Ұлттық өнім теориялары және оны өлшеудің тәсілдері

КІРІСПЕ 3
1. ҰЛТТЫҚ ЕСЕП.ШОТТЫ ЖҮРГІЗУ ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ БОЛУЫ 4
2. ЖИЫНТЫҚ (ЖАЛПЫ) ҚОҒАМДЫҚ ӘНІМ ЖӘНЕ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ 6
3. ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМ ЖӘНЕ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ 9
4. ҰЛТТЫҚ БАЙЛЫҚ: ҚҰРАМЫ, ҚҰРЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЛШЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ 13
ҚОРЫТЫНДЫ 17
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 18
Ұлттык есеп-шот жүйесін жүргізу экономикалық ғылымда баланстық тәсілді дамыту бағыттарының бірі болып табылады.
Үлттық есеп-шот жүргізу жүйесі әлемдік қауымдастық елдерінің түгелдей экономика аумағында өндіріс жағдайын елшеуде қолданылып және оның түпкі қорытындысы — түрғыңцардың әл-аукат денгейін көрсету болып табылады.
Үлтгық өндірістін макроэкономикалық нәтижесіне алғашқы рет баға беру Ф. Кенэ бастаған физиократтардың үлесіне жатады. Ол осы туралы езінін кәзқарасын «Экономикалық кесте» (1758 ж.) деген белгілі еңбегінде баяндаған. Ф. Кенэ Францияның XVIII-щі ғасырдағы экономикасын негізге ала отырып, жай үдайы ендірістегі балансты талдауды көрсетгі. -•
Кейінірек макроэкономикалық элементті талдауды Д. Рикардо (1771-1823 жж.) «Саяси экономияның басталуы және салыкгы салу» (1817 ж.), Т.Р. Мальтус (1766-1834 жж.) «Түрғындар саны заңының тәжірбиесі» (1798 ж.), К. Маркс (1818-1883 жж.) «Капитал» (1867 ж.) сияқты жүмыстарында қолданды. Үлттық есеп-шот жүйесін жүргізу неоклассикалық мектептің өкілдері. У. Джевонс (1835-1882 жж.) пенЛ. Вальрас (1834-1910 жж.) белгілі үлес қосты. Үлттық есеп-шот жүргізу теориясының дамуына Дж. М. Кейнс (1883-1946 жж.) пен С. Кузнец (1901-1983 жж.) айтарлықтай еңбек сіңірді.
Өнеркәсібі дамыған барлық елдерді шалқасынан түсірген «Үлы тоқырау» деп аталған 1929-1933-ші жыддардағы экономикалық дағдарыс макроэкономикалық тадцаудың қажеттілігін көрсетті. Сондықтан үлттык өнім қүрылуының факторларын, жүмыссыздық пен инфляция сауалдарын, экономикалық өсу қарқынын және үлттық өндіріс көрсеткіштерін болжай білу тек үлттық есеп-шот жүйесін жүргізу арқылы шешіледі. Осы кезден бастап ғалымдар экономика нәтижесіне баға беру мәселесін және үлттық табысты есептеуді біліп-зерттеумен коян-қолтық айналыса бастады.
Кдзіргі үлтгық есеп-шот жүйесін жүргізуді жасаудын практикалык
^пліыср ағылшьш экономисі Р. Стоун (1913 ж.) енгізді. Алғашқы т үлтгык есеп-шот жүйесінің кестесі 1953-і жылы БҮҮ-ньщ татистикалык бөлімінде басылып шықты. Қазір барлык әлемдегі елдерде ол стандарт ретінде қабыдданды. Үлтгык есеп-шот оның лсүйесінде метрикалық түрде бейнеленген, онда әрбір есеп-шот көлденең (табыс) және тік (шығын) матрицаларда көрсетілген. Үлтгык есеп-шот жүйесін қүрудағы ертеректегі талпыныстан Р. Стоун үсынған айырмашылык сол, ал алғашқы рет макродеңгейде екі еселей жазу принципін «коғамдық матрицаларда» қолданды. Стандарттық сипатгамалар - үлтгық өнім, түтыныс, сауда балансы және басқалары солай топталған, олар экономика қүрышымы мен оньщ қызмет жасау процесіне толыққанды бейнеленгенін көрсетеді. Мүнда сондай-ақ қаржы балансы ұлтгық есеп-шот жүйесі және демографиялық есептеп шығару жүйесін қүру енген.
        
        ҰЛТТЫҚ ӨНІМ ТЕОРИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЛШЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1. ... ... ... ... ... НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ БОЛУЫ 4
2. ЖИЫНТЫҚ (ЖАЛПЫ) ҚОҒАМДЫҚ ӘНІМ ЖӘНЕ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ
6
3. ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМ ЖӘНЕ ... ... ... ... 9
4. ҰЛТТЫҚ БАЙЛЫҚ: ҚҰРАМЫ, ҚҰРЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЛШЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ 13
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ҰЛТТЫҚ ЕСЕП-ШОТТЫ ЖҮРГІЗУ ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... баланстық тәсілді
дамыту бағыттарының бірі болып табылады.
Үлттық есеп-шот жүргізу жүйесі ... ... ... ... ... өндіріс жағдайын елшеуде қолданылып және оның түпкі
қорытындысы — түрғыңцардың әл-аукат денгейін көрсету болып ... ... ... ... ... рет баға ... Кенэ бастаған физиократтардың үлесіне жатады. Ол осы туралы езінін
кәзқарасын «Экономикалық ... (1758 ж.) ... ... еңбегінде
баяндаған. Ф. Кенэ Францияның XVIII-щі ғасырдағы экономикасын негізге ала
отырып, жай ... ... ... ... ... -•
Кейінірек макроэкономикалық элементті талдауды Д. Рикардо (1771-1823
жж.) ... ... ... және ... салу» (1817 ж.), Т.Р. Мальтус
(1766-1834 жж.) «Түрғындар саны ... ... (1798 ж.), К. ... жж.) ... (1867 ж.) сияқты жүмыстарында қолданды. Үлттық
есеп-шот жүйесін жүргізу неоклассикалық мектептің ... У. ... жж.) ... ... ... жж.) ... үлес қосты. Үлттық
есеп-шот жүргізу ... ... Дж. М. ... (1883-1946 жж.) пен ... ... жж.) ... еңбек сіңірді.
Өнеркәсібі дамыған барлық елдерді шалқасынан түсірген «Үлы тоқырау»
деп ... ... ... ... ... макроэкономикалық
тадцаудың қажеттілігін көрсетті. Сондықтан үлттык өнім ... ... пен ... ... ... өсу ... ... өндіріс көрсеткіштерін болжай білу тек үлттық есеп-шот ... ... ... Осы ... ... ғалымдар экономика нәтижесіне
баға беру мәселесін және ... ... ... ... ... ... ... үлтгық есеп-шот жүйесін жүргізуді жасаудын практикалык
^пліыср ағылшьш экономисі Р. ... (1913 ж.) ... ... т үлтгык
есеп-шот жүйесінің кестесі 1953-і жылы ... ... ... шықты. Қазір барлык әлемдегі елдерде ол ... ... ... ... оның ... ... түрде бейнеленген,
онда әрбір есеп-шот көлденең (табыс) және тік (шығын) ... ... ... ... ... ... талпыныстан Р.
Стоун үсынған айырмашылык сол, ал алғашқы рет макродеңгейде екі ... ... ... ... ... ... сипатгамалар -
үлтгық өнім, түтыныс, сауда балансы және басқалары солай топталған, олар
экономика қүрышымы мен оньщ ... ... ... ... бейнеленгенін
көрсетеді. Мүнда сондай-ақ қаржы балансы ұлтгық ... ... ... ... ... ... қүру енген.
Қоғамдық өндірістің макроэкономикалық көрсеткіштерінің ең маңыздысы:
жиынтық ... ... ... ... ішкі ... жалпы үлттық өнім, үлттық
табыс болып табылады.
Экономикалық әдебиетте және шаруашылық практикасында қоғамдык өнімнің
мөлшерін анықтауда екі ... ... ... ... Жиынтық қоғамдық
өнім мөлшерін анықтауда дәстүрлі көзкарас бойынша, қызмет ... емес ... оған ... Бүл өнім жиынтық (жалпы) қоғамдык
өнім (ЖҚӨ) болып ... ... ... ... келесі көзқарас бойынша, қоғамдык өнім мөлшерін есептегенде
мынаны ескереді: өндірілген өнім массасы материалдык ... ... ... ... қызмет көрсетудін материаддық емес өндірістің қызыметтерін
де ендіреді. Бүл енім жалпы ішкі өнім болып табылады.
2. ЖИЫНТЫҚ (ЖАЛПЫ) ... ӘНІМ ЖӘНЕ ... ... ... ... өндіріс нәтюкесінің жалпылама көрсеткішіне жиынтық (жалпы)
коғамдық өнімді жатқызамыз, себебі ол ... ... бір ... ... ... ... ... мен түлыну заттары)
жиынтығын бейнелейді. Жиыитық коғамдық өнім (ЖҚӨ) екі ... ... және ... ЖҚӨ ... ... ... ... мен түтыну заттарынан түрады. Осы ... ... ... ... бөлшектенеді: өндіріс күрал-жабдықтар өндірісі (І-ші бөлімше)
және түтыну заттары өндірісі (П-ші бөлімше).
ЖҚӨ ... қүн ... ... ... ... күнына
бөлінеді: (С) шикізат, материалдар және машина, ірі жабдықтар, зәулім
үйлерге енгізілген құнның бір ... және ... ... құн ... (V+M). ... ез кезегінде қажетті өнімге (V) — ... ... және ... ... (М), — ... өнімнен артық
өндірілген) бөлшектенеді.
Жиынтык қоғамдык өнімнің (ЖҚО) күн формуласы:
W = c + v + m ... W — ... ... өнім ... ... енім.
с — өндіріс құрал-жабдығы өндірісіндегі түтынылғаң құн. v — ... m — ... ... ... ... ... ... нәтижесін кетеріңкіреп
көрсетеді, себебі кейбір технологиялық процестерде шикізат пен ... ... ... ... есеп-шот жүргізуте болады. Мысалы:
|Темір рудасын ендіру | ... ... ... айналдыру
Станок дайындау
(мүндатек ... күн: ... ... қүнына:
темір руда- темірдің ... ... және ... ... ... ... ... рудасының нын және бо- ... ... ... ... нан ... ... ... ... ... ... анықтауда басқа көрсеткіш —
түпкі өнім қолданылады және ол қайталану есеп-шотын ... ... ... ... төмендегідей формуламен анықталады:
Кпр = с, + v + m
мұндағы: с, — ... ... ірі ... алып ... + m — жаңа ... қүн, таза өнім ... ... қоғамдық өнім жиынтық қоғамдық өнімнен шикізат пен материал
айналымын алып тастау жолымен қүрылады, яғни ... ... ... ... ... ең ... жиынтық көрсеткішіне үлтгық
табыс жатады. Ол ... ... ... иегері табысының қосындысын
(рента, жалақы, капиталға пайыз (%), меншіктен табыс, корпорация ... ... ... ... ... таза ... енім (Т¥Ө) ... деген жанама салық айырмасы ретінде анықталады: ҮТ = ТҮӨ — жанама
салықтар
Дәстүрлі тәсіл бойынша, үлттык табысты жиынтық ... ... ... ... ... процесінде түтынылғайматериалдық ресурстарды
қайтаруды шегеру арқылы анықтаймыз, р!
ҮТ = ЖҚӨ - МШ мұндағы: ҮТ — ... ...... қоғамдық өнім, МШ — материалдық шығындар.
Өзіиіи қозғалысында үлттық табыс төрт стадиядан өтеді: өндіріс, ... және ... ... пен қорлану). Өндіріс стадиясьшда ұлтгық
табыс барлык салада қүрылатын таза өнім ... ... бөлу ... ... белу ... үлестіру) -әртүрлі бірінші және екінші табыс
түрінде ... ... ... — тауардың өндіріс қүрал-жабдығы мен
түтыныс затгары түрінің жиынтығын қүрайды; қоддану стадиясыңда - ... ... ... ... ... түпкілікті фазасында үлттык табыс екі қордан түрады: ... ... ә) ... ... Үлтгык табыс мөлшері тұрғыңдардьщ түтыну
деңгейі мен ... ... ... ... мен оның өсу ... ... табыс жиынтық қоғамдық өнімнің шамамен 50% құрайды.
Үлтгық табыс қоғамның түпкілікті өнімінен амортизация сомасына кем, ... ... ... табыс көлемін елдегі түрғындар санына бөлсек, онда өте
маңызды экономикалық көрсеткішті табамыз: түрғындар өмір деңгейінің ... жан ... ... үлтгық табыс.
Әлемдік қауымдастыққа енетін елдер бойынша емір деңгейін анықтау үшін
жан басына шйққандағы жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) ... ... ... Біз
көрсетіп отырған мәлімет шартгы әрі ... ... ... даужоқ. Осы көрсеткііп қарастырып отырған ... өмір ... ғаңя ... ... ... де ... -2
Кейбір елдердегі жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі.
|Ен кедейлі ... ... ... |Бай ... ... |деагей |деңгей ... | |
| | | ... | ... ... $ ... $ ... $ ... $ |Жаң басьша |
| | | | ... |
| | | | |5055 $ ... ... - 0,4 ...... ... - 4,4 ... Араб |
|Қытай - 0,6 |1,3 ... ...... - ... - |Өзбекстан — |Америка) |Малайзия — |16,7 ... |960 |-2,3 |4,2 ... - ... — |Индонезия - |Венесуэла |Бразилия — |28,4 ... |1,0 |-2,2 |4,3 ... - ... |Қазақстан - |Турция — ... - 3,5 |15,8 ... - 630 |1,2 |2,7 | ... — |
| | ... — | |15,4 |
| | |2,5 | ... ... - |
| | | | |16,2 ... ... ЖІӨ өндірісінін жан басына шаққаңда 21 мын доллардан
асьш ... ... ІШКІ ӨНІМ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... көлемін өлшеу үшін жалпы ішкі өнім ... Ол ... ... өнім ... сомасың қүрайды,
сондай-ақ Қазақстандағы шет ел және өзінің ... ... ... ... Оны ... ... өнімнен (ЖҮӨ) ажырата білген жөн. ... өнім (ЖҮӨ) ... ішкі ... (ЖІӨ) осы ... ... ресурстар
табысы сомасьшың шет елдегі енімнен (пайыз, дивиденд, жалақы және т.б.)
артьіқ ... = ... ... ... операция бойынша сальдо ЖІӨ өзіне тікелеЙ сол елде
өндіріген өнім мен ... ... және бұл ... өндіріс
факторын қолданғанда ғана енгізеді. Егер, жапондықтарға ... ... ... ... онда ... қүны ... енгізілмейді.
Бұл жағдай мынандай кезде де ескеріледі: американдык ендіріс факторы
басқа елде қолданылса, онда ... ... ... ... ... ... ... қосарланған кұн сомасы ЖІӨ-ді қүрайды. Жалпы ішкі
өнім мемлекетгің барлык территориясында өндірілетін болғандықтан, сондай-ак
ол ... ... мен ... ... ... ... ... ағымдағы бағасы 1995 жылы
992,5 млрд. теңге мөлшерінде ... ... бір ... 60,2 мың
теңгеден тиді. Өзінің экономикасының ауқымы бойынша Қазақстанның ЖІӨ 1990-
шы жылы 53-ші ... адды және ол ... ... ... ... ЖІӨ-імен пара-пар келді. ЖІӨ-ді өндіруде Қазақстан жан басына
шаққанда ... жылы ... ... ... ... деңгейінде
болды, ал АҚШ деңгейімен салыстырғанда - 18,7%, ... ... — 69,3% ... ... ... ішкі ... ресурстары және қолданылуы (цифрлар шартты түрде)
| ... ... |
| |Кә- |Үй ... |Бар-лы-ғы |
| ... | |
| |ын |ы-ғы | | |
| |G | | | |
| | |ЖІӨ |ТҮО | |
| |I | | ... ... және ... | | | ... ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| |С | | | | |
| | | | | ... ... | | | | ... ... ... ішкі Таза ... ... ҮТ-ғы өндіріс
құрымдык өнімді ... ... ... ұлесі
шығьгн- аныктау ... ... ... 12-2. ... ... ... баяндау .
1 Фишер С. Дорнбуш P.. Шмалензи Р. Экономика // Пер. с англ. М., Дело,
1994. 443 бет.
Бұл көрсеткішті ... ... ... американ экономистері В.
Нордхаус пен Дж. ... еді. Ол ... ... ... = ЖҮӨ + КЭ + ӨҚК + Д - Э ... ТЭӘ - таза ... ... ЖҮӨ - ... ... ... КЭ — ... экономика, ӨҚК — өзіне-
өзі қызмет көрсету, Д — демалыс, Э — ... ... ... ... бір-бірімен езара
байланысты және қоғамдык өндірістін әртүрлі жактарын сипаттайды. (сурет 12-
2 қараңыз).
4. ҰЛТТЫҚ БАЙЛЫҚ: ҚҰРАМЫ, ҚҰРЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЛШЕУДІҢ ... ... әрі ... ... ... жатады
және мемлекеттік экономикалык даму деңгейінің айнасы десе болады.
Ұлттық байлық - бұл материалдық жәщ рухани ... ... ... уақытга барлығы қоғам меншігінде болады. Ұлттық байлық құрамына мыналар
енеді:
а) негізгі өндірістік және ... емес ... ә) ... ... ... резревтер мен сақтандыру қоры;
в) айналым қоры;
г) тұрғындар мүлкі.
Үлттық байлык ... ... жер, ... ... барланған
табиғи ресурстар және олар натуралды түрде есептелінеді.
Қазақстан өзінің ... ... ... ... үлкен көлемін
иеленген. Біздің республикада ... жер ... 222,5 млн. га ... оның ... 82% - ауыл ... ... жатады. Қазақстаңда 21,7
млн. га орман мен табиғи егісгіктер, 11 мың өзен, 7 мыңнан астам көл мен ву
қоймалары бар. ... қоры 6 ... ... түрлерден тұрса, ал жануарлар
әлемі болса алуан тұрлі.
Шабындыктар мен ... (162 млн. га) ... ... алдына тек Австралияны (450 млн. га), АҚШ-тын (320 млн. га)
және Қытайды (234 млн. га) ғана ... ... ... ... ... қоры мен ... алуан түрлері бойынша - ТМДдағы ен бай ... ... ... ... ... ... үшін құрайды.
Бұрынғы Одактағы мұнай корының 9% Қазақстан үлесіне тиесілі болса, ... ... ... ... ... ... ... ТМД
үлесі 6-10% қүрайды екен. Қазақстанда марганец ... (408 млн. т.) ... ... және ... ... тек ... (553 млн. т.) Украинацы
ғана алдына салады.
Қазакстан әлемде хром рудасы қоры бойынша екінші орынды ... ... 1990 жылы ... ... оны ... 96.6% ... ... рудасы қоры (16662 млн. т.) бойынша Қазақстан әлемде ... ... АҚШ, ... ... мен ... соң ... ... қоры бойынша әлемде Қазақстан бірінші орынды, фосфор рудасы
бойынша - ... ал ... мен ... ...... ... жылы бүрынғы Одактағы 98,2% хромит, 81,7% барит, 64,7% фосфорит,
53% вольфрам, 38,5% - ... 29,5% ... 28,4% мыс, 22,1% ... ... 13% ... 11,9% көмір және 9,7% ... ... ... ... келді. Уран рудасы қорының көптігі бұрынғы Одақтағы ... 56% ... ... ... ... Менделеев таблицасының 60-
тан астам ен белгілі элементтері табылған.1 Қазакстаннын аукымды табиғи
байлыктарын терен білу мен ... ...... ... ... ... бірі болып табылады, сондай-ақ елдің үлттык байлығынын
үздіксіз өсуінің ең маңызды екендігі де рас.
Ұлттык байлык өзінің ... ... ... ... ... кұрал-жабдығына (енбек қүрал-сайманы, шикізат, материал мен
табиғи ресурстар) және т.б.)
ә) түтыну заттарына (тамақ, киім, тұрғын-жай және т.б.), ал ... ... ... - ... ... өніміне (еңбек қүрал-сайманына, шикізат,
материал мен түгыну қүрал-жабдығы корларына)
1 ... Ж. ... в ... ... ... Кдзахстана, 16
март. 1993 г. ... ... ... (жер, су ... ... және т.б.). ... аса
дамымаса, онда оның материалдық негізін табиғи байлықтар күрайды. Ал, қоғам
тым дамыса, онда онын материалдык негізін адам ... ... ... ... ... кұрамы бойынша екі топқа белуге болады: улттық
мүлікжәне табиғи ресурстар. Елдегі материаддык игіліктердін заттай ... ... ... Онда ... ... ... ... өміріндегі
адамдардың қорланған еңбегінің бейнесі толық бар.
Табиғи ресурстар елдегі табиғат берген табиғи ... ... ... ... күрамьша тек зертгелген, ескерілген және өндіріс
процесіне тартылған ... ... қоры ... ... орман,
су, гидроэнергоресурстар мен жер келемі және т.б. Ұлттык байлыкка ... ... ... ... ... галереясы, мүражай
экспонаттары және т.б., алмаз бен валюталык корлар жатады.
Үлтгық байлықтың ен ... ... ... ... мен жеке ... ұлтгык, мүлікті айтамыз, оның үлесіне ұлтгык байлықтың жартысынан
астамы тиесілі ... Ол өз ... ... ... ... ... емес корларын, онын резервті қорын, түрғындардьщ өз басыі^ың
мүлкін енгізеді.
Өндірістік қорлар күрамына барлық еңбек заты мен ... ... ... ... ... ... өндіріс қүраддарын иегеру арқылы материалдық
игілікгер процесінде кодданылады немесе қодданылуы мүмкін. Қызмет жасайтын
енбек заттары ғана ... ... ... ... ... машина, станоктар
немесе бекіту процесінде олар алі негізгі корлар бола алмайды және тек іске
қосылған кезде ғана ... ... ... ... ... емес ... ... турғын үй қоры
мен ұлтгық байлық элементтері жатады және олар ... емес ... ... ... ... беру, ғылым, мәдениет және т.б.). Бүл
қорлар түтыну сипатына ие болады және түрғындардың алуан түрлі түтыныстары
мен ... ... ... емес ... ... ... резервтік қорының құрамына өңдіріс құрал-жабдығы мен
тұтыну заттары да енеді және олар кездейсоқ жағдайларды, халық шаруашылығы
кейбір салалары ... ... ... және т.б. жою үшін
резервтелген.
Үлттык байлыктың элементіне түрғындардың мүлкі де жатады және ... ... ... ... 1/5 ... ... өз бастарының мүлкінің қүрамына үзақ мерзімге қолданатын
заттар енеді — олар: ... ... ... ... және т.б. Түрғын
үй, саяжайлар және басқа құрылыстар негізгі ... емес ... ал ірі ... ... ауыл ... ... — негізгі
өндірістік қор болып табылады.
АКДІ-ты мен бүрынғы КСРО-ғы үлттык байлык қүрамы, %-бен
| | |АҚШ ... ... ... ... оның ... | ... ... ... | |32,4 |44,2 ... ... емес ... | |48,8 |21,7 ... үй ... | |15,7 |18,8 ... | |3,1 |15,3 ... ... ... ... ... ... басты
элементіне негізгі корлар (өндірістік және өндірістік емес) ... ... ... ... үлттык байлығының көп бөлігі келеді.
Байлық динамикасының корлану мөлшері және қор қайтарумен байланысын
үлттык байлық индексі (ҮБ) аша ... ... мына ... есептелінеді:
ҮБ-1 + — +- vK ҮЬ-1+Б(, + Ф ... Ф — ... ... ... - ... ... үлттык байлық, П — есептелген кезендегі пайда
болған өнім, К — корлану мөлшері.
Мынандай көзқарастар бар: ... ... ... ... ... да — ... ғылым білім ауқымы, түрғындардын мәдениет
деңгейін ж т.б. — ... ... Шын ... акпарат әлеуметтік-
экономикалық процестер мен қүбылыстарды моделдеу мен ... ... ... Накты акпарат көмегімен крғамның экономикалык әлеуетін толык іске
асыруға болады — кәсіпкерлік кызметті ақпаратсыз елестету ... ... ... ... ... қүны шексіз, сатылуы да
мүмкін, дер кезінде өткерілмегендіктен уақыт ... ... ... ... жыл ... ... ... ақпаратты қорғау үшін
орташа 10-15 млрд. долл. шығын ... ... ... өндірістің
негізі болып табылып, кез келген экономикалық ... ... және ... ... ... байлық өзінің аса маңыздылығына ... оны ... ... әлі ... ... ... түтынысынан, экономиканын
басқада жүмыстарын жасау мәселелері деңгейінен қалып отыр. Үлтгык байлықтьщ
теориялық ... ... ... ... ... оны ... мен
есептеудің кептеген практикалық сауалдары шешілмей отыр.
Алдағы уақытта үлттык байлықты ... ... оның ... ... ... ... игерумен, қоғамның барынша қоршаған
ортаны сақтау қамқорлығымен, экологиялық қауіпсіздікті қолдау деңгейімен
аныкталады.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР
Қоғамдыкжинтықөнім, ... ... ... бөлімше, екінші бөлімше,
жаңадан қүрылған (жасалған) £ун, ... ... ... ... ... ... есеп, қосарланған күн, түпкі өнім. түтыну қоры, қорлану коры,
түрғындардың өмір ... ... ... ... номинадцы ЖҮӨ,
реалды ЖҮӨ, баға индексі, жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), таза ... өнім ... ... ... ... таза ... әл-ауқаттылык.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Жалпы үлттык өнім: оны есептеу мен колданудын ерекшіліктері.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА ... ... ... өндірістің экрномикалык үш ... ... ... коғамдык өнім, үлтгык табыс және
жалпы ұлттык өнім.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ғимаратты бөлудiң теориялық негiзi. Ғимаратты бөлудің жалпы принципі5 бет
Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу тәсілдері5 бет
Оқушыларға рельефті композиция үйрету тәсілдері «жібек жолы» өлшемі 100х80, кескіндеме, кенеп, майлы бояу59 бет
Полигонометриядағы бұрыштық өлшеулер. Мемлекеттік геодезиялық жүйелерге жүрістерін байланыстыру тәсілдері. Триангуляция жобасынын дәлдігін бағалау8 бет
Полигонометриядағы бұрыштық өлшеулер. Мемлекеттік геодезиялық жүйелерге полигонометрия жүрістерін байланыстыру тәсілдері. Триангуляция жобасының дәлдігін бағалау5 бет
Температура. Температураны өлшеу тәсілдері4 бет
Қоғам және жеке адамның қалыптасуындағы конфликтінің мәні7 бет
Өнім сапасын арттыруды шетелдік тжірбиесі3 бет
Өндірісті метрологиялық тұрғыда қамтамасыз ету4 бет
Бір ретті жаңама өлшемдер нәтижелерін өңдеу27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь