Саясат туралы ақпарат

1. Саясаттың пайда балуы.
2. Саясаттың мәні.
3. Саясаттың қоғамның басқа салаларымен байланысы.
4. Саясаттың субъектілері.
Адамзат қоғамы жүріп өткен тарихи ұзақ жолда, бугінгі заманда, жоғарыда айтқанымыздай, елдердің, халықтардың тағдырында саясаттың ролі аса үлкен. Ол адамзат тіршілігінің түп тамырларымен етене байланысты. Сондықтан да саясат деген не, оның мәні, табиғаты қандай, неге ол саясаттану деп аталатын ғылым саласының арнайы зерттеу обьектісіне айналып отыр деген сұрақтар өте маңызды. Карастырып отырған тақырыбымыз осы мәселелерді қамтиды:
1. Саясатшң пайда балуы.
2. Саясаттың мәні.
З. Саясаттың қоғамның басқа салаларымен байланысы.
4. Саясаттың субъектілері.
1. Н. Назарбаев. Қазақстан Республикасы Президентінін Қазақсган хал-қына Жолдауы. Елдегі жагдай, ішкі және сыртқы саясаттын Негізгі ба-ғыттары туралы: жақа ғасырда қогамды демократияландыру, экономи-калық және саяси реформа. // Егемен Қазакстан. 1998. 30 кыркүйек.
2. Н. Назарбаев. Тәуелсіздігіміздін он жылы: бейбіттігіліқ прогресс және қогамдық келісім. Қазақстан халықтары Ассамблеясының VIII сессия-сында сөйлеген сөзі// Егемен Қазакстан. 2001. 25 Қазакстан.
3. Ә. Нысанбаев. Қазақстан. Демократия. Рухани жақару. — Казахстан. Демократия. Духовное обновление. Алматы, 1999.
4. Қазақстан Республикасынын Конституциясы. Алматы: Жеті жарғы, 2000.
5. Общая и прикладная политология./Под общей редакцией Жукова В И , Краснова Б И М , 1997
6. Основы политической науки: Учебное пособие/ Под ред проф В П Пугачева М , 1994
7. Основы политологии. Курс лекций/ Под ред проф В П Пугачева М , 1992
8. Политические партии и общественные движения современного Ка-захстана: Справочник Алматы, 1994
9. Политология: Курс лекции/Под ред проф Мустафина Т Т Алма-ты, 1993
10. Политология: Энциклопедический словарь М , 1993
11. Агдарбеков Т. Құкық және мемлекет теориясы. Қарағанды, 2002. 10-бет
12. Дархамбаева А.Д. Мемлекет және құқық теориясы А. 2004
13. Жоламан К.Д., Мұхтарова А.Қ., Тәуекелов А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1998. 5-бет
14. Жоламан К.Д., Мұқтарова А.Қ. А.Н.Тәуекелов Мемлекет және құқық теориясы. А. 1999
15. Мемлекет және құқық теориясы . Қазақ мемлекеттік заң университеті А. 1998
16. С.Өзбекұлы, Ө.Қопабаев Мемлекет және құқық теориясы.А.2006
17. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы А. 1997
18. Сәкен Өзбекулы. Қазақстаннын саяси-кұқықтық ой-пікір тарихынын өзекті мәселелері. Алматы, 2004. 81-бет.
19. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері. А. 2003
20. Фарукшин М X Политичесқая система общества// Соц -полит науки 1991, №5
        
        Жоспары
1. Саясаттың пайда балуы.
2. Саясаттың мәні.
3. Саясаттың қоғамның басқа салаларымен байланысы.
4. Саясаттың субъектілері.
Кіріспе
Адамзат қоғамы жүріп өткен ... ұзақ ... ... ... ... ... халықтардың тағдырында саясаттың ролі аса
үлкен. Ол адамзат тіршілігінің түп тамырларымен етене байланысты. ... ... ... не, оның ... ... ... неге ол ... деп
аталатын ғылым саласының арнайы зерттеу ... ... отыр ... өте ... Карастырып отырған тақырыбымыз осы ... ... ... ... ... ... ... қоғамның басқа салаларымен байланысы.
4. Саясаттың субъектілері.
1. Саясаттың пайда балуы.
1. Саясат - түп тамыры терең, сан ... ... ... ... ... ... ... оның пайда болуын, ішкі мәнін әртүрлі
қырынан көрсетуге ... ... ... ... ... деп ... және т.б. ағымдар, түсініктер мен
көзқарастар қальптаскан.Олардың бәрін ... ... ... процестерді, сан ғасырлық ... даму ... ... ... ... ... саясаттың пайда
болуы мен мәніне бірден көшейік.
Бізді ... ... ... ... мен ... объективті зандылықтарға
бағынатынын білеміз. Ол зандылықтар ... оның ... ... ... ... ... мен ... да объективті зандылықтар
негізінде жүріп ... ... ... ... да, ... ... Олар саналы түрде алдарына мақсат қояды, іс-әрекет жасайды,
дүниені, ... ... ... сол ... ... ... топтасады. Крғам өміріндегі объективті зандылықтар, адамдардың іс-
әрекеті, тіршілік ... ... ... еніп, көрініс табады. Саясат
құбылысы қоғамның осы ... осы ... ... бастау алады.
Басқаша айтканда, саясат -алдына қойған ... бар ... ... ... ... ... алатын
құбылыс.
Алғашқы қауымдық қүрылыс тұсында саясаттан, кейбір ... ... ... Бүл кезенде адамдар арасындағы карым-қатынас - негізінен
қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... сайын материадық өндіріс күрделілене түседі, қоғамның жіктелуі
күшейеді, ... ... ... ... ... ... ... топтаса бастайды, олардың арасындағы өзара қарым-қатынас
қайшылықты сипатқа ие болады. Бұрынғыша, ... ... діни ... ол ... ... ... болмайды. Адамдар мен топтар
арасындағы қатынастарды ... ... ... ... мен
тұрақтылығын сақтай алатын әлеуметгік күштің, билік тұтқасының пайда
болуына деген объективті кажеттілік ... ... ... ... жағдайларына 1-байланысты адамдардың
топтасуы, ортақ маңызды мүдделерін корғауға және іске ... ... ... қарым-катынасты реттеу қажеттігі билік тұтқасын өмірге
әкеледі. Осы негізде қоғамньщ саяси қатынастары қалыптасады. ... ... ... ... туындайтын түпкілікті мүдделерді іске
асыруға байланысты және оған билік тұтқасы ... әсер ... ... ететін жерде, сол арқылы коғам тұтастығын сақтау керектігіне ... ... ... ... Саясатгьң негізіңде топтасқан адамдардың түпкілікті мүдделері
жатады. Ол ... мәні - ... ... ... ... жағдайларымен, өндіріс кұрал-жабдыктарына меншікті ... ... ... ... ... ... жағдайын, орнын
мүдделерін өз мәнінде бейнелеу арқылы САЯСАТ-ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫҢ ФОРМАСЫ
(нысаны) болып табылады. ... ... сан ... Онық бәрі ... мәңді
емес Саяси мәнді мүдде түпкілікті әрі терең. Ол ... ... ... ... ... ... негізгі мақсатын
бейнелейді. Түпкілікті мүддесін анық ұғынып сезінген адам, немесе топ ... ... ... ... ... ... объективті негізі - талап-сұраным, түпкілікті мүдде. Ал
оның субъективті негізі - билік ... ... оны өз ... ... ... ... ... Бұл тұрғыдан алғанда саясат - түрлі
әлеуметгік топтар мен ... ... ... ... ... алуға, оны
ұйымдастыруға, қоғам мен мемлекет ісін ... және ... ... ... ... ... мәні ... саяси маңызды мүдделерді нақтылаумен, сал
негізде мақсатгар жүйесін анықтаумен және ... ... ... ... ... ... ... қатысты карым-катынастарды саралап
реттеумен шектелмейді. Ең ... - топ және ұйым ... ... іске ... ... яғни ... іс-әрекет жүргізу.
Сондықтан да ... ... ... іске ... ... ... қарым-қатынасты реттеуге, қоғам кұрылымын сақтауға
және ары қарай жегілдіре түсуге, ... ... ... бағытталған
ерекше ІС-ӘРЕКЕТ ТҮРІ деп қарауға болады. Осы ... ... үш ... келе ... қорытьнды түюімізге балады: САЯСАТ ДЕГЕНІМІЗ - түрлі
әлеуметтік топтар,-ұйымдар мен мемлекеттер ... ... және ... ... алатын, олардың түпкілікті мүдделері ... ... ... және осы ... іске ... үшін ... ... жолындағы олардың қарым-қатьнасы мен іс-әрекеті.
3. Саясаттың қоғамның басқа ... ... ... ІШКІ ... ... ретті байланысын жіктеп
көрсетуге болады: 1) теориялық-танымдық әрекет - ... ... ... ... дәл анықтап, сол негізде түпкілікті мүддені
айқындау; 2) түпкілікті мүддеге ... ... ... алдыңдағы мақсатты
нақтылап қоя білу, саяси іс-қимылдың ... ... 3) ... ... - ... ... топ ... көпшілік кауымды
жүмылдырып, үйымдастыра білу, билік тұтқасы үшін күрес.
Саясаттың ішкі ... ... мен оның ... ... ... өзара
сабақтас. Негізгі буьгадарга мыналар жатады: 1) саяси катьгнастар -
қоғамдық тоітгардьщ, өз ... ... ... түтқасына байланысты
түрақты карым-катынастар; 2) саяси сана - ... ... ... ... ... ... деген саналы түрдегі катынасынан тәуелді
екенін білдіреді; 3) ... ... - ... ... мен ... процестерді басқарудағы және реттеудегі шешуші рөлін көрсетеді.
Саясаттың қоғамдық маңызы, атқаратын негізгі міндеттері (функциалары)
оның мәнінен ... ... ... ... бұл мәселеге
әртүрлі кырынан келіп, саясаттың әртүрлі функцияларын алдыға тартады.
Дегенмен, көптеген ... мына ... ... негізгілер деп
бағалайды:
- Ең әуелі билік түткасына ие болып отырған таптың, топтың және ұйымның,
содан ... ... ... баска топтардың саяси мәнді мүдделерін
бейнелеу, осыған сәйкес қоғамдық және саяси ... ... ... және туыңдаған кайшылықтар мен проблемаларды дер
кезінде шешу.
- ... ... ... мен ... ... ... бір ... аркылы коғамның тұтастығы мен тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
адамдардын саяси әлеуметтенуіне ықпал жасау.;
Саясаттың терең мәнді ... ... ... әр ... ... ... ... баса назар аударып отырған. Ол дайын күйінде аспаннан
салбырап түспейді, сыйға тартылып, қолға үстатыла ... ... ... калаушы галымдардың бірі айткан мынандай сөз ... ... гөрі ... ... тіпті төменгі емес, жоғары
математикаға көбірек жакын". Соның бір ... ... әрі ... ... ... ... шынайы өміршең, пәрменді саясаттын, негізінде ғылым,
коғамдық дамудың объективті зандылықтары жатады. Ғылыми негізі бар ... ... ... ... ... объективті заңдылықтарын, олардың кызмет жасауының
механизмдерін білу;
2) коғамдык дамудың ішкі ... мен ... дер ... ... ... және ... ... объективті жағдай мен субъективті фактордың ара қатынасын үнемі есепке
алып отыру.
Саясат ғылыми мәнге мына шарттардық орындалуы барысында ие ... ... ... ... білетін сауатты, салихалы көшбасылардың
(лидерлердін) ел билігінің тұтқасын ұстауы;
2) коғамда түпкі мүдделері замана ... ... ... ... ... топтардын болуы;
3) жүргізіліп жатқан саясаттың, атқарылып жатқан істердің дүрыстығына
объектіні, бүқараны сендіре ... оны ... ... ... болуы;
4) саяси шешімдер қабылдап, оларды іске асыруда гылыми ... ... ... партиялардың және мемлекеттік басқарымның болуы.
Ғылыми саясатың басты принциптері мыналар:
1) икемділік - ... ... ... жіті ... түрде саясатқа тиісті қосымшалар мен өзгерістер енгізіп отыру;
2) жіберілген қателерді ашық мойындап, дер кезінде түзету;
3) уақиғалардың ... ... ... ... дәл табу.
Сондай-ақ, саясат - ӨНЕР, яғни колда бар мүмкіндіктерді шебер ... ... ... шабытпен шығармашылық батылдыкпен, интуициямен
және фантазиямен үштастыра отырып ... ... Бұл ... ... - ойланып баскан қадам, кажет кезінде ымырашылдық, келісім, ырыкка
көну, ретін тауып киын мәселені айналып өту, ... ... сес ... ... жіті ... алу, ... ғалымдардың көпшілігі В.Дальдің түсіндірме ... ... ... ... ... "Саясат дегеніміз:
1) мемлекет ісін басқару ғылымы;
2) билеушінің ой-тілегі, мақсаты, оның іс-әрекетінің көрінісі. ... ... ... (кейде айлакер), мемлекет кайраткері, істі өз пайдасына қарай
икемдей алатын, түйык және ку адам".
3) Саясаттын ... ашу ... көз ... ол ... ... әсіресе, ЭКОНОМИКАМЕН тығыз байланысты. Саясат
адамдардық түпкілікті мәнді мүдделерін ... ... Ал ... ... ... ... ... бастауы - адамдардың материалдық
жағдайы, меншікке, ... ... ... ... ... олардын. экономикалық хал-ахуалы. Олай болса, түптеп келгенде саясатты
анықтаушы, оған ... ... ... ... ... ... карағанда ... ... ... роль ... ... ... ... ... Саясат екінші, ол
түптен келгенде экономикадан тәуелді. ... ... ... ... саясат оның қондырмасының басты элементі,
коғамдық сананың ... ... ... экономикадан
тәуелді бола отырып, ... ... ... ... ... ... ... саясат ылги экономикаға ере бермейді ол одан озып ... ... ... ... ... ... ... артта шабандап
қалуы мүмкін;
2) саясат үнемі белсенді ... ... кері әсер ... ілгер дамуын тездетеді, жол ашады, колайлы жагдайлар
туғызады, ... ... кері ... ... ... ... берекесін
кашырады, киыншылыктар туғызады.Мәселе - саясаттын пәрменділігінде,
өміршендігінде ... ... ... Айта ... бір
жай саясаттын кері әсер ететін белсенді рөлі ... ... ... ... ерекше көрінеді. ... ... ... ... катынастарды ыдыратып меншіктің көптүрлігіне әлеуметтік
сипаттагы нарыктық катынастарга көшіп жататын ... ... ... ... ... жаткан экономикалык, реформаның,
қабылдаган бағдарламалардың ... ... ... ... ... өмірдін
өзі көрсетіп отыр.
4. Саясаттың субъектілері
Адамнын саяси мүддесінін калыптасуы-оның имандылық, адамгершілік
позициясымен де ... ... ... ... мен ... адамдардың ортак мүдде төнірегінде топтасуына шешуші ыкпал
жасайды. Ал адамгершілік, имандылық кашан да ... ... ... ... сүйенеді .Осы касиеттерге сүйенген саясат кана
мықты әрі өміршең болмак.
Кеңестер одағы ... көп ... бойы ... ... ... ... ... тіпті таптаурынға айналды. Діни сенім қудалауға
түсті, ұлттық салт-дәстүрлердің басым көпшілігіне ... ... ... ... тән ... ... ... таптык көзкарас
басты, "партия мен өкімет ... ... деп өз ... ... берген
баланың килығы үлгі есебінде дәріптелді. Шүкір, қазіргі ... ... ... пен ... ... ... ... адамгершілік
негіздеріне табан тіреп жатырмыз. Республикамыздын Конституциясы ... ... ... ... үлкен мән береді. Оның ... ... ... және ... деп ... екінші бөлімі.
Ал ҚҰҚЫҚ болса саяси үстемдіктін нормалары мен принциптерін
бекітеді және ... ... ... ... Біз ... ... қүрып
орныктыруды максат етіп отырган елміз. Барлық адам зан ... ... адам ... ... ... ... ... ал мемлекет болса барлық
азаматтың қүкығын қорғауға міндетті. ... ... ... ... күқыкпен санаспады, заңға бағынбады, керісінше занды өз
мүддесіне пайдаланып келді.
Саясаттың ... ... - ... ... ... ... тікелей қатысатын кісілер, түрлі әлеуметтік
топтар және ... Ал ... ... ... ... құбылысты саясаттың ОБЪЕКТІКІ деп атайды.
Саясаттың, субъектісінің мәні ... ... ... ... ... ... қаншалықты дәрежеде сезінуімен, алдарына
нақты мақсат қоя ... сол ... ... ... ... тығыз байланысты. Яғни бұл арада саяси істерге саналы ... ... рөль ... ... бар жерде еркіндік бар, шешім
кабылдау, батыл іс-әрекетке ұмтылу бостандығы бар. ... ... ... 3 ... ... ... ... субъектілер - күнделікті тіршіліктен туған өзіне және өз аумағына
тән мүдделер төңірегінде ғана бас көтеретін, бірак өз ... ... жете ... ... ... рөлін терең аңғармайтындар;
2) кіріптар субъектілер - саяси іс-әрекетке қатыса отырып өз ... ... ... түсінетін, бірақ одан асып, өздігінен, дербес саяси
өмірге ықпал жасай алмайтындар; 3) ... ... ... - ... және оған жету ... ... ... және осы жолда
дербестік танытып, саяси кұлымның барлық тетіктерін іске қоса алатындар.
Субъектілер - сан ... ... ... ... ... ... ... Дегенмен ең көп тарған көзқарас субъсктілерді 2 топқа
бөледі: 1) әлеуметтік - оған дара адамдар, ... ... ... мен қабаттар, мәселен, кәсіптік, этникалық-үлттық, демографиялық,
элиталық, т.б. топтар жатады; 2) ... ... ... ... партияларды, саяси қозғалыстарды, кәсіподақтарды қамтиды.
Субъектілерді саяси өмірге катысу сипатына қарай да жіктеуге болады: ... ... ... ... (мемлекет, партиялар, қоғамдық ұйымдар);
2) әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар; 3) саяси процеске ғана емес, саяси
шешім кабылдауға да тікелей және ... ... - ... ... ... ... біріккен үлкен топтарды, таптарды ... ... ... ... ... және ... араласатын
саяси ұйымдар мен дара адамдарды - ... ... деп те ... ... саяси институттар мен органдар, өкілетті шағын топтар ... және дара ... ... ... мен ... ... мен көшбасының саяси
процестердегі рөліне кейінгі тарауларда арнайы тоқталамыз. Қазір кісі ... ... ... ... есебіндегі мән-мағынасына қысқаша
назар аударайық.
Кісі, жеке адам - саясаттың ең әуелгі, ... ... ... саясяттың өзі әрбір адамның қоғам мүшесі ретінде қалыптасып,
есеюімен, өмірдегі орнын бағдарлап ... ... ... ... қоюымен, сол мақсат жолындағы белсенді іс-әрекетімен тікелей
байланысты. ... ... ... ... мынадай 3 кырынан қарастырады
1) кісі адамға, онын жеке басына тән ... ... т.б. ... ... ... кісі - ... бір топтығ-таптың, кәсіптік демографиялық, ұлттық,
элиталық ... - ... және ... бір саяси рөльдің орындаушысы -
сайлаушы, партия мүшесі, парламентмүшесі, ... ... кісі - ... мен ерік ... ие ... ... белсенді, дербес
қатысушы.
Саясаттың мән-мағынасы, саяси өмірдің ырғап қогамдагы сан алуан ... өз ... және ... билік тутқасы мен карым-қатынасы
аркылы аныкталатыны белгілі. Әлеуметгік ... ... ... ... ... сол мудделерін іске асыру ... ... ... ... ... ... алу үшін ... оган ыкпал жасай
отырып өз ... ... үшін ... ... ... ... ... (таптар, үлттар мен үлыстар, кауымдастыктар, кәсіптік
және демографиялык, т.б. ... мына ... ... ... саясаттың
шынайы басты субъектісіне айналады:
1) топтардың түтастыгы, ішкі байланыстың беріктігі;
2) топ мүшелеріне ортак қогамдык ... оған ... ... ... ... ... сезіну, осы негізде береке мен ынтымактың артуы;
3) максатты анықтап, іс-кимылды реттеп отыратын үйымдастыктың ... да, ... ... ... ... мен ... ... топтардан өсіп-өніп шыгады, өздерін дуниеге келтірген топтардың
мүддесін коргауды мақсат етеді.
Әлеументтік топттардың саяси процеске ықпалыдың ... ... ... ... мындай қосымша факторларга байланысты болады:
I) нақты әлеумеггік топтың когам күрмлымында алатын орны, саяси ... ... ... ... ... коғамдағы мүдделермен үштасуы;
2) топтын, түп негізінде күрылған саяси үйым ... өз ... ... ... ... ... ... әсер ету әдістері мен тәсіддері
әртүрлі болуы мумкін ... ... ... түткдсына өз өкілдерін
өткізу, қоғамдық пікір ... ... ... манифестация сияқты
саяси акциялар өткізу, т.б.
Сөйтіп, саясат - қоғам өмірінің барлық салалары мен ... ... ... ... ... ... жасайтын күрделі қүбылыс
екеніне көз жеткіземіз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Н. Назарбаев. Қазақстан Республикасы Президентінін Қазақсган ... ... ... ішкі және ... саясаттын Негізгі ба-ғыттары
туралы: жақа ғасырда қогамды демократияландыру, экономи-калық және
саяси ... // ... ... 1998. 30 ... Н. ... ... он ... бейбіттігіліқ прогресс және
қогамдық келісім. Қазақстан халықтары Ассамблеясының VIII сессия-сында
сөйлеген сөзі// Егемен Қазакстан. 2001. 25 ... Ә. ... ... ... ... ...... Духовное обновление. Алматы, 1999.
4. Қазақстан Республикасынын Конституциясы. Алматы: Жеті жарғы, 2000.
5. Общая и прикладная политология./Под общей ... ... В И ... Б И М , ... ... ... ... Учебное пособие/ Под ред проф В П ... , ... ... политологии. Курс лекций/ Под ред проф В П Пугачева М , ... ... ... и ... движения современного Ка-захстана:
Справочник Алматы, 1994
9. Политология: Курс лекции/Под ред проф Мустафина Т Т ... ... ... Энциклопедический словарь М , 1993
11. Агдарбеков Т. Құкық және мемлекет теориясы. Қарағанды, 2002. 10-бет
12. Дархамбаева А.Д. Мемлекет және ... ... А. ... ... К.Д., ... А.Қ., ... А.Н. ... және құқық
теориясы. Алматы, 1998. 5-бет
14. Жоламан К.Д., Мұқтарова А.Қ. А.Н.Тәуекелов Мемлекет және құқық
теориясы. А. 1999
15. Мемлекет және ... ... . ... ... заң университеті А.
1998
16. С.Өзбекұлы, Ө.Қопабаев Мемлекет және құқық теориясы.А.2006
17. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы А. 1997
18. ... ... ... ... ой-пікір тарихынын өзекті
мәселелері. Алматы, 2004. 81-бет.
19. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері. А. ... ... М X ... ... ... Соц ... ... 1991, №5

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ассортименттік саясат туралы жалпы түсінік11 бет
Инфляция және инфляцияға қарсы саясат туралы18 бет
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының халықаралық қатынасы және сыртқы саясаты туралы10 бет
Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясат туралы26 бет
Әлемдік саясат ұғымы туралы3 бет
Егемен Қазақстанның саяси проблемалары туралы5 бет
Коммерциялық банктің экономикалық тұрақтылығын күшейту жүйесінде оның депозиттік саясатын жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь