Паскаль тілі


Кіріспе
2.Пайдаланылатын әдістер
2.1 Жазба типінің сипатталуы
2.2Файлдық тип
2.2.1Файлды өңдеу жабдығы
2.2.2 Мәтіндік файлдар
2.2.3Типтелген файлдар
2.2.3. Көпіршік әдісімен сорттау
Паскаль қазіргі езде ең белгілі тілдердің бірі болып табылады.Бұл тілді көбінесе, программалауды үйрену үшін қолданады. Пскаль тілінде қарапайымдылық пен жоғарғы дәрежелі өнімділік ұштастырылған.
Бұл тілді 60-шы жылдары Цюрих университетінің профессоры Никлаус Вирт жасаған еді. Жылдар өте келе Паскалькең тараған тілдердің біріне айналды.
Паскальда программа жазу өте оңай. Программалаудан хабары жоқ адам аз уақыттан кейін қарапайым программалар жаза алады.Паскаль Бейсик тілінен күрделіреу, ал СИ немесе Си++ тілінен әлдеқайда жеңіл.
Паскаль тілінің негізінде жоғарғы дәрежелі Delphi тілі жасалған. Бұл тілді оқу әрбір болашақ программисттің міндеті болып табылады.
Берілген есепті шығару барысында бізге көптеген айнымлылар, жолдық айнымалылар және т.с.с. қолданады.Есептің жауабын файлға жазу керек болған соң, ол жерде файлмен жұмыс жасайтын процедуралар мен функцияларды пайдалану керек болады. Біздің программамыз өте ауқымды болуыда мүмкін. Сондықтан да біз осы жерде өзіміз жасаған модудульдерді пайдаланғанымыз жөн деп ойлаймын. Бұған қоса программаның сыртқы келбетін сүйкімді қылу үшін стандартты модульдерді пайдаланған жөн деп ойлаймын.
Мәліметтер қорымен жұмыс болған соң, программада жазбалар мен файлдар қолдануы қажет. Себебі, жазбаларсыз және файлдарсыз біз өзімізге керек мәліметтер қорымен жұмыс жасай алмаймыз.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Паскаль қазіргі езде ең белгілі тілдердің бірі болып табылады.Бұл
тілді көбінесе, программалауды үйрену үшін қолданады. Пскаль тілінде
қарапайымдылық пен жоғарғы дәрежелі өнімділік ұштастырылған.
Бұл тілді 60-шы жылдары Цюрих университетінің профессоры Никлаус
Вирт жасаған еді. Жылдар өте келе Паскалькең тараған тілдердің біріне
айналды.
Паскальда программа жазу өте оңай. Программалаудан хабары жоқ
адам аз уақыттан кейін қарапайым программалар жаза алады.Паскаль Бейсик
тілінен күрделіреу, ал СИ немесе Си++ тілінен әлдеқайда жеңіл.
Паскаль тілінің негізінде жоғарғы дәрежелі Delphi тілі жасалған.
Бұл тілді оқу әрбір болашақ программисттің міндеті болып табылады.
Берілген есепті шығару барысында бізге көптеген айнымлылар,
жолдық айнымалылар және т.с.с. қолданады.Есептің жауабын файлға жазу керек
болған соң, ол жерде файлмен жұмыс жасайтын процедуралар мен функцияларды
пайдалану керек болады. Біздің программамыз өте ауқымды болуыда мүмкін.
Сондықтан да біз осы жерде өзіміз жасаған модудульдерді пайдаланғанымыз жөн
деп ойлаймын. Бұған қоса программаның сыртқы келбетін сүйкімді қылу үшін
стандартты модульдерді пайдаланған жөн деп ойлаймын.
Мәліметтер қорымен жұмыс болған соң, программада жазбалар мен
файлдар қолдануы қажет. Себебі, жазбаларсыз және файлдарсыз біз өзімізге
керек мәліметтер қорымен жұмыс жасай алмаймыз.

2.Пайдаланылатын әдістер

Қазіргі кезде копьютерді қолданбайтын ешқандай облыс жоқ.
Компьютерлер көптеген мекемелерде бар ақпаратпен тиімді жұмыс жасауда
қолданылады. Мысалы, қызметкерлер туралы мәліметтер қорын жасағанда бізге
өте ауқымды ақпарат қорымен жұмыс жасауға тура келеді.
Ауқымды ғылыми-техникалық және экономикалық ақпаратпен жұмыс
жасайтын есептерді жасағанда бізге ондай ақпарат көлемімен жұмыс істейтін
массивтерді пайдалануға болады. Бірақ, массив бір типті ақпаратпен жұмыс
жасайды. Сондықтан массивтерді пайдалану тиімсіз болып табылады.
Мәліметтер қорымен жұмыс жасағанда, әр түрлі типтермен жұмыс
жасауға тура келеді. Сондықтан да Паскальда әр түрлі типті объектілерді
сипаттау үшін арнайы жаалған аралас типті Жазба қолданылады.
Жазба қазіргі кезде аралас мәліметтердің ортақ және пайдалануға
жеңіл болатын типі кеңінен қолданылады.Жазба әртүрлі типті компонеттерден
құрала отырып, олардың арасында байланыс жасайды да, біріңғай объект
ретінде келеді.
Бұған қоса, есептің берілгенінде файл болған соң, файлдармен де
жұмыс жасайтын процедураларды қарастырғанымыз жөн.

2.1 Жазба типінің сипатталуы

Жазба – бұл структурленген, шектелген компоненттерінің санынан тұратын,
мәлімет типі болып табылады. Жазба типін жариялау Rekord идентификаторынан
басталып, end резевтелген сөзімен аяқталады. Олардың арасында
компоненттердің жиыны тұрады, олар аймақтар деп аталады. Олардың
әрқайсысында типтің аты жазылуы қажет.

Формат:
Type
тип аты=record
аймақ идентификаторы:компонент
типі;

...
аймақ идентификаторы :
компонент типі ;
End;
Var
идентификатор...:типтің аты;
Мысал:
Type
Mobilnik=Record
Number: integer;
Marka: string;
FIO: string;
Address: string;
End;
Var M,V: char;

Бұл жерде Mobilnik жазбасы төрт компоненттен тұрады: нөмір, ұялы
телефоннның маркасы, аты-жөні және адресі. Жазбалар аймақтарымен жұмыс
жасау ‘жазба’ типі арқылы мүмкін. Біздің мысалымызда олар М және V,
Mobilnik типі.
Аймақ идентификаторы жазбаның айналасында ғана біреу болу керек.
Бірақ,әр түрлі қателіктерді болдырмау үшін оны бүкіл программа үшін жалғыз
қылайық. Жазба үшін керекті жады мөлшері оның аймақтарының ұзындығынан
құрылады. Жазба аймақтарының мағыналары өрнектрде пайдалануға болады. Бөлек
аймақтардың аттары айнымалылар атымен болмауы қажет. Себебі ұқсас типті
жазбалардың бірнешеуі болуы мүмкін.Аймақпен жұмыс жасау үшін оның айнымалды
идентификаторы мен аймақ идентификаторы белгілі болуы қажет. Осындай аттар
Құрама аттар деп аталады. Олардың арасында нүкте болады.Мысалы Mobilnik
типті жазбалармен жұмыс жасау үшін:
M.Number, M.Marka, M.Fio, M.Address.
Аймақтың мағынасын енгізу үшін меншіктеу операторы қолданылады.
Мысалы: M.Number:=3230;
M.Marka:=’Nokia’;
M.Fio:=’Marlen Dzu’;
M.Address:=’Zhandosova 184a’;
Құрама аттарды енгізу-шығару операторларында пайдалануға болады:
Read(M.Number, M.Marka, M.Fio, M.Address);
Write(M.Number, M.Marka, M.Fio, M.Address);
Жазбалара қатысты меншіктеу операторын қолдануға болады. Бірақ жазбалардың
типі бірдей болуы керек. Мысалы:
V:=M;
Бұл оператордың орындалуынан кейін V жазбасының мағынасы М жазбасының
мағынасына тең болады.
Кейбір есептерді шығарғанда жазбалардың массивін пайдаланған
жөн. Оларды келесі түрде жазған жөн болады:
Type
Person=Record
Fio: string;
Age: 1988;
Prof: string:
End;

Var
List: array[1..50] of person;
Жазбаның әрбір аймағымен жұмыс өте үлкен болып келеді. Ол әсіресе
мнимоникалық идентификаторларды пайдаланғанда белгілі болады.Бұл мәселені
шешу үшін, Паскаль тілінде with қолданылады. Оның форматы:
Withайнымалыdo операторы ;

With операторында бір рет пайдаланған жазба айнымалысын енгізгеннен кейін,
оның аймақтармен, қарапайым айнымалылармен сияқты жұмыс жасай беруге
болады. Мысалы:
With M do Begin
Number:=’D600’;
M.Marka:=’Samsung’;
M.Fio:=’Markus Dzu’;
M.Address:=’England’;
End;
Паскальда жазбалардың ішінде жазбалар болуы мүмкін. Сәйкесінше with
опера торы қолданылады:
With rv1 do
With rv2 do
With rvn do...
Ол келесіге эквивалентті:
With rv1,rv2...rvn do...
Ондай жазбалар саны 9-дан аспауы керек.

2.2Файлдық тип
Үлкен мәліметтер қорын, мысалы телефондық анықтама немесе мектеп
оқушылары жөнінде мәліметтерді сыртқы жадыда сақтаған жөн. Қандай да
болмасын программалау тілі сыртқы жадыда сақталған ақпаратпен жұмыс жасауға
мүмкіндік беру керек. Паскальда мұндай қажеттілік үшін арнайы объктілер бар-
файлдар. Файлсыртқы жадыда жазылған, белгілі атпен сақталған ақпараттар
жинағын айтамыз.
Файлдарды жиі-жиі пайдалану келесі елесі себептерден пайда
болады:
1. Өте үлкен өңделетін мәліметтер жиынын енгізу өте көп уақыт алады және
қатты шаршатады.Одан гөрі ақпаратты арнайы жасалған файлдарда
сақтаған жөн. Ол файлды біз бірнеше жүктеп және сақтауға болады.Бұған
қоса оларды бірнеше рет пайдалануға болады.
2. Мәліметтер файлы басқа програмамен де жасалуы мүмкін. Бұлд жағдайда
фал екі әртүрлі программа арасындағы көпір және сыртқы ортамен
байланыс болады.
3. Файлдағы мәліметтерді пайдаланатын программа жұмыс жасау кезінде
қасында пайдаланушының болуын қажет етпейді.
Әр файлдың үш басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, программа бірнеше
файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін өзіне тән файл аты болады.
Екіншеден, файл бірнеше компоненттерден тұрады. Мұндай компонент файлдан
басқа типті болады. Мысалы: жазбалар немесе жолдар файлын жасуға болады.
Бірақ, файлдар файлын жасауға болмайды. Үшіншіден, жаңадан жасалған
файлдың ұзындығын шектеудің қажеті жоқ. Оның өлшемі тек сыртқы жадының
көлемімен шектеледі.
Көбінесе файлдар жазбалардан немесе мөтіндік жолдардан тұрады.
Файлды сипаттау ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Паскаль тілі программасының құрылымы
Турбо паскаль программалау тілі
Паскаль – бағдарламалау тілі
Паскаль тілі программасы
Паскаль тілі туралы түсінік
Паскаль тілі программасының құрылымдары
Паскаль-программалау тілі
Паскаль программалау тілі
Паскаль тілі туралы мәлімет
Паскаль программалау тілі. Массивтер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь