Коммерциялық банкте депозиттік саясаттың қалыптасуы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Депозит . коммерциялық банкте ресурстар базасын құрудағы негізгі көзі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Банктік депозиттердің классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.3 Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың қалыптасуының
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

II «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНК» АҚ ЕБ .НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ ... ... ...37
2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.2 «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ қызметінің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ..39
2.3 «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ депозиттік саясатының негізгі қаржылық көрсеткіштері мен қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41

III «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНК» ЕБ АҚ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТТЫНЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
3.1 «Ресей Жинақ банк» АҚ ЕБ.ның депозиттік саясатын жетілдіру
құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ретінде банктік мекеменің өзіндік ерекшелігі оның ресурстардың басым бөлігі меншікті құралдардан емес, тартылған құралдардан құрылуында. Қаражаттарды тартуда банктердің мүмкіндіктері шектеулі және кез келген елде Орталық Банк тарапынан реттемеленеді. Банк капиталының мөлшері мен тартылған қаражаттар көлемі арасындағы ара қатынасты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі міндетті экокнкомикалық нормативтер арқылы реттейді.
Барлық банктік саясаттың маңызды құрамдас саясаты – бұл ресурстық базаның қалыптасу саясаты. Банк әрқашан пассивті операцияларын жүзеге асыру үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына қатысты бірінші әрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі бәрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде құрылады, осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ұйымдастыруға кез келген несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты пассивтерді тиімді басқару арқылы ресурстар әлуетін өсіру және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде.
Біздің елімізде депозиттік саясаттың қалыптасу мәселелеріне қажетті көңіл аударылған жоқ екендігін белгілеуге болады. Бұл жоғары инфляция және арзан ресурстардың қолда бар болған кезде банктік ісметтерге сұраныс ұсынысқа қарағанда елеулі асты, ал осы шарттар банктік операциялар тәуекелінің табиғатын өзгерте отырып, жоғары пайда нормасын қамтамасыз етумен байланысты болды. Пайда нормасының төмендеуі, банкаралық несиелер және мерзімдік валюталық нарықта операциялары сияқты табыстың дәстүрлі көздерінің жоғалуы өздерімен тартылған қаражаттың құрылымын оңтайландыру және олар бойынша пайыздық шығындарды қысқартуда коммерциялық банктер депозиттік саясаттың қалыптасуын бірінші нөмерге шығарды. 1998 жылы болған банктік дағдарыс және одан кейінгі Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы коммерциялық банктердің депозиттік саясатының рөлін көтерудің, сонымен қатар жетілдірудің қажеттілігін растады.
Осы жұмыстың теориялық және практикалық негізі ретінде, экономистердің еліміздегі мәселелерді зерттеген материалдары, Қазақстандық коммерциялық банктердің жұмысын талдау барысында алынған материалдар, статитикалық материалдар және мерзімдік басылымдардың мәліметтері табылады.
Зерттеу мақсатынан туындайтын негізгі міндеттер:
- ақша-несие қатынастары жүесіндегі «депозит» экономикалық
- категориясының мәні мен мазмұнын зерттеу;
- банктік депозиттердің жіктелуін қарастыру;
- халық қолындағы салымдарды коммерциялық банкке тартудағы бағыттарды жетілдіру жолдарын анықтау;
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. 2005 // www.zakon.kz
2. Микронесиелік мекемелер туралы. Қазақстан Республикасының Заңы. 2005 // www.zakon.kz
3. Ищенко Е.Г, Алексеева В.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М: Русская деловая литература, 2004. – 365с
4. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М: ЮНИТИ, 2000. – 451с
5. Абрамов М.А., Александрова Л.С. Финансы. Денежное обращение и кредит. М: Институт международного права и экономики, 2008. – 456c
6. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. Москва: Финстатинформ, 2005. – 510c
7. Правила краткосрочного кредитования экономики. 2004 // www.afn.kz
8. Батракова Л.Г. Финансовые расчеты в коммерческих сделках. Москва: Логос, 2004. – 316c
9. Белгібаева К.К. Банктік – қаржылық статистикасы. Алматы: Экономика, 2006. – 313б
10. О классификации активов банка и условных обязательств и расчета по ним банками второго уровня РК. Положение Национального банка РК. 2005 // www.nbrk.kz.
11. Екінші деңгейлі банктерді несиелендіру бойынша құжатты енгізу ереже. 2006 // www.afn.kz.
12. Статистический ежегодник 2007 // www.stat.com.
13. «Ресей Жинақ банк» АҚ ЕБ - ның жылдық есебі. 2007-2008 // www.imp.ru.
14. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М: ЮНИТИ, 2003. – 280с.
15. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки. М: ЮНИТИ, 2007. – 350с.
16. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы. Қазақстан Республикасы Президентінің Өкімі. 2005 // www.zakon.kz.
17. Калиева Г.Т. Қазақстандағы Коммерциялық банктер: тұрақтылық мәселелер. Алматы: Экономика, 2007. – 523б.
18. Коновалов К.С. Банки - опора в вашем бизнесе. Алматы: Экономика, 2008. – 396с.
19. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М: Финансы и статистика, 2007. – 254с.
20. Мыржақыпова С.Т. Қазақстан Республикасындағы банктік есеп. Алматы, 2002. – 312б.
21. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. М: ЮНИТИ, 2007. – 203с.
22. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 329с.
23. Сейтқасымов Г.С. Банк ісі. Алматы: Қаржы – қаражат, 2008. – 214б.
24. Сейтқасымов Г.С. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. Алматы, 20007. – 210с.
25. Калиева Г.Т. Қазақстандағы Коммерциялық банктер: тұрақтылық мәселелер Алматы: Экономика, 2007. – 523 б.
26. Белгібаева К.К. Банктік – қаржылық статистикасы Алматы: Экономика, 2006. – 313 б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
..........................................3
I КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК ... ... ... ... - ... ... ресурстар базасын құрудағы негізгі көзі
ретінде…………………………………………………………………………….….5
1.2 Банктік депозиттердің классификациясы……………………………………...8
1.3 ... ... ... ... ... ... ... БАНК» АҚ ЕБ -НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ…….....37
2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы «Ресей Жинақ банк» ЕБ ... ... ... банк» ЕБ АҚ қызметінің жалпы сипаттамасы………………39
2.3 «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... ... қаржылық
көрсеткіштері мен қызметін талдау………………………………………………41
III «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНК» ЕБ АҚ ДЕПОЗИТТІК ... ... ... Жинақ банк» АҚ ЕБ-ның депозиттік саясатын жетілдіру
құралдары…………………………………………………………………………..47
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………..49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...……………………………………...53
КІРІСПЕ
Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ретінде банктік ... ... оның ... ... ... ... құралдардан
емес, тартылған құралдардан құрылуында. Қаражаттарды тартуда ... ... және кез ... елде ... Банк тарапынан
реттемеленеді. Банк капиталының мөлшері мен тартылған қаражаттар ... ара ... ... Республикасының Ұлттық Банкі міндетті
экокнкомикалық нормативтер арқылы реттейді.
Барлық банктік саясаттың маңызды құрамдас ... – бұл ... ... ... Банк ... пассивті операцияларын жүзеге асыру
үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы ... ... ... бірінші әрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі
бөлігі бәрімізге белгілі депозиттік ... ... ... осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ... кез ... ... қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты
пассивтерді тиімді басқару арқылы ... ... ... және ... қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде.
Біздің ... ... ... ... ... ... ... жоқ екендігін белгілеуге болады. Бұл жоғары инфляция ... ... ... бар болған кезде банктік ісметтерге сұраныс
ұсынысқа қарағанда елеулі асты, ал осы ... ... ... ... өзгерте отырып, жоғары пайда нормасын қамтамасыз
етумен байланысты болды. Пайда ... ... ... ... ... ... нарықта операциялары сияқты табыстың дәстүрлі
көздерінің жоғалуы өздерімен тартылған қаражаттың құрылымын ... олар ... ... шығындарды қысқартуда коммерциялық банктер
депозиттік саясаттың қалыптасуын бірінші нөмерге шығарды. 1998 жылы болған
банктік дағдарыс және одан ... ... ... банк жүйесінің
дамуы коммерциялық банктердің депозиттік саясатының рөлін көтерудің,
сонымен ... ... ... ... ... теориялық және практикалық негізі ретінде, экономистердің
еліміздегі мәселелерді зерттеген материалдары, Қазақстандық ... ... ... ... ... материалдар, статитикалық
материалдар және мерзімдік басылымдардың мәліметтері табылады.
Зерттеу мақсатынан туындайтын негізгі міндеттер:
- ... ... ... ... категориясының мәні мен мазмұнын зерттеу;
- банктік депозиттердің жіктелуін қарастыру;
- ... ... ... ... ... ... жетілдіру жолдарын анықтау;
- коммерциялық банктің тұрақтылығын күшейту мақсатында
оның ... ... ... ... ... ... ... қорының қызметіне талдау жасай
отырып, оны жетілдіру жолдарын анықтап беру.
Зерттеу пәні ... ... ... ... және ... мен жүзеге асырылу үрдісіндегі экономикалық ... ... ... табылады.
Зерттеу объектісі: «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ-ның қызметі.
I КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ... ... ... - ... банкте ресурстар базасын құрудағы негізгі
көзі ретінде
Банктік депозит (латынан ... ... ... зат) – ... ... ... бос ... беру жөніндегі экономикалық
қатынас. Алайда ... ... ... ... көп. дік
тәжірибеде депозит - бұл ... және жеке ... ... ... тәуелсіз қаржылық институтқа салу. Ал Қазақстанда ... ... ... ал жеке ... ... деп ... және ағымдағы шоттардағы қалдықтар депозит болып саналмайды
[1].
Уақытша бос ақшалай қаражаттарды Жинақтау – ... ... ... ... Бұл ... ... меншікті капиталымен
тартылған қаражаттардан тұрады. ... ...... ... ... және ... бөлігі, бірақ ол оның ... тек 10%-ын ... ... ... ... ... ... меншікті капиталдың төменгі деңгейі болуы
мынандай жағдайлармен түсіндіріледі: ... ... ... ... делдалы ретінде басқа кәсіпорындардың, мекемелердің және
халықтың уақытша бос ... ... ... ... Жинақтайды, осы
жағдайда оларды тиімді басқарады, ... ... ... ... және пайдалық негізде қарызды қарыз алушыға ұсынады.
Екіншіден, депозиттерді мемлекеттік сақтандыру жүйесі ... бұл ... кері алу ... ... ... ... тартылатын
депозиттер басқа кәсіпорындардың материялдық объектілерінде орналастырылған
активтеріне қарағанда қондырғы ғимараты ыңғайлы, өтімді және нарықта ... ... ... ... осы барлық міндеттемелер
коммерциялық банктарге меншікті капиталдың тартылған өзара ... ... ... ... және ... қызмет етуіне мүмкіндік береді. Ең
алдымен меншікті капитал банк қызметін бастау үшін ... ... ... ... ... өздерінің активтік операцияларын
жүзеге ... үшін ... ... ... ... бөлігін
пайдаланады, сондай-ақ банктер өз клиенттерінің ... бос ... ... ... ... осы ... негізгі бөлігін
депозиттер құрайды.
Каценеленбаум З.С. банктік депозиттің мәнін ... ... оның ... ... ... атап көрсетеді: «Депозиттер
салымшы үшін әлуетті ақша болып табылады... Салымшы үшін олар екі ... бір ... ақша ... ... жағынан пайыз әкелетін капитал
рөлінде… бірақ капитал әкелетін пайызға ... ... аз ... ... ... ...... құбылыс емес, банк табиғатының маңызды
мезеті. Өйткені банк ... ... мәні ... ... ... ... банк ... кәсіпорындарға салған капитал үшін
алатынпайызға қарағанда төмен. ... бұл ... ... ... алатын пайыздардың ¼ бөлігін құрайды» [3,35].
Сонымен, депозит тек қана салымшы үшін ғана ... және банк ... ... депозиттер банкке несие капиталды құруға ықпалын тигізеді,
банк кейін бұл несие ... ... ... ... кез ... ... ... бойынша пайыздармен және ... ... ... ... – банк ... бос ақша қаражатты
тарту және несие капиталын орналастыру жұмыстары үшін ... ... үшін ... ... маңызды орын алады. Пассивтіге пассивті
шоттағы ақша қаражаттардың ұлғаюына әсер ететін банк операциялары ... ... ... ақша ... несие ресурстарын таба алады.
Коммерциялық банктердің 4 түрлі пассивті операциялары бар:
1) ... ... ... эмиссиясы;
2) қор құруға немесе ұлғайтуға банк табысынан аударым;
3) басқада заңды тұлғалардан алынған несиелер мен ... ... ... ... ... бола ... банкке ақша қаражаттар
тартуға мүмкіншілік ... Жаңа ... банк ... ... ... ... ... екі пассивті операциялар (1,2)
түрімен бірінші ірі несиелік ресурстар ... ... ... екі пассивті операциялар (3,4) түрі екінші ірі ... - ... ... ... ... ... ... ресурстары банк капиталы мен оған ... ... ... ... ... капиталының ролі мен көлемі
түрлі басқа қызметтермен ... ... мен ... айрықша өзгешелікке ие. Банктер меншікті капиталы ... ... ... 10%-дайын жабады. Жалпы мемлекет
банкткрдің меншікті ресурстары мен ... ... ... ... ... ... Қазақстанда банк ресурстарының
арақатынасы белгіленген. Яғни коммерциялық банктердің ... ... ... аспауы керек.
Банктің меншікті капиталының мәні оның тұрақтылығын ... ... ... құру ... банк ... қызметін бастай алмайтын алғашқы
шығындарын (жер, ғимарат, жабдықтар, жалақы) дәл осы ... ... ... ресурстар арқылы банктер өздеріне қажетті қор құрады.
Нәтижесінде, ... ... ұзақ ... активтерге салынытын салымның
негізгі көзі болып табылады.
Банктің төртінші пассивті операциялар тобы банктік тәжірибеде ... ...... ... Бұл коммерциялық банк қызметіне
еркін нарықтағы несиелік ресурстарды сатып алуына делдал ретінде қатысады.
Депозит экономикалық категория ретінде Жинақ ... ... ... табылады. Бірақ, егер Жинақ ақша табыстары бөлу және қайта ... ... ... ... ... бөлу қатынастары аясын қамтиды.
Депозиттер деп депозиттік операциялардың субъектілері – жеке ... ... ... ... ... ... немесе талап
еткенге дейін салған ақша қаражаттарының сомасын айтамыз.
Егер ... ... ... экономикасының дамуы
жағдайындағы депозиттік нарықтың даму ерекшелігін ескеретін болсақ, онда
депозит анықтамасы келесідей ... ... ... ... ... ... ... мерзімге және
мерзімсіз, қайтарылу шартыменен, пайызы төленуі тиіс болып, сақтандырыла
отырып салынған ... ақша ... ... ... салымдарға тарту және оларды пайда
табу мақсатында орналастыру жұмыстары депозиттік ... деп ... ... банктік ресурстардың бос ақша нарығында ресурстарды
иемденуде ... ... ... ... ... банк ... көрсетеді.
Депозиттерді тарту арқылы банк клиенттерге, басқа банктерге несие беру
мүмкіндігін арттырады, ал бұл ... ... ... ... ... бұл – ... ақша ... тарту (пассивті
депозиттер) немесе қолда бар құралдарды басқа банктер немесе несие-қаржылық
институттарда орналастыру бойынша (активті депозит) операциялар. ... ... ... ... ресурстарының басым бөлігі құралады.
Депозиттік операциялар заңды және жеке ... ... бос ... ... маңызды дәстүрлі банк операцияларының біріне жатады.
Депозиттік операциялардың негізінде коммерциялық банктердің ... ... ... ... келесідей қызметтерін атап айтуға болады:
1) Коммерциялық қызмет – жеке және ... ... ақша ... ... бір ... төлеу шартымен тарта отырып оны осы қаражаттар
қажет болып ... ... ... ... үстеме ақысын қолдана отырып
сатады. Банктің осы қатынасы оның коммерциялық банк деген ... ... ... ...... ... әр ... шартпен
құрылуы, салымдардың белгілі бір шарттағы салым түріне ақша ... ... ... алуға деген қызығушылығын тудырады. Ол ... ... ... алу мүмкіндігі және белгілі бір сыйлық есебінде алу түрінде
болады.
3) Қорлану ... - ... ... ... ақша түрінде
болғандықтан, ол банктің белгілі бір ... ... ... ... Олар ... ... ... деңгейде ұстап тұруға негізделген қорлар. Бұл
қорларды ... банк ... ... ... ... және ... тиімді атқару үшін өз еркімен құрады.
4) Банк ресурстарын құру қызметі – депозиттік салымдар тарихи қалыптасуы
бойынша олар ... ... ... ... көзі ... табылады.
Өйткені бұл ресурстар банк үшін арзан және әр ... бар ... ... ... қаражаттар банктің пассивтерінің 70-80 % құрайтын
ресурс болғандықтан олар ... ... ... ... ... негізін құрайды.
Коммерциялық банктердің несиелік ресурстары ... – бұл ... ... мен ... да ... ... ... құралған
және уақытша бос тұрған ақшалай қаражаттарының жиынтығы.
Банктің несиелік ресурстары – бұл меншікті капиталдың және тартылған
қаражаттардың ақшалай ... ... ... ... бөлігі. Несиелік ресурстар несиеге берілген уақытында олар банкке
ресурс болудан қалады және олар қор емес ... ...... ол ... ... ... ... Банктік депозиттердің классификациясы
Банктік депозиттер бірнеше критерийлер бойынша жіктеледі: ... ... ... ... 1), ... ... ... (сурет 2),
мақсаттық арналуы және табыстылық дәрежесі бойынша.
Коммерциялық банктерде депозиттердің әртүрлі критерийлері ... реті 1,2 ... ... ... дейінгі депозиттер- белгісіз уақытта салымшылардың
ағымдағы, есеп айырысу шоттарында болатын ақшалай ... олар ... ала ... кез ... ... ... алынуы немесе басқа
шотқа аударылуы мүмкін. Әдетте банк талап ... ... ... бойынша
ең төмен процент төлейді, ал кейбір жағдайларда олар бойынша ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен тыйым
салынған. Талап еткенге дейінгі ... ... ... ... есеп
айырысуларды жүзеге асыру үшін арналған. Шот иесі оларды әр ...... ... ... ... ... алады.
Осындай шот ашып клиент ... ... ... ... техникалық
жүргізуге сенім білдіреді.
Банктерде күнделікті төлем операцияларын ... ... ... етеді, алайда ЭЕМ-ді, компьютерлік техникаларды қолданумен ол ... ... ол ... ... маңызды факторы болып табылады.
Клиенттің шоты бойынша ... ... ... ... ... өткізбелер жасалынады.
Талап еткенге дейінгі шоттарды иеленуші клиенттерді жалпы қарастыратын
болсақ, олар өз шоттарындағы бар ... ... ... есеп
айырысулар үшін толықтай пайдаланбайды, ал бұл банк шығындарын көп немесе
аз дәрежеде компенсацияландырады. ... ... ... ... ... ... ... қалады, сондай-ақ ол пайда табу
мақсатымен қарызға берулуі мүмкін.
Сурет 1 Кері алу нысаны ... ... – 2 ... ... ... ... [3,80].
Ол банктің көптеген клиенттері ... ... ... үнемі алып және оны бірнеше күннен ... ... ... ... отырулары нәтижесінде қалыптасады. Бірақ ... өз ... ... үшін ... ... ... ... айналымдық сипатына негізделеді. Осы қаражаттар қалдықтары мен
талап еткенге дейінгі шоттар 60, 90, 120 ... ... ... нақты несие
бере алады.
Талап еткенге дейінгі салымдар депозиттік немесе контокоррентік
шоттарды ... ... ... ... ... ... шот ... клиент шоттағы қалдық сомасын ғана алуы немесе
аударуы ... ... ол өз ... ... ... ... есеп ... теріс немесе оң қалдықтар болуы мүмкін.
Клиент кез келген уақытта шоттан өз салымын алып қана ... ол ... ... ... алуы ... Алайда, тәжірибеде бұл айырмашылық бірте-
бірте шегеріледі. Қазіргі ... ... ... ... депозиттік шоттардан
несие алуы мүмкін. Бұл шоттар АҚШ-та трансакциялық немесе чектік шоттар ... ... ... чек жазылып берілуі мүмкін.
Бұл шоттардың жоғары өтімділігі, ... ... ... ... үздіксіз
пайдалану мүмкіндіктері олардың басты артықшылығы болып табылады, негізгі
кемшілік (салымшы ... – шот ... ... ... ... ... жоқ болуы. Бұл шоттардың ерекшелігі банк мерзімді ... ... ... ең ... ... ... ... міндетті
және ол шоттардың иелері шотты пайдаланғаны үшін банкке комиссия ... ... ... ... ... ... коммерциялық
банктерге төлеуге заң бойынша тыйым салады. ... ... ... ... қалу ... депозиттік шоттың жаңа ... ... ол бір ... ... ... ... ... айырысу үшін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етсе, ал екінші жағынан
салымшыларға белгілі бір табыс алуды ... ... Бұл шот – ... ... Ол тек жеке ... ғана ... Бұл ... тұлғаға төлемдер
үшін пайдалануы мүмкін есеп айырысу траттасы немесе ... алу ... ... ол чектер сияқты есеп айырысу ... ... ... шот, ол ... ... мөлшерлеме пайыздық төлемдер
түрінде табыс алуға болады. 1981 жылдан бастап заң арқылы ... ... ... бұл ... ... ... екінші тобын мерзімді салымдар құрайды. Терминнің өзінен
көрініп тұрғандай, мерзімді салымдар ... бір ... ... ... ... үшін ... ұзақ ... салудың мәні жоғары
пайыздарды табу болып табылады. Сондай-ақ банк үшін бұл ... ... ол ... ... ... ... бір қарыз алушыға ... үшін осы ... ұзақ ... бойы иемдене алады. Мерзімді
салымдар талап еткенге дейінгі шоттарда орын алатын ағымдағы ... ... ... ... ... мерзімді салымдар және кері алу
туралы ескертуі бар мерзімді салымдар болып ... ... ... шот иелеріне алдын ала белгіленген күні қайтарылады, ал осы күнге
дейін банк оларды өз қалауы бойынша иемденеді. Егер шот иесі ... ... кері ... онда оны сол ... ... ағымдағы шот секілді
пайдаланады, сондай-ақ ол өз ... кез ... ... ... кері ала
алады.
Ескертуі бар мерзімді депозиттерде ... ... кері ... ... ... ... ... ала түсіруі талап етіледі. әдетте ескерту
мерзімдері – 1 айдан 3 айға дейін, 3 айдан 6 айға дейін, 6 ... 12 ... және 1 ... ... Ескерту мерзіміне байланысты сәйкес пайыздық
мөлшерлемелер белгіленеді. Көбінесе ... ... ала ... бар) ... ... қолданылады.
Депозиттердің үшінші түрі – Жинақ салымдары. Олардың кеңірек тараған
түрі кәдімгі Жинақ шоты немесе Жинақ кітапшасы бар шот деп ... ... Шот иесі ... ақша салу немесе одан кері алу үшін ... ... ... ... ... ... басқа түрлеріне
қарағанда жоғары пайыздарды төлеуінің Жинақ салымдарын құнтты демеу және
салымшылардың ... ... ... ... үшін ... пен ... емес ұйымдар кәдімгі Жинақ салымдарын кеңінен
қолданады. АҚШ-та корпорациялар, ... және ... да ... үшін ... ... ... 150 мың долларға белгіленген.
Халықтың салымдарын тарту мақсатында Жинақтардың ... ... ... ... ... ... және т.б. Әдетте олар
халыққа қосымша қызметтерді (почталық, телеграфтық, саудалық және ... ... ... ... ... тұрақты мерзімі болмайды және
шот иесінен ақшаны кері алу туралы алдын-ала ескерту талап етілмейді, олар
бойынша ... ... ... ... ... ... Конституцияға, «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банктік ... ... №2444 1995ж. 31 ... ... және бюджетке
басқада міндетті төлемдер туралы» 1995 ж. 24 сәуірден, «валюталық реттеу
туралы» 1996 ж.24 ... заң күші бар ... ... жарлықтарына, Ұлттық Банктің екінші деңгейдегі банк клиенттерінің
банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ... ... ... ... ... немесе Жинақ сертификаты – бұл банк-эмитенттің ... ... ... жасбаша куәлігі, бұл куәлік салымшының ақша
қаражаттарын ... ... өтуі және ... ... ... ... ... сатылған тауарлар мен қызметтерге есеп
айырысу немесе төлем құралы ... шыға ... ... ... ... шығарылады және заңды тұлғалар үшін. Табысталмайтын
депозиттік сертификаттар салымшыда ... және ... өтуі ... ұсынылады. Табысталатын депозиттік сертификаттар қайталама нарықта
сатып алу-сату жолымен үшінші ... ... ... Депозиттік
сертификаттар 14 күннен 18 айға ... ... ... ... жеке ... ... ... Мерзімдік Жинақ
сертификаттардың айналыс мерзімі егер ... ... ... ... ... ... 1 ... 3 жылға дейін. Егер депозит ... ... ... алу ... ... болса, онда осындай сертификат
талап ету құжаты болып қалады. Банк онда ... ... ... талабы бойынша төлеуге міндетті. Жинақ сертификаттары тек қана жеке
тұлғаға ғана табыстала алады
Жоғарыда қарастырылған депозиттер ... ... ... ... ... ... банктерде салымдар құрылымы ақша ... және ... ... ... ... мемлекеттік реттеуге
тәуелді өзгереді. Депозиттермен байланысты пассивті операцияларды жүргізе,
банк менеджерлері салымдардың әртүрлі категориясы ... ... ... ... тәуекелдерді ескере отырып салымдарды тарту және олардың
құрылымын оңтайлатуға күш салады.
Банктер және ... ... ... ... ... және жеке
тұлғалардың салымдары үшін бәсекелестің ... ... ... ... және ... ... әдістерінің көптеген түрлерінің пайда
болуына әкелді. Шетел мамандарының деректері бойынша, қазіргі ... ... ... ... ... ... түрлері бар. Олардың әр
біреуі өзінің ерекшелігін иемденеді, бұл клиенттерге оның ... ... ... ақша ... ... және тауарлар мен қызметтерге
төлеудің аса тиімді ... ... ... ... ... ... ... активті операцияларды кеңейту
және ең жақсы тәсілмен ... алу үшін ... ... түрлерін;
оларға талап еткенге дейінгі және ... ... ... ... ... ... ... тарту арқылы банк
балансының өтімділігінің қамтамасыз етілуі шешіледі, ал талап етілмелі
салымдар ең ... ... ... ... ... ... алынады,
өйткені клиенттердің ағымдағы және есеп ... ... ... ету
бойынша шығындар төмен.
Қаржылық ресурстардағы талап етілмелі депозиттердің үлесін ұлғайту
жолымен банк ... ... ... бұл ... активтерде осы
қаражаттарды пайдаланудан банкке аса ... ... ... мүмкіндік береді.
Сонымен қатар есеп айырысу шоттары – бұл пассивтердің ... ... ... ... ... ... ... үлесі банк
өтімділігін қатты әлсіздендіреді. Осыған байланысты басқарудың басты
міндеті болып ... ... ... ... құрылымын анықтау
табылады. Банктік жүйеде депозиттердің құрылымы мен ... ... ... және салықтық саясаты шешуші әсер ... Және ... ... да ... маңызды мәнді иеленеді.
Банктермен тартылған қаражаттар құрамы бойынша әр ... ... ... ең ... ... банктердің клиенттермен жұмыс істеу
процесінде тартылған қаражаттар, өз қарыз міндеттемесін шығару ... ... және ... ... алған несиелерінен құралады.
Бірақта депозиттер ғана тартылған қаражаттар көзі ... ... ... тартылған қаражаттар көзінің депозиттік емес ... ... ... ... ... алу, қайта сатып алу келісімімен
бағалы қағаздарды сату, Ұлттық Банктен несие алу және ... ... ... қағаздарды шығару.
Қазақстандық банктер көбінесе мына көздерді қолданады: олар банкаралық
несие және Ұлттық Банк ... ... ... нарығында Ұлттық
Банктің корреспонденциялық шотындағы қаражаттар сатылады, сатып алынады.
Ұлттық Банктің несиелері қазіргі ... ... ... ... қаржыландыру ретімен ұсынылады. Соның нәтижесінде орталықтандырылған
несиелердің тек 10% ғана банктерге конкурстық түрде сатылады. Әр ... ... ... 25% ғана ала ... ... ... коммерциялық банктердің қарыз ресурстарының негізгі көзі ... ... ... ... ... орталықтандырылған несиелерге
ломбарттық несиелер, коммерциялық банктерді ... ... ... ... ... жатады [4,305].
Орталықтандырылған және банкаралық несиелер резевті қамтамасыз етуін
талап етпей-ақ банк-қарыз ... ... ... ... ... мазмұны, оның кейбір банктердің жетіспейтін ресурстарын қайта
бөлумен, бұл нарық банктік жүйеде несие ресурстарының ... ... ... ... банкаралық несие нарығының ... аз ... ... ликвидтілігі үшін банктің оперативті
резервінде ұстауға мүмкіндік береді.
Несие мекемелерінің ... ... ... ... ақшалай
қаражаттардың жалпы сомасына пайыз қатынасы құрылады. 2000 ... ... ... ... аударым нормалары бекітілді:
- Заңды тұлғалардың қаражаттарын тартуда 10%;
- Заңды тұлғалардың қаражаттарын шетел валютасында ... Жеке ... ... ... ... Жеке тұлғалардың қаражаттарын шетел валютасында тартуда
10%.
Міндетті ... ... ... ... операциясындағы пайыз
мөлшерлемесіне әсер етуі 1 ... ... ...... ... ... ... пайыз мөлшерлемесіне әсер
етуі % [4,321].
|Нарықтық пайыз |Нақты пайыз ... ... | |
| |10 % |8 % |5 % ... |11,1 |11,1 |10,5 ... |23,3 |22,2 |21 ... |35,2 |33,3 |31,5 ... |47,2 |44,4 |52,2 ... |59 |55,5 |42,3 ... |70 |66,6 |63 ... |82,0 |77,7 |73,5 ... |94,4 |88,8 |84 ... |106,3 |99,9 |94,5 ... ... ... ... ... ... ... пайда әкелмейтін үлкен ақшаларды айналымнан алып ... ... ... ... ресурстардың құнының қымбаттауын
білдіреді. Яғни банктер қымбат ресурстарды жоғары пайдалы ... ... ... ... ... банктер төлей алмау қабілетіне ие болады.
Нәтижесінде тартылған қаражаттар банктердің меншік ... ... ... ... ... депозиттік саясаттың қалыптасуының
негіздері
Депозит операциясы – банктің бұл ... ... және ... ... белгілі бір уақытқа банкке салуға ,клиенттердің
есеп айырысу шотындағы қаражат ... ... ... ... ... ... ... тартатын операция.
Салым - бұл қолма–қол және қолма-қолсыз формадағы ұлттық және шетел
валютасындағы қаражаттарды клиенттердің банкке белгілі бір ... ... ... ... – кең ... ... ... оған барлық
банктің қызметі жатады. Бұл топтың ... банк ... ... нашар бақылау жүргізеді. Сондықтан, клиентке тек пайыз түріндегі
сыйақы ғана емес, ... ... ... ... ... ... операцияны ұйымдастыру келесідей принциптерге сай
болуы ... ... ... табу және болашақта оны табу үшін ... ... ... ... ... үшін депозит
операциясын басқаруда тиімді саясатты таңдау;
- Депозит саясатымен және ... ... ... ... тарту үшін банктік қызмет көрсетулерді дамыту.
- Депозит операциясын реттейтін негізгі нормативті актілер:
- «Банктер және ... ... ... ... ... ... операциясы бойынша пайыз мөлшерлемесін белгілеу
тәртібі;
- ... ... ... ... Қаржы
Министрлігіне хаты 23.01.04. №НК-УМ-08-1-21/478.
Депозиттік шоттар әртүрлі болуы мүмкін. Депозит ... ... ... ... ... ... тұлғалар депозиттері;
- жеке тұлғалар депозиттері;
2) экономикалық мазмұнына байланысты:
- салымшылар категорияларының есебімен;
- сақталу қаражаттарын қолдануына байланысты;
3) қаражаттарды алу формасына байланысты:
- ... ... ... ... мерзімді депозиттер;
-ұзақ мерзімді депозиттер.
Депозиттер классификациясын формасы бойынша кесте түрінде көруге
болады.
Шетел банктерде депозиттерді алу келесі ... ... ... ақшалар», олар қайтып алу мүмкіндігі жоғары ақшалар;
- Базиссіз, 25-30% ... ... алуы ... ... ... ... алу мүмкіндігі аз [5,410].
Талап еткенге дейінгі депозиттер - ... ... ... кезде әр
уақытта ала алады. Бұл депозиттер өз негізіне қарай тұрақты емес. ... аз ... ... ... ... ... ... бойынша
банктер Ұлттық Банкте минималды резерв сақтауы керек. Шоттарда сақталынатын
қаражаттардың сипатына және тиістілігіне байланысты бөлінеді: ... ... ... ... есеп ... Қажет уақытында талап етілген
депозиттердің негізгі ... ... ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігі болып табылады.
3-сурет. Коммерциялық банкте ... ... ... ... ... ... Орта ... мерзімді
дейінгі депозиттер
Лоро 3 айға ... 3-6 ... ... 9-12 ... ... ... ... ... ... ... мынандай: біріншіден,
ақшаларды алу, салу кез-келген уақытта ешқандай ... ... ... ... шоттан қолма-қол және чек түрінде алынуы мүмкін,
үшіншіден, шот иесі банктен шотты ... үшін ... ... ... ... ... ... чек үшін комиссиялық алым төлейді,
төртіншіден, банк қажет уақытында талап етілетін депозиттер ... ... ... ... ... ең ... ... жоғары
сәйкестікке сақтауға міндетті. Соңғы уақытта ... ... ... анық ... ... ... әр ... қасиеттерін біріктіретін «гибридтік» шоттар пайда болды (қажет
уақытында талап ететін және мерзімді салымдарды біріктіретін шоттар.
Қажет уақытысына ... ... ... ... ... алу, салу ... ... ешқандай шектеусіз жүзеге асады,
екіншіден, ақшалар шоттан қолма-қол және чек түрінде ... ... ... ... бұл қысқа уақытқа салынатын салымдар. Ұзақ
мерзімді депозиттер – ұзақ ... ... ... ... салымдардың және депозиттік шоттардың
көптеген түрлері ... Бұл ... ... ... ... шоттарға Жинақтау және уақытша бос қаражаттарды тартып осы банктік
ресурстарға деген әр-түрлі клиенттер тобының ... ... ... ...... ... формалары бойынша депозиттер [6,184].
|Алыну формалары бойынша депозиттер ... ... ... ... ... ... және
банк қызметі туралы» заңында депозит анықтамасы келесідей берілген.
Депозит дегеніміз – бұл бір тұлғаны, ... ... ... – Банкке
(соның ішінде Ұлттық банкке) олардың талап етуі ... ... ... ... кейін толығымен немесе бөлшектеп, алдын ... ... ... ... ... ... тиісақша сомасы [7].
Банктік депозит – салымшыны банкке алдын ала келісілген сыйақы қосылып
қайтарылу шарты ... ... ақша ... ... ... банк үшін оның ресурсын
қалыптастырудың ең негізгі көзі болып ... Жеке ... ... ... ... жеке ... ... емес
ұйымдар, үкіметтік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, жергілікті ... ... ... ... ... ... ... себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, банктер салымдардың үлкен
Базисділігін қамтамасыз етеді, екіншіден, салымшылар өз ... ... ... ... талап етіп қана қоймай, одан асатын сомада қарыз
ала алады, үшінші ден бұл салымдар табыс әкеледі.
Банктерге ... ... бос ақша ... ... ... рөл ... ... бір жағынан салымшыға табыс әкелетін капитал рөлін
атқарады.
Депозиттік операциялар мынадай қағидалармен ұйымдастырылады: банктік
пайда ... ... ... ... алу үшін жағдай жасауға; ... ... етуі ... банк ... ... ... ... отыратын мерзімдік салымдарға депозиттік ... ... ... ... ... мен ... беру бойынша
өзарабайланыс пен сабақтастылықты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қызметтерді дамытуға шаралар қолдану.
Банктермен тартылатын депозиттердің көлемі негізінен ... ... ... ... ... «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... ... ... ... деген Базисінің деңгейі;
салымдар бойынша нақты пайыз мөлшерлемесі; елдегі банктік жүйенің даму
деңгейі және ... ... ... ... қаражаттарын сақтандыру шоттарына аудару ерікті ... ... ... ақша ... ... ... көптеген
шарттарды ескере отырып ... өз ... ... Банк ... ... ... оған есептелетін пайыз және тағы да басқа
шарттармен салымшыны таныстырып, толық және ... ... ... ... ... ... барысында барлық операциялар депозиторға
берілген Жинақ кітапшасында есепке алынады. Кезекті операцияларда шот ... ақша салу ... одан кері алу үшін ... ... ... ... ... Депозиттердің басқа түрлеріне қарағанда жоғары пайыздардың
төлеуінің Жинақ салымдарын құнтты демеу және ... ... ... ... үшін пайдаланылады. «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ
пен коммерциялық емес ұйымдар кәдімгі Жинақ салымдарын кеңінен ... ... ... ... да коммерциялық ұйымдар үшін
шоттың шекті сомасы 150 мың ... ... ... банк» ЕБ АҚ салымдарын тарту мақсатында Жинақтардың
түрлі ... ... ... сыйлыққа, жастарға және ... ... ол ... Жинақ банк» ЕБ ... ... ... ... ... және т.б.) ... ... жүреді. Жинақ
шоттарының тұрақты мерзімі болмайды және шот иесінен ақшаны кері алу ... ала ... ... ... олар ... чектер берілмейді.
Жинақ салымдары мерзімді салымдардың маңызды ... ... ... басқа бір түрі – мерзімді депозиттік сертификат болып
табылады. Ол банкіге тұрақты ... ... ... бір ... ... ... күәландыратын ақшалай құжат. Оларды
компанияларға, фирмаларға және салымшының өзінде ... ... ... ... ... тек ... ... арқылы
банктен алуға болады, ал мерзімі – 14 күннен 18 айға дейін ... ... ... ... ... ... ... беруге болады:
ақша қаражаттарының сақталуының нақты белгіленген мерзімі болмайды;
салымды кез келген ... ... ... ... ... ақша ... немесе алу кезеңінде Жинақ кітапшасы депозиторымен ... ... ақша ... ... ... көрініс табады. Жеке
тұлғалармен ашылатын ... ... ... ... бар: ... ... ... толықтырылатын салым; ағымдағы Жинақтаушы салым.
Мерзімді Жинақтаушы ... ... ... ... ... немесе осы
салымды шоттан алынатын мерзімі белгіленеді. Мерзімді Жинақтаушы салым
бойынша төленетін ... ... ... ... ... жоғары болып келеді.
Қосымша толықтырылатын Жинақтаушы салымы. Бұл шотқа ... ақша ... ... отырады. Жинақталған қаражат белгіленген
күнде беріледі (жаңа жылда, мектеп бітірген ... және ... ... салымы – негізінен жалақыны аудару үшін
пайдаланылады. Бұл шот ... ақша ... ... түсуі жәнеаударылуы
еркін жүзеге асады.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ салымдарын тарту мақсатында ... ... ... ұтысқа, сыйлыққа, жастарға және т.б.
мақсаттарға. Әдетте ол «Ресей Жинақ ... ЕБ ... ... ... ... саудалық және т.б.) ұсынулармен бірге жүреді. Жинақ
шоттарының тұрақты мерзімі болмайды және шот ... ... кері алу ... ... талап етілмейді,олар бойынша чектер берілмейді [9,65].
Жинақ салымдары мерзімді салымдардың маңызды бөлігін ... ... ... бір түрі – ... ... сертификат болып
табылады. Ол банкіге тұрақты пайыздық мөлшерлермен белгілі бір ... ... ... күәләндыратын ақшалай құжат. Оларды
компанияларға, фирмаларға және өте бай иемденушілерге 100 мын ... ... ... ... Олар ... ретті нарыққа сатылуы және басқа тұлғаға
өтуі мүмкін – берілетін және салымшының өзінде ... ... ... мерзімнің аяқталуымен тек сертификаттарды ұсыну арқылы банктен ... ал ... – 14 ... 18 айға дейін болуы мүмкін.
Банк жүйесінде аса ... ... ... ... ... Жинақтарын тарту бойынша белсеңді қарекетті ... ... әрі ... ... үшін ... бәсекелестік
шарттарындағы даму жолдарын дайындау керек.
Кез келген жағдайға бейімделу, банк құралдарын тиімді басқару ... ... ... көру – бұл ... ... сай экономиканың даму
шарттарындағы коммерциялық банктерге ... ... ... ... банк ... құру ... ... сенімділігін
арттыруға және халықаралық қаржылық нарықтарға аса ... ... ... ... ... ... ... банк қаректіндегі
анализ бар мәселелерді жақсы танып білуге және одан әрі стратегиялық даму
бағдарламасын жасауға ... ... ... өз қызметі үшін ресурстарды тартуда депозит
саясатын құру керек. Депозит саясаты ең алдымен мына ... ... ... ... мақсат;
- Бәсекеге төтеп беруі;
- Ішкі қайшылықтың жоқ болуы;
Экономикалық мақсаттылықпен халық ресурсын тартуда ... Бұл ... ... басқарудағы жалпы тақырыпты қарастырады.
Жеке тұлғалардан депозит ресурстарын тартқан ... ... есеп ... ... ... яғни ... ... олардың ликвиттік
дәрежесін.
5 – сурет. Коммерциялық ... ... мен ... [9,75].
Коммерциялық банктің депозит саясаты
Депозит ... ... ... клиенті: ... ... ... ... тұлғалар ... ... ... ... жүйесі нарықтық конъюктураға сәйкес келу
керек. Банк, төмен мөлшерде ... ... онда оған ... ... ... бір ... жоғалтады. Депозит
саясатының ішкі төтеп бере алмайтын ... ... ... Бұл және ... ... ставкаларының құрылымы, оның сомасының
диффиренцациясы, басқа банкпен салыстырғанда салым түрлерімен, ... ... ... ... ... ... ... онда
мынандай сұрақтарға тоқталу керек:
- депозит саясатының объектілері және субъектілері;
- оның ... ... ... ... ... банктің депозит саясатының субъектілеріне банк клиентері
кіреді, коммерциялық банктер және мемлекеттік мекемелер. Депозит саясатының
объектілеріне банктің тартылған қаражаттары және қосымша банк ... ... ... ... ... ... ... депозит саясатының құрылу ... ... ... 6 ... ... сурет. Коммерциялық банктің депозит саясатының ... ... ... ... ... ... принциптері
Жалпы
Спецификалық
Ғылыми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... әр ... ... ішіндегі ең негізгісі болып, банктердің клиенттермен жұмыс істеу
процесінде тартылған қаражаттар, өз қарыз міндеттемесін ... ... ... және ... ... алған несиелерінен құралады.
Бірақта депозиттер ғана тартылған қаражаттар көзі ... ... ... ... қаражаттар көзінің депозиттік емес көзін
тапқан. Оларға: банкаралық нарықта несие алу, қайта сатып алу ... ... ... ... Банктен несие алу және банктік акцепттерді
сату, коммерциялық қағаздарды шығару.
Депозит саясатының жалпы принциптері деп Ұлттық ... ... ... ... ... жүргізілуін айтамыз.
Оларға комплексті жақындауын, ғылыми негіздерді, эффектілікті және ... ... ... барлық элементтерінің принциптері жатады.
Комплексті жақындау теориялық негізде ғана ... ... ... ... ... болып, коммерциялық банктің депозит
саясатының шекаралары табылады.
Шекаралар классификациясы келесі белгілермен беріледі:
- Депозит нарығында ... пен ... ... Банктердің лимиттерімен және нормативтер әрекеті бойынша;
- ... ... ... ... ... принципіне байланысты;
- Тартылған қаражаттардың ... және ... ... ... ... түрі 7 ... көрсетілген.
7 – сурет. Коммерциялық банктің депозит саясатының шекаралары [9,85].
Депозит саясатының шекаралары
Экономикалық ... ... ... ... депозит саясатын қарастырғанда, депозит саясатының мақсаты
төмен ... көп ақша ... ... Бұл ... келесілерді
шешеді:
- Банктің пайда табуын ... ... ... ... ... ... шартын құру;
- Банк ... ... ... ұстау;
- Депозит субъектілерінің диверсификациясын қамтамасыз ету;
- ... ... ... беру ... ... ... ... шотындағы бос қаражаттарды азайту;
- Пайыз саясатын жүргізу;
- ... ... ... пайыз шығындарын азайту жолдарын
іздестіру;
- Клиенттерге қызмет көрсету ... және ... ... ... ... ... депозит саясатын құру механизімін
қарастыру керек, ол 8 суретте көрсетілген.
8 – сурет. Коммерциялық ... ... ... құру ... ... мақсаттарын құру
Қажетті бөлімшелерді анықтау
Қаражаттарды тарту процедурасын құру
Басқаруды ұйымдастыру
Берілген механизм ... ... ... депозит саясаты
жүргізу процесінде көптеген мақсаттарды орындауға ... ... ... саясатын құрғанда әр этап ... ... ... олар ... ... ... құруда міндетті
болып табылады, яғни дұрыс саясат ... ... ... ... құру ... ... ... құрылымының бөлімшелері
қатысады. Оны 1 нұсқадан ... ... ... ... банк ... ... негізгі фактор
болады, ол депозит базасының сапасы. Депозит базасының критерилеріне оның
тұрақтылығы ... ... банк ... бөлімі тұрақты, соғұрлым банк
ликвиді жоғары. Депозит бөлімінің тұрақтылығының ... ... ... сұранысты азайтады.
Әртүрлі депозит түрлеріне шетелдік зерттеудегі талдау жүргізуде
талап еткенге ... ... ... ... ие. Бұл ... ... ... деңгейіне байланысты емес. Оның сол немесе
басқа банкке қатысы ... ... ... ... ... банктің сенімділігі, қызмет көрсетудің әртүрлігі.
Талдауда коммерциялық банк депозит саясатының объективті ... ... ... ... ... және ... ретінде құрылуын куәландырады.
Субъективті проблемаларға ... ... ... ... ... ... банк басқарудың қызығушылығының
жоқтығы;
• Орта және жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу концепциясының
жоқтығы;
• Депозит процесін ұйымдастырудағы жетіспеушілік;
Объективті ... ... ... ... тікелей және жанама
әсер етуі;
• Макроэкономикалық әсер етуі;
• Банкаралық ... ... ... және ақша ... ... айтылғандардың бәрі депозит саясатын құруда пайыз саясатымен
байланысты деп айтуға ... ... ... ... ... ... ... белгіленеді, ал қазір банктер өз бетінше
пайыз ... ... Жеке ... шоттарына қарай пайда көлемі,
салым мерзімі, сомма, көлем анықталады.
Депозит ... ... ... ... ... негізгі бөлігі.
Сондықтан банк бір жағынан, жоғары пайыз ... ... ... ... ұтымды пайыз ставкасын ұстап отырады. Ірі мөлшерде
және ұзақ мерзімде депозит ... ... ... ... пайыз ставкасын ұсынады.
Коммерциялық банктің ... ... ... ол есеп ... ... бағасын талдауы және ... ... үшін ... ... ... ... Пайыз ставкасының динамикасын зерттеу;
• Инфляция жағдайында ... ... ... ... ... ... өзгеруін есептеу;
Пайыз аудару келесі әдістермен ... Жай ... ... пайыз;
• Ағымды пайыз;
• Фиксалданған пайыз;
Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... Мұндай пайданы бөлу реті инфляция кезінде
салымды сақтайды. Коммерциялық банк ... ... оның ... ... ... керек:
• Пайда табуды ойластыру;
• Депозит бойынша ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету;
• Баланс ликвидін қолдау;
... ... ... ... ... болғаннан кейін, пайыз пайыз саясатының
коммерциялық банк депозит саясатының ... ... ... көреміз.
Қорыта келгенде, келесі принциптерді ұстау, банктің ... ... ... Оның ... ... сақтау мерзіміне байланысты пайызды
дифференцалдануы, ... ... ... ... ... ... ... құрылуына барлық қызмет сәйкестігі қажет.
Депозиттік нарықтың даму мәселелерін анықтау мақсатында ... ... ... - бұл ... ... ... әлсіз
және күшті жақтар, мүмкіндіктер мен қауіптерді талдау.
9-сурет. Коммерциялық банктің депозиттік саясатының субъектілері мен
объектілерінің құрамы ... ... ішкі және ... орта бар, онда ... Ішкі орта ... ... өзіне қаржылық менеджмент, кадр
менеджменті және ... ... ... ... орта ... ... әсер ету және жанама әсер етудің ... ... ... әсер ... ... ортасына салымшылар: жеке және заңды
тұлғалар, бәсекелестер кіреді. Жанама әсер ... ... ... келесі
факторлардан тұрады: экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, географиялық.
Коммерциялық банктердің депозиттік саясатының ... ... ... ... ... ... депозиттік саясаттың субъекттері мен
объекттері, оның құрылу принциптері, сонымен қатар қалыптасу ... ... ... ... саясатын құру принциптері
[9,94].
Коммерциялық банктің депозиттік саясатының ... ... ... коммерциялық банктер және мемлекеттік мекемелер.
Депозиттік саясаттың объектілеріне банктің ... ... ... ... ... (кешендік қызмет көрсету). Банктің депозиттік
саясаттың ... мен ... ... ... ... ... ... кезеңдері [9,96].
Депозиттік саясаттың айрықшалықты принциптеріне банк ... ... ... ... жүргізудің қауіпсіздігін,
сенімділігін қамтамасыз ... ... ... ... ... бос ... ... оларды орналастыру мақсатында шоғырландыра отырып, банк
өзінің қызметін жүзеге асыратын нарық ... ... ... ... ... депозиттік үрдісті ұйымдастыруда стртегиялық
және тактикалық бағыттарын әзірлеуге мүмкіндік береді.
Депозиттік саясаттың қалыптасуы келесі үш ... ... ... ... ... Жоспарлау кезеңі.
3. Шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезеңі (11-сурет).
Зерттеу ... банк ... ... зерттейді, яғни
депозиттердің қандай түрлері аса тартымды, қандай пайыздық мөлшерлемелерді
депозиттің қай түріне орнату ... ... ... ... ... жүргізү бойынша банк мүмкіндіктерін ескеру керек. Бұл кезеңде
сондай-ақ банк нарықты талдау мен зерттеуді жүзеге асырады, оған ... ... және бұл ... ... орны ... ... жүзеге
асырылады.
Яғни банктің географиялық орнын, клиенттерге ... ... ... қала ... ауылдық жер, бәсекелестердің болуын
зерттеу және оларды депозиттік саясатты жасаудың бастапқы кезеңінде ... ... банк ... ... ... пайданы
бағалау және талдау жүргізеді, мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... және жүзеге асыру кезеңі – аса маңызды әрі жауапты
кезең, өйткені бұл ... ... ... депозиттер қандай көлемде
тартылатындығы шешіледі. Мұнда депозитке құралдарды тарту ... ... ... ... жұмысы: депозиттердің түрлері, мерзімі
және артықшылықтары бойынша анықтаушылық жұмысы маңызды рөл ... ... тағы ... рөлді жарнама және жарнамалық компанияның өндірісі
атқарады және соңғысы қаржылық құралдарды аса ... ... ... мен ... ... әрі тиімді басқару және тартылатын құралдар
мен салынатын құралдар арасында дисбаланстың қысқаруы банкке тәуелді.
Депозиттік саясатқалыптасуындағы ... ... ... депозиттік саясаттың қалыптасу стратегиясы ұсынылады.
Ұсынылатын стратегия депозиттік ... ... ... ... ... ... ... үшін жасалған. Банк
«А» мысалында қарастырайық, бұл стратегия барлық ... ... ... Стратегия негізгі үш кезеңдерде қолданылады және өзіне бірнеше
блоктарды қосады.
2-кесте Депозиттік саясаттың қалыптасу ...... ... ... ... Депозиттік ісметтер нарығында А банкінің рөлі. ... ... ... бойынша А банкінің негізгі мақсаттары. ... А ... ... ... ... ... ... ... бар және мүмкін болатын тәуеклдердің |
|талдау. ... ... ... және жеңа ... ... мүмкіндіктерін талдау. |
|6. А ... ... ... ... ... Қаржылық нәтижелерді талдау. |
1) ... ... ... Банк ... әрі ... ... болып Банк ісметтері нарығында Банк рөлін
анықтау болып ... Банк ... Банк ... ... ... ... оған әрі қарай қойылған тапсырмалардың орындалуы
тәуелді. Бұл кезеңде бәрінен бұрын банк қарекет концепциясын жасап,
өзін ... ... ... ... және банктің
қызметкерлері бұл үрдістің тікелей ... ... ... ... ... және ... ... мақсаттарды анықтау
үшін басшылыққа алу керек.
2) Депозиттерді тарту бойынша ... ... ... ... ... ... -халық пен кәсіпорындардан депозиттерді тарту;
- ... ... ... ... ... депозиттерді сақтандыру жүйесін жетілдіру;
- депозиттермен жұмыс істеу ... ... ... ... беру;
- банктік технологияларды жетілдіру және т.с.с..
3) Банктегі ... ... ... операциялар жұмысы бойынша кездесетін мәселелер.
Ішкі мәселелерге:
- депозиттік операциялар ... ... кадр ... ... ... жарнаманың жеткіліксіз болуы.
Сыртқы мәселелерге:
- депозиттік нарықта бәсекелестің ... ... ... валютасының Дипломдық айырмасының өзгеруі;
- өндірістік сектордың дамуының жеткіліксіздігі;
- ... ... ... ... ... ... бойынша бар және мүмкін болатын тәуекелдерді
талдау.
Банкке депозиттік операциялар бойынша, сондай-ақ клиенттер ... ... ... ... әдістерін пайдалану қажет, әдістер
белгілі бір кезең ішінде рестурстардың ... ... ... аңғаруға
мүмкіндік береді.
5) Банкке жаңа клиенттерді тарту мүмкіндіктер мен әлуетті ... жеке және ... ... ... ... ... алатынын талдауы қажет. Азаматтардың салымдары өзінің
экономикалық табиғаты жағынан және банктің өзі мен ... ... ... ... ... ... рөлі бойынша біртекті ... ... ... ... ақша базасында және қолма-қолсыз ... ... ... ... ... ... ... қажет, олардың бас
функциясы болып ақшалай Жинақтарды ұйымдастыру болып табылады. Соңғысы өз
кезегінде екі ... ... ... ақша ... және Жинақ ... ... ... ... ... ... қалыптасуы.
Банк үшін құралдарды тартудың негізгі көзі болып ... ... олар ... ... ... ... бөлігін құрайды. Осыдан
тыс банк қаржыландыру көздерін ұлғайту бойынша адымдар немесе ... ... ... нәтижелерді талдау.
Қаржылық көрсеткіштердің есеп-қисапы негізінде мамандармен жасалады.
Осылайша, депозиттік саясаттың қалыптасу стратегиясын таңдау ... ... әр ... айрықша құзыреті болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... банк ... шығарарда
талдауы қажет.
Коммерциялық банктің депозиттік саясатының құрамдас бөлігі – бұл
тарифтік (пайыздық) саясат, ... ... ... ... ... ... ... саналады.
Депозиттер бойынша пайыздар тіркелген және қалқымалы болып жіктеледі.
дік тәжірибеде пайыздық мөлшерлеменің ең тараған түрлері LIBOR, ... және MIBOR. Бұл ... ... ... құрылатын базистік
пайыздық мөлшерлемелер. Ең көп қолданылатын мөлшерлеме – LIBOR, ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде халықтың төмен деңгейін әлеуметтік экономикалық
қорғауды күшейту мақсатында салымшылардың ... ... ... ... мөлшерлемелердің қалыптасуында банк өзіне алатын
тәуекел дәрежесі мен маркетинг стратегиясы және банк міндеттері маңызды рөл
ойнайды. Банктер пассивтеріндегі ... ... ... ... ... ... ... және керісінше көлемі бойынша үлкен
депозиттерді және ұзақ ... ... ... банктер клиенттерге
пайыздың жоғары ... ... ... банк ... ... ... басымдылығы өтімділік пен
төлемқабілеттіліктітиімді басқаруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... – 60% ... ... депозиттер
несиелік ресурстардың болжанатын бөлігі болып табылады, бұл ұзақ мерзімге
сәйкес аса ... ... ... ... ... ... ... Банк Басқармасының 1999жылы 20
қазанда бекітілген №293 ережеге сай ... мен ... ... ... және тіркелген бола алады.
Тіркелген сыйақы мөлшерлемелері келісімнің мерзімінде өзгермейді.
Қалқымалы сыйақы мөлшерлемелері келісімнің кез келген ... ... ... ... өзгере алады.
Сыйақыны есептегенде сыйақы ... ... ... ... әдіс – ... ... негізгі қарыз сомасына сыйақы мына
формуламен есептеледі:
(1)
мұндағы:
i- пайыздардың жылдық мөлшерлемесі,
p- депозит қалдығы,
n- пайыздар есептелетін кезеңдегі күндер саны;
2) күрделі әдіс – ... ... тек қана ... ... сомасына емес,
сонымен қатароған қосылған табыстарға сыйақы ... ... ... ... ... ... ... – депозиттің алғашқы сомасы;
I – салымның барлық мерзіміндегі есептелген пайыздар сомасы.
Коммерциялық банктердің пайыздық саясаты келесі ... ... ... әрі ... ... ... ... сараланған
және экономикалық негізделген мөлшерлемелер мен тарифтерді
тиімді ... ... ... ... ... ... үшін және банк қызметі мен табыстарын
әртараптандыру үшін ... ... банк үшін ... ... құру ... ... қаржылық жағдайды тұрақтандыру және
табыстылықтың ... ... ... ... ... ... өнімдер мен қызметтерге қолайлы
бағалар ... және ... ... клиенттердің
қажеттіліктерін толық қанағаттандыру [10].
Коммерциялық банктерде өз қызметі үшін ресурстарды тартуда ... құру ... ... саясаты ең алдымен мына сұрақтарға жауап беруі
керек:
- Экономикалық мақсат;
- ... ... ... Ішкі қайшылықтың жоқ болуы;
- Экономикалық мақсаттылық пен «Ресей Жинақ банк» ЕБ ... ... ... ... Бұл ... ... ... жалпы тақырыпты қарастырады.
Жеке тұлғалардан депозит ресурстарын тартқан кезде олармен ... ... ... ... яғни ... ... ... дәрежесін.
Депозиттер бойынша ставкалар жүйесі нарықтық конъюктураға сәйкес келу
керек. Банк, төмен ... ... ... онда оған ... өздерінің клиенттерінің бір бөлігін жоғалтады.
Депозит саясатының ішкі төтеп бере ... ... ... ... Бұл және уақытша депозит ставкаларының құрылымы, ... ... ... ... салыстырғанда салым түрлерімен,
клиентуралық категориясының әртүрлігімен.
Депозиттік саясат - ... ... ... ... тарту мақсатында және өзінің қалыптасқан депозиттік ... ... үшін ... іс ... ... ... ... негізде құрылып, тиімді жүзеге асырылатын
болса, комерциялық банктердің қаржылық жағдайы да ... ... ... ... ... ... – банк ... демей отырып
табысдеңгейін арттырып, банктің қаржылық жағдайын тұрақты ету.
Коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... тоқталу керек:
- депозит саясатының объектілері және субъектілері;
- оның құрылу принциптеріне
- депозит саясатының ... ... ... ... ... ... банк клиентері
кіреді, коммерциялық банктер және мемлекеттік мекемелер. Депозит ... ... ... ... және ... банк қызметтері.
Депозиттік саясат бірнеше принциптерге негізделіп қарастырылады. ... ... ... ... ... ... тиіс, сонымен қатар
жеделдігі, икемділігі және тиімді болуы негізінде ... ... ... ... ... ... іс - ... қимылдарын түгел қамтуы керек. Осының ең үлкен бөлігі
- банк қызметкерлеріне деген тарифты немесе ... ... ... ... ... ... қызметтің бағасы сыйақы
көрсеткіштерінде өз көрінісін табады.
Депозит саясатының ... ... деп ... ... ... саясатының макроэкономикалық деңгейде жүргізілуін айтамыз.
Оларға комплексті жақындауын, ғылыми негіздерді, эффектілікті және де
банктің депозит ... ... ... принциптері жатады.
Комплексті жақындау теориялық негізде ғана көрінеді.
Курстық ... ... ... ... сұрағы болып,
коммерциялық банктің депозит саясатының шекаралары табылады. Шекаралар
классификациясы келесі ... ... ... ... ... пен ұсынысқа тәуелді;
- Банктердің лимиттерімен және нормативтер әрекеті ... ... ... ... ... ... принципіне байланысты;
- Тартылған қаражаттардың құрылымына және ... ... ... ... түрі ... депозит саясатын қарастырғанда, депозит саясатының мақсаты
төмен ... көп ақша ... ... ... ... ... Банктің пайда табуын депозиттік операция жүргізу әрекеті
немесе болашақта пайда шартын құру;
- Банк ликвидін жеткілікті деңгейде ... ... ... диверсификациясын қамтамасыз ету;
- Депозит операциясымен қарыз беру операциясы арасындағы
қарым-қатынас;
- Депозит шотындағы бос ... ... ... ... ... ... қаражаттар бойынша пайыз шығындарын азайту
жолдарын іздестіру;
- Клиенттерге қызмет ... ... және ... ... ... функционалдығын банктің депозит
саясаты жүргізу процесінде ... ... ... ... банктің депозит саясатын құрғанда әр этап өзара тығыз
байланысты, өйткені олар ... ... ... ... ... ... яғни дұрыс саясат ұйымдастыруда.
Банктің депозит саясатының ... құру ... ... құрылымының бөлімшелері қатысады. Оны 1 нұсқадан көруге болады.
Берілген ... ... банк ... ... ... ... ол ... базасының сапасы. Депозит базасының критерилеріне оның
тұрақтылығы жатады. Неғұрлым банк депозит бөлімі ... ... ... жоғары. Депозит бөлімінің тұрақтылығының жоғарлауы банктің ликвид
активіне сұранысты азайтады.
Әртүрлі ... ... ... ... ... ... талап
еткенге дейінгі депозиттер жоғары тұрақтылыққа ие. Бұл ... түрі ... ... ... ... сол ... ... банкке қатысы келесі факторлармен байланысты:
қызмет көрсету сапасы, банктің Базисділігі, қызмет көрсетудің әртүрлігі.
Практикалық талдауда коммерциялық банк депозит ... ... ... ... ... ... ... және еңбектік
процес ретінде құрылуын куәландырады.
Субъективті проблемаларға жататындар:
- Қызмет ... ... ... тартуда банк басқарудың қызығушылығының
жоқтығы;
- Орта және жоғары сапалы менеджмет деңгейінің ... ... ... ... ... ... Депозит процесін ұйымдастырудағы жетіспеушілік;
- Объективті факторларға:
- Мемлекеттің коммерциялық банктерге тікелей және жанама әсер
етуі;
- Макроэкономикалық әсер етуі;
- Банкаралық конкуреция;
- Қазақстанда қаржалақ және ақша ... ... ... бәрі ... саясатын құруда пайыз саясатымен
байланысты деп айтуға болмайды.
Мемлекеттік реттеу кезінде пайыз нормасы заңнама жүзінде белгіленеді,
ал қазір ... өз ... ... ... ... Жеке депозит шоттарына
қарай пайда көлемі, салым мерзімі, сомма, ... ... ... ... ... ... ... тигізетін
микроэкономикалық факторларға мыналар жатады: коммерциялық банктердің
нарықты ортадағы ... ... ... ... ... іс – ... ... коммерциялық банктердің
маркетингтік қызметтерінің тиімділігі, яғни клиентуралық нарықта ... ... ете ... ... ... құралдарының барлық түрін
пайдалану; сырттан тартылған қаражаттарға, ... ... ... яғни ... ... байланысты шығындарды мейлінше
азайту жолдарын қарастыру, себебі бұл шығындар ... ... ... ... ... коммерциялық банктердің менеджментінің сапасы, яғни
банк қызметкерінің кәсіби деңгейі мен ... ... ... ... ... ... ... бойынша пайыз төлеу - операциялық ... ... ... банк бір жағынан, жоғары пайыз ставкасына қызығушылық танытпайды,
екіншіден, клиенттерге ұтымды пайыз ставкасын ұстап отырады. Ірі ... ұзақ ... ... ... ... ... ... жоғары
пайыз ставкасын ұсынады.
Коммерциялық банктің пайыз саясаты бағыты ол есеп ... ... ... ... және депозит операциясы.
Ол үшін қажет:
- Орташа пайыз белгілеу;
- Пайыз ставкасының динамикасын зерттеу;
- Инфляция ... ... ... ... ... Пайыз шығынын өзгеруін есептеу;
- Пайыз аудару келесі әдістермен жүргізіледі:
- Жай пайыз;
- Күрделі пайыз;
- Ағымды пайыз;
- Фиксалданған пайыз.
Сонымен ... ... ... пайыз ставкасы прогрессивті өсу
ставкасы ... ... бөлу реті ... кезінде салымды сақтайды.
Коммерциялық банк пайыз ... оның ... ... мынаны
орындау керек:
- Пайда табуды ойластыру;
- Депозит бойынша пайыз ставкасын реттеу;
- Депозит операциясы арасында қарым-қатынасты қамтамасыз ету;
- Баланс ... ... ... ... ... ... ... қарастырып болғаннан кейін, пайыз пайыз саясатының
коммерциялық банк депозит саясатының ажырамас бөлігі ... ... ... ... ... ... ... пайыз саясатын
базалауы керек. Оның ішінде бірінші, сақтау мерзіміне байланысты пайызды
дифференциалдануы, салымшылардың ... ... ... ... ... ... құрылуына барлық қызмет сәйкестігі қажет.
Клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сандық мөлшеріне байланысты
депозиттерге баға белгілеу. Депозиттердің бағасын ... ең бір ... бірі - ... ... ... ... ... сәйкес оларға деген бағаны белгілеу.
Банктің екі немесе одан да ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесін тағайындайды немесе басқа клиенттермен
салыстырғанда төлемін ... ... ... ... ... ... клиент банктің көп қызметтерімен пайдаланған сайын, сол банкке
тәуелді ... ... ... баға ... ... ... ... түрі бойынша клиенттер тобын құрады. Депозиттердің бағасының өзгеруі
тек депозиттік және несиелік пайыз мөлшерлемелері ... ... ... ... ... даму ... және болашақтағы
пайдасын анықтайды.
Мынаны айта кеткен жөн, депозиттік пайыз мөлшерлемесі мен несиелік
пайыз ... ... аз ... сайын банк депозиттердің бағасының
өзгеруіне өте сезімтал болып ... ... ... ... ... ... үшін тағайындалатын бағаны тек клиенттерді тарту немесе
бәсекелестермен күресу үшін қолданып қоймай, банктің ... ... ... етіп ... ... «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНК» АҚ ЕБ -НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ
2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы «Ресей Жинақ банк» ЕБ ... ... ... ...... ... ... ішіндегі бүгінгі таңдағы қарқынды дамып отырған
алдыңғы ұйымдардың бірі. ... бұл ... ... ... ... тәжірибелерді енгізе отырып атқарылуда. Қазіргі коммерциялық
банктердің қызметі экономиканың ... ... ... және ... ... ... бағытталған. Осы банктердің ... және ... ... ... орны ... ... ... ақшалай қаражаттарды тартуға бағытталған болса,
несиелік активтік операциялар осы тартылған ... ... Бұл ... ... иелері өздерінің банкке салған ... ... ... ... ... және ... да ... түрінде
алу мүмкіндігіне ие. Депозит пен несиелік ... ... ... ... мен жеке ... ... айта кететін бір ерекшелік –
депозиттік қатынастардың субъектілері де бола алады. Сондықтан банктің бұл
екі ... да – ... ... ... ... ... Коммерциялық банктердің несиелері мен депозиттерінің
құрылымы [11].
Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделі де ... ... ... жүйе бола ... ішкі және ... факторлардың әсерін әр
уақытта өзіне қабылдап отыр. Экономикадағы әр ... ... ... ... ... ... депозит нарығының дамуына да әсер етеді.
Бұған қарамастан депозит нарығының даму ... ... жеке ... ... ие ... отыр. Бұл жағдайларды Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі ... және ... ... ... ... ... бере ... оны салыстырмалы талдау
негізінде көрсетуге болады.
3-кесте. Коммерциялық банктердің депозиттері және оның құрылымы [12].
|Кезеңдер ... ... ... ... |
| | ... ... |Субъектілері |Өтімділік |
| ... ... ... ... бойынша|
| | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... |
| | | | ... |ар |е ... | | | ... | |де-йінг|ттер |
| | | | | | |і | |
| | | | | | ... |
| | | | | | |-тер | ... 1998 |73514 |54226 |19288 |45648 |27866 |51426 |22088 ... 1998 |83457 |55585 |27872 |51905 |31552 |50510 |32947 ... |73464 |44497 |28967 |44511 |28953 |42566 |30898 ... 1999 |120681 |63424 |57257 |80781 |39900 |70780 |49901 ... 2005 |168156 |83764 |84392 |113301 |54855 |91543 |76613 ... 2005 |284750 |117947 |130804 |175661 |73090 |122632 |126219 ... 2010 |284533 |134744 |149788 |192826 |91706 |119499 |165034 ... 2010 |391463 |161581 |229882 |226772 |164691 |152985 |238478 ... 2012 |420725 |150284 |270440 |233255 |187470 |126125 |294599 ... 2012 |497904 |206371 |291533 |275647 |222257 |144451 |353453 ... 2013 |581933 |235466 |346467 |327809 |254123 |175752 |406180 ... 2013 |703135 |326834 |340301 |403950 |299184 |234214 |468921 ... әрбір кезең мәліметтері бойынша салыстыра отырып талдау
жасайтын болсақ, банк жүйесіндегі ... 1999 ... ... 2010 ... ... ... қарқынды өсетіндігін байқауға болады. Бұл
өнім 1999 жылдың қаңтарында 73464 млн. Теңгеден 2010 ... ... млн. ... ... ... 7 ... жуық ... құрады.
1999 жылдың қаңтарынан, 1999 жылдың тамызына дейін барлық депозиттер
сомасы 73464 млн. Теңгеден 120681 млн. ... ... ... Бұл 47000 ... ... Міне осы ... ... Қазақстан Республикасының Банк
жүйесіндегі жеке және заңды тұлғалардан депозиттік салымдары үздіксіз өсу
үстінде.
2005 жылдың ... ... 2010 ... ... ... ... сомасы 168 156 млн. Теңгеден 284 533 млн. Теңгеге дейін өсіп, жалпы
өсім 116 000 млн. теңгені құрады. Бұл ... ... ... 2005 жылдың
тамыз айымен салыстырғанда көруге болады. Онда ... 168 156 ... ... ... 248 750 млн. ... ... «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ қызметінің жалпы сипаттамасы
Экономиканың кез ... ... ... ... ... оған ... сипаттама беру қажет.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ 1941 жылдың маусым ... ... ... банк» ЕБ АҚ құрылғанынан бастап-ақ әмбебап банк ретінде дамыды.
Осындай саясат арқасында банк ... ... ... секторда орнықты
жайғасымдарды иеленеді. Қазақстандық банктер ішінде «Ресей Жинақ банк» ... ... ... ... ... ... дегдарлы сақтанымпаз несиегер
болып саналады.
Алғашқы уақытта «Ресей Жинақ банк» жабық акционерлік қоғам ... ... ... 1995 жылы ... ... ... заңнамада
ескерілген операцияларды жүзеге асыру үшін №59 ... ... ... ... лицензиясын алды. 2006 жылдың сәуір айында «Ресей
Жинақ банк» өзінің ... ... ... ашық ... ретінде қайта тіркелді.
Ресей Жинақ-банкінің ойдағыдай қызметін атқаруды мойындайтын ... ... ... рейтингтердің берілуі.
2007 жылдың қыркүйек айында «Moody`s Investors Services» ... ... ... Жинақ банкі» алғаш рет «Ba3/NP» және ... ... ... 2007 ... ... ... Fitch Ratings халықаралық рейтингтік
агенствосы «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ рейтингтерін растады. Рейтингтер ... жеке ... және ... рейтингі – «5Т» ... ... ... Банкі заңды және жеке тұлғаларға қызметтердің кең тізбесін
ұсынады. Жеке тұлғаларға банк ... және ... ... салымдар,
экспресс-аударымдар, ұлттық және шетел ... ... ... ... ... пластикалық карталарды ашу
және олар бойынша қызмет көрсету сияқты ... ... және ... ... тізбесі айтарлықтай кең.
Олардың ішінде көбірек сұранысты иеленетін қызмет түрлерін атауға
болады: несиелендіру, ұлттық және шетел валюталарда ... ашу және ... ... көрсету, еңбекақы жобасы және лизинг. Сонымен қатар «Ресей
Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... ... және ... ... Жинақ банк» ЕБ АҚ қызметінің басым бағыты - салымдарды тарту
аясында халықпен жұмыс істеу. Осы аяда банк есеп ... ... ... ... ... мүмкіндіктерінің тиімді үйлесімдігі арқасында
орнықты жайғасымдарды иеленеді. ... ... ... ЕБ АҚ салымшылары ... ... мен ... ең ... ... ... ... Банк
клиенттерге ұлттық және шетел валютасында 1 айдан 5 жылға дейінгі мерзіммен
салынатын депозиттік ... ... ... және ... ... мен ... депозиттің табыстылығын біріктіруге мүмкіндік
беретін арнайы депозит түрлерін ұсынады. ... банк ең ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін
беретін «Накопительный «Ресей Жинақ банк» салымын ұсынады).
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ – ... ... ... ... карталарын шығару жұмысын белсеңді атқаруда. Төлем карточкалары
нарығында «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ жетекші жағдайлардың ... ... ... ... ... ... Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron/PLUS және Visa Virtuon
төлем карточкаларын шығара бастады. ... ... ... ... ЕБ
АҚ Visa Virtuon деп аталатын виртуалды карточкасын шығара бастады, ... ... ... ... ... тауарлар мен ісметтерге
төлемді жүзеге асыру үшін ... және ... ... ... ЕБ ... ... логотипімен жергілікті ALTYN карточкаларын шығаруды 2006
жылдан бастады.
«Ресей ... ... ЕБ АҚ ... желісі өте кең, 2010 жылдың маусым
айында банк 14 филиалды иеленді. Онда жұмыскерлердің барлық саны 1437 адам.
Филиалдық желісті қозғай ... ... ... «Ресей Жинақ банк»
ЕБ АҚ өз филиалын 2006 жылдың ... ... ... ... ... Филиал
бас банктің сенімхаты негізінде жеке және ... ... ... ... ... құрылғысы коммерциялық банктің филиалын
басқарудың жалпы жұрт ... ... ... ... (қосымша №1).
Ұсынылған сызбанұсқаға қарап Астана қаласындағы «Ресей Жинақ банк» ЕБ
АҚ филиалының ... ... ... ... ...... несиені беру, несиелік желі ашу, несиелік
шот ашу, қарызгердің ... ... ... ... мен ... ... ... несие бойынша пайыздардың төленуін
бақылау, сонымен қатар кепілге берілген мүліктің ... ... ... ... жұмыстарын жүзеге асырумен айналысады.
Валюталық бөлім – валюталарды сатып ... ... ... ... ... кәсіпорындардың экспорттық импорттық
операциялары бойынша валюталық құндылықтарды тасымалдаумен, валютаны сатып
алуды ... және ... ... ... ... айналысады.
Бөлшектік бизнес бөлімі – заңды және жеке тұлғалардан әртүрлі мерзімге
және әртүрлі валютада ... ... ... ... ... құндылықтарды уақытша сақтау үшін сейфтік ұяшықтарды ұсынады,
сонымен қатар халықаралық Western Union ... ... ... нің ... 15 ... ... ақша ... Contact жүйесі арқылы нің 70
елдерін қамтитын ақша аударымын жүзеге асырады. Сонымен қатар «Ресей ... ЕБ АҚ ... ... ... ... ... ... шотты ашу
арқылы және шоттың ашылуынсыз ... ... ... ... бөлім – клиенттерге шоттарды ашады және оларды жүргізеді,
заңды тұлғаларға кассалық-есеп айырысу қызметін ... және ... ... қолма-қол және қолма-қолсыз есепайырысулар жүргізеді.
Касса – қолма-қол ақшаларды инкассациялау, сақтау, қабылдау мен беруді
жүзеге асырады.
Пластикалық ... ...... ... ... олардың берілуін жүзеге ... ... ... шоттарды бақылайды, банкоматтарға қызмет етеді, нің кез келген
нүктесіне аз уақыт ішінде экспресс-аударымдарды жүзеге ... есеп ... – бас ... ... ... балансты
жүргізеді, банк басшыларына қаржылық және экономикалық ақпаратты ұсынады.
Әкімшілік-шаруашылық ... - ... есеп ... ... және ... ... Жинақ банк» ЕБ АҚрды жасайды, салықтарды
төлейді, шаруашылық құралдардың есебін жүргізеді, негізгі қорлардың ішкі
бухгалтериясын ... ... ... мүлікті есепке алу мен қайта
бағалауды жүргізеді.
2.3 «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... ... қаржылық
көрсеткіштері мен қызметін талдау
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ депозиттік саясат облысында ... ... ... ... бос ақша ... ... тарту табылады. Банк
6,9 айға қысқа мерзімдік депозиттерді тартуға тырысады, ... ... ... несиелендіру бойынша мерзімдермен ... ... ... ... ... ... банктік операциялар табыстылығына қатысты қысқа мерзімдік
болжауларды жасау оңай және ... ... ... конъюктурасына тез
бейімделу жеңілге түседі.
Депозиттік қызмет көрсету жүйесінде салымдардың қосалқы жүйесі өте
икемді және кез ... ... ... ... Банк ... түрлерін жасау жұмысын жүргізуде.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ депозиттердің бірнеше түрлерін ... ... ... сақталуымен қатар көбеюі қамтамасыз етіледі.
Бүгінгі күні «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ салымдардың келесідей түрлерін
қабылдайды: «Накопительный», ... ... ... ... не ... не ... ... резиденттерге және
резидент еместерге (шетел азаматтарына) ашуға болады. Айтылған ... ... ... ... ... айдан 5 жылға дейін, «Особый» 6 айдан 60 айға ... бұл түрі ... ... ... ... ... мүмкіндік береді,
«Популярный» 15 айға дейін, қосымша салымдарды қабылдау және 50%-ға ... ... ... шешу ... ... «Классический»1айдан 33
айға дейің мерзімге салынады, алғашқы салым ... 1500 ... кем ... ... ... қарастырылған белгілі бір ... ... ... ... шот, ... бойынша пайыз депозиттің барлық мерзімі
ішінде тұрақты [13].
Банкте ақша қаражаттарды ... ... ... көтеру
мақсатында банк сыйақы мөлшерлемелерін саралаумен ... ... ... ... ... ... ... жатыр.
Осы депозиттер түрлері бойынша жоғарлаған табыс халық ішінде олардың
танымалдығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ЕБ АҚ ... жұмысы, қаржылық жағдайдың тұрақтылығы ... ... ... ... ... бойынша тәуекелдерді
әртараптандыруға мүмкіндік береді.
Халықтың банкке деген сенімділігінің өсуі туралы депозиттер ... ... ... ... ... 2009 жылы 9664703мың теңге құраса,
2010 жылы 19397322 мың теңге құрады, яғни екі есеге өсіп, 2011 ... ... 19 ... теңгеден асты, оның ішінде жеке тұлғалардың ... 8 ... ... ... ал ... ... ... депозиттері құрайды.
Ғылыми-техникалық прогресстің соңғы жетістіктерін қазіргі банк ісінде
пайдаланудың ... ... ... пен ... ... үшін сервис,
қолма-қол ақшаны басқару жүйесі, ақшаны орналастыру үшін ұсыныстар, ... ... ... ... ... ... төлем операциялары
үшін әртүрлі қызметтер.
Клиенттердің қолайлығы үшін банк ... ... есеп ... ... ... үшін тағайымдалған «Алыстанған
клиент»сервисін ұсынады.
Клиент дербес компьютер, модем және ... ... ... ... төлем құжаттарын рәсімдеп жібереді және керісінше банк оған модемдік
байланыс арқылы төлем құжаттарын жібереді.
Клиентті бағдарламалық ... ... жаңа ... ... ... төлем құжаттардың қалыптасу және ... ... ... ... ... ... ... немесе үйден шықпай-ақ
уақыт үнемделеді және клиент келесідей мүмкіндіктерді иеленеді:
- теңге және валюталық ... ... ... ... ақша қозғалысы туралы банктен құжаттарды алу;
- валютаны сатуға немесе сатып алуға өтінімдерді беру;
- басқа банктерден болжанылатын теңдегі ... ... ... қор ... ... ... (KASE) және ... Банкаралық Валюталық
Биржадан (ММБВ) жедел ақпаратты алу;
- банкпен кез келген текстік ақпаратпен айырысу.
Банктер тез, ... әрі ... есеп ... ... мән береді.
Соңғы жылдары қазақстандық банктер қолма – қол және ...... ... ... ... ... жаңарту және тездету үшін көп
күштерін жұмсады. Ақша аударымдардың ... 15 ... 3 ... ... ... ... ЕБ АҚ ... ақшаларын аударудың сапалы әрі
тез нұсқаларын ұсынады. Оны келесі қосымша №2 ... ... ... ақша аударымдарды жасау үшін «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ
ұсынатын нұсқаларды ... ... ... ... ... ... ... салымдары мен депозиттері 400 млн. ... ... ... ... ... ... мөлшері бағалаулар бойынша
ресми салымдардан жоғары және шамамен 2-3 млрд.
АҚШ долларын құрайды. Тағы 1 млрд. доллар ұлттық ... ... ... банктік депозиттік жүйе экономиканың қаржылық және
өндірістік ... ... ... ... ... Бірақ, осы
жүйенің басты кемшілігі болып ... ... ... ... негізгі бөлігін 1 жыл және одан төмен мерзімдегі ... ... ... ... ... қаржыландыруға мүмкіндік
бермейді.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ «Популярный» депозитін жеке ... ... ... атына ашылады, мысалы кәмелетке толмаған балаға ашылып, 18
жасқа толған уақытта ақша табыспен ... 5 ... кем емес ... теңге немесе 200доллардан кем
емес сомада салынады. ... ... ... –10%, АҚШ долларында
-6.5 %, Еврода - ... ... ... жеке ... ... ... ... табыс ақшаны салған күні төленеді.
4-кесте. «Накопительный» ... ... ... сыйақы
мөлшерлемелері, (жылдық %) [13].
|Валюта түрі |6-11 |12-23 ай |24-59 ай ... |6,5 |9,25 |9,75 ... ... |4,75 |5,25 |5,75 ... |4,25 |4,75 |5,25 ... ... ... ... сыйақы мөлшерлемелері есептеледі.
5-кесте. «Особый» депозиті бойынша келесідей сыйақы мөлшерлемелері,
(жылдық %) [13].
|Валюта түрі |6-11 ай |12-23 ай |24-59 ай |60 ... |5,75 |8,5 |9,0 |10,0 ... ... |4,0 |4,5 |5,0 |6,5 ... |3,5 |4,0 |4,5 |6,0 ... ... банк» ЕБ АҚ депозит бойынша табыс төленетін және ... ... ... ... ... ... бар. ... Жинақталған сомадан бөліктеп ақшаны кері алу мүмкіндігін береді,
сыйақы мөлшерлемесі ... және ... ... келісімі мерзімінде
өзгере алады.
6-кесте. ... ... ... ... ... ... %) [13].
|Валюта түрі |6-11 ай |12-23 ай |24-59 ай |12 ай ... |3,0 |4,0 |5,0 |5,5 ... ... |1,5 |2,5 |3,0 |3,5 ... |1,0 |1,8 |2,0 |2,5 ... салынатын салым мөлшері 5 000 теңге немесе 50 АҚШ ... ... ... шектелмейді.
Жоғарыда айтылған барлық ... ... ... ... ... мен депозиттен ақшаны кері алу мүмкіндіктерін алдын-ала
ескерді. Сыйақы мөлшерлемесі келісімнің шарттарына сәйкес өзгереді.
«Ресей ... ... ЕБ АҚ жеке ... ... сақтандыру
қорының қатысушысы болып табылады. Салықтар және де бюджетке басқа төлемдер
туралы заңға сәйкес, жеке тұлғалардың ... ... ... сыйақы
сомаларынан салық төленбейді.
Банктің бұл қорға қатысуы әр клиенттің қаржылық ... ... Егер банк ... бір ... ... салымшылар алдында
міндеттемелерді орындай алмайтын болса қор салымды өтеу гаранты ретінде
шығады. ... ... ... ... ... жүйесіне кірмейді, оған
тек жеке тұлғалардың мерзімдік депозиттері жатады.
7-кесте. 2009-2012 жылдардағы «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... (мың ... ... |2009 ... % |2010 ... % ... ... | | | | ... | | | | ... ... |127380 |377175 |862340 |1396432 ... |6241385 |10024866 |11171996 ... ... | | | | ... ... қарап, азаматтардың мерзімдік салымдар көлемі ... 3 ... жуық ... байқаймыз.
Жеке салымшылармен жұмысты жетілдіру бойынша әртүрлі шараларды әзірлеу
Ресей Жинақ ... 2012 ... ... ... депозиттердің өсу
беталысын сақтауға мүмкіндік ... 2012 ... ... салымшылар банкке
8 524 242 000 теңге сомасы көлемінде Жинақтарды салды, бұл ... ... ... 24%-ға ... ... ... негіздерінде оның құрамдас бөлігі болып
пайыздық саясат табылатындығы айтылып кетті, өйткені ... ... ... ... құралы болып саналады. ... ... ... оның ... ... ... ... болады. 2009 жылы депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлеме
депозиттің сомасы мен өтеу ... ... 6% - 15% ... ... – 4% - 10% , 2011 жылы – 4% - 11%, ал 2012 жылы – 2% - ... ... ... мөлшерлемелердің түсуіне Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру ... ... ... болды.
III «РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНК» ЕБ АҚ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТТЫНЫҢ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «Ресей Жинақ ... АҚ ... ... ... ... ... ... таңдау құқығы қашанда клиенттерде болады.
Сондықтан банктер салымшылар үшін өте ... ... ... ... ... ... өте қиын ... Өйткені банктің қаржылық
қажеттілігінің 75-90%-ын тартылған қаражаттар құрайды.
Қазіргі ... ... ... алдында пайда ... бірі – ... ... қалыптасуы болып табылады.
Ресурстық база микроэкономикалық фактор ретінде коммерциялық
банктердің өтімділігі мен ... ... әсер ... банк ... ... ... ... ЕБ АҚры мен табыстың
мөлшері банк әртүрлі ресурстар нарығында, әсіресе депозиттік ... ... ... ... ... ... банктер арасында
ресурстарды тартуда бәсекелі күрес пайда болады.
Өзіне тек жаңа клиентураны тартуды қосып қана ... және ... ... ... ... өзгертуді қосатын ресурстық ... ... ... активтері мен пассивтерін ... ... ... ... ... ... басқару сауатты
депозиттік саясатты жүзеге асыруды болжайды. Қызметтің осы ... ... ... пассивті операциялар бөлігінде банктің таңдауы
негізінен белгілі бір клиентура тобымен ... банк ... ... осы ... ... аса ... ... бәсекенің дамуына
байланысты ресурстардың шектеулігі белгілі бір клиенттерге байлаулы болуына
алып келеді. Егер осы клиенттердің тобы аз болса, онда ... ... ... өте жоғары болады. Сондықтан, біздің ойымызша, ... ... ... үшін ... депозиттік саясат қажет, оның
негізіне әртараптандырудың қажетті деңгейін ұстау, басқа көздерден ... ... ... ... ету және ... көлемі,
пайыздық мөлшерлемесі бойынша активтермен теңгерімділігін ұстау кіреді.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ресурстық әлуетін кеңейту ... ... ... ... ... ... ... банк жұмысының
басым бағыттарының бірі ... ... ... ... ... және ... ... үшін ісметтердің жаңа түрлерін енгізуге
бағытталған сауатты депозиттік саясат жүргізу ... ... ... ... табылады [13].
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ ... ... ... ... және жастық топтардың – жұмыскерлер мен зейнеткерлердің, ... орта ... ... қажеттіліктерін ескеруі қажет, сонымен ... аз ... мен орта және ... ... алатын адамдарға бағытталуы
қажет.
«Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ депозиттік базасын кеңейтуге ... ... ... және ... ... ... ... 11-
суретте көрсетілген.
Банк әрбір клиентпен ұзақ мерзімдік серіктестік ... ... ... Осы ... банк ... ... ... бизнестің жаңа бағыттарының пайда болуын болжау, ... ... ... өнім мен ісметтердің толық спектрін дайындап
ұсыну қажет.
Осылайша «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ баланың ... және ... ... қаражаттарды Жинақтау үшін «Біздің сыйлық» деп аталатын салымның жаңа
түрін ... ... ... кәмелетке толмаған кез келген салымшы тұлға атына
салына алады. Депозит екі ... ... және ... салу мүмкіндігімен
ашылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Коммерциялық банктерде активті операцияларға қатысты пассивті
операциялар ... ... ... Дәл солардың арқасында банктің
келешектегі инвестициялық қызметі үшін қаражатты тарту жүзеге асырылады.
Банктер үшін депозиттік базаны ... өте ... ... ... ... мен ... және жеке ... салымшылардың ауқымының
кеңейуі арқылы депозиттік операцияларды ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... Бұған талап етуге дейінгі заңды және
жеке тұлғалардың депозиттік шоттарын ұлғайту арқылы, клиенттердің ... ... ... ... және ... ... ынта ... арқылы жетуге болады [19,65].
Депозит негізінен банкке белгілі уақытқа сақтауға, қолдануға ... ... Банк ... ... ... отырып, өзінің
экономикадағы ролін, қызметін және ... ... ... ... ... ... жүргізуде әртүлі әдістер мен жаңа
операйиялар ... ... ... ... тартуда келесі салым түрлерін
ұсынады; талап ... ... ... және ... ... Осыларды
жетілдіре отырып өз көздеген мақсаттарына жетуге тырысады [20,22].
Алайда банктік ресурстар қалыптасуының депозит сияқты көзінің кейбір
кемшіліктерін ... ... Бұл ... ... ақша ... ... материалдық және ақшалай шығындарының көп ... ... ... бос ақша ... ... ... ... басқа,
салымдарға ақшалай қаражаттарды жұмылдыру маңызды дәрежеде банктің өзіне
емес, клиенттерге тәуелді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... депозиттерді тартуға ықпалын тигізетін
ісметтерді дамыту бойынша шараларды қабылдауға мәжбүр етеді. ... үшін ... ... ... ... стратегиясын
жасау маңызды [21,87].
Депозиттік базасын күшейту банктер үшін өте маңызды. Салымдардың жалпы
көлемін ұлғайту, жеке және заңды ... ... ... ... депозиттік операцияларды ұйымдастыруға және салымдарды тартуды
ынталандыру жүйесін жақсартуға болады.
Жұмысты жазу ... ... ... ... ... ... ... қатар салымдық операциялар аймағында банктік жүйенің
нақты субъектісінің ... ... ... жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша Қазақстанның
депозиттік нарығында азаматтардың уақытша бос ақша ... ... ... ... ... ... тарауда коммерциялық банкте депозиттік саясаттың қалыптасу
үрдісіне көңіл бөлінген, депозиттік ... ... оның ... ... ресурстарды басқару жүйесінде депозиттік саясаттың рөлі
анықталған.
Ал, ... ... ... ... банктерде алатын орнына,
Қазақстандағы депозиттік нарыққа ... ... ... ... ... ... осы тарауда қарастырылғандай, депозиттік
нарықтың соңғы жылдары бір ... алға ... ... ... ... ең алдымен еліміздің салауатты саясатынан ел экономикасының
жақсарғаны, яғни ... ... ... және ... оған ... халықтың сенімінің ұлғаюы.
Соңғы екі-үш жылда банктердегі салым үлесінің ұлғаюы заңдық құқықтың
жетілдірілуінен де ... Ең ... ... ... ... ... елеулі ақша құйылса, екіншіден халықтың банкке деген сенімін
тудыратын «Жеке ... ... ... ... заңының өмірге
келуі коммерциялық банктерге салым салуға ынта ... ... ... ... даму ... ... Соның дәлелі ретінде
2010 жылы резидентердің депозиттері 290.6 млрд. теңге болса, 2011 ... ... ... ... Ал 2012 жылы 603.2 млрд ... ... [22,45].
2012 жылы депозиттердің орташа үлес салмағының көлемі әрбір адамға 84
АҚШ долларынан 112 АҚШ ... ... Бұл ... ТМД ... ... ... ... депозит нарығын талдай отырып, банктік секторда
Жинақттардың ... жж. өсу ... ... ... ... ... ... еткенге дейінгі депозиттерге қарағанда өсуде [23,89].
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі «Ресей Жинақ ... ... ... ... ... және ... ... белгілеуге болады.
Банк жұмысындағы жағымды сәттерге клиенттік базаның үнемі кеңеюін,
активтердің, ... ... мен ... ... ... ... Алайда тартылған қаражаттар құрылымында халықтан тартылған
қаражаттарға көп көңіл аудару қажет, ... ... ... дәл ... банктік өсудің басым бағыты мен ең перспективалы пассивтері болып
табылады.
Сондай-ақ осы жұмыстың ... ... банк ... ... ... ... мен банк алдындағы ... ... ... ... ... қарастырылды.
Клиенттердің банкке деген сенімін жақсарту мақсатында құрылған «Жеке
тұлғалардың салымдарын сақтандыру (кепілдендіру) Қорының» мақсаты, міндеті
және ... ... ... ... ... қоса ... ... және өтімділігі мен ... ... ... қарастырылған. Мұнда депозиттерді ұйымдастыру жолдары,
яғни ... ... ... ... ... құқығы және
міндеттері талқыланды [24,90].
Депозиттік операциялар қызмет ... ... ... үнемі озық әдістер мен байланыс және ... ... ... ... ... екенін көрсетеді [25,125].
Коммерциялық банктерде пассив операциясы актив операциясына ... роль ... ... ... банктің инвестиция қызметі
құрылады.
Мұндай біршама қаражаттарды тартуда ... ... және ... ... ... ... ... мобильдеу дәрежесі клиенттерге
байланысты. Сондықтан банк арасында депозит тарту боцынша ... ... Сол ... ... банк депозит саясатының стратегиясын
құру өте маңызды. Банктерге депозит базасының мықтылығы өте маңызды.
Салымның жалпы көлемін ... жеке және ... ... ... ... ... банктің депозит операциясын ұйыидастыруды жақсартуға
болады.
Курстық жұмыста коммерциялық банктің тартудың теориалық қарастырып,
тереңірек депозит шотын ... және оның ... ... ... ... ... ... саясатының құрылу
жолдарына аса көңіл ... оның ... мен ... және ... ... ... басқару жүйесінде
депозит саясатының ролін анықтаған.
Жұмысты жазуда депозит нарығының елдегі ағымды ... ... ... ... ... ... ... зерттеуде елдегі депозит нарығының
тұрақтылық жағдайын атап кеттік. Қазақстан депозит нарығын ... ... ... «Ресей Жинақ банк» ЕБ АҚ салымдарының көрсеткіштері қолданылды.
«Ресей Жинақ ... ЕБ АҚ Банк ... ... жағымды және
жағымсыз жақтарын айтуға болады. Жағымда ... ... ... ... активтердің өсуі, тартылған қаражаттар және меншік
капиталының өсуін жатқызамыз. Бірақ тартылған қаражаттар ... ... ... ЕБ АҚ ... ... ... бөлу керек [26,96].
Депозит базасын нығайтуға және банктің ресурсының потенциялын
кеңейтуге ... ... ... әсер ... ... тізімін өсіру;
- Жинақ сертификаттарын шығару;
- банктің жарнама қызметін ұлғайту;
- клиентерге жаңа қызмет түрін ұсыну - телемаркетинг;
- салымдарға ... ... ... ... ... банк» ЕБ АҚ-дан тартылған қаражаттарға әсер
ететін жағымсыз жақтарын минималдау.
Жұмыста қазіргі уақытта коммерциялық банк алдында ... ... ... ... ішінде банктің ресурстық базасының ... және ... ... ... ... ... ... ресурстық әлуетін кеңейту және депозиттік базаны күшейту үшін
келесілер ұсынылады:
▪ Халықтың әртүрлі ... ... ... ... ... тізбесін кеңейту.
▪ Жинақ сертификаттарын шығаруды игеру.
▪ Халықтың мерзімдік салымдарын болжамбаған кері алудың жағымсыз
әсерін азайту бойынша шараларды ... ... ... өтеу ... ... ... ... сәйкес табысты алдын-ала төлеу.
▪ Клиенттер үшін жаңа іс – телемаркетинг қызметін ... Банк ... ... жұмысты жазу барысында қойылған мақсатқа қол ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ... 2005 ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы.
2005 // www.zakon.kz
3. Ищенко Е.Г, Алексеева В.И. Банковское кредитование: российский
и зарубежный опыт. М: Русская ... ... 2004. – ... ... Л. А. ... ... обращение. Кредит. М: ЮНИТИ,
2000. – 451с
5. Абрамов М.А., ... Л.С. ... ... обращение и
кредит. М: Институт международного права и экономики, 2008. –
456c
6. Антонов Н.Г., ... М.А. ... ... ... и ... Финстатинформ, 2005. – 510c
7. Правила краткосрочного кредитования экономики. 2004 //
www.afn.kz
8. ... Л.Г. ... ... в ... ... Логос, 2004. – 316c
9. Белгібаева К.К. Банктік – ... ... ... 2006. – ... О классификации активов банка и условных обязательств и расчета
по ним банками ... ... РК. ... ... ... 2005 // ... ... деңгейлі банктерді несиелендіру бойынша құжатты енгізу
ереже. 2006 // www.afn.kz.
12. Статистический ежегодник 2007 // ... ... ... ... АҚ ЕБ - ның ... ... 2007-2008 //
www.imp.ru.
14. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М: ... 2003. – ... ... Е.Ф. ... ... банки. М: ЮНИТИ, 2007. – 350с.
16. ... ... ... ... ... ... Президентінің Өкімі. 2005 // www.zakon.kz.
17. Калиева Г.Т. Қазақстандағы Коммерциялық банктер: тұрақтылық
мәселелер. Алматы: Экономика, 2007. – ... ... К.С. ... - ... в ... ... Алматы:
Экономика, 2008. – 396с.
19. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М: Финансы и статистика,
2007. – 254с.
20. ... С.Т. ... ... банктік есеп.
Алматы, 2002. – 312б.
21. Носкова И.Я. ... ... ... ... 2007. – ... ... О.Ю. ... кредит, банки. Ростов-на-Дону: Феникс,
2005. – 329с.
23. Сейтқасымов Г.С. Банк ісі. Алматы: Қаржы – қаражат, 2008. ... ... Г.С. ... учет и отчетность в банках.
Алматы, 20007. – 210с.
25. Калиева Г.Т. ... ... ... ... ... Экономика, 2007. – 523 б.
26. Белгібаева К.К. Банктік – ... ... ... 2006. – 313 ... ... ... ... (белгісіз мерзімдегі міндеттемелер)
Мерзімдік депозиттер (белгілі мерзімдегі міндеттемелер)
Мерзімсіз салымдар
(толық сомада алынады)
Депозиттік сертификаттар
Ағымдағы шоттардағы салымдар
(толық немесе бөлігімен алынады)
Депозиттік ... ... ... ... ... ... ... фирмалар және т.б. коммерциялық ұйымдар
Қазнашылық және үкіметтік ұйымдар
Коммерциялық емес ұйымдар
Мерзімсіз салымдар, толық сомада ... ... ... ... ... ... ... зерттеу
Қажет уақытында талап етілетін, нақты мерзімі жоқ міндеттемелер
Жоспарлау ... ... ... ... және ... ... ... көтеру
Банктің депо-зиттік опера-циялары
бойынша тәуекелдерді барынша азайту
Банктің депозиттік және ... ... ... ... құ- ... ... үрдісінде пайданы барынша көбейту
Мерзімді депозиттер, белгілі бір ... ие ... ... және ... ... ... мен ... тиімді басқару
Депозитке салымдарды тарту үрдісі
Белсеңді жарнама жүргізу
Банктің депозиттік портфелінің қалыптасуы
Депозиттік сертифи-каттар
Овердрафты ағымдық шоттардағы салымдар
Меншікті ... ... ... салым-дар, бө-ліктеніп алынатын салымдар
Жинақ серти-фикат-тары
Депо-зиттік серти-фикат-тар
Жалпы ағымдық және ... ... ... ... саясаты
депозиттік саясаттың объекттері
депозиттік саясаттың субъекттері
Тартылған қаражаттар:
▪ Депозиттер.
▪ Банкаралықнесие
▪ Векселдер
▪ Сертификаттар
Коммерциялық банк
Мемлекеттік мекемелер:
▪ Орталық банк
▪ Салық ... ... Жеке ... ... тұлғалар
Банктің қосымша қызметтері:
(кешендік қызмет көрсету)
Коммерциялық банктің депозиттік ... құру ... ... ... ... ... ету ... негізділік принципі
Оңтайлылық пен тиімділік принципі
Банк операцияларының қауіпсіздік принципі
Сенімділікті қамтамасыз ету принципі
Кешендік тәсілдеме принципі
Депозиттік саясат элементтерінің бірлік принципі

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың қалыптасуы72 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі депозиттік саясаттың даму болашағы және өзекті мәселелері113 бет
Депозит73 бет
Коммерциялық банктер туралы36 бет
Коммерциялық банктердің активті операцияларының экономикалық маңызы мен мәні12 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын қалыптастыру мен жетілдіру жолдары68 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын қалыптастыру мен жетілдіру жолдары жайлы56 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты жайлы77 бет
Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: болашағы мен проблемалары туралы65 бет
Коммерциялық банктердің пассивтерін басқару66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь