«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру

Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 12
1 Аналитикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14

2 Жобалау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Ақпараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1.1 Кіріс ақпаратының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.2 Тұрақты ақпарат сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.3 Нәтижелік ақпарат сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Аппараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.1 Операциялық жүйені таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.2. Ақпараттық жүйенің бағдарламалық құрылғыларын негіздеу
және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.3 Delphi және деректер қоры ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.4 Delphi.дегі ДҚБЖ.мен жұмыс істеуге қажетті базалық
кластар мен компоненттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.5 Деректер жиынтығымен жұмыс істеуге арналған негізгі
компоненттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бағдарламалық өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.1 Бағдарламалық модульдерді сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.2 Пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3 Еңбекті қорғау мен тіршілік қауіпсіздігі бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Жұмыс орындарындағы метеорологиялық шарттар ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 Жұмыс орнындағы ауаны желдету және конденционерлеу ... ... ... ... ... ..
3.3 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.5 Электромагниттік өрістің қауіптілігі және оны алдын алу шаралары ...
3.6 Табиғат қорғау іс шараларын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.7 Зертханалық зиянды және қауіпті факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ...
4 Экономика бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Автоматтандырудың экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ..
4.2 Автоматтандыруға жұмсалған күрделі шығындарды есептеу ... ... ... ... ..
4.3 Еңбек және еңбекақы сұрақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.4 Бағдарламаның өтелу мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 Бизнес.жоспар бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Түйін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3 Кәсіпорынның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.4 Маркетинг жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5 Бағдарламалық жабдықтың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.6 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.7 Ұйымдастырушылық және басқару жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.8 Қаржылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.9 Жұмыстардың орындалу тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.10 Жобаның тәуекелділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.11 Әлеуметтік аспектілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, нақты іске асыру тарауында былай деп жазылған: «Электрондық үкімет» жобасын іске асыруды жеделдетсін. Ол үшін биылғы жылы «Біріздендірілген номерлердің ұлттық тізілімі туралы» Заң қабылдануға және «Ақпараттандыру туралы» Заңға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілуге тиіс. Нақты іске асырылған жағдайда мұның өзі әрбір азаматтың енді қазіргі кезде жиі талап етіліп жүрген СТН, ӘЖК, төлқұжат нөмірі және басқа да құжаттардың орнына өзінің әмбебап дербес кодын иеленуіне мүмкіндік береді» [1,2]. Сондай-ақ, айтуынша құжаттарды басқару келешекте электрондық жолымен жүзеге асырылады. Құжаттарды басқару жеделдету жолында құжаттарды қазақ тілінде жүргізу аса маңызды рөл атқарады.
Құжаттардың тиімді тіркеу жүйесінің әзірленуі іс жүргізуді жетілдіру жолдарының бірі. Құжаттарды тіркеу ұйымдағы жұмыстардың көптеген бөліміне тығыз байланысты және үнемі әсер етеді: орындалуын тексеру, хат-хабар қозғалысының жылдамдығы, құжаттарды іздеу және сақтаудың ұйымдастырылуы, іс жүргізу және тағы басқалар. Бұдан өзге, еңбек мөлшері мен уақыттар да құжаттар есебіне байланысты операцияға жұмсалады. Құжаттарды тіркеудің тиімді жүйесін өңдеу кезеңдерімен жүріледі [3-5].
Ұйымның әкімшілік іс жүргізуінде құжат айналымының мәні зор. Құжаттарды жедел өңдеу, ұйымды және бөлімдерді басқару үшін ақпараттық құжаттарды қолдану оларды дұрыс ұйымдастырып реттеуге байланысты болады. Өз өзіндік дайын ақпарат әрдайым шешім қабылдауға жағдай бермейді. Мұндай ақпараттарды өңдеу, жүйелеу, талдау қажет сонда дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік болады.
Бұл үшін құжат айналымының есебін жүргізу керек болады. Құжат айналымы жөніндегі толық мәліметті хат-хабарландыру қабылдау және тіркеу туралы мәліметтерді қоса барлық құжат айналым көлемі шығады.
Құжаттамалық процестің іске асырылуы ақпараттың құжаттар мен олардың ағымдағы жүйесі түрде зерттеу көзқарасты қажет етеді. Жүйелілік барлық қажетті мақсатты элементтерін зерттеу және бұл мақсаттардың толық сипаттамасын беруге әкеледі.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы мен тәжірибелік құндылығы төмендегідей негізделеді:
- Кіріс-шығыс құжаттарын тіркеудің және орындалуын қадағалаудың автоматтандырылуы;
- Кіріс-шығыс құжаттары туралы әртүрлі есептерді алу мүмкіндіктерінің болуы.
Дипломдық жұмыстың маңыздылығы алынған бағдарламалық қосымшаның жұмыс істеу нәтижелерінің шынайылығымен түсіндіріледі.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи тұрғыдағы бағасы. Жасалған диплом жұмысында құжат айналымын жүргізетін және ресми құжаттарды әзірлейтін қызметкерлердің мемлекеттік тілді білуін қадағалау мәселелеріне айрықша назар аударылғаны мәлім. Ал бұл шаралар бұрын-соңды жете көңіл бөлінбей келген ресми іс қағаздарының тілдік-стильдік құрылымына ерекше мен беруді қажет етеді.
1. Қазақстан Республикасының Су Кодексі (2012.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
2. Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы (2012.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. Қазақстан Республикасының Заңы Мемлекеттік мүлік туралы (2012.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
4. Шымкент қаласында сумен қамту және канализацияның инженерлік коммуникация жүйелерін күтіп ұстау ережесін бекіту туралы ІV сайланған Шымкент қаласы мәслихатының ХІ сессиясының 2008 жылғы 2 шілдедегі № 120 шешімі
5. Су шаруашылығы және кәріз жүйелерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне сараланған тарифтерді есептеу әдістемесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 419-НҚ бұйрығы
6. Жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу туралы есептер беру қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1455 Қаулысы
7. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1456 Қаулысы (2012.31.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
8. Сумен жабдықтау және су бұру қызметінің көрсетілген көлемін анықтау әдістемесі
9. Табиғи монополия саласына жататын, ұсынылатын қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) арналған үлгi шарттарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 28 қарашадағы № 1194 қаулысы (2008.03.03. берілгенөзгерістер мен толықтырулармен)
10. Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы Қазақстан Республикасының 1998 ж. 9 шiлдедегі № 272-I Заңы (2012.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
        
        Аннотация 
Дипломдық жұмыс тақырыбы: ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру>>.
Құжат айналымының ұйымның әкімшілік іс ... аса ... рөлі бар. ... ... дұрыс ұйымдастыру құжаттарды реттеуді жеделдетеді, ұйымда және мекемеге қарасты ... ... ... ... ... пайдалануға әсерін тигізеді. Сондықтан құжат айналымын автоматтандыру өзекті мәселелердің бірі ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құжат айналымын автоматтандыру жұмысын орындайды. Мұнда кіріс және шығыс құжаттары туралы мәліметтерді енгізу үшін ... ... ... ... түзету, қажет мәліметті іздеу, құжат тізімдерінен әртүрлі есептер алу мүмкіндіктері қарастырылған.
Ақпараттық ... ... қоры ... Access ... ... ... ... онымен жұмыс жүргізу қосымшасы Delphi визуалды бағдарламалау ортасында орындалған.
Дипломдық жұмыстың түсіндірме жазуы ... бес ... ... мен ... ... ... қамтитын 93 беттен тұрады. Жұмыстың құрамында 30 кесте, 28 сурет, 1 қосымша бар және 25 ... ... ... ... ... ... М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ң кафедрасында орындалған.
Дипломдық жұмыстың жетекшісі: т.ғ.к., доцент Ботаева Сәуле Байзаққызы.
Орындаған: ИП-10-3к1 тобының студенті ... ... ... ................................................................................
9
Анықтамалар .................................................................................................
10
Белгілеулер мен қысқартулар .......................................................................
11
Кiрiспе .........................................................................................
12
1 Аналитикалық бөлім ..................................................................
14
2 Жобалау бөлімі ......................................................................
2.1 ... ... ... ... ... сипаттамасы ...................................................
2.1.2 Тұрақты ақпарат сипаттамасы .......................................................
2.1.3 Нәтижелік ақпарат сипаттамасы ..................................................
2.2 ... ... ... Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау ............................
2.4 Есеп кешенін бағдарламалық жабдықтау ........................................
2.4.1 Операциялық жүйені таңдауды негіздеу ........................................
2.4.2. ... ... ... ... ...
және таңдау .......................................................................................
2.4.3 Delphi және деректер қоры ...................................................................
2.4.4 Delphi-дегі ДҚБЖ-мен жұмыс істеуге қажетті базалық
кластар мен компоненттер.............................................................................
2.4.5 ... ... ... істеуге арналған негізгі
компоненттер .......................................................................................................
2.5 Бағдарламалық өнімнің сипаттамасы .............................................
2.5.1 Бағдарламалық модульдерді сипаттау ...........................................
2.5.2 Пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру ......................................
3 ... ... мен ... ... бөлімі ...................................
3.1 Жұмыс орындарындағы метеорологиялық шарттар ..................................
3.2 Жұмыс орнындағы ауаны желдету және конденционерлеу ... Өрт ... ... Электр қауіпсіздігі .........................................................................................
3.5 Электромагниттік өрістің қауіптілігі және оны алдын алу шаралары ....
3.6 Табиғат қорғау іс ... ... ... ... ... және қауіпті факторларды талдау ............................
4 Экономика бөлімі ............................................................................................
4.1 Автоматтандырудың экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... Еңбек және еңбекақы сұрақтары ..................................................................
4.4 Бағдарламаның өтелу мерзімі .......................................................................
5 Бизнес-жоспар бөлімі .......................................................................................
5.1 Аннотация ......................................................................................................
5.2 Түйін................................................................................................................
5.3 Кәсіпорынның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ...................................................
5.6 Өндірістік жоспар ..........................................................................................
5.7 Ұйымдастырушылық және басқару жоспары..............................................
5.8 Қаржылық жоспар .........................................................................................
5.9 ... ... ... ... ... тәуекелділігін талдау .................................................................
5.11 Әлеуметтік аспектілер .................................................................................
Қорытынды ...........................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .................................................
Қосымша ... ... ... ... ... келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылған:
СТ ҚР 1158-2002 Жоғары кәсіби білім. Білім беру мекемелерінің материалдық техникалық базасы.
ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға ... ... беру ... Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер.
ҚҮ ОҚМУ 1-005-2012 Сапа менеджменті жүйесі. Құжатталған процедура. Құжаттарды ... ОҚМУ ... Сапа ... ... Университет стандарты. СМЖ құжаттарын құру, келтіру және рәсімдеудің жалпы талаптары.
СТРК 34.006 - 2002 - ... 34.007 - 2002 - ... UCO 8790 - 95 - ... ... ... ... 0.03-3.01-71, .
ГОСТ 12.1.005-88, .
ГОСТ 12.1.0.19-79, .
Анықтамалар
Бұл дипломдық жұмыста келесі анықтамалар қолданылады:
Іс қағаздарын қалыптастыру - бұл ... іс ... ... ... бір іске ... және оның ішіндегі құжаттарды жүйелеу
Ақпараттық жабдықтау - ... ... және ... ... ... жүйелерінің, ақпараттық ағын схемаларының, сонымен бірге деректер қорын құрудың ... ... ... ... ақпараты - қандай да бір құрылымдық бөлімге келіп түскен ақпарат;
Шығыс ақпараты - ... да бір ... ... келіп түсетін ақпарат;
Ішкі ақпарат - объекттің ішінде туындайтын ақпарат;
ADO (Active Data Objects) - ... ... ... қол жеткізу механизмі, ADO Microsoft фирмасының стандарты.
Белгілеулер мен қысқартулар
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ОҚО - ... ... ... - ... мемлекеттер достастығы
СТН - салық төлеушінің номері
ӘЖК - ... жеке ... - сапа ... ... - ... ... ... Орталықтары
ЖК - Жеке кәсіпкерлер
МҚ - Мәліметтер қоры
МҚБЖ - Мәліметтер қорын басқару жүйелері
Кіріспе
Дипломдық ... ... ... ... ... ... Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, нақты іске асыру тарауында ... деп ... ... іске ... ... Ол үшін ... жылы Заң қабылдануға және Заңға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілуге тиіс. Нақты іске асырылған жағдайда мұның өзі әрбір ... енді ... ... жиі ... ... жүрген СТН, ӘЖК, төлқұжат нөмірі және басқа да құжаттардың орнына ... ... ... ... ... ... береді>> [1,2]. Сондай-ақ, айтуынша құжаттарды басқару келешекте электрондық жолымен жүзеге ... ... ... ... жолында құжаттарды қазақ тілінде жүргізу аса маңызды рөл атқарады.
Құжаттардың тиімді тіркеу жүйесінің әзірленуі іс жүргізуді ... ... ... ... ... ... жұмыстардың көптеген бөліміне тығыз байланысты және үнемі әсер ... ... ... ... ... ... құжаттарды іздеу және сақтаудың ұйымдастырылуы, іс жүргізу және тағы басқалар. Бұдан өзге, еңбек мөлшері мен уақыттар да құжаттар есебіне байланысты ... ... ... тіркеудің тиімді жүйесін өңдеу кезеңдерімен жүріледі [3-5].
Ұйымның әкімшілік іс жүргізуінде құжат айналымының мәні зор. Құжаттарды жедел өңдеу, ұйымды және бөлімдерді ... үшін ... ... ... оларды дұрыс ұйымдастырып реттеуге байланысты болады. Өз өзіндік дайын ақпарат әрдайым шешім қабылдауға жағдай бермейді. ... ... ... ... ... ... сонда дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік болады.
Бұл үшін құжат айналымының ... ... ... ... ... айналымы жөніндегі толық мәліметті хат-хабарландыру қабылдау және тіркеу туралы мәліметтерді қоса барлық құжат айналым көлемі ... ... іске ... ... ... мен ... ... жүйесі түрде зерттеу көзқарасты қажет етеді. Жүйелілік барлық қажетті мақсатты элементтерін зерттеу және бұл мақсаттардың толық ... ... ... ... ... ... мен ... құндылығы төмендегідей негізделеді:
* Кіріс-шығыс құжаттарын тіркеудің және орындалуын ... ... ... ... ... әртүрлі есептерді алу мүмкіндіктерінің болуы.
Дипломдық жұмыстың маңыздылығы алынған бағдарламалық қосымшаның ... ... ... ... ... ... мәселенің заманауи тұрғыдағы бағасы. Жасалған диплом жұмысында құжат айналымын жүргізетін және ... ... ... ... ... ... ... қадағалау мәселелеріне айрықша назар аударылғаны мәлім. Ал бұл ... ... жете ... ... ... ... іс ... тілдік-стильдік құрылымына ерекше мен беруді қажет етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. мекемесінің құжат айналымын автоматтандыру үшін ақпараттық, ... ... ... пайдаланып, ақпараттық жүйе құрастыру.
Дипломдық жұмыстың міндеттері. Жұмыстың мақсатына орай ... ... ... ...
- ... ... ... есепке алуын анықтау;
- кіріс және шығыс құжаттарының тіркеу жұмыс барысын көрсету;
- ... ... ... ... ... ... ... нысанының қысқаша сипаттамасы. Диплом жұмысының зерттеу нысаны ретінде ... ... ... құжаттар ағымы алынды. Мекемеде көптеген әкімшілік істі тиімді жүргізу үшін әр түрлі ағымдағы ақпараттың құжаттардың ішінен бұл ұйымның негізгі функциясына көп ... әсер ... ... анықталады.
Теориялық және әдістемелік негіздері. Ақпараттар ағымын зерттеу - ақпараттық құжаттарды өңдеу және қабылдау, жөнелтулердің құрамдық бөлімдерін анықтау мүмкіншілігін ... ... ... ұйымдастыру хат-хабардың көлемінен белгілі мөлшерде байланысты болады. Құжат айналымын автоматтандыру үшін бағдарламалық жабдық жасауда математикалық ... ... ... мен ... ... ... қолданылады.
Зерттеудің тәжірибелік базасы. Жұмыстың тәжірибелік базасы ретінде ЖШС ... ... ... ... ... ... іс ... аса маңызды рөлі бар. Құжат айналымның дұрыс ... ... ... жеделдетеді, ұйымда және оған қарасты объектілерді басқару мақсатындағы ақпараттық құжаттарды пайдалануға әсерін ... Өз ... ... ... ... ... қабылдауға мүмкіндік бермейді. Бұл ақпараттарды өңдеу, жүйелеу, талдау, дұрыс шешім шығара алатындай, жаңа сапалы немесе қайталама құжаттық ақпарат шығарады. Кез ... ... ... ... іс қағаздары жатады.
Ақпараттық құжат ағымдарын мекеменің төменгі бөлімдерінен бастап оның орталық аппаратына ... ... ... ... ... ... іс-қимыл әрекеттінің сипаттамасын бере алмайды. Нақты зерттеулер автоматтандырылған жүйені игерумен жүргізіледі. Ақпараттар базасы - ... ... ... қамтамасыз етілген жүйесі болып табылады. Ұйымдардағы құжаттар қозғалысының ретті ұйымдастырылу құрылымы және шешім қабылдау деңгейі сонымен тікелей ... ... ... дипломдық жұмыстың аналитикалық бөлімінде зерттеу объектісінің қазіргі кездегі ... мен ... ... ... ... ... ... құраушыларының сипаттамалары қарастырылады.
1.1 Зерттеу объектісінің сипаттамасы
Шымкент қалалық Су ресурстары қызметі мекемесінің тарихы
Қалалық коммуналды шаруашылығының 1951 жылы 28 ... №103 ... ... ... ... басқармасы құрылды. құрылғанға дейін қала тұрғындары бұлақтардың, құдықтардың және ... ... суын ... ... ... ... ... су Қошқар ата шағын өзенінің бойында орналасқан 2 сорғы стансасынан берілетін. Сорғылардың қуаты тәулігіне 1255 текше ... ... ... ал су ... ұзындығы 18,5 км құрайтын. Екі сорғы стансасы арқылы көтерілетін судың сатылу бағасы 2 шелек үшін 1 тиын болатын.
1952 жылы - ... ... ... ... 200 мм, ұзындығы 2 км алғашқы кәріздік желі салынды;
1953 жылы - диаметрі 600 мм, ұзындығы 3 км ... ... ... ... 17 мың ... метр ... алғашқы кәріздік тазалау ғимараттары іске қосылды;
1957 жылы - ... ... ... ... ... 0,8 ... метр ... бірінші су қабылдағышының құрылысы басталды;
1968 жылы - ... су ... ... ... Екі су қоймасы бар екінші көтергіш стансасының құрылысы басталды;
1972 жылы - институтының жобасы ... ... су ... салынды;
1973 жылы - Тассай-2 су қабылдағышы пайдалануға берілді;
1977 жылы - 32 ... ... ... су ... іске ...
1983 жылы - қаланың кәріздік тазарту қондырғыларының шайынды суларды механикалық ... ... ... басталды;
1986 жылы - Көмеш-бұлақ су қабылдағышының құрылысы бітті; ... жылы - ... ... ... ... ... ... берілді;
1996 жылы - тарату желілері мен ... су ... ... ... арқылы суды пайдалану есебінің бағдарламасын жүзеге асыру басталды;
1998 жылы - ЖШС-і ... ... жылы - ... ... ... ... түсірілу жолымен су көтеру жүйесі жетілдірілді;
2001 жылы - есептегіш құралдарын ... ... ... ... су құбыр желілерін қайта құру жобасын іске асыру басталды; ... жылы - ИСО ... ... ... ... сәйкес сертификат алды;
2008 жылы - мекеме:
- ;
- Құрмет белгісімен;
- ... ...
- ҚР ... ... ... ...
2009 жылы - Басымбағытты Инвестициялау Бағдарламасын жүзеге асыру үшін ... ... құру және Даму ... ... ... ... ... жылы - мекеме бизнестегі мінсіз абыройы және өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасы үшін және ... ... ... ... ... қазіргі замандағы кәсіптік жетістіктері мен қоғамның интеллектуалды дамуына қосқан үлесі үшін дипломдарымен марапатталды.
2010 жылы - тазарту ... ... және ... ... ... ... ... іске асыру үшін Европалық Қайта құру және Даму Банкісімен 2011-2013 жж. несие мерзімі 10 жылға ... ... 13,6 млн. ЕВРО (2,8 ... ... ... келісім-шартқа қол қойылды.
2011-2012 жылдары - тазарту қондырғыларын жаңарту жобасы іске асырылды.
2012 жылы ... ... ... ... ... жылы ЖШС-і тұтынушылардың аймақтық лигасы>> ... ... ... сапа ... ...
2012 жылы ЖШС-і халықтық тәуелсіз конкурсын ұйымдастыру комитетінің номинациясының дипломымен марапатталып, құрметті ... ие ... ... жылы ... ... маңызды үлесі үшін ЖШС-не бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша республикалық конкурсы күміс жүлдегерінің белгісі мен дипломы>> мемлекеттік сыйлығы берілді.
Мекеменің ... ... ... көлеміндегі инвестициялық бағдарламаны толық іске асырылуы. Қолдағы тазалау ғимараттарын жаңғырту ... ... ... Бағдарламасының бірінші кезеңінің аяқталуы;
Жеке сектордағы 5 мың абоненттің және 30 көп қабатты үйлердегі жеке ... ... ... су ... тораптарына орнатумен су құбыры желілерін қайта құру;
Ең көп су ... ... ... ... ұзындығы 5 мыңнан асатын су таратқыштар мен магистральды су құбыры ... ... құру және ... ескірген сорғы-энергетикалық қондырғысын үлгілі және энергиялық тиімділігіне алмастыру;
ARAD, ITRON, ZENNER және SENSUS әлемнің жетекші өндірушілерінің ... ара ... ... ... үйлік және жалпы көшелік есептегіш құралдарын орнатуды аяқтау;
Пайдаланушы қызметтерде қолданылатын жаңа ... мен ... ... ... алу және ... ... 21%-ға ... төмендетуге және тұтынушыларды тәулік бойы қажетті көлемде үздіксіз сумен жабдықтауға бағытталған іс-шаралар кешенін ... ... ... ... ... ... көздерін ендіру басталды.
Инвестициялық бағдарлама, тарифтік сметалар және 2013-2014жж. ортамерзімдік мезгілге қызметтердің қолдану көлемі бойынша сараланған тарифі бекітілді,
Әрекет ету ... 2015 ... ... ИСО ... ИСО 14001:2004 және OHSAS 18001:2007 Халықаралық стандрат талаптарына ... СМЖ, ЭМЖ, ЕҚ және ЕҚМЖ ... ... ... ... ... бар ... жүргізген 2011 жылғы қызмет қорытындысы бойынша кәсіпорын қызметінің қаржылық аудиті сәтті аяқталды.
Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкісінен ... ... ... инвестиция тарту жұмыстары басталды.
2012 жылдың 19 қарашасында ЖШС-і қоғамдық мекемесінің халықтық сапа белгісін иеленді.
2012 жылдың 16 ... ... ... тәуелсіз байқауының ұйымдастыру комитетінің номинациясы дипломымен мараптталып, құрметті атағы берілді.
2012 жылдың 25 желтоқсанында ЖШС-нің бас ... ... ... ... Н.Ә.Назарбаевтың эколгияға тиімді үлесі үшін белгі мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Мекеменің қолданыстағы ақпараттық жабдықталуы
Мекеменің қолданыстағы ақпараттық жабдықталуы ондағы қолданылып отырған ақпарат ағымымен сипатталады.
Қазіргі таңда ... ... және ... су қызметтерінің тұтынушыларына қолайлы жағдай жасау үшін қалада тұтынушыларды қабылдау жөнінде үш Тұтынушыларға қызмет көрсету Орталықтары (ТҚКО) қызмет етеді.
Тұтынушыларға қызмет ... ... жеке және ... ... қызметтердің кең спектрін ұсынады.
Тұтынушы төмендегідей қызмет түрлерін ала алады:
* Білікті мамандардан сумен қамту және ... суды ... ... ... мәліметті алу;
* Тұтынылған қызметтерге төлем жасау;
* Суық суды есептеу құралдарының көрсеткіштерін ұсыну;
* Келісім-шартты жасауға құжаттар өткізу;
* ... ... ... ... суды бұру ... ... жасау;
* Есептеу құралдарын пломбалауға өтінім беру және т.б.
Барлық Орталықтар электронды кезекке тұру жүйесімен ... ... ... ... ... істейді, тұтынушылар үшін қолайлы уақытта қызмет етеді.
Жеке тұлғалармен келісім-шарт жасау үшін қажетті құжаттардың тізімі:
1) Жеке ... жеке ... ...
2) Жеке ... СТН ... (көшірме);
3) Үй кітапшасы (көшірме);
4) Сату-сатып алу ... ... беру және ... ... ...
5) Жер актісі (көшірме);
6) Техникалық паспорт (көшірме);
7) Техникалық шарттар ... ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда).
9) Ведомстволық желілердің иесінен рұқсат қағаз (тұтынушының жеке желілері 3-тұлғаның ведомстволық желілеріне қосылған жағдайда)
Жеке кәсіпкерлермен (ЖК) келісім-шарт ... үшін ... ... ...
1) ЖК жеке куәлігі (көшірме);
2) ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (көшірме);
3) ЖК СТН құжаты (көшірме);
4) Сату-сатып алу ... ... беру және ... ... (көшірме);
5) Техникалық паспорт (көшірме);
6) Техникалық шарттар (бұрын берілмеген жағдайда);
7) Кепілхат (жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда).
8) Ведомстволық ... ... ... ... ... жеке ... 3- тұлғаның ведомстволық желілеріне қосылған жағдайда)
Заңды тұлғалармен келісім-шарт жасау үшін қажетті құжаттардың тізімі:
1) Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның СТН құжаты (көшірме);
4) Сату-сатып алу (айырбастау, сыйға беру және т.с.с.)келісім-шарты (көшірме);
5) Техникалық паспорт (көшірме);
6) Техникалық шарттар ... ... ... ... (жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда).
8) Ведомстволық желілердің иесінен рұқсат қағаз (тұтынушының жеке желілері 3- ... ... ... ... ... және адвокаттармен келісім-шарт жасау үшін қажетті құжаттардың тізімі:
1) Адвокаттың, нотариустың жеке ... ... ... ... СТН ... ... ... алу (айырбастау, сыйға беру және т.с.с.)келісім-шарты (көшірме);
4) Техникалық паспорт (көшірме);
5) Техникалық шарттар (бұрын берілмеген жағдайда);
6) ... ... ... ... ... ... ... желілердің иесінен рұқсат қағаз (тұтынушының жеке желілері 3 тұлғаның ведомстволық желілеріне қосылған жағдайда)
Жеке тұлғалармен (көппәтерлі сектор) келісім-шарт ... үшін ... ... тізімі:
1) Жеке тұлғаның жеке куәлігі (көшірме);
2) Жеке ... СТН ... ... Үй ... (көшірме);
4) Сату-сатып алу (айырбастау, сыйға беру және т.с.с.)келісім-шарты (көшірме);
5) Кепілхат ... ... ... ... ... құбыры мен кәріз су желілеріне қосулы үшін:
1.Шымкент қаласының Сәулет және құрылыс басқармасынан желілерге қосулыға үшін техникалық шарттарды сұрау ... ... ... ... ( Халыққа қызмет көрсету орталығы)
3.Желі құрылысы бойынша монтаждық жұмыстар жүргізу және салынған желінің суретін ұсыну.
4.Есептеуіш құралын орнату ( деген ... ... ... ... учаскесінің актісін ұсыну (олар желінің СН жәнеЕ сәйкес салынғанын тексереді)
6.Орталық желіге қосылғаны үшін төлем ... ... ... және суды бұру ... келісім-шартқа отыру ( деген сайттағы бөлімшеден табасыздар)
Су құбыры мен ... ... ... техникалық шарттарды алу үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет:
1.Техникалық шарттарды алу үшін (үлгіге сәйкес) ... етіп ... су және ... су ... көрсету , өрт сөндіру (СН және Е сәйкес), жобаны ... ... бар ... лицензиясымен, жобалаушы есептерінің растауымен, өтініш жасау ;
2. Жеке тұлғалар үшін - жеке куәлігінің көшірмесі және СТН ; Заңды тұлғалар үшін - ... ... ... қағазының , салық төлеуші ретіндегі, статкартасының көшірмесі;
3. Суды пайдалануға қатысты келісім-шарттың көшірмесі (егер ондай болса);
4. Шымкент қаласы ... жер ... ... ... қатысты шешімінің көшірмесі ;
5. Келісім -шарттың сатып алу -сату немесе табыстау ... ... ... ... ... Нотариуспен куәландырылған жер теліміне жеке меншік құқығынын беретін акті немесе жер ... ... және ... ... ... ... (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) өтеусіз жер пайдалану құқығы (жалға алу),
7. Жер учаскелерін таңдау актілеріне сәйкес жер ... ... ... ... 1:5000 ... ... бар мекемеден топографиялық түсірілімінің көшірмесі;
1.3 Мекеменің қолданыстағы технологиялық жабдықталуы
Құжаттаманы басқару құжаттарды ... алу, ... ... ... сақтау, іздестірілуін қамтамасыз ету және құжаттық ақпараттарды пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Құжаттаманы басқару ісінің құрамдас бір бөлігі құжат айналымы ... ... ... деп ... ... ... ... әр түрлі технологиялар арқылы алынған сәтінен бастап орындалғанға немесе жөнелтілгенге дейінгі қозғалысын айтады.
Құжат айналымы мынадай ... ... ... ... ... ... ... (құжаттар төте жолмен орындаушылар қолына келіп түседі, құжаттардың кері қозғалысы мейлінше азайтылуы тиіс);
2) құжаттардың қызметкерлер арасында лауазымдық ... ... ... міндеттерге сәйкес нақты бөлінуі;
3) құжаттар қозғалысы технологиялық схемасы мен сол бойынша атқарылатын технологиялық операциялардың ... әр ... бір ... ғана ... ... ... мынадай ағымдардан тұрады:
1) келіп түсетін (кіріс) құжаттар;
2) жөнелтілетін (шығыс) құжаттар;
3) ішкі ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін құжаттар, яғни, хаттамалар, актілер, түсіндірме хаттар, негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, жеке құрам бойынша бұйрықтар, өкімдер ... ... ... ... бір мерзімдегі: ай, тоқсан, жыл ішіндегі кіріс, шығыс және ішкі ... ... ... ... ... көлемін анықтау кезінде есепті мерзім аралығында әзірленген құжаттар көшірмелерінің саны ... ... ... ... ... ... орнына қажетті қызметкерлер санын айқындауда, құрылымдық бөлімшелер мен жеке қызметкерлерге жүктелетін міндеттер көлемін ... ... және ... техникаларына қажеттілікті нақты белгілеуде, құжаттар қозғалысының неғұрлым тиімді және оңтайлы ... ... ... ... болып табылады.
Ұйым Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 31 ... № 427 ... ... құжат айналымын қысқартуға байланысты тұрақты түрде шаралар қолданып отыруы тиіс. Осы мақсатқа орай ... ... ... ... ... бір ізге ... ... жүргізіледі, құжаттардың тұрпатты формалары мен трафареттік мәтіндері қолданылады.
Құжат айналымын қысқартуға ықпал ететін жәйттер мыналар:
1) құжаттарды сапалы жасау және дұрыс ... Бұл ... ... ... ... ... ... туралы ұйымға жолданатын жазбаша сұраулардың кері ағынын тоқтатуға мейлінше ықпал жасайды;
2) құжаттың дер кезінде орындалуын ... ету. Бұл ... ... ... ... ... мен өзге де ... кіріс-шығыс қатынас хаттарын азайтуға септігін тигізеді;
3) түпкілікті емес және екінші кезектегі мәселелерді жедел түрде шешіп отыру ... ... ... ... іскерлік қажеттіліктерден тыс жасалатын бастамалық ішкі құжаттар мен ... ... ... ... ... ... құжаттарды өткізудің айқын жолға қойылған технологиясы;
6) құжаттардың орындалуын тиімділікпен бақылау;
7) құжаттар көшірмесінің жұмысқа қажетті қолайлы ... ... ... негіздегі құжаттар мен сол құжаттар бойынша электрондық нұсқалардың айналымда қатар ... ... ... көшірмелерінің физикалық көлемін кішірейту.
Электрондық құжат айналымы жүйесін іске қосу үшін мыналар қажет:
1) мәліметтерді компьютерлік өңдеудің ... және ... ... ... құжат үлгілері мен электрондық почтаны басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдану;
2) электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық құжат пен лауазымды тұлғаның қолы ... ... ... құжаттың заңдық күші бір екенін мойындау;
3) электрондық цифрлық қолтаңбаның сенімділігін ақпараттық жүйеде сол қолтаңбаның сәйкестігін анықтауды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық ... ... ғана ... ... ... ... ... іске салғанша үзіліссіз жұмыс істейтін технологияның болуы.
Кез ... ... ... іс ... ... ... ... құжаттарын өңдеумен байланысты. Алайда кәсіпорын қаншалықты ірі болса, оны тарату жолдары соншалықты бейберекет болуы мүмкін. Ұйымдағы құжаттың оны ... ... ... ... ... ... немесе кәсіпорыннан тысқа жөнелткенге дейінгі қозғалысы құжат ... деп ... ... ... ... ... ... ағыны түрінде іске асады:
1) ақпаратты талдайтын немесе шешім ... ... ... ... ... ... ... мамандар және білікті қызметкерлер) және
2) кәсіпорындардағы құжаттарды техникалық жағынан өңдейтін адамдар ... ... ... ... экспедиция, көбейту қызметі, мұрағат).
Құжаттар қандай кезеңдерден өтетініне қарай құжат айналымының үш негізгі ақпарат ағынын бөлеміз:
1. Ұйымға ... ... ... ... ... (хат, ... жарнама хабарландырулар, ведомостволық өкім, нұсқаулықтар т.б.). Басшының хатшысы (кеңсе) ... ... ... ... көпшілік бөлігі басшының атына (сараптау бағасы бойынша кәсіпорынға келетін бүкіл құжаттың 85-90 пайызы), ал 10-15 пайызы басшының орынбасарының атына, ... ... ... және ... орындаушыларға келеді.
2. Ішкі құжаттардың құжат ағыны, яғни ұйымның ішінде жасалып, бір ... ... ... құжаттар (бұйрықтар, өкімдер, басшылықтың нұсқаулығы, қызметтік жазбалар және т.б.).
3. Жіберілетін ... ... ... - ... ... ... ... (хаттар және хаттарға жауаптар, шарттар, есептер, келісім-шарттар, баспасөз-релиздері т.б.).
Кәсіпорынның іс қағаздарын жүргізу қызметінің міндеті құжаттардың қозғалу ... ... ... ... пунктіне дер кезінде түсуін қамтамасыз ету. Басқару шешімдерінің дер ... және ... ... өзі оның ... ... байланысты. Бұл міндет құжат айналымының көп жылдық тәжірибесі және құжат айналымы жүйесінің нормативтік ... ... ... ... ... асады. Бұл Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етудің бірыңғай мемлекеттік жүйесі деп аталады.
Іс құжаттарының ағыны мол болатын ірі кәсіпорындарда іс қағаздарын жүргізуді және ... ... ... ... ... ... - кеңсе айналысады. Атқаратын жұмыстарының сипатына қарай ... ... екі ... ... ... және ... ... - бұл референттер, мұрағат меңгерушісі, ... ... ... (тасымалдау) меңгерушісі және т.б.
Техникалық орындаушылар - бұл хатшы-стенографистер, іс қағаздарын жүргізушілер, экспедиторлар, ... және ... ... ... негізгі функцияларды орындайды:
1) құжаттарды қабылдау және тіркеу (есепке алу);
2) құжаттарды бөлу және оларды орындаушыларға жеткізу;
3) жіберілетін құжаттарды ресімдеу және ... ... ... және басып шығару;
5) құжаттардың орындалу мерзімдерін бақылау;
6) істерді қалыптастыру және оларды мұрағатқа тапсыру;
7) мұрағаттағы құжаттардың сақталуын ұйымдастыру және пайдалануды ... ... ... Республикасын әлемдегі ең дамыған 50 ел қатарына қосу ... ... ... органдар алдына қызметтің барлық саласы бойынша жаңа мақсат, жаңа міндеттер қойып отыр. Соның бірі жобасын жүзеге асыру.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымсыз уақытқа сай жұмыс істей алмайды. Бұл заман талабы. Бірқатар мемлекеттік функцияларды ... ... ... ... ... электрондық салаға көшу өзге де маңызды факторлармен қатар табысқа жету шарттарының бірі ... ... ... ... ... ... ісі ... кезекте құжаттарды тіркеу және олардың орындалуын бақылау процестерін автоматтандыруды, кәсіпорын бөлімшелері арасындағы қағаз негізді ішкі қатынас ... ... ... құқықтық актілер жобаларын қарау мерзімдерін қысқартуды, ел ... ... ... ... ... мен заңды тұлғалар тарапынан түскен хаттар мен өтініштердің орындалуын бақылау жөніндегі жұмыстарды жақсартуды, құжаттар бойынша ақпараттық талдау жұмыстары ... ... ... ұйымның электрондық мұрағатын құруды қамтиды.
Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесін жасау құрудың негізгі элементі екенін кәсіби мамандар жақсы түсінеді. ... бұл жүйе ... ... яғни электронды құжат алмасу ғана емес, сонымен қатар ол құжаттардың, басшылық тапсырмаларының орындалу барысын жедел түрде тексеруге, кемшіліктердің алдын алуға, ... ... ... ... ... ... дер кезінде айқындауға және талдауға, басшылық үшін шешімдердің әртүрлі нұсқаларын әзірлеуге, ахуалды жақсартып отыруға мүмкіндік беретін ... жол. Бұл жүйе ... ... ... ... алу мен іздестірудің жеңілдетілетіні және жылдамдатылатыны, құжаттарды жіктеу мен сақтаудың қарапайымданатыны іс жүзінде дәлелденіп отыр. Сонымен бірге, бұл жүйе ... ... ... ... ... ... ... баса назар аударуға, жаңа ұсыныстар жасауға, қала берді, шығармашылық жағынан өсуге ықпал етеді. Бағдарлама қызметкердің кабинет-кабинетке жүгірмей, ол ... қол ... мөр ... үшін басшылардың қабылдау бөлмесі алдында кезекке де тұрмай, құжаттар жобасы туралы алыстан-ақ келісе беруіне, электрондық құжатты ... ... ... ... көптеген мекен-жайларға жолдай беруіне мүмкіндік береді.
Электрондық құжат айналымы іске қосылғаннан кейін электрондық мұрағат базасы да қалыптаса ... ... ... қосалқы жүйесінің толық масштабты жобасын ендіру мынадай мәселелердің өз шешімін табуына ықпал етеді:
1. Электрондық ... ... ... ... ететін қосалқы жүйе қызметін автоматтандырылған ақпараттық қосалқы жүйе қызметімен ұштастыру.
2. Криптоқорғаныс модуліне қосылу, яғни құпияны қорғау қызметін ... ... ... ... тәртіпте сақталуын қамтамасыз ету.
4. Мәліметтердің сақталу формаларын қалыптастыру.
5. Сканерден өткізілетін құжаттар құрамы ауқымын кеңейту.
Соңғы кездері электрондық ... ... ... ... ... қызу пікір алысулар нәтижесінде мамандар көптеген құнды ұсыныстар беруде. Халықаралық стандарттар мен жұмыс тәжірибесін ескере отырып, ... ... ... және ... ... мұрағатта сақтаудың нормативтік әрі әдістемелік базаларын одан әрі дамыту мақсатында мыналарды әзірлеу керек:
- электрондық құжаттар ... ... ... ... ... сақтау істері бойынша республикалық стандарттар; электрондық құжаттар миграциясын өткізу жөніндегі технологиялық регламент; ... мен ... ... ... ... ... ведомствалық және мемлекеттік мұрағаттардың жұмыс ережелері;
- электрондық құжаттармен жұмыс және электрондық құжат айналымын жүргізу жөніндегі ... ... ... ... ... ... тізімдемесі;
- мемлекеттік сақтауға және ұзақ уақытқа мұрағаттық сақтауға берілетін электрондық ... ... ... ... ... ... нұсқаулық;
Сонымен қатар, электронды құжаттар бойынша жұмыс жүргізу барысында қолданылатын тәсілдердің ортақ (бірдей) болуын көздейтін шараларды әзірлеу қажеттілігі де ... жүр. Атап ... ... ... ... түпнұсқалары мен олардың электрондық нұсқаларын міндетті комплектіде сақтау;
- мұрағатшылардың мәліметтер базасын жобалау мен ... ... ... ... ... әзірлеуге қатысуы;
- құндылықтар сараптамасының негізгі принциптері мен өлшемдерін сақтау;
- Ұлттық мұрағат қорын толықтыру көздері - ... және ... ... ғылыми-анықтамалық аппарат жасау және сипаттау әрі есеп жүргізу жөніндегі сабақтастықты қамтамасыз ету.
Электрондық құжат айналымының бірыңғай ... ... ... ету үшін ... ... ... ... қолтаңбаларды қолдану принциптерін және электрондық құжаттардың электрондық цифрлық қолтаңба ... ... ... жинағын белгілеу қажет.
Мемлекеттік мекемелерде мынадай дайындық жұмыстарын жүргізу керек:
- іс ... ... ... ... және ... да ақпараттық жүйелер туралы деректер көрсетілуі қажет;
- мекемелерде түзілген электронды құжаттар тізімдемесін жасау, олардың мақсаттары мен міндеттерін, құрылымы мен ... ... ... Мекеменің қолданыстағы техникалық жабдықталуы
Мекемеде компьютерлер саны 15 және олардың конфигурациясы:
- жүйелі блок - Pentium 4, ... ... 2,4 ... Biostar маркалы аналық плата;
- Жедел жады - 512 Mb DDR;
- FDD-Sony;
- HDD SeagateBaracuda 40 ... ... - ... ... - стандартты Microsoft;
- тышқан - MeJec USB ... ... 17 ... де 3 серверлік компьютерлер және олардың конфигурациясы:
- жүйелі блок - AMD AthlonXP 3.2 GHz.;
- ... ... ASUS ... ... жады - DDR400 1024 ... FDD SONY ... HDD RAID-1 көлемі 200 GB;
- CD-ROM - CTX 52x;
- видеокарта - Nvidia GeForce 2MX440 32 ... ... ... - кірістірілген;
- пернетақта - Delux;
- тышқан - MeJec оптикалық;
- монитор 14" HYNDAI;
- желілік адаптер ... ... ... бағдарламалық жабдықталуы
Мекеменің қолданыстағы бағдарламалық жабдықталуы ретінде мекемелер мен ұйымдардағы ... ... және оның ... ... ... ... ... Қағаз негіздегі істердің, сондай-ақ ақпарат көздері болып табылатын әртүрлі автоматтандырылған жүйелердің мұрағаттары қазір әрбір ұйымда бар деуге болады.
Бұл ... біз ... ... ... ... ... ... алғышарттар жөнінде және мұндай жүйені ендіруден келетін пайда туралы тоқталайық.
Forrester Research, Media Asset Management секілді дереккөздер ... ... ... ... ... ... негіз болатын себептік алғышарттар мыналар:
- қағаз құжаттарды сақтауға ... ... ... ... ... ... ... 80 пайызға асып түседі;
- интеллектуалдық қызметкерлер қажетті құжаттарды іздеуге уақытының 40 пайызын жұмсайды;
- қайталап ... ... ... 70 пайызы жаңадан қайта жасалады;
- кәсіпорындарда құрылымдық жүйеге ... ... ... жыл сайын 200 пайызға өсіп отырады;
- құжаттардың 30 пайызы белгіленген мерзімнен кеш өңделеді;
- құжаттардың 6 пайызы ... ... ... ... ... тағы бір ... мұрағаттағы құжаттардың 3 пайызы дұрыс орналастырылмайды;
- 6 пайызы мүлдем жоғалады;
- құжаттардың 60 пайызы қозғаусыз қалып жатады ... ... ... ... мұрағаттардың өзінде құжат іздеуге 10 күнге дейін уақыт кетеді, оның үстіне сұралған әрбір оныншы ... ... ... неғұрлым құнды құжаттар пайдалануға тіпті берілмейтін болады. Өйткені олардың жоғалып кетуінен қорқады. Бұған қоса қағаз негіздегі ... ... құны өсіп ... ал ... ... ... ... түсіп барады. Бұл басшылық үшін нағыз бас ауыртатын мәселе.
Қағаз ... ... ... ... да кез келген кәсіпорын үшін ақпарат капиталының негізі болып табылады. Құжаттардың сақталуын басқару процесі ... ... ... оған ... ... көп әсер ете ... ... жүйесін ендіру құжаттарды сақтаудың құрылымдық тәртібін ретке келтіреді және қағазсыз технологияға көшу процесін жеделдетеді.
Электрондық ... ... ... ... ... ... өткізу;
2) ретроспективтік айырбас (қағаз құжаттарды жаппай электронды ... ... ... ... ... ... ... мен құжаттар қоймаларын басқару жөніндегі процедураларды автоматтандыру.
Электрондық мұрағат ақпараттық технология, ... ісі, ... ... мен ... ... ... ... тұсы болып табылатын жоғарыда аталған процестерді түгелдей біріктіреді. (халықаралық термин ... - ... Rekords ... ERM) ... де, ... осы.
Кәсіпорында электрондық мұрағат жүйесін ендіру жоғарыда айтқанымыздай, ... ... ... көшірмелеу мен таратуға кететін уақытты мейлінше қысқартатындықтан қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік жасайды. Нәтижесінде:
1) Ақпараттарды неғұрлым тиімді жолдармен ... атап ... ... ... белгілері бойынша топтастыруға (классификациялауға), оларды әдеттегіден анағұрлым көп мөлшерде жинақтай отырып өңдеуге, шешімді тезірек әрі нақтырақ етіп ... ... ... ... ... ... тарихын қарауға, құжаттарға енгізілген барлық өзгерістерді тексеруге;
3) клиентке қызмет көрсету сапасын жақсартуға: бұл мұрағат бойынша сұраныстарды орындау қағаз ... ... ... ... гөрі ... ... ... бұрынғыдан тезірек алады, соған орай ризашылығы да арта түседі;
4) құжаттарды ... ... ... ... ... (электрондық құжаттар мұрағатының тұрақты көшірмесін жасау - құжаттардың жоғалып кетуінен сақтандыруға мүмкіндік ... ... қол ... қорғауға (қызметкерлер арасында құқықтардың икемді бөлінуі және жүйеден жылдам ажырату мүмкіндігі);
5) компания жоғарғы басшылығының ақпаратқа тез әрі дер ... ... мен ... ... ... қабылдауы үшін мүмкіндік жасай отырып кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін күшейтуге қол жеткізіледі.
Іс қағаздарын қалыптастыру
Іс қағаздарын ... - бұл ... іс ... ... ... бір іске жатқызу және оның ішіндегі құжаттарды жүйелеу.
Істерді қалыптастыру құжаттарды тіркеу орны бойынша орталықтандырып жүргізіледі (кеңседе ... ... және ... ... жауап беруі тиіс:
1. Іске тек орындалған (түпнұсқасы немесе расталған көшірмелері), ... ... ... ресімделген құжаттар ғана тігіледі.
2. Іске мынадай құжаттар:
- іс тақырыбына сәйкес ... ... ... ... ... қайтаруға жататын,
- бастапқы үлгісі;
- құжаттардың көбейтілген көшірмелері (мысалы, көшіру аппаратында) тігілмейді.
Іске бір құжаттамалық жылдағы құжаттар топтастырылады. ... ... ... белгілі бір тәртіппен орналастырылады. Құжаттарды орналастырудың негізгі принциптері мынадай:
- мәселесі бойынша (құжатта қозғалатын ... ... ... ... күні ... ... ... фамилиясы бойынша немесе корреспондент-мекемелердің атауының әліпбиі бойынша),
- нөмірі (реттік нөмірі бар бір тектес құжаттар топтастырылады, мысалы: жүк құжаттары, ... және ... ... ... жиі қолданылады, құжаттар бір мәселені шешуге қатысты қисынды сабақтастықпен ... ... ... мұндай жүйесі хронологиялық принципке сәйкес келеді. Тұрақты және ... ... ... бар ... әр ... іске ... 250 ... аспауы керек. Сондықтан, егер құжаттар көп болса, олар бірнеше томға қалыптастырылады, мұндайда істің мұқабасына томның ... ... ... ... ... ... толық атауы;
● іс номенклатурасы бойынша іс индексі, егер іс бірнеше томнан тұрса, томның реттік ... іс ... ... ... ... ... жыл;
● парақтар саны;
● сақтау мерзімі.
2 Жобалау бөлімі
2.1 Ақпараттық жабдықтау бойынша шешімдер
Кестелер арасындағы байланыс. Әдетте, реляциялық МҚ өзара байланысқан бірнеше ... ... ... ... ... ... ... кестелерді байланыстыру ( біріктіру) деп атайды. Кестелер арасындағы байланысты БҚБЖ ұсынатын құралдарды пайдаланып БҚ құру ... ... ... орындалуы кезеңінде орнату мүмкін. Кестелерді байланыстыру үшін байланыс өрістері пайдаланылады. Байланыс өрістері ... ... ... Бағыныңқы кестеде негізгі кестемен байланыс үшін индекс беріледі, оны сыртқы кілт деп атайды. Осы ... ... ... ... ... ... ... құрамымен толық немесе жартылай дәлме-дәл түсуі қажет.
Индекстерді қолдану ерекшеліктері байланыстырылатын ... ... ... болады.
Кестелер арасындағы байланыс бағыныңқылық қатынасын анықтайды, мұнда бір кесте - негізгі, ал екіншісі - бағыныңқы деп аталады. ... ... ... бар:
* ;
* ;
* ;
* .
қатынасы негізгі кестенің бір жазуына бағыныңқы ... бір жазу ... ... ... ... екі ... ... мүмкін:
* негізгі кестенің әрбір жазуына бағыныңқы кестеде жазу бар;
* бағыныңқы кестеде негізгі кестенің жазуына сәйкес келетін жазулар болмауы ... ... ... ... саны көп ... кестені бірнеше кестелерге бөлуде қолданылады. Мұнда бірінші кестеде маңызды және көп қолданылатын өрістер қалып, ... ... ... ... ...
қатынасында негізгі кестенің бір жазуына бағыныңқы кестеде бірнеше ... ... ... мүмкін(бірде - бір жазу сәйкес келмеуі де мүмкін). Кестелер арасында байланыс ... соң ... ... ... бір ... ... ... кестеде байланыс өрістері мәндері негізгі кестенің ағымдық жазуының байланыс ... ... тең ... ... ... ... қол ... болады. Бағыныңқы кестенің жазуларын осылай таңдап алу фильтрацияға ұқсас.
қатынасы қатынасынан тек бағыты бойынша айырмашылық ...
... ... кестенің бір жазуына бағыныңқы
кестенің бірнеше жазуы және бағыныңқы кестенің бір жазуына негізгі кестенің бірнеше жазуы сәйкес келеді. Амалда бұл ... ... ... ... ... ... ... пен олардың жазулары арасындағы іс-әрекетті ұйымдастыру қиындығы себеп болады. Бұл ... ... және ... ... ... болмайды.
o 2.1.1 Реляциялық қатынастарды құру
Концептуалды жобалау мен берілгендер қорын ... ... ... ... ... ... анықтау қажет. Бұл болмыстар жобалаушы мен ақырғы тұтынушыларға ұсыну ... жүйе ... ... маңызды ақпаратты иеленеді. компаниясының берілгендер қорын құрастыруда 2.1-кестеде көрсетілген болмыстар ... ... 2.1 ... ... болмыстар

Болмыс атауы
Болмыс сипаттамасы
*
Қызметкерлер
Қызметкерлер туралы ақпарат
*
Лауазымдар
Лауазымдар туралы ақпарат
*
Бөлімдер
Бөлімдер туралы ақпарат
*
Қолданушылар
Қолданушылар туралы ... ... ... ...
Құжат түрлері
Құжат түрлері туралы ақпарат
*
Жеткізу түрлері
Жеткізу ... ... ...
Кіріс құжаттары
Кіріс құжаттары туралы ақпарат
*
Шығыс құжаттары
Шығыс ... ... ... ... ... бір өріске сәйкес келеді және оған өрістің барлық атрибуттары кіреді. Әр қатынас үшін алғашқы кілтті және ... ... ... алу ... ... ... 2.2-2.10 кестелерінде көрсетілген. Әр қатынас үшін атрибуттар көрсетілген және оның аты, типі және ... ... ... типі ... ... болады:
int - сандық,
char - символдық,
Datetime - ... ... ... ... ... ... стандартты ұзындығы болады, int және Datetime типтерінің ұзындығы көрсетілмейді.
2.2 кесте
Қызметкерлер - Сотрудники

Өріс құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер ...
* ... ... ... ... Аты, ... аты
ФИО
char(30)
Міндетті өріс
*
Бөлім коды
Код_подр
int
Байланыстырушы кілт (Подразделения)
*
Лауазым код
Код_долж
int
Байланыстырушы кілт (Должности)
*
Адрес
Address
Char(20)
Міндетті өріс
*
Телефон
Phone
char(10)
*
Туылған күні
Дата_рожд
datetime
Міндетті ... ... ...
char(20)
*
Білімі
Образование
char(20)
2.3 кесте
Қызметкерлер лауазымы - Должности

Өріс құрамы
Атрибут ... ...
* ... ... ... ...
Наим_долж
char(20)
Міндетті өріс
2.4 кесте
Бөлімдер - Подразделения

Өріс құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер типі
Ескертулер
*
Реттік нөмірі
Код_подр
int
Алғашқы кілт
*
Атауы
Наимподр
char(25)
Міндетті өріс
2.5 ... ... - ... ... ... ... типі
Ескертулер
*
Реттік нөмірі
Код
int
Алғашқы кілт
*
Қолданушы атауы
Пользователь
char(20)
Міндетті өріс
*
Лауазым коды
Код_долж
int
Байланыстырушы кілт (Должности)
*
Пароль
Пароль
char(20)
Міндетті өріс
2.6 кесте ... - ... ... ... жүйесі

Өріс құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер типі
Ескертулер
*
Реттік нөмірі
Код_кор
int
Алғашқы кілт
*
Атауы
Наим_кор
char(20)
Міндетті өріс
*
Адреc
Адрес
char(20)
Міндетті өріс
*
Телефон
Тел
char(10)
Міндетті өріс
2.7 ... ... ... - Виды ...

Өріс құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер типі
Ескертулер
*
Құжат түрлерінің коды
Код_вид_док
int
Алғашқы кілт
*
Құжат түрлерінің атауы
Вид_док
char(20)
Міндетті өріс
2.8 кесте ... ... - Виды ... ... құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер типі
Ескертулер
*
Жеткізу коды
Код_вид_дост
bigint
Алғашқы кілт
*
Атауы
Вид_дост
char(20)
Міндетті өріс
+ кесте
Шығыс құжаты - Исходящие документы ... ... ... типі
Ескертулер
*
Тіркеу нөмірі
Рег_ном
bigint
Алғашқы кілт
*
Тіркеу уақыты
Рег_дата
datetime
Міндетті ... ... ... кілт ... ... ... коды
Код_вид_док
int
Байланыстырушы кілт (Виды документов)
*
Құжат мазмұны
Сод
char(50)
*
Жеткізу коды
Код_вид_дост
bigint
Байланыстырушы кілт (Виды доставки)
*
Корреспондент коды
Код_кор
int
Байланыстырушы кілт (Корреспонденты)
*
Файл ... ... ... ... құжаты - Входящие документы

Өріс құрамы
Атрибут атауы
Берілгендер типі
Ескертулер
*
Тіркеу нөмірі
Рег_ном
bigint
Алғашқы кілт
*
Тіркеу уақыты
Рег_дата
datetime
Міндетті ... ... ... ... ... ...
Құжат түрінің коды
Код_вид_док
int
Байланыстырушы кілт (Виды документов)
*
Корреспондент коды
Код_кор
int
Байланыстырушы кілт (Корреспонденты)
*
Құжат ... ... ... кілт (Виды доставки)
*
Файл атауы
Файл
char(50)
Міндетті өріс
*
Орындалу ... ... ... ... ... кілт (Сотрудники)
*
Орындалу мерзімі
Срок_исп
datetime
Міндетті өріс
*
Орындалу уақыты
Дата_исп
datetime
Міндетті ... ... ...
Исп
char(50)
Міндетті өріс
*
Бақылау
Контроль
char(50)
Міндетті өріс
*
Бөлім коды
Код_подр
bigint
Байланыстырушы кілт ...
+ ... ER ... ... мен ... тұтынушы болмыстарды анықтау кезінде келісімге келуі керек. Жобалаушы, операция сипаттамасына сүйеніп ... ... ... ... ... ... операцияларды кеңінен сипаттау негізінде тұрғызылған бизнес-ережелерге негізделеді. Бизнес-ережелер келесі суреттерде көрсетілген.
1. Әрбір қызметкер белгілі бір ұйымда ... ... бір ... ... ... ... істейді (сурет 2.1).
Сурет 2.1. 1 бизнес-ереже үшін ER модель сегменті
2. Әрбір қызметкер бірнеше кіріс құжаттарын ... ... ал әр ... тек бір ғана ... ... ... (сурет 2.2).
Сурет 2.2. 2 бизнес-ереже үшін ER модель сегменті
3. Әрбір қызметкер ... ... ... ... ... ал әр ... тек бір қызметкер ғана рәсімдей алады (сурет 2.3).
4. Бір клиент (корреспондент) бірнеше кіріс құжатын жібере ... ал ... ... ... тек бір ... ... жібере алады (сурет 2.4).
5. Бір клиенттен (корреспондентке) бірнеше шығыс құжатын қабылдап алуға ... ал ... ... құжатын тек бір клиент (корреспондент) жібере алады (сурет 2.5).
6. Бір шығыс ... бір әдіс ... ... ал жеткізу әдісі әртүрлі құжаттарда бірдей болуы мүмкін (сурет 2.6).
Сурет 2.3. 3 ... үшін ER ... ... 2.4. 4 бизнес-ереже үшін ER модель сегменті
Сурет 2.5. 5 бизнес-ереже үшін ER ... ... 2.6. 6 ... үшін ER модель сегменті
7. Әрбір қызметкер белгілі бір лауазымда жұмыс істейді, бір лауазым бойынша бірнеше қызметкерлер ... ... ... ... 2.7. 7 ... үшін ER ... ... Бір қолданушы бір ғана лауазымда қызметте болады. Бір лауазым бойынша бірнеше қолданушы құрылуы мүмкін ... ... 2.8. 8 ... үшін ER ... ... ... ... (кестелер) 3 негізгі мақсатта байланыстырылады. Олар:
* Қайталанатын топтарды жою;
* Жиі ... ... жою;
* ... ... ... жою;
Енді әр болмысты сипаттап өтейік: Берілген өріс өте қарапайым. Бұл ұйым қызметкерлерінің лауазымын сипаттайды. Бірінші өріс - бұл ... ... ... ал екіншісі, лауазым аты (сурет 2.9).
Сурет 2.9. Қызметкерлер лауазымы болмысының ER моделі ... ... ... ... ... Бірінші өріс бұл кілттік табельдік номер. Ары қарай аты, фамилиясы, тегі, бағыныңқы кілт - лауазым коды, ... ... ... ... ... өтілі, білімі және ол жұмыс істеп отырған бөлім коды болуы керек (сурет 2.10).
Сурет 2.10. Қызметкерлер болмысының ER ... ... ... ... ... ... Оның ... атауы. Барлық өріс міндетті өріс (сурет 2.11).
Сурет 2.11. Бөлім болмысының ER моделі
Корреспонденттерді олардың идентификациясы бойынша ... ... Аты және ... ... ... ... телефон, факс, эл.почта, болмауы мүмкін. Және де оның тұрып жатқан елі мен қаласы міндетті өріс болып табылмайды (сурет 2.12). ... 2.12. ... ... ... ER ... ... тіркеу номері кілттік өріс арқылы идентификацияланады (сурет 2.13).
Сурет 2.13. Шығыс құжаттары болмысының ER ... өріс - ... ... ... Құжат тіркеу мерзімі, шығыс номері, сипаты, құжат ... файл ... ... ... ... ... ... Мазмұны мен нәтижесін көрсету міндетті емес (сурет 2.14).
Сурет 2.14. Кіріс құжаттары болмысының ER моделі
Жеткізу түрінің коды кілттік ... Ал ... ... ... ... ... ... 2.15. Жеткізу түрі болмысының ER моделі
Қолданушылар болмысы келесі міндетті өрістерден ... коды - ... ... ... ... ... ... болады (сурет 2.16).
Сурет 2.16. Қолданушылар болмысының ER моделі
Жоғарыда көрсетілген бизнес-ережелерге сүйене отырып мәліметтер қорының ER-диаграммасын тұрғызамыз, ол ... ... ... ... ... болмыстардың байланысын бақылауға блады.
o
o
Сурет 2.17. ER-диаграмма
2.2 Технологиялық жабдықтау бойынша шешімдер
2.2.1 Microsoft Access ... ... ... ... ... ... ... МҚ құрудың ең қуатты, жылдам өңдеуші программаларының бірі - ... Access. ... Access ... көп ... МҚ құру үшін ... ... ... файлдар-желілер ресурстары болып саналады. Microsoft Access-тің құрылымы (бір файлда) кесте, форма, сұрату, есеп. ... ... ... бір файлда сақтауға болады. Бірақ та жоғарғы деңгейдегі шеберлер МҚ-ның объектілерін сақтау үшін екі ... ... ... ... ... ... ... сұрату) болса, ал екінші файлда қолданба объектілер (форма, есеп, макрос, модуль) сақталады.
Microsoft Access құрылымы алты объектіден ... ... ... ... ... ... модуль
Типтік мәліметтерді өңдеу процесінде қарау, берілген шарттар бойынша іздеу есебін шығару үшінт Microsoft Access құрылымында негізгі ... ... және есеп ... ... ... есеп, макрос, модуль) басқару элементтерінің аты сызбалар элементтерден тұрады. Негізгі басқару ... ... ... байланысты болады.
Әр объектінің жеке басқару элементтерінің өзіне тән ... ... ... ... - ... ... ... объективті түрде сақтау үшін қолданылады. Кесте өрістерден(қатарлар) және жазбалардан(жол) тұрады. Бұл объектіде жазбалардың бір нұсқасы ... ... ... - бір ... ... ... мәліметтерді таңдау үшін құрылады. Сұратудың орындалу нәтижесі кесте түрінде көрсетіледі және ... ... да ... қолданылады. Сұратудың көмегімен кестег басқа да мәліметтерді енгізуге немесе керек мәліметтерді өшіріп тастауға болады.
* ... - ... ... ... ... ... және ... түрде көру үшін және жаңа мәліметтерді енгізу үшін және жаңа ... ... үшін ... Формада суреттер, графиктер, басқа да объектілер, мәліметтерді өңдеу үшін жазылған процедуралар болуы мүмкін.
* Есеп ... ... - ... ... ... берілген мәліметтерді баспаға шығару үшін пайдаланылады. Microsoft Access құрылымында есептің әртүрлі формалары қолданылады. Есепте формадағыдай Visual Basic тілінде ... ... ... ... - ... Access құрылымында қайталанатын операцияларды автоматтандыру үшін қолданылады. Макростың әрбір жұмысы макрокомандалармен жүзеге асады. Макростарды құру ... ... беру және ... ... ... ... ... Модуль - Visual Basic тілінде құрылған процедуралардан тұрады. Макросты қолданушылар стандартты емес мәліметтерді және ... ... үшін ... ... ... ... - Microsoft Access құрылымындағы мәліметтер екі өлшемді кестелерде сақталады. Кестелерді электронды кестелер (Excel, Lotus т.б.) басқару ... ... ... ... ... болады. МҚ-дағы кестелерді басқада құрылымдағы электронды кесте файлдармен, кесте ... ... ... ... ... құру үшін ... ... Кесте объектісін екпінді етіп алу керек. Содан кейін, "Құру (Создать)" батырмасын басса "Жаңа кесте" сұқбат терезесі ашылады. Бұл ... ... ... ... 5 түрі ... ... тәртіп (Режим таблицы) - әр бағдарламадағы өріс аттарын енгізу арқылы кесте құрады.
* Конструктор - өріс ... жазу ... және ол ... ... беру арқылы кесте құрады.
* Кесте ісмері (Мастер таблицы) - кестені автоматты түрде программа ... ... ... ... ... дайын өрістерді таңдап алу арқылы құрады.
* Кесте импорты - ... ... мен ... басқа МҚ-нан алу арқылы құрылады.
* Кестелермен байланыс (Связь с таблицами) - кесте басқада МҚ-да бар ... ... ... ... ... ... таңдау үшін көп жағдайда МҚ-да талапкердің талапкер коды қолданылады. Факультеттер ... ... ... ... ... Егер ... өрістің кілті жоқ болса, онда өрістің комбинацияларын пайдаланады. Мысалы: бас кестеде әртүрлі ... ... ... ... ... Мұнда не рет нөмірін, не курс нөмірін бастапқы кілт ретінде ... ... ... бір ... бірнеше студент кездесуі мүмкін. Егерде ешқандай өрістер ... кілт бола ... онда ... санауыш өрісті енгізу керек болады және ірқашан кілт ретінде қолдануға болады.
Талапкер кестесіндегі Код өрісін ... өріс етіп ... Бұл ... рет ... және ... кілт ретінде қолдануға болады.
Кілт ретінде қолданатын өрісті таңдау үшін Өріс аты (Имя ... ... сол жақ ... ... сол жақ ... бір рет ... ... өріс белгіленеді. Тышқанның оң жақ батырмасын бір басу ... ... ... ашуға болады. Жанама мәзірден Кілт өрісі (Ключевое поле) ... ... ... Немесе құрал-саймандар қатарындағы кілт өрісі батырмасына тышқанды бір рет шерту керек.
Егер Міндетті өріс (Обезятельное поле) қасиеттер жолында Иә (Да) мәні ... онда ... ... ... түрде мәліметтер енгізу керек, әйтпесе жазбалар сақталмайды. Жоқ (Нет) мәні өріске мәліметті қажет етпейтінін білдіреді. Бастапқы кілт өрісі үшін Иә (Да) мәні ... ... ... индекстеу (Индексированое поле) жолы үшін төмендегі қасиеттердің бірін таңдау қажет:
* Жоқ (Нет)
* Иә ... ... ... не ... Иә (Кездейсоқ жіберіледі)/ Да(Совпадение допускается)/
* Бастапқы кілт өрісі үшін Иә (Кездейсоқ жіберілмейді) мәні автоматты түрде орындалады.
Егер бастапқы кілт ... ... ... ... онда ... ... ... кездейсоқтық және ұқсастықтар жіберілмейді.
Мәліметтер кестеге енгізілгенде МҚ-дағы кестелер түрі электронды кестелерге ұқсас болып болып келеді, бірақ Exel праммасында жүргізілетіy ... көбі ... Access ... ... ... емес.
Мәліметтерді кестеге енгізу төмендегідей жүргізіледі:
* Қолданатын кестені Кесте тәртібінде ашу керек.
* Мәліметтерді бірінші өрістен бастап енгізу ... ... ... өту үшін ... Tab ... басу ... ... ұяшыққа керек мәліметтерді енгізу керек.
* Бағанның ұзындығын ... үшін ... ... ... ... ... ... көрсеткішін қою керек. Тышқан көрсеткіші екі жақты бағыттауыш түрінде келгенде, тышқанның сол жақ ... ... ... бағанның ұзындығын өзгерту қажет.
Өрістегі керек мәліметтерді белгілеу үшін ... ... ... сол жақ шетіне қою керек. Тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, керек мәліметтерді ... ... Ал ... ... ... үшін ... (Правка) мәзіріндегі Бәрін белгілеу (Выделить все) командасын орындаса жеткілікті.
Кестелер арасындағы байланыс - ... ... ... ... екі ... ... Бір ... екінші кестемен байланыстыру үшін, екінші кестеге бірінші кестедегі Кілттік өрісті (Ключевое поле) енгізу керек. Талапкер мысалында мамандық шифрларын алса болады. ... ... ... ... ... жобалап және кестелер арасында байланыстарды орнатуға болады.
Кестелердің арасындағы байланыстардың 3 ... ... ... - А ... бір ... В ... бір ... байланысты;
* Бірдің-көпке қатынасы - А кестесіндегі бір жазба В кестесіндегі ... ... ... ... ... - А ... ... жазба В кестесіндегі көп жазбалармен байланысады, немесе керісінше В кестесіндегі әрбір ... А ... көп ... ... MS Access - те ... құру
Мәліметтер қорының қамтамасыз ету программасын (мысалы, МҚБЖ MS Access 2007) ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді жазып алуға оның ішінде берілген критерий мәліметтерді іздеп орындауға болады. MS Access 2007 мәліметтер қорын басқару бағдарламасында конструктор режимінде ... ... түрі 2.18 ... ... ... - бұл объект мәліметтерді жол және баған түрінде сақтауға арналған, ... ... ... ... ... үшін ... 2.18. ... конструктор режимі көмегімен құру
Кесте құрудың үш режимі бар:
* Конструктор режимі (қолмен енгізу ... ... ... ... ... ... объектілерді жасаудың жеделдетілген құралдары.
Мәліметтер базасының кестесі көптеген мәліметтер типімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.Олар:
* Мәтіндік (Текстовый) - өлшемі ... ... ... ... сақтауға арналған мәліметтер типі (255 символға дейін);
* МЕМО өрісі (Өріс МЕМО) - (65535 ... ... ... ... мәтінді сақтауға арналған мәліметтер типі;
* Сандық (Числовой) - нақты сандарды сақтауға арналған мәліметтер типі;
* Мерзім/уақыты (Дата/время) - ... ... ... айын және ... ... ... мәліметтер типі;
* Санауыш (Счетчик) - жазбаларды автоматты түрде нөмірлеуге арналған ... ... ... - ... ... сақтауға арналған тип (Иә немесе Жоқ деген мәндерді қабылдайды);
* OLE объектілер өрісі (Өріс объектов OLE) - әр ... ... ... ... ... сақтауға арналған мәліметтер типі;
* Гиперсілтеме (Гиперссылка) - Интернеттің Web-объектілерінің URL-адрестерін ... ... ... ... ... ... подстановок) - бұл арнаулы емес мәліметтер типі. Бұл объектінің көмегімен мәліметтерді енгізуді автоматтандыруды ... ... ... ... етіп ... болады.
Мәліметтер базасын басқару жүйесіндегі кесте өрісінің негізгі қасиеттері:
* Өріс атауы (Наименование поля) - ... ... ... ... ... осы ... ... қандай қатынаста болу керректігін анықтайды;
* Өріс типі (тип поля) - ... ... ... типін анықтайды;
* Өріс өлшемі (Размер поля) - берілген өріске енгізілген символдардың ақырғы ұзындығын анықтайды;
* ... ... ... ... - ... ... ... Қолтаңба (Подпись) - берілген өріс үшін ... ... ... ... ... ... ... қабылданатын мән (Значение по умолчанию) - ұяшыққа автоматты түрде ... ... ... ... шарт ... на ... - ... енгізудің дұрыстығын тексеру үшін қолданылатын шектеу;
* Қате туралы хабар (Сообщение об ошибке) - қате ... ... ... ... ... ескерту;
* Міндетті өріс (Объязательное поле) - мәліметтер базасын толтырғанда берілген өрісті міндетті түрде ... ... ... ... ... өріс (Индексированное поле) - егер өріске осы қасиет берілсе, онда осы өрісте ... ... ... ... ... ... ... Индекстелген өрістер үшін жазбалардағы мәндердің қайталануын тексеруді ... ... ... ... ... ... қойылған талаптарды және бағдарламаға қажетті бағдарламалық қамтамасыздандыруды ескере отырып қажетті ... ... ... Windows ХР ... ... жұмыс істейтіндігі белгілі болды. Сондықтан бағдарламаның дұрыс және тез жұмысы үшін компьютер құрылысы келесідей болу керек:
* ... ... 4 ... ... ... жиілігі 3,7 ГГц,
* оперативтік жадысы 1 Гбайт (RАМ -1 Gb),
* 2 Гбайт ... бос орын (HDD -80 Gb).
* ... ...
* ... (Video - 256Mb, РСI - Е16),
* ... - DVD+RW және
* монитор (1024x768 кем емес),
* Лазерлі ... ... ... есеп ... баспаға жіберуде принтер қажет болады. Бұл мақсатта қазіргі уақыттағы принтердің кез келген типін қолдануға болады.
2.4 Бағдарламалық ... ... ... Delphi және ... қоры
Delphi-де қорлармен жұмыс істеу үшін компоненттердің бірнеше жиынтықтары бар. Әрбір жиынтық белгілі бір тапсырмаларды орындауға өте ... ... Осы ... ... ... ... неге соншама көп, әрі әртүрлі компоненттер қолданылады. Олардың бәрі деректерге қатынаудың әр ... ... ... және ... ... ... Microsoft өзінің өнімдеріне тек АDO деректерге қатынау технологиясын ... Borland ... ... технологиялар арқылы жұмыс істейтін әр түрлі құралдарды ... және ... тек ... ... шектемейді. Осындай жағдай өте улкен артықшылықтарды береді. Одан ... ... ... ... ... компоненттер топтары бар.
Деректер қорларына қатынаудың бар құралдарына қысқаша шолу жасайық.
* Data Access компоненттер ... ... ... ... ... ... ... Олар жалпыға ортақ және басқа компоненттері топтарымен қоса ... ... Data Controls ... ... ... деректерді көрсету мен редакторлауға арналған компоненттер орналасқан. Бұл компоненттер осы кезде қолданылатын деректерге қатынау технологиясының ... ... ... ... қолданылған.
* BDE компоненттер бөлігі Borland Databae Engine деп аталатын Borland фирмасы жобалаған технология бойынша деректер қорларына қатынауға мүмкін беретін ... ... Бұл ... өте ... ... және ескі ... ... байланысу үшін ғана қолданылады. Оған қарамастан ол ... ... ... ... ... dBase сияқты) жақсы жұмыс істейді.
* DBExpress - бұл Borland фирмасыныңдеректерге қатынаудың жаңа ... Ол ... ... ... және ... ... ... клиент-серверлік қосымшаларды бағдарламалауға жақсы келеді. DBExpress компоненттер бөлігіндегі компоненттерді Oracle, BB2 және MySQL сияқты ... ... ... ... ... қолданған жөн.
* ADO (Active Data Objects) - Берілгендер ... ... қол ... ... ADO Microsoft фирмасының стандарты болып табылады Ол өте жақсы кітапхана, бірақ оны тек Microsoft деректер қорларымен, яғни MS Access және MS SQL Server ... жөн. Оны ... тек ODBC ... ... ... ... деректер қорларының спецификалық сервері болса да қолдануға болады. ADO технологиясы қосымшадан ... ... ... қол ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл технология Windows-тің жүйелі механизмі болған СОМ ... ... ... Бұл ... ... ... жәрдемші кітапханаларсыз-ақ ыңғайлы тарқатуға мүмкіндік береді.
2.4.2 Delphi-дегі ДҚБЖ-мен жұмыс істеуге қажетті базалық ... мен ... ... ... - TDataSet ... ... ... базалық класына деректер жиындарымен жұмыс істеген кезде BDE-нің функционалдылығын жүзеге асыратын TBDEDataSet классы негізделген. Оның ұрпағы - TDBDataSet классы - ... ... ... үшін жауап береді. Оның негізінде бағандар мен жолдарға ұйымдастырылған ... ... ... ... жұмыс істей алатын компоненттер жасалған. Атап айтқанда, маңызды ... бірі TТable ... ... ... ... табылады.
TField (жазба өрісі) класы - Берілген класс бағдарламада виртуалды ... ... ... ... ... яғни ол ... жазба үшін қабық ретінде болады және оны жобалаушыға қажетті касиеттері мен тәсілдер жиынтығымен толықтырады. Физикалық (нақты бар) ... ... ... ... ... TField класының негізінде псевдоөрістер құрылады: есептеуге ... ... ... келу ... және тағы ... типі ... ... жоқ. Оның орнына, жазба өрісінің нақты типтеріне сәйкес келетін (мысалы, TDataField датаны сақтайтын өріс ... ... ... ... ... өріс үшін ... оның ... ұрпақтары қолданылады. Сонымен қатар қасиеттердің көбісі осы ата-ана класында сипатталған.
TFieldDef (жазба өрісін сипаттау) классы - TfieldDef ... ... қоры ... ... өрісін сипаттауға қолданылады. Деректер модуліне жаңа кесте қосылғанда, ол үшін барлық өрістірдің сипатталуы қалыптастырылады. Келешекте, мысалы, деректер модулін көру ... Fields ... ... ... NewField (өріс құру) пунктін таңдау арқылы виртуалды өрістердің де сипатталуын қалыптастыруға болады. Одан ... ... ... ... деректер көзімен байланыс блогында TFiеldDef класының өрістерін TField ... ... ... ... ... ... ... мүмкін емес болып қалады.
Класс TNamedItem (деректер қоры элементтерін анықтаудың базалық классы) және TСollectionItem (коллекция элементі) кластардың ... мен ... ... Source ... ... ... ... мен басқа да физикалық деректер жиынтықтары және формадағы басқару элементтері арасындағы байланысты ... ... Бұл ... ... баптауды қажет етпейді. Оның тек State (TDataSetState типі) қасиетін ғана қарастырайық. Ол бізге DataSet ... ... ... ... жағдайы туралы ақпарат алуға (деректер редакторлау, қосу, фильтрациялау және т.б.) мүмкіндік береді. Бағдарламалаушыға тәжірибелік жұмысында келесі әдіс қажет ... ... ... ... Boolean; ... ... көзі ... ретінде берілген DataSet деректер жиынтығымен байланысқанын және байланыспағанын анықтайды. OnDataChahge оқиғасы деректер жиынтығының бір жазбасының редакторлауы болған кезде пайда болады, ... ... - ... ... ... ... ... ал OnUpdateData оқиғасы - деректер қорына жасалған жаңартуларды енгізгеннен кейін Post әдісі орындалғанның алдында пайда болады.
2.4.3 Деректер ... ... ... ... ... компоненттер
DataControl панелі компонентерінің сипаттамасы TDBText (деректердің жазылуы).
TLabel компонентімен аналогиялық TDBText компоненті жазбаның жеке ... ... ... ... береді. Деректер көзі DataSource қасиетінде көрсетіледі, қажет өріс - ... ... ... (редакторлау өрісі) компоненті. ағымдағы жазбаның жеке өрісінің мәнін редакторлауға мүмкіндік береді. Қолданылатын қасиеттер TDBText ... ... ... ReadOnly ... ... ... ... тыйым салуға мүмкіндік береді. Бұл компонент TMaskEdit компонентінің ұрпағы болып табылады және ValidateEdit ... ... ... ... ... ... сәйкес келуін тексеруге мүмкіндік береді. Маска компонентпен байланысқан жазба өрісінің EditMask қасиеті арқылы қатынаулы болады, ал ... ... ... мән EditText ... ... (көп ... өріс) компонентінің көмегімен жазбаның екілік өрісінің іші бейнеленеді. ... Blob). Егер ... оның ... ... ... ... ... болса, AutoDisplay қасиетінің мәнін true деп қою керек. LoadMemo тәсілі Blob өрісінің мазмұнын, егер ол мәтіндік деректерді сақтайтыны ... ... ... ... ... ... ... (бейне) компонентінің көмегімен деректер қорында сақталатын суреттерді экранға шығаруға болады. Суреттер осы өрісте егер AutoDisplay қасиеті true мәніне ие ... ... ... бейнеленеді. Кері жағдайда суретті LoadMemo тәсілін шақыру арқылы жүктеуге болады. Ағымдағы жазбаның өрісінде берілген компонент дұрыс қарастыратын ... ... BMP) ... ... деп ... Осы ... ... Picture қасиетін пайдаланып, көшіріп алуға болады.
QuickDraw қасиетіне true мәнін меншіктеп, суретін экранға шығарылуын ... ал бұл ... ... жиынтықтарын активті көру кезінде өте пайдалы. Бірақ осындай жағдайда бейненің сапасы ... Stretch ... ... TDBImage ... ... көлеміне бейнені сәйкестендіруге (сығуға және тартуға) мүмкіндік береді.
TDBListBox (деректер тізімі) компонент тізімнен өрістің жаңа мәнін таңдауға арналған. ... ... ... тізімі алдын-ала дайындалады және Items қасиетіне енгізіледі (TStrings типі, жолдар массиві).
TDBComboBox (деректердің тізімі бар ... ... TDBList ... ... осы ... ... мәндер тізімінен өрістердің жаңа мәндерін таңдауға, көрсетуге мүмкіндік береді. Енгізу аймағында мәтінді теру ... ... ... ... тез ... ... онда жоқ мәнді тез енгізуге мүмкіндік бар. TComboBox компонентінен мұрағаттанған ... ... ... ... ... ... көрсетілу әдісін анықтауға мүмкіндік беретін TComboBoxStyle типті Style қасиеті бар. ... бұл ... ... ... ... ... эквивалент.
TDBCheckBox (деректер жалаушасы) компоненті кесте өрісіне байланысқан және логикалық ... ... бар ... ... ... осы өрістің жағдайын бейнелеуге және оның мәнін өзгертуге мүмкіндік бар. Осы компоненті туынды мәндердің екеуінің біреуне тең бола ... ... үшін де ... ... ... ... болып саналатын мәндер тізімі ValueChecked мәтіндік қасиетінде беріледі. Элементтер нүктелі үтір арқылы атап көрсетіледі: DBCheckBox1. ValueChecked: = `True; ... ... ... деп ... ... ... ... қасиетінде беріледі:
DBCheckBox1. ValueUnChecked: = `False; No';
Осы мәндер жазылған регистр ескерілмейді. ... ... ... ... ... ... мәндерінің шектелген жиынтығын айқын түрде шығаруға арналған. Әрбір мәнге сәйкесінше топтың бір айырып-қосқышын қоюға болады. Айырып-қосқыштар атуларының тізімі Items ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін мәндері Values (TStrings типті) қасиетінде сақталады.
Компонентпен байланысқан өрістің ағымдағы мәніне қатынауды Value ... ... ... ... ... өрісі) компоненті TRichEdit компонентінің барлық қасиеттерін мұрағаттайды және Blob екілік өрістердің мазмұндарын деректер қорынан ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл компонент TDBMemo компоненті сияқты қолданылады.
TDBCtrlGrid (еркін форма) компоненті жазбалар кестесін еске ... ... ... қатал кестелік түрде емес, Data Controls (деректерді басқару элементтері) панеліндегі таңдалған компоненттер жиынтығы көмегімен және ... ... ... ... береді. Мысалы, бағандар санын еркін түрде беруге болады. Бұл компонент формаға қойылған кезде, ол панельдер жиынтығы түрінде көрсетіледі, оның алғашқысы бос, ал ... ... және ... үшін ғана ... Жазбадан жазбаға көшуді басқару үшін TDBNavigator компонентін қолдануға болады, ... ... ...
Procedure DoKey(Key: TDBCtrlGrid Key);
тәсілі көмегімен де жүзеге асырылады. Key ... ... ... ... ... мысалы: келесі панельге көшу (gkNextTab), кесте бірнеше бағаннан тұрса, оның ... ... ... көшу ... және т.б.
TDBCtrlGrid компонентінің Canvas қасиеті бар болғандықтан, ол панельдің бейнесін өздігінен салуға арналған OnPaintPanel оқиғасын өңдей алады.
2.5 компаниясының құжат ... ... ... ... ... ... компьютерінде ешқандай бағдарлама орнатуды талап етпейді. Компьютерде мәліметтер қоры серверіне қолжетімді болса жеткілікті. Қосымша тек бір ғана Project_document.exe файлынан ... ... ұйым және ... ... ... ... жайлы деректер қорынан тұратын, пайдаланушыға қарапайым әрі ыңғайлы етіп жасалған терезелер қарастырылған.
Бағдарламаны құру кезінде 9 форма ... ... ... ... кіріс формасы ашылады. Егер пароль дұрыс енгізілмесе батырмасын басқанда сізге хабарламасы шығады. Парольді енгізу терезесі ... ... жаңа ... енгізуге ыңғайланып тұрады. Дұрыс пароль енгізілмейінше негізгі формаға өту мүмкін емес. ... ... ... ... ... ... ... форма, яғни администратор терезесі ашылады. 2.19 суретте бағдарламаға кіру терезесі көрсетілген.
Сурет 2.19. ... кіру ... ... енгізгеннен кейін администратор терезесі ашылады. Администратор терезесі үш батырмадан тұрады. Құжаттармен жұмыс ... ... есеп ... ... және ... ... ... алуға болатын анықтамалар батырмасынан тұрады.
Сурет 2.20. Администратор ... ... ... ... ... ... ... кезде Құжаттармен жұмыс істеу терезесі ашылады. Мұнда бөлім менеджері кіріс құжаты немесе шығыс құжатымен жұмыс істеу үшін ... ... ... ... 2.21).
Сурет 2.21. Құжаттармен жұмыс істеу терезесі
Шығыс құжатында құжаттың тіркелу номері, тіркелген уақыты, орындаушы ... ... ... мазмұны, жеткізу түрі мен корреспондент ұйым аты енгізіледі. Барлық шығыс құжаттарының тізімі ... ... ... 2.22. ... ... ... ... келген қолданушыға форманы қолдану қарапайым әрі тиімді етіп құрылған: мұнда ... ... ... яғни ... ... тіркелу күнімен сұрыптау, белгілі бір параметрлерді беру арқылы, яғни тіркелу номері бойынша, жауапты орындаушы ... ... ... бар. ... шығыс құжатына қосу батырмасын басу арқылы жаңа тапсырыстарды қоса алады. Шығыс құжатының жеке карточкасы 2.23-суретте көрсетілген.
Сурет 2.23. Жаңа ... ... қосу ... құжатында құжаттың тіркелу номері, тіркелген күні, шығыс номері, шыққан күні, құжат түрі, корреспондент ұйым аты, құжаттың қысқаша мазмұны, ... ... ... ... ... аты-жөні мен орындалу мерзімі, сонымен қатар орындалуы туралы белгілер енгізіледі. Барлық кіріс құжаттарының тізімі ... ... Кез ... қолданушыға форманы қолдану қарапайым әрі тиімді етіп құрылған: мұнда кіріс құжаттарының тізімін берілген ... ... ... бір ... беру арқылы іздеу мүмкіндіктері бар. Менеджер кіріс құжатына қосу батырмасын басу ... жаңа ... ... ... ... ... ... құжатының жеке карточкасы 2.25-суретте көрсетілген.
Навигатор компоненті арқылы қосу, жою түймесін шерту арқылы мәліметтер қорында сақталған тауар ... ... ... ... 2.24. Кіріс құжатының карточкасы
Сурет 2.25. Жаңа кіріс құжатын қосу терезесі
Барлық ақпараттарды ... соң ок ... ... Ол ... ... амалдар орындалады:
procedure TForm_kiris.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
if DM.ADOT_vhod_doc.Modified
then DM.ADOT_vhod_doc.Post;
PageControl2.Visible:=false;
BitBtn2.Visible:=false;
BitBtn1.Visible:=false;
end;
Есеп берулер терезесінде (сурет 2.26) ... есеп ... ... ақпарат алуға болады:
* Тіркелген карточкалар реестрі;
* Құжаттардың орындалуы туралы мәлімет;
* Кіріс құжаттарының журналы;
* Шығыс ... ... 2.26. Есеп ... ... ... ... бойынша ақпарат алу үшін 2.27-суретте көрсетілгендей құжаттарды тіркеу күндер аралығын белгілеп, Есеп беру батырмасын басу қажет.
Сурет 2.27. Есеп алу ... ... ... ... ... ... ... тізімін 2.28-суретте көрсетілгендей баспаға шығаруға болады. Бұл кезде келесі программалық процедуралар орындалады:
procedure TForm_vybor.DateTimePicker1Change(Sender: TObject);
var Filt1: string; ... := ... >= ' + ... + ') and ' ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іс қағаздарын жүргізу негіздері220 бет
Нотариустың құжат айналымын автоматтандыру53 бет
Ұялы телефон дүкен администраторының жұмысын автоматтандыру жүйесін құру42 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь