Салық саясаты және оны жузеге асыру


1. Салық саясаты ұғымы, оның тапсырмалары
2. Даму муддесіндегі салық саясаты
3. Кәсіпорынның салық саясаты
Салықтар және олардың қызметі нақты базисті, яғни салық саясатында мемлекет қолданатын салық катынастарының объективті заңдылықтарын бейнелейді. Экономикалык тұтқалардың ішіндегі салықтар категориясына маңызды роль беріледі, оның көмегімен мемлекет нарықтық қатынастарды қалыптастыруға әсер етеді. Кез келген мемлекеттің нарыктық дамуы экономиканы реттеуші ретінде салықты пайдаланады.
Нарықтық қатынастары жоғары дамыған елдер тәжірибесі көрсеткендей, салықтар мен салық жүйесі экономиканын мықты қаржылық басқару институттарының бірі болып табылады.
Қазақстандағы нарықтық қатынастардын қалыптасуы маңызды болып табылады. Олар өз кезегінде мемлекет енгізген салық түрлерінін, олардың құрылу формалары мен әдістерінін, салық органдары қызметінің жиынтығын береді. Экономиканың дамуына оның құрылымы өте күшті әсер етеді.
Салық саясаты дегеніміз мемлекеттік салықтар төңірегіндегі іс-шаралар жүйесі жәнс ол қаржылық саясаттын құрамдас боліп болып табылады.
Салық саясатының мазмұны мсн мақсатары коғамнын әлеуметтік-экономикалык кұрылысымен шартталған (яғни соған негізделген).
Салық саясатының негізгі тапсырмасы мемлекетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етуге, жалпы ел шаруашылығын реттеу үшін жағдайлар жасауға, нарықтық қатынастар барысында халық табысының денгейінде болатын теңсіздіктерді реттеу сияқты іс-шараларға бағытталған.
Салық саясаты салық механизмі арқылы жүзеге асады.
Салық механизмі деген салық салуды баскарудық ұйымдық-құқықтық нормалары мсн әдістерінің жиынтығы, оган қоса әртүрлі салық мөлшерлемелері, жеңілдіктері, салық салу тәсілдері және басқалар. Мемлекет салық механизміне салық заңдылықтары арқылы зандық форма береді және сол арқылы оны реттеп отырады.
Салық механизмінің әрбір элементі оның әрекет етуінде белгілі бір маңызды роль ойнайды.
Салық механизмін қалыптастырудағы негізгі элемент салық салудың объектісі мен субъектісі - бұл заңды және жеке түлғалар болып табылады. Салық механизмін дұрыс пайдалануда салық төлеушші манызды турде анықтап алудың манызы өте зор.
Масштабы (көлемі) мсн мәні жағынан салық механизімінің келесі манызды элементі салық салу объектісі - табыс (пайда). мүлік, тауар бағасы немесе қызмет бағасы болып табылады.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Салық саясаты және оны жузеге асыру
Салық саясаты ұғымы, оның тапсырмалары
Даму муддесіндегі салық саясаты
Кәсіпорынның салық саясаты

3.1. Салық саясаты үғымы, оның тапсырмалары
Салықтар және олардың қызметі нақты базисті, яғни салық саясатында
мемлекет қолданатын салық катынастарының объективті заңдылықтарын
бейнелейді. Экономикалык тұтқалардың ішіндегі салықтар категориясына
маңызды роль беріледі, оның көмегімен мемлекет нарықтық қатынастарды
қалыптастыруға әсер етеді. Кез келген мемлекеттің нарыктық дамуы
экономиканы реттеуші ретінде салықты пайдаланады.
Нарықтық қатынастары жоғары дамыған елдер тәжірибесі көрсеткендей,
салықтар мен салық жүйесі экономиканын мықты қаржылық басқару
институттарының бірі болып табылады.
Қазақстандағы нарықтық қатынастардын қалыптасуы маңызды болып
табылады. Олар өз кезегінде мемлекет енгізген салық түрлерінін, олардың
құрылу формалары мен әдістерінін, салық органдары қызметінің жиынтығын
береді. Экономиканың дамуына оның құрылымы өте күшті әсер етеді.
Салық саясаты дегеніміз мемлекеттік салықтар төңірегіндегі іс-шаралар
жүйесі жәнс ол қаржылық саясаттын құрамдас боліп болып табылады.
Салық саясатының мазмұны мсн мақсатары коғамнын әлеуметтік-
экономикалык кұрылысымен шартталған (яғни соған негізделген).
Салық саясатының негізгі тапсырмасы мемлекетті қаржы ресурстарымен
қамтамасыз етуге, жалпы ел шаруашылығын реттеу үшін жағдайлар жасауға,
нарықтық қатынастар барысында халық табысының денгейінде болатын
теңсіздіктерді реттеу сияқты іс-шараларға бағытталған.
Салық саясаты салық механизмі арқылы жүзеге асады.
Салық механизмі деген салық салуды баскарудық ұйымдық-құқықтық
нормалары мсн әдістерінің жиынтығы, оган қоса
әртүрлі салық мөлшерлемелері, жеңілдіктері, салық салу тәсілдері және
басқалар. Мемлекет салық механизміне салық заңдылықтары арқылы зандық
форма береді және сол арқылы оны реттеп отырады.
Салық механизмінің әрбір элементі оның әрекет етуінде белгілі бір
маңызды роль ойнайды.
Салық механизмін қалыптастырудағы негізгі элемент салық салудың
объектісі мен субъектісі - бұл заңды және жеке түлғалар болып табылады.
Салық механизмін дұрыс пайдалануда салық төлеушші манызды турде анықтап
алудың манызы өте зор.
Масштабы (көлемі) мсн мәні жағынан салық механизімінің келесі манызды
элементі салық салу объектісі - табыс (пайда). мүлік, тауар бағасы немесе
қызмет бағасы болып табылады.
Салық салудың субъектісі мен объектісі әр уакытта салық алу көзімен,
яғни салық төленетін табыспсн әрдайым сәйкес келе бермейді
ҚР-да әрекет етіп отырған сәйкес салық салу обьектісіне::
- заңды жоне жеке түлғалар табысы:
-мүлік;
-жер:
* косымша күн;
* кызметтүрі;
* тауар импорты;
* жер қойнауын пайдаланушылар табысы жанс т.б.
Салық механизмінің тағы да маңызды элементтерінің бірі-салық
–мөлшерлемесі. Тиімді салық мөлшерлемесін белгілеу әдістемесі, оның
негіздік шамасы - салық сату теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселесі.
Салық мөлшерлемесінің көлемін белгілегенде - әртүрлі кызмет түріне түрлі
әсер етуді қамтамасыз ету мақсатында нақты ескеру кажет. нарықтық
процестердін еркін жүруін реттеу және өндірісті ынталандыру қажет.
Салық механизмінін құрамында жеңілдіктерге де маңызды орын беріледі.
ягпн салықты төмендету, оның мерзімін ұзарту жоне кейбір нақты субъектілер
үшін төлеуден толығымен босату. Ол салық механизмінің басқа элементтеріне
қосымша ретінде әрекет етеді. Ол әрбір жекелеген төлеушілерге икемді түрлі
әрекет жасайды.
Салық жеңілдіктері ұдайы өндіріс процесінде басқаруды, инвестицияларды
ынталандыруда, жана технологияны игеруде, қызмет аясын қеңейтуде кеңінен'
қолданылады.
Қазақстан Республикасының салық саясатындағы негізгі назар - жалпылама
қолдануға бөлініп отыр.
Сонымен қатар салық механизмінің негізгі элементтерінін бірі салықты
төлеу тәрібі мен мерзімдері болып табылады.
Салық механизмінің барлық маңызды элементтсрі өзара байланысты жалпы бір
бүтін ретінде әрекет етуі керск.
Қазакстан Республикасынын салық жүйесі даму кезеңінде, сонымен бір
мезгілде салық механизміде жетілдірілуде.
Салық механизмінің әрекет етуін жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі
-ГМД елдері және басқа да мемлекеттермен акпарат алмасу жүйесін жасау
керек.

3.2. Даму мүддесіндсгі салық саясаты
Тұрақтандыру шараларының басым бөлігі бюджетті баланстау мақсатында
үкіметтік шығындарды төмендетуге бағытталған. Бірақ, қоғам дамуынын маңызды
жобадарын қаржыландыру үшін қорларды шоғырландыру қиындығы бюджеттің кіріс
бөлігінде жатуы тиіс. Мемлекеттің ішкі және сыртқы займдары тұрғындардын
сақталған ақшаларының жетіспеушілігін бөлшектеп, солардың орнын толтырады.
Ең соңында үкімет өзінің тиімді жөнс әділ түрдегі салық жинау
мүмкіндіктерінен шығара отырып даму жосппрын құруы тиіс.
Жақсы ұйымдастырылған және барынша бақыланатын ақша нарықтары болмаған
кезде дамушы елдердің басым көпшілігі экономиканы тұрақтандыру үшін және
ішкі қорларды шоғырландыру үшін ең біріншіден салық саясатының құралдарына
сүйенуіне тура келеді..
Дамушы елдсрлігі салық салу дәстүрлі 2 мақсатты көздейді.:
1. Салық жеңілдіктер және ұқсас фискалды жеке кәсіпорындарды
ыпталандыру құралы болып есептелінеді. Мүндай жеңілдіктер мен
ынталандырулар әдетте шетеддің жеке инвесторларына олардың өздерінің
кәсіпорындарын азырақ дамыған елдерде орналастыруға кызықтыру
максатында беріледі.
2. Мемлекеттік шығыстарды қаржыландыру үшін қорларды шоғырландыру
үлкен маңызға мәнге ие. Нашар дамыған елдердің саяси және эономикалык
идеологиясы қанша басым болса да, оның экономикалык және әлеуметтік
бағдарламалары, ен біріншіден кажетті, бірақ табыс әкелмейтін коғамдық
кызметтерді (денсаулық сақтау, білім беру, көлік, байланыс құралдары және
әлеуметтік экономикалык инфрақұрылымнын басқа да элементтері) кеңейту
бағдарламаларын қаржыландыру үшін кажетті кірісті шоғырландыра алатын
үкіметтін қабілетіне байланысты болады. Онан басқа үішнші әлемнің көптеген
елдерінін үкіметтері өз елінін экономикалык өміріне, оның басқарылуына
кеңінен катысып, атсалысады және мемлекеттік корпорациялар мен
мемлекеттік сауда агентіктері солардың бакылауында әрекет етеді. Алынған
тікелей жәнс жанама салықтарды үкіметке көбі шығынды болып келетін
коғамдық кәсіпорындардын ағымдағы шығындарын және инвестицияларды
қаржыландыруға мүмкіндік береді.
' Негізінен елдің салық салу потенциалын бес фактор анықтайды:
1. Жан басына шаққандағы накты табыс деңгейі
2. Табысты бөлудін тепе - теңсіздік дәрежесі
3. Экономиканың өндірістік құрылымы және әртүрлі экономикалық қызметтерінің
мәні (мысалы, сыртқы сауда маңыздылығы, қазіргі заман өндірісінің салалар
салмағы, жеке кәсіпорындарға шетелдік катысулар дәрежесі, тек қажетті
тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету ғана емес, табыс алу қөзкарасы
түрғысынан ауылшаруашылық секторынын мәні),
4. Әлеуметтік, саяси жонс институционалды жағдайлар және әртүрлі топтардын
салыстырмалы әсері (мысалы, жерленушілерді өнеркәсіпшілермен,
кәсіподақтармен, ауылдық және аудандық қоғамдық ұйымдармен
салыстырғанда).
. 5. Әкімшілік мәселелерде салық жинау бойынша үкіметтік
кызметтің мықтылығы, адалдығы және шыншылдығы.
3.3. Кәсіпорынның салық саясаты
Салық салу бойынша нормативті құжаттарды талаптардын көп санын көруге
болады. Оларды бухгалтсрлік есептің әрекет етуші әдістерін пандаланып қана
орындауға болмайды. Бұл өз кезегінде салық есебін жүргізудін кажеттілігіне
алып келеді. Онан баска қазіргі заманғы салық заңдылығы кәсіпорын
қызметінің салық көрсеткіштерін реттеу мүмкіндгі туралы айтуға қолдау
береді. Салық есебін жүргізу тәсілін тандау мүмкіндігінің

туралы айтуға болады. Салық есебінін әдістері мсп формаларын кәсіпорынның
ішкі құжаты есебінде бекіту.
Фирма үшін қолайлы жағдай жасау бұл толық мөлшерде мақсатқа сай салык
салу рационалпзациясын өңдеу, салықтық бақылауды қадағалау, сондай-ақ
заңдылықтың тұрақсыздық болуы мен реттейтін құжаттарды адаптациялау
қажеттілігін ескеру қажет. Салық салу оптиммизациясы іскер белсенділіктін
түрлі варинттарын салыстыру мен пайда болатын салық міндеттемелерінің төмен
денгейін анықтау мақсатында ресурстарды пайдалану ретінде анықталуы мумкін.
Салықтық оптимизациялау салық заңдарын түсіндіру, сондай-ақ үкімет
арқылы жүргізілетін салық саясатын таңдауда кызмет ететін заңдар мен
ережелерді зерттеуге негізделеді.
Салық оптимизациясынын процесі келесі этаптардын қатарын өтеді. Бірінші
- ұйымның орнын, онын басқарушылық органдарын, негізгі өндірістік және
коммерциялық бөлімшелерін табу салықтық көзкарасы жағынан едәуір пайдалысын
анықтау.
Екіншідсн, қызметтің ерекшелігін есептеумен қатар оның құрылымын,
ұйымдастырудың құқықтық формасын таңдау.
Үшіншіден, салық салынатын табыс пен салықтық міндеттемелерді алып тастауды
бағалауда салық жеңілдіктерін. салық заңдылықтарынын мүмкіндіктерін тиімді
пайдалану.
Төртіншіден, рационализациянын оптнмальды формалары мсн тәсілдерін
анықтау, алынған табыс псн басқа сақталған ақшаларды орналастыру. Айналым
қаражаттарын пайдаланудың дұрыс жолдарын табу.
Салықтық рационализацияның басты мақсаты жүзеге асырылудың құқықтық
формасынаи тәуелді келісім шарттарға кызметтің нәтижелері бойынша тікелей
және жанама салықтардын вариантын, айналымнан түскен салықтарды есептеу.
7-тақырып Арнаулы салық режимдері
1. Жалпы қағидалар
2. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
3. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі
4. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі
5. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі
6. Оңайлатылған декларация негізіндегі салық режимі
7. Шаруа (фермер) қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі
8. Ауылшаруашылык өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы
салық режимі
9. Кәсіпкерлік қызметтін жекелеген түрлеріне арналған арнаулы салық режимі

7.1. Жалны қағидалар
Мына төмендегілерге:
а) шагын бизнсс субьекгілеріне
б) шаруа (фермер) қожалықтарына
в) ауылшаруашылык өнімдерін өндіруші занды тұлғаларға
г) Кәсіпкерлік кызметтін жекелеген түрлеріне катысты арналған арнаулы
салық режимдері көзделеді.
2. Біржолғы талон - арнаулы салық режимін қолдану
құқығын куәландыратын және бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын
құжат. 3.' Патент - арнаулы салық режимін колдану құқығын куәландыратын
және салық сомаларының бюджетке төленген фактісін растайтын құжат.
4. Белгілі бір арнаулы салық режимін қолдануга арналған пантент нысанын
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
5. Патент жоғалған немесе бүлінгсн жағдайда салық төлеушінің өтініші
бойынша дубликат беріледі. Салық төлеуші бүлінген патентті салық органына
тапсыруға тиіс.
6. Берілген патенттерді тіркеуді салық органдары патенттерді тіркеу (беру)
журналында жүргізеді.
7. Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, біржолғы талон және
патент бланкілері қатан есептілік бланкілері болып табылады және ақша
алынбай беріледі. Оларды басқа адамдарга беругс қатаң тыйым салынады.
8. Арнайы салық режимдері қолданылатын тұлғаларға салық салу мақсатында
салық төлеушінін өзге окшауланған құрылымдық бөлімшесі болып онын
функцияларының бір бөлігін орындайтын орналаскан жері бойынша тұрақты
жүмыс орыпдары жабдыкталған аумактық оқшауланған бөлімше танылалы.
Егер жұмыс орны бір айданы асатын мерзімге құрылса, ол түрақты болып
есептеледі.

7.2. Арнаулы салық режимін қолдану талаптары
Шағын бизнес субъектілері салықтарды есептеу мен төйлеудің сондай – ақ
олар бойынша салық есептілігін тапсырудың 'төменде аталған тәртіптерінің
біреуін ғана дербсс таңдауға құқылы: І.Жалпыға бірдей белгіленген тәртіп
2. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық рсжимі
3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі
4. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі
Бұл талап базарларда тауарлар өткізетін адамдарға колданылмайды.
Салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне
ауысқан кезде жалпыға бірдей белгіленген тәртіп екі жыл қолданылғаннан
кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға болады. Мыналардың: 1)
филиалдарды, өкілдіктері бар тұлғалардың:
2) филиалдарды, өкілдіктердің;
3) заңды тұлғалардың еншілес ұйымдардарының және тәуелді
акционерлік коғамдардың;
4) әртүрлі елді мекендерде өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері бар
салық төлеушілердің арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.
Арнаулы салық режимі:
1) акцизделетін өнімді өндіретін;
2) консультациялык, қаржы, бухгалтерлік кызмет көрсететін;
3) мұнай өнімдерін откізетін;
4) шыны ыдыстарды жинайтын және кабылдайтын;
5) жер қойнауын пайдаланатын.
Мыналарды:
медициналық, дәрігерлік кызметті, мал дәрігерлік саласындағы
кызметтерді: мал дәрігерлік мақсаттағы препараттарды өндіру және
өткізуді; мсал дәрігерлік мақсаттарға арналған дәрі-дәрмек құралдарды,
биологиялық препаратгарды өткізуді; жануарлардан алынатын өнімдер мен
шикізатгарға мал дәрігерлік - санитарлық сараптама жүргізуді, мал
дәрігерлік емдеу-профилактикалык кызметтерін;
түрғын үй коммуналдык-тұрмыстық объектілерді газбен жабдықтау
жөніндегі өндіру, жөндеу жөне құрылыс жұмыстарын;
күзет, өрт сигналы мен өрт сөндіру автоматикасы құралдарын жобалауды,
монтаждауды. Жөнге келтіруді және оларға техникалык кызмет керсетуді;
өртке қарсы қолданылатын техниканы, жабдықтарды және өрттен корғау
құралдарын өндіруді;
жолаушылар лифтілерін монтаждауды. жөндеуді және оларға кызмет
көрсетуді;
автомобиль көлігімен халыкаралық жолаушылар жәнс жүк тасымалын: емдік
препараттар дайындау мен сатуды;
жобалу –іздестіру ,сараптау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын,құрылыс
материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру жөніндегі
жұмыстарын.алькоголь өнімдерін бөлшек саудада сатуды:
пошта байланысы және телекоммуникациялар саласындағы қызметті, теледидарлық
және дыбыстық бағдарламаларды тарату жөніндегі қызметті жасау мен
көрсетуді, жалпы республиқалық магистральды, халықаралық байланыс желілерін
жобалауды, салуды. іске қосуды және радиожиілік спектрін пайдадануды;
жолаушылармен мсн жүкті өзен көлігімен тасымалдауды;
жерге орналастыру, топографиялық - геодезиялық және картографиялық
жүмыстарды жүргізуді;
өлшеу құралдарын жасауды және жөндеуді;
тарих және мәдениет ескерткіштерін археологиялық және жаңғырту
жұмыстарын;
жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты қызметтерді: жол
жүрісін реттеудің техникалық құралдарын орнатуды, монтаждауды, жөндеуді,
пайдалануды:
іздестіру-құтқару, тау-кен құтқару, газдап құтқару, фонтан атқылауға
қарсы жұмыстарды
пестицидтерді қолдану жөніндегі кызметегі;
жалпы бастауыш, негізгі жалпы немесе жалпы орта: бастауыш кәсіптік
білім, оның ішіндс кәсіптер бойынша; орта кәсіптік, жоғарғы кәсіптік,
жоғарғы оқу орындарынан кейінгі кәсіпткі, оның ішінде мамандықтар бойынша
білім беретін заңды тұлғалардың білім беру кызметін, сондай-ак мектепке
дейінгі және мектептен тыс ұйымдардын қызметін:
жеке және заңды тұлғалардың кузет кызметін жүзеге асыруын;
электр және жылу энергиясын өндіруді, беруді, таратуды;
өнеркәсіптік жарылыс-өрт каупі бар және тау-кен өндірістерін, электр
станцияларын. электр желілері мен қосалкы стнацияларды, гидротехникалык
құрылыстарды. магистральды газ мұнай өнімдері құбырларын, көтергіш
құралдарды, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, ыдыстар мен
құбырларды бақылау, аварияға қарсы және дабыл беру аппаратуралары мен
жүйелерін жобалауды. жасауды, монтаждауды және жөндеуді;
астық қабылдауды, өлшеуді, кептіруді, газалауды, сактауды және тиеуді;
темір жолдың жылжымалы құрамын жасау мен жөндеуді; қаупіті жүктерді
тасымалдау үшін қолданылатын арнаулы контейнерлерді жасау мсн жөндеуді;
шетелдік валютамен қолма-қол бөлшек сауда жасауды және кызмет көрсетуді
жүзеге асыруды;
акпаратгы қорғаудын техникалык құралдарын. ақпаратты өңдеудің корғалған
техникалық құралдарын әзірлеуді, дайындауды, монтаждауды, рететуді,
пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және оларға сервистік қызмет
көрсетуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын
техникалық қорғауға жөніндегі қызметтің түрін:'экологиялық сарапатама
саласындағы табиғат, қорғауды жобалауды, нормалауды жәнс табиғат корғау
жүмыстарын қоспағанда лицензияланатын қызмет түрлеріне қолданылмайды.
7.3Шағын бизнес субьектілеріне арпалган арнаулы салық режимі
Жеке кәсіпкерлер мен занды тұлғалар осы Кодекстің мақсаттары үшін шағын
бизнес субъектілері болып танылады.
Арнаулы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін әлеуметтік салықты
жәнс корпорациялық немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудің
оңайлатылған тәртібін белгілейді.
Осы жсрдс аталмаған салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша есептеу, төлеу және салық есептілігін табыс ету жалпыға
бірдей белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
'Төлем көзінен салық ұмталғанын растайтын құжаттар және (немесе) бір
жолгы талон болған кезде, бұрын салық салынған табыстарды қоспағанда,
Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерлерде алынған
(алынуға тиіс) табыстардың барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі ішіндегі
табыс салық салу объектісі болын табылады.
7.4. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимі
Бұл режимді қызметі ара-тұра сипатта болатын жскс түлғалар колданады.
Жылына бәрін жинақтағанда тоқсан күннеп аспайтын қызмет ара -тұра
сипаттағы кәсіпкерлік кызмег деп ұғынылады.
Қызмет түрлерінің тізімін, біржолғы талондарыдың нысаны мен берілу
тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Біржолғы талон негізіндс бюджетнен есен айырысу тәртібі
Қызмет түрлерінін тізбесін, біржолғы талондардын нысапы мен берілу
тәрібін уәклідетті мемлекеттік орган белгілейді.. Біржолғы талондардың құны
кіріс алынатын объектінің орналасқан жерін, түрін, кызметті жүзеге асыру
жағдайларын, сапасы мен көлемін, сондай-ақ қызпетпен шұғылдану тиімділігіне
ықпал ететін басқа да факторларды ескере отырып, салық органы жүргізген
орташа күндік хронометраждык қадағалау мсн зерттеу деректері негізінде
жергілікті өкілді органдардын шешімімен белгіленеді,
Пантент негізіндегі арнулы салық режимі
Пантент негізіндегі арнаулы салық режимі мынаі төмендегі талаптарға сай
келетін жекс кәсіпкерлер қолданады:
Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбайтын; ... Жеке кәсіпкерлік
нысанындағы кызметті жүзсге асыратын; 3. Жыл ішіндегі табысы 2.0 млн
теңгеден аспайтын.
Патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік бермейтін
жағдайлар туындаған ретте салық төлеуші оңайлатылған декларация негізіндегі
арнаулы салық режиміне салықты есептеу ыен төлеудің жалпыға бірдей
белгіленген тәртібіне өтніш негізінде ауысады. Бұл өтініш сол жағдай
туындаған кезде берілу керек.
Патент жеке кәсіпкерге бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде бір ай
мерзімге беріледі.
Жекс кәсіпкер патент алу үшін кәсіпкерлік кызметті жүзсгс асыратын жері
бойынша салық органына кызмет түрін көрсете отырып, уәкілетті мемлекеттік
орган белгілеген нысанда өтініш және жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу
туралы табыс етеді.
Кезекті патент алу үшін патент алуға өтініш алдыңғы патенттің қолданылу
мерзімі аяқталғанға дейін ұсынылады.
Жеке кәсіпкер лицензиялауга жататын қызметті жүзегс асырған жағдайда ол
мұндай қызметті жүзеге асыруға құқық беретін лицензиясып көрсетуге
міндетті. Бүл орайда патент лицензияның қолданылу мерзімінен аспайтын
мерзімге беріледі.
Жеке кәсіпкер жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдау
жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, ол патент алуға ерген
өтінішінде тасымалдау түрін көрсетуге міндетгі. Автомобильмен тасымалдаулар
түрінің Казакстан Республикасынын заң актілерінде белгіленген талаптарға
сәйкес келуін бақылауды автомобиль көлік саласындағы өкілетті орган жүзеге
асырады.
Салық төлсушінің кәсіпкерлік қызметгі жүзеге асыратын орны бойынша салық
орнына, кәсіпкерлік қызметті уакытша тоқтата тұру туралы өтініш берілген
жағдайда қоспағанда, патент алуға өтініішн бермеуі оның салықты жалпыға
бірдей белгіленген тәртіппен есептеуге және төлеуге келісімі деп саналады.
Салық органдары өтініш берілгеннен және бюджетке патенттің құны,
жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары және
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың
төленгенін растайтын қүжаттар көрсетілгеннен кейін бір күн ішінде патент
беруді жүргізеді.
Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көрсетілмейінше,
патент жарамсыз болады.
Патент негізінде арнайы салық режимін қолданатын салық төлсуші салық
органдарына Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар
мен жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша
есептемелерді ұсынбайды.
7.6. Оңайлайтылған декларация негізіндегі салық режимі
Бұл режимге салық кезеңі басталғанға дейін кшшу үшін шағын бизнес
субъектілері өз қызмстін жүзеге асыратын жері бойынша салық органына
уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысанда өтініш береді.

Жаңадан құрылған заңды тұлғалар оңайтылған декларция негізінде арнаулы
салық режимін қолдануға өтінішті заңды түлға мемлекеттік тіркелгеннен кейін
он жүмыс күнінен кешшіктірмей салық органына береді.
Жаңадан құрылған заңды түлғалар оңайлатылған декларация негізінде арнаулы
салық режимін қолдануға өз қызметші жүзеге асыратын жері бойынша тіркеуге
қойылған күні өтініш береді.
Қызметін бір елді мекен шегіндегі деген әртүрлі аумақтық-әкімшілік
бірліктерде орналасқан бірнеше объектілерде жүзегс асырған кезде салық
төлеуші оңайлатылған декларация негзінде арнаулы салық режимін қолдануға
өтініш беру үшін салық органын дербес анықтайды.
Мынадай талатпарга сай келетін шагын бизнес субъектілері:
1) жеке кәсіпкерлер ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бюджет кодексінің атқарымдылығы және оны жүзеге асыру
Мемлекеттік бюджеттiң атқарымдылығы және оны жүзеге асыру
Фирма стратегиясын құру және оны жүзеге асыру
Мемлекеттің монетарлық саясатын қалыптастыру негідері және оны жүзеге асыру тетіктері
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру
Жерге жеке меншік құқығы және оны жүзеге асыру механизмі
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі кадрлық саясат және оны жүзеге асыру механизмі
Құқықты жүзеге асыру
Аудиторлық қызметті жүзеге асыру
Кәсіпкерлік және салық саясаты
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь