Екінші деңгейлі банктерде есеп айырысу кассалық қызметі

Кіріспе 5

1 ТАРАУ. Екінші деңгейлі банктерде есеп айырысу кассалық қызметі дамуының теориялық аспектілері 7
1.1 Екінші деңгейлі банктерде жасалатын есептік және кассалық операциялардың негізгі түсінігі 7
1.2 Екінші деңгейлі банктерде клиенттерге банктік қызмет көрсетудің жалпы көрінісі 9
1.3 Екінші деңгейлі банк клиенттерінің есеп айырысу кассалық қызметін бағдарламамен қамтамасыз ету 16

2 ТАРАУ. АҚ «Қазақстан Халық банкі»мысалында қолданылатын клиенттердің есеп айырылысу кассалық қызметінің тәжірбиесі 26
2. 1 Клиенттерге есеп қызметін жүргізудің жалпы қағидалары 26
2.2. АҚ “Қазақстан Халық Банк” заңды тұлғаларға есеп айырысу кассалық қызметінің негізгі түрлеріне талдау 37
2.3 АҚ “Қазақстан Халық банктің” жеке тұлғаларға есеп айырысу қызметін жүргізудің негізгі түрлерін талдау 54

3 ТАРАУ. Клиенттерге есеп айырысу кассалық қызметін көрсету болашағы: жаңа құжаттар мен жаңа шешімдер 64

Қорытынды 78
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 81
Қосымша 84
Қазіргі кезде банк клиенттеріне есеп айырысу кассалық қызметі бір қаржылық-несие мекемесінде барлық қаржылық қызметті: банктік есеп айырысу, жылжымайтын мүлікке қатысты және трасттық операцияларды, бағалы қағаздарды сату/сатып алу немесе сақтандыруды жүзеге асыруға болады. Жаңа технологиялардың көмегімен жеке клиенттер мен шағын кәсіпорындар барлық деңгейдегі төлем құралдарына қолы жетіп, банктің бас мекемесіне халықтың сирек қатынауға мүмкіндік беретін банктік қызметтерді жүзеге асырып, банкомат арқылы есеп айырысу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Қазақстан банктері өзінің қызметінде соңғы он жыл ішінде банктің компьютер орталығында орналасқан ұдайы электронды байланысқа сүйенеді.
Сонымен қатар банктер жүздеген шетел банктерімен кореспонденттік қатынаста түсіп, көптеген шет елдерде өзінің бөлімшелер мен филиалдары бар.
Коммерциялық банктер мен клиенттер арасындағы қатынастың жалпы бағыты банктік қызмет кестесін күрделендіру болып табылады. Алғашқыда клиент банктің қай қызмет болсын: шағын кәсіпорындармен жұмыс жасайтын форфейтинг секторы, валюталық дилер, факторингтік компаниясы немесе басқармасын өзі таңдап қызметін жүзеге асыратын. Соңғы жылдары көптеген ірі банктер қызмет көрсету басқармаларын түбегейлі өзгертіп, клиенттердің банктік қызметтің орталықтандырылған кеңес беруіне ыңғайландырды.
Бұл банктік қызмет пакетіне есеп айырысу кассалық қызметі (келесіде ЕАКҚ) бойынша кез келген қызмет комбинациясы кіреді.
Сонымен қатар, банктер әр клиентке қызмет көрсету барысында тауар экспортшылары мен импортшыларымен жасалған келісім-шарттары тәжірибесі секілді олармен тығыз қатынаста болып, жеке қызмет көрсетуге тырысады.
1. «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызметтер жайлы” Заң 2003 г. № 2443.
2. Указ Президента Казахстана «Капиталдарды легализациялау жайлы» Қазақстан Президентінің жарлығы , 2001 жыл 14 маусым.
3. 2000 жылдың 2 маусымында №266 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі бекіткен Қазақстандағы банктерде клиенттердің банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі жайында Ереже
4. Абдулина Н.К. Десятилетие банковской системы Казахстана. А., 2001.
5. Айманова Л. Б., Айтекенова Р. К. Основы анализа и оценка бизнеса. - Алматы: АГУим.Абая, 2001.
6. Алабаева Л.А. Платежные карточки - надежный инструмент банковской политики//Аль-Пари № 4, 1999. - с. 3.
7. Алабаева Л.А. Платежные карточки - надежный инструмент банковской политики//Аль-Пари № 4, 1999. - с. 3.
8. Асанова М.Г. Сберегательные операции //Банки Казахстана № 4 , 2003.
9. Байдукова Н.В., Геюшев Г.Г. Корреспондентское банковское дело: Учеб. пособие. - СПб., 2002. - Ч. 1. - 41 с.: ил.: прил. - В надзаг.: СПбУЭФ. - М/55744 № 1.
10. Гейдаров М.М. «Финансирование и кредитование инвестиций» А., Издательство «Стекка» 2003
11. Жолдасбеков М., Степанов С. История сберегательного дела в Казахстане. А., 2003.
12. Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. Москва, Финансы и статистика, 2003.
13. Малашенко Н.П. Паркетинговая стратегия освоения потребительского рынка жилья / Н.П. Малашенко // Теория и практика рыночных отношений в современных условиях: Сб. ст. / Новосиб. гос. акад. экономики и упр. — Новосибирск, 2000. — С. 78—83.
14. Масляков М.Д. Финансовый менеджмент в Народном банке. //Банки Казахстана № 5 , 2003.
15. Наургазина А. «Возможности платежной системы РК» // Материалы Международной конференции «Проблемы развития бухгалтерского учета и аудита в условиях адаптации к международным стандартам» А., 2003. С. 209 - 214.
16. Қазақтан Республиксына Ұлттық банктің есеп беруі / ҚР Ұлттық банк ресми сайты 2005.
17. ҚР Ұлттық банкрРесми сайты 2006.//Алматы 2006.
18. АҚ “Халық банкі” ресми сайты //2006.
19. Парамонов В. "Развитие кредитно-банковской системы Казахстана" // интернет-газета "Навигатор", 6 июля 2005.
20. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. Перевод с английского. М., «Дело Лтд». 1999. - с. 249.
21. Раева Р. "О банковской системе Казахстана" // журнал "Банки Казахстана", №6 2003
22. Развитие банковской системы Республики Казахстан за 13 лет независимости". Отчет Национального банка Республики Казахстан. А., 2005.
23. Халық банк сайты //hsbk@hsbk.kz 2006
24. Сакенов Л.Д. Доходность банков //Фемида № 2, февраль 2003.
25. Саниев В. Деньги, кредит, банки. А., 2003.
26. Бухгалтерлік есеп жинағы . Алматы: «Асико», 2005..
27. Сеиткасимов Г. С. Бухгалтерский учет и отчетность в банке А., 2000.
28. Сеиткасимов М.И. Деньги, Кредит Банки А., 2001.
29. АҚ Қазақстан Халық Банкі, ЖАҚ Фондалық қызмет, Қазақстан қор биржасы және ИРБИС агенттігінің материалдары бойынша арнайы шығарылым, 2006
30. Травкин А.А. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств / А.А. Травкин, Н.Н. Арефьева, К.И. Карабанова; Волгогр. гос. ун-т. — Волгоград, 2003. — с. 56.
        
        Мазмұны
Кіріспе 5
1 ТАРАУ. Екінші деңгейлі банктерде есеп ... ... ... ... ... ... Екінші деңгейлі банктерде жасалатын есептік және кассалық
операциялардың негізгі түсінігі 7
1.2 Екінші деңгейлі банктерде клиенттерге банктік қызмет көрсетудің жалпы
көрінісі ... ... ... банк клиенттерінің есеп айырысу кассалық қызметін
бағдарламамен қамтамасыз ету 16
2 ТАРАУ. АҚ «Қазақстан Халық ... ... ... ... ... ... тәжірбиесі 26
2. 1 ... есеп ... ... ... ... ... АҚ “Қазақстан Халық Банк” заңды тұлғаларға есеп айырысу кассалық
қызметінің негізгі түрлеріне ... ... АҚ ... ... ... жеке ... есеп айырысу қызметін
жүргізудің негізгі түрлерін талдау 54
3 ТАРАУ. Клиенттерге есеп айырысу кассалық қызметін көрсету болашағы: жаңа
құжаттар мен жаңа ... ... ... ... ... 81
Қосымша ... ... банк ... есеп айырысу кассалық қызметі бір
қаржылық-несие мекемесінде барлық қаржылық ... ... есеп ... ... ... және ... операцияларды, бағалы қағаздарды
сату/сатып алу немесе сақтандыруды жүзеге ... ... ... ... жеке ... мен ... ... барлық
деңгейдегі төлем құралдарына қолы жетіп, банктің бас мекемесіне халықтың
сирек қатынауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... есеп айырысу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Қазақстан банктері өзінің қызметінде соңғы он жыл ішінде банктің
компьютер ... ... ... электронды байланысқа сүйенеді.
Сонымен қатар банктер жүздеген ... ... ... ... ... шет ... өзінің бөлімшелер мен филиалдары бар.
Коммерциялық банктер мен ... ... ... ... ... ... ... күрделендіру болып табылады. Алғашқыда ... қай ... ... ... ... жұмыс жасайтын форфейтинг
секторы, валюталық дилер, факторингтік компаниясы немесе ... ... ... ... ... Соңғы жылдары көптеген ірі банктер қызмет
көрсету басқармаларын түбегейлі өзгертіп, клиенттердің банктік ... ... ... ... банктік қызмет пакетіне есеп айырысу кассалық қызметі (келесіде
ЕАКҚ) бойынша кез келген қызмет комбинациясы кіреді.
Сонымен қатар, банктер әр ... ... ... ... ... мен ... жасалған келісім-шарттары тәжірибесі
секілді олармен тығыз қатынаста болып, жеке ... ... ... ... кезде шетел тәжірибесі біздің халқымызға қазақстандық ... ... ... ... өз ... тигізіп жатыр. Осыған орай,
банк клиенттеріне қызмет көрсетудің барлық күрделі банк операциялары ... банк есеп ... ... ... ЕАБ) ... жүктелген.
Есеп айырысу кассалық қызметінің барлық операцияларын ескеріп, оны дұрыс
ұйымдастыру банк үшін өзекті мәселе болып ... орай ... ... ... ... өзекті және
қызықты болып отыр.
Тақырыптың мақсаты халыққа есеп-айырысу қызметін көрсету ... және ... ... есеп ... ... талдау жасау. Жоғарыда
айтылғанды ескере отырып, жұмыстың ... ... ... банктің есеп-айырысу қызметінің негізіне сипаттама беріп, оның
ақша айналымындағы ролін анықтау;
- банк клиенттеріне есеп ... ... ... ... ... негізгі төлемдер жіктемесін көрсету;
- банк клиенттеріне есеп айырысу кассалық қызметін ұйымдастырудың
негізгі проблемаларына тоқталып, ... банк ... желі ... ... дамуына шолу жасау.
Дипломдық жұмыстың тәжірибелік маңызы АҚ «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ауданы ).
Жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш ... ... ... ... мен ... тұрады.
1 ТАРАУ. Екінші деңгейлі банктерде есеп айырысу кассалық қызметі дамуының
теориялық аспектілері
1.1 Екінші деңгейлі банктерде жасалатын есептік және ... ... ... ... ... банктің негізгі қызметі ақша эмиссиясына сәйкес
ақша ... мен ... ... ... асыру болып табылады.
Қазақстан коммерциялық банктері кәсіпорындар мен мекемелерге және
халыққа ... ... ... қызмет аясында коммерциялық банктер
құралдарды депозитке аккумуляциялап, оларды орналастырады және ... ... ... ... асырады. Банктік қызмет - клиенттің
таңдауы бойынша белгілі бір ақыға банктік ... ... ... ... ... ... ... банк клиенттерінің есеп айырысу кассалық
қызметімен, банктік шот ашу мен Қазақстан ... ... ... ... байланысты.
Осы қызмет Қазақстан Республикасының 1995 ж 31 тамызда шыққан № 2444
Қазақстан Республикасындағы банктер және ... ... ... ... ж ҚР ... жарлығымен №2830 өзгертулер енгізілген және
10.02.2003 ж №483-11 ҚР ... және ... ... ... ... ... және ... қызмет туралы»
Заңының 30 бабында “Банктік қызмет деп - банктік ... ... - деп ... өзінің респонденттер шотын жүргізіп, есеп айырысу ... ... ... ... және ... ... бойынша басқа
операцияларды жүзеге асырып, ... және оның ... ... ақша ... корреспонденттік шоттан алады және оны ... ... ... аударады, заңдарға сәйкес қолма-қол ақшаны береді,
корреспонденттік шотқа қолма-қол және нақты ақшасыз төлемдерін ... ... ... операцияларды жүзеге асырады.
Респонденттің және оның клиентурасының есеп ... ... ... емес ... банк операциялары жеке шарттар негізінде
жасалады. Банк респондент қызметін ... сай ... ... есеп ... ... сол күні (24 ... ішінде)
жүзеге асырады. Егер банк компьютер-модемдік ... ... ... ... ... ... басқа құралдармен жүзеге ... Банк ... ... шотына қаражаттарды бір
тәулік ішінде қабылдап, келісім шартта белгіленген басқа құралдармен арқылы
хабардар ету қажет.
Қазіргі кездегі қолданылатын Телекс, ... ... ... арқылы Қазақстан Республикасының ... ... ... түсе алады.
Банктік қызмет жүйесіне сонымен қатар ҚР Банктік шотты ашу да кіреді.
Банктік шот - бұл банкі мен шот иесінің ... ... ... ... ... Олар шот ... ... банк өз
құзырында пайдаланады және шот иесі өзінің ... ... ... ... шотты ашу банкі мен шот иесінің арасындағы банктік шот келісім-
шарт арқылы жасалады. Осы келісім-шарт бойынша банк шот ... ... ... оны аударуға және үшінші жаққа беруге, шартқа сәйкес
басқа да қызметтерді жүзеге асыруға міндеттеледі. ... екі ... ... нысаны, банктің шот иесіне берген жеке
идентификациондық коды, салықтық ... ... ... шот ... ... ... тіркеу номері, банк қызмет көрсету шарттары мен оларды төлеу
тәртібі көрсетіледі.
Келісім-шартта ... ... екі жақ ... ... да ... ... ... банктік шотты бірнеше банктерде міндетті түрде жазбаша
ескертумен ашып, он күн ішінде басқа банктерге ... жаңа ... ... жөнінде мәлімдеу қажет. Банк мекемелері салымшылардың
салымдарын ... ... ... ... ... ... аудара алады. Салым - салымшының атына және басқа ... да ... ... ... ... ... қабылданып, басқа
бөлімшедегі салымшы шотына аударыла ... Бұл ... ... ... банк ... жүзеге асыра алады. Сонымен қатар банк бөлімшелері
мен филиалдары азаматтардан басқа ... мен ... ... ... тапсырмаларды қабылдайды.
Бүгінгі күні осындай көлемді және дәл ... ... ... ... информациялық технологиясыз мүмкін емес. ... ... ... есеп айырысу кассалық қызметтін жүргізуде өзінің есеп
айрысу кассалық бөлімдерін ... мен ... ... ... бөлу ... Екінші деңгейлі банктерде клиенттерге банктік қызмет көрсетудің жалпы
көрінісі
Банк атқаратын есеп айырысу операциялары нақты ақшасыз және ... іске аса ... Банк ... ... ... ... ашып, сол арқылы төлемдерді: тауарлы-материалды құндылықтарды
сату/сатып алу, жалақы беру, салық және басқа төлемдерді төлеу үшін ... ... ... Есеп ... кезінде банк сатушы мен сатып алушы,
кәсіпорындар, салық органдары, ... ... ... ... ... Есеп ... кезінде банктер түрлі жетілген құралдарды
пайдаланып, ... пен ... ... ... ... ... Қарастырылған банктік операциялардың үш түрін - ... ... деп ... ... ... бұл ... ... тұрғыда көп уақыт
бойы бір банктен екінші банкке ауысуымен түсіндіріледі. Осы операцияларды
ең көне, яғни оны ... ескі банк үйі ... ... қазірде кіші және
ірі банктер қолданады. Осы ... ... ... ... ... деп кез ... ... не кәсіпорынның салымдарды
қабылдап, несие беру немесе заңды және жеке ... ... ... ... не ... деп ... керек.
Қазіргі кезде салымдарды белгілі бір уақытқа және пайызға қабылдайтын
қорларды жиі кездестіруге болады, алайда олар банк ... ие ... ... бос ақша ... бар кез ... ... ... алады, алайда олар да банкке айналмай, өзінің бастапқы статусында
қала береді. ... ... ... ... бойынша қызмет
көрсеткенімен пошта күйінде қала береді.
Осы операциялар бірігіп келіп банкті құрайды. Заңды банк ... ... бір ... ... ... ... десе де болады.
Егерде осы үш банк операциясын мекеме ... ... онда ... ол банк деп ... ... ... институттар қатарына қосылады
(«Банк және банктік қызмет туралы » ... олар ... ... ... ... ие болған).
Дәстүрлі банк операциялар қатарларына кассалық операцияларды да ... ... ... олар ... ... ... енбеген, алайда
өзінің қызметі жағынан банктік қызметтің негізі ... ... ... ... мен төлем айырысумен ... ... ... көз ... ... ... емес.
Банкте барлық мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық кәсіпорындар,
мекемелер қолма-қол ақшасын өткізіп, олардың ақша ... ... ... мен ... ... шоттарынан жалақыға,
зейнетақыға қосымша ақылар мен басқа да ... ... ... ... барлық ақша қаражаттары мен ... ... ... ... ... ... ... операциялары Ұлттық Банктің
нормативтік құжаттарына сай жүргізіледі.
Әр банктің құрылымында ақша және ... ... ... және
қайтару үшін әдетте басшы қарамағында (касса меңгерушісі, аға ... ... ... ... ... ... банк клиенттеріне дұрыс
қызмет көрсетуге қадағалау жасайды.
Кассалық операциялар бөлімінде кіріс, шығыс , кіріс-шығыс кассалары,
кешкі, операционды ... ... ... ... ... банк ... көлемі мен түріне байланысты.Ақша мен ... ... үшін банк ... ... ... ақша
сақтау бөлмесі жоспарланады.
Операционды күннің басында шығыс операцияларын жүзеге асыру ... ... ... ... ақша ... ... қолхат қойып
алады.
Кассирдің қолма-қол ақшаны беру есеп-операциялық жұмысшының рұқсатымен
жүзеге асырылады. Есеп-операциялық жұмысшының рұқсаты – шығыс ... ... ... ... ... Осы ... негізінде клиенттер -
заңды тұлғалар белгіленген түрдегі ақша ... ... Осы ... ... алу ... ағымды және депозитті ... ... ... ... ... заңды болуы, оны жүзеге асыру
мүмкіншілігі, клиент шотында ... ... ... жүргізіп,
берілген шығыс құшаттарына қол қояды, кассалық ... ... ақша ... тұлғаға шығыс-кассалық ордердің үзбелі талонын
беріп, шығыс құжатын ... ... ... шығыс кассалық
операцияның дұрыс рәсімделуін тексеріп, операцияларды ... ... ... және ... ... ... ... каасирге
береді. Кассир ұсынылған чекті алып банктің ... ... ... олардың сәйкестігін тексереді, сандық көрсеткіштер мен жазбалы
сомма көрсеткіштеріің сәйкестігін, ақша алушы ... ... ... ... ... кассаға ұсынылған бақылау маркі мен талонның
номерін ақша ... ... ... ... ... ... қол ... береді. Ақша түбіртекте көрсетілген толық пашкеде, ал толық емес
пашкеде парақтық төлеммен ... ... ... ... ... ... ақша алушының көзінше қаптан пломбаны жұлып тастайды.
Операциялық күннің соңында кассир қабылданған ақшаны ... ... ... ақша ... ... есептік анықтама жасайды. Анықтама
мәліметтері ... ... ... ... ... ... кассир касса журналына, ал есеп-операциялық ... қол ... ... ... ... кассирлерінен алған алғашқы
құжаттыр мен бірге ұсынылған анықтамаларды алып, бір тәуліктегі ... ... ... ... Ақша түсу уақытына қарай банкке қолма-қол
ақшаларды кіріс кассалары- бүкіл ... күн ... оның ... ... атқарады. Қолма-қол ақшаларды қабылдау бойынша барлық
операцияларды ... ... ... бекітуімен (бақылаушы)
тек кассир жүргізе алады. Клиенттің қолма-қол ақшаны салуы үш ... ... ... және квитанция. Менеджер құжаттарды қабылдап
операциялардың заңды екендігін тексеріп, ... ... ... ... ... қол ... және ... касса журналына
енгізіп, құжаттарды кассирге ұсынады.
Кассир банктің ... ... қол ... ... ... тексереді, сандық көрсеткіштер мен ... ... ... ... ... ... есеп ... Егер салымшы банк кассасына ақшаны бірнеше кіріс құжаттарымен
түрлі шоттарға енгізгісі келсе, кассир ақшаны ... ... ... ... ... ақшаны қабылдап квитанцияны, хабарлама мен ордерге қол
қойып квитанцияға мөр басып салымшыға ұсынады. ... ... ... ... ... ұсынып , ал хабарламаны ... ... мен ... ... төлем
қабілеттілігін кассир мұқият қадағалау керек. Операция ... ... ... ... ... кассаға енгізіліп сол күні
салымшылардың тиісті шотына аударылуы ... ... ... ... ... ... операциялық күннің аяқталуынан кейін
қабылдайды.
Олар ... ... ... ... күнінің аяғына дейін тиісті
шоттарға аударылуы ... ... ... ... ... берудің
белгілі бір операцияларды жүзеге асырмайды. Ақшаны қабылдау кассир мен
бухгалтер бақылаушы құзырында ... банк ... ... ... ие ... ... ... кассалық құжаттар касса журналы мен мөр ... ... ... ... жеке ... екі құлыпқа жабылып күзетке
өткізіледі. Келесі күннің басында кешкі касса жұмысшылары ... ... ақша мен ... ... касса меңгерушісіне тапсырып
кешкі касса журналына қол қояды. Банктер заңды тұлғаларға ... ... ... ... есеп ... ... қолданылады және олар келесі
қағидалармен белгіленеді.
Бірінші ... ... ... ... ... мен ... банктік шоттармен ерекшелінеді.Нарықтық жағдайда төлемдерді банк
арқылы жүргізу экономикалық қажеттілік пен нарық субъектісінің экономикалық
даралығымен ... және ... ... үшін ... ... ... есеп ... бірінші қағидасы нарық жағдайында
заңды және жеке ... ... ... ал ... кезде тек бұл қызмет
заңды тұлғаларға ғана ұсынылған.
Нақты ақшасыз есеп ... ... ... ... ... ... төлемдерді өздерінің қалауы бойынша жұмсауы. Бұл
қағидада нарық субъектілерінің өз шотындағы төлемдерді өз ... ... ... ... бекітілген. Бұл қағидада төлемнің қай мақсатқа
жұмсалатындығы көрсетілмейді, бұның өзі ... ... ... ... ... ... шоттағы қалған ақша мөлшеріне қарай
төлемдерді ... ... ... ... субъектілерінің есеп айырылысу түрлерін таңдау
қағидасы және банктің келісім-шарттық қатынасқа араласпауы. Бұл ... ... ... ... экономикалық дербестігін күшейтіп, қатынастағы
материалдық жауапкершілікті өзіне жүктейді. Банк тек төлем арасындағы
дәнекер қызметін ... ... ... ... жүргізу қағидасын енгізу
маңызды орынға ие. Кәсіпорын және басқа нарық қатынас субъектілері төлемнің
жылдамдық деңгейі жайында ақпаратқа ие ... ... ақша ... ... және ... балансын өтімділігін басқара алады.
Жылдам төлеу мына жағдайда жүзеге ... ... ... ... яғни ... ... ... жасалғаннан кейін, мәселен төлеушінің төлем
тапсырмасы бойынша;
-сауда операциясы жасалғаннан кейін ... бір ... ... ... ... және ... ... уақыты өткен
төлемдер кездеседі.
Уақыттан бұрын төлем - бұл келісілген ... ... ... ... ... ... - ... уақытта ақша міндеттемелерін
өтеу алмағандықтан, осы төлем бойынша жаңа ... ... яғни ... ... ... ... өткен төлемдер-төлеушінің ақша қаражаттары болмауынан және
банктік немесе коммерциялық ... алу ... жоқ ... пайда
болады.
Өтімді қаражаттардың түріне ... ... және ... ... деп ... ... болады.
Оперативті қамтамасыздандыру - төлеуші мен оның гарантының төлеуге
қажетті бірінші ... ... ... ... ... ... ... береді.
Төлемнің перспективалық қамтамасыздандырылуы - шаруашылық ... ... ... қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін анықтауда
белгіленеді.
Төленің қамтамасыздандыру ... ... ... ... беріп,
төлем тәртібін күшейтеді. Есеп айырысу қатысушыларының барлығының ... мен ... ... ... айрысудың барлық қағидалары бірі бірімен тығыз байлыныста болады.
Біреуінің бұзылуы басқа қағидалардың бұзылуына алып келеді.
Нақты ақшасыз есеп айырысу операциялары клиенттердің тиісті ... ... ... ... ... және басқа шоттар бойынша белгілі
болады. Есеп айырысу құжаттары стандартталған талаптарға сай ... ... ... ... ... есеп ... құжаттың атауы;
- есеп айырысу құжатының нөмірі;
- оның жазылған күні, айы, жылы;
- төлем түрі;
- РНН және төлеушінің ... ... оның ... РНН, БИК банк ... және оның ... шоты;
- РНН, қаражаттарды алушының атауы, оның банктегі шоты;
- РНН, БИК банк ... ... ... төлемнің
қажеттілігі (чекте көрсетілмейді);
- төлем соммасы (санды және жазбалы ... ... ... ... ... ... түрде банкттегі шотпен
пайдалану құқығы бар тиісті жұмысшы қолы мен мөрі ... ... ... алу тек есеп ... құжатының бірінші данасы негізінде жүзеге
асады.
Есеп айырысу құжаттары (чектерден бөлек) әдетте бір ... ... ... ... ... ... Чектер қолмен жазылып
беріле береді.
Есеп айырысу құжаттары банктің операциялық күн ... ... ... ... ... ... күн ... сағат 9:00
ден 18:00 бекітілген. Операциялық күн ішінде банк қабылдаған құжаттар сол
күні баланс бойынша есепке ... ... ... банк ... есеп ... ... қызметін
бағдарламамен қамтамасыз ету
Барлық ақпараттық банк жүйесі «Банктің операциялық күнінен» бастау
алады. Осы жүйені дамытушы және ... ... ... осыдан негіз
алып, қарқынды дамып кетті. Ал операциялық күн жайында көбісі ... ... еске ... ... ... жыл ... соң оның басқа
модельдерден тыс қалыс ... ... Есеп ... кассалық қызметі
сонымен қатар банктің негізгі ... ... ... ... ... тегін ресурстар көзі болып табылады. Әрине заманға сай операциялық
дүние қазір жаңа ... ... ... оны ... талаптар деп білсек,
кейбір уақыттан кейін оларды ... ... ... ... ... ... қарастырып көрейік.
Банктің есеп айырылысу ... ... екі ... ... ... ... ... банк ретінде және екінші жағынан түрлі
банкке бағытталған автоматтандырылған банк жүйесі ретінде. ... ... банк үшін бұл ... ... ... ... ... тағы басқа пайдаланатын жұмыс технологиясы. АБЖ жағынан бұл ... ... ол тек бір ... емес ... банктердің талаптарына жауап
беруі қажет.
Ескере кететін жайт банк жұмысы мен банк ... ... ... ... ... ... Республикасының Банктері
толығымен қарастырмайды, көбісі шет қалып жатады. “Нені автоматтандыру
керек?” ... ... ... банк ... жұмысы есеп айырысу кассалық қызметіне келісім
шартты рәсімдеуден ... Бұл ... ... ... ... ... ... барлығын тізбектеудің қажеті жоқ, негізгісін атап
өтейік. Шарттың барлық өлшемдері динамикалық түрде ... өте ... ... ... шарт ... (Ұлттық валюталық, Моновалюталық,
мултивалюталық) ажыратып, клиенттің өкілділігімен шарттың ... ... ... ... төрт ... валюталық операциялар
қолданылады. Олар: Қазақстан теңге, АҚШ доллары, ... ... ... ... рұқсат берілетін валюталық тізімін, дербес шот
түрін, дербес шоттармен жасалатын операциялар, дербес шоттармен ... ... ... ... ... ... шоты келісім шарт
бойынша ашылып қызмет көрсетіледі.
Клиентпен ... ... ... қызмет көрсетудің толық циклы жүзеге
асады.
-клиентті таңдау;
-оның шоттын тексеру;
- клиент атынан операция жүргізетін өкілді таңдау;
-клиенттің дербес шоты бойынша есеп ... ... ... ... ... төлем құжаты кассирдің жұмыс орнына ... ... ... ... шот бөлімінің менеджеріне толықтай
рәсімделуге жіберіліп жүзеге ... ... ... ... мемоордерлер құрылып, шоттағы жоспарлы қалдықтар өзгереді, жүзеге
асырылу сатысынан кейін шынайы қалдықтар өзгереді. ... ... ... ... операция үшін комиссиялар алынады.
Операциялар бір валюта түрінде және ... ... ... ... ... ... ... шотымен операцияларына есеп беруге дайындық.
Жүйелер клиентке мултивалюталық қызмет көрсету және ... ... есеп ... ... ... ... ... конверция
үшін өзінің валюта бағамының түрі қолданылады (биржалық, валюталарды сату
және сатып алу). Дербес шотының Ұлттық валютадағы ... ... ... екі ... ... ... бойынша есептер және валюталық қалдық
есебі. Операция ... ... шоты ... ... материалды актив т.б.)
реестр шот ретінде беріліп, әр операцияға бағам (стандартты немесе оператор
белгілеген) қойылады. Ал реестрде ... ... ... операциялар үшін
бағам осы құжаттан алынады.
Жүйенің барлық ... ... да ... ... ... мына ... ұлттық валюталық, моновалюталық, мултивалюталық;
мултивалюталық үшін барлық валюталарда шоттардың ... ... ... ... ... ... берілмейді.
Клиенттердің есеп айырылысу кассалық қызметіне келісім-шарт түрлерін
құрау. Бұл типтік макетте ... ... ... етілген валюта түрлері
қызмет көрсету түрі көрсетіледі. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... Бұл клиентпен есеп айырысу
кассалық қызметі шартын ұсынған ... ... ... ... ... ... ... бойынша конверция өлшемдерін
бірден таңдауға мүмкіндік береді.
Технология. 1. ... ... ... мен ... құжаттармен,
мәліметтерді тексеруге арналған процедураларды құру және сипаттау. Талап
етілген құжат ... ... ... ... шақырылады.
Арасындағы қатынас “құжат айналымын, ... ... ену ... реттеу”
модульінде жүзеге асады.
2. Дербес шоттармен банкі құжаттар номерін енгізу үшін шаблондар
анықтамасын жүргізу. Бұл ... ... ... ... ... ... арналып, келесіде оны пайдаланбай сандарды ... ... ... ... ... номерін енгізу үшін валюта,
баланс шот номері мен жұмыс орны ... ... ... ретке
келтіріледі. Құжат номерін енгізу үшін құжат түрімен ... орны ... ... ... ... сипаттама бөлігі (қысқаша мазмұны, номері) ... ... ... ... шот номері т.б) бойынша автоматты түрде
толтыру процедураларын құру және сипатттау.
4. Ашық ... ... ... ... ... ... алуды
ұйымдастыру. Мұнда ақша аударым соммасы, кезеңдігі, банк іші, банк сырты
адресаты көрсетіледі. Сонымен бірге шоттың ... ... ... ... Дербес шоттар бойынша қаражаттарды алу және беруді жоспарлау.
Кассалық жоспарлау мен тапсырыстарды ұйымдастыру.
6. Шоттарды жабу және ... ашу. ... ... символы,
операция типіне байланысты енгізу мен алуға тиым салу ... ... ... есеп пен алуды енгізіп, дербес шоттарды жабу.
Клиент өкіліне оның типі ... өкіл ... жай ... мен ... және стандартты емес деп бөлу қалыптасқан. Келісім шарттармен
есеп операцияларын жеткізу – ... және ... ... ... ... есеп ... ... көлік жүйелердегі төлемдер
мен ақпараттар.Вексель оны енгізу шарттары. Бухгалтерлік реттеу: шектеулер,
комиссиялар, овердравтар, қызмет көрсетуге алынатын ақы, ... ... ... ... конверциялары. Қызмет көрсету оптимизациясы.
Есеп, қызмет көрсетуге алынатын ақы, комиссиямен ... ... есеп ... өзге ... ... ... ... уақыт.
Банкі күні мен күнтізбелік күнді қосу. ... ... кем ... екі
қалдық –ағымды және жоспарлы есептеледі. Жоспарлы ... жаңа ... ... ағымды қалдық осы құжатты орындағанда өзгереді.
Клиринг жүйелік топтамасы мен ... шот ... ... ... ... ... Есеп ... жүйесін
таңдау (свифт, телекс, МФО, модем макеттері т.б); Нострошоттар енгізу;
түрлі есеп түрлерінен түскен ... ... мен ... ... ... ... үшін корреспонденттік шоттар есеп
алмасу мен қалыптастыру.
Жүйе топтамасын қамтамасыздандырушылар: Халықаралық есеп жүйелері ... ... ... жасау;і шкі төлем жүйелерімен (модем арқылы т.б)
қатынас жасау; халықаралық ақпарат жүйесімен ... ... ... ... ... ... факс т.б) ; арнайы құралдарға ақапаратты
енгізу (жинақ кітапшасы, факс, модем); отандық орындаушылар мен клинеттерді
авторизациялау және ... ... ... (саусақ ізі бойынша, магнитті
карточка бойынша, электронды мөр бойынша т.б).
Есеп айырысу ... ... ... ... ... ... ... барысында реттеліп пайдалану кезінде өзгерістер енуі мүмкін.
Сонымен қатар отандық және ... банк ... ... ... ... ... дұрыс есеп тек бір жақты есеп
жүргізуде дұрыс болмақ.
Іс процедурасының ... ... ол ... ... ... . ... бір түрі ... бір мінездемесі бар басқа құжат
түрін тудыра алады. Жүйе бұл ... ... ... ... ... қызметінің жаңа құралы ретінде пластикалық карточкаларды
көрсетуге болады. Олардың айналымы да автоматтандырылған. ... ... мен ... ... тіркелу шынайылығына механизмдер негізінде
жүзеге асады: картаның ... ... ... ... жасау; картаның иегерге меншікті ... ... ... ... ... тексеру, қолданысқа тиым салынған ... ... ... ... ... Бұл ... ... жүйені
ұрланған немесе жоғалған карталардан, жүйеден алынып ... ... ... ... тексеру жүйе қатысушыларының қаржылық тәуекелін
сақтандырудан қорғайды.
Жоғарғы аталған механизмдердің қауіпсіздігі ... ... ... және ... ... заңсыз операцияларды жүзеге
асыруға мүмкіндік бермеуіне кепілдеме береді.
Жүйенің операциондық ортасы негізінде ең басында Қазақстанның ... ... COLVIR ... ... таңдады. Бұл таңдауға негіздеме
бар. Компьютерлік жүйені шығарушыларды осы COLVIR ... ... ... ... ... Бұл жүйенің бірнеше артықшылықтары бар:
процессор аралық қатынастар механизмі; шынайы уақыт ішінде жұмыс ... ... ... ... ... орталарда бейімделуі;
жүйе масштабының тікелей және көлденең ... ... ... ... ... дамыған бағдарламамен қамтамасыз етуші
шығарушылармен қолдау табуы. COLVIR ... көп ... бойы ... ... ... ... тәжірбиесі. Кең қолданатын COLVIR ... ... ... ... ... қатар барлық COLVIR
жүйесі бизнес қосымша үшін жоғарғы деңгейдегі қауіпсіздік версиясына ие,
Халықаралық стандарттарға сай және кез ... ... ... ... бір ғана ... ... Ол кешенді техникалық
бағдарламалық және ... ... ... ... ... ... бұл жүйенің ерекшелігі Бас банкіде операциялық күн ашылып
жабылады. Жұмыс уақытысында ЕАКҚ барлық ... ... ... жүйесіндегі әрбір қатысушының ролін жекелей алып көрелік.
Орталық –жүйенің барлық қатысушыларын ортақ ... ... ... ... ... аймақаралық орталық. Орталық
жүйенің көп ... ... бола ... ... ... ... ... қызметін атқарады. ... ... ... ... ұдайы орталыққа жіберіледі.
Орталықтың негізгі қызметтері:
1. Барлық қатысушылар мен ... ... ... ... ... ... өңдеу және эмитенттер үшін төлем
құжаттарын қалыптастыру;
3. Жаңа ... ... ... ... жүйе
сатушыларын тіркеу және есеп жүргізу;
4. Эмитенттердің “қара тізімін” (қолданыстан алынған ... ... ... ... ... ... және жүйенің эмитенттері үшін
коммисионды құру;
6. Жүйеде транзакцияларды ... ... және Жүйе ... үшін ... карточкаларды беру;
8. Жүйе қатысушыларына карталарды алдын-ала дайындау;
9. Жүйе тұтастығына қадағалау жүргізу
Эмитенттер. Клиенттердің ... ... ... ... ... ... ... бойынша жауап беретін мекеме.
Эмитенттің негізгі қызметі:
1. Клиенттерге карталарды беру;
2. Клиенттердің карталық шоттарын жүргізу;
3. Сауда ... ... ... карточка бойынша төлем
жүргізуінде Эквайерге ақша қаражаттарын қайтару.
Эквайер. Карточкамен сауда орталығында есеп айырысатын мекеме.
Эквайердің негізгі қызметтері:
1. Карталарды ... ... ... Сауда орталықтарымен карта арқылы есеп айырысуға келісім-шарт жасау;
3. Карточка бойынша есеп айырысатын сауда нүктелеріне ақша ... ... / ... терминалдар.Карталармен есеп айырысуды
қабылдайтын және төлем терминалдарымен жабдықталған ... және ... ... ақша беру ... Сауда нүктелері валюта түрлерімен
карта типтерін өзі анықтайды. Сауда нүктелері клиенттерге ... ... ... жабдығын жалгерлікке алып немесе банктен сатып ала алады.
Сауда нүктесінің негізгі қызметі:
1. Тауар мен ... есеп ... ... ... Клиентке ең аз қызмет мүмкіншілігін ұсыну (карта қалдығын ... ... ... және ... ... ... жеке және ... Барлық клинеттер Эмитент/Эквайерда пластикалық карточка бойынша
төлем жүйесінің шоттарына ие болады. Заңды тұлғалар Жүйеге кірмейтін ... ... ... ие бола алады.
Байлам-аймақтық деңгейде жеке ... ... ... және ... ... біріктіретін жүйенің аймақтық орталығы.
Сауда нүктелерінде қалыптасқан танзакциялардың аймақтық концентраторы
қызметін атқаратын және Эмитент, Эквайер және Орталық арасындағы ... ... ... ... ... негізгі қызметтері:
1. Төлемдік (ТОЖ) ... (АТМ) ... ... ... және ... ... ... жіберу;
2. ТОЖ және АТМ терминалдарын тіркеу;
3. Орталық арасында және осы байламға қосылған Эмитенттермен
Эквайерлер транзиттік ақпаратын алмасу;
4. Авторизация ... ... ... тізімнен” тексеру;
5. On line режимінде транзакция жүргізуде авторизацияға
тапсырыстарды жіберу.
Процессинг-Байлам (транзакция -өңдеуші байлам). Осы ... ... ... мен ... ... жүргізетін транзакцияларды
өңдейтін Байлам. Егер осы Байламда ... ... ... оны ... ... ... ... арқылы жасалады. Бұл
байламның түрі жүйенің жабық ... ... өте ... ... төлемдердің көбісі бір Байламда жасалады.
Сауда нүктесінде ... бір ... ... ... әдетте жұмыс күнінің соңында сауда нүктесі ... ... ... ... ... жайлы ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... жібереді.Егер транзакция Процессинг байламға түссе онда ... жолы ... ... ... ... ... ... Егер транзакция “жергілікті болса” яғни карточканы шығарған Эмитент
және төлемді қабылдаған Эквайер осы Процессинг байламда тіркелсе онда ... осы ... ... ... Егер ... ... онда ол Орталыққа өңдеуге жіберіледі. Транзакцияны өңдеу ... ... ... ... ... ... қалыптасады:
Эмитент/Эквайер реестрінде транзакция толық тізімі болады. Мұнда ... ... ... ал қабылдаушы Эквайер клиенттері болып
табылады.
Off line ... ... ... ... ... ... ... және Эквайерге гарант лиситтерін ұсынған гаранттар
арқылы жүзеге асады. Сонымен төлемдердің дұрыс және ... ... ... ... ... ... береді.
Қазіргі уақытта банктер пластикалық карточкалармен ... ... ... ... ... ақша ұсынады.Тауарлар мен қызметтер үшін
төлемді терминалдар арқылы жүргізу өте сирек кездеседі. Банк үшін ... ... ... ... ... ... табылады. Табыс тек карта
шотындағы ақша қалдығынан түсіп отырады. ... ... ... көбейту үшін пластикалық карта иегерлері банкомат арқылы
ақшалай алмау мақсатында ... мен ... ... ... үшін ... ... желілерін көбейту қажет.
Сонымен, тұрақты және күшті төлем жүйесін ... ... ... ... ... есептеу құралдары болуы,
екіншіден жүйенің ... ... бір ... алыс ... ... көрсету үшін дамыған байланыс инфрақұрылымы қажет.
Сонымен қатар тапсырыстарды жолдау ... ... ... талаптарды
қатайтады. Қорытындыға тағы да бір ... ... ... болады. Бұл-
электронды құжаттар, олардың қызметі банк ... мен ... ... ... ... есеп ... үшін қажет. Қарастырылған мәселелерді
тиімді шешу үшін ақпараттарды ... ... ... қажет. Құрамдық
жағынан ақпараттар алмасу желісі төлем жүйесінің және ... ... ... ... элементі болып табылады.
2 ТАРАУ. АҚ «Қазақстан халық банкі»мысалында қолданылатын клиенттердің есеп
айырысу кассалық қызметінің тәжірбиесі
2. 1 Клиенттерге есеп ... ... ... ... “Қазақстан Халық Банкі” (ҚЖХБ). Қазақстан Республикасының ірі
банктерінің бірі, ұлттық және шетел ... ... ... Ұлттық Банктің бас лицензиясына ие және қолданыстағы заңға сай
банкісінің халықаралық стандарт негізінде ... ... ... –Қазақстан бойынша 3 деңгейдегі банк; 2006 жылдың аяғында банк
активі 194,4 млрд Қазақстан теңгесін (1,25млрд АҚШ ... ... ... ... бойынша) құрады. Банктің активтер сапасы проблемалық судаларда
жекешелендіру мен ... ... беру ... ... ... 2006 жылы банк өзіне ссудалық қоржынын тура ... ... орта ... ... ... жүзеге асыру арқылы 58,2 ... ... ... ... ... ... төлемі тоқтатылып 0,5 %
құрады. ... Standart & Poor’s бұл ... ... ... банк ... ... ... экономикалық ортаның
тәуекелі АҚШ долларындағы кредиттер банк қоржынында жоғарғы деңгейді алып
отыр. Банктің экономикалық климатпен ... өсуі ... ... ... банк ... ... ссудалар бойынша шығын болу мүмкіншілігіне
біршама қор жинайды. Халық Банктің банк ... ... көп ... оның ... ... отыр. Филиалдар желілерінің кеңдігі
мен клиенттік базаның көптігі ... ... ... тұрақты дамытып
отыр. Алайда бәсекелестіктің ұлғаюына байланысты соңғы ... ... ... ... ... ... ... Халық Банк өкіметтің
тұңғыш диллері болып табылып, сауда бағалы ... ... ... Оның
көпшілігін жоғары өтімділігі үкіметтік еврооблигациялар, Халық ... ... ... ... мен мемлекеттік қағаздар құрайды.
АҚ «Қазақстан халық банкі» Қазақстан бухгалтерлік есеп стандарттарына
(ҚБЕС) және банк заңдары жағдайлары мен ережелеріне сай ... ... ... ... ... банктің” қаржылық есеп мәліметтері мен осы негізде
есептелген CASE көрсеткіштері (мың ... ... ... ... ... |01.01.07 |
|Жарғылық капитал |3615077 |5 422 600 |5 422 600 ... ... |5 755 792 |7 838 894 |8 063 648 ... ... |57 160 094 ... ... |
|Өтімді активтер* |24281 645 |41 525894 |34 113 721 ... ... ... |20 577 670 |50 305 407 |84 820 090 ... міндеттемелер |51405302 ... ... ... мен ... |47 993 148 ... ... |
|Жалпы табыстар ... ... ... ... ... |13 139724 |14 583 707 |19011 779 ... табыс |630 382 |230317 |233 654 ... ... (ROA), % |1,10 |0,22 |0,18 ... ... (ROE), % |10,95 |2,94 |2,90 |
|1 ... баланстық бағасы,|159,22 |144,56 |152,61 ... | | | |
|1 ... ... таза ... |4,25 |4,31 ... тенге | | | ... ... ... (Р/Е) |15,46 |28,17 |41,66 ... көзі: АҚ «Қазақстан халық ... ЖАҚ ... ... қор ... және ... ... материалдары бойынша арнайы
шығарылым, 2006.
*- ... ... ... ... Банк әдістемесіне сай анықталған.
Банктің қаржы есебінің халықаралық аудиті ... ... ... сай және аудиттің халықаралық стандарттарға сәйкес
2001-2003 жылдары ... ... ... ... 2005
“Делойте Тоуч” (Алматы, Қазақстан ) фирмасы әзірледі.
Кесте ... ... ... ... аудиторлық есеп мәліметтері мен осы
негізде есептелген CASE көрсеткіштері (мың теңге)
| Көрсеткіштер атауы ... ... ... |
|Жарғылық капитал (төленген) |3615077 |5 422 600 |5 422 600 ... ... |5 260 338 |6 889 122 |6 903 023 ... ... |55 946 565 |102 185545 |127 123908 ... ... |24 595 006 |41 170278 ... ... ... ... |49 373 253 |77 228 923 ... және банктерге |4298 118 |4 406 696 |12 923 364 ... | | | ... және ... несие |2 396 079 |10 166514 ... ... ... ... | | | ... ... ... |47 173977 |81 260372 |97 875 976 ... ... |- |2 257 298 |2356254 ... ... ... |472 823 ... |31072 ... табысы (ROA), % |0,85 |- |0,02 ... ... (ROE), % |8,99 |- |0,45 |
|1 ... баланстық бағасы, |169,01 |179,36 |127,30 ... | | | |
|1 ... ... таза ... |15,19 |- |0,57 ... ... | | | ... табысқа үлесі (Р/Е) |17,75 |- |313,39 ... ... АҚ ... ... ... ЖАҚ ... қызмет,
Қазақстан қор биржасы және ИРБИС агенттігінің материалдары бойынша ... ... ... ... ... қорытындысы бойынша АҚ «Қазақстан
халық банктің” ... ... және ақша ... ... ... халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес ... ... ... ... ... ... 90,3 млрд теңге
немесе 3,3 есе көбейген.(2002 жылдың 2001 салыстырғанда 17,4 млрд теңге
немесе 43,9 % , 2003 ... 2002 ... ... 46,1 млрд ... 80,7 %,2005 ... 2003 ... қарағанда 26,7 млрд теңге немесе ... 2001 ... ... ... Қзаақстандағы барлық банктердің үлесі
ішінен 19,6 % құраса, ал 2005 ... ... ол ... 15,9 % ... ... . ... ... өсуі судалық қоржын арқылы
жүзеге асады. 2001 жылғы бұл үлес 36,0% ... 2002 ... ... және бағалы қағаздар қоржыны (2001 жылы-29,3%,2002 жылы-
29,4%,2005 жылы-11,9%). Басқа банктерде ... ... ... ... ... 2005 ... ... 9,4%-ке дейін
өсті, 2001 жылы бұл көрсеткіш 5,1% болған.
Соңғы үш жылдағы ссудалық қоржынның нетто –көлемі 66,9 млрд ... 4,8 есе (2001 ... 2000 ... ... ... ... 2001 ... қарағанда-29,7 млрд теңгеге, 2003 жылдың 2002 ... млрд ... ... 2005 ... 84,8 млрд ... ... ... деңгейдегі банктердің берген нетто несиелерін 7,8%
құрады. 2006 ... ... ... ... үлесі экономиканың мынандай
салаларына бөлінді: көтерме саудасына-20,4 %, ... ... ... ... және ... ... ... беру көлемі 2001 жылы 2 млрд теңгеге немесе 3,2есеге
көбейіп,2005 жылы 4,5 млрд ... ... 2001 ... ... 2,5 есе
көбейіп, 2006 жылғы көрсеткіш 7,4 млрд теңге немесе жалпы ссудалық қоржын
көлемінен 8,8% ұлғайды ... 2005 ... ... ... ... ... ... мерзімді (49,9%) және орта мерзімде (39,8%)
несиелер үлесін алып отырды.
Кесте 2.3
АҚ ... ... ... ... ... жайында мәліметтер
|Ссудалар түрі |01.01.05 ... ... |
| |млн ... |млн |% |млн ... |% |
| | | ... | | | ... |16 892,8 |82,6 |45 ... |72 274,4 |75,3 |
|Субстандартты |3 472,5 |13,9 |2941,5 |5,7 |12 180,7 |15,5 ... |17,2 |1,4 |2 220,9 |4,3 |1 222,0 |0,1 ... |707,4 |0,5 |38,8 |0,1 |440,6 |3,4 ... |1 276,2 |1,5 |509,3 |1,0 |1 344,9 |5,7 ... |22 422,1 ... ... 462,6 |100,0 |
Қайнар көзі: АҚ «Қазақстан халық банкі», ЖАҚ ... ... қор ... және ... ... ... бойынша арнайы
шығарылым, 2006.
Кесте 2.4
АҚ «Қазақстан халық банкі»судалар ... ... ... түрі ... |01.01.06 |01.01.07 |
| |млн ... |млн |% |млн ... |% |
| | | ... | | | ... |- |- |- |- |- |- ... |181,2 |9,8 |163,8 |13,8 |627,2 |25,7 ... |3,8 |0,2 |496,3 |41,7 |248,3 |10,2 ... |380,2 |20,6 |19,4 |1,6 |220,3 |9,0 ... |1 279,2 |69,4 |509,3 |42,8 |1 344,9 |55,1 ... |1 844,5 |100,0|1 188,8 |100,0|2 440,7 |100,0 ... көзі: АҚ «Қазақстан халық банкі», ЖАҚ Фондалық қызмет,
Қазақстан қор ... және ... ... ... ... ... 2006
2006 жылдың 1 қаңтар айында провизияны қалыптасуын ... ... ... ... төмендеуі байқалып жалпы ссудалық қоржынсоммасы
бойынша 2005 жылға қарағанда 13,6% азайған. ... ... ... ... 1,3 млрд ... ... 2,1 есе көбейді (қалыптасқан
провизиялар көлемінің өсімі 835,6 ... ... ... провизиялардың жалпы
өсімнің 65,1% құрады).
АҚ «Қазақстан халық банктің” табысы соңғы үш ... екі ... ... жылы 45,9%, ... 7,6,2005 ... ... жалпы табыс
көлемінің негізгі үлесін пайыздық ... ... (2002 ... ... Бұл ... табыстар несиелеу мен бағалы
қағаздар операциясының көлемі ... ... ... ... 7,8
млрд теңгеге немесе 2,9 есе өскен.
Комиссионды табыстар үлесіне орта есеппен 20%, ал ... ... ... табысынан 10% құрайды.
Осы уақыт ішінде банк шығындары 10,1 млрд теңге немесе 2,1 ... ... ... 2003 ... млрд теңге немесе 47,9 %, 2005 жылы
–1,4 млрд ... ... 11%, 2006 ... млрд ... ... 30,4%. ... шығындардың едәуір көбеюі провизияларға ассигнацияның өсуі 2,5 млрд
теңге немесе 2005 жылмен салыстырғанда 2,3 есе өсіп және ... 1,3 млрд ... ... 37,4% -ке ... ... шығыс құрылымында соңғы үш жылда мынадай негізгі бағыттар
байқалады: персоналға жұмсалған ... ... ... (2001 жылдың
аяғында 52,9%,2003 жылдың ... 25,9 ... ), ... ... ... ... ... мөлшерінің өсуі (2001 жылы 19,1%, ... 23,9%) және ... ... ( 2001 жылы 13,7 %, 2006 жылы 26,5 ... ... ... банктің” меншікті капиталы 2002-2006 жылдар
аралығында 5,8 млрд теңгеге немесе 2,2 есеге көбейді. ... ... ... 2002 ... ... жарғылық капиталдың көбеюіне байланысты
жүзеге асты. Оның көлемі 1,8 млрд теңге немесе 1,5 есе және ... ... ... ... 2,3 млрд ... ... ... аралығында меншікті капитал өсімі онша үлкен болмады: ... ... 6,5% және 681 ... ... немесе 6,8 %.
Қазіргі уақытта АҚ «Қазақстан халық банкі» меншікті ... ... банк ... ... ... ие. 2006 ... аяғында банктің
меншікті капиталы Қазақстанның барлық екінші банк деңгейлі капиталы ішінен
6,6% құрады. Қазақстан Республикасының ... ... ... және ... Департаменті мәлімдемесі бойынша 2005 жылдың 01 ... ... ... ... ... мен лимиттер тиісті дәрежеде орындалып, ... ... ... максималды көлемі коэффициенті ... ... ... ... сақтандыру және бакн бақылау департаменті 2005
жылы 1қаңтардағы АҚ «Қазақстан халық банктің” ... ... ... ... ... ... болғандығын көрсетті. Бұл көрсеткіш
0,07 және 0,12 орнына 0,06мен 0,11 ... АҚ ... ... ... ... ... меншікті
капитал көлемі бойынша екі орта ... орта ... “В” ... биржа мүшелері
болып табылатын банктердің ... ... есеп ... ... ... ... 1 наурызында басқа комерсиялық банктермен мәліметтерді
салыстыру (млн. теңге)
|Атауы |АҚ ... ... ... |
| ... ... | ... ... |11434,5 |23 576,5 ... |130091,4 |165 430,4 ... ... |407,6 |736,2 ... (min 0,05) |0,07 |0,11 ... (min 0,08) |0,12 |0,14 ... (min 0,20) |0,70 |0,66 ... % |0,31 |0,43 ... % |3,56 |3,08 ... ... АҚ ... ... ... ЖАҚ ... ... қор биржасы және ИРБИС агенттігінің материалдары бойынша ... ... ... халық банктің” міндеттемелері 2005-2006 жылдар
аралығында 87 млрд ... ... 3,5 есе ... оның 83 млрд ... ... ... бөлінген.
Кесте 2.6
АҚ “Қазақстан халық банктің” 2007 жылғы 1 қаңтарға активтер мен
міндеттемелер арасындағы сәйкестік (мың теңге)
|Активтер/ |1 айға |1-3 ай |3-12 ай |1-3 жыл |3 ж көп ... ... ... | | | | | ... мен бағалы|6441294 |- |- |- |- |6441294 ... | | | | | | ... ... |2010205 |_ |_ |_ |_ |2010205 ... шоттар| | | | | | ... ... |7231292 |- |2 703 600|285 100 |- ... ... ... | | | | | ... ... |4 375 897|1 393 |228 150 |1997814 |7456301 |15451 ... | |223 | | | | ... |6 937 402|5 508 |31 ... 821 |8958555 |87 462 |
| | |642 | |067 | |550 ... |34 195 |- |- |- |- |34 195 ... ... |27 030 |6 901 |34 168 |37 103 |16 414 ... |284 |865 |644 |971 | | ... |63 633 |6475051 ... |7 308 344|1 371 036 ... |512 | | | | | ... ... ... |776 624 |3310294 |1 540 949|1 829515 |7542913 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |- |- |2 449 682|- |- |2 449 ... |259819 |- |- |72165 |2 406 675 |2 737 ... | | | | | | ... |63 978 |7 251 |30 240 |8 921 458|5 607 226 ... |862 |665 |999 | | | ... көзі: АҚ «Қазақстан халық банкі», ЖАҚ ... ... қор ... және ... ... ... ... арнайы
шығарылым, 2006.
АҚ “Қазақстан халық банктің” 2007 жылғы 1 ... ... 97,2 млрд ... ... оның ... жылдам депозиттер-55,4
млрд теңге яғни бұл көрсеткіш үлесі 2002 жылы 37,1 пайызға, ал 2006 жылы 57
пайызға ұлғайған. Жеке ... ... ... ... ... ... Бұл ... 2002 жылғы 49,3 пайызға 2006 жылы 63,6
пайызға өскен. Жылдам ... ... өсім 2006 жылы 13,5 млрд ... жыл ... ... 67 ... ... Бұл көрсеткіш сыйақы
төлемінің төмендеуіне қарамастан, 7,18 ... 6 ... ... ... ... ... ... шоттары басымды
орынды алады. Алайда олардың үлесі ... ... ... келеді. 2002 жылы
бұл көрсеткіш 84,2% ... 2006 жылы 50,8% ... АҚ ... ... ... депозиттер нарығында 2006 ... 31 ... ... 23,6% ... ... банкаралық займдары
|Банкттің қолданыстағы займдар мен несиелер |өтеу сомасы |01.01.07 ... мың ... |01. 01.06) | ... ... (США) |20562 |40234 ... "Эксимбанк Казахстан" (Қазақстан) |300 400 |400 780 ... ... |826 586 |786 886 ... One (АҚШ) |183 507 |291 208 ... ... |242 712 |172482 ... Банк ... ... ... |1085751 |1 765 954 |
|ЕБРР (Англия) |2 654 230 |2 754 739 ... ... ... |84382 |75985 ... ... ... |17250 |19 177 ... ... ... |549 |796 ... кәсіпкерлікті дамыту қоры |2201 181 |2981708 ... |7 620 009 |9 289 949 ... ... АҚ ... ... ... ЖАҚ ... қызмет,
Қазақстан қор биржасы және ИРБИС агенттігінің материалдары бойынша ... ... ... ... ... 2007 ... 1 қаңтарда клиеттердің
депозиттері 97,2 млрд теңгені құрап, оның ішінде жылдам депозиттер-55,4
млрд ... яғни бұл ... ... 2002 жылы 37,1 ... ал 2006 жылы 57
пайызға ұлғайған. Жеке ... ... ... сомасын жылдам
депозиттер құрайды. Бұл көрсеткіш 2002 жылғы 49,3 ... 2006 жылы ... ... ... жылдам депозиттер бойынша өсім 2006 жылы 13,5 млрд
теңге немесе жыл басымен салыстырғанда 67 пайызға ... Бұл ... ... ... ... 7,18 ... 6 ... Заңды
тұлғалардың депозиттер құрылымында клиенттердің ағымды шоттары басымды
орынды алады. Алайда олардың үлесі жылдан жылға ... ... 2002 ... ... 84,2% ... 2006 жылы 50,8% ... АҚ ... халық
банктің” Қазақстандағы депозиттер нарығында 2006 жылдың 31 желтоқсаны
бойынша үлесі 23,6% болды.
АҚ “Қазақстан ... ... ... ... құру және даму ... ... кәсіпкерлікті несиелеу бағдарламасының және әлемдік банк
желісінің ауылшаруашылық несиелеу бағдарламасының, сонымен қатар отандық
тауармен ... ... ... және орта ... ... ... беру бағдарламасына қатысады.
2002 жылдың наурыз айында Қазақстанның ішкі нарығында 16 миллион АҚШ
долл. ... 160 мың ... ... ... орнықтырды.
Облигациялар 2002 жылдың маусым айына ... ... ... ... ... ... ... шығару шартымен қатал қадағаланып
сәйкестендіріледі. Банк 2005 жылы займ ... 7620009 ... ... жылы бұл өтеу ... 9289949 теңгеге жетті.
АҚ “Қазақстан Халық Банктің” қарапайым акциялары Case ресми тізімінің
“А” категориясына 1999 жылдың 16 ... ... (1999 ... 30
шілдеден 16 желтоқсанға дейін енгізудің екінші деңгейлі бойынша листингілік
емес алаңда саудаға түскен). 2000 жылдың 1 шілдесінен ... 20006 ... ... ... компанияның қарапайым акциялары бойынша 49 мәміле
жасалып, оның мөлшері 12978676 ... 11,4 АҚШ долл ... ... ... ... ЖАҚ ... ... атқарады. 2006 жылдың
29 сәуірінен бастап ... ... ... АҚШ долл ... Осы ... ... АҚ ... Халық Банктің” нарықтық
капитализациясы биржаның сұраныс котировкасы ... ... ... АҚШт ... құрайды.
АҚ “Қазақстан Халық Банкі” бірінші эмиссиясының облигациялары КЕЙС-тің
* “А” ... ... ... ... 2001 жылдың 27 маусымында өтті.
Осы мерзімнен бастап 2006 ... 29 ... ... ... ... 167
350 дана көлемінде 27 мәміле жасалып, оның сомасы 168 миллион АҚШ ... ... ... ... қызметін ЖАҚ “Қор қызметі”
атқарады.
Банк басқару органы болып акционерлердің жалпы жиналысы, Банк ... Банк ... ... ... Халық Банктің бөлімшелері №1481
Ұлттық Банктің бас лицензиясы негізінде ... ... және ... ... ... мен мәмілелер жасай алады.
Банкке ұлттық және шетел валютасында мынадай несие төлем және ... ... ... ... ... несиелерді шақыру және орналастыру;
- клиент және банк корреспондент тапсырмасы ... ... және ... ... көрсету;
- клиент және банк корреспонденттерге шоттар ашу және жүргізу;
- 3 жаққа кепілдеме мен басқа да ... ... ... тапсырмасы бойынша қаражаттарды шақыру және
орналастыру, бағалы қағаздарды басқару.
Банктің ұйымдық құрылысы екі негізгі ... - ... ... және оның ... ... ... ... Басқару
органдарының басты қызметі – негізгі қызметтерді жүзеге асыруға бағытталған
банктің коммерциялық ... ... ... ... ... ... клиенттерді шақырудағы бәсекелестік барлық несие
мекемелерін ... ... ... ... ... ... ... аясын
кеңейтуге, оның сапасын арттыруға, банк және оның ... ... ... ... ... ... көңіл бөлуге шақырады.
Банктің клиенттермен ұйымдық жұмысты жүргізу ерекшелігі ең алдымен
клиент ... ... ... ... ... ... ... клиентті өзіне шақырудан басталып, оның шотымен түрлі активті және
пассивті операциялар жасаудан тұрады.
2.2. АҚ “Қазақстан ... ... ... ... есеп ... ... ... түрлеріне талдау
Заңды тұлғалармен жұмыс жасау бөлімі басқарушыға бағынатын бөлім
бастығы ... банк ... жеке ... ... ... табылады.
Бөлім клиенттер тапсырмасы бойынша заң күші бар құқықтар мен нормативтік
құжаттармен реттелетін төлемдік және ... ... ... ... ... ... баланста құрылып, жыл сайын бухгалтерлік есеп және
есеп беру бөліміне ... ... ... есеп ... ... ... ... көрсету үшін құрылған. Бөлім басқарушының жазба негіздегі
рұқсат беру арқылы ағымды шоттарды ашу мен ... ... ... негізгі міндеттері:
1. Клиенттердің ағымды шотында ұдайы қалдықтарды көбейту үшін ... ... ... табу ... ... ... ... беру;
3.”Банк-клиент” жүйесін жетілдіру мақсатымен төлем құжаттарын ... ... ... ... ... ... ... саясат құру барысында бөлім басшысы пайдалана
алатындай клиенттер, ақша айналымы жайлы ... ... ... ... ... қызметіне жеке тұлғаларды шақыру.
Бөлім түрлі ақпараттық және кеңес беру қызметін жүргізеді.
Бөлімнің ... ... ... ... ... бастығының
орынбасары, екі бас инспектор.
Төлем секторы: сектор басшысы, төрт бас ... алты ... екі ... ... ... ЕАКҚ тиісті талаптарға, заңдарға
сай клиенттерге банк шоты ... ... Банк ... ... ... ... ... валютасында) банк клиент ашқан шот бойынша ақша
қаражаттарын қабылдау және шоттан ақша беру, шот бойынша басқа операциялары
жүзеге ... ... ... ... пайдалана отырып, өзінің қаражаттарымен
ешбір ... ... ... ... ... ... Банк бөлімі Ұлттық Банк атынан банк ... ... ... ... ... анықтайтын және келісім-
шартқа қол қоятын тұлғаның міндеттемелерін белгілейді. ... ... сай ... толық атауын көрсетеді.
Егер келісім-шарт заңды тұлғаның филиалы немесе өкілділігіне қызмет
көрсету мақсатында ... онда ... ... ... ережелерін
мұқият тексеру қажет. Сонымен қатар, келісім ... ... ... мен ... ... сай құжаттар тізімі беріледі. Келісм шартта
шотты жүргізу ... ... ... ... белгіленеді. Типтік келісім
шарт пункттерінде белгілі бір кезек бойынша төлемдерді жүргізу және ... сай ... ... ... ... ... ... мен тарифтер өзгеруі мүмкін, алайда қолданыстағы тарифтер келісім
шартқа ... ... ... ... екі жақ клиент шотындағы ақша ... ... ... ... ... келіссе, онда бұл жағдай міндетті түрде типтік
келісім-шартқа ... ... ... ... ... Шот ... ... белгіленген мерзімде орындалып клиентке ... және ... қол ... ... ... ... ... қатар банкпен клиенттің ... ... ... Келісім-шарттың маңызды жағдайы ретінде шот бойынша
операциялар жасау мерзімін айтуға болады.
ҚР Азаматтық кодекс нормалары белгілеген бойынша банк ... ... ... кейін бір тәулік ... ... ... ... алу және жіберуге міндеттеледі. Сондықтан да банк шоты келісім-
шартында клиенттің шотынан ақша ... алу және ... ... ... мерзімі көрсетіледі. Келісім-шартқа сәйкес банк
тарифтері мен қызмет көрсету тәртібі ... ... ... ... мағлұмат беруге міндеттеледі. Осы тектес мағлұматтарды жеткізу
түрі ... ... ... келісім арқылы анықталады.
Клиент шотымен жасалатын операциялар жайында банк құпияны сақтау
қажет. Банктік құпия банктік шот ... шот ... ... ... ... ... ... жарияламаумен анықталады. Банктік құпия құрылымының
мағлұматтары клиент немесе оның ... ... ғана ... ... ... ... ... бұл мағлұматтар заңмен
белгіленген жағдайларда қолжазба сұрауы бойынша ғана беріле алады.
Келісім-шартқа сәйкес банк ... шот ... ... ... сала ... клиент шотында ақша қаражаттары болмаған ... ... ... ... банктік операцияларды жүзеге асыру үшін төлем құжаттарын тиісті
емес ... ... ... ... ... ... ... жүргізудегі мерзімді бұзу (егер мерзімдер
келісім-шартқа және ... ... ... ... ... ... жоғары төлемді жүзеге асыру
жайында банкті мағлұматтау немесе уақытылы ақпарат бермеу
(егер осы ... ... ... ... ... келмейтін және келісім-шартта белгіленген ... шот ... есеп ... төлемдерді жүргізу жайында қолжазба
тапсырыстарын жасау, банкпен келісіп касса қалдығы лимитін ... ... ... ақша ... арест жасау немесе шот бойынша
операцияны жүргізуге ... ... ... ... шоттағы ақша
қаражаттарын еш кедергісіз қолдана алады. Шот бойынша операцияларды тиісті
дәрежеде ... ... ... екі ... келісімімен
белгіленеді.
Банктік шоттың келісім-шарты бюджет мекемелерінің ағымды шоттарынан
басқа жағдайда бір ... ... Егер екі ... ... келісім-шартты
тоқтату жайында тапсырыс жасамаса, келісім-шарт автоматты түрде келесі
жылға созылады.
Банктік шоттың келісім-шарты бюджет ... ... ... ... клиент өтініші бойынша кез келген уақытта ... ... ... ... жабу сот ... мына ... ... клиент шотында сақталатын ақша қаражаттың ... ... ... ... ... ... аз болса,
және банктің жазба түрдегі ескертуінен кейін бір ай ... сома ... ... бір жыл ... ... ... жағдай белгіленіп клиент
шотымен операциялар жасалмаса.
Банк пен клиент ... ... мен ... ... ақша ... минималды көлемі белгіленеді және шот бойынша операция жүргізу
мерзімі белгіленіп, ол мерзімнен асқанда банк шот келісімін сот ... ... Банк ... ... жою ... ... ... негіздеме
болады.
“Банк және банктік қызмет туралы ” Заңына сәйкес клиенттер қажетті
мөлшерде ... ... ... аша ... ... ... аудандық бөлімі
төлем шоттарын ашып кез келген төлем және кассалық ... ... ... ... ... ... заңына сәйкес
резиденттерге, коммерциялық ұйым болып табылатын және жеке кәсіпкер ретінде
тіркелген кәсіпкер ... ... ... ... ... шоттар
жұмыс пен қызметтен түскен табысты есепке алу, несие және ... ... ... ... ... жұмысшыларға жалақы беру және басқа
да төлемдерді жүргізуге, алынған несиемен пайыз төлемін банкпен есептесуге
және ... ... ... сот және ... ... ... бойынша
қаражаттарды өндіріп алу т.б.операцияларын жүзеге асырумен ... ... ... ... ... ... ... орналасып, оның
қызметі барлық немесе бір бөлігін (заңды тұлғаның құрылған ... ... және ... ... коммерциялық ұйымдардың филиалдары
мен өкілдіктерімен ашылады.
Шоттар бөлімшелер мен өкілдіктер орналасқан мекен-жайында ашылуы тиіс.
Осы тәртіп бойынша бөлімшелер мен ... ... ... да ашылады.
Ағымды шоттардың негізгі қызметі – заңды ... ... ... ... фииалдар мен өкілдіктерден түскен табысты қабылдау ... ... ... ақша, соның ішінде жалақы беру әдетте қарастырылмаған.
Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі жүргізетін операциялар тізімді
заңды тұлға белгілеп, заң ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық формасына байланысты балансты
және ағымды шоттарда ескеріледі.
Уақытша шоттар мына жағдайда ашылады:
- бір бөлігі қызмет жасайтын және ... ... ... жатқан
кәсіпорындарға;
- коммерциялық ұйымның бөлімшелеріне: ... және ... ... ашық және жабық акционерлік
қоғамдарға-алғашқы ... ... алу ... ... қатар
меншікті капиталдың барлық сомасын есепке алу үшін ... ... ... заңды тұлғаның ұйымдық –құқықтық формасына
байланысты ағымды ... ... ... шоттарда ескеріледі. Қол
қойылған және мөр басылған Ф 0501026 ... ... ... ... ... ... шоттар заңды тұлғалар –коммерциялық емес ұйым болып табылатын
резиденттерге ашылады. Ағымды шоттар заңды тұлғаның құжаттарында ескерілген
қызметтерге сай ... ... ... үшін арналған.
Ағымды шоттар жұмыс пен қызметтен түскен табысты есепке алу, несие
және басқа түсімдер ... ... ... ... жұмысшыларға
жалақы беру және басқа да төлемдерді жүргізуге, алынған ... ... ... ... және ... ... шотынан сот және басқа
мекеме шешімі бойынша қаражаттарды өндіріп алу т.б.операцияларын жүзеге
асыру үшін ... ... ... ... ... мен ... ... өтініші бойынша кооперативтердің филиалдары мен өкілдіктеріне
ашылып, онда шоттар бойынша жүргізілетін ... түрі ... ... ... ... ... ... байланысты
төлемдерді жүргізуге болады.
Берешек кәсіпорындар үшін бюджет алдындағы қарыздарды өтеу ... ... ... ашылады. Кәсіпорын салық органында есепке белгіленген
мерзім ішінде қарыз қаражаттарды ... және ... мен ... ... ... Осы тәртіппен берешек кәсіпорын шотына түскен
табыстар да ... ... ... кәсіпорынның кассасына түскен қаражатты несие ... ... ... шотына түседі.
Берешек кәсіпорын кассаға түскен қаражаттарды жұмсауға құқығы ... ... ақша ... ... рұқсат қағазы заң күшінен
жойылады.
Берешек ... шоты ... есеп ... ... бюджетке
қарыз соммасын төлегенше жүргізіледі (берешек кәсіпорын барлық қарыздардан
құтылғаннан кейін, салық органы ... ... ... ... ... ... арналған анықтама хат жазып береді).
Берешек кәсіпорын шотын ашу кезінде оның карточкасына қол және мөр
қойылған “берешек кәсіпорынның ... ... ... ... де ол ... ... ... асыратын ағымды шоттары Халық
Банк мекемелерімен ... ... ... республикалық қазыналық
органдары бюджет қаражаттарын жүзеге ... ... ... қадағалау
жүргізе алмайды,
Бюджеттік қаражаттарды жүзеге ... ... ... және ... ... ... кәсіпорындармен
мекемелеріне ашылады.
Бюджеттен тыс қаражаттар бойынша ағымды шоттар ресапубликалық ... ... ... ... мен ... ... Банк бөлімшелері арқылы бюджетті мекемелерге ... ... ... бұл ... ... ... жұмыс жүргізу,
қызмет көрсету және де басқа қызметтерден түскен қаражаттарды құрайды.
Бір мекеменің шотынан екінші шотқа ақша қаражаттарын ... ... Мына ... ғана осы ... ... ... болады:
- шығындарды дұрыс жүргізбеуге байланысты ;
- бюджет мекемесінің ағымды ... ... тыс ... ... ... қаражатты аудару жайында;
- бюджет қаражатынан бөлінетін шаралармен қаржыландыруды уақытша
өз қаражатынан төлеген жағдайда шығындарды өтеу;
Бухгалтерлік есеп ... ... ... ҚР ... белгілеген және Ұлттық Банк тіркеген мемлекеттік бюджетті
кассалық ... ... ... мен ... ... ... оперативті,
айлық және жылдық есептен тұрады.
Төлемдік шоттарды ашу үшін клиент келесі құжаттарды банкке ұсынады:
заңды тұлғаның ... мен бас ... қол ... ... ... ... өтініш; мемлекеттік тіркеу жайында куәлік; заңды тұлғаның статусын
дәлелдейтін құжаттар (нотариалды рәсімделген); статистика ... ... ... ... ... алу жөнінде бюджеттен тыс
қорлардан анықтама; екі данада ... мен мөр ... ... ... ... қызметкерлерді анықтайтын құжаттар.
Клиенттің шотты ашу құжаттарын рәсімдеу Ұлттық Банк және ҚР ... ... ... банк ... ... ... құжаттары дұрыс
рәсімделуі тексерісінен кейін, шотты ашу жайында өтінішке банк заңгері мен
бас бухгалтер қол қояды. ... ... ... банк ... қол ... белгілі бір орнында және қол мен мөр карточкасында 20
саннан тұратын клиентке шот ... ... ... ... ... ... ... кітаптаға тіркеледі.
Шотты жабу жағдайында тіркеу кітабында дербес шоттың жабылу ... ... ... ... жаңа клиентке жабылудан екі жыл уақыт
өткеннен кейін беріле алады. Кітап бас бухгалтер бөлімінде сақталады.
Шотты ашуға ұсынылған құжаттар ... ... заң ісі ” ... ... металл сөрелерінде,қолтаңба және мөр карточкасы клиент
шотын жүзеге асырушы банк маманының арнайы картотекасында сақталады.
Клиент шоты ашылғаннан ... ... ... шот ашылған кезде де)
банк салық органына шотты ашу өтініші және есепке қою ... ... ... факс ... ... ... жіберіледі. Салық органына
жіберілген өтініш мерзімі шот ... ... ... ... ... Қайта
ашылған шот бойынша операциялар салық төлеуші шоты ашылған туралы ... ... хат ... ... банк келесі күннен бастап жүзеге
асырады.
Қайта ... ... ... ... және төлем құжаттарымен
жұмыс істеу жоғарыда ... ... ... ... ... ... асырылмайды.
Заңды тұлғаның құқықтық статусы өзгеруіне немесе ... ... ... ... ... өзгеру) клиентке банк жаңа шот ашып осы
шотқа қатысты құжаттар қайта жиналады.
Заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда және ... мен ... ... банкке мына құжаттар ұсынылады: өзгеріс жайында клиент
өтініші; атауы өзгеру туралы ... ... ... ... ... қолтаңба және мөр банктік карточкасы.
Банк мекемесінде бірнеше шотын ашу кезінде осы ... ... ... ортақ “клиенттің заң ісі” ашылады. Басқа шоттарды ашу
кезінде клиент шотты ашуға өтінішінен ... мына ... ... ... ашу ... ... алу ... салық органдарынан анықтама; ҚР
зейнетақы қор органдарына, ҚР әлеуметтік сақтандыру қорынан, ҚР ... ... ету ... ... салымын төлеуші ретінде
есепке алғандығын растайтын құжаттар; егер клиенттің ... ... ... ... ... ... және мөр карточкасының қосымша
даналары; шоттағы ақша ... ... ... ... ... құжат.
Заңға сәйкес кәсіпкерлерге банк мекемелерінде ағымды шоттар ашылады.
Жеке және коллективті кәсіпкерлік заңды тұлғаны құрусызда ... аса ... ... ... кәсіпкер шотты өз атынан ашады. Бұл үшін мына
құжаттар банкке тапсырылады: мөрі жоқ, тек ... ... ... ... ашу ... кәсіпкер ретінде тіркелген ... ... ... ... ашу және ... алу ... ... ҚР зейнетақы
қорына және бюдежттен тыс қорларға ... ... ... ... ... ... ... екі данада кәсіпкердің қолтаңба
карточкасы. Заңды тұлға құрусыз кәсіпкердің шотымен материалды рәсімделген
сенімхат бойынша ... ... ... ... мен ... ағымды шотты ашу үшін мына ... шот ... ... ... ... ... мен бас
бухгалтері қол қойылған шотты ашу жайында мекеменің өтініші; мекеменің
мемлекеттік тіркелу ... ... ... тұлғаның статусын анықтайтын
құжаттың көшірмесі; қолтаңба және мөр ... ... ... ... (түпнұсқа); (салықтарды өз ... ... ... ... ... есепке алынуы тиіс); бюджеттен тыс ... ... ... ... шоттар бойынша тек жарғылық ... ... ... алу ... ғана жүргізіледі. Уақытша ағымды шоттар
заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық формасына байланысты есепке алынады. Заңды
тұлғаның шоты оның ... ... 50 ... ... шоттқа салғаннан
кейін және қажетті құжаттар тапсырылғаннан кейін ашылады.
Бюджеттен тыс құралдар бойынша; ... ... ... шоты;
қауіпсіздік министрлігімен ішкі істер министрлігінің кәсіпорындарымен
мекемелердің бюджеттік шоттары бойынша ... ... ашу ... ... ... және ... ... иегерінің уақытша алмасуы кезінде жаңа
карточка ашылмай мерзімі көрсетілген ... ... ... ... Бұл ... карточкаға басқарушы мен ... қолы ... ... ... бөлішесінде клиенттердің шоттар бойынша
операциялары операционды-кассалық қызметкерлермен (менеджер), ... ... ... ... ... арқылы жасалады.
Қазақстан Республикасында барлық кассалық қатынастар Ұлттық банк
нормативті акт мен ... ... ... ... мен ... негізінде жүзеге асады. Заңды тұлғалар арасындағы төлем қызметі
нақты ... ... ... ... ... ... ... екі
операционды күннен аспау қажет.
Халық банк өзінің клиенттерінің тапсырмасын тез әрі ... ... ... ... ... ... Ол Алматы қаласындағы Төлем
Орталағы мен мемлекеттің барлық ... ... ... ... Банк ... ... дамыған ақпараттарды өңдеумен қорғауға
арналған банк технологиясымен қолданатын тек электронды төлем құжаттары
пайдаланылады.
Барлық ... ... ... ... ... және ... ... бойынша тәулік бойы қызмет жүргізеді.
Облыс бойынша банк ... мен ... ... иесі
клиенттер арасындағы төлемдер 1-3 сағат ішінде, ал ... ... бір ... ... жасалынады.
Нақты ақшасыз төлем жүргізу кезінде ... ... ... ... ... төлемдер (төлем талаптары, инкассолық тапсырмалар)
және заңмен белгіленген басқа да түрлер.
Кәсіпорындар өзерінің ... ... кез ... ... таңдай
алады. Банк контрагенттер келісімінде қарастырылған төлем түрлеріне тыйым
салу, не шектеу қоя алмайды. ... ... ... ... болған
жағдайда ғана жасалынады. Төлем құжаттарында өзгерістер енгізуге болмайды.
Кәсіпорындар мен мекемелер арасындағы төлемдер әдетте нақты ... ... кең ... ... ... ... ... болып
табылады.
Клиент төлем тапсырмасын өзі толтырып, оның ағымды шотын жүргізетін
банк менеджеріне ұсынады.Төлем тапсырмасының ... ... ... ... ... ... бар ... қолтаңбасы қойылып,
мөр басылады. Төлем тапсырмасының екінші ... ... а) ... ... ... ... ... б) алушы шоты сол банк мекемесінде жүргізіліп
осы шотқа түсу үшін ... ... ... қолданылса; в) алушының шоты
басқа банк мекемесінде болса, онда ол ... ... ... ... ... негізі болып табылады. Бұл жағдайда тапсырмада бас
бухгалтердің рұқсат беретін қолтаңбасы болуы тиіс.
Төлем тапсырмасының үшінші ... ... ... ... ... үшін қажет.
Банк мөрі және банк маманы қолтаңбасы басылған тапсырманың төртінші
данасы клиентке қайтарылады. Төлем тапсырмаларының ... ... ... ... ... ... ал бірінші данада сонымен бірге
операциядан кейінгі қалған ақша сомасын ... ... ... ... шот
пен операционды күнделікке тіркеледі.
Қазақстан Республикасы бойынша заңды тұлғалар арасындағы қолма қол
ақшаның шекті төлем ... ... ... ... ... кезде қолма
қол ақшамен төлем жүргізудің шекті көлемі – 100000 теңгені құрайды.
Мемлекет алдында берегі жоқ ... ... ... ... отыра
кассаға түсетін түсімді жалақы мен әлеуметтік төлемдерге, халықтан
ауылшаруашылық ... ... ... ... ыдыс пен заттарды сатып
алуға, кеңсе қажеттіліктерін сатып алуға, жылдам қайта өңдеу жұмыстары ... ... ... ... ... тиісті банк шотына қаражат түсуінсіз қолма қол ақшаларды
кәсіпорындарға беруге тыйым салынған. Банк ... ... ... ... ... ... ... үшін қаражаттарды аударуға
болмайды. Клиенттерден қолма қол ақшаны шотқа қабылдау үрдісі қолма ... салу ... ... мен ... ... ... аспайды.
Банк менеджері қолма қол ақшаны қабылдау ... ... ... анықтаманың екінші жағына операциядан кейінгі ақша
сомасын ... ... мен ... ... Анықтамадан ордерді бөліп
алып дербес шотқа ... да ... мен ... кассирге жібереді.
Кассир құжаттарды дұрыс толтырғанын тексеріп қол қояды және түбіртекті
клиентке ... Есеп ... ... ... ... күнделікте құжаттардың кассалық сомасы сол ... ... ... ... ... болмайды. Заңды
тұлғалардың өз шотындағы жалақы мен әлеуметтік ... ... ... ... ауылшаруашылық өнімдерді сатып алуға, жеке
тұлғалармен басқа да төлемдерді жүргізуге, ағымды шаруашылық ... ... ... қол ... тек ... ... көлімінде ғана ала
алады.
Банктен алынған қолма қол ақшалар міндетті түрде ... ... ... ... ... ... банк ... басшысымен келісілген лимит шеңберінде қолма-қол ақшаны ұстай
алады. Бұл жағдайда кассалық операциялар жүргізу ережелеріне сәйкес ... ... ... барлық ақша қаражатын тапсыру керек.. Қажетті
жағдайда банк лимит көлемін қайта қарай алады.
Чек бойынша ақша ... беру ... ... ... Ақша чегі қол ... ... ... 10 күн ішінде заң
күшіне ие болады. Ақша қаражытан беру кезінде банк менеджері:
- ... ... ... дұрыс толтыруын, ақшаның
қолжазба мен сан сомасы сәйкестігін, чектегі мөрді карточкадағы
қолтаңба, мөр түрімен салыстырады;
- Ақша алушының сол тұлға ... көз ... ... ... қол ... Қойылған қолды ұсынылған құжаттағы
қолтаңбамен ... ... ... жағына төлқұжаттар
мәліметтерін жазып өз қолын қояды;
- Клиент шотынан чек сомасын ... ... ... соманы
чектің екінші жағына мерзімі мен қолтаңбамен бірге көрстеді.
Жүргізілген ... ... ... ... кассаға жібереді.
Кассир:
- чектің екінші жағындағы ... ... мен ... ... болуын тексереді:
- құжатта көрсетілген қолтаңбаны қол ... ... ... ... ... болуын тексереді;
- чекке қол қояды;
- алушыға ақша беріп тұлғаны ... ... ... ... ... ... шот ... кәсіпкерлердің қаражаттарын
есепке алуда дербес шот бланкілері мен жинақтаушы ... беру ... ... ... шот ... жеке картотекада сақталады.
Заңды тұлғаны құрмаған кәсіпкерлердің кассаның қолма қол ақша ... және ... ... ... тексерісі жүргізілмейді.
Клиенттің шотына тиісті мерзім ішінде ақша қаражаттарын аудармағаны
үшін банк белгіленген банк ... ... ... ... ... әр
күнге төлеуге міндетті.
Банк заңды тұлғаларға қызмет көрсету қызметін белсенді түрде ... ... ... Алматының Халық банктің бөлімі заңды тұлғаларға есеп
айырысу кассалық қызметін жүргізу бойынша аймақтық нарықта алдыңғы ... ... ... валютада қолма қол және нақты ақшасын операция жүргізуде
төлемдердің жылдам жүруіне тырысып жатыр. Банкте ... ... ... ... ... жұмыс жасаудың сапалық жетілу шаралары
жүргізіліп ... ... ... ... шешілген: банк бөлімі мен
қызметі дамыған ... ... Банк ... ... ететін автоматты жабдықтар қойылған, төлемдерді
жылдам жүргізу. ... аса ... мен ... ... ... жүйесінің электронды құжат айналымын пайдаланып келе
жатыр.
Банк клиенттерге қызмет көрсету аясы мен операциялар шеңберін ... ... банк пен ... ... ... нығайып барады.
Операциялардың мөлшерін көбейтуде банк заңды тұлғаларға қызмет көрсету
бойынша біршама ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысу кассалық қызметі
бойынша барлық тарифтік мәліметтер ... ... ... сай ҚР ... ... бөліміндегі заңды тұлғаларға есеп
айырысу кассалық қызметін көрсету бойынша орта ... ... ... ... ... ... Бұл заңды тұлғаларға есеп ... ... ... ... ... және банк ... ... дәлелдейді.
Сонымен бірге ЕАКҚ бойынша заңды ... саны банк ... ... көрініп отырғандай жылдан жылға заңды тұлғалардың ... ... ... Есеп ... ... қызметінен түсетін табыстар банк
ресурстарынының ең төмен қайнар көзі екендігі де ... ... ... есеп ... кассалық қызметінен түсетін табыстар
қозғалыстарын қарап, оның ұдайы өсуі байқалады. Әсіресе бұл өсу 2003 ... ... ... ... ... ... осы кезеңде бизнес
саласында экономикалық өсім болғандығын аңғартады. Осы ... тек ... ... ... ... да ... банктерде табыс қарқынды түрде
өскен. ҚР Халық банкіндегі есеп айырысу кассалық ... ... ... ... ... оның ... ... үлесінде орны аз.
Кесте 2.8
Клиенттердің ағымды шотындағы ақша қаражаттарының қалдықтар қозғалысы
| |2003 жыл |2005 жыл |2006 жыл |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | | ... ... | | ... | | ... (мың| | | ... | | | |
| | | |І |
| | | |кв. |
| |I кв. |ІІ |
| | |кв. |
|1 ... ашу |100 ... |
|2 ... жабу ... |
|3 |Шот ... ... ... | |
| |А) ҚРҰБ ... ашылған бюджет мекемелері мен |Тегін |
| ... қор ... ... аудары үшін | |
| ... ... ... | |
| |Б) ҚРҰБ ... ... ... ... |Тегін |
| ... ... ... ... ... ақша | |
| ... алу | |
| |В) ҚРҰБ ... арқылы электронды аударымымен |500 теңге |
| ... ... ... ... шоттан ақша | |
| ... алу | |
| |Г) ... ... ... |
|4 ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... 0,1%, |
| |бойынша шоттан ақша қаражаттарын алу |100 ... ... | ... |
|5 ... ... |РКЦ ... |
| | ... ... ... ... ... қол беру: | |
| |- ... ... ... ақы, ... төлемдер |Сомадан 1 % |
| |- ... ... ... 2 % |
| |- ... ... ақы, әлеуметтік төлемдер |Сомадан 1,2% |
| |- ... ... ... ... 2,2 % |
|7 ... ... ... бойынша |
|8 |Қолма-қол қаражаттарын (банкноталар) төлем шоттарына|Тегін |
| ... және ... | |
|9 ... қаражаттарын (металл ақшалар) төлем ... 3 % |
| ... ... және есептеу | ... ... ... ... | |
| |- осы ... ... |
| |- ... |1000 ... ... ... тапсырыс өту жайында анықтама ... ... |
| | ... ... ... ... ... анықтама беру: | |
| |- бір ... |50 ... |
| |- бір ... көп |75 ... ... ... ... ... (1 кешен) |30 ... ... |Ақы ... ... ... ... ... банк|Тегін |
| ... басу | ... ... ісін ... ... ... үшін ... |Тегін |
| ... ашу | ... ... ... белгілеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... қабылдау ... ... |Чек ... ... | |
| |- 25 ... |50 ... |
| |- 50 ... |75 ... ... ... ... қабылдау, тексеру және жіберу (1|6 теңге |
| ... | ... ... қол ақша қаражаттарымен салымға хабарландыру |15 теңге |
| ... | ... ... ... ... ... |Аккредитивтік ашу (ұлғайту) ... 0,2 %, |
| | |200 ... ... | ... ... ... ... төлем жүргізу, құжаттарды ... 0,2 %, |
| ... ... |200 ... көп|
| | ... ... ... ... ... |200 ... |
|26 |Аккредитивті белгіленген ... ... жою |200 ... ... |Клиент шотындағы қалдықтарға пайыздық төлемді қосу |Келісім бойынша |
* ... ... АҚ “ҚР ... Банкі” қаржылық есеп беру
мәліметтері. Жылдық есеп беру. 2006
Сонымен бірге АҚ ... ... ... ... жеке және заңды
тұлғалармен жұмыс ... екі ЕАКҚ ... есеп ... ... ... мәселесіне қатысты үш жылға ақша қозғалысы берілген.
Кесте ... жж. ... ... ЕАКҚ ... ... шотындағы
қалдықтар қозғалысы
| |2005 жыл |2006 жыл |
| | | |
| | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | |
| |I |ІІ |III |IV |І |II |III |IV |
| |кв. |кв. |кв |кв. |кв |кв. |кв. |кв. ... |9 |9.3 |12 |14,3 |14,5 |17 |17,5 |20 ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... (%) | | | | | | | | |
* ... ... №131424 ЕАКҚ қаржылық есеп беру мәліметтері
№ 131424 Халық банктің ... есеп ... ... ... ... ... негізінде азаматтардың шотындағы қылдықтар
сомасы белсенді түрде ұлғайып, азаматтардың есеп айырысу ... ... ... ... саны ... ... ... Әр
жасалған операциядан кейін банк көрсетілген қызмет үшін комиссия алады.
Сонымен қатар банктің табысына ЕАКҚ ... ... ... ... ... әсер ... бұл көрсеткіш 2005-2006 жж. квартал
сайын өсіп баратындығын байқаймыз.
Кесте 2.12
Азаматтарға есеп ... ... ... түскен табыстардың
қозғалысы
| |2005 жыл |2006 жыл |
| | | ... | | ... | | ... | | ... | ... | | ... | | ... | | ... | | |
| |I |ІІ |III |IV |І |II |III |IV |
| |кв. |кв. |кв |кв. |кв |кв. |кв. |кв. ... ... ... ЕАКҚ қаржылық есеп беру мәліметтері
Сонымен, кестеде көрініп отырғандай № 131424 ЕАКҚ 2006 жылы ... ... ... ... ... ... жоғары болды. 2006
жылы жеке ... есеп ... ... ... ... ... ... болып “2006 жылғы ең жақсы ЕАКҚ,, статусын сақтап қалды. Сол себепті
жеке тұлғалар мен заңды ... ... ... есеп ... ... ... ... жылға тиімді болып келеді.
Жалпы табыс үлесіндегі қызмет көрсетудің шығындары ... пен ... ... ... сол себепті өз шығынын толығымен ақтайды.
3 ТАРАУ. Клиенттерге есеп айырысу кассалық қызметін көрсету болашағы: жаңа
құжаттар мен жаңа шешімдер
Соңғы екі жылда ... Банк ... ... есеп айырысу
кассалық қызметін реттейтін бірнеше маңызды нормативтік құжаттар шығарды.
Осыған байланысты банктегі есеп айырысу кассалық қызметіның саласы ... сала ... ... ... бұл ... кассалық
операцияларда байқалады. Өткен жылдың ... ... ... ... мекемелерінде кассалық операцияларды жүргізу ережесі ... ... ... ақша ... ... ... ... құралдарға қатысты екі пунктке енгізілді. Негізінен ... ... ... тәртібінде және құжат айналымына
қатысты мәселе өзгертусіз қалды. Менің ойымша ... ... ... ... ... ақша қаражаттары мен құндылықтарды есеп жүргізу
кітабын электронды түрде енгізу болды. Кассалық жұмыспен айналысқан ... ... ... ... ... ... жауапкершілікпен
қарайтыны белгілі болуы керек.
Кітаптағы қолтаңба қойылған ... ақша ... ... ... ... ... ... Банк қызметі пайда болғаннан
бері көп ғасырлар бойы жалғасын тауып келе ... ... ... ... ... ... айыралытын уақыт келген сияқты. Қазіргі
уақытта Қазақстан банктерінде бұл операцияны компьютерлік базаға енгізіп,
бұл ... өте ... ... Банк ... байламдарға қатал талаптардан бас тарты. Алайда
банктерде ... ... ... ... өрт ... ... байлам құралдарын есепке алуда қатал талаптар
қойып жатыр.
Жаңа Ережеде 1997 жылдан жиналып қалған өзгертулер мен ... ... жаңа ... ... ... есепке алуға
қатысты ескі қосымшалар алынып тасталынды:
Медициналық орталықтарда медицинаға қажетті өнімдер мен дәрілерді
есепке алу ... ... ... науқас адамдардың ақша қаражаттарымен
құндылықтарын сақтау, қабылдау, беру туралы жағдай;
Несие мекемелерінің денсаулық орындарында нашақор дәрі ... және ... алу ... бірге көптен күткен және өте ... ... ... ... ... ... реттейтін қосымшалар дүниеге келді.
Соңғы жылдарда қабылданған нормативті құқықтардың бірі ретінде ... жеке ... есеп ... ... ... әсер ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жарлығы болып табылады. 2001
жылдың 14 маусымында шыққан бұл ... ... ... ... ақша ... ... ... қаражаттау бойынша
санкцияларға мораторий жарияланды.
Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... полициясының, Қазақстанның Ұлттық Банктің бірқатар
құжаттарында жан-жақты түсіндірілді. Жеке ... ... ашу ... ... 2 ... № 266 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің
басқармасымен бекітілген банктегі клиенттердің банктік ... ашу ... ... ... ... ... ... орай шотты ашу банктік
салым келісім-шарт негізінде жасалып, ол үшін ... ... ... ... құжаттарды тапсыру керек болды: 1) қолтаңба үлгісі
бар құжат; 2) салық есебіне алынғандығын растайтын салық қызметі органынан
құжат түпнұсқасы; 3) ... ... ... ... үшін ... ... растайтын құжаттама көшірмесі; 4) төлқұжат.
Арнайы шоттар теңгемен Белгиялық франк, Голландық ... ... АҚШ ... ... ... ... ... доллар, Неміс маркасы,
және басқалары ... 20 ... ... ... ... ... ашқаннан кейін легализациялау мерзімі ішінде шоттар иесі
шетел банктерінде орналасқан шоттардан өз қаражттарын аударып, немесе шотқа
қолма-қол ақша ... ... ... жеке ... ашу ... ... ... Және арнайы шотқа ақша салу кезінде салымшыға
ақшаны қабылдау жайлы куәлік ... ... тек ... ... ... ғана ... қызмет
жүргізілді. Банк салымы келісім-шарты арнайы ... ақша ... ... заң ... ие болды. Легализация кезеңі біткеннен кейін бұл
шоттар арнайы деген атаудан ажыратып, банк ... ... ... ... ... ... түрде клиенттерге жаңа шешім
–электронды кеңсе ... Бұл жоба ... ... арналып, Он Лайн
режимінде банк менеджерларынан кеңес алуға, белгілі бір уақытқа келіссөздер
жүргізуге тапсырма жасау, электронды түрде ... өнім ... ... ... ... ... ... тапсырыс жасауды кез келген аймақтан
жүргізуге болады.
Қағаз үстінде бұл қызметтерді ... үшін ... хат ... ... қажет. Осыған қосы жоба авторлары ... ... ... ... жұмсалатын шығындарды 20 пайызға қысқартатынына
сенім білдіреді.
Банктік қызметтің қарапайым тұтынушысы ретінде бұл қадамды жақсылыққа
балаймын. Жаңа банктік технологиялық дамудың- бұл ... ... ... ... ... бәсекелестікті шиеленістіріп қызмет көрсету сапасының
артуына алып келеді.
Кез келген банктік технологияны енгізу барысында ... ... және ... ұтысқа ие болатындығын жан-жақты зерттеу қажет.
Экономикалық пайдамен белгілі бір имидждің қалыптасуына ... ... ... ... еш ... ... ... модем–телефон жүйесінен айырмашылығы осы жоба ... банк ... ... шоты ... ... ... ала ... Бұл
жүйе қызмет көрсетуде қарапайым болғанымен ақпаратты қауіпсіздендіру
шараларын ... ... ... ... ... жайт есеп ... кассалық қызметі стандарттарын сақтау
қай тәсілмен болса да, мейлі ол хат жеткізу почтасы немесе ол ... ... ... ... Сондықтан менің ойымша Ұлттық Банк ... ... ... ғана ... ... ... клиенттердің азаматтық-
құқықтық нормаларын қай дәрежеде сақтайтындығына қадағалау жасау керек. Бұл
үшін банктің сайттарымен ... ... ... бақылап, дәстүрлі
есеп құжаттарын ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалардың нақты ақшасыз төлем жүргізу
ережесі жайында ” жобасы ... ... банк ... ... заңды тұлға
шотымен түйістіргісі келеді. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде
банк ... ... ... заңды және жеке тұлғалар арасындағы
айырмашылыққа тоқталмаған. Дегенмен Ұлттық Банктің ... ... ... ... ... ... тек ... шотқа ие бола алады.
Депозиттік шотқа ... ... ... ... мүлдем басқа
баптармен реттеліп, басқа мағынаға ие болады. Сонымен жеке ... ... ... ... өте ыңғайлы болатын еді, өйткені нақтылай келгенде жеке
тұлға заңды ... ... ... ... айырысу кассалық қызметіның маңызды орны болып табылатын
төлемдердің ... ... және оған ... ... операциялардың
құжаттық рәсімделуі. Төлемдерді күрделендіретін мәселелерге қатысты бірнеше
талаптарды жүргізу қажет. Ережеде өзара ... ... ... корреспонденциялау, транзиттік шоттарды корреспонденсиялауға тыйым
салынып, ... ... ... біршама тежейді. Кейбір кезде жеке ақша
соммасын жіберу үшін оны ... ... ... ... ашу ... Бұл үрдістің өзі формальды түрде өтіп, оны жылдам ... ... ... ... ... ... іс ... шегеді. Бір
жағынан төлемдеді жүргізуді жылдамдату үрдісі жасалса, ... ... алу ... ... операцияларды жылдам жүргізу толық
көлемде жасалына алмайды.
Жақын уақытта Халық банкі жекелеу бизнес ... ... ... ... мини ... ... ... жүйесі және телефон орталығы арқылы қызмет жасалумен ерекшелінеді.
Барлық банк өнімдері кез ... банк ... ... алады. Бұл
қызмттерді тек Алматы қаласында жүзеге ... ... ... 30-40 ... банкоматты табу қиындыққа соғады. Ал электронды ... ... ... өзі ... Жеке тұлғалардың қолма-қол қаражаттардың операция
жүргізу қиындығы, оны қорғау, ... банк ... ... Жоғарыда аталғандар қызметтің бағасы өсуіне алып келеді. Осы
жағдайда қызмет ... ... саны да өте ... және ол ... бірқалыпты емес, көп жағдайда олар астанада яғни ... ... ... ... бақылауға қатысты мәселелерді
жүзеге ... ... ал есеп ... ... ... қатысты
мәліметтер менің ойымша тек жарнамалық сипат алып отыр.
Енді Қазақстан Республикасының Халық ... есеп ... ... көрсететін жаңа қызметтер түрлеріне тоқталып өтейік:
-есеп қаражат төлемінің көшірмесі немесе есеп ... ... ақша ... ... ... ... тексеріске қатысты кәсіпорындарға ақпараттық
тапсырма жіберу;
- клиенттің шотымен операциялары ... ... ... ... ... ... ... басқа да ақпаратты ұсыну.
Жоғарғы аталған қызметтерді пайдалану үшін Халық банкіне мекеме
мөрімен қолтаңбасы ... ... ... тапсырма жіберіледі.
Қазақстан Халық Банкі клиенттерге ҚР ... ... ... ... ... ... ... актілердің өзгергендігін
хабардар етеді.
Сонымен қатар келесі мәселелер бойынша банктен кеңес алуға болады:
- есеп ... ... ... ... мен ... ... дәрежеде өтуі;
- экспорттық валюта пайдасын бөлу;
- шетел валютасын сату, сатып алу бір шетел валютасын ... ... ... ... алынған шетел валютасын қайта сату ;
- клирингтік валютамен жасалған операциялар;
- клиент шотына/шотының ұлттық және шетел валютасын қабылдау және
беру;
- есеп ... ... ... да ... ... кәсіпорындарды есепке алу үшін Халық Банкі жинақтау
шотын ашып кәсіпорындар жарғылық капиталға ақша қаражаттарын құяды.
Бұл шот ... шот ... ... ... ... Ақша ... шотқа құю Қазақстан Республикасының валютасы ... ... жайт ... ... ... ... ... өзгертіле алады. Егер кәсіпорын құжаттарында жарғылық
капитал материалдық заттар мен материалдық емес құралдармен және ... ... ... онда банк ... ... ... ақша ... пластикалық карталармен жұмыс жасайды. Олардың ішіндегі кең
тарағандарына ... ... ... ... ... бұл ең ... Visa ... болып табылады. Осы арқылы банкпен банкоматтардан
қолма-қол ақша алуға және On line ... ... ... ... жабдықталған сауда нүктелерінде тауар
мен қызмет жүргізуге болады. Электронды карточкасындағы есеп
айырысу ... ... ... оқу ... ... ... маусым айынан бастап Visa Electron карточкасы басқа
да виза өнімдері сияқты Интернет желісінде пайдалана ... ... Бұл жеке ... үшін арналған стандартты кредиттік
карточка. Осы арқылы ... ... мен ... ... ... операциялар жасауға болады.
Сонымен бірге Интернет желісінде операциялар жасауға арналған.
Бұл ... ... ... да ... ... ... Осы ... барлық операциялар
авторизацияланып кейбір ... Off line ... Бұл ... ... ... ... кейбір
елдерде дебеттік түрде де шығарылады.
- Business. Заңды ... ... ... ... ... атына ашылып, ал фирма қызметкерлеріне жеке ... Бұл ... ... ... ... ... ... Бұл картаның басқа өнімдерден ерекшелігі ол сұр түсте
әшекейленіп, иегердің аты-жөнімен қоса мекеме атауы ... ... ... ... да, кез келген электронды
құралдармен жабдықталған. Сауда нүктелерінде пайдалана алады.
- Gold Platinum.. Бұл ... ... жеке ... Бұл ... ... ... ... жоғарғы
несие лимиті, түрлі сақтандыру шаралары, және ... ... ... білінеді. Қосымша қызметтердің саны мен
түрлерінің мөлшері банк –эмитетке байланысты. Әдетте Гоулд
карточка үшін мына қызметтер ... ... ... ... ... ауыстыру немесе белгілі бір ақша соммасын беру,
медициналық сақтандыру, құқықтық кеңес және басқалар.
- Maestro. Бұл карта Пос ... ... ... мен
қызметтерді төлеуге арналған дебеттік карточка. Операцияны
жүргізу үшін магнитті ... оқу ... ... ... алу ... ... ... уақытта сирус
маэстро карточкасы кең қолданыс тауып жатыр.
- Cirrus Maestro. Дебеттік карточка дебеттік карточкасы арқылы он
лайн ... ... ... ... ... сауда нүктелерінде тауар мен қызметтерді төлеуге,
банк пен бюанкоматтардан қолма-қол ақша ... ... ... ... ... кез ... ... жүзеге асыру
үшін магнитті сызықтан мәліметтерді оқып авторизация жүргізу
керек.
- Master Card. Бұл стандартты несие ... жеке ... ... ... ... жабдықталған сауда
нүктелерінде операция жасауға мүмкіндік береді. Бұл карточкамен
Интернет желісінде операцияларды жүзеге ... ... ... арқылы жасалған барлық операциялар авторизацияланып
кейбіреуі Оф лайн режимінде жұмыс істейді. Карточка несиелік
болғанымен кейбір ... ... ... ... шығарылады.
- Silver. (Business). Бұл карта заңды тұлғаларға арналған.
Карталық шот фирма ... ... ал ... ... ... ... Бұл ... фирманың кішігірім ағымды
шығындарын төлеуге ... Бұл ... ... ... ол сұр ... әшекейленіп, иегердің аты-жөнімен қоса
мекеме атауы жазылған. Бұл карта мбосирленген сондықтан да, ... ... ... ... ... нүктелерінде
пайдалана алады.
- Altyn Card. Бұл несиелік карточка жеке тұлғаларға арналған.
Әдетті оны ... ... ... мен степендияны алу үшін
зейнеткерлер мен ... ... Осы ... ... тегін түрде ашылады.
- Қазақстан Халық Банктің –Смарт картасы. ... ... ... түрі. Микропроцессор орнатылған карта қолдан
жасаудан қауіпсіздендіріп, карта бойынша түрлі махинациялар
жасауға жол ... Осы ... ... арқылы клиенттерге
мынандай мүмкіндіктер жасауға болады:
- Смарт картаның пайдалану мерзімі –5 жыл. ... ... ... ... ... қауіпсіз түрде жүзеге асыру. Дамыған
қызмет көрсету инфрақұрылымы. Телекоммуникация жүйесі нашар
дамыған аймақтарда қызмет көрсету ... ... ... қаражатты сол күні қолма-қол түрде алу. Картаны басқа
тұлға пайдалану мүмкіншілігі(сенімхат болған ... ... ... ... ... ... қаражат алу. Үш
түрлі валютада карталық шотты ашу. Қажетті мөлшерде карта санын
клиент ... ... ... картаны алу үшін банк филиалына төлқұжатты апарып, банк
менеджеріне ... ... ашу ... ... Банк ... толтырып, картаны ұсынады.
Жеке тұлға ақша қаражаттарын Смарт картаны белгілі бір банк ... сол күні ... ... орналасқан банктің басқа бір
бөлігінен қаражатты ала алады. Мәселен Владивостокта салынған ... ... ... қаласынан алуға болады. Ақша қаражатын басқа аймақтан алу үшін
клиент смарт картаға ақша салып, басқа тұлғаға ... ... ... салымдарды салу смарт карта иесі немесе ... ... ... ... ... шотына ақша қаражаттарын салғаннан
кейін клиент Интернет желісі арқылы қауіпсіз түрде салым соммасы ... ... ... енгізе алады.
Халық банктің карточкалары халыққа карта жүйесімен ... ... ... ... қазіргі уақытта нарықтың біршама бөлігін алып отыр.
Қазақстандағы карталық жүйенің лидерлері
1-сурет
Халық банкінде карта жүйесін ... ... ... 1,3 ... ... Осы ... клиент проблемалары бірнеше минутта шешіліп,
жасалған барлық операцияларды сақтау мүмкіншілігі болып отыр. ... ... ... ... ... түрде таңдауы бойынша ала алады.
2006 жылы ЕАКҚ ... мына ... ... ... АҚ ... АҚ” ҚазақТелеком”, жылжымайтын мүлікті есепке алу
агенттігі, № 136,24,8 орта ... ... ... түрі ... ... ... ... операциялардың тек клиентке емес банктергі тиімді болу ... ... ... соммасы қарапайым кредит сомасымен жоғары болуы
керек. Кредиттік келісім-шарт бойынша клиентке белгілі бір ... желі ... сол ... ішінде клиент несие ала алады. Келесі
несие желісі арқылы алу фактілік берешек лимитімен ... ... ... дебеттік карточкалар болуын ескере отырып, олардың
шотына жалақы ... 2 ... ... несие кестесі жүзеге
асырылады.
Кредиттік карточканы шығару барысындағы келісім-шарт кестесі.
2-сурет
Банктік шотты ашу және шот ... ... ... қатысты жағдайлар
банктік карточканы шығару және қызмет көрсету келісім-шартында белгіленген.
Егер кәсіпорын қызметкерлеріне несиелер қажет болған ... ... ... бекітіп қажетті құжаттарды рәсімдейді. Несие келісім-
шарты тоқтап берешекті адамның ... ... ... ... ... дебеттік картаға айналады. Кейіннен кәсіпорын ... ... ... отыра алады.
Осы үрдіс кезінде банк ... ... тек ... ... ... ... өзгертіледі. Фактілік берешекті лимиттің
максималды көлемі жалақының 90 пайызы ... ... ... ... өту ... ... ... қажет: қарсы жағдайда несие
алушы бірнеше несие ... ... жаңа ... ... ... ... желісінің өту мерзімі ең ыңғайлы уақыты бір жыл ... Бір ... ол ... ... ... ... екінші жағынан
несиелік салым тәуекелі жағынан қолайлы мерзім. Несие желісінің көлемі ... ... ... ... айырмашылық маңызды мәселе болып табылады.
Бұл жерде ... ... ... алынатын жалақыға сенім артады. Шетел
зерттеулері бойынша кредиттік картаны ... ... ... АҚ ... ... ... мәліметтері бойынша кредиттік
карточканы пайдаланушылардың 50 пайызы лимиттің 30 пайызын пайдаланып, тек
8 адамның біреуі ... 80 ... ... ... ... ... ... 3 суретте көрсетіледі.
Несие алушының кредиттік карточканы пайдалануы.
3-сурет
Несие беру лимиті мына түрде ... ... ... ... 80 ... Несие желісінің мөлшері-2/3 нақты берешек лимиті ... ... өту ... (ай бойынша).
Егер несие алушы кредиттік карточканың орта деңгейде белсенді
пайдаланса, несие желісі ... ... ... ... бойынша бітпей қалуы
жиі кездеседі. Бұл жағдайда екі ... ... ... ... ... желісін жабу үрдісі жүзеге асады. Кәсіпорын қызметкерлерін банктік
карточка арқылы ... кез ... ... ... сияқты жылдамдық,
төлемдік және қайтару жағдайлары бойынша ... ... ... ... және ... салымды өтеу кестесі келесі қағидаларға сүйенеді.Судалар
мен проценттерді қосу өтелмеген уақыттан кейін қосылады.
Несиелік келісім-шарт жүзеге асыру мерзімінде ... ... ... ... ... ... ... түрде жүргізіледі. Осының
нәтижесінде жалақыдан қарыз мөлшерін уақытылы өтемеу тәуекеліне сақтандыру
жасалады.
Судалық берешекті ... ... ... ... ... ... ... Қарызды қайтарудың келесі бір негізі ретінде несие алушының
қарыз бен пайызды ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сонымен бірге кәсіпорын атынан
міндеттемеге қол қою кәсіпорын ... ... ... ... ... қызметкерлерін несиелеу бағдарламасының жүзеге асыру 4
суретте.Қызметкерлерге банк қызметінің несие бөлімімен жұмыс ... ... ... ... ерекшеліктерін сезінуге
мүмкіндік алады.
Кредиттік карточкаларды шығару мен қызмет көрсету кезіндегі кәсіпорын,
қызметкер және банк арасындағы қатынастар
4 сурет
Ескере кететін жайт, ұдайы ... бар ... ... ... класты” қалыптастыруға себеп болады. Өз кезегінде Халық Банк өзінің
несие қоржынын диерсификациялауға мүмкіндік алып, кәсіпорындармен ... ... ... нығайтады. Сонымен тарау соңында жалақыға
берілетін несиелеу жаңалығын несие ... ... ... ... ... мен ... дұрыс бағалауға мүмкіндік береді.
Бұл ақиқатты банк саласындағы несие қызметкерлерінің бәрі ... ... да ... ... ... карточкасын пайдалану
үрдісін тек Қазақстандағы ірі банктер емес, кішігірім банктер де ... жөн. Бұл ... ... несиелеу үрдісінен айырмашылығы оның жылдам
әрі ... ... ... ... да жалақыға берілетін
несиелеу карточкасы өз ... ... есеп ... ... бір ... ... шүбә келтірмейміз.
Қорытынды
Банктік қауымдастық Қазақстан Республикасының әлемдік интеграцияға
кіруін толық ... ... ... ... да есеп ... ... ... рольді атқарады. Қазіргі кезде заңды ... ... ... ... ... ... үлес ... жеке тұлғаларда
банктік қызметтерді касса арқылы жүргізіп жатыр, ... да ЕАКҚ әлі ... ... алып ... байланысты бірінші тарауда клиенттердің есеп айырысу кассалық
қызметі аспектілері бірінші ... жан ... ... ... ... жүргізіп есеп айырысу кассалық қызметі
бойынша кешенді қызметтер көрсетеді: қажетті қаражаттарды корреспонденттік
шоттан алып ... ... ... ... ... аударады, заң
бойынша белгіленген тәртіп бойынша ... қол ... ... ... ... қол ақша және ... ақшасыз қаражаттарды
қабылдайды, заңмен белгіленген басқа да операцияларды жүзеге асырады.
Есеп ... ... ... ... емес өзге банктік операциялар
жеке келісім шарттар негізінде жүзеге асырылады. Банк компьютерлі-модемді
байланысты пайдаланып, ... ... ... мерзімі ішінде, 24 сағат
ішінде төлем операцияларын жүзеге асырады. Егер банк ... ... ... ... ... ... ... басқа
тәсілмен жүзе асыруға тиіс.
Банк корреспонденттік шотқа түскен қаравжаттарды бір тәулік ... алып ... ... ... ... ... респондентті хабардар
ету қажет.
Есеп айырысу кассалық қызметіне келісім шартында көрсетілген екі жақ
та өзінің міндеттемелерін орындау қажет. ... банк ... ... ... ... ... ... және бұрыс қабылдаған не бергені үшін
жауапкершілікті мойнына алады. Клиент шотты ашу және онымен ... ... ... ... ... ... ... кассалық
болжамды уақытылы ұсыну, банк атқаратын қызметте үшін ... ... ... көрсетілген мерзім іәшінде брондалған соманы уақыты алмау
т.б. үшін ... ... ... шартта жоғарыда көрсетілген не басқа ақаулар үшін екі ... ... ... ... ... келісім шартта екі жақтан пайда
болған ... ... ... тәртібі, мерзімі мен ... ... ... банк ... есеп айырысу кассалық қызметінің
негізгі түрлерін жүргізу тәжірибесіне талдау жасалған.
Есеп ... ... ... ... ... ... сәйкес және банк
саясатына сай құрылған. Олар шотты ашу, жүргізу, жабу, төлемдерді ... ... ... қол ақшалармен операция жасау түрлі валютада банкттің қолма қол
ақшаны қабылдауы, қайта есептеу, сақтау, оепарция күн ... ... ... беруден тұрады.
Клиент шоттағы қаражаттарды басқа шотқа аударуға құқылы.
Белгілі бір филиалған Клиент ... ... тек сол ... ... жөнінде Банк пен клиент өзара келісімге келіп алады. ... ... ... ... тек ... қаражат қалдығы көлемінде
ғана жүргізе ... Егер ... ... ... ... ... тапсырмасын қайта қайтарып береді. Банк қаражаты ... ... ... ... үшін ... ... мөлшері нықтыланып өзгере алады.
Банк аудырым үшін алынатын комиссияны клиенттің қосымша келісімсіз ... ... ... бұл жағдай келісім шартта алдын ала келісілген.
Қазіргі уақытта АҚ “Қазақстан халық банкінде” карточкалармен ... жаңа ... ... ... ... бір картадан екінші
картаға жылдам түрде ақшаны аудару (“Cart to cart”). Сонымен бірге ... ұялы ... ... ... үшін ... ... болады.
Кез келген банктік технологияның енгізер алдында ... ... не ... табысқа ие болатындығы жан жақты зерттеген жөн.
Есеп айырысу кассалық қызметінің стандарттары оның қандай құралдар
арқылы жүзеге асып ... ... ... ... 131424 Халық банктің бөлімінде есеп айырысу ... ... ... ... ... азаматтардың шотындағы қылдықтар
сомасы белсенді түрде ұлғайып, азаматтардың есеп ... ... ... ... ... саны ... көрсетіп отыр. Әрр
жасалға.н операциядан кейін банк көрсетілген қызмет үшін комиссия алады.
Соынмен ... ... ... ЕАКҚ ... ... ... ... мөлшері әсер етеді, бұл көрсеткіш 2005-2006 жж квартал сайын
өсіп ... ... № 131424 ЕАКҚ 2006 жылы ... ... ... ... шығындардан едуір жоғары болды. 2006 жылы жеке тұлғалардан есеп
айырысу кассалық қызметінен түскен табыстар да ... ... “2006 ... ең
жақсы ЕАКҚ,, статусын сақтап қалды. Сол себепті жеке ... мен ... ... ... есеп ... ... ... пайдалану жылдан
жылға тиімді болып келеді. Жалпы табыс ... ... ... ... пен 131499 ЕАКҚ жоғары емес, сол себепті өз ... ... ... тізімі
1. «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызметтер жайлы” Заң
2003 г. № 2443.
2. Указ ... ... ... ... ... Президентінің жарлығы , 2001 жыл 14 маусым.
3. 2000 жылдың 2 маусымында №266 Қазақстан ... ... ... ... ... ... банк ... ашу,
жүргізу және жабу тәртібі жайында Ереже
4. Абдулина Н.К. Десятилетие банковской системы Казахстана. А., 2001.
5. Айманова Л. Б., Айтекенова Р. К. ... ... и ... ... ... АГУим.Абая, 2001.
6. Алабаева Л.А. Платежные карточки - надежный ... ... № 4, 1999. - с. ... ... Л.А. ... карточки - надежный инструмент банковской
политики//Аль-Пари № 4, 1999. - с. 3.
8. Асанова М.Г. ... ... ... Казахстана № 4 , 2003.
9. Байдукова Н.В., Геюшев Г.Г. Корреспондентское банковское дело: Учеб.
пособие. - СПб., 2002. - Ч. 1. - 41 с.: ил.: ... - В ... ... М/55744 № ... ... М.М. ... и ... инвестиций» А.,
Издательство «Стекка» 2003
11. Жолдасбеков М., Степанов С. История сберегательного дела в Казахстане.
А., ... ... О.И. ... и ... ... ... ... и
статистика, 2003.
13. Малашенко Н.П. Паркетинговая стратегия освоения потребительского рынка
жилья / Н.П. ... // ... и ... рыночных отношений в
современных условиях: Сб. ст. / Новосиб. гос. ... ... и упр. ... 2000. — С. 78—83.
14. Масляков М.Д. Финансовый менеджмент в ... ... ... № 5 , ... ... А. «Возможности платежной системы РК» // Материалы
Международной конференции «Проблемы ... ... ... ... в ... ... к ... стандартам» А., 2003. С.
209 - 214.
16. Қазақтан Республиксына Ұлттық банктің есеп беруі / ҚР Ұлттық банк ... ... ҚР ... ... ... 2006.//Алматы 2006.
18. АҚ “Халық банкі” ресми сайты //2006.
19. Парамонов В. "Развитие кредитно-банковской системы Казахстана" ... ... 6 июля ... ... С. ... Банковский менеджмент. Перевод с английского. М., «Дело
Лтд». 1999. - с. ... ... Р. "О ... ... ... // ... ... №6 2003
22. Развитие банковской системы ... ... за 13 ... ... Национального банка Республики Казахстан. А.,
2005.
23. ... банк ... ... ... ... Л.Д. ... ... //Фемида № 2, февраль 2003.
25. Саниев В. Деньги, кредит, банки. А., 2003.
26. Бухгалтерлік есеп жинағы . Алматы: «Асико», ... ... Г. С. ... учет и отчетность в банке А., 2000.
28. Сеиткасимов М.И. Деньги, Кредит Банки А., 2001.
29. АҚ ... ... ... ЖАҚ ... ... ... қор ... ИРБИС агенттігінің материалдары бойынша арнайы шығарылым, 2006
30. Травкин А.А. Способы обеспечения исполнения ... ... ... ... Н.Н. ... К.И. ... ... гос. ун-т. —
Волгоград, 2003. — с. ... ... ашу үшін ... ... тапсыратын құжаттар тізімі
1. Банк бекіткен форма бойынша ... ашу ... ... Заңды тұлға құру жайында шешім
3. Жарлық (нөмірленген, байланған және мөр басылған)
4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін ... шарт ... және мөр ... Бір бет ... ... ... ... оған қолтаңба қойылу қажет.
ҚР резиденті болып табылатын заңды тұлғаға теңге мен шетел валютасында
шот ашуға қажетті құжаттар ... Банк ... ... ... ... ашу ... өтініш
2. Банк бекіткен форма бойынша банк шотын ашуға ... (2 ... әр ... ... Банк ... ... бойынша Клиент анкетасы
4. Заңды тұлғаны тіркеу жайында 01.07.2002 жылға дейін берілген куәлік
5. Ортақ ... ... ... ... ... ... жайында
01.07.2002 жылға дейін берілген куәлік
6. Тіркеуші органның таңбасы бар Жарлық көшірмесі
7. Тіркеуді органның таңбасы бар келісім шарт ... ... ... мен толықтырулар енгізудің көшірмесі
9. Келісім шартқа өзгеріс мен толықтырулар енгізудің көшірмесі
10. Құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды ... ... ... ... Қолтаңба мен мөр үлгісі бар карточка
12. Кәсіпорын басшысын бекіту жайында құзырлы органның жиналыс протоколы
13. Кәсіпорын бас бухгалтерін тағайындау ... ... ... ... ... адамдарды тағайындау туралы бұйрықтар
15. “Салық органына есепке тұру жайында куәліктің” нотариалды ... ... ... карта (кәсіпорын бекіткен көшірме)
* Банкте шоттың болу жағдайында екінші рет бұл құжаттар қайта жиналмайды
(тек өзгеріс ... ... Бір бет ... ... құжаттар байланып, оған қолтаңба қойылу қажет
-----------------------
Несие беру бойынша құжаттар
Банк карточкасын шығару және қызмет көрсету жайлы келісім шарт
Несие келісім шарты
Банк ... ... және ... көрсету жайлы келісім шарт
Банк карточкасын шығару және қызмет көрсету жайлы келісім шарт
Несиелік карточка
Дебеттік карточка
Дебеттік карточка
1 ай ... ... ... ... ... ... қайтару
Жалақы беру
кепілдеме

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Құмкөл" мүнайгаз кенорнының 1 деңгейлі алдын - ала су тастау қүрылғысын автоматтандыру жүйесін түрлендіру14 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
AVR тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері4 бет
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері5 бет
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның «Halyk Group» қаржылық тобына кіретін еншілес ұйымдары6 бет
Ассемблер тілінің синтаксисі, алфавиті14 бет
Ассемблер тілінде бағдарламалау10 бет
Ассемблер тілінде программалау жайлы ақпарат5 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері жайлы мәлімет14 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері туралы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь