Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы туралы

КІРІСПЕ

1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, құрылымы, қызметі

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ АРҚЫЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІЗДЕСТІРУДІҢ БАҒЫТТАРЫ
2. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы аясында халықаралық қылмыстық іздестірудің негізгі бағыттары
2. 2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының қылмыстық санақтарын қолдану тәртібі және құрылымы

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ
3. 1 Қазақстан Республикасының Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы халықаралық қылмыстық іздестіру жүйесінің бөлігі ретінде
3. 2 Қазақстан Республикасында халықаралық қылмыстық іздеу саласында Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Өмiрдiң барлық салаларындағы өрлеуi - бүгiн бiздiң әлемiмiз аз болып жатқанын бiлдiредi. Қазір “шекара” сөзі әр түрлі мазнұнға ие. Демек қазіргі таңда мемлекеттер арасындағы шекаралар, адамдардың бір тобын екіншісінен бөлетiн, алынбас тосқауылдар емес. Егер заңға бағынатын адамдар үшiн бір нәрсе оңай болса, онда қылмыскерлер үшiн өмiр тіпті қиындыққа соқпайтыны жақсы белгілі. Қазiргi әлемдегi қылмыстылықтың өсуi, сондай-ақ "халықаралық қылмыстылықтың" да өсуімен тұспа-тұс келуде. Сондықтан батыс елдердің үкіметімен қауiптi қылмыскерлердi ұстау, iздестiру және тану iсіндегi үйлестiру және ұлттық полиция қызметтерiнiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз ету үшін халықаралық ұйым құру қажеттілігі пайда болды.
ХХ ғ. соңы - ХХІ ғ. басы халықаралық қатынастардың кез-келген саласына, сонымен қатар ұлт аралық қылмыстылықпен күрес шеңберінде интеграцияның жаңа деңгейінің қалыптасуымен белгіленді. Қазіргі таңда бірнеше ғалымдардың, барлық мемлекеттер үшін халықаралық қатынастардың барлық салаларында бір-бірімен ынтымақтасуға байланысты заңи халықаралық-құқықтық міндеттеме белгіленіп келеді деген ойымен көнуге болады[1].
Қазақстан Республикасы Президентінің алтыншы Жолдауының негізгі мағынасы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында! Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» «Заманауи қатерге барабар ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» ретінде жарияланды. Осы стратегияның бір бөлігі діни экстремизмге қарсы әрекет және халықаралық терроризм мен есірткі саудасымен күресуге бағытталған саясат. Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, «терроризм, ұйымдасқан қылмыстылық, заңсыз қару тарату, есірткі саудасы және тағы осындай қатерлермен күресудегі халықаралық ынтымақтастықты нығайту мен кеңейту, Қазақстанның лайықты халықаралық келісім шарттарды өңдеу және тәжірибелік орындауда белсенді түрде қатысуын болжайды[2]. 1998 жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңының 5-бабының 1-тармақшасына сәйкес, заңдылық пен құқықтық тәртіптің әлсіреуі, сонымен қатар «қылмыстылықтың өсуі, оның ұйымдасқан күйін қоса алғанда, мемлекеттік органдарның криминалдық құрылымдармен жетілуі, заңсыз капитал айналымында лауазымды тұлғалардың қамқоршылық жасауы, сыбайлас жемқорлық, есірткі құралдары мен қаруды заңсыз айналдыру, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау деңгейін төмендетеді және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді»[3]. Ескі қауіптердің күшеюі мен тұрақты түрде жаңадан пайда болып жатқан қатерлер, дүниежүзілік бірлестікке бірыңғай қауіп-қатер алдында бірігудің жаңа жолдарын табудан басқа таңдау қалдырмай отыр. «Сондықтан да біз үшін аймақтық және халықаралық жігердің бірігуі, соның ішінде адамзатқа қарсы қауіп, діни экстремизмге қарсы әрекет және халықаралық терроризм мен есірткі саудасымен күресуде өте маңызды»[4].
1. Ушаков Н.А. Курс международного права: В 7т. - М., 1989. – Т.2.- 39-б.
2. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии» от 1 марта 2006 года //Казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.
3. О национальной безопасности Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан №233-1 от 26 июня 1998 года //Казахстанская правда. –1998. –30 июня.
4. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной наций» от 19 марта 2004 года //Казахстанская правда. – 2004. – 20 марта.
5. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. – Екатеринбург, 1995. – 26-б.
6. Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических лиц: Автореф. ...канд. юрид. наук. – Алматы, 2000. – 15-б.
7. Бреслер Ф. Интерпол. – М.: Центрполиграф, 1996. – 19, 21-22-б.
8. Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня и завтра. – М.: Международные отношения, 1990. – 222 с.
9. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: Питер, 2004. – 201 с.
10. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьба с преступностью. – М., 2003. – 42, 44-б.
11. Радионов К.С. Интерпол: миф и действительность. – М.: Международные отношения, 1982. – 31-б.
12. Электроная энциклопедия. Интерпол http://www.wikipedia.com
13. Корниенко Н.А. Российкие и международные криминалистические учеты. – СПб.: Питер, 2004. – 335 с.
14. Официальный сайт Интерпола http://www.interpol.int
15. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1993. – 123,209-б.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-1. – Алматы: Юрист, 2003. – 204, 208-б.
17. Антропов А.Г. Место и роль НЦБ Интерпола в системе правоохранительных органов России. Теоретико-правовые аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 76, 40-б.
18. Путова И.В. Международный розыск преступников: правовое, организационное и оперативно-тактические аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 221 с.
19. Первушин М.В. Расследование краж предметов антиквариата. – М., 1999. –4-б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, құрылымы,
қызметі
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ ... ... ... ... 1 ... ... ... ұйымы аясында халықаралық қылмыстық
іздестірудің негізгі бағыттары
2. 2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының қылмыстық санақтарын қолдану
тәртібі және құрылымы
3 ... ... ... ... ... ... 1 ... Республикасының Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының
Ұлттық Орталық Бюросы халықаралық қылмыстық іздестіру ... ... 2 ... Республикасында халықаралық қылмыстық іздеу саласында
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының Ұлттық Орталық Бюросы қызметінің
құқықтық негіздерін жетілдіру
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Өмiрдiң барлық салаларындағы ... - ... ... ... аз ... бiлдiредi. Қазір “шекара” сөзі әр түрлі мазнұнға ие. Демек ... ... ... ... ... бір ... ... алынбас тосқауылдар емес. Егер заңға бағынатын ... үшiн ... оңай ... онда ... үшiн өмiр ... ... ... белгілі. Қазiргi әлемдегi қылмыстылықтың өсуi, сондай-ақ "халықаралық
қылмыстылықтың" да ... ... ... ... ... ... қауiптi қылмыскерлердi ұстау, iздестiру және тану iсіндегi
үйлестiру және ұлттық полиция қызметтерiнiң өзара ... ... үшін ... ұйым құру ... ... ... ғ. соңы - ХХІ ғ. басы ... ... ... ... ... ұлт аралық қылмыстылықпен күрес ... жаңа ... ... ... Қазіргі таңда
бірнеше ғалымдардың, барлық мемлекеттер үшін ... ... ... ... ... ... заңи ... міндеттеме белгіленіп келеді деген ойымен көнуге болады[1].
Қазақстан Республикасы Президентінің алтыншы Жолдауының негізгі
мағынасы ... өз ... жаңа ... жасау қарсаңында!
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру
стратегиясы» ... ... ... ... қауіпсіздік стратегиясы»
ретінде жарияланды. Осы стратегияның бір ... діни ... ... және ... ... мен есірткі саудасымен күресуге
бағытталған ... ... ... ... ... ... «терроризм, ұйымдасқан қылмыстылық, заңсыз қару
тарату, есірткі саудасы және тағы ... ... ... ... нығайту мен кеңейту, Қазақстанның лайықты
халықаралық келісім шарттарды ... және ... ... ... қатысуын болжайды[2]. 1998 жылғы 26 маусымдағы ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, заңдылық пен құқықтық ... ... ... ... ... оның ... күйін қоса алғанда, мемлекеттік
органдарның криминалдық құрылымдармен жетілуі, заңсыз капитал айналымында
лауазымды тұлғалардың ... ... ... жемқорлық, есірткі
құралдары мен қаруды заңсыз ... адам мен ... ... мен
бостандықтарын қорғау деңгейін төмендетеді және Қазақстан Республикасының
ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді»[3]. Ескі ... ... ... ... ... ... ... жатқан қатерлер, дүниежүзілік
бірлестікке бірыңғай қауіп-қатер алдында ... жаңа ... ... таңдау қалдырмай отыр. «Сондықтан да біз үшін аймақтық және
халықаралық ... ... ... ... ... ... қауіп, діни
экстремизмге қарсы әрекет және халықаралық терроризм мен есірткі ... өте ... ... ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ
1. 1 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылу тарихы, құрылымы,
қызметі
Қылмыскерлерді ұстап беру ...... ... ... ... ... беру қылмыстылықпен күресте халықаралық
ынтымақтастықтың бастауын құрады. Қазақстандық ғалым М.Б. Құдайбергеновтың
қарастыруы ... ... ... бір ... ... ... арасындағы келісім шарттық құқықтық ... ... ... ... беру ... ерекше маңызға ие болады.
Сонымен қатар, ол жеке тұлғалардың халықаралық ... ... ... ... мен ... алып ... Тек ұстап беру
институтынан халықаралық ... ... өз ... ... ... ... қылмыстылықтың өсуi, ... ... да ... ... ... ... батыс елдердің
үкіметімен қауiптi қылмыскерлердi ұстау, iздестiру және тану iсіндегi
үйлестiру және ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету үшін халықаралық ұйым құру қажеттілігі пайда болды.
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы – (ағылшын тілінен International
Criminal Police ... - ... ... үкіметаралық ұйым[12].
1914 жылы Бірінші халықаралық криминалды полиция конгресі Монте-
Карлода Монако Альберт I-нің әрекетімен ... Бұл ... ... ... ... 24 ... заңгерлер, қорғаушылар мен полиция
қызметкерлері қатысты. Жиналыста екі ... ... ... ... ... ... құру және ... жұмысын
унификациялау. Алдымен мемлекеттер арасында халықаралық ... ... ... ... ... ... ... мәселесін шешу
ойластырылды. Конгресте айтылған ... ең ... ... ... қолданыла алатын, белгілі бір ақпараттарды
орталықтандыру мақсатымен бірыңғай ұйым құру ... ... ... ... Дүниежүзілік соғыс халықаралық қылмыстық полиция комиссиясын
құруға бағытталған әрекеттерді тоқтатты.
1923 жылы Венада Екінші ... ... ... конгресін
Австрияның астанасының бас комиссары ... ... ... ... ... 7 ... тұрақты ұйым - Халықаралық қылмыстық полиция
комиссиясы, жеке мемлекеттердің жалпы қылмыстық қылмыстылықпен күресу ... ... ... ... 25б.]. 1924 жылы ... полиция комиссиясы келесі маңызды шешімдер шығарды: дәлелдердiң
жүйелерiнiң өңдеу және қылмыскерлердің халықаралық іздестірілуі; ... ... ... ... газетiнің шығарылуы; жалған
банкноталар және құжаттарды айқындау үшін бірыңғай ... ... Тағы бір ... ол ... ... еш ... саяси, діни
немесе нәсілге байланысты мәселелермен емес, тек қылмыстық қылмыстылықпен
жұмыс атқарды[10, ... ... ... өз ... ... ... ... кезінде де
тоқтатпады. Штаб-пәтері Венада орналасты, өйткені сол ... ... ... ... қылмыскерлерге ең толық досьенiң
картотекасы болды. Сонымен ... ... ... ... ... өз ... ... Басында Комиссия құрылымдық дербестiкке ие
болған жоқ: ол халықаралық полиция конгресінің көмекші органы болды ... ... ... ... ... 1930 жылы ... ... ұйымның конгрестен тәуелсіз болуына дауыс берді. Осы уақыттан
бастап ұйымды ... әр ... ... ... ... жылы ... бiржолата Хатшылықты құрды, ол келесі бөлімдерден
тұрды: жалғандардың әр түрімен күресетін ... ... ... ... ... ... теңестіру Бөлімі, құжаттарды
жалғандарымен күресетін Бөлім. 1935 жылы жеке ... ... ... жұмыстары басталды[10, 44б.].
Австрияның Германияға қосылғанынан кейін барлық құжаттар ұлтшыл
үкіметтің қолына түсті, ... ... орын ... ... соғысушы
елдерге және басып алғысы ... ... ... осы ... 31б.]. ... Германия қирағаннан кейін, Комиссияны қайта
құруға дәл ... ... ... ... ... 1946 ... ... конгресс шақыртылады, онда Халықаралық қылмыстық полиция
комиссиясы шеңберінде байланыстарды жаңарту мәселесі талқыланды. 1956 ... Бас ... 25-ші ... ... барлығы жаңа Жарғы
қабылдауға шешім шығарады. Жаңа Жарғының 1 бабына сәйкес: «Халықаралық
қылмыстық полиция комиссия – деп ... ... енді ... ... ... деп ... Бас Хатшылығының орналасатын жері Франция деп шешілді.
Екінші Дүниежүзілік ... ... ... ... үш рет ауыстырылды.
1946 жылдан бастап Париждің өзінде, 1966 жылы Сан-Клуға, кейін 1989 жылдан
бастап қазіргі ... ... ... ... ... 1971 ... дейін Интерпол халықаралық үкiметтiк емес
ұйым мәртебесін БҰҰ ресми түрде 1948 жылы ... ... ... ... мен БҰҰ өзара әрекеттестігі 1971 жылы ... ... және ... Кеңес арасында «Арнайы келісім ... ... БҰҰ Бас ... ... 1996 жылғы 15
қазанда Интерполға бақылаушы мәртебесі бекітілді. Нью-Йоркте 1997 жылы ... БҰҰ Бас ... Кофи ... мен ... Президенті Тошинори
Канемото БҰҰ мен Интерпол арасында ... ... ... ... 40б.]. Демек осы келісім шарттардан кейін Интерполды - халықаралық
үкіметаралық ұйым деп тану керек.
Қазіргі ... ... БҰҰ ... мүше-мемлекеттерінің көлемі
бойынша екінші халықаралық үкіметаралық ұйым болып ... ол ... ... ... ... ... құрылымы
1956 жылғы Жарғыға сәйкес Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы келесі
құрылымға ие:
• Ұйымның басты органы Бас Ассамблея болып ... ... бір рет ... ... Оған ұйымның мүше-мемлекеттерінің барлық
өкілдері ... ... ... өкiлеттiктері: Интерпол шеңберінде
әртүрлі мемлекеттердің полицияларының ынтымақтастығының ... ... жаңа ... ... ... ... бюджет пен
жұмыс жоспарын қарастыру және бекіту; ... ... ... және ... ... ... ... кәмелетке толмағандардың
қылмыстылығымен, есірткіні тарату және осындай әрекеттермен күресу
мәселелеріне ... ... ... шешетін, тұрақты және
уақытша комиссиялар ... Бас ... ұйым ... ... резолюцияларының атқарылуы міндетті, ал үкімет пен құқық
қорғау органдарына бағытталған резолюция ... ... ... ... ... ... ... комитет Бас Ассамблеяның сессиялар
арасындағы қызметін атқарады. Ол жылына үш рет ... ... ... ... ... Бас ... ... жүргізеді және келесі кезекті сессияларының күн тәртібін
дайындайды. Атқарушы комитет Бас ... ... (4 ... ... ... мемлекет пен аймақты (Азия,
АҚШ, Африка, Австралия және Еуропа) ұсынатын үш Вице-президенттен (3
жылдық ... және ... ... ... Атқарушы комитет
Президенті ұйымның басшысы болып ... ол Бас ... ... ... ... ... комитет
мәжілістері жылына бір реттен кем болмай өткізіледі. Барлық шешімдер
көпшілік дауыспен қабылданады. Өз ... ... ... өз ... ... ... емес, Интерпол өкілдері
ретінде атқарады.
• Ұйымның тұрақты қызмет ететін органы Бас ... оған Бас ... мен ... ... ... Ол Бас ... мен
Атқарушы комитет шешімдерін жүзеге асырады, ... ... ... ... және ... ... ... ұйымға тиімді әкімшілік басқарушылықты орындайды,
халықаралық ұйымдар мен ҰОБ байланыс орнатады, қажетті жариялымдарды
дайындайды, Бас ... ... және ... ... ... қызметін атқарады, Президентпен байланыс
орнатады. Бас Хатшылықты Бас Хатшы басқарады, оны Бас Ассамблея ... ... ... (65 ... ... ... Бас Хатшы өз
қалауымен Бас Хатшылыққа қызметкерлерді алады және оның ... ... ... 5 ... ... ... және ... полициялық,
ғылыми-техникалық, ақпараттық аймақтық ынтымақтастық және даму. Соның
ішінде полициялық бөлімінің бөлімшелері бар, ... бірі ... Бұл ... ... ... Азия ... ... Америка үшін), Сан-Сальвадорде (Кариб бассейні ... ... ... ... ... ... Африка үшін) және
Абиджанда (Батыс Африка ... ... ... Бюро (ҰОБ) ... ... ... қорғау органдар құрылымында құрылады. Белгілі бір мемлекетте ҰОБ
ұйымның тұрақты ... ... ... ... дәл сол ... полициялық органы да ... ... ҰОБ ... ... ... кеден және шекара
қызметімен, ал халықаралық деңгейде басқа мемлекеттердің ҰОБ мен ... ... ... ... ... қылмыстық полиция ұйымының қызметі
Интерпол құрылғаннан бастап алдына қойылған міндеттері сол күйінде
қалған, алайда бүгінде ... ... ... ... тәсілдер мен
шешімдер қажет. Қазір халықаралық құқық қорғау ... бір ... ... ол белсенді түрде даму үстінде. ХҚПҰ-тың құрылу тарихын оқып білгеннен
кейін, Интерполдың бүкіләлемдік халықаралық қылмыстық ... ... ... барысында, осы жүйенің әр тетігі дамып келеді. ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық
құқықтың дамуы саласында халықаралық ынтымақтастықты орнату қажеттілігі
туады. Қазір халықаралық қоғамда ... ... ... мен
құрылымы өзгереді. Халықаралық қылмыстылықтың жаңа ... ... адам ... ... бұзу ... ... ... жатыр»[42, 65б.].
1923 жылдан халықаралық қылмыстық іздеу тәртібі тым күрделенді және ... ... ... ... ... ... мен жетілдіруді
қажет етеді.
Сол уақытта орнатылған халықаралық келісім ... ... ... көмек көрсету міндеттерін орындауға мүмкіндігі болмауы,
Интерполды құруға себепкер ... ... ... біріншіден, ақпараттық
орталығы және үйлестірушісі болмағандықтан, ... ... ... ... ... ... нақты осы келісімде қамтылған
жағдайға сәйкес келмеуі. ... ... ... ... ... іс-
әрекеттерін қылмыстық жазадан жасырынған тұлғаларды, сондай-ақ, бүкіл
әлемдік көлемде іздестіру шараларында үйлестіру ... ... ... ... ... ... тек дипломатиялық арналар арқылы
ғана емес, қарым-қатынасты ... ... ... ... Алайда,
Интерпол ешқашан «бүкіләлемдік полиция» болған емес, барлық іс-шаралар тек
ұлттық полиция күшімен ... ... бір ... ... ... ... деңгейде өткізілген іздеу іс-шараларын
білдірсе, ал екінші жағынан ұлттық іздестіру орталығынан айырмашылығы ... ... ... жеке ... Кез келген жағдайда Бас ... ... ... ... ... ... ұлтаралық қарым-
қатынаста және өз құзыретінде қолданатын ... сол ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Бүгінгі таңда, тек ХҚПҰ ғана әлемдік масштабта қылмыстық іздестірумен
айналасады. ... өз ... ... деп ... ... ұйымдастырушылық және тіркеу рәсімдері жүргізіледі, содан соң басқалар
қылмыскерлерді халықаралық іздестіруге болатынын мойындады. Дәл осы ... ... ... ... ... ... болады [18, 37
бет]. Біз «Әлемдік масштабта» тіркейік баса ... ... ... қылмыстық іздестіру тетіктері мемлекетаралық өзара әсерлесу деген
ұғымда қолданылады, мысалы ... ... ... ТМД. Бұл ... ... емес, мемлекетаралық. Себебі, олар тиісті жергілікті ұйымдар
мүшелері елдерінің ішінде іздестіруді жүргізеді. Бұндай ... ... ... ... ... ... табылады, ол тетік Еуропа
аумағында жүргізіледі. Бірақ, кейде іс жүзінде іс-шара өтерде қызметтерді
қайталаулар ... бұл ... ... ... ... ... мен ... өзара әрекеттері, соның ішінде қылмыстық
іздестіруде, жақсартуды талап ... ... ... және ... ... ... керек-ақ.
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫ АРҚЫЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ІЗДЕСТІРУДІҢ БАҒЫТТАРЫ МЕН ШАРАЛАРЫ
2. 1 ХҚПҰ ... ... ... іздестірудің негізгі
бағыттары
В.П. Пановтың ұйғарымы бойынша Интерпол қызметінің ең ... бірі ... ... іздестіру болып табылады[15].
Алайда, алдағы тарауда айтылғандай, халықаралық қылмыстық іздестіруді ... ... ... ... ... халықаралық қылмыстық
іздестіру шараларын жоғарыда аталған анықтама төңірегінде ... ... ... ... ... 4 бағыт бойынша іске
асырылады:
- қылмыскерлерді экстрадициялау мақсатында іздестіру (бұл ... ... бас ... айыру орындарынан қашты деген айып
тағылған айыпкерлер, күмәнділер);
- адамдарды тәртібіне бақылау жасау немесе олардың қатысуымен тергеу
амалдарын ... ... ... ... ... тек
қылмыскерлерге ғана емес, қылмыстың ... ... ... ... жоғалған адамдарды іздестіру;
- қылмысқа қатысы бар немесе ұрланған ... ... деп ... өнер ... ... жәдігерлерді, мәдени құндылықтарды,
зергерлік бұйымдар мен басқа да ... ... ... ... арнайы деп те аталады.
Адамды іздестірудің әр түрінің ... тән ... ... ... ... келетін хабарламалары бар. Оны әдетте циркуляр немесе хабар
деп атайды. ... ... ... хабарлама бланкінің ... ... оң жақ ... ... оның санатына байланысты,
шаршыда Интерполдың белгісі орналасады. Бұл жүйені Интерполдың Бас ... ... Жан ... 1946 жылы ... ол осы ... ... ХҚПҰ
-та қолданылады. Тұтқындап, тапсыру мақсаттарында Бас ... ... ... ҰОБ ... циркуляр» жолдайды. Дәл осындай хабар
Интерпол жұмысында басқалардан жиі кездеседі. Егер адамның орналасқан жерін
тұтқындау үшін ... оған ... ... үшін іздестіретін болса, «көк
циркуляр» қолданылады. Із-түссіз ... ... ... кезінде «сары
циркуляр» жіберіледі. Сонымен қатар, Интерпол ... ... ... болжамды «кәсіби» халықаралық қылмыскер болуы туралы және ... ... ... ... ... ... ... циркуляр»
танылмаған өліктерді анықтау ... ... Бұл ... шетел
азаматы деген болжам болғанда іске асады.
Халықаралық іздестіру қызметінің жоғарыда ... ... ... ... халықаралық іздестіру жұмыстары ХҚПҰ іздестіру
қызметінің басты бағыты деп есептелінеді. ... ... ... іздестіруді қылмыскерлерді халықаралық іздестірумен теңестіріп,
іздестіру қызметінің қалған 3 ... ... ... ... ... ... Алайда, қылмыскерлерді халықаралық іздестіру басымдығымен
келісеміз.
Мұнда «қылмыскер» сөзінің өзі жиынтық мағынада қолданылатынын ... жөн. Бұл оған ... ... ... санаттарын тізбектемеуге
арналады. Экстрадициялау мақсатында ... ... ... ... ... ... қашты деген күмәны бар, айып тағылған,
адамдарға қатысты екенін еске ... Бұл ... ... ... тек
соңғыларын қылмыскер деп тани аламыз. Өйткені оларға соттың айыптау ... ... сот ... ... дейін күмәнді де, айыпталушы да
қылмыскер болмайды. Бұл ереже ерекше ... ... ... ... Сондықтан, қылмыскерлерді іздестіру ... ... ... ... ... ... нақтылау керек.
Бірінші тарауда экстрадиция мен қылмыскерлердің халықаралық
іздестіруі бір-бірімен ... ... ... екі ... ... ... болатынбыз. Іздестіру экстрадицияның бір
бөлігі емес, ал ... ... ... бір ... емес.
Іздестіру қызметі – құқық қорғау ... ал ... ... Бас Хатшылықтың және Интерполдың Ұлттық ... ... Бұл ... ... ... ... немесе халықаралық
органдар араласпайды. Ал, іздеудегі адамның орналасқан жері полицияға
белгілі болғаннан ... ... ... ... ... елгер
тапсыру туралы мәселе көтеріледі. Бұл кезде халықаралық іздестіру шаралары
аяқталып, экстрадицияжұмыстары басталады. Бұл ... ... ... ... ... нысанының болуын қамтамасыз етеді. Ал өзге ... ... ... ... экстрадицияның негізін құрайтын ресми
мәселелер сәйкес мемлекеттердің ... ... ... мен
прокуратураларының тарапынан Интерполдың араласуынсыз қаралып, шешіледі.
Сондықтан, Бас Ассамблеяның 1960 жылдағы сессиясында ... ... ... ... ... ... ... департаменттің қосалқы
органы болып табылады» деп ... ... ... ... ... ... ... қорғау органдары және ҰОБ мен Интерполдың Бас
Хатшылығымен іске асырылады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... оған ... тоқталмай,
қылмыскерді тапсыруға дейінгі шараларға, яғни Интерпол қызметіне ... ... ... ... мемлекеттер арасындағы тапсыру туралы
келісімнің болуы не болмауы іздестірудің әр ... ... ... ... ... Келісімшарт жасалған жағдайда іздестіру
соңынан іздеудегі адам табыс етіледі, ал ... ... ... тек
оның орналасқан жерін анықтап, оның ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда да адам тапсырыла алады.
Бұл өзара байланыс нәтижесінде іске асуы ықтимал. Бұл норма ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... мен ... орнатылған шетел мемлекеттерінің тергеу органдары мен соттарына
құқықтық көмек көрсету мақсатында немесе өзара ... ... ... ... асуы ... деп ... [16,
204б.]. Мұндағы «жүзеге асуы мүмкін» сөзі сәйкес ... жоқ, тек ... ... ... ... ... ... атап өткен жөн.
Ал, келісім ... ... ... ... ... ... ... толық
орындалуы керек, себебі ол халықаралық құқықтың басты нормаларының бірі
болып табылады.
Интерпол ... ... ... ... оның орындалуын
қадағалайды. 1993 жылы Минскте өткен Бас Ассамблеяның ... ... ... ... Сол ... конвенция кейбір толықтырлар мен
өзгертулермен 2002 жылы Кишиневте мүше ... ... ... ол ... ... ... қажетті ратифицикацияланған алғысхаттардың
жоқтығынан өзінің заңды күшіне енген жоқ.
Біздің пікірімізше, адам тапсыру туралы ... ... ... ... ... ... Тіпті, экстрадициялау туралы
екіжақты немесе аймақтық келісімшарттардың өзі ... оң ... ... бола ... ... ... ... кез келген келісімде
мүше-мемлекет қандай жағдайда қылмыскерлерді ... қай ... ... ... ... ... ... тек бас
бостаныдығынан айырумен шектеледі (мәселен, экстрадициялау туралы Еуропа
конвенциясында экстрадициялауға тек бас ... ... ... ... асатын қылмыскерлер тартылады деп көрсетілген). Ал, ... ... тек ... бөліктер тізімі ретінде ... ... ... ... ... ... және әскери қылмыстар
жатады.
Қылмыскерді тұтқындау мақсатында Интерпол арналары арқылы жіберілетін
халықаралық іздестіру ... ... ... мемлекетке жолданады. Бұл
шаралар қылмыстық іс қозғалғанда, қамауға алу туралы прокурор санкциясымен
қаулы ... ... ... алу ... сот ... ... бас
бостандығынан айыру туралы сот үкімі ... ... ... ... ... ... жылы Вашингтонда Бас Ассамблея экстрадциялау мақсатын көздейтін
қылмыскерлердің халықаралық іздестіру арнайы сызбасын ... ... ... ... ... адамдарды анықтауда іздестірудің 2
түрі: әдеттегі және жедел ... ... ... аталған сызба
әдеттегі іздестіруге қатысты. Оған ... ... ... ... ... ... мемлекеттің Интерпол ҰОБ-на елдің полиция органының шетелге қашқан
қылмыскерді іздестіруді бастау туралы өтінішін ... ... ... ... қоса отырып, арыз жолдайды. Сонымен қатар, арызда қылмыскер
ұсталған жағдайда оны экстрадициялау ... ... сол ... ... ... ҰОБ-ның сұрауда көрсетілген мәліметтердің Жарғының 3
бабына ... ... ... ... ... ... діни ... мәселелерге араласуына тыйым салу). Одан ары қарай іс Интерполдың
Бас Хатшылығына жолданады;
3) сәйкес мемлекеттер ... ... ... ... ... ... ... Әр мемлекет өз аумағында іздестіру шараларын
бастау туралы мәселені шешеді.
4) ... ... ... ... ... ... ... сәйкес);
5) мемлекеттің заңдарын ескере отырып, қылмыскерді ұстау (ол ... Одан ары оны ... ... ... ... ... мәселені шешу (жергілікті соттың қылмыскерді экстрадициялау ... ... ... ... ... оның елде ... бақылауда
ұстап, ол жайлы ... ... мен Бас ... ... ... ... бастама жасаған елдің Интерполының ҰОБ мен ... ... ... ... ... ... ... Интерполының ҰОБ-ның жағынан) сол ... ... ... ... ... туралы хабардар ету. Одан кейін
қылмыскер ұсталған елге оны экстрадициялау туралы өтініш ... ... ... алып, іздестіруді тоқтату туралы Бас
Хатшылықтың хабарламасы (бастамашы-елден Интерполдың ҰОБ-на) [8, 106б.];
Жоғарыда атап ... ... ... Бас ... бұрын сәйкес
мемлекеттерінің Интерполдарының ҰОБ-на тікелей жүгіну мүмкіндігін ... ... Бас ... ... ... ... ... Бұл
қылмыскерлерді ізін суытпай және оның жасырынған елі белгілі болған ... ... ... ... ... ... жағдайында
жасалады. Жедел іздестіру шараларына бөлінген мерзім 3 айды құрайды, одан
ары ол әдеттегімен ... ... ... шыңы ... табу ... ... осы ... ешнәрсе, соның ішінде заңнаманың кемшіліктері, іс-
әрекеттердің аяқталмауы қылмыскердің бостандықта болып, ... ... ... ... жасамауы қажет. Әдетте, полиция органдары ... ... ... бұл ... мемлекет ішкі нормативтік құқықтық
актілермен реттеледі. Алайда, Интерполдың Бас Хатшылығы да бұл жұмыстардан
тыс қалмайды. Олар ... ... ... ... ... 5-ші, 6-шы және 7-ші тармақтарында атап көрсетілді. Адамды
ұстағанға ... ... ... органдарының қызметі іздестіру шараларының
негізі болатыны белгілі. Өйткені ... ... ... ... жедел-іздестіру шараларына байланысты. Аталған шараларды
Интерполдың ҰОБ-сы бұл кезде үйлестіруші ... ... ... ... атқарылуына көп нәрсе байланысты болады. Ары ... ... ... (6-8 ... ... ... ... іздестіру
нысанының тапсыру кезінде болуын қамтамасыз етумен шектеледі. Осы орайда,
халықаралық іздестіру шаралары ... ... ... Интерполдың ҰОБ-сы
тек ақпараттық қызмет атқарады.
Осы себепті, Интерполдың Бас Ассамблеясы бекіткен сызбада көрсетілген
халықаралық іздестірудің соңғы үш ... ... ... ... жоқ деп ... ... ... мен халықаралық іздестіру арасындағы тығыз
байланысты жоққа шығармаймыз. Экстрадицияның халықаралық іздестіруге ... ... Бұл ... ... іздестіру қызметіне институт ретінде емес,
мемлекеттер арасындағы аталған мәселенің ... ... ... ... үлкен роль атқарады. Жалпы, қылмыскерлердің тапсырылауы құқықтық
институт ретінде халықаралық ... ... ... ... ... ... ... ғылыми еңбектерде оның ... ... ... ... жазылған, бұл екі құқықтық түсініктің түрлі
деңгейде екенін көрсетеді. Халықаралық қылмыстық ... ... ... ... бола ... оның қолданыстың бағыты басым, сол себепті
ғылыми ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық
құқық саласында 2 түрлі құқықтық институт – халықаралық іздестіру қызметі
мен экстрадицияны айырып, оны ... ... ... деп ... ... ... ... сызбада көрсетілген қылмыскерлерді халықаралық
іздестіру қызметінің соңғы үш кезеңі тапсыру шараларына жатады. Тәжірибелік
ыңғай тұрғысында ... ... ... қосу ... ... ... деп
саналады. Қарастырылып жатқан екі институттың тығыз байланысы да осыдан
тұрады.
Бас Хатшылық Интерполға ... ... бұл ... ... ... ... ... нормативті-құқықтық актілер туралы,
қашан және қандай жағдай да ... ... ... ... әзірленіп, қалай жолданатыны жөнінде мәлімет ... ... ... ... ... ... Интерполдың арнайы құжаттар жинағына
енгізілу үшін жіберіледі (VADE ... ... ... экстрадиция алды қамауға алу құзырына
кіретін әділет органының алдына ... ... ... ... ... ТМД ... мен Қазақстан Республикасында ол Бас прокуратура. Бұл
ведомстволарға қылмыскерді тапсыру туралы мәселенің оң ... үшін ... ... мерзімде сұрау салатын мемлекет тарапынан қылмыскерді
қамауға алу туралы өтініш беріліп, немесе экстрадициялау ... ... ... ... ... алу ... өтінішті жіберу мерзімі өте
қысқа болады, яғни 1-3 ... ... ... 72 сағат). Егер
іздестірудің ... ... бұл ... ... ... өтініш келмесе, онда ол қамаудан босатылады. Салыстыру үшін Франция,
Словакия, Швецияда бұл мерзім 24 ... ... ... ол 48 ... ... ... бұл мерзім көп жағдайда ұзартылады.
Интерпол тарапынан іздестіру шаралары мақсатқа ... ... ... ... ... ... айыптыларға және
сотталғандарға қатысты халықаралық іздестіру келесі негіздерде тоқтатылады:
1. Ізделушінің экстрадициялауынан кейін ... ... ... қылмыстық жауапкершілікке тартылуына байланысты тапсыруға қандай да
бір себептермен алмаған жағдайда;
2. ... ... ... мемлекет аумағында табылғанда;
3. Іздеудегінің мәйіті ... не оның ... ... ... бар ... ... ... қатысты қылмыстық іс жабылғанда;
5. Жазалау шарасының тұтқындаудан басқа ... ... ... ... өзгертілгенде;
6. Амнистия актісінен кейін;
7. Сәйкес циркуляр шыққанннан 5 жыл ... ... ... Бас ... өз ... халықаралық іздестіру
жариялаудағы жеделділікті арттыру мақсатында соңғы технологиялар ... ... ... ақпарат құралдары мен ... ... ... ... ... ... ... міндеті деп есептейді.
1994 жылдан Интерполда Х-400 арнайы электронды коммуникациялық ... Ол ХҚПҰ ... ... ... ... жеделдетіп, халықаралық
іздестіру шараларын жеңілдетті. Дәл осы жүйе ... ... ... ... ... ... ... Көптеген ҰОБ-да
бүгінде электронды байланыс құралдары арқылы тек ... ғана ... ... ... мен ... жолдауға мүмкіндік беретін құрылғы
бар. 1996 жылдан бастап Интерполда ХҚПҰ-тың барлық ... ... ... түрі ... жылы Бас ... ... ... іздестіру шараларын
хабарламаларын әзірлеп басумен айналысатын топ құрылды. Талқылау кезеңінде
Интерпол ҰОБ-нан Бас Хатшылыққа ... ... ... ... Х-
400 жүйесін пайданала отырып, жариялау ... ... ... Хатшылық құрылымдары деңгейде ғана емес, Ин,терполдың ҰОБ жұмысы
барысындағы халықаралық іздестіру шаралары жетілдірілуде. Бұл ең ... ... ... ... жаңа ... енгізіп, жедел
анықтамалық тіркеудің жаңа түрлерін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ең
негізгі тәсілі қазіргі заман талаптарын ашатын ... ... ... ... ... жеңілдететін заңдар мен нормалар
қабылдау болып табылады. Халықаралық құқықтық құжаттар секілді ... ... ... ... ... ізлестіру
жұмыстарынан пайда болатын керек емес, қолдан жасалған тосқауылдарды жоюды
басты мақсат деп білуі қажет. Әрине, бұл іс-әрекеттер мүше ... ... мен ... ... ... тиіс.
Бұл мәселеде бірқатар мемлекеттердің алдын-ала қамауға алу туралы
хабарлама «қамауға алу туралы халықаралық шешімді» (Бас ... ... ... ... ... үлкен табыс болып табылады. Оның
негізінде кейіннен адамды тапсыру үшін ... ... Кей ... ... ... ... экстрадиция туралы келісімшартының
негізінде іске асырады. Қазақстан Республикасы бұл мәселеде ілгері кетті.
Біз ... жоқ ... де ... ... ... оны ... ... Ал қызыл циркулярды мойындамайтын елдерде түсіну ... Олар оны ... ... ... ... деп ... ол
процессуалды құжат емес деп есептейді. Яғни сұрау салатын салатын ел
тарапынан ... ... ... ... екендігі көрсетілуі керек. Ол адамды
қамауға алу не Интерполдың Бас Хатшылығына емес, ... ... ... ... болуы мүмкін. Мұның бәрі көп уақыт алғандықтан,
қылмыскерлердің жасыруына жағдай ... ... ... бұл ... емес. Онда
егер Интерпол құрылымдарының құжаттары орындалмаса оның мүшелігіне кіріп,
өзара серіптестік туралы Жарғыға қол ... ... бар ма еді? ... ... ... заңдық құқығын мойындамайтын елдер ... ... ... ... ... ... көптеген елдерде «Тұтқындау туралы Халықаралық арыздың» ережесі
заңнамамен бекітілген. ҚР ҚІЖК-да ... бап ... ол ... (бұл ... ... ... ... толықтырылған. Жекеленген
мемлекеттердің құзырлы органдары «тұтқындау туралы халықаралық ... ... ... ... өз ... ... да, Интерпол
арналарымен таратады. Венгрия, Дания, Монако, Португалия, ... ... ... ... ... Кейбір елдерде мұндай ордерлерді барлық
деңгейдегі соттар, ал біреулерінде тек ... ... ғана ... ... ... Жоғарғы Сот, Бас Прокуратура). ... ҚР ... ... ... бұл өкілеттілік Бас Прокурорға
немесе өкілетті ... ... Ол ... көмек көрсету,
қылмыскерлерді тапсыру, яғни іздестіру шараларына қатысты барлық ... ... ... ... Бас Хатшылығына жүгіну жұмыстары
қарастырылмаған. Бұл, біздің пікірімізше, үлкен кемшілік болып ... ... ... ... ... не? Бұл ... ... мен оның жағдайы туралы ... ... ... ... Онда ... ... ... орны, уақыты және тәсілі), зардаптың
көлемі, ұлттық заңнаманың нормасына сәйкес қылмыстың құқықтық біліктілігі,
қылмыскер туралы ... ... мен ... да іздестіру жұмыстарына
көмектесе алатын фактілер мен жағдайлар көрсетіледі. Осындай процессуалды
құжат шығаратын орган ... ... ... іздестіру жариялауға
және оны Интерпол арналары ... ... ... ... ... бар деп
есептейді.
Бас Прокуратура Интерполдың ... ... ... ... ... ... да ... құжаттар береді. Халықаралық ... оған ... жаза түрі ... ... ... адам мен
қылмыс туралы толық мәліметтер, іздеудегіні анықтататын ақпараттар.
Интерполдың ҰОБ ... ... көп ... еш ... ... ақпарат талап етеді деген пікір жиі айтылады. Сонда да әр
сұратылатын ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарының қызметінің талдауы негізінде жасалады. Сұрауда
кейбір мәліметтер көрсетілмесе, ол іздестіру жұмыстары жүргізілмейді ... ... ... ... ... ол ... мәнге ие болады.
Шетелде жедел-іздестіру шараларын ... ... ... ... ... ... байланыстарына көп көңіл бөлінуі ... ... ... ерекшелігінсіз оған заңдық баға беру мүмкін емес. Яғни
қылмыстық жазаға тарту және экстрадициялау ... ... ... ... ... шетел Интерполдарының ҰОБ қылмыстық іс жайлы қосымша ақпарат
сұрайды. Мұндай ақпарат толығымен адам ... деп ... ... ... ... жариялау туралы хабарламаға соттың қамауға
лау немесе бас бостандығынан айыру туралы қаулысының ... ... ... ... кезінде қажет болуымен шартталған. Бұл
мәліметтер болмаған ... ... ... ... ... ҰОБ-ға жіберу керек
болады. 1996 жылдан бастап, Бас Хатшылық барлық мүше ... ... басу ... ... ... алу ... ... немесе Интерполдың
ресми тілдеріне аударылған соттың үкімін қоса жіберу керек болады. Ал, 1997
жылы бұл ... ... ... ... ... ... іздестіру кезінде
төмендегі құралдар мен тәсілдер ... ... ... мен ... Олар ... ... ... ел Интерполының ҰОБ-на тікелей жолданады. Алайда Бас хатшылыққа
кейіннен міндетті ... ... ... ... ... тәсіл жедел
іздестіру кезінде қолданылады. Сұрау сонымен қатар, электронды түрде Х-400
коммуникациялық жүйесі арқылы да жіберілуі мүмкін.
2. халықаралық ... ... ... ... ... «циркулярлар» жүйесі.
Халықаралық хабарламалар арнайы бланктарда ... ... ... ... жүйе ... ... қызмет
ететін Интерполдың арнайы бөлімшесімен шығарылады. Интерполдың 4 ресми тілі
қолданылады: ағылшын, француз, испан және ... ... және ... ... жыл ішінде жарамды. Бұл мерзім аяқталғаннан соң ... ... ... ... ... арыз ... ай ... Бас Хатшылық жаңадан түскен сұраулар негізінде бұрындары
шыққан ... ... ... мен ... ... Айына екі рет күші жойылған хабарламалар тізімін жариялайды.
Барлық ҰОБ-ға жолданған хабарламалар нәтиже бермегеннен кейін «қызыл»
және ... ... ... Бас ... жолданады. «Қызыл»
циркулярды мерзімінен ерте жолдау келесі жағдайларда мүмкін:
- егер ... адам аса ауыр ... ... болса;
- егер жасалған қылмыс үлкен зардап әкелсе;
- егер ... ... ... ... ... ... жолдау туралы
хабарлама міндетті талаптарға сай келуі тиіс, өзгеше жағдайда іздестіру
шаралары жарияланбайды. 1998 жылы ... ... ... Бас ... ... «қызыл» ицркулярдың жаңа түрі бекітілді. Бұл түр 3 ... ... ... яғни ... басқалардан ерекшелейтін жеке
мағлұматтар. Сондай-ақ, шетелдегі байланыстары;
- жасалған ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, құқықтық ерекшеліктері мен баптың мәтіні көрсетіледі;
- іздеудегінің табылған жағдайында жасалатын әрекеттер тізімі;
Бұл мәліметтердің барлығы сұрау ... ... ... ... ... ... қамауға алу немесе оны тапсыру
туралы өтініш келгенге дейін ол туралы мағлұмат ... үшін ... Бас ... ... ... ... ... өтініш
жолдауға дейін ол міндетті түрде құқықтық көмек көрсету жөнінде мәселелерді
шешуге құзырлы әділет ... ... ... ... бұл Бас Прокурор құзырына берілген. Яғни, «қамауға алу
туралы халықаралық ордер», ... ... ... бірден 3 органнан
кетеді: қылмыстық іс жүргізген әділет органы мен Интерпол Бас ... ... ... ... ... ... жолдану бағыты
мынадай: полиция – әділет органының құзырлы мекемесі – Интерполдың ҰОБ –
Интерполдың Бас Хатшылығы.
ХҚПҰ -қа мүше ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқан. Егер мемлекеттің ішкі нормаларына
қайшы ... ... ... онда Интерпол тарапынан іздеудегі адам туралы
арнайы тіркеуге қосылады. ... ... ... ... ... ... қызметтеріне, немесе адамның елге кіруі мен ... ... ... да ... жіберіледі. Іздеу туралы
хабарламалардың көшірмесі қылмыскерді тапсыру қызметтерін атқаратын ... ... ... да ... Бас Хатшылығы «қызыл» циркулярмен ізделетіндер туралы
мәлімет беретін «Интерпол Іздеу салады» ... ... ... ... Олар ... ... ... ақпарат құралдарында және
интернет жүйесі арқылы таратылу үшін Интерполдың ҰОБ-на ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер жалпыға
қол жетімді Бас Хатшылықтың сайтында (www.interpol.int) орналастырылады.
Алайда интернеттегі ... ... саны аз, ... ол ... мемлекеттің рұқсатымен жасалады.
Интернет жүйесін пайдаланатын бұл тәсіл мамандардың ... ... ... ... әлі күнәсі дәлелденбеген адамдар
туралы мәліметтер беру заңды ма? ... ... ... берілген
барлық қылмыскерлер туралы мәлімет беру дұрыс па? Ғаламторға нақты қандай
ақпарат орналастыру қажет? Бұл ... ... ... актімен (ұлттық
немесе халықаралық екі немесе көп жақтық келісіммен, немесе бұл мәселе ... ... ... ... ... жасалуы тиіс) реттелуі қажет?
Бұл ақпаратты өзгертуге болмайтындай ... ... ... ... ... бұл мәселеде реттелмеген, дау туғызатын тұстары көп. Ол ... жеке ... ... ... алады.
Қылмыскерлерді экстрадициялау мақсатымен Халықаралық ... ... ... ... ... ... В.И. ... аса қызығушылық туғызады. Ол өзінің диссертациялық зерттеуінде
шекаралас мемлекеттердің жағымды байланысының жарқын көрінісі ... ... ... ... ... ... ... Бұл келісімдерде көрсетілген
полицияның ... ... ... ... өту ... мемлекеттің
қауіпсізідігіне кері әсер тигізбеуін қамтамасыз етеді (18, 79б.).
1990 жылғы шенген келісімі бойынша ... ... өту ... оны ... ... ... жасау көзделген. Мұндай бақылауды
тек ... бір ... ... нақты айтқанда: ұлттық қылмыстық
полиция мен жандармерия, кедендік қызмет офицерлерінің жұмысын ... ... ... 2 Интерполдың қылмыстық санақтарын қолдану тәртібі және құрылымы
Ақпараттың ... ... ең ... ... ... ... қатар, АҚШ Президенті Ричард Никсон бюджеттік шығындар мәселесі
бойынша ... ... ... ... яғни ол ... пен
насихатқа құйылған бір доллар ... ... ... ... ... қарағанда құндырақ деп есептейді. Бәлкім, соңғысы іс-жүзінде
қолданылуы екіталай, себебі ақпарат әр ... әрі әр ... ... [23, 352б.].
Көптеген ғалымдар, Интерполды зерттей келе, оны негізінен «қылмыс пен
қылмыскерлер туралы ақпаратқа толы тым ... және ... ... деп
тұжырымдайды.
Ұйымның «жүрегі» - оның ақпараттық картотекасы. Халықаралық қылмыстар
туралы мәліметтерді қабылдап және жолдап ... ... ... «хаттама бөлімі» деп атайды [24]. Қылмыстың тіркеу бөлімі ... ... ... ... құрамы болады, әрі болып табыла ... ... ... 3 млн. ... ... туралы ақпарат сақталады. ХХ
ғ. басында «кәсіби» халықаралық қылмыскерлер туралы ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... негіз болды. Өкінішке орай, екінші Дүниежүзілік соғыс осы процесті
тежеді, бірақ осыған қарамастан бүгінгі таңда ... ... ... ... және ... ... ... іздеуде ең тиімді
жолмен қолданылуда.
Интерполдың «қылмыстық санағы» деген не?
Орыс ... ... және ... ... ... болып табылады.
Криминал меңгерушілер көбінесе «криминал тіркеу» сөз ... ... ... ... Оған қоса, «қылмыстық тіркеу»
немесе «ақпараттық-анықтамасын қамтамасыздандыратын криминалды әрекеті»
дегенді пайдаланады.
Біздің ... ... ... ... тең деп, олардың
қайсібірін қолданса да бір ... ... ... ... ... «Ресейлік және халықаралық санақтар» атты
кітабында осы сұрақты ... ... Ол ... 3 ... қриминалды
санақты көрсеткен:
1. Ғылыми мәселесі.
2. «Криминалистика» оқу тәртібінде қриминалдық техника ... ... ... ... ... органының әрекетін
қамтамасыздандыру.
Бізді әрине үшіншісі ... яғни ... ... ... ... қылмыстық іздеудің негізгі жолы.
Криминалды санақтың ғылыми негізін гуманитарлы ғылымдардың ... ... мен ... ... ... Соңғы жылдары ерекше мағына
алған – ақпараттық теория. Бұл ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық санаққа қызығатындығы, онда
объектілер туралы ... ... бар. ... термині кең ауқымда
пайдаланылады, ақпарат ... ... ... ... ... ... суреттер, бейнелер, аудио және бейне жазбалар және
т.б.
Басқаша ... ... - бұл ... ... ... бәрін
айтады. Бізді тек халықаралық іздеу ісінде ХҚПҰ жолы арқылы ... ... ... оған қоса ... ... осымен ғана шектелсек.
Интерполдың құрылымын айтқанымыздай және оның бөлімшелерінің әрекеті
халықаралық және трансұлттық қылмыспен күресте әр ... ... ... органдарына барынша ат салысуға ... ... ... бес ... құралады.
Қылмыстық санаққа қарсы біз тек қана екеуіне ғана ... ... ... ... тікелей қатысы бар. Олар Полициялық Директорат пен
Ақпараттық жүйенің Директораты.
Полициялық Директорат 4 бөлімнен ... ... ... және жеке ... ... ... мәселелер бойынша;
2. Қаржы және экономика жүйесіндегі қылмыстар бойынша;
3. Есірткіні заңсыз айналымда қолданумен күрес бойынша;
4. Қылмыстық істерді ... және ... ... ... ... ... ... әрқайсысы басқа да іс-жобаларына қарамастан ақпарат
жинақтаумен айналысады, өз ... ... ... ... ... Халықаралық қылмыспен күрес жұмысында ХҚПҰ-қа мүше
елдердің полиция қызметін ... ... ... ... ... ... ... Ал, ақпараттық жүйе Директораты Интерпол
жұмысына жаңа компьютерлік ... ... мен ... ... және ... мүше ... ... арасында тиісті деңгейде қорғалған жедел
ақпараттық алмасуды қамтамасыздандыру.
Директораттың басшылығы Интерполдың бас ... ... ... ... ... ерекше бақылау қоюды назарға алады. Директораттың
басты қызметінің бірі халықаралық іздестіру ... ... ... ... ... мен жаңарту болып табылады. Аталған
Директорат циркулярларды жолдаушыға жеткізуге жауап береді.
Ақпараттық жүйелер ... үш ... ... ... ... бөлімі; 2. Мәліметтерді өңдеу бөлімі; 3.
Қылмыстық істер және ақпараттық жинақ бөлімі.
Интерполда телекоммуникация ... үш ... ... ... ... ХҚПҰ -қа ... ... 177 Интерпол ҰОБ-мен
байланысын ... ... ... ... аймақты қамтыған 7 аймақтық
станцияларымен байланысты ... ... ТМД ... ... қызмет көрсететін Леон станциясы және ... ... ... ... ... қарасты.
Үшінші деңгей: Леондағы орталық станциясы қамтамасыз ... Ол ... ... түсетін ақпаратты бақылап қана қоймай, ... ... ... ... ... ... ... да бір уақытта
қызмет атқарады. Бүгінде ақпарат ... ... ... ... ... телетайп, фототелеграф, почта және телеграф. Интерпол
белгіленген диапозон толқыны бар жеке ... ... ие. 1979 ... Бас ... ХҚПҰ -қа мүше ... электро байланыс жүйелерін
қолдану ережелерін бекітті.
Бүгінгі уақытта, былай айтқанда, автоматтандырылған ақпараттық
іздестіру ... ... ол ... ... ... ... маңызды
ақпаратты қолдануға және сақтауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... қоры мен ... ... Мәлімет дерек қоры –
бұл әртүрлі тасушы машиналардың жинағы. Ал, мәлімет банкі – ... ... қоры – бұл ... ... ... ... Ал, ... – көптеген мәлімет дерек қорынан тұрады, сонымен ... ... ... ... тіркеудің барлық объектілері материалды тасушыларда былай
сақталады, яғни оларды идентификациялауға ыңғайлы болып келеді. ... ... ... ... ... жүзеге асады,
жинақ процедурасымен бірге, қайта өңдеу, жинақтау, сақтау, ... ... ... да ... ... ... «халықаралық Полиция
серіктестігі ережелері мен Интерполдың архивіне ішкі ... ... ... олар ХҚПҰ Бас Ассамблеясымен 1982 жылы қабылданған
және 1984 жылы ақпан айында іске қосылған. Бұл ... ... ... ... ... ... жинау операциясының барлығын қосқанда
тіркеулер, анализдер, тексерулер, модификациялар, ... ... мен ... ... қолдану тәсіліне тәуелді ... ... сөз ... ... мәлімет дерек қоры трансұлттық құрамдастығының
қылмыстық әрекеті әр ... ... ... Оның ... ... ... қытай триадасын, жапон барракудасын, әр түрлі колумбиялық және
оңтүстік-америкалық картелилер, ... ... ... батыс-
африкалық қылмыстық ұйымдар және шығыс-еуропалық және азиаттық шығу ... ... еске ... ... ... осы ... жан-жақты қылмыс
әрекеттерімен айналысады және есірткіні заңсыз сатуда байланыстары да бар,
оған қоса ақшаны ... жуып ... ... санақтарын жүйелеу «Интерпол ережесінде»
регламенттайды. Осы ережелермен сәйкес криминалды санақтар жинақтау үшін,
тіркеуге, ... ... ... және ... ... ақпарат
жеткізуге арналған. Бұл ақпарат ... ... әрі ... болып табылады, бірақ оны қолданғанда ешжағдайда адам бостандығы
мен құқығы бұзылмауы керек.
«Интерпол ережесіне» ... ... ... ХҚПҰ -қа ... өз ... ... пен ... конвенция және ұйым
жарғысының шектеуіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
3 ... ... ... ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ
3.1 Қазақстан Республикасындағы Интерполдың Ұлттық Орталық Бюросы
халықаралық қылмыстық ... ... ... ... ... біз ... ... қызметі процесінде қылмыстық
тіркеуді қолдану ... мен ... және ... ... ... ... қарастырдық. Аталған мәселелермен танысу
барысында біз Интерполдың ҰОБ-сы ролінің ерекшелігіне көз ... ... мен ... ... ... ... ... іс-шараларының
қорытындысын анықтайды. Енді Интерполдың ҰОБ-сы ... не, ... және ... ... мәртебесі туралы толық
тоқталып өтеміз. Сондай-ақ, біз бюроның құқықтық базасының қызметін ... ... ... ... оның ... халықаралық қылмыстық
іздестіру ісіндегі ұлттық құқықтық нормаларды жетілдірудің нақты жолдарын
ұсынамыз. ҚР ҚІЖК-ның жекелеген баптарына ерекше ... ... ... ... ... ... салалардағы ынтымақтастығы
құқықтық негізін қалыптастырып қана қоймай, халықаралық институционалдық
құралының іс-әрекетіне де өз септігін тигізуде ... ... ... ... ... ... институционалдық тетік қызметі деп
те айтуға болады [28, 94б.]. ... ... ... ... кейін Біріккен Ұлттар Ұйымы және оның ... ... ... ... ... атап айтуға болады.
Қазақстан Республикасының бұрынғы ... ... ... Қ.К. Тоқаев алғашқы
жылдары Қазақстан делегациясы БҰҰ мен халықаралық ұйымдардағы жұмысында
халықаралық ... ... ... ... ... мен ... ... бақылаумен ғана айналысқан болса, ұлттық заң шығарушы
базаның дамуы мен құқықтық ... ... бұл ... ... мен ... арта түсті деп айтқан болатын [29, 378б.].
1992 жылы 4 қарашада Дакарда өткен Интерполдың Бас Ассамблеясының 61
сессиясында Қазақстан ... ... ... ... ұйымының мүшелігіне қабылданды [30]. Қазақстан Республикасында
Интерполдың ҰОБ-ның құрылуы ... ... ... ... ... асыруға және Қазақстаннның құқыққорғау органдары ... ... ... ... ... ... мұрындық болды [31, 21б.]. Интерполдың Ұлттық бюросы ұлттық құқық
қорғау және полициялық органдарға ... ... ... ... іс-әрекеттік орнатуға мүмкіндік береді [32].
Халықаралық міндеттемелерге кіруде ... ... ... ... ... және ... ... міндеттемелерді
қабылдау кезінде қажет етілген жағдайда өзгерістер енгізу мүмкіндігі бар
екендігін ... жөн. ... ... ... ... ... үшін ... заңшығарушылық іс-шаралар жүргізілу керек болса, онда
ол жүзеге асырылу керек деген презумпция бар.
Қазіргі ... ... ... Интерполдың ҰОБ-сы ҚР
Министрлер Кабинетінің 1993 ... 20 ... №629 ... ... қылмыстық полиция ұйымына кіруіне байланысты іс-
шаралар туралы» қаулысы, сондай-ақ, ішкі ... ... 2003 ... ... №179 ... ... Интерполдың ҰОБ-сы туралы
Ережесі негізінде қызмет атқарады. ҚР Министрлер Кабинетінің 1993 ... ... ... ... ... полиция ұйымына
кіруіне байланысты іс-шаралар туралы» қаулысында ҚР ішкі ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде Интерполдың ҰОБ құру туралы айтылған [33].
Бюроның барлық жұмысына ... ... ... ... ... ... министрі тағайындаған және босататын бастық атқарады.
ХҚПҰ -қа мүше елдердің көпшілігінің жағдайлары ... ... ... ішкі ... ... ... ... табылады.
Бірақ оның да ерекшеліктері бар. Мысалы, АҚШ-та Интерполдың ҰОБ-сы әділет
министрлігінің құрамына ... ал ...... ... ... - ... ... сот өкілдерінің хатшылығына кіреді.
АҚШ-тағы Интерполдың ҰОБ-ның жұмысының ұйымдастырылуына ... ... ол ... ... ... бір
орталықтандырылмағандығына байланысты ... мен ... ... ... ... ... әр ... ҰОБ-ның
филиалдары ашылған. Бірқатар елдер қылмыспен нәтижелі күресу мақсатында тек
қана өз ... емес ал, ... арғы ... ... елдерінде де
филиалдарын ашқан. Нақты айтқанда: АҚШ – Пуэрто-Рикода, Ұлыбритания-Сянган,
Гибралтар және ... пен ... ... ... 32 ... ... ... ету үшін
әр ел Ұлттық Бюро орталығы негізінде жұмыс ... ... ... Оның ... құратындары:
- мемлекеттің әр түрлі мекемелерімен;
- басқа мемлекеттердегі Ұлттық Бюро Орталығы ретінде жұмыс ... ... Бас ... -тың 1965 ... ... сәйкес Жарғысында Интерполдың ҰОБ-сы
«Интерполдың ... ... ... ... ... ... ... орталықтары» болып табылады [34, 19б.]. Көптеген
зерттеушілердің пікірінше Интерполдың ҰОБ екі жүйенің элементі ... ... ... ... (жергілікті жерлердегі Бас
Хатшылықтың филиалы ретінде) және ... ... ... струтурасы. Біз
Интерполдың ҰОБ-сын ең алдымен ... ... ... ... ... ... ретінде қабылдаймыз. Біздің ойымызша бұл жағдайда аталған
бөлімшенің кімге және неге бағынатыны басты мәселе болып табылады. Интерпол
ҰОБ ең ... ... ... ... ... ... ... қорғау
органдары Бас Прокуратураға емес, ал өз елінің ІІМ-не ... ... ішкі ... ... ... Осылайша, бюроны ұлттық не
халықаралық құрылым деп есептеу керектігі белгілі болады. Оның мәртебесі
жөніндегі ... ... ... ... ... ... өз жұмысы барысында оның шет мемлекет полициялары мен Бас ... ... ... ... ҰОБ әр ... ... органдарын басқа
елдердегі полиция органындағы әріптестерімен ... ... ... бөлімшесі», онымен аталған елдің полиция ... ... өз ... ... ... Интерполдың ҰОБ-ның
полиция орган құрамына кіруіне қарамастан Бюро қызметкерлерінің қандай ... ... ... ... ... ... атқармайтынын атап өткен жөн.
Әрине әрқашан емес бірақ, солай қалыптасқан. Органның басты міндеті сәйкес
жағдайларда полиция ... ... ... қатар, өзге елдер
Интерполы ҰОБ-нан және ұлттық әділет мекемелерінен түсетін ... ... ... ... ... ... мен ... алмасу Интерпол ҰОБ-ның
қызметкерлер жұмысының басты бағыты. Ал түрлі процесуалды ... ... ... ... көпшілігі әдетте осыған арнайы жасақталған ІІМ-
нің тарапынан арнайы құрылған бөлімшесі күшімен іске ... ... ... ... ... бақылау жасау және т.б.). Мұнда да Интерпол
ҰОБ ролі ... мен ... ... ... ... ... қатар басқа мемлекеттер бюроларымен тығыз жұмыс істеуі
арқасында ... ... көзі һәм ... деп ... болады. Онсыз ХҚПҰ
қызметінің тиімділігі төмен болып, қылмыспен ... емес ... ... ... ұйым ... еді. Қазіргі уақытта
Қазақстан Республикасындағы Интерполдың ... ... ... ... ... ісінде Интерполға мүше 83 (183-тен) мемлекет ... ... ... ... ... Грекия, Германия, Түркия, Чехия,
Польша, Ұлыбритания, Венгрия, АҚШ, Швейцария секілді мемлекеттермен тығыз
байланыс ... ТМД ... ... ... ... мен Өзбекстан
елдерімен әріптестік қарым-қатынас ... [35, 33б.]. ... ... ... ... Бюросының қызметкері, ғалым-
заңгер А.Б.Тоқсанбаевтың пікірінше, Қазақстан Республикасының құқық қорғау
және басқа да мемлекеттік құрылымдардың, ... ... ... мүше шет ... ... ... әрекеттесетін орган ашылу
керек. Бұл ұлттық заңнама мен Интерпол Жарғысындағы кемшіліктерді ... ... ... ... ... халықаралық қылмыстың іздеу саласында
Интерполдың ҰОБ қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру
ҚР ҚІЖК-ң 55 тарауы құқықтық көмек көрсету мәселелерін ... ... ... ... ... Интерпол ҰОБ-ң жұмысында іске асыру
барысында кейбір қиындық ... ... ... ... біз дәл осы ... ... жөн көрдік. Себебі ол біздің ішкі
заңнамамызбен байланысты. Сонымен қатар, мәселелер де тікелей Интерпол ҰОБ-
на қатысты. Бізге қажетті баптарды ... ... ... қамауға алу туралы 534 бабы бар (ұстап,
тапсыру мақсатында қамауға алу). Ол ... ... ... ... ... ... әрекеттесу тәртібін реттейді. Ресей
заңнамсында экстрадиция сөзінің орнына ... ... ... ... ... ресей зерттеушілерінің пікірінше,
«Экстрадиция» терминін қолданған жөн. Себебі ол ... ... ... және дәл ... ... ... ... алу»
түсінігін өзінің қылмыстық процессуалды заңнамасына енгізді.
534 бапқа сәйкес, шет мемлекет құзырлы органының тиісті ... ... мен адам ... ... ... ... жағдайда, ол ұсталып,
«экстрадициялық қамауға алу» деген жаза түрі қолданылады. Мемлекеттің арызы
бойынша тапсыру туралы ... ... ... мүмкін. Арызда қамауға алу
туралы қаулыға немесе заңды күшіне енген үкімге сілтеме ... ... ... ... ... ... Арыз ... телеграф, телекс
немесе факспен жолдануы мүмкін. ... ... ... ... ... екеніне барлық негіз болып, 532 бапта ... ... ... ... ... прокурор экстрадициялық
тұтқындау туралы қаулы шығарып, тұтқындалушы хабардар етіледі. Прокурор
жедел түрде ҚР Бас ... ... ... ... ... ... азаматы болып табылатынын және арыз берген органды ... ... ... ... ... көрсетілгендей, арызсыз үш тәулікке
дейін қамауға алады. Егер оның сол ... ... ... ... ... ... жарияланған адамдарды ҚР-да іздестіру мен ұстауда
Интерпол ҰОБ ... ... ... ... ... осы ... ... жасап
көрейік. Бұл баптың ҚР ҚІЖК-на кіруінің өзі ... ... ... ең ауқымды халықаралық іс-әрекет жасауға дайын
екендігін көрсетеді. ТМД ... ... ... ... ... «қызыл циркулярының» күшін тек мемлекеттер арасында тапсыру
туралы келісім ... ... ғана ... ... ... ... ... («қызыл циркуляр») арқылы сәйкес, келісім болмаған
жағдайда да, алдын-ала тұтқындауды ... ... Бұл ... Интерпол ҰОБ мен жоғарыда аталған баптан шығады. Сондай-ақ,
ҚР ... 521 бабы ... іс ... ... ... көрсету
мәселесінде өзара әріптестікті заңда бекітеді. Дәл осы ... ... ... жоқ ... ... ... қамауға алу тек
қылмыскерлерді ... ... ... 1999 ... 24 ... Италия Интерполының Ұлттық
орталық бюросының сұрауымен Қазақстан аумағында осы елдің азаматы ... ... ... ... Ал 2002 ... 9 тамызында Ресей
Федерациясының азаматы В.Л. ... ... Араб ... ... ... 13 ... ... іздеуге жарияланған Қазақстан
Республикасының азаматы С.М. ... ... ... ... ... 22 ... Қазақстан Республикасының азаматы А.И.Файзиев
(Чехия Республикасынан ... ... ... жасалған
қылмыстық істері бойынша жауапкершілікке тартылды. Осы экстрадициялар ... ... ... ... Италиямен де, Біріккен Араб
Әмірлігімен де, Чехия Республикасымеқтық көмек көрсету ... ... ... [22, ... құқық шартындағы әріптестік мемлекеттердің келісім шартта
көрсетілмеген ... да бір ... ... ... ... Бұл дос
елдер арасындағы оң пиғыл танытумен тең. Егер алдындағы тәжірибе қарсы
пікірді ... ... ... ... бар екенін көрсетеді.
Қазақстандық белгілі ... М.А. ... атап ... ... ... ... мен бостандықтарының қорғалуы
Қазақстан азаматтарының сол елдерде сондай дәрежеде ... ... [37, 93б.]. Бұл ... Республикасы тек қылмыстық істерде құқықтық
көмек көрсету саласында ғана емес, мемлекетаралық ... ... ... салаларында өзара әріптестікті қолдайтынын дәлелдейді. Сонымен ... ... ... бұл ... ... ... ешқандай
жауапкершілік көзделмейді. Қоғамдық қатынастар заң нормаларында белгіленген
міндеттер бұзылған жағдайда жойылып, мұның артынан ... ... ... көптеген мемлекеттер ... ... ... келісімдерге қол қоюға тырысады.
Екіжақты және көпжақты конвенциялар бола ... ... ... ... ... ... Ресей Федерациясында
экстрадициядағы қиыншылық бұл сұрақты Ресей Федерациясының Бас Прокуроры
шешетінінде. Қазақстан ... ... ... мәселе 10
күнде шешілсе, Ресей Федерациясында 1,5 айда шешіледі.
534 бап Бас Хатшылық пен ... ... ... ҰОБ-нан түскен
арыздары бойынша қылмыскерлерді анықтап, ... ... ... ... заңды негізін құрады. Басқаша айтқанда, жоғарыда
атағандай, әдеттегі және жедел іздеу шаралары ... ... ... ... ... ... тұтқындау туралы арыз ретінде оның
ержелері 534 баптың тек кең ауқымды түсіндірілуі кезінде мойындалады. ... ... ... ... сондықтан толықтыруды талап етеді.
Бұл мәселені егжейлі-тегжейлі түсіндіру қажеттілігі туындайды. ... ... ... арыз Бас ... ... ... тікелей
бастамашы-елдің Интерпол ҰОБ-нан түседі. Бұл 534 ... дәл ... ... ... ... органынан түскен арызы туралы айтылады.
Әдеттегі іздестіру кезінде бастамашы ... ... ... бұл ... ... туралы арыз дәнекер ретінде шығатын Бас Хатшылықтан
жолданады. 534 бапта ... ... атап ... ... іздестіру арызы туралы ештеңе айтылмайды. Бұл нұсқа еш
реттелмеген. ... ... ҚР ... осы ... ... үшін ... ... қажет. Бұл төмендегі ... ... ... ... органынан дұрыс толтырылған арызының не Интерпол Бас
хатшылығынан іздестіру туралы арызының түскен ... адам ... ... ... да, ... ... Мұндағы «мүмкін» деген сөз арыздың ХҚПҰ
ұйымының мақсатына байланысты Ұйым Жарғысының 3 бабына және ... ... ... ... ... 532 ... ... жүргізіледі.
Осылайша, Қазақстандағы Интерполдың «қызыл циркулярының» ... ... ... қамауға алу туралы арызы ретінде қабылдауға ... Оны көп ... ... алу ... ... ... деп ... ҚР ҚІЖК-не «экстрадициялық ... мен ... алды ... мен ... қамауға алу»
түсініктерін енгізу қажет деп есептейміз. Бұл ... ... Егер ... ... талап етілсе, онда іздеудегі адамға
қатысты экстрадициялық қамауға алу жүргізіледі. Егер тапсыру ... ... ... алайда шетел мемлекеті құзырлы органынан қамауға алу
туралы арыз ... ... алды ... орын ... ... де, ... де ... қарамастан (534 баптың 2 тармағы),
тұтқындауға негіз болған жағдайда экстрадициялық қамауға алу ... ... ... ... ... ... не қауіпсіздігіне нұқсан
келтіретін әрекет жасаған елге ... ... ... ... дипломдық жұмыстың мақсаты халықаралық полициялық
әрекеттесудің өзекті мәселелерін қарастыру болды. Зерттеу барысында бірнеше
рет Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы ... ... ... қылмыстылықпен күресуде ерекше орынға ие екендігі айтылып өтті,
өйткені тек осы ұйым ғана ... ... ... күресуде
өзіндік қызметін атқарады. Интерполдың басты мақсаты, ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, бүкіл
әлемдік көлемде іздестіру шараларында үйлестіру болып табылады. ХҚПҰ-тың
арқасында түрлі мемлекеттердің полициясы тек дипломатиялық ... ... ... ... ... орнатуға мүмкіндік береді.
ХҚПҰ-ның шеңберіндегі халықаралық іздестіру қызметінің құқықтық
базасы екі басты ... ... ... бір ... ... ... қызметін реттейтін мемллекеттердің ... ... ... ... ... ... ... барлық халықаралық-құқықтық қайнар
көздерді төрт түрлі құжатқа бөлу ұсынылды: ХҚПҰ-ның (Интерпол) 1956 ... ... және ... ... қылмыстық іздеумен байланысты алуан
халықаралық келісім шарттар, ... ... ... ... және
екіжақты конвенциялар мен келісім шарттар; ХҚПҰ-ның шеңберінде ... мен ... ... ... нормалары, оның ішіне: БҰҰ
шеңберінде қабылданған, бірақ міндетті заңи күші жоқ ... ... және ... да ... халықаралық конвенцияларда Интерполдың ... ... ... және тек қана ... жағдайлардағы сұраныстар мен
ақпараттарды ... ... ... ретінде көрсетілген. Осы ... ... ... ... олар ... мен ... шарт қабылдау керектігін мәлімдейді, бірақ осы
ынтымақтастықтың ... мен ... ... атқаруын шалағай бейнелеп
түсіндіреді. Қылмыстық іске ... ... ... ... ... ... ... ең басты ҰОБ-ның басты
тетiктерін мәлiмет пен сұрау салуларды жiберудiң ... әдiсi ... ... ... ... қосу ... Демек осы іс-әрекеттер
ынтымақтастықты шапшаң қимылдаушы, жедел және келісілген ... ... ... ... ... төрт ... беру ... iздестiруi; тұлғаларды бақылау
үшін немесе олардың қатысуымен тергеу жұмыстарын жүргізу үшін ... ... ... ... және ... іздестіру (ұрланған
мәдени құндылықтарды немесе автокөліктерді). Негізгі зейін ... ... ... ұстап беру мақсатымен тұлғаларды іздестіруге бөлінді.
Өйткені осы ... ... ... және Бас ... ең қиын жұмысының
бөлігін алады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ушаков Н.А. Курс международного права: В 7т. - М., 1989. – Т.2.- ... ... Н.А. ... ... Республики Казахстан народу
Казахстана «Стратегия ... ... в ... 50-ти ... ... мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед
в своем ... от 1 ... 2006 года ... ... – 2006.
– 2 марта.
3. О национальной безопасности Республики Казахстан. Закон Республики
Казахстан №233-1 от 26 июня 1998 года ... ... ... ... Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу
Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной
экономике, конкурентоспособной наций» от 19 марта 2004 ... ... – 2004. – 20 ... ... Г.Г. ... ... и меры по ее ...
Екатеринбург, 1995. – 26-б.
6. Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность ... ... ... ... ...... 2000. – ... Бреслер Ф. Интерпол. – М.: Центрполиграф, 1996. – 19, 21-22-б.
8. Радионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня и завтра. – М.: Международные
отношения, 1990. – 222 ... ... В.И. ... ... ... ... полиции. –
СПб.: Питер, 2004. – 201 с.
10. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьба с преступностью. – М.,
2003. – 42, ... ... К.С. ... миф и ... – М.: ... 1982. – ... ... энциклопедия. Интерпол http://www.wikipedia.com
13. Корниенко Н.А. Российкие и международные криминалистические учеты. –
СПб.: Питер, 2004. – 335 с.
14. Официальный сайт Интерпола http://www.interpol.int
15. ... В.П. ... ... в борьбе с международными
уголовными преступлениями. – М., 1993. – ... ... ... Республики Казахстан от 13 декабря 1997
года № 206-1. – Алматы: Юрист, 2003. – 204, 208-б.
17. Антропов А.Г. Место и роль НЦБ ... в ... ... ... ... аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. –
М., 1996. – 76, ... ... И.В. ... ... ... ... и оперативно-тактические аспекты: Дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2001. – 221 с.
19. Первушин М.В. ... краж ... ... – М., 1999. –4-
б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы68 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құқықтық мәртебесі82 бет
Халықаралық қылмыстық полицияның ұйымы шеңберiнде ынтымақтастықты зерттеу жолдары68 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ4 бет
Cәтбаев Қаныш Имантай-ұлы8 бет
Delphi ортасында бағдарламалау ( әдістемелік құрал )112 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Ішкі Істерді басқару10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь