Банк жүйесінің қалыптасуы және дамуы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1.2

1. Тарау. Банк жүйесінің қалыптасуы және дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.10
1.1. Банк және банк жүйесіне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.5
1.2. Қазақстандағы банк жүйесінің қалыптасу
кезеңдері мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.10

2. Тарау. Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру ... 11.17
2.1. ҚР Ұлттық банкі . ҚР Орталық банкі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.14
2.2. Екінші деңгейдегі банктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15.17

3. Тарау. Банк қызметi және оны реттеу ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.23
3.1. Банк операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18.21
3.2. Банктердiң қызметiн реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22.23

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. 24

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

Қосымша мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26.27
КІРІСПЕ

Бүгінгі күні Қазақстанның банк жүйесі қаржы жүйесінің ең үлкен және тез дамып келе жатқан бөлігі болып табылады. Экономиканың банк жүйесінің дамуы кез келген мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстанда соңғы бірнеше жылда банк жүйесі бөліктерінің тұрақтылығын жетілдіру мен нығайту және банк құралдарына халықтың сенімін арттыру жөнінде белсенді жұмыс жүргізілді. Қаржы жүйесінің негізі бірнеше рет реформалау нәтижесінде оның ең қарқынды дамыған және тұрақты құрамдас бөлігі болған Қазақстан Республикасының банк жүйесі болып табылады. Банк қызметін табысты реформалау барынша тұрақты банк жүйесін құруға мүмкіндік берді.
Кейінгі жылдары Ұлттық банк, Қазақстандағы банктік қадағалауды жалпы қабылданған стандарттарға, ең алдымен, банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің тиімді банктік қадағалауының негізгі принциптеріне сәйкестендіру жетістіктері бағытында жұмыс жүргізді. Шоғырландыру негізінде банк қызметіне қадағалау жүргізу үшін Ұлттық банктің 2001 жылдың басында өкілеттіктерді бөлуі банктік қадағалаудың осы принциптеріне сәйкестендіру жетістіктері бағытындағы тағы бір қадамды білдіреді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда 34 екінші деңгейдегі банк жұмыс істейді.
Банк жүйесінің жиынтық меншікті капиталы валюталық баламада 1,5 АҚШ долларын құрайды. ТМД елдерінің ішінде бір банкке тиесілі меншікті капиталдың мөлшері бойынша Қазақстан жетекші болып қалып отыр.
Банктердің ресурстық базасы жоғары қарқынмен өсуде, бұл көп жағдайда халық салымдарын сақтандыру жүйесінің жұмыс істеуі. Банктер базасының қарқынды өсуі оларға экономиканы несиелеу жөніндегі қызметті едәуір жандандыра түсуге мүмкіндік береді.
Несие қызметінің қарқын алуына байланысты банктер несиелеудің сан алуан түрлерін игеретін болды. Солардың бірі ипотекалық несиелеу болды.
Осы жетістіктердің бәрін көрсете келе, осы кезеңде Қазақстанның басқа ТМД елдерінің банктік дамуының көптеген өлшемдерінен оза отырып және Шығыс Еуропаның жетекші елдеріне жақындай отырып, әлемдік экономикалық қоғамдастыққа батыл қадам жасағанын мойындау керек.
Түйіндеп айтқанда, таяу жылдардағы экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жөніндегі менің пайымым мен көзқарасым осындай.
Банктердің қызметі ашықтықтың айтулы өнегесі болуға тиіс. Ең алдымен, мұның меншік құрылымы мен аффирленген тұлғалар туралы мәліметтерге қатысы бар. Банк қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпалы бар барлық тұлғалар уәкілетті органның келісімін ала отырып, өздерінің мәртебесін нақтылай түсулері керек. Банктердің инвестициялық қызметіне қойылатын талаптарды топтасу негізінде ретке келтіру қажет. Аффирленген тұлғалармен жасалатын мәмілелер банктерді тәуекелге барғызбауы шарт. Қаржылық қадағалау агенттігінің бұл жұмысты батыл жүргізуі міндет.
Курс жұмысының өзі мынадай бөлімдерден тұрады: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиеттер, қосымшадан тұрады.
Осы курс жұмысы «Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдері» - атты тақырыбында мен мынадай негізгі аспектілеріне тоқталайын. Негізгі бөлімі - банк жүйесінің қалыптасуы және дамуы, ал екінші бапта - Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру және үшінші бапта - банк қызметі және оны реттеу, - деген басты бөлімдеріне шолу жасаймын. Қорытындысында осы жұмыстың негізгі нәтижесіне тоқталады. Осыдан басқа осы курстық жұмысты жазуға қолданылған әдебиеттер қарастырылады. Бұл тақырыпта Қазақстан Республикасының банк жүйесінің негізгі, жоғарғы деңгейі - Ұлттық банк туралы және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері туралы егжей-тегжейлі мағлұмат бүкіл банк жүйесін сипаттайды. Бұл тақырыпта зерттелетіні – Қазақстан Республикасының банк жүйесінің мәні мен маңызы, ал зерттеу мақсаты – республикадағы банк жүйесінің қалыптасуы мен дамуын оқып білу.
Қолданылған әдебиеттер


1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» ҚР Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155.
2. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444.
3. Н.Назарбаев Қазақстан – 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқытының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. - Алматы: Білім, - 1997. – 176 бет.
4. Назарбаев Н.Ә. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ САЯСИ ЖЕДЕЛ ЖАҢАРУ ЖОЛЫНДА. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – Алматы: Атамұра, 2005. – 48 бет.
5. ҚР Ұлттық банкінің 2004 жылғы Жылдық есебі. Алматы: - 2005 ж. – 93 бет.
6. ҚР Ұлттық банкі. № 032 Баспасөз Релизі 2005 ж. 17 қазан. 2-бет.
7. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 2000 – 328 бет.
8. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Оқу құралы./ - Алматы: Издат. Маркет,2004. – 246 бет.
9. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы. /- Алматы: Издат. Маркет,2004. – 246 бет.
10. Саниев М.С. Ақша, несие, банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика және статистика институты, 2001 – 165 бет.
11. Ақша, несие, банктер: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған Ғ.С. Сейітқасымов. - Алматы: Экономика, 2001. – 466 бет.
12. Банки и банковские операции: Учебник. / Под ред.Проф. Н.Ф. Жукова.
13. Основы банковского менеджмента Учебное пособие/ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Инфра, 1995. – 141 с.
14. Банковское дело/ Под ред. О.М.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.
15. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. – М., 1994. – 320 с. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 471 с.
16. «Банк саласы дамудың жаңа сатысына көтерілді». Дала мен қала № 4 (81) 28 қаңтар, жұма, 2005ж.
17. Қазақстанда қаржы-банк жүйесі қалай қалыптасты? Қазақ тарихы 2005 ж. № 4, – 74-77 бет.
18. Теңізбаева А.С. «Қазақстанда банк жүйесі мен банк заңдарының қалыптасуы және дамуы» Құқық және мемлекет – 2003 (№3) 28-29 бет.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Есеп және қаржы пәндері» кафедрасы
«Ақша.Несие.Банктер» ... банк ... мен даму ... ... У Р С Ж Ұ М Ы С ... ... ... 1-2
1. Тарау. Банк жүйесінің қалыптасуы және
дамуы....................................... 3-10
1. Банк және банк жүйесіне
сипаттама................................................. 3-5
2. Қазақстандағы банк ... ... мен ... ... ... ... ... Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру ....11-
17
2.1. ҚР Ұлттық банкі – ҚР Орталық банкі
............................................... 11-14
2.2. Екінші деңгейдегі банктер ... ... Банк ... және оны ... ... Банк ... ....................................
...........................................18-21
3.2. Банктердiң ... ... ... ......................................
...................................... .............................. 24
Қолданылған әдебиеттер ......................................
..................................................25
Қосымша мәліметтер ...................................
......................................................... 26-27
«Екінші онжылдықтың
басында еліміздегі банк
жүйесі Қазақстанды бүкіл
Орталық Азия
аймағындағы қаржылық
орталыққа
айналдыруды қамтамасыз ... ... күні ... банк ... қаржы жүйесінің ең үлкен және
тез дамып келе жатқан бөлігі болып табылады. Экономиканың банк ... кез ... ... ... ... бірі ... ... соңғы бірнеше жылда банк ... ... ... мен ... және банк ... халықтың сенімін арттыру
жөнінде белсенді жұмыс ... ... ... ... ... ... нәтижесінде оның ең қарқынды ... және ... ... ... ... Республикасының банк жүйесі болып табылады. Банк
қызметін табысты реформалау барынша тұрақты банк ... ... ... жылдары Ұлттық банк, Қазақстандағы банктік қадағалауды жалпы
қабылданған стандарттарға, ең ... ... ... жөніндегі Базель
комитетінің тиімді банктік қадағалауының ... ... ... ... ... ... ... негізінде
банк қызметіне қадағалау жүргізу үшін Ұлттық банктің 2001 жылдың ... ... ... ... осы ... сәйкестендіру
жетістіктері бағытындағы тағы бір қадамды білдіреді.
Қазіргі уақытта Қазақстанда 34 екінші деңгейдегі банк ... ... ... ... ... ... валюталық баламада 1,5 АҚШ
долларын құрайды. ТМД ... ... бір ... ... меншікті
капиталдың мөлшері бойынша Қазақстан жетекші болып қалып отыр.
Банктердің ресурстық базасы жоғары қарқынмен өсуде, бұл көп жағдайда
халық ... ... ... ... ... ... ... өсуі оларға экономиканы несиелеу жөніндегі қызметті едәуір
жандандыра түсуге ... ... ... ... алуына байланысты банктер несиелеудің сан
алуан түрлерін игеретін болды. Солардың бірі ... ... ... ... ... көрсете келе, осы кезеңде Қазақстанның басқа
ТМД елдерінің банктік дамуының көптеген ... оза ... және ... жетекші елдеріне жақындай ... ... ... батыл қадам жасағанын мойындау керек.
Түйіндеп айтқанда, таяу жылдардағы экономикалық, ... және ... ... менің пайымым мен көзқарасым осындай.
Банктердің қызметі ашықтықтың ... ... ... ... Ең ... ... құрылымы мен аффирленген тұлғалар туралы мәліметтерге қатысы
бар. Банк ... ... ... ... бар ... ... органның келісімін ала отырып, өздерінің ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды
топтасу негізінде ретке келтіру қажет. Аффирленген тұлғалармен ... ... ... ... ... ... қадағалау
агенттігінің бұл жұмысты батыл жүргізуі міндет.
Курс жұмысының өзі мынадай бөлімдерден тұрады: кіріспе, негізгі бөлім,
қорытынды, қолданылған әдебиеттер, қосымшадан ... курс ... ... банк ... ... мен ... - атты ... мен мынадай негізгі аспектілеріне тоқталайын.
Негізгі бөлімі - банк ... ... және ... ал екінші бапта -
Қазақстан Республикасында екі ... банк ... құру және ... ... банк ... және оны ... - ... басты бөлімдеріне шолу жасаймын.
Қорытындысында осы жұмыстың негізгі ... ... ... ... ... ... жазуға қолданылған әдебиеттер қарастырылады. Бұл тақырыпта
Қазақстан Республикасының банк жүйесінің негізгі, жоғарғы деңгейі - ... ... және ... ... ... ... ... егжей-тегжейлі мағлұмат бүкіл банк жүйесін сипаттайды. Бұл ...... ... банк ... мәні мен ... ... ... – республикадағы банк жүйесінің қалыптасуы мен дамуын оқып
білу.
1.Банк жүйесінің қалыптасуы және ... Банк және банк ... ... ... ... ... Грецияда, Египетте, Римде ... ... ... ... Бәрінен бұрын банк ісі ... ... ... ... пайда болу себебі,оның сол
уақыттарда дүниежүзілік сауда ... ... ... әр ... мен тауарларының сол елге қарай ... ... ... тікелей қатысуына байланысты түсіндіріледі. Италияның ірі
орталықтарында дами бастаған банк ісі ХІІ ... ... ... ... де, атап айтқанда Францияға, Англияға және Германияға кең етек жая
бастады [8;129].
Банк ... ... ... ... оның ... элементі негізінде ақшаға
байланысты операцияларды жүргізетін, ... ... ... ... ... ... ... пікірлер айтылып жүр. Кейбір мамандар банкті
кәсіп орны, мекеме, - дейді, екіншілері - экономикалық ... ... ... үшіншілері - делдалдық ұйым, - дейді. Төртіншілері - ... деп ... - ... ... бар, ... ... есеп және өзін-өзі
қаржыландыру негізінде қызмет жасайтын заңды тұлға. Ол - ақша қаражатын
тарту, ... және ... ... ... ... ... Республикасындағы банктер және банк қызметі ... ... Заңы (1995 ж. 31 ... N 2444) ... банк ... қызметiн жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын ... ... ... ... заңды тұлғаны әділет органдарында (тіркеуші
органдарда) банк ретiнде ... ... және банк ... ... ... мен қаржылық ұйымдарды реттеу және ... ... ... ... ... ... ... капитализмнің мануфактура тұсында және ең бастысы,
Италияның жекелеген қалаларында (Венеция, Генуя) XIV-XV ... ... ... ... ... ... ретінде тауар шаруашылығының
ерте кезеңінде, яғни ... ... ... ... ... реттеу үшін пайда болған делінеді.
«Банк» сөзі «banco» ... ... ... аударғанда «айырбас столы»
дегенді білдіреді. Бұл «айырбас столы» тауарлармен ... ... ... ... мемлекеттер мен қалалардың, ... ... ... жасалған. Банктер пайда болардың алдында
ақша-сауда капиталының өкілдері саудагерлердің ақшалай ... ... ... ... ... ... маманданып отырған. Уақыт өте
келе, айырбастаушылар бұл салымдарды, сондай-ақ өздерінің ... ... ... алу үшін пайдалана бастайды. Сөйтіп, айырбастаушылар
біртіндеп банкирлерге айналады [8;128].
Ресей Федерациясының банк жүйесі ... ... банк ... кеш ... ... ... даму ... бірнеше кезеңдерден
өтті. Алғашқы банктер ХVІІІ ... ... ... ... банк ... ... ... ХІХ ғасырдың аяғы және ХХ ... ... банк ... негізінен мынадай банк мекемелерінен құралды:
мемлекеттік банк; қоғамдық қалалық және жер ... көп ... ...... банктер, өзара несиелейтін қоғамдар, коммерциялық
банктер, несие-жинақтау серіктестіктері; банктік кеңселер, сауда үйлері,
айырбастау ... ... құру ... банк ... реформалаудан бастады.
1930-1932 жылдары жүргізілген несие реформасы еліміздің банк ... жаңа ... ... ... ... ... – несиелеу мен
несие-есеп жұмыстарының жаңа түрлерін енгізу, коммерциялық және ... ... ... ... несиемен ауыстыру болып табылды.
Несие реформасын ... ... ... мына ... назар аударылды:
1) тікелей банктік несие енгізу;
2) шаруашылық есепті ... ... ... ... процесін енгізу;
4) өндіріс мекемелерінің өзінің және ... ... ... ... ... ... несиелеудің принциптерін бекіту;
6) банк жүйесін қайта құру, яғни мемлекеттік банк пен ұзақ ... ... ... ... ... ... ... дәуірінің кезеңінде одақтас республикалардың ... оның жеке банк ... ... жоқ. Ол ... ... ... ... банк жүйесінің филиалдары мен бөлімшелері
жұмыс атқарды.
1987 жылға дейін банк жүйесіне КСРО мемлекеттік банкі, КСРО ... және КСРО ... ... ... ... үш ... ... кірді.
Сондай-ақ, мемлекеттік еңбек жинақ кассалар жүйесі де ... ... ... орынды КСРО Мемлекеттік Банкі иеленді. КСРО Мемлекеттік
Банкі эмиссиялық институт бола ... ... ... ... ... ... және ... қызметті көрсетуді іске асыратын орталық
болды. Сол себепті, ол - мемлекеттік басқару және бақылау органына айналды.
КСРО Мемлекеттік ... ... беру ... іс ... ... ... ... барлық қаражаттар шоғырланып,жалпы мемлекеттік несие беру
қорын қалыптастырды.Атаулы қордың қаражаттары арнайы бекітілген несие беру
жоспарларына сәйкес, ... ... ... ... ... беру
мекемелерінің қызметі нақты қарыз алушыларға ... ... ... ... мақсаттарға ғана берілумен шектелді. Банктік
мекемелер клиенттер ... емес ... ... ... ... жауапты
болды. Сонымен, несие реформасының ... ... ... ... ... ... ... жүйесі құрылып,
Мемлекеттік Банк өндіріс пен ... ... ... және ... ... айналды. Коммерциялық банктердің рөлі төмендеп, ... тек ... ... ... ... жүйе қалыптасты.
Кеңестер Одағы тарағаннан кейін, нарықтық экономика бағытын таңдаған
көптеген жаңа тәуелсіз мемлекеттердің ... ... осы ... ... жүйелерінің дүниеге келуіне әкеліп соқты.
2. Қазақстандағы банк жүйесінің қалыптасу кезеңдері мен дамуы
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының Банк жүйесінің қалыптасу мен ... ... ... ... ... ... кезең, 1917 мен 1930 жылдар аралығы – патшалық Ресейден қалған
банк жүйесін жаңадан қалыптастыру, бұл ... ... ... ... ... мекемелері қатар қызмет істеді.
Екінші кезең, 1930-1987 жылдардың аралығы – елде КСРО ... ... ... атқарды, яғни ол мемлекеттің орталық банкі ретінде
эмиссиялау және несие беру ... қоса ... де ... ... ... ... жылдар аралығы – елде мемлекеттік маманданған
банктердің құрылуы, яғни КСРО Мемлекеттік банкі (банктердің ... ... ... нұсқау және т.б. нормативті актілер шығарушылық,
бақылау және басқа қызметтермен шұғылданып, ал ... ... ... ... ... көрсетті. Сонымен бірге 1990 жылдың
басында ... және ... ... де ... бастады.
Төртінші кезең, 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – нарықтық
банк жүйесінің ... ... яғни ... ... ... өту жағдайында екі деңгейлік банк жүйесінің пайда болуы және
дамуы [7; 180].
Төртінші ... ... ... ... жағдайына қарай банк жүйесі
икемделуімен сипатталады.
1995 жылы Қазақстандағы банк ... ... ... алғашқы бағдарламасы
әзірленіп жатты. Ол Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1995
жылы 15 ақпанда ... ... ... 1) өз кезегінде ақшалай несиелік
саясатты тиімді жүргізіп, ... банк үшін ... ... ... ... толығымен орындауға ықпал жасар еді;
1 – кесте.
Қазақстанда банк жүйесінің қалыптасу және даму кезеңдері
|1930 жылға ... жж. ... жж. |1991 ... ... банк ... бір |(Одақтық бір деңгейлі |бастап (дербес |
|жүйесі ... банк ... ... |екі ... |
| ... ... ... ... ... |1. КСРО ... Банк ... қайта |1. Егемен ... ... ... |ұйымдастыру: КСРО ... ... және ... ... және ... банк ... ... жинақ |Маманданған банктер: |жүйесінің ... ... ... ... ... ... Екі ... |жүйесі). |банкі. КСРО ... банк |
| |2. КСРО ... ... |жүйесі - Ұлттық |
| ... ... ... үй - ... және |
| ... ... ... банкі. КСРО |коммерциялық |
| |3. КСРО ... ... ... КСРО ... |
| ... ... |Сыртқы-эконом банкі. | |
| | |2. ... ... |
| | ... ... | |
| | ... құрыла | |
| | ... | |
2) ... ... ... және ... ... ... қолдану көмегімен және Ұлттық Банк тарапынан ... ... ... ... ... ... ... сай
деңгейдегі, барлық коммерциялық банктер қызметін сапалы жақсартуға әкелуі
мүмкін; 3) банкаралық ақша-несиелік және ... ... ... ... жолымен, олар арқылы пайыздық ставкалар мен ... ... ... дейін жетіп, және Ұлттық Банк оларға тек өзінің жалпы
реттеу ... және ... ... ... ... ғана әсер ... 4)
республикалық деффицитті Ұлттық Банктің тікелей несиелеуден бас тартып,
оны ішкі және сыртқы қаржылық нарығында ... ... ... 5) ... ... ... ... жүзеге асырылатын
төлемдердің уақытында болуы, тиімділігі және қауіпсіздігі саласында сапалы
деңгейге жету және ұзақ мерзімді ұлттық ... ... ... кеңейту; 6)
орта, ұзақ мерзімдік инвестициялық несиелеу ... ... ... ... біржақты болуына қарамастан, нақты алғанда оны
жүзеге асырылуына қол ... ... ... ... реттеудің
тәсілдері мен құралдары дами түсті. Банктерді қайта ... ... ... ... ... несиелер беру 1995 жылдың ... ... ... ... қайнар көздердің есебінен
берілетін ... ... мен ... қысқартылды. Экономиканы
несиелеу міндеті негізінен алғанда Ұлттық Банктен халық ... ... ... ... ... тарту және өздерінің
жеке сыртқы қарыз алу жолдары есебінен экономиканы несиелеуді қамтамасыз
ету жүктелген ... ... ... ... ... Банк ... тән міндеттерді атқаруға кірісті: олардың жойылу қаупін қолдау
мақсатында екінші ... ... ... ... несиелеу және
жалпы алғанда ақша-несиелік және валюталық реттеу.
1995 жылдың тамыз айында Қазақстан Республикасының ... және ... ... Заң ... Осы заң бойынша банк құрылымының негіздері,
оларды құру және жою ... ... ... ету ... ... және екі
деңгейлік банк жүйесі қалыптасты. Бірінші деңгейіне – ... ... ... ... ал екінші деңгейіне - басқа
банктер кірді. Олар – мемлекеттік банк, ... ... ... ... банк және ... ... құрылған банктер. Нарықтық
экономика принципінде құрылған банктердің маңызы зор. Банк жүйесінің бір
қалыпты қызмет етуі ... ... ... ... ... ... ... қарай Қазақстанның екінші ... банк ... ... ... тұрды және банктік емес қаржылық ... ... ... ... ... ... ... инвестициялаумен және оларға диллерлік ... ... ... ... қызмет түрлерін көрсетеді, жүзеге асырады және
қажетті капитализация деңгейіне қол ... ... 2003 жылы 6 ... ... ұйым» туралы Заңына
сәйкес Қазақстан Республикасында микрокредиттік ұйымдар пайда болды. ... ... ... ... кіретін жаңа нысандағы мекеме
болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... болып табылатын жеке және ... ... ... бағытталған міндеттерді қамтамасыз ету және оларға
қаржылық қолдау көрсету мақсатында құрылған.
Еліміздің банк ... ... ... ... ... ... және ішкі ... болады. Сыртқы сипаттағы негізгі
факторларға мыналарды жатқызады: Қазақстан банктері ... ... ... ... ... және ... салада күрделі қарама-
қайшы және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің жалпы экономикалық жүйесінің ... ... ... Банк жүйесінің экономикалық дамуға қоса ... және ... ... ... ... ... ... жүйенің қызметін
реттейтін заңдарға, экономикаға және саяси ортаға, сондай-ақ, еліміздің
салт-дәстүріне байланысты ... ... ... ... дамуының
және қызмет етуінің сипатын анықтайды.
Банк жүйесінің объективті түрде дамуының ... ... ...... ... ... үшін ... теңдігі принципі,
соның ішінде билік пен ара-қатынастарының теңдігі. Іс жүзінде Қазақстан
егемендік алған күннен ... ... ... ... мемлекеттің араласуы
экономиканың басқа секторымен салыстырғанда ... зор ... ... банк ... ... және ... да мемлекеттік органдарға
қатысты мүдделерін білдіру үшін банктердің экономикалық-саяси одақтар құру
құқықтарын заңды түрде ... ... ... ... ... ... банктердің адал қызметін және өтемділігін бақылауды жүргізу үшін
мемлекеттік бақылау органынан ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге мемлекеттің несиелік қызметін,
бағытын және тәртібін қамтамасыз ету ... ... ісі ... заң ... Бұл заң ... мен ... ... туралы, қызметтердің
коммерциялық мәні туралы, несие ісінде заң бұзушылықтар мен күрес жөніндегі
нұсқауларды қамтуы тиіс.
Сенімді банк ... ... ... ... және Қазақстанда
жүргізіліп жатқан экономикалық қайта құрулардың ... ... ... ... ... да, ... экономикасын реформалаудың
барлық кезеңінде Ұлттық Банк еліміздің банк ... ... ... іске ... ... ... Республикасында екі деңгейлі банк жүйесін құру
Қазақстан Республикасының екі деңгейлі банк жүйесі бар.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы банк жүйесінің жоғарғы
(бірінші) деңгейін білдіреді. Ерекше ... ... бар ... ... қоспағанда, барлық өзге банктер төменгі (екінші) деңгейдегі
банктер болып саналады.
2.1. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі –
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Банкі басқа ... ... ... ... және өзге де ... ұйымдарымен
қарым-қатынастарда өз өкілеттігі шегінде Қазақстан Республикасының мүддесін
білдіреді. Ұлттық Банк Қазақстан ... ... есеп ... ... ... берілген өкілеттіктер шегінде өз қызметінде тәуелсіз.
Ұлттық банк – заңды тұлға, дербес балансы бар, өзіне ... ... ... ... тіке ... ... ... іс-әрекетін толық шаруашылық есеп негізінде жүргізеді.Әр түрлі
салық жинаудан, баж салығын және ... ... ... ... ... кез ... ... және одан тыс жерлерден өзінің басқармасын
және басқа да бөлімшелерін ашуға ... бар. Өз ... ... келісіп,
үнемі кеңесіп жүргізеді. Үкімет ... ... ... ... ... дәл сол ... егер ... белгілі жауапкершілік алмаса,
Ұлттық банк те үкіметтің міндеттемелері бойынша жауап ... және ... ... ... банк пен оның құрылымдық
бөлімшелерінің заңды қызметтерін атқаруға араласуға құқығы бар ... Банк өз ... ... ... ... ... өз қызметінде Үкіметтің экономикалық саясатын ескереді және егер
бұл оның негізгі функцияларын орындау мен ақша-несие және ... ... ... ... ... оны іске ... ... Банк сатылы бағыну ... бар ... ... білдіреді. Ұлттық Банктің жоғарғы органы Басқарма, ал оперативті
басқару органы – Директорлар кеңесі болып ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі мақсатты іске ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің ақша - несие саясатын әзірлеу және жүргізу;
־ ... ... ... ... ... ету;
־ валюталық реттеуді және валюталық бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... ету.
Сонымен бірге, Ұлттық Банк:
־ айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу арқылы бағалы ... ... ... аумағында банкноталар мен
монеталардың жалғыз эмитенті болып табылады;
Жуырда Қазақстан Ұлттық Банкі 2006 жылы жаңа ... ... ... ... ... қабылдады [6;1].
־ Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісе отырып, оның мемлекеттік
борышына қызмет ... ... және ... ... Банкінің
мемлекеттік борышына қызмет көрсетеді;
־ банктер үшін соңғы сатыдағы кредитор болып ... ... ... ... Үкімет агентінің функциясын жүзеге асырады;
־ төлем жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырады;
־ Қазақстан Республикасының заңдарына ... өзге де ... және ... ... ... Банк ... ... мемлекеттік ақша-несие саясатын
айқындайтын және жүзеге асыратын жалғыз орган болып табылады. Ақша-несие
саясаты:
־ ресми қайта қаржыландыру ... ... ... ... ... ... сыйақы
ставкаларының деңгейлерін;
־ ең аз міндетті ... ... ... ... операциялардың жекелеген түрлерінің деңгейіне және
көлеміне қойылатын тікелей сандық шектеулерді белгілеу ... ... ... ... (1-сызбанұсқа) мынылар кіреді:
־ департаменттерден, басқармалардан (1 басқарма Астана қаласында) жеке
бөлімдерден ... ... ... аумақтық филиал;
־ Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы;
־ Ұлттық Банктің Ресей Федерациясындағы өкілдігі;
6 есеп ... ұйым ... ... кәсіпорындар):
־ «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу
орталығы»;
־ «Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы»;
־ «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Автобазасы»;
־ «Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Банкінің Банкнот фабрикасы».
Ұлттық Банк:
־ «Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік беру (сақтандыру)
қоры»,
־ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»,
־ «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры»,
־ «Қазақстан ... ... ... беру ... ... ... орталығы» жабық акционерлік қоғамдарының 100%-ті
құрылтайшысы және «Процессинг орталығы» жабық ... ... бірі ... ... ... - 80,6%) ... табылады.
1-cызбанұсқа
2.2. Екінші деңгейдегі банктер
Коммерциялық банктер банк жүйесінің екінші деңгейін білдіреді. ... ... ... отырып, заңды және жеке ... ... банк ... ... ... ... асырады.
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер өз қызметінде 1995
жылы 30 наурызда ... «ҚР ... ... және 1995 ... ... ... «ҚР ... және банк қызметі туралы» ҚР заңдарын
басшылыққа алады.
Қазіргі коммерциялық банктер жүйесі 1990 ... ... ... яғни ... банк жүйесінің небары 15 жылдық тарихы бар.
1990 жылдың басында банктердің саны 200-ден асты, әрине бұл ... ... ... ... сол ... орта кезінен бастап, күні
бүгінге дейін банктеріміздің саны біртіндеп азаюда (2-кесте), ал ... ... ... өсуімен байланыстыруға болады [9;6].
2-кесте.
Қазақстан Республикасындағы
коммерциялық банктердің сандық құрамы
Банк түрлері |01.1996 |01.1997 |01.1998 |01.1999 |01.2000 |01.2001 ... | ... ... ... |130 |101 |82 |71 |55 |47 |44 |38 | ... ... | | | | | | | |
| ... |4 |4 |6 |1 |1 |1 |2 |2 | ... | 1 |1 |1 |1 ... |1 |- | ... ... ... |8 |9 |22 |23 |22 |16 |16 |17 |
|Еншілес банктер |5 |5 |7 |11 |12 |12 |11 |11 | ... ... ... ҚР ... ... ... лицензиясы негізінде
қызмет етеді.
Лицензияның өзіндік стандартты формасы бар және онда ... ... ... түрі ... ... берілетін
лицензияның дамыған шет елдерден айырмашылығы әмбаптығы болып табылады.
Коммерциялық банктер – кәсіпорындар мен ... ... ... және ... ... ... көрсететін банктер.Бұл олардың басқа
арнаулы несие ... ... Ал банк емес ... ... өзгешелігі олар тек кейбір банк операцияларын жүргізумен және
кейбір қызмет түрін көрсетумен шұғылданады. ... ... ... – неғұрлым жоғары пайда табу.
Қазіргі Қазақстанның ... банк ... әр ... ... ... мен ... ... қызмет істеуде. Солардың
әрқайсысына сипаттама берелік.
Мемлекеттік банк – үкімет қаулысымен құрылған ... ... ... ... қорының иеленушісі үкімет.
Инвестициялық банк – негізінен тікелей және портфельдік ... ... ... ... ... ... құрылған банк – акциясының 50 проценттен астамы
төмендегі иеленушілердің ... ... ... ... ... ... ... банк – халықаралық келісім негізінде құрылған банк, оның
жарғылық қорының иеленушісі – Қазақстан үкіметі және келісімге қол қойған
мемлекеттердің ... емес ... - ... ...... ... лицензиясы
негізінде кейбір банктік операция жүргізуге құқы бар банк емес заңды
тұлғалар[7;188-189].
Банк ... ... ... ... филиалсыз банктерге,
бөлімшелері бар банктерге және банктік топтарға бөлуге болады. ... банк ... бір типі ... ал Қазақстандық дамымаған түрдегі
банктік ұйымдардың барлық түрлері бар.
Ұлттық банктің рұқсатымен банктер Қазақстан Республикасы ... ... ... ... банктерін аша алады, ал өздерінің өкілеттілігін –
Ұлттық банктің хабарлауымен ашады.
Банк ... – бұл бас ... ... ... ... банк
операцияларын жүзеге асыратын банктік мекеме. Банк филиалы заңды тұлға
болып саналмайды, дербес ... ... және ... бас банкі берген
қаражаттар мен өкілеттіліктер шегінде қызмет етеді.
Заңға сәйкес, банктер өздерінің филиалын ашу үшін ... ... ... ... ... ҚР ... ... ашуға заңмен тыйым
салынады.
Банк өкілдігі – депозит тартудан басқа белгілі бір банк ... және өз ... ... ... жұмыс жасайтын заңды тұлға
болып табылмайтын, құрылымдық бөлімше.
Банк өкілдігі Ұлттық банктің келісімімен ... ... ... ашу үшін Ұлттық банкке құжаттар тапсырады.
Еншілес банк – жарғылық қордың 50%-нен ... бас ... ... ... ... табылатын банктік мекеме[11;280-281].
Есеп-айырысу кассалық бөлімі (жинақ кассасы) – ҚР аумағында банк
операцияларының ... ... ... ... немесе өкілеттік
мәртебесі жоқ, заңды ... ... ... ... келісімі негізінде
құрылатын банктің ... ... Банк ... және оны ... ... ... асыру, сондай-ақ банктердiң және банк
операцияларының жекелеген ... ... ... ... ... банк ... ... табылады.
3.1. Банк операциялары
Банк операцияларына мыналар жатады:
а) заңды тұлғалардың депозиттерiн, банк шоттарын ашуды және ... жеке ... ... банк ... ашуды және жүргізуді
қабылдау;
в) банкiлер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын
ұйымдардың корреспонденттiк ... ашу және ... осы ... ... ... бағалы металдардың нақты саны
көрiнiс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл ... ашу ... ... ... ... мен ... ... беру,
қайта есептеу, ұсату, айырбастау, сұрыптау, қаттап буу және ... ... ... ... мен жеке ... ақшасын аудару жөнiндегi
тапсырмаларын орындау;
е) есептеу операциялары:
заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың вексельдерi мен өзге де ... ... алу ... заем операциялары төлем, мерзім, қайтарым талаптарына сәйкес:
ақшалай түрде несие беру;
з) жеке ... мен ... ... оның ... ... ... олардың банктiк шоттары бойынша есеп айырысуларды
жүзеге асыру;
и) сенiм ... ... ... ... ... үшiн және ... ақшаны ипотека қарыздары бойынша талап ету құқықтарын, және
тазартылған бағалы металдарды басқару;
сенiм бiлдiрiлген адамның мүддесi үшiн және ... ... ... ... ... және ... қағаздарды басқару;
к) банкаралық клиринг: төлемдердi жинау, салыстырып тексеру, сұрыптау
және pacтaу, сондай-ақ олардың өзара ... ... және ... - ... және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымдардың таза ... ... ... ... ... шкафтар мен үй-жайларды жалға берудi қоса клиенттердiң
құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы ... ... ... ... ... қызметтер;
м) ломбард операциялары:
сақтауға алынып оңай өтетiн бағалы қағаздарды және өзге де қозғалатын
мүлiктi кепiлге алып, ... ... ... беру;
н) төлем карточкаларын шығару;
о) банкноттарды, мәнеттер мен қазыналарды инкассациялау және басқа жаққа
салып жiберу;
п) шетел валютасымен ... ... ... ... ... ... қабылдау (вексельдердi қоспағанда);
с) чек кiтапшаларын шығару;
т) алынып тасталды
у) аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол ... ... ақша ... орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;
х) үшінші тұлғалар үшін ақша түрінде орындауды көздейтін банктік ... мен өзге де ... ... ... ... баптың 2-тармағының к), л), н), о), п) ... ... ... ... ... ... оң ... болған
кезде уәкiлеттi орган бередi.
Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға Ұлттық
Банк осы баптың 2-тармағының к), л), н), о), п) ... ... ... лицензиялар бередi.
3. Осы баптың 1-тармағында аталғаннан ... ... және ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдар ... ... ... жағдайда мына операцияларды жүзеге асыруға
құқылы:
а) қымбат тазартылған бағалы металдарды ... ... ... ... ... ... ... күйiнде, қымбат тазартылған бағалы
металдардан жасалған монеталарды, дәрiгерлiк ... ... алу, ... ... алу, сақтау және сату;
б) құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлiк ... алу, ... ... ... алу, ... және сату;
в) вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдердi инкассоға қабылдау,
төлемшiлердiң вексельдердi төлеуi жөнiнде ... ... ... ... ... ... вексельдер акцептiн төлеу;
г) алынып тасталды
г-1) алынып тасталды
д) лизинг қызметін жүзеге асыру;
е) өз меншiгiндегi бағалы қағаздарды (акцияларды ... ... ... ... операциялар:
тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алушыдан ... ... ... ... ... ... талап ету құқығына ие болу;
з) форфейтингтiк операциялар (форфетингтеу):
тауарларды (жұмыстарды, ... ... ... ... ... ... түспейтiн жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу.
4. Банктер ... ... ... ... ... ... ... Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің
талап етілетін ең ... ... ... ... не ... ... ... Республикасы Ұлттық ... ... ... ... екiншi деңгейдегi банктердiң иемденiп алуына рұқсат
берiлген шетелдiк валюта және (немесе) облигациялар ... ... ... ... бағалы қағаздармен - делдалдық;
б) Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің
талап ... ең ... ... ... елдердің мемлекеттік бағалы
қағаздарымен не мұндай рейтингі болмағанда, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... тәртiппен екiншi деңгейдегi
банктердiң иемденiп алуына рұқсат берiлген шетелдiк валюта және (немесе)
облигациялар базалық активi болып ... ... ... ... осы
Заңның 8-бабының 2-тармағында белгіленген жағдайларда өзге де бағалы
қағаздармен - дилерлік;
б-1) бағалы ... ... ... ... тасталды
Банктердiң бағалы қағаздар нарығында кәсiби қызметтiң жоғарыда аталған
бiр ... ... ... ... ... ... лицензияларды
уәкiлеттi орган бередi.
Рейтингтік агенттіктердің тізбесін және ... ... ең ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
5. Уәкiлеттi органның немесе Ұлттық Банктiң ... ... ... ... ... ... және ... жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ... ... ... олар үшiн, сондай-ақ осы Заңға сәйкес ұйымдардың
жарғылық ... ... ... үшiн ... ... белгiленуi
мүмкiн.
6. Осы баптың 2-тармағының б) тармақшасында көзделген банк ... ... ... ... ... ... беру (сақтандыру)
жүйесiнiң қатысушылары болып табылатын банктер және Ұлттық почта ... ... ... Банктердiң қызметiн реттеу
Республикамызда банктерді ... мен ... ... ... және ... да ... сақтауға және қамтамасыз
етуге, шаруашылық-қаржылық қызметті және банктегі оның ... ... ... ... ... ... шаралар
жиынтығы ұсынылады.
Банктер үстінен жасалатын бақылау мен ... ... ... және ... деп бөлуге болады.
Республикада банктер үстінен халықаралық бақылауды Дүниежүзілік банк,
Халықаралық Валюта қоры т.б. ... ... ... ведомствадан тыс және ішкі ведомствадан болады.
Банктер үстінен ведомствадан тыс бақылауды ... ... ... ... ... Кеңестік бақылау палатасы, Бас салықтық инспекция,
құқық қорғаушы органдар жүзеге асырады.
Банктер қызметіне ... және ішкі ... ... ... ... ...... Банк өзінің Қадағалау департаменті арқылы
жүзеге асырады.
Аудиторлық бақылауды арнайы және ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Банк қызметіне құрылтайшылық бақылау бірнеше формада жүргізіледі:
Басқарма ... ... ... ... ... ... бақылауы.
Банктердiң қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың ... ... ... ... ... ... ... ұстап тұру мақсатында уәкiлеттi орган банктердiң қызметiн
реттеудi, соның iшiнде:
• резервтiк талаптар нормаларын, күдiктi және ... ... ... ... ... қалыптарды және банктер
сақтауға мiндеттi басқа да нормалар мен лимиттердi белгiлеу;
... ... ... нормативтiк құқықтық құжаттарды басып
шығару;
• банктердiң қызметiн инспекциялау (тексеру);
• банктің қаржы жағдайын сауықтыру ... ... ... банктерге немесе олардың лауазымды адамдарына ... ... ... ... ... ... салу арқылы реттеудi жүзеге асырады.
Банктердің қызметін реттеу ... ... ... ... ... де, яғни банк ... қатысты да жүзеге асырылады.
Шоғырландырылған қадағалау ережелерін ... ... ... ... ... ... банктердің қызметін реттеу
механизмінің тәртібі Ұлттық банктің екінші ... ... ... және ... ... нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.
Қорытынды
Бұл курс жұмысында Қазақстан Республикасы банк жүйесінің жүргізген
реформаларының негізгі бағыттары, негізгі үрдістері және ... ... ... соңғы жылдар ішінде жылдам қарқынмен өсіп
келеді. Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... реформалау болып табылады.
Қазақстан Республикасының екі деңгейлі банк ... бар. ... ... ... ... ... орталық банкі болып
табылады және Қазақстан Республикасы банк ... ... ... ... Ерекше құқықтық мәртебесі бар Қазақстанның Даму банкін
қоспағанда, барлық өзге банктер ... ... ... банктер болып
саналады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 34 екінші ... банк ... ... ... ... банктер өз қызметінде
1995 жылы 30 наурызда қабылданған «ҚР ... ... және 1995 жылы ... ... «ҚР ... және банктік қызмет туралы» ҚР ... ... ... ... ... рет ... нәтижесінде оның ең
қарқынды дамыған және тұрақты құрамдас ... ... ... банк жүйесі болып табылады.
1993-1994 жылдары Ұлттық банк ... ... мен ... оның ... ... ... ... құқықтық
базасын қалыптастыру бойынша банк қадағалауының тиімді жүйесін құру жөнінде
жұмыс жүргізді.
1995 жылы банк ... ... ... ... экономиканы
несиелеудің нарықтық нысандарына көшу және ... ... ... ... жылы банк ... реформалау бағдарламасымен банктердің халықаралық
стандарттарға көшу міндеті айқындалды.
2000 жылдың басында жеке ... ... ... беру ... ... ... наурызда салымшылардың мүддесін қорғау мақсатында банктік құпия
жөніндегі заңдар күшейтілді.
Банк операцияларын жүзеге асыру, сондай-ақ ... және ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдардың операцияларды
жүргізуі банк қызметі болып табылады. Ұлттық банк банк қызметіне қадағалау
жүргізу үшін ... ... ... бөлуі банк қадағалауының осы
принциптеріне сәйкестендіру жетістіктері ... тағы бір ... ... банк жүйесі ұлттық валютаның тұрақтылығының ... ... ... ... ... құрулардың табысты
болуының кепілі болып ... ... да, ... ... ... кезеңінде Ұлттық банк, еліміздің банк жүйесін
сауықтандыру жөніндегі шараларды іске асырып ... ... ... Республикасының Ұлттық банкі туралы» ҚР Президентінің Заң
күші бар Жарлығы 1995 жылғы 30 ...... ... ... банктер және банк қызметі туралы» ҚР
Президентінің Заң күші бар Жарлығы 1995 ... 31 ...... ... ... – 2030: ... ... өсіп
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқытының артуы: Ел Президентінің
Қазақстан халқына Жолдауы. - Алматы: Білім, - 1997. – 176 ... ... Н.Ә. ... ... ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ САЯСИ ЖЕДЕЛ
ЖАҢАРУ ЖОЛЫНДА. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Жолдауы – Алматы: Атамұра, 2005. – 48
бет.
5. ҚР Ұлттық банкінің 2004 жылғы Жылдық ... ... - 2005 ж. – ... ҚР ... ... № 032 ... Релизі 2005 ж. 17 қазан. 2-бет.
7. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000 – 328 ... ... С.Б. Ақша ... және ... Оқу ... - ... ... – 246 бет.
9. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы. /- Алматы:
Издат. Маркет,2004. – 246 бет.
10. Саниев М.С. ... ... ... Оқу ...... Алматы
экономика және статистика институты, 2001 – 165 ... ... ... ... ... / Жалпы редакциясын басқарған Ғ.С.
Сейітқасымов. - Алматы: Экономика, 2001. – 466 бет.
12. Банки и банковские операции: Учебник. / Под ... Н.Ф. ... ... банковского менеджмента Учебное пособие/ Под ред. О.И.
Лаврушина. – М.: Инфра, 1995. – 141 с.
14. Банковское дело/ Под ред. ... – М.: ... и ... – 576 ... Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. – М., 1994. – 320 с. М.:
Банки и ... ... 1998. – 471 ... ... ... ... жаңа сатысына көтерілді». Дала мен қала № 4 (81)
28 қаңтар, жұма, 2005ж.
17. Қазақстанда қаржы-банк жүйесі қалай қалыптасты? Қазақ тарихы 2005 ж. ... – 74-77 ... ... А.С. ... банк ... мен банк ... және ... Құқық және мемлекет – 2003 (№3) 28-29 бет.
Жеке ... ... ... міндетті ұжымдық кепілдік
беру (сақтандыру) жүйесіне қатысушы банктердің
2005 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
ТІЗІЛІМІ
1.«ТұранӘлемБанкі» АҚ
2.«БанкЦентрКредит» АҚ
3.«Қазақстан ... ... ... ... ... АМРО Банк Қазақстан»ЕАБ» ЖАҚ
6.«Темірбанк» АҚ
7.«Демир Қазақстан Банк» ААҚ
8.«Казкоммерцбанк» АҚ
9.«Нұрбанк» АҚ
10.«Каспий Банкі» ... ... ... ... Банк Қазақстан» АҚ ЕБ
14.«Еуразиялық банк» АҚ
15.«Цеснабанк» АҚ
16.«Альянс Банк» ... ЕБ ... ... АҚ
19.«TEXAKABANK» АҚ
20.«Наурыз Банк Қазақстан» АҚ
21.«ТАИБ Қазақ Банкі» ЕБ ЖАҚ
22.«Бірлескен банк «ЛАРИБА-БАНК» АҚ
23.«Сенім-Банк» АҚ
24.«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ ... ... ... ... ... ... Халықаралық Банкі» ЖАҚ
28.«Еншілік банк «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЖАҚ
29.«Данабанк» АҚ
30.«Алаш-Банк» ЖАҚ
31.«Алматы қаласындағы Қытай ... ... ... ... ... ... АҚ
34.«Пакістан Ұлттық банкісінің» Қазақстандағы еншілес банкі ЖАҚ

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының банк жүйесiнің қалыптасуы мен дамуы31 бет
Қазақстан Республикасының банк жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. Екі деңгейлі банк жүйесін құру38 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Windows операциялық жүйесінің бір-бірінен артықшылығы30 бет
Windows туралы жалпы мағлұматтар7 бет
«Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы» курсы бойынша лекция тезистері12 бет
Анд тау жүйесі30 бет
Ақпараттық-оқыту жүйесінің негізі46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь