы.
2. ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасының Заңы 7 қазан
1998 жыл.
3. Қазақстан ... ... іс ... ... Жеті ... 1997 жыл .
4. Қазақстан Респуликасының Қылмыстық кодексі. - Алматы : Юрист, 1997
жыл.
II Арнайы әдебиеттер:
1. Арсеньев В.Д. вопросы общей ... ... ... 1967
2. Словарь основных ... ... ... Караганда,1992
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Москва, 1968.
т.1
4. Карнеева Л.М. ... и ... ... ... Горький, 1977
5. Теория доказательств в советском уголовном процессе. ... ... ... А.САктуальные проблемы доказывания в советском уголовном
процессе. Москва, 1981
7. Банин В.А. ... ... в ... ... ... ... Михеенко М.М. Доказывания в советском уголовном судопроизводстве.
Киев, 1984
9. Дубинский А.Я. Обстоятельства, подлежащие установления в советском
уголовном процессе. ... ... ... Б.А. О содержании уголовно-процессуального
понятия и ... ... ... ... по ... с ... Вып. 66 Москва, 1981
11. Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР ... ... ... ... ... ... процесс. /Под. Редакцией ... ... ... ... Пяяс Н.В., ... И.А. Особенности имущественных преступлении
несовершеннолетних. - Вопросы ... и ... ... Сб. чП. ... ... ... В.П. Пределы доказывания при ... ... ... ... ... проблемы ... ... ... процессе. Москва, 1981
15. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального ... ... ... ... ... преступлений. Москва,1963
17. Алимов СБ. Ситуация совершения престушгения и ее криминологическое
значение. Автореферат кандидатской диссертации. Москва,1971
18. Агыбаев А.Н. ... ... ... ... Жеи ... ... В.Н, Некоторые вопросы состояния исследований воспитания.-
Педагогика.1961 №2
20. Сухомлинский В.А. Таңдамалы шығармалары 2 том. ... ... ... и ... ... ... Платонов К.М. Цена ошибки. Минск, 1990
23. Миньковский Г.М. Некоторые причины ... ... СССР и меры ее ... ... ... и
право. 1965, №5
24. Якобсон Г.М. Эмоциональная жизнь школьника.Москва,1966
25 . Личная преступность. Москва, ... Пяяс Н.В., ... И.А. ... ... ...... ... Дао Үи Ук. Борьба с ... ... ... ... ... А. Ф. О ... ... преступлений совершаемых
несовершеннолетними и вопросы уголовной ответственности ... ... и ... ... 1971.
29. Решетина А.М. Адамды әлеуметтендірудің, қоғамдық әлеуметтендірудің
заңдылықтары. Омск, 1974
30. Макаренко А.С. Шығармалар. 4-5том.
31. Миньковский Г.М. ... ... ... //Под ... ... ... А.С. — Москва:
Юридическая литература, 1971
32. Бегалиев К.А. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних. Алма-
Ата.Казахстан, 1975
33. ... К.А. ... ... и правонарушении
несовершеннолетних. -Алма-Ата: Казахстан, 1980
34. Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за ... дел ... ... общей редакцией Панкратова А.С. -
Москва: Юридическая литература, 1971
35. Бегалиев К.А. ... ... ... Алма-Ата. Казахстан, 1974
-----------------------
[1] Арсеньев В Д Вопросы обідей теории судебных доказательств. М., 1964. с.
35-36.
[2] ... В Д ... ... ... судебных доказательств. М., 1964. с.
35-36. Караганда, 1992. с. ... ... М. С. Курс ... ... процесса. М., 1968. с 361.
[4] Карнеева Л.М. Доказательство и доказывание при производстве
расследования. Горкий, 1977.с.19
[5] ... ... в ... ... ... М. ... ... А.С. Актуальные проблемы доказывания в советском ... М. 1981 .с. ... ... В.А. ... ... в советском уголовном процессе. Саратов,
1981, с.19.Кобликов А.С.
[8] Михеенко М.М. ... в ... ... судопроизведстве. Киев,
1984, с.99.
[9] Дубинский А.я. Обстоятельства, подлежащие установлению по ... // ... ... ... в ... уголовном процессе. М.,
1981. с. 57-58
[10] Тетенькин Б.А. О содержании уголовно-процессуального понятия и предмет
доказывания // ... ... по ... борьбы с преступностью
[11] Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и ... ... ... ... Уголовный процесс. / Под. ред. ... ... М, 1972. ... ... ... ... мазмұны бойынша «жабатын»
бірнеше ... ... ... ... ... ... Г.М. Пределы доказывания в советском ... ... 1956. ... ... основных уголовно-процессуальных понятии и терминов.
Караганда, 1992. с.ЗО
[16] Теория доказательств в ... ... ... ... ... 1973.с. ... Корюкаев В.П. Пределы доказывания при отказе в возбуждении уголовного
дела// Актуальные проблемы доказывания в ... ... ... 1981. с.52
[18] Теория основных ... ... и ... ... В.П. ... ... при ... в возбуждении уголовного
дела//Актуальные проблемы ... в ... ... ... ... В.А. Банин. Предмет доказывания в советском уголовном процессе.
САратов, 1981. стр. ... ... ... ... ... М., 1963. ... ... Ситуация совершения преступления и ее ... ... ... ... ... стр .15.
[23] Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық-А. :Жеті Жарғы, 1999. ... ... В.Н. ... ... состояния исследований воспитания.
-Педагогика. 1961, № 1.
[25] Сухомлинский .В.А. таңдамалы ... Ітом ... ... и ... ... 1979 ... ... Г.М. Некоторые причины преступности несовершеннолетних в
СССР и меры её предупреждения. - Советское государство и право. 1965, №5
[28] ... ... ... ... ... Пяяс Н.В., Солодкин И.А. Особенности имущественных ...... ... и предупреждения правонарушении
несовершеннолетних. Сб. чП М., ... ... О ... ... ... ... и вопросы уголовной ответственности соучастников
преступления. -Преступление и ... ... ... А.М.Решетина. Адамды элеуметтендірудің, ... Омск 1974, ... Г.М. ... Криминологическая характеристика преступлений
несовершеннолетних. (Криминология. М.,1968. стр. 3377

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫ»62 бет
Кәмілетке толмағандардын қылмыстық жауаптылығы26 бет
Кәмелетке толмаған адамдардың қылмыстары72 бет
Кәмелетке толмағандардың пайдақорлық қылмыстарының алдын алу проблемасы179 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот ісін жүргізу190 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының жағдайы және оның соңғы жылдардағы динамикасы94 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығына жалпы сипаттама.32 бет
Отбасы және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың түрлері29 бет
Қазақстан Республикасында қылмыстық құқығы бойынша кәмелетке толмағандардың жауапкершілігі46 бет
Кәмелет жасына толмағандардың қылмыстарын тергеу ерекшеліктері28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь