Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

І Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызметі және қолданылу саласы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Ұзақ мерзімді активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) сатуға арналған ретінде жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.3 Сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) өлшеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.4 Сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активті немесе шығаруға арналған топты көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

ІІ Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.1 Бірлескен қызметке қатысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2 Бірлесе бақыланатын операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.3.Кәсіпкер мен бірлескен қызмет арасындағы операциялар ... ... ... ... ... ... ... .33

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
Кіріспе
Стандарттың өлшеуге қоятын талаптарынан алынып тасталған кәсіпорынның кез келген активтері мен міндеттемелері кіруі мүмкін. Егер өлшемге қойылатын осы Стандарттың талаптары шеңберіндегі ұзақ мерзімді актив шығаруға арналған топтың бір бөлігі болып табылса, онда осы Стандарттың өлшемге қоятын талаптары топқа, жалпы алғанда, топ баланстық және сату шығындарын шегергендегі әділ құнның ең азы бойынша өлшенетіндей болып қолданылады. Оның үстіне, активті (немесе шығаруға арналған топты) оның ағымдағы әділ құнымен салыстырғанда негізделген бағамен сату жөнінде қарқынды жұмыс жүргізілуі тиіс. Сату бір жыл өткен соң орын алады деп күтілсе, онда кәсіпорын сату шығындарын келтірілген құн бойынша өлшеуге тиіс. Сату шығындарының келтірілген құнын уақыт ағынымен кез келген ұлғайту пайданың немесе залалдың құрамында қаржыландыру шығындары ретінде көрсетілуге тиіс.Стандарттың өлшеуге қоятын талаптарының қолданылу аясына кірмейтін, бірақ сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған топқа кіретін кез келген активтің немесе міндеттеменің баланстық құны қолданылып жүрген ХҚЕС-на сәйкес сату шығындарын шегергендегі. Сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған топтың активтерін баланста басқа активтерден бөлек көрсетуге тиіс. Сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған топтың міндеттемелері баланста басқа міндеттемелерден бөлек көрсетілуі керек. Бұл активтер мен міндеттемелер өзара есепке алынбауы және бір сома ретінде көрсетілмеуі керек. Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер мен міндеттемелердің негізгі қызметі бөлек не баланстың өзінде, не 39-параграфпен рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, ескертулерде ашып көрсетілуге тиіс. Кәсіпорын тікелей меншікті капиталда танылған және сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активке (шығаруға арналған топқа) жататын кез келген жинақталған кірістер мен шығыстарды бөлек көрсетілген. Кәсіпорын ұзақ мерзімді активтер бойынша немесе сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған топтардың активтері мен міндеттемелері бойынша көрсетілген сомаларды өткен кезеңдердің баланстарында ең соңғы көрсетілген кезең үшін баланста көрсету үшін екінші рет қайта жіктемеуге және ұсынбауы керкек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан». Астана, 28 ақпан, 2007ж.
2. Елбасымыздың 2005 жылы 18 ақпанындағы халыққа жолдаған Жолдауы
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ "үлкен қаржылық маркетке"
3. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Кәсіпорын экономикасы және
кәсіпкерлік: Оқу құралы - Астана «Фолиант» баспасы, 2005 - 176 б.
4. М.Б. Бисенғазиев, А.Ш.Хамитов. Кәсіпкерлік негіздері. Орал. 2001
5. Г.Ө.Жолдасбаева. Кәсіпорын экономикасы. Алматы. 2002
6. К.Ш.Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов, Ж.Г. Жұмағалиева. Кәсіпорын
қаржылық жағдайын талдау. Алматы, 2001.
7. Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Издательство «Ось-89»6 1998г.-96с.
8. Буров В.П., Морошкин О.К., Новиков О.К. Бизнес-план. Методика
составления. Реальный пример. - М.: Изд-во ЦИПКК АП-Отраслевая
билиотека «Технический прогресс и повышение квалификации кадров в
авиационной промышленности», 1995 - 88с.
9. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі. Өзгертулер мен
толықтырулар енгізілген. Алматы. Қазақстан, 2000ж.
10.Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру және нарыққа өту
бағдарламасы. Алматы, Қазақстан, 1991ж.
11.«Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау» туралы Қазақстан
Республикасының Заңы, 1992 жыл. 4 шілде.
12.«Шағын кәсіпкерлікті дамытуды жеделту және оны мемлекеттік қолдау
шараларын нығайту» туралы Қазақстан Республикасы Президентінің
Қаулысы. 1997 жыл, 6 сәуір.
13.«Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау» туралы Қазақстан
Республикасының заңы, 1997 жыл. 19 маусым.
14."Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңы
15. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналган мемлекеттік Стратегиясы
16. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы
«Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған шағын және
орта кәсіпкерлікті жедел дамыту бағдарламасын бекіту туралы» №450
қаулысымен бекітілген Бағдарлама
17. Қазақстан Республикасының «Жеке кэсіпкерлік туралы» заңы 18. Қазақстан 2030 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің
"Қазақстан экономикалық, әлеуметтік жэне саяси жедел жаңару жолында" 19. ОҚО бойынша индустриалды-инновациялық дамуының Стратегиялық
жоспары, 2004-2015жж. Шымкент, 2003ж.
20. 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің бастамаларын қолдау жөніндегі
жеделдетілген шаралар бағдарламасы
21. Оңтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың 2006-
2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы
22. Қазақстанның статистикалық жылнамасы. Алматы, 2005.
23. ОҚО-ың қысқаша статистикалық жылнамасы. Шымкент, 2006. 24. Методическая инструкция СМК дипломное проектирование (дипломная
работа) общее требования к организации, содержанию и проведению МИ
ЮКГУ 4.7-007-2006. Шымкент
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
....................................................5
І Халықаралық қаржы есептілігінің
стандарты......................................................6
1.1 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызметі ... Ұзақ ... ... (немесе шығаруға арналған топтарды) сатуға
арналған ... ... ... ... ... ұзақ ... ... (немесе
шығаруға ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді активті немесе шығаруға
арналған ... ... ... ... ... қызметке
қатысу......................................................................
..........21
2.2 Бірлесе бақыланатын
операциялар.................................................................
...25
2.3.Кәсіпкер мен ... ... ... ... ... ... ... алынып тасталған кәсіпорынның
кез келген ... мен ... ... ... Егер ... осы Стандарттың талаптары шеңберіндегі ұзақ мерзімді ... ... ... бір ... болып табылса, онда осы Стандарттың
өлшемге қоятын талаптары топқа, жалпы ... топ ... және ... ... әділ ... ең азы ... ... болып
қолданылады. Оның үстіне, активті (немесе шығаруға арналған топты) оның
ағымдағы әділ ... ... ... ... сату ... ... жүргізілуі тиіс. Сату бір жыл ... соң орын ... ... онда ... сату ... келтірілген құн бойынша өлшеуге
тиіс. Сату ... ... ... ... ... кез ... ұлғайту
пайданың немесе залалдың құрамында ... ... ... ... ... ... талаптарының қолданылу аясына
кірмейтін, бірақ сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған ... кез ... ... ... ... ... құны қолданылып
жүрген ХҚЕС-на сәйкес сату шығындарын шегергендегі. Сатуға арналған ... ... ... ... активтерін баланста басқа активтерден
бөлек көрсетуге тиіс. Сатуға арналған ретінде ... ... ... ... баланста басқа міндеттемелерден ... ... Бұл ... мен ... өзара есепке алынбауы және бір ... ... ... ... арналған ретінде жіктелген активтер мен
міндеттемелердің негізгі қызметі бөлек не ... ... не ... ... етілген жағдайларды қоспағанда, ескертулерде ашып
көрсетілуге ... ... ... ... ... ... және ... ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активке (шығаруға арналған топқа)
жататын кез келген жинақталған кірістер мен ... ... ... ұзақ ... ... ... ... сатуға арналған ретінде
жіктелген шығаруға арналған топтардың ... мен ... ... ... ... ... ... ең соңғы көрсетілген
кезең үшін баланста көрсету үшін екінші рет қайта жіктемеуге және ұсынбауы
керкек.
І ... ... ... ... ... ... ұзақ ... активтер және тоқтатылған қызметі
және қолданылу саласы
Осы Стандарттың мақсаты сатуға ... ... ... ... және ... ... ... ақпаратты ұсыну әрі ашып көрсету
болып табылады. Атап айтқанда, осы Стандарт. ... ... ... ... ... ... ең аз ... және сату
шығындарын шегергендегі әділ құнмен ... және бұл ... ... ... және ... арналған ретінде жіктеу
критерийлерін қанағаттандыратын активтерді баланстың өзінде бөлек ... ... ... ... ... және залал туралы есепте бөлек
ұсынуды талап етеді.
Осы Стандартта көзделген деректерді жіктеуге және ұсынуға ... ... ... ұзақ ... ... және кәсіпорынның
шығаруға арналған топтарына қолданылады. Осы Стандартта көзделген ... ... ... ... ... ... да ... сәйкес өлшенуге тиісті активтерді қоспағанда, барлық танылған
ұзақ мерзімді ... және ... ... ... ... ... ... қолданылады.
1-«Қаржы есептілігін ұсыну» (2003 жылғы редакциясы) Халықаралық
стандартына сәйкес ұзақ ... деп ... ... осы ... ... ... ретінде жіктеу критерийлеріне сай келмейінше, ... ... ... ... ... ... әдетте ұзақ мерзімді
деп қарастыратын түрге жататын және кейінірек тек қана ... ... ... ... егер олар осы Стандартқа ... тек ... ... ... критерийлеріне жауап бермесе, қысқа мерзімді деп
жіктелмеуі тиіс.
Кейде кәсіпорын активтер ... ... ... ... ... ... мүмкін бір операциямен жүзеге асырады. Мұндай шығаруға
арналған топ ақша қаражатын құрайтын ... ... ақша ... жеке ... ... оның бір ... болуы мүмкін. Топқа қысқа
мерзімді активтер және осы ... ... ... ... 5-
параграфпен алынып тасталған кәсіпорынның кез ... ... ... ... мүмкін. Егер өлшемге қойылатын осы ... ... ұзақ ... актив шығаруға арналған топтың бір
бөлігі болып табылса, онда осы Стандарттың өлшемге ... ... ... ... топ ... және сату ... шегергендегі әділ құнның
ең азы бойынша өлшенетіндей болып қолданылады. Шығаруға арналған топтың бір
бөлігі ... ... ... ... мен ... ... талаптар 18, 19 және 23-параграфтарда баяндалған.
Осы Стандарттың өлшеу бойынша ережелері жекелеген активтерге сияқты
да емес, шығаруға арналған топтың бір ... ... да ... аталған
стандарттармен реттелетін мынадай активтерге қолданылмайды:
(а) кейінге ... ... ... ... ... );
(b) қызметкерлерге сыйақылар нәтижесінде пайда болған активтер (19-
«Қызметкерлерге ... ... ... ... ... тану және ... қолданылу аясына
кіретін қаржы активтері;
(d) ... ... ... ... әділ ... ... алу моделіне сәйкес есепке алынатын ұзақ мерзімді активтер;
(e) 41-«Ауыл шаруашылығы» ... ... ... ... ... әділ құн бойынша өлшенетін ұзақ мерзімді активтер;
(f) 4-«Сақтандыру шарттары» IFRS ... ... ... ... Ұзақ ... ... ... шығаруға арналған топтарды) ... ... ... ұзақ ... ... ... ... арналған топтың)
баланстық құнының оны пайдалануды жалғастыра беру ... ... ... есебінен толтырылса, кәсіпорын оны сатуға арналған ретінде жіктеуі
тиіс. Ол үшін ... ... ... ... топ) ... ... және
осындай активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) сатқанда қоса
жүретін әдеттегі ... ... ... ... тиіс, және де сату
ықтималдығы жоғары болуы тиіс. Сату ықтималдығы жоғары болу ... ... ... ... (немесе шығаруға арналған топты) сату жөнінде
жоспар қабылдауы тиіс және сатып ... ... әрі ... ... ... ... ... тиіс. Оның үстіне, активті (немесе ... ... оның ... әділ ... ... негізделген
бағамен сату жөнінде қарқынды ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды қоспағанда, сату жіктеу күнінен бастап бір
жыл ішіндегі аяқталған сату деп ... ... ... ... күтілуге тиіс және сату жөніндегі жоспарды орындау үшін талап етілетін
іс-әрекеттер жоспарда маңызды ... ... ... ... ... тіпті де мүмкін емес ... ... ... Оқиғалардың
немесе жағдайлардың ықпалымен сатуды ... ... бір ... асуы мүмкін.
Егер кешіктірілу себебі кәсіпорын бақыламайтын оқиғалар немесе жағдайлар
болып ... әрі ... ... ... ... ... топты)
сату жөніндегі жоспарды орындауды жалғастыратыны жеткілікті расталып тұрса,
сатуды аяқтау үшін ... ... ... ... ... шығаруға арналған
топты) сатуға арналған ретінде жіктеуге кедергі ... Бұл ... ... ... ... ... 16-
«Негізгі құралдар» Халықаралық ... ... ... ... жағдайда, ұзақ мерзімді активтерді басқа ұзақ мерзімді активтерге
айырбастау сату операцияларына жатады. Кәсіпорын ұзақ ... ... ... ... ... тек ... шығару мақсатында сатып
алғанда ғана ол ұзақ мерзімді активті (немесе шығаруға ... ... ... көзделген кезеңді бір жылмен шектеу бойынша талап орындалса
ғана (9-параграфпен шешілген жағдайларды қоспағанда), сатып алу күні ... ... ... ... және де 7 және ... осы ... кез келген басқа критерийдің сатып ... ... ... ... (әдетте үш ай ішінде) қанағаттандырылуы әбден мүмкін.
Егер 7 және 8-параграфтарда ... ... ... ... ... онда ... шығару сәтінде осы ... ұзақ ... ... ... ... ... топты) сатуға
арналған ретінде жіктемеуі тиіс. Алайда, егер бұл критерийлер есепті күннен
кейін, бірақ ... ... ... ... дейін
қанағаттандырылған болса, онда кәсіпорын бұл ақпаратты 41(а), (b) және (d)
параграфтарда көрсетілгендей, ескертулерде ашып көрсетуі ... ... тиіс ұзақ ... ... ... ... тиіс ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ретінде жіктемеуі тиіс, өйткені
оның баланстық құны ... ... ... ... ... ... егер ... тоқтатылуға тиіс шығаруға арналған топ
32(а)-(с)-параграфта көрсетілген критерийлерге ... ... онда ... ... топтың ақша қаражатының нәтижелері мен ... ... күні 33 және ... ... тоқтатылған
қызмет ретінде көрсетуі тиіс. Пайдаланылуы тоқтатылатын ұзақ мерзімді
активтерге (немесе ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылатын ұзақ мерзімді активтер ... ... ... және ... ... ... ұзақ ... (немесе шығаруға арналған топтар) кіреді. Кәсіпорын пайдаланудан
уақытша алынып тасталған активті (немесе шығаруға ... ... ... ... ... ... алмауға тиіс.
1.3 Сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ мерзімді активтерді (немесе
шығаруға ... ... ... ... ... ... шығаруға арналған топтарды) өлшеу
Кәсіпорын сатуға арналған ретінде жіктелген ұзақ ... ... ... ... ... сату ... ... отырып, ең аз
баланстық немесе әділ құны ... ... ... таяу ... ... ... ... (немесе шығаруға арналған топ)
сатуға арналған ретіндегі жіктеу критерийлеріне жауап берсе (11-параграфты
қараңыз), онда 15-параграфты ... ... ... ... арналған
топты) бастапқы таныған кезде, егер ол осылайша (мысалы, өзіндік ... ... ... ... ... және сату шығындарын
шегергендегі әділ құнның ең азымен өлшеуге ... ... егер ... ... ... топ) ... ... бір бөлігі ретінде
сатып алынса, онда ол сату шығындарын шегергендегі әділ құн ... ... бір жыл ... соң орын ... деп ... онда ... ... келтірілген құн бойынша өлшеуге тиіс. Сату шығындарының
келтірілген ... ... ... кез ... ... пайданың немесе
залалдың құрамында қаржыландыру шығындары ретінде көрсетілуге тиіс.
Активті (немесе шығаруға арналған топты) сатуға ... ... ... жіктеу алдында активтің (немесе топтағы барлық активтер
мен міндеттемелердің) баланстық құны ... ... ... ... ... ... арналған топты бұдан әрі қайта өлшеген кезде осы
Стандарттың өлшеуге қоятын талаптарының қолданылу аясына кірмейтін, ... ... ... ... шығаруға арналған топқа кіретін кез
келген активтің немесе міндеттеменің баланстық құны ... ... ... ... сату ... шегергендегі шығаруға арналған топтың әділ құнын
қайта ... ... ... ... ... залалдарды тану және реверсивті жазбалар
Кәсіпорын активті (немесе шығаруға арналған топты) сату ... әділ ... ... кез ... ... ... бұдан кейінгі
есептен шығарған кезде құнсызданудан болған залалды ол 19-параграфқа сәйкес
танылмаған шамада тануға тиіс.
Кәсіпорын активті сату ... ... әділ ... ... ... ... ... бірақ құнсызданудан болған, не осы
Стандартқа сәйкес танылған, не ... ... ... ... ... жинақталған шығын сомасынан аспайтын басқа
да пайданы тануға тиіс.
Кәсіпорын шығаруға арналған топты сату шығындарын шегергендегі әділ
құндағы кез ... ... ... ... ... да ... ол 19-параграфқа сәйкес танылмаған шамада, бірақ
(b) не осы Стандартқа сәйкес, не ... осы ... ... ... ... аясындағы ұзақ мерзімді активтер бойынша
36 ... ... ... танылған құнсызданудан болған
жинақталған шығыннан асырмай, тануға тиіс.
Шығаруға ... топ үшін ... ... ... ... кез ... ... пайда) осы Стандарттың ... ... ... ... 36 (2004 жылғы редакциясы) 104(а) және (в)
және 122-параграфтарында ... бөлу ... ... топтағы ұзақ
мерзімді активтердің баланстық құнын азайтуға (немесе ұлғайтуға) тиіс.
Пайда ... ... ұзақ ... активті (немесе шығаруға
арналған топты) сату күні танылмаған залал тануды ... күні ... ... тоқтатуға қатысты талаптар:
(а) 16 (2003 ... ... ... ... ... ... ... және
(b) 38-«Материалдық емес активтер» ... ... емес ... ... ... (2004 жылғы
редакциясы) жазылған.
Ұзақ мерзімді актив сатуға арналған ретінде жіктеліп тұрғанда немесе
ол сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға ... ... бір ... ... кәсіпорын оны амортизацияламауға тиіс. Пайыздар және сатуға
арналған ретінде жіктелген шығаруға арналған топтың ... ... үшін тану ... ... тиіс.
Сату жоспарындағы өзгерістер
Егер кәсіпорын активті (немесе шығаруға арналған ... ... ... ... бірақ 7-9-параграфтарда көрсетілген критерийлер
бұдан ... ... онда ... ... ... ... ... сатуға арналған ретінде жіктеуді тоқтатуға тиіс.
Кәсіпорын сатуға арналған ретінде жіктеуі тоқтатылған ... ... ... ... ... ... ... арналған топқа кірмейтін)
ұзақ мерзімді активті:
(а) актив ... ... ... топ) сатуға арналған ретінде
жіктелгенге дейінгі, егер де ... ... ... ... топ) ... ретінде жіктелмеген болса, танылар еді деген амортизациялау немесе
қайта бағалау сомасына түзетілген ... ... ... оның ... ... ... ... шешім күні өтелетін сомасының
ең азымен өлшеуге тиіс.
Кәсіпорын сатуға арналған ретінде жіктеуі тоқтатылған ұзақ ... ... ... кез ... ... ... түзетулерін 7-9-
параграфтардағы критерийлер бұдан былай қанағаттандырылмайтын кезеңде
жалғастырылып отырған қызметтің пайдасына ... ... ... ... ... және залал туралы есептің, егер 37-параграфқа сәйкес
мұндайлар бар болса, пайда немесе залал ... сол ... ... ... ... ... ретінде жіктелген шығаруға арналған
топтан жеке бір активті немесе міндеттемені алса, онда ... ... ... ... ... ... ... бұдан былай да тек,
егер бұл топ 7-9-параграфтардың критерийлеріне жауап берген жағдайда ... ... ... тиіс. Өзге жағдайларда топтың жеке алғанда сатуға
арналған ретіндегі жіктеу критерийлеріне сай келетін ... ұзақ ... ... және сату ... ... сол күнгі әділ
құнының ең азымен жеке-жеке өлшенуі ... ... сай ... ... актив бұдан былай 26-параграфқа сәйкес сатуға арналған ... ... ... және ашып ... қаржы есептілігінің пайдаланушыларына ұзақ мерзімді
активтердің (шығаруға ... ... ... ... ... ... қаржы нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратты
ұсынуға және ашып көрсетуге тиіс.
Тоқтатылған қызмет туралы ... ... ... операциялық жағынан және қаржы есептілігінің
мақсаттары үшін кәсіпорынның басқа бөлігінен айқын оңашаланған болуы ... ... ... мен ... ... ... айтқанда, кәсіпорын
компоненті ол пайдалануға арналып ... ... ақша ... құрайтын
бірлік немесе бірліктер тобы болуға тиіс.
Тоқтатылған қызмет кәсіпорынның не ... ... не ... ... ... ... ... табылады, және
(а) жеке маңызды қызмет түрі немесе операциялар жүргізудің
географиялық ауданы ... ... жеке ... ... ... ... біртұтас шығару
жоспарының бір бөлігі болып табылады;
(с) тек кейіннен сату мақсатында сатып алынған еншілес ... ... ... ... ... және залал туралы есептің өзінде бір соманы ... ... ол ... ... ... ... кейінгі пайдадан немесе
залалдан;
(іі) сату шығындары шегеріліп, әділ ... ... ... ... тоқтатылған қызмет болып табылатын активтер немесе шығаруға арналған
топ(тар) шығарылған кезде танылған салықтардан кейінгі пайдадан ... ... (а) ... ... ... ... ... салықтарға дейін түсімнен, шығыстардан және
пайдадан немесе залалдан;
-12 Халықаралық ... ... ... ... ... ... бойынша тиісті шығыстардан;
-сату шығындары шегеріліп, әділ құнға дейін өлшеген кезде немесе
тоқтатылған қызмет болып ... ... ... ... ... ... ... танылған пайдадан немесе залалдан; және
-12 Халықаралық стандартының ... ... ... ... ... ... ... шығыстардан құрайтындарды ашып
көрсетуі тиіс.
Құрамдастар жөніндегі талдауды ... ... ... және ... есептің өзінде көрсетуге болады. Егер ол пайда және залал ... ... ... ... онда ... қызметке жатқызылған
болып сәйкестендірілген бөлігінде, яғни жалғастырылып ... ... ... ... ... кәсіпорындар таяуда ғана сатып алған, сатып
алған кезде сатуға ... ... ... ... жауап берген
шығаруға арналған топтарды талдаудың қажеті жоқ (11-параграфты қараңыз).
- операциялық және ... ... ... тоқтатылған
қызметті қаржыландыру бойынша қызметке жатқызылатын ақша қаражатының таза
ағындарын ашып көрсетуі тиіс. ... ашып ... ... ... кезде
сатуға арналған ретіндегі жіктеу критерийлеріне жауап беретін ... ... ... ... ... ... топтар үшін талап
етілмейді (11-параграфты қараңыз). Кәсіпорын 33-параграфта талап етілетін,
қаржы есептілігінде ұсынылған өткен ... ... ашып ... ең ... ұсынылған кезеңдегі есепті күні тоқтатылған бүкіл қызметке
қатысты болатындай етіп қайта ұсынуға тиіс. ... ... ... ... ... ... өткен кезеңде тоқтатылған қызметтің
шығарылуына қатысты сомаларға жасалған түзетулер тоқтатылған ... ... ... ... Мұндай түзетулердің сипаты мен сомасы ашып
көрсетілуге тиіс. Осындай ... ... ... ... ... жатады:
(а) шығару операциясының ... ... ... жою, ... сатып алушымен сатып алу бағасын түзетуді және
өтемақы мәселелерін реттеу;
(b) салдары ретінде туындайтын және ... ол ... ... ... ... ... жою, ... қоршаған
ортаны қорғау бойынша міндеттемелер және сатушыда сақталатын өнімдер
бойынша ... ... ... ... тікелей қатысы бар екендігін ескере отырып,
зейнетақы жоспарының міндеттемелерін ... ... ... ... ... ... ... компонент қызметінің ілгеріде 33-35-параграфтарға сәйкес
тоқтатылған қызметтің бір бөлігі ... ... ... қайта жіктелуге
және барлық ұсынылған кезеңдер үшін жалғастырылып отырған қызметтен ... ... ... ... ... үшін сомаларға қатысты олардың
ұсынылуының өзгергені көрсетілуге тиіс.
1.4 Сатуға арналған ... ... ұзақ ... ... ... арналған топты көрсету
Сатуға арналған ретінде ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді активті (шығаруға арналған
топтарды) қайта өлшеуден ... ... да ... ... ... ... түскен пайдаға немесе залалға жатқызылуға тиіс. Жалғастырылатын
қызметке қатысты басқа да пайда немесе ... ... ... ... ... ұзақ ... активті және сатуға арналған ретінде
жіктелген шығаруға арналған топтың активтерін баланста басқа ... ... ... Сатуға арналған ретінде жіктелген шығаруға ... ... ... ... ... ... көрсетілуі
керек. Бұл активтер мен міндеттемелер өзара есепке алынбауы және бір сома
ретінде көрсетілмеуі керек. Сатуға арналған ... ... ... мен
міндеттемелердің негізгі қызметі бөлек не баланстың өзінде, не ... ... ... ... ... ... ашып
көрсетілуге тиіс. Кәсіпорын тікелей меншікті капиталда танылған және ... ... ... ұзақ ... ... (шығаруға арналған топқа)
жататын кез келген жинақталған кірістер мен ... ... ... ... арналған топ сатып алған кезде сатуға арналған ретінде
жіктелген критерийлерді қанағаттандыратын еншілес кәсіпорын таяу ... ... ... ... ... ... онда активтер мен
міндеттемелердің негізгі қызметтерін ашып ... ... ... ұзақ ... ... бойынша немесе сатуға арналған
ретінде жіктелген шығаруға арналған топтардың ... мен ... ... ... ... ... ... ең соңғы
көрсетілген кезең үшін баланста көрсету үшін екінші рет қайта жіктемеуге
және ұсынбауға ... ... ашып ... ұзақ ... актив (немесе шығаруға арналған топ) сатуға
арналған ретінде жіктелген не сатылған кезең үшін ... ... ұзақ ... ... ... ... ... топтың)
сипатын;
(b) сату немесе болжанатын шығаруға ... ... ... ... және осы ... күтілген тәсілі мен уақытын;
(с) 20-22-параграфтарға сәйкес танылған ... да ... ... егер ... және ... ... есептің өзінде бұл жеке көрсетілмесе,
онда осы пайда немесе залал кіретін пайда және залал туралы есептің бабын;
(d) егер ... онда ұзақ ... ... ... ... топ) ... есептілік» Халықаралық стандартына сәйкес
көрсетілген сегментті ашып көрсетуге тиіс.
42 Егер 26 ... ... ... онда ... ұзақ
мерзімді активті (немесе шығаруға арналған топты) сату жоспарына өзгерістер
енгізу жөнінде ... ... ... осы ... ... ... мен
жағдайлардың сипатын және бұл шешімнің осы кезең және ... ... ... ... ... тигізетін әсерін ашып
көрсетуге тиіс.Осы Стандарт ... ... ... ... болашақта осы
Стандарт сатуға арналған ретінде жіктеу критерийлерін қанағаттандыратын
ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ретінде жіктеу критерийлерін ... ... ... Егер ... және осы ... ... ... басқа
да ақпарат бұл критерийлер бастапқыда қанағаттандырылған уақытта алынған
болса, кәсіпорынның осы Стандарт ... осы ... ... ... ... кез келген күннен кейін ... ... ... ... ... ... ұзақ ... активтерге (немесе
шығаруға арналған топтарға) және тоқтатылған ретінде ... ... ... ... ... ену күні
Кәсіпорын осы Стандартты 2005 жылғы 1 қаңтарда ... осы ... ... ... кезеңдер үшін қолдануға тиіс. Мерзімінен бұрын
қолдану құпталады. Егер ... осы ... 2005 ... 1 ... ... үшін ... онда ол осы фактіні ашып көрсетуге тиіс.
күшін жою
Осы Стандарт 35-«Тоқтатылатын қызмет» Халықаралық стандартының
орнын ... ... ... ... осы ... ... бөлігі болып табылады.
кесте-1
|ақша қаражатын |Басқа ... ... ... ... ... ақша ... бірлік |қаражатының ағындарынан едәуір деңгейде тәуелсіз ақша |
| ... ... ... ең аз |
| ... ... ... ... ... ... және ... ... ... |мақсаттары үшін кәсіпорынның қалған бөлігінен айқын |
| ... ... ақша ... ... және |
| ... ... ... ... ... ... және ... |
| ... ... ... шығыстарды қоспағанда, |
| ... ... ... ... ... ... ... байланысты қосымша шығындар. ... ... ... ... біріне жауап беретін актив: ... |(а) ... деп ... не ол сатуға немесе |
| ... ... ... ... ... |
| ... арналған; |
| |(b) ол ... ... ... үшін ұсталады; |
| |(c) ол ... ... ... он екі ай ... сатылады |
| |деп ... |
| |(d) егер тек ... ... ... кем дегенде он екі ай|
| ... ... өтеу үшін оны ... ... ... шек ... болса, ақша қаражаты немесе|
| ... ... ... ... ... табылады. |
|тоқтатылған |Не шығарылған, не ... ... ... ... |
|қызмет ... ... |
| |(а) және жеке ... қызмет түрін немесе операциялар |
| ... ... ... ... |
| |(b) жеке ... қызмет түрінің немесе операциялар |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... бір бөлігі болып табылады |
| ... |
| |(c) тек қана ... ... сату ... ... |
| ... ... кәсіпорын болып табылады. ... ... Осы ... ... осы ... ... ... |байланысты бір операцияның немесе міндеттеменің |
| ... сату ... ... ... жолмен қосылып |
| |топ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... талаптарына сәйкес |
| |(2004 ж. ... ... ... ... ақша |
| ... ... ... немесе егерде бұл ақша |
| ... ... осы ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... бедел топқа кіреді. ... құн ... ... ... жақсы хабары бар тәуелсіз |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... орындауға |
| ... ... ... ... алу ... ... жасалған, екі тарапты да |
|міндеттемесі ... және ... ... жағынан бекітілген, |
| |(а) ... ... және ... қоса ... |
| ... ... ... айқындайтын, (b) және |
| ... ... ... ... |
| ... орындауды барынша ықтимал етуге |
| ... ... ... ... |Жай ғана ықтимал емес, ықтималдығы мейлінше жоғары. |
|жоғары | ... ... ... ... ... ... ... бермейтін |
|актив |актив. ... ... ... ... ... ... |
|өтелетін сома |Екі шаманың: сату шығындарын шегергендегі әділ ... |
| ... ... ... ... ... құны ... ... ... және ... |
| ... ... ... оның ... |
| ... ақша ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... осы ... ... бөлігі болып табылады. Сатуды
аяқтау үшін қажет кезеңді ұлғайту. В Егер ... ... ... ... ... мен жағдайлар болып табылса және ... ... ... ... ... сату ... ... орындамақ
екендігі жеткілікті расталса, 9-параграфта көрсетілгендей, сатуды аяқтау
үшін қажет кезеңді ұлғайту ... ... ... ... ... ... ... жіктеуге кедергі келтірмейді. Ендеше, 8-параграфта
келтірілген кезеңді бір ... ... ... ... алып ... мынадай
оқиғалар немесе жағдайлар туындайтын мына төмендегі жағдайларға ... ... ұзақ ... активті (немесе шығаруға арналған
топты) сату жоспарын орындауға міндеттенген күні, ол негізді ... ... ... алушы емес) активті (немесе шығаруға арналған топты) беру
шарттарын белгілейді деп ... бұл ... ... үшін ... ... әкеледі, және:
1.Осы шарттарға жауап беру үшін қажет іс-әркеттерді қатаң сатып алу
міндеттемесін алғанға дейін бастауға болмайды; және
2.Қатаң сатып алу ... ... бір жыл бойы ... ... ... сатып алу міндеттемесін алады, нәтижесінде
сатып алушы немесе басқа тарап ілгеріде сатуға ... ... ... ... шығаруға арналған топты) беруге күтпеген жерден шарт қояды,
бұл сатуды аяқтауға қажет кезеңді ... ... ... ... қажет іс-әрекеттер уақытында
қабылданды, және
кешеуілдететін факторларды қолайлы шешу күтіледі;
(с) ... бір жыл ... ... ... ... емес деп ... туындады; нәтижесінде, ілгеріде сатуға арналған ретінде жіктелген
актив (немесе шығаруға арналған топ) осы ... ... ... ... бір жыл ... ... кәсіпорын жағдайлардағы өзгерістерге
жауап беру үшін қажет іс-әрекеттер жасайды; және
-жағдайлардағы өзгерістерді ескере отырып, ... ... ... ... ... ... сату ... белсенді жұмыс
жүргізіледі;
- 7 және 8-параграфтардың критерийлері ... ... ... ... ... құқығы ХҚЕС жөніндегі
Комитет Қорымен жасалған шарттың негізінде Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігіне тиесілі. ХҚЕС-на авторлық құқық ХҚЕС ... ... ... ... ... ... ... Бірлескен қызметке қатысу
Осы Стандарт, бірлескен қызмет жүзеге асырылатын құрылымдарға
немесе нысандарға ... ... мен ... бірлескен
қызметке қатысу үлесін есепке алу және олардың бірлескен қызметінің ... ... ... кірістер мен шығыстар бойынша
есептілігі үшін қолданылуға ... ... ол ... ... бар ... не ... қорларға, жарналық инвестициялық қорларға
және сол сияқты құрылымдарға, соның ішінде ... ... ... бірлесе бақыланатын ұйымдарға қатысуының үлестеріне
қолданылмайды. Олар бастапқы мойындаудан кейін пайда немесе ... ... құн ... ... не ... ... деп жіктеледі және 39-
«Қаржы құралдары – тану және бағалау» ... ... ... ... ... 39 ... ... сәйкес әділ
құн бойынша бағалануға, ал әділ құн өзгерістері сол өзгерістер орын ... ... мен ... ... есепте мойындалуға тиіс.
Бірлесе бақыланатын ұйымға қатысу үлесі бар кәсіпкер төмендегі
шарттар орындалғанда:
(а) ... ... ұзақ ... ... және ... IFRS ... ... сәйкес сатуға арналғандай жіктелген
үлес;
(b) 27-«Шоғырландырылған және жеке ... ... ... ... көзделген, бірлесе бақыланатын ... бар ... ... ... ... есептілігін ұсынбауына
мүмкіндік беретін ерекшелік қолданылғанда;
не (с) төмендегілердің бәрі қолданылғанда:
- басқа ұйымның толық немесе ішінара меншігінде болып табылатын
еншілес ұйым ... ... ал оның ... соның ішінде басқа жағдайларда
дауыс беру құқығы жоқтары ... және ... ... ... ... ... ... есепке алу әдісін қолданбауына
қарсы болмағанда;
- кәсіпкердің қарыз немесе үлес құралдары ашық рынокта ... ... қор ... немесе биржадан тыс рынокта, соның ішінде
жергілікті және аймақтық рынокта) айналымда болмағанда;
- ... ... ... ... ... ашық ... ... мақсатында өзінің қаржы есептілігін бағалы қағаздар
жөніндегі комиссияға ... ... да ... ... ... және
ұсынатын күйде болмағанда;
және (іv) кәсіпкердің түпкі немесе кез келген ... ... ... ... ... Халықаралық қаржы есептілігі ... ... ... шоғырландырылған қаржы есептілігін шығаратын
болғанда 30 (тепе-тең ... және 38 ... ... ... ... алу
әдісі)-параграфтардың талаптарын орындаудан босатылады.
Анықтамалар
Мына терминдер осы ... ... ... ...... қаржы және операция саясатын оның қызметінен пайда
алатындай етіп ... ... ... бойынша есепке алу әдісі – ... ... үлес ... ... құн ... ... содан соң
кәсіпкердің бірлесе бақыланатын ұйымның таза активтеріндегі үлесінде сатып
алудан кейін болған ... ... ... ... ... ... ... бақыланатын ұйымның пайдасындағы немесе залалындағы
оның үлесін қамтиды.
Бірлескен қызметке инвестор - бірлескен қызмет туралы шарт ... ... ... ... ... тарап.
Бірлескен бақылау шарт бойынша келісілген экономикалық қызметке
бақылауды бөлуді білдіреді және мұндай ... ... ... және ... ... бақылау бөлінген тараптар (кәсіпкерлер)
арасындағы ортақ келісімді талап еткен ... ... ... – екі ... одан көп ... ... қызметке
бірлескен бақылау бар жағдайда оны өзі ... ... ... ... ...... бақыланатын ұйымның активтеріндегі,
міндеттемелеріндегі, кірістері мен шығыстарындағы ... ... ... ... ... ... құрамдастырылатын, не
оның қаржы есептілігінде жеке жолдармен көрсетілетін есепке алу әдісі.
Жеке қаржы есептілігі – ... ... ... ұйым ... ... ... ... бірлесе ұсынатын есептілік, онда
инвестицияларға есеп инвестициялар ... ... ... мен таза ... ... ал тікелей қатысу үлесінің
негізінде жүргізіледі.
Елеулі ықпал - инвестициялар ... ... және ... ... ... бірлесе бақылау жасау мүмкіндігі емес, ал сол
саясаттың мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға қатысу мүмкіндігі.
Кәсіпкер – бірлескен қызмет ... шарт ... сол ... ... ... ... есептілігі – тепе-тең шоғырлану немесе үлесті қатысу
бойынша есепке алу ... ... ... де, ... ... да ... бірлесе бақыланатын ұйымға қатысу үлесі де жоқ
ұйымның қаржы есептілігі де емес.
Жеке қаржы есептілігі – ... ... ... есепке алу үлестік қатысу бойынша есепке алу ... ... ... ... ... ... бірлескен
қызметтегі үлесі тепе-тең негізде шоғырландырылатын қаржы есептілігіне
толықтыру ... ... ... ... Жеке ... есептілігі мұндай
есептілікті толықтыруға немесе сүйемелдеуге міндетті емес.
Халықаралық стандартының 10-параграфына ... ... ... ... ... Халықаралық стандартының
13(с)-параграфына сәйкес үлестік қатысу бойынша ... алу ... ... осы ... ... ... тепе-тең
шоғырлануды, немесе үлестік қатысу бойынша есепке алу әдісін қолданудан
босатылатын ұйымдар тек жеке ... ... ... ... ... ... Бірлескен қызметті түрлі нысандар мен құрылымдар түрінде жүзеге
асыруға ... Осы ... үш ... түр ... - ... ... бірлесе бақыланатын активтер және бірлесе
бақыланатын ұйымдар – бұлар осылай деп ... ... және ... анықтамасына сай келеді. Мына сипаттамалар бірлескен қызметтің
барлық түрлеріне ... екі ... одан көп ... ... ... байланысты;
және
(b) шарттық келісімдерде бірлескен бақылау орнатылады.
Бірлескен бақылау
8 Инвестициялар объекті заң жүзінде ... ... ... ... ... ... қаражат аудару жөніндегі өз мүмкіндігіне
қатысты ұзақ мерзімді қатаң шектеулер жағдайларында жұмыс істеген ... ... алып ... ... Егер ... ... одан ... болса, ол оқиғалар осы Стандартқа сәйкес бірлескен қызметті
есепке алудан бас тарту үшін ... ... ... ... ... келісімнің болуы бірлескен бақылауды қамтитын қатысу
үлесін инвестордың елеулі ықпалы бар ... ... ... ... ... ... 28 ). Өз ... бірлескен
бақылау орнату туралы шарттық келісімі жоқ қызмет осы ... ... ... ... мойындалмайды.
Шарттық келісімнің дәлелі, мысалы, кәсіпкерлер арасындағы шарт
немесе олардың арасындағы келіссөздер ... ... ... ... ... жарғыға немесе бірлескен қызметтің басқа да құрылтай
құжаттарына қосылады. Нысаны қандай екеніне ... ... ... ... ... ... және мына ... бірлескен қызмет есептілігі бойынша қызметке, ұзақтыққа және
міндеттемелерге;
(b) директорлар кеңесін немесе бірлескен ... ... ... ... және ... ... беру ... кәсіпкерлердің капиталға төлеген жарналарына;
және
d) кәсіпкерлер арасында өндіріс көлемін, кірісті, шығысты немесе
бірлескен қызмет нәтижелерін ... ... ... келісім бірлескен қызметке бірлескен бақылау орнатады.
Мұндай талап бірлескен кәсіпкерлердің бір де бірінің бұл қызметке ... ... ... ... ... ... келісім бір кәсіпкерді бірлескен қызметтің жетекшісі
немесе басқарушысы етіп ... ... ... ... ... ... ... ал шарттық келісімге сәйкес кәсіпкерлер келіскен және
функционер ретінде оған ... ... және ... ... ... ... Егер ... экономикалық қызметтің қаржы және
операция саясатын басқару жөніндегі ... ие ... ол ... ... және ол бірлескен қызмет емес, ал оның еншілес ұйымы
болып табылады.
2.2 Бірлесе бақыланатын операциялар
Бірлескен ... ... ... ... ... ... өзге ұйым, немесе бірлескен кәсіпкерлерден бөлек қаржы
құрылымын құруды емес, ал кәсіпкерлердің активтері мен өзге де ... ... ... ... ... негізгі құралдарын пайдаланады
және өз қорларын жасайды. Оның сондай-ақ өз ... мен ... ол өз ... ... ... ... ... көзін
алады. Бірлескен қызметті кәсіпкердің жалдамалы қызметкерлері оның өзінің
сондай қызметімен қатарластыра жүзеге асыра ... ... ... ... келісімде әдетте бірлесе өндірілген өнімді сатудан түскен
түсім және кез келген бірлесе жұмсалған шығыстар кәсіпкерлер арасында ... ... ... ... ... одан көп ... ... өнімді, мысалы, ұшақты
жасау, оны сату және ... үшін өз ... ... мен
тәжірибесін біріктіретін жағдай бірлесе бақыланатын қызметінің мысалы бола
алады. Әрбір кәсіпкер ... ... өз ... ... ... ... өз шығынын жұмсайды және ұшақты сатудан түсетін түсімнен өз
үлесін алады, ал бұл үлес ... ... ... ... ... ... өзінің қатысу үлесі жөнінде
әрбір кәсіпкер өзінің қаржы есептілігінің жекелеген нысандарында мыналарды:
(а) өзі бақылайтын активтер мен бар ... ... ... және ... ... ... сату ... қызметтер көрсету нәтижесінде кірістерден алатын өз
үлесін мойындауға міндетті.
Активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар ... ... ... ол ... ... ... бұл баптарға түзетулер ... ... ... ... ... ... өзі үшін жекелеген есеп жазбаларының қажет
етілмеуі, сол сияқты қаржы есептілігінің ... ... ... ... ... нәтижелерін бағалау үшін басқару шоттарын
әзірлей алады.
А.Бірлесе бақыланатын активтер
Бірлескен қызметтің ... ... ... ... болуын,
көп ретте – бірлескен ... ... ... ... алынған және
бірлескен қызмет мақсаттарына жетуге арналған бір немесе бірнеше активтерді
кәсіпкерлердің бірлесе ... ... ... ол ... пайда
табу үшін пайдаланады. Әрбір кәсіпкер активтермен өндірілген өнімнен үлес
алуына ... және ... ... ... келісілген бөлігін өз мойнына
алады.
Бірлескен қызметтің мұндай түрлері корпорация, ... өзге ... ... кәсіпкерлердің өздерінен бөлек қаржы құрылымын
құруды қажет етпейді. Әрбір кәсіпкер ... ... ... ... бақыланатын активтегі өз үлесі арқылы бақылайды.
Мұнай мен газ өндіру саласындағы көптеген компаниялар, сондай-
ақ минералдық ... ... ... ... ... ... ... бірқатар мұнай компаниялары мұнай құбырын бірлесе
бақылай және пайдалана алады. ... ... ... ... өз өнімін
тасымалдау үшін пайдаланады, ал оның орнына сол мұнай құбырын пайдалануға
жұмсалатын ... ... ... өз ... ... ... ... басқа мысалы - екі ұйым мүлікті ... ... ... ... бір ... ... ... және де
шығыстардың тиісті бөлігін әрқайсысы өз мойнына алады.
21. Бірлесе бақыланатын активтерге қатысу ... ... ... қаржы есептілігінде:
(а) активтердің сипатына сәйкес ... ... ... өз ... өзі қабылдаған кез келген міндеттемені;
(с) бірлескен қызмет жөнінде ... да ... ... ... ... өз үлесін;
(d) бірлескен қызмет нәтижесінде өндірілген өнімдегі өз ... ... ... ... кез ... ... өз ... сатудан немесе пайдаланудан алынған кез келген табысты;
(е) бірлескен ... ... өз ... ... ... активтердегі үлесінің қаржыландырылуына, өндірілген өнімдегі өз
үлесін сатуға байланысты ол жұмсаған кез ... ... ... ... активтерге қатысудағы өз үлесі жөнінде
әрбір кәсіпкер:
(а) инвестициялар сияқты емес, ал бірлесе бақыланатын, активтердің
сипатына ... ... ... өз үлесін. Мысалы, бірлесе
бақыланатын мұнай құбырының үлесі негізгі ... ... ... ... ... өз ... қаржыландыру жөнінде ол
қабылдаған кез келген міндеттемелерді;
(с) бірлескен қызмет ... ... ... бірге
қабылданған кез келген міндеттемелердегі өз үлесін;
(d) бірлескен қызмет нәтижесінде өндірілген ... өз ... ... ... ... кез ... шығыстағы өз үлесімен
бірге, сатудан немесе ... ... кез ... ... ... ... қатысудағы өз үлесі жөнінде, кәсіпкердің
активтердегі үлесін ... және ... ... өз ... ... ол ... кез келген шығыстарды өзінің есеп жазбаларына
қосады және қаржы есептілігінде мойындайды.
Активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар ... ... ... ол ... ... ұсынған
кезде бұл баптарға түзетулер немесе шоғырландырудың басқа рәсімдері ... ... ... ... алу ... ... мазмұны мен экономикалық мәнін және, әдетте, заңдылық нысанын
көрсетеді. ... ... ... ... жекелеген есептілік жазбалар
кәсіпкерлер бірігіп жұмсаған және, ... ... ... ... ... олардың арасында бөлінген шығыстармен шектелуі мүмкін.
Бірлескен ... ... ... ... да ... ... ... қызметтің тиімділігін бағалауларына мүмкіндік беретін
басқару шоттарын дайындай алады.
В.Бірлесе бақыланатын кәсіпорындар
Бірлесе бақыланатын ұйым – ... ... ... кәсіпкерлерде өзінің қатысу үлесі бар басқа ұйым құруды көздейтін
бірлескен қызмет. ... ... ... арасындағы шарттық келісім оның
экономикалық қызметіне бірлескен бақылау орнататыннан басқа ... ... ... ... ... бақыланатын кәсіпорын бірлескен қызметтің активтерін
бақылайды, міндеттемелер қабылдайды, шығындар ... және ... ... ... ... ... қызмет мүдделерінде шарттар жасайды және қаржы алады.
Әрбір кәсіпкер бірлесе бақыланатын ұйым ... бір ... ... ... ... ... ... ұйымдар бірлескен қызмет
нәтижесінде алынған өнімнің бөлінуін көздейді.
Бірлесе бақыланатын кәсіпорынға тән ... - екі ұйым ... өз ... ... ... мен ... ... ұйымға беру жолымен біріктіретін жағдай. Оның басқа бір ... ұйым ... ... ... немесе басқа агенттігімен ынтымақтаса отырып,
сол ұйымның, үкіметтің ... ... ... ... ... ... құру ... өз ісін сол елде бастайтын жағдай.
Көптеген бірлесе бақыланатын ... іс ... ... ... немесе бірлесе бақыланатын активтер деп аталатын
бірлескен ұйымдарға ұқсас. Мысалы, кәсіпкерлер мұнай құбыры ... ... ... ... немесе басқа да себептерді басшылыққа ала
отырып бірлесе бақыланатын ұйымға ... ... ... ... активтерді бірлесе бақыланатын ұйымға нақ ... ... ... ... ... ... ... нақты
аспектілерін жүзеге асыру үшін, мысалы, өнімді ... ... ... тауарды сатудан кейін қызметпен қамту үшін бірлесе бақыланатын ұйым
құру ... ... ұйым ... ... бухгалтерлік
жазбаларын жүргізеді, басқа ұйымдар сияқты, Халықаралық қаржы есептілігінің
стандарттарына сәйкес қаржы есептілігін әзірлейді және ... ... ... ... ... ... компанияға ақша
қаражатын немесе басқа ресурстар салады. Бұл салымдар кәсіпкердің ... ... ... және оның ... ... ... бақыланатын
ұйымға инвестиция ретінде мойындалады.
Кәсіпкердің шоғырландырылған қаржы есептілігі
Т е п е-т е ң ш о ғ ы р л а н д ы р ... ... ... ... ... ... ... айтылған тепе-тең шоғырландыру әдісін немесе баламалы әдісті
пайдалана мойындауға міндетті. Тепе-тең ... ... ... ... ... ... екі форматтың бірі қолданылуға
тиіс.
Инвестор рөлінде болатын кәсіпкер бірлесе бақыланатын ... ... ... ... арналған есептіліктің екі форматының
бірін, еншілес ұйымдарға инвестицияларының бар-жоғына қарамастан, пайдалана
отырып ... ... ... ... есептілігін шоғырландырылған қаржы
есептілігі ретінде ұсынады.
Кәсіпкердің бірлесе бақыланатын компанияға қатысу ... ... ... ... ... құрылымын немесе нысанын емес,
ал бар келісімнің мәні мен экономикалық әділдігін көрсетуі маңызды. Бірлесе
бақыланатын ұйымда кәсіпкер ... ... ... ... сол ... ... мен ... қатысу үлесімен
бақылайды. Осы мән мен экономикалық ... ... ... ... ол бірлесе бақыланатын ұйымның ... ... мен ... ... ... арналған, 34-
параграфта айтылған екі форматтың бірін пайдалана қатысу үлесін мойындаған
кезде көрсетіледі.
Тепе-тең шоғырландыруды қолдану ... ... ол ... активтердегі оның үлесін және ол бірлесе жауап ... ... ... ... ... ... ... туралы есебі бірлесе бақыланатын ... ... ... оның ... ... ... шоғырландыруға қолдану үшін
лайықты көптеген процедуралар еншілес ... ... 27 ... ... ... ... шоғырландыруды жүзеге асыру үшін есептіліктің әр түрлі
форматтары пайдаланылуы мүмкін. ... ... ... ұйым
активтерінің, міндеттемелерінің, кірістерінің ... ... өз ... ... ... ... сол ... баптармен
жол-жолымен біріктіре алады. Мысалы, ол бірлесе бақыланатын ұйым қорындағы
өз үлесін өз қорларымен және ... ... ... негізгі
құралдарындағы өз үлесін өзінің негізгі ... ... ... ... ... ... ... есептілігіне бірлесе бақыланатын
ұйымның активтеріндегі, міндеттемелеріндегі, кірістері мен шығыстарындағы
өз үлесіне қатысты жекелеген ... ... ... ... ол ... ... ... мерзімді активіндегі өз үлесін өзінің қысқа
мерзімді активі ... жеке ... ... ол ... ... ... ... өз үлесін өзінің негізгі құралдары құрамында
жеке көрсете ... ... осы екі ... да ... ... ... сомаларының және активтердің, міндеттемелердің, кірістер
мен шығыстардың негізгі сыныптарының әрқайсысының ... ... ... осы Стандарт мақсаттары үшін екі формат та ... ... ... ... үшін қандай формат
пайдаланылса да, кез ... ... ... ... ... басқа шығыстарды немесе кірістерді шегеру жолымен немесе
активтерді шегеру жолымен, немесе кез келген ... мен ... ... ... алу ... ал ... алу – ... жүзеге асырылуын немесе
міндеттеменің өтелуін күту.
Кәсіпкер тепе-тең ... ... ... ... ... бақылау күшін жойған күннен бастап тоқтатуға
міндетті.
Кәсіпкер тепе-тең шоғырландырудың ... ... ... ... ... ... ... күннен бастап тоқтатады.
Кәсіпкер өзінің қатысу үлесін сатқанда, немесе ... ... ... бұдан былайғы бірлескен бақылауына бөгет жасайтын сыртқы ... ... ... қойылғанда солай болады.
Ү л е с т і қ а т ы с у б о й ы н ш а е с е п к е а л у ә д і ... ... ... шоғырландыруға балама ретінде
кәсіпкер бірлесе бақыланатын ұйымдағы өз үлесін үлесті қатысу ... алу ... ... мойындауға тиіс.
Кәсіпкер бірлесе бақыланатын ұйымға қатысу үлесін, онымен қатар
еншілес ұйымдарға инвестициялары бар ... ... ... ... ... ... есептілігі ретінде ұсынатынына
қарамастан, үлесті қатысу бойынша есепке алу әдісін пайдалана ... ... ... ... ... ... 28 ... стандартына сәйкес үлесті қатысу бойынша есепке
алу әдісін ... ... ... ... ... ... алу әдісінің
пайдаланылуын бақыланатын ... ... ... ... болмайды дейтіндер және бірлесе ... ... ... ... емес, ал елеулі ықпалға ие болып отырғанына
сенетіндер қолдауда. Осы ... ... ... ... алу ... ... ... тепе-тең шоғырландыру бірлесе бақыланатын
ұйымға кәсіпкер қатысуының мәні мен экономикалық ... яғни ... ... ... ... ... жақсы көрсетеді.
Әйтсе де, осы Стандарт үлесті ... ... ... алу әдісін бірлесе
бақыланатын кәсіпорындарға қатысу үлестерін мойындау кезінде рұқсат етілген
баламалы тәртіп ретінде пайдалануға жол ... ... ... ... ... алу ... пайдалануды
бірлесе бақыланатын ұйымда бірлескен бақылау немесе ... ... ... күннен бастап тоқтатуға міндетті.
Тепе-тең шоғырландыруды және үлесті қатысу бойынша ... ... ... ... ... ... 5 ... сәйкес сатуға
арналған деп сараланған қатысу үлестері есепке ... осы ... ... тиіс.
Бұрын сатуға арналған деп сараланған бірлесе бақыланатын кәсіпорынға
қатысу үлесі сондай үлес ретінде ... ... ... ... ол өзі ... ... деп сараланған күннен бастап тепе-тең
шоғырландыру әдісін немесе үлесті қатысу әдісін пайдалана есепке ... ... үлес ... ... деп сараланған сәттен ... ... ... де ... ... тиіс.
Бірлесе бақыланатын үйым кәсіпкердің еншілес ұйымына айналған
күннен бастап кәсіпкер оған ... ... 27 ... ... ... ... ... бақыланатын ұйым кәсіпкердің
қауымдастырылған ... ... ... бастап ол ондағы өз үлесін 28
Халықаралық стандартына сәйкес ескеруге тиіс.
Кәсіпкердің жеке қаржы ... ... ... ... ... ... жеке ... 27 Халықаралық стандартының 37-42-параграфтарына сәйкес
есепке алынуға тиіс.
Осы Стандартта ашық ... үшін жеке ... ... ұйымдар әзірлеуге тиіс екені көрсетілмеген.
2.3 Кәсіпкер мен бірлескен қызмет арасындағы операциялар
Кәсіпкер активтерді бірлескен қызметке ... ... ... ... пайданың немесе залалдың кез келген бөлігін
мойындау сол операцияның мазмұнын ... ... ... ... ... ... және кәсіпкер иелену құқығына байланысты елеулі
тәуекелдер мен сыйақыларды табыстаған жағдайда, кәсіпкер ... ... ... ... тиесілі бөлігін ғана мойындауға міндетті.(*)
Салым немесе сату қысқа мерзімді активтерді сатудың таза ықтимал ... ... ... ... ... ... кезде кәсіпкер
кез келген залалдың бүкіл сомасын мойындауға міндетті.
Кәсіпкер бірлескен қызмет активтерін ... ... ... егер ... ... жаққа қайта сатпайтын болса, сол операция бойынша
бірлескен ... ... өз ... ... ... емес.
Кәсіпкер бұл операциялардан келген залалдардағы өз үлесін, дәл ... ... ... ... жатпайтыны: залалдар қысқа мерзімді
активтерді сатудың таза ықтимал құны ... ... ... ... ... ... ... кезде олар дереу мойындалуға тиіс.
Кәсіпкер мен бірлескен қызмет арасындағы операция активтің
құнсыздануының дәлелі болып ... ... үшін ... ... ... ... құнсыздануы» Халықаралық стандартына
сәйкес айқындайды. Пайдалану құндылығын ... ... ... ... пайдалану және оны бірлескен қызметпен түпкілікті ... ... одан ақша ... ... ... ... ... қатысу үлесін инвестордың қаржы есептілігінде
көрсету. Бірлескен бақылауы жоқ бірлескен қызмет инвесторы өз инвестициясын
39 -Халықаралық ... ... ... ... егер ... қызметте елеулі ықпалы бар болса, 28 -Халықаралық стандартына
сәйкес көрсетуге тиіс.
Бірлескен қызмет басшылары-бірлескен ... ... ... ... 18-«Түсім» Халықаралық ... ... ... Бір ... ... кәсіпкер бірлескен қызметтің
басшысы немесе басқарушысы ... ... ... ... ... ... ... үшін басқару гонорары ... Бұл ... ... ... ретінде ескеріледі.
Ақпаратты ашып көрсету-. Кәсіпкер, егер залал мүмкіндігі күмәнді
болып ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің сомасынан бөлек ашып көрсетуге міндетті:
(а) ... үшін оның ... ... ... ... және ... кәсіпкерлермен бірге жауап беретін өзінің шартты ... ... ... ... ... ... кез ... шартты
міндеттемелер;
(b) ол ықтимал жауапты ... ... ... ... оның ... ... ... қызмет бойынша басқа ... ... ... жауапты болатынына байланысты пайда болатын
шартты міндеттемелер.
Кәсіпкер бірлескен қызметке қатысу үлестері жөнінде төмендегі
міндеттемелердің жалпы ... ... ... бөлек көрсетуге тиіс:
(а) кәсіпкердің бірлескен қызметке қатысу үлесі және ол үшін, басқа
кәсіпкерлер үшін пайда ... ... ... ... оның кез ... ... міндеттемелері;
және
(b) бірлескен қызметтің инвестициялық міндеттемелердегі оның үлесі.
56. Кәсіпкер елеулі бірлескен қызметке қатысу ... ... ... және ... ... ұйымдарда бар меншік үлестерінің
арақатынасын табыс етуге міндетті. Бірлесе бақыланатын ... ... ... ... арналған есептіліктің немесе үлесті
қатысу ... ... алу ... ... ... ... кәсіпкер
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді ... мен ... ... ... ... үлестеріне байланысты кірістер мен
шығыстардың жалпы сомаларын ашып ... ... ... ... ... ... үлестерін
мойындау үшін өзі пайдаланатын әдісті ашып көрсетуге міндетті.
күшіне ену күні
Ұйым осы Стандарты 2005 ... 1 ... ... осы ... басталатын жылдық кезеңдерге қолдануға ... ... ... қолданылуы құпталады. Егер ұйым осы Стандартты 2005 жылғы
1 қаңтарға дейін басталатын кезеңдер үшін қолданатын ... ол бұл ... ... ... ... (2000 ж. ... күшін жою
Осы Стандарт 31-«Бірлескен қызметке ... ... ... Халықаралық стандартын (2000 ж. редакциядағы) ауыстырады.
Қазақстанда мемлекеттік тілдегі ХҚЕС-ын тарату құқығы ХҚЕС ... ... ... ... ... ... Республикасының Қаржы
министрлігіне тиесілі. ХҚЕС-на авторлық құқық ХҚЕС жөніндегі Комитет Қорына
тиесілі.
Қорытынды
Құнды қағаздардың ... ... ... ... және заңға сәйкес бағалы қағаздар ретінде шығарылатын басқа
құжаттар) нақты барын тексергенде: құнды қағаздардың ... ... ... ... қағаздың сақталуы (бухгалтерлік есептің
мәліметтерімен оларды нақты ... ... ... ... қағаздар
бойынша табыстардың уақытында және олардың есепке толық алынуын анықтайды.
Құнды ... ... ... ... ... ... мерзімінде тиісті түгелдеуден өткізіп отырады және ... ... ақша ... ... ... ... қағаздарды мүліктік түгелдеу жекелеген эмитенттер бойынша актіде
атауын, сериясын, нөмірін, номиналдық бағасын, өтелу мерзімдерін және ... ... және ... да ... ... жүргізіледі. Әрбір
құнды қағаздың реквизиттері кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... депозитарийге (құнды қағаздарды сақтайтын арнайы орын)
өткізілген құнды қағаздарды ... ... ... ... есебінің тиісті шоттарындағы сомасының қалдықтарын банктің
немесе депозитарийдың мәліметтерімен салыстырады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сұраным арқылы
алынған мәліметтермен салыстырылады.
Кәсіпорынға тиісті құнды қағаздарды мүліктік түгелдеу кезінде ... ... ... ... ... ие ... ... акционерлік
қоғамдардың, қор нарығының (рыногының) жағдайы және қор ... ... ... ... ескеріледі.
Ел ішіндегі және шетелдегі құрылған басқа кәсіпорындардың ... ... ... ұзақ ... ... ... сондай-ақ басқа кәсіпорындарға берілген заемдары мүліктік
түгелдеу кезінде тиісті құжаттармен куәландырылады.
Қаржылық ... ... ... ... ... ... есеп-беру құжаттарының бланкілерінің тізбесінде көрсетіледі.
Егер мүліктік түгелдеу ... ... ... және ... ... ... құны ... инвестициялар анықталса, онда ... ... ... ... шоттарына аударылады.
Мүліктік түгелдеу кезінде банкрот болып жарияланған немесе жойылған
(инвесторларға тиісті талап қоймаған) кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардағы
өзгерістерді, меншік түрінің ауысуын, инвестиция салынған кәсіпорындарды
шетелдік инвестордың сатып алуын және басқа да ... ... ... ... ... Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына ... ... ... ... 28 ... ... ... 2005 жылы 18 ақпанындағы халыққа жолдаған Жолдауы
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ "үлкен қаржылық маркетке"
3. Үмбеталиев А.Д., ... Ғ.Е. ... ... Оқу ... - ... ... ... 2005 - 176 б.
М.Б. Бисенғазиев, А.Ш.Хамитов. Кәсіпкерлік негіздері. ... ... ... ... ... ... К.Ш.Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов, Ж.Г. ... ... ... ... 2001.
Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Издательство «Ось-89»6 1998г.-96с.
8. Буров В.П., ... О.К., ... О.К. ... ... ... - М.: ... ... АП-Отраслевая
билиотека «Технический прогресс и повышение квалификации кадров в
авиационной промышленности», 1995 - 88с.
9. Қазақстан ... ... ... ... енгізілген. Алматы. Қазақстан, 2000ж.
10.Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру және ... ... ... ... ... қолдау мен ... ... ... 1992 жыл. 4 ... кәсіпкерлікті дамытуды жеделту және оны мемлекеттік қолдау
шараларын нығайту» туралы Қазақстан Республикасы ... 1997 жыл, 6 ... ... ... мен қорғау» туралы
Қазақстан
Республикасының заңы, 1997 жыл. 19 маусым.
14."Мемлекеттік ... алу ... ... ... ... ... Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналган мемлекеттік Стратегиясы
16. ... ... ... 2005 ... ... Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған шағын және
орта кәсіпкерлікті жедел дамыту бағдарламасын ... ... ... ... ... ... Республикасының «Жеке кэсіпкерлік туралы» заңы
18. Қазақстан 2030 даму ... ... ... экономикалық, әлеуметтік жэне саяси жедел жаңару жолында" 19.
ОҚО бойынша индустриалды-инновациялық дамуының ... ... ... 2003ж.
20. 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында шағын және
орта кәсіпкерлік ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың 2006-
2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы
22. Қазақстанның статистикалық жылнамасы. ... ... ... ... ... ... Шымкент, 2006.
24. Методическая инструкция СМК ... ... ... ... к ... ... и ... МИ
ЮКГУ 4.7-007-2006. Шымкент

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
(IAS) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ28 бет
1 ІAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ30 бет
10 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ8 бет
12 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ35 бет
14 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ22 бет
16 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ19 бет
17 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ18 бет
18 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ11 бет
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет
21 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь