Қазіргі мектептегі сынып жетекшісінің ата - аналармен жүргізу жұмысы түрлері, мазмұны

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
I. Педагогика ғылымындағы сынып жетекші жұмысы туралы теориялық негіздер
І.І Жалпы білім беретін мектептерде тәрбие жұмысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2.Мектептегі сынып жетекшісі жұмысының мазмұны мен түрлері ... ... ... ... 11
1.3. Сынып жетекшінің тәрбие жұмысын жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

II. Қазіргі мектептегі сынып жетекшісінің ата . аналармен жүргізу жұмысы түрлері, мазмұны
2.1 Оқыту процесінде сынып жетекшісінің мұғалім және ата.аналармен бірлесіп жүргізетін жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.2 Сынып оқушыларының тәрбиелік дағдысын қалыптастырудағы ережелерді ата.аналардың ынтымақтастық формаларды жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
Кіріспе

Республика экономикасының өркендеуі кезеңіндегі жалпы білім беретін мектептерінің педагогикалық проблемаларын айқындау, жас буынды оқыту және тәрбиелеу процестерін жетілдіру тәсілдерін көрсету, оны іске асыру аса маңызды педагогикалық проблема болып отыр.
Мектеп — өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буын. Оның жас ұрпақты тәрбиелеудегі рөлі өте зор. Еліміздің бүкіл жастары мектеп арқылы өмірге жолдама алады. Мектеп ешуақытта ата-аналардың қоғамнан бөлініп, өз бетінше жеке дербес мекеме болған емес. Сондықтан оның іс-әрекеті отбасымен, жұртшылықпен, еңбек ұжымдарымен табиғи байланысты. Міне, мектептің тәрбиелік функциясы осында.
Мектептің тәрбиеге байланысты барлық қоғамдық күштерді ұйымдастыру және біріктіру ролін атқарады. Ол ішкі тәрбие процесін басқарып қана қоймай, сонымен бірге мөлтек аудандарда, кәсіпорындарда жүргізілетін тәрбие жұмысының мақсатқа бағыттылығын қамтамасыз
етеді. Осы тұрғыдан мектеп оқушыларымен тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың жеке адамның дамуында және қалыптасуында класс жетекшісінің негізгі функциясы ата-аналардың ықпалын үйлестіріп, біріктірудің орталығы болып табылады.
Әрбір отбасы (жанұя) бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келді. Сондықтан ол адам үшін ең жақын әлеуметтік орта.
Жанұя, отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің ұзақтығы мұраладың сақтаушысы. Онда бала алғаш рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларын игерді. Сондықтан үйелмендік өмір жеке адамның азамат болып өсуінің негізі.
Сынып жетекшісінің жұмысы оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы түсінеді. Өйткені, бала тәрбиесінің мектепте нәтижелі болуы осындай ынтымақтастыққа негізделеді.
Отбасы тәрбиесі - бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет
алдьщдағы ата-аналардың борышы. Өкімет отбасына үнемі қамқорлық жасауды. Оған дәлел: балалар мекемелері жөнінде халықтың қажеттілігін толық қанағаттандыру, балалардың еңбек, спорт лагерлерін, жас натуралистер стансияларының, ғылыми техникалық және көркем шығармашылық үйірмелерінің жұмысының кеңейту: ананы, балалық шақты қорғау ерекше көңіл бәлуі: үйелмен мүшелерінің дем алуы үшін синаторилардің демалыс үйлерінің жүйесінің кеңейту: аналар жағдайын еске алып, әйелдердің халық шаруашылығына қатысуын үйлестіру.
Отбасында басты мәселердің бірі: баланың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру. Бұған баланың күн кестесі, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй еңбегіне қатысуы, оқу әрекеті, бос уақытын ұйымдастыру жатады.
- Отбасылық қатынастар микроклиматының сипаттамасы, бір-бірінің көз-қарасын білуі және айырмашылығы, отбасы мүшелерінің өз міндеттеріне жауапкершілігі.
- Қоғамға көз қарасы: еңбек және қоғамдық міндеттерге, қоғамдық тәрбие мекемелеріне қатысты.
- Үй – ішіндегі тәрбиелік потенциалы: ондағы қалыптасқан тәрбие, қолданылатын әдістер, ата – аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.
Мектеп оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсартуға қамқорлық жасайды, ата- аналардың, барлық жұртшылықты қатыстырады.
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығының бірнеше формалары бар. Сынып пен отбасының байланысының басты формасы ата-аналар жиналысы. Онда көптеген мәселелер, мысалы, күнделікті өмір, еңбек демалыс, оқушылардың бос уақыты, кәсіптік бағдар, оқу және тәрбие жұмысы, т.б. талқыланады, оларды одан әрі жетілдірудің нақты жолдары қарастырылады.
Байланыс формаларының бірі – сынып жетекшісінің оқушылар үйіне баруы. Мақсаты, оқушылардың үй жағдайымен, күнделікті өмірмен, тұрмысымен танысу, оқу және тәрбиеге байланысты әр түрлі тақырыптарда ата-аналармен әңгіме өткізу, пікір алмасу.
Қазіргі кезде пайдаланылып жүрген мектеп бағдарламаларын жете зерттеудегі аса бір күрделі міндет педагогикалық жағынан дұрыс деп табылған ғылыми негіздерінің жетерліктей болуы мен ғылымилылығын үйлестіруді іске асыру болып отыр.
Дегенмен, сынып жетекшілер мен ата-аналардың арасындағы жұмыстар әліде болса өз деңгейінде педагогикалық талаптарға сәйкес жүргізілмейді. Клас жетекшілер көп жағдайда ата-аналар мен оқушылар арқылы немесе оқушы тарапынан бұзақылық жасаған уақытта кездеседі, жүйелі түрде ата-аналарға педагогикалық көмек беру сияқты тәрбие жұмысының комплексті түрде іске асырылу талабы сақталып отырылмайды. Сол себептен көптеген мектептерде оқушылар арасында нашақорлыққа, атыстарға душар болып жүрген оқушылар баршылық. Осындай мектептің, оның ішінде сынып жетекшілерінің жұмысындағы қарама-қайшылықтар мен кемшіліктер тәрбие жұмысының сапасын жақсарту міндетін барлық білім беру жүйесіне үлкен міндет артып отыр.
Жоғарыдағы мәселелерді талдай отырып біз курс жұмысымыздың тақырыбын «Сынып жетекшісінің ата-аналармен ынтымақтастық формалары» деген тұжырымға келдік.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы. - Алматы, Қазақ университеті, 1989.
2. Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тэжірибелері.-А., 1991.
3. Айтмамбетова Б., Бозжанова К., т.б. Балаларды семьяда адамгершілікке тэрбиелеудің кейбір мәселелері. - Алматы, 1985.
4. Айтмамбетова Б., Бейсенбаева. Тэрбиенің жалпы әдІстері. - А.,1991.
5. АйғабыловаН. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу жолдары. - А., Өнер. 1972.
6. Ахметов Ж. Балаларды мэдениеттілікке тәрбиелеу жолдары. //Қазақстан мұғалімі, А., 1994.
7. Алмаханова X. Жас өспірімдерге эстетикалық тэрбие бері. /Методикалық нұсқау. А., 1990.
8. Ақназаров Б. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1973.
9. Әбенбаев С. Оқушы жастарға эстетикалық тэрбие беруді жетілдіру.- А.,1992.
10.Әбенбаев С. Мектептегі тэрбие жұмысының әдістемесі. - А., 1999.
11.Әбдіразақов Е. Адамгершілік, имандылықтэрбиесі. -Шымкент 1994.
12,Әбиев Ж. Жаңа адамда қалыптастыру. - Алматы, 1988.
13.Әбиев Ж. Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері. - Алматы, 1997.
14.Әбиев Ж. Окушыларга атеистік тәрбие беру. Алматы, //Қазақстан мектебі , 1959. №3.
І5.Әбілова Зоқушыларға эстетикалық тэрбие беру. - А., 1972.
І6.Әбілова 3. Этнопедагогика - А., 1997.
17.Әтемова Қ. Ата-аналар жиналысының мәні. Қаз.мем. 1-1996. 18.Болдырев Н. Мектептегі тэрбие жұмысының методикасы. -- Алматы, 1987. Ш-ҮІтарау.
19.Болдырев Н. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1980. 20.Богословский В. т.б. Жалпы психология - А., Мектеп, 1980, 13 тарау. 21.Безкаравайный С., Жұмабаев А. Мектепте өткізілетін тарихи -әдеби кештер. - А., Мектеп, 1968.
22.Бержанов Қ, Тәрбие мен оқытудың бірлігі. - Алматы, 1973.
23.Бержанов Қ., С.Мусин. педагогика тарихы. - А., Мектеп, 1984.
24.Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы халықтар достығы. Алматы, 1976
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
...............................................................5
I. Педагогика ғылымындағы сынып жетекші жұмысы туралы теориялық негіздер
І.І Жалпы ... ... ... ... ... ... жұмысының ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ата – аналармен жүргізу жұмысы
түрлері, ... ... ... сынып жетекшісінің мұғалім және ата-аналармен бірлесіп
жүргізетін
жұмыстары...................................................................
............................................18
2.2 Сынып оқушыларының тәрбиелік дағдысын қалыптастырудағы ережелерді ата-
аналардың ... ... ... өркендеуі кезеңіндегі жалпы білім беретін
мектептерінің педагогикалық ... ... жас ... ... ... ... ... тәсілдерін көрсету, оны іске асыру аса
маңызды ... ... ... ...... ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буын. Оның жас
ұрпақты тәрбиелеудегі рөлі өте зор. ... ... ... ... ... жолдама алады. Мектеп ешуақытта ата-аналардың қоғамнан бөлініп, ... жеке ... ... ... ... ... оның іс-әрекеті
отбасымен, жұртшылықпен, еңбек ұжымдарымен табиғи ... ... ... функциясы осында.
Мектептің тәрбиеге байланысты барлық қоғамдық күштерді ұйымдастыру және
біріктіру ролін атқарады. Ол ішкі ... ... ... қана қоймай,
сонымен бірге мөлтек ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді. Осы ... ... ... ... ... жеке ... ... және қалыптасуында класс
жетекшісінің негізгі функциясы ата-аналардың ... ... ... ... ... ... (жанұя) бүкіл ғасырлар бойы адам ... ... ... ... Сондықтан ол адам үшін ең жақын әлеуметтік орта.
Жанұя, отбасы белгілі ... ... ... ... сақтаушысы. Онда бала алғаш рет өмір жолымен танысады, ... ... ... ... өмір жеке адамның азамат болып
өсуінің негізі.
Сынып жетекшісінің жұмысы оқыту мен ... ... ... Ол бала ... ... ... тығыз байланысты болуды өте
жақсы ... ... бала ... ... ... ... ... негізделеді.
Отбасы тәрбиесі - бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет
алдьщдағы ата-аналардың ... ... ... ... ... Оған ... балалар мекемелері жөнінде халықтың қажеттілігін толық
қанағаттандыру, балалардың еңбек, спорт лагерлерін, жас ... ... ... және ... ... ... ... ананы, балалық шақты қорғау ерекше көңіл бәлуі: үйелмен
мүшелерінің дем алуы үшін синаторилардің ... ... ... ... ... еске алып, әйелдердің халық шаруашылығына қатысуын
үйлестіру.
Отбасында басты мәселердің бірі: ... оқу ... ... ... күн ... міндеттері, қойылатын талаптар,
оның үй еңбегіне ... оқу ... бос ... ... ... ... ... микроклиматының сипаттамасы, бір-бірінің көз-
қарасын ... және ... ... ... өз ... ... көз ... еңбек және қоғамдық міндеттерге, қоғамдық тәрбие
мекемелеріне қатысты.
- Үй – ... ... ... ... ... ... ... ата – аналардың және ... ... ... ... оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсартуға қамқорлық жасайды, ата-
аналардың, барлық жұртшылықты қатыстырады.
Мектеп пен ... ... ... ... бар. ... ... ... басты формасы ата-аналар жиналысы. Онда көптеген
мәселелер, мысалы, күнделікті өмір, еңбек демалыс, оқушылардың бос ... ... оқу және ... жұмысы, т.б. талқыланады, оларды одан әрі
жетілдірудің нақты жолдары қарастырылады.
Байланыс формаларының бірі – сынып ... ... ... ... оқушылардың үй жағдайымен, күнделікті өмірмен, тұрмысымен танысу,
оқу және тәрбиеге байланысты әр ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылып жүрген мектеп ... ... аса бір ... ... ... ... дұрыс деп табылған
ғылыми негіздерінің жетерліктей болуы мен ... ... ... болып отыр.
Дегенмен, сынып жетекшілер мен ата-аналардың арасындағы жұмыстар әліде
болса өз деңгейінде педагогикалық талаптарға ... ... ... көп ... ата-аналар мен оқушылар арқылы немесе оқушы
тарапынан бұзақылық жасаған уақытта кездеседі, ... ... ... ... беру сияқты тәрбие жұмысының комплексті түрде іске
асырылу талабы ... ... Сол ... ... мектептерде
оқушылар арасында нашақорлыққа, атыстарға душар болып жүрген оқушылар
баршылық. Осындай ... оның ... ... ... ... мен ... ... жұмысының сапасын жақсарту
міндетін барлық білім беру жүйесіне үлкен міндет артып отыр.
Жоғарыдағы ... ... ... біз курс ... ... жетекшісінің ата-аналармен ынтымақтастық формалары» деген тұжырымға
келдік.
І . Педагогика ғылымындағы ... ... ... ... теориялық
негіздер
1.1 Жалпы білім беретін мектептерде тәрбие жұмысы
Сынып жетекшісі өте маңызды да әрі жауапты міндеттерді ... ... ... ұйымдастырушы және оқушылардың ұстазы болып табылады.
Бұрынғы орта оқу орындарында оқушыларды тәрбиелеу ... ... ... ұстаздарына, негізінен, гимназистердің тәртібі мен
оқуына және жалпы саяси көзқарастарына бақылау жүктелген.
Жаңа ... ... ... ... ... ... ... міндеттерге жауап бермеді де ондай қызметтер қысқартылды.
Совет мектептері өмір сүре бастаған алғашқы жылдарда сабақ ... ... тыс ... ... ... ... мен өткізу барлық
мұғалімдерге жүктеліп, ол міндеттер жүзеге асырылады.
Мектеп басшылығымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының формалары көптеп
саналады. ... ... ... ... ... ... жанұямен жұмысы; сыныптан және мектептен тыс жұмыстары. Осы
жұмыстардың барлығына мектепте сынып ... ... ... ... ... ... ... іске асыруды қамтамасыз
етеді.
Тәрбие жүйесінде, ... жеке ... ... моральдық
қасиеттерінің қалыптастыруды, адамгершілік сезімін, эстетикалық талғамын
дамытуда ... ... ... ... орны ... ... ... жұмыстарының негізгі бағыттары: педагогикалық
ұжым, ата-аналар комитеті тәрбие жұмысының жоспары жасалып, оны басшылыққа
алады.
Мектептерде сынып ... ... ... ... ... болмады. Өмір
мұғалімдердің тәрбиешілік қызметін үйлестіруді және біріктіруді, әсіресе,
оқушыларды ... тыс ... ... ... кемшілікті
жоюды талап етті. Сондықтан көптеген мектептерде 20-жылдары ... ... ... ... пайда бола бастады. Олар оқу топтарына
бекітіліп, топ жетекшілері деп ... Топ ... ... сабаққа қатысуымен үлгірімдеріне бақылау жасау міндеттерін
атқарды.
Мамандардың ... ... жаңа ... ескі ... қабылданды. Әрине, олар жаңа идеологияны қабылдамаған болатын,
сондықтан олар ... ... ... ... мектептерде
оқушылардың өзін-өзі басқару органы (оқушылар комитеті) ... ... ... ... тыс тәрбие жұмыстары да дами ... ... ... ... де, жаңа ... да өзгере
бастады.
1934 жылы топтар сыныптарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілері
сынып жетекшілері деп аталды. Сынып ... ... ... 1934 ж. ... күні ... ... ... Комиссариаты бекітті. Осы ережемен бірге
сынып жеткшісінің қызметі де ... 1934 ж. ... ... ... ... ... оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарын
ұйымдастыру үшін 1966 ж. ... ... тыс және ... тыс ... ұйымдастырудың қызметі енгізілді. Сынып ... ... ... активін мектеп көлеміндегі өтілетін кейбір жұмыстарды бірігіп
ұйымдастырды.
Сынып жетекшісін тәжірибелі және ... ... ... ... ... өз ... белгілі бір жүйемен жүзеге асырған жағдайда
ғана өзінің мақсатына жетеді және ең жақсы нәтижелерге ие ...... ... ... мен ... ... ... тәрбие іс-шараларының жиынтығы сынып жетекшісі жұмысының жүйесі
деп ... Жүйе ... ... ... ... ... ... қамтиды (саяси-идеялық, ... ... ... ... ... ... жетекшісінің негізгі жұмыстары белгіленеді: сынып
жетекшісінің ... ... мен ... ... білім беретін мектеп
Уставында», «Сынып жетекшісінің жұмысы туралы» методикалық хатта анықталды.
Тәрбие ... ... ... шешу үшін ... ... зерттеп, оларды жақсы білу керек.
К.Д. Ушинский «Адам-тәрбие нысанасы» ... ... ... ... ... педагогика адамды жан-жақты етіп тәрбиелегісі келсе, онда
педагогика ең алдымен сол адамды ... ... ... ... ... ... үшін сынып жетекшісі оқушылардың
мінезін, қабілетін ... ... ... ... білу ... жетекшісінің
өз жұмысын ойдағыдай атқарудың басты ... ... жеке ... ... ... ... мәліметтерді білуі қажет:
- оқушылардың денсаулығы;
- жанұядағы баланың өмірі мен тұрмыс ... ... ішкі жан ... ... байлығы;
- мінез-құлқын, темпераментін, қабілетін, қызығушылығын, еркін, зейінін
т.б. психологиялық ерекшеліктерін;
- үлкендермен, кішілермен, ата-анасымен, жолдас-жораларымен ... ... ... ... қасиеттерін;
- еңбекке көзқарасын;
- эстетикалық талғамдарын, қызығцларын, ... ... ... ... ... ... ... т.б.
- қоғамға көзқарасы: еңбекке және еңбек адамдарына ... ... ... ... тәрбиелік потенциалы: жанұядағы тәрбие, қолданылатын
әдістер, ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени
дәрежесі.
Ата – ... ... ... ерекше белгілерінің тәрбиелік ықпалы
өте күшті, ... ... ... ескеру қажет.
Жанұяның өзіне тән ерекше функциялары бар. Ол халықтың өсуі, адамзат
ұрпағын ... ... ... ... ... ... өзара және туған – туысқандарымен қатынас жасау функциясы.
Тәрбиенің проблемалары педагогикалық әдебиеттерде, А.С.Макаренконың,
Н.К.Крупскаяның, В.А.Сухомлинскийдің және ... да ... ... түрде баяндалған.
Тәрбие процесі бір қалыпты жағдайда іске асырылып ... ... ... жанұядағы тәрбиенің сәтсіздікке ұшырауының баеты
себебі ... ... ... көз қастарының
қауқарсыздығынан болады.
Біздің халкымыздың жанұя жағдайында жас ... ... буын ата мен ... төңірегіне шоғырланған. Себебі, жанұя әке мен шеше негізі
иелері, жанұя ... ... ... Ал ата мен ... ... өз ... даналық ақыл - ойдың орынды дүниетанымының,
талғамының денсаулық бағбанының, орынды тәртібімен мінез - ... ... ... ... тек жеке оқушыларды зерттеп білу емес, сонымен қатар ол
сынып коллективінің ұйымдасқандығын, оқушылардың коллективтегі өзара қарым-
қатынасын ... ... ... ... коллектив оқушыларды тәрбиелеуде
басты роль атқарады.
Оқушыларды зерттеп білудің тәсілдері. Оқушыларды ... ... ... әр ... ... ... бақылау тәсілі (сабақта, ... ... да ... ... ... тәсілі (пән мұғалімдерімен, дәрігермен, ата-аналармен,
кітапханашымен, оқушының жолдастарымен, өзімен);
- анкеталардытолтыру толтыру тәсілі;
- ... ... ... жеке ... күнделігімен, үлгірім
журналымен);
- оқушының шығармашылық жұмысымен танысу тәсілі (шығарма, сурет т.б.);
- табиғи эксперимент;
- тәуелсіз мінездемелерді қорыту тәсілі.
Зерттеуге қойылатын талаптар:
- ... ... ... ... түрде жүргізіліп отыруға
тиісті;
- ... ... мен ... ... ... бағытталған
зерттеу;
- зерттеу оқушылардың өмірі мен күнделікті табиғи жағдайында өткізіледі;
- оқушыларды білу үшін әртүрлі әдістерді қолдану керек;
- оқушылардың ... бір ... ... ... ... ... оқушылардың тұрмыс жағдайларымен танысуды көздейді.
Оқушыларды зерттеу нәтижелері педагогикалық мінездемелерде ... де ... ... ... жалпы дамуын көрсетеді. Оның оқу
ісін, еңбек және қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... жетекшілері барлық сыныптарда
оқушыға мінездеме ... ... ... ... ... ... жұмысын жеңілдетеді.
Сыныпта жұмыс істейтін пән мұғалімдерінің жұмысын үйлестіру.
Сыныптағы тәрбие жұмыстарын ... ... пән ... ... ... ... ... жұмыстарының ерекшеліктерін
байқайды, олардың талаптары мен оқушылармен қарым-қатынастарын, әрбір
оқушылар ... ... ... және ... ықпал жасаудың тәсілдерімен
келіседі. Себебі әрбір пән мұғалімі тек сабақ беруші ғана ... ... ... ... ... ... ... де.
Сынып жетекшісі оқушыларды мектептің жастар ұйымдарымен бірлесе отырып
тәрбиелейді.
Бастауыш сыныптарының мұғалімі өз сыныбының ұжымы мен ... ... ... олардың барлық істерінің ұйымдастырушысы, сынып
коллективінің дербес органы болуы үшін талпынып отырады. Сынып ... ... ... ... мен шеберліктерді қалыптастыру
үшін, тәрбие жұмысының кең қоғамдық саяси бағыты үшін де ... ... ... ... жетекшісі жұмысының мазмұны мен түрлері.
Сынып жетекшісінің бірінші міндеті жұмыс мазмұнына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... қызметіндегі басты және негізгі коллективін топтастыру ... ... ... және ... бөлім болып табылады. Коллективті
топтастыру жұмысы актив арқылы, түрлі комиссияларды, ... құру ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру арқылы
іске асырылады. Оқушыларды топтастыра ... ... ... ... ... жақсы жағдай жасайды. Сынып жетекшісі тек өзінің
беделімен ғана емес ... ... ... ... ... ... оқушыларға ықпал жасайды.
Балалар коллективін құру мен ...... ... ... сынып жетекшілерінің маңызды міндеті. Егер коллектив құрылса кез
келген тәрбие міндеттерін шешу әлде ... ... ... ... ... отырып, сынып жетекшілері әр оқушының жеке басын
қалыптастырады. Сынып ... ... өз ... мен
инициативасына сүйенеді. Тәрбиеші беделі қаншама жоғары болса да, ол әрбір
дұрыс ... ... ... ... ... Табысты
тәрбие жұмысынсыз коллективті топтастыру мүмкін ... Тек ... ... жетекшісі мектеп оқушыларының оқу міндеттеріне, қоғамдық ... ... ... етеді. Жақсы ұйымдасқан және топтасқан
коллективтің әсерімен оқушылар саяси, адамгершілік және ... ... ... жұмысының мазмұнын жақсартуға қамқорлық жасайды, ата-
аналардың барлық ... ... пен ... ... бірнеше формалары бар. Сынып
жетекшінің ата-аналармен байланысының басты формасы ... ... ... көптеген мәселелер қаралады, мысалы, күнделікті өмір,
еңбек, ... ... бос ... кәсіптік бағдар, оқу және тәрбие
жұмысы, т.б. ... ... одан әрі ... нақты жолдары
қарастырылады.
Байланыс формаларының бірі – педагогикалардың оқушылар үйіне баруы.
Мақсат: Оқушылардың үй жағдайымен, ... ... ... танысу,
оқу және тәрбиеге байланысты әр ... ... ... ... ... ... ... ата-аналармен ынтымақтастығының тағы бір формасы ... ... ... ... ... ... беру.
Педагогикада жан-жақты үйлесімді дамыған, адамды тек коллективте ғана
тәрбиелеуге болады дейді. Баланың жеке басы тек ... ғана ... және ... дами ... ... баланың өзіндік ерекшелігін
жойып жібермейтіндігі, ... ... ... оның мазмұнына ықпал
жасайды.
Ұжым – тәрбие жұмысының ең баты формасы ... ... ... ... ... ... ұжым құру арқылы ұйымдастырылады. Ұжымдағы тәрбиенің
негізгі принциптерінің бірі. Ол мектепте ... жаңа ... ... ... жеке ... ... ең ... ол қызметте
және басқа адамдармен араласу процесіндегі қатынастарға байланысты дегенді
басшылыққа алады. Мектептегі алғашқы ұжымның ... түрі – ... ... ... ... сыныптан тыс үйірмелер, спорт
коллективтері.
Бастауыш ұжымның ...... ... мүшелердің жеке байланысы,
олардың арасындағы күнделікті істер және жолдастық өзара қарым-қатынас.
Жалпы мектептік ұжымда оқушылардың ... ... ... әрқашан
мүмкін бола бермейді. Кейде олар ... ... де. ... мектеп оқушыларына тәрбие ықпалы, ... ... ... ... ... ... ... Бұл ықпалдың
тиімділігі көбіне сыныптың топтасқандығына, онда ... ... ... Оқу ... ... ... ... сынып өміріне
араласып, оның белсенді мүшесіне айналуы, әсіресе ... ... ... ... ... ... болуы қажет. Сонда ғана ол сыныптың
жұмысына жақсы бағыт беріп, оны басқара алады, ал оқушылар оны ең ... ... ... ... ... оқушыларын жасып, дамуы мен тәрбиелік
дәрежесін есепке алып, олардың белсенділігін және осы ... үшін ... ... ... ... ... ... керек. Тек осы жағдайда
ғана оқушыларды мақсатты ұжымға топтастыруға, ... ... ... болады.
Ұжымдық істі ұйымдастыруда (оқу ісін тиімді ұйымдастыру, ... ... ... ... ... ... ... ұжымдық
ойын-сауықтарды ұйымдастыру т.б.):
- белсенділер тобын айқындау және тәрбиелеу;
- оқушылар алдына қызықты перспективалар ... ... ... ... қалыптастыру;
- оқушыларға қойылатын талаптардың бірлігі жүзеге асырылады.
Білімнің жоғары дәрежесі – оқу-тәрбие ... ... ... ... көрсеткіші. Сынып жетекшісі оқушылардың білім сапасын көтеруге
қамқорлық көрсетеді, оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып ... ... ... ... «Сынып жетекшісінің жұмысы туралы» методикалық
нұсқау мектеп оқушыларының ... ... ... дамыту, әр
оқушының психологиялық ... ... ... ... ... ... қорғауға қамқорлық сынып жетекшісінің маңызды
қызметі ретінде анықталған. Ал ... ... ... ... ... асыру
тек педагогикалық ұжымның ғана емес, сонымен қатар сынып жетекшілерінің де
күш-жігеріне негізделуі ... ... ... ... ... оятуда, оқу сапасын арттыруды қамтамасыз етуде сынып
жетекшісі көп ... ... ... Оның ... ... талабы және
барысын бақылауды – үлгерімді арттырудың маңыздың шарты.
- Оқу процесінде саналы жауапкершілікпен ... ... ... ... ... деген ниетке, оқуға деген ниетке, оқуға көзқарасқа,
ынта ... ... ... қоюшылыққа, белсенділікке,
инициативаға, дербестікке, білуге құмарлыққа байланысты. Осы ... оқу ... ... мәнін түсіндіру сынып жетекшісінің
жұмысында үлкен орын алуға тиісті. Ол оқушыларда білімді қажетсіну ... ... ... ... білу ... қалыптастыруға, оқудың
болашағын ашып беруге тырысады.
- Сабақта үлгермеушілікті туғызатын ... ... бірі – ... жүйелі және жоспарлы түрде жүргізу шеберлігі мен ... ... мен ... ... ... - ... ... оқи
білуге үйрету. Әсіресе оқу жұмысындағы ... пән ... ... ... ... және өз бетімен кітап оқи білу, үйге ... ... ... ... ... ... жөн. Бұл
міндеттерді сынып жетекшісі басқа мұғалімдермен бірлесе отырып ... оқу ... ... ... ... ықпал жасауына бірігіп күш-
жігер жұмсап, қол жеткізуге.
- Үйге берілген тапсырманы дұрыс және ... ... ... ... ... оқушының күн режимі болғаны жөн және ... ... Бұл ... ... ... жетекшісіне ата-аналар және
сынып активі көмектеседі.
- Оқу жұмысында ... ... ... ... ... ... ... ұйымдары көмектеседі. Бұл жұмыс үлгірмеушіліктің, екінші ... және ... ... ... ... септігін тигізеді.
Сонымен қатар өзара көмек жолдастықтың, достықтың, ... ... ... ... ... ... сынып жетекшісі жалғыз емес, өз
сыныбының мұғалімдерімен бірігіп шешеді. Оқу ... ... ... бірыңғай талап қою, мұғалімдердің бір-біріне көмегі оқудың және
тәрбиенің сапасын арттыруға ... ... ... ... ... бағдарламаларын жете
зерттеудегі аса бір күрделі міндет педагогикалықжағынан ... ... ... ... ... ... мен сынып жетекшісінің қол
жетерліктей болуы мен ғылымилылығын ... іске ... ... отыр.
Тәрбиелік ғылымилылық принципі нәтижесінде мектеп оқушыларды ғылым,
техника және мәдениет ... ... ... ... сай ... қолға алып отыр. Алайда, қазір пайдаланып жүрген бағдарламаны
жасау үстінде оқу пәндерінің ... мәні ... ... мына ... ауыздан қолдады, «орта мектеп оқушыларының қолы ... ... ... ... ... мектепте тәрбие беру мазмұнына ... және ... ... ... өзін тура ... емес». Жаңа бағдарлама жобасының ... ... ... оның ... әлі ... дәрежеде орныққан деп немесе мектеп
оқушыларының оның меңгеруі қажет деп есептеуге ... ... ... ... ... ... енгізгендігі болып табылатындығы
атап өтілді. Сынып оқушыларының қазіргі ғылым жетістіктері мен ... ... ... деп ... де ... ... Мұнымен
бірге оқушыларға жеткізілген теориялық мәліметтер, олар оқып ... оның ... ... ... ... ... қарама-қайшы
келмеуін талап ету орынды.
Тәрбие принципінің осы аспектісі бағдарламалар мен ... ... ... оны ... ... жетекшісі күнделікті
тәжірибесінде басшылыққа алуы тиіс.
тәжірибесінде ... алуы ... мен ... ... құру ... ... ... дәрежесіне қарай оқушылардың қайта межеге және ... ... ... мектептік курсының бір мақсатқа ... ... ... ... қағидалары мен қазіргі заманғы
ғылыми теориялардың дұрыс арақатынасын белгілеу ... ... ... ... ... ... ... ескермеу, оларды жаңа және ең
жаңа ғылыми негіздерінің көптеген курстарын төменгі сынып ... оқып ... ... жасамағандық және, екіншіден, оқушыларды
адамзат баласы ... ... ... ... қаруландыруға
бағытталған мектептің, білім беру тәрбие қызметіне шек ... ... ... ... ... негізіне алынған, төмендегідей проблеманы
шешу неғүрлым дәлелденген ... ... : ... ... ... ғылыми-
теориялық дәрежесін көтеру әрбір оқу пәнінің жетекші идеясын ... ... ... ... ... ... нақтылы мазмұны ашылуы тиіс.
1.3. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлау.
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспарьі –педагогикалық ... ... ... оның ... ... ... ... «Сынып жетекшісінің жұмысы туралы» методикалың хатта тәрбие
жұмысы бір ... ... ... ... бір оқу ... ... ... Сынып жетекшісінің жоспары тарбиенің мазмұнын, ... ... ... ... ... ... көзқарасты қамтамасыэ етеді. Онда
тәрбие мазмұнын негізгі түрлерінің, ең алдымен мектеп оқушыларына ... ... ... еңбек, адамгершілік т.б. тәрбие берудің
тығыз байланысын ескеру қажет. Жоспар жасағанда ... ... жас ... ... ықыластарын ескерген жөн.
- Жоспарды қандай мерзімге жасаған жөн? ... ... ... жылға арнап, іске асырылатын жоспар жасау өте қиын, ал бір ... одан да ... Оның ... бұл ... түрі өте ... ... да тәрбие ... ... ... ... жөн.
Аталған басқа сынып жетекшілерінің тәжірибесінде апталық жұмыс жоспарлары
да кездеседі. Олар негізгі жоспарларды нақтылауға ... ... ... ... өткізуді қамтамасыз етеді. Оқу жылы басталар ... ... ... ... ... бектуіне береді. Одан әрі
жоспардың қандай мерзімге жасалғанына қарай, тоқсан сайын немесе ... ... ... ... Орта ... ... бекітуді
директор оқу тәрбие жұмысы жөніндөгі орынбасарына немесе ... ... ... ... ... ... ... бекітілген соң
онымен сыныптың барлық оқушыларын таныстыру керек. ... ... ... ... ... тартады. - Жоспар қаидай болуы керек, оган қандай
талаптар қойылады? ... ... ... ... ... ... тәрбиө
жұмысының тиімділігін арттыру үшін ол ... ... ... ... ... ... белгілі мақсатқа бағытталуы. Тәрбие жұмысының жоспары іс-
әрекетке ... бола ... бұл ... ол ... ... тәрбиө
берудегі нысаналықты, оны мектептің ортақ мақсатына бағындыруды қамтамасыз
ететіндей идеялық жағынан мақсатқа ... ... ... Барлық
жёкелеген тәрбие міндеттері мектептің негізгі мақсатын шешуге оқушларды жан-
жақты дамытуга, оларды өмірге ... ... ... керек.
Жоспардың мазмұны идеялық-саяси, қоғамдық пайдалы бағытта болуын қамтамасыэ
ету ... ... ... ... ... формаларының және әдістерінің
әртүрлі болуы. Трәжірибелі сынып жетекшілері тәрбие жұмысының ... мен ... ... Бұл тәрбие жұмысын эмоциялы және қызықты
етуге көмектеседі. Жоспарда жалпы ... ... ... қызығулары
мен білімділіктерін ескере отырып, топтық және ... ... ... ... жылдары оқулар түрлі лекторийлар, саяси
хабарламашылардың ... ... ... ... кең өріс ... Оқушыларды тәрбиелеудің сабақтастығын, жүйелілігін ... ... ету. Бұл ... ... ... ... өзінен
бұрынғылардың жалғасы болып табылады және тәрбиенің қол жеткен нәтижелеріне
негізделеді. Жоспар өткен уақыт ішінде ... ... және ... ... ... ... міндеттерді ескере отырып жасалады.
Егер қол жеткен нәтижеге сүйенбесе, істелген жұмыстың ... ... ... емес. Бірінші, екінші, үшінші тоқсанның ... ... және ... ... ... ... ал төртінші тоқсанның
жартысында еңбек пен демалыс мәселелерін ұйымдастыру кезіндегі жұмыстар
көрсетілуі тиіс. Оқу жұмысынан ...... ... ... ... ... нақтылы болуы. Жоспар жасағанда орындалмайтын ... жөн. ... ... ... ... ... сай болуы қажет. Барлық жұмыстарды қамтимын деп ... көп ... ... жөн. ... ғана ... ... ... көмегімен оқушылар ұжымы арасында және ... ... ... жүргізген жөн.
V. Жұмысты келісіп жоспарлау. Жоспарды жасамастан бұрын ... ... ... ұсыныстары мен тілектерін, сыныпта сабақ
беретін мұғалімдермен келісіп, ... ... ... ... ... ... қызметін жоспарлаудың формалары. Сынып
жетекшісінің ... тек ... ... бұл ... жұмысының сапасын
арттырудың құралы. Сондықтан жоспардың формасы ыңғайлы, икемді, сыныпта
тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ... ... ... ... ... өмір талап ететін және ойдағыдай орындалатын шаралар болуы керек.
Әрине, ол ... ... ... ... ... ... біте ... болуы керек. Мектеп тәжірибесінде сынып жетекшілерінің жоспарлары
түрліше құрылып, әртүрлі ... ... ... әр сыныптың жұмыс
жағдайлары бірдей емес, жаңа бастаған сынып жетекшісі жоспарды кең, көлемді
етіп жасаса, тәжірибелі ... ... ... ... ... ... сынып жетекшілерінің жоспары, тәрбие жұмысының негізгі мазмұны мен
бағытын, сынып коллективінің даму болашағын бейнелейтін болуы ... ... ... ... ... ... ... жоспары
әдетте төмендегідей бөлімдерден тұрады:
- Сыныптың қысқаша сипаттамасы және оқушылар жайында ... ... ... ... қызметінің негізгі бағыттары мен формалары.
- Сыныпта атқарылатын іс-шаралар міндеттері.
- Сыныпта сабақ беретін мұғалімдермен жұмыс (сынып ұжымын ... ... ... көрсетеді, сыныпта жұмыс ... ... ... ... үшін ... Ата-аналармен жұмыс.
Сынып жетекшісінің жұмыс есебін жүргізуі. Тәрбие жұмысы нәтижелерінің
есебін ...... іс. ... жетекшісі жұмысының есебін жүргізудің
маңызды және қажетті түрі күнделік дәптері, күнделік жүргізу міндеті емес,
бірақ көп ... ... ... бар. Оны тәрбие жұмысының
нәтижелері ғана ескерілмейді. Сонымен қатар жұмыстарда талданып ... ... ... ... жолдары көрсетіледі. Күнделікте
оқушылардың үлгірімі, қоғамдық тапсырмалар, тізімі және тұрақты мекен-жайы
жазылады. Әрбір оқушыға ... бет ... онда ... мінез-
құлқына жасалған бақылаулар нәтижелері жазылып, мінезінің ерекшеліктері,
қызығушылығы мен бейімділігі көрсетіледі. Кейбір ... ... ... ... жүргізетін ашық күнделік дәптер жүргізеді. Бұл ... ... ... ... Онда ... ... және жеке мектеп
оқушылары өміріндегі елеулі ... ... ... Сыныптың ашық
күнделігін жүргізуге сынып жетекшісі ... ... ... ... Бұл ... жүргізілген жұмыстың есебін беруге,
бағалап отыруға үйретеді және сыныпта ... ... ... ... ... есеп ... өз
жұмысының нәтижелері туралы сынып жетекшісі мектептің педагогикалық
советінің мәжілісінде немесе сынып ... ... ... ... отырады. Кейде ол сыныптағы тәртіп пен үлгірімінің жайы туралы
мектеп ... ... ... және ... тыс ... жұмысының
ұйымдастырушысы шақырған кеңестерде хабарлама жасайды. Оқу жылының аяғында
сынып жетекшісі мектеп әкімшілігіне өз сыныбындағы тәрбие ... ... ... ... ... ... есеп тапсырады. Мұнда сынып жетекшісі
жұмысын талдап кемшіліктері мен табыстарын ... ... оқу ... ... ... жүргізу керектігін қандай оқушыларға назар аудару
керектігін айтады.
ІІ. ... ... ... ... мен ... ... ... мазмұны
2.1. Оқыту процесінде сынып жетекшісінің мұғалім және
ата-аналармен бірлесіп жүргізетін жұмыстары
Оқыту процестерінде ... ... ... ... асыру өмір
шындығын бейнелі түрде ... ... ... ... ешбір кемітпейді. Табиғат құбылыстары жөнінде, тарихи оқигалар
туралы, қазіргі кездегі ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық материалдың елеулі бөлігін
құрады.
Бағдарламалық материалды игеру деңгейі, демек, оқыту ісінің әсерлігі де
көрнекіліктің әралуан құралдарын ... ... көп ... ... ... көрсетіп кеткеніміміздей, белгілі бір ... ... ... ... ... ... ойын ... сонымен бірге оқушылар тарапынан аса маңызды ... ... ... ... ... ... ... сол көрнекі құралдың сипатына тәуелді
болады. Мұғалімнің сабақ ... ... да бір ... ... ... ... де ... маңызы бар. Оқу процесінде әр түрлі
информациялық деректерді, оның ішінде тәрбиелік мәні бар ... өз ... ... ... ... ... мәні ... құралдарды оқушылардың оқу процесінде тәрбиелік роліне қарай
екі үлкен топқа:- ... ... - ... ... ... ... ... Бірінші топтың көрнекі құралдары (картиналар,
фотосуреттер, суреттер, диапазитивтер, ... кино ... ... ... және т.б.) ... ... мен ... кезінде эстетикалық сезімді қабылдауына ... ... ... ... ... ... ... көрнекі құралдар (схемалық
көлемді модельдер, ... ... ... т.с.с) оқылатын
объектілердің күрделі байланыстарын, өзара ... және ... ... ... ... ... ішкі құрылымын түсіндіру
үшін керек.
Көрнекіліктің қандай түрінде болсын изоморфизм мен ... ... ... ... изомофизмі туралы айтқанымызда оқылып жатқан
объектілердің құрылымы және қатыныстары ... ... ... ... ол кескіндеме қандай формада жүзеге ... ... ... ... керек. Кабылдау қарапайымдылығы мәселесіне оралсақ
көрнекі құралдар жасаған кезде оқылатын объекті тәрбиелік ... ... мен ұсақ ... жақтары керексіз етіліп , ұғымдардың негізгі
қасиеттерін немесе түсініктерін басты ... ... тек ... ... мен ... ғана ... арқылы қол жеткізеді.
Көрнекіліктің әр құралы оның жоғары тәрбиелік әсерлілігін қамтамасыз
ететін оқу процесінде өзі ... ... ... ғана тән ... қызметке ие
болып отырады.
Оқыту процесіндегі әр алуан ... ... ... ... ... сабақ үстінде комплексті түрде оларды
қолдану қажет. Тек осы жағдайда ғана ... ... ... тәрбиелік және
танымдық міндетті шешу бағытында қанағаттанарлық әсерлікке қол жеткізуге
болады.
Сынып жетекші тәрбие мәселесін комплексті түрде ... ... оның ... ... әр ... ... бірлесіп жұмыс
істеуін қамтамасыз ете алуына да байланысты.
Сонымен бірге көрнекілік құралдарының әлденеше түрін тек
оқылып жатқан ... ... ... ашып ... ал ... ... тек белгілі түрімен сенімді түрде және толық
бейнелей алуға болатын жағдайда ғана пайдаланған
құралдарды іріктеу үстінде олардың мүмкіндігін әрбір оқу пәнінің
өзіндік ... және ... ... ... салыстырып
алу қажет. Бұл арада Ю.К.Бабанскийдің «көрнекілікпен шектен тыс
айналысу тәрбиедегі өмір шындығын, онсыз әсерлі түрде тану ... ... ... ... ... соғады. Көрнекілікті өте мол қолдану көп
жағдайда окушылар зейінін шашыратады, ... ... ... ... ... ... ... мұның өзі әсіресе ес қабілеті көрнекілік
образды ... ... ... ... ... ... балалармен
айналысқанда орын алады» дейтін пікірмен келіспеске ... ... ... қолдана білмеудің білім мен тәрбиені
меңгеруге ... кері ... ... - ... де атап ... процесінде кернекі құралдарды пайдалану тиімділігі сабақтың
тәрбиелік ... ... ... педагогикалық жағынан орынды ұштастыра
білуге ғана емес, сонымен бірге көрнекілік пен басқа да ... ... ... ... ... ... байланысты болады.
Көрнекі құралдар мен мұғалім сөзін ұштастыру проблемасы Л.В.Занковтың
«Мұғалімнің ... мен ... ... оқыту ісіндегі ұштастығы» және
«оқыту ісіндегі көрнекілік пен оқушылар белсенділігін ... ... ... ... ... ... ... мұғалім
сөзі мен көрнекі құралдарды ұштастырудың алты формасы бар: . ... ... ... ... ... ... бақылауға
жетекшілік жасайды, объектінің бейнесі туралы, оның тікелей қабылданатын
қасиеттері мен ... ... ... ... ... ... объектінің өзінен алады.
2-түрі: мұғалім сөздің көмегімен оқушылардың өздері ... ... ... негізінде және олардың бұрынғы білетіндері
негізінде балаларды құбылыстар арасындағы қабылдау процесінде көзге ... ... ... түрде ұғынуға және тұжырымдауға бастайды.
3-түрі: объектінің бейнесі туралы, оның тікелей қабылданатын қасиеттері
мен қатынастары туралы мәліметтері оқушылар мұғалімнің сөз ... ал ... ... ... ... ... ... немесе
нақтай түсу қызметін атқарады.
4-түрі: мектеп оқушыларының көрнекі объектіге жасаған бақылауларына
сүйене отырып, ... ... ... ... ... қабылдай
алмайтын байланыстар туралы хабарлайды, яғни ... ... ... ... ... көрнекі түрде көрсете отырып мұғалім оқушыларға ... ... ... ... орындауға тиісті іс-әрекеттерге қатысты,
сондай-ақ ол іс-әрекеттердің орындалу әдістеріне ... ... ... ... сөздің жәрдемімен оқушыларға қолда бар объектілермен
олар жасауға тиісті іс-әрекеттерді орындау әдістері жайында нүсқау береді,
мұның ... ... ... ... ... ... ... нәтижелеріне анализ жасай келіп, ... ... ... ... ... кезде мұғалімнің сөзі мен
көрінекі құралдарды ұштастырудың 1- түрінің аса тиімділігін және ... ... гөрі ... ... көрсетіп отыр.
Құбылыстардың байланысы мен тәуелдігін оқу қажет болған жағдайда 4- ... 2- түрі ... ... ... ... Сонымен бірге эксперимент
оқушылардың білімді мен тәрбиені баянды меңгеруі үшін ... мен ... ... ... 1 және 2- ... әсерінің жоғары болатынын көрсетті.
Сонымен, көрнекі құралдар мен білім мен ... беру ... ... ... мұғалім сөзінің иллюстрациясы ретінде ғана қызмет
атқарса, оларды қолданудың тиімділігі анағұрлым төмен болып ... ... ... сөзі мен ... ... ... дәл ... әлі күнге дейін анағұрлым кеңірек етек алуда. Демек, оқу процесін
жетілдіру міндеттерінің бірі сабақтарда ... ... ... берудің
дербес кездері ретінде кеңінен пайдалануда болып табылады. Бүл оқушылардың
сабақ үстінде жеке дидактикалық ... әр ... ... ... ... отыруын, зат сабақтарын, жеке ... ... ... тану және ... оқу ... жүргізіп
отыруды, демонстрациялық көрнекі құралдарды оқып үйренуге негізделген
тапсырмаларды орындатуды және т.с.с. ... ... ... ... ... ... берілетін
мәліметтерді окушылардың өздігінен қорыта алу дәрежесімен айқындалады.
Мектеп оқушыларының теориялық ... ... ... бір жағынан, көптеген ... мен ... ... ... ... ... ... және олардың мәні ... ... ... және ... мәні ... ... назар
аудармауға мүмкіндік беретін, ал екінші жағынан – ... ... ... ... ... жәрдем етеді. Көрнекі құралдардың бұл
мүмкіншіліктері А.М.Пышкало жазған ... ... ... Онда ... ... «Әр ... ... және геометриялық
фигуралар модельдерімен жанаса, көптеген тәжірибелерді орындай отырып,
оқушылар ... ... ... ... түр-түсіне, жай-
жапсарына, салмағына және т.с.с. қатысы шамалы ... ... ... ... ... ... образды деректендіру тәсілін
жүйелі түрде қолдану арқылы қол жеткізеді.
Оқыту ... ... ... бар көрнекі құралдарды қолдануды
педагогикалық ... ... ... орынды түрде қолданудың оқыту
процесінде сезім мен тиімділікті табиғи ... ... ... ... ... ... өзі оқыту ісінің теориялық дәрежесін көтеруге
тиімді жағдайлар туғызады.
Тәрбие негіздері оқытудың теориялық дэрежесін ... ... ... ... құралдарының сипаты мен құрылымына елеулі өзгерістер
енгізуді және осыған қоса ... ... ... ... жетілдіре
түсуді шарт етіп қояды. Көрнекі құралдарды өзгерту ісі құбылыстардың,
нәрселердің аса ... ... ... өз ... қатынастарды айыра
алуға және қабылдауға кедергі жасайтын бейнелеу артықшылықтарынан және тым
көп үсақ-түйектерден арылту бағытында жүргізілуге ... ... ... қолдану оқушыларға оқылып жатқан объектілердің мәні ... ... ... ... береді, мұның өзі ұғымдар мен
түсініктерді қалыптастыруға тиімді жағдайлар туғызады.
Бір ... ... ... ... ... көп ... ... да оқу мен тәрбие процесінде оқушыларға ... ... ... ... ... ... жеңілдетеді және олардың
мәні шамалы қасиеттеріне көңіл қоймауына мүмкіндік береді.
Тәрбие мен ... ... ... ... көтеру, сынып
жетекшілерінің меңгерілуге тиісті мәліметтер ... өсуі ... ... түсініктілік проблемасын айтарлықтай күрделендіріп
отыр. Бұл проблеманы шешуде балалардың ... ... ... ... ... ... кем ... да соншалықты қауіпті.
«Жас кездегі алғырлыққа табыну да сондай-ақ жас ерекшеліктерін ескермеу
де біздер үшін бірдей қажетсіз, - деп көрсетіледі «Дидактика ... ... ... мол ... ... ашу, ... бірге
олардың әр жастағы және сол жасқа ... оқу ... ... ... ойлау әрекетінің өзіндік ерекшеліктерін көрсету ... ... ... ... ... оның ... жеке
бір пәннің шектен тысқары талаптарына уақытынан бұрын кездесу және ... ... ... ... тап болу ... бала өз ... ... жоғалтуы және бұл сенбеушілік бала көңіліне соншалықты ұялауы
да, ... оның ... ... ... ... де мүмкін. Дарынды, күйгелек те
сезімтал баланың талайы тап осы адам үшін ... істе ... ... ... деген сезімді уақытынан бұрын жасалған ... да ... та ... ... ... ... ... әлі
күнге дейін күшті.
Бала псхологиясы мен педагогикалық психология ... ... ... ... ... мен ... ... отырып, балаларға
жекелеген психикалық процестер мен функцияларды дамыту жағынан кереметтей
жетістіктерге қол жеткізуге болады; ... ... ... ... ... ересек жасқа тән деп есептеліп келген ... ... ие бола ... ... ... ... ... ойлаудың теориялық формаларының пайда болуы).
Бүл негіздеме бізге адамның жасына қатысты ұғымды жоққа ... ... ... ... ... , ... жасқа қатысты ұгым жекелеген
ерекшеліктердің ... ... ... ... жеке ... ... ... қүрылымдық өзіндік айырмашылықтармен ... дәл осы ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда, баланың ... ... ... оған тән жекелеген ерекшеліктерімен ... жеке ... ... жас ... әр ... ... ... ету аясымен, оның ақыл ой құрылымымен және оның өмір шындығына
жасайтын ... ... ... ... оқу ... ... белгілерін зерттей
қортындылары атарлықтай көңіл ... Оның ... ... ... ... Материалды іріктеп алудағы бағыттылықты бірінші кезекте оқыту
ісінің тәрбиелік міндеттері ... ... ... ... мазмұнынан
табиғаттың, қоғамның және ой-пікірдің ... ... ... жөніндегі
дүрыстыгын анағұрлым айқын дәлелдейді.
Шолымдылық. Оқу материалынан шолымдылығы ... үшін ... ... ... ... ... тұтастай
қамтуға кедергі жасамайтындай мөлшерімен сипатталады:
Нормалылық. Оқу ... ... ... ... етіліп, есте сақтауға және ... ... ... тұжырымдалған жалпыға бірдей міндетті нормалар мен
ережелерді ажырата білумен сипатталады.
Жеңілділік. Оқу ... ... ... ... ... елеулі ... және ... ... ... жағынан негізделген формаларын таңдап
алумен сипатталады;
Үлестірімділік. Оқу ... ... ... ... ... оқу процесінің ... және ... жас ... ... оку ... бойынша
орналастыруы.
Сабақтың ең басты мақсаты оның теориялық, ғылыми мазмұны, мұғалім
баяндайтын материалдың ... ... ... ... сабақ, тіпті
әдістемелік тұрғыдан алғанда өте тамаша сабақтың өзі де, егер оны ... ... ... ... ... ... бұралмайтындай,
оқушыларды өмір шындығы туралы теріс түсініктерді ... ... ... ... ... ... сабақ
өтті деуге болмайды.
2.2. Сынып оқушыларының тәрбиелік дағдысын қалыптастырудағы ережелерді ата-
аналардың ынтымақтастық формалардың жүргізілуі
Тәрбие ... ... ... ... тәрбие дағдысын
қалыптастыру мен озат ... ... ... ... ... м а ң ы з ды болады.
Әртүрлі мектептерде тәрбие жуиелері ұжымдық шығармашылық жұмыстар,
қоғамдық - ... және ... ... ... ұйымдастырудың әртүрлі
формаларын енгізу (әртүрлі ... ... т.б.), ... салт-
дәстүрлер; оқыту процесін ... ... ... Осылайша,
тәрбие жүйесі мақсаттар жиынтығынан, тәрбие жұмысының ұйыткысы ... ... ... мен ... ... деген жүйенің бірлігінен
турады. Баскаша ... кез ... ... ... ... бүтіндей
ұжымның тәрбие мақсаттарын белгілеуі, танымдық іс-әрекет, өзара катынастар,
оқушылардың өзін-өзі баскаруы, ұлттық салт-дәстүрлергс суйену, әр ... құру мен ... ... ... ... пайдалану тиіс.
Тәрбие дағдысы бірнеше кезеңнен тұрады.
- дағдының қалыптасуы;
- ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау;
- дағдыны ... ... ... ... ... сақтау мен
жаңалықтарды енгізу.
Тәрбие мак.саттары мәсслесін шешпей ... ... ... ... Өйткені білім беру салаасындағы кызметкер үшін іс-әрекет, басқа да
саладағы сияқты мақсат пен міндсттер арқылы анықталады. Сынып ... мен ... ... ... ... ... ... тәрбие жұмысы мектептің тәрбие жүйесінің бір ... ... ... ... ... ... ... максатын анықтау
мәдениеттану арласында жүргізілудс. Бұл мәселе бойьнша осы ... ... ... анық болмаса да, бұл әдістеме біршама нәтижелі, өйткені ол ұлттык
және дүниежүзілік мэденнеттегі ... ... ... ... Тәрбиенің нәтижесі тек өз халкылың ұлттық ... ... ... ... ... және адамгершілік ұлтгық құндылыктарды игеру
арқылы ғана анықтау мүмкін.
Мұғалімдср ұжымында ортақ мақсат болған жагдайда ғана, әрқайсысы ... үшін ... ... ... кездс гаиа үлкен нәтижеге жету
мүмкіидігі бар. Бұған мысал ретінде республикамызда көптеген ... ... ... ... жүйе алуға болады, сынып жеткшілері мен
директорлардың басшылығымен окушылардың жеке тұлғасының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... келтіріліп отырған
тәрбиелік дағдының құрылымдық үлгісі іске асырылған.
Ұлттық мәдениет құралдары арқылы жеке ... ... ... жүйесі:
1.Лицейді ұлттық мәдениет элементтерімен безендіру.
2.Тілдерді меңгеру.
З.Ұлттық мәдениетті мәдениеттану сипатындағы оқу пәндері ... ... ... оқу ... ... да пәндерде
меңгеру.
5.Ұлттық мәдениетке арналған арнайы ... ... ... ... ... ... зерттеу іс-әрекеті.
7.Ұлттық мәдениетті меңгеруді мақсат еткен уйірмелер мен клубтардың
жұмысы.
8.Ұлттық мәдениетті меңгеруге арналған сыныптан тыс іс ... ... ... ... ... ... байланысты лицей дәстүрлері.
Баска да тәрбие жүйесінің нәтижесі бұдан кем емес.
Мектеп-гимназияның ... ... ... ... ... ... орынға кояды. Әрине, бұл бағытта әртүрлі
ізденістер болуы мүмкін, алайда, кез ... ... ... ұжымының
алдында мақсаты бар.
Мектеп өз түлектсрінің мәдеии нсгізіиің калыптасуына ... ... ... - ... ... ... ... жеке тұлганың өзін өзі ары
қарай дамыту факторы. Қойылғаи мақсат тәрбиелік ... ... ... ... анықтаудың әртүрлі әдістемелері бар. Мысалы, Н. Е. Щуркоиа
кслелі тәрбиелік міндеттерді ұсынады:
а) тіәрбиелеу және дамыту ... ... ... ... мен дамыту;
б) оқушы жеке ... ... ... оның ... ... ... мен қабілеттерінің көрінуі мен
баюы үшін жағдай жасау.
Сынып ... ... ... ... ... оның міндеттерін төрт топқа бөледі.
Бірінші топ - әлеуметтік міндеттер (балаға көмек, оны ... ... ... жеке ... ... мен оның даралығының
кдлыптасуыиа тиімді жағдай ... ... және ... институттарымен
әрекеттестік).
Екінші топ - диагностикалық ... ... ... ... үшін ... жеке тұлғасы мен ұжымның даму диагностикасы).
Үшінші топ — адамгершілік міндеттер ... ... ... ... ... адамгершілікке бейімдеу жағдайына қою).
Тортінші топ - ... ... ... ... ... ... ... таңдау, ез жүмысын жоспарлау, іс
- әрекетті бақылау мен түзсту, рефлексия педагогикасы).
Псдагогтардың, зерттеушілср мен мұғалімдердің оқушылар ... ... ... үшін маңызды міндеттерді бөліп карау. Өйткені
оқушы өмірінің барлық жақтарын сынып жетекшісі мсн мектептің ... ... ... Ең маңызды міндеттер:
1.Деисаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу.
2.Баланың өнегелілік мінез-құндылықтарын қалыптастыру.
3. ... ... ... қабілетілігі мен мақсат-мүддслерін жаңаша
дамыту.
Сынып жстекшісінің жүмысыидағы оқушылардың жеке
тұлғасын қалыптастыруда оқушылардың адамгсршілік ... ... ... болып табылады. Адамгершілік адамның іс-әрекеті мен ... ... ... деген қатынасын білдіреді. Қатынас дегеніміз
субъектінің ... ... ... ... ... ... ... қандай құндылықтарды таңдап алуы сынып жетекшісі мен пән
мұғалімдеріне тәуелді.
Зерттсушілср катынастар жүйесіне ... ... ... ... белгілі бір білімдерді игеру дсгенді білдіреді, алайда бұндағы ең
бастысы бұл білімдерді онегелілік ... ... ... ... табылады.
Щуркова Н. Е., Ссйтешев А.П. жеке тұлғаның ... ... ... ... деп ... ... басқа адамға
деген құндылық қатынастың нәтижесі — гуманизм, өз өзіне — ... ... - ... ... ... тұлғаның ең басты қасиеттерін ... бөлу өте ... ... ... ... материалдық және рухани дүниеге деген
қатынастың ... ... ... ... ... ... емес.
Тәрбие нәтижелері туралы сөз етер ... жеке ... ... ... ... ... болады:
1.Баска адамға деген қатынас — гуманизм.
2.Өз озіне деген қатыиас— қадір-қасиет.
З.Еңбекке деген қатыиас - еңбсксүйгіштік, еңбек қорлық.
4.Ұжымға дсгсн қатынас — ұжымшылдық.
5.Отанға ... ...... ... ...... ... катыиас — көркемдікті эмоционалды-эстетикалық ... ... ... осы бір ... қалыптастыру -қоршыған орта туралы
білімдерді өнегелілік түрдс түсініп-сезіну. Сонлықтан, оқушылардың ... ... ... ... ... ... тәрбие жұмысыиың басты
сапасы.
Оку матсриалының әрбір сабақтыц өзіндік тәрбиелік маңызы бар сксні
бслгілі. ... ... ... қоршаган ортага дегеи, ... ... ... ... жеке ... құрметінен бастап,
болмысты эмоционалды-эстетикалық қабылдауға дсйінгі, қүидылық сапаларын
торбиелейді. Білімдсрді тсрец мсцгеруге, оларды өнегелілік ... ... ... ... ... ... ... оқушыларды тәрбиелеуі сыиып жетекшілерінің
басшылығына ... ... олар ... ... жүйесін жүзеге
асырады. Сонымен, сынып жетекшісі дегеніміз — ... ... ... ... ... ... ... отырып, өз сыныбындағы
окушылардың ерекшелікгері мен тәрбиелілік деңгейлерін ескере отырып, ... ... пән ... ... ... демеушілерді т.б.
тарта отырьш, тәрбие жұмысын ұйымдастырады.
Сыныпта жеке тұлғаның ұжымдық ... ... ... ... ... болады. Диагностика корсеткіші бойынша ұжымға
деген адамгсршілік ... ... өте ... ... ... ... тыс ... көрініс табады. Сынып
жетекшісі қызметі Қдзақстанда, барлық Совет Үкіметіндегі секілді, 1934 ... ... ... ... жеке ... ... оның
қабілсттілігін дамыту бірінші орында. Бұл ретте, сынып жете кшісі — ... мен ... ... ... ... ... тәрбиені
ұйымдастырушысы.
Сынып жетекшісіиің жұмысы мектеп Уставымен белгіленеді. ... ... оның ... ... ... ... алмайды. Оның іс-
әрекетінің әртүрлі жақтары көптсгсн зерттеулерде қарастырылған (әдіс жәнс
әдіснамаларда).
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып ... ... ... ... ... адамгершілігін тәрбиелеу.
б)Баланың қабілетін дамытуға қаммкорлық.
І.Сыныптың мектептегі тіршілік қызмст-әрекетін (Н.Е. ... ... ... ... ... жәнс әдістемелік құралдармен
камтамасыз ету;
- баланың көзініц көруі, құлағының ... оның ... ... ... мен ... ... оқу ... саннтарлык-
гигиеналық талаптарға сай қамтамасыз ету;
- сыртқы киім мен аяқ киім ... ... ... ... ... тамағының тәртібі мен асхананың тазалық ережесін
камтамасыз ету;
-оқушы үсті-басыи ретке келтіре алатын дәретхана бөлмелерінің орналасуы
мен оларды пайдалаиу ... ... ... ішкі ... бөлменің жарықтығы, бөлменің көркем-
әдемілігін сақтайтын кезекшілер қою;
-әрбір баланың киімі мен аяқ киімін гигиена, эстетика
тұрғысынан деген талап кою;
-әрбір ... ... ... мен ... ... орналасуынан
хабардар ету;
-оқушының барлық сынып бөлмелерінің неге арналғанын оларды пайдалану
ережелерінен (директор кабинетінен бастап ойын ... мен ... ... ... ... ... ... жоғары мәденн деңгейде, тазалықты,
әдемілік пен тәртіпті сактай ... ... ... ... ... ... ... дүниенің көпжақтылығы мен күрделілігі, қарама-қайшылықтарын,
танымдық іс-әрекетін ашу;
-баланы дүниедегі адам ... ... ... материалдық
құндылыктарға жататыи еңбектің іс-әрекеті;
-баланың күш-жігеріи, өзінің денесіне. денсаулығына, агзасының сұлулығы
мен күшінс, адамның өз ... ... ... ... іс-әрекет;
-балаға дүниені көрксм образдар аркылы тануға, көркемдік заттар тудыра
отырып, дүниені коркейтуге мүмкіндік беретін іс - әрекет.
Өмірді түсініп. ... ... ... ұймдастыру. Ол дегеніміз -
оқушылардың рсфлексиясы, өмір құндылықтарыи ... ... ... және ... ішкі ... ... жәрдсм беру.
Тәрбие нәтижелерінің диагіюстикасы негізінде жеке тұлғалық дамудың
сипатамасы. Сынып жетекшісінің ... ... ... ... негізі болып табылады. Жеке ... ... ... ... ... ... келтірілген жеке тұлғаның қасиеттері оқу барысында сабақта да,
сыныптан тыс тәрбие жұмыстарында да ... ... ... ... ... да аз ... уақытта мектептеріндегі білім беру күннен күнге жетіліп келеді.
Оны өнегелілік ... ... ... - ... ... ... ... Мұғалім оқу пәндеріндегі тәрбие мүмкіндіктерін білуі ... ... ... ... пәндердің орны ерекше көптеген мұғалімдердің
сабактың тәрбиелік міндеттерін орындау ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыра
алмайтынын ескеретін болсақ, сынып жетекшісінің жауапкершілігі арта түседі.
Окушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыруда сынып ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана тәрбие міндеттерінің
шешімі нәтижелі болмақ;
1.Тәрбиенің жеке ... ... ... ... сипатта болу.
З.Тәрбие іс-әрскетінің мақсаттарының ... ... ... мұғалімдердің өзара әрскеттестігі тәрбие жүйесінің кепілі.
4.Тәрбие процесі жеке ... ... мен ... ... ... мен басқару теориясына сүйенуі қажет.
Жеке тұлға теориясы арқылы ... ... тек ... ... ... сонымен катар ол іс-әрекеттің субъектісі екеніи түсінеді. Ол сыиып
жетекшісіне оқу-тәрбис ... ... жеке ... ... іс-әрекеті бірнеше кезеңдерден тұрады: мотивтің қалыптасуы —
оларды аламгершілік түсіиітерді ұғынуға жағдай жасау; ... псн ... ... қалыптасуы - өз іс-әрекетіне қанағаттану. Демск, оқушы
жеке тұлғасының қалыптасу технологиясы мотив, ... ... ... ... ... ... жұмысымыз мектептегі сынып жетекшісінің оқудың жаңа
бағдарлама бойынша жұмыс істеу ... ... ... алға ... жаңа ... ... ... мұғалімдерге арналған методикалық
құралдарда бұрын басылып шыққан методикалық ұсыныстарды қайталамауға
тырыстық. Ол ұсыныстар ... ... ... ... ... іс-тәжішбесінде
кездесіп қалатын және педагогикалық ... ... ... оқулықтарға айрықша назар аударды.
Осы зерттеу жұмысында ауыл мектебінің жұмысына тән ерекше ... жоқ, ... «аз ... ауыл ... сабақ» оқыту
жұмысына толық талданған болатын. Алайда кейбір дидактикалық мәселелерді
қарастырған кезде аз комплектілі ... ... ... ... ерекшеліктеріне көңіл бөлінді.
Біз мектептің бірінші кезектегі міндеті- мектепке білім ... ... ... ... ... ... сыныптарды көрсетуге тырыстық. Бұл
объективті өмір шындығы, табиғаттың қоғамның және ... ... ... ... ... ... ... меңгеру арқылы,
оның өзінде де мұғалім оқытылатын ... ... ... ... ... ... ... себеп-салдар байланыстарына төменнен
жоғарыға қарай дамуы тоқтатуға ... ... мен ... т.б. ... назарын аударып отырған жағдайда ғана
қамтамасыз етіледі.
Дамыта оқыту мәселесінде үлкен мән бере ... ... ... оның ... ... тиісті дәрежесін айқын мақсат қоя отырып жүргізу ... ... ... ... естен шығармау керек.
Соңғы жылдары жүзеге асырылып отырған программалық ... ... ... ... оқытуға бет бұру мәселелері дағдыларына
қойылатын талаптарды еш жағдайда да кемітпеуге тиіс. Оның ... ... ... ... ... ... тұрғыдан ойлау элементтерін
меңгеруі, ұғымдар жүйесінде бейнеленетін аса ... ... ... ... жөніндегі, білімді меңгеруі бұл білімді барлық жеке жағдайларда
саналы түрде қолданып, ... ... ... яғни ... ... ... ... табылатын ойлау операциалары
мен іс-тәжірибелік операциаларды саналы түрде орындауға ... ... ... ... ... ... ... және дағдыларды
негізгі түрде қаруландыру ісімен ұштастырылып ... ... ... ... биік ... ... ... Бұл ауыл мектебінің
жағымды дәстүрі ... ... ... ... Бұл ... ... жастарға
орта қазіргі кезде мейлінше өсе түсуде.
« Жалпы білім беретін орта мектептің ... ... ... мыналар болып табылады:
- балалармен жастарға қоғамдық және ғылыми – техникалық прогрестің
осы заманғы талаптарына жауап бере ... ... орта ... ... ... орта ... ... жүзеге асыру, оқушыларды ғылым
негіздерінен терең және баянды білімдермен қаруландыру, олардың
бойында өз ... ... ... ... ... ... ... толықтыра білу мен іс-тәжірибелік қолдана білу
шеберліктерін тәрбиелеу:
- ... ... ... философиялық дүние танымды қалыптастыру
Отанды қорғауға дайын тұру сезімін тәрбиелеу:
- ... ... ... ... ... ету: ... ... нығайту, оларға эстетикалық
және дене тәрбиесін беру:
- оқушыларды белсенді іс әрекеті мен ... ... ... ... ... ... ... мектеп мұғалімдерінің іс-әрекетінде
педагогика, психалогия, жеке ... ... ... ... нәтижелерін тек жүйелі түрде іске асыру негізінде ғана
одан әрі жетілдіре ... ... ... мұғалім тарапынан озат
педагогикалық ... ... ... да ... ... кем
емес.
Алайда мұның өзінде педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... оншалықты байқаусыз жұмыс
жетістіктернінен бойды аулақ ұстамау керек, олар қол ... ... ... ... ашуда емес, аса маңызды дидактикалық және
методикалық ... ... да, ... ... жүйелі және жоспарлы түрде іс жүзінде асырып отыруда екендігін ұмытпау
керек. Мұндай ... ... қою, оған ... жасау, оның тиімділігін
көзбен шолу керек. Алайда тап осындай ... ... ... ... ... ... жалпылай көтеруді қамтамасыз
етеді.
Мектепке дайындау сабақтарын сонымен бірге ... ... ... құлық ережелерімен, мектептегі тәртіппен таныстыру үшін де,
оларды мектеп ... ... ... ... ... үшін де ... ... ... ... ... ... оқушыларымен жүргізуге тиісті жұмысын жеңілдетеді.
Қорыта келіп :
• Оқытудың ... ... оның ... ... шарты.
Пайдаланылған әдебиеттер
Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы. - Алматы, Қазақ университеті, 1989.
Айтмамбетова Б. ... ... ... мен тэжірибелері.-А., 1991.
Айтмамбетова Б., Бозжанова К., т.б. ... ... ... ... ... - ... ... Б., Бейсенбаева. Тэрбиенің жалпы әдІстері. - А.,1991.
АйғабыловаН. Бала мінезінің ... және оны ... - А., ... 1972.
Ахметов Ж. Балаларды ... ... ... ... А., 1994.
Алмаханова X. Жас ... ... ... ... ... А., 1990.
Ақназаров Б. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1973.
Әбенбаев С. Оқушы жастарға эстетикалық тэрбие беруді жетілдіру.- А.,1992.
10.Әбенбаев С. Мектептегі тэрбие ... ... - А., ... Е. ... ... ... ... Ж. Жаңа адамда қалыптастыру. - Алматы, 1988.
13.Әбиев Ж. ... ... ... ... - ... 1997.
14.Әбиев Ж. Окушыларга атеистік тәрбие ... ... ... , 1959. ... Зоқушыларға эстетикалық тэрбие беру. - А., 1972.
І6.Әбілова 3. Этнопедагогика - А., 1997.
17.Әтемова Қ. Ата-аналар жиналысының мәні. Қаз.мем. 1-1996. 18.Болдырев
Н. Мектептегі ... ... ... -- ... 1987. ... Н. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1980. 20.Богословский ... ... ... - А., ... 1980, 13 ... 21.Безкаравайный С.,
Жұмабаев А. Мектепте өткізілетін тарихи -әдеби кештер. - А., Мектеп, 1968.
22.Бержанов Қ, Тәрбие мен оқытудың бірлігі. - ... ... Қ., ... ... тарихы. - А., Мектеп, 1984.
24.Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы халықтар достығы. ... 1976.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС31 бет
Ата-аналармен сынып жетекшісінің бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру технологиясы10 бет
Ата-ананың мектептегі алатын орны9 бет
Жанұя мен мектеп арасындағы өзара әрекеттестік7 бет
Сынып жетекшісінің ата – аналармен атқаратын жұмыстары9 бет
«Мектептегі биология курсының мазмұнында гуманитарлық аспектінің көздеудің маңызы »28 бет
Бастауыш мектептегі дарынды балаларды оқыту барысында жүргізілетін жұмыстар56 бет
Бастауыш мектептегі дарынды балаларды оқыту барысында жүргізілетін жұмыстардың теориялық негіздері38 бет
Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие жұмысында таным процесін дамыту44 бет
Жалпы білім беретін мектептегі бастауыш сынып оқушыларының ән-күй бағдарламаларында домбыра күйлерін пайдалану процесі әдістері35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь