Кіші мектеп жасындағы оқыушыларға берілетін сабақтан тыс тәрбие процесі

Мазмұны

Кіріспе

1 тарау.
1.1. Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу мен тәрбие үрдістерін біріктіру шартары.
1.2. Оқушылардың сабақтан тыс уақыттары танымдық сипатын күшейту.

2 тарау.
2.1. Кіші мектеп жасындағы оқыушыларға берілетін сабақтан тыс тәрбие процесі
2.2. Тәрбиенің мақсаты жайлы жалпы түсінік.
2.3. Эстетикалық тәрбие туралы білім қалыптастыру.

Қортынды
Кіріспе
Шағын мектептер қоғамның барлық даму кезеңінде және бүгінгі білімді жаңалау, білім берудің ұлттық үлгісін жүзеге асыру жағдайында өз үлесін қосары мол. Мұндай мектептердің жұмысы бүгінгі заманың сұранысын болашақ талаптары мен ұштастыра отырып, ауыл жағдайында жеке адамды қалымтастыруға , дамытуға бағытталған.
Шағын мектепте сабақтан тыс жұмыстардың орны ерекше. Сабақтан тыс жұмыстардың мазмұны - оқушының теориялық білімін кеңейтіп толықтыра түседі және оқушылардың жеке қабілетін дамыта түседі.
Оқушылардың сабақ үстіндегі және сабақтан тыс әрекеттерінің бірігуі қоршаған орта туралы бір-тұтас түсінік қалыптастыруға, теория мен практика арасында байланысты қамтамасыз етуге оқу тәрбие үрдісін құруда және оқушы тұлғасын қалыптастыруда үйлесімдікке жетуге мұғалімдер мен сынып жетекшілерінің педагогикалық жеберліктерінің жетілдіруге, мұғалімдер мен оқушылар арасындағы ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді.
Шағын мектептерде оқу мен тәрбиенің біріктірлуі мына төмендегі жұмыстар арқылы жүзеге асады:
- базалық кәсіпорындарда, табиғат аясында, мұражайларда, мәдени мекемелерде мектептен тыс сабақтан ұйымдастыру;
- ауылдық гимназияларда, лицейлерде оқыту үшін әр түрлі жастагы дарынды балалар топтарын құру;
- таңдауы бойынша, еркін сабақтар, оқу пәндері бойынша олимпиядалар жүргізу;
- кәсіптік бағдар бойынша соған сәйкес оқу бағдарламаларын оқыту кешінде арнаулы сабақтар өткізу;
- біріктірілген және пән аралық оқу сабақтарын жүргізу. Оқушылардың сабақ үстіндегі және сабақтан тыс әрекеттерін біріктіру бырыңғай педагогикалық жүйе құруға бағытталған, онда әрбір құралдар тәрбиелік және білімдік міндеттер кешеннін шешуге көмектеседі.
Шағын мектептің басшыларынан, мұғалімдерден кәсіби икемділіктері мен шығармашылық қызметте басда, ақпаратты қамтамассыз ету, талдау, жоспарлау, ұйымдастыру әрекетінде біліктілікті талап етеді. Яғни ауылдық мектеп жағдайында егер мұғалімдер оқушылардың қызығулықтары мен сұраныстарын ескеруді көздеген болса онда атқарылатын жұмыстардың түрлері оқу пәндері мен сабақтан тыс жұмыстарың мазмұнын, мақсат міндеттерін біріктіре алатын болады. Бұған мектеп ұжымының және сыныптарджың аздығы, оқу үрдісін икемдеп құру мүмкіндігі, қоршаған ортамен неғұрлым терең байланыстар септік етеді.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу тәрбие үрдістерін біріктірудің жүзеге асырудың шарттары:
- Ұлттық және жергілікті дәстүрлерді ескере отырып, мектептің тәрбие қызметінің ауыл істерімен, ауыл тіршілігімен байланыстырылуын (мектеп пен ауылдың мерекелері бірлесіп өткізуі, қоршаған ортаны қорғау және оған қамқорлық жасау) қамтамасыз ету;
- Оқушылардың қызығушылығы мен сұраныстарына қарай шығармашылық бірлестіктер, үйірмелер, секциялар ұйымдастыру;
- Оқушылардың мектепте демалыс уақытын (шығармашылық байқаулар, пікір сайыстар, тақырыптық кештер, көңілділер мен тапқырлар клубы, спорттық жарыстар және тағы басқалары жатады); ұйымдастыру;
- Оқушылардың клубтық бірлестіктерін, үлкендер мен балалардың шығармашылық ұжымдарын ұйымдастыру үшін жергілікті мамандар мен мұғалімдерді тарту;
- Оқушыларды саналы түрде кәсіп таңдауға, экономикалық білімдерді ауылдағы өндірістік технологияларға меңгеруге дайындау;
- Оқушылар ұжымында өзіндік басқаруды дамыту: оқушылар арасынан үлкен оқушылар мен кішкене оқушылардың ынтымақтастық қатынастарына негізделетін әр-түрлі жастағы топтардың әрекеттерін ұйымдастыруға ықпал етуге қабілетті үздіктерді анықтау;
- Мектептің қоршаған ортамен байланысын кеңейту ауыл оқушыларын қарым-қатынасқа зәрулігін болдырмау.
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Айтманбетова Б.Р. «Оқыту процесінде тәрбиелеу» Алматы 1972ж.
2. Айтманбетова Б.Р. «Жанұяда балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі мәселелері».
3. Бейсенбаева, Айтманбетова Б.Р. «Тәрбиенің жалпы әдістері»
4. Махмудов Н. «Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру» 1981 ж. Алматы.
5. Махмудов Н. «мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» 1999 жыл Алматы.
6. Мухина В.С. Психология дошкольника М, Просвещеие, 1975г.
7. Нежнова Т.А. Динамика внутренней позиций при переходе от дошкольного к младшему возрасту. //Вестник МГУ серия 14. Психология. 1988, №1.
8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М, Просвещение, 1968г.
9. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. т4., М, педагогика, 1984г.
10. Коломинский Я.Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. М, Просвещение, 1988г.
11. Климин С.В. Методы психодиагностики как средство повышения эффективности индивидуального подхода в обучении и воспитании школьников. Под.ред. Д.И. Фельдштейна, М, 1990.
12. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1999.
13. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М, 1996г.
14. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М, 1997г.
15. Годфруа Ж. Что такое психология. М, 1997г.
16. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. М, Знание, 1992.
17. Сатир В. Как строить себя и свою сеьмю. М, Педагогика, 1992.
18. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса //Собр. Соч. в 6т., М, 1982. Т.1, с 291-415.
19. Жезан А.Н. История психологии. М, 1990.
20. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. М, 1994.
21. Ярошевский М.Г. История психологии. М, 1985г.
22. Пузырей А.А. культурно-историческая теория Л.С. Выготского и соврменная психология. М, 1986.
23. Величковский Б.М. современная когнитивная психология. М, 1982г.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 тарау.
1.1. Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу мен тәрбие үрдістерін
біріктіру шартары.
1.2. Оқушылардың сабақтан тыс уақыттары ... ... ... ... Кіші ... ... оқыушыларға берілетін сабақтан тыс тәрбие
процесі
2.2. Тәрбиенің мақсаты жайлы жалпы түсінік.
2.3. ... ... ... білім қалыптастыру.
Қортынды
Кіріспе
Шағын мектептер қоғамның барлық даму кезеңінде және бүгінгі білімді
жаңалау, білім берудің ұлттық үлгісін ... ... ... өз ... мол. ... ... ... бүгінгі заманың сұранысын болашақ
талаптары мен ұштастыра отырып, ауыл жағдайында жеке адамды ... ... ... ... сабақтан тыс жұмыстардың орны ерекше. Сабақтан тыс
жұмыстардың мазмұны - оқушының теориялық білімін ... ... ... оқушылардың жеке қабілетін дамыта түседі.
Оқушылардың сабақ үстіндегі және сабақтан тыс әрекеттерінің бірігуі
қоршаған орта туралы бір-тұтас түсінік ... ... мен ... ... ... ... оқу ... үрдісін құруда және оқушы
тұлғасын қалыптастыруда үйлесімдікке жетуге ... мен ... ... ... ... мұғалімдер мен
оқушылар арасындағы ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді.
Шағын мектептерде оқу мен тәрбиенің біріктірлуі мына төмендегі жұмыстар
арқылы жүзеге асады:
- ... ... ... аясында, мұражайларда, мәдени
мекемелерде мектептен тыс сабақтан ұйымдастыру;
- ... ... ... ... үшін әр ... ... дарынды
балалар топтарын құру;
- таңдауы бойынша, еркін сабақтар, оқу пәндері бойынша олимпиядалар
жүргізу;
- кәсіптік бағдар ... ... ... оқу ... оқыту
кешінде арнаулы сабақтар өткізу;
- біріктірілген және пән аралық оқу ... ... ... ... және ... тыс әрекеттерін ... ... жүйе ... бағытталған, онда әрбір құралдар тәрбиелік және
білімдік міндеттер кешеннін шешуге көмектеседі.
Шағын мектептің ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты қамтамассыз ету, талдау, жоспарлау,
ұйымдастыру әрекетінде біліктілікті талап ... Яғни ... ... егер ... оқушылардың қызығулықтары мен сұраныстарын
ескеруді көздеген болса онда атқарылатын жұмыстардың ... оқу ... ... тыс ... ... мақсат міндеттерін біріктіре алатын
болады. Бұған мектеп ұжымының және сыныптарджың аздығы, оқу үрдісін икемдеп
құру ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу ... ... ... ... шарттары:
- Ұлттық және жергілікті дәстүрлерді ескере отырып, ... ... ауыл ... ауыл ... ... (мектеп пен
ауылдың мерекелері бірлесіп өткізуі, қоршаған ... ... және ... ... ... ... ... қызығушылығы мен сұраныстарына қарай ... ... ... ... Оқушылардың мектепте демалыс уақытын (шығармашылық байқаулар, пікір
сайыстар, ... ... ... мен ... ... ... және тағы ... жатады); ұйымдастыру;
- Оқушылардың клубтық ... ... мен ... ұжымдарын ұйымдастыру үшін жергілікті мамандар ... ... ... ... түрде кәсіп таңдауға, экономикалық білімдерді
ауылдағы өндірістік технологияларға меңгеруге дайындау;
- ... ... ... ... ... ... арасынан үлкен
оқушылар мен кішкене оқушылардың ынтымақтастық қатынастарына негізделетін
әр-түрлі ... ... ... ... ... ... қабілетті
үздіктерді анықтау;
- Мектептің қоршаған ортамен байланысын кеңейту ауыл оқушыларын ... ... ... ... Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу мен тәрбие
үрдістерін біріктіру шартары.
Оқушылардың сабақтан тыс ... ... ... ... күшейту – пәндік үйірмелер бірлестіктер ... ... ... ... ... желісін құру, ұжымдық және танымдық
шығармашылық жүргізу арқылы жүзеге асырылады.
Жалпы алғанда, сабақтан тыс әрекеттер оқушылардың білімдерін ... ... ... ... ... ... ... шығады және сабақтан тыс жұмыстар арқылы балалар ... ... ... ... ... ... ... әдебиет, тіл, тарих, педигогика,
тарихы, тағы басқа пәндерді оқытуды пайдалану көптен бері ... асып ... Ал ... ... эстетикалық тәрбие беруде жоғары оқу ... және ... тыс ... ... ... бұрын зерттелмегені
белгілі.
Сондықтан өз зерттеуімізде тәрбие беру жұмыстарын ұйымдастыруда ... ... ... ... ... Ә.Қалмырзаев,
Х.Сүйіншалиев, Қ.Сыздықов, Қ.Жарықбаев, С.Қолиев, А.Кобесов, К.Құнантаева
және тағы басқа белгілі ғалымдар мен кейінгі кезде ақын мұрасын оқу ... ... ... ... жүрген Ү.Халитова еңбектерін негізге
алдық.
Сонымен бірге сабақ үстінде ақын ... ... ... ... ... ... ... енгізіліп жатқан несие жүйесіне
бейімдеу мен ... ... тілі ... ... ... пайдаландық. Осыған орай, ... ... ... ... ... ... Бұл ... біз осы
бағдарламаға ендірілген қосымшаға байланысты сабақтан жұмыстардың жоспарын
қарастырып отырмыз. Себебі, болашақ ағылшын тілі ... ... ... Абай ... ... тәрбие берудегі маңызы мүлде
ескерілмеген.
Бұл ретте мынандай мәселелерді ... ... ... ... ... қол жеткізуге шарт тізбек. 1.Эстетикалық тәрбие туралы
элементарлы білім қалыптастыру және одан ... ... ... Онсыз студенттердің эстетикалық мәні бар заттар ... ... ... ... жұмыс әртүрлі сөздердің мәні, ... ... ... құбылыстарды сипаттаудағы мүмкіндігі туралы мәліметтер
топтастырудан басталды. Бұл ... ... ... міндеті-адамгершілік
және көркемдік талаптарына сай құбылыстарды суреттейтін сөздерді жинақтау.
Нақты және белгілі сезімде қалған әсерлердің ... ... ... ... ... ... - ... мәліметтер жинақтау тәсіліне
көшеді. Эстетикалық ... ... бұл түрі ... ... есте
сақталып, бекіп қалуына шарт түзеді. Өйткені, сезімге әсер ... ... ... есте ... нығайта түседі.
Эстетикалық білімнің басқалардан айырмашылығы: ол ... ... ... әсер етіп, оны толық жаулап алады. Адамның ... және ... ... өнер ... туралы эстетикалық білімінің жан-жақты
және мол болуы қабілетінің ... әсер ... және ... ортада толымды
мүше ретінде сезінуіне, мамандығын жете меңгеруіне, кәсіптік көзқарасының
терең мағыналы болуына алып келеді.
2. Эстетикалық тәрбие ... ... ... ... ... дамытып қана қоймай, эстетикалық мағыналы құбылыстарды
сезімінен өткізу мен бағалау, одан ... алуы ... ... ... ... ... ... тұлғаның қажеттену және қабілет секілді
мүмкіндіктерін дамыту арқылы ... ... ... ... ... ... көркемдік «заңдылықтары» негізінде эстетикалық құндылықтар
жарататын ... ... ... етіп баулиды.
Абай шығармалары арқылы ағылшын сабағында эстетикалық тәрбие беруі үшін
студенттерге эстетиканың санаттарын философиялық тұрғыда талдау, одан ... ... ... ... ашып білу ... ... шығармаларының маңызын ашып көрсету керек.
Мұны шешу мақсатында «Абай шығармаларындағы ... ... ... ... ... ... тақырыбында арнайы курс
бағдарламасын түздік. Ол бағдарламада эстетика ... ... ... әр ... ... мен ... оның ... алатын орны мен
эстетикалық тәрбиедегі маңызы ашып көрсетілді.
Төменде оның кестесі ұсынылып отыр.
|Тәрбие беру ... ... ... | ... ... |жоспарларын | |
| ... мән ... ... | |
| ... ... | |
| | ... жазу | |
| | ... ... | ... ... ... ... мәнін студенттердің жеке
түсінуіне шарт түзу мақсатында реферат жазу ... ... ... мұнда
студенттердің өзіндік ізденісі ақын өлеңдердің өздігінен оқып, ой ... ... ... Бұл ... ... ... ... тиіс.
Өйткені, студенттер ақын шығармаларының мазмұнын ана тілінде ... ... ғана ... ... ... жете ... басқа тілдегі
сөздер, сөйлемдер, сөз тіркестері, өлең ... мен ... ... оқу қамтамасыздығы үшін неге оқыту қажет, білім мазмұны қандай
болуы керектігін анықтап алу міндетті шарт. Білім мазмұны түсінігі ... ... ... ... сабақтан тыс уақыттары танымдық сипатын күшейту.
Білімдендіру қызметін іске асыруға бағытталған дәстүрлі педагогикада
білім мазмұны оқушылар игеруі тиіс ... икем мен ... ... ақпарат және оған байланысты тәжірибелік ептіліктер мен
дағдылар жүйесі ретінде ... ... ... ... ашуда бұл бағыт
білімдік бағдарлы оқу атамасын алған. Мұндай оқу жүйесінде азаматтың тарихи
дамуы ... ... ... ғана ... ... ... ... демократиялық қоғамның басты міндеті -шығармашыл,
дербес ой жүргізе алатынадам ... - ... ... ... ... ... келді.
Соңғы кездерде білімді адамиластыру идеясының ... ... ... ... тұлғаның бағдарлы оқу бағыты кең ... ... орай ... ... оқу ... ғана ... тиіс.
Оқу тәрбие барысында ең алдымен шәкірттерде құндылықты-мәнді сұраныстар
мен ниеттер қалыптастыру ... ... олар ... қажет сапа-
қасиеттердің орнығуына ... ... ... ... ... қоғам мүшесі-
тұлға педагогикалық процесс аймағында өз әрекет-қылықтарына қоғам мен ел
тағдырына, ... ... ... деген жауапкершілік ... ... пен ... ... ... ... басқаша пікірлерді ымырашылдықпен тыңдап, ұрда-жық ысырып
тастамай, қажеттісін қабылдауға үйренуі ... ... ... ... мейілінше толық құрылымға
келтірілген, педагогикалық ... ... ... ... ... төрт элеоденттен құралып, төмендегідей ... ... ... - ... (қоғам, табиғат, техника, ойлау, іс-әрекет
әдістері ... ... ... ... ... ... ... ептіліктері (ақыл-ес және практикалық ептіліктер
мен дағдылар) формасындағы әрекеттердің белгілі әдістерін іске ... ... ... ... тыс шешеімдер қабылдау ептіліктері
формасындағы - шығармашыл іс-әрекет, қызмет;
-тұлғалық бағдар (қоршаған ... ... ... өз ... ... көзқарастық идеяларға және т.б.) формасындағы көңіл-күй
құндылықты қатынастарды орындай білу.
Білім мазмұнының аталған элементтері бір-бірімен байланысты және ... ... ... осы ... игерген адам жақсы
орындаушы ғана болып қалмастан, дербес, өз бетінше ... ... ... қатынастар жүйесіне өз үлесін қоса білетін тұлға
дәрежесіне ... ... ... ... ... ... ие. Ол қоғам дамуының белгілі кезеңдерінде
алға тартылатын білім ... мен ... орай ... Әрқилы
әлеуметтік жүйедегі білім мазмұны біркелкі ... Ол ... ... ... ... даму ... ... өзгермелі.
Білім мазмұнының материалдық теориясын қолданушылар білімнің негізгі
мақсаты-оқушыларға ... ... ... ... ... ... деп білді. Мұндай пікірді өткен дәуірлердегі көптеген танымал
педагогтар қолдап, қуаттады. ... ... ... күнде де өз
жүгінушілеріне ие.
Білім мазмұнының формалардың теориясын қалаушылар ... ... мен ... ... ... ... есін, ұғымын және
ойлау ... ... ... ... пайдаланады. Олар
түсінімінде, білім көзі-ақыл. Сондықтан да, ең ... ... ... ... дамыту қажеттігіне ден қойды. Білім ... ... ... тараптарлары математика және классикалық көне тілдер
сынды дамытушылық сипатымен құнды пәндерді басшылыққа алды.
Қазіргі ... ... бұл екі ... да сынға ұшырауда. Таза,
жалаң күйінде аталған бағыттардағы педагогикалық жүйе ... ... ... алмайды. Мектептің басты мақсаты-адамның ақыл-
ес күштерін дамытып, сол арқылы білім игеруге, оны қолдана білуге ... ... ... ... материализм мен дидактикалық
формализм бағыттарындағы оқу-тәрбие істерін бірлікте жүзеге ... ... ... қоғамның әлемдік деңгейге сай жалпы және
кәсіби мәдениетін ... ... ... осы ... білім деңгейі мен
білімдену бағдарламасының талаптарына сәйкес әлем бейнесі қалыптастыру;
тұлғаның ұлттық және әлемдік ... ... осы ... ... ... ... және сол ... жетілдіруді мүдделеген адам және азамат
тәрбиелеу; қоғамның мамандар қорын жаңғырта ... әрі ... ... ... ... ... мақсат-аралық, ұлттық, этникалық,
діни және әлеуметтік тегіне қарамай адамдар, халықтар арасындағы өзара
түсіністік пен қызметтестік ... ... ... ... пікір мен наным таудау құқығын іске асыруға көмектесу, әрқилы
дүниетаным көзқарастарды ымырашылдықпен ... ... ... және ... ... ... ... білім
мазмұны негізінде тұлғаның жалпы мәдениеті, оның дүниетанымы, азаматтық
бағдары, әлемге, еңбекке және қоғамдық өмірге болған ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекет саласындағы
білімдер мен ептіліктерді игеру үшін қажет.
Педагогика ғылымында ... ... ... өлшем-шек жүйесі
қабылданған. Осы шектер ... ... ... ... ... талаптардың орындалуына себін тигізуі міндетті:
-тұлғаның жан-жақты дамуы және оның базалық мәдениетінің ... ... ... та ... ... ... ... ету.;
-оқу пәндері мен қоғамдық практикаға ... ... ... және тұрмыстық маңызға ие болуы;
-әрқилы жас деңгейіндегі оқушылардың нақты мүмкіндіктеріне сәйкес
болуы;
-материал мазмұны көлемінің ... ... ... ... ... ... орта білімді құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру;
-осы заманғы ... бар ... және ... базаға
сәйкес болуы;
Білім мазмұны оқу жоспарларында, бағдарламаларында, оқулықтар мен оқу
құралдарында айқындалады. Оқу ... ... ... оқу ... олардың меңгеру бірізділігі мен кезек тәртібін, әр пән бойынша
жылдық, апталық бөлінген ... ... оқу ... ... ... және
апта, айларын анықтап беретін құжат. Оқу жоспарлы түбір және ... ... ... ... оқу жоспары болып бөлінеді. Түбірлі ... ... ... оқу жылдарына орай жүргізілетін барша оқу
пәндерінің тізімі беріледі. ... ... ... оқу ... үш ... 1) міндетті , 2) оқушылар қалауы бойынша және 3) мектеп кеңесі
бекімімен өтілетін пәндер. Түбір оқу ... ... ... ... ... ... курстерге арналған сағаттар бөлігі өрнектеледі.
Түбір жоспар негізінде жеке ерекшеліктерін ескерумен мектеп өз оқу
жоспарларын ... Оқу ... ... ... ... сырттай,
қашытықтан оқыту жоспарлары да әр қилы келеді. Оқу жоспарлары ... ... ... Оқу ... өз ішіне: 1) нақты пәнді оку
жөніндегі ... 2) ... ... ... талаптарды; 3)
әр сыныпта пән бойынша өтілетін ... ... ... ... курсы бойынша білімдер мен тақырыптар тізімін; 6) қажетті ... 7) ... ... 8) курстық, дипломдық жұмыстар тақырыбын
қамтиды.
Оқу бағдарламаларының түбілі, ... және ... ... ... бағдарламалары Мемлекеттік білім стандарты негізінде нақты
пән бойынша құрастырылады. Оларды ұсыныс сипатында қабылдауға болады.
Оқу -жұмыс ... ... ... негізінде түзіліп, мектептің
педагогикалық кеңесінің шешімімен бекиді. Бұл бағдарламалар ... ... ... ... ... ол нақты оқу орнының
мүмкіндіктерін ескерімен ... оқу ... ... ... ... міндетті
сақталады, бірақ оқу материалын ұсынудың өзгеше ... оқу ... ... ... мен ... автор тарапынан өзіндік көзқарастар
болуы мүмкін. Мұндай бағдарламалар ... ... ... ... ... табады. Оқу бағдарламаларын құрастырудың
педагогика тарихында екі ... ... ... және ... ... орай бір оқу ... ... оқу материалы алдағы
жоғарылау сатыларда күрделірек күйде және ... Бұл ... ... ... жас ... ... принцпін сақтаудан
туындайды.
Тізбекті әдіспен түзілген оқу ... әр ... ... ... өткен жылдардағы игерілгендердің қисынды жалғасы
ретінде қабылданады. Мұндай оқу өзінің ... ... оқу ... ... мазмұны оқулықтар мен оқу құралдарында
ашылады.
Оқулық мектептік білім ақпаратының көзі әрі оқу ... ... мен ... ... ... ... Мәтін келесі біріліктерден құралады:
-негізгі (тұғыр терминдер, ... ... ... деректер,
құбылыстар, оқиғалар; заңдар, теориялар және жетекші идеялар және т.б.
баяны);
-қосымша (құжаттар, ... және ... ... ... ... мәліметтері және т.б.);
-түсініктеме( кіріспе, ескертулер, сөздіктер, көрсетпелер және т.б.)
Оқушыларға қосымша оқу ... ... ... оқулық
материалдарының кейбірі мазмұн тұрғысынан тереңдей түседі, кеңейеді. ... - ... ... есеп ... ... жаттығу
жинақтары және с.с.
2 тарау.
2.1. Кіші мектеп жасындағы оқыушыларға
берілетін сабақтан тыс тәрбие ... ... ... ... даму кезеңінде және бүгінгі ... ... ... ... ... жүзеге асыру жағдайында өз үлесін
қосары мол. Мұндай мектептердің жұмысы бүгінгі ... ... ... ... ... ауыл жағдайында жеке адамды қалыптастыруға,
дамытуға бағытталған.
Кіші мектепте сабақтан тыс ... орны ... ... ... ... ... ... кеңейтіп, толықтыра түседі
және оқушылардың жеке қабілетін дамыта түседі.
Оқушылардың сабақ ... және ... тыс ... ... орта туралы біртұтас түсінік қалыптастыруға, теория мен практика
арасында байланысты қамтамасыз етуге, оқу-тәрбие үрдісін құруда және ... ... ... ... ... мен ... педагогикалық шеберліктерін жетілдіруге, мұғалімдер ... ... ... ... ... етеді. Шағын мектептерде
оқу мен тәрбиенің кіріктірілуі мына төмендегі жұмыстар арқылы жүзеге асады:
-базалық кәсіпорындарында, табиғат ... ... ... ... тыс ... ұйымдастыру;
-ауылдық гимназияларда, лицейлерде оқыту үшін әртүрлі жас тағы дарынды
балалар топтарын құру;
-таңдауы бойынша, еркін сабақтар,оқу ... ... ... ... ... соған сәйкес оқу бағдарламаларын оқыту кезінде
арнаулы сабақтар өткізу;
-кіріктірілген және ... оқу ... ... ... үстіндегі және сабақтан тыс әрекеттерін кіріктіру
біріңғай педагогикалық жүйе құруға бағытталған, онда ... ... және ... ... ... шешуге көмектеседі.
Кіші мектептің басшыларынан, мұғалімдерден кәсіби икемділіктері мен
шығармашылық қызметте, басқаруда ақпаратты қам ... ету, ... ... ... ... ... ... Яғни, ауылдық
мектеп жағдайында егер мұғалім дер оқушылардың ... ... ... ді ... ... онда ... жұмыстардың түрлері
оқу пәндері мен сабақтан тыс жұмыстың мазмұнын, мақсат міндеттері кіріктіре
алатын болады. Бұған мектеп ұжымының және сыныптардың ... оқу ... құру ... қоршаған ортамен неғұрлым терең байланыстар септік
етеді.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу мен ... ... ... ... ... және жергілікті дәстүрлерді ескере отырып, мектептің тәрбие
қызметінің ауыл ... ауыл ... ... ... ... ... ... бірлесіп өткізуі, қоршаған ортаны қорғау және оған
қамқорлық жасау) ... ... ... мен ... ... ... ... секциялар ұйымдастыру:
оқушылардың мектепте демалыс уақытын ( шығармашылық байқаулар, пікір
сайыстар, тақырыптық кештер, көңілділер мен ... ... ... және т.б.) ұйымдастыру; -оқушылардың клубтық ... мен ... ... ұжымдарын ұйымдастыру үшін жергілікті
мамандар мен мұғалімдерді тарту;
- оқушыларды ... ... ... ... экономикалық білімдерді,
ауылдағы өндірістік технологияларды меңгеруге дайындау;
- оқушылар ұжымында өзіндік басқаруды дамыту: оқушылар арасынан ... мен ... ... ... ... ... ... топтардың әрекетрін ұйымдастыруға ықпал етуге қабілетті
үздіктерді анықтау - мектептің қоршаған ... ... ... ... ... ... ... болдырмау.
Оқушылардың сабақтан тыс уақыттағы ақыл-ой, танымдық ... ... ... ... қызығуы бойынша
клубтар, оқушылардың ... ... ... ... ... шығармашылық
істерді жүргізу арқылы жүзеге асады.
Жалпы алғанда, сабақтан тыс әрекеттер оқушылардың білімдерін кеңейтіп,
жан-жақты ізденулеріне мүмкіндік жасайды, ... ... ... шығады және сабақтан тыс жұмыстар арқылы балалар тылсрм дүниенің
әр түрлі сырларын ұғыныды.
2.2. Тәрбиенің мақсаты жайлы ... ... ... қай ... ... ... тиімділігін жетілдіру
ісі жүзеге асырылып келді. Бұл істі жүзеге асыру процесі әрбір ... ... ... ... ... қажеттігінің орындалуы
оның экономикалық күш-қуаты мен саясатына тәуелді екендігі белгілі. Олай
болса тәрбие тиімділігінің ең ... ... ... ... ... сай ... мақсатын нақты анықтау болып табылады.
Жалпы адамзаттық тұрғыдан қарағанда тәрбие мақсаты-тұлғаны әржақты және
жарасымды етіп ... ... ... тірі ... ... қоғамдық - тарихи іс-әрекеті мен мәдениет субъектісі, басқаша
айтқанда іс-әрекеті қарым-қатынас иесі.
Адам іс-әрекеті, ... мен ... ... оның өмір сүріп
қоғамдық -тарихи жағдайларына тәуелді болады.
Қоғам дамуының белгілі сатысында ... ... ... болып қалыптаса бастады. Тәрбие беру мақсатын анықтау ең басты
мәселеге айналды. ... ... ... ... мен ... берудің негізгі
жолдары белгіленген тәрбие іс-әрекеттерінің мазмұны анықталады, ... ... ... ... нақтылы мәселері мен әдістері қаратылады.
Егер тәрбие мақсатының қалай өзгеріп ... көз ... ... белгілеудің қаншалықты маңызы екенін айқын байқауға болады. Тәрбие
қоғамдық құбылыс, онсыз ешбір қоғамның ... ... ... ... ... да ... ... жалпы және мәңгілік категория деп
дәлелдеген. ... ... ... ... мен ... ... болады, онсыз қоғам
жоқ, ол өмір ... ... ... дамымайды деді ол. Философия,
социялогия, ... ... мен ... ... ... ... барлық
жағынан дамытып, жарасымды етіп тәрбиелеуді өз алдына айқын мақсат ... ... ... беру ... ... ... ... жетілдіріп
отыруды көздейді. Бұл әсіресе қазіргі қайта құру кезеңін де ерекше ... ... ... ... жеке ... жан-жақты дамыту,
әділетті қоғамды өз қолымен ... және оны ... ... етіп ... ... ... ... жетілдіріп, дамыту деген ұғымды оқу мен
жастардың практикалық еңбегінің тікелей байланыс, дененің және ... ... деп ... ... ... ... болашағы толығымен жас ұрпақты тәрбиелеу ... ... ... ... міндеттері-теориялық білімді еңбекпен,
өмірмен байланыстыра жүргізу, оқушыларды еңбек тәрбиесіне баулу, ... ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу. Олар болса, әрбір азамат тәрбиеге тікелей қатысы
бар адамдар, ұйымдар мен мекемелер ... ... ... ... жете түсінуі қажет, осыған орай, тәрбиенің мақсаттары; ... ... ... ... ... ... ... рухани және дене қабілеттерін жан-жақты дамытып, эстетикалық
талғамдары мен сезімдерін қоғамның ... сай ... ... дүниеге көзқарасын қалыптастыру - негізгі ... ... ... ... ... пен ... ... түсінуін
және онымен қарым-қатынасын, оның барлық іс-әрекеттерінің ... ... ... Ал ... ... ... дүниенің
даму заңдылықтарын, ғылым негізінде ашатын көзқарас.
Сонымен, елдіміздің болашағына сай адам - ол ... ... оны ... іс ... ... белсенді қоғам
қайраткері, жаңа қоғамдық өмір үшін күресуге ... мол, ... ... өз ... ... шебер адам.
Тұлғаны барлық жағынан дамытып тәрбиелеу, жас ұрпақты қоғам құрылысына
белсене қатысуға ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Мектепте білім және тәрбие алу барысында жас түлектердің ақыл ойы ... ... ... ой ... ... ... өмір
байлығын меңгереді, эстетикалық талғамы, сезімі артады. Өмір жастарды осы
заманғы ғылым мен халық шаруашылығының кеңінен ... ... ... ... ... ... етеді. Қоғамдық және мемлекеттік
өмірдің ... ... да ... ... ... қабілетті, сана сезімді
және жоғары білімді адамдарды тәрбиелеп, даярлап шығару ды көздейді.
Мектеп реформасын жүзеге асырудың барысында оқу мен ... ... ... ... өзгерді.
2.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбелеудің бірлігі. Оқушы тұлғасының дамуы мен
қалыптасуына белсенділіктің бірнеше түрлерін байқауға ... ... ... ... және ... ... ... белсенділігі арқылы бала жолдастарымен Кейбір адамдармен
қарым - қатынас жасайды, өзіне дос ... ... дос ... ... ... ... тұлғаның бойында мінез-
құлық қасиеттері ... ... ... жауапкершілік
сезімі т.б.) қалыптасады.
Тұлғаның даму процесінде өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі Сапа жағынан
ішкі ... ... ... үлгі ... Сөздермен, ережелерімен
толықтырылған сауыт ... ол ... оны ... ... ... ... тұтандыру керек. Демек, жеткіншектер ... ... ... қана қоймай, олар өзіне және өзінің ішкі дүниесіне
үңіле қарай білулері қажет, яғни оқушы бір жағынан тәрбие ... ... ... 1 ... де баяндалған).
З. Тәрбие іс-әрекетінің және қарым-қатынастың ... ... ... және білім беру іс-әрекетіне байланысты. Іс-әрекетің бірнеше түрлері
бар. Оларға ойын, оқу, ... ... ... ... саяси іс-
әрекеттері т.б. жатады. Осы ... ... ... ақыл ... ... дамиды, мінез-құлық және ... ... ... етуде жауапкершілік сезімі артады. Іс-әрекетінің
барысында қарым-қатынас іске асырылады. ... бұл ... ... ... ... ... ... бір-бірімен
пікір алысуы. Қарым-қатынас әлеуметтік өмір құбылысы, ол хабарламалық
нормативтік және ... ... ... ... ... мінез құлқы, іс-әрекеті, білім әдебиет өнер қоршаған орта туралы
мол хабарлама пары мен байытып ой-өрісін дамытады.
Қарым-қатынас нормативтік процесс ... ... ... ... ... жинағы мен реттеледі. Ол нормаларды қоғам
реттелейді. Қоғамдық нормалардың көзі ... ... ... ... ... құру ... туды. Солардың бастыларының бірі, мұғалім ... ... ... мен ... ... қарым-қатынас сипатының өзін
бүтіндей өзгерту қажет.
Осындай идеямен қаруланған халық ағарту қызметкерлерінің жалпы орта
білім беретін ... ... ... міндеттері оқушылардың ғылыми-
техникалық дамудың ... ... сай ... ... негіздерімен
қаруландыру, политехникалық білім беру, еңбекке тарбиелеу, сыныптан тыс
тәрбие жұмыстарын, ... ... ... еңбегін ұйымдастыру
барысында жүзеге асыра білу болып табылады. Осы мәселлері ... ... сай ... және іске ... жас ұрпақты үйлесімді етіп
тәрбиелеудің, дамыту мен қалыптастырудың негізі болады. Ал ... ... ... бұл тәрбиенің мақсаты.
Тәрбиенің жалпы мақсаттың жүзеге асыру ең алдымен ... ... ... ... етеді. Тәрбиенің құрамды бөліктері: ақыл-ой
тәрбиесі құқық тәрбиесі, ... ... ... және ... және дене ... ... ... бөліктерінің бірлігі мен өзара байланысының нәтижелі
болуы ең алдымен ... ... ... дайындығына байланысты.
Сондықтан ол өзін-өзі дамытып, барлық іскерлігі мен білімін баланың бойына
қоғамда өмір сүру үшін және оның ... ... үшін ... ... ... және ... ... да дайын болуы қажет.
Міне, сонда мектептегі тәрбие жұмысының жемісті болуы мүмкін.
Тәрбие процесінің мәні және заңдылдықтары. ... ... ... ... Ең ... оның ... бағытталған ықпалы көптеген
жағдайларға байланысты қиындай түсетін өте күрделі диалектикалық сипатының
болуы.
Тәрбиенің мақсатта ... ... ... ... ... бала ... үйелмен, көше, ресми емес топтар т.с.с)
табиғатына үйлеспеуі, әр баланың өзіне тән белгілі бір ... ... мен ынта ... ... мен талғамдарының болуы. Осы уақытқа дейін
оқушының ... ... ... ... ... қатынасы жайлы
кебірек назар аударылды.
Сондықтан оқушының ішкі рухани жан ... ... ... ... тап ... жағдайдың себептерін, әрине, біле ... ... ... ... әр ... ... ... мәнінен,
өзіне тән әрекеті сипатынан келіп туады.
Тәрбие диалектикасы дегеніміздің өзі ... ... ... ... ... ... адам ... шеңбері не
өткізілуі. Келешекте іс-әрекет нәтижесінде көрінетін құбылыс. ... мәні ... қай ... ... ... ... ... қоғамдық мәнінің қалыптасуында, оның осы ... ... ... және сол ... ... ... қатынасы және сол
жағдайлардағы іс-әрекетінің ... ... роль ... Бұл ... ... деп алып кеткен. Тәрбие процесінде адамның қоғамдық
мәнін қалыптастырудың ... күші деп ... ... ... тән. Олар сыртқы және ішкі қарама-қайшылықтар болуы мүмкін.
Сыртқы қарама - қайшылықтар қоғамда объективті белгіленген ережелер мен
баланы қоршаған адамдардың ... ... ... ... көрінеді. Көп
жағдайда оқушы өз құрдастары мен ... ... ... ... қылықтарының куәсі болады. Сыртқы қарама-қайшылыққа оқушының ... ... пен ... ... ... да ... Мысалы, үзіліс
кезінде мектеп ішінде жүгірме деген талап ... ... ... бұл ... ... әлі ... емес. Ішкі қарама-қайшылықтарға
оқушының талабы мен оны ... ... ... ... ... ... ... неізгі көздерінің бірі қажеттіліктер мен оларды
қанағаттандыру тәсілдері арасындағы қарама ... ... ... ... сатыларынан өтіп, адамның қоғамдық мәні өз
дамуында жаңа басшылыққа ... яғни жаңа ... ... шешу дайындығына ие болады. Іс-әрекет пен тәртіптің жетілген
тәсілдерін меңгереді.
Тәрбие процесі адамның ... ... ... ... ... оның ... ... өзді-өзінің қатынастарын жасауға
және олардың шеңберін кеңейтуге бағытталады. Адамның қоғамдық, ... ... ... ... ... ... аумақты, кеңболған
сайын, оның рухани жан -дүниесі соғұрлым жазиралы, бай болады. ... ... ... ... оның ұжыммен және қоғаммен
практикалық қатынастарының жүйесін құру. ... ... ... ... ісі
педагогикалық міндеттердің төмендегідей ... ... ... ... Таным және қарым-қатынас өзара байланысты,
мұны оқушылардың іс-әрекетінен көруге болады.
Тәрбие процесінде оқушылардың жас және дербес ... ... ... ұжым мен ... ... байланысы. Оқушы тұлғасын
қалыптастырудың негізгі көзі ұжым болады.
Көрнекті педагогтар Н.К.Крупская, А..С.Макаренко, ... ... ... ... негіздерін жасады. Балалар
мен тәрбиешілік ... ... даму ... ... ... ... борышы-әрбір адамның түлеп өсуіне
қамқоршы болуы тиіс. Тәрбиенің ... оның ... ... ... ... ... екі ... бір текті процес. Міне, осы тұрғыдан
жаңашыл мұғалімдердің тәрбиешілер мен ... ... ... шығармашылық мақсаттықтың шешуші шарттарының бірі болды.
Сонымен тәрбие мазмұны қоғамның әлеуметтік - саяси, ... ... ... ... принцип дегеніміз адамның нақты іс-әрекетінде өзі басшылыққа
алатын алғы шарты, негізгі ережені ... ... ... ... ... ... процесінің жалпы заңдылықтарын бейнелейтін
бастапқы ережелер. Тәрбиеші оларды таңдамайды, ... ... ... ... ... ... немесе дербес, нақты мәселелердің шешімін
іздейді. Мектеп өмірінде әр түрлі ... ... ... ... мен ... Тәрбиенің алдына қоғам
болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру ... ... ... ... қоғамдық өмірі осыған қызмет етуі керек. Кез-
келген ... ... ... ... ... идеялық өмірін
байытумен, оқушылар санасын ғылыми білімнің дұрыстығына ... ... ... белсенділігін, жоғары моральдық және азаматтық сапаларын
қалыптастырудағы ықпалымен бағалады.
Әрбір тәрбие жұмысына дайындалу үшін ең ... ... ... ... ... ... ... жөн. Мақсатсыз тәрбие жақсы нәтиже
бермейді. Өйткені тәрбие әдістері олардың мақсаттарына ... ... ... ... және ... ... еске алып, мұғалім тәрбие
жұмыстарының формаларын, мазмұнын, әдістерін іріктеп ... ... ... ... ... мақсат пен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-
әрекеттердің үнемі жоспарлы түрде ... игі әсер ... ... ... қоғам құрылысының практикасы мен байланыс
принципі. Бұл принциптің мәні қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани
қатынастарын, өмір шындығының ... және ... ... тәрбие
ісінде қолдану болып табылады.Осы принципті жүзеге асыру оқушыларды өмірге,
еңбекке, мамандықты саналы таңдауға толық дайындалудың шынайы алғы ... ... ... ... ... тек оқушылардың тәрбие
жұмысындағы өнімді еңбегімен байланысын жүзеге асыру деп ... да ... ... пікір, себебі қоғамдық өмір ұғымы өндірістік ... ... ... және ... ... еңбектік іс-әрекеттің
түрлеріне қатынастырып, ол әрекет қоғамның түпкі мүддесі үшін, материалдық
және ... ... ... үшін ... ... ... екенін
қабылдайтындай жағдайға келу керек.
Ұжымда және ұжым ... ... Бұл ... ... ... ... ... ғылымы балалар мен жас өспірімнің рухани
байлығының, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының
міндетті ... деп ... ... ұжымды адамның біртұтас түрлі
сапалары жаттығып, қалыптасатын гимнастика залы, сондықтан тәрбие жүйесі
«ұжым болып» ... ... ... ... ... ... -деп ... Бірлескен іс-әрекетге, орынды ұйымдастырылған
ұжымдық қозғалыста ғана өзара ... ... ... ... баланың тәжірибесі және ұжымдық өмір ... ... ... оның қоғамдық мәнінің ұжымшылдық саналары қалыптасады.
Тәрбиеленушінің тұлғасына қойылатын талаптар мен көрсетілетін құрметтің
бірлігі. А.С.Макоренко кезінде «Егер біреу-міреу ... ... ... ғана ... ... ... ... деп сұрай қалса, мен
оған адамға мүмкіндігінше үлкен талап қою және ... ... деп ... ... осы ... ... ... оқушы күш қуатына ерік беретін
орынды ... және ... ... ... ... құлқын
сезінуін және өз тәртібіне жауапкершілігін ұғындыратын өзіндік өрнегі
(стилі) мен сарыны (тоны) бар ... ... ... Егер ... ... қате ... уақ-түйекпен байланыссыз болса, онда ол адамға
деген құрметтің ең жоғары өлшемі болып табылады. А.С.Макаренконың айтуына
қарағанда, ... бір ... ... бола да, ... үміт ... ... ... Оқушы бойындағы орынды ... ... ... оған ... оның ... иек ... қатар, мұғалім оқушының өз
тәжірибесін дамытумен ... ... іске қоса ... керек.
Тәрбиелік ықпалдардың тізбектестігі, жүйелілігі, беріктігі және
үздіксіздігі. Бұл ... ... ... ... мен элементтері түгел бір
тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйенің болуын ... ... ... ... ... тәрбиелік шаралар бір-бірімен сабақтас болуы
тиіс. Жаңадан өткізілетін ... ... ... өткізілген тәрбиелік
шаралардың логикалық жалғасы болуы ... ... ... ... ... онан ары қарай да дамып, тиісті сатыға көтеріледі. ... ... ... ... ... ... ... кездейсоқтығы, бейтараптығы, келісімсіздігі, ретсіздігі тәрбие
мақсатына үзілді-кесілді қарама-қайшы келеді. Тәрбие үшін ... ... ... ... ... нәрсе жоқ. Мәселен, мектеп пен
үйелменнің, сынып ұжымы мен жұмыс істейтін Мұғалімдердің оқушыларына қоятын
талаптарының үйлеспей ... ... ... кеп ... ... ұзақ
іс-әрекеті. Сондықтан да олардың жұмыстарыида ... ... ... ... ... ... дер кезінде
анықталып отыруы аса маңызды мәселе. Тәрбие жұмысының барлығы ... ... сөз бен ... ... ... негізінде құрылуы қажет.
Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі. Бұл
принципті жүзеге асыру оқушылар іс-әрекетінің мазмұны мен ... ... өмір ... күш ... мен ... ... ... етеді. Әрбір бала өзінше ерек ше бір бітім. Сондықтан ... ... беру ... бойындағы қажеттілік пен қызығушылыққа
сүйеніп, оны қанағаттандыратын және оқушының тәртібі мен ... ... жаңа ... мен ... ... ... мен
тәсілдерді таба білгенде ғана мүмкін болады.
Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы. Адамның белгілі
сипаты мен ... ... ... ... ... ... жас мөлшеріндегі топқа бағытталған, осы арқылы сол топтың мүмкіндіктері
мен міндеттері тәрбиенің әдістемелері қолданылады. Адам ... ... ... ... ... және ... ортада қалыптасқан
есейген шақ кезеңдеріндегі мінез - құлқы ерекшеленеді.
Жас мөлшердің психологиясы курсында оқылатын ... ... ... топтардың әрқайсысының ... бұл ... ... ... ... жас ... тобымен жүргізетін оқу-тәрбие
жұмысында ескерілуі тиісті ... ... ... тоқталамыз.
Жастарды өмірге және ұжымдық еңбекке тәрбиелеудің, әрбір жас адамның
жеке тұлғасының өмірлік ... ... ... ... ... зор міндеттері мен мектепке жүктелген.
Тәрбие, шын ... жеке ... ... мен ... ... ... мақсаты
болып табылады және ол қоғамның әрбір мүшесінің жан-жақты дамуына жағдай
жасауға бағытталған.
Белгілі бір жастағы балалардың жас ... де ... ... ... ... мен ... ... Бұл ерекшеліктерді педагогикалық
процесте ескеру қажет және соған сәйкес оқыту,тәрбие берудің тиісті ... және ... ... керек.
Бастауыш сынып жасындағы баланың салмағы бір жылда ... ... 12 ... ... ... бала ... ... екі есе артып, 18
килограм нан 36 килограмға дейін артады. Осы жаста бала ... ... ... ... ол 5 ... ... адам миының 90 пайызындай болса, 10 ... ... тең ... ... ... жалғасады. Нерв клеткалары арасында жаңа
байланыстар түзіліп, ... ... ... ... ... 7-8 ... шарды жалғап тұрған нерв талшықтары жетіле түседі және ... ... арта ... ... ... бұл ... ... ақыл-ойы дамуының келесі
кезеңінің ірге тасы қалануына негіз болады.
Баланың білім алынудағы іс-әрекеті де, ... ... ... ... ... ... ойын арқылы) сияқты, оған ену тәжірибесі
арқылы бірте-бірте дамиды.
Білім алу ... ... ... ... ... ... Бала тек білім алуды ғана емес, сонымен бірге оны қалай меңгеруді
де үйренеді. Жазу, есептеу, оқу және тағы ... ... ... бала
өзін-өзі өзгертуге қарай бағыттай алады, яғни,ол іс-әрекеттік және ... ... ... (оны ... ... ... тән) меңгереді.
Рефлексиялы түрде, яғни, өз санасы арқылы ... ... ... ой
жүгіртіп, ол өзін бұрынғы және бүгінгі қалпымен салыстыра алады. ... өз ... ... ... ... және айқындалады.
Білім алу іс-әрекетіндегі баланың маңызды әрекеті - бұл оның өз-өзіне
деген рефлекциясы, жаңа жетістіктерін және болған ... ... ... ... ... ... ... «бұған дейін жасай
алмадым-енді жасаймын»,«бұрын қандай болдым-қазір ... ... мен ... ... ... қортындысына берілген
негізгі балалар. Баланың өзін-өзі үшін ... мәні және осы ... үшін ... ... ... бола алуы өте маңызды. Егер бала ... оқу ... ... ... ... ... ... қанағатталса, демек, бала оқу іс-әрекетіне психологиялық жағынан
толықтап кірісті ... ... ... ... ... өзге әлемді баланың өз бойына сіңіре
бастау,білім жинақтау, осыларды ... ... ... ... ... бір аса маңызды өмірлік функцияны табысты орындау балаиың өзіне тән
бейімділігінің осы жаста ... ... ... ... ... ... ... өзіміз қарастырған осы ерекшеліктер зор
ықпал етеді және ол баланың жалпы ... ... алғы ... ... ... ... ата-аналар мен мұғалімдердің ерекше назарында
болу керек. Бастауыш сынып жасындағы бала үшін ең маңыздысы педагог.
1. Педагогикалық ... ... ... ... ... жұмысын реттеу. Сөйтіп, оқушылар ... ... оның ... мәні мен ұжымның дамуын белгілеуді, нақты
педагогикалық міндетті ... және ... оны ... ... тәрбиенің құралдары мен әдістерін таңдай білуді т.б. ... ... ... ... құру және жүзеге асыру. Бұл өзі ... ... ... іс-әрекеті пайдалы бөліктерге және ықпалдарға
бөлудің, оқушылар ұжымдары мен шағын топтардың, жеке оқушымен дұрыс ... ... ... ... ... мен ... ... білудің, оқушыларға жеке қатынас жасау
бірлігінің болуын талап етеді ... ... ... реттеу және оларға түзетулер енгізу. Бұл
мазмұны жағынан педагогикалық ... ... ... ... асыруды, сыртқы ықпалдардың қалыпты ... ... ... қамтамасыз етеді, қоршаған ортаға сай баланы ... ... ... таңдап алуды ұжым мен адамдар арасындағы қарым-қатынасты
реттеуді, бағыттауды, дамытуды, пайда болатын жеке шиеленістерді ... ара ... ... пен жолдастық қатынастарды нығайтуды,
педагогикалық жағдайға байланысты талап логикасын ... ... ... ... ... ... дұрыс анықтауды және тәсілдерді
қайта құруды т.б. талап етеді.
Қорытынды есепке алу және бакылау. ... ... ... берілгендермен
салыстырып, қол жеткен нәтижені талдау ... ... ... ... ... ... ... және тәртібіндегі
ойластырылмаған, қажетсіз құбылыстардың туу ... ... ... ... ... ... өз тәжірибесіне енгізу
мақсатында басқа мұғалімдердің іс-әрекетін зерттеу, педагогикалық теория
мен тәжірибелі ... білу ... ... педагогикалық құбылыс. Олай болса педагогикалық құбылыстар
мен процестер арасындағы ... ... ... Бұл ... ... ... ... Тәрбие қоғам мұқтаждығына және жағдайына байланысты. Неғұрлым
қоғамның әлеуметтік экономикакалық ... ... өмір ... ... ... соғұрлым жастардың келешегіне, адамгершілік
қасиеттерінің дамып қалыптасуына игі әсер ... ...... мен тәрбиеленушілердің өзара байланыс іс -
әрекеттерінде оқушылардың тұлғалық ... ... ... ... тәсілдері.
Тәрбие жұмыстарының әдістері тәрбиенің мақсатына, принциптеріне және
мазмұнына, балалардың жас және дербес ... ... ... ... ... ... ... жұмысының мақсаттары және
мазмұнымен анықталады, ал ... ... бас ... іске ... ... тәрбиеші оқушыларға педагогикалық ықпал
жасайтын тәрбиенің тәсілдері мен құралдарын да қолданады.
Тәсіл әдістің құрамды бөліктері, ... ... ... ... ... мен жаттықтыру әдістерінің ... ... ... тапсырма т.б.
Тәрбие құралдарына іс - әрекеттерінің түрлері, ... ... ... құралдары, педагогикалық ықпал жасау құралдары
(мұғалім, ата – ана, ... ... ... олардың өнегесі т.б.) жатады.
Тәрбие мақсаты жемісті болу үшін осы құралдарды тиімді пайдалану қажет.
Оқушы тұлғасы ... ... ... ету – ... ... ... толық және тиімді пайдалана білу. Адам ... ...... ... ретінде іс -әрекет барысында
қалыптасады. Педагогикалық ... ... ... ... келе жаиқан адмның негізгі іс - әрекет түрлері ... ... ... ... ... ... ІІ – ден астам түрлері бар.
Герцен соның ішінде Т. Е. Конникова, Г. И. ... және А. С. ... ... әдістері жіктеуінде бірізділік байқалады. Бұл ... ... ... ... Санкт -Петербург мемлекеттік педагогикалық
институтының ғалымдары (Т. Е. Конникова, Н. И. ... ... ... жіктеу 3 топқа бөлінеді.
Бірінші топ - тәрбиеленушілердің іс - ... ... ... ...... жағымды тәжірибені қалыптастыру
әдістері: талап, қоғамдық пікір, ... ... ... ... топ. Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері (ұғым, байымдау
– пікірін айту, баға ... ... Бұл ... ... ... ... әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге.
Бұл әдістердің балалар санасына ықпал жасауда маңызы өте зор. Осы
тұрғыдан ... ... ... ... ... қатыстыру қажет,
ал бұл балалардан осы нормалар ... ... ... баға беруді
талап етеді. Бұл жағдай жеке адамның өмірлік позициясын, яғни ... топ – ... және ... ... Өткізілетін тәрбиелік
шаралардың сапасын және ... ... ... ... адамгершілік
тәрбиесінің әдістері көмектесуді қажет етеді. Бұл ... ... ... ... ... ... тәрбиеленушіні іс - әрекетінде
және мінез – құлқында белсенділікке ынталандырады. Жазалау - баланы ... ... үшін ... оның ... ... ... Санкт – Петербург педагогикалық институтының ғалымдары жасаған
тәрбие әдістерінің жіктеуінде ең ... рет ... ... ... мінезі туралы анықтамалар берілген.
Мектеп өмірінде В. А. ... ... ... ... ... ... Бұл ... тәрбие әдістерінің ІІ ... топ. Жеке ... ... ... ... ... ... – талас, өнеге.
Екінші топ. Қоғамдық, мінез – құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс ... ... ... педагогикалық талап, қоғамдық пікір,
тапсырма, жаттықтыру, ... ... топ. Іс - ... және ...... ынталандыру әдістерә:
жарыс, мадақтау, жазалау.
Төртінші топ. Бақылау, өзін - өзі бақылау және тәрбиеде ... - ... беру ... педагогикалық бақылау, әңгіме, сұрау ... ... ... пайдалы іс - әрекеттерінің нәтижелерін талдау, балалар
ұйымдастыруының тапсырмаларын орындау.
Тәрбие әдістерінің мақсаты оқушыларды адмгершілік ... ... жеке және ... ... ...... нормаларын меңгеруге
үйретеді.
Тәрбие әдістерінің көмегімен оқушылардың әр түрлі іс - ... ... ... бағытталады, олардың адамгершілік
тәжірибесі байыййды; екіншіден, тәрбие әдістерінің ... ... ... ... олар ... ... қатысады, тәрбиенің
әлеуметтік мақсаты іске асырылады.
Барлық тәрбие әдістері бір – бірімен өзара байланысты, өзара тәуелді.
Ешбір әдіс ... ... ... бола ... ... ... бір – ... толықтырады. Мысалы, оқушыларды әдептілікке тәрбиелеу
үшін көбінесе үйрету әдісі қолданылады дедік. Егер ұжым ... ... ... ... болмаса жеке адамның сапасын
қалыпьастыру әдістетін (әңніме, әңнімелеу, пікірталас, ... ... ... Бұл ситуацияда пікірталас және әңгіме әдістерінен гөрі,
этикалық тақырыптарға әңнімелесу ... ... ... ... ... Егер ... ұғымының адамгершілік нормасы жөнінде белгілі
түсініктері болса, онда пікірталас немесе этикалық ... ... ... ... бойынша адамгершілік нормасы туралы сөз ету, оқушыларға өз
бетімен ... ... ... баға ... ... ... сынай
білуге көмектемкен жөн.
Әдістердің бірлігі тәрбие жұмысына игі әсер етеді, балалардың ... және ... ... ... ... ... ... тәдірибесін байытады; жалпы мәдениеттелік, ой - ... ... ... туралы білім қалыптастыру.
Оқушылар ұжымы – тәрбиенің шешуші факторлары және ... ... бала ... ... ... формасы. Жеке тұлғаның дамуы
үшін ұжымда қолайлы жағдайды болуы ... ... жан – ... ... ұжымынан алатын болғандықтан ұжымда тұлғаның бас бостандығы
болуы басты шарты болып табылады. Балалар ұжымын ... ... өзі ... ұжым ... өмір сүретіндігінен туындайды.
Қоғамда ұжымдарды ортақ іс - әрекеттерінің түрлеріне қарай ажыратады.
Мысалы, кәсіптік ... ... ... ... оқу ... ұйымдар (партиялар халық конгресі, бірлестіктер, кәсіподақтар),
ерікті ... ... ...... ... - ... өз әрекетімен
істеуші ұжымдар (көркемөнерпаздар, коллекционерлер) және т.б. Осы ұжымдарда
адамдардың шешетін міндеттері еліміздің ...... ... ... ... жаңа ... ... процеске айналдыру,
халық шаруашылығының барлық салаларында өмірді демократия және жариялылық
принциптерінің негізінде құру.
Осы жағдай ... сай ұжым ... ... өмір мен ... ... ... ... – бірн құралына айналды. Оқушылар ұжымы
баланың өмірін, оқуын, еңбегін жасампаздығын, күш – қуат мәдениетін, ... ең ... ... К. ... тұлғаның дамуы мен қалыптасу ортасы ұжым деп ... ... ... ... ... қарым – қатынастарына
үлкен мән берді. ... ... өмір сүре және ... ... ... ... ... екенін ескереді. Ол балалар қозғалысына байланысты
бірсыпыра ... атап ... ... балалардың ұжымдық іс -
әрекетінің формалары мен ... өзін - өзі ... және ... ... ... С. Макаренко ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің ... ... ... Оның ... осы ... ... ... сақтауда және
іс - әрекеті, қарым – қатынас, дәстүр сияқты ... ... ... ... ... ... болды.
А. С. Макаренко ұжымда жеке адам тәрбиесінің қоғамдық ... ... ... тек жай ғана ... адам болу ... ол ұжым
мүддесімен өмір сүре білуі қажет. А.С. Макаренко жеке адам ... ... ... ... ... сапасын, яғни белгілерін
көрсетті.
1. Ұжым тәрбиенің мақсаты және ... жеке адам ... ... Ұжым ... ... ... еңбекке және еңбекті ұйымдастыруға
біріктіреді.
3. Ұжым барлық ұжымдармен табиғи ... ... ... ... өзін - өзі ... ... және ... ... ... ұжым – бұл топ, ... әрбір топ ұжым бола алмайды. Ұжым
контактылы және негізгі болып ... ... ... ұжым – бұл ... бар бастауыш топ. Негізгі ұжым – бұл контактылы ұжымдардың
бірлестігі. ... ... ұжым – бұл ... ... негізгі ұжым –
факультеттен т.б.
Оқушылар ұжымы үш кезеңнен өтеді. Ұжымның даму кезеңдерін айқындаған ... ... Ол ... ... дамуының мақсатына, іс - ... ... ... ар – ... ... ... ... оқушылар ұжымы жеткіліксіз ... ... ... ... ... ... үшін ... талап қоюдан
бастайды.
Бірінші кезең аяқталу үшін мына ... еске ... ... ... нығайтуға бағытталған мақсаттарды анықтау;
- ұжым іс - ... ... жеке адам ... ...... іскерлік және гуманистік
қатынастардың пайда ... ... ұжым ... ... ... ... бөлінуі.
Бұл кезеңде мұғалімнің негізнгі қызметі – оқушылардың ұжымдық іс -
әрекетін ұйымдастыру, оларды әр ... іс ... ... ... педагогикалық ықпал жасайтын құралға айналдыру.
А. С. Макаренко ұжымда ... үшін ... ... ... ... ... ... дейді.
Екінші кезеңде ұжым өзін - өзі басқару,а яғни сынып жетекшісінің
ұйымдастырушылық қызметінен ... ұжым ... ... ... ... белсенді топпен жұмыс істеудің маңызы зор. Мұғалімнің қызметі –
коммуникативті, яғни балалармен ... ... ... ... ... ... ... жалпы міндеттерді орындауда барлық
оқушылардың күш – ... ... бұл даму ... ... ... ... принципті
қолданылады, яғни тұлғаға талап қою арқылы жүзеге асырылады.
Үшінші кезең – бұдан былай белсенді, топтық және ұжым ... іс ... ... ... онда ... ... ... бағалауға қоғамдық (ұжымдық) пікір пайдаланылады. Бұл саты
ұжымның өрлеу кезеңі. Ұжым өмірінде, оқушылар ... ... істі ... ... ... ... ... дамиды, демек, ұжымда
тілектестіка, бір – біріне ілтипатты болу, ... ... үн ... ... ... ...... нормасын сақтау, нормаға
бағыну сияқты болымды қасиеттер пайда болады.
Ұжым қоғамдық пікірмен ... ... ... – бұл ... ... ... ... бірлігі. Ұжымдық талқылау,
бағалау жариялылық әрекеттілік – қоғамдық пікірдің негізгі ерекшелігі.
Оқушылар ұжымын нығайту мен қалыптастыруда аса ... ... – ұжым ... мақсатты – перспективаны таңдау. Осыған орай, А. С.
Макаренконың теориялық мұрасына сүйеніп, оның ... орта және ... ... еске ... ... ... – бұл күнделікті өмірде пайда болып жеке ... ... іс - ... ынталандыру, қызықтыру. Жақын перстективаға жарыс,
саяхат жексенбілік ... ... ... және ... ... үйірмелердегі
қызықты жұмыстар т.б. жатады.
Орта перспектива – бұл ... ... ... ... жыл ... ән, сурет сайыстарына қатысу, әдебиет, эстетикалық және
этикалық тықырыптарға пікірталас өткізу т.б. ... ... алда ... ... үшін өте ... болады.
Қашық преспектива – бұл ұжымның немесе жеке адамның бір істі ... ... ... мақсаты. Қашық перспективаға келешек
мамандықты таңдау, білім алу, мектеп бітіргеннен кейін ... ... ... тілек білдіру немесе орта және жоғары арнайы оқу ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінше ұжымға, Отанға
пайда келтіруі тиіс. Бұл ... ... және орта ... ... іске асырылады.
Дүниетаным дегеніміз обьективті дүниеге және ондағы адамның ... ... өзін ... шындықққа және өзіне қатынасы туралы
көзқарастар тәуелді ... ... ... ... ... ... және іс - әрекет принциптері, құндылық бағдарлары.
Педагогика ғылым оқушы тәрбиесінің ... ... ... ... мәселесін шешуде оның құрамды бөліктерін ажыратып
қарайды. Педагогикалық ғылыми еңбектерде дүниетанымның төрт құрамды ... жүр. ... ... білім жүйесі, дүниетаным; сенім; адам мұраты.
Білім обьективтік дүниені бейнелейтін адам баласының мол ... ... жеке адам ... және ... ... ... зерттейді, түсінеді, ұғады. ... ... ... ... дамуының үлкен тірегі. Міне, ... ... ... ... ... сеніміне айналды.
Дүниетаным жеке адамның табиғи және әлеуметтік құбылыстарын түсіндіру
туралы байымдауы, ой ... . ... ... болу тарихын түсіндіріде
әр түрлі көзқарастардың бар екені мәлім. Мысалы, материалистер ... ... ... ... ... ал дін ... ... қалауымен деп тұжырымдайды.
Сенім терең, тиянақты идеялардың жиынтығы. Сенім жеке адам ... ... ... мінез – құлқын сипаттайды. Әр түрлі идея
адам сенімінің негізгі, шындықты терең тану, оның соңынанеріп отыру.
Адам мұраты жете ... ... ... адам ... ... мұрат
– мақсаттары, өмірге ... ... ... ай ... жетілдіруде және қоғамның әлеуметтік – экономикалық үдеуін дамытуда
адамның сезімін оятады.
Дүниетанымның қалыптасуы ұзақ және күрделі процесс, оның ... ... және ... жүйесі дамиды, қалыпытасады, олар жеке адамның
әрекет жасауына басшылық болады. дүниетаным процесіне әр ... ... ... және ... мен ... ... ақпарат құралдары
т.б. әсер етеді. Олардың әрқайсысы іс - ... әр ... ... ... өмірге, табиғатқа көзқарасының қалыптасу процесі
дүниетаным ... ... ... яғни ... ғылымның
негіздерін және мінез – ... ... ... ... ... ... басталады.
Оқушылардың өмірлік жағдайларының қалыптасуы, әлеуметтік тұрмыс және
адамгершілік қалып, олардың практикалық іс - әрекетіне үлкен ықпал ... осы ... ... өмір сүреді, тіршілік етеді. Бұлардың бәрі
оқушылардың еңбегін, қоғамдық пайдалы іс - ... ... ... ... тәжірибесі артады, іскерлігі және дағдысы дамиды.
Жоғары сынып оқушыларының табиғат және қоғам ... ... ... кеңейеді, тереңдейді, диалектикалық ойлдай білуі, табиғат пен
қоғам дамуының заңдылықтарын дәлелдеп ... ... ... ... адамгершілік иедяға төселу үшін өздерінше жете түсінуге,
шындықты іздеуге, өздеріне және басқа ... ... ... қоюға, барлық
істерде әділетті, адал болуға тырысады.
Ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға сан түрлі факторлар ықпал ... ... ... ... ... және ... құрамаларды қамтиды. Білім жеке көзқарас сенімге айналу үшін оны
тек ойластырып қана ... ... ... ... өмір және іс ... салыстыруы керек.
Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру оларды осы заманғы ғылыми
біліммен қаруландыруға сүйенеді. Бұған ... ... ... ... ... ... ... математика ғылымдары табиғаттың
құбылыстары мен процестері және заңдылықтары туралы белгілі ұғым ... ... ... ... оқу, мектептің оқу – тәжірибе
учаскелерінде, оқушылардың өндірістік бригадаларында шәкірттер жұмыс ... ... даму ... адам баласының толық меңгере
алатындығына көзі ... ... ... білу және сол ... ... ... ... дүниенің пайда болуы мен ... ... ... ... және ... ... ... астрономия
сабақтарында адам ойының табиғаттың сырын бірте – бірте ... ... ... ... туралы оқушылар түсінік алады. Бұл ... ... ... оның ... ... пән мұғалімдерін бай
материалдармен қамтамасыз етеді.
Оқушылардың дүниетанымын ... ... ... ... ... ... ... сабақтарында қоғамның дамуы туралы шәкірттердің
диалектикалық – материалистік көз – ... ... олар ... ... ... ... – құлқының бағыттылығына, іс -
әрекетінің ... ... ... ... қоғамның даму заңдарын түсінуге мүмкіндік жасайды.
Әдебиетке адамдар арасындағы ...... жаңа ... ... дұрыс көзқарасын тәрбиелейді. Әдебиет сабақтарында оқушылар өмір
танымдығымен ... және ... ... ... ... ... ... танысады. Сонымен ... ... ... ... ... ... бірі. Олай
болса оқыту процесінде бірқатар психологиялық және педагогикалық шарттар
жүзеге асырылуы керек.
1. ... ... ... ... ... іс - ... ... жоспарларын қамтамасыз ету. Бірінші кезеңде мектеп
оқушыларының дүниетанымын ... ... ... ... ... орнын
анықтау, пән аралық байланысты айқындау, негізгі ... ... ... және ... идеяларды бөліп алу маңызды. Екінші кезеңде
мұғалім оқушыларды айқындалған идеяларды ... ... ... ... ... ... ... логикалық және деректік сипатына қарай
күрделенетін ... ... ... ... ... етеді. Төртінші
кезеңде оқытылатын материалдан ... ... ... сәйкес болу және оларды сабақ жоспарларында, ... ... үшін ... тапсырмаларды белгілеу жүзеге асады. Бесінші
кезеңде оқушылардың ... ... ... ... қалыптастыруды
басқаруға көмектесетін оқушылар танымдық іс - ... ... ... мен ... анықтайды.
2. табиғат пен қоғамдық өмірдің ... ... ... жеке қатынасын қалыптастыру. Дүниетаным идеяларын меңгеруге
оқушының белсенді және ... ... оның ... ... ... ... ... меңгеру, қолдану және үздіксіз ... ... тек ... ... ... ... алынып, тәжірибеде тексеріліп,
іс - әрекеттің жетекші идеясына айналса ғана ... ... ... ... ... ... ... жүйелі жинауы.
Адамгершілікті көзқарастарды қалыптастыру, тереңдету мен ... ... ... оны ...... ... өз ... іс -
әрекетке және жауапкершілікке итермелейтіндей жағдайға қоюды талап етеді.
5. мұғалім – ғылыми дүниетаным иесі және оны ... ... ... ... ... ... Ол ... жан дүниесі бай
идеялық, психологиялық және әдістемелік даярлығы бар, ой - ... кең ... ... адам ... ... саналы тәртібі, байымды мінезі туралы түсінігін
қалыптастыру, оған ... ... және ... ... ... ... іс - әрекетіне құлық тәрбиесіне байланысты.
Қортынды
Жас ұрпақтың тәрбиесінде ұлттық тәртіп пен ... ... орны зор. ... ... ... және ... даярлау үшін
халқымыздың тарихи тәжірибесіне сүйеніп, мұғалім оқушылардың іскерлігін,
дағдасын, ... ... ... ... ... ... ілтипаттылық, орындағыштық, жауапкершілік т.б.
Құлық тәрбиесінің міндеттері:
- оқушыларды қоғамның моральдық ... ... ... ... ... және мінез – құлық тәжірибесін қалыптастыру;
- балалардың сапасына және мінезіне ... ... ... қамтамасыз ету;
- отанға, халқымызға, еңбек және қоғамдық іс - ... ... ... ... ... ... ... біріншіден, тәрбие процесінің обьективті
және субьективті ... ... яғни ... ... талаптарға – бұл обьективті жағына, ал, жеке адамның қоғамдық
норманы меңгеруі – бұл тәртіп пен ...... ... ... ... ... тәрбие шараларының мазмұнына, ... ... ... ... оған ... ... тәрбие
бағдарламасында көрсетілген. Осы ... ... ... ... ... балалар ұйымдарының іс жоспарында оқу – тәрбие
жүұмыстарының ... ... ... анықталады, іс – жүзіне асырылады.
Құлық тәрбиесі ... жас және ... ... сәйкес
жүргізіледі.
2. Ақыл – ой тәрбиесі.
Ақыл – ой тәрбиесі әр заманда жастарға ... ... ... ... келеді. Білім алуға және ғылымға ұмтылыс халық санасының тереңінен
әрдайым орын ... – ой ... ... жан – ... дамуының негізі. Ақыл – ой
тәрбиесі еңбек өнімділігін арттыруға, еңбектің шығармашылығына зор ... Ақыл – ой ... – адам ... ... – ой ... екі ұғым ... зер ... ойлау және ақыл – ой
күштері.
Ақыл – ой тәрбиесінің міндеттері:
- ойлау іс – әрекетінің ... ... ... ... ... негізгі ойлау операцияларын меңгеру;
- зиялылық біліктерді қалыптастыру;
- дүниетанымды қалыптастыру.
Оқушыға зиялы белсенді іс - әрекетке қажетті ақылдың бірде бір ... ... ... ... ... ... мүмкін емес. Көп жағдайда
білімдер көлемін білім беру ... ... ... қараймыз.
Ақыл – ой тәрбиесінің ең басты құралы – оқыту. Ақыл – ой ... ... ... оқу ... ... ... ... біліктерді
қалыптастыруға көмектесетін ойлау ... ... ... орын ... ... ... Айтманбетова Б.Р. «Оқыту процесінде тәрбиелеу» Алматы 1972ж.
2. Айтманбетова Б.Р. «Жанұяда балаларды адамгершілікке ... ... ... ... Б.Р. ... жалпы әдістері»
4. Махмудов Н. «Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру» 1981 ж. Алматы.
5. Махмудов Н. ... ... ... теориясы мен әдістемесі» 1999
жыл Алматы.
6. Мухина В.С. Психология дошкольника М, Просвещеие, ... ... Т.А. ... ... ... при ... от дошкольного к
младшему возрасту. //Вестник МГУ серия 14. Психология. 1988, ... ... Л.И. ... и ее ... в ... ... ... 1968г.
9. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. т4., М, ... ... Я.Л. ... о психологии детей шестилетнего возраста. М,
Просвещение, 1988г.
11. ... С.В. ... ... как ... повышения
эффективности индивидуального подхода в ... и ... ... Д.И. ... М, ... ... Л.Д. ... психологии. Ростов-на-Дону, 1999.
13. Обухова Л.Ф. Возрастная ... М, ... ... Г.С. ... ... М, 1997г.
15. Годфруа Ж. Что такое ... М, ... ... Р. Как на ... деле ... детей. М, Знание, 1992.
17. Сатир В. Как ... себя и свою ... М, ... ... ... Л.С. ... смысл психологического кризиса //Собр.
Соч. в 6т., М, 1982. Т.1, с ... ... А.Н. ... ... М, ... ... Д.Б. ... в психологию развития. М, 1994.
21. Ярошевский М.Г. История психологии. М, ... ... А.А. ... теория Л.С. Выготского ... ... М, ... Величковский Б.М. современная когнитивная психология. М, 1982г.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ана мен бала денсаулығын қорғаудың қазiргi жай-күйi4 бет
Балалар мен әйелдердің теміртапшылық анемиясы4 бет
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың оқу мотивациясының психологиялық сипаттамасы26 бет
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың қарым – қатынас сферасы27 бет
Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие жұмысында таным процесін дамыту44 бет
Бастауыш сынып жасындағылардың ерекшеліктері мен дамуы6 бет
Кіші мектеп жасындағы балалардың дамуында ішкі және сыртқы факторлардың өзара әсері5 бет
Кіші мектеп жасындағы балалардың көру бұзылысын зерттеу37 бет
Оқушыларда біртұтас тұлға ретінде қалыптастыру мәселелері42 бет
1 сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдысын диалогтық оқыту технологиясы арқылы қалыптастыру әдістемесінің теориялық негіздерін зерделеу, соның негізінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру әдістемесін жасау63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь