Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АДВОКАТУРА ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Қазақстан Республикасындағы адвокатураның тарихи.құқықтық қырлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Адвокаттық қызметті реттейтін заңдар: түсінігі, мән.мағынасы ... ... ... ... ..17
2 АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДЫҚ.ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.1 Адвокаттар алқасы және олардың құрылу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.2 Адвокаттар алқасының органдары және олардың өкілеттігі ... ... ... ... ... ... ..30
2.3 Заң консультациясы және адвокаттық қызметті ұйымдастырудың өзге нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
3 АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ..43
3.1 Қазақстан Республикасыңдағы адвокаттардың түсінігі, құқықтық мәртебесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
3.2 Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау тәртібі және адвокатура әдебі..47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Дипломдық жұмыс «Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі» тақырыбына жазылған. Конституциялық кепілдіктерді толық жүзеге асыру үшін құқық қорғау органдары жұмысының нышаны мен тәсілдерін демократия ағымына икемдеу, болашақ заңгерлерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын көтеру қажет. Мемлекеттік органдардың азаматтардың құқықтары мен бостаңдықтарын сақтауы және қорғауы белгілі бір дәрежеде азаматтар мен ұйымдарға кәсіби заң көмегін көрсетуді жүзеге асыратын тұлғалар қызметінің негізгі принциптерін анықтайтын адвокатура сияқты қоғами-құқықтық институтпен де тығыз байланысты.
Адамды, оның өмірін, құқықтары мен бостандықтары жоғары құндылық деп жариялаған 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы Конституциясы талаптарына сәйкес 1997 жылы 5 желтоқсаңда Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет туралы» Заңы қабылданды. Осы заң адвокатура институтының рөлін айтарлықтай көтерді, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын және заңды мүдделерін корғауға жәрдемдесті, сол арқылы жалпы заңдылықтың сақталу мен нығаюына ықпал етті. Сонымен қатар, бұл жаңа заң демократиялық, қүқықтық мемлекетті құру және нарықты экономиканың тереңдеу жағдайында адвокатураның ұйымдастырылуы мен кызметін реттеуге орайластырылды.
Осы заңдарға сәйкес адвокаттар алқасы әртүрлі тәсілдермен кез келген қол сұғушылық пен тәртіп бұзушылықтан азаматтар құқығын қорғау жөніндегі міңдеттерді, атап айтқанда, қылмыстық, әкімшілік және азаматтық істер бойынша білікті заң көмегін көрсету, ұйымдар тапсырысымен сотта өкілдік ету, заң тұрғысынан ақыл-кеңес беру, азаматтық істердің сот талқысына айыпкердің, талапкердің жэне іске қатысушы басқа тұлғаның өкілі ретінде қатысу және де басқадай заң көмегін көрсету арқылы жүзеге асырады.
Адвокаттар алқасының және оның мүшелерінің жұмысымен соттардың, прокурорлардың, тергеушілердің қызметі тығыз байланыста. Азаматтар мен ұйымдардың құқығын қорғау айтарлықтай дәрежеде солардың іс-әрекетіне байланысты. Құқық қорғау оргаңдары жүйесінде жұмыс істейтін кейбір лауазым иелері адвокатураның маңызын бағаламайды, ал кейбір жағдайларда адвокатура, адвокаттық қызмет жэне заң көмегін көрсету тәртібі туралы түсініктері шамалы болып келеді.
Адвокатура қызметінің міндеттері мен қызметі туралы қажетті білімнің жоқтығы, түптің түбінде, зандылық пен құқық тәртібін нығайтуға септігін тигізбейді, осы тұлғалар мен адвокаттар арасыңда жанжалдың шығуына алып келуі, азаматтар мен қоғам үшін жағымсыз салдарды тудыруы мүмкін.
1 Н.В. Черкасова Формирование и развитие адвокатуры в России в 60-80 годы ХГХ в.– М.: Наука, 1987. -368 с.
2 Л. Баллюзек Народные обычаи, имевшие в Малой Орде силу закона /Записки Оренбургского отделения ИРГО.– Казань, 1971. -270 с.
3 С. Сабатаев Суд аксакалов и суд третейский у киргизов Кустанайского уезда Тургайской обл //Этнографическое обозрение. – 1900. – №3. -320 с.
4 Қ.Ә Жиреншин, А.Н. Тәуекелов История государства и права Казахской ССР. 4.1. – Алма-Ата: Мектеп, 1982. -241 с.
5 М.Ю. Барщевский Организация и деятельность адвокатуры в России. –М.: Юриста, 1997. -146 с.
6 С.Т. Тыныбеков Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. – Алматы: Даникер, 2001. -250 с.
7 Алауханов Е.О. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. – Алматы, 2010.- 348 б.
8 Е. Восковский Организация адвокатуры (Глава III Франция. Том I. Очерк всеобщей истории адвокатуры). – Типография П.П. Сойкина, 2003. -320 с.
9 С.В. Василов Некоторые общие термины Псковский Судний грамоты и I-го Литовского статуса // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2006. - №4.
-286 с.
10 Сериев Б.А. Еңбек заңдарының бұзылуына байланысты қылмыстық іс жүргізуге жәбірленушінің өкілі ретінде адвокаттың қатысуы: заң ғыл. канд. дис. 12.00.09. – Алматы, 2006- 127 б.
11 Қазақстан Республикасының Парламенті. Адвокат қызмет туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсан № 195-1 Заңы // Құқықтық және нормативтік актілер жиынтығы. –Алматы, 2006. – 52 б.
12 Халиқов К.Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары: оқу құралы. –Алматы: Санат, 1995. – 176 б.
13 С.М. Жалыбин Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве: монография. – Алматы: Жеті-жарғы, 2002. -304 с.
14 Е. Жовтис Проблемы защиты прав человека неправительственными организациями // Сборник материалов международной научно-практической конференции «10 лет независимости РК: достижения и проблемы адвокатуры». – Алматы, 2001. – 306 с.
15 А.К. Котов Конституционные гарантии права каждого на защиту прав и свобод // Сборник материалов международной научно-практической конференции «10 лет независимости РК: достижения и проблемы адвокатуры». – Алматы, 2001. – 170 с.
16 "Қазақстан Республикасьшың кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар еңгізу туралы" заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы және 1995 жылғы 5 қазандағы "Занды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы" заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы // Егемен Қазақстан, 1996. - 19 наурыз.
17 Ю.И. Стецовский Советская адвокатура. – М.: Высш. ппс., 1989. – 195 с.
18 Қазақстан Республикасының 1999 жьшғы 15 наурыздағы №349-1 «Мемлекетгік құпиялар туралы» Заңы // Егемен Қазақстан, 1999. –15 сәуір.-
298 б.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АДВОКАТУРА ИНСТИТУТЫНЫҢ ... ... ... адвокатураның тарихи-құқықтық
қырлары.....................................................................
...................................................5
1.2 ... ... ... ... ... ... ... АЛҚАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ... ... ... және ... құрылу
тәртібі...........................................25
2.2 Адвокаттар ... ... және ... Заң ... және ... ... ұйымдастырудың өзге
нысандары...................................................................
...............................................34
3 АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ..........43
3.1 Қазақстан ... ... ... ... Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау тәртібі және ... ... ... өзектілігі. Дипломдық жұмыс «Адвокаттар алқасы
мүшелерінің құқықтық ... ... ... Конституциялық
кепілдіктерді толық жүзеге асыру үшін ... ... ... жұмысының
нышаны мен тәсілдерін демократия ағымына икемдеу, болашақ заңгерлерді оқыту
мен тәрбиелеудің сапасын ... ... ... ... азаматтардың
құқықтары мен бостаңдықтарын сақтауы және қорғауы белгілі бір ... мен ... ... заң ... ... ... ... қызметінің негізгі принциптерін анықтайтын адвокатура ... ... де ... ... оның ... ... мен ... жоғары құндылық деп
жариялаған 1995 жылғы 30 тамыздағы ... ... ... сәйкес 1997 жылы 5 желтоқсаңда Қазақстан Республикасының
«Адвокаттық ... ... Заңы ... Осы заң ... ... айтарлықтай көтерді, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын және заңды
мүдделерін корғауға ... сол ... ... ... ... мен
нығаюына ықпал етті. Сонымен қатар, бұл жаңа заң ... ... құру және ... ... ... ... ... мен кызметін реттеуге орайластырылды.
Осы заңдарға сәйкес адвокаттар алқасы әртүрлі тәсілдермен кез ... ... пен ... ... азаматтар құқығын қорғау жөніндегі
міңдеттерді, атап ... ... ... және ... ... ... заң ... көрсету, ұйымдар тапсырысымен сотта өкілдік
ету, заң тұрғысынан ақыл-кеңес ... ... ... сот ... талапкердің жэне іске қатысушы басқа ... ... ... және де ... заң ... ... ... жүзеге асырады.
Адвокаттар алқасының және оның мүшелерінің ... ... ... ... тығыз байланыста. Азаматтар мен
ұйымдардың құқығын қорғау айтарлықтай ... ... ... ... қорғау оргаңдары жүйесінде жұмыс істейтін кейбір лауазым
иелері адвокатураның ... ... ал ... ... ... ... жэне заң көмегін көрсету тәртібі ... ... ... ... ... міндеттері мен қызметі туралы қажетті білімнің
жоқтығы, ... ... ... пен ... ... нығайтуға септігін
тигізбейді, осы тұлғалар мен адвокаттар ... ... ... ... ... мен қоғам үшін жағымсыз салдарды тудыруы мүмкін.
Адвокаттың қызметі қолданыстағы заңнаманың теориясы мен тәжірибесін
терең білуге негізделуге ... ... ... кәсіби адвокаттық қызмет
азаматтық және қылмыстық іс жүргізу, ... ... ... ... ... мен соттағы дәлелдеу теориясын және тағы басқаларды ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттері. Адвокатураның мәні мен
мақсаттары жэне 1917 ... ... ... ... заманында және қазіргі
уақытта Қазақстанда адвокатураның қалыптасуы, даму ... ... ... мен оның органдарының заңды тұрпаты, олардың ... ... ... ... мен міндеттері туралы
мәселелердің мән-мағынасын ашу. ... ... ... қызметтің негізгі
бағыттары туралы айтылып, қылмыстық істерде корғаушы, ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне аса назар аударылады.
Дипломдық жұмыстың зерттелу деңгейі. Дипломдық жұмыстың ... ... ... салыстырмалы-құқықтық және нормативтік құқықтық
актілер. Жұмысты зерттеу барысында ... ... ... ... ... ... ... басты нормативтік акт
Ата заңымыз, Қазақстан Республикасының ... ... ... басқа да заңдар мен ережелер, сондай-ақ ғалымдардың, атап
айтатын болсақ, С.Тыныбеков, Е.О. ... және ... мен ... қолданылды.
Дипломдық жұмыста адвокаттық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнама мен
жоғарыда тізбеленген мәселелер бойынша жетекші ... және ... ... ... берді.
Дипломдық жұмыстың зеттеу объектісі. Құқық саласындағы адвокатура ұғымы,
адвокаттық қызметтің пайда болуының тетіктері, оның ... және ... ... ... ... ... ... ретінде жүзеге асырылу маңызы мен мәні құқықтық ... ... ... жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс кіріспе және үш тараудан,
бөлімдерден, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... тақырыптары бар бөліктерге бөлінген, жеті параграфтан
тұрады.
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
АДВОКАТУРА ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
1. Қазақстан Республикасындағы адвокатураның ... ... ... ... жүйе ... ... адвокатура айтарлықтай өзгеріске
ұшырады. 1864 жылғы реформа ... ... ... және ... ... олар жаңа ... ... құру принципіне
қайшы болғандықтан, Кеңес үкіметінің алғашқы декреттерімен жойылды.
Адвокатура ... ... сот ... ... қызмет атқара
бастады. Құқық ... ... ... мен ... ... көзқарас талай рет өзгерді. Бір нысанды жоққа шығара, ... ... ... ... ... ... ... талаптары мен
нығайту мақсаттарына жауап беретін қорғаушылар қызметінің ұжымдық нысанын
орнықтыра бастады.
Солай болса да, азаматтык істер, қылмыстық ... мен ... ... жаңа ұйымының көп жыл бойы ізденуі нәтижесінде адвокатура дамуын
жалғастырды. Белгілі ... және ... ... жинақталды.
Адвокаттық қызметтің жаңа нысандары пайда болды, оның құқықтық нормативтік
базасы және т.б. нығайды. КСРО ... жаңа ... ... кеңестік кезеңде жинақталған жақсы тәжірибе ... ... ... болып қаланды.
Кеңестік дәуірдегі адвокатураның ұйымдық нысаны сондай-ақ мемлекет
тарапынан оған ... ... ... революцияға дейінгі адвокатурамен
көптеген ортақ тұстарының ... атап ... жөн. «Екі ... ... ... ұйымдастырылды, оларда орталық ... пен ... ... жоқ, ... ... олар ... немесе Кеңес
өкіметі саясатының жетегінде кете беретін. Екі адвокатура да өз ... ... ... ... ... ... ... өздерінің сотқа дейінгі сатыдағы рөлінің төмендеуіне мойынсұнуға
тиіс болды. Қос адвокатура да өз ... мен ... ... ... ... ... ... Комиссарлары Кеңесінің (СНК) 1917 жылғы 24 қарашадағы №1 сот
туралы декретімен ... және жеке ... ... ... ала тергеу сатысында жіберілетін айыптаушылар мен қорғаушылар ролін
азаматтық құқықтарды пайдаланатын, ... жоқ ... ... мен
азаматшалар атқара алады. Алайда, азаматтардың құқығын қорғауға тиіс арнайы
орган Декретпен құрылған жоқ».
1918 жылғы 7 наурыздағы №2 сот ... ... ... Атқару
Комитетінің (ВЦИК) декретімен жұмысшы, солдат, шаруа және қазақ депутаттары
Кеңестері жанынан қоғамдық айыптаушы, қоғамдық қорғаушы ретінде ... ... ... ... ... құрылуы қарастырылды. Бұл алқаға
жоғарыда аталған Кеңесті сайлайтын және кері шақыратын тұлғалар кірді. Тек
осы тұлғалардың ғана ... ... ... ... сөз ... ... болды.
1922 жылғы 26 мамырдағы Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің (ВЦИК)
Қаулысымен бекітілген адвокатура ... ... ... ... ... ... ... құқықтық акті бола ... ... рет ... ... ... шешу ... заң ... және
қылмыстық сотта қорғауды қамтамасыз ету мақсатында құрылған, ... ұйым ... ... ... ... жанынан қылмыстық және азаматтық істер
бойынша қорғаушылар алқасы құрылды. ... ... ... ... Әділеттің губерниялық бөлімдерінің ұсынысы бойынша ... ... ... ... әрі ... мүше ... алқа төралқасы
жүргізді, олар алқаға жаңа мүшелерді қабылдаудан бас тарту құқығы берілген
губерниялық атқару комитетінің төралқасына қабылдау туралы ... ... ... ... мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда
қызмет жасай алмайтын. Тек мыналарға ғана ... ... ... бойынша мемлекеттік лауазымда отырған тұлғалар үшін;
2) заң ғылымының профессорлары мен оқытушылары үшін. ... ... ... ... ... өз құрамынан төралқа
сайлады.
Қорғауға қорғаушы ... ... ... ... немесе
жәбірленушінің жақын туысқандары, мемлекеттік мекемелер мен ... ... тең ... ... Кәсіптік Одақтар Орталық Кеңесінің
(ВЦСПС), Бүкілресейлік Тұтынушылар Қоғамы Орталық Одағы мен басқа ... ... ... ... ... жіберілді. Басқа тұлғалар
өндірісінде осы іс жатқан соттың ерекше рұқсатымен ғана жіберілді.
Қазақстандағы ... ... ... ... ... және
субъективтік қиыншылықтарға тап болды. Ең алдымен, білікті және ... жоқ ... ... ... сот қызметшілері, Әділет халық
коммиссиариаты мен өзге ... ... ... басшылары адвокатураға
жатырқай қарады. Олар ... сот ... ... табиғатынан
қателеспейді және кез келген істі өз ... ... ... деп ... ... қоғамда адвокатураны патша билігінен қалған мұра, күні еткен
институт ... және т.б. ... ... ... ... АССР Кеңестерінің алғашқы құрылтай съезінде 1920 жылғы 6
қазанда «ҚАССР еңбекшілері құқығының Декларациясы» қабылданды, онда былай
делінді: «Халықтық ... ... ... ... Революциялық Сотының
тәжірибесімен дәлме-дәл сәйкестендіре, ... ... ... осы ... ... еңбекшілер құқығының негізгі
қағидаларына қайшы келмейтін тұстарымен санаса ... құру ... ... ... ... туралы» қарарында әділет органдарын
жергілікті жерлерде консультациялар және ... ... ... ... заң ... ... ... Құқық көмегін жүзеге асыру үшін
съезд партия, кәсіподақ және қоғамдық ... ... ... ... ... ... даярлау үшін заң курстары ашылды.
Қорғауды ұйымдастыру мәселесіне 1921 жылғы 8 сәуірдегі ... ... ... (ЦИК) ... ... ... ... Социалистік
Республиқасының халық соты туралы Ережесінің арнайы бөлімі арналды. Онда
1920 жылғы 21қазандағы ... ... соты ... ... ... баптары сол
қалпында қайталанды. Мысалы, 43-49-баптарда сот ... ... осы ... ... ... ... тарта алатындығы
көрсетілді. Бұл үшін губерния әділет бөлімдері ерекше тізімдер жасады.
Қорғауға жіберу ... ... ... соты ... және ... ... пен айыпталушы тұлғаның сипатына байланысты шешті және кассациялық
шағымнан бөлек шағым жасалуға жатқан жоқ. ... ... соты ... ... сөйлеген кезде немесе бұл туралы қамауда отырған айыпталушы өтінсе,
қорғаушыны ... ... ... ... ... ... ... тұрған ұйымның (кәсіподақтың зауыт комитетінің және т.б.) ... үшін іс ... ... ... ... ... жақын
туысқандарын қорғауға жіберетін. ... ... ... ... үш адамнан тұратын халықа заң ... ... ... ... адвокатураның бүгінгі қызметі мен жәй-күйін ... ... және даму ... мейлінше түсіну және қарастыру мүмкін
емес. Өйткені ... осы ... ... ... ... ... ... түсінуге болмайды. Ақыр аяғында бұл ... және ... ... құруда адвокатураның орнын, ролі мен
маңызын анықтауға мүмкіңдік береді.
Адвокатураға жүктелген міндеттердің орындалу ерекшеліктеріне ... ... ... оның жағдайына орай тарихтың әр кезеңінде
оған ... ... ... ... ... оның ... ... құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасына және ... ... ... ... ... ... жолы қиын болды және қоғам дамуының жекелеген
кезеңінде ... ... ... ... ... мен әдістерін
жетілдірудің сан түрлі жолдары іздестірілді.
1917 жылға дейінгі мерзімде кәсіби адвокатураның өмірге ... ... ... ... кірген) зандылықтың қалыптасу және даму
тарихымен және 1864 жылғы озық сот реформасының ... ... ... заң терминологиясында «адвокат» ұғымы 1864 жылы пайда
болды, алайда ... ... ... ... 1939 ... ... қолданыстағы
заңнамада пайдаланылған жоқ. Адвокаттар алқасы сияқты адвокатура қызметінің
ұйымдық-құқықтық нысанына келсек, ол еш уақытта да ... ... (АҚШ, ... ... және т.б.) ... маңыз бен
корпоративтік бірлікке еш уақытта да және бүгінгі күнге ... ие ... ... сот ... (Сот ұйғарымдарын белгілеу туралы Жарғы;
Азаматтық сот ісінің Жарғысы; Татуластырушы ... ... ... ... ... және ... сот ... жүйесі құрылды.
1864 жылғы 20 қарашада Билік етуші Сенаттың Жарлығымен бекітілген Сот
ұйғарымдарын белгілеу туралы ... ... ... жаңа заң ... ... ... ... қызметтің дамуы мемлекеттің
азаматтық қоғамының жаңа тәуелсіз институттарын — ... ... ... ... ету ниетінің жоқтығымен тежелді, I ... (ол ... ... ... және ... ... деп атады,
"өздерінің қажетсіз бос дәлелдерімен судьяның басын қатырады және істі тез
бітірудің орнына оны боссөзділікпен ұзаққа ... I ... ... ... ... адвокаттар емей, құртқан кім? Мирабо,
Марат, ... ... ... ... ... ... мен билеп
тұрғанда адвокаттар қажет емес, оларсыз да өмір сүреміз») батыстық үлгідегі
адвокаттық корпорацияны ... ... ... ... ... жүйесінің реформасына дейін қорғау институты нақты міндеті, мақсаты
мен мүддесі бар қандай да бір ресімделген және ... ... топ ... ... ... олардың өкілдерінің тиісті кәсіби білімі, өзінің
ұйымдық құрылымы мен ... ... жоқ. ... ... ... ... жеке адамдар - делдалдар (стряпчий) немесе істі қузаушылар
(ходатаи) атқарды. Олардың міндеті ... ... ... орай ... талап қойылмады (арнайы білімнің болуы және т.б.) Әдеттегідей,
олардың міндеті кейбір құжаттарды ... ... ... 1832 жылы ... ... (стряпчий) институтының құрылуы да өз
қызметінің жіктік сипатына орай Ресейдің сан ... ... ... сот пен ... мекемелерде олардың мүддесін қорғауға кепілдік
бере алмады.
Сот ұйғарымдары мекемесі адвокатура ... ... ... ... оның ... ... ... тұрғысынан олар өзінің қызмет
міндеті мен саласы бойынша қисынға келмейтін құқықтық делдал, шешен және ... ... ... ... қоса ... Осы ... қазіргі Қазақстан Республикасының ... ... олай ... ешбір орайы жоқ. Еуропаның көптеген елдерінде
құқықтық ... мен ... ... екі ... институт ретінде дамыды.
Адвокаттар екі санатқа бөлінді: присяжной (алқа) сенімділері-адвокаттар
- кәсіби ант беретін ... және ... ... жеке дара
айналысатын жеке сенімділер. Сот палатасы ... ... ... ... ... ... ... құрылды. Олардың
міндетіне жекелеген адвокаттар қызметіне бақылау және басқа да іс-әрекеттер
кірді. Присяжной ... ... ... ... ... Сот
палатасы мен Билік етуші сенатқа жүктелді.
Присяжной сенімділері корпорациясының ... ... ... ... ... присяжной сенімділері кеңесі жұмыс істеді (алайда барлық
губернияда емес). Олар ... ... ... жолдастар
төрағасынан және кеңес мүшелерінен тұрды. Кеңеске сайлау жәй көпшілік
дауыспен әрбір лауазымға жеке ... ... ... ... есебінен
кейін жыл сайын присяжной сенімділерінің жалпы жиналысында қайта сайланды.
Кеңес өз қызметін әртүрлі ... ... ... Ол присяжнойлық
сенімділерді қабылдады және босатты, тәртіптік практика ... ... ... ... ... ... олардың арасыңдағы дау-дамайды
реттеді, ол өз шешімін жай көпшілік дауыспен қабылдады.
Сөйтіп, присяжнойлық адвокатура ... ... ... ... сот ... ... ... ішкі өз-өзін басқаруға
біріккен присяжнойлық сенімділер сословиясы дейтін - ... ... ... - ... ... ... ... істер
бойынша қорғаумен, азаматтық процесте тараптарға өкілдік етумен қатар (оның
ішінде сот тағайындауы бойынша) ... ... үшін ... ... қоса алғанда, халыққа заң көмегін көрсету ... ... ... мекемесі туралы Жарғымен жаңа ... ... ... ... Онда ... ... ... мен жауапкершілігі нақты көрсетілді. Бұл үшін ... сай ... және ... ... ... ... ... ғана присяжной сенімділері бола алды.
Осы нормативтік құқықтық талаптар екі ... ... - оң ... ... ... (бола алмайтын).
Сот ұйғарымдары мекемесінің 354-бабына сәйкес 25 жасқа толған, жоғары
заң ... және сот ... ... ... ... сенімдісінің
көмекшісі ретінде бес жыл сот тәжірибесі бар адам ғана ... ... ... ... ... сенімдісі бола алмайтындығы ... 1) 25 ... ... 2) ... 3) ... ... деп ... 4) жалақысыз құрметті немесе ... ... ... үкіметте немесе сайлау бойынша қызметте
тұрғандар; 5) сот үкімі бойынша дәулет ... ... ... ... сондай-ақ дін сотының үкімі бойынша діни мәртебеден айырылған
дін қызметшілері; 6) дәулет жағдайының құқығынан ... ... ... ... ... мен ... әрекеттері үшін тергеуде тұрғандар және
осындай қылмыстары мен ... ... үшін сот ... ... ... сот ... ... діни мекемеден әшкереленгендігі үшін я болмаса
қоғам арасынан және дворян жиналысынан өздері жұмыс істеген қоғамдардың
үкімдері ... ... 8) сот ... басқа істер жөнінде жүріп-
тұруына тиым ... ... ... сенімділері қатарынан
шығарылғандар.
Бұл арада присяжной сенімділері кеңесінің сол ... ... ... ... ... ... бұл адам ... барлық мүмкін
мәліметтер негізінде үміткердің адамгершілік қасиеттері ... ... ... атап өту ... ... ... присяжнойлық сенімдінің қызмет атқаруға кіру
тәртібі анықталды, оған төмендегі талаптар кіреді: қабылдау және тіркеу.
Присяжнойлық ... ... ... ... ... оның ... ... сенімділері корпорациясына негізгі тіркеу актісі. ... ... ... ... бас тартқан жағдайда, бұл тұлғаны сол
мәліметтерімен басқа кеңес қабылдай ... ... ... ... ... қабылдаудан бас тарту туралы кеңес анықтамасы үшін
сот палатасына, бұдан кейін ... ... ... ... ... ... ... адамгершілік тұрғыдан бағалануына негізделген қабылдамау
туралы кеңес анықтамасы ... ... жоқ. Жазу ... сипатта
болды, оны присяжной сенімділері қатарына осы тұлғаны қабылдау туралы ... ... сот ... ... жазу ... ... сенімдісінің тізіміне қабылданған адамның тегін енгізу, кеңес
берген куәлікке қол қою және оны қабылдау туралы ... ... ... ие ... ... бірі сот палатасы әрбір
округы сенімділерінің өз мүшелерінен ... ... еді, ... корпоративтігінің көрінісі болып табылды. 1874 ... ... ... ... әлсіретті және соған орай ерекше
қоғамдық қызмет атқаратын заңгерлер ... ... ... ... ... ... ... сословия мүшелерінің
құқығы мен міндеті Жарғыларда ... ... ... саны ... ... оның еңбегі үшін көтермелеу оның сенімдісінің
және клиентінің жазбаша ... ... ... ... ... ... әділет министрі белгілеген арнайы бағамен анықталды (тек
азаматтық істер үшін). Көтермелеу ... ... ... ... ... талап бағасы қызмет етті, алайда бұл ... ... ... ... ... ... сенімдісі өзіне тиесілі төлемнің төрттен
бірін, ал сенімді жауапкер үштен бірін ... ... ... ... кәсіптік міндеттемелер
көрсетілді, антта ол заң мен ... ... ... ... ал кеңестер оның дәл орындауын бақылауға тиіс болды (Сот
ұйғарымдарының мекемесі 367-бап, ... ... ... тек бір округте жүргізілді, өйткені Сот
ұйғарымдары мекемесінің 356-бабы бойынша өздері тіркелген сот ... ... ... ... ... тиіс ... өз ... бақылауы, егер олардың қызметі кеңес іс әрекетінің
аясында, яғни осы сот округінің шегінде болған жағдайда ғана ... бір ... жол ... ... бір ... ... іс екінші округке
көшірілсе, мысалы, кассациялық шешім ... онда ... ... ... ... ... кеңесіне бағынды. Егер ол іс
бойынша талап қою үшін басқа ... ... тиіс ... онда жоқ ... ... қолында бар барлық істі ... ... ... ... беруге міңдетті.
Присяжнойлық сенімдінің міндетіне өзіне тапсырылған істің тізімін ... ... ... ... ... және оны присяжной
сенімділері кеңесіне талап еткен бойда тапсыру кірді.
Бұл уақытта присяжной ... ... ... тарала
бастады. Сот ұйғарымдары мекемесінің 354-бабына сәйкес оған «бес ... ... ... ... ... ... ... өткен» тұлғалар жатқызылды. 354-бапқа ... ... ... құрылуымен оларда заң ғылымы курсын
бітірген, алайда еш ... ... ... ... ... ... ... олардың мәліметтер мен сот практикасын ала
алатындығы» туралы түсініктеме берілген.
1874 ... 6 ... ... ... ... жеке ... ... заң шықты. Жеке сенімдіні лауазымға ... ... ... және жалпы сот ұйғарымдарымен азаматтық істер
жүргізуге қатысу құқы-ғын алу үшін іс ... жеке ... ... ... ... ... ерекше куәлік негіздеме болды. Кез-келген
сотқа қатысу құқығы бар присяжной сенімділерімен ... ... ... ... ... берген соттарға ғана қатыса алатын.
Қазақстанда патшалық жүргізген жоғарыда аталған сот ... сот ... ... сот істері үшін мәні болды.
Ал қазақ қоғамында ... ... ... бір ... ... Бүгінгі күндері қазақ құқығының белгілі қайнарларында ... Н.А. ... Қ. Ә. ... С.А. ... С.С.
Фукстың және басқалардың еңбектері) ... сот ... ... ... ... ашық ... де, Ресей
империясы отарлағанға дейін бүгінгі Қазақстан аумағында айрықша ... ... ... тегершіктердің) болғандығы туралы тұжырым
жасауға болады. Олардың кейбірі XX ғасырдын 20-жылдарына ... ... ... ... ... ... ... қатар оңда
«іздестірушілік бастау» орын алды, бұл ... ... ... ... мүмкіндік берді және сол арқылы айыпталушыны негізсіз
жаладан қорғауға ықпал етті [2, 18].
Осы ойды С.А. Сабатаев ... ... ... ... көне ... ғұрыптар бойынша билік еткен таза халықтық сот ретінде болғандығын ... [3, ... Қ.Ә. ... А.Н. ... және ... ... қазақтардың ғұрыптық құқығында қорғау элементерінің болғандығы
туралы ашып айтпайды, алайда, біздің ойымызша, «судьялар бөлу ... ... ... ... ... ... тегершіктер олардың
болғандығы туралы айтуға негіз болып отыр [4, 90]. ... ... ... кейін адвокатура айтарлықтай өзгеріске ұшырады. 1864 жылғы
реформа бойынша ... ... және жеке ... ... ... ... мемлекетті құру принципіне қайшы болғандықтан, Кеңес
үкіметінің алғашқы декреттерімен ... ... ... ... ... қосымша қызмет атқара бастады. Қорғау институтын ұйымдастыру
мен сотқа қатысушылардың қатысуына көзқарас талай рет ... Бір ... ... ал ... ... отыра, кеңестік заңнама тоталитарлық
режим талаптары мен ... ... ... ... ... ... ... орнықтыра бастады.
Солай болса да, азаматтық істер, қылмыстық істер мен ... ... жаңа ... көп жыл бойы ... ... ... ... Белгілі практикалық және теориялық ... ... ... жаңа нысандары пайда болды, оның құқықтық ... және т.б. ... КСРО ... жаңа ... мемлекетер құрылғаннан
кейін кеңестік кезеңде жинақталған жақсы тәжірибе ұлттық ... ... ... ... дәуірдегі адвокатураның ұйымдық нысаны, сондай-ақ мемлекет
тарапынан оған деген көзқарас бойынша ... ... ... ... ... ... атап ... жөн. «Екі адвокатура да
жергілікті деңгейде ұйымдастырылды, ... ... ... пен ... ... жоқ, ... ... олар патшалықтың немесе Кеңес
өкіметі саясатының жетегінде кете беретін. Екі адвокатура да өз әрекеттері
үшін ... ... ... ... судьялардың немқұрайлы
қарауына, өздерінің сотқа дейінгі сатыдағы рөлінің төмендеуіне ... ... Қос ... да өз ... мен ... анықтауда
бәрібір мемлекетке тәуелді болды» [5, 56].
Адвокатураны ... ... ... ... шегінде адвокат кадрларын даярлау жүргізілді. Осылайша, 1936 ... ... 141 адам ... Сол жылы алқа ... ... ... шақырылды, онда халыққа заң көмегін жақсарту
жөніндегі адвокатура міндеттері анықталды. 30-40-шы жылдары қылмыстык ... ... ... ... бойынша) қорғау қызметінің ұтымдылығы бірқатар
белгілі себептер бойынша төмендеді «Одақтас ... ... іс ... ... ... ... туралы» 1934 жылғы 1
желтоқсандағы КСРО (СССР) Орталық Атқару Комитетінің (ЦИК) ... ... роль ... Онда ... ... мен ... ... істер бойынша сот жүргізудің ерекше тәртібі ... ... 10 ... ... мерзімде аяқталды, ал айыпталушыға айыптау
қорытындысы сот істе ... ... бір ... ... ... мен ... сотқа қатысуы тоқтатылды; қассациялық шағым
жасауға және ... ... ... өтініш беруге рұқсат етілмеді. Кейіннен
1937 жылғы 14 қыркүйектегі КСРО (СССР) Орталық ... ... ... осы ... ... ... және диверсиялар
туралы істерді қарауға қатысты белгіленді.
Адвокатураға жағымсыз көзқарастың болуына қарамастан, сол кездің өзінде
адвокаттарды қызмет көрсету саласының қызметшілері ... ... бола ... ... ... ... Заңи ортада «адвокатураны жұртшылық алдында
мазақ ететін, оны қарапайым кәсіп дәрежесіне түсіретін және оны өз ... кім ... ... ... осындай көзқарасты батыл айыптау
керектігі» атап көрсетілді. Сол ... ... ... ... ... ... ... қорқақтық, жала және аңдушылық ахуалы
теріс ... ... ... жағдайда адвокатураның қандай да бір бөлек маңызды
ролі туралы айту мүмкін емес еді. ... осы ... ... дамуы
мен белгілі бір корпоративтік тұтастықты және шектеулі ... ... бола ... ... ... корпустың қалыптасу процессі тоқтаған
жоқ, олардың көпшілігі өз парыздарын адал атқарды.
Сот ісін жүргізу ... 1958 ... 25 ... ... негіздері
«сотта қорғауды жүзеге ... ... ... ... мен ұйымдарға заң көмегін көрсету мақсатында адвокаттар алқасының
жұмыс істейтіндігін, адвокаттар алқасының адвокаттық ... ... ... ... ... және ... республика Жоғары
Кеңесі бекіткен Ереже негізінде өз қызметін жүргізетіндігін» белгіледі. Осы
нұсқауға ... ... ... ... ... туралы өз Ережесін
қабылдады. Қазақстанда мүндай ережені 1960 ... 5 ... ҚССР ... ... ... Қазақ ССР Министрлер Кеңесі жанындағы заң комиссиясының
төрағасына адвокаттар алқасы жиналысымен ... алқа ... ... жаза ... ... берілді. Басқа республикаларда
бұл мәселе сол уақытта тіпті ... ... ... де ... Бұл ... осы ... дейін үлкен күдік пен алшақтық туғызып келеді.
Өйткені, кейде алқа ... ... ... олардың
орынбасарларына қатысты соттар мен өзге мемлекеттік органдардың жеке
анықтамалары және ... ... ... Адвокатураға мемлекеттік
басшылыктың нысаны ... ... ... ... одан ... ... ... тиіс болатын.
1977 жылы кеңестік заңнама тарихында КСРО Конституциясында алғаш рет
адвокатураның құқықтық жағдайы бекітілді (161 бап). ... ... ... ... ... ... ал ... сот ісін жүргізу
кезінде тікелей қатысушы ретінде мойындады. 1979 жылғы 30 ... ... ... туралы Заң қабылданды. Осы нормативтік құқықтық актімен
жалпы одақтық көлемде кеңестік ... ... және ... мәселелері
реттелді. Осы заң негізінде әрбір одақтас республикада «Адвокатура ... ... ... ... ... 1980 ... 13 ... Осындай актілерді қабылдау адвокаттар қызметін бірізді реттеуді
қамтамасыз ету және ... ... ... алкасының ролін көтеру, кейбір
мәселелерде адвокаттарға үлкен дербестік беру қажеттігінен туындады.
Сонымен қатар, ... ... ... ... адвокатураның міндеті, адвокатураға мүше қабылдау және ... ... ... ... ... ... жетілдіру шаралары
қарастарылды және адвокаттың қызметтің кепілдігі ... ... ... ... ... ... бойынша заң көмегін
көрсетуге байланысты қажетті құжаттарды заң консультациясы ... ... ... ... ... ... ... соттағы тәртібі
қарастырылды. Алқаның басшы органдарын сайлау, ... ... ... ... белгіленді. Осының барлығы, сөз жоқ, кеңестік сот төрелігі
жүйесінде ... орны мен ... ... ... мен ... заң ... саласын арттырды, соңғылардың өз занды құқықтары
мен мүдделерін жүзеге асыруына көмектесті.
Осы Ереженің ... ... ... ... ... ... ҚР ... негіз болып қаланды, адвокаттар қызметін конституциялық
реттеу, Қазақ ССР адвокатурасы ... ... ... ... ... ... ... ету, соттың заңды, қисынды және әділ үкім
шығаруы тұрғысынан ... ... ... ... ... қоғамын қайта құру және ... ... ... ... заң саласын қамтыған кооперативтік ... ... ... ... ... ... ... заң қызметтерін көрсететін
әртүрлі кооперативтік-құқықтық ұйымдар, қауымдастықтар, ... және ... ... ... қорғау органдарының бұрынғы ... ... оқу ... және ... ... ... ... мен түлектері және т.б. осы құқықтық кооперацияларға ... ... ... ... ... қорғау институттарына өзіндік
бәсекелестік туғазды, оның үстіне 1989 ... 30 ... ... ... соты ... ... ... мүшелерінің қылмыстық және
азаматтық сот ісін жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... мен ұйымдарға заң көмегін көрсету
көзделген құқықтық ... ... ... ... немесе қылмыстык, сот ісі процесіне өзге Қатысушы және азаматтық
сот ... ... ... тұлғалардың өкілі ретінде жіберілуі мүмкін.
Алайда практика осы шешімнің қате екенін ... ... ... ... ... ойлаған, адвокаттық әдеп тәртіптерін өрескел бұзған,
біліктілігі төмен және тәжірибесі жоқ, адвокаттар ... ... ... үшін ... ... босатылған адамдар қорғаушы болды,
осының барлығы заңсыз сот ... шығу ... күрт ... ... ... 1991 жылғы 28 маусымдаға заңмен жойылды [6, 159].
Қылмыстық сот ісінің алғашқы сатысындағы қорғау құқығы ... ... ... 13 ... сот ... ... КСРО және одақтас
республикалары ... ... ... Негіздерге, 1990 жылғы 10
сәуірдегі КСРО Заңына сәйкес Қылмыстық сот ісі Негіздерінің 13, 22, 23 ... ... мен ... ... ... ... ... 1990 жылғы 23 қараша мен 1991 жылғы 16 ақпанда қабылданды.
Осы заңдар ... ... ... ... ... ... алқасының төралқасы прокуратура органдарымен және ІІМ (МВД)
бірге 1989-1990 жылдардағы ... ... айып ... ... ізге
түсуді тоқтату санының өсуіне талдау жасады және осы негізде азаматтардың
заң көмегіне ... ... өсуі ... Осы ... адвокаттар
санының өсуіне, қылмыстық істі тергеудің алғашқы сатысындағы қорғану құқығы
туралы заңды жүзеге асыру бойынша бірқатар шұғыл шараларды ... ... ... етті. Атап айтқанда, барлық заң ... ... ІІМ ... ... ... ... ... ұйымдастырылды.
Жоғарыдағы өзгерістер «Адвокатура туралы ... ... ... енгізу туралы» 1991 жылғы 28 ... ... ... өз ... тапты, онда адвокаттар алкасының санын
көбейту үшін шектеулер алынды; біліктілік емтиханын тапсырғандар ... ... ... ... ... алғандар тиісінше алқаға
мүшелікке қабылданды; адвокаттарға заң ... ... ... ... адвокат кеңсесін және азаматтарға заң ... өзге де ... құру ... және т.б. берілді.
Осы заңға сәйкес, жоғары заңи білімі бар, қажетті тәжірибе мен кәсіби
дағдыларды алған ... ... ... қамтамасыз ету
мақсатында халық депутаттары облыстық, ... ... ... ... ... ... ... біліктілік комиссиялары құрылды.
Комиссия тиісті әділет басқармасы бастығының бұйрығымен және ҚазақССР
Заңгерлер одағы облыстык атқару комитеттері ... заң ... ... ... ... ... ... адвокаттар
алқалары жалпы жиналыстары қаулысынен үш жыл мерзімге ... ... ... ... елу ... ... тиіс болды.
Бұл комиссия адвокат атағына үміткер тұлғалардан емтихан қабылдады;
үміткердің Ережеде мазмүндалған ... ... ... мәселені
шешті; адвокаттық практикамен шұғылдану құқығына патент берді.
Осы заң адвокат корпусының санының сапалық және сандық ... ... бұл өз ... қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамды
қорғауды қамтамасыз етуге (оның ішінде айыпталушының ... ... ... ... мүмкіндік берді.
Қазақ ССР ҚЖК жүзеге асыру ... ... ... ... ... рет ... ... кезде қамтамасыз ету туралы баптың ... ... ... да ... әртүрлі себептерге орай бірқатар
қиындықтарға кездескендігін атап өткен жөн, олардың арасында: ... ... ... мен ... ... халықтың аздығы,
сондықтан да бір ауданда тек бір адвокаттың ғана болуы; алқа ... ... ... ... ... орта ... қорғау
ақысының жоғары шегін күнтізбелік жылға есептеп ... бұл ... ... аспады) және т.б. Сонымен қатар, 1991 жылғы ... заң ... ... ... ... ... тәндік және
психикалык кемшіліктері бар кәмелетке толмағандар мен сот ісі тілін
білмейтін ... ... ... ұстау хаттамасы немесе тұтқынға ... ... ... сәттен бастап міндетті қатысуын енгізді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1994 ... 12 ... ... Республикасындағы құқықтық реформаның мемлекеттік бағдарламасы
(негізгі бағыттар) бекітілді. Онда республика заң ... ... ... отырғандығы, оның құқықтық реформалардың нарықтық
экономиканың дамуынан, мемлекет иелігінен алу мен ... ... ... және өзге де ... ... айтарлықтай артта қалуынан ушыға түскеңдігі атап өтіледі.
Осындай жағдайларда ... ... ... қызмет, құқықтық көмек
саласындағы ... ... ... шет қала ... ... ең алдымен, құқықтық қызметтер нарығын әрбір азаматқа оның
қорғануы үшін ... ... ... ... ... беретін
жоғары сапалы құқық қорғау жұмыстарымен қамсыздандыру болып табылады.
Құқықтық реформаның тұжырымдамалық бағытталуы адвокатура институтының
республика құқық қорғау жүйесінде ... орын ... ... ... қаржыландыратын коммерциялық емес ұйым ... ... Ал бұл үшін ... ... ... ... орындауға
тиісті іс жүргізу құқықтары мен міндеттемелерін алуға тиіс.
Сөйтіп, адвокатура шын мәнінде мемлекеттің ... ... ... ... бұны ... ... ролі мен беделінің артуы
айғақтайды. ... 1995 ... ... ... ... ... ... салыстырғанда үштен бір есеге артып, екі мыңнан асты. 1992 ... 244 ... ... ал 1997 ... 1 қаңтарында Алматы
қалалық адвокаттар алқасында мүшелердің саны 300 ... ... ... сот ... кез келген сатысында бәсекелестік, тұлғаға қол
сұқпаушылық, абырой мен беделді ... ... ... ... ... ... алу принципімен қамтамасыз етілуі ... ... ... ... ... ... әлі ертерек.
Адвокат сөзі латынның «advocatus, advoco» ... ... ... ... ... ... сөздерді білдіреді [7, 13].
Алғашқы адвокаттар Ежелгі Римде пайда ... ... ... ... Е.В.Васьковский «... Римде алғашқы ... ... ... ... екі ... ... ... және адвокаттар» деп ... ... ... ... кезеңінде тәуелсіз кәсіп ретінде жұмыс атқарған және ешқандай
ұйымдық ... ... [8, ... ... рет ... ... ... туралы XV ғасырдың заң
ескерткіштеріне жазылған. ... ... ... ... ... ... ... барлығына емес, тек қана әйелдерге,
балаларға, дін ... ... қарт ... ... заң ... ... тәжірибесі жүргізілді [9, 6]
1.2. Адвокаттық қызметті реттейтін заңдар: түсінігі, мән-мағынасы
Тәуелсіздік ... ... ... ... институтын
реформалауға және заңнаманы жаңғыртуға ... ... ... құжат 1994 жылы
12 ақпандағы №1569 Қазақстан Республикасының қаулысымен бекітілген
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Аталған мемлекеттік бағдарламада сот жүйесі тиімді
қызмет ету үшін, білікті адвокатура қажеттілігі атап ... ... ... ... ... ... ... қарауды және онда
алуан түрлі өзін-өзі басқаратын адвокатаура қызметінің ұйымдық нысандары;
оны міндетті лицензиялау; ... ... мен ... ету үшін кепілдіктер;
азаматтарды қорғау және өзге де заң көмегін көрсету жөніндегі ... ... кез ... ... ... және ... сот
өндірісінің кез келген сатысында білікті заң көмегін көрсетуге ... ... ... есебінен заңмен белгіленген тұлғаларға қорғау
шығындарын төлеу; адвокаттардың ерікті ... жеке ... және ... ... ... салу көрсетілуі тиіс деген
[7, 36]
1995 жылы Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылдануы ... ... ... ... ... ... атап айтқанда,
1997 жылғы 5 ... ... ... ... ... ... қабылдануын дәлел ретінде тілге тиек етуге болады.
Адвокатура жағдайы мен адвокаттың ... ... ... ... ... белгілі. Бұл тек қоғамда, елде және заңнамада
қаңдай құқықтық режим және тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... ғана емес, сондай-ақ мемлекеттің
құқықтық жүйесі мен ұлттық дәстүрлерге және оның ... ... ... ... болған өзгерістер адвокатура қызметін
жетілдіру мәселелеріне байланысты казіргі жағдайдаға адвокатура кызметіне
өзге көзқарастарға ... ... ... ... ... сот ... кезінде туындаған мәселелерді толық және жан-жақты зерттеу; ... ... мен ... ... бойынша даярлық; заң
көмегінің төлемі мен ... ... ... ... ... ... ... байланысты шығындарды өтеу және т.б.
Қазіргі уақытта адвокатура қызметін тәртіптейтін негізгі заң ... ... заң ... ... онда адвокаттық қызметтің тәртібі мен
мазмұнын және осылардан туындайтын ... ... ... ... ... ... ... Заң өзінің бүкіл маңыздылығына қарамастан әрі қарай
жетілдіруді қажет етеді. Ол тек ұйымдық мәселелерге ғана ... ... ... ... ... де байланысты, атап айтқанда, адвокаттың
анықтау, тергеу, прокуратура және сот органдарымен өзара қатынас тәртібін
дәлме-дәл және анық ... ... жоқ. ... ... ҚР ... ... ... мәртебесі мен жағдайы
анықталмаған және т.б.
Адвокаттық кызмет үшін ... ... мәні бар ... ... ... құқықтық реформаның мемлекеттік бағдарламасын
(негізгі бағыттар) жатқызуға болады (1994 жылғы 12 ... ... ... ... ... онда сот жүйесінің
тиімді жұмыс істеуі үшін күшті, білікті адвокатура ... атап ... ... ... ... сәтте құқықтық реформа
адвокатура туралы қолданыстағы заңдарды қайта қарауды көздеді. Оларда ... орын ... тиіс ... адвокаттық қызметтің сан алуан тәуелсіз,
өзін-өзі басқаратын ұйымдық нысандары; олардың міндетті ... ... мен ... үшін ... азаматтарды қорғау және өзге заң
көмегін көрсету бойынша адвокат қызметіне араласпаушылық; кез ... және ... емес ... мен ... сот ... ... сатысында кәсіби заң көмегі мен қорғау құқықтары; мемлекет есебінен
заңмен анықталған адамдарды қорғау үшін ... ... ... ... ... 5 ... заң және адвокатты қызметті
реттейтін өзге де ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады.
Жалпы осы құқықтық реформаның өзінің рөлін орындағандығын атап көрсеткен
жөн. Ол ... ... ... ... ... ... ... болды. Қазір
реформалардан гөрі мемлекеттің құқықтық дамуының ... ... айту ... Енді ... заңға қажетті өзгерістер мен
толықтырулар енгізу жолымен ... ... ... ... ... ... ... айыптаудан және соттаудан, адам—мен азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеуден қорғауды калайша ... ету және ... ... ... ... өзін ... онай,
қарапайым және тиімді етуге болады. ... ҚР ... ... ... ... тұжырымдамасын жүзеге асыру жұмыстарын
жалғастыруға тиістілігі әділ ... ... ... министрлігінің бұл жұмысы Қазақстан
Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 ... N949 ... ... ... Құқықтық саясат Тұжырымдамасына сәйкес
орайластырылған. Қылмыстық іс жүргізу заңдарын одан әрі жетілдіру ... ... ... мақсат қылмыстық іс жүргізудің адам құқықтары мен
бостандықтарын қорғауға бағытталған ... ... ... ... одан әрі ... ... асыру болып табылады (басқалардың
арасында): сот ісін жүргізуді сотта іс ... ... ... ... мен істі шешу ... ... ... етіп ... бәсекелестігі мен тең құқықтыға, сол секілді Қазақстан
Республикасының Конституциясы белгілеген, ... ... ... Республиканың қылмыстық іс жүргізу заңымен танылған ... ... ... ... ... қылмыстық сот ісін жүргізудегі қылмыстық саясат ... ... ... болып табылатылдығын белгілейді ... ... ... ... ... ... мен ... кеңейту іс жүзінде қылмыстық процестің негізгі басымдықтарының
бірі болуға тиіс. Осы мақсатта адвокаттар мен азаматтардың сот ... ... ... ... тетігін қамтамасыз ететін нормаларды
қарастыру қажет.
Адвокаттық қызметті реттеу үшін ... ... ... азаматтық,
отбасылық және қылмыстық істерді шешуге ... ... ... ... және ... органдарының ынтымақтастық мәселелері жөнінде
мемлекеттер жасаған құқықтық көмек туралы халықаралық шарттарының ... ... ... жаңа ... ... атап өтілгендей,
Республиканың Коңституциялық Кеңесі мен Жоғарғы Сотының ... олар ... ... ... ... түрде
түсіндіруді мазмұндайтын актілер болып табылады. Адвокаттық қызмет ... ... және оны ... практикасына әсер еткен Конституциялық
Кеңестің қаулысына, ... ... ... ... 4-
бабы 1-тармаған, 14-бабы, 1-тармаған, 77-бабы 3-тармағының 3-тармақшасын,
79-бабы 1-тармағын және 83-бабы 1-тармағын ... ... ... ... 6 ... №3 ... жатқызуға болады.
Атап айтқанда, Конституция 77-бабы 3-тармағының 3-тармақшасында занды
қолдану кезінде соттар басшылыққа тиіс сот төрелігін іске ... ... ... бірі ... ... заңмен көзделген
сотталығын оның келісімінсіз ... ... ... ... ... ... ресми түсіндіруге байланысты
Конституция 77-бабы 3-тармағының 3-тармақшасының нормасын төменгі тұрған
соттың ... ... ... ... ... өз іс ... ... соттылықты өзгертуге әкеп соғатын сол денгейдегі басқа сотқа істі
тапсыру ісі сотта қаралып ... ... ... ғана ... ... керектігі туралы қаулы етті.
Мысал ретінде, Қазақстан Республикасының ... ... ... 2 ... №12/2 ... ... ... қызмет
туралы» Заңы 20-бабы 3-тармағының Қазақстан Республикасының Конституциясына
сәйкестігі туралы Қаулысын жатқызуға болады. Атап ... осы ... мына ... ... өз атауына тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аты қосылатын облыс,
республикалық маңыздағы қала мен астана аумағында бір ... ... ... ... ... 39-бабы 1-тармағының нормасына қайшы
келмейді, өйткені «Адвокаттық қызмет ... ... ... ... мен азаматтың конституциялық және басқа да құқықтарын ... Осы ... ... ... ... 13-
бабына сәйкес оларға білікті және міндетті заң көмегін ... ... ... ... Конституциясы 39-бабы 1-тармаға мақсаттарының
бірі болып табылады;
- бірлестіктер ... ... ... ... адвокаттар
құқығын олар өз мүшелерінің заңды мүдделерін ортақ мақсатта қорғау ... ... ... ... ... - Қазақстан Адвокаттар
одаға нысанында, сондай-ақ адвокаттық кызметке ... емес кез ... ... ... кіру жолымен жүзеге асырады.
Осыларды және Қазақстан Республикасы ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің конституциялық заң күші
бар «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» ... ... ... ала ... ... ... ... каулы етеді; «Адвокаттық қызмет туралы» Заңы 20-бабының 3-тармағының
нормасы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес деп танылсын.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... қайшы әрекеттерінен келтірілген зиян орнын толтыру
жөніндегі заңдарды қолдану практикасы ... ... ... өтеу ... ... ... ... қолдануының кейбір
мәселелелері туралы», «Медициналық сиппаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
жөніндегі сот практикасы туралы» ... ... ... ... ... болады.
Атап айтқанда, «Қылмыстық істер жүргізетін органдардың заңға қайшы
әрекеттерінен келтірілген зиян ... ... ... ... қолдану
практикасы туралы» Жоғары Сот қаулысының 1-тармағы қылмыстық ізге түсу және
сот органдарының назарын қылмыстық ... ... ... ... ... шараларын заңсыз қолдану, негізсіз соттау деректерінің
заңдылықты өрескел бұзу болып табылатындығына, соның салдарынан адам ... ... ... мен ... ... ... шегетіндігіне,
оларға және мемлекетке материалдық зиян мен ... ... ... талап етеді.
2002 ж. 6 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының
нормативтік ... ... ... қылмыстық іс жүргізу заңнамасын
қолдану тәжірибесі туралы» №26 Қаулысы ерекше назар аудартады. Бұл ... ... ... ... немесе тек арнайы заң білімі және
қорғалушыға нақтылы білікті заң ... ... ... ... ... ретінде жіберілген өзге де адамдардың - ... ... ... ... ... ... ... кәсіподақтардың және басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің
катысуымен ... ... ... ... ... рет бекітіп берді.
Анықтау, тергеу органдары мен соттар осы мәселені анықтап, егер ... ... ... тандап алған қорғаушы қорғалушының мүлделерін
білдіруге қабілетті болмаса, онда іске кәсіпқой адвокатты ... ... ... тиіс. Мұндай жағдайда сезіктінің, ... ... ... ... немесе заңды өкілдері, кәсіподақтардың
және басқа да қоғамдық ұйымдардың ... іске ... ... ... еңбегіне төлейтін ақының болмауына байланысты оның қызметінен
бас тартуға болмайды. Мұндай бас тарту ... бас ... деп ... оны ... істі ... орган қабылдауға тиіс емес. Сезіктіні,
айыпкерді, сотталушыны айғақ беруге, оған ... ... ... ... беруге және оның өзіне карсы куәлік бермеу туралы құқығының
бұзылуына ұласатын өзге де ... ... ... қорғану құқығын
елеулі түрде бұзу деп қарастырылады. Осындай заңсыз ... ... ... күші жоқ деп ... Осы ... істі ... толық және объективті зерттеудің, әділ, заңды әрі негізді үкім
шығарудың қосьшша кепілі ретінде қызмет етеді.
Мемлекттің құқықтық ... ... ... ... Кеңесі
мен Жоғары Соты нормативтік қаулыларының ролі мен орнын бағалай отырып,
олардың колданыстағы ... мәні мен ... олар ... ... орын ... жағдайда ғана ашатындығын, сол арқылы түсініктеме
берілген заңдарды соттардың, басқа органдар мен лауазымды ... ... және ... ... ықпал етеді.
Адвокаттық қызметті реттейтін нормалар қайнарларына адвокаттар алқасының
жоғары органдары қабылдаған құқықтық құжаттарды, адвокаттар ... және ... ... ... ... ... болады.
Алайда бұл құжаттар заңнаманың құрамдас бөлігі болып табылмайды, өйткені
олардың нормативтік құқықтық мәртебесі жоқ және ... осы ... ... ... заң ... ... ... да «адвокатура» және
«заң көмегі» терминдерінің анықтамасы жоқ. ... ... да ... ... ... қызмет туралы» Заңының 9-бабына сәйкес адвокаттық
қызметпен ... ... ... ... ... ... кейін және оның ұсынысымен Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігі ... ... онда ... ... ... ... ... үшін рұқсат етеді. Алайда адвокаттық қызметінің
негізгі принципін Заң ... деп ... ... осы ... ... немесе мемлекеттік органдар өкілдерімен бірге (оның үстіне осындай
практика болған) 1991 жылғы 28 маусымдағы Заңмен ... ... ... ... ... ... үміткер тұлғаларды
аттестациялауды қамтамасыз ету мақсатында халық ... ... ... ... ... ... ... қаласы) әділет басқармалары
жанынан біліктілік комиссиялары ... ... ... ... елу ... заң ... өкілдері және тәжірибелі заңгер-
практиктер кірді) адвокаттық ... ... ... ... тиіс ... ... мен адвокатура қызметінің қалыпты жұмыс істеуіне
және дамуына толық көлемде қажетті жағдай ... атап ... Азап ... ... ... ... ... шұғылданғысы келген
тұлғалар санының кысқару бағыты байқалуда. Егер 1996 жылы алқа ... ... ... ... ... 2475 ... тұрады. Орта есеппен
Қазақстанның ересек халқының 4000 ... 1 ... қана ... 40%-тен астамы 50 жастан асқандар. 64 селолық ... ... бір ... болса, 49 ауданда адвокат мүлдем жок.
Кәсіби қорғаушылардың ... ... ... лицензияны
беру тәртібінің жетілмеуіне байланысты, соңғы төрт жылда 600-ден астам ... ... ... ... лицензия алды, алайда олар ... ... ... ... келмеді. Соның нәтижесінде 2000 жылы 9
адам ғана адвокаттар алқасының мүшесі болды.
Сөйтіп, іс ... ... ... заң ... ... ... принципі қамтамасыз етілмейді. Адвокаттар санының ... ... ... мен ... ... ... ... байланысты
нарықта адвокаттық қызметке қатысы жоқ заң қызметі түрлерінің ... ... ... заңи ... ... құқығының лицензиясы,
әдеттегідей, формалды - біліктілік емтихандарын тапсырусыз беріледі.
Жеке тұлғалар адвокаттық қызметпен байланысты емес ... заң ... үшін ... ... ... болған жағдайда өтініш жасауға
құқылы:
- жоғары заң білімі туралы ... ... ... мекемесінің
дипломы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында не ... ... ... халықаралық шарттарда көзделген тәртіп пен
жағдайларда Қазақстан Республикасында мойындалатын жоғары заң ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда жоғары заң білімі
туралы шетел мемлекеті ... ... ... бар адам ... ... ... ... консультация түрінде ақылы заң ... ... ... ... ... ... екі жыл заң мамандығы
бойынша жұмыс өтілі;
- жеке ... ... ... тіркеу туралы құжат.
Осындай кызмет көрсететін тұлғалардың (100-ден астам жеке ... және ... ... ... ... ... айырмашылығы тек олардың қылмыстық
сот ісіне қатысу құқығы жоқ. Алайда практикада ... мен сот ... ... ... мен ... ... ажырата алмай, оларды
қылмыстық процестегі қорғаушы ... ... ... ал ... ... жол
беруге болмайды.
Қазақстан Республикасының Конституциясы барлық азаматтардың
бостандықтары мен ... ... ... ... құқығымен қамтамасыз ету
принципін баянды етті. «Адвокаттық қызмет туралы» Заңның ... ... ... ... қорғауды тек адвокаттар ғана жүргізетіндігін ерекше
атап көрсетеді.
Процестерді жүргізуші органдардың ... ... ... заң көмегі төлемінің көлемі «Адвокаттық қызмет туралы» Заңмен
белгіленгендігі баршамызға аян. ... да осы ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ... 26 ... ... осы ... сәйкес келмейді.
ҚР «Адвокаттық қызмет туралы» Заңның 5-бабы 3-тармағындағы және ҚР ... ... ... ... сот ... ... қатысу
төлемі бойынша мемлекет карызы да үлкен мәселе болып отыр. ... ... ... ... ... ... заң
көмегін төлеу және қорғау мен өкілдік ... ... ... ... көлемде жүргізілмейді. Осы мәселеге ҚР Адвокаттар одағының кезектен
тыс съезі айрықша назар ... да, 1998 ... ... ... ... ... анықтау я
болмаса сот тағайындайтын барлық қылмыстық ... ... заң ... ... ... ... ... болмауы ... ... ... мен ... ... бас ... желеу болды,
атап айтқанда, Алматы қаласы, Онтүстік Қазақстан, Ақтөбе және ... ... ... ... тек ... жекелеген
саннаттарының істері бойынша ғана қатысуын қамтамасыз ету туралы шешім
қабылдады.
Қазіргі уақытта, ... ... ... бұл ... ... атап өту ... (адвокаттар алқасының мәліметі бойынша ... 1 ... ... көлемі 40 миллион теңге шамасында). Сондай-ақ,
адвокаттың сотқа және алдын ала тергеу ... ... ... қатысқандығы
үшін еңбегінің тәртібі мен көлемі де ... ... ... Бұл үшін
«Адвокаттық қызмет туралы» Заңның ... ... мен ... ... өйткені қазір төлем сағат саны мен ... екі ... ... ... ... жүргізіледі. Осы міндетті шешу ... ... ... ... ... заң ... ... жөніндегі адвокат
қызметіл қаржыландыратын қолданыстағы заңнаманы жетілдіру болып табылады.
Қалыптасқан жағдай соттар мен ... ала ... ... ... қорғану туралы конституциялық құқығын, сондай-ақ
азаматтардың тегін заң көмегін алу ... ... ... ... ... ... шешу және тұрмысы нашарларға заң ... ... ... ... ... ... ҚР Үкіметінің
2001жылғы 24 желтоқсанда республикалық ... ... ... ... ... ... мен толықтыруларды
Қарастыратын №1683 ... ... ... АЛҚАСЫНЫҢ ... ... ... Адвокаттар алқасы және олардың құрылу тәртібі
Жалпы халықтың ... және ... ... олардың
әлеуметтік-саяси тәжірибеге ие болуы, демократияның дамуы, оның ... ... ... ішінде адам мен азаматтың құқықтары мен
заңды мүдделері үшін ... ету, осы ... ... сияқты құқық
қорғау институтының пайда болуына ... ... ... ... ... - ... алқасы, ал оның мүшелері -
адвокаттар болып табылады [10, 3].
Адвокатураның ... ... ... адвокаттар алқасы болып
табылады. 1997 жылғы 5 ... ... ... «Адвокаттық
қызмет туралы» Заңының 20-бабына сәйкес адвокаттар алқасы жеке және ... ... заң ... ... ... ... құқықтары мен
заңды мүдделерін білдіру және қорғау үшін, осы Заңда белгіленген өзге ... ... үшін ... ... ... ... кәсіби,
өзін-өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын ұйымы болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет туралы» Заңының 20 бабының
1-тармағына сәйкес: ... ... ... ... ... бар адамдар құрады» делінген [11, 11].
Адвокаттар алқасы коммерциялық емес, өйткені ол мүшелікке негізделген,
негізгі ... ... ... алмайтын және өз мүшелері (құрылтайшылары)
арасында алынған таза ... ... және ... қорғау ақысының
аударымдары есебінен ұсталатын ұйым. Алайда адвокаттар алқасы коммерциялық
ұйым емес ретінде кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... бұл ... ... сай келеді.
Адвокаттар алқасы заңды тұлға болып табылады, оның қызметі онда осы
ұйымның құқықтық ... ... ... ... ... емес ... ... Жарғысы сияқты ол мыналарды
қарастыруға тиіс:
1) адвокаттар алқасының атауы, қызметінің мәні мен ... ... ... орналасқан жері;
3) адвокаттар алқасының құрылымы, оның органдарын құру ... ... ... ... ... ... мен міндеттері;
5) адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау және одан ... ... ... ... ... ... ... негіздері;
7) адвокаттар алқасының Жарғысына өзгерістер мен ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және тоқтату
шарттары;
9) адвокаттар алқасы тараған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі;
10) адвокаттар алқасы ... мен ... ... мәліметтер.
Ол жалпы жиналыстың шешімі бойынша, сондай-ақ заңда көзделген
жағдайларда сот ... ... ... ... алқасы қайта пайда
болған алқаны мемлекеттік тіркелген сәттен бастап қосылу нысанындағы қайта
ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, қайта ... ... ... ... ... ... ... шешімі бойынша) және ҚР
Азаматтық Кодексінде, Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ... ... және өзге заң ... ... ... мен ... мәжбүрлі таратылуы (сот шешімі бойынша) мүмкін. Жалпы жиналыстың
шешімі бойынша тарату кезінде тарату комиссиясы тағайындалады, оған ... мен ісін ... ... ... ... және ол ҚР ... ... ... «Коммерциялық емес ұйымдар туралы»
заңына сәйкес тарату тәртібі мен мерзімін белгілейді.
Адвокаттар ... ... ... ... ... ... қалған мүлік өзге адвокаттар алқасына немесе
осындай мақсаттарды ұстанатын ҚР ... ... ... ... ... ... қорғау органдары мен ұйымдар
жүйесінде адвокатура маңызды орын алады. ... ... ... мен ұйымдардың құқықтарын және заңды мүдделерін
қорғауға, сот әділдігін жүзеге асыруға, заңдылықтың сақталуы мен ... ... әділ және әрі ... ... ... ... ... еңбек тәртібін сақтау, басқа адамдардың құқықтарын, ар-намысы
мен қадір-қасиетін, ортақ тұрмыс ережелерін құрметтеу рухында тәрбиелеуге
жәрдемдеседі» - деп ... ... [12, ... ... Республикасының «Адвокаттық қызмет туралы»
Заңында адвокатураға қатысты нақты анықтама жоқ. Мәселен, ... ... осы ... ... ... адвокатура мақсатын көрсетуден
басталады. Ал, Қазақстан Республикасының ... ... ... 20-бабында тек адвокаттар алқасы ұғымы ғана берілген. Адвокаттық
қызметтің сот процесіне қатысушы өзге өкілдердің қызметінен ... ... сол ... ... ... мәртебесін анықтау үшін адвокатураға
анықтама беріп, оның құқықтық табиғатын ашуымыз ... ... ... ... ... толтыра және осы ұғымды ... ... ... ... ... ... заңының 1-бабына
«Адвокатура дегеніміз - азаматтар мен заңды тұлғаларға ... заң ... ... ... және тәуелсіз құқық қорғау институты» -
деген анықтама енгізу ұсынылды [10, 8].
Адвокаттар алқасы барлық қоғамдық ... үшін ... ... ... алайда адвокатураға тән және оның міндеттерінен туындаған
ерекшеліктерді ескере отырып құрылады.
Осы ... ... ... ... ... табылады, ол
сондай-ақ адвокатураны ұйымдастыруда және қызметінде көрінеді. Олар:
- заңдылық;
- алқаға кірудің және одан шығудың еріктілігі;
- ... адам мен ... ... және ... ... ... алқалық, қоғамдық және мемлекеттік мүдделердің орайлы үйлесімі;
- материалдық мүдделілік пен ... ... ... ... ... ... ... жариялылық пен ашықтық;
- алқаның өз бастамасы бойынша заңға қайшы емес ... ... ... алқа ... белсенді қатысуы, оның жұмысын еркін және
іскерлікпен талқылау;
- алқада басшылық қызметін атқаратын органдар мен ... ... ... ашық және ... ... беру жолымен сайлау, оларды жүйелі
жаңарту және адвокаттар алдында тұрақты есеп ... алқа ... ... ... мен мүдделерін қорғау және олардың
мұқтаждықтары мен сұранымына мұқият зейін қою;
- адвокаттық ... мен ... ... ... нормаларын
сақтау міндеттемесі;
- адвокаттар алқасы мен оның мүшелерінің соттан, прокуратурадан, анықтау
органдарынан, яғни, ... ... ... - айыпталушыны қорғау немесе
азаматтар мен ұйымдарға заң көмегін көрсету ... ... ... ... ... соттың, прокуратураның, анықтау органдарының
адвокаттар алқасының ішкі ісіне араласуына жол бермейтін ... ... ... ... ... емес ... принцип
бойынша ұйымдастырылуымен; сот пен прокуратураның ... ... ... міндетінің жүктелуіне жол бермеушілікпен қамтамасыз етіледі.
Тәуелсіздік алқаның мемлекеттік органдармен ... ... ... ... ... Қазіргі уақытта адвокаттар алқасымен мемлекеттің
атқарушы органдары, оның ішінде әділет ... ... ... Әділет
министрлігінің негізгі міндеттерінің бірі азаматтардың заңды мүдделері мен
құқықтарын жүзеге асыру үшін ... заң ... ... ... ... ... ол (министрлік) осы міндеттің шегінде адвокаттар
алқасының ... ... ... ... сонымен қатар жеке қаражатының болуымен қамтамасыз
етіледі, ол заң көмегін көрсетуден түскен және ... да ... ... ... бір бөлігі адвокат жалақысын төлеуге, ал бір ... ... ... ... ... сактандыру бойынша жарналарды, азаматтарға
көрсетілетін тегін заң ... ... ... алқа ... ... ... анықтаған өзге мұқтаждарға жұмсалады.
Сөйтіп, адвокаттар алқасының заңи ... ... ... болады: адвокаттар алқасы азаматтар мен ұйымдарға білікті заң
көмегін көрсету мақсатында құрылған мемлекеттік ... ... ... өзін-өзі қаржыландыратын кәсіби заңгерлердің ұйымы болып табылады.
Адам мен азаматтың құқығына кепілдік ... ... ... ... ... ... ... принцип ретінде
қолданылатын білікті заң көмегін алу құқығы ерекше орын алады. ... ... ... ... ... 3-тармағында
әрбір адамның білікті заң көмегін алуға құқығының бар екендігі ... Ал ... ... ... мұндай көмек тегін көрсетіледі.
Қазіргі уақытта Қазақстанда адам мен азаматтың құқығын қорғау ... ... ... ... және ... емес ... мен ... ұйымдардың бар екендігін атап өткен жөн. Мысалы,
соттар, прокуратура, ішкі ... ... ... жоғарыда аталған құқық
қорғау міндеттерін бір-бірімен тығыз байланыс жасай отырып атқарады.
Алайда, осы міндеттерді табысты жүзеге ... ... ... ... ... ... емес. Қазақстандық заңнамада адвокатура ... ... ... ... ретінде көрсетілмесе де, ол іс жүзінде құқық
корғау қызметі міндетін атқарады. Әдетте, құқық қорғау ... ... ... мен ... қүқыған қорғауды мақсат ететін және ... ... әсер ету ... қолдану жолымен арнайы мемлекеттік ... және олар ... ... мүлтіксіз сақталатын қызметті
түсінеміз.
С.М. Жалыбин: «Адвокаттар алқалары және оның мүшелерінің тәуелсіз болу
қағидасы, адвокат қызметінің демократиялығына негізделеді, ... ... ... ... - деп ... [13, 72]. Бұл ... түсінетініміз
шын мәнінде адвокат қызметінің және ұйымдастырылуының тәуелсіздігі мен өзін-
өзі басқару қағидасы өзіндік міндеттер ... ... ... тұрғыда
өкілдік етуді жүзеге асыруға қолайлы шарттар екендігін айтуға болады.
Сонымен қатар, адвокаттар алқасының қаржыландырылуы мен ... және т.б. оны ... ... ерекше құқықтық-ұйымдық
нысанға ие екендігін көрсетеді. ... ... ... тән ... туралы сұрақ Қазақстан Республикасының ... ... ... көрініс табады.
Адвокаттар алқасының мемлекеттен қаржыландырылу жағдайына аса ... бірі ... Е. ... ... ... ... ... ұсынды [14, 15].
С.М. Жалыбин: «Альтернативті алқалар құру қажеттіліктің көрінісі емес,
сондықтан олар мамандандырылған ... ету ... ... ... ... 25 ... ... Конституциялық Кеңестің қаулысы
адвокаттар алқасының ұйымдық-құқықтық нысаны қоғамдық ұйым» деп ... ... ... ... Заң қабылданғанша адвокаттық алқалар
қоғамдық ұйымға жатты. Кейін Парламентті «Адвокаттық қызмет туралы" заңды
бекіткен соң ол ... ... ... Ал ... қызмет туралы»
Заңның 20-бабының 3-тармағында облыстарда және республикалық маңызы ... тек бір ... алқа ... ... алады» - делінген [13, 64].
Осы мәселе бойынша Конституциялық Кеңестің қаулысын ... ... ... ... республикалық маңызы бар қалаларда,
астанада бір ғана адвокаттық алқа жұмыс істей ... - деп ... ... ... [15, ... азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... орын беріледі
Адвокатураның негізгі ұйымдық-құқықтық нысаны - адвокаттар алқасы -білікті
заңгерлердің кәсіби ұйымы. Оның ... жеке және ... ... ... ... құқықтар мен заңды мүдделерді, заңдылықты сақтау мен
нығайтуға, сондай-ақ зандарда көзделген ... өзге ... ... ... табылады. Адвокаттар алқасы адвокатураның шынайы өзін-өзі
басқаруын, адвокаттардың кәсіби шеберлігін, ... ... ... қорғалуын қамтамасыз етуге көмектеседі.
Адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін түбегейлі жүзеге асыру олар
істі қисынды және жете біле ... ... ... ғана ... ... ... бірі ... алмайды. Бұл жағдайда заңдарды жақсы білумен
қатар, нормативтік құқықтық актілердің қолданылу практиқасын білу, құқық
қорғау ... іс ... ... талап етіледі. Басқаша айтқанда,
тиімді көмекті көрсету үшін білікті маман ... ... ... негізгі қағидаларын біледі, ал субъектілік ... ... ... ... мен ... ... тәртібін білу талап етіледі. Бұл үшін
адвокаттардың көмегіне жүгінуге тура келеді. Адвокат - ол ... ... мен ... тәжірибесін заң көмегін көрсету кезінде пайдаланатын
біліктілігі жоғары ... заң ... алу ... ... принцип деңгейіне көтеру
аса маңызды мән-жайдан туындайды. ... ... заң ... ... ... ... ... шектеуге, ал кейде азамат пен
қоғамды орны толмас ... алып ... ... ... бүкіл
аумағында міндетті күнгі мен тікелей пәрмені болғандықтан заң көмегін алу
құқығын қосымша баянды ету міндетті емес.
Қазіргі ... ... ... тиімді жұмыс істеуі заңдылықты
сақтау мен жеке адамның ... ... ... етеді. Сондықтан адвокат
қызметі нақты азаматтың немесе ұйымның мүддесіне де, сондай-ақ мемлекет пен
қоғамның жария-құқықтық мүддесіне сай келеді. Бұны ... ... ... және ... ... ... баяу болса да өзгеріп келеді.
Адвокат мамандығының беделі өсіп ... ... заң ... ... ... ... ... бірден
бір орган емес. Құқықтық жүйеде азаматтарға заң көмегін ... ... ... (заң фирмалары, заң кеңесшілері, құқықтық мәселелер ... ... заң ... ... үшін лицензиясы бар жеке тұлғалар
және т.б.) ... рөл ... ... заң ... ... азаматтар
мен ұйымдарға адвокаттық кызметпен байланысты емес ақылы қызметтер көрсету
жолымен тиісті лицензия негізінде ... ... ... ... ... кеңестерінің заң
консультациясы көрсететін көмекті тегін ... ... ... белгілі
бір заң көмегін өздері жұмыс істейтін ұйымдардың, оның ішінде меншік нысаны
әртүрлі ... мен ... заң ... ... ... заң ... көбінесе кеңес беру және еңбек
заңнамасы бойынша күжаттарды толтыру жолымен көрсетеді. Бұл жағдайда ... ... ең ... өз ... мен оның ... көмек көрсету
түрінде жүргізіледі, ал кез келген азамат немесе ұйым ... ... ... ... ... ... заң ... маңызы мен пәрменінің
орны ерекше.
Жеке адамның құқығын қандай да бір қол сұғушылықтан ... ... ... және сот ... ... - адвокаттық қызметке үлкен саяси-
әлеуметтік маңыз береді.
Адвокатураның өзіне жүктелген мақсаттар мен міндеттерді қаншалықты тимді
атқаратындығы белгілі бір дәрежеде әрбір ... ғана ... ... ... құқықтық қорғалу дәрежесіне де байланысты.
2.2 Адвокаттар алқасының органдары және ... ... ... ... ... алқа ... ... жиналысы
(конференциясы), оның атқарушы органы - төралқа, бақылаушы органы - тексеру
комиссиясы болып табылады.
Жарғыда ... ... ... алқасында алқа мүшелерінің
Жалпы жиналысында (конференциясында) қабылданатын ережелер негізінде іс-
әрекет ететін өзге де ... ... ... (конференция) адвокаттар алқасы қызметінің кез ... ... ... ... 1997 жылы 5 ... ... «Адвокаттық қызмет туралы» заңының 23-бабына сәйкес Жалпы
жиналыстын (конференцияның) ерекше құзыретіне мыналар жатады: ... ... ... және ... өзгеріс енгізу туралы шешім
қабылдау; төралқаны, ... ... ... ... ... ... сайлау және т.б. (барлығы сегіз Өкілеттік), оның
ішінде адвокаттардың ... ... ... ... ... ... ... қарау.
Жалпы жиналыс (конференция) адвокаттар алқасы ... ... ... кемінде бір рет шақырылады. Тексеру комиссиясының немесе
алқа мүшелері жалпы санының кемінде төрттен ... ... ... ... отыз ... бойында Жалпы жиналысты (конференцияны) шақыруға
міндетті.
Жалпы ... Алқа ... ... ... ... шешу ... ... жолымен конференция нысанында өткізілуі мүмкін.
Жалпы жиналыс (конференция) алқа мүшелері құрамының кемінде үштен екісі
қатысқанда заңды ... ... ... алқасы мүшелерінің
конференциясы адвокаттар алқасының төралқасы ... ... ... алқаның 10 мүшесінен бір делегат) ескере отырып шақырылады және
оған заң консультацияларынан, адвокат кеңселерінен сайланған делегаттар ... ... ... ... ... жеке дара жүргізетін адвокаттардың кемінде
үштен екісі қатысқанда заңды болып саналады. ... ... ... ... ... ... адвокаттардың жәй көпшілік дауысымен
шешеді.
Адвокаттар алқасының қызметіне күнделікті басшылық пен бақылау жасау
үшін Жалпы ... ... ... төралқасы мен тексеру комиссиясын
сайлайды. Осы органдарды сайлағаннан кейін олардың жұмысына бақылау жасау
құқығы Жалпы жиналысқа ... Осы ... ... ... ... ... және адвокаттар алқасы басшылары мен қызметкерлерінің
қызметі туралы есепті тыңдайды және бекітеді.
Жалпы жиналыс өкілеттіктерінің қатарына бірқыдыру ұйымдық және ... ... алқа ... ... ету ... белгілеу, еселік есепті
көрсеткіш көлеміңде есептелетін мүшелік жарналар ставкаларын белгілеу және
адвокаттар ... ... ... өзге де ... ... ... ... әрбір адвокаттың кәсіби қызметі үшін қолайлы жағдай
жасау, адвокаттар беделін ұстаудағы олардың жауапкершілігін ... ... шет ... ... ... аса жоғары бағаланады, себебі
оған адам тағдырына араша түсу міндеті жүктелген. Қазір уақыттың ... ... ... ... ... қажеттілігі арта
түсуде. Шындығын айтсақ, бұрындары адвокат сотта істі ... ... ... және ... жеке ... ... алмайтын. Өз
деңгейінде адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін
білдіруге дәрменсіз ... [10, ... ... ... Жалпы жиналысы өздеріне ... ... алқа ... мен ... мерзімінен бұрын кері
шақырып алуға құқылы. Адвокаттар алқасы ... ... ... ... тек алқа ... Жалпы жиналысында ғана қайта қаралуы
мүмкін.
Адвокаттар алқасының ... ... ... ... ... іс ... ... атқарушы орган болып табылады. ... ... саны мен ... ... ... Жалпы жиналыста анықталған
санда адвокаттар ... ... ... жиналыста (конференцияда) жасырын
дауыспен төрт жыл мерзімге сайлайды. Дауыс беруге қатысқан адвокаттардың
көпшілік ... ... ... ... құрамына сайланған болып
есептеледі. Төралқа құрамынан оның мүшелерінің бірі ... ... ... ... ... ... өткізілуі мүмкін.
Адвокаттардың негізгі қызметіне жоғарыда аталған міндеттермен қатар,
өзіне өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен ... ... ... ... ... барлық құралдар мен ... ... ... заң ... сан ... түрлері кіреді Бұл
жағдайда кәсіби қорғаушы ретінде қылмыстық процесске тек қана ... ... ... ... ... заң ... ... негізде
көбінесе тек адвокаттар ғана көрсете алатындығы осыдан келіп шығады.
Конституцияның білікті заң ... ... ... мен ... кең
және тең мүмкіндік беретіндігін атап өткен жөн. Конституциялық нормаларға
сүйене отыра, «Адвокаттық ... ... 1997 ... 5 ... ... ... ... шешілімі кәсіби заң білімін
қажет ететін мәселелер бойынша консультациялар, түсіндірмелер, кеңестер ... ... ... ... қою ... ... мен ... да
құқықтық сипаттағы құжаттарды жасайтындығы; қылмыстық және ... ... ... мен ... ... ... ... қатысатындығы;
азаматтар мен ұйымдарға өзге де заң қызметін көрсететіндігі ... ... ... мен ... бойынша жақын, заң көмегін
көрсететін өзге де ұйымдар тартылуда. Бұл үрдіс ... ... ... ... Олар - ... ... мен ... тұлғаларға ақылы заң қызметін
көрсету міндетін алатын, адвокаттық қызметпен байланысты емес қызметтерді
көрсететін ... мен өзге де ... ... байланысты заң көмегін құкық көмегінен ажырата білу керек.
Осылайша, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... сәйкес қүқықтық көмек - бұл сот, әділет және тергеу органдарының
екі немесе бірнеше мемлекет ... ... ... бір-біріне азаматтық,
отбасылык және қылмыстық істерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... мақсаты - бір мемлекет азаматтарының
басқа мемлекет аумағындағы жеке мүліктік және ... емес ... ... мен ... қамтамасыз ету.
Өз кезегінде заң көмегі өз мазмұны бойынша құқықтық көмекке қарағанда іс
әрекеттердің өзге кең шеңберін қамтиды.
Халықтың білім мен мәдениетінің ... ... ... ... ... тәжірибені алуы, демократияның дамуы және оның ... ... адам мен ... ... және ... ... және ... да жәйттардың барлығы адвокатура сияқты маңызды
құқықтық институтқа талаптың көтерілуін ... Бұл ... ... [14, 82].
Адвокатура өзінің манызы мен орны бойынша қоғам мен ... ... ... ... ... ... ... сияқты өзіне соншалықты назар
аударуды талап етеді, өйткені, заң адвокаттан өзіне заң ... ... ... адамның конституциялық құқығы мен мүддесін толық, обьективті
және ... ... ... ... ... бұл арада адвокаттардың
пайдакүнемдік жеке мүдделері туралы емес, қайта өтпелі кезеңдегі қоғам ... ... үшін де ... ... пен ... ... сақтау мен
нығайту мәселелері туралы болып отыр.
Төралқа адвокаттар алқасының мақсаттары мен міндеттеріне қайшы емес өзге
де іс-әрекеттерді ... ... ... 1997 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... көзделген
жағдайларда (24(8) баптары) адвокаттар алқасының төралқасына Қазақстан
Республикасы Әділет ... ... ... ... ... ... лицензияны кері қайтарып алу туралы талап қою ... Бұл ... ... ... ... өз ... ... атқара алмау негіздері бойынша адвокат лицензиясын кері қайтарып
алу жөніндегі талап ісі тек тиісті адвокаттар ... ... ... Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен қозғалады.
Төралқа қызметі ұжымдық басшылық, жариялылық пен ... ... ... ... ұдайы есеп беру, төралқа жұмысына адвокаттарды
белсенді тарту негізінде құрылады. Алқа төралқасының жанынан оған ... ... ... ... ... органдар құрылуы мүмкін.
Адвокаттар алқасының төралқасы өз отырысын мүшелерінің кемінде ... ... ... ... ... ... тұру, одан шығару
мәселелерін («Адвокаттық қызмет ... ... ... 1-тармағы 6-
тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда) ол ... ... ... екісі отырысқа қатысқаңда ғана қарауға құқылы. Оның шешімі
көпшілік дауыспен ... ... ... ... талқыланған
мәселені қарау төралқаның кезекті отырысына көшіріліп, оған осы ... ... ... ... алқасы төралқасының қаулысын
төралқаның өзіне адвокаттар алқасы ... ... ... ... ... ... сот ... қарай алады.
Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы болып, сайланған күніне дейін
кемінде екі жыл тікелей адвокаттар алқасының ... ... ... ... ... ... төрағасы Жалпы жиналыста (конференцияда)
төралқа мүшелерінің жалпы жиналысында сайланған құрамның жәй көпшілік
дауысымен ... ... беру ... төрт жыл ... сайланады.
Бұл талаптар адвокаттар алқасы төралқасының төрағасына нақ осы салада
үлкен жұмыс өтілі бар және өз жұмысын ... ... ... жариялылық, ашықтық және өз әріптестеріне құрметпен қарау
ауанында құра ... ... ... ... ... ахуалды сақтай білетін және қажет жағдайда адвокаттарға
консультациялық ... ... ... ... және тәжірибелі
адвокаттарды таңдауға мүмкіңдік береді. Төралқа ... ... ... ... сонымен бірге оның адвокаттық қызметпен айналасуға
құқығы бар.
Төралқа төрағасы уақытша болмаған кезде оның ... ... ... ... ... ... комиссиясы - адвокаттар алқасының бақылау-тексеру органы болып
табылады. Тексеру комиссиясы, оның төрағасы адвокаттар алқасы ... ... ... ... ... ... құпия дауыспен
төрт жыл мерзімге сайланады. Дауыс беруге қатысқан адвокаттардың көпшілік
дауысын ... ... ... ... ... Тексеру комиссиясы
құрамынан оның мүшелерінің бірі ... ... ... ... ... тәртіппен қайта сайлау өткізілуі мүмкін.
Тексеру комиссиясына адвокаттар ... заң ... ... ... ... ... жеке дара жұмыс
істейтін адвокаттардың қаржылық қызметін тексеру жүктеледі.
Тексеру комиссиясы ... ... ... ... ... адвокаттар кеңселерінің
құрылтайшыларынан, жеке дара жұмыс ... ... ... ... ... ... мен материалдарды беруді талап етуге құқылы.
Тексеру комиссиясы адвокаттар алқасының, заң консультацияларның ... ... ... ... жиналыстың (конференцияның) шешімі,
адвокаттар алқасы мүшелері төрттен ... ... мен ... жеке ... ... алқасының қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жылына кеміне бір
рет жүргізіледі.
Заң консультацияларның және жеке дара жұмыс істейтін адвокаттардың ... ... ... ... алқасы төралқасының шешімі, адвокат
кеңселерінің талабы бойынша жүргізіледі. Бұл ... ... ... ... жеке дара ... ... адвокаттардың қаржы-
шаруашылық қызметін тексеруді тек ... ... ... ... ... ғана ... ... тексеру комиссиясының өкілеттігін кеңейту үшін оның
мүшелерін ... ... ... алқа ... жұмысына белсендірек
тартқан жөн.
2.3 Заң консультациясы және адвокаттық қызметті ұйымдастырудың өзге
нысандары
Адвокаттар алқасының мүшесі өз қызметін заң ... ... ... не ... ... басқа адвокаттармен бірлесіп адвокат кеңселерін,
сондай-ақ осындай қызметті заңды ... ... ... ... ... ... ... құрылымын алқа төралқасының қаулысымен
құрылатын және ... ... ... ... ... ... туралы» Заңының, адвокаттар алқасы
Жарғысының және алқа жалпы жиналысында (конференциясында) қабылданатын заң
консультациялары ... ... ... іс ... ... ... құрайды.
Заң консультациялары қалалар мен елді мекендердегі азаматтарға және
ұйымдарға заң көмегін көрсету ... ... ... ... ... көпшілігі заң консультациясында жұмыс істейді. Заң
консультациялары адвокаттар алқасының құрылымдық ... ... ... және ... ... құқығы жоқ. Өз міндеттерін жүзеге асыру үшін оның
мүлігі, мекен-жайы, тиісті адвокаттар алқасына ... ... орыс ... ... ... мөрі мен ... сондай-ақ
үлгілері заңда көзделген тәртіппен бекітілетін және тіркелетін өзге ... ... ... орналасатын жерді елді мекеннің ерекшелігін,
тығыздығы мен санын, азаматтар мен ... заң ... ... ... ... адвокат кеңселерінің және жеке дара ... ... ... және т.б. ... ... адвокаттар алқасының
төралқасы анықтайды.
Заң консультацияларының саны олардың орналасқан жеріне ... ... ... ... олардың саны 3-5 адам, әрі қалаларда 20-
30 адам, ал Алматыда 40-50 адам болуы мүмкін.
Қазіргі ... ... ... бар 264 қалалық және аудандық заң
консультациялары жұмыс істейді.
Заң консультациясының негізгі мақсаты мыналар:
- жеке және ... ... ... ... ... және ... ... олардың заңды құқықтарын,
бостандықтары мен мүдделерін қорғауға және ... ... ... заң ... ... қылмыстық істер бойынша қорғауда адвокаттар қызметін, азаматтық,
шаруашылық, әкімшілік және өзге ... ... ... етуді ұйымдастыру;
- Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде ... ... заң ... ... ұйымдастыру;
- адвокатура туралы заннамаға сәйкес өзінің және басқа да ... ... ... ... ... және мүдделерін қорғау
мен жүзеге асыру;
- заң консулътацияларының жұмысын ұйымдастыру және оның ... ... ... ... ... және ... ... жүзеге асыруына бақылау жасау;
- заң консультациялары мүшелерінің қызметін материалдық-техникалық ... ... ету және ... ... алқа мүшелері қатарынан адвокаттар ... ... ... ... ... етеді.
Бұл төралқаның, адвокаттар алқасы мүшелері Жалпы ... ... ... ... өкілеттіктерді қоспағанда,
тұрақты жұмыс істейтін атқарушы ... бола ... ... ... ... ... ... шешетіндігімен байланысты.
Меңгерушінің құқықтары мен міндеттері заң консультациялары ... ... ... ... заң ... ... заң көмегін көрсету туралы ... ... ... ... және ұйымдармен, өзге де ... ... ... ... ... ... ... алдын ала
тергеу органдары мен ... ... ... ... ... асыру үшін
адвокат тағайындау және т.б.
Заң консультациясының меңгерушісі Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... ... 71, ... ... жағдайларда тұлғаларды
қорғауды уақытында жүзеге ... ... ... ... ... ... ... ала ілінеді, адвокаттар кезекшілігі
кестесінің бір данасы тиісті анықтау және ... ... ... ... меңгерушісінің адвокаттық қызметпен айналысу құқығы
бар. Заң консультациясында штаттық лауазымда отырған алқа ... ... ... ... ... ... және ... үшін түскен сомамен есептелетін лауазымдық еңбекақыдан тұрады.
Адвокат алқасының мүшелері адвокат кеңселерін құруға (ұйымдастыруға)
құқылы.
Адвокат кеңсесі - бұл ... ... заң ... ... ... ... және өзге жағдайларды қамтамасыз ... оның ... ... ... және қаржыландыратын
мекеме нысанындағы коммерциялық емес ұйым.
Адвокаттар ... ... ... адвокат кеңселерін құрады
(ұйымдастырады).
Адвокат кеңсесінің ... ... - ... ... адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және
1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан ... ... ... ... ... ... кәсіби негізде заң көмегін көрсететін
адвокат (адвокаттар).
Адвокат тек бір ғана адвокат ... ... бола ... бұл ... ... ... ... жол бермеуге көмектеседі. Бұл
жағдайда ол өз ... ... ... ... жарғы негізінде
жүргізеді.
Адвокат кеңсесін екі және одан артық адвокат құрған кезде құрылтайлық
шарт та кеңсенің құрылтайлық ... ... ... шарт - бұл ... (адвокаттар) келісімі, онда адвокат
кеңсесін құру жөніндегі бірлескен ... ... өз ... ... ... ... беру және оның қызметіне қатысу шарттары, со-
ндай-ақ адвокат кеңсесінің қызметін басқару, ... ... ... мен ... және ҚР ... қайшы емес өзге де мән-
жайлар анықталады.
Адвокат кеңсесінің жұмыс тәртібін ҚР ... ... ... ... ... ... кеңсесінің құрылтайшысы (құрылтайшылары) ол тиісті органдарда
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күн мерзімде бұл ... ... ... ... және оның құзырына ... ... ... тапсырады.
Адвокат кеңсесі мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығын
алады.
Адвокат кеңсесінің мөрі, дербес балансы, банктерде есепшоты, мемлекеттік
және орыс ... ... ... ... заң ... ... үшін ... басқа да белгілері бар, олардың үлгілері заңнамада
көзделген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.
Адвокаттар кеңсесі әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге ... ... ... ... мен онда еңбек келісімі бойынша жұмыс
істейтін адвокаттарға заң консультацияларында ... ... ... ... мен ... ... алқасының мүшесіне бір уақытта заң консультациясының штатында
тұруға және адвокат кеңсесінің иесі болуға немесе оңда еңбек шарты ... ... ... ... ... жұмыс істейтін алқа мүшелерінің жалақысы жарғымен
және еңбек ... ... ... ... ... ... арнайы рұқсаты қажет
емес, өйткені бұл кез-келген адвокаттын; адвокаттық қызметті ... ... оның ... ... ... тандау құқығы.
Адвокат өз қызметін заңды тұлғаны тіркемей жеке дара ... ... ... ол бұл туралы адвокаттар ... ... ... ... тегі, аты, әкесінің аты, оның тұрақты тұратын ... ... осы ... ... ... есеп ... және өзге
де шоттары, адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты, нақты адвокаттар алқасына
тиістілігі мемлекеттік және орыс ... ... жеке мөрі ... ... шұғылдану құқығын беретін мемлекеттік лицензияның
нөмірі, ... мөр ... мен жеке ... ... осы ... ... ... қаржылық және материалдық
қорларды үнемдеу мақсатында ... (оны ... қоса ... осы ... ... және өзге де ... ... факстар, электронды пошта, Интернет және т.б.), ... және т.б. ... ... ... ... құру құқығынсыз
бірігуге рұқсат етіледі, бұл жағдайда олар банкке ортақ есеп ... және ... да ... ... ... ... заңды тұлғаны тіркемей жүзеге асыратын адвокаттың
артықшылығы-осы арада құрылтайлық ... ... ... тек ... Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен
бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеуші ретінде ... ... және ... ... ... қаржы мен салық
органдары алдында есеп беруге міндетті. Тіркелген сәттен бастап 10 ... ол бұл ... ... алқасына жазбаша хабарлауға тиіс.
Жеке дара жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ... төлеуге, жарғыда белгіленген тәртіп пен ... өз ... ... ... ... ... ... кәсіби қызметіңде әртүрлі заң көмегін көрсетеді. ҚР ҚІЖК
әрбір адамға білікті заң көмегін алудың үлкен және тең мүмкіндігін ... ... заң ... ... ... ... ... үлкен шеңберін
қамтиды, оның ішіңде анықтау, алдын ала тергеу, сот ... ... ... ... ... ету мен ... жүзеге асырады. Адвокаттың
қылмыстық процеске қатысуы - бұл ... ... ... ... ол ... айыпталушыны (сезіктіні) қорғау әрекеттерін жүзеге
асыруға байланысты.
Қорғау - ... ... деп ... келтірілген адамдардың құқықтары мен
мүдделерін қамтамасыз ету, айыптауды жоққа шығару немесе жеңілдету, ... ... ... ізге ... ... ... ... мақсатында қорғау
тарабы жүзеге асыратын іс жүргізу қызметі.
Қорғану тарабы сезікті, айыпталушы, олардың ... ... ... ... және оның ... ... ... процестің әрбір сатысында айыпталушы қорғаушы ... ... ... өз ... ... ... ... теріске шығаратын немесе жауапкершілігін жеңілдететін
мән-жайларды анықтауға дәрменсіз.
Қорғаушы - заңда белгіленген ... ... мен ... мен ... ... ... және ... заң көмегін көрсететін
адам.
Тергеуші, анықтаушы қылмыс жасады деп күмән келтірілгендігін хабарлап,
соған байланысты ... ... ... және ... өзіне
қатысты қылмыстық іс ... не ... ... ... не ... дейін бұлтартпау шарасы қолдалынған адам сезікті болып ... ... ... ... ... ... туралы қаулы шыққан адам,
не өзіне қатысты сотта жеке айыптайтын қылмыстық іс қозғаған адам, сондай-
ақ оған қатысты анықтау ... ... ... ... ... және
бекіткен адам айыпталушы болып танылады.
Заң қорғаушы ретінде жіберілуі мүмкін тұлғаларды нақты анықтайды.
Оған жататындар:
а) адвокаттар, яғни адвокаттар ... ... ... ... ... (зайыбы);
в) жақын туыстары мен заңды өкілдері;
г) өз бірлестіктері ... ... ... кәсіподақтың және басқа
да қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, олар өз ... ... ... оның ... ... тиісті құжаттармен (шешім немесе
хаттама, сенімхат) қамсыздандырады.
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс ... ... ... 70-бал
2-тармақ) қорғаушы ретінде іске, егер бұл Қазақстан Республикасының тиісті
мемлекетпен халықаралық шартында ... ... ... заңнамада
белгіленген тәртіппен іске қорғаушы ретінде шетел адвокатарының ... ... ... іске ... ... айып тағылған немесе
ұсталған, айыпталушы деп танылған не айып тағылғанға дейін ... ... ... ... жіберіледі.
Бір адам, екі сезіктінің, айыпталушының біреуінің ... ... ... ... ... ... бірдей қорғаушы бола алмайды.
Қылмыстық іс бойынша кәсіби қорғауды тек ... ғана ... ... заң ... алу құқығын жариялай отырып, Қазақстан
Республикасының Конституциясы ... ... ... мен ... ... ... құқығымен, қылмыстық ізге түсуден қорғану құқығын
коса алғанда, қамтамасыз ету принципін орнықтырды (ҚР ҚІЖК 28-бап). ... ... ... жүргізетін адам, терегеуші, прокурор, сот әрбір іс
бойынша азаматқа өз ... ... ... нақты мүмкіндігін қамтамасыз
етуге міндетті. Құқықты тікелей немесе ... ... я ... әлеуметтік
шығу тегі, лауазымдық немесе мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, ... ... ... ... жеріне байланысты желеумен немесе кез
келген басқа мән-жай бойынша өзге артықшылықты ... заң ... ... ... ... да ... қызмет туралы әңгіме болуға
тиіс емес. Адвокаттардың ... ... ... мен ... мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен және бір-бірімен қарым-
қатынасында ... ... мен ... ... ... ... ... көрсету» термині сонымен адвокаттардың сезіктілер ... ал ... ... ... ... ... ... ретінде алдын-ала тергеу мен сотқа қатысуы кезінде қолданылмайды.
Бұл -«қызмет көрсету емес», кайта азаматтардың құқығы мен ... ... сот ... ... бір ... мен ... ... өзге заң қызметі де, ақыр аяғында,
олардың құқығы мен ... ... және ... ... мен ... ... орай, «қызметтер», «заң қызметін көрсету»
терминдері адвокатура ... ... ... бәрін бірдей
түсіндіруге келмейді. Ал осы мән ... ... ... ... ... ... азаматтар мен ұйымдарға тек заң көмегін көрсету
болып табылады. Сөйтіп, ... ... ... ... ... бірі ... ... мәнін былайша анықтауға болады:
адвокатура - бұл азаматтар мен ұйымдарға ... ... мен ... ... мақсатыңда кәсіби заң көмегін көрсетуді жүзеге асыратын
тұлғалар қызметінің ... ... ... емес құқықтық институт.
Бұл анықтаманың негізгі түйіні - ... ... ... ... ... қорғау үшін қызмет етпейді, қайта ... ... ... ... және ... ... заң ... ерекше сипаты бар, өйткені ол
азаматтар мен ... ... мен ... ... ... жатады. Бұл
тұрғыдан адвокатура құқық корғау органы болып табылады, ал оның ... ... ... ... сот және басқалар) ешбір кем
емес.
Қазақстан Республикасы дамуында саяси ... жүйе ... ... орны ... рөлінің сапалы артуымен, мемлекеттік және қоғамдық
өмірдің құқықтық негізін нығайтумен тікелей байланысты.
Адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге заң ... бір түрі ... ... ... ... ... ... заң көмегін көрсетеді. ҚР
ҚІЖК әрбір адамға білікті заң көмегін алудың үлкен және тең ... Бұл ... заң ... ... ... ... іс-әрекеттің үлкен
шеңберін қамтиды, оның ішіңде анықтау, алдын ала тергеу, сот ... және жеке ... ... ету мен ... ... ... қылмыстық процеске қатысуы - бұл адвокат ... ... ... ол ... айыпталушыны (сезіктіні) қорғау әрекеттерін
жүзеге ... ... - ... жасады деп сезік келтірілген адамдардың құқықтары ... ... ету, ... ... ... ... ... сондай-
ақ заңсыз қылмыстық ізге түсуге ұшыраған ... ... ... ... ... асыратын іс жүргізу қызметі.
Қорғану тарабы сезікті, айыпталушы, олардың заңды өкілдері, қорғаушы,
азаматтық жауапкер және оның өкілдері болып ... ... ... ... ... ... көмегін
қажетсінеді, онсыз айыпталушы өз ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілігін жеңілдететін
мән-жайларды анықтауға дәрменсіз.
Қорғаушы - заңда белгіленген тәртіппен ... мен ... мен ... ... ... және ... заң ... көрсететін
адам.
Тергеуші, анықтаушы қылмыс жасады деп күмән ... ... ... ... белгіленген негіздерде және тәртіппен ... ... іс ... не ... жүзеге асырылған, не ... ... ... ... ... адам ... ... танылады.
Өзіне қатысты айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы шыққан адам,
не өзіне қатысты сотта жеке айыптайтын қылмыстық іс қозғаған ... ... оған ... ... органының бастығы айыптау хаттамасын жасаған және
бекіткен адам айыпталушы болып танылады.
Заң ... ... ... ... ... нақты анықтайды.
Оған жататындар: а) адвокаттар, яғни адвокаттар ... ... ... б) ... ... в) ... туыстары мен заңды өкілдері;
г) өз ... ... ... бойынша кәсіподақтың және басқа да
қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, олар өз өкілін бөліп, қорғаушы ... ... ... тиісті құжаттармен (шешім немесе хаттама,
сенімхат) қамсыздандырады.
Қазақстан Республикасының ... іс ... ... (ҚІЖК 70-бал
2-тармақ) қорғаушы ретінде іске, егер бұл Қазақстан Республикасының ... ... ... өзара негізде көзделсе, заңнамада
белгіленген тәртіппен іске қорғаушы ретінде шетел ... ... ... ... іске қатысуға тұлға айып ... ... ... деп ... не айып ... ... бұлтартпау
шарасы қолданылған сәттен бастап жіберіледі.
Бір адам, екі ... ... ... ... екіншісінің
мүддесіне қайшы келетін болса, екеуіне бірдей қорғаушы бола алмайды.
Қылмыстық іс бойынша кәсіби қорғауды тек адвокаттар ғана жүзеге ... заң ... алу ... ... ... Қазақстан
Республикасының Конституциясы барлық азаматтарды бостандықтары мен заңды
мүдделерін кәсіби ... ... ... ізге ... ... ... ... қамтамасыз ету принципін орнықтырды (ҚР ҚІЖК 28-бап). Осы
ережеге сәйкес анықтауды ... ... ... ... сот ... ... азаматқа өз құқығын жүзеге асырудың нақты ... ... ... ... тікелей немесе жанама шектеу я болмаса әлеуметтік
шығу тегі, лауазымдық немесе мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ... ... ... ... ... жеріне байланысты желеумен немесе кез
келген басқа мән-жай бойынша өзге ... ... заң ... қылмыстық іске міндетті түрде қатысуының негіздері. Заң
қорғаушының қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... негіздеме сезіктінің (айыпталушының) қорғаушы алғысы
келетіңдігі туралы өтініші болып табылады. Қорғаушыны міндетті қатыстыру
институты оның ... ең ... ... (айыпт-алушының) өз еркі
және келісімі бойынша қарастырады.
Бұл жағдайда ешкім де ... ... ... ... ... ... ... алмайды. Сезіктінің (айыпталушының) өзіне таңдаған
қорғаушысының көмегін пайдалану ... ... ... іс ... ... ... болып табылады. Қандайда бір себеп бойынша
тандаған қорғаушы іске қатысуға мүмкіндігі болмаған ... ... ... ... және т.б.) ... ... ... тергеуші, прокурор
сезіктіге (айыпталушыға), басқа қорғаушыны шақыруды ұсынуға құқылы немесе
оны қорғаушымен заң ... ... ... ... ... ... сезіктінің (айыпталушының) қорғаушы алғысы
келетіңдігі туралы өтінішін елемеуге ... жоқ. Оның ... ... ... ... ... жок, Ең ... заң көмегін
айыпталушының өзіне ... деп ... ал бұл өз ... ... ... ... қорғаушымен қамтамасыз етуге міндеттейді.
Екіншіден, егер сезікті немесе айыталушы кәмелетке толмаса, қорғаушының
қатысуы міндетті. Қылмыс жасаған ... он ... ... ... ... ... үшін ... оның бірін он сегізге толмаған жасында
жасаған тұлға кәмелетке толмаған болып саналады.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары ... іс ... ... кәмелетке
толмағандардан сезікті немесе айыпталушы ретінде алғаш рет ... ... ... ал ... дейін ұсталған немесе тұтқындалған
жағдайда ұсталған немесе тұтқындалған сәттен бастап жіберіледі.
Егер кәмелетке толмаған сезікті ... не оның ... ... ... жасамаса, тергеуші, прокурор, сот қылмыстық іс бойынша
қорғаушымен қамтамасыз ... ... ... айыпталушы дене немесе психикалық кемістігінен
өзінің қорғану құқығын өз бетінше ... ... ... ... Бұл мән-
жайдағы ахуалда сол тұлға әрекетке қабілетті болып танылғанымен, жүйкесінің
ұдайы немесе ара-тұра бұзылатындығынан, тіл, көз, құлақ ... ... де ауыр ... ... ... ... іс жүргізу кодексінде дене кемістігі бар тұлғалардың ... ... Тіл, көз, ... ... ... ... ... санаттағы қалған тұлғаларға келсек, өзге тосын кемістіктеріне орай өз
құқығын қорғауды дербес жүргізе алмайтындығы ... осы ... ... заң ... алу ... ... өлшем болып
табылады.
Психикалық кемістік - адамның санасында ақиқаттың толық ... ... кез ... психикалық ауру. Алайда, бұл жерде ... ... деп ... ... ... және ... ... жауапкершілікті жоймайтын, алайда айыпталушыға өз ... ... ... ... ... ... ... кемістіктер туралы
айтылып отыр.
Төртіншіден, сезікті немесе айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді
білмейді.
Қазақстан ... ... сот ісі ... ... ... болса сот ісінде мемлекеттік тілмен қатар орыс немесе басқа
тілдер қолданылады. ... тіл ... сол ... көп тұратын халықтың тілі
түсініледі.
Бір қылмыстық іс бойынша отырыс қылмыстық іс жүргізетін органның ... ... сот ісі ... ... ... ... ... тиімділік пен қажеттілік ескеріледі).
Іс бойынша отырыс жүргізілетін тілді ... ... шала ... ... ... кез ... ... және ана тілінде немесе
олар білетін ... ... ... сөз ... ... ... етпеу
қылмыстық іс жүргізу заңының нормаларын елеулі бұзушылық болып табылады.
Бесіншіден, адам жазалау ... ... он ... астам мерзімге бас
бостандығынан айырылу, өмір бойы бас бостандығынан айырылу не өлім жазасы
тағайыңдалуы ... ... ... істі ... үшін ... ... ... МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Қазақстан Республикасыңдағы адвокаттардың түсінігі, құқықтық
мәртебесі
Шетел сөздерінің казіргі сөздігінде «адвокат» терминіне лат. ... ... ... ... арқылы кәсіби құқық көмегін көрсететін заңгер, сотта
айыпталушыны қорғау және т.б.; қорғаушы;
2) адамды қандай да бір нәрсені қорғау үшін ... ... ... ... 5 ... ... ... «Адвокаттық қызмет
туралы» заңында адвокаттың жоғары заң білімі бар, адвокаттық ... ... ... ... ... ... түрде адвокаттар алқасының
мүшесі болып табылатын және осы заң шеңберінде кәсіби ... заң ... ... ... ... ... көрсетілген. Ол
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағыңда құрылған және әрекет ... ... ... ... ... адвокаттық қызметпен айналысқысы келген тұлғаға қатаң талап
қояды.
Қасақана қылмыс жасағаны үшін ... ... ... ... ... ... ... шектеулі деп танылған, адвокаттар
алқасынан шығарылған, ... ... ... бастап бір жыл ... ... ... ... үшін ... ... органынан босатылған,
сондай-ақ лицензиясының қолданылуы заңда белгіленген ... ... ... бола ... ... ... ... қызметті жүргізу құқы ғана
лицензияны сақтаған жағдайда, ол шығарылған сәттен бастап алты ай ... ... ... ... ... тек заң мен адвокаттық әдеп нормалары ... ... Ол ... ... да бір ... оның ... із
қалдыратын сол қоғамдағы жалпы қабылданған мінез-құлық қағидасына сүйенуге
тиіс.
Адвокат қызметін сипаттайтын осындай негізгі белгілер:
- кәсіби қызмет адвокаттарды ... ... мен ... ... ... ... заң көмегін көрсету мақсатын кіріс табудан жоғары қою;
- білікті заңгерлік білім мен практикалык тәжірибе;
- жоғары ... ... ... ... біліктілік, тәжірибе және біліммен қатар сенім,
ар-ождан, абырой, бедел сияқты адамгершілік ... да ... ... алады.
Сондықтан адвокат болғысы келген адам ... мен ... ... ... ... заң ... да, ... принциптерге де сай
болуға тиіс.
Лицензия ретінде қызметтің белгілі бір түрімен шұғылданатын немесе
белгілі бір ... ... ... ... ... орган
беретін рұқсат түсініледі.
Адвокаттың қызметті жүзеге асыру ... ... ... - ... ... ... негізінде Казақстан Республикасының Әділет
министрлігі лицензиясында көрсетілген адамға осы қызметпен шұғылдану ... ... ... алқасында үш айдан бір жылға дейінгі ... ... ... олар аттестаттаудан өткен жағдайда беріледі.
Адвокаттық қызметпен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... көзделген негіздер бойынша бас тартылуы
мүмкін.
Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заң ... ... ... ... ... лицензиясын кері қайтарып алу Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің талап-арызы бойынша:
1) адвокат өз кәсіби міндеттерін орындау кезінде Қазақстан ... ... мен ... ... ұйымдастыру және оның
қызметі принцптерін өрескел не бірнеше рет бұзған;
2) адвокаттың қасақана қылмыс ... үшін ... ... оған ... ... ... ... адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін сотталған;
4) адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы
сот шешімі занды күшіне енген;
5) ... ... ... жоқ ... ... ... шектеулі деп
танылған;
6) адвокат хабар-ошарсыз кетті деп танылған немесе ол қайтыс болды ... ... ... ... азаматтығынан айырылған;
8) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз ... ... ... ... ... сот ... жүзеге
асырылады.
Лицензияны кері қайтарып алу лицензияның ... ... ... ... ... Әділет министрі тиісті сот ... ... ... ... туралы бұйрық шығарады.
Лицензиясының қолданылуы тоқтатылған адам, тиісті сот, ... ... және ... ... қабылданған шешім туралы хабардар етіледі.
1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... тоқтата тұру:
1) адвокат мемлекеттік қызметке тұрған;
2) ол Парламент депутаты болып ... ... ... ... ... ... болған;
4) мүшелік жарналарды ұдайы төлемегендігі үшін адвокат адвокаттар алқасы
мүшелігінен шығарылған ... алқа ... ... өзге ... 1995 ... 17 ... №2200 ... Республикасының «Лицензиялау
туралы» заңы 22-бабы 3-тармағында көзделген өзге негіздер бойынша (лицензия
күшін күшін ... ... ... ... ... және ... ... мемлекеттік органдардын өтініші бойынша сот жүргізеді)
ықтимал.
Адвокат көмекші ұстай алады.
Адвокаттың көмекшісі бұл заң консультацияларыңда, ... ... ... ... тіркемей адвокаттық қызметпен жеке дара айналысатын,
адвокатта еңбек шарты (келісім-шарт) негізіңде жұмыс істейтін, ... ... және оның ... белгілі бір ... ... ... адам ... қарамастан адвокат көмекшісі бола алады. Олар
заң консультацияларында, адвокат кеңселерінде немесе заңды тұлғаны тіркемей
адвокаттық қызметпен жеке дара айналысатын ... ... ... ... негізінде жұмыс істейді.
Адвокат көмекшілері адвокаттың нұсқауы ... және ... ... бір ... орындауға құқылы.
Олар, әдеттегідей, азаматтарды адвокаттың ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілер мен құқықтық ... ... ... көшірмесін алу, компьютер мен ұйымдық техникада
жұмыс істеу сияқты қосымша және ... ... және т.б. ... есеп ... оның ... саны мен сапасы адвокаттың ай сайынғы
есебіне кіруге тиіс.
Адвокат көмекшісінің еңбегі адвокат есебінен төленеді. Көмекші жалақысы
шартпен анықталады және заңнамада ... ең ... ... жалақыдан
кем болмауға тиіс (2003 жылға арналған ең төменгі айлық жалақы 5000 тенге).
Адвокаттар тағылымдамадан өтушілерді ұстай алады. Жоғары заң ... ... ... ... ... ... өтушілері
бола алады.
Қасақана қылмыс жасағаны үшін сотталған, занда белгіленген тәртіппен
әрекетке қабылетсіз немесе ... ... ... деп ... ... ... үшін ... органдарынан шығарылған (шығарылған
күннен бастап бір жыл бойында) адамдар адвокаттың тағылымдамадан өтушілері
бола алмайды.
Тағылымдамадан өту ... ... мен ... ... ... ... ... сәйкес адвокаттар алқасы анықтайды.
Тағылымдамадан өтуші ауырған жағдайда ... ... ... ... алқа
төралқасы белгіленген тағылымдамадан өту мерзімін ұзарта алады.
Адвокаттар ... ... ... өту мерзіміне жалпы
бақылау жүргізеді, тағылымдамадан өтушінің адвокаттық мамандығы дағдыларын,
адвокаттық әдеп ... ... ... мен ... ... ... үшін ... жағдай жасайды.
Тағылымдамадан өтушілер үш айдан бастап бір жылға дейінгі мерзімде
тағалымдамадан етеді.
Тағылымдамадан ... ... ... және тағлымдамадан өтушіге
қажетті көмекгі көрсетуді адвокаттар алқасы мен ... ... ... шарт ... кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі
бар білікті және тәжірибелі адвокаттар ... алқа ... ... жургізеді.
Тағылымдамадан өтушілер тағылымдаманы төралқа қаулысымен бекітілген
тағылымдама туралы шарт негізіңде адвокаттан өтеді. Осындай шарттар ... ... ... ... ... өтуші тағылымдамадан өту үшін жағдай жасауды талап етуге
қақылы.
Тағылымдамадан өтушілердің қылмыстық сот ісіне қатысуға құқығы жоқ, ... және ... ... ... тергеу ісі жас және тәжірибесіз
мамандарға тапсырылады, сондай-ақ сотта мемлекеттік айыптауды ... ... жаңа ғана ... жас ... ... қатар ҚІЖК қорғаушы ретінде айыпталушының (сезіктінің) жұбайын
(зайыбын), жақын ... ... ... ... жоғары білімсіз жібере
алады.
Тағылымдамадан өту институты мәселелерінің мәні осыдан-ақ анық ... ... ... ... ... ... ... өз кәсіби деңгейін көтеруге;
- заң консультациясында немесе адвокат ... ... ... ... ... ... әдеп ... сақтауға;
- өз міндетін атқару кезінде белгілі болған мәліметтерді жариялаумауға;
- тағлымдамадан өту барысында ... ... ... алқа ... есеп беруге міндетті.
Тағылымдамадан өтуші ретіндегі жұмыс мерзімі заң мамандығы ... ... ... өту ... ... ... тағылымдамадан өтушінің
жетекшісі төралқаға тағылымдамадан өту жоспарының орындалғандығы туралы
есепті және ... ... осы ... ... ... ... пікір
мазмұндалған мінездемені тапсырады.
1997 жылғы 5 желтоқсаңдаға ... ... ... қызмет
туралы» заңының, өзге нормативтік актілердің, адвокаттар алқасы Жарғысының
және адвокаттардың кәсіби әдеп Тәртібінің ... ... ... ... ... ... ... тартылуы
мүмкін.
3.2 Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау тәртібі және адвокатура
әдебі
Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау тәртібі мен ... ... ... ... ... ... ... осы заңға
сәйкес адвокаттар алқасына мүшелік міндетті болып табылады.
Лицензия алған және адвокаттық қызметпен айналысқысы келген адам ... ... ... алқасына мүшелікке кіруге және ... ... ... шеңберінде кәсіптік негізде заң көмегін көрсетуге
міндетті.
Алқа мүшелігіне қабылдауды адвокаттар ... ... ... ... ... ... ... оны берген адамның
қатысуымен өтініш түскен ... ... бір ... ... ... өтініш түскен сәттен бастап жүреді).
Адвокаттық қызметпен шұғылдану құқығының лицензиясы бар және адвокаттар
алқасының Жарғысы мойындалған жағдайда ... ... бас ... ... ... ... ... шектеулілігі туралы желеумен де
қабылдаудан бас тартылмайды.
Адам алқадан шығарылған, ... ... ... ... ... сақтаған жағдайда (мысалы, ... ... ... өзге ақылы қызметте отырғандығына байланысты,
алқа Жарғысында ... ... да ... және т.б.) ол адвокаттар
алқасына шығарылған сәттен бастап алты ай ... соң ... ... (өз еркі бойынша шыққан жағдайды ... Оған осы ... ... ... ... ... көрсетілген талаптардың бұзылуына байланысты қабылдаудан ... ... адам ... ... ... ... бас ... шешімнің көшірмесін алған күннен бастап сотқа бір ай ... ... ... мен ... ... бар ... алқа мүшелігіне
қабылдауды қамтамасыз ету мақсатында дербес, тәуелсіз мекеме ... ... ... комиссиясы құрылған және жұмыс істейді.
Аттестациялық комиссия адвокаттық қызметпен шұғылданғысы ... ... ... ... ... және шешім шығарады, осы ұсыныс
негізінде Әділет министрлігі тиісті ... ... ... заң ... және ... тізбесін Комиссия
құрастырып бекітеді.
Аттестацияны Комиссия ай сайын өткізеді. Адвокаттық ... ... ... ... ... ҚР Әділет министрлігі кеңсесі арқылы
өзіне аттестацияға жіберу туралы өтініш ... мына ... қоса ... ... ... жеке іс ... соңғы жұмыс орнынан үміткердің кәсіби білімінің бағасы, оның ... ... ... ... ... ... заңгерлік білімі туралы дипломының нотариалды куәландырылған
көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының немесе заңгерлік ... ... ... ... өзге ... ... куәландырылған көшірмесі;
5) үміткер өз қолымен жазған өмірбаян;
6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке ... ... ... ... және психиатриялық диспансерлерден алынған медициналық
анықтамалар;
8) соттылығының және қозғалған қылмыстық істің жоқтығы туралы ... ... ... ... берілген адам мен
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңның бұзылуын ... ... ... ... ... ... ... міндеті мен
биік адами борышы болып табылады. Осыған ... ... ... ... ... дәл және ... орындауды, адвокаттың мінез-
құлықтың әдептік нормаларын бұзбауды, өзіне заң көмегі үшін жүгінген ... ... ... құралдармен және әдістермен қорғауды талап етеді.
Жеке және заңды тұлғаларға білікті заң ... ... ... ... ... ету адвокаттардың кәсіби қызметінің
іргетасын қалайды.
«Адвокаттардың кәсіби әдеп» ұғымы азаматтармен, мемлекеттік органдармен
және лауазымды тұлғалармен, ... ... және ... ... ... органдарымен және әріптестерімен қарым-қатынаста
мораль мен адамгершілік мәселерінің кең ... ... әдеп ... сақтауы - оның өз кәсіби міндеттері мен ... ... ... ... ... ... қызметі беделінің түсуі адвокатура институтына
қоғамдық сенімді жоғалтады және адвокат ... ... ... заң ... ... ... ... кәсіби тәртіптерді сақтауға
тиіс:
1) көп күш-жігер не уақыт жұмсауды талап ... ... ... ... ... пен ... білдіру, бұл осы қызметті
ешбір асығыстық жасамай және жеңіл-желпі қарамай, яғни ... ... ... және ... ... ... ... санаспай атқару
керектігін көрсетеді;
2) заң мәселелерін қарап жатқан органдар мен лауазымды адамдарға қатысты
өзін әдепті ұстау, яғни оның ... ... ... өтініші және басқа
да іс-әрекеті мемлекеттік оргаңдардың беделіне ... ... ... тиіс;
3) өз кәсіби мінез-құлқын көмек сұрап өтініш жасаған адамның құқықтары
мен ... ... ... ... және ... ... істі ... салуға, заң көмегін көрсетудің заңсыз әдістеріне, алдауға ... егер ... ... ... қайшы болса немесе ол өз мүдделерін
қорғау үшін заңға томпақ құралдар мен әдістерді ... ... ... оған заң ... ... бас тартуға міндетті.
4) Көмек сұрап өтініш жасаған адамның мүдделеріне адал болу және оның
мүдделеріне қарсы қандай да ... ... ... яғни ... мүддесін қорғаудың барлық занды құралдар мен ... ... ... да ... ... енді ... ... мүддесіне қайшы келетін әрекетке жол ... ... ... аяқталғанға дейін өзіне қабылдаған міндеттемеден жалтармауға тиіс.
Осы қағидалардың бұзылуы кәсіби әдептің бұрмалануы, ал ... ... ... қолданылуына әкеп соқтыратын кәсіптік парызды орындамау
болып саналады.
Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын және заңмен қорғалатын ... ... ... ... ... процессуалдық құқықтарын
анықтайтын, сондай-ақ адвокатураның ұйымдастырылуы мен адвокаттық ... ... ... ... ... ... ... туралы» 1997 жылғы 5 желтоқсандағы ҚР заңы). Заң ... ... ... ... ... ... әдептің орныққан нормаларын және
адвокаттық кәсіптің калыптасқан практикалық тәртіптерін басшылыққа алуға
тиіс, ... ... ... және ұйымдардың құқықтары мен заңмен
қорғалатын мүдделерін жақсырақ қорғауға жәрдемдесу болып табылады.
Адвокаттардың әрбір алқасының ... ... ... ... ... ... ... өз тәртіптерін қабылдайды. Осыған орай, 1998
жылғы 20 ... ... ... ... ... ... адвокаттардың кәсіптік әдеп Тәртібі қабылданды.
Бұл тәртіптер әрбір ... заң мен ... әдеп ... ... ... ... кез келген бұзылуына төзбеушілік,
имандылық, адамның ... мен ... ... ... ... әрбір заңгердің, әсіресе адвокаттың кәсіптік қасиеті
болуға тиіс.
Адвокат заң көмегін адал көрсетуге, ... ... ... ... ... сүйеніші болуға, өзінің ... ... ... құқықтық білімдер мен қолданыстағы заңнаманы ... ... ... ... болу үшін ... белгіленген шарттарға ғана
сай болу жеткіліксіз" (білім, тәжірибе және т.б.) деп санайды. Адвокат
адамдардың тағдырына ... ... ... теріс қылықтары туралы
пікір айту үшін өзі де адами тұрғыдан ... ... ... [17, 96],
сондықтан да адвокат кіршіксіз тазалық пен ... ... ... тиіс.
Адвокаттар процестің тең құқықты қатысушысы ретінде өз кәсібінің абыройы
мен ... ... ... өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде:
- қоғам мүддесіне қайшы келмейтін азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен
міндеттерін қорғау ғана ... ... сай ... ескеруге;
- заңнама нормаларын дұрыс және дәл қолдануға; заң көмегіне жүгінушіге
оның құқықтары мен міндеттерін, құқықтық жүйе ... ... ... ... ... өз ... мүдделеріне іш тартуға тиіс.
Адвокаттың мінез-құлқы ол заң көмегін ... ... де, ... де заң мен ... ... сай ... тиіс.
Адвокаттар сот төрелігін жүзеге асыру кезінде өзіне жүгінушіге көмек
көрсете отыра, заңнамаға және ... ... ... мен ... ... ала отыра мойындалған ұлттық және халықаралық
құқықтардағы адам ... мен ... ... ... қол
жеткізуге тиіс.
Адвокаттың кәсіптік мінез-құлқы мәселесі адвокатура туралы қолданыстағы
заңнама, адвокаттар алқасы Жарғысы және ... ... ... ... реттелмесе, онда адвокат адвокатурада қалыптасқан
нормалар мен ... егер ... ... заң ... ... және мораль мен адамгершіліктің ... ... ... келсе, сақтауға міндетті.
Сөйтіп, адвокаттық әдеп - бұл адвокатура туралы қолданыстағы ... ... ... және ... кәсіптік этика Тәртіптері
шеңберінде реттелетін және адвокаттық мінез-құлқы ... ... Оның ... - жеке және ... тұлғалардың заңмен қорғалатын
құқықтары мен міндетін абыройлы қорғау.
Адвокаттың заң талаптары мен этика ... ... ... және ... механизмдері қоғамның өзі, мемлекеттік органдар,
сондай-ақ адвокаттық өзін-өзі басқару органдары болып табылады.
Адвокаттың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру мәселесін ... ... ... ... ... оны ... ... мүшесі және
заң көмегін көрсететін тұлға ретінде олардың тығыз өзара байланысын ескере
отыра, шартты түрде ажырату керек.
Өзін-өзі басқаратын ... ... бола ... ... ... ... және лауазымды тұлғалары тарапынан кәсіби көмекті және қорғауды
пайдалануды, адвокаттар ... ... ... және сайлануға,
адвокаттар ... ... ... ... ... ... оның қызметіне байланысты мәселелерді қоюға, оның жұмысын ... ... ... ... енгізуге, шешімдерді талқылау мен
қабылдауға ... ... ... ... ... ... туралы
құжаттар мен материалдарды; тапсыруды талап етуге, адвокаттар алқасының өз
қызметін немесе іс әрекетін тексертуі мен ... ... ... алқа Жарғысында анықталған тәртіп пен шарттар бойынша адвокаттар
алқасы мүлігін пайдалануға, өз еркімен алқа құрамынан шығуға құқығы бар.
Адвокаттар ... ... ... ... ... ... ... және өзге істер бойынша, сондай-ақ азаматтар мен
ұйымдарға заңнамада тыйым салынбаған заң көмегінің басқа ... ... ... ... өкіл ... іс жүргізу заңнамасына сәйкес
құзыретіне тиісті мәселелерді шешу жатқызылған барлық соттарда, мемлекеттік
және басқа органдар мен ... заң ... ... ... жасаған
тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға және білдіруге құқылы.
Адвокат іс жүргізу құқықтарын қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік ... ... ... ала ... ал ... ... ол өзіне өтініш жасаған
кез келген тұлғаға заң ... ... ... ... ... жазбаша қортынды береді, талаптық өтініш, шағым және кәсіби зандық
білімді талап ететін өзге құқықтық ... ... ... ... ... ... ... заң көмегі үшін жүгінген
адамның мүддесін білдірудегі адвокат құқығын ... бас ... ... ... мен ... емес ... ... нақты іс бойынша заң көмегін көрсетуіне байланысты ... ... ... ... ... жауап беруге міндетті. Мемлекеттік
органдардың, ... ... ... ... лауазымды тұлғалары
адвокаттық қызметті жүзеге асыруға тікелей ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдардан
адвокаттық қызметті жүргізу үшін қажетті мәліметтерді ... заң ... үшін ... ... ... және ... ... заң
көмегін көрсету мен ғылым, техника, өнер және қызметтің басқа салаларында
арнайы білімді талап ететін ... ... үшін ... ... ... ... етуге, мемлекеттік ... ... ... ... ... қызметтік және, егер бұл
заңнама актілерінде және т.б. ... ... ... ... ... ... ... және сотта қорғауды немесе өкілдік етуді жүзеге
асыру үшін ... ... ... ... бар.
Заң адвокаттан іс бойынша ақиқатқа жету, айыпталушының жауапкершілігін
ақтау немесе жеңілдету, азаматтың заңсыз жала мен ... ... ... ... көзделген барлық құралдар мен ... ... заң ... ... ... жасаған әрбір тұлғаның
конституциялық құқықтары мен міндеттері ... және ... ... ... етеді. Осыған сәйкес қолданыстағы заңнама оған мемлекеттік
құпия ... ... ... сондай-ақ істі қарау үшін маңызы бар өзге
ақпаратпен танысу мүмкіндігін береді.
Мемлекеттік құпиялар - бұл ... ... ... ... ... ... ... саяси, барлау, қарсы барлау,
жедел-іздестіру қызметтерін және жалпы қабыданган ... ... ... ... өзге де ... ... жүзеге асыру мақсатымен
шектейтін, қорғалатын, мемлекеттік және қызметтік құпияларды құрайтын
мәліметтер [18, ... ... ... ... ... ... адвокаттар
өздерінің сақтығын қамтамасыз ететін қажетті шарттарды жасаттыруға міндетті
және ... ... ... ... ... сақталуы үшін
тікелей жауапкершілік көтереді.
Адвокаттық іс жүргізу және адвокаттың соған байланысты материалдары ... ... ... ... ... ... алуға, тінтуге, қарауға жатпайды.
Адвокаттық қызметті реттейтін заңнама адвокаттық ... ... және оның ... ... тәртібі мен мазмұнын анықтайтын, Қазақстан
Республикасы Конституциясында белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік
құқықтық актілер болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы адвокаттық ... ... ... ... ... мәселе ҚР Конституциясының 4-бабы және » «Адвокаттық қызмет
туралы» Заңның 2-бабының нормативтік ... ... ... 4-бабының 1-бөліміне сәйкес, Қазақстан Республикасындағы
қолданыстағы құқық Конституцияның, оған сәйкес заңдардың, өзге ... ... ... ... ... және ... сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесі мен Жоғары
Соты нормативтік қаулыларының нормалары болып табылады. «Адвокаттық ... ... ... адвокаттық қызмет тәртібінің осы Заңмен және
адвокаттық қызметті реттейтін өзге заңдармен тәртіптелетіндігі белгіленген.
Жеке және заңды ... ... ... адвокаттар өздері қорғау мен
өкілдік етуді жүргізген кездегі іс жүргізушілік құқықтары мен ... ... заң ... ... (1997 ... 13
желтоксандағы Қазақстан Республиқасының қылмыстық іс жүргізу кодексі, 1999
жылғы 13 ... ... ... азаматтық іс жүргізу кодексі,
1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан ... ... ... мен ... ... ... ... мен шарттары
туралы» заңы және ... ... ... ... ... сәйкес адвокаттық
қызметті реттейтін заң негіздеріне мыналар жатады:
1) ... ... ... адвокаттық қызметті реттейтін нормалар мазмұндалған конституциялық
заңдар;
3) «Адвокаттық қызмет ... ... ... ... ... нормалар мазмұндалған өзге де зандар;
5) адвокаттық қызметті реттейтін нормалар мазмұндалған заңға негізделген
нормативтік актілер;
6) ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттық және өзге міндеттемелері;
7) ... ... ... мәселелер бойынша Конституциялық
Кеңестің нормативтік қаулылары;
8) адвокаттық қызметке жататын мәселелер бойынша ҚР ... ... ... ... ... ... актілер деңгейін, яғни, нормативтік
құқықтық актілер сатысындағы нормативтік құқықтық актілердің орнын ескере
отырып, оның ... ... ... тікелей реттілікпен орналасады.
Аталған сатыдан тыс тек Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің
нормативтік қаулылары, ... ... ... ... ... ғана ... күші - нормативті құқықтық актінің белгілі бір құқықтық салдар
туғызу ерекшелігі. Осындай акті заң ... ... ... ... осы ... ... органның құқықтық мәртебесінің жағдайы ... ... ... ... ... жоғарыда аталған негіздерін жан-
жақты ашып, талдау қажет. Барлық тізбеленген ... 1995 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Конституциясын ерекше атап көрсету керек.
Қазақстан ... ... - бұл ... ... ... ... ... заң күші бар және республика аумағында
тікелей қолданылатын негізгі заң. Адвокаттық ... ... ... ... сияқты Конституциялық нормалар тікелей қолданылады.
Адвокаттық қызметке қатысты конституциялық ұйғарым II ... Оның ... ... адам мен ... құқықтары мен
бостандықтарына арналған. Адвокат туралы ... ... ... тек ... ғана ... бөле ... 16-бапқа сәйкес ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айтып
тағылған әрбір адам ... ... ... айып ... ... ... ... көмегін тайдалануға құқылы.
Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. ... ... заң ... ... ... ... жеке адамның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау негізінде
жатқан аса ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының конституциялық; заңдары мен
Қазақстан ... ... ... заң күші ... ... ... ... деп Қазақстан Республикасының Конституциясында
көзделген мәселелер ... ... ... ... ... жалпы
санының кемінде үштен екі дауысымен ... ... ... ... жағдайларда бүл мәселелер Елбасының ерекше
Жарлықтарымен тәртіптелуі мүмкін. Олар ... заң күші ... ... ... ... деп ... айтқанда, 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
«Сот жүйесі және судьялар ... ... ... ... негізгі
мақсаты сот жүйесі мен соттар қызметін одан әрі жетілдіру ... ... ... құқықтық акті соттар құрылымының маңызды саяси-
әлеуметтік мәселесін, олардың ... ... ... ... ... ... (қорғаушылардың) кызметіне тікелей қатысты,
нақты мәселелерді шешу үшін ... ... ие ... да бар. ... ... ... ... тәртіптелген мына жайттар айрықша
ерекшенеледі:
- сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге ... ... мен ... ... ... мен заңды мүдделерін
қорғауға, республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... әркімге мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды және өзге де
адамдардың республиканың Конституциясында және ... ... ... мен ... мүдделерге нұқсан келтіретін немесе
оларды шектейтін кез келген заңсыз шешімдері мен іс-қимылдарынан сот ... ... ... ... де оның ісін ... барлық талаптары мен әділеттілікті сақтай
отырып құзыретті, тәуелсіз және алаламайған ... ... ... айыруға
болмайды;
- сот билігі азаматтық, кылмыстық және заңда белгіленген сот ... өзге де ... ... ... (1-бап, 2-тармақ).
Алайда қазіргі кезеңде нақты қарастыруда тікелей сотқа ... ... ... ... тудырады. Қылмыстық істі жүргізіп отырған органнан
аттап өтіп, нақты тергеу әрекетін жүргізу туралы өтінішпен бірден ... ... ... ... ... ... тергеу органының өзі бұған
қарсы болмауы да мүмкін.
Осы себепті де қорғаушының тек тергеу органы тиісті ... ісін ... ... қанағаттандырудан бас тартқан немесе өтінішті қарастыру
мерзімін бұзған жағдайда ғана сот билігіне ... ... ... ... еді. Бір ... ... ... біздің пікіріміз бойынша мұнда тергеу
органдарының әрекеттеріне ... ... ... ... ... ... тиіс.
Алайда қазіргі кезде азаматтардың сот әділдігіне қол жеткізуін
қиындататын қылмыстық ... ... ... және ... сот ... шағымдану мүмкіндігін қарастыратын
тұжырымдамасы біраз бұлыңғырлау, судьяға «қылмыстық істі ... ... ... еркіндіктеріне залал тигізу
немесе әділ сот төрелігіне қол жеткізуді қиындату» ... ... ... ... ... бұл қарама-қайшылықтарды шешуде ауқымды
субъективті бастамаларды да ... ... ... ... ... ... құқықтық
жағдайын барынша толық реттейтін Қазақстан Республикасының «Адвокаттық
қызмет туралы» 1997 жылғы 5 ... заңы ... орын ... (2001
жылғы 11-шілдедегі №235 және 2003 жылғы 3 ... №424 ... ... Онда ... ... ... ... анықталған, аса маңызды ұғымдар, ... ... ... адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері түсіндірілген.
ҚР «Адвокаттық қызмет туралы» заң негізгі болса да, адвокатураға ... ... заң ... Өзінің бүкіл маңызына қарамастан осы Заң ... ... сот ... ... ... олардың өкілеттігін
және т.б. толығымен реттей алмайды. Осы заңның ... ... ... ... ... білуді талап етеді.
Бұрын айтылғандай, адвокатура құқық қорғау институты ... ... ... жеке ... мен ... ... жеке мүдделер үшін
өкілдік етуді ... ... ... бұл жеке дара мүдделері жариялы ... ... ... ... анықтап және құқық қолдану тәжірибесі
барлық мемлекеттік билік органдарының және ... емес ... ... ... ... ... ... жолы ретінде ҚІЖК (125 баптың
үшінші ... ... ... және ... да мәліметтерді алуды
атайды. ... заң ... ең ... бір ... ... ... көзге түседі, бірінші және екінші кезекте заттар
мен ... ... яғни ... ... ... ... айналдырылған көздері, ал ...... да ... ... мұны ... және құжаттармен қатар қоюға ешбір болмайды, ал
екіншіден, ... не ... ... ... ... дәстүр бойынша адвокаттық этиканың негізгі қағидаларына:
адвокаттың өзінің жоғарғы деңгейдегі адамдардың ... мен ... үшін ... ... түсінуі; қолданылып жүрген заңдарын жалтартпай
орындауы; құқық қорғау ... сот және т.б. ... ... ... адамдармен ұқыпты ара-қатынасы; адвокатура мен ... ... ... ... ... өзінің қызметтік бабын орындаған
кездегі шынайылық пен адалдық; адвокаттық құпияның ... ... және т.б. ... ... ... ... аталған талаптар адвокаттық қызметтің
қағидасы ретінде ... ... алқа ... ... қарастырылған. Егер ол тұлғаға заң көмегін ... ... ... ... оның ... ... ... мақсаттарымен сәйкес
келмесе, сонымен ... істі ... және ... ... ... ара-қатынасы бар лауазымды адам қатысса, адвокаттарға ... ... ... ... ... алған мәліметті және оған заңды
көмек көрсету барысында ... ... ... ... ... жоқ.
Қазақстан Республикасы «Адвокаттық қызмет туралы» Заңының 3-бабы бойынша
адвокаттық қызметті ... ... ... ... мен ... арқылы
жүзеге асыруға, сонымен қатар кәсіби әдептілік нормаларын ұстануы және
адвокаттық ... ... ... ... ... ... ... ал заңның орындалуын қамтамасыз ету және заң
көмегін көрсету кезіндегі тұлғалардың ... ... ... келуі,
туысқандық қатынастың болуы және т.б. негізден бас тарту ... ... ... қызмет туралы» Заңның 15-бабында
көрініс тапқан.
Адвокаттық құпияны сақтаудың қалыптасқан тәжірибесінде екі ... ... олар ... және ... іс ... ... қиыншылықтарында көрінеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының Конституциясы білікті заң көмегін алу ... және ... ... ... ... ... азаматтар мен ұйымдар
тарабынан заң көмегіне деген ... ... өсіп ... Бұл ... ... мен ... ... түсті.
Біз күнделікті жұмысында адвокаттар мен адвокатураны бұдан әрі жетілдіру
бағытында жұмыс істейтін заңгер-ғалымдар тап ... ... ... ... және ... ... ... деп санамайды.
Көптеген мәселелерде нақтылықтың жоқ ... ... ... ... адвокаттық қызметтің сан алуан және көп қырлы
тұстарын толық ... ... атап ... жөн. ... ... бір табандылықты қажет ететін қызықты да қиын жұмыс, ... ... ... және ... ... жалпы қоғамның мүддесін
қозғайды.
Қазақстан Республикасының ... (II ... ... адам ... ... мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік
беріледі. Азаматтардың Конституцияда ... ... ... сақталуын
заңнамада көзделген органдар, соның ішіңде мемлекеттік, атап ... ... ... ... ... Осы ... ... құқықпен
қорғалуы, азаматтың қоғам мен мемлекеттің алдындағы міндеттерін орындай
отыра, өзінің барлық ... ... ... мүмкіндік жасау алдыңғы
сапқа шығады.
Конституциялық кепілдіктерді толық жүзеге асыру ушін ... ... ... нышаны мен тәсілдерін демократия ағымына ... ... ... мен ... ... ... ... органдардың азаматтардың құқықтары мен бостаңдықтарын сақтауы
және қорғауы белгілі бір дәрежеде азаматтар мен ... ... ... көрсетуді жүзеге асыратын тұлғалар қызметінің негізгі ... ... ... ... институтпен де тығыз
байланысты.
Адвокаттың ... ... ... ... мен ... ... негізделуге тиіс. Осыған байланысты кәсіби адвокаттық қызмет
азаматтық және қылмыстық іс жүргізу, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік ... ... мен ... ... ... және тағы басқаларды жетік
және ... ... ... етеді.
Қазіргі уақытта адвокатура қызметін тәртіптейтін негізгі заң ... ... заң ... табылады, онда адвокаттық қызметтің тәртібі ... және ... ... ... ... реттейтін құқықтық
нормалар біріктіріліп жүйеленген.
Қолданыстағы «Адвокаттық қызмет туралы» Заң өзінің бүкіл маңыздылығына
қарамастан әрі ... ... ... ... Ол тек ... ... емес, сондай-ақ жалпы заңдық базаның жетілмеуімен де ... ... ... ... ... ... және сот ... қатынас тәртібін дәлме-дәл және анық құқықтық реттелуі жоқ.
Халықаралық ... ... ҚР ... ... ... мен ... ... және т.б.
Шындығында да, адвокатураның қызметінің тәуелсіздігі және өзін-өзі
басқару қағидасы кәсіби өкілдердің өз міндеттерін ... үшін ... ... шарттар болып табылады.
Адвокаттың өз қызметін атқару барысында мемлекеттік және ... ... ... ... ... еңбек заңдарының бұзылуына
байланысты ... ... сот ... ... ... қатысуы
заңдық функция болып саналмауы неғайбыл екендігіне ... ... ... мен оны ... тәртібі, сонымен қатар өзін-өзі
басқару қағидасы аса маңыздылыққа ие, ... ол ... ... мен ... ... ... адвокаттық алқа мүшелерінің
бастамашылдықтарын және ... ... ... ... ... ... зор.
Адвокаттық кызмет үшін маңызды тұжырымдамалық мәні бар құқық негіздеріне
Қазақстан Республикасындағы құқықтық реформаның мемлекеттік бағдарламасын
(негізгі ... ... ... (1994 ... 12 ... Қазақстан
Республикасы Президентінің қаулысымен ... онда ... ... жұмыс істеуі үшін күшті, білікті адвокатура қажеттігі атап
өтілген.
Көрсетілген қағидалар, адвокаттық қызметтің заңнамалық негізін ... ... және ... ... ғылыми-теориялық
дәлелдемелермен бір жағынан ғана сәйкес келеді.
Бірақ бұл ... іс ... ... ... мен сот ... ... ... сәйкес емес дегенді білдірмейді. Егер
адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидалары өз ... ... ... ... ... Республикасының «Адвокаттық қызмет
туралы» Заңындағы адвокаттық қызметке мемлекеттік ... мен ... ... ... ... адвокаттардың тәуелсіз болуы туралы
мәселелерге белгілі бір күмәндар бар.
Осындай бөліну ... ... ... ... керек
болғандықтан туып отыр. Сондықтан, Қазақстан Республикасының «Адвокаттық
қызмет туралы» Заңының ... ... ... кепілдіктер
анықталып, құқық қорғау органдарының, саяси ... ... және де өзге де ... ... ... ... тікелей немесе жанама кедергі жасауға құқығы жоқ.
Бірақ, адвокаттық қызметке араласпау адвокаттардың өз ... ... ... ... қағидаларының бір бөлігі болып табылады.
Себебі, процессуалдық тәуелсіздігін қоспағанда кез ... ... ... ... ... ... ... адвокаттың
тәуелсіздігіне кіреді.
Конституцияда көрсетілген құқықтық мемлекеттің алғашқы белгісі болып
адам мен азаматтың құқықтары мен ... ... және өзге ... алдындағы басымдылығы танылатындығын ескергеніміз жөн.
Сондықтан еліміз өркениетті ... тән ... ... адам мен ... ... мен ... ең жоғарғы құндылық деп таныды. Оның
мәні - ... ... адам мен ... ... ... ... ендігі жерде мемлекет мүддесінен жоғары қоюды және әрбір
жеке адамның лайықты өмірі мен ... ... ... ... ... ... Конституциясының 16-бабы 3-тармағына сәйкес,
«ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам ... ... ... айып ... ... бастап адвокаттың
(қорғаушының) көмегін пайдалануға құқылы».
Ал, өзінің осы мүддесіне лайықты ... ету – ... ... сауаттылығына, қала берді, сол заңды құқығын жүзеге асыруға деген
табандылығына да тікелей байланысты.
Осы тұста, келеңсіз ... да ... айту ... ... ... ... ... олардың қорғаушы қызметіне «мұқтаж
еместігі» жөнінде арыз жазуына – кейбір тергеушілер ... ... ... ... ... ... кәсіби қорғаушысыз адам – тергеушінің
«айтқанына көніп, айдауына жүруіне» оңтайлы, тергеу ісін ... ... ... ... ... келмейтіндей деңгейде
жүргізуіне ыңғайлы.
Осындай құқықтық ... ... ... ... ... конституциялық құқықтарын жүзеге асыруға, өзін заң тұрғысынан
қорғауға қалай қол жеткізуге болады, сол алдын-ала ... ... ... ... ... мен ... бар ... оларды
жетілдіру мәселелері қалай болады деген сұрақтар осы диссертациялық жұмыста
кең ауқымды ... ... ... ... ... қолданылып жүрген заңдарға адвокаттардың құзыретін
кеңейтетін, ... ... ... ... қолжетімдігін қамтамасыз
ететін өзгерістер енгізу – заман талабы әрі мемлекетіміз жүргізіп отырған
құқықтық реформаның бір ... ... дер ... ... реформа тек
мемлекеттік органдарды, заңдарды реформалаумен шектелмей, сол ... ... ...... ... мүшесінің санасын да
қамтуы тиіс. «Адвокатым (қорғаушым) келмей, ешбір сұраққа ... ... ... қол ... деп кез келген құзырлы органның алдында
(салық, тергеу, сақтандыру, әлеуметтік қорғау, ... ... ... ... да) өзін ... салиқалы ұстайтын батыстық үрдіс бізде
де қалыптасуы қажет.
Шыны керек, көп жағдайда адвокаттардың зерттеген, ... ... ... ... ... зерделенбеген іс нәтижесіз қалып жататыны
анық. Көп ... сот ... ... ... ... тең
құқылығын қадағаламайды.
Заң адвокаттың көмек көрсетіп отырған адаммен теңдестіруге және кәсіптік
қызметін атқару ... оған ... ... ... ... куәгер
ретінде тергеуге қатаң тыйым салады. Алайда, ... ... ... ... ... ... адамдармен тең бағалап ... ... ... ... ... заңсыз тексеріс-тінтулер
жүргізеді, қорғауындағы адамдарына құқықтық көмек ... ... ... ... ... кедергі жасайды.
Адвокаттар заңда жазылған кепілдемелерге ие бола алмай отыр. Олардың
мәртебесі мен ... ... ... іске асырылып жатқан жоқ.
Сондықтан, кейбір адвокаттар жалпақ ... ... ... өз ... ... ... Бұл ... кепілдік беретін адам
құқықтарының бұзылуын көрсетеді. Сондықтан, мен құқықтық көмек көрсетудің
сапасын көтеру үшін ... ... ... және оған ... ... ... ... ерекше тәртібін енгізу аса маңызды дер едім.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Н.В. Черкасова Формирование и развитие адвокатуры в ... в ... ХГХ в.– М.: ... 1987. -368 ... Л. Баллюзек Народные обычаи, имевшие в Малой Орде силу ... ... ... ... Казань, 1971. -270 с.
3 С. Сабатаев Суд аксакалов и суд третейский у ... ... ... обл ... ... – 1900. – №3. -320 ... Қ.Ә ... А.Н. Тәуекелов История государства и права Казахской
ССР. 4.1. – Алма-Ата: Мектеп, 1982. -241 ... М.Ю. ... ... и ... ... в ... –М.:
Юриста, 1997. -146 с.
6 С.Т. Тыныбеков Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. – ... 2001. -250 ... ... Е.О. ... ... ... және адвокаттық
қызмет. – Алматы, 2010.- 348 ... Е. ... ... ... (Глава III Франция. Том I. Очерк
всеобщей истории адвокатуры). – Типография П.П. Сойкина, 2003. -320 ... С.В. ... ... общие термины Псковский Судний грамоты и I-го
Литовского статуса // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2006. - ... ... ... Б.А. ... заңдарының бұзылуына байланысты қылмыстық ... ... ... ... ... қатысуы: заң ғыл. канд.
дис. 12.00.09. – Алматы, 2006- 127 б.
11 Қазақстан Республикасының Парламенті. Адвокат қызмет туралы Қазақстан
Республикасының 1997 ... 5 ... № 195-1 Заңы // ... ... ... ... –Алматы, 2006. – 52 б.
12 Халиқов К.Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау ... ... ... ... 1995. – 176 б.
13 С.М. Жалыбин Защита прав граждан в ... ...... Жеті-жарғы, 2002. -304 с.
14 Е. Жовтис Проблемы защиты прав ... ... // ... материалов международной научно-практической
конференции «10 лет независимости РК: достижения и ... ... ... 2001. – 306 ... А.К. ... ... гарантии права каждого на защиту прав и
свобод // Сборник материалов международной научно-практической ... лет ... РК: ... и ... адвокатуры». – Алматы,
2001. – 170 с.
16 "Қазақстан Республикасьшың кейбір заң актілеріне ... ... ... ... заң күші бар ... Республикасы
Президентінің Жарлығы және 1995 жылғы 5 ... ... ... тіркеу туралы" заң күші бар ... ... ... // Егемен Қазақстан, 1996. - 19 наурыз.
17 Ю.И. Стецовский Советская адвокатура. – М.: Высш. ппс., 1989. – ... ... ... 1999 ... 15 наурыздағы №349-1
«Мемлекетгік құпиялар ... Заңы // ... ... 1999. –15 ... б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ҚР-ның Адвокатура және адвокатура қызметі» пәнінен оқу бағдарламасы47 бет
Адвокаттық қызмет пәнінен лекция тезистері43 бет
Адвокатура туралы15 бет
Адвокатура қызметінің түсінігі12 бет
"Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі"29 бет
Altheae officinalis L (Дәрілік жалбызтікен) өсімдігі вегетативитік мүшелерінің онтоморфозгенезі38 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
«ХVIII-ХХІ ғ. Қазақстандағы кәрістердің тарихы, әлеуметтік және құқықтық мәртебесі»9 бет
Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі негіздері47 бет
Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері80 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь