Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі еңбек көші-қонының құқықтық механизмдері

Қабылданған қысқартулар тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4.7

1.Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі еңбек көші.қонының құқықтық механизмдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.28

1.1 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек көші.қоны мәселелері бойынша ынтымақтастықтың пайда болуы және даму этаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.14

1.2 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек көші.қоны мәселелерін құқықтық реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15.22

1.3 Еңбек көші.қонының өзектілігі мен үрдісін реттеу ... ... ... ... ... ... .23.28

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.31

Библиография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.33
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Еңбек көші-қоны бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Қызмет көрсету, өнім өндіру үшін және олармен алмасуда қолданылатын ақпараттық және тасымалдаушы желілердің қауырт дамуымен сипатталатын қазіргі әлемдік экономикада халық қозғалысының белсенділігі артып келеді. Адамдардың халықаралық қозғалысы қазіргі әлемнің өзіне тән сипатына және жаһандану процесінің айнымас бөлігі болып табылады.
Адам құқықтары саласында халықаралық нормаларға сәйкес Тараптар еңбекші-мигранттардың құқықтарының бұзылуы, жыныс, жас, нәсіл, тіл, этникалық және әлеуметтік ата-тегінің, азаматтық, отбасылық және мүліктік жағдайының белгісі бойынша, сондай-ақ кез келген басқа да белгі бойынша кемсітудің кез келген нысандарына жол берілуі. Еңбек көші-қонының дамуы, көшіп-қонушылар құқығының қорғалуын қамтамасыз ету, көші-қон үдерістерін экстремизм мен терроризм мақсатында пайдаланумен байланысты қауіптерге қарсы тұру.
Сонымен бірге, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының шеңберіндегі еңбектенуші- көшіп-қонушылар жанұясының мүшелерінің міндеттері мен құқықтарына қатысты нормаларға сәйкес жүзеге аспауы. Бұл тұста мүше-мемлекеттер ұсынған нормалар еңбектенуші- көшіп-қонушылар мен олардың жанұяларының құқықтық мәртебесі туралы Конвенцияның жаңа жобасында реттелу жоспарланып отыр, қазіргі таңда бұл еңбек, көші-қон және халықтың әлеуметтік қорғалуы бойынша үкіметаралық Кеңесші кеңеспен қаралып жатыр.
Мемлекеттің көші-қон саясаты еңбек күшінің экспортер-елдеріне қатысты қаншалықты көлеңкелік халықаралық еңбек нарығының кеңеюін ушықтырушы фактор болып табылады, себебі квоталау мен лицензиялаудың мемлекеттік жүйесі көлеңкелік жұмысшылар секторына мемлекеттің талаптарына жауап бермейтін жұмысшыларды ұсынады.
Бұл тұста, көптеген мемлекеттердегі көлеңкелік секторды бақылау бойынша келесідей батыл шаралар белгіленді: квоталауды, лицензиялауды, репатрияцияны, депортацияны ұйымдастыратын қатаң көші-қон бақылауы; жасырын жұмысшылар күшін пайдаланатын жұмыс берушілірге айыппұл санкцияларын қолдану; халықтың жұмыспен қамтамасыз ететін мемлекеттік саясаттың жетілдірілуі, заңсыз көші-қонға жол бермеуге бағытталған сәйкес халықаралық келісімшарттардың жасалуы.
Жаһандану үрдісіндегі көші-қонның қоғамдық даму үрдісіндегі өзектілігіне байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысының баяндауы бойынша, халықаралық көші-қонды дамытудың өзгешелігі, әлемдік жүйедегі көші-қонның негізгі элементі болуы, сауда, қаржы сияқты әлемдік деңгейде назар аудару керек.
1. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғысы, Минск, 1993, 22 қаңтар.
2. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құру туралы Келісім, Минск, 1991, 8 желтоқсан.
3. Еңбек көші-қоны саласындағы ынтымақтастық және еңбекші-мигранттарды әлеуметтік қорғау туралы ТМД Келісімі, Мәскеу, 1994, 15 сәуір.
4. Алма-Ата Декларациясы, Алма-Ата, 1991, 21 желтоқсан.
Ғылыми әдебиеттер:
1. О.В. Шумилов. Концепция международного трудового права СНГ // Московской журнал международного права. № 65 (1), 2007. – с. 74-77.
2. Л.Ш. Кулмаханова. Трудовая миграция в условиях глобализации // Казахстан-спектр. № 4, 2005.-с. 82-85.
3. Малинский А.С. В чем угроза нелегалной миграции // Пограничник Содружества.-1998. с. 31.
4. С. Рязанцев. Трудовая миграция в СНГ: Тенденция и проблемы регулирования // Мировая экономика и международное отношения. №11,2005.- с. 65-69.
5. М. Сарсембаев. Защита рынков труда от нелегальной трудовой миграции с помощью международно-правовых средств. // Предупреждение преступности. № 2, 2004.-с. 47-49.

Мерзімді басылымдар:

1. Аналитический отдел Информационно-аналитического департамента http:// www .gks.ru 2008 г.

Оқу әдебиеттері:

1. Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. Действующее международное право в 3 томах. Т. 1.-М.: Издат. «МНИМП», 1996. с. 367.
2. Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. –Алматы: «Қазақ университеті», 2007. с.205.
3. Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық: Оқу құралы.- Алматы, 2006.126-127 бет.
4. Иммиграционная политика западных стран: Альтернативы для России / Под. Ред.Витковской Г; Международная организация по миграции Московскии исследовское программа по миграции.-М.: 2002.
5. Правовые проблемы социальной защиты вынужденных мигрантов в России. / Сост. И.А.Золотаревская, Ю.Я.Чардина. – М.: Вапент. 2002. с.31.
6. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Книга 2.-Учебник-методическое пособие.-М.: ОООИКК «Дека», 2002. с. 360-361.


Халықаралық -құқықтық құжаттар жинақтары:

1. Международно-правовое регулирование труда( в конвенциях и рекомендация МОТ ). М., 1992. с.34-35.
2. Сборник международных документов по правам человека: В 11-ти том / Сост. Е.А.Жовтис.- Алматы: Фонд «21 век», 2003.с.527.
3. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. // Сборник. Документов по международному праву. Том. 1.-Алматы: «САК» 1998. с. 501.
4. Бюллетень международных договоров РК. 2002.№11. с. 76
5. Международное публичное право. Сборник документов. Т.2.М.,1996.-196с.
        
        Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Халықаралық қатынастар факультеті
Халықаралық құқық кафедрасы
Курстық ... ... ... ... ... ... ... факультетінің
Күндізгі бөлімінің
1 курс магистранты
Маханбетов Е.С.
Ғылыми жетекші:
Сайрамбаева Ж.Т
«Қорғауға жіберілді»
Кафедра меңгерушісі
з.ғ.к., доцент ... ... » ... 2009 ... ... ... ... шеңберіндегі еңбек көші-қонының
құқықтық
механизмдері................................................................
............8-28
1.1 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек көші-
қоны ... ... ... ... ... және ... ... Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек көші-
қоны ... ... ... ... өзектілігі мен ... ... ...... ... – Біріккен Ұлттар Ұйымы
ХЕҰ – Халықаралық Еңбек ...... ... ...... ... – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ПАА – Парламентаралық Ассамблея
ЕО – Еуропалық Одақ
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. ... ... ... ... өзекті
мәселелерінің бірі. Қызмет көрсету, өнім өндіру үшін және ... ... ... және тасымалдаушы желілердің қауырт дамуымен
сипатталатын қазіргі әлемдік ... ... ... ... ... Адамдардың халықаралық қозғалысы қазіргі әлемнің өзіне тән
сипатына және жаһандану ... ... ... ... ... ... саласында халықаралық нормаларға сәйкес ... ... ... жыныс, жас, нәсіл, тіл,
этникалық және әлеуметтік ата-тегінің, азаматтық, отбасылық және ... ... ... ... кез ... басқа да белгі бойынша
кемсітудің кез ... ... жол ... Еңбек көші-қонының дамуы,
көшіп-қонушылар құқығының қорғалуын қамтамасыз ету, көші-қон ... мен ... ... ... ... ... тұру.
Сонымен бірге, Тәуелсіз Мемлекеттер ... ... ... ... ... ... мен
құқықтарына қатысты нормаларға ... ... ... Бұл тұста мүше-
мемлекеттер ұсынған нормалар еңбектенуші- көшіп-қонушылар мен ... ... ... ... ... жаңа ... реттелу
жоспарланып отыр, қазіргі таңда бұл ... ... және ... ... бойынша үкіметаралық Кеңесші кеңеспен қаралып жатыр.
Мемлекеттің көші-қон ... ... ... экспортер-елдеріне қатысты
қаншалықты көлеңкелік халықаралық еңбек нарығының кеңеюін ушықтырушы ... ... ... ... мен ... ... жүйесі
көлеңкелік жұмысшылар секторына мемлекеттің талаптарына жауап бермейтін
жұмысшыларды ұсынады.
Бұл тұста, ... ... ... секторды бақылау
бойынша келесідей батыл шаралар белгіленді: квоталауды, лицензиялауды,
репатрияцияны, депортацияны ұйымдастыратын қатаң ... ... ... күшін пайдаланатын жұмыс берушілірге айыппұл санкцияларын
қолдану; ... ... ... ... ... саясаттың
жетілдірілуі, заңсыз көші-қонға жол бермеуге бағытталған сәйкес халықаралық
келісімшарттардың ... ... ... ... даму ... ... ... Ұлттар Ұйымының Бас хатшысының баяндауы
бойынша, халықаралық көші-қонды дамытудың өзгешелігі, әлемдік ... ... ... ... сауда, қаржы сияқты әлемдік деңгейде
назар аудару керек.[1]
Ең басты мәселе болып, адам құқығының ... ... ... ... қозғалу туралы барлық адам құқықтары халықаралық
келсімдерде бекітіліп көрсетілген.
Ғылым мен практикада ... ... ... ... ... ... тұжырымдамада еңбек көші-қоны – негізгі қозғаушы күші
жұмыс іздеу ... ... ... жайын ауыстыруын қарастыратын, жұмысқа
тұру мақсатындағы ... ... деп ... ... ... ... ... коммерциялық қызметпен байланысты көші-қон формаларын да
жатқызылады.
Тар мағыналы тұжырымдамада еңбек көші-қоны – халықтың тұрғылықты жерін
өзгертпейтін, ... тұру ... ... ... деп ... ... Еңбек Ұйымының конвенциясы « еңбек етуші
–мигрант » ... бір ... ... елге ... істеу мақсатындағы көшіп-
қонатын тұлға деп анықтама берген.[2]
Еңбек көші-қоны экономика мен қоғамды дамытатын, мәдениетті байытатын,
жұмыскерлерді тартатын әлеуметтік және экономикалық күш ... ... ... ... ... ... ... елдердің көші-қон саясаты
соңғы екі он жылдықта айтарлықтай ... ... ... талабы, көші-қонға көзқараспен
артықшылықтарын ... ... ... саясатына
қызығушылықтарымен қабілеттіліктерімен жетістіктерін тепетеңдігін ұстануы.
Халықаралық қатысушы ... осы ... ... және ... ... ... ... аймақтық деңгейдегі
ерекшелігі. Аймақтық ... ... бір ... ... ... шешуге нәтижелігі болып табылады. ... ... ... ... ... қағидалар және
әмбебап халықаралық құқықтық құжаттарға негізделуі.
Тақырыбтың зерттелу деңгейі. Тақырыбты зерттеу кезінде ... ... ... ... ... мен ... ... көптеген әдебиеттер мен монографиялар, мақалалар пайдаланып
зерделенді. Қазақстан республикасының заң әдебиеттерінде ... ... ... ... ... ... мәселелеріне байланысты әдебиеттерде
қаралмаған. Көші-қонды реттеу мәселесі: конститутцияда, ... ... ... және ... ... ... Осы тақырыбқа орай Қазақстан республикасының авторларының
еңбектерін атап өтуге ... ... О.К. ... М.А. ... ... ... практикалық жағдайларын зерттеу кезіндегі нәтижесі, реттемелерін
құрастырлуы Ресей ғалымдарын атап айтатын болсақ; Алексеева И. Пискуна ... Е.Ю. ... Ю.М. ... В.М.
С.В. Рязанцевтің ТМД еңбек көші-қонның өзектілігінің үрдісін реттеу деген
мақаласында ... ... ... мен ... ... обьектісі. Халықаралық құқықтағы еңбек көші-қонының құқықтық
мәселелерінің үрдісін ... ... ... ... ... еңбек көші-қонының
жаңа әлемдік деңгейдегі әдістермен халықаралық құқықтық ... ... ... мен ... ... ... халықаралық
құқықтық реттеудегі ХЕҰ аясында қабылданған бағдарламада көші-қондық
үрдісті жан-жақты ... ... ... құқықтық институттың базасын
дамыту, көші-қонның қызметтің ... ... және ... ... мақсатқа қол жеткізу үшін келесідей міндеттер қойылып,
шешіледі
... ... ... механизмдердің реттеу процестерінің
кешенді теориялық сараптама жасау.
➢ Еңбек көші-қонның процестерінің қазіргі ... даму ... оны ... институтционалдық негіздерін анықтау.
➢ Еңбек нарығындағы жасырын көші-қон процестерін заңдастыру ... ... ... құқықтағы еңбек көші-қонның өзекті мәселелерге байланысты
интеграциялық бірігу.
➢ Мемлекеттің қауіпсіздігін нығайту.
➢ Ұлттық заңнамаларды дамыту және қабылданған ... ... ... ... ... ... ... практикалық
материалдар, халықаралық конференциялар мен кезеңдік ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық құқықтық реттеуде еңбек көші-
қонның кешенді және жан-жақты зерттеліп, ... ... ... ... ... жүйелігі және логикалық құрылымымен сипатталады.
Сонымен қатар көп көлемде халықаралық келсімдер мен конвенциялар талданған.
Жұмысты зерттеу бойынша ... ... ... тұжырымдар:
1. Еңбек көші-қонның халықаралық құқықтық реттеу процесі, әмбебап
реттеу негізі ( БҰҰ, ХЕҰ, ХКҰ, ) ... ... ... ... ... Достастығының шеңберіндегі келсім шарттар мен
келсімдерқазіргі таңдағы тиімді әрекеттердің бірі, еңбек көші-қонның
халықаралық процестегі интегрцияның жаһандануы.
2. Еңбек көші-қонның әлеуметтік ... ... ... ролі ... республикасының БҰҰ-ның Еңбекші мигранттардың
және отбасы мүшелерінің ... ... ... Халықаралық
конвенциясына тез арада қосылуын жоспарлау.
3. Еңбек көші-қонның деңгейін ... мен ... ... ... ... ... ... бағыттарын күшейтуге
мүмкіндік беретін еңбек ... ... ... етуді жетілдіру жөніндегі ұсыныстар.
Жұмыстың теориялық және тәжірибелік маңызы. Жұмыстың теориялық
маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... келешекте халықаралық құқық саласының көші-қонды
дамыту болып ... ... ... ... ... ... нақтылайтын ұсыныстар және оларды нормативтік-құқықтық базада, нақты
өкілетті органдардың іс-әрекетінде пайдалану ТМД ... ... ... ... ... арттырады және снымен қатар,
отандық еңбек ресурстарының мүдделерін қорғауға мүмкіндік ... ... ... ... ... жұмыс Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің ... ... ... ... көлемі мен құрылымы. Жұмыстың құрылымы зерттеудің
мақсаттары мен міндеттеріне бағынған. Курстық ... ... үш ... ... бір ... ... ... әдебиеттер тізімі мен 33 беттен тұрады.
1.1 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек
көші-қоны ... ... ... ... болуы және даму
этаптары.
Халықаралық деңгейдегі мемлекеттердің ынтымақтастығы еңбек көші-қонының
мәселелерін қарастыру кезінде негізгі мәселелер бойынша , яғни ... ... ... ... ... ... ынтымақтастығы аймақтық механизмдердің қалыптасуы осы немесе
сол аймақта мемлекеттердің ынтымақтастығын қабылдау формасы болып табылады.
Аймақтық ... ... ... негізгі ерекшелігі
мемлекеттердің шекарасы, тарихы жағынан жақындығы, өндірістік ... ... ... және ... ... мен сыртқы ... ... ... ... (ТМД) ... қызметтерін атқаратын
құжат,бұл Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғысы, ... ... ... ... 22 ... 1993 жылы
қабылданған.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) құру туралы Келісім 8 желтоқсан
1991жылы қабылданған , бұл ... 7- ... ... ... ... бірлескен салалық қызметтерін тепетеңді түрде жалпы үйлестіруші
Достастық институтына қатысты. Осы баптың ... ... ... өзара іс-қимылдардың үйлестірілуі мен мәселелердің шешілуін
қамтамасыз етуге бағытталған.[3]
Бұл келісім ең алғашқы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы ... ... ... ... табылады.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Жарғысының 4- бабы әлеуметтік және көші-
қон саясатына арналған. ... ... ... қатысушы
мемлекеттер келесі әлеуметтік және экономикалық бағыттар ... ... ... ... ... ... ... аймақты қалыптастыру және тауарлар, ... және ... ... ... орын ... ... ... ұйымдастыру; ортақ әлеуметтік бағдарламаларды дайындау. Жарғының
19- бабында Достастыққа мүше мемлекеттердің экономика және әлеуметтік сала
бойынша, ... ... ... ... ... ... бағыты.[4] Жарғының 5-бабы негізгі құқықтық базаның мемлекет
аралық қатнастың Достастық шеңберіндегі көпжақты және екі жақты ... сала ... ... ... ... ... ... бойынша еркін қозғалу мәселелерін
реттеу мақсатында 1992 жылы Бішкек қаласында (Қырғызстан ... ... ... оның ... ... рұқсатнамасыз
(визасыз) еркін қозғалуы туралы ... қол ... Ол ... ... ... тек жеке ... ... куәландыратын құжаттың көмегімен кіру-шығу еркіндігі құқығын
жүзеге ... ... 13 ... Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына
мүше-елдердің рұқсатнамаларын өзара мойындау туралы Келісімге қол ... ... ... ... мен ... жоқ тұлғалардың сол
аймақта кіріп-шығып, жылжуы үшін оңтайлы жағдайлар ... ... ... ... Аталмыш Келісімнің 1 бабында, тараптардың
құзіретті ... ... ... берілген кіру, шығу ... ... ... ... деп ... бірімен оның аймағына кіріп, мекендеп, шығуы үшін берілетін
аталмыш рұқсатнамалар, оның ... өзге ... ... ... орынға немесе үшінші елге шығу бекетіне кедергісіз ... ... ... ... ... шетелдік азаматтар мен
азаматтығы жоқ тұлғаларды ТМД аймағы бойынша еркін орын ауыстырту ... ... ... жақындатудың бірінші талпынысы болды. Сонымен
бірге Келісімнің 2 бабында ... ... ... ... ... өз ... арқылы тасымалдық жүрісінің тәртібі ... ... ... деп ... беріледі.
Келісімнің ережелерінде сондай-ақ, бекітілген тәртіп бойынша
бір ... ... ... ... кіру ... салынған шетел
азаматтарының орталықтандырылған есебін жүргізу ... ... ... ... ... ... консулдық алымдар бойынша
тарифтерді рәсімдеу тәртібі туралы ақпараттық алмасу жүргізу мен ... ... ... ... ... ... ... халықаралық келісімшарттың белгілі бір
артықшылықтарына қарамастан, кейбір ... ... бұл ... ... ... ... Келісімнен шығуы туралы 2000 жылдың 10
қазанында ТМД Атқарушы ... ... нота ... ... ... жылжу мәселелерін азаматтардың өзара рұқсатнамасыз
жол жүрулері жайлы екі жақты келісімдер жасасу арқылы шеше бастады.
Жоғарыда аталған келісімдерден ... 1997 ... ТМД ... ... ТМД-ға кірмейтін мемлекеттерге кіру және шығу
тәртібі туралы Келісімді атап өту ... ... ... ... ... ... бекеттері арқылы ТМД-ға кірмейтін мемлекеттерге Достастыққа мүше-
мемлекеттер азаматтарының кіру-шығуының тәртібін реттейді.
Келісімге қол ... ... ... ... ... ... ... өткізу бекеттері арқылы шетелге
шығатын жарамды және тиісті тәсілмен рәсімделген ұлттық ... ... ... ... көмегімен шығуға толық құқылы. Сондай-ақ
тараптар құжат үлгілерімен алмасып, және олардың берілу тәртібі мен ... ... ... ... бақылау әдістері туралы бір-
бірімен қажетті ақпараттармен алмасып ... ... ... ... ... ... ... бекетіне қажетті құжаттарсыз
келген Келісімге мүше-мемлекеттер азаматтары өздері азаматы болып ... ... ... кері ... ... ... ... билігіне беріле алмайды.
Келісім ережелеріне сәйкес, тараптар рұқсаттама ... ... ... жаңа ... ... мен олардың
мәртебесінің өзгерісі, ... ету ... ... ... ақпараттандыру
жайында уәделесті.
Келісім көптараптық ынтымақтастық негізінде ... ... мен шығу ... ... , ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберінде халықаралық ынтымақтастық
еңбек көші-қонының да мәселелерін реттеуі. 1993 жылдың 24 ... ... ... одақ құру ... Келісімшарт ТМД кеңістігінде жүзеге
асыруы ... ... ... ... ... арнайы келісімдер
жасау жолымен сатылы интеграцияны нығайтты.
1994 жылы 15 сәуірде ТМД мүше-мемлекеттер еңбек көші-қоны ... ... ... ... ... ... қол ... Аталмыш Келісім
мемлекеттермен еңбек ... мен ... ... ... ... ... ... жағынан қорғау мақсатында жасалған,
және босқындар мен ырықсыз көшірілгендер, қысқы ... ... ... ... мен ... ... білім алу мақсатында келген тұлғаларға бұл
келісім қолданылмайды. Бұл ... ... ... өз ... ... сәйкес Келісім Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Халықаралық
Еңбек ... ... ... 1993 ... ... құрылуы туралы
Келісімшартты құрайтын нормалар мен ұстанымдарға негізделіп жасалды.
Келісімге ... ... ...... аймағында тұрақты мекендейтін, еңбекке ... ... ... ақы ... ... ... айналысатын тұлға.
Сондай-ақ жұмысшы-көшіп-қонушылардың еңбек қызметі еңбекке орналастырушы
мемлекеттің еңбек заңнамасына сәйкес ... ... ... ... рәсімделеді. Еңбектенуші- көшіп-қонушыларды жұмысқа тарту
тәртібі оларға біліктілік және ... да ... ... ... ... ... ... ұлттық заңнамасына сәйкес
орнатылады. Қабылданатын еңбектенушілердің саны екіжақты келісім негізінде
анықталады.
Келісімнің нормаларымен ... ... ... ... ... ... туралы құжат, біліктілік мен разряд
туралы, ... ... ... ... өзара құпталуы жайлы ережелер
анықталады. Сондай-ақ еңбектенуші- көшіп-қонушылардың еңбекке ... және ... ... ... ... мен басқа
денсаулығына келген зақымнан келтірілген зиянды өтеу ... ... ... ... ... асады.
Шегаралық аймақтардағы еңбектенуші- көшіп-қонушылардың еңбек
қызметінің дамуын ескеріп, 2005 жылдың қарашасында ... ... 1994 ... 15 сәуіріндегі Келісімге ... ... ... ... хаттама толтырылды, жекелегенде «шегаралық
еңбектенуші- көшіп-қонушы» терминінің регламентациясын реттейді, ... ... ... ... ... екіжақты
келісімшарт пен мемлекетаралық ... ... ... ... ... ... ... Келісімде еңбектенуші- көшіп-қонушылар
жанұясының мүшелерінің міндеттері мен ... ... ... жоқ. ... ... ... нормалар еңбектенуші- көшіп-қонушылар ... ... ... мәртебесі туралы Конвенцияның жаңа жобасында
реттелу жоспарланып отыр, қазіргі таңда бұл еңбек, ... және ... ... ... ... Кеңесші кеңеспен қаралып жатыр.
ТМД аймағында көші-қон үдерістерді реттеудің маңызсыз ... бірі ... ... ... ... ... ... табылады.
Заңсыз көші-қон барлық халықаралық қауымдастық үшін тұтастай
қиындық туғызады. Заңсыз көшіп-қонушыларды тасымалдау ұйымдасқан қылмыстық
синдикаттарға ... ... ... ... ... ... ... автокөліктің, қарудың контрабандасы сияқты кәсіп түріне
айналған жаһандық бизнеске ... ... ... ... ... бойынша Халықаралық орталық мәліметтеріне сәйкес, ... ... ... осы ... ... 5-тен 7 миллиардқа дейін, ... ... 9,5 ... ... жеткен. Трансұлттық ... жыл ... ... жасырын көшіп-қонушылардың миллионнан астам
адамын шығарады.[8]
Транзит елдері ... ... өз ... ... ... үшін шаралар қолданады. Транзит елдерінен заңсыз шығатындармен
күресу – тек пайда ... ... ... ... бірге айтарлықтай
шығынды талап ететін қызмет түрі. Беталыс елдердің заңсыз ... ... ... ... ... кері қайтару үшін шығу және транзит елдерінде,
және заңсыз көшіп-қонушылардың бір ... ... ... ... ... ... тән жасырын көшіп-қонушылардың келесідей топтарын
бөліп ... ... ... ... ... әртүрлі оқу орындарында білім
алып, ... ... өз ... аяқ ... ... ... және ... жағдаятқа байланысты отандарына
қайтқысы келмеген шетелдіктер;
➢ бұрынғы КСРО-ның аймағында ... ... ... ... ... соң, ... ... жасырын бизнеспен айналысатын
шетелдіктер;
➢ Достастық мемлекеттеріне жеке шақырулар бойынша келіп, кейін
сол аймақта заңсыз ... ... ... ТМД ... мемлекеттік шегаралары туралы заңды бұзып,
Достастық мемлекеттерінің аймағына заңсыз енген шетелдіктер;
➢ ТМД ... ... ... ... немесе жалған
құжатты пайдаланып төлқұжаттық-рұқсатнамалық тәртіпті бұзып,
заңсыз кірген шетелдіктер;
➢ Достастық мемлекеттерінің ... ... ... АҚШ ... ... ... ... күту мақсатында мекендеп, босқын
мәртебесін алуды көздейтін шетелдіктер.[9]
Барлық ... ... ... тетікті
жасап, керекті халықаралық-құқықтық құралды жүзеге асыруды талап етті.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына ... ... ... ... жөніндегі Келісім 1998 жылдың 6
наурызында ТМД мемлекеттерімен жасалды.[10]
Келісім ... ... ... ... ... пен ... ... қауіп төндіретін, сондай-ақ
қылмыс деңгейінің өсуіне ... ... ... қарсы қызмет ретінде
анықталады.
Келісімде «заңсыз көшіп-қонушылар» терминіне анықтама беріліп,
олардың мағынасы ... ... ... ... жол ... ... шығу және ... ережелерін бұзған, үшінші мемлекет азаматы
мен азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ аймаққа пана мен босқын мәртебесін
алу мақсатында ... ... ... ... ... орнатылған
мүше-мемлекеттердің бірінің аймағын мекендеу ережелерін ... ... ... ... ... ... көші-қон аясындағы ұлттық заңнама
туралы келесідей ақпарттармен ... ... жеке ... және ... ... өтуге құқық беретін ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін құжаттарға қойылатын талаптар мен үлгілерінің
өзгерісі туралы; заңсыз көші-қонның ашылған арналары ... оның ... ... ... ... кіру мен шығу келісімдері және
үшінші мемлекеттермен көші-қондар туралы.
Ынтымақтастықты дамыту мақсатында ... ... ... ... ... ... ... көші-қон
бақылауы; мүше-мемлекеттер шегараларын заңсыз өтуші, ол аймақтарды заңсыз
мекендейтін үшінші мемлекет азаматтарын, азаматтығы жоқ ... және ... ... ... да бір ... ... кіру тыйым салынған
тұлғаларды есепке алу; заңсыз көшіп-қонушыларды мемлекеттен шығару бойынша
тетікті жасау; заңсыз көші-қонға ... ... ... мүше-мемлекет
құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің біліктілігін ... ... ... ... ... ... ... барлық
тұлғалар категорияларына қатысты мүше-мемлекеттердің ұлттық заңнамасын
үйлестіру.
Келісім баптарының ережелерін жүзеге ... ... ... ... ... ... заңсыз өтетін үшінші
мемлекеттер азаматтарын, азаматтығы жоқ тұлғаларды және жеке ... алу ... ... ... құру ... Ереже қабылданды. Ережеге
сәйкес мемлекеттер аталған мәліметтер банкін құқық қорғау органдарында
сақталған мәліметтер ... ... ... ... ... ... туралы
Келісім нормасының жүзеге ... ... ... ... реадмиссия
туралы көптарапты халықаралық келісім-шарт жобасы ТМД-ға мүше-мемлекеттер
қарауында. Оның қабылдануымен аталған ... ... ... ... ... ... ТМД ... тетігі болып, 1992
жылы 13 қарашада Келісіммен ... ... ... және ... ... ... үкіметаралық Кеңесші кеңес құрылуы. Оның
қызметі ынтымақтастықты дамыту және еңбек, халықты әлеуметтік ... ... ... саясатты құруға бағытталған. Кеңес ... ... ... мен ... ... ... өкілдері қатысады.
Соның өзінде мұндай ерекше ... ... ... ... мәселелерін тиімді шешпейді. Мұның ... ... ... ... ... нақтылық сипатқа ие, айқын
тетіктері жоқ және ... ... ... шарттар мен
мемлекетаралық бағдарламаларды ... ... ... ... жоқ. ... ... ... шешімдері көп бөлігінде ұсыныстық сипатқа ие.
2007 жылы ... ... ... ... ... ... ... көші-қон саясатын ... ... мен ... ... таңда ТМД салалық ... ... ... ... ... ... салалық органдардың қайталаушы
қызметтерін шығару мен сәйкес құрылымдарды көші-қон аясындағы қабылданған
халықаралық келісімшарттар мен қабылданған ... ... ... ... тетіктерді анықтап, біртұтас органға біріктіру мәселелерін қарастыру
керек деп шамалаймыз.
Көші-қон ахуалының қазіргі жағдайына және даму ... ... ... ... ... ... ... өтпелі кезеңде оларды шешуші негізгі бағыттарын, тетіктерін және
көші қон ... ... ... ... әзірлеуді және оны ұзақ
мерзімдік перспективаға әлеуметтік экономикалық тұрақтылық пен ... даму ... іске ... ... мүмкіндік береді.
1.2 Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбек көші-
қоны мәселелерін құқықтық реттеу.
Халықаралық жүйеде дамытудың ... ... ... ... мемлекеттердің көші-қон ... ... ... тепетеңдігін ұстануы.
Халықаралық қатысушы субьектілердің осы үрдісті реттеу және ... ... ... ... ... деңгейдегі
ерекшелігі. Аймақтық деңгейдегі белгілі бір мемлекеттердің ... ... ... нәтижелігі болып табылады. Аймақтық
халықаралық механизмі халықаралық ... ... ... ... ... ... ... негізделуі.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құрушы құжатындағы Келісімі 1991 жылы 8-
желтоқсанда Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының құру ... мен ... ... 21- ... ... ... ... қатысушы мемлекеттерді ұйымдастырып тең құқылы негізде жалпы
үйлестіруші институт арқылы Достастық шеңберіндегі ... ... ... ... саясатына байланысты, адам құқықтары
саласындағы халықаралық нормаларға сәйкес еңбекші-мигранттарды құрметтеуге
және олардың ... ... ... ... Мемлекеттер Достастығының шеңберіндегі құқықтық ... ... ... ... ... ... саласына
байланысты көпжақты келісім шарттардың жасалуымен қабылдануы, бұл
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің ... ... ... және ... ... ... ... қорғау , әлеуметтік қамсыздандырлуын құқықтық реттеу. Екі жақты
келсімдерге жалпы еңбек көші-қонындағы ... ... мен ... ... ... ... ... Жарғысына байланысты,
экономикалық Одақты құру туралы шарт еңбек қатнастарын нақтырақ реттейді. 5-
тарау Әлеуметтік ... ... ... ... ережелер ескеріп
еңбекті қорғау мен еңбек жағдайлары ... ... ... ... қорғау мен еңбек жағдайлары саласындағы ... ... ... ... ... мен ... ... талаптарды дайындау, еңбек
жағдайларына қатысты мемлекеттік бақылау мен ... ... ... ... мен ... ... азаматтарды зейнетақымен
қамсыздандыру саласында өзара міндеттемелерді реттейтін арнайы келсімдерді
жасау.[12]
Әзербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Қырғызстан, ... ... ... ... ... мен Қазақстан Республикалары
үкіметтері арасында жасалған, 1994 жылы 15-сәуірде ... ... ... ... ... және еңбекші-мигранттарды әлеуметтік қорғау
саласындағы ынтымақтастық туралы Келісімді Қазақстан Республикасы Жоғары
Кеңесі ... ... № 147 ... бекітті. Келісім экономикалық
одақ құру жөніндегі Шарттың ережелеріне; Біріккен Ұлттар ... ... ... ... ... ... адам ... мен
қағидалары саласындағы негізгі аралық құжаттарына сүйенуге ... ... ... ... еңбекті көші-қонның
масштабы мен мәндеріне, сондай-ақ, осы Келісімге қатысушы ... ... ... ... ... еңбек қызметі және оларды
әлеуметтік қорғау саласындағы осы Келісімді жан-жақты дамытуға негізделеді.
Осы Келісімге қол ... ... ... ... ... ... және ... отбасы мүшелерінің меншік түрі мен
шаруашылық жүргізу нысанына қарамастан, басқа бір ... ... ... ... мен оларды әлеуметтік қорғау саласындағы
Келісімге отырған Тәуелсіз ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын реттейді.
Келісім босқындарға және лажсыз қоныс аударушыларға; қысқа мерзімге
шыққан еркін кәсіптегі адамдар мен ... ... алу ... ... адамдарға қолданылмайды. Қызметкер-мигрант ... ... ... ... ... ... және жұмысқа орналасқан жақта,
заңды негізде ақылы қызметпен айналысатын ... ... ... айта кету ... ... алу ... басқа мемлекетке қоныс аударған
адамның өзі ... ... елі оның ... жағы ... ... ... келген қызметкер-мигранттың аумағында өз еңбек қызметін еңбек
шарты бойынша жүзеге ... ... ... ... жағы болып
табылады.
Еңбек көші-қоны және ... ... ... ... ... Келсімге қол қойған Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы елдеріне Қазақстан Республикасы жұмысқа бармақ ... ... егер екі ... ... ... көрсетілмесе, сол еңбекке
орналасатын елдің заңында көзделген жұмысқа тарту тәртібі, біліктілікке,
жасқа ... және ... ... таралады.
Келсімге қол қойған Тәуелсіз ... ... ... ... ... ... тіліне немесе орыс тіліне
аударылған, шыққан жақтың аумағында ... ... ... білімі туралы куәліктерді, атақ, разряд, біліктілік
берілгендігі ... ... ... және ... ... жүзеге асыру үшін
қажетті басқа құжаттарды мойындайды.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі қатысушы ... ... ... ... ... ... Ұйымының
конвенциялары мен ұсыныстар қабылдаған. Еңбек көші-қоны конвенцияларында
құқықтары мен міндеттемелерін жүзеге ... ... ... ... ... ... мен ... оларды нәсілдік, ұлттық,
тілдік, белгілері, шығу тегі, діни нанымы, ... ... бір ... ... бойынша кемсітушілікке жол бермеуге, көші-қон процестерін
және халықаралық ... ... ... ... ... ... етуге; жергілікті халық пен көшіп-қонушылардың
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге негізделеді.
Халықаралық ... ... 1949 жылы ... № 97 ... ... ... конвенциясы, 1958 жылы еңбек саласындағы ... ... 1975 ... ... ... ... пайдаланушылық пен еңбек
көші-қонының сотқа жүгінуге тең ... ... ету ... осы конвенцияларға тоқталып өтетін болсақ.
Еңбекші-мигранттардың жұмыс орнын ауыстырған жағдайдағы құқықтары,
Халықаралық Еңбек Ұйымының № 143 ... ... ... ... және олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы
Халықаралық конвенция да мемлекетке ... ... ... ... айрылған жағдайда, бұрын ие болған құқықтарының сақталуына қатысты
ережелерді қамтиды. Ең алдымен, бұл ... ... ... ... ішінде
мемлекетте одан әрі болу, сондай-ақ осы кезеңде жаңа ... ... ... ... қатысты.[13]
1. Еңбек көші-қоны жұмыспен қамтылу мақсатымен ... ... ... ... ... қарапайым жұмыстан айрылу жайты үшін ғана
заңсыз тұрған немесе ... ... ... ... ... ... өйткені, бұл тұруға рұқсаттың немесе қажет болған жағдайда оның
жұмыс істеу құқығының жойылуына әкеп соқпайды.
1.2. Сәйкесінше, ол ... ... ету, ... ... ... жұмыссыздық жағдайында уақытша жұмыспен қамтамасыз ету және қайта
даярлау кепілдіктеріне қатысты өтініш беруде жергілікті ... ... ... - ХЕҰ № 143 ... ... Жал ... ... істеу мемлекетінде сыйақылы қызмет түрін еркін
таңдауға рұқсат берілетін еңбекші-мигранттар олардың жұмыс ... ... ... сол ... ... ... мерзімі аяқталғанға
дейін сыйақылы қызметінің тоқтауына байланысты тұрақты мәртебесін ... ... ... ... ... ... ... Осы баптың 2 –тармағында аталған еңбекші-мигранттарға ... ... ... ... үшін ... ... беру ... тұруға
рұқсат ең болмағанда жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алу құқығына ие ... ... ... кезең бойы күшін жоймайды – ... ... және ... ... ... ... қорғау туралы
Халықаралық конвенцияның 49 бабының 2-және 3-тармақтары.
Білімі және біліктілігі туралы ... ... тану ... ... ... ... ... заманғы халықаралық стандарттар, олардың
жұмысқа жалдау ... тыс ... ... кәсіптік біліктілігін тану
туралы ережелерді қамтиды. Барлық еңбек көші-қонын және ... ... ... ... ... ... конвенцияда қатысушы-
мемлекеттер еңбекші-мигранттардың өздерінің аумағынан тыс жерлерде алған
кәсіптік біліктілігінің танылуын ... ... ... тиіс деп
көрсетілген. ХЕҰ № 143 Конвенциясының ... ... ... ... ... мүшесі «өкілдікті ұйымдармен консультациялардан кейін өзінің
аумағынан тыс ... ... ... ... оның ... аттестаттар
мен дипломдарды тану шарттарын реттей» алады. Еңбек көші-қоны саласындағы
ынтымақтастық және еңбекші-мигранттарды әлеуметтік қорғау туралы 1994 ... ... ... мен ... және ... біліктілігі туралы өзге де
құжаттар мен еңбек өтілін қатысушы мемлекеттердің өзара тануына қатысты
арнайы ... ... ... ... ... ... рәсімін
өткізу қажетінсіз тану көзделеді. Білім туралы құжаттарды растау рәсімін
өткізу қажеттігінсіз ... тану ... ... ... Беларусьпен, Қызғызстанмен және Өзбекстанмен жасалған еңбек
көші-қоны мәселелері туралы екі ... және үш ... ... де
қамтылған.[14]
Еңбек және жұмыспен қамту шарттары:
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі қатысушы ... ... ... ... ... ... ... жынысы немесе
діни белгілері бойынша кемсітушілікті жою, еңбекке және жұмысқа қатысты
мүмкіндіктер мен ... ... ... ... ережелер қамтылған бірқатар
халықарылық конвенцияларды бекітті. Бұл Экономикалық, әлеуметтік ... ... ... Халықаралық пактіге, ХЕҰ-ның № 111 Еңбек және жұмыс
саласындағы кемсітушіліктер туралы конвенциясына, ХЕҰ-ның № 100 ... ... үшін ... мен ... ... сыйақы беру туралы
конвенциясына, ... ... ... ... ... жою
туралы конвенцияға да қатысты. ХЕҰ-ның № 143 Конвенциясында тиісті ... ... ... және Халықаралық еңбек ұйымына мүше-
мемлекеттерден еңбекпен және жұмыспен қамту саласындағы ... ... беру ... ... және оны қамтамасыз ету саясатын ... ... ... ... ... ... ... еңбекші-мигранттардың
және олардың отбасы ... ... ... ... ... ... жағдайлары мен сыйақыға қатысты, жал бойынша жұмыс
мемлекетінің азаматтарына қарағанда, еңбекші-мигранттардың да ... кем емес ... ... ... туралы ережелер енгізілді
(жұмыс уақыты, ... ... ... ... оқыту, тіл үйрету курстары мен кірігу курстары:
Қазіргі заманғы халықаралық стандарттар тұрақты мәртебелері ... мен ел ... ... оқыту мен қайта даярлауға қол
жеткізуіне тең ... ... ... ... ... еңбекші
көші-қонын және олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау ... ... ... олар ... ... және ... қызметтеріне, кәсіптік даярлау және қайта даярлау орындары мен
мекемелеріне қол жеткізуге қатысты жал ... ... ... ... ... ... тиіс деп ... ХЕҰ 1975
жылғы № 151 Конвенциясына сәйкес кәсіптік ... және ... ... ... ... мүмкіндіктер мен өтініш білдіру теңдігін
берумен қатар, еңбек ... жал ... ... ... ... ... ... қажет.
(1) Еңбекші-мигранттарға еңбек және жұмыспен қамту саласындағы
өздерінің құқықтары мен ... ... ... мен ... ұйымдарымен консультациялар негізінде қаншалықты қабылдануы
мүмкіндігін толық көлемінде пайдалануға мүмкіндік беру.
(b) жал ... ... ... ... немесе тілдерін білуін ақылы жұмыс
күні уақытында мүмкіндігінше ілгерілету үшін; - ХЕҰ № 151 ... ... ... және екі ... ... шеңберінде бұл
қағида еңбек көші-қоны саласында Әзірбайжанмен жасалған ... ғана ... ... ТМД ... 1994 ... ... ... ынтымақтастық және еңбекші-мигранттарды әлеуметтік қорғау
туралы келісімі, сондай-ақ ... ... ... және
Өзбекстанмен жасалған еңбекші ... ... ... ... ... ... қол ... қатысты ережелерді
қамтымайды.
Кәсіподақтардың құқықтары:
ХЕҰ-ның № 87 Бірлестіктер бостандығы және ... ... ... ... ... да ... ... табылады. Екі Конвенция да
еңбекші-мигранттарға кәсіподақ құру және олардың ... ... ... Қазақстан ХЕҰ-ның № 98 ... және ... ... ... туралы конвенциясын бекітті, осыған сәйкес
қызметкерлер азаматтығына қарамастан тиісті ... ... ... ... ... да қолданылады. Уақытша қызметкерлерге
қатысты ХЕҰ-ның Бірлестіктер Бостандығы ... ... ... ... келіссөздер жүргізуге мүмкіндіктері ... ... ... ... көші-қоны жөніндегі қабылдаудан соң мемлекеттік саясат еңбекші-
мигранттарды жал бойынша жұмыс еліне әлеуметтік кіріктіру шараларын әзірлеу
және іске ... ... ... ... уақытша жағдай ретінде
түсінілетін ТМД ... бұл ... ... «ұзақ мерзімді» көші-қондар
мен елге тұрақты мекендеуге келген көші-қондарға ... ... ... кемсітушіліктердің алдын алу және отбасылардың қайта
қосылуы мәселелерін уақытша және маусымдық еңбекші-мигранттар қатысында ... ... әрі ... ... ... қағидасы (нәсілі, этникалық тегі, ... діни және ... ... Адам құқықтары туралы ... ... ... ... ... ... ... және саяси құқықтар
туралы Халықаралық ... ... ... және ... ... ... пакті) және түрлі тақырыптағы адам құқықтары жөніндегі
бірқатар ... ... ... ... және ... Ол
еңбекші көші-қонның әлеуметтік бірлесуі және кірігуі жөніндегі саясатты
іске асырудың ... ... ... табылады. Жоғарыда тарауларында
көрсетілгендей, кемсітпеушілік қағидасын қамтамасыз ету елде, ең ... ... ... белгілеу, оларды бұзушылықтарға қатысты ... ... тыс ... ... ... кемсітушілікке қарсы ережелерді
бұзған адамдарды қылмыстық қудалау арқылы жүзеге асырылады.
Еңбек көші-қонның кірігуі:
Еңбекші көші-қондардың кірігуі жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеу ... ... ... ХЕҰ № 143 ... атап көрсетіледі.
Ұйымның әрбір Мүшесі ұлттық жағдайлар мен тәжірибеге сәйкес әдістермен...
e) жұмыс берушілер мен қызметкерлердің өкілдікті ұйымдарымен консультация
бойынша, ... ... мен ... ... ... ... ... отбасыларына, жұмыс беруші елдің қоғамына икемделгенге дейін олар
сезінетін ерекше ... ... ... елдің азаматтарына
берілетін басымдықтарды теңдей көлемде пайдалануға ... ... ... ... және ... ... бұл ... мен
өтініш білдіру теңдігі қағидасына қолайсыз әсер етпеуге тиіс – ХЕҰ № 143
Конвенциясының ... ... ... ... ... кезіндегі,
еңбекшінің денсаулығына зиян келуі, мертігуі немесе кәсіби ауруға шалдығуы
туралы Келсім, бұл келсімді ТМД ... ... ... ... ... құқықтары Келсімде көрсетілгендей 12-баптың қағидалары
мен ережелеріне сүйене отырып жүзеге асырылады.[18]
Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы ... ... ... «Осы ... ... ... ... адамның дене
және психикалық денсаулықтың ең жоғары қол жетімді ... ... деп ... БҰҰ-ның Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар
жөніндегі комитетінің Денсаулықтың ең жоғары қол жетімді ... ... ... ... денсаулыққа құқықты, мәртебесі
реттелмеген мигранттарды қоса, ... ... ... ... бас тарта отырып, барлық адамдардың денсаулық
сақтаудың профилактикалық, ... және ... ... ... ... бас ... немесе шектеуден тартыну жолымен құрметтеуге тиіс
деп көрсетіледі. Барлық еңбек көші-қонның және ... ... ... ... ... Халықаралық конвенцияда мерзімді медициналық
жәрдем барлық еңбекші-мигранттар мен ... ... ... үшін ... және келуге немесе жұмысбастылығына қатысты қандай да болмасын
ауытқуларға байланысты жәрдем көрсетуден бас ... ... ... ... ... аймақтық және екі жақты
келісімдерінде медициналық жәрдемге қол жетімділік мәселесі мұндай кеңінен
танылмаған. ... 1994 ... ... Еңбек көші-қоны саласындағы
ынтымақтастық және еңбекші-мигранттарды әлеуметтік қорғау туралы келісіміне
еңбекші-мигранттарға медициналық қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... Қырғызстанмен екі жақты келісімде
еңбекші-мигранттардың жедел медициналық ... ... ... ... ... ... бірге жоспарлы медициналық жәрдем жұмыс
берушінің міндеті ... ... ... ... ... басқа
мемлекеттермен екі жақты келісімдерде еңбекші-мигранттарға медициналық
жәрдем көрсету мәселелері айтылмайды не олар ... ... ... тиіс деп ... ... балаларына қатысты бұл ережелер Барлық еңбекші-
мигранттар мен ... ... ... ... ... туралы
Халықаралық Конвенцияда дамытылған.
Еңбек көші-қонның әрбір баласының тиісті мемлекеттің азаматтарымен
өтініш білдіру теңдігі негізінде ... ... ... ... бар. ... ... себепті, ата-анасының кез келгенінің болуына немесе
жұмыспен қамтылуына қатысты, осындай баланың жал ... ... ... ... тұрақты мәртебесі болмауы себепті мемлекеттік ... оқу ... ... ... бермеуге немесе онда болуын шектеуге
болмайды – Барлық еңбекші-мигранттар мен ... ... ... ... ... ... ... 30-бабы.[19]
Қазақстанда еңбек көші-қоны саласындағы екі жақты ... ... ... ... 1999 ... Әзірбайжанмен үкіметаралық
келісім жағдайында көрініс тапқан. Онда, еңбекші-мигранттар мен ... ... ... ... ... ... оқу орындарына
қабылдауды реттейтін жалпы ережелерге сәйкес жергілікті еңбекшілер сияқты
негізде және жағдайларда, ... ... ... ... ... және ... өтуге құқығы бар деп қарастырылған. Еңбек көші-қоны саласындағы
басқа екі жақты келісімдерде бұл тармақтар ... ... ... ... ... ... қосымша, ХЕҰ-ның еңбекші-мигранттар жөніндегі
заманауи ... мен ... 1990 ... Конвенциясы жүйесіз көші-қонмен
бейресми жұмысбастылықты тежеуге күш ... және осы ... ... тиімділігін қамтамасыз ету шараларын қолдануды; ... ... ... ... ... ... көрсетуге
жәрдемдесуді қамтитын тиісті көші-қон саясатын құру ... ... ... ... ... ... жоқ ... мұндай жағдайларға
да қолдануға болады. Жекелей алғанда, Жеке ... ... ... ... № 181 Конвенция немесе, тағы бір жақсы мысал,
Әлеуметтік ... ... ... ... № 118 ... ... ... адамдардың еңбекке құқығы мен қолайлы еңбек
жағдайын іс-жүзіне асыруына бағытталған.
1.3 Еңбек көші-қонының өзектілігі мен ... ... ... талас тудыратын мәселе, мемлекеттің көші-қон саясаты
еңбек күшінің экспортер-елдеріне қатысты қаншалықты көлеңкелік ... ... ... ... ... ... табылады, себебі квоталау
мен лицензиялаудың мемлекеттік жүйесі көлеңкелік ... ... ... ... бермейтін жұмысшыларды ұсынады.
Мұнда жатқызуға болады: а) сәйкес ... ... ... ... ... б) ... ... күшін тартумен
айналысатын агенттіктер, алайда ... ... ... ... в) ... лицензиясы жоқ немесе мерзімі өткен ... г) ... ... ... Сондай-ақ мұнда
мемлекеттердегі сәйкес диаспораларды да жатқызуға ... ... ... ... ... секторды бақылау
бойынша келесідей батыл шаралар белгіленді: квоталауды, ... ... ... ... ... бақылауы; жасырын
жұмысшылар күшін пайдаланатын жұмыс берушілірге айыппұл санкцияларын
қолдану; ... ... ... ... ... ... заңсыз көші-қонға жол бермеуге бағытталған сәйкес халықаралық
келісімшарттардың жасалуы.
Халықаралық ... ... ... ... ... және ... мемлекеттерге айтарлықтай әсер етеді.
Дамыған елдердің көпшілігіне белсенді эмиграция дамудың ... тән ... ... ... ... бұл қиыншылықтар
қалыптанды. Мысалы, Италия ... ... ... ... ... ... талабын қойды. Қазіргі таңда Италия жұмыс күшінің импортері болып
табылады.[20]
Шетелдік жұмыс күшін пайдалану ... ... ... міндетті шартына айналды.
Кейбір мемлекеттерде шетелдік жұмысшыларды ... ... ... ... ... ... тұтас салалары
бар.
Жұмыс күшінің импорты қабылдаушы мемлекеттердің экономикасына
көпжақты әсер етеді. ... ... ... күшінің импорты мамандарды
дайындауға кететін қаржыны үнемдеуге мүмкіндік береді.
Жұмыс күшін ... ... үшін ... ... ... ... Жұмысшы күшінің негізгі экспорттаушыларында жұмысшы күшінің экспортынан
эмигранттардан түсетін түсім түрінде қосымша валюталық ... көзі ... ал бұл ... ... ... ... ... Мысалыға, кейбір мемлекеттерде банк құрылымдары арқылы ақша
аударымдары кейбір ... ... ... береді. Сондай-ақ,
халықаралық аударымдарға экономикалық ... ... ... табыс табу құралы ретінде ... тыс ... ... ... ... ... ... деңгейде еңбек көші-қоны жұмыс пен қамтылу мәселелерін шешеді.
3. Жұмыс күшінің экспортер-мемлекеттерінде Халықаралық Еңбек ... ... ... ... ... жаңа ... ... танытып, экономикалық жаңа түрлерін дамытуда
белсенділік ... ... кері ... ... ... жиі
қанағаттандырарлықсыз. Әдетте білікті көшіп-қонушылар оларды қабылдайтын
қоғамға ингегралданып, өздерін қайтуға ... ... ... ... жағдайларда білікті көшіп-қонушылар жергілікті ... ... ... ... ие ... және қызмет бойынша
көтерілуде жетістікке жете алмайды. Өнеркәсіптік құрылым мен жұмыс ... ... ... ... тапсырушы және
қабылдаушы елдер арасында қайтып келуші ... үшін ... ... ... ... ... егер әскерлік климат жаңа
идеялармен тіл табыса алмаса немесе көшіп-қонушыларды дайындау мемлекет
талаптарына ... ... ... байланысты жұмыс күшінің тапшылығы жұмыс күші мен ... ... ... ... ... кей кезде оңтайлы
технологиялық өзгерістерді талпындырады.
5. Халықаралық ұйымдар экспорттаушы-елдердің көптеген мәселелерінің жүзеге
асуы мен ғылыми-тәжірибелік жасалымдарына белсенді кіріседі.[21]
Белгіленген қиыншылықтар ... ... ... ... ... ... ... Бұл мәселелердің шешімін табуы ішкі еңбек
көші-қонының ... ... ... ... ... ... таңдағы заң нормалары мемлекетке кіру мен мекендеуге қатысты
шетелдік мемлекеттер азаматтары мен азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... ... шешпейді.
Дегенмен, халықтың халықаралық көші-қоны бақылау мен реттеуге қиын
беріледі. Оларда апаттың едәуір элементтері ... ... ... ... ең ... трансұлттық компаниялардың ... ... ... көші-қонына бақылауды қатайту
экспорттаушы елдер сияқты, жұмыс күшінің импортаушы-елдерінің ... ... ... ... ... ... оны ... немесе
анағұрлым ұйымдасқан шеңберге шығару жасырын ... ... ... - ... – көші-қон қатынастарын реттеу
аясында маңызды категориялардың бірі ... ... ... мемлекеттердің
еңбек нарығындағы жағдайға әсер етеді. Ішкі ... ... ... көші-қон үдерістерін реттеу аясында үлкен рөл ойнайды.
Сыртқы еңбек көші-қон аумағында кейбір ұйымдастырушылық-құқықтық
қиыншылықтардың және ... ... ... ... ... ... шетелге тапшы мамандық иелерінің кетуі,
оның ішінде жоғары технологияларды тасымалдаушы мен құпия ... тек қана ... ... ... ... ... ... келіспеушіліктерге, жасырын еңбек көші-қонының
ауқымының кеңеюі, оның ... бір ... ... жұмыс істейтін
азаматтардан түсетін валюталық түсімді жоғалту болса, екінші жағынан
шетелдік ... ... ... ... ... ... шетелде
жұмыс істейтіндердің әлеуметтік қорғалмауы. Алайда ішкі еңбек көші-қонының
дұрыс элементтері де бар.
1. Еңбектенуші ... ... ... ... ... ... өзгертулер енгізу арқылы азаматтардың мекендейтін
еліне кіру мен оралу жағдайларын жеңілдету. Дәл осы ... ... ... ... ... мемлекеттік монополияны
жалғаспалы жеңу қызмет етеді, шетелде еңбекке орналасуда делдалдық
қызмет атқаратын жеке ... ... ... құру, сондай-ақ
мұндай қызмет түрімен ... ... ... елге ... ... ... ... қойлатын қажетті минималды
талаптарды орнату (шарт мерзімі, жалақы ... ... ... ... ... еңбектенуші-көшіп-қонушылардың
құқықтарын қорғау (сәйкес мәселелер бойынша көп және екі ... ... ... ... ... ... соң ... бейімделуге
және реципиент-мемлекеттердегі жаңа өмір сүру жағдайына жылдам және
нәтижелі бейімделуінің әрекеттестігі. Бірінші мәселе ... ... ... ... ... кең ... ... және ақпараттық
жұмыс жүргізу жолымен, шетелге кететін кезеңде ... және ... ... ... – отанына оралғаннан кейінгі әлеуметтік-
экономикалық ... ... ... беруде көшіп-қонушылардан жиналатын салықты шектеу;
2. Жұмыс күшінің экспорттаушы-елдерінің мемлекеттік мүдделерін қорғауға
бағытталған шаралар:
- Жұмыс күшінің экспортын ұйымдастыратын кеңселер ... ... ... ... ...... ... орналасуда
делдалдық ету құқығын тек осы аяда жеткілікті ... ... ... ... өз ... нәтижесі үшін материалдық және ... ... ... ... беру;
- жұмыс күшінің шетелге кету көлемін реттеу ( сандық сияқты, сапалық
та), тапшы ... ... ... ... ... ... ... ұлттық нарығын сақтап қалу, сондай-ақ көшіп ... ... ... негативті салдарын болдырмау. Ол
шетелдік ... ... ... жеке жұмысшылар
категориясының шығуын тікелей тыю, арнайы мамандық өкілдерінің шығуына
эмиграциялық квоталарды ... ... ... ... ... ... әдістер де пайдаланылады, мысалы, олардың
мамандықтарына байланысты шетелде жұмыс істейтін ... ... ... ... ... шығу үшін ... конфискациялануына дейінгі айыппұл
жүйесі де тәжірибеленеді;
- елге ... ... ... ... көздері бірінші кезекте
еңбектенуші-көшіп-қонушылардың өзі, оларды шыққан еліне табысының бір
бөлігін шетелдік ... ... ... ... ... ... түрлі жеңілдіктер көмегімен отанында инвестиция
салуға ... ... ... ... және экспорттаушы елдерінің қорғалуына
бағытталған шаралар:
- екі ... көп ... ... ... ... ... пен келісімшарт мерзімін өтеген соң жұмысшылардың отанына қайтуын
ескеріп, кері ... ... ... көші ... ... қол ... ... көші-қонды барынша азайтуға бағытталған біріккен келісілген
әрекеттердің жүргізілуі.[22]
Сыртқы еңбек ... ... ... элементі болып атлмыш
үдерісті ұйымдастыру тәсілдері табылады. Қолданылатын ұйымдастыру ... ... үш ... ... ... ... көші-қонының ұйымдастырылуы арнайы ұлттық қызметтер
мен министрліктер арқылы лекті жүз пайыз мемлекеттік реттеуге
негізделетін мемлекеттер;
2. шетелде ... ... үшін ... ... ... жеке ... рөл ... мемлекеттер;
3. аралас ұйымдастыру кестесі пайдаланылатын мемлекеттер.
Сыртқы еңбек көші-қонының жеке кәсіпкерлік ұйымы мемлекеттік
реттеудің сәйкес шараларын ... ... мен ... ... ... бақылау жағдайында соншалықты тиімді. Дәл ... олар ... ... ... кең ... Сыртқы
еңбек көші-қонының басқаруының ұйымдастырушылық қрылымында айтарлықтай
айырмашылықтар ... ... ... ... ... ... ... сыртқы еңбек көші-қоны аумағында саясаттың жүргізілуіне жауапты, бас
координатордың қызметін атқаратын, сыртқы істер, еңбек пен жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... табады.
Бұл орталық орган шетелде еңбекке орналасуда делдал ... ... және жеке ... атқарушы органдарының қызметін
бақылау мен басқаруды жүзеге асырады, сондай-ақ жұмыс күшін экспорттаушы-
мемлекет аймағында ұқсас ... ... ... ... басқа, жұмыс
күші мен капиталдардың ... ... ... ішкі ... ... ... мен ... құрылады. Нәтижесінде,
еңбектенуші-көшіп-қонушыларды қорғау ... ... ... ... қауымдастықтар пайда бола бастайды.[23]
Ескеретін жайт, соңғы онжылдықтарды халықаралық еңбек ... ... ... ... ... ... Тікелей
шетел инвестициялары бірқатар себептер бойынша мақұлданады. Осылайша, көшіп
кеткендер жіберетін аударымдар шетел өндірісінің тауарларына жұмсалады, бұл
мемлекетті тұтынушы ... ... ... ... ... ... шетелдік инвестициялар өнімнің шығарылуы басталмас
бұрын, жаңа ... ... ... ... ... Экспортқа арналған
тауарды тікелей өндіру үдерісінде, бір жағынан, жаңа жұмыс орындары пайда
болады, екінші ...... пен ... ... салаларын дамыту
жолымен, шетелдік кәсіпорындарда жұмыс істейтін жұмысшыларға арналған,
тұтыну тауарларын өндіретін ... ... ... ... ... ... ынталандырылады.
Капитал экспорттайтын елдер үшін бұл ... ... ... мен ... ... бірлігіне үлкен көлемдегі өнім
шығару, арнайы еңбек ... ... ... бірқалыпты әлеуметтік
жағдай себептерінен тиімді болды.[24]
Заманауи жағдайда көші-қондық үдерістерді реттеу жаһандану ... ... ... ... жаңа ... ... Еуропалық аймақта көші-қонды реттеу мәселелері бірте-
бірте кешенді ... ... ... ... жаңа ... Шенген кеңістігімен шегараласатын мемлекеттерге қатысты ... ... ... ... ... ретінде ЕО пен Ресей
Федерациясының Калининград облысына қатысты өзар әрекеттерін атаса болады.
Сонымен бірге ... ... ТМД ... жаңа ... ... оның ... мен болашағы қалыптасқан тығыз саяси және
экономикалық ... мен ... ... ... ... бірыңғай еңбек нарығы бағдарында қалыптасады.
Сонымен қатар, ТМД ... ... ... саясаты
белгілі бір айырмашылықтар сияқты ұқсас мәселелерге ие:
1. мемлекеттің қауіпсіздігі мен ... ... ... дамуына қол жеткізу;
2. көші-қонды реттеу арқылы жұмыс күшіне ... пен ... ... ... ... ... Белоруссия Мен
Молдавияның көші-қон саясатының ... ... ... ішкі және ... ... үдерістерінің сипатымен, көбінесе
негативті әсер ететін геосаяси үдерістер мен ішкі еңбек нарығының ... ТМД ... ... ... ... ... аталған саясаттың бірдей
ұстанымдары басымдылық танытқан:
- адам еркіндігі мен құқығының ... ... ... мен ұлттық мүдделерінің қорғалуы;
- түрлі категория азаматтарына дифференциалданған ( шегерме ақы ... ... ... ... нарығының дамуы, еңбек көші-қоны легінің
өсуін есепке алсақ, мемлекетаралық ... ... ... арқылы ТМД
кеңістігінде көші-қон ... ... ... ... ... ... ... кейінгі кеңістікте егемен мемлекеттердің
келісілген көші-қон саясатының қалыптасуы мен мемлекетаралық ынтымақтастығы
дамуының өзектілігі мына ... ... ... көлемді көші-қон легі мен ТМД мүше-мемлекеттер бірыңғай
еңбек нарығын қалыптастыру жағдайында олардың өсуі және алдағы ... ... ... кіру ... жүргізіліп жатқан еңбек нарығын
ырықтандыру (либерализациялау);
- ұлттық ... ... ... ... қабылдаушы мемлекеттердің дамуы үшін көші-қон
үдерістерінің өсу мәнімен;
- көшіп-қонушылардың әлеуметтік қорғалуын ... ... ... ТМД ... ... ... аумағында келісімшарттық-құқықтық және институционалдық негіздері
құрылған. Сондай-ақ көптеген ... ... ... ... ... кезеңі өтті, сол мерзімде ТМД мүше-
мемлекеттерінде ішкі және ... ... ... ... ... ... көшіп-қондыру мәселелерін шешудің түрлі тұстары
қалыптасқан. Соның ... ТМД ... ... ие бола ... және бұл ... аясындағы көптеген күші
бар көп тарапты ... ... және ... ... ... беруден қалды. Мұндай және басқа да маңызды мәселелердің
бірқатарының шешімі тек қана ... ... ... ... ... ... ары ... тереңдеуі сатылай жүреді – мүдделерді
мақұлдау мен саяси ерікті ... ... ... ... ұстанымдарын қалыптастыруға, оның концептуалдық
негіздері мен әрекеттерінің бірлескен жоспарларын құруға.
Мазмұндық жоспарларында аймақтық көші-қон кеңістігіндегі көші-қон
үдерістерінің ... ... ... ... ... ... көрсететін бірыңғай еңбек нарығын қалыптастырумен еңбек ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, көші-қон
үдерістерін экстремизм мен терроризм мақсатында пайдаланумен байланысты
қауіптерге қарсы ... ... келе ... ... ... ... үрдісін
реттеуге байланысты келесідей ғылыми нәтижелер қарастырылды.
Халықаралық-құқықтық актілерде еңбек көші-қонына байланысты, ... ... және ... ... көші-қон үрдісіндегі ең басты қағида
болып табылады.
Еңбек көші-қоны бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі ... ... ... – жеке ... ... қызметін жүзеге асыру үшін өзінің
елінен басқа мемлекеттерге, сондай-ақ мемлекет ішінде ... ... ... ... аймақтық деңгейдің өзінің өзгешелігі
бар. Аймықтық деңгейдегі мәселелердің шешілу тиімділігі, белгілі ... ... ... ... анық ... ... ... деңгейдегі халықаралық механизімдері, халықаралық нормалары мен
қағидаларына және әмбебап халықаралық құқықтық құжаттарға негізделеді.
ТМД ... ... ... ... ... көші-қоны легінің өсуін
есепке алсақ, мемлекетаралық көші-қон ... ... ... ТМД
кеңістігінде көші-қон саясатының бірыңғай мемлекетаралық Концепцияларын
жасаудың орындылығы байқалады.
Ынтымақтастықты дамыту мақсатында ... ... ... ... әрекеттестік туралы уағдаласты: көші-қон бақылауы; мүше-
мемлекеттер шегараларын заңсыз өтуші, ол ... ... ... ... ... ... жоқ ... және жеке
азаматтарды, сондай-ақ қандай да бір ... ... кіру ... ... ... алу; ... ... мемлекеттен шығару бойынша
тетікті жасау; заңсыз көші-қонға қарсы күреспен айналысатын мүше-мемлекет
құқық ... ... ... ... дайындау және
көтеру; заңсыз көші-қонға жәрдемдесетін заңсыз көшіп-қонушылармен ... ... ... мүше-мемлекеттердің ұлттық заңнамасын
үйлестіру.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберіндегі қатысушы мемлекеттер
еңбек ... ... ... ... ... ... мен ... қабылдаған. Еңбек көші-қоны конвенцияларында
құқықтары мен ... ... ... ... ... ... құқықтарын сақтау мен қорғауға, ... ... ... ... шығу ... діни ... ... белгілі бір әлеуметтік
топқа жататындығы бойынша кемсітушілікке жол бермеуге, көші-қон ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге; жергілікті халық пен көшіп-қонушылардың
құқықтары мен ... ... ... ... негізделеді.
Мемлекеттер ынтымақтастығының ТМД халқының көші-қон ... ... ... және институционалдық ... ... ... ... құжаттардың қабылданған
сәтінен айтарлықтай уақыт кезеңі ... сол ... ТМД ... ішкі және ... ... ... ... Мемлекеттермен
біртіндеп халықты көшіп-қондыру мәселелерін шешудің түрлі ... ... ... ТМД мемлекеттерінің заңнамалары
айырмашылықтарға ие бола бастады, және бұл ... ... ... ... көп ... ... ... және мемлекетаралық қатынастары
талаптарына ... ... ... ... және ... да ... ... шешімі тек қана мақұлданған көші-қон саясатын ... ... ... ары қарай тереңдеуі сатылай жүреді – мүдделерді
мақұлдау мен ... ... ... көші-қон аясындағы
ынтымақтастықтың бірыңғай ұстанымдарын қалыптастыруға, оның концептуалдық
негіздері мен ... ... ... ... ... ... ... заңнамалық құқықтық
орталығын талапқа сәйкес келуі ... Әр ... ... ... ... ... заңнамалардың жүйесін өзара
біліктіліктеріне байланысты ... ... ... ... ... актілердің талаптарына сәйкес келуі ол ... мен ... ... ... ... жасалуының
сәйкестігі болуы. Кейде халықаралық келсім шарттардың ұлттық нормаларға
қайшы келуі, сол себепте халықаралық ... ... ең ... ... ... ... Достастығының шеңберіндегі жаңа интеграциялық
қосылуы, бұл жаңа мемлекет аралық көші-қонның тұжырымдамасын жасау. Сонымен
қатар ... ... ... ... ... ... ... беруі бұл негізгі қағидаларын жаңа бағыттағы, экономиканың
өсуі, халықаралық міндеттемелері, ұлттық қауіпсіздігінің іс-шаралары ... ең ... ... ... ... ... бұл ... республикасы БҰҰ-ның еңбекші мигранттарды
және отбасы мүшелерінің қорғау туралы халықаралық конвенцияға қосылса ... ... ... ... ... жүзеге асуы мүмкін.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің көші-қон
органдар басшылары Кеңесі ... ... ... ... ... мен ... бағыттарын атайтын болсақ. Кеңес қызметінің негізгі
бағыттары: ТМД ... ... ... саясатын құру мақсатында ТМД
қатысушы мемлекеттердегі ... ... ... ... ... ... анықтау; ТМД қатысушы мемлекеттердің көші
қон заңнамаларын үндестіру мақсатында бірыңғай көзқарастарды қалыптастыруға
ықпал ету; көші қон ... ... ... ... ТМД ... көші қон және өзгеде мүдделі органдардың өзара іс-қимылдарын
үйлестіру.
Кеңестің негізгі функциялары: ТМД қатысушы ... Көші ... ... ... ... бойынша нысаналы бағдарламалар
әзірлеу; ТМД қатысушы мемлекеттердің көші қон ... ... ... ... ... өзгеде мүдделі органдардың
еңбекші көшіп қонушылар мен олардың отбасы ... ... ... ету ... ... іс ... үйлестіру.
Жұмысты зерттеп қорытындылай келе, халықаралық құқықтағы еңбекші
мигранттардың құқықтарына ... ... ... қозғалды. Бұл
тақырыбтың өзектілігі өте ауқымды, көптеген талқыланатын сұрақтар бар, оның
барлығын шешу бір ... оңай ... Бұл ... тек керекті маңызды
меселелерге тоқталып өтілді.
Библиография
Нормативтік құқықтық актілер:
1. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғысы, Минск, 1993, 22 ... ... ... ... құру ... Келісім, Минск, 1991, 8
желтоқсан.
3. Еңбек көші-қоны саласындағы ... және ... ... ... ТМД Келісімі, Мәскеу, 1994, 15 сәуір.
4. Алма-Ата Декларациясы, Алма-Ата, 1991, 21 желтоқсан.
Ғылыми әдебиеттер:
1. О.В. Шумилов. Концепция международного ... ... СНГ // ... международного права. № 65 (1), 2007. – с. ... Л.Ш. ... ... ... в условиях глобализации // Казахстан-
спектр. № 4, 2005.-с. ... ... А.С. В чем ... нелегалной миграции // Пограничник
Содружества.-1998. с. 31.
4. С. Рязанцев. Трудовая миграция в СНГ: Тенденция и ... ... ... ... и международное отношения. №11,2005.- с. 65-69.
5. М. Сарсембаев. Защита рынков труда от ... ... ... ... ... ... // Предупреждение преступности. №
2, 2004.-с. 47-49.
Мерзімді басылымдар:
1. Аналитический отдел Информационно-аналитического департамента http://
www .gks.ru 2008 г.
Оқу әдебиеттері:
1. Ю.М.Колосов, ... ... ... ... в ... Т. 1.-М.: ... ... 1996. с. 367.
2. Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
–Алматы: ... ... 2007. ... Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық: Оқу құралы.- Алматы, ... ... ... ... ... стран: Альтернативы для России / Под.
Ред.Витковской Г; Международная организация по ... ... ... по ... ... Правовые проблемы социальной защиты вынужденных мигрантов в России. /
Сост. И.А.Золотаревская, Ю.Я.Чардина. – М.: ... 2002. ... ... В.М. ... ... ... ... 2.-Учебник-
методическое пособие.-М.: ОООИКК «Дека», 2002. с. 360-361.
Халықаралық -құқықтық құжаттар жинақтары:
1. Международно-правовое регулирование труда( в ... и ... ). М., 1992. ... Сборник международных документов по правам человека: В 11-ти том / ... ... Фонд «21 ... ... Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей. // Сборник. Документов по международному праву. Том. 1.-Алматы:
«САК» 1998. с. ... ... ... договоров РК. 2002.№11. с. 76
5. Международное публичное право. Сборник документов. Т.2.М.,1996.-196с.
-----------------------
[1] ... ... ... ... ... - М.: ... организация по миграции 1994. с.368.
[2] Международно-правовое регулирование труда( в конвенциях и рекомендация
МОТ ). М., 1992. ... ... С.Ж. ... ... на ... ... ... университеті», 2007. с.8-9.
[4] Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
–Алматы: «Қазақ университеті», 2007. ... ... ... ... ... ... в 3 ... 1.-М.: Издат. «МНИМП», 1996. с. 23.
[6] Бюллетень международных договоров РК. 2002.№11. с. 76
[7] Закон Республики ... « О ... ... о ... и ... в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. // Ведомости Парламента
РК, 2007.№ 27(2505).с. 181.
[8] Малинский А.С. В чем ... ... ... // ... с. ... ... Н.И. ... с организованной преступностью в пограничном
пространстве как одна из основных направлении государственной пограничной
политики // Проблемы борьба с ... ... ... с. 84.
[10] Закон Республики Казахстан. « О ратификации соглашения о
сотрудничества ... ... СНГ в ... с ... ... ... Ведомости Парламента РК. 2000 № 21. с.384.
[11] Аналитический отдел Информационно-аналитического ... ... .gks.ru 2008 ... Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық: Оқу құралы.- Алматы, 2006.126-
127 бет.
[13] Сборник международных ... по ... ... В 11-ти том ... ... Алматы: Фонд «21 век», 2003.с.527.
[14] Сборник. Документов по международному ... ... ... «САК»
1998.с.322-328
[15] Сборник международных документов по правам человека: В 11-ти том /
Сост. Е.А.Жовтис.- Алматы: Фонд «21 век», 2003.с.530.
[16] Сборник международных ... по ... ... В 11-ти том ... ... Алматы: Фонд «21 век», 2003.с.535-537
[17] Сборник международных документов по правам человека: В 11-ти том /
Сост. Е.А.Жовтис.- Алматы: Фонд «21 ... ... ... ... ... РК. Том. 4. Алматы: «САК» 1998. с.
346.
[19] Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей. // ... ... по ... ... Том. 1.-
Алматы: «САК» 1998. с. 501.
[20] Иммиграционная политика западных стран: Альтернативы для России / Под.
Ред.Витковской Г; Международная организация по ... ... ... по ... ... Правовые проблемы социальной защиты вынужденных мигрантов в России. /
Сост. И.А.Золотаревская, Ю.Я.Чардина. – М.: Вапент. 2002. ... ... ... law and ... in a nutshell ... WEST ... CO. 1992- P.V.
[23] Пiскун О. Основи мiграцiйного прав. Порiвняльнийаналiз: Навчальний
посiбник. – Кiив, 1999.с. 16-17,62-63.
[24] ... В.М. ... ... ... Книга 2.-Учебник-
методическое пособие.-М.: ОООИКК «Дека», 2002. с. 360-361.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Заңдылық және құқықтық тәртіп11 бет
Механизмді кинематикалық зерттеу 13 бет
Вирустардың организмге таралуы, енуі, орналасуы.Инфекцияның түрлері және оларға сипаттама. Иммунитеттің механизмдері7 бет
Жастардың еңбек саласындағы ролі6 бет
Тұқым қуалаушылықтың молекулалық негіздері8 бет
Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы аймағындағы Қазақстанның саясаты19 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық факторлары20 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама.2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
1970 – 1990 жылдардағы Қазақстандағы көші – қон процестерінің тарихы46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь