Қазпошта ақ-дағы дебиторлық қарыздарды аудиторлық тексеру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

І.БӨЛІМ. «ҚАЗПОШТА» АҚ.НЫҢ ҚАРЖЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ МЕН ДЕБИТОРЛЫҚ БОРЫШТАР МӘНІ.
1.1. «Қазпошта» АҚ.ның қаржы экономикалық
көрсеткіштерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2. Дебиторлық қарыз: мәні, маңызы, қалыптасу ерекшеліктері ... ... ... ... ...

ІІІ.БӨЛІМ. «ҚАЗПОШТА» АҚ.ДАҒЫ ДЕБИТОРЛЫҚ
ҚАРЫЗДАРДЫ АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ.
3.1. Дебиторлармен есеп айырысу инвентаризациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Сатып алушылар және тапсырыс берушілермен есеп айырысу
аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3. Басқа да дебиторлық қарыздар аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ

Нарықтық қатынастардың жұмыс істеу шарттарында, бухгалтерлік есеп жүйесімен қаржы шаруашылық іскерлігін талдауды нақты реттеу, негізгі бөлімі болатын, өз кезеңіндегі экономикалық ақпаратсыз шаруашылық субъектілердің,қиын экономикалық механизмін басқару мүмкін емес. Берілген бухгалтерлік есеп пен қаржы–шаруашылық іскерлікті талдау, шаруашылық субъектілердің жұмысы олардың құрылымдық бөлімін оперативті басқару үшін, экономикалық жобалау мен ағымдағы жоспарды құру үшін және соңында,ел экономикасын заңды түрде дамытуды зерттеу үшін қолданады.
Өндірістің апатты құлауы, Қазақстандық халықтың шаруашылық жеке салаларын орау инфляция, жұмыссыздық өсімін жоғарылата отырып, ең маңыздысы шаруашылық субъектілері арасында тұрақсыз нарықтық қатынастарды тудырады.
Қазіргі кезде барлық шаруашылықпен айналысатындардың алдында тұрған өткір, актуалды мәселелердің бірі есеп айырысушылық–төлем операцияларымен тікелей байланысты сұрақ болып табылады, ал бұның нәтижесі ретінде – жалпы шаруашылық субъектінің жұмысын бақылау – бұл дебиторлық қарыз.
Дебиторлық қарыз - шаруашылық субъектілер активтерінің маңызды бөлігі болып табылады. Сонымен бірге әрбір кәсіпорынның Қазақстандық баланстың құрылымында оның орны бар.
Дебиторлық қарыз - бұл дамушы шаруашылық субъектілердің актуалды тақырыптардың бірі болып табылады.
Кәсіпкерлік іскерлікті жүзеге асыра отырып, мүліктік айналымның мүшелері – шаруашылық операцияларды жүргізу өлшемі бойынша тек салынған құралдарды ғана қайтармай, табыстарды да алады.
Бірақ та нақты жағдайда, әсіресе нарықтық экономикаға өтумен және өндірістің құлауымен, көптеген жағдай туындайды. Дебиторлық қарыз көптеген айларға, кейде жылдарға «тоқтап» қалады. Дебиторлық қарыз өсімі кәсіпорынның қаржылық жағдайын нашарлатады, ал кейде банкротқа да
әкеледі. Көптеген жағдайларда бұл дебиторлық және кредиторлық қарызды басқару жүйесінің жоқтығымен байланысты.
Айналым құралдарының мүшесі бола отырып, дебиторлық қарыз, айналым құралдарының айналысын қысқартып, кәсіпорынның табысын төмендетеді.
Сондықтан да бүгін шешімі шаруашылық субъектілердің қаржы жағдайын жақсартуға көмек бере отырып, маңызды проблемалар келесілер болып табылады:
1.Бухгалтерлік есептің халықаралық стандартына өтумен байланысты, дебиторлық қарыздың есебін ұйымдастыру;
2.Дебиторлық қарыздың өсіміне ықпал ететін факторларды анықтауға бағытталған дебиторлық қарызды талдау және «тоқтап қалған» қарызды анықталмаған ликвидацияға бағытталған резервтерді анықтау.
Дипломдық жұмысты орындауда келесідей мақсаттар мен міндеттер алға қойылды:
- «Қазпошта» АҚ-ның құрылымы мен қаржылық жағдайын анықтау;
- Дебиторлық қарыздың мәнін ашу, маңыздылығын анықтау;
- «Қазпошта» АҚ-дағы дебиторлық қарыздардың есебін ұйымдастыру ерекшіліктерін қарастыру;
- Дебиторлық қарыздардың айналымдылығына талдау жасау және аудиторлық тексеру жүргізу бойынша тиімді әдістемені пайдалану.
Тақырыпты ашу мақсатында дипломдық жұмыста кіріспе, үш бөлім, қорытынды қарастырылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. №2732 1995жылдың 26-желтоқсанында Заң күшін иемденетін, ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп жөнінде» жарлығы.
2. 1998-2000 жылдарға ҚР-да бухгалтерлік есеп пен аудиттің дамуы мен жүзеге асуының мемлекеттік бағдарламасы жөнінде №3838 1998 жылдың 28 қаңтарындағы ҚР Президентінің жарлығы.
3. 1996ж.12.10. бухгалтерлік есеп жөнінде ҚР-ның Ұлттық комиссиясының дайындығы мен ұсынысы үшін окцептуалдық негіз №2 «ҚР бухгалтерлік есеп стандарты» - Алматы,-1996ж.
4. Бухгалтерлік есеп стандарты. ҚР Ұлттық комиссиясы. -Алматы,1996ж.
5. Методикалық кеңес берулер мен стандарттау және ҚР-ның бухгалтерлік есебі. -1997ж.
6. 14.01.97.ж. өзгерісі және толықтығымен Қаржы министірлігінің Бас салық инспекциясымен №37 «ҚҚС есептеу мен төлеу тәртібі жөнінде» нұсқамасы.
7. 1993ж. 24.08. министрлер комитеті шешімі негізінде шығарылған ҚР-ның ұйымдары мен кәсіпорындары және мемлекеттік бірлестік жұмысшыларының іс-сапарлық қызметі жөнінде нұсқамасы.
8. Аренс Э.А. «Аудит»: Оқу құралы
9. Байдибеков Ж.М. «Кредиторлық және дебиторлық борыш балансындағы айналым құралдарының тиімді жұмыс істеуі мен пайдалануы және есеп айырысу саясатын ақылмен реттеу есебімен кәсіпорынның өндірістік іскерлігінің дамуы», «Қаржы –қаражат»-2000\5-6.
10. Барышников Н.П. «Бухгалтер мен аудиторлық көмегіне хаттама» –методикалық құралдар, нормативтік құжаттар, коментариялар, проводкалар, мысалдар/ Н.П.Барышников- М:басылым «Филинъ»1998ж.
11. Данилевский В. «Аудит практикасы» Оқу құралы.
12. Дүйсембаев К.Ш. «Қаржылық есеп беру аудиті мен талдау» –Алматы-1998ж.
13. Дүйсембаева З.К., Ержанова С.М. «ҚР-ның кәсіпорында есеп саясаты»-Алматы -1999ж.
14. Дүйсембаева З. К. «Аудит жүйесіндегі қаржылық талдау» (1999ж-4).
15. Ефимова О.В. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын қалай талдау», -1993ж.
16. Кеннинг Дж. «Бухгалтерлік есеп теориясы: Оқу құралы.
17. Ковалев В.В. «Қаржы анализі: капиталды басқару, инвестицияны талдау: есеп беруді талдау» –М:Қаржылар мен сттистика -1997ж.
18. Ковалева О.С. «Бухгалтерлік есеп және шаруашылық іскелікті талдау және аудит» -Болашақ -1994ж.
19. Коровин А.В. Аудиттегі қаржылық талдаудың ерекшелігі» Қаржылар-2000ж-8.
20. Косой А.М. «Дебиторлы–кредиторлылық борыш»/Ақша және несие-1998ж.
21. Кутерин Ж. «Кәсіпорында кредиторлық борышты реструктризациялау» Жалпы жолдар/кәсіпкер және құқық -1999ж.(10-11).
22. Ковалев В.В., Привалов В.П. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы» /экономика және маркетинг орталығы; 1995ж.
23. Лебедев К. «Дебиторлық борышты өткізудің түсінігі, құқықтық режимі мен механихмі» /шаруашылық және құқық-1999ж.-4.
24. Лебедев К. «Кредиторлық борышты өткізудің түсінігі мен механизмі» -1998ж-11.
25. Нурсеитов Э.О. «Дебиторлық борыштың аудит нәтижесі бойынша» 1995ж.-2.
26. Подольский В.И. «Аудит» -1997ж.
27. Радостовец В.К. «Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебі» Алматы -1997ж.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
.......................................
І-БӨЛІМ. «ҚАЗПОШТА» АҚ-НЫҢ ... ... ... МЕН ... БОРЫШТАР МӘНІ.
1.1. «Қазпошта» АҚ-ның қаржы экономикалық
көрсеткіштерінің
сипаттамасы.................................................................
.................
1.2. Дебиторлық қарыз: мәні, маңызы, қалыптасу ерекшеліктері ……………....
ІІІ-БӨЛІМ. «ҚАЗПОШТА» АҚ-ДАҒЫ ДЕБИТОРЛЫҚ
ҚАРЫЗДАРДЫ АУДИТОРЛЫҚ ... ... есеп ... ... Сатып алушылар және тапсырыс берушілермен есеп айырысу
аудиті
………………………………..............……................................................
.
3.3. ... да ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Нарықтық қатынастардың жұмыс істеу шарттарында, бухгалтерлік есеп
жүйесімен ... ... ... ... нақты реттеу, негізгі бөлімі
болатын, өз кезеңіндегі ... ... ... ... ... басқару мүмкін емес. Берілген
бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... ... ... бөлімін оперативті басқару үшін,
экономикалық жобалау мен ағымдағы жоспарды құру үшін және ... ... ... дамытуды зерттеу үшін қолданады.
Өндірістің апатты құлауы, Қазақстандық халықтың шаруашылық жеке
салаларын орау ... ... ... жоғарылата отырып, ең маңыздысы
шаруашылық субъектілері арасында тұрақсыз нарықтық ... ... ... ... шаруашылықпен айналысатындардың алдында тұрған
өткір, актуалды мәселелердің бірі есеп айырысушылық–төлем операцияларымен
тікелей байланысты ... ... ... ал ... нәтижесі ретінде – жалпы
шаруашылық субъектінің жұмысын бақылау – бұл дебиторлық қарыз.
Дебиторлық қарыз - шаруашылық субъектілер ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның Қазақстандық баланстың
құрылымында оның орны бар.
Дебиторлық қарыз - бұл дамушы ... ... ... бірі ... ... ... ... асыра отырып, мүліктік ...... ... ... ... ... тек салынған
құралдарды ғана қайтармай, табыстарды да ... та ... ... ... нарықтық экономикаға өтумен және
өндірістің ... ... ... ... ... ... көптеген
айларға, кейде жылдарға ... ... ... ... өсімі
кәсіпорынның қаржылық жағдайын нашарлатады, ал кейде банкротқа ... ... ... бұл дебиторлық және кредиторлық қарызды
басқару жүйесінің жоқтығымен байланысты.
Айналым құралдарының мүшесі бола отырып, дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... да бүгін шешімі шаруашылық субъектілердің қаржы жағдайын
жақсартуға ... бере ... ... ... келесілер болып табылады:
1.Бухгалтерлік есептің ... ... ... ... ... ... ... қарыздың өсіміне ықпал ететін факторларды анықтауға
бағытталған ... ... ... және ... ... ... ликвидацияға бағытталған резервтерді анықтау.
Дипломдық жұмысты орындауда келесідей мақсаттар мен міндеттер ... ... ... ... мен ... жағдайын анықтау;
- Дебиторлық қарыздың мәнін ашу, маңыздылығын ... ... ... ... ... есебін ұйымдастыру
ерекшіліктерін қарастыру;
- Дебиторлық қарыздардың айналымдылығына талдау жасау және аудиторлық
тексеру жүргізу бойынша тиімді әдістемені ... ашу ... ... ... ... үш бөлім, қорытынды
қарастырылды.
І-БӨЛІМ. «ҚАЗПОШТА» АҚ-НЫҢ ҚАРЖЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
СИПАТТАМАСЫ
1. ... ... ... ... ... сипаттамасы
Қазіргі кезде «Қазпошта» АҚ-ның қоғамының пошталық жүйесінің құрылымы
келесідей:
- Облыстық филиал басқару аппараты;
- ... ... он үш ... ... бір ... байланыс жүйесі;
- Пошта байланысының 51 ... ... ... ... 204
ауылдық бөлімшесі, пошта быланысының 2 қалалық пункті, пошта байланысының
59 ... ... ... облыстық филиалы бойынша штаттық жұмысшылар саны 939
бірлік, оның ішінде ... ... 793 ... ... персонал 62
бірлік, әкімшілік персонал 84 бірлік.
Орташа тізімдік саны 1416 адам. Оның ... ... ... ... ... ... 61 ... әкімшілік персонал 88 адам.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Қазпошта ... ... мен ... ... пен ... ... ... табысты ұлғайту, экономикалық және қаржылық тұрақтылықта қамтамасыз
ету;
- көрсетілетін ... ... ... және оның ... ... ... нарықты маркетингті реттеу жүргізу арқылы прогрессивті қызмет
формаларын енгізу;
- пошталық жіберулермен олардың сапасын бақылауды жақсартуға арналған
жаңа технологиялар ... ... ... ... ... ... транспорт маршурттарын оптимизациялау және пошта қауіпсіздігін
жетілдіру.
Ал, енді «Қазпошта» ... ... ... ... ... 2004 жылы олар ... көріністе болды.
Ақылы алмасып 2004 жылдың он екі айының ішінде «Қазпошта» АҚ-да 766,8
мың. бірлік хат ... ... ... жылдың осы
кезеңімен салыстырғанда 2,4 % жоғары болды. Қабылданған ... ... мың ... ... ... салыстырғанда 51,9 %-ке артқан, мерзімдік
басылымда 10649 мың бірлік, өткен жылмен салыстырғанда 3,6 % ... ... 65,3 мың ... өткен жылмен салыстырғанда 20,5% -ке
ұлғайған.
Ақылы алмасулардың жалпы көлеміндегі үлес салмағы жоғарлады. Мерзімдік
басылымдар 71,8%, зейнет ақы мен ... ақы ... 22,1%, ... 5,2 %.
2004 жылдың қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі бойынша 470,5 млн.
тенге табыс алынды, 2003 жылы бұл ... 174 млн. ... ... ... %. ... 367,6 ... құрап, 2003 жыл мәліметіне ... ... ... болды немесе 45,1%.
Таза табыстың деңгейі 102,5 млн.тенге сомасында жоспарланған болатын,
қаржы шаруашылық қызметінің ... ... 102,9 ... ... ... көрсеткішін орындау 100,4%, өткен кезеңмен ... ... ... ... ... қызметтен алынатын табыс (437,7 млн.тенге) келесідей түрлері:
- пошта қызметтерінен ... ... (216,7 ... қаржылық қызметтер көрсетуден түскен табыс (197,3 млн.тенге)
- тауарды өткізуден түскен табыс (12,1 млн.тенге)
- арендадан түскен ... (11,6 ... емес ... ... табыс:
- бағалы қағаздар бойынша табыс (21,8 млн.тенге)
- негізгі құралдарды есептен ... ... ... (10,4 ... ... операциялары бойынша қызметтен түскен табыс (0,2 млн тенге)
- бағамдық айырмашылықтардан түскен табыс (0,1 млн.тенге)
- басқадай негізгі емес ... ... ... (0,4 ... ... 2004 жылы жалпы шығыстар 367,6 млн.тенгені құрады.
Бекітілген шығыстар ... ... 306,7 ... ... Артық жұмсау
60,9 млн.тенге немесе 19,9 %, өткен жылмен салыстырғанда ... ... ... 45,1%. ... ... үлес салмағы жоғарылар,
өндірістік шығыстар 73,4 %, кезең шығыстары 22,1%.
- өндірістік шығыстар 73,4 % (270 млн.тенге)
- кезең ... 22,1% (81,4 ... ... емес ... ... шығыстар 2,7% (9,9 млн.тенге)
- корпротивті салық бойынша шығыстар 1,7% (6,3 ... АҚ ... ... филиалы бойынша 2004 жылы жұмыс
табысты болды. Негізгі баптар бойынша ... ... ... ... Жоспар мен салыстырғанда есепті кезеңде табыс 15%-ке көбейді.
Таза ... ... ... 0,4 ... ... ... ... салыстырғанда өсуі 138,4%. Жұмысшылар орташа жалақысы 2003 ... 60,6 % -ке ... (2003 ж. 9934; 2004 ж. ... АҚ-ң ... келесідей мәселелер тұр:
- пошта байланысын қалалық бөлімшелерінің жұмысшыларын еңбекке
ынталандырудың төмендігі;
- қалалық және ауылдық ... ... ... қазіргі талаптарға
сай келмеуі, сонымен бірге техникалық жарақтандырылудың нашарлауы;
- ... ... ... ... телефон байланысы болмауы;
- «Қазпошта» АҚ-ның балансына ауылдық әкімшілік ғимараттарында отырған
пошта байланысының бөлімшелерін беру.
1.2. Дебиторлық ... ... ... қалыптасу ерекшеліктері
Борышкер, дебитор (латын «debitum» сөзінен –борыш, міндеттеме дегенді
білдіреді) екі немесе одан да көп ... ... ... азаматтық–құқықтық міндетемесінің бір жағы.
Дебиторлық қарыз - ... ... ... мен ... ... ... сомасы. Нақты емес есеп беру жүйесінде дебиторлық қарыздың
пайда болуы ... ... ... ... ... ... ... сипаты бойынша жақсы және анықталмаған
болып бөлінеді. Кәсіпорынның жақсы қарызы, не ... ... ... ... ... ... есеп ... әрекет етуші
формаларымен негізделгендер жатады. Анықталмаған дебиторлық қарызға есеп
беруді жүргізу кезінде жетіспеушіліктері бар ... есеп ... ... ... материалдық құқықтарды шығаруда бақылаудың әлсіреуі,
жетіспеушіліктер мен тонаушылықтардың пайда ... ... ... ... ... ... және Қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... сомма ретінде
анықталады.
Дебиторлық қарыз - айналым капиталының маңызды компаненті. Егерде бір
кәсіпорын келесі ... ... ... сатылған тауардың құны
бірден төмендейді. Дебиторлық қарыз иемденуге құқы барзаңды құқықтармен
байланысты кәсіпорын активтері ... ... ... ... ... ... бағасы бар, мүлікшілік және субъект құқығы деп
түсінеміз. Активке ... ... ... ... ... қорлар ағымына потенциалды, тікелей және ... ... ... ... бірге, дебиторлық қарыз - бұл ... ... ... құқы бар, ... ... байланысты болашақ экономикалық
пайда.
Дебиторлық қарыз активінің негізгі 3 сипаттамасы бар:
- ақшалай құралдардың өсімін тікелей және ... ... ... ... ... пайданы туындатады.
-активтер шаруашылық субъект басқаратын ресурстар болып табылады. Сонымен
бірге, пайда немесе потенциалды қызмет көрсетулер заңды ... оны ... ... дәлел қажет. Активті сату ... ... ... ... ... алу ... болашақ мүмкін
пайданы анықтауға мүмкіндік береді. Бірақ та,егер ... ... ... ... белгілі бір сомма салса, онда сатушы ресурстарға, яғни
потенциалды ... ... ... ... нәтижесінде актив
болудан қалады;
- активтерге болашақта алынатын, бірақ қазір кәсіпорынның ... ... ... ... бірге, сол немесе басқа шаруашылық
операция болатын жөнінде ... ... ... ... болып
табылады.[40.258]
Фирмамен келісімге қол қою жағдайымен бухгалтер бақылауында болатын
болашақ ... ... ... ... ғана ... фирма актив
ретінде көрінісінде,толық немесе толық емес маңызы барын ... ... ... ... біткенін білдіреді. Егер бір жыл ішінде
сомма алынбаса, ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді активтар құрамында 1 жылдан аса
саналатын дебиторлық қарыз «дебиторлық ... ... ... мүмкін.
Шаруашылықтың жоспарлы-әкімшілік жүйесінде, сонымен қатар 1997 ... ... ... ... еткен бухгалтерлік есеп жүйесінде
активі кәсіпорынға ие барлық ... ... деп ... ... ... ... өзінділігі–активтер болашақта табысқа
айналатын, шығындардың белгілі мөлшері болып табылады. Бұдан активке
салынған ... ... ... ... ... ... ... қажеттігі туындалады.Осымен байланысты бухгалтерлік есепте ақша
төлемеу, ... осы ... ... ... ... табыс болып
саналады. Сонымен бірге, берілген есеп беру кезеңіндегі ... ... болу ... ... дебиторлық қарыздың халықаралық есеп жүйесіне өтумен
байланысы келесі түрлерін бөледі: ... ... және ... ... ... ... ... бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар,
басқа да дебиторлық қарыз, болашақ кезеңдердің ... ... ... ... «Қазпошта» АҚ-ДАҒЫ ДЕБИТОРЛЫҚ ... ... ... есеп ... инвентаризациясы
.
Нарықтық экономикасы,сонымен қатар «транзиттік» деп аталатын экономикасы
дамыған елдерге тән белгі-сенімсіз аудиторлық ... ... ... күнде,өзінің құқықтық негізі мен ұйымдасқан инфақұрылымын
иемденетін,аудиттің қоғадық институты жоқ,нарық экономикасы бар,бір елді
айту қиын.Өйткені ... ... ... және ... да ... ... ақпараты мен қаржы жағдайын талдау,ішкі жағдайын
тексеру,және әрекет ... ... ... ... ... ... ... бойынша аудиторлық қызмет көрсетулер
болса,онда нарық жағдайында ... ... ... және ... шаруашылықтың өзгермелі
жағдайында қызмет түрлері мен қызмет ... ... ... ролі тез өседі.
Әртүлі шаруашылық операциялар аудитттері кезінде құжаттар негізінде
олардың сенімді,заңды және ... ... ... ... ... ... алдында тұратын негізгі мәселелер
келесілер болып табылады:
-кәсіпоыпн балансында дебиторлық борыш сомасының ... және ... ... және ... ... сақтауын тексеру;
-тасымалданатын материалдық құндылықтар сомасын дұрыс алуды және оларды
шығаруды толықтығын,есеп айырысу ... ... және ... дұрыс
тіркелуін негіздейтін,құжаттардың жеткіліктілігін тексеру;
-тіркеу және дебиторларға талап қоюлардың дұрыстығы мен ... ... осы ... ... ... ... тексеру;
-дебиторлық борышты төмендетуге ретті есеп айырысу бойынша ақпараттың
жасалуын тексеру;
«Қазпошта» АҚ –на ... ... ... ... дебитормен есеп айырысуды инвентаризациялаудың материалы
талдаумен бастады.Кәсіпорынның өзі ... ... ... ,бұл ... ... өзі ... .Сатып алушылармен,есеп беруші ... және ... да ... есеп ... ... мен осы ... ... негізділігін толық тексеру
құжаттарына ... ... ... қорытындыланады.Инвентаризациялық
комиссияның мүшелері мен аудиторлар дебиторлық борыштың құрылуы ... ... ... ... үшін ... ... ... дебиторлық борышы бар ұйымдармен есеп айырысуды ... ... ... есеп ... ... ... актпен
бекітті. Актте ол ... ... ... ... түрлерін
санап,дебиторлық борыш,тұрақсыз қарыздар,дебиторлық борыш ... бұл ... ... есеп ... ... ... ... мен мекен-жайы,қарыз сомасы, не себепті
саналатыны, қай кезден және қандай құжат егізінде екені ... ... ... ... ... ... соммасы бойынша,
хаттамада бұл мерзімнің өтуіне ... ... ... есеп ... ... ... аудиторлық өзімен
жүргізілген инвентаризациялар материалдарын талдау, көптеген шешілмейтін
түснніспеушілікткер бойынша, есеп айырысуларды ... ... ... ... ... шарушылықтық іскерігінде көбінесе, тауарлар, жұмыстар және
қызмет көретулерге сатып алушылармен және ... ... ... ... Сондықтан бұл мақалада, кәсіпорын балансында көрсетілген
дебиторлық борыштың ... ... ... ... ... орын ... АҚ тексеруде аудитор келесілерге назар аударды:
-өнімді тасымалдауға және оларды бекітуде, ... ... бар ... ... ... соммалар дұрыс алынды ма;
-өнімнің өзіндік құнына дебиторлық борыш дұрыс ... ... ... және ... берушілермен есеп айырысуды тексеруде,
бақылаудың нақты және ... ... ... басқа аналитикалық
процедуралар, логикалық, нормативті және ғылыми талдауды қолдануға болады.
Әрекет етуші даму заңдылығына, күдік туғызатын ... – бұл ... мен ... ... ... бастап 2 жыл мерзімі өтелмегендер
нәтижесінде пайда болатын қарыз». Кәсіпорында күдік ... ... үшін ... туғызатын қарыздар бойынша резервтер құрылады.
«Қазпошта» АҚ-да күдік туғызатын қарыз бойынша ... ... ... ... ... беру үшін бір атаулы 311 «Күдікті қарыздар
резервтері» счеты арналған. Резерв көлемі ... ... ... мен
толық және сомада өту мүмкіндігін бағалауға тәуелді күдік туғызатын әрбір
қарыз бойынша жеке ... ... ... және ... ... есеп айырысу
аудиті.
Алборов Р.А өзінің «Өнеркәсіпті,сауда және ... ... ... атап ... айырысу операцияларын ... ... ... және ... ... ... және жағдайын жақсартуға қамтамасыз
етеді.Одан басқа сеп ... ... ... ... ... орналастыруда бұл операциялар бойынша ... ... ... ... ... ұйым тапсырыс-
берушілердің барлық есеп айырысу операциялары –бақыладың әртүлі әдістері
мен тәсілдері аудитор ... ... ... шаруашылық,ауыл
шаруашылықтың кооператив және т.б. кәсіпорындар счеттарының ... ... ... есеп ... ... ұйымдардың
ерекшеліктерін ескеру қажет.
Есеп айырысудың әрбір топтары бойынша ең ... ... ... ... ... есеп және ... ... есеп және ... ... ... болу ... мен ... бекітеді.Борышты өтеу және есеп
айырысу төлемдік тәртіпті бекіту жолдарымен,заңдылылығы және нақтылылығымен
бақылаудың ... және ... ... ... ... ... шарушылықтық ісккерігінде көбінесе,товарлар ,жұмыстар
және қызмет көретулерге сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп
айырысу кездеседі.Сондықтан бұл ... ... ... борыштың жалпы саласына бөлінген ... орын ... АҚ ... ... келесілерге назар аударады:
-өнімді тасымалдауға және оларды бекітуде, дұрыстығына құжаттры бар ма;
-тасымалданған ... ... ... ... алынды ма;
-өнімнің өзіндік құнына дебиторлық борыш дұрыс шығарылды ма;
Жалпы «Қазпошта» АҚ сатып алушылар мен және ... ... ... ... ... ... айырысуды нвентаризациялау актісінде бекітілуі тиіс, стаып алушылар
борышының ... ... ... ... мен ... берушілердіің борышы» счеты
бойынша аналитикалық есептің жүргізудің ... ... ... ... ... ... ... әлі
келмеген,векселдермен қамтамасыз теілген,сатып алушылармен және тапсырыс
берушілермен есеп айырысу ... ... ... алуға
мүмкіндікті қамтамасыз етеді;
4.30 бөлімінің «сатып алушылыр мен тапсырыс берушілер борышы»счеты бойынша
бухгалтерлік ... ... ... журнал –ордерде,Бас кітапта және баланста 30 бөлімінің «сатыа алушылар
мен ... ... ... ... ... ... ... алушылармен және тапсырыс ... есеп ... ... және ... ... ... ... және ғылыми талдауды
қолдануға болады.
Әрекет етуші даму заңдылығына, күдік туғызатын қарыздар-бұ ... мен ... ... кезеңінен бстап,2 жыл мерзімі өтелмегендер
нәтижесінде пайда болатын,қарыз».Кәсіпорында күдік ... ... үшін ... ... ... бойынша резервтер құрылады.
«Қазпошта» АҚ-нда күдік туғызатын қарыз бойынша резервтің жағдайы мен
қозғалысы жөнінде ақпарат беру үшін бір ... 311» ... ... ... ... ... ... көлемі борыштың қаржы жағдайы мен
толық және соммада өту мүмкіндігін баалауға тәуелді ... ... ... ... жеке ... ... осы счетта шарушылық операциялардың дұрыс ... ... ... резерв соммаына 31 «Күдік ... ... ... ... ... мен 82 ... және әкімшілік
шығындар»бөлімінің 821 «жалпы және ... ... ... ... жазбалар жүргізіледі.Дебиторлық борышты баланстан шығаруда 30
«сатып алушылар мен ... ... ... ... ... мен ... 331 ... туғызатын қарыз бойынша
резервтер» ... ... ... жазбалар жүргізіледі.Егер күдік
туғызатын қарыз ... ... ... соңына дейі бұл резерв
қолданбаса,онда,821 «жалпы және әкімшілік шығындар» счетының дебеті ... 311 ... ... қарыз бойынша резервтер» счетының кредиті бойынша
шығын соммалары бекітіледі.
Осы бөлім бойынша ... ... ... ... қарыз
бойынша резерв өлшемі жоғарылады ма, соны бекітеді.
2.3. Басқа да дебиторлық борыш аудиті
«Қазпошта» ААҚ аудитор негізінде ... ... да ... ... ... ... бөледі. Бұл баптар бойынша жыл басы мен
соңындағы қалдықтар, осындай ақпаратты беру үшін ... 33 бір ... ... ... ... ... керек. Аудитор 8 журнал-ордерде
көрсетілген счеттағы шарушылық ... ... ... ... да ... ... ... өзіне келесі счеттарды қосады:
-331 «Қосылған құн салығы»;
-332 «Есептелінген проценттер»;
-333 «Жұмыскерлер мен ... да ... ... ... ... ... 333 ... мен басқа да тұлғалардың борышы»
счеты бойынша шаруашылық операциялар көрінісінің дұрыстығына назар аударды.
«Қазпошта» ... осы ... 333 ... мен ... да ... жөнінде ақпарат ескеріледі. Әкімшілік –шаруашылық және операциялық
шығындарға, есеп ... ... ... ... ... ... іс-сапарларға, материалдық шығындарды өтеу бойынша жұмысшыларға
ұсынған қарыз бен ... да ... ... ... есеп беру мен оған ... ... толық тексеру
жүргізеді. Ең алдымен, ол бұл аванстар кімге берілгенін анықтайды. Іс-
сапарлық ... ... ... ... ... кәсіпорында жұмыс
істейтін тұлғалара ... ... ... ... ... ... бухгалтерияда жұмысшылар мен қызметкерлерге құпиялық аванстау
жүргізіледі. Сондықтан жұмысшылардың ... ... ... бар
ма, олардың мерзімі, жол құны, әрекет ету ... ... ... ... ... ... есеп берулер; тұлғаларға дер кезінде есеп
бере ме.
«Қазпошта» ААҚ-да есеп беру сомасы бойынша операцияларды ... ... ... ... ... есеп ... ақша ... құқығы берілген тұлғалар
ортасын анықтала ма;
2. Есеп беру ... ... ... өлшемдер авансы беріле ме;
3. Бұрын алынған сома бойынша ... есеп беру ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын, есеп беру;
5. Жасалған шығындардың мақсаттылығы бойынша аванстық есеп берулерде
басшы белгісі бар ... Есеп беру ... ... есебі уақытылы көрсетіледі ме.
Есеп айырысуда ақшалай құралдар жағдайы ретінде, ереже бойынша,
кәсіпорын бухгалтерінің өзі ... ... оның ... ... ... ... ... аудитор есептің әдістері мен
құралдарын қылмыстықпен пйдалануға байланысты әдістерді білу ... ... ... есеп ... ... кәсіпорын бухгалтері
тонаушылық үшін резервті құру мақсатында құжаттарды дұрыс жасамайды
жұмысшыға берілген есеп ... ... оның ... ... ... ... ... немесе басқа да шығындарға
шығарды.[40.186]
Аванстық есеп беруді жұмысшыларға таныстырған соң, ... ... ... ... ... сомаға сәйкестігін көрсетеді,
нәтижесінде бұл жұмысшыға кәсіпорынның жасанды борышы құрылады.
Іс-сапарлық ... ... ... есеп беру ... ... ... болашақта бухгалтер кассалық ордерде жеке дра жазып,
ол бойынша бекітілген соманы алады. ... ... ... ... ... ААҚ-да есеп беруші тұлғалармен есеп ... ... ... мен ... да ... борышы» счетының жеке
сұхбатында жүргізіледі. Әкімшілік –шаруашылықтың, операциялық шығындар
мен қызметтік іс-сапарларға есеп берудегі ... ... ... ... және 451 ... ұлттық валюталар» счеты
кредиттеледі. Есеп беруші ... ... ... ... ... ... ... мен 333 «Жұмысшылар мен басқа
да тұлғалардың борышы» счетының субсчеты мен ... ... және ... ... ... дебеттеледі.
Есеп беруші тұлғалармен шығындалмаған соманы қайтаруда «Есеп
беруші тұлғалармен есеп айырысу» ... 333 ... мен ... ... счеты кредиттеледі және 451 «Кассадығ ұлттық
валюта» счеты дебеттеледі.
Одан әрі аудитор ... ... өтеу ... есеп ... ең ... жетіспеушілік пен тонаушылықты шығару әрекеттерін
зерттеуге назар көп бөлініп отыр.
Әрекет етуші заңмен сәйкес, нақты шығын нормаларының көлемінің
материалдық ... ... ... ... ... қатар оның айыбынан жоғалған құндылықтар кінәлі тұлғаларға
жатқызылады.
Нақты шығын нормаларының көлеміндегі жетіспеушілікті түгендеу
жүргізуде, ... ... ... ... ... ... нақты шығын нормаларының көлемінен ... жиі ... ... ... ... ... ... етуші заңды бұзушылық болып табылады.
Есеп беру кезеңінде шығарылған және кінәлі тұлғалармен
мойындалған,жетіспеушілік соммаларына 333 ... мен ... ... ... счеты дебетттеледі және 611 «Алдағы кезеңінің
кірістері» счеты кредитттеледі, ал ... ... ... ... 681 «Еңбек ақы бойынша қызметкерлермен есеп
айырысу» счеты дебеттеледі және «Материалдық шығынды өтеу бойынша есеп
айырысу» субсчетының, 333 ... мен ... да ... ... ... ... тұлғалармен есеп айырысу аудитінің 3 әдістемесі бар:
- В.Ш. Подольскийдің;
- Н. П. Барышниковтің;
- Р.А. Алборовтың;
Оларды қарастырып, К.Ш. ... ... ... ... ... ... бойынша есеп беруші тұлғалармен есеп
айырысу аудиті.
Есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу, ... ... ... ... ... есеп ... жағдайына тәуелсіз құжаттарды
зерттеудің үлгілі бағдарламасын жасау керек. Есеп беруші тұлғалармен
есеп айырысуда аудиторлық ... ... ... ... ... ... ... беруші тұлғалармен есеп айырысу аудиторлық тексерудің
бағдарламасын құруда ақпарат жинау үшін ... ... ... ... ... ... |Белгілен|Шешім номері |
| | ... ... н/е |ген | |
| | | ... ... |
| | | | |ық | |
| | | | ... |
| | | | ... | |
|1 ... ... ... |1.1.1 |1 |
| ... | ... ... |
| ... ақша | ... ... |асы | |
| ... тиім | ... | | |
| ... | ... | | |
| ... | ... | | |
|2 ... берумен |Жоқ |7 ... ... |1.1.2 | |
| ... ... | | ... |
| ... ... | | ... | |
| ... жаңа | | | | |
| ... ... ме| | | | |
| | | | | | |
| | |Иә | | | |
|3 ... | ... жазбаша|2.1.2.пр|3 |
| ... ... ... ... |
| ... б/ша к/о | | |ар | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| |ме | | | | |
| 4|к/о ... |Жоқ/иә |өтеу жөнінде |2.2.1.про|4 |
| ... б/ша | ... ... ... |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ма | | | | |
|5 ... салу ... | ... |
| ... жоғары | | ... |
| ... н/е ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ма | | | | |
|6 ... ... |Жоқ/иә |Басшысының |4.1.1.рпо|6 |
| ... к/о | ... ... ... |
| ... | | | | |
| ... бар | | | | |
| |ма | | | | |
|7 ... салу мақсаты |Жоқ/иә | |4.1.2 |7 |
| |ү/н ... және | | ... |
| ... ... | | |лар | |
| ... ... | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ба | | | | ... ... нәтижесі бойынша аудиторда кәсіпорында есеп беруші
тұлғалармен есеп айырысу жағдайы ... ... ... ... ... ... ... шешімдердің бірқатарын жасауға
мүмкіндік береді, ал бұл болашақта берілетін есеп ... ... ... ... ... бұзушылықтарды шығару үшін бақылау ... ... ... ... ... болып келесілер табылады:
1. процедурасы–шаруашылық шығындарға,кәсіпорын ... ... ... ... ... ... алатын, есеп беруші тұлғаларға сәйкес
тексерулер;
2. процедурасы-бұрын алынған аавнс бойынша есептелген, тұлғаларға
есеп беру ... ... ... ... ... ... ... мақсатта нақты шығндарын тексеру;
4. процедурасы-кәсіпорын штатында есеп беруші тұлғалардың көптігі;
5. процедурасы-кәсіпорынның таза пайдасы ... есеп ... ... ... ... .процедурасы- аванстық есеп ... ... ... ... құжаттардың толықтығын тексеру;
2. процедурасы-жұмысшыларды іс-сапарға бағыттау жөнінде бұйрықтық
дұрыстығын ... ... ... өтеу ... ... процедурасы-сметаларға таныстырмалы шығындардың нақты өлшемін
сәйкес тексеру. ... ... – бұл ... кәсіпорындар,
ұйымдар және қызмет көрсетуі ... ... ... ... ... таныстыратындарды ресми қабылдау,оларды
транспорттық қамтамассыз ету, мәдени көрініс шараларын көру, келісім
кезінде тәртіппен қызмет ... ... ... ... әдісі бойынша есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу
аудиті аванстық есеп ... ... ... ... ... керек:
- іс-сапар мақсаты болған ел және мерзімін көрсетумен жұмысшыны іс-
сапарға бағыттау жөнінде бұйрық бар ма;
- іс-сапарлық ... ... ... келу орны
белгіленген іс-сапарлық құжат бар ма;
- аванстық есеп беруді дұрыс және өз ... ... ... ... ... өтеу ... ... құжаттық бар болуы;
- есеп беру сомасының қалдығын ... ... және өз ... ... ... ... ... дұрыстығын қадағалау.
Таныстырмалы шығындарды өнімнің өзіндік құнына қосу кәсіпорынның
смета көлемінде жүргізіледі және тек ... ... ... ... ... ... керек: күні мен орны,
іскер кездесу жүргізу бағдарламасы, шақырылған тұлғалар, ... ... ... ... ... ... бойынша шығындарды қайта санауды ескеру қажет;
Р.А.Алборовтың әдістері бойынша есеп беруші тұлғалармен есеп ... есеп ... ... есеп айырысуды тексеруде аудитор
келесіні тексеру қажет:
-есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу есебін кім ... ... үшін ... ... бар ма;
-бухгалтердің берілген есеп берулерін кімге тексертеді;
-кәсіпорын басшысымен ұйымдастырылған есеп беруші тұлғалар тізімі ... соң Бас ... пен ... №7 ... ... 333 «Жұмысшылар
мен басқа да тұлғалардың борышы» счеты бойынша сома қалдықтарын
тексеру ... ... ... ... ... ... ... әрбір тұлғалық счеттың жазбаларын тексере отырып
келесілерді шығару қажет:
-есеп берумен берілген аванс сомалары;
-жұмысшыларға іс-сапар ... ... ... бар ... арнайы және нақты пайдалану;
-аванстық есеп берулерді таныстыру мерзімі;
-тапсырмаға сәйкес келу ... ... ... бар ... ... ма;
-операциялық-шаруашылық қажеттіліктерге шығындар мен коммерциялық
шығындарды;
-есеп беруші ... мен ... ... ... ... ... ... аванс бойынша борышты уақытысында өтеу,
-операциялардың барлық түрлері бойынша ... ... ... ... тұлғалар арқылы операциялық және шарушылық шығындардың
заңды және мақсаттылығын бекіту қажет.
Аванстық есеп ... ... ... есеп ... ... тексеру керек:
-аванстық есеп берулер бухгалтермен жасалады және ұйым басшысымен
бекітіледі ме; Егер ... есеп беру ... ... ... ... есеп ... тұлғалармен соммаларды
шығаруға болмайды.
-ұсынылатын құжаттардың толықтығы мен нақтылығын анықтау;
көбінесе аванстық есеп беру ... емес ... қоса ... қате
жібереді. Осындай фактілерді ... ... ... соммаларды негізсіз деп мойындап,табысқа салық салу ... ... ... ... және үйге ... ... сонымен
қатар олар бойынша ҚҚС бөлудің дұрыстығы. Тәуліктік ... ... ұйым ... ... ... ... керек,Одан басқа,шығындарға берілген шығындар ҚҚС ... ... ... ... есеп ... тұлғалар арқылы таныстырмалы
шығындарды жатқызудың дұрыстығы;
Шетел іс-сапарларымен байланысты есеп ... ... есеп ... ... ... ... бекіту керек:
-есеп айырысу есебінің дұрыстығы;
- 1 күндік іс-сапарға жұмысшы шығындарын өтеудің дұрыстығы;
-есеп беруші тұлғаларға ... есеп ... ... ... ... есеп айырысудың дұрыстығы;
-бақылаудың берілген объектісі ... ... ... ... есептің дұрыс жүргізілмеуі және жұмысшылармен
есеп айырысу,бақылаудың жоқтығы салдарынан есеп беруші тұлғалармен ... ... ... ... тұлғалармен есеп айырысу облысында негізгі бұзулар келесі
жолдармен мамандалуы мүмкін:
1. есеп беру ... ... беру ... ... Есеп беруші құралдарды жұмысшыларға беру ... ... ... ... Есеп беру ... ... ... құқығы бар,тұлғалар ортасы
бекітілмеген есеп беру ... ... беру ... ... Тұлғалар тізімінде көрсетілмегне,тұлғаларға ақшалай құралдарды беру;
5. Кәсіпорын жұмысшыыс болып табылмайтын, есеп ... ... ... ... ... аванс бойынша есептелген,есеп беруші тұлғаларға ... ... таза ... ... есеп беру ... шығару,
8. Мақсаттарға есеп беруші шығындардың екіншіге есеп берумен нақты
алынған қашаны беру;
9. Бір жұмысшының есп беру ... ... есеп беру ... ... шығындарды бекітудегі бұзулар;
11. Жұмысшыларды іс-сапарға бекіту бойынша бұйрықтың жоқтығы;
12. ... ... ... ... ... болмауы ;
13. Іс-сапарлық шығындардың белгіленген нормаларын сақтау;
14. Жоғарғы бекітілген ... ... ... ... ... және ... норма көлемінде командироваклық шығындардың
аналитикалық есептің жоқтығы ;
16. Материалдық құндылықтарды ... ... ... Мтаериалыдқ құндылықтар құнынан есеп айырысу жолымен қсоымша құнға
салық сомасымне ... ... ... ... қосымша құнға салық соммасының
шығындарын бөлу ;
19. таныстырмалы шығындар есебінің дұрыстығын бұзу;
2.1Бекітілген сметада ... ... ... ... ... және жоғары норма көлемінде салыстырмалы шығындар есебінің
жоқтығы.
Есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу есебін жүргізу ... ... Есеп ... тұлғалармен есп айырысу операциялары бойынша бухгалтерлік
проводканы нақты емес ... Есеп ... ... ... ... дұрыс шығармау.
Бастапқы құжаттардың формалары мен реквизиттерін бұзу.
Есеп беруге ақшаның берілуінде және оларды пайдалануды бақылауда ұйымдар
жіберетін қателіктердің бірқатарын қарастырайық.
Бұзу:Есеп берумен ... ... ... ... есеп ... берілетін
нақты ақша,есеп беру соммаларын алуға құқық беретін ,ұтлғалар ортасының
бекітілуі,ұйым басшысының бйрығы негізінде жүзеге ... ... есеп беру ... ... есеп ... ақша беруге тиым салынады.
Бұзу:Ұйымда есеп беру тұлғалармен есеп айырысуды ... ... ... үлкен көлемінде және ірі ... есеп ... ... сәйкес заңды тұлғалармен тәртіпті сақтамау және есп
айырысу түрін инвестициялауды жүргізу мерзімі ... есеп ... ... бұзу ... ... мүмкін.
Кейде ұйымдарда сесп беру сомалры бойынша борыш оларға ... ... есеп беру ... біткенде,ұйымның жеке құралдары есебінен
жұмысшылар шығарылады.
Бұзу:аванстық есеп ... ... есеп беру ... ... ... ... реквизитінің барлық міндеттемелерін
иемденбейтін қосымшалар беріледі,не берілмейді.
Есеп беру ... ... ... ... ,товарлық
чектер ,кассалық чектер,кіріс-касса ... ... ... ... ... материалдық құндылықтарды сатып алу актілері болып табылады.
Міндетті бухгалтерлік құжат реквизиттері үшін келесілер жатқызылады:
-құжат аты;
-құжатты құру ,
-құжатты құрған ,ұйым аты ... ... ... ... ... ... және табиғи өлшеу;
-Жауапты товарлар міндетінің түрлері мен материалдық ... ... ... орындаған,ұйым мөрі бекітілген,олардың қорлары,
Физикалық тұлғалардан материалдық құндылықтарды статып алу актісіндегі
сатушы жөніндегі қосымша мәліметтер болу керек.
К.Ш Дүйсембаев ... ... ... ... есеп ... ... және ... қосылған құжаттар;
-есеп беру бойынша ақша алуға құқық берілген ,тұлғалар ... ... ... ... беру ... есеп ... ... шығындар уақытылы көрінеді
ме;
-333 счет және 7 ... ... ... ... ... ... жүргізілген салыстыруларда Подольскии
В.И,Барышников Н.П ... Р.А және ... ... ... есеп ... ... есеп айырысу,аудиторлық тексеру
жұмысының ... ... ... ... есеп ... ... есп ... есеп бұзылушылығын шығару мақсатында қолданылады,нәтижесінде
аудитор ұйым басшылығына сәйкес кеңес беру мен жөндеу болашақта ... ... ... ... ... ... әдістерді қарастыра отырып, біз әрбір әдістің ,өзінің
плюсі мен ... бар ... ... ... жасадық.
Мысалы,Подольский есеп беруші тұлғаларды тексеруге негізделеді және
Дүйсембаев пен Алборовқа ... ... ... ... аударады.
Барышников,керіснше,құжаттрды тексеруге назар бөліп, есеп беруші
тұлғаларды тексеруге бағытталған.
Менің ойымша,Алборовтың ... ... ... ... да кейбір
жетіспеушіліктер бар.
Жоғарыда аталғандарды қорытындылап,есеп беруші тұлғалрмен есеп айырысу
есебі ... ... ... ... бере ... жіберілетін негізгі қателіктер есеп беру бойынша ақша беруде
тәртіптің ... ... ... есеп ... ... ... барлық міндетті реквизиттерін
ииемденетін аванстық есеп берулерге қосымша болып ... ... ... ... ... отырып,дебиторлық борыш
маңызды пайда болу себептерін бекіту қажет.Егер днбиторлық маңызды және
есеп айырысу счеттары бойынша қозғалыста ... ... ... ... ... бұзылатыны анық.
Дебиторлық борышты басқару жүйесі ҚР-ның Азаматтық кодексінде нақты
берілген, салғастырмалы сұрақтарды ... ... ... ... ... ... ... шешілмесе,онда дебиторлық
борышты нақты қажетсінудің міндетті негізі туындайды.Тасымалдаушы
реттеушілерге ... ... ... салғастырмалы борыш ... ... ... ауда ... қарастыруды талап етеді.
Көрсетілген әдіс соттың мұндай шешімі қаржылық есеп бойынша шығындарға
келесі қосумен,нақты емес борышты шығыаруды ... ету үшін ... ... ... да ... борышы бойынша жүргізілген
зерттеулерден біз ... ... ... ... деп ойлаймыз:
-«Қазпошта» АҚ-да есепті жүргізу Қазақстанның бухгалтерлік есеп стандарты
бойынша жүзеге асырылады;
-тозған бағдарламалық ... ... ... жүргізуде толық
компьютерлеуге мүмкіндік бермейді,ал бұл бухгалтердің жұмысын қиындатады;
-есеп айырысушылық ... ... ... бақыламау жөнінде
куәландыратын ішкі аудит жүйесінің жоқтығы;
-дебиторлық және кредиторлық ... ... ... ... бойынша ,тәуелсіз аудиторлық тексерулер жүргізілді;
-дебиторлық және кредторлық борышы облысындағы аналитикалық ... ... ... себебінен жүзеге асырылмайды.
Қаржылық талдау жүргізе отырып біз келесілерді бекіттік:
-дебитолық және кредиторлық ... ... ... ... ... ... есеп стандартына сәйкес ұйымдастырылған;
-дебиторлық борыш құрылымында айтарлықтай ... ... ... ... ... ... және ... берушілермен есеп
айырысуға бөлінген үлес 60,2% тен 46,7% -ке дейін ... ... АҚ ... ... ... үлкен бөлігі өз
қарызын өтеді;
екіншіден,кәсіпопын белгілі бір ... ... ... ... ... ... соңына басқа да дебиторлық
борышқа бөлінген үлес 30,1%-тен 50,8%-ке дейін ... Бұл ... ... да тұлғалардың борышы» мақаласы бойынша сомманың өсуімен байланысты,
яғни, ... АҚ ... ... есеп ... ... ... берді.Бұны негативті фактор деп атауға ... ... ... өнім өндірісіне беріледі,ал бұл кәсіпорынның өнім
өткізуден ... ... ... ... борыш үлесін бөлу бойынша ... есеп ... ... ... ... ... жөнінде, дебиторлық борыш жойылуының
тұрақты төмендеуі жөнінде ,яғни әрбір квартал бойынша күдік ... ... ... ... ағымдағы активтерде берілген борыштың
өсу тенденциясын шығардық.
Дебиторлық борыш жағдайын зертеу нәтижесінде біз ... ... ... ... ... бойынша келесі кеңес берулер жасадық:
-есеп жүргізу,жаңа бағдарламаны енгізу бойынша ескі ... ... ... ... ... ... ... мақсатымен ішкі
аудитті жүргізуді ұйымдастыру,
-дебиторлық және ... ... ... ... есепті жүргізу
бойынша кеңес беру үшін тәуелсіз аудиторды шақыру;
-аналитикалық жұмысты ұйымдастыру,яғни ... ... ... ... ... мақсатында бухгалтер –аналитик жұмысын негіздеу;
«Қазпошта» ААҚ қаржы жағдайын ... үшін ... ... ... ретінде
дебиторлық және кредиторлық борышты басқару жағдайында қолданады.
Сонымен қатар дебиторлық және кредиторлық борышты жалпы басқару үшін
борыштың құрылу мерзімі ... ... ... ... ... жүргізу мерзімінің есеп саясатын қарастыруғ
кеңес береді.
Берілген кеңес берулер есеп облысында жұмысты жақсартуға көмек береді
деп ойлаймыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. №2732 ... ... Заң ... ... ҚР ... есеп жөнінде» жарлығы.
2. 1998-2000 жылдарға ҚР-да бухгалтерлік есеп пен аудиттің дамуы мен жүзеге
асуының ... ... ... №3838 1998 ... ... ҚР ... жарлығы.
3. 1996ж.12.10. бухгалтерлік есеп жөнінде ҚР-ның Ұлттық комиссиясының
дайындығы мен ұсынысы үшін окцептуалдық ... №2 «ҚР ... ... - Алматы,-1996ж.
4. Бухгалтерлік есеп стандарты. ҚР Ұлттық комиссиясы. -Алматы,1996ж.
5. Методикалық кеңес берулер мен ... және ... ... ... ... өзгерісі және толықтығымен Қаржы министірлігінің Бас салық
инспекциясымен №37 «ҚҚС ... мен ... ... ... нұсқамасы.
7. 1993ж. 24.08. министрлер комитеті шешімі негізінде шығарылған ... мен ... және ... ... ... іс-
сапарлық қызметі жөнінде нұсқамасы.
8. Аренс Э.А. «Аудит»: Оқу құралы
9. Байдибеков Ж.М. «Кредиторлық және ... ... ... ... ... ... ... мен пайдалануы және есеп айырысу
саясатын ақылмен реттеу ... ... ... ... ... ... ... Н.П. «Бухгалтер мен аудиторлық көмегіне хаттама»
–методикалық ... ... ... ... ... ... ... «Филинъ»1998ж.
11. Данилевский В. «Аудит практикасы» Оқу құралы.
12. Дүйсембаев К.Ш. «Қаржылық есеп беру аудиті мен ... ... ... З.К., ... С.М. ... ... есеп саясаты»-
Алматы -1999ж.
14. Дүйсембаева З. К. «Аудит жүйесіндегі қаржылық талдау» (1999ж-4).
15. ... О.В. ... ... ... ... ... ... Кеннинг Дж. «Бухгалтерлік есеп теориясы: Оқу құралы.
17. Ковалев В.В. «Қаржы анализі: капиталды басқару, инвестицияны талдау:
есеп ... ... ... мен ... ... ... О.С. ... есеп және шаруашылық іскелікті талдау және
аудит» -Болашақ -1994ж.
19. Коровин А.В. Аудиттегі қаржылық талдаудың ... ... ... А.М. «Дебиторлы–кредиторлылық борыш»/Ақша және несие-1998ж.
21. Кутерин Ж. «Кәсіпорында кредиторлық борышты реструктризациялау» Жалпы
жолдар/кәсіпкер және құқық ... ... В.В., ... В.П. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы» /экономика
және маркетинг орталығы; 1995ж.
23. Лебедев К. «Дебиторлық борышты өткізудің түсінігі, ... ... ... ... және ... Лебедев К. «Кредиторлық борышты өткізудің түсінігі мен ... ... Э.О. ... ... аудит нәтижесі бойынша» 1995ж.-2.
26. Подольский В.И. «Аудит» -1997ж.
27. ... В.К. ... ... және басқару есебі» Алматы
-1997ж.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
5-7 жастағы балаларды психологиялық-педагогикалық тексеру13 бет
IT технологиялар. оның PR-дағы орны3 бет
Turbo Pascal - дағы енгізу және шығару операторлары26 бет
Turbo Pascal-дағы графика y=f(x) функциясының графигін салу27 бет
Turbo Pascal-дағы жолдық қатарлар15 бет
«Шымкен құс» ЖШС дебиторлық және кредиторлық қарыздар қозғалысын талдау және жетілдіру жолдарын ұсыну63 бет
«Шымкент май» ақ-дағы басқа да дебиторлық қарыздарды аудиторлық тексерудің қажеттілігі69 бет
«Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау21 бет
Ірі қара, ұсақ малдардың бауырын тексеру7 бет
Ірі қара,ұсақ малдардың бауырын тексеру3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь