Шетел тілін оқытудағы қазіргі замандағы әдістемесі және оның кезеңдері

Кіріспе:

Шетел тілін оқытудағы қазіргі замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

2.Негізгі бөлім:

2.1 Шетел тілін оқытудағы әдістемені қолданудың психологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6

2.2 Мұғалімнің шетел тілі сабағында әдістемені және оның кезеңдерін қолданудағы іс.әрекеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

2.3 Шетел тілін оқытудағы интерактивтік тәсілді қолдану жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16

2.4 Әдістемелік нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

3.Практикалық бөлім:

Мектепте шетел тілін оқыту үрдісінде әдістемені және оның кезеңдерін қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

4.Қорытынды бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

5. Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Біз XXI ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен атауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. “Ұрпағы білімді, халықтың болашағы бұлынғыр болмайды” дегендей , жас ұрпаққа сапалы мән мағыналы ,өнегелі тәрбие мен білім беру - бүгінгі күннің басты талабы.Бүгінгі таңда Еліміз алдыңғы қатарлы елдермен терезесі тең болып, келешегімізді жарқын, ашық етер жас ізбасарлары тәрбиелеуде. “Қазақстан республикасының білім жүйесінің даму концепциясы”, бұл 2015 жылға дейін жоспарланған, қазіргі білімнің ұлттық алғышартын анықтайтын құжат.Осыған сәйкес, бүгінде Қазақстан әлемдік бірлестікке кірген заманда білімнің рөлі мен маңызы артты.Мәдениеті жоғары XXI-ғасыр адамын қалыптастыру міндеті мен оған білім беру ісін ірілендіру қажеттігі жоғарғы оқу орны мен қоғам алдында жаңа маңызды мәселелер қойып отыр.Өзге мемлекеттермен ғылыми және экономикалық байланыстарда кеңінен жол ашылып отырған шақта шетел тілін жетік білетін түрлі кәсіптің мамандары біздің жас елімізге қажет. Жалпы білім беретін орындарда шетел тілдері пәндерінің мазмұны анықталып, оған қойылатын талаптар нақтылануда.
Шетел тілін ана тілімен қатар оқыту, оқушының сөйлеу қабілетін және жалпы дамуын жетілдіріп қомайды, оны озін қоршаған айналасындағы адмдармен қарым-қатынас мәдениетіне де үйретеді. Оқушының шетел тілінде сөйлеу қабілетін жетілдіру мекткпте берілетін бүкіл білім мазмұнының негізгі мақсаты болып табылады, өйткені мұғаліммен, оқулықпен және басқа оқушылармен қрым- қатынас барысында оқушының дүниетанымы кеңейеді.
Курстық жұмыстың нысаны :
Бүгінгі ғалымдар оқыту процесінде дидактикалық мақсатты шешуде оқытудың белсенді түрлеріне бет бұруда.Шетел тілін сапалы да берік меңгеру үшін турлі әдіс-тәсілдер, амалдар қолданылады.Сол тәсілдердің бірі -интерактивтік тәсіл методикада өзекті болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты: Интерактивтік тәсіл жаңа технологиялар қатарына жататындықтан, оның қолдану тиімділігін анықтау және көрсету.
Курстық жұмыстың міндеттері:
1.Шетел тілін оқытудағы қазіргі замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін маңыздылығын көрсету.
2. Шетел тілін оқытудағы қазіргі замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін қолдану жолдарын көрсету.
1. Алдамұратов Ә. “ Жалпы психология” .-А:Білім, 1996.-224 б.
2. Гальскова Н.Д. “Современная методика обучения иностранным языкам”. М.:Аркти Глосса,2000.-165 с.
3. Еримбетова С.,Маджуга А., Ахметжан Б. “Исплоьзование интерактивных (диалоговых) технологии обучения в процессе творческого саморазвития личности учащихся” Вестник высшей школы.-2003.-№117 –С.-48.
4. Ешимбетова З.Б.,Маутаева М.А “ Интерактивные формы обучения иностранного языка ’’ Иностранные языки в школе -2004.-№2.-С.42.
5. Жарықпаев К.Б. “Психология.”-А.:Мектеп,1982.-280 б
6. Зимняя И.А. “Речевая деятельность на иностранном языке как объект обучения Психология обучения видам речевой деятельности и аспектам иностранного языка”.- 1974.-с.-6-34.
7. Нұрбекова Г.Ж:''Жалпы білім беретін қазақ орта мектебінің жоғары сынып оқушыларын диалог сөзге үйретуде шетел тілін оқытудағы әдістемені қолдану әдістемесі”: Дисс.канд.пед. наук, 2002.
8. “Интерактивные игры на уроках иностранного языка”. Учитель Казакстана, 2004.-№21-22.с-8.
9. “Подготовка преподаваделя иностранного языка для дошкольных образовательных учреждений ” Педагогичкский вуз в школе.-2003.-С -48
10. Яноушек Я. «Социально- психологические проблемы диалога в процессе сотрудничества между людьми психолингвистика за рубежом» –М.: Наука,1972.
11. Педогогическая энциклопедия.-М.:1965.-II том
1. 12.Қазақ Совет энциклопедиясы.-А.:17-1975.-XV том
12. Якобсон П.М. «Общение людей как социально –психологическая проблема» Знание. -1972.№3.-С.-40.
13. Тәжібаев Т. «Жалпы психология».-А.:Қазақ университеті.-1993.
14. Петровская Л.А.«Компетентность в общении.-М.1989. 216с.
15. Аметова С.Р. «Бастауыш класс оқушыларының тілін дамытудың ғылыми әдістемелік негіздері».дисс.автореф.-А 1994.17б
16.Ағылшын тілінің қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі орны. // «Қазіргі таңдағы ғылым мен білім» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты. 4 том. - Шымкент, 2005. 128-130 беттер.
17. Шет тілін оқыту үрдісінде жеке тұлғалық бағыттылықты қалыптастырудың кейбір теориялық мәселелері. //«Қазақстан Республикасында шетел тілінде білім беру философиясы және тілдік саясат» П.Г.Козловтың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Абылай Хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті. – Алматы, 2006. 226-229 беттер.
18.Шет тілі сабағы арқылы отаншыл бағыттағы тұлғаны қалыптастыру. //«Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің II Түркістан интеграциялық форумы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. IV бөлім. – Түркістан, 2006. 283-285 беттер.
19. Жастарға отаншылдық тәрбие берудің кейбір өзекті мәселелері. //Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. – Түркістан, 2006. №2, 257-260 беттер.
20.Қазіргі педагогикадағы «тұлға» ұғымы. //Бастауыш мектеп. – Алматы, 2007. №1, 17-19 беттер.
21.Шет тілін оқыту арқылы қарым-қатынас жиілігіне тәрбиелеудің мәселелері. // Қазақстан мектебі. –Алматы, 2007. №3, 22-25 беттер.
        
        Мазмұны
Кіріспе:
Шетел тілін оқытудағы қазіргі замандағы әдістемесі және оның
кезеңдерін..................................................................
......................................3
2.Негізгі бөлім:
2.1 Шетел тілін оқытудағы әдістемені қолданудың ... ... ... тілі сабағында әдістемені және оның кезеңдерін
қолданудағы іс-әрекеті.............................................8
2.3 Шетел тілін ... ... ... ... бөлім:
Мектепте шетел тілін оқыту үрдісінде әдістемені және оның ... ... ... ... ... ... замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін
сипаттамасы және маңызы.
Біз XXI ... ... ... мен ... ... бағытымен дамыту мақсатымен атауымыз үлкен үміттің басты нышаны
болып табылады. ... ... ... ... ... ... , жас ... сапалы мән мағыналы ,өнегелі тәрбие мен білім беру
- бүгінгі күннің ... ... ... ... алдыңғы қатарлы
елдермен терезесі тең болып, келешегімізді жарқын, ашық етер ... ... ... ... ... жүйесінің даму
концепциясы”, бұл 2015 жылға дейін жоспарланған, қазіргі білімнің ... ... ... сәйкес, бүгінде Қазақстан әлемдік
бірлестікке кірген ... ... рөлі мен ... ... ... адамын қалыптастыру міндеті мен оған білім беру ісін ірілендіру
қажеттігі жоғарғы оқу орны мен ... ... жаңа ... ... ... мемлекеттермен ғылыми және экономикалық байланыстарда кеңінен жол
ашылып отырған шақта шетел ... ... ... түрлі кәсіптің мамандары
біздің жас елімізге қажет. Жалпы білім ... ... ... ... мазмұны анықталып, оған қойылатын талаптар нақтылануда.
Шетел тілін ана тілімен ... ... ... ... ... және
жалпы дамуын жетілдіріп қомайды, оны озін қоршаған ... ... ... де ... ... шетел тілінде сөйлеу
қабілетін жетілдіру мекткпте берілетін бүкіл білім ... ... ... табылады, өйткені мұғаліммен, оқулықпен және басқа
оқушылармен қрым- ... ... ... ... ... жұмыстың нысаны :
Бүгінгі ғалымдар оқыту процесінде дидактикалық ... ... ... ... бет бұруда.Шетел тілін сапалы да берік меңгеру үшін
турлі әдіс-тәсілдер, ... ... ... ... тәсіл методикада өзекті болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты:
Интерактивтік
тәсіл жаңа технологиялар қатарына жататындықтан, оның ... ... және ... ... ... ... ... қазіргі замандағы әдістемесі және оның
кезеңдерін маңыздылығын көрсету.
2. Шетел тілін оқытудағы қазіргі ... ... және ... ... ... ... Шетел тілін оқытудағы әдістемені және оның кезеңдерін қолданғандағы
мұғалімнің іс- ... ... ... ... әдістемені және оның кезеңдерін жиі және жүйелі
түрде ... онда ... ... жеке ... ... барынша дамытуға болар еді. Жаңа технологияларды оқушылардың
шетел тілін меңгерудегі өзбеттілігін, шығармашылық қабілеттерін ... ... ... ... ... ... арттыруға, жеке түлғаның жасампаздық
мүмкіндіктерін толығырақ ашуға болар ... ... ғана ... ... ... артқан болар еді.
Ендігі кезекте жоғарыда айтылып келе жатқан “интеракция”сөзінің
мағынасын ... ... ... деген сөз энциклопедия мен ғылыми
әдебиеттерде көрсетілгендей “интеракция” деген ұғымнан келіп шығады, ол өз
кезегінде ... ... ... ... ... Интеракция оқыту
процесінде оқушылардың бірігп бір мәселені шешуге, белгілі бір әрекетте ... ... ... ... және осы ... өз ... шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл ... жұп ... топ ... ... ... ... жасай
отырып,өзгелерге көмек көрсетуге үйретеді.Әрине бұл тәсілді қолдана
жоспарланған ... ... ... ... түрлерінен өзгеше болады
да, дәріс алушылардың мотивациясын арттыруға септігін тигізеді. Жеке ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін оқушы
әлдеқайда жан-жақты, кез-келген нәрсеге бейімді болып келеді.Бұл дегеніміз
дәріс алушылармен тапсырма орындау ... ... ... іскерліктермен
дағдыларды меңгергені мен ... ... көзі ... ... болса, оларды дереу түзетуге тырысады.Басқаларға көмектесе
отырып, сол уақытта өзіне де ... ... ... ... ... әр дәріс алушының өзіне ғана тән эмоционалдық ... дән ... ... ... процесін ұйымдастырудың әр-түрлі
формаларына қол жеткізеді.Сондай-ақ бұл жеррде ең алдымен дәріс ... ... жеке бас ... ... бір
жұмыста жеке, жұптық және топтық жауапкершілігі арттырылады.
Зерттеу ... ... және оның ... ... ... ”тәсіл” дегн ұғымға сипатттама беріп,содан
кейін интеракция ұғымына ... ... ... бөлімде әдістемені және оның кезеңдерін қолданудың
психологиялық ерекшеліктері,бұл тәсілді ... ... ... ең ... қолдану жолдары деген сияқты ... ... ... ... ... ... тәсіл деген ұғым екі мағынаға ие бола
алады: бірінші мағынасында, тәсіл-оқытудың заңдылықтары толық ... ... ... бойы ... әдістемелік концепция
ретінде анықталса, ал екінші мағынасында оқыту мен оқудағы ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік әдебиеттерде көрсетілгендей,тәсіл-мұғалім
мен оқушының,оқушы мен ... ... ... ... ... табылады.
Аталған процесс негізінде оқушылардың шетел тілін меңгеру деңгейі
қалыптастырылады,олардың осы тілді басқа мәдениеттің өкілімен ... ... алу ... мен ... және ... ... жеке тұлғасының әр
саладағы жан –жақты дамытылуы көзделеді.
Н.Д.Гальскованың пікірінше, тәсіл –дидактикалық ... ... ... ... бір ... және ... ... меңгере
бағытталған операция, таным ... ... ... ... біз
Н.Д.Гальскованың пікіріне толығымен қосыламыз.Өйткені шын мәнісінде де біз
тәсіл мәселесіне тоқталғанда әрқашанда дидактикалық ... ... ... ... ... ... алу
қабілеті қазіргі шетел тілін оқыту процесінің тиімділігін ... ал ... жеке ... ... ерекшеліктерін көрсетуге және оның шетел тілін
мәдениетаралық қарым –қатынас ... ... ... ... ... ... жақтан қарайтын болсақ, интерактивтік тәсіл мұғалімнің
де,оқушының да жұмысын ... өз ... ... ... жетіп, белгілі бір нәтижелерге қол жеткізсе,оқушы шетел тілін
ойлағанынан жеңіл меңгереді, жеке бас ... ... ... ... коммуникацияға түседі. Аталған мәселені шешу үшін, бүгінгі
тәжірибе көрсеткендей, оқыту процесінде ... ... ... ... ... ... ... А кейіпкер іс-әрекеті В
кейіпкерге ... ... ол өз ... ... А ... әсер
етеді.
Біз интеракцияны біріккен әрекетті ... ... ... ... бұл ... мағынасы көп жағдайда коммуникация
сипаттамасына ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
-әрекеттінің термині тұрғысынан қарастырады.Ол интеракция ... ... ... ... ... дейді:
1.Өзара әрекетке түсуші коммуниканттар.
2.Бірлескен әрекет мақсаты.
3.Бірлескен әрекет объектісі.
4.Бірлескен әрекет құралы.
Тілдік қарым-қатынастың интерактивтік жағы- ол ... ... ... ... әркетімен байланысты, олардың ... ... ... ... ... психологияда интеракция процесіне
басқаша сипаттама беріледі. Ол ... ... ... тілдік
қарым –қатынас деп көрсетіледі.
Негізгі бөлім:
2.1 Интерактивтік тәсілді қолданудың психологиялық
ерекшеліктері.
Коммуникация біріккен әрекет негізінде ... ... ... ... ... субъектілердің бір-бірімен ақпарат алмасуы, яғни біріккен
әрекет түрімен нормасы жасалады.
Психологтар шетел ... ... ... ... ... және оның
кезеңдерін қолданудың төмендегідей психологиялық негіздерін атап көрсетеді:
● Ол дәріс алушы өзін-өзі еркін және ыңғайлы сезінетін ... оның ... ... тілін өз қажеттілігі ... ... ... деген ынтасын оятып, тілді оқып ... ... ... ... ... оқытылып отырған
пәнді меңгеруін көздеп, оған жағдай жасайтын мүмкіндіктерді қалыптастырады.
●Ол оқушылардың жеке ... ... әсер ... яғни ... оның ... ... ... шынайы қажеттілігімен
сәйкестендіріп, оның тілдік, танымдық, шығармашылық қабілетін оятады.
●Ол оқушыларды ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырады.
● Ол шетел тілін оқыту процесінде ... ... ... ... ... жеке ... мен қызығушылығына байланысты екенін
көрсетеді.
● Ол сыныпта ... ... ... ... ... ... ... топтық, ұжымдық.Аталған формалар оқушылардың белсенділігіне,
өз беттілігіне, шығармашылығына, жағымды қасиеттердің ... ... ... ... ... ... және оның ... осындай
психологиялық еркшеліктеріне қарап, оқушыларды арнайы жұмыс формаларын,
лайықты тапсырмаларды, түрлі ... ... ... ... өте маңызды.
әдістемені және оның кезеңдерін қолдана ... ... мен ... ... оқыушыларға оқытылып отырған тілдің
практикалық тұрғыдан нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік береді және ... ... ... ... оқып ... ... ... арттырады.Бұл
кезде сөйлеуге деген іштей мотивация қалыптасады, ... ... ... ... ... ниет ... ал ... біріккен тілдік әрекетке
қатысуға деген талап береді. Интерактивтік ... ... ... қабілетін белсенді түрде дамытуға бағытталады, оқушылар ақпаратты
есте ... қана ... ... ... ... және отандық әдіскерлер ... ... ... ... ... ... ... қолдануды
қамтамасыз етіп,осы аталған дидактиакалық міндеттерді шешуді және соған
сай ... тілі пәні ... ... ... деңгейде қолдауды
көздейтін, қызықты, белсенді, шығармашылық ... ... ... ... өз ... ... ... әсіресе бірлескен әрекетің
нәтижесін көрсетуге тырысады.
Әрбір мәселені бірігіп шешу, жұмыс жемісіне бірігіп жету, оны ... ... ... ... да ... ... айтар
болсақ, бұл тәсілдің мәні бірігіп бір нәрсені орындау емес, бірлесіп,
ұйымдаса отырып,басқаларға қол ұшын бере ... оқып ... және ... ... ... біріккен әрекет нәтижесінде сабақта
жұптағы, топтағы, ұжымдағы әрбір оқушы сөйлеуде ... ... ... ... ... өз ... оқытылып отырған тіл жүйесін
қалыптастыруға мүмкіндік ... ... ... тілі сабағында әдістемені және оның кезеңдерін
қолданудағы іс ... ... ... ... тілі ... ... мен
оқушының рөлін анық көрсетеді және осы ... ... ... мен ... ... ... ... коптеген
ғылыми еңбектерде зерттелген, әлі де ... ... ... ... ... нәтижелі болуы ең алдымен мұғалім
мен оқушының аталған ... ... ... ... ... ... жауапкершілікті төменде берілген түсініктемелерден анық көруге
болады.Мұғалім екі мағынада қолданады:
1. Ол оқушының әлеуметтік ... ... Ол ... ... ... ... орай оқушы деген ұғым да екі мағынада қолданылады:
1. Оқушы ретінде әлеуметтік ... ... ... ... асырушы
Қазіргі кездегі күнделікті сабақтағы мұғалім мен оқушының арасындағы
интеракция түріне ... ... ... болады:
● Мұғалім сөйлеу тәртібін басқарады, ол оқушылардың рөлін бөліп ... ... ... ... ... ... ... олардың біріккен әрекетке қосқан үлесін
бағалайды, алайда олардың ұсыныстарын қабылдап, барлық айтқан ойлармен
келісе бермейді.
Бұл аталған жайт ... ... ... түрге ие бола алады:
А)мұғалім сұрағы, әрекеті ... ... ... ... ... сөзі ... оны қабылдауы.
Мұнда егер оқушы жауабы ойдағыдай немесе дұрыс болмаса, мұғалім
сұрақты қайталайды не ... ... ... ... өзі ... өзі ... оны пассивті қабылдайды, ал бірақ одан жауапты
белсенді түрде қайталауды талап етеді.Бұл жалпы ... ... ... нұқсан келтіреді(Дәстүрлі шетел тілі сабағындағы
мұғалім мен оқушының қарым –қатынасын 1-ші суреттен көруге ... ... мен ... ... ... ... мен ... қарым-қатынастың түрлерін ғылыми тұрғыдан зерттеген. Мәселен,
Н.Ф.Маслова екі түрін ажыратқан:
1 демократиялық
2.авторитарлық
А.А.Бодаллев қарым ... үш ... ... ... ... ... екі
түрін,авторитарлық және демократиялық, қарастырамыз.
Авторитарлық ... ... ... ... оның ... қадағалап, бақылау жасау мүмкіндігін өз қолына алады.
Ал демократиялық қарым –қатынаста екі жаққа да, яғни ... ... ... құқық беріледі.Осы қарым-қатынас шеңберінде ... ... тең ... ... ... ... ... мен оқушының арасындағы осындай екі қатынастың түріне қарама
–қайшы бір стиль бар. Оны біз ... ... деп ... ... ... ... әрекеттесуші жақтардың бірі ретінде,оқушыларды
бақылау,тексеру, қадағалау құқығын еркін түрде паидаланбайды. Мұғалім
осындай ... ... бас ... ... оқушылардың өздігінен
дамуына, оның тұлға ретінде қалыптасуына әсер тигізеді.
Осыдан келіп біз келесі пікірді ... ... ... ... ... .Бұл ... ол жұмысқа тікелей
қатынасқанымен өз ... ... ... онда ... ... талап етуі керек. Ал енді мұғалімнің әрекеті ... ... ... ... ... ... көре ... сабақтағы интеракция түріне ұйымдастырушы қызметін атқаруы
тиіс.Оның әрекеті төмендегідей төрт саты бойынша қарастырылуы ... ... ... ... ... ... болып табылады, ал мұғалімнің
мақсаты –біріккен әрекетті, ... мен ... ... ... ... ... арттыру. Шетел тілі
сабағындағы интеракцияның мақсаты – ... ... тыс ... ... ... ... үйрету.Бұл әрине шетел тілін оқыту
процесіне тән сипат.
Тілді ... ... ... ... ... ... ... білуге үйрету сабақта интерактивтік тәсілді қолдану ... ... мен ... ... ... ... ... болып табылады( әдістемені және оның ... ... ... сабағындағы мұғалім мен оқушының арсындағы қарым-қатынасын ... ... ... ... ... үйретуде, соның ішнде
тілдік қарым –қатынас құралы ретінде меңгеруге ... ... ... мен дағдысының қалыптасуы үшін соған сай ниетін оятып, әрі оқу
атмосферасын ... ... ... Ал ... ... ... пікірінше төмендегілер пайда болады:
1.Шетел тілін оқытуда әдістемені және оның ... ... ... ... жасалатын жұмыстың оқыту процесіне сай болуы
керек.талап тым ... ... ... ... ... ... ал ... , жалығуға әкеледі.
2. Жұмыс түрлері, онда қолданатын оқу құралдары, ... ... ... , жас ерекшелігіне сай болуы керек.
Жұпта оқыту
2-сурет
топта оқыту
3-сурет
3.Тапсырылған жұмыстарды атқару ... ... ... ... ... ... ... дағдылануы керек.
4.Жауап беруде оқушыларға жеткілікті ... ... ... ... жағдайда мұғалім келесі оқушыдан сұрауға ... өзі ... ... ... ... түсіп оқу оррнына бірлесіп оқу керек.Оқушыларға топ\жұп
болып бірігіп жұмыс істеуге тапсырмалар беру керек.
Бұл айтылғандардан көретініміз, мұғалім ... ... ... ... ... ... ... оқыту процесінде
оқушылардың әріптесі болуы керек, оқудағы ... ... ... ... , оның ... ... үйренуге деген ниетін арттыруы тиіс.Сонымен бірге
бұл арада әдіскер –ғалымдар келесі ... ... ... тілі сабағындағы интеракцияның тиімді өтуіне, оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... орналасуы
болып табылады. Оқушылар партасы олардың олардың бір ... ... ... ... қойылуы тиіс(4-сурет). Тілдік қарым-қатынас мәдениетіне
енетін сөздің келесі адамға бағытталуы, оны келесі субъектің ... ... ... ... ... құрастыра отырып ескерсе, тілдік қарым
–қатынастың ресмилігін және басқа да коммуникативтік ... ... ... ... ... ... мұғалім сабақтағы интеракцияны ұйымдастырушы ... ол ... ... мәні мен ... ... Ол ... ... жағдаяттар мен шарттар ... Осы ... ... ... бола ... ... ... болуға шақырады.
Мұғалімнің интеракцияны ұйымдастырушылық рөлі әрекет ... екі ... ... ие ... оның ... ... ... рөлдік байланысты жасауға бағытталса, екіншіден, әлеуметтік-
психологиялық сипатқа ие болады, яғни ол біріккен әрекетті атқарушылардың
жас ... ... ... ... ... ... оқушылардың партасы ... ... ... ... ... және оның ... қолдану
жолдары.
Әлемдік дидактика бүгінгі күнге дейін ... ... ... ... жинақтады.Коммуникацияда интерактивтік
іскерлік пен дағды әдістемелік әдебиеттерде көрсетілгендей ... ... ... мұғалімнің өзі жаттығуларды жүйелеп, саралап алуы
керек.Өйткені, жақсы алдын ала ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Сабақта оқушының белсенділігін арттырудың ең тиімді жолы –жұппен
жұмыс(2-сурет).Жұмыстың бұл ... ... ... ... үшін ... ... және барлық оқушылардың ... ... ... Жұппен жұмыс істеу арқасында оқу уақытын үнемдеуге ... ... ... жұмыс оқушылардың бастамалық қабілетін көрсетуге
және келесі бір адаммен коммуникацияға түсе білуге, бір-біріне ... ... бір ... ... ... және оның ... интерктитік тәсілді қолдану коммуникацияны іске асыруға
бағытталады. ... ... өз ... ... етуі де іске ... шығатын тұжырым, шетел тілін оқытудағы әдістемені ... ... ... ... жоққа шығармайды деген
сөз.Интерактивтік тәсіл, ... ... ... жеке ... тәсіл.Бұл
тәсіл түрлі жаттығулар, тапсырмаларнегізінде оқушылардың ... ... ... ... да ... ... ... тілдік мінез- құлығын басқара алуын;
●Естігенге көзқарасын білдіруін;
●Біріккен әрекетке түсе ... ... ... ... ... ... ... орындай алуы мен тіреніштерді қолдана алуын;
Ал енді осы жоғарыда аталып ... ... ... ... бір топқа
түрлі оқушыларды ... ... ... қатар маңызды болып
табылатын ... ол ... ... оқушылардың бір біріне сай
келуі, оларда бір ... ... ... деген ниеттің болуы. Жұмыстың
алғашқы сатысы бірлескен жұмысты ... , әр ... өз ... ол ... ... талқылау, және қажетті нәтижені ... саты әр ... жеке өз ... ... ... сатысы болып
табылады. Оқушылардың міндеттері бір біріне ұқсамауы мүмкін. Мысалы, бір
оқушы ... ... ... ... екіншілері мәтін негізінде
диалог құрастыруы мүмкін. Клесі ... ... ... ... ... (мұғаліммен бірлесе отырып). Соңғы сатыда әр топ
өздерінің ... ... ... ... ... ... бұл жерде тілдік міндеттің сәтті орындалуына, ... ... ... мүлде болмауына және тапсырмаға қойылатын
талаптардың орындалу орындалмауына үлкен мән ... ... бұл ... ... ... түрлі оқу
жағдаяттарына оқушыларға жағдай жасау. Оқушылар әр түрлі болады, олардың
бірі ... ... ... ұғып ... ... ... жеңіл меңгерсе
, енді біріне материалды ұғу үшін қосымша түсіндірмелер мен мысалдар қажет
болады.Мұндай оқушылар ... ... ... сөйлеуге қысылады, ол нақты
нені түсінгенін ұғына алмай сұрақ ... ... ... топқа не болмаса жұпқа біріктіріп, оларға ортақ ... ол ... ... барысында әрбәр оқуға жеке ... ... ... ... ... онда әр оқушының өз жұмысына жауапты ... ... ... қол ... ... жағдаят пайда болады.
Сондықтан да білімі төмен ... ... ... ... ... ... ... сұрап, ал үлгерімі жақсы оқушы топтың ... ... ... ... білімі төмен оқушылардың нәтижелі
жұмыс істеуін көздейді. ... ... ... қиындықтың алдын
алады. әдістемені және оның кезеңдерін пайдалана отырып атқаратын жұмыстың
жалпы сипаттамасын осылай түсінугке ... және оның ... ... ... ... ... айтуға болады. Мұғалім іс –тәжірибесінде бұл ... ... орай ... етіп ... ... алайда ол оқу
принциптерін өзгертпеуі тиіс. Олардың ... ... ... ... ... бөлу ... ... кезінде ол әр жұп \ топтағы
оқушылардың үлгеріміне көңіл аударуы керек. Яғни бір ... ... ... ... ... және ... ... аралас болуы керек.
Жұпқа немесе топқа ортақ ... ... ... оны ... ... оқушыға өз рөлін беру керек. Рөлдерді таңдауды оқушылардың
өз еншісіне қалдыру маңызды. Осылайша олар өздерін мұғаліммен бір ... ... Бұл ... ... өз ... ... бағалауды беруде
маңызды болып табылады.Енді қазіргі замандағы әдістемесі және ... ... ... ... жерде жұптық жұмыстың келесі түрлерін ажыратуға болады:
а)Ортақ тапсырмаға ие болатын жұп. Бұл ... ... ... ... ... екі ... бірдей тапсырма беріледі. Алайда бұл
оқушылардың жауапкершілігін, өзбеттілігін шектеуі мүмкін.
ә)Жеке тапсырмаға ие ... жұп ... ... ... ... оқушыға мұғалім жағынан көмек көрсетіледі. Мәселен, диалог құру
тапсырмасы беріледі. Мұғалім ... ... ... ... тапсырма
береді ал үлгерімі төмен оқушыға қажетті таяныш сөздерді ... ... ... берілген уақытты пайдаланып тапсырманы орындауға көшелі.
Мысалы, демалыс деген тақырыпқа ... ... ... ... ... . Онда ... тақырыпшалар болуы ықтимал: көкке щығу,
достармен қыдыру, киноға бару.т.б. Әр оқушы ... ... ... ... ... құрастырады. Содан кейін ол әріптесімен
бірігіп диалог құрастырады.
2.Топта оқыту.
Ортақ мақсат көзделеді. Әр оқушы өз тобы үшін ... ... ... ... ... ... баға алады
►әр оқушының жауапкершілігі артады
►нәтижеге жетудің барлығына бірдей ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Дәстүрлі сабаққа қарағанда шетел тілін ... ... ... ... тиімдірек өтеді. Оны төмендегілен байқауға
болады.
а)барлық оқушыларды сабаққа қызықтыру мен белсенді араластыру.
ә) тұйық, ұялшақ оқушыларға ... ... тең ... беру.
б) оқушыларда жауапкершілік, өзбеттілік сияқты қасиеттер дарыту.
Қазіргі замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін ... ... ... ... ... ... ... отырылған
тілдің практикалық тұрғыдан қолданылу нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік
береді және осы ... ... ... ... оқып ... ... ... кезде сөйлеуге деген іштей мотив қалыптасады.
2.4 Әдістемелік нұсқаулар.
әдістемені және оның ... ... ... ... ... ... ... әрекеті төменде ұсынылған талаптарға сай болса,
сабақтың нәтижесі, оқушылардың ... өте ... ... ... ... жас және жеке ... қабілетін ескеру;
●Оқыту процесінде басты назарды оқушыларға аудару;
●Жасалатын жұмыс жоспарын оқушылармен пікірлесе отырып шешеу, яғни
оқушылардың ... мен ... ... өз ... ... мүмкіндік беру;
●Оқыту процесінде оқушылардың шығармашылық белсенділігін пайдалану;
●Интерактивтік тәсіпді қолдануға арналған жаттығуларға талдау жасау;
●Оқушы жауабын тыңдаудағы шыдамдылықтың болуы, яғни мұғалімнің бала
орнына өзін ... ... ... ... оқушылардың кеңесшісі бола отырып оқушыларды бірігіп жұмыс
істеуге ... ... ... тілін оқыту үрдісінде әдістемені және оның кезеңдерін
қолдану.
Мен курстық ... ... ... ... мақсат, міндеттердің мән,
мазмұнына сәйкес зерттеу жұмыстарын жүргіздім.Ең алдымен орта мектептердегі
оқу үрдісіне бақылау жүргізу ... ... ... ... ... технологияның құндылығын, яғни маңыздылығын түсінуге
тырыстым.Бұл ... мен , өзім ... ... ... №105
лингвистикалық гимназиясында жүргіздім.Осы іс-тәжірибеде мен 5-сынып
оқушыларына сынып оқушыларына сынып ... және пән ... ... ... беру барысында оқушылардың сабаққа деген ынтасы ... ояту үшін ... ... ... Ойындарды
тақырыпқа сәйкестендіріп, оларды бағдарламамен ұштастыруға тырыстым. Ойын
технологиясын қолдану негізінде мынадай ... ... ... ... ... ... алған білімдерін бірлікте, жүйеде
қайталауға, ... жаңа ... ... ... туғызады және өтілген
материалды тереңінен қабылдауға әсер етеді.
I. ... ... №15 ... гимназияның оқытушысы
Т.Н.Марамзина «ККК-Жоспар» (Команда Конкуренция ... ... ... ... үйге ... ... қайталайды (үйге берілген себебі
уақыт үнемдеу үшін)
►Содан кейін олар ... ... екі ... үш топқа бөлінеді. Мүмкіндігінше
топтардың құрамы тең болуы шарт мысалы, әр топтың озаттары мен ... ... саны тең ... ... топ ... ... талқылайды, ондғы мағлұматтарды есіне сақтап,
жақсы қабылдап алу үшін оқушылар бір-біріне ... ... ... мұғалім тарапынан сұрақтар қойылады.Әр топтан
алдымен жақсы оқитындар шығып өзара жарысады.Содан орташа үлгермді ... ... ... ... ... ... ... жеңген топқа силық т.б ұсынады, ... ... баға ... Бұл ... ... ... тең етіп екі топқа бөліп әр топқа
біб-бір сөзден береміз.Берілген сөзге ... ... ... ... ... ... енді ... құрастырады 5-сурет. Ассоциограмма құрастырып болғаннан кейін,
екі топ кезектесіп ... ... ... ... ... ... оларды логикалық байланыстыра отырып қысқаша әңгіме
құруға кіріседі.Бұл оқушылардың ... ... ... мен ... ... ... ... бірі.
Бұл оқушыларды еркін және ашық ойлауға жаттықтырады.Бұл әдіс өте маңызды,
себеюі ол оқушылардың белгілі бір тақырып бойынша лексиаклық ... ... ... ... ... дамытады.
Ecology
Exercises
A doctor
Sport A hospital
Medicine
Drug
Cigarette
Hygiene Cleanliness
Alcohol
Vitamins
A rest The right ... ... тағы екі ... ... ... ... жағдайда
бейнеленген суреттер таратып береміз де оларға төмендегідей
сұрақтар ұсынамыз:
What crime do you think Why is the ... talking ... man in the picture the woman? What is she telling ... осы сұраққа жауап беру үшін берілген мәтінді оқып, төмендегі
тұрақты сөз тіркестерін қолдана алады.
Осы жаттығуға қарай отырып интерактивтік тәсіл дегеніміз бұл тек қана ... ... мен ... ... ... ... емес, ол сонымен
қатар оқушы мен оқу материалы арасына да қатысты болады.
Сабақ өткізгенде бір нәрсені ұмытпауымыз керек:Жоғарыда ұсынылған
қызықты тапсырмалар жай ғана ... ... ... бұл- ... ... бір ... ... негізгі тәсіл.Мақсат деп тұрғанымыз,
тілдік іскерліктен бастап өз бетінше шетел тілінде сөйлей алу дегенді
білдіреміз әр жаттығудың ... ... мн ... ... анық ... ... ... сөйлеу іскерліктері
дамымаған болса,сол іскерлікті қалыптастыруға арналған жаттығулар жүйесін
қолдануымыз керек. Оқушыға біз егерде әр ... ... өлең мен ... ... диалогтарды айтқыза берсек, біз ешқандай жаңа
іскерлікпен дағдыларды дамытпаймыз. Ал ... ол ... ... ... сай сөздерді мәтінге қоя бастаса, онда жаңа іскерлікпен дағдылар
қалыптасады.
Мұғалімнің ... ... ... ... ... ... оқушыны тым
мақтап кетпеуі керек немесе оның жетістіктеріе басқа жақсы болған
жетістіктерімен салыстырмауы керек. Және де мұғалім мен оқушы арасында
қамал ... ... ... ... ... ... тұру керек.
Қорыта айтар болсақ, интерактивті тәсіл келесі ерекшеліктермен маңызды
болып табылады:
►Ол оқыту процесінде барлық оқушылардың белсенділігін
арттырады;
►Ол жалпы оқу процесін әртүрлі ... ... ... ... ... ... оқушыларды бір уақытта бақылай алады;
►Оқушыларды топпен жұмыс жасауға үйретеді;
►Әрбір оқушының жуапкершілігін арттырады;
►Оқушылардың коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын ... ... ... ... ... ... ... деген ниет тудырады.
Қорытынды
Енді өз тәжірибемізден айта аламыз, шетел тілін оқытудағы
әдістемені және оның кезеңдерін қолданған ... ... ... өте жақсы
көрсеткіштер көрсетті. Өйткені ол шетел тілі сабағынбағы басты субъект
болып табылатын оқушының жеке ... ... ... ... ... оның
эмоциясын, сезімін, түйсігін шынайы қажеттілігімен сәйкестендіріп, ... ... ... ... ... ... сонымен қатар коммуникацияға жақсы стимул береді.
Мұғалім жеке оқушыларға көп ... бөле ... ... ... ... бір ... айналысады. Бірігіп оқуға, бірігіп әрекет ... ... ... пен ... ... ... ол жердегі жеке бас
жауапкершілігінің болуы және нәтижеге жетудің ... ... ... болуы
мұғалімге әрбір оқушыны әрекетінен хабардар болуға, ... ... және ... ... ... көмек көрсетуге мүмкіндік туғызады.
Әр оқушының коммуникативтік каналдарын ашу интерактивтік оқытудың
басты мақсаты.
Білім және мәдениет министрлігі ... ... оқу ... ... бірі – ... стандартқа сай болу болып табылады.Ол үшін
өзімізге үлгі болатындай дамыған шет елдерінен ... әдіс ... ... елімізде жаңа технологиялар көп қолданылуда. Егер де
оларды дүрыс және ... ... ... аталған мақсатқа жету оңайға
түседі.Бізге неғұрлым ... ... ... ... керек.Қазіргі
замандағы әдістемесі және оның кезеңдерін ... ... ... ... шетел тілін тез әрі нық меңгерудің бірден –бір жолын көріп
отырмыз.
Әдебиеттер тізімі:
1. Алдамұратов Ә. “ ... ... ... ... ... ... Н.Д. “Современная методика обучения иностранным языкам”.
М.:Аркти Глосса,2000.-165 с.
3. Еримбетова С.,Маджуга А., Ахметжан Б. “Исплоьзование интерактивных
(диалоговых) технологии обучения в ... ... ... учащихся” Вестник высшей школы.-2003.-№117 –С.-48.
4. Ешимбетова З.Б.,Маутаева М.А “ Интерактивные формы обучения
иностранного языка ’’ Иностранные ... в ... ... ... К.Б. ... б
6. Зимняя И.А. “Речевая деятельность на иностранном языке как ... ... ... ... ... ... и ... языка”.- 1974.-с.-6-34.
7. Нұрбекова Г.Ж:''Жалпы білім беретін қазақ орта мектебінің ... ... ... ... ... шетел тілін оқытудағы әдістемені
қолдану әдістемесі”: Дисс.канд.пед. наук, 2002.
8. “Интерактивные игры на уроках иностранного языка”. Учитель Казакстана,
2004.-№21-22.с-8.
9. “Подготовка преподаваделя иностранного ... ... ... учреждений ” Педагогичкский вуз в школе.-
2003.-С -48
10. Яноушек Я. «Социально- ... ... ... в ... между людьми психолингвистика за рубежом» –М.:
Наука,1972.
11. Педогогическая энциклопедия.-М.:1965.-II том
1. 12.Қазақ Совет энциклопедиясы.-А.:17-1975.-XV том
12. Якобсон П.М. ... ... как ... ... проблема»
Знание. -1972.№3.-С.-40.
13. Тәжібаев Т. «Жалпы психология».-А.:Қазақ университеті.-1993.
14. Петровская Л.А.«Компетентность в ... ... ... С.Р. ... ... оқушыларының тілін дамытудың
ғылыми әдістемелік негіздері».дисс.автореф.-А 1994.17б
16.Ағылшын тілінің қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі ... // ... ... мен ... халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері.
М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық ... 4 том. ... 2005. 128-130 ... Шет ... ... ... жеке тұлғалық бағыттылықты
қалыптастырудың кейбір теориялық мәселелері. //«Қазақстан Республикасында
шетел тілінде білім беру ... және ... ... ... ... арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.
Абылай Хан ... ... ... ... және Әлем ...... 2006. 226-229 ... тілі ... ... ... бағыттағы тұлғаны қалыптастыру.
//«Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық ... ... атты Орта Азия ... II ... ... ... ... ХҚТУ. IV бөлім. – Түркістан, 2006. 283-285 ... ... ... ... ... ... ... мәселелері.
//Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. – ... 2006. ... ... «тұлға» ұғымы. //Бастауыш мектеп. – Алматы,
2007. №1, 17-19 беттер.
21.Шет ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан мектебі. –Алматы, 2007. №3, 22-25 беттер.
-----------------------
Мақсат ... ... ... ... беру
Оқушылардың интеракциядағы әрекетін бағалау
Health

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар"91 бет
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
"Тұлға психологиясы"4 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
(USB) әмбебеап тізбектік шинасы6 бет
50 миллион жай сандар8 бет
Delphi ортасында құрылыс дүкенінің жұмысын автоматтандыру22 бет
SCADA жүйесіне түсініктеме6 бет
XI-XII ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер135 бет
XIX ғ. II жартысы, XX ғ. бас кезіндегі қазақ әдеби тілінің діни лексикалық сипаты5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь