Файлдарды ұйымдастыру тәсілдері


I. Кіріспе:
1. Файлдық жүйелердің негізгі қасиеттері
II. Негізгі бөлім:
1. Операциялық жүйенің деңгейлері.
2. Құрлымдық ұйымдастыру тәсілдері.
3. Файлдарды ұйымдастырудың блоктық тәсілдері.
4. Блоктың ерекшелік принциптері.
III. Қорытынды:
Операциялық жүйенің файлдарды ұйымдастыру тәсілдері
туралы жалпы түсінік.
Файлдық жүйелердің негізгі қасиеттері. Файлдық жүйе файлдар үшін аталған қасиеттердің бәріне ие және бірнешеулерін қосады. Бұл қасиеттер файлдық жүйенің құрылымдық ұйымдастырылуымен байланысты.
Сыртқы есте сақтау құрылғылардың кейбір кеңістіктерін осы кеңістік ауқымды файлдардың ұйымдастырылуын қалай ұйымдастыруды қарастырамыз.
1. Үздіксіз сегментті файлдарды бір деңгейде ұйымдастыру. “Бірдеңгейде” термині – жүйе ерекше аталған файлдармен жұмыс істеуді қамтамассыз етеді. Кеңістік шегінде сырқы есте сақтау құрылғысы кталог деп аталатын мәліметтерді сақтау үшін арналған кейбір аумақтарға бөлінеді.
Файлдық жүйелердің негізгі қасиеттері. Файлдық жүйе файлдар үшін аталған қасиеттердің бәріне ие және бірнешеулерін қосады. Бұл қасиеттер файлдық жүйенің құрылымдық ұйымдастырылуымен байланысты.
Сыртқы есте сақтау құрылғылардың кейбір кеңістіктерін осы кеңістік ауқымды файлдардың ұйымдастырылуын қалай ұйымдастыруды қарастырамыз.
1. Үздіксіз сегментті файлдарды бір деңгейде ұйымдастыру. “Бірдеңгейде” термині – жүйе ерекше аталған файлдармен жұмыс істеуді қамтамассыз етеді. Кеңістік шегінде сырқы есте сақтау құрылғысы кталог деп аталатын мәліметтерді сақтау үшін арналған кейбір аумақтарға бөлінеді.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық иниституты
Қолданбалы информатика және математика
кафедрасы

Тақырып: Файлдарды ұйымдастыру тәсілдері

Орындағандар:
Қалымбетова.А.А
Слямова.Д
Тексерген:
Чубаева.ГЖоспар:
I. Кіріспе:
1. Файлдық жүйелердің негізгі қасиеттері
II. Негізгі бөлім:
.1. Операциялық жүйенің деңгейлері.
2. Құрлымдық ұйымдастыру тәсілдері.
3. Файлдарды ұйымдастырудың блоктық тәсілдері.
4. Блоктың ерекшелік принциптері.
III. Қорытынды:
Операциялық жүйенің файлдарды ұйымдастыру тәсілдері
туралы жалпы түсінік.

Файлдарды ұйымдастыру тәсілдері
Файлдық жүйелердің негізгі қасиеттері. Файлдық жүйе файлдар үшін
аталған қасиеттердің бәріне ие және бірнешеулерін қосады. Бұл қасиеттер
файлдық жүйенің құрылымдық ұйымдастырылуымен байланысты.
Сыртқы есте сақтау құрылғылардың кейбір кеңістіктерін осы кеңістік
ауқымды файлдардың ұйымдастырылуын қалай ұйымдастыруды қарастырамыз.
1. Үздіксіз сегментті файлдарды бір деңгейде ұйымдастыру. “Бірдеңгейде”
термині – жүйе ерекше аталған файлдармен жұмыс істеуді қамтамассыз етеді.
Кеңістік шегінде сырқы есте сақтау құрылғысы кталог деп аталатын
мәліметтерді сақтау үшін арналған кейбір аумақтарға бөлінеді.

Аты Бастапқы блок Соңғы блок

“Бастапқы блок” берілген атпен басталған файлдағы сырқы есте сақтау
құрылғысы кеңістігіндегі салыстырмалы орынға жіберіледі. “Соңғы блок” осы
файлдың соңғы болатынын анықтайды. Файлды ашу функциясы каталогтағы файл
атын табуға, оның басын және соңын табады ( бұл мәліметтер аз орын алуы
мүмкін, бұл туралы кейінірек айтылыды). Бұл әрекет өте қарапайым және де
каталогты операциялық жүйе жадына сақтауға болады, сонымен қатар
ауыстырулар санын азайтуға болады. Егер жаңа файл құрылса, онда ол бос
орынға жазылады. Каталогтар атына ұқсас бос кеңістікті кесте болуы мүмкін.
Оқу\ жазу қосымша аустыруларсыз- ақ жүреді, сондықтан ашу барысында біз
мәліметтердің орналасу аумағын аламыз. Оқу осы блокты құрылымға сәйкес
жүреді және қосымша ешқандай ақпарат қажет емес. Осыған сәйкес ауыстыру өте
тез жүреді.
Осындай файлға қосымша ақпаратты жазу қажет болған да не болады? ( ал
осы файлдан кейін бос кеңістік жоқ). Бұл жағдайда жүйе екі рет келіп түсуі
мүмкін. Біріншісі, ешқандай орын болмайды дейді және сіз өзіңіз бір нәрсе
істеуіңіз керек, мысалы осы файлды басқа орынға ауыстыратын және қосымша
ақпаратты табатын қандайда бір үрдіс енгізуіңіз керек.
Бұл ауыстыру – едәуір қымбат тұратын функция. Екіншісі – ауыстыруда
қабылданбайды. Бұл файлды ашу барысында қосымша орын алып қою керектігін
білдіреді, осыдан файлдық жүйе бос буфер өлшемін анықтайды, егер ол аз
болса, онда осы файл сыйатын бос орынды табу керек.
Сонымен, біз бұл ұйымдастырудың ауыстыру барысында тимдіек енін білдік,
бірақ кеңістік болмаған жағдайда файл үшін тиімсіз болады. Сондай ақ үзақ
уақыт жұмыс барысында мүндай файлдық жүйеде оперативтік жадыдағы сияқты
болады, яғни бос фрагменттер болған жағдайда, бірақ олардың арасында файл
орналастыра алмаймыз. Мүндай файлдық жүйені ұйымдастыру үшін
фрагментациялаумен күрес бұл барлық файлдарды бір- біріне тығыз
орналастыратын кезеңдік компессия.
Мұндай ұйымдастыру бір рет қолданылатын файлдық жүйе үшін жарамды болуы
мүмкін, сондықтан қолданғыштар саны көп жағдайда фрагментация өте тез
жүреді, ал компрессияның тұрақты енгізілуі- жүйе үшін ауыр болады. Басқа
жағынан жүйе қарапайым және ешқандай шығындарды қажет етпейді.
2. Блокты файлдарды ұйымдастырудың файлдық жүйесі. Сыртқы есте сақтау
кеңістіге блоктарға бөлінген (ауыстырулар үшін тиімді блоктар).
Файлдық жүйеде мұндай типті ақпараттарды орналастыру беттік
ұйымдастырылуы жедел жадыға үрдістер ақпараттарын орналастыруға ұқсас
жүреді. Жалпы жағдайда әрбір файл атымен осы файл мәліметтері
орналасқан блоктар санының жинағымен байланысты. Бұл блоктар саны
реттелген, яғни блоктар барлық қондырғы бойынша таратылуы мүмкін.
Мұндай ұйымдастыруда фрагментациялау болмайды, дегенмен блоктардың
жойылуы мүмкін (егер файл блокта бір байттықорын алса, онда блок бос
емес болып есептеледі). Демек, компрессиялау мәселесі жоқ және бұл
жүйені көп қолдану ұйымдастыру барысында қолдануға болады. Бұл
жағдайда әрбір файлмен атрибуттар жинағына байланысты: файл аты,
пайдаланушы аты. Мұндай ұйымдастыру жоғарыдағы жағдайлардақажет
етілетін ерекше аттардың болмауына мүмкіндік береді. Бұндай жүйеде
аттар ерекшелігі тек бір қолданудағы файлдар арасында қажет.
Мұндай файлдарды каталог арқылы ұйымдастыруға болады. Каталог құрылымы
келесі түрде болуы мүмкін. Каталог қатарлардан тұрады; әр бір I- ші қатар
файлдық жүйенің I- блогына сәйкес келеді. Бұл қатар блок бос немесе бос
емес екендігі туралы ақпараттан тұрады. Егер ол бос болмаса, онда бұл қатар
файл аты мен қолдану аты көрсетіледі және қандайда бір қосымша ақпарат
болуы мүмкін.
Ауыстыру барысында жүйе әртүрлі әрекет етуі мүмкін. Файл ашу барысында
жүйе барлық каталог бойынша жүреді және файлдың логикалық блоктарына сәйкес
кесте тұрғызылады не болмаса әрбір ауыстыру кезінде осы сәйкестікті іздеу
жүзеге асырылады.
Файлдық жүйені мұндай ұйымдастыру бір рет қолданудағы шектерде
бірдеңгейлі болып табылады, яғни барлық файлдар тораптармен байланысты.
3. Иерархиялық файлдық жүйе. Файлдық жүйенің барлық файлдары бағана деп
аталатын құрылымда тұрғызылған. Бағана түбінде файлдық жүйенің түбі болады.
Егер бағана түйіндері ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Файлдарды архивтендіру
Файлдарды архивтеу
Файлдарды архивтеу. архиватор бағдарламалар
Лабораториялық жұмыстар, файлдарды пайдалану
Архивтеу программалары. Файлдарды архивтен шығару
Файлдарды архивке енгізу
Архивтеу программалары. файлдарды архивтеудің қажеттілігі
Microsoft Power Point–та графикалық файлдарды ендіру
Файлдарды, каталогтарды көшіру және олардың орнын ауыстыру
Visual Basic ортасында тексттік файлдарды шифрлеу және қайта шифрлеу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь