XХІ ғасырдың қарсаңыңдағы ҚР-ның әлеуметтік-экономиқалық саясаты

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1ТАРАУ.XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚР.ның ӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИҚАЛЫҚ САЯСАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1.Көп деңгейлі кәсіпкерлікті дамыту экономиқалық даму әлеуметтік ахуалды жақсарту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Қазіргі өтпелі кезең ел экономикасының елеулі де шешуші мүдделері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .10

2 ТАРАУ. ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1. Мемлекеттік кәсіпкерлік және экономиқалық реттеудің бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2. Әлеуметтік.экономиқалық саясаттағы шағын кәсіпкерліктің рөлі мен алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
Болашақтағы Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі экономиқалық мақсаттары мына бағдарлама күжатында анықталады: «Қазақстан егеменді ел ретінде қалыптасуы мен даму стратегиясы» бағдарламасывда (1992 жыл) Назарбаев Н.Ә. экономика саласындағы, яғни қоғамдық өмірдің шешуші саласындағы стратегиясы үш кезең ішінде нарықтық жүйеге өтуді жалғастыру болатынын атап көрсетті:
— I кезең 1992-1995 жылдарды макроэкономиқалық тұрақтавдырудың екі негізгі процестерін қамтиды: меншіктің едәуір бөлігін жекешелеңдіру жөне тұтыну нарығын тауарлармен толтыру;
— II кезең (1996-2005 жылдар) эквномиканың шикізат базасын өзгертуте қадам басу үшін, телекоммуникация мен транспорт жүйелерін жедеддете дамыту, сонымен бірге дамыған тауар және валюта нарықтары, капитал, жұмыс күші, бағалы қағаздар мен интеллектуальды меншік нарықтарын қалыптастыру үшін қажет;
— III кезең (2006-2012 жылдар) экономиканың ашық типін жедел қарқынмен дамыту, осының негізінде өтпелі кезеңде стратегиялық мақсаттарға жету және Қазақстанның әлемдік индустриальды елдер қатарына кіруі мен әлемдік саудада позициясының нығайуымен сипатгалады.
1997 жылдың қараша айындағы Елбасынын Қазақстан халкына жолдауында өтпелі кезендегі әлеуметтік-экономиқалық дамудың қортыңдысы шығарылды, тежеуші факторлары айқындалып, 2030 жылға дейін жүзеге асьфауға көзделген жеті ұзақ мерзімді максаттар мен олардың мерзімдері көрсетілді (22 тарауды қараңыз).
Қойылган мақсаттарды жүзеге асыру мына үш кезенде болуы қажет:
— 1998-2000 жылдар; 2001-2010 жыддар; 2011-2030 жылдар.
- Үзақ мерзімді басымдылықта Қазақстан Республикасы Прсзиденті: «Қазақстан Конституци>ісына сәйкес біз әлеуметтік-нарықтық экономика кұрудамыз» деп тағы да атап көрсетті. Қабылданатын заңдар мен шешімдер біздің стратегиямыздың жүйесінде болуы керек.
1. Н. Назарбаев. Қазақстан-2030. «Білім», 1998, 49 бет.
2. Шумппетер Й. Теория экономического развития. - М, Прогресс, 1982, 169-170 беттер.
3 Казахстанская правда, 2000 жылдың 3 қарашасы.
4. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. -Астана, 2007 жыл. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
5. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы даму стратегиясы.- Алматы: ЮРИСТ,2006.-152 бет
6. Макконел К.Р., Брю С. Экономикс: Приципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 13-е изд., 1992
7. А.Р. Жапсарова. Основные модели экономического роста и экономическое развитие Республики Казахстан. Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4 (16).1999. – стр. 23-27
8. Экономическая теория: Учебник.-Изд. испр. и доп. Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича.- М.: Инфра-М, 2004. 672 стр.
9. Л.А. Бимендиева, Ш.П. Жылжақсынова. Экономиқалық өсу – ұлттық экономиканың қызмет етуінің нәтижесі ретінде. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы, №6 (46).2004. – 18-22 бет
10. Современная экономика.Общедоступный учебный курс. Ростов-на- Дону, издательство Реникс,1997-608с.
11. Кулекеев Ж.А. Экономический рост и расхады государства. Под редакцией доктора эк. Наук А.С. Серикбаева.-Астана:2004. 148 стр.
12. Экономика. Учебник. Под редакцией А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова.-М.: Проспек, 1998.-792 с.
13. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. Общая редакция Л.С. Тарасевича. изд. 2-е, перераб. и доп. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 719с.
14. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің интернет желісіндегі ресми сайты - www.stat.kz
Қазақстан Республикасының 2001-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономиқалық даму бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
15. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
16. Қазақстан экономиқалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында-ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005ж.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
...............................................3
1ТАРАУ.XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚР-ның ... ... ... ... ... даму ... ахуалды
жақсарту
жолдары.....................................................................
..............6
1.2. Қазіргі өтпелі ... ел ... ... де ... ... ТАРАУ. ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ... ... ... және экономиқалық ... ... ... ... ... рөлі ... ... Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі экономиқалық
мақсаттары мына бағдарлама күжатында анықталады: «Қазақстан егеменді ел
ретінде қалыптасуы мен даму ... ... (1992 ... Н.Ә. экономика саласындағы, яғни қоғамдық өмірдің шешуші
саласындағы стратегиясы үш кезең ... ... ... ... ... атап көрсетті:
— I кезең 1992-1995 жылдарды макроэкономиқалық ... ... ... ... ... ... бөлігін жекешелеңдіру жөне
тұтыну нарығын тауарлармен толтыру;
— II кезең (1996-2005 жылдар) эквномиканың шикізат базасын ... басу ... ... мен ... жүйелерін жедеддете дамыту,
сонымен бірге дамыған тауар және ... ... ... ... ... ... мен интеллектуальды меншік нарықтарын қалыптастыру үшін
қажет;
— III ... ... ... ... ашық ... ... дамыту, осының негізінде өтпелі кезеңде стратегиялық ... және ... ... индустриальды елдер қатарына кіруі мен
әлемдік саудада позициясының нығайуымен сипатгалады.
1997 жылдың қараша айындағы Елбасынын ... ... ... кезендегі әлеуметтік-экономиқалық дамудың қортыңдысы ... ... ... 2030 жылға дейін жүзеге асьфауға ... ұзақ ... ... мен ... ... ... (22 тарауды
қараңыз).
Қойылган мақсаттарды жүзеге асыру мына үш кезенде болуы қажет:
— 1998-2000 жылдар; 2001-2010 жыддар; ... ... Үзақ ... ... ... Республикасы Прсзиденті:
«Қазақстан Конституци>ісына сәйкес біз ... ... деп тағы да атап ... ... заңдар мен шешімдер
біздің стратегиямыздың жүйесінде болуы керек.
«Қазақстан-2030» бағдарламасынын бірінші кезеңінде (1998-2000 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Президенті 2000жылдың 21 ақпанында Республика Үкіметімен кездескенде осы
бағдарлама әрбір басшының ... ... ... тиіс ... үзақ ... ... анықталған реформалардың бірінші
кезеңі аякталғанын атап көрсетті.
XXI ғасырдың қарсаңындағы Қазақстан ... ... ... бес ... бағыттарын айтгы:
— әлеуметтік ахуалды жақсарту және ... ... одан ... ... ... ... өндіріс секторына несие беру;
— экономиқалық шикізат багдарын өзгерту;
— аймактык диспропорцияларды жою.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономика саясатының ... ... ... ... ахуалды жақсарту деп — ең маңызды мәселе халықты
жұмыспен камту мәселесі ... атап ... ... ... кезде
жұмыссыздықпен және кедейлікпен күрес туралы ... ... ... ... ... ... кәспкерлікке маңызды рөл берілді.[1]
Аталған бағдарламада шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту, олардың
өкілдері Қазақстан шикізатын өндеуді ... ... ... және ... ат ... кажеттілігі кезделеді. Ел Президенті:
«Балтық елдерінде шағын және орта ... ... ... ... ... ... Осы ... бюджет кірістерінің
жартысынан кебі шағын және орта бизнес арқасында түседі және де ... ... ... ... ... болуы. басымдығы біздің
экономикамыздың шикізаттық ... ... ... табылады. Әзірге осы
мәселені шешуге байланысты кешенді ... ... жоқ. ... ... ... ... ... және тертінші сатыларын құруда,
ауыл шаруашылығын өңдеу өнеркәсібін құру мен ... ... ... ... ... бағдарламасы жоқ
Мұнай өндеуді үйымдастыру, мұнай ... ... да ... үйымдастыру, мұнай өңдеу және мұнай өндіру үшін машина жасау
өнеркәсібін дамыту міндеттері қойылды. Бұл тек ... ... ... ... ... ... негізгісі-бәсекеге қабілетті баға мен технологиялық
сапаны қамтамасыз ету. Сонымен қатар мынадай ... ... - ... ... өнеркәсібін құру.
1 ТАРАУ. XXI ҒАСЫРДЫҢ ҚАРСАҢЫҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИҚАЛЫҚ САЯСАТЫ
1.1.Көп деңгейлі кәсіпкерлікті дамыту экономиқалық даму әлеуметтік ахуалды
жақсарту жолдары
Экономиқалық ... тағы бір ... ... ... ... ... пен ... аудандардағы
диспропорциялар оңтүстік аудандарда солтүстік аудандармен салыстырғанда
жұмыссыздықтың ... ... ... мен ... денгейі
бойынша. халықтын жіктелуінен керініс табады. Осындай диспропорциялардың
салдары халықтың елдің ең қолайлы ... ... ... ... ... мен ... әлі іске жаратылмаған ... ... ... ... шағын және орта бизнесті дамытуда қарастыратын
көшіп-қону саясатын ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің
өмір сүру мен одан әрі даму мәселесі қойылды. Осы жерде халықты жұмыспен
қамту, ... қүқ, ... ... нарықтың коньюнктурасын жақсарту,
нарықтык, бәсекені қажетті деңгейде үстау және ... ... ... бастаулары қиылысады.
XXI ғасырдың қарсаңында ... ... ... саясатынын, ең негізгі міндеттеріне толығырақ тоқталайық:
әлеуметгік ... және ... ... одан әрі қалыптасуын
жақсарту.
Монополия мемлекеттік экономика ... ... ... ... кана мемлекетте болды. Нарықтық экономика кәсіпкерлік қызмет үшін ... ... ғана ... ... ... ... ... әрбір жеке
адамға мүмкіндік ашты, бұл жағдай нарық ... ... мен ... ... түрде карауын қамтамасыз етеді.
Кәсілкерлік қызметті құру — өтпелі кезенде мемлекеттің аддывда түрған
басты міндеттердің бірі. Барлық денгейдегі ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге жәие халықтын емір деңгейш
көтеруге Қазақстан Республшсасьшың одан әрі ... ... ... ... ... ... ... етуге қабілетті.
Нарық жағдайында кәсіпкерлік қызмет көп нышавда ... ... ... бөлуге болады:
— масштабы бойынша шағын, орта және ірі кәсіпкерлік;
— кәсіпкерліктің субъектілері бойынша.
Кәсіпкерліктің субьектілері ... ... әр ... — жеке ... ... міндеттемелерімен және де ортақ
экономиқалық мүдделерімен, біріккен адамдар тобы яғни, үжымдық көсіпкерлік,
серіктестік, ... ... ... ... мен ... ... кәсіпкерлік бола алады.
Өтпелі кезенде кәсіпкерлік қызметтің даму кешенді және көп деңгейлі
сипат алуы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
атеуметгік-экономиқалық саясатының стратегиялық мақсатгарьша жету ... ... ... табылады.
Атакты неміс ғалымы, экономист Йозефа Аиза ... ... ... ... кәсіпкерлік жаңа игіліісгі ... ... ... басқа игіліктің жаңа сапасын ... ... жаңа ... жаңа ... ... ... ... немесе жартылай
фабрикаттардың жаңа көздерін табуға сәйкес келетін ... ... ... бұл ... жүргізудің әдісі және тәуелсіздікке өз
бетінше жұмыс ... ... ... ойлаудың ерекше типі.[2]
Еркін кәсіпкерлік — барлық деңгейдегі жаңалық, бұл мемлекет-
тік қолдау м ен ... ... ... кажетке негізделген
бастама. Осы тәрізді кәсіпкерлік кәдімгі күііделікті бизнестен түбірінде
үқсамайды және ... ... ... Республикасын —
жаца иңдустриалды мемлекетті қалыптастыруға катализаторшы болып табылады.
Кәсіпкерлік дамытудың басты сәті нарық. экономикасында ... құру үшін ғана ... ... ... ... ... үшін жол ашатын
мемлекет иелігінен алу мен мемлекеттік ... ... ... ... ... экономисі Альфред Маршалл атап көрсеткендей,
нарық экономикасының ... ... ... пен ... А. Маршалддың бойынша - кәсіпкер - экономиқалық ... ... өту ... кәсіпкерлікке жол ашты, бірақ барлық
мәселелерді ... жоқ. ... шешу үшін ... ... рөлі қажет.
Атап көрсеткендей, XXI ғасырдың қарсанында Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-эконрмиқалық ... ... ... дамуына ерекше
назар аударылады. Оның рөлі әлеуметгік ахуалды жақсартуда жетекші орын
алады. ... ... осы ... ... ... камтамасыз ету тезірек
өседі және қоғамның тұрақтылығы үшін ... ... ... ... ... талдау керек.
Батыс елдерінің экономиқалық әдебиетіңде шағын бизнесті «өсу үстівдегі
бала» деп қарау орын алған, Жеке жағдайца, «шағын бизнес-бұл өсу ... ... ... ол ... ... сәби бесігщде қала алмайды. Ол
үлкен мекен-жайға мүктаж, бұл үшін ол ... ... бел ... ... ... ... тәжірибе көрсеткендей, ең алдымен
капитал тезірек айналатын ... атап ... ... ... және ... ... ... Бірақ, нарықтык, экономиканы
реформалау бойынша жүргізілген жедеддетілген экономиқалық саясат бағаларды
ырқына жіберуден және осымен байланысты өскелең инфлияциямен басталды, ... ... күрт ... және ... ... ... шағын
бизнестін қаржы базасынын жоюуына өкелді, бұл өз ... ... ... және оның ... ... ... ... соктырды.
Шағын кәсіпкерлік кеп катарлы жинаулар мен үлкен салықтардың астында қалды.
Осы ... ... ... жағдайда кәсіпкерлік қызметке
ынта үзідгі, онсыз нарық экономикасьшын қалыптасуы мүмкін емес.
Қазіргі кездегі ... ... одан әрі даму ... ... ... ... ... революішянын болуымен.
шағын және орта фирмалардың еакгалуымен және дамуымен коса жүреді. Жана
өнімдердің көптеген түрлерінін ... атап ... ... және орта
компаниялардың кәсіпорындарында басталады, себебі олар «күн» астындағы орын
үшін, ... ... ... ... ... өндіріспен әлі
кднағаттандырылмаған жана кажеттіліктерді іздеуге мәжбур. Сондықтан ... бір ... ... есептегендегі, ғылыми-зерттеу мен
конструкторлық жұмыстарға шығындары, ірі ... ... жиі асып ... ... ... ... шағын бизнестің рөлі нарыққа ... ... ... ... айтарлықтай мол.
АҚШ-тьш сатып алу федералы баскармасының акпараты бойынша. 50-інші
жылдардың ортасынан 70-інші ... ... ... шағын фирмалар
(жұмысшылар саны 1000 адамнан аз) әртүрлі жаңалық енгізулердің жартысынан
көбін енгізген. Жаңалық енгізулердің ... бірі ... ... саны ... ... ... Атап ... шағын компания «Apple» жеке
компьютерлік өндірісін алғашкылар қатарында енгізді, кейін оларды негізгі
өндірушілердін біріне ... ... ... ... ел ... ... ... мүдделері
Шағын бизнес капиталистік елдерде халықты жұмыспен ... ... рөлі бар. ... ... 10 ... жана ... ... 60%-і 20
адамнан аз жұмыскерлері бар компанияларға келеді. 80-ші ... ... чор өсуі ... көптеген ғалымдар, экономистер мен
мемлекет қайраткерлері шағын бизнестен ірі компаниялардағы жұмыс ... ... ... ... жаңа ... орындарын құратын құрал
леи саналы Сондықтан капиталистік ... ... ... ... ... көмек көрсетіледі.
Шағын және орта бизнестің болуы және де ірі ... ... сай ... ... ... ... жасау үшін
мындаған әртүрлі детальдар қажет етіледі. Олардың өндірісіне концеріндер
мен ... шарт ... ... ... ... және ... маманданады. Электротехника, автомобиль және ... ... ірі ... 20-30 ... ... ... компаниялар жұмыс
істейді. Атап көрсету керек, шағын және орташа фирмалардың басым ... ... ... ... ... ... істейді. Францияда,
мысалы, шағын және орташа ... 40%-ы ірі ... ... ... ... ... жүйесімен 400 мың шамасында
немесе 25% шағын кәсіпорындар қамтылған, оларда 4,5 млн. адам ... ... да ... жағдай кездеседі.
Шағын бизнес кәсіпорынды ашу ісі аз мөлшерде ... ... ... ... көрсету саласында кең epic алады. Өте жиі ... ... ... ... ... немесе жұмыс таба алмағандар ашады.
80-ші жылдардың басында ... ... ... тек өз
жанүяларындағы адамдарының еңбектерін колдануы Жапониядағы ... ... 32%, ... — 29%, ... — 21% ... емес ... жаңа салалар қатарывда, әсіресе ақпарат
кешенінде өздерінің жағдайларын әжептәуір нығайтады. ҒТП негізінде ... ... ... ... базасында ақпаратты өңдеу,
бағдарламаны қамтамасыз ету, инженеринг, кеңес беру ... және ... ... ... Осындай қызмет ресурстардың айтарлықтай
жинақталуын қажет етпейді және де ... ... ... де ... асуы ... Жеке ... Германияда бағдарламаны қамтамасыз ету
саласында 3700 ... ... ... ... көпшілігі (70% шамасында)
жұмыскерлер саны 10 адамнан аз компаниялардан құралған.
Демек, шағын және орта ... рөлі мына ... ... ... шағын өндіріс нарық коньюнктурасының өзгерісін икемді
сезінеді, бұл нарық ... ірі ... ... мүмкін емес.
Екііішідеи, шағын бизнес әлі іске жаратылмаған әжеп тәуір ... ... ... ... ... болмауынан осы ресурстар
пайдаланылмаған болар еді.
Үшіншідеп, шағын бизнес бәсеке күресін қалыптастыруда айтарлықтай үлес
косады, бұл кез ... ... ... ... ... ... бірінші кезекте маңызды.
Төртіншіден, шағын бизнес халықты жұмыспен камту мәселесін ... рөл ... ... ... ... ... ... барлық
жұмыспен камтамасыз етілгендердің 50-60% және жана жұмыс орындарынын 70-80%
келеді.
Бесіншіден, атап ... ... ... ... 50% ... (жеке компьютер, көбейткіш алпараттар, «Палороид»
типті фотоаппараттар).
Алтыншыдан, ... ... ... ... ... ... рөлі бар. Ауыр ... кездеріңде халық осыдан жұмыс тауып және
өздерінін қабілеттерін жүзеге асыра алады.
Кәсіпкерліктің халықаралық тәжірибесі көрсеткендей, өтпелі ... ... ... тек жаңа ... ... ... бұл ... саласындағы қызметті тиімсіз қалдырды.
Өтпелі экономика үшін нарықтык инфрақұрлымының дамымағандығы тән, бұл
шағын кәсіпкерліктің дамуын тежейді.
Қазақстан ... 1998 ... ... ... ... инфлияциялық. процесстер кезіндегі бағалардың өсуі, тұрғындардың
номиналды табыстарының өсуін анық басып озды, бұл өндіріс саласыңда ... ... ... негізінде кәсіпкерлік қызметтің дамуын ... ... ... ... ... факторына өндірістік
саладағы шағын бизнестің ... әлі ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік «бум»
ғалымдар мен прақтиктердің шағын ... ... ... көзқарастарынан -
шағын кәсіпорындар өмір сүруге жарамсыз, ... олар не ... ... ... ірі компанияларға қацта құрылуы керек, бас тартуына мәжбүр ... ... ... соңғы он жьшдықта (1980-щі 2000 жыддар
бойынша) олардың саны екі ... ... ... ... ... ... ... дамуымен қатар, шағын кәсіпорындардың экономиқалық
мынандай прогресивті салаларында - ... ... ... - ... рөлі бар.
Өтпелі экономикада жана өркен жайғап шағын кәсіпкерлікті дамыту ... үшін ... ... ... ... ... құру ... ретівде шағьш кәсілкерлікті дамытудың
кешенді мемлекеттік ғылыми негізделген бағдарламаларын жасау;
— оның ... мен ... ... үшін ... ... қалыптастыру
жеқілдетілген несиелер, жеңілдетілген салықтар, акысыз сипатты жәрдем
ақшалар);
— бағдарламада ... ... ... бағыттарында
шағын кәсіпкерліктіц орны ерекше анықталуы керек;
— шағын бизнесті үйымдастыруда, елдің ... ... ... ... ... ... орталықтары басты рөдде болуы
керек;
— ірі және шағын бизнес ынтымактастығының жүйесі негізінде, әсіресе
сауда мен ... ... ... бизнесті дамыту мақсатында ірі
кәсіпорындардың ресурстарын тарту.
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытуда ... ... ... ... дамуын жандандыру мен
мемлекеттік қолдауды ... ... ... туралы» 1997 жылдың ... ... ... рөлі ... ... мазмұны бойынша өтпелі экономика жағдайында шағын
кәсіпкерлікті дамытудың мемлеттік бағдарламасы болып табылады.
2001 ... ... ... ... ... ... ... субъектілірі тіркеледі, бұл елдің жұмыспен қамтьшғандардың жалпы
санының төрттен ... ... ... кәсіпорындар санын 500 мыңға дейін,
оларда жұмыс істеушілер саны халықтың жұмыспен қамтылғанының 40%-на жеткізу
міндеті ... ... ... және ірі ... ... көп ... ... жекешелендірумен байланысты, себебі жоспарлы экономикада
барлық орта және ірі кәсіпорындар ... ... ... және ... оларды дербес жөне тәуелсіз етеді. Өтпелі экономикада орта
және ірі кәсіпкерліктің жұмыс істеуі ең киын және ен ... ... ... себебі онын еркен жаюы коғамдық сананың стериотиптерін ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындар 1985 жылдан, кайта
кұрудың ... ... ... ... ... ... болды, яғни өзін
өзі баскару мен өзін-өзі қаржыландыруда, бірақ, тек жоспардың орындалуы
үшін күресті, ... ... мен ... сатып алушысын табу мәселелері
берілген кәсіпорындар қамкорлығына кірмеді
Осындай кұнды бағдарлар бірнеше ... ... ... ... ... ... ... жоқ және нарықтық сипаттағы ... ... ... ... ... психологиясы тек бір уакытта нарық ... ... ТМД және ... ... көптеген орта және ірі
кәсіпорындары үшін кәсіпкерлікке жылжу үшін ... ... тез ... ... ... пен зор ішкі ... болды.
Жоспарлы жүйенің тездетіле алынуы мен мемлекеттік және нарықтык
басқарудың жаңа құрлымдарының ... ... ... ... ... мен ... қандай екеніне дұрыс анықтамалар енгізбеді. Пайда
болған басқару ... ... ... кәсіпорьшдардың өзін өзі
баскаруға және өзін өзі дамытуға қабілетті және ... деп ... ... ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТІҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЗДЕРІ
2.1. ... ... және ... ... ... ... кәсіпкер - бұл тек адам, индивидум деген пікір берік
орныққан. Нарық катынастарының құрылу және даму ... ... ... үшін белсенді кәсіпкерлік қызметпен айналыса ... ... ... ... ... ерте ... ... экономиканың үзақтығы қысқа, мемлекеттік кәсіпкерлік қызметгін
әріден ойластырылған дағдарыска карсы және инфлияцияға ... ... ... ... тиімді дамиды, соғүрлым ... ... ... өте ... соғүрлым әлемдік экономикады осы мемлекетгің
мәртебесі биік болады.
Өтпелі экономика жағдайывда ... ... ... ... ... ие ... Мемлекет нарықтык жүйе жолында занды түлға ретінде
жаңа функцияны - кәсілкерлік ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік меншігі
болып табылады.
Қазақстан Республикасында 2001 ... ... ... ... ... ... санында 23,5% құрады.1
Нарықты экономикасы дамыған елдерде ... ... ... ... бірақ, нақ осы ұлттық экономиканың дамуы үшін ... ... ... шығарушы өздерінің меншікті кәсіпорындарының болуына және ... ... ... ... үшін ... ақшалай каражат табуына
мүмкіндік береді.
Келтірілген кәсіпорындар Қазақстан Республикасында коммерциялық және
коммерциялық емес бастаулардың қосылуыңда жұмыс ... ... ... ... ... үш
топқа болінеді:
1) бюджетгік (ведомстволық);
2) коғамдық (корпорациялар);
3) ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорынға мына кәсіпорындар
жатады:
1) мемлекеттік, шаруашылық жүргізуге қүқы бар, ... ... ... ... зауыттары, дәрі-дәрмек дайындау және т.б.);
2) қазыналық, жедел басқаруға қүкы бар, толық, емес ... ... ... ... ... ... және ... мемлекеттің кәсіпкерлік қызметі ... ... ... ... ... ... ... барлық және
мемлекетгін экономиқалық алеуетінің ... әсер ... ... ... ... ... экономиканьш тұрақсыздығын
тұрақглидыруға жол ашатын қызметтін сыртқы экономиқалық саласына таралады.
Оған 90-шы жылдардың ортасындағы Қазақстан ... ... ... мысал бола алады: ... кен ... ... және металлургия кешендерінің аса ірі өнеркәсіп өндірістерін
телем төлей алмаушылықтан қорғай алып, дәл ... ... ... ... ... ... ... келесі мысалы 1996
жылдың басында Қазақстан ... ... ... ... ... жолы
бойынша транзиттік, жүк және контейнерлік тасымалға қатысты Еуропа мен
Азиянын жеті ... ... ... к,ол ... ... ... көрінді.
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің жүктері келісімдерге сәйкес Батыс Еуропа
елдеріне тасымалданады, ал осы елдерден Оңтүстік-Шығыс Азия ... ... ... территориясы аркылы төрт трансконтинентадды темір жол
магистралдары ... ... ... ... ... Қазақстан — Ресей — Еуропа), Орта Азия және ... ... ... ... ... ... - Скандинавия -Иран ... ... ... тасымалдау уақытын кысқартуды камтамасыз ететін «Солтүстік-
Онтүстік» жоба қаралуда.
Осы келісім аталған магистраддарды жандандыруға және ... ... ... ... ... жұмыс орындарын құруға, осы
магистралдар жоғары табыспен ... ... жол ... ... ... экономикада макроэкономиқалық процестерді реттеумен
тығыз бірлікге болады.
Нарықтық экономикада макроэкономиқалық процестерді мемлекетгік реттеу
тікелей және жанама ... ... ... ... ... тақырыбында қаралған).
Өтпелі экономикада мемелекетгік ретгеудің объекіілері ең ... ... ... ... ... қарсы саясат, ақша
айналымына, инфлияцияға, мемлекеттік бюджет балансын бакылау, ... ... ... ... қарсы саясат, яғни нарықтық бәсеке
жағдайына бақылау, халықты әлеуметтік қорғау саясаты ... ... ... ... тікелей әдістер кіші мерзімді, орта
мерзімді, үзақ. мерзімді міндеттерді шешу.үшін мемлекеттік экономиқалық
бағдарламаларды жасау мен іске асыру ... ... ... ... ... соғыстан кейінгі Оңтүстік Корея
экономикасын ... ... ... ... ... ал Жапонияда
«Автомобиль жолдарының құрылысы бойынша төтенше ... ... ... ... ... мемлекеттін оннан астам институттары
нарықтардың, дамуы бағдарламаларын және ... ... ... ... кез ... ... ... негізінде ақша айналымы
болады. Өтпелі экономика үшін ақша ... ... ... шықпауы
тиіс. Бұл мемлекеттің макроэкономиқалық денгейінденгі ең маңызды реттеу
функциясы. Осы жағдай «экономиқалық ... ... ... ... Тайвань елдерінде жиналған тәжірибемен бекітіледі.
Осы елдерде ең қиын ... ... ... ... ... ... қайта құру кезеңінде ақша айналымы, инфляция, мемлекеттік
бюджетінің тапшылығы орқашан мемлекеттін бақылауында болды және бұл ... ... ... және ... ... жол ... ... нарыққа өтудің басында (1990 жыл) баска
старттык жағдайда ... ... ... ... ... ... ... тығыз біріккен болды. Өндірістің құлдырау жағдайында
ақшалай табыстарындың есуі тауар массасымен қамтамасыз етілмеді. 1990 ... ... ... 13 ... сом ... ал қанағаттандырылмай
қалған сүраныс 17 млрд. сом ... ... ... ... мен ... ... көбін құрады.' Жабыңкы инфляция ашык ... және де ... ... ... ... ... дербес тек 1993 жылдың қараша айында ұлттық
валютаны енгізгеннен кейін, 1994 ... ... ... ... ... мерзімдік баспасоз келтіргендері бойынша инфляция деңгейі 13250
есе өсті, ендірістін құлдырауы 1991 жылдың деңгейінің 50%-ға ... ... ... ... ... ... ... жылдар) және (1994-1995 жылдар) өндіріс ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі
макроэкономиқалық тұрақтандыру мен ... ... ... міедеттерін
жүзеге асыру үшіп қаржы-бюджет және ақша-несие ... ... ... ... ... ... салықтар гура.іы жана іаилар
қабылдады, экспорт секторларының косіпорындарын шетел фирмаларына ... мен ... ... ... алу мен ... ... ... енгізді. 16 мын ... ... оиын ... ... ... ... онеркөсіптің ірі жетекші кәсіпорындары.
Жанонияда, Онтүстік Кореяның өтпелі ... ... ... бағдарламалардың болуы жеткіліксіз. осы багдарламаларды
катан жүзеге асыру бойынша ... ... ... ... ... ... к.айта келу туралы емес, мемлекеттің баск.арудың нышандары
мен механизмдерін енгізу. ұлттык ... ... ... нен жеке ... ... ... орекет пен тең күкықты оріптестік
орнату туралы.
Экономиқалық өсуге және экономиканы ... жету үшін ... ... де ... қажет.
2.2.Әлеуметтік-экономиқалық саясаттағы шағын кәсіпкерліктің рөлі мен алатын
орны
Өмірдің өз талабынан ... бұл бір ... ... ... еңсесін көтеруіне ықпал ететін, бюджеттің ... ... ... ... салықтар, оның ішінде меншікке салынатын салықтардың
экономиқалық мәні мен маңызы, қалыптасуы мен даму ... ... ... ... болып отыр.
Кез келген мемлекеттің қалыптасып дамуымен қатар қоғамда әрбір
салықтың өз ... ... тән ... ... әсер ету ... бар.
Нарықтың экономиканы қалыптастыруда он жылдық тәжірибесі бар ... ... ... ... ... ... ... және оған
салынатын салықтардың жергілікті бюджетті толтырудағы орны айрықша. Осыған
орай жұмысымыздың екінші ... ... ... ... ... ... қолданылатыны, есептелу мен салыну тәртібі, ... ... үлес ... ... отыр.
Басқа да мемлекеттер сияқты Қазақстан да өз салық жүйесінде ... ... ... ... мен ... ... ... қолданылу механизмін анықтайды, солардың тәжірибесіне ... осы ... ... ... және ... ... меншікке
салынатын салықтардың қолданылу механизмін одан ары ... ... ... ... ... ... арқауы болып отыр.
Мемлекет иелігінен алу, жекешелендіру процесінің ... ... ... пайда болған өзгеріске байланысты, меншік объектілері
болып табылатын жер, ... және ... ... ... ... ... ие ... меншікке салынатын салықтың мейлі жер салығы, мүлік немесе көлік
құралдарына салынатын ... ... ... ... ... тиімді
пайдалануға ынталандыру, өйткені салықтың мөлшері меншіктің көлеміне,
сапасына қарай белгіленеді.
Меншікке ... ... ... ... жер ... ... ... көлік құралдарына салынатын салықтар. Бұл салықтарды өздерінің салық
салу базаларымен, ставқаларымен, есептеу әдістерімен, ... ... ... ... қарамастан бір функционалды топқа біріктіруге
болады. Сондай-ақ салық төлеуші мен мемлекеттің өзара ... ... салу ... ... ... ... жатады.Өйткені белгіленген
ставқаларды негізге ала отырып, ... ... ... ... ... белгісіне қарай меншікке салынатын салықтар жалпы ... ... бұл ... ... бойынша салық сомасы мемлекет қорына
түсіп, пайдалану барысына ғана ... ... салу ... ... ... бұл ... нақты салықтарға жатады.
Нақты салықтар мүліктің сыртқы белгісіне байланысты нақты табыстың
түсуі есептелместен ... ... ... ... салық салу
әдістерінің кадастрлық және декларациялық түрлерімен алынады да, жергілікті
бюджетке түседі.
Меншікке салынатын ... ... ... ... ... табиғатын көріп отырғанымыздай олар жеке ... ... ... ... ... ... міндетті салықтар қатарына
жатады. Сондықтан бұл салықтардан жалтару мүмкіндігі өте аз. Осы ... бұл ... ... ... оның бюджетке түсуін шекті дәлдікпен
болжап қана қоймай, оған қол жеткізуге толық мүмкіндігі бар.
Енді осы меншік салығының ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен айырмашылықтары бар, соларға тоқталып өтелік
Жер салығы меншікке ... ... ... даму ... ... ... ... салық болып табылады немесе салықтардың атасы деп
айтсақ та ... ... ... ... қатынастары да осы жерге
байланысты пайда болған. Жер салығы ерте заманда жер жөніндегі салық деп
аталған және ол кезде жерді ... сол ... ... табыстың бір
бөлігін бөліп беру деп есептелген. Жер бойынша салық объектісі-жер. ... ... ... ... ... ... көзі болып жерден
түсетін пайда немесе жер рентасы табылған.
Қазақстан заңдарында жер Республиканың айрықша меншігі деп табылады.
Жерді иелену мен пайдалану үшін ақы ... ... Бұл ақы жер ... қарастырылады.
Жер салығының мақсаты-экономиқалық әдістермен жерді пайдалануды
қамтамасыз ету және ... ... ... арттыру, территориялардың
әлеуметтік мәдени дамуы үшін қажетті шараларды іске асыру арқылы бюджетке
түсетін табыстарды ... ... ... жер ... құнарлылығына орналасу өңіріне
және сумен қамтамасыз етілу мүмкіндігіне қарай анықталады. Ол жер иесі мен
жерді ... ... және өзге де ... ... ... Жер ... алаңының бірлігі үшін жыл сайынғы тіркелген
көлем түрінде белгіленеді.
Меншік қатынастарындағы өзгерістерге байланысты мүлікке ... ... ... ие. ... атап өткеніміздей мүлік салығы мақсаты
меншікті тиімді пайдалануға ынталандыру, өйткені ... ... ... ... ... ... әлеуметтік маңызына келетін болсақ, оның көмегімен
мемлекеттік бюджеттен қайта бөлу ... ... ... ... ... ... ... себептерге байланысты мұндай өнім
көлемін өндіруге мүмкіншілігі жоқ кәсіпорындарға мемлекет ... ... жеке ... ... ... қатысты функциялар
жоғарыда аталған қызметтерге ұқсас. Ынталандыру, яғни жеке тұлғалардың
мүліктік ... әсер ете ... ... ... қажеттіліктерін
қанағаттандыратын табыстарының артық бөліктерін тиімсіз ... ... ... тауарлар мен қызметтерді өндіру саласына инвестициялап,
тікелей экономикаға салуды қарастырады. Әлеуметтік ... ... ... ... түскен салықты қайта бөлу ... ... ... ... ... етуге бағыттайды.
Мүлік салығының оның барлық функцияларының жүзеге асырылуы көбінесе
міндетті шарттардың орындалуымен байланысты;
-негізгі ... ... ... ... да ... жеке тұлғалардың
мүлкін олардың нақты физиқалық және моральдық тозуын, сондай-ақ, инфляция
бойынша түзетілетінін ескере отырып ... ... ... ... ... ... ... орналасу жері және оның инновациялық, ғылыми-
техниқалық құндылығына байланысты нақты ставқаларын дәл ... ... ... ... пен ... ... арасындағы
экономиқалық қатынастарды реттейтін салыққа жатады.
Көлік құралдары иелері көлік ... ... де ... ... ... асырылады. Сондықтан да көлік құралдарына салынатын салықты
экономиқалық маңыздылықтан құралақан емес. Салық салу ... ... мен ... ... ... қарай көлік құралдарына
салынатын салық та ... ... ... ... ... ... ... түрлеріне моторлардың
қуатына есепті көрсеткіштің мөлшеріне) белгіленген ставқаларға ... ... ... ... пайдалану белгісіне қарай арнайы салық
жергілікті бюджетке түседі, ... ... ... ... сол, бұл ... ... ... сыртқы белгісіне қарай
нақтылы табыстың түсуі есептелместен салынады.
Объектінің экономиқалық ... ... ... ... ... ... салығына жатады.
Мүлік салығының есептелу механизмі
|Көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... |
| ... бойынша |бойынша ... ... ... (соның |Заңды тұлғалар (соның |
| ... ... емес ... ... емес |
| ... ... ... жеке |
| ... өкілдіктері |кәсіпкерлер, жеке |
| ... өзге де ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... ... ... ... Үкіметі ... ... ... |белгілейтін қажеттілік |белгілейтін қажеттілік ... ... ... |нормативтері шегінде |
| ... салу ... ... салу ... |
| ... бірыңғай жер |бойынша бірыңғай жер |
| ... ... ... ... |
| ... 134 ... ... салық режимінің |
| |осы ... ... ... ... ... |
| ... ... ... асырылатын жер |
| ... ... ... |
| | |(СҚ 283 б); |
| | |3) тек ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | |4) ... ... ... |
| | ... ... мен |
| | ... |
| | |5) ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... |
| | |6) діни ... |
|Салық салу объектісі |Көліктік салық салынатын|Негізгі құралдар (соның |
| ... ... ... тұрғын үй қорының|
| ... ... ... ... ... |
| ... кәсіпкерлік |объектілер) мен ҚР-ның |
| ... ... ... сәйкес |
| ... және жеке ... есеп те |
| ... ... материалдық |
| ... ... ... |
| ... ... құны | ... ... жеке ... ... ... ... үшін ... қалдық құны |есептердің деректері |
|салықтық база | ... ... |
| | ... салу |
| | ... ... |
| | ... қалдық құны |
|Салық ... ... ... |1)заңды тұлғалар салық |
| ... ... ... |
| ... ... жылдық құны 1%, |
| ... ... жыл |(355 ... 2 ... ... 1%. ... |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... аттестаттау,|
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... мемлекеттік |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... су |
| | ... су |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | |0,1%. |
| | ... ... ... |
| | ... объектілерінің |
| | ... ... ... ... | |% ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |төлемдерін сомаларын |
| ... ... ... |салық төлеуші салық |
| ... 20 ... 20 ... ... 20 ... ... 20 |
| |20 ... және 20 ... ... |
| ... кешіктірмей |тең үлестермен |
| |тек ... ... ... |
| ... ... және ... |
| | ... салық салу |
| | ... ... |
| | ... салу ... |
| | ... ... объектінің тұрған жері бойынша жүргізіледі, ал заңды тұлғаның
филиалдары, өкілдіктері мен басқа да ... ... ... ... ... ... ... және салық бойынша декларация
тапсырады.
Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, салық салу ... ... ... ставқалар бойынша есептеледі.
Жаңа салық кодексіне сәйкес жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып
табылмайды:яғни төлемейтіндер:
1. мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер ... ... өту ... салу ... 1 мың ... көрсеткішке тең
Құны шегінде мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды;
Кеңес ... ... ... ... ... Ұлы Отан ... соларға теңестірілген адамдар, «Халық Қаһарманы» атағын
алған, үш дәрежелі даңқ орденімен және ... ... ... ... Ана» ... ... ... алқа» алқасымен наградталған көп
балалы аналар;
3. I және ... ... Жеке ... ... жер ... ... ... Төлеушілер.
1. Мыналар:
1. жеке меншік құқығындағы;
2. тұрақты жер пайдалану құқығындағы;
3. ... ... ... жер пайдалану құқығындағы салық ... бар жеке және ... ... жер салығын төлеушілер болып
табылады.
жаңа салық кодексі бойынша қолданылатын салық салу механизмі төмендегідей:
1.Салық салу мақсатында ... ... ... ... ... ... ... мынадай санаттарға бөлінеді:
1. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге;
2. Елді мекендер жерлеріне;
3. өнеркәсіп көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ... ... ... ... әрі-өнеркәсіп жерлері);
4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, ререациялық
және ... ... ... ... әрі ... ... аумақтар жерлері);
5. Орман қорының жерлеріне;
6. Су қорының ... ... ... ... ... қарастырылады.
2.Жердің белгілі бір немесе өзге санатқа жататындығы ҚР-ның жер туралы
заң актілерімен белгіленеді. Елді ... ... ... салу ... ... екі ... бөлінген:
1. Тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен ғимараттар
орналасқан жерді қоспағанда елді-мекендер жерлері;
2. Тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... жерлер.
3. Жердің мынадай санаттары:
1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ... ... ... ... Су ... ... запастағы жерлер салық салуға жатпайды.
Көлік құралдарына салынатын салықты төлеушілер болып ... ... ... немесе оралымды басқару құқығында салық салу объектілері
бар заңды және жеке тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері табылады.
Көлік ... ... ... ... ... ... ... және түзету ... ... ... ... жалпы қабылданғандай жеке инвесторлар (отандық
және шетел) Қазақстанла ұсыным саласын ... ... ... ... ... 1991 ... ... Қазақстан Республикасы «Шетел
инвестициялары туралы», «Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер»
туралы ... ... мен ... ... және ... ... ... туралы Зандар қабылданды, бұл шетел
және отандық ... үшін ең ... ... ... жол ... ... үшін жеңілдіктер анықталды. Женпліктер молшері
экономика секторының басымдылығына және ... ... ... ... ... ... асыру үшін қажетті құрал-жабдықтар,
шикізат пен матариалдар имлортын баж салықтарынан ... ... ... жол ... ... борі 1998 ... таман Қазақстан
Республикасының экоономикасын тұрақтандыруға және оны көтеру жолына
бағыттауға жол ашты.
Мемлекеттің Қазақстан ... - жаңа ... ел құру ... ... құрылымдық қайта құруда жетекші рөлі жатады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Н. Назарбаев. Қазақстан-2030. «Білім», 1998, 49 бет.
2. Шумппетер Й. ... ... ... - М, ... 1982, 169-
170 беттер.
3 Казахстанская правда, 2000 жылдың 3 қарашасы.
4. ... ... ... ... ... ... жолдауы. -Астана, 2007 жыл. Қазақстан Республикасының
Президенті ... ... ... ... ... сайты –
www.akorda.kz
5. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың ... ... ... ... даму стратегиясы.- Алматы: ЮРИСТ,2006.-152 бет
6. Макконел К.Р., Брю С. ... ... ... и ... В ... т.: Пер. с англ. 13-е изд., 1992
7. А.Р. ... ... ... ... ... и экономическое
развитие Республики Казахстан. Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4
(16).1999. – стр. ... ... ... ... испр. и доп. Под общей ред. акад.
В.И. ... А.И. ... Г.П. ... Л.С. ... М.:
Инфра-М, 2004. 672 стр.
9. Л.А. Бимендиева, Ш.П. Жылжақсынова. Экономиқалық өсу – ... ... ... ... ... ҚазҰУ хабаршысы.
Экономика сериясы, №6 (46).2004. – 18-22 бет
10. Современная экономика.Общедоступный учебный курс. ... ... ... ... Ж.А. ... рост и ... ... Под редакцией
доктора эк. Наук А.С. Серикбаева.-Астана:2004. 148 стр.
12. Экономика. Учебник. Под ... А.И. ... А.Н. ... А.К.
Большакова.-М.: Проспек, 1998.-792 с.
13. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., ... ... ... Общая редакция Л.С. Тарасевича. изд. 2-
е, перераб. и доп. СПб: ... ... 1997. ... ... ... статистика агенттігінің интернет желісіндегі
ресми сайты - www.stat.kz
Қазақстан Республикасының 2001-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-
экономиқалық даму бағдарламасы. ... ... ... Н.
Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – ... ... ... ... ... 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы. Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Назарбаевтің интернет желісіндегі ресми сайты – www.akorda.kz
16. ... ... ... және ... ... ... жолында-ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005ж.
-----------------------
[1] 1 Н. Назарбаев. Қазақстан-2030. «Білім», 1998, 49 бет.
[2] 1 Шумппетер Й. ... ... ... - М, ... 169-170 ... 1 ... правда, 2000 жылдың 3 қарашасы.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ХІХғ. ІІ жартысы мен ХХ ғ.І жартысындағы Ресейдегі саяси ойлар26 бет
Шыңжан өлкесіндегі қазақтар43 бет
Қазақстанның жаңа тарихы кезеңінен XVIII-XIXғғ Қазақстанның ішкі және сырқы саясаты36 бет
Қазақстанның Россияға қосылуының тарихи алғы шарттары9 бет
11 сыныптарға арналған «соңғы қоңырау» салтанатты жиынының сценарийі. 2008 жыл5 бет
11-12 ғасырлардағы Русь2 бет
1837-1847 жж. кенесары ханның басшылығымен болған көтеріліс10 бет
1941-1945 жылдардағы ұлы отан соғысы жайлы15 бет
1941-1970 жж. кеңес мектебі мен педагогикасы20 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь