ҚР Салық кодексі, оның құрылымы және мазмұны


1. ҚР Салық кодексі, оның құрылымы және мазмұны.
2. Салық салудың қағидалары.
3. Салық есебі жекеше ақпараттық жүйе ретінде.
4. Корпоративтік табыс салығы. Корпоративтік табыс салығының жалпы мазмұны.
5. Салық есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібі. Салық салатын табысты қалыптастыру барысындағы салық есебінің ережелері.
Қазақстан Республикасының салықтық қызметінің құықытық негізін қазіргі кезде 2001 жылдың 12 маусымда қабылданаған салық кодексі құрайды. Салық кодексі екі бөлімнен тұрады:
1. Жалпы бөлім
2. Ерекше бөлім
Жалпы бөлімде салық төлеушілердің, салық қызметі органдарының, салық агентінің құықытары мен міндеттері көрсетілген (Салық агенті – төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бюджетке есептеп төлеу міндеті жүктелген заңды тұлға, жеке кәсіпкер, адвокат, нотариус).
Жалпы бөлімде салық салу қағидалары салық міндеттемесінің орындалуы салықты төлеу тәртібі белгіленген. Салық қарызын өтеу тәртібі анықталған. (Салық міндеттемесі – салық төлеушінің СТТН алу, салықтарын төлеу, салық қарызын өтеу барысында мемлекет алдында туындайтын міндеті).
Ерекше бөлімде салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің (алымдардың, баждардың, төлемдердің) есептелу мен төлену тәртібі белгіленген. Салықтық бақылаудың нысандары мен түрлері, оларды жүргізу тәртібі, айыппұл есептеу механизмі көрсетілген. Соынмен бірге салық қызметі органдарының іс-әрекетіне шағым жасау, оларды құрау, шара қолдану тәртібі белгіленген.
Салық қызметі органы өз міндетін атқару барысында статистика, құқық қорғау, кеден, коммуналды қызмет, санитарлы-эпидемиялогиялық орталық органдарымен өзара бірлесіп жұмыс жасайды. Табысқа салынатын салықтарды, меншікке салынатын салықтарды қамтамасыз ету мақсатында заңды және жеке тұлғаларды тіркеу номері мен қамтамасыз ету барысында әділет органдарымен арнайы нұсқама негізінде бірлесіп жұмыс жасайды.
1. Қазақстан Республикасы Салық кодексі 2007 жылдың 1 қаңтарынан.
2. Б.Б. Султанова – «Налоговый учет».
3. Салықты осылай төлейсіз // Егемен Қазақстан.-2003., 14 желтоқсан.-4 б.
4. Тусеева М.Х. Салық тәртібі деген не? // Түркістан. 2006., 30 наурыз.-4 б.
5. Костюк В.Н. Макроэкономика:курс лекций.-М., 1998.-187-192 б.
6. Эдвин Дж Долан Макроэкономика.-С.-Пб., 1996.-118-169 б.
7. Биншток Ф.И. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.-М., 2003.-157-171 б.
8. Интернет.-www.stat.kz
9. Нурумов А.А. Налоги и финансы рыночной экономики.-Астана, 2004.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар:
1. ҚР Салық кодексі, оның құрылымы және мазмұны.
2. Салық салудың қағидалары.
3. Салық есебі жекеше ақпараттық жүйе ретінде.
4. Корпоративтік табыс салығы. Корпоративтік табыс салығының жалпы
мазмұны.
5. Салық есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібі. Салық салатын табысты
қалыптастыру барысындағы салық есебінің ережелері.

Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны.

1. ҚР Салық кодексі, оның құрылымы және мазмұны.
Қазақстан Республикасының салықтық қызметінің құықытық негізін қазіргі
кезде 2001 жылдың 12 маусымда қабылданаған салық кодексі құрайды. Салық
кодексі екі бөлімнен тұрады:
1. Жалпы бөлім
2. Ерекше бөлім
Жалпы бөлімде салық төлеушілердің, салық қызметі органдарының, салық
агентінің құықытары мен міндеттері көрсетілген (Салық агенті – төлем
көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бюджетке есептеп төлеу міндеті
жүктелген заңды тұлға, жеке кәсіпкер, адвокат, нотариус).
Жалпы бөлімде салық салу қағидалары салық міндеттемесінің орындалуы
салықты төлеу тәртібі белгіленген. Салық қарызын өтеу тәртібі анықталған.
(Салық міндеттемесі – салық төлеушінің СТТН алу, салықтарын төлеу, салық
қарызын өтеу барысында мемлекет алдында туындайтын міндеті).
Ерекше бөлімде салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдердің (алымдардың, баждардың, төлемдердің) есептелу мен төлену
тәртібі белгіленген. Салықтық бақылаудың нысандары мен түрлері, оларды
жүргізу тәртібі, айыппұл есептеу механизмі көрсетілген. Соынмен бірге салық
қызметі органдарының іс-әрекетіне шағым жасау, оларды құрау, шара қолдану
тәртібі белгіленген.
Салық қызметі органы өз міндетін атқару барысында статистика, құқық
қорғау, кеден, коммуналды қызмет, санитарлы-эпидемиялогиялық орталық
органдарымен өзара бірлесіп жұмыс жасайды. Табысқа салынатын салықтарды,
меншікке салынатын салықтарды қамтамасыз ету мақсатында заңды және жеке
тұлғаларды тіркеу номері мен қамтамасыз ету барысында әділет органдарымен
арнайы нұсқама негізінде бірлесіп жұмыс жасайды.

2. Салық салудың қағидалары.
Жалпы, салықтар дегеніміз – заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір
мөлшерде, мерзімде мемлекеттік бюджетке төленетін міндетті төлем.
Салық салу белгілі бір қағидалар негізінде ұйымдастырылады:
1. классикалық теория негізіндегі қағидалар;
2. А.Смит теориясы бойынша салық салу қағидалары;
3. экономикалық теорияның өкілдерінің қағидалары бойынша салық салу;
4. Қазақстан Республикасы салық салу қағидалары.
Қазақстан Республикасының салық салу қағидалары:
• әділдік – салық төлеушінің табысына қарай салық салынуы тиіс;
• салық салудың міндеттілігі – салық төлеуші өзіне жүктелген салықтарды
белгілі бір мерзімде және мөлшерде төлеуге міндетті;
• біртұтастылық – Қазақстан Республикасының барлық аумағында біртұтас
салық жүйесі жұмыс жасайды;
• айқындылық – салық төлеуші үшін салықтарды не үшін, қайда, қашан төлеуі
тиіс екені айқын болуы керек;
• жариялылық – Қазақстан Ресупбликасы Салық кодексіне және салыққа қатысты
заңнамалы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар баспасөз
құралдарында жариялануы тиіс, ол туралы ақпарат алуға әрбір салық
төлеушіге мүмкіндік жасалуы керек.

3. Салық есебі жекеше ақпараттық жүйе ретінде.
Салық есебі – ұйымның қаржылық-экономикалық қызметінің маңызды
ақпараттық жүйесі болып табылады, ол салық салу базасын анықтау мақсатында
бухгалтерлік есеп қағидаларына негізделіп жасалады және мемлекеттік бюджет
есебіне салықтарды аударуға негізделеді. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп Бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептілік туралы заңнамаға негізделіп жүзеге асырылса, ал салықтық есеп -
әкімшілік құқық негізінде жүзеге асырылады, ол ҚР Салық кодексіндегі
нормаларымен бекітілген.
Салық есебінің мақсаты – салық салу мақсаттарын қалыптастыру үшін
ағымды (салық) кезең ішіндегі шаруашылық операциялардың есебі туралы
дәйекті ақпаратты, сыртқы және ішкі қолданушыларды ақпаратпен, салықтар мен
басқа да бюджетке төленуге тиісті төлемдер мен алымдардың төленуі мен толық
және уақтылы аударылуын қамтамасыз ету.
Салық есебінің пәні болып кәсіпорынның өндірістік және өндірістік емес
қызметінің нәтиіжесінде салық төлеушінің салықты төлеу және есептеумен
байланысты міндеттемесінің туындауы табылады.

4. Корпоративтік табыс салығы. Корпоративтік табыс салығының жалпы мазмұны.

2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген салық кодексіне
сәйкес заңды тұлғалардың табысына корпоративтік табыс салығы салынатын
болды.
Корпоративтік табыс салығы (КТС) – заңды тұлғалардың табысына салынатын
жалпымемлекеттік тікелей салық.
КТС төлеушілер – салық жылы ішінде салық салынатын табысы бар барлық
заңды тұлғалар. Ондағы заңды тұлғалардың өзі резидент және резидент емес
болып бөлінеді. Резидент емес заңды тұлғалар тұрақты мекеме құрған және
тұрақты мекеме құрмаған болады.
КТС бойынша салық объектісі болып мыналар табылады:
1. салық салынатын табыс;
2. таза табыс;
3. төлем көзінен салық салынатын табыс.
Салық салынатын табысты анықтау барысында 1 жыл ішінде алынған
табыстарға түзетулер жүргізіліп, құрамы нақтыланады, яғни жылдық жиынтық
табыс анықталады және жекелеген шығындар одан шегеріліп тасталынады, оларды
шегерімдер деп атайды.
КТС ставкалары келесідей:
1. барлық заңды тұлғалар үшін – 30%;
2. негізгі құралы жер болып табылатын заңды тұлғалар үшін – 10%;
3. тұрақты мекеме құрған резидент емес заңды тұлғалар үшін – 15%;
4. тұрақты мекеме құрмаған резидент емес заңды тұлғалардың табысына
салынатын табыс салығы ставкалары келесідей:
← дивидендтер, сыйақылар үшін – 15 %;
← тәуекелдерді сақтандыру келісімарттары бойынша төленетін
сақтандыру сыйақылары үшін – 10 %;
← тәуекелдерді қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша
төленетін сақтандыру сйыақылары – 5 %;
← халықаралық тасымалдағы көлік қызметі үшін табыстар – 5 %;
← басқа да табыстары – 20 %.
КТС аванстық төлем негізінде төленеді. Салық декларациясы есепті жылдан
кейінгі жылдың 31 наурызына дейін тапсырылады.
Салық уақтылы төленбеген жағдайда, салық төлеуден жалтарған жағдайда,
салық декларациясын уақтылы тапсырмаған жағдайда ҚР әкімшілік істер
жөніндегі кодексі негізінде қаржылық жазалау шаралары қолданылады.
Тұрақты мекеме құрған резидент емес заңды тұлғалар КТС-пен қоса таза
табыс салығын 15% ставкамен төлейді: Таза табыс салығы сомасы = (салық
салынатын табыс – КТС сомасы) * салық ставкасы

5. Салық есебін жүргізу және ұйымдастыру тәртібі. Салық салатын табысты
қалыптастыру барысындағы салық есебінің ережелері.
Табыс салық салынатын және есепке алынатын табыс болып бөлінеді. Салық
салынатын табыс – ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
ҚР Конституциясы: құрылымы мен мазмұны
ҚР мемлекеттік бюджеті және оның құрылымы
ҚР-ның «Еңбек кодексі»
ҚР-ның «Еңбек кодексі» жайлы
Салық механизмінің экономикалық мазмұны
Салық жүйесiнің экономикалық мазмұны
Салық саясатының әлеуметтік-экономикалық мазмұны және оның қазақстан республикасында қолданылуы
ҚР Салық жүйесі
ҚР-ның салық жүйесі
ҚР - салық жүйесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь