Қоғамның даму тенденциясына сай бүгінгі білім беру жүйесінің дамуы

Жоспар

І.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

ІІ. Негізгі бөлім:
1.Қоғамның даму тенденциясына сай бүгінгі білім жүйесінің дамуы:
1.1.Осы заманғы білім берудің сапасын арттыру тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2.Білім жүйесінде ұлттық құндылықтарды қалыптастыру мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

2. Жоғары білім беру жүйесін реформалаудың бағыттары мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
3.Білім жүйесін дамытуда жаңа технологиялар енгізудің мәні:
3.1.Білім беруді технологияландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
3.2. «Білім туралы» жаңа Заң . қазіргі білім жүйесінің дамуының кепілдігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27

ІІІ.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33

ІV.Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Кіріспе
Болашақ тек қана өркениеттілік техникалық прогрестің деңгейіне және экономиканың өсуіне ғана байланысты емес. Ол көбінесе адам игілігі үшін негізгі әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге дайындығы бар Адаммен анықталады. Сондықтан ХХ ғасырдың екінші жартысында білім беру жүйесін реформалауды қолға алу тегіннен тегін болмай отыр, бұл мәселе мәліметі бойынша бұл көріністің бірден бір себебі әлемдегі өркениетті жоғары бағалау болып табылса, сондай-ақ адамды мәдениеттілікке тәрбиелеудің қажеттілігімен ғаламдық ойлауымен, әлеуметтік прогреске жедел араласуға қабілетті, өзін және шынайы қоршаған ортаны өзгерте алатындай үрдіске қоғам саналы түрде келіп отыр. Бұл ауқымды міндетті жүзеге асыруда жетекші фактор білім беру жүйесі, мұнда басты әрекет ететін, кәсіби педагогикалық білігінің жоғары деңгейін жетік меңгерген мұғалім болып табылады.
Сонымен, тұтасымен алғанда білім беру жүйесінің негізгі іргетасы педагогикалық білім беру болып табылады. Бұл курстық жұмыстың негізінде жоғарғы оқу орындарын қайта бағдарлауды, өздігінен ойлай алатын, алдына мақсат қоя алтын, өз іс-әрекетінің нәтижесінде бақылау жасап, бағалай білетін, рухани-азаматтық қажеттілік дәрежесін, экологиялық көпмәдениеттілік және денсаулық сақтау қазіргі азамат, жастардың тәрбиесін жүзеге асыру болып табылады.
Бұл курстық жұмыстың көкейкестілігі Қазақстан Республикасында педагогикалық білім беру сапасын көтеру, сондай-ақ дүниежүзі бойынша әлемдік білім кеңістігіне кіру және 12 эжылдық білім беруге бағдар жасау қажеттігімен байланысты.
Курстық жұмысты жазудағы мақсат – модернизация жағдайында жоғары педагогикалық білім беруде жаңа фармация педагогын дайындаудың жасауды көрсету.
Курстық жұмыста қаралған мәселелер:
1. Педагогикалық кадрларды кәсіби дайындаудағы негізгі теориялық және тәжірибелік тәсілдерді дайындау жайында.
2. Әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктіруді ескере отырып, мұғалім кәсибилігін даярларлаудың құрылымына, кезеңіне және мазмұнына қойылатын талаптарды өңдеу туралы.
3. Қазіргі кездегі әлемдік тәжірибе бойынша педогикалық кадрлар даярлау тенденциясына
4. Қазақстан Республикасында педагогикалық кадрларды даярлаудың шынайы шынайы жағдайы және оған теріс әсер ететін факторлар
5. Жоғарғы педогогикалық білім берудің мақсаттары мен міндеттері
6. Жаңа формация кәсіби мұғалімін даярлауға қойылатын талаптар.
7. Жоғары педогогикалық білім берудің құрылымы
Педагогикалық білім беру жүйесін дамыту тенденциясын анықтайтын әлеуметтік-экономикалық талаптарына сәйкес кез келген қоғамда педгогикалық кадрларды дайындау өзгеріп келеді. Әлемдік тәжірибеге жалпы және теориялық талдау жасау негізінде дүние жүзі бойынша төмендегідей педагогикалық білім беруді дамыту тенденциясы анықталды:
Білім беруді реформалау мәселесі жәнемамандар даярлау (мұғалім) білім беру саласының басыңқы және жүйе түзші саласы ретінде қарастырылады;
Болашақ мұғалімдерді даярлау үздіксіз педагогикалық білім беруден сипатталғандықтан, педагикалық колледжде, институтта, университтте жүзеге асырылуда, дегенмен де университетте білім беруге көшу жетекші болып табылады.
Жеке тұлғаның белгілі бір сапасын қалыптастыруда, оның кәсіби дәрежесін ескеру. Тұлғаның мұндай сапасы кәсіби-бағалы және болашақ мұғалімінің іс-әрекетіне қарай қалыптасады. Сондай-ақ кәсіби білім беруді реформалаудың мәнін болашақ мамандарды тұлғалық қалыптастыруда қаралу тұлғалық аспектісі, алынған білімі, құрылымы мен мазмұнына өзгеріс енгізу мазмұндық аспектісі, технологиялық аспект. Сонымен курстық жұмыста қоғамның даму тенденсиясына сай, талабына сай, маманның рухани құндылығының болуы, кәсіби маман ретінде қалыптасуына бүгінгі күннің білім жүйесінің дамуының жақтары қарастырылады, толығымен ашып көрсетуге тырысамын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
[1] [Төлепберген М. Бәсекеге қабілеттіктің кілті – білімде//Егемен Қазақстан.2005.-8 қырқүйек.-1 б.]
[2] [ҚР-ғы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағадарламасы]//Білім-Образование.-2006.-№4.-5-7б.
[3] [ҚР-ғы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағадарламасы]//Білім-Образование.-2006.-№4.-8-9б.
[4] [ХХІ ғасырдағы қазақ мектебі: даму болашағы. 1 том. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 2006]
[5] [Белканов Н. Введение в сравнительную педагогику (учебное пособие).-Алматы.1994ж. 16-17б.]
[6] [ҚР-ғы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағадарламасы]//Білім-Образование.-2006.-№4.-10-12б.
[7] [Бұлашев А. Білім реформасы ұлттық модель жасауға негізделуі тиіс]//Ел.-2007.-22 ақпан.-3 б..
[8] [Нургалиева Г.Қ., Құсайынов А.Қ., Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика. Алматы, 1999, 70-71 б.].
[9] [Ковжасарова М.Р., Нурахметов Н.Н., Аульбекова Г.Д. Технологация учебного процесса. Казахстанский опыт. Алматы, 2005. 17 б.].
[10] [Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика формирования. Алматы, 2000. 219 б.].
[11] [Білім беруді технологияландыру// Педагогика мәселелері-Вопросы педогогики.-2006.-№ 1-2.-86-88 б.].
[12] [Жоғары білім беру жүйесін реформалаудың бағыттары мен мазмұны// Білім-Образование.-2006.-№4.-12-13 б.].
[13] [Б.Барменқұлова. Кәсіби біліктіліктерін педагогикалық практика үрдісінде қалыптастыру//Бастауыш мектеп.-2005.-№11.-8бет].
[14] [Г.К.Селевко. Современные образовательные технологии.-М.: Народное образование, 1999, 226 бет]
[15] [«ҚР-ң бала құқығы туралы заңы» Алматы 2003, 21бет].
[16] [М.М.Потошник «Качество образования проблемы и технологии управления» М.; 2002ж 352 бет].
[17] [А.К.Ахметов «Принципы технологии и содержание образовательной программы» М.; 2002, стр352 б].
[18] [Кобдыкаров К.К., Монохов В.М. «Педагогикалық технология, проектирование учебного процесса» Вестник КАТУ серия, Педагогическая наука, 1998, №1, 52-54 бет]
[19] [ Ә.Қ. Қисымова, Жан-жақты білімді ұрпақ тәрбиелеу мақсатында біртұтас педагогикалық процесті технологияландыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі// Педагогика мәселелері-Вопросы педогогики.-2006.-№ 1-2.-89-93 б.].
[20] [Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя М. 2001 123 б].
[21] [Б.И.Иманбекова Қазіргі педагогикалық технологиялар//Оқыту тәрбиелеу технологиясы. 2007.-№1.-27-29 б.].
[22] [Сеитова Р.К., Кобдикова С.К. ҚР-ң Президенті халыққа жолдауы негізінде білікті мамандарды даярлауды институт пен орта мектеп арасындағы ынтымақтастық//Қазақстан педагогикалық хабаршысы. Педагогический вестник Қазахстана.-2006.-№1.-78-82 б.].
[23] [12 жылдық метептің негізгі орта буынының білім мазмұны//Қазақстан тарихы(әдістемелік журнал).-2006.-№3.-3-10 б].
[24] [2009 жылы Қазақстанның барлық мектептері Интернетке қосылады//Жас алаш,-2007,-1 ақпан,-2 б.]
[25] [Абуева А.,Электронды оқулықтарды пайдалану. Білім беру жүйесін ақпараттандыру//Инфарматика негіздері.-2006.-№4.-4-6 беттер].
[26] [Айқынбаева Г.Қ. 12 жылдық білім берудегі бастауыш сынып оқушыларын қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері//Педагогика. 2005.-№4.- 2-7 б.].
[27] [Астана қаласының білім беру ұйымдарында 12-жылдық оқытуға көшу және мектептің жоғары сатысында бейіндеудің 2007-2008 ж. арналған аймақтық бағдарламасы//Білімдегі жаңалықтар.-2007.-№2.- 6-13 б.].
[28] [Әбішев Ә. Білімді де жаңартып отырған жөн//Егемен Қазақстан.-2006.-24 ақпан.-3 б.].
[29] [Әбдірахманова Б. 12 жылдық мектепке оқушы қабылдау сынағы// Білімдегі жаңалықтар.-2005.-№2. 35-37 б.].
[30] [Түймебаев Е. «Білім туралы» жаңа Заң сапалы білімге кепілдік береді// Егемен Қазақстан.-2007.-16 тамыз.-7 б.].
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Курстық жұмыс
Тақырыбы: Қоғамның даму тенденциясына сай бүгінгі білім беру жүйесінің
дамуы
Орындаған:____________
Қабылдаған: ___________
Жоспар
І.Кіріспе...................................................................
...................3
ІІ. Негізгі бөлім:
1.Қоғамның даму тенденциясына сай ... ... ... ... ... ... ... сапасын ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесін реформалаудың ... ... ... ... жаңа ... ... мәні:
3.1.Білім ... ... ... жаңа Заң - ... білім жүйесінің дамуының
кепілдігі...................................................................
...............................27
ІІІ.Қорытынды...............................................................
........33
ІV.Пайдаланылған әдебиеттер............................................35
Кіріспе
Болашақ тек қана өркениеттілік техникалық прогрестің деңгейіне ... ... ғана ... ... Ол ... адам игілігі үшін
негізгі әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге дайындығы бар Адаммен
анықталады. Сондықтан ХХ ... ... ... ... беру ... ... алу тегіннен тегін болмай отыр, бұл мәселе мәліметі
бойынша бұл ... ... бір ... ... ... жоғары
бағалау болып табылса, ... ... ... тәрбиелеудің
қажеттілігімен ғаламдық ойлауымен, әлеуметтік прогреске жедел араласуға
қабілетті, өзін және шынайы қоршаған ортаны ... ... ... ... түрде келіп отыр. Бұл ауқымды міндетті жүзеге асыруда жетекші фактор
білім беру жүйесі, мұнда ... ... ... кәсіби педагогикалық
білігінің жоғары деңгейін ... ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесінің негізгі ... ... беру ... ... Бұл ... жұмыстың негізінде
жоғарғы оқу орындарын қайта бағдарлауды, өздігінен ойлай алатын, ... қоя ... өз ... ... бақылау жасап, бағалай
білетін, ... ... ... экологиялық
көпмәдениеттілік және денсаулық ... ... ... ... ... асыру болып табылады.
Бұл курстық жұмыстың ... ... ... ... беру сапасын көтеру, сондай-ақ дүниежүзі ... ... ... кіру және 12 ... білім беруге бағдар жасау
қажеттігімен байланысты.
Курстық жұмысты жазудағы мақсат – модернизация ... ... ... ... жаңа фармация педагогын дайындаудың жасауды
көрсету.
Курстық жұмыста қаралған мәселелер:
1. Педагогикалық кадрларды кәсіби дайындаудағы ... ... ... ... ... ... Әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктіруді ескере отырып, мұғалім
кәсибилігін даярларлаудың құрылымына, кезеңіне және мазмұнына ... ... ... Қазіргі кездегі әлемдік тәжірибе бойынша педогикалық кадрлар
даярлау тенденциясына
4. Қазақстан Республикасында педагогикалық кадрларды даярлаудың ... ... және оған ... әсер ... ... ... педогогикалық білім берудің мақсаттары мен міндеттері
6. Жаңа формация кәсіби мұғалімін даярлауға қойылатын талаптар.
7. ... ... ... ... құрылымы
Педагогикалық білім беру жүйесін дамыту тенденциясын анықтайтын
әлеуметтік-экономикалық ... ... кез ... ... ... дайындау өзгеріп келеді. Әлемдік тәжірибеге жалпы және ... ... ... ... жүзі ... төмендегідей педагогикалық білім
беруді дамыту тенденциясы анықталды:
Білім беруді реформалау мәселесі жәнемамандар даярлау (мұғалім) білім
беру саласының басыңқы және жүйе ... ... ... ... мұғалімдерді даярлау үздіксіз педагогикалық білім беруден
сипатталғандықтан, ... ... ... университтте жүзеге
асырылуда, дегенмен де университетте ... ... көшу ... ... ... ... бір сапасын қалыптастыруда, оның ... ... ... ... сапасы кәсіби-бағалы және болашақ
мұғалімінің іс-әрекетіне ... ... ... ... ... беруді
реформалаудың мәнін болашақ мамандарды тұлғалық қалыптастыруда ... ... ... ... құрылымы мен мазмұнына өзгеріс енгізу
мазмұндық аспектісі, ... ... ... курстық жұмыста қоғамның
даму тенденсиясына сай, талабына сай, маманның рухани құндылығының ... ... ... қалыптасуына бүгінгі күннің білім жүйесінің дамуының
жақтары қарастырылады, толығымен ашып көрсетуге ... ... ... ... сапасын арттыру тәсілдері
Еліміздің тұңғыш жоғарғы оқу орны – Абай ... ... ... ... ҚР ... ... ... өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Жолдауын ... ... осы ... ... ... беру ... жаңа ... қою мен
сол міндеттерді шешуге арналған кең көлемді халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясы болып өтті.
Жолдауда белгіленген Қазақстанның ... ... ... ... ел ... кіру ... ... Елбасының жыл сайынғы
жолдауларының жүйелі және логикалық ... ... ... ... ... мен стратегиялық міндеттерді жүзеге
асыруға арналған нақты шаралардың анықталуы қазіргі ... ... ... және ... ... ... одан әрі қарай
жаңарту және өзгерту мәселелерін ... ... ... шығарады. Әрбір
басымдықтың соңында оның практикалық жүзеге асуы, яғни идея мен ... ... ... ... ... ... шаралар
көрсетілген.
Экономикалық даму саласына төмендегідей ... ... ... ... ... ... серпілісінің негізі
(бірінші басымдық), Қазақстан экономикасын ... ... ... ... одан әрі жаңарту мен әртараптандыру (екінші басымдық).
Осылайша, ... ... ... ... іске асуы ... және жеке ... әлем нарығында бәсекеге қабілетті
тауарлар мен қызмет көрсету өндіру өндірісін жақсартуға мүмкіндік береді.
Бұл бағыт ... ... ... ... кіру жағдайында маңызды
рөл атқаратыны сөзсіз. Мұнда ұлтттық бизнеске, әсіресе биотехнология,
ақпараттық және ... да ... ... ... ... қолдау
көрсету ең қажетті нәрсе [1].
Егеменді Қазақстанның ... ... ... ... ... ең
маңызды аспектілері, атап айтқанда: халықтың неғұрлым «әлжуаз» топтарын
қорғайтын және экономиканың дамуына ... ... осы ... ... ... ... ... одан әрі дамыту және
саяси жүйені жаңарту (бесінші басымдық), осы заманғы қауіп-қатерлер мен ... ... ... ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру
(алтыншы басымдық), Қазақстанның мүдделерін, өңірлік және ... ... ... ... және ... ... саяси бағытты одан
әрі іске асыру (жетінші басымдық) басымдықтары көрсетілген.
Жеке басымдыққа шығарған стратегиялық тұрғыдан маңызды және ең ... бірі - ... ... беру ... дамыту және білікті кадрларды
даярлау (төртінші басымдық) болып табылады. ... беру ... ... ... өсіп келе жатқан сұраныстарына сәйкес ... ... беру ...... ... ... ... етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі.
Қазіргі кезде «адамзат әлеуеті» көпқырлы категориялық құнды бағытты
сипатқа ие ... ... ... ... білім беру кеңістігінде ұлттық білім
беру жүйелерін интернационалдау мен кірігудің ұтымды, ... ... – ең ... ... ... ... орай ... беру мен
аэаматтық ресурстардың сапасы геосаяси және геоэкономикалық ... ... ... ... ... стратегиясы ұлттық экономика қажеттілігі мен
мәдени-ұлттық ерекшелігі бар ... ... ... білім берудің
жаңа ұлттық тиімді ... ... ... ... Бұл ... ... әлеуметтік ұмтылыс болуы қажет. Шынында да, білім
берудегі инвестициялар ұлт пен ... ... үшін ... ... ... білім беру саясатымен тығыз байланысты
міндеттердің кешенін тоқтаусыз шешуді талап етеді:
• жалпыға бірдей сауаттылықты ... ... беру ... үздіксіздікті қамтамасыз ету;
• білім алудағы экономикалық және аймақтық теңсіздікті жою;
• білім сапасын көтеру;
... беру ... ... және ... деңгейлер
арасындағы қызметтер мен жауапкершілікті нақты жіктеу;
• бюджетті ... ... және ... ... ... берудегі басқарудың тиімділігін арттыру.
Бұл тұжырымды міндеттер жүйелі түрде ғана шешіледі. Бүгінгі ... ... ... оқу орны ... беру ... ... мен еңбек
нарығының арасында анағұрлым тиімді байланысты ... Бұл – ... ... үшін ... ... міндет. Әр азамат осы ... бар ... ... ... Халық даналығы «Жолды жүрген
жеңеді», - дейді. Біз әр ... ...... ... мен ... қол жеткізуге бағытталған
қоғамдық, экономикалық, мәдени-этникалық өзара қарым-қатынастың ... ... ... ... ... ... ұлттық құндылықтарды қалыптастыру мәселелері
Еліміздің ғылымы мен білімі ұлттық білім және тәлім-тәрбие ... ... әлем ... ... ... ... беруде. Білім беру –
еліміздің экономикасы мен әлеуметтік саласының ... ... ... бірі ... отыр.
Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, өзгермелі әлеуметтік
және экономикалық жағдайды өмір ... ... ... бірге қалыптасқан
болмысты жақсы бағытта өзгертуге белсенді ықпал жасау көкейкесті мәселенің
бірі болып отырғандықтан, қазіргі ... ... ... жеке ... ... ... ... жоғары білімді, кәсіби
сауаттылығы жақсы дамыған интеллектіні меңгеру қажеттігі шығады.
Қазіргі заман талабына сай әлемдік білім кеңістігіне іру ... ... ... беру ... кірігу мәселесі 12-жылдық білім беру жүйесіне
көшуді алға ... Осы ... ... шешу ... ... оқу
жылынан бастап 12-жылдық білім беруге кезең-кезеңімен көшу ... ... ... ... ... ... 104 мектебінде эксперименттік
жұмыстар жүргізілуде.
Әлемнің өркениетті елдерінде елдерінде олардың білім беру ... ... ... ... мен ... технологияларын оның нәтижесіне қарап,
бағалауға бет алып, 12 жылдық білім беруге ... ... ... АҚШ, ... Беларусь т.б.). [3]
Жапания елі білім ... ... ... мен ... ... ... жұптаса қалыптастыру негізінде жасаған.
Мектептерде мәдени базалық нормалары мен ... ... оның ... ... ... ... ... қоғамның жүйе құрушы
элементіне айналып отыр. Жапон елі стратегиясында білім беру ... ... ... ... беру ... жапон елі қоғамының ... ... ... ... ... беру ... 2015 ... дейін дамыту
Тұжырымдамасын жүзеге асыру үшін жуық арадағы болашақта барлық ... беру ... ... ... жетілдіру, оқу-әдістемелік кешендерді
толық жаңарту, бүкіл білім беру жүйесін одан әрі ... ... ... ... ... ... т.б. көкейкесті мәселелерді
шешу қажеттігі туындайды.
Көптеген елдердің тәжірибесінде өте ... жол ... өмір ... ... ... мен ... технологиясын кіріктіру негізіндегі
компетенциялар жияны мектептегі білім беру арқылы дамытылады.
Компетенттілік – оқушының алған білім мен ... ... ... және теориялық мәселелері шешуге қолдана білу қабілеттігі.
Өмір дағдылары – адамның өзінің қажетіне қарай өз бетінше білім алуға,
оқуға, еңбек етуге, денсаулығын ... ... ... ... ... ... ... араласуы, қоғамдағы оң өзгерістерге
бейімделуі, күнделікті ... ... ... ... ... өзі шеше ... мүмкіндік беретін дағдылар. Қазіргі уақытта
заман талабына сай мектеп бітіретін оқушының компетенттілігіне басты ... ... ... ... ... ... ... өсуі, әлемдік деңгейге көтерілуге бет бұруы
кезеңіндегі ұлттық мәдени-тарихи, рухани құндылықтарымызды бойына ... ... ... өсуі ... және ... комплектілі
мектептерде жас ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру механизмдерін
жетілдіру қажеттігін алға ... ... ... ... және ... мәдени жетістіктеріне баға
беру – қазақ халқы мен ... ... да ... ... ... мен дәстүрін зерделеу, ... ... ... шет ... ... (7 маусым, 1999 ж 8-бап, 1-10 пунктер) атап
көрсетілген.
Қазіргі ... ... сай ауыл ... ... беру ... білім беру беру кеңістігіне кірігуге, сонымен бірге ... ... үшін ... ... сай өркендеуге
басым бағыт берілуде. [4]
2. Жоғары білім беру жүйесін реформалаудың бағыттары мен мазмұны
Жоғары білім беру жүйесінің ... мен ... ... ... бұл жүйенің ғылыми ... ... ... байланысып жатқандығына анық көз жеткізуге болады.
Әрине, білім беру жүйесі - өзіне тән қиыншылықтары бар, ... толы ... жаңа ... күн өткен сайын көбейіп
келе жатқан, мемлекеттік саяси-экономикалық, әлеуметтік жағдайға тәуелді
күрделі ... бірі ... ... өзі дәлеледеп отыр.
Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінде ... бой ... ... ... ... көпшілігі білім беруді
реформалау арқылы жүзеге ... ... ... білім беруді
реформалаудың негізгі себептерін атап өтейік:
- елдің дамуының әлеуметтік-әкономикалық қажеттіктері;
- ғылыми-техникалық прогресті дамытудың қажеттілігі, үнемі жаңа , ... ... ... ... ... ... ХХІ ғасырдың басындағы дүниежүзілік және ... ... ... өзгерістер туралы болжамдар;
- басқа елдердің ... ... ... салыстырмалы
педагогикалық зерттеулердің нәтижелері; дүниежүзілік қауымдастықтың нығаю
тенденциясы, ... ... ... және нығаюы;
- білім беру жүйесіндегі кемшіліктер, көпшіліктің ... ... ... ... білім беру жүйесінің кез ... ... ... жүріп жатады. Оның көптеген себептері
бар. Негізгілері жоғарыдағыдай. Алайда жоғары ... беру ... ... халықаралық тәжірибені ескеріп барып ... ... ... ... ... білім беру жүйелеріндегі
жаңалықтардан тыс қалып ... ... ... ... ... ... түсері анық.Өйткені жаһандану үрдісі өрістеп тұрған ... ... көз салу өте ... Олай ... ... ... ... реформалаудың мақсаттары мен міндетеріне тоқталайық:
- эволюциялық реформалау ... ... ... ... ... онда ... беру жүйесінің жекелеген жақтары жетілдірілді және
жаңартылды);
- революциялық реформалау – реформалаудың екінші түрі, онда ... ... ... ... ... ентігізіледі;
- стратегиялық міндеттер – негізгі, ерекше елеулі және ... ... Ол ... беру ... реформалаудың ұзақ уақытқа
бағытталған міндеттері;
- тактикалық міндеттер – білім беру жүйесін реформалаудың таяу ... ... оны ... тсратегиялық міндеттерді жүзеге асыру
мүмкін емес;
- интернационалдандыру – басқа ұлтқа, халыққа, олардың ... мен ... ... ... ... ... тілдерін
оқуға ерекше көңіл бөлу;
- демократияландыру – жастарды толық орта, жоғары білім ... ... ... беру ... ... сабақтастығын сақтау, оқудың
тығырыққа тірелген бағыттарын жою, ... оқу ... ... сапасын
жақсарту, білім берудің мазмұнын өмірмен тығыз байланыстыру, оқушыларды
жоғары азаматтық, моральдық және ... ... ... ... ... беру ... ... айқын болған уақытта міндеттері
белгіленеді. Яғни қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге арналған
міндеттер болып жіктеледі. ... ... ... ... сол,
білім жүйесін рационалды бағытта өзгертуге ... ... ... ... нақтыланбай тұрса, ғылыми жобалардың
практикада жүзеге асырылуы ... ... ... Өйткені жасалынған ғылыми
жобаларды іске асыру тетіктері белгіленбей, оны іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... қолданысқа ендіру үшін
мақсат және міндеттерді ғылыим тұрғыдан айқындап алған дұрыс болады деген
тұжырым жасауға толық ... бар. ... ... ... ... ... бағдарламалары, мемлекеттік білім стандарттары арқылы
жүзеге ... ... ... ... ... ... байқалады. Осы ретте айта кететін жәйт, ... ... ... ... ... ... ол білім жүйесін реформалауға түрткі
болады. [7]
Ойымызды әрі қарай сабақтайтын болсақ, білім беру ... ... ... ... ... ... зертеп барып
жүзеге асырылатын технология. Сондықтан білім беру ... ... я ... ... ... ... үшін алдағы атқарылар іс-шара
бүгінгі уақыттың сұранысынан, заман ... ... ... ... нәтижеге қол жеткізу білімінің сапалық көрсеткіштеріне бағынышты
болып қала береді.
Енді жоғары білім беру жүйесін реформалаудың бағыттарын қарастырайық:
- ... ... ... оқу ... оқу бағдарламалары, оқулықтар;
- білім берудің құрылымы;
- басқару мен жоспарлау;
- білім берудің сапасы;
- жеке тұлғаны тәрбиелеу және дамыту;
- ... ... ... ... ... отырғанымыздай, жоғары білім берудің өзі
бірнеше компоненттерден ... ... ... ... оқу ... оқу
бағдарламалары, оқулықтар – ең алдымен білім беру үрдісіне ... бар ... ... ... берудің мазмұнын құрайтын негізгі
құжаттамалар.
Білім берудің құрылымы – ... ... ... ... ... алғанда білім берудің дидактикалық талаптарға негізделген мазмұндылық
компоненттерін ... ... мен ... – бұл өте ... ... беруді кәсіби тұрғыдан жоспарламайтын болсақ, оның элементтерін бір-
бірімен ... ... ... ... қол ... ... ... олар: білімді басқару, білім сапасын бағалауды басқару, білім
сапасын ... ... ... ... ... ... т.б. ... сапасын басқару мен жоспарлау ... ... ... ... ... олар ... механизмдердің жиынтығынан
тұрады.
Білім берудің сапасы. Кез келген жоғары оқу орнында заман талабына сай
білім беру мәселесі алдыңғы қатарда тұрады. ... ... сай ... ... ... ... ... Заман талабына негізделген сапалы білім
беру мәселесі мемлекеттік деңгейдегі мәселелердің қатарында. Білім сапасын
жақсарту үшін ... ... ... беру ... өз ... ... қарап шығып, ғылым мен білімнің жаңалықтарын зерттеуді қолға ... ... ... ... ... мен ... ... бағыты еліміздің жоғары оқу орындарының білім сапасын дамыту
арқылы әлемдік ... ... ... ... ... ... жаңа деңгейге көтеру үшін жаңа технологиялар арқылы жұмыс жасау
керек. Бұл жағынан ... ... атап ... ... ... ... мазмұнын зерттеу арқылы жүзеге асатын болса, білім мазмұнына
өзгерістер ендіру арқылы білім сапасын жақсартуға зор ... ... ...... және ... ... ... жақсарту, жоспарлау,
басқару ешуақытта өзекті мәселелер қатарынан түспейді, өйткені сапалы білім
беру үнемі жақсару мен жаңартуды талап етеді. Ол үшін ... беру ... ... ... ... ... ... рационалды
өзгерістер алып келуі қажет. Бұл жерде білім беруді реформалаудың негізгі
бағыттарын ... енді ... беру ... ... көз ... білім беру жүйесінде жүргізіліп отырған іс-шаралардың
мазмұндылық бөлігі, жалпы алғанда, білім ... ... ... ... ... беру тенденцияларының төмендегідей түрлеріне зер салайық:
- дәстүрлік – білім ... бар ... ... ... ... ... ... ішіндегі тәуірі санап, белгілі ... ... ... деп есептейді;
- альтернативтік – білім берудің гуманистік жақтарына көбірек көңіл
бөліп, білім жүйесін негізінен өзгерту қажет, оның ... ... және ... жою ... деп ... ...... мектептегі балаларға және қоғамға зиянды
деп есептеп, ... ... ... жаңа ... ... ... ... қолдайды;
- ұстамды-радикалдық – дәстүрге ерекше ... ... ... ... ... бас ... ... беруді
реформалауды жүргізуде жан-жақты ойластырылған көзқарасты қуаттайды және
бағыттар тек дұрыстығы мойындалғанда ғана іске ... ... ... ... ... «тенденция» деген сөз негізіг бағыттарды
білдіреді. Осы ретте білім берудегі тенденцияларға жататын ... ... ... ... ... бір жүйе ... бағыт басқаша болса да, негізінен білім берудегі бағыт бағдардың
мазмұны осылай анықталады.
Енді оқытудың технологиялық жағы көбірек ... ... ... Осы бір ... ... ... ... технологиясы негізгі жеті
кезеңнен тұрады:
1. Студенттердің психологиялық диагностикасы.
2. Оқытудың нәтижелерін жоспарлау.
3. Оқытуға жағдай жасау.
4. Жүзеге асыру.
5. ... ... ... ... ... ... өзгеріске ұшырайтын себебі – білім беруді ... жаңа ... ... ... беру сапасының мазмұнын
құрайды . Мұндай жағдайды ғылымда ... деп ... ... ... ... туындаған оқытудың жаңа әдістері мен технологиялар
жиынтығын инновация дейміз.
Инновация – білім берудің жаңа ... ... жаңа ... ... гуманитарлық ғылым. Жаңа білімді алып келуші технология
болып табылады.
Инновациялық оқыту – білімді игерудің ерекше ... ... ... қарағанда альтернативті сипатта болады [10]
3.1. Білім беруді технологияландыру
Жаңа ... ... оның ... ... мен ... ... әңгімелеудің алдында қазіргі білім беру ... ... ... ... Жаңа ... ... процесінде пайдалану
қажеттіліктен туындады. Ғылыми-техникалық даму ғасырындағы жаңа ... бірі – ... ... ... жас ... Даму ... ... процесінің негізгі, терең мағыналы
мәніне айналды. Осы жаңа педагогикалық технологиялардың бірі – ... ... сөзі ... ... ... «өмір», «тіршілікке
қатынасты құбылыс» ... ... ... ... ... ... өте тиімді пайдалануға
болатындығын ғылымда дәлеледеген. Мұны голографиялық ... деп ...... ... кескінін алуға мүмкіндік беретін әдіс.
Голография ұғымы ғылымға 1993 жылы енді. Одан әрі ... сана ... ... ... жеке ... – көптеген векторлар қозғалысының нәтижесінде түзілген
нүкте. Ал вектор дегеніміз – латын тілінен ... ... ... беретін,
белгілі бір нүктеден келесі нүктеге бағытталған түзу кесінді. Оның белгілі
бір жылдамдығы, күші, ... ... Ал, жеке дара ... сол вектордың
өзара тепе-теңдігінен туындайды. Ой-вектормен бір жерге бағытталған
энергияның ... не ... деп ... ... кескіннің
көлемі мен біртұтастылығы өте маңызды.
Галымдар голографиялық ситуация деген ... да ... Ол ... ... ... ең аз ... мақсатты бағытталған үш
проекцияның қосылуынан туындайтын көлемді ашуға бағытталады.
Витогенді ... – жаңа ... ... ... ... ... оқу ... пайдалануын айтамыз.
І ... ...... шығатын ақпарат, оны берген кезде
витогенді оқушы ақпаратын пайдаланамыз.
Мұндағы вектор: ... ... ... ... – кез келген қосымша білім көзінен шығатын
ақпарат. Голографиялық проекция: ... ... ... деректерден,
мамандармен кездесулерден, әдебиеттен және т.б. алынады.
Голографиялық әдіс тек оқыту процесінде ғана емес оқу ... ... Бұл ... де ... ... ... негізделеді, бірақ
векторлар түрліше болады.
І-проекция – витогенді ... ... ... ... – стереопроекция әртүрлі білім көздерінен алынған білім;
ІІІ-проекция – голографиялық проекция - әр адамның ... мен ... ... ... ... ойша ... үлгісін түзе алуы.
Голографиялық технологияның бірнеше түрлері бар:
1. Ретроспектрлік әдісті пайдалану. Ретроспектрлік «өткенді пайдалану,
қарау» деген сөз; өз тәжірибесін, ... оқу ... ... Бұл
әдісоқушылардың витогенді ақпаратының қорын, олардың білігі мен дағдысын
оқу процесінде қолдану арқылы қорытынды шығаруда пайдаланады.
Бұл ... ... ... оқушы жауаптарының витогенді білімі мен
білігін ... ... ... ... дәл ... қабылдаудағы қателіктерін ғылыми дәлелдемелерге сүйене ... өмір ... ... ... ... ... ... көрсету керек. [12]
2. Оқушының алғашқы алған өмір тәжірибесіндегі білімді өзектендіру
әдісін пайдалану – бұл ... жаңа ... ... ... дейін оқушының
қандай білім қорының бар екендігі анықталады.
Осы кездегі диагностиканы әр жеке оқушының, тіпті біртұтас ... ... ... жаңа ... ... ... алынған білімді
проблемалық ситуация туғызу үшін пайдалануға болады. Бұл кезде: «Сендер
.... турлы не ... әдіс ... ... ... ... жас ерекшеліктеріне
қарай, қойылған мақсат оқушының өмір ... ... ... түрі ... жас ... сай ... керек; оқушының
витогенді тәжірибесін өзектендіру оқушыда жеңіске жету жағдайы ... ... ... ... ... беруде алдын ала беру, озық проекциялар тәсілі – бұл тәсілді
қолданған кезде оқушыға жоғары талап қойылды.
Оны ... ... ... енді жаңа ... не ... ... оның орнына «Мен құбылыс, не зат туралы
әңгімелеймін, ал ... ол ... ... ... не ... ... естеріңе түсіріңдер»,-деп айтылады. [13]
Мұнда мұғалім білім беру проекциясына витогенді қосады. Бұл ... да ... ... ... ... ... ... қарастыру әдісі – бұл әдісті
витогенді білімді өзектендіру ғана емес, оқушының шығармашылық мүмкіндігін,
өз қабілетін көрсету мақсатында пайдаланады.
Әдісті ... ... ... оқушыға аяқталмаған идея не
құбылысты, шығарманы береді, оқушы оны өзінің өмір ... ... ... ... толықтыру керек.
5. Уақытша кеңістік, мазмұнды синхронды білім беру беру проекцияларын
пайдалану ... ... ... деректер,
Оқулықтар, құбылыстар және процестер арасында уақытша кеңістік, мазмұнды
байланысты ашу үшін пайдаланады.
Тарихи ... ... ... ... құбылыстар, олардың араларындағы байланыстарды және
т.б. көрсету үшін ... Бұл ... ... витогенді компонент білімді
ұғымға емес, оны ... ... ... ... ... ... ... Өйткені, оқушы өмірдің көп қырлы екендігін түсінуі
керек, білімді көп ... етіп ... ... ... ... ... ... білім өмірге қажетті болады. Нәтижесінде білімді бағалауға үйренеді.
6. Витогенді білімге ... ... ... ... ... ... кезде мұғалім оқушыға өмірдегі кездескен жағдайларды
ұқсастандырып беру арқылы оның білім алуға деген құштарлығын өзектендіреді.
7. Тірі ... пен өлі ... ... жандандыру тәсілі –
мұндағы негізгі мақсат: тірі және өлі ... ... ... тән
қасиет бере отырып, оның маңызын тереңдеп ашу. Бұл технологияның ... өзі үш ... ... ... ... 2-
стререопроекциыны (оқытушыдан), 3-голографиялық (сырттан) проекцияларын
бірден қамтиды.
8. Білім беру ... ... ... технологиясы. Бұл
әдістің маңызы білім беру обьектісі ... ... ... ... беріледі.
9. Білім беру обьектісін мінсіз шығармашылық үлгілеу технологиясы –
мұнда оқушыға білім беру обьектісі ... ... үлгі ... ... ... береді. Бұл кезде ол витогенді тәжірибе мен ... ... ... Бұл ... екі проекция (витогенді,
стреопроекция) ғана құрастырылады. Ал мінсіз үлгі ...... ... ... нақты өмірден бөліп қарастырылатын, автордың негізгі
идеясын көрсете білуі.
Сонымен витогенді технология ... ... өз ... анықтай алады,
оған жаңа білімді қосады, шығармашылық мүмкіндігін көрсетеді, құбылыстар
арасындағы байланысты көрсете алады, проект түзе алу ... ... ... ... ... ... алдына қойған мақсаты бойынша жұмыс
істеуге дағдыланады. ... ... ... ... ... және ... болды. Қазіргі кездегі педагогикалық технологиялар негізінен
гуманистік бағытта, қарым-қатынаста теп-теңдік позициясы мен жеке ... ... 11994 жылы ... ... ... құқығы
туралы конвенцияда», «Қазақстан Республикасындағы бала ... ... ... ... жас ... білім алуына әр азаматтың жалпы
азаматтық өзіндік сана сезімі қалыптасқан ... ... ... болуына,
оған қажетті, сапаларды игеруіне, қазіргі заманғы технологияларды
пайдалануына мүмкіндік ... ... ... ... оқыту технологиялары әдістемелік және
білімдік сипатқа ғана бағытталады. Педагогикалық оқыту технологияларына
талдау жасай ... ... мына үш ... бар ... ... ... ... процесуальды.
Қазіргі кезде педагогикалық оқыту технологиялары пайдалау қажеттігінің
жоғарлауына ... ... ... ... қанағаттандыруға
тиісті бірнеше талаптар анықталды. М.М.Потошник әр мұғалім ... ... ... мақсатына байланысты мемлекет пен қоғамның сұранысына, ғылым ... ... ... ... таңдай білу қажет деп көрсетеді.
[16]
Қазіргі заманғы педагогикалық ... ... ... және ... ... Бұларға технологияның: концептуалдылығы,
басқарушылығы, ... ... ... ... жатады.
Педагогикалық технология концептуалдылығы – оқыту технологиясының
белгілі бір ... ... ... ... ...... технологиясының жүйелі, әр бөлімінің бір-бірімен
тығыз байланыста болуы.
Басқарушылығы басқару мүмкіндігінің болуы – оқыту технологиясы оқу
процесін мақсатқа сәйкес ... оның әр ... ... ... ... ... ... түзетулер енгізу мүмкіндігінің болуы.
Тиімділігі – оқыту технологиясының ... ... ... ... сай, ... белгілі бір білім стандарттарына сай
жоғары болуы.
Пайдалануға қолайлығы – технология сәйкес тәжірибені қайта зерттеу
нәтижесінде оны пайддалану ... ... ... ... ... танысу, оған қойылатын талаптарды
ескеру, олардың білім парадигмаларына сәйкес келуі, ... ... осы ... ... оқу бағдарламаларын жасау
А.Қ.Ахметов және басқалар жұмыстарында қарастырылған ... ... ... ... ... талаптар қойылады.
Оқыту мақсатының нақты қойылуы мен оның ... ... ... және т.б.): мақсаттың уақыт талабына сай болуы; технологияның
оқтушыға да, оқушыға да пайдалануға ыңғайлы болуы, технологиялық құралдар
мен ... ... ... ... мүмкіндігінің болуы; оқу іс-
әрекетінің нәтижесінің жоғары сапалы болуы; оқу ... ... ... болуы; оқу процесінде қарам-қатынастың ... ... ... ... ... отыру мүмкіндігінің болуы. [18]
Осы заманғы кез ... ... ... оқу ... ұйымдастыру
кезінде технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі шығармашылықпен пайдалану
қажеттілігіне көңіл аударады.
Жан-жақты білімді жеке тұлғаның ... ... ... ... ... дәлеледенген. Бұл жылдардамектеп жеке тұлғаның
бойындағы ... ... ... ... ал кейде, керісінше,
бала психологиясына кері әсер ете алатындығын ... ... ... ... ... ... проценттері» жағдайына ғана көп көңіл
аударып, ... ... ... ... ... ... ... жатқандығы жалпыға белгілі жағдай.
Оқытудың технологияларын пайдаланып оқу процесін ұйымдастыру мектеп
түлектеріне мынадай қабілеттер қалыптасады: өз ... ... ... ... алуы, креативті, шығармашыл болуы, ... ... бір ... жету үшін жұмыс істей алуы, өзі жеке шығармашылықпен
қызмет ете алуы.
Білім беру ұйымдарының алдында тұрған мақсат – жан-жақты ... ... ... Олай болса, оқу процесін ұйымдастыру ... ... ... ... және т.б. ... ... әсер ету ... маңызды.
Жеке тұлғаның құрылымдық анықтамасын зерттелген ғылыми еңбектерде үш
құрамдық бөліктері бөліп қарастырылады. ... ... ...... қабылдау, ойлау, сезім, ерік, өзін-өзі ұстай алуы,
көңіл бөле алу мүмкіндігі; жеке ...... мен ... ... ... білу ... сапасы, жеке тұлғаның жалпы типтік
қасиеті, мінезі, темпераменті, қабілеттері, жеке даму ... даму ... ... жеке тұлға дамуынң мотивациялық процессуалдық
және т.б. ... ... ... ... өмірімен байланысты болуы – білімнің ... ... ... ... білім беру жоғары технологиялық деңгейге көтерілуде. Жаңа
технологияларды іздестіру ... ... ... ... ... ... тұтас үрдіс, яғни оны жалпы адамзаттық құндылықтар,
ізгілендіру ... ... жүйе ... ... ... қарым-қатынастың басымдық танытуымен байланысты туындауда.
Осыған орай соңғы онжылдықта алуына ... ... ... ... ... инновациялық типтегі мекептер пайда ... ... онда ... ... ... ... мектептер
пайда болуда. Олардың ерекшелігі онда оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыруда
өзіндік амалдар мен ... ... мен ... ... ... ... ... сыналуда.
Педагогика және психология ғылымында «педагогикалық технология»,
«білім беру технологиясы», «оқыту ... ... ... ... ... және т.б. ұғымдар кеңінен қолданылуда.
«Технология» ұғымын түсіндірудегі көзқарастар да түрліше. «Технология» сөзі
герек тілінен аударғанда «өнер, шеберлік + ... ... ... ... ... өндеу, күйін өзгерту әдістерінің жиынтығын білдіреді екен. Бұл
термин әдетте өндірістік үрдісті сипаттауда кеңінен қолданылып келген. ... ... ... ... ... ілім ... [20]
Т.К.Смыковская, Т.Б.Руденколардың пікірінше: «Әдістеме тек бір ғана –
оқыту үрдісіне көңіл бөлсе, технологи бір мезетте оқу және ... ... ... істейді. Және технология алға қойылған мақсаттың нақты соңғы
нәтижесінде кепілдік береді». Ежелгі ... өзі ... ... туралы айтқан, ал бұл осы ... ... ... К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко де технологиялық рәсімдерді анық
көрсете білген.
Педагогикалық технология дегенде В.П.Беспалько: ... ... ... педогогикалық жүйе, жоба»,-деп анықтама береді. Мұнда ғалым
педагогикалық ... ... ... ықпал ететін арнайы
ұйымдастырылған, мақсатты, бір-бірімен өзара байланысты ... ... ... ... ...... ... болса, «Педагогикалық
технологиялар дегеніміз – оқыту үрдісін ... ... мен ... моделі» деп түсіндіреді.
Белгілі ғалым Г.Селевконың осылай педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... туралы түсінігіміздің айқындала және кеңейе түсуіне
көмектеседі деп ойлаймыз.
Енді көптеген мектептерде оқу ... ... көп ... ... ... ... технологиясын ғалым Г.К.Селевко ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық.
2. Философиялық негізіне қарай: гумандық + сциентистік.
3. ... ... ... ... қарай: әлеуметтік +
психотектік
4. Игерудің ғылыми тұжырымдамасына қарай: ассоциативті-рефлекторлық +
дамытушлық.
5. Мазмұндық ... ... ... ... ... ... ... шағын топтар жүйесі.
7. Ұйымдастыру формасына қарай: сыныптық-сабақтық + академиялық ... + ... ... ... ... амалына қарай: дамытушы.
9. Басымдық танытаын әдісіне қарай: дамытушы
10. ... ... ... ... Жетілдіру бағытына қарай: балама [21].
3.2. «Білім туралы» жаңа заң - ... ... ... ... ... ... жаңа заң ... айтпас бұрын осыған дейін
«Қолданылып келген Заң не берді?», «Ол қандай міндеттерді шешуге ... ... ... қысқаша болса да тоқтала кеткен орынды ... Бұл ... ... мәселелерді айтқан абзал. ... 1999 жылы ... ... ... Заңы ... шешуге мүмкіндік берді. Нақтылай түссек бұрынғы заң:
- білім алудың қол ... ... ... ... мен үздіксіздігін;
- білім беру ұйымдарының нысандары мен түрлерінің әр ... ете ... ... дейін қолданылып клеген заң аталған міндеттерді атқаруға
мүмкіндік беріп келген болса, онда «Білім туралы» жаңа ... ... ... туындады деген мәселеге келсек, ... өзі ... ... мына ... ... ... еді. Қолданыстағы заңның
қабылданғанына 8 жыл өтті. Адамзат қоғамы бүгін аса жылдам қарқынмен ... ... ... ... ... мен ... беру жүйесі озық
елдердің, Ыбырайша айтқанда, «өнер-білім бар жұрттардың» қатарында ... ... ... ... ... ... қадам жасауға тиіспіз. Сонымен
арада өткен он шақты жыл ... ... ... ... ... ... ... өзгерді;
- жаһандану процесі қарқын алды;
- білім беру экономиканы дамытуды басты факторына айналды.
Өзгермелі әлемде өзгермейтін нәрсе жоқ. Осы ... ... біз ... ... ... ... ... байланыс орнатып саяси
экономикалық және ғылыми-мәдени қарым-қатынастарымызды едәуір тереңдете
түстік. Қазір күн ... ... ... ... ... иық ... қатар
тұрып, батыспен байыпты сұқпат құрып, шығыспен шынайы қатынас орнатып,
түстіктегі жұрттармен тең ... ... ... ел ... ... ... ... тағы да көз жеткіздік. Ал білікті маман дайындау
– білім берудің моделіне, құқықтық базасына тікелей байланысты.
«Жаңа әлемдегі жаңа ... құру ... ... үлкен мақсаттар
қойып отыр. Ол – жеке ... және ... ... ... ... үшін ... ... білім беру
жүйесін қалыптастыру. Осындай мақсатқа қол жеткізу үшін ... ... ... болып қалды.
Сондықтан «Білім туралы» жаңа Заңды қабылдау – заман талабы болып тұр.
Сонымен қатар, бұл Заңды ...... ... ... және Қазақстан білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында белгіленген міндеттерді шешу үшін ... ... ... әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында «Дүние
шаруашылық байланыстары жүйесіне кіріккен осы заманғы белді мемлекеттердің
барлығы дерлік ... де ... ... жолына тіккен еді» деп
көрсетті. Бұл дегеніміз – білім беру ... ... көзі ... ... ... әрі ... ... негізі болып отырғанын ... ... ... ... ... ... қолжетімдігін
қамтамасыз ету өзекті мәселеге айналып отыр. Мұндай мәселенің ... ... ел ... ... беру ... ... негізін жасауды қажет
етеді. [22]
Жаңа заң туралы айтқанда оның құрылымында айрықша назар аударған жөн.
Ол Республикадағы жетілдірілген жаңа ... беру ... ... ... ... ... ... беру қызметі ... оның ... ... бір жүйеге бағындырылған, ол
қисынды сабақтастыққа сәйкес заңның мазмұнынан көрініс тапқан. Заң «білім
беру ... ... мен оны ... ... беру дегейлерінің анықтамасынн
басталады. Одан әрі әр түрлі деңгейдегі оқу бағдарламалары ... ... ... ... Келесі кезекте білім беруді ұйымдастыру, білім
алушыларға қойылатын талаптар, қбылдау ережелері , оқу ... ... оқу, ... ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс сияқты түрлі
бағыттары ... ... ... беру ... мен ... ... білім беру ұйымдарының түрлеріне сипаттама беріледі.
Білім беру ... ... ... құзіреттері, құқықтары,
білім алушылар мен тәрбиеленушілердің және олардың ата-аналары, басқа да
заңды өкілдерінің міндеттері мен ... жеке ... ... ... ... ... ... көптен бері сөз болып
келе жатқан – педагог қызметкерлерінің мәртебесі ... ... ... ... ... ... ... туралы бірде-бір сөз
айтылмаған еді. Одан ... ... ... ... ... ашып
көрсетілген.
Заңның жаңа редакциясының тағы бір үлкен ерекшелігі – білім ... ... ... ... стандарттарына
сәйкестендірілуі. Яғни, нарықтық айтқанда, сөз болып ... ... ... құрылымы ЮНЕСКО ұсынған 1997 жылғы Халақаралық ... ... ... ... беру ... ... ... заңда – 4 деңгей (мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, ... ... және ... оқу орнынан кейінгі білім) болса, жаңа заң 7
деңгейден (бастауыш, негізгі орта білім, орта білімнен кейінгі ... ... ... ... ... беру ... өзі жоғарыда аталған білім беру бағдарламаларын
ғана емес, сондай-ақ ... ... ... ... оқу
бағдарламалары мен ересектерге ... ... да ... қарастырады.
Осылайша білім берудің парадигмасы «өмір бойына алған білімнен»
қажеттілік пен мүмкіндікті сезінуге ... өмір бойы ... ... ... ... Осы ... сәйкес білім берудің жаңа технологиялары мен
әдістемелері, білімді ... ... мен ... алушылардың уәжін
дамытудың жаңа тәсілдері енгізілді. [23]
Атап айтуды қажет ететін тағы бір ...... ... ... орта ... көшу ... етілді. 2008 жылдан бастап 12 жылдық
оқыту жүзеге асырылады. Заңда 12 ... ... ... ... ... ... ... – 4 жыл, 1-4 сыныптар аралығы;
- негізгі орта білім – 6 жыл, 5-10 ... ... ... орта білім – 2 жыл, 11-12 сыныптар ... ... ... берудің оқу бағдарламалары баланың тұлғасын
қалыптастыруға, оның жеке қабілеттерін дамытуға, оқуға ... ... ... ... ... бағытталған. Мәселен, оқуға, жазуға, санауға,
тілдік қарым-қатынасына, өзін шығармашылық ... ... өзін ... ... ... ... [24]
Негізгі орта білім беруге арналған оқу ... ... ... жүйесінің базалық негізін игеруге, олардың ... ... және ... ... жоғары
мәдениеттілігін қалыптастыруға, тұлғаның өзін тануы мен кәсіптік бағдарын
айқындауға бағытталады. [25]
Жалпы орта білім беруге ... оқу ... ... ... ... оқыту бағдарламаларын жүзеге асыруға көзделген. Бұл
бағдарламалар білім алушыларға ... жеке ... ... ... уақытта әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану-ғылыми бағыттар
бойынша оқуына педагогикалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді. [26]
Кредиттік технологияға ... ... және ... оқу орнынан
кейінгі білім берудің үш ... ... ... Рһ.D) ... ... ... Бұл ... декларациясының
ережелері мен халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Халықаралық ... ... ... сөз ... ... ... ... жақсылығын, мамандар даярлаудың жоғары сапасы мен кәсібилігін
айтады. Өйткені «Білім беру стандарты» ... ... ... беру ... бар ... оқу процесіне қандай да бір регламент
қойылмайды. Онда оқу ... ... ... ... мен ... ... ... мен одан кейінгі білім беру жүйесінде де елеулі өзгерістер
болы. Бұрынғы заң бойынша жоғары кәсіби білім көпсатылы ... ие ... ... білім бірсатылы болады. Енді жоғары білім ебру ... ... тек ... оқу ... бойынша жүзеге
асырылады. Бұл базалық білімі бар және еңбек ... ... тез ... қабілетті кең профильді ... ... ... ... ... келу ... тиімді де дұрыс болып
табылады. Сонымен қатар, жекелеген мамандықтар бойынша ... ... ... ... ... мамандар даярлау да жүзеге
асырылды.
Жаңа заңға сәйкес магистратура жоғары оқу орнынан кейінгі ... ... оқу ... ... білім беру ғылыми және
педагогикалық кадрлар дайындайтын бағдарламалар арқылы ... ... ... ... ... – 1-2 жыл, ал ... оқыту
мерзімі 3 жылдан кем болмайды.
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі ... және ... ... ... олар – ... ... мен ... тұрады.
«Білім туралы» жаңа Заң шеңберінде білім беру сапасын бағалаудың
ұлттық жүйесі (БСБҰЖ) одан әрі дами ... Ол өз ... ... сапасын
басқару үшін орталық жергілікті құрылымдық бөлімдердің (орталықтар,
бөлімдер, ... ... ... ... ... ... ... бақылау, кәсіптік даяярлық сапасын ... ... , РІSА және тағы ... ... зерттеулер мен
лицензиялау, аттестациялау, аккредиттеу) жиынтығын ... ... ... ... әр ... ... әрекеттері, талаптардың
біртектілігі мен мониторингтік ... ... ... және ... ... оқу ... аккредиттеудің халықаралық үлгісі
қарастырылған. Аккредиттеу ... ... ... ... ... ... ... түріне
ауысу жүргізіледі.
Заң жобасының жаңалықтарының бірі – ол «Педагогикалық қызметкер
мәртебесі» ... ... ... ... ... ең ... ... және моральдық тұрғыдан ынталандыру арқылы жүзеге
асырылады. Бастауыш мектепте оқу ... ... 20 ... 18 сағатқа
азайту, жоғару оқу орындарында ... мен ... ... ... мен оқытушылар – 3:1-ге жеткізу, әлеуметтік кепілдемелер –
сауықтыру төлемдері, «Үздік ... ... оқу ... үздік
оқытушысы» гранттары, ауылды жерлерде жанар жағармай үшін қосымша төлемдер
және т.б. қарастырылған. [30]
Қорытынды
Қорыта айтар болсақ, жоғары ... беру ... ... ... ... мен ... арқылы жүзеге асырылады. Курстық
жұмысымызда көрсетілген бағыттар – ... ... ... ... Ал
білім жүйесінің әртүрлі компоненттерін жеке ... ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесі күн өткен
сайын күрделене береді, ал ... ... ... ... ... ... ... логикалық-әдіснамалық
тұжырымдамалары, білім мазмұнының құрылымды кезеңдерін ғылыми технологиялар
арқылы бірнеше нұсқада келтіріп, тың ... ... ... ... технологияларының практикадақолданысқа ендірілуіне
септігін тигізері сөзсіз ... ... ... ... ... жүйесінің жаңа сипатқа ие болып, жаңа білім сапасына қол ... ... Тек қана ... мен ... ... ... ... білімге
дұрыс бағыттағы реформалар арқылы ғана жеткіземіз.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... өсуіне, білімдерінің жетілдіруіне,
жаңашылдыққа ұмтылуына мектеп әкімшілігінің ықпалы зор. Сондай-ақ мектеп-
білім ошағы, тәрбие ордасы, тағылым ... Ал ... ... ... ... болуы мектептегі оқу-тәрбие үрдісінің ұйымдастырылуы
ретіне байланысты болмақ.
Болашақ мұғалімдердің кәсіби іскерліктерін қалыптастыру ... ... ... ала ... ... және қазіргі
таңдағы білім беру жүйесіне еніп отырған білім стандарты мен тұжырымдама
талаптарына ... ... ... практиканың нәтижесі
негізінде жүзеге асады. Болашақ мүғалімдердің кәсіби деңгейінің қалыптасуы
оқушыларға берілетін ... мен ... ... ... ... дамуына жағдай дасайды.
Курстық жұмыстың үшінші бөлімін қорытындылай келсек, «Білім туралы»
Қазақстан Республикасының жаңа ... ... жаңа ... ... сай білім жүйесін жетілдіруді көздеп отыр. Елбасы қол қойған
«Білім туралы» жаңа Заң ... ... ... ... ... ... ... мол мүмкіндік береді деген сенімдемін. Елбасымыздың Қазақстан
халқына жолдауында болашақ қоғам мүшесі ... оның ... ... жастармен, оларды білім алып, дамытумен айналысатын
мамандарды ... де ... ... де ... етіп даярлауға баса көңіл
бөлу ... ... ... қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа
стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ... ... ... ... беруге қойылатын талаптарды ... ... ... ... көпшілігі олардың білім беру жүйесі білім
берудің мақсатын, ... мен ... оның ... қарап
бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік
пен дағды-машыққа қол ... ғана ... ... ... ... және ... ... – ақпаратты өзі іздеп ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі дүниеде лайықты өмір
сүру және жұмыс істеу болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
[1] [Төлепберген М. ... ... ...... ... б.]
[2] [ҚР-ғы білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған ... ... ... ... ... 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағадарламасы]//Білім-Образование.-2006.-№4.-8-9б.
[4] [ХХІ ғасырдағы қазақ мектебі: даму болашағы. 1 том. ... ... ... ... ... ... Н. Введение в сравнительную педагогику (учебное пособие).-
Алматы.1994ж. ... ... ... беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған ... ... А. ... ... ... ... жасауға негізделуі тиіс]//Ел.-
2007.-22 ақпан.-3 б..
[8] [Нургалиева Г.Қ., Құсайынов А.Қ., Мусин Қ.С. Салыстырмалы педагогика.
Алматы, 1999, 70-71 ... ... М.Р., ... Н.Н., ... Г.Д. Технологация
учебного процесса. Казахстанский опыт. Алматы, 2005. 17 б.].
[10] [Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: ... ... ... ... ... 2000. 219 ... ... беруді технологияландыру// Педагогика мәселелері-Вопросы
педогогики.-2006.-№ 1-2.-86-88 б.].
[12] [Жоғары білім беру ... ... ... мен ... ... ... ... Кәсіби біліктіліктерін педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... Народное
образование, 1999, 226 бет]
[15] [«ҚР-ң бала құқығы туралы заңы» Алматы 2003, 21бет].
[16] [М.М.Потошник «Качество образования проблемы и технологии ... 2002ж 352 ... ... ... ... и содержание образовательной
программы» М.; 2002, стр352 б].
[18] [Кобдыкаров К.К., ... В.М. ... ... ... процесса» Вестник КАТУ серия, Педагогическая наука,
1998, №1, 52-54 ... [ Ә.Қ. ... ... білімді ұрпақ тәрбиелеу мақсатында біртұтас
педагогикалық процесті технологияландыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі//
Педагогика ... ... ... ... ... Г.Ю. ... деятельность учителя М. 2001 123 б].
[21] [Б.И.Иманбекова Қазіргі педагогикалық технологиялар//Оқыту тәрбиелеу
технологиясы. 2007.-№1.-27-29 б.].
[22] ... Р.К., ... С.К. ҚР-ң ... ... жолдауы
негізінде білікті мамандарды даярлауды институт пен орта мектеп арасындағы
ынтымақтастық//Қазақстан педагогикалық ... ... ... ... [12 ... ... негізгі орта буынының білім мазмұны//Қазақстан
тарихы(әдістемелік журнал).-2006.-№3.-3-10 б].
[24] [2009 жылы ... ... ... ... ... ақпан,-2 б.]
[25] [Абуева А.,Электронды оқулықтарды ... ... беру ... ... ... ... Г.Қ. 12 жылдық білім берудегі ... ... ... ... ... ... 2-7 ... [Астана қаласының білім беру ұйымдарында 12-жылдық оқытуға көшу ... ... ... ... ... ж. ... ... жаңалықтар.-2007.-№2.- 6-13 б.].
[28] [Әбішев Ә. Білімді де жаңартып отырған жөн//Егемен Қазақстан.-2006.-24
ақпан.-3 б.].
[29] [Әбдірахманова Б. 12 жылдық ... ... ... ... ... 35-37 б.].
[30] [Түймебаев Е. «Білім туралы» жаңа Заң ... ... ... ... Қазақстан.-2007.-16 тамыз.-7 б.].

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қоғамның даму тенденциясына сай бүгінгі білім жүйесінің дамуы31 бет
Параметрлі теңдеулерді функциялық әдіспен шешу5 бет
Теңдеу. Теңдеуді шешу тәсілдері3 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»8 бет
«ҚАЗАҚ ЕЛІ ЕГЕМЕНДІГІНІҢ ЖАРШЫСЫ – ХАН АБЫЛАЙ ЖӘНЕ БҮГІНГІ ҚАЗАҚСТАН»4 бет
Азаматтық қоғамның мемлекетпен әрекеттесуі52 бет
Азаматтық қоғамның негіздері және компоненттері58 бет
Азаматтық қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь