Қазақстан - халықаралық сахнадағы

Ұлттык есеп.шот жүйесін жүргізу экономикалық ғылымда баланстық тәсілді дамыту бағыттарының бірі болып табылады.
Үлттық есеп.шот жүргізу жүйесі әлемдік қауымдастық елдерінің түгелдей экономика аумағында өндіріс жағдайын елшеуде қолданылып және оның түпкі қорытындысы — түрғыңцардың әл.аукат денгейін көрсету болып табылады.
Үлтгық өндірістін макроэкономикалық нәтижесіне алғашқы рет баға беру Ф. Кенэ бастаған физиократтардың үлесіне жатады. Ол осы туралы езінін кәзқарасын «Экономикалық кесте» (1758 ж.) деген белгілі еңбегінде баяндаған. Ф. Кенэ Францияның XVIII.щі ғасырдағы экономикасын негізге ала отырып, жай үдайы ендірістегі балансты талдауды көрсетгі. .•
Кейінірек макроэкономикалық элементті талдауды Д. Рикардо (1771.1823 жж.) «Саяси экономияның басталуы және салыкгы салу» (1817 ж.), Т.Р. Мальтус (1766.1834 жж.) «Түрғындар саны заңының тәжірбиесі» (1798 ж.), К. Маркс (1818.1883 жж.) «Капитал» (1867 ж.) сияқты жүмыстарында қолданды. Үлттық есеп.шот жүйесін жүргізу неоклассикалық мектептің өкілдері. У. Джевонс (1835.1882 жж.) пенЛ. Вальрас (1834.1910 жж.) белгілі үлес қосты. Үлттық есеп.шот жүргізу теориясының дамуына Дж. М. Кейнс (1883.1946 жж.) пен С. Кузнец (1901.1983 жж.) айтарлықтай еңбек сіңірді.
Өнеркәсібі дамыған барлық елдерді шалқасынан түсірген «Үлы тоқырау» деп аталған 1929.1933.ші жыддардағы экономикалық дағдарыс макроэкономикалық тадцаудың қажеттілігін көрсетті. Сондықтан үлттык өнім қүрылуының факторларын, жүмыссыздық пен инфляция сауалдарын, экономикалық өсу қарқынын және үлттық өндіріс көрсеткіштерін болжай білу тек үлттық есеп.шот жүйесін жүргізу арқылы шешіледі. Осы кезден бастап ғалымдар экономика нәтижесіне баға беру мәселесін және үлттық табысты есептеуді біліп.зерттеумен коян.қолтық айналыса бастады.
Кдзіргі үлтгық есеп.шот жүйесін жүргізуді жасаудын практикалык
^пліыср ағылшьш экономисі Р. Стоун (1913 ж.) енгізді. Алғашқы т үлтгык есеп.шот жүйесінің кестесі 1953.і жылы БҮҮ.ньщ татистикалык бөлімінде басылып шықты. Қазір барлык әлемдегі елдерде ол стандарт ретінде қабыдданды. Үлтгык есеп.шот оның лсүйесінде метрикалық түрде бейнеленген, онда әрбір есеп.шот көлденең (табыс) және тік (шығын) матрицаларда көрсетілген. Үлтгык есеп.шот жүйесін қүрудағы ертеректегі талпыныстан Р. Стоун үсынған айырмашылык сол, ал алғашқы рет макродеңгейде екі еселей жазу принципін «коғамдық матрицаларда» қолданды. Стандарттық сипатгамалар . үлтгық өнім, түтыныс, сауда балансы және басқалары солай топталған, олар экономика қүрышымы мен оньщ қызмет жасау процесіне толыққанды бейнеленгенін көрсетеді. Мүнда сондай.ақ қаржы балансы ұлтгық есеп.шот жүйесі және демографиялық есептеп шығару жүйесін қүру енген.
Мемлекеттер қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халықаралық ынтамақтастықты дамыту және бейбітшілікті нығайтуға жәрдемдесу сияқты халықаралық қауымдастықтың барлық қатысушыларының негізгі міндеттері ретінде қарастырылады.Поляк ғалымы М.Добросельскийдің: «Кез келген талпыныс алдын ала сәтсіздікке ұшырайды және оның ешқандай іс-тәжірибелік маңызы болмайды, өйткені барлық жағдайларда қауіпсіздікке кепіл беретін элементтерді, құрылғыларды немесе процестерді алдын ала білу және ескеру мүмкін емес»-деген пікірімен келіспеске болмайды.Кез келген мемлекет «қауіпсіздік» ұғымына сүйене отырып, біріншіден, жағымсыз ықпал етуден сақтану, қауіпсіз болу жағдайын; екіншіден, нақты мемлекеттің осындай ықпал етуі дербес немесе халықаралық-құқықтық тетік көмегімен жеңу мүмкіндігін көздейді.Әскери күш пен дипломатияның - қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары екені баршаға мәлім.Сонымен қатар, мемлекет қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, белгілі бір табиғи және материалдық ресурстарға ие болуы керек.Халықаралық құқықта «ұлттық қауіпсіздік» және «мемлекет қауіпсіздігі» ретінде қалыптасып кеткен.1992 ж. 10 шілдесіндегі «Уақыт және өзгерістер талабы» атты Хельсинки құжатында қауіпсіздік бөлінбейді және әрбір мемлекеттің қауіпсіздігі басқа мемлекеттер қауіпсіздігімен тікелей байланысты деп көрсетілген. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1988 ж. 9 желтоқсандағы 43/170 қарарына орай, БҰҰ Жарғысы және Ұйымның фактілерді бекітудегі рөлін күшейту жөніндегі Арнайы Комитеті 1989 ж. өз сессиясында БҰҰ-ның хаықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау саласындағы фактілерді бекітіту жөніндегі құжаттарды дайындауға кірісті.
1991 ж. 9 желтоқсанында Бас Ассамблея БҰҰ-ның бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау саласындағы фактілерді бекіту туралы Декларациясын дауыс берусіз бірауыздан қабылдады.
Негізі, Халықаралық қауіпсіздік құқығы дегенге келсек, ол – халықаралық құқықтың негізгі қағидалар жүйесіне сәйкес келетін, бейбітшілікті қамтамасыз етуге бағытталған және мемлекеттердің әлемдік қауымдастық бейбітшілігі мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқыншылық актілері мен жағдайларға қарсы ұжымдық шараларында қолданатын құқықтық және өзге де тәсілдерінің жиынтығы – деп қарастырамыз.Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық құралдарына төмендегілер жатады:
- дау-дамайларды бейбіт жолмен шешу құралдары;
1. А.Сәрсенбаев. «Тәуелсіз елде тәуменді тұлғалар болмауы керек», «Таңдау жасар сәт туды»
2. Ж.Құлжабаева. «Халықаралық жария құқық»
3. Қ.Тоқаев. «Беласу»
4. «Жас Алаш» газеті
5. «Егемен Қазақстан» газеті
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
І Тарау
1. Мемлекеттің баға ... ... — адам және ... ... - халықаралық сахнадағы беделді
мемлекет
1.2. Бір қадам алға, екі қадам артқа...
ІІ Тарау
2. ...... ... ... ... төрағалық етуі
2.2. Қазақстан Республикасы ЕҚЫҰ-на төрағалық етеді
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰҚЫҒЫ
Мемлекеттер қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халықаралық ынтамақтастықты
дамыту және ... ... ... ... ... барлық қатысушыларының негізгі міндеттері ... ... ... «Кез ... ... алдын
ала сәтсіздікке ұшырайды және оның ешқандай іс-тәжірибелік маңызы болмайды,
өйткені барлық жағдайларда қауіпсіздікке ... ... ... ... ... ... ала білу және ... мүмкін емес»-
деген пікірімен келіспеске ... ... ... ... ... ... біріншіден, жағымсыз ықпал етуден сақтану, қауіпсіз
болу жағдайын; екіншіден, нақты мемлекеттің осындай ... етуі ... ... ... ... жеңу мүмкіндігін
көздейді.Әскери күш пен ... - ... ... ... ... баршаға мәлім.Сонымен қатар, мемлекет ... ете ... ... бір ... және материалдық ресурстарға ие
болуы ... ... ... қауіпсіздік» және «мемлекет
қауіпсіздігі» ретінде қалыптасып ... ж. 10 ... ... ... ... атты Хельсинки құжатында қауіпсіздік бөлінбейді және
әрбір мемлекеттің қауіпсіздігі басқа мемлекеттер ... ... деп ... БҰҰ Бас Ассамблеясының 1988 ж. 9 желтоқсандағы
43/170 ... ... БҰҰ ... және ... ... ... ... жөніндегі Арнайы Комитеті 1989 ж. өз сессиясында БҰҰ-ның хаықаралық
бейбітшілік пен ... ... ... ... ... құжаттарды дайындауға кірісті.
1991 ж. 9 желтоқсанында Бас Ассамблея БҰҰ-ның бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қолдау саласындағы ... ... ... ... ... ... қабылдады.
Негізі, Халықаралық қауіпсіздік құқығы дегенге келсек, ол ... ... ... ... ... ... келетін,
бейбітшілікті қамтамасыз етуге бағытталған және ... ... ... мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін ... мен ... ... ... ... ... құқықтық және
өзге де тәсілдерінің жиынтығы – деп ... ... ... ... ... ... жатады:
- дау-дамайларды бейбіт жолмен шешу құралдары;
- жалпы және ... ... ... ... ... ... және ... жаппай
шығаруды тоқтату жөніндегі шаралар;
- блоктарға (топтарға) қосылмау және бейтараптық саясат;
Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде ... ... ... жаңа ... ... бола ... қауіпсіздік
құқығы қағидаларының заңдық мазмұны мынадай құрамдас бөліктермен қамтамасыз
етіледі:
- кез келген мемлекеттің ешқандай ерекшеліксіз қауіпсіздікке деген ... ... ... және тең ... ... ... ... қамтамасыз етуде кемсітушіліктердің болмауы;
- қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ... де ... ... ... өз мемлекетінің қауіпсіздігін басқа мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян
келтіре отырып, нығайтуға ... ... ... ... келтіретін
әрекеттерден бас тарту.
Оқиғалар ауанына қарасақ, адамзаттың жасампаздық ісінен қиратушылық
әрекеті қалыспай ... Жаңа әлем ... ... керектігі туралы мемлекеттер
арасындағы пікірталас биылғы жылы шиеленісе түсті. Бұл ... тыс қала ... Өтіп бара ... жылы ... ... ... ... қаншалықты лайықты жүргізілді деп
ойлаймыз?
Расында, жаһандану ... ... ... ... ... ... ... тыс қала алмайды. Бұл үрдіс тек таза күйіндегі саясатқа
немесе ... ғана ... ... ... ... ... пайда болған
түрлі қауіп-қатерлер де барша адам баласына ортақ.
Биылғы жылы ... ... ... ... ... ... рас. ... мәселесі тиянақ таппады. Осы ақиқаттың айғағы
ретінде дүниенің төрт бұрышында зұлымдық террорлық ... осы ... ... ... түсуін келтіруге болады.
Ядролық қаруды таратпау режимі төңірегінде қаншама дау-дамай туындап
жатыр. Атап ... ... ... ... ... екі ... кетуі, Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына орай «сауда-
саттықтың» ... да аса ... ... басқа да қатерлері қатарындағы - кедейшілік, есірткі саудасы,
климаттың өзгеруі сияқты проблемалар бойынша жүргізіліп ... ... ... ... ... жоқ.
Жоғары деңгейдегі мәртебелі халықаралық басқосуларда - осындай келелі
жиындарға қатысушылардың көпшілігі ... әрі ... ... ... ... ... ... жатыр, ал, нақты
тындырылған істің жемісі көрінбейді. Бұған айқын мысал ретінде, Ядролық
қаруды таратпау ... осы ... ... ... ... айтуға
болады. Әлемдік қауымдастық өз мүмкіндігіне сенбей бара ... ... ... халықаралық ұйымдар әлеуетін тиімді пайдалану қажет,
ол үшін мүмкіндік те баршылық. ... ... ... жүргізуге, өзара
түсіністік пен төзімділікке басқа балама жоқ. ... ... ... ... дінаралық үнқатысу бойынша бастамаларымызды жүзеге
асырған кезімізде көзіміз анық жетті. Сондықтан да, Біріккен Ұлттар ... ... 58-ші ... ... осы ... ... оның
қызметін жақсарту бойынша нақты ұсыныстар енгізген болатын.
ҚАЗАҚСТАН - халықаралық сахнада беделді мемлекет
Әлемде орын алып ... ... ... үстіміздегі жылы
еліміздің халықаралық сахнадағы беделі нығая түсті деп ... ... ... ... ... әлем лидерлерімен жемісті
келіссөздер өткізді. Ең алдымен көршілеріміз - Ресей, ... ... ... әралуан мәселелер бойынша жоғарғы деңгейде тұрақты ... ... ... ... ... үшін жақын
көршілерімізбен тату қатынастарды сақтау ... ... ... ... ... ... заманның күрделі мәселелерін шешуге сүбелі үлесін
қосып, ... ... және ... ... ... ... ... Айтулы алқалы жиын әлем қауымдастығына Қазақстан
қоғамындағы дінаралық, ұлтаралық ... ... ... ... ... ... берді.
Қазақстанның көпжақты әріптестік саясатына келетін болсақ, ... ... мен ... өзара ықпалдастық және сенім ... ... ... форумдар аясындағы ынтымақтастықтың даму барысы
қандай?
Өздеріңізге белгілі, биылғы жылы ... ... ... төрағалық етті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен
Мәскеуде ұйымға мүше ... ... ... өтті. Қазіргі кезде ШЫҰ
ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... мемлекет
басшылары бірқатар маңызды құжаттарға қол қойды. Олар ... ... ... ... мәселелерді қамтиды.2004 жылдан бастап Бейжіңде
ШЫҰ-ның хатшылығы тұрақты түрде қызмет ете ... ... ... ... ... ... ашылуы жоспарлануда. Яғни, ШЫҰ
жыл сайынғы форумнан толыққанды халықаралық құрылымына айналды.
Осы жылдың жазында ұйым ... ... ... антитеррорлық
жаттығулар өткізілді, әскерилер арасындағы байланыстар дами түсті.
ШЫҰ - аймақтағы қауіпсіздік пен ... ... ... шүбә ... Ұйым ... ... айғағы ретінде оның Нью-
Йоркте шілде айында өткен БҰҰ мен ... ... ... ... ... кездесуге шақырылғанын атап өтуге болады. ШЫҰ-ның ... бұл ... ... ... ... ... Расында да,
қазіргі күннің өзекті мәселелерін шешудегі ... және ... ... ... үйлестіру - айрықша маңызды мәселе.
Қазақстан бастамасымен дүниеге келген Азиядағы өзара ықпалдастық және
сенім шаралары жөніндегі Кеңес ... те ... ... ... даму
процесінің үстінде. 2002 жылы Алматыда жемісті өткен АӨСШК бірінші саммиті
кезінде Азияның түкпір-түкпірінен келген ... және ... ... кең ... ... ... - өзінің терең маңыздылығы мен қатысушылардың ... Азия ... ... ... ... Менің ойымша, осындай күрделі
процесті ілгерілету, ең алдымен, оның авторы - ... ... ... ... айғағы.
Келесі жылы Алматыда АӨСШК сыртқы істер ... ... ... Одан соң ... ... ... дайындалатын
болады.
Ирак мәселесі жайлы - американдықтар Саддам Хусейнді тұтқынға ... ... ... ... ... ... түрі ... Ирак мәселесі бойынша қабылдаған ұстанымы өзін-өзі ... ... ... жібергеніміз дұрыс болды ма?
Қазақстан соғыс қимылдары басталғаннан-ақ дұрыс ұстанымды айқындады..
Оның әділеттігін уақыттың өзі ... ... біз БҰҰ ... ... Ирак ... бойынша
бірліктің табылмауына ерекше алаңдаушылық пен өкініш білдірдік. Екіншіден,
Қазақстанның пікірінше, Ирактың қарусыздануы жөнінде Саддам Хусейн күмәнсіз
айғақтарды көрсеткен жоқ. ... ... ... ... ... бейбіт жолмен шешу мүмкіндігі жоққа сайды. Іс ... тек ... ... ... ... тірелді.
Біздің еліміз Ирактағы жаппай қырып жоятын қарудың бар екенін дәлелдеу
қажеттігіне ерекше назар аударды. Осыған сәйкес, Қазақстан ... ... ... ... ... оқиғалар бүгінгі күннің тағы бір ерекшелігін айқын көрсетіп
берді. Нақты айтатын болсақ, Саддам ... ... ... ... қатынастардың өркениетті ағымынан тысқары шығып қалуы.
Белсенді соғыс қимылдары аяқталған соң еліміз Иракқа шектеулі әскери
топты жіберу туралы саяси шешім ... Бұл - өте ... ... ... әлем ... жауапкершілігімізді, көп азап шеккен Ирак халқының
әдеттегі бейбіт өмірге оралуына жасаған ... ... ... ... ... - ... ... нәтижелі қызмет атқарып
отырғаны.
Біздің ойымызша, Ирактағы дағдарыс - тек американдықтардың ғана ... ... ... бар ... Ол дәл ... ... да, ... Ұлттар Ұйымы жетекшілігімен шешімін табуы керек.
“Жаһандану жағдайында саясат пен бизнестің ара-жігі қосылып кетеді”
деген пікір бар. ... ... ... ... ... ... келеді. Трансұлттық корпорациялардың Қазақстанға деген ықпалы
қаншалықты қауіпті?
Расында, ірі ... пен ... ... ... ... ... - ... жаһанданудың көрінісі. Бұл қазіргі күннің
болмысы және бұдан бір де бір өркениетті ел ... ... жоқ. ... - ... ... ... өз ... мүддесіне оңды етіп
пайдалана білген мемлекеттер ғана ... ... ... ... ие ... даму үшін ... ірі ... шетелдік инвестицияларды
қажет етеді. Яғни трансұлттық корпорациялармен ... ... ... үшін өте ... елдері инвестициялар үшін таласып жатады. ... ... ... ... ... ... ... сезіне бастайды. Кері ... ... ... инвестициялық оқшаулануы ел үшін ең күрделі зардаптарға әкеп
соқтыруы ... орай ... ... ... ... ... ... дұрыс емес. Олармен барлық өзекті мәселелер бойынша
өркениетті келіссөздер ... ... ... ішінде жаңа қазақстандық
кадрларды даярлайтын білім беру мекемелері жүйесін құру ... ... ... ... қоғамы қандай болуы керек? Жаппай жаһандану
кезінде алыптардың арасында ілгері жылжитындай мүмкіндігіміз бар ма?
Әлемде түбегейлі ... ... ... ... ... ... ... қоғам пайда болуда. Осы орайда, ... біз ... ... ... ... Дегенмен, оларды әлемнің
жаңа беталыстарымен үйлестіре алатын болсақ, айтарлықтай алға ... ... ... ... ілесіп қана қоймай, әлемнің озық ... ... ... ... Бұл ... ... іс, оны атқару -
болашақ ұрпақтар алдындағы қасиетті борышымыз.
Экономикамыз өрлей бастағанымен, әлі де ... ... шаш ... бастаған индустриялдық-инновациялық бағдарламаны іске асыру,
мықты орта ... ... ... ... ... бере ... алдыңғы
қатарлы қоғам құру – бүгінгі күннің басты мақсаты.
Сыртқы ... ... іс ... ... ... ... мәселесі
қандай деңгейде?
Әр елдің даралық сипатын айқындайтын рәміздік белгілерінің бірі де
бірегейі – оның тілі ... ... ... ... ... салтанатымен көрінуі қажеттігіне еш күмән жоқ. Бұл жолда, әсіресе, соңғы
екі жыл ... ... ... министрлігі мен Қазақстанның шетелдегі
өкілдіктерінде мемлекеттік тілге деген батыл бетбұрыстар ... ... ... ... және шетелдердегі елшіліктердің
біразы іс-қағаздарын ... ... ... ... ... ... ... есептерін қазақ тілінде жасайды.
Орталық аппаратта құжаттарды мемлекеттік тілде қалыптастыру бөлімі
және ... тіл ... ... ... ... ... іс-
қағаздарын қазақ тіліне көшіруді іске асыру, дипломаттардың тілді жетік
меңгеруіне ... ... ... ... ... ... ... алынатын адамдардың мемлекеттік тілді ... ... ... ... ... ... тілінде сапалы әрі ... жаза ... ... ... ... ... ... министрліктің бастамасымен «Қазақстан
Республикасының дипломатиялық қызметі» атты екі ... ... кең ... ... ... ... ... «Қазақша-орысша, орысша-қазақша»
дипломатия анықтамалығын» да ... ... ... болады.
Қазақстанның экономикалық әлеуеті ұлғайып, ... ... ... шет елдермен байланыс та кеңейе түсуі қисынды болып
көрінеді. Биылғы жылы қай ... жаңа ... ... ... тағы да елшіліктер ашу жөнінде жоспарлар бар ма?
Әрине, еліміз дамыған сайын бізбен ынтымақтасуға ниет білдірген елдер
қатары да көбейе ... ... қоса ... жаңа ... ... инвестициялық әріптестікті нығайтуды қажет етеді.
2003 жылы еліміздің Нидерланды, ... ... ... ... миссиялары, Санкт-Петербург пен Гонконг қалаларында бас
консулдықтары ашылды.
Келесі жылы ... ... ... ... ... ... Болгария және Грузияда дипломатиялық миссиялар ... ... ... ... консулдық мекеме ашу тапсырылды.
Қаңтардың басында Қазақстанға ресми сапармен Ресей ... ... ... ... ... ... әріптестердің жоғарғы деңгейдегі
кездесуіне қызу дайындық жүріп жатыр. Жоспар бойынша екі ел ... ... ... басталуы туралы жария етеді.
Сондай-ақ, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Сауд ... ... ... ... Оңтүстік-Шығыс Азия елдері, Ұлыбритания, Австрия ... да ... ... ... ... ... екі ... артқа...
Қазақстан президенті халықаралық «Азаматтық және ... ... және ... ... және ... ... ... Қазақстан Парламентін жақын арада ратификациялауға шақырды. Бұл
құжаттарды толық қабылдау адам құқығы бойынша ұдайы ... ... ... ... ... ... ... Президент Назарбаев ұзақ
мерзімді мақсаттарға жету үшін қандай шегіністерге бармақ?«Әсіресе саяси
құқықтар жөніндегі пакті ... ... ... ... ... ... адам ... бойынша Еуропа сотына шағымдануға мүмкіндік
алады», - ... адам ... мен ... ... бюросының сарапшысы Айнаш
Шорманбаева. Алайда, «бұл пактілерді ратификациялау аз, ... ... ... ... қол қоюы ... Мысалы, өлім жазасын алып
тастау туралы немесе Қазақстан азаматтарының өз елінде соттан әділдік таба
алмаса, халықаралық институттарға, оның ... ... адам ... бойынша
комитетке шағымдануына мүмкіндік ... ... ... ... ... ... байқалмайды», - деп есептейді адам құқығы бойынша
бюро жетекшісі Евгений Жовтис. Екіншіден, халықаралық ... ... ... сай ... ... ... да ... енгізуге
тура келмек. «Адам құқығы мен оның бостандықтары туралы түсіктерімізді
халықаралық ұғымдарға сәйкестендіру ... ... Ал ол үшін ... және ... ... туралы заңдарын қайта қаруы керек. Себебі,
олар халықаралық пактілерге ... ... - ... адам ... ... ... «Әрине, мұндай заңдар сөзсіз Қазақстан азаматтарының бейбіт
шерулер мен жиындар өткізу ... сөз ... ... ... ... құқығы сияқты салаларды қамтиды». Ал оларға тиісті оң өзгерістер
енгізудің алдағы президент сайлауына дейін ... ... тағы ... ... ... ... шегіністер билік тарапынан ... да ... ... құқығы саласындағы маңызды бұл пактілерге Қазақстанның ... ... ... 2003-ші жылы шықты. ... ... ... енді ғана ... ... бастады. Неліктен? «Әлбетте, бір
жағынан бұл алда келе жатқан президенттік ... ... ... ... ... халықаралық деңгейде жақсы жағынан көрсетуге
талпынып отырған болар. Себебі, ... адам ... ... ... алынғаны белгілі. Сондықтан, Қазақстан өзін халықаралық деңгейде
нағыз демократиялы ел ... ... ... онда осы адам құқығы
бойынша ... ... ... ... - ... Айнаш
Шорманбаева. Сонымен, Президент Назарбаев Қазақстандағы адам құқығына
қатысты ... ... ... ... ... ... оппозиционерлер халықаралық ұйымдармен тікелей кездесулерін
бастап та ... ... ... ... ... Жармахан
Тұяқбай мен оның серіктері жаздың жайлы соңғы күндерін Польшада өткізді.
Халықаралық қауымдастықты Варшава ... ... ... Орталық
Азиядағы демократиялық процестерге ықпал етуге шақырған «Алға» партиясының
жетекшісі Асылбек Қожахметов Қазақстан президентінің адам ... ... ... ... ... ... ... жылда Қазақстанда бір
рет әділ сайлау болды ма?! ... ... ... ... ... ұйымы (ЕҚЫҰ) халықаралық талаптарға жауап бермейді деп ... па?! Сол ... ... оны ... ... ... ... олар: «Болашақта барлығын жасаймыз!» дейді. Бұл – тек
қана сөздер, ... ... ... ... елді, халықаралық
қауымдастықты алдау үшін айтыла салған сөздер...»
ҚР Сыртқы істер министрі М.Тәжиннің ... ... ... екінші еуразиялық энергетикалық форумында сөйлеген сөзі
Жаһандық бәсекелестік ... ... мен ... ... жағдайдағы халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы ... ... ... Сол ... де ол ... келе ... және ... сипаттағы қатерлерді барынша сезгіш. Халықаралық
тұрақтылық пен ... ... және ... ... ... беру үшін жаңа ... жаһандық энергетикалық теңгерімді
қамтамасыз етудің маңызы еселеп ұлғайды. Энергоресурстар барлық ... өмір сүру ... ... мен ... ... аса маңызды
мәнге ие. Сондықтан, нарықтық экономиканың іргелі қағидаларына ... ... ... ... және экологиялық қауіпсіз ... ... ... ... үшін ең ... ... бірі
ретінде мойындалады.
Энергетикалық қауіпсіздік проблематикасы «G8» ... ... ... ... ... басты тақырып болуы және ... ... ... табуы жәйдан жәй емес. Хайлигендаммда қабылданған
«сегіздік» лидерлерінің Декларациясында атап ... ... шешу ... ... ... энергия көздерін әртараптандыру, жаңа технологиялар әзірлеп енгізу
секілді салаларды қоса алғанда, ... ... ... халықаралық
ынтымақтастықты қажет етеді». Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың С-
Петербургтегі «G8» ... ... ... еліміздің халықаралық
энергетикалық диалогтағы ұлғайып келе жатқан рөлін мойындау болды.
Энергетикалық құрамдауыш ... ... ... ... ... дәйекке айналып келеді. Бұл саладағы ушығуға жол бермеу мақсатында
жалпыға бірдей және үйлестірілген халықаралық қадамдар аясында тұрақтылық
пен ... ... ... ... ... ... ұғымын қолданудағы акценттің
белгілі бір ауысымын да ... ... ... бұрын энергетикалық
қауіпсіздік ұғымы аясында тек негізгі ... ... ... ... ету ... ... ... ол айтарлықтай
кеңейіп, өндіруді, тасымалдау мен халықаралық рыноктарда сатуды да қамтиды.
Сәйкесінше, жеткізуші ... ғана ... ... мемлекеттер мен
тұтынушылар, сондай-ақ трансұлттық энергетикалық корпорациялар да, яғни
энергетикалық өнімнің ... ... ... ... ... жүгін
арқалауы тиіс.
Қазақстан, болашақта маңызы қалтқысыз өсетін, ... ... ... ... ... бірі ... ... көмірсутегін жеткізу саласындағы өз жауапкершілігін толық мәнінде
сезінеді.
Энергетикалық қауіпсіздік халықаралық ... ... ... ... маңызды саяси-экономикалық басымдықтарының бірі болып
табылады. ... ... ... энергетикалық инфрақұрылымның маңызды
элементі болып табылады, сол ... ... ... ... ... ... ... шикізаты экспортының тұрақты
және қауіпсіз бағыттарын ... ету ... ... ... ... ... кепілдігі тұтынушылар мен
ресурстарды жеткізушілердің мүдделерінің тоғысында ғана емес, сондай-ақ
жаһандық геосаяси ... мен ... ... ... ... ... де жатыр.
Біздің мұнайгаз секторымызда АҚШ, Еуропа, Ресей және ... ... ... болуы энергоресурстар экспорты мәселесін кең
ауқымды ... ... ... ... көп ... энергетикалық және құбыр желілік саясатының
мүддесі біздің Ресей, Қытай, АҚШ және Еуропалық Одақ пен ... ... ... ... серіктестерімізбен ынтымақтастық бағытымызды
анықтайды.
Республиканың ... ... ... ... ... ... ... рөл ойнады. АҚШ
компаниялары қазақстандық мұнайгаз ... жаңа ... ... және
технологиялар әкелген алғашқы инвесторлар. Қазақстан ... ... ... ... ... бір бөлігі америкалық.
Біздің энергетикалық серіктестігімізді ... ... ... ... бойынша ынтымақтастықтың болашағы айқындалуда. АҚШ-пен
жаппай қырып жою ... ... ... көпжылдық және жемісті
ынтымақтастық тәжірибеміз бұған толыққанды ... ... ... ... ... халықаралық орталығын құру туралы
Ресейдің бастамасын жүзеге асыруға Қазақстанның қосылуы ... ... ... ... ... Сөз ... мүдделі
мемлекеттердің кемсітпеушілік және кепілді негізде атом энергиясының
игіліктеріне қол ... ... ... асыруға мүмкіндік беретін
инфрақұрылым құру ... ... ... Бұл ... ядролық таратпаудың
халықаралық режимі де нығаятын болады.
Қазақстанның сыртқы саясатындағы басым бағыттардың бірі ... ... ... ... ішінде энергетика ... ... ШЫҰ ... ... ... мен
энергоресурстар импорттайтын ірі ... ... ... ... ... ... ... ұйымы аясында біртұтас энергетикалық
рынок құру идеясы талқылануда. ШЫҰ –ға қатысушы ... ... ... ... ... ... ... стратегиясын
үйлестіру және тиімді көлік бағыттарын жүзеге асыру болуы тиіс.
Осылайша, Қазақстан өзінің халықаралық ... ... ... ... ... жаңа ... ... жауапкершілікпен
қарайтындығын сеніммен айтуға болады. Біздер Қазақстанның энергоресурстарын
әлемдік рынокқа жеткізу ... ... мен ... ... ... беретін, ірі инфрақұрылымдық жобаларды белсенді
түрде қарастырудамыз.
Қазақстан | Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі
кеңес(АӨСШК) | ... ... ... және ... ... ... ... туралы декларациясы
АӨСШК-ның Терроризмдi аластау және өркениеттер арасындағы үн қатысуға
жәрдемдесу туралы декларациясы
Бiз, Азиядағы ықпалдастық және ... ... ... ... ... ... қаласындағы бiрiншi басқосуына жиналған АӨСШК-ға
мүше мемлекеттер басшылары немесе мемлекеттер ... ... ... ... ... соның iшiнде АӨСШК-ға мүше мемлекеттердiң
арасында терроризм өрекеттерiнiң таралуына байланысты ... ... ... Бiз ... ... ... және БҰҰ-ның Жарғысына
сәйкес осы қатерге қарсы қимыл жасау қамымен екi ... ... ... ... нығайта беруге бекем бел байлап отырмыз. ... ... ... ... ... оның Бас ... мен
Қауiпсiздiк Кеңесiнiң орталық рөлiн атап көрсетемiз.
Бiз терроризмнiң барлық ... ... мен ... ... ... ... опат ... байланысты терең
қайғырамыз және құрбан болған ... ... ... ... ... ... ... және кiмнiң жасағанына қарамастан, терроризмнiң
барлық түрлерi мен көрiнiстерiн жазықсыз жандардың өмiрi мен ... ... ... қол сөғушылық пен қылмыстық өрекет ретiнде
бағалап, халықтардың бейбiт ... өмiр ... ... ... ... айыптаймыз. Қандай болғанына қарамастан, нендей бiр ... ... үшiн ... ... пайдаланылуға тиiс емес.
Бiздiң терроризм атаулының адамның құқығын, ... оның ... ... ... пен ... ... ... тiкелей бөзушылық
екенiне өбден көзiмiз жетедi.
Бiз терроризмдi аластау барлық мәдениеттер мен өркениеттердiң ортақ
мөраты болып табылатынын атап көрсетемiз. ... ... ... ... пен терроризмдi мансөқ етiп, адам құқығын қорғауды
жақтайтынына ... ... ... ... ... ... ... сипатпен немесе
өркениетпен сыйыспайтынын атап көрсетемiз. Бiз ... ... ... ... ... ... егеске тартуына жол
бермеудi өте-мөте маңызды деп санаймыз. Бiз сонымен ... ... ... ... мәдениеттерге, дiндерге немесе халықтарға қарсы
бағытталған соғысқа ... ... үшiн ... ... ... ... ... өзiмiздiң өзiн-өзi билеу құқығын қоса алғанда халықаралық
құқықтың барлық низамдары мен ... БҰҰ ... ... ... АӨСШК-ның Алматыдағы актiсiне халықаралық бейбiтшiлiк пен
қауiпсiздiктi сақтау, елдердiң арасында¬ы тату ... және ... мен ... ... ... ... айрықша ықыласты
екенiмiздi қуаттаймыз. Бiз БҰҰ Жарғысына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... белсене қолдаймыз.
Терроризмге қарсы күрес кең ... ... өрi ... ... ол таңдауға және кемсiтуге ... тиiс. Бұл ... екi ... ... тұрк ету ... Бiз, сондай-ақ терроризмге қарсы күрестi
егемен мемлекеттердiң iшкi ... ... ... ... ... Бiз БҰҰ ... көзге iлмей, егемен мемлекеттерге қарсы күш
қолдануды қабылдамай ... ... ... күрес жөнiндегi БҰҰ Қауiпсiздiк ... ... және ... ... да ... ... көкейкестi маңызын
қуаттаймыз және толығымен қолдауға мiндеттенемiз, ұйткенi олар ... және ... ... үшiн және осы ... ... күрестегi күш-жiгер үшiн айқын өрiс ашады.
Бiз терроризмге ... ... адам ... және ... ... ... атап көрсетемiз.
Бiз БҰҰ-ның терроризмге қарсы сан түрлi конвенцияларына қатысушы
мемлекеттердi осы конвенциялардың тиiмдi ... ... ету ... ... ... ... ... және ынтымақтасуға шақырамыз. Бiз
Терроризмге қарсы күрес туралы жалпыға бiрдей конвенциясы және ... ... ... ... ... ... және басқа да
пөрмендi тетiктердiң БҰҰ-да тезiрек ... ... ... терроризмге қарсы күресте барлық ... да ... және ... ... және форумдармен ынтымақ үшiн ашықпыз.
Терроризмнiң ұлттараралық сипатын, сондай-ақ оның ... ... ... және ... саудасы, сондай-ақ қару-жарақтың заңсыз
айналысы сияқты қауiпсiздiкке төнетiн басқа да қауiп және қатерлермен тығыз
байланысты ... ... ... бiз өздерiмiздiң тиiстi ... ... ... және ... ... ... ... және оны аластауға бағытталған
мүмкiндiктерiн ... ... ... ... ... ... ... боламыз.
Бiз әлемдiк қоғамдастықтың ... ... ... ... ... ... ... және
кемсiтудiң барлық нысандарын жою үшiн ... ... ... ... бiрi ... ... Бiз ... барлық
өңiрлерiнiң тұрлаулы дамуын қамтамасыз ету және жаһандасудың әлеуметтiк-
экономикалық қырларына көбiрек назар аударуды ... деп ... ... мақсатымызға жету үшiн сонымен қатар өңiрлiк және ... мен ... ... ... ... ... маңызы зор.
Бiз Ауғанстанды қалпына келтiру мен жаңғырту жөнiндегi ... ... ... өзi осы елдi халықаралық қоғамдастықтың
тұрақты өрi гүлденiп көркейген ... ... ... ... бередi.
АӨСШК-ға мүше мемлекеттер терроризмге қарсы ортақ ... ... ... ... ... ... пен ... iлгерiлету мақсатында
өздерiнiң арасындағы ынтымақтастық пен үн қатысуды нығайту ... ... — 2010 жылы ... төрағалық етеді
ЕҚЫҰ-ның басым міндеттері:
- ортақ құндылықтарды біріктіру және азаматтық қоғам құру;
- ... ... ... алу, ... ... ... ... бейбітшілік пен тұрақтылыққа қол жеткізу;
- қауіпсіздікке төнген нақты және ықтимал қауіп-қатерлерді жою ... ... ... ... ... көмектесу арқылы
анықтаудың жаңа бағыттарының пайда болуын алдын алу;
Қазақстан 1992 ж. бастап, қаңтарынан бастап ЕҚЫҰ-ның қатысушысы.
Қауіпсіздік саласындағы ... ... ... ... ... ... қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып
табылады.Форум ... 2 ... ... ... ... ... ... саласындағы бұрыннан әрекет етіп келе ... ... ... және ... бақылау жасаудың
болашақтағы амал-тәсілдерін қарастыру. Мемлекетіміздің ЕҚЫҰ-ға сақтандырушы
дипломатия жөніндегі ... ... ... ... ... ... құрылымдарына мемлекеттерді тарту элементтерінің
бірін құрайды және ... ... ... ... ... ... он жылда Қазақстанды әлемнің бәсекеге ең
қабілетті 50 мемлекетінің қатарына ... ... ... жан басына шаққандағы кіріспен немесе жалпы ... ... ғана ... ... Мен дамыған мемлекеттің төрт өлшемін:
экономикалық, ... ... және ... ... ... тұрмын. Мұның
өзі іргелі экономикалық, әкімшілік, саяси және ... ... ... бағдарлама әзірлеуді талап етеді. Алдымызда ауқымды жұмыс
тұр. Біз өзіміздің Бүкіләлемдік сауда ... ... бен ... ету жөніндегі жоспарымызды осы міндеттің үдесінен қарастырамыз»,-
деп атап өтті. Мемлекет басшысы ЕурАзЭҚ-тың, ҰҚШҰ-ның, ШЫҰ-ның, БЭК-тің,
ОАЫҰ-ның, екі рет ...... жеті рет ... саммиттерге қатысты.
Қазақстан Президенті ЕурАзЭҚ-тың ҰҚШҰ-ның, ШЫҰ-ның үш маңызды халықаралық
кездесулеріне төрағалық жасағанын атап өткен жөн. ... ... ... ... ... өткен сегіз ірі халықаралық форумдар мен
кездесулерді: БҰҰ Қауіпсіздік ... ... ... ... ІV ... ... Азия қоғамының бизнес-
конференциясын, Шетелдік инвесторлар кеңесінің екі ... ... 3-ші ... ... ... пен қауіпсіздік
жолында халықаралық ынтымақтастықты нығайту» ... ... ... іс ... ... ... сөз
сөйлеп ашты немесе оларда төрағалық жасады.
Оппозиционер Қазақстан азаматтарының саяси құқықтары саласындағы соңғы
жылдары жіберілген өрескел ... алға ... ҚР ... адам құқығы бойынша ұлттық комиссия төрағасы Жабайхан Әбділдин
Қазақстанның белгілі 2 пактіге қосылу мүмкіндігін адам ... ... бір ... ... бағалайды: «Қазірдің өзінде негізгі
деген халықаралық пактілер мен конвенцияларға қол ... Бұл – ... ... адам құқығын қорғауда жақсы келе жатырмыз дегеннің
айғағы. Егер енді осы екі ... қол ... онда ... ... ... ... адам қорғауда алда,
демократиялық статусы өте ... ... ұғым ... ... ... «ұғым»
шынымен пайда бола қалса, онда оның ең алдымен Қазақстан басшысының ... ... ... ... ... ... алды зор ... Қазақстанның
адам құқығы саласындағы беделі зор Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық
ұйымына төрағалық етуге ықыласты ... ... ... түседі.
Оған дәлел ретінде ол ТМД ... ... ... саммитінде
Қазақстанның бұл пиғылын қолдау білдіргендігін еске салды. Қазақстанның
басты «ресми адам ... ... ... Жабайхан Әбділдин бұл
халықаралық ұйымға төрағалық ету тек Қазақстан үшін ғана емес ... ... өзі үшін де... ... болмақ деп есептейді: «Себебі,
бұған дейін ЕҚЫҰ-ына тек еуропалық ... ... етіп ... ... ... ... мемлекет оған басшылық ... онда ... ... саласында, адам құқығын қорғауда ... ... ... дегенді дәлелдейтін болады». Ал адам құқығын ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік пен
ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамасақ, оған қалайша төрағалық
етеміз ... - ... ... 2010 жылы Қазақстан ЕҚЫҰ – на төрағалық етеді.Бұл Қазақстанның
әлемдегі қауіпсіздік пен ... ... ... ... әрекеті
зор екендігін көрсетіп отыр. Мысалыға, алғашқылардың бірі болып ... ... өз ... бас тартты. Ішкі тұрақтылықты нығайту,
қауіпсіздікті қамтамыз ету жолында, сайлаулардың бейбіт және ... ... ... ... ... ... ... тұруымен көзге көрініп келеді.
КСРО кезінде ең басты ...... ... қазіргі Тәуелсіз
Қазақстанның Конституциясы бойынша мемлекеттің ең басты байлығы сол қоғам
субьектісі – адам және оның ... деп ... ... ең ... ... - әр азаматтың қауіпсіздігін және көпұлтты
Қазақ елінің ынтымақтастығын қамтамасыз ету.Яғни, ... ... ... ... ... пен ... ... алтын көпірді
тұрақты ұстау.Билік бір жақта, халық бір жақта болса, Қазақстан қай ... Ең ... ол – ... ... ... пен ... - ... тек қауіпсіздікпен ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік-
экономикалық жағынан қамтамасыз ету. Бұл тұста бір ғана ... ... ... мен ... ... Баспана мен жұмыссыздық мәселесін ... ... ... ... ... мен ... өз деңгейінде сақтау, Азық-
түлік пен комуналдық қызмет бағаларын шарықтатпай, тұрақты ету, Денсаулық
пен білім саласын дұрыс жолға қою — ... ... ... ... деп ... ... Йегова сынды діни-
экстремистік ағымдардың тамырына уақытында балта шабу, «Күшік асырап ... ол ... ... - демекші, шешен-ұйғыр-күрт сияқты
көтерісшілерге шаңырақ иесі Қазақ екенін «көрсету» (әуелі, күш ... ... ... сақтау, салт-дәстүрімізді жаңғырту,
жаһандану үрдісінен рухани байлықтармызды аман алып қалу – ... ... және ... ... деп ... жоқ, ... ... төрағалық етті, Бәсекеге қабілетті 50
ел қатарына қосылуда, Дүниежүзілік Сауда Ұйымына ... 2010 жылы ... ... тек қана ... елдері төрағалық жасап келген ЕҚЫҰ-на
төрағалық етеді, ТМД ... ... ... жағынан алда келеді, 2030
жылы Барыс еліне айналғалы жатырмыз.Мұның барлығы экономикадағы, ... ... ... де ... ... ... жүзеге асып
жатқандығында.Осы жағынан біздің мемлекетімізден Еуропа, Азия елдері үлгі
алуда. Қазақстан ... ... ... ... ... ... соншалықты бай, саясатта өзінің салиқалы жолымен келе жатқан
Қазақ елі болашақта әлемдегі ең ... ... ... ... ... ... А.Сәрсенбаев. «Тәуелсіз елде тәуменді тұлғалар болмауы керек», «Таңдау
жасар сәт туды»
2. Ж.Құлжабаева. ... ... ... ... «Беласу»
4. «Жас Алаш» газеті
5. «Егемен Қазақстан» газеті
6. www.google.kz
7. www.akorda.kz
8. www.kerekinfo.kz
9. www.massaqan.com

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Осман империясының жағдайын, Мұстафа Кемал Ататүріктің түрік тарихында сондай-ақ халықаралық сахнадағы орнын танып білу61 бет
Әлемдік саясат20 бет
Абылай ханның тарих сахнасына шығуы16 бет
Жоңғар мемлекетінің тарих сахнасына шығуы17 бет
Сахна тілі интонациясының дискурстық сипаты24 бет
Сахна тіліндегі сөйлеу мәдениеті3 бет
Сахналаумен жасырылған адам өлтіру қылмыстарын тергеуді криминалистік қамтамасыз ету және тергеуге қатысушылардың қызметін үйлестіру32 бет
Сахналаумен жасырылған адам өлтіру қылмыстарын тергеуді криминалистік қамтамасыз ету және тергеуге қатысушылардың қызметін үйлестіру туралы201 бет
Тарих сахнасында Ислам мәдениеті мен ғылымының орны16 бет
Ғұн мемлекетінің қалыптасуы мен тарих сахнасынан шығуы26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь