Өндірістік менеджментті жоспарлау


Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Негізгі бөлім . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Өндірістік менеджментті жоспарлау. . . . . . . . . . . . . . .4
Жағдайды анықтау, ұйым,орындау. . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3. Пайдаланылған әдебиеттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Өндірістік басқарудың ғылыми негіздерін қалыптастыру өткен ғасырдың соңғы жүз жылдығында басталады. Бұл процесс тез арада әр жақты сипат ала тұрса да, оның ойдағыдай өркендеу ортасы өнеркәсіптік өндіріс болды. Ғылым мен техниканың дамуы өндірісті шоғырландыруға, ал соңғысы өз кезегінде жаратылыс-техникалық білімнің барлық саласында қарқынды іздестіру жұмыстарына ықпал етті.
Басқару – адамдардың кәсіптік қызметі.Бұл қызметтің мән-мазмұнын айқындау үшін оның анықтамасынан бастайық.
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента» М: 1992
2. Организационные и экономические основы технической подготовки производства (Под ред. М.И. Ипатова, Л.Я. Шухлольтера) М: Машиностроение 1982
3. Мокаренко М.В., Махалина О.Н. Производственный менеджмент: учеб. пос. для вузов М:1998
4. Меномед Г.И. Экономика производства новой техники. М: Экономика 1983

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
МАЗМҰНЫ

Кіріспе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ 3
1. Негізгі бөлім _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ 4
2. Өндірістік менеджментті жоспарлау_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4
3. Жағдайды анықтау, ұйым,орындау_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
2. Қорытынды_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11
3. Пайдаланылған әдебиеттер_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

КІРІСПЕ

Өндірістік басқарудың ғылыми негіздерін қалыптастыру өткен
ғасырдың соңғы жүз жылдығында басталады. Бұл процесс тез арада әр
жақты сипат ала тұрса да, оның ойдағыдай өркендеу ортасы
өнеркәсіптік өндіріс болды. Ғылым мен техниканың дамуы өндірісті
шоғырландыруға, ал соңғысы өз кезегінде жаратылыс-техникалық білімнің
барлық саласында қарқынды іздестіру жұмыстарына ықпал етті.
Басқару – адамдардың кәсіптік қызметі.Бұл қызметтің мән-мазмұнын
айқындау үшін оның анықтамасынан бастайық.

Өндірістік менеджмент кезеңі.
1. Өндірістік менеджментті жоспарлау

Басқару процесін жоспарлаумен, жоспарды орындауды ұйымдастыру
және соңғы нәтижені бақылаумен байланысты.Осы маңызды функциялар
жақсы іске асырылып, өзара байланысты болса, басқару соғұрлым тиімді.
Жоспарлау алдағы істің тізбектелуін, мінезін, формасын
анықтауға көмектеседі.
Жалпы жоспарлау мыналарды қарастырады:
• Мақсат және ықтималдық стратегиясын құру
• Бірінші дәрежелі тапсырмалар белгілеу және олардың шешімін
анықтау
Жоспарлаудың нәтижесі жоспарлау жүйесі – ұзақ мерзімді, орта
мерзімді, жедел болып табылады.
Ең күрделі мәселе стратегияны дайындау.
Стратегия кезкелген ұйымның мүдделерін қарастыра отырып,
басты бағыттарын ұзақ кезеңде дамуын анықтайды. Онымен қатар орта
мерзімді және жедел жоспарлар стратегиялық мақсаттарға бағынышты
болуы керек.
Қазіргі менеджментте стратегиялық жоспарлаудың мәселесі
орталық орындардың бір орнын алады.Бұл нақты таңдалынған
стратегияның жоқ болуы, анықталмауға және өндірістік үдірісте
жұмысшылардың қатыспауына әкеп соғады.
Стратегиялық жоспарлау – жоғарғы звено менеджерлерінің
функциясы.
Қазіргі стратегиялық менеджмент әдебиетінде стратегиялық
жоспарлауды үш деңгейге бөледі:
• Жинақталған стратегия
• Стратегиялық эканомикалық жоспарлау
• Функционалды стратегия
Айтылған стратегиялық жоспарлау деңгейлері аталған стратегия
пирамидасын құрады. 2.1.-сурет.
Жоғарғы жетекшілер деңгейіндегі рыноктағы жақын келешекте
анықталған бағыттарының мүмкіндіктерін ескеретін жалпы стратегиялары
жатады.
Сонымен қатар фирманың жеке рөлі, іске асырылатын қызмет
түрлері, күтілетін тиімділік және пайдалылықтың өсуі ескеріледі.
Жалпы стратегиялық есептеулерден эканомикалық стратегиялық жоспар
нақты структуралық бөлімшелерге бағдарлар өңделеді (құрылымды бірлікті
фирма арасында,өнім шығарушы, анықталған рынокка арналған).

Экономикалық стратегияның жоспарда күткен пайда, рынокқа
үлесі, өнім түрлері және оның жаңаруы, артықшылық мүмкіншілігі
бәсекелеспен салыстырғанда байқалады.
Функционалдық стратегия нақты функцияны қамтиды: сату, қорды
басқару, сатып алу, өнім өндіру, адамдардың және басқалардың оңтайлы
қолданылуы.
Осылайша, статегияны жоспарлаудың барлық деңгейі өзара
байланысты және таңдалған стратагеияны іске асыруға бағытталған.
Статегиялық жоспарлаудың басты фазалары мыналар:
• Стратегияны қадғалау;
• Стратегияға нақты қалып беру;
• Баға және бақылау;
Стратегияны қадағалауға біріншіден, қызмет мақсатын анықтау,
қызметкерлердің біліктілігін бағалау, мүмкін болатын инвестиция, өндірістік
потенциал және стратегияны іске асыратын басқа да факторлар әсер етеді.
Фирманың қызметіне сыртқы факторлардың әсер етуіне талдау жасау
маңызды.
Фирма аралық талдау өндірістік және қаржы қызметіне үлкен мән
береді. Кәсіптік білімге және қызметкерлердің біліктілгіне, оның жұмысқа
қатынасы, тұрақтамауы; өнім өндіру техникасына маркетингтік жағдайына
ерекше көңіл бөлу керек. Фирмалық талдау фирманың күшті және әлсіз жақтарын
көрсетеді.
Стратегияға нышан беру оның былай бағдарлама, жоспар, бюджет болып
ресімделеді.
Баға және бақылау – стратегиялық жоспарлаудың аяқтау фазасы. Осы
сатыдан белгіленген мақсаттардың ауытқуы және стратегияны түзету
қажеттілігі туады.
Өндірістік фирма әртүрлі стратегияларды қолдана алады, оның анық
анықталған құрлымын болжайды (аймақтық қызмет түрлерінің бөлімшесі).
Қазіргі менеджментте келесі тұрпатты стратегияны қолданады:
• Шығындарды бақылау;
• Саралау стратегиясы;
• Фокустау;
Шығындарды бақылау өзінің шығындарының төмендеуін бәсекелестердің
шығындарымен салыстыра отырып негізделеді.
Бұл стратегия шығындрдың төмендеуіне бағытталған. Міндетті түрде
шығындардың бақылауын жүзеге асырады, ол өндірістің жоғарғы тиімділігіне
әсер етеді. Ең төмен шығындар бәсекелестің бағасы төмен болса да, фирманың
жоғарғы деңгей пайдасын ұстап тұруға тырысады. Осылайша, төмен бағалар
жаңа бәсекелестерің пайда болуына тосқауыл болады.

Саралау стратегиясы анықталған нұсқамамен байланысты: барлық рынок
немесе оның үлкен бөлігі. Стртегия рынокта тауар немесе қызмет жеткізуге
бәсекелестерге қарағанда жақсы сапаға бағытталған. Қосымша сапа: имидж,
клиенттерге қызмет көрсету сапа болуы мүмкін. Саралау саласы бойынша
жоғары, орташа пайда деңгей жетістігі бойынша ұзақ мерзімді стратегияға
негізделген.
Фокустау – бұл стратегияның негізгі идеясы жан – жақты жақсы
істелінген істерде күш шоғырландыру болып табылады.
Кезкелген стратегияның ортасында клиент болады. Сол себепті фирманың
мақсаты тұтынушыға бағдарлану, ресурстарды бөлу сүлбесін ескеру. Оны
дайындау үшін бәсекелес туралы мағлұмат білуді қажет етеді. Тұтынушылар
нақты фирманың өнімі мен қызметін мынандай себептерді қажет етуі мүмкін;
тауар немесе қызметтің бағасы, жоғары сапа; тауар мен қызметті дер кезінде
алу; тауар мен қызметті ажырату қасиеті;
Стртегиялық жоспарлау жаңалықты жинау, талдаумен байланысты.
Өндірістік менеджмент біріншіден функционалды стратегиямен
байланысты. Фукционалды стратегия немесе өндірістік үрдістің стратегиясы,
фирманың стратегиялық тапсырмасын орындау жолын ұстануға, клиенттердің
қажеттілігін құру есебіне бағытталған. Ол өндірістік үрдістің маңызды
ресурстарын бөлу және қолданумен байланысты. Нағыз өндірістік қызмет
стратегиясын өңдеуде шығынды шикізат және материялдық шығынының төмендеу
жолын, еңбек шығынын, жүкқұжат шығынын және басқа шығындар, өнімнің
өндірістік өз құнын құруда маңызды рөл атқарады.
Сонымен қатар өндірістік стратегия фирманың жалпы стратегиясымен
ескерілген және стратегияның басқа функция бөлімшесімен тығыз байланысты.
Өндірістік стратегия әртүрлі өндірістік қызметтердің аспектісіне
бағытталған ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Менеджментті жоспарлаудың стратегиялық жоспары
Кәсіпорындағы қаржылық менеджментті жетілдіру жолдары
Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджментті жетілдіру
Қалалық телефон станцияның өндірістік шаруашылық қызметін жоспарлау
Педагогикалык менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету
Операционды менеджментті басқару жүйелеріндегі жобалаудың негізі операционды стратегиясы
Шешім қабылдау және жоспарлау үшін өндірістік шығындарды топтастыру
Қаржылық жоспарлау
Экономикалық жоспарлау
Өндірісті жоспарлау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь