Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

Кіріспе
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ.ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың экономикалық мәні және маңызы
1.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: көрсеткіштері, бағалау әдістері
1.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: көрсеткіштері, бағалау әдістері
2 «ҚАЗАҚМЫС» » КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫ БАҒАЛАУ
2.1 «ҚАЗАҚМЫС» » КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК.ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау
3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторлар
3.2 «ҚАЗАҚМЫС» Корпорациясының қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуді жетілдіру жолдары
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
ҚОСЫМША
Нарықтық экономика жағдайында жалпы қаржы жүйесінің негізгі буыны - кәсіпорын қаржысы болып табылады.Кәсіпорын қаржысы -жалпы ішкі өнімнің құндық бейнеде құрылуына, бөлінуіне, пайдаланылуына қызмет етеді. Сондықтан да бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған жағдайлар қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынастар шаруашылық субьектілердің құқықтық жағдайларын күшейтіп, олардың көптеген өндірістік және қаржылық мәселелерді өз бетінше шешуіне мол мүмкіншілік жасалды. Ел экономикасының тұрақты өсуін қамтамасыз етуде кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сақтауды мемлекет пен кәсіпорын басщысы басщылыққа алған жөн. Сонда нарық талабын мемлекетпен бірге аса сауаттылықпен анықтайтын, кәсіпорынға тиімді қаржылық ресурстар тарта білетін, кәсіпорынның барлық құрылымын нарықтық жағдайға сай жүргізе білетін және пайданы көп табуды қамтамасыз ете алатын кәсіпорындар ғана қаржылық тұрақтылыққа жете алады. Ол үшін кәсіпорын қаржысының дұрыс талдау қажет. Сондықтан кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауды қаржылық тұрақтылықтан бастаған дұрыс.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолында үйлесімді шешімдердің қабылдануы, материалдық, жібек және қаржы ресурстарын тиімді пайдаланып, еліміздің экономикалық өсуіне бағытталатыны белгілі.Таңдалынып алынған тақырыптың өзектілігі осымен анықталады.
Мақсаты: «Қазақмыс» корпорациясы АҚ мысалында қаржы тұрақтылығының талдауы мен болжауын жасай отырып маңыздылығын көрсету. Мынадай нақты міндеттер көзделеді:
1) Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық мәнін толығырақ түсіну;
2) ҚР-ның кәсіпорындарының қаржы көздерін құрудың, жоспарлаудың тиімді жолдарын зерттеу және қаржылық тұрақтылыққа әсер етуші факторларды жіктеу;
3) Кәсіпорын қаржылық жағдайын бағалауда көрсеткіштердің арақатынасын анықтау;
4) Шетелдік талдау мен болжау тәжірибелерін үйрену және Қазақстан экономикалық құрылымына сай икемдеу.
Зерттеу обьектісі: «Қазақмыс» корпорациясы АҚ мысалында қаржылық жағдайды талдау және қаржылық тұрақтылыққа жетудің тиімді жолдарын іздеу.
Теориялық әдістемелік негізі: алынған әдебиеттер бойынша ҚР өнеркәсіп саласынан теориялық, статистикалық қорытындылар шығару көзделіп отыр. Теориялық мәліметтер отандық және ресейлік қаржылық талдау әдебиеттерінен алынды. Кәсіпорын қаржы тұрақтылығына оң және кері әсер ететін факторларға қысқаша шолу жасалынды.
1. Дүйсенбаев К.Ш.,Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау:Оқу құралы.—Алматы:Экономика.-2001.-330бет.
2. Ковалев В.В.Финансовый анализ: Управление капиталом, Выбор инвестиции, Анализ отчетности.-М.:Финансы и статистика,1996.-432с.
3. Балабанов И.Т.Анализ и планирование финансов хозяйствующих субьекта:Учебное пособие.-М.:Финансы и статистика.-1994.-80с.
4. ШереметА.Д.,Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа.-М.:Инфра-М,1995.
5. Радионова В.М., Федотова М.М. Финансовоя устойчивость предприятия в условиях инфляция.-М.:Перспектива,-1995.-97с.
6. Артеменько В.Г.,Беллендир М.В.Финансовый анализ:Учебное пособие-М,:«ДИС» НГАЭиУ,1997.-128с.
7. Финансовый менеджмент: теория и практика./под ред.Стояновой Е.С.3-е изд.,перераб.и доп.-М.:Перспектива,1998.-656с.
8. Мейірбеков А.Қ.,Әлімбетов Қ.°.Кәсіпорын экономикасы:Оқу құралы.-Алматы:Экономика.-2003.-252бет.
9. Крейнина М.Н.Финансовый менеджмент:Учебное пособие.-М:Дело и сервис.1998.-304с.
10. Шуляк П.Н.Финансы предриятия :Учебное пособие.4-е изд,перераб.и доп.-М.:Дашков и К.-2003.-712с.
11. Челекбай А.Д.,Хамитов Н.Н.,Такабаев М.К., и др.Методика оценки финансового состояния предприятия-ссудозаемùика и расчета его текущего рейтинга:-Алматы:Экономика,2000.-61с.
12. Ковалев А.И.,Привалов В.П.Анализ финансового состояние предприятия.2-е изд,перераб.и доп.-М.:Центр экономики и маркетинга,1997.-192с.
13. Бородкин К.Р.,Преображенскии Б.Г.ңАнализ инструментария финансовой диагностикиң//Финансы.-2004.-№3.
14. МамыровН.К.,Саханова А.Н.,Ахметов Ш.С.,Брузати Л.Государство и бизнес:
15. Финансовый менеджмент:Учебник для вузов /Под ред. Акад.Г.Б.Поляка.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-527с.
16. Учебное пособие.-Алматы:Экономика,1999.-660с.
17. Әкімбеков С.,Баймұхамбетова А.С,Жанайдаров У.А.Экономикалық теория.Оқу құралы.-Астана:Астана полиграфия.-2002.-464бет
18.Қазақстан Республикасының «Салықтық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер» туралы Заңы (Салық кодексі). Алматы, 2005
        
        Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында жалпы қаржы жүйесінің негізгі буыны ... ... ... ... қаржысы -жалпы ішкі өнімнің
құндық бейнеде құрылуына, бөлінуіне, пайдаланылуына қызмет етеді. Сондықтан
да бұл деңгейде қоғамға ... өнім ... ... ... ... жағдайлар қазіргі уақытта болып ... ... ... ... ... ... күшейтіп, олардың көптеген
өндірістік және қаржылық мәселелерді өз ... ... мол ... Ел ... ... ... қамтамасыз етуде кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығын ... ... пен ... ... ... жөн. ... нарық талабын мемлекетпен бірге аса сауаттылықпен
анықтайтын, кәсіпорынға ... ... ... ... ... барлық құрылымын нарықтық жағдайға сай жүргізе білетін және
пайданы көп табуды ... ете ... ... ғана қаржылық
тұрақтылыққа жете алады. Ол үшін ... ... ... ... қажет.
Сондықтан кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауды ... ... ... ... ... жету ... ... шешімдердің
қабылдануы, материалдық, жібек және қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... белгілі.Таңдалынып алынған
тақырыптың өзектілігі осымен анықталады.
Мақсаты: «Қазақмыс» ... АҚ ... ... ... мен ... жасай отырып маңыздылығын көрсету. Мынадай нақты
міндеттер көзделеді:
1) Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық мәнін толығырақ түсіну;
2) ҚР-ның ... ... ... ... жоспарлаудың
тиімді жолдарын зерттеу және ... ... әсер ... ... ... қаржылық жағдайын бағалауда көрсеткіштердің ... ... ... мен ... тәжірибелерін үйрену және Қазақстан
экономикалық құрылымына сай икемдеу.
Зерттеу обьектісі: «Қазақмыс» корпорациясы АҚ ... ... ... және ... ... жетудің тиімді жолдарын іздеу.
Теориялық әдістемелік негізі: алынған әдебиеттер бойынша ҚР ... ... ... қорытындылар шығару көзделіп отыр.
Теориялық мәліметтер отандық және ресейлік қаржылық талдау әдебиеттерінен
алынды. Кәсіпорын ... ... оң және кері әсер ... ... шолу жасалынды.
1. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің теориялық-
әдістемелік мәселелері
1.1 Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... мәні және ... ... ... ... қаржылық жағдайын
талдаудың маңызы зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен қатар
олардың ... ... ... ... ... ... ... өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің
нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болумен байланысты. ... ... ... ... оның өз ... банктер, жабдықтаушылар, сатып алушылар, акционерлер, және тағы
басқалар) өзара қарым-қатынасы ... әсер ... ... ... ... ... болу ... қаржлық жағдайдың бірден-бір
шарты болып табылады. Әрине, акционерлер өз ... ... ... ие және ... ... ... ... тұрақтылығы
қалыпты кәсіпорындарға салады. Инвестициялық тартымдылығы болуы үшін тек
бүгінгі күні ғана ... ... да ... ... ... қарағанда жақсы болуы тиіс.
Сондай-ақ бұл жыл сайын өз облигациясы ... ... ... ... ал ... мерзімі біткен уақытта – облигация құнын толық
өтеуді талап ететін облигация иелеріне де қатиысты. ... ... ... ... де өз несиелерімен тәуекел ете отырып несие
алушының өз уақытында және ... ... ... оны беру ... ... отырып, кезкелген қарыздың қамтамасыз етілуін тексереді.
Басқаша айтқанда, кәсіпорынның қаржылық жағдайы банктер осы ... беру ... ма, жоқ па, ал бұл ... ... шешкен жағдайда –қандай
пайызбен және қанша мерзімге деген сұрақтарды ... ... ... ... мен ... ... және төлемқабілеттілігі
жоғары кәсіпорындармен келісім-шартқа үлкен ... ... ... ... әсіресе салық инспекциясы кәсіпорынның қаржылық жағдайы жақсы
болғанын қалайды.Себебі тек осындай ғана салықтар мен ... да ... ... және толық төлей алады.
Осылайша, қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік ... ... ... ... анықтайды. Кәсіпорын ... ... ... және ... да қатынастар тұрғысындағы
өзара экономикалық қызығушылықтарын қандай ... ... ... ... қаржылық жағдайының обьективті дұрыс бағасын
берудің ең ... ... бұл- ... ... даму бағытын
бақылауға, оның шаруашылық қызметте ... ... баға ... ... және осындай жолмен басқарушылық шешімдерді ... ... ... ... арасындағы
байланыстырушы қызметін атқарады. Нарықтық экономика ... ... ... ... ... ... ... келесілер болып табылады.
• қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі ... ... мен ... ... ... ... сәйкестікті, оларды
таратудағы рационалдылықты және оларды пайдаланудағы тиімділікті
зерттеу;
• айналым капиталының ... оның өсуі мн ... ... ... ... қаржы-есептік және несие ережесін сақтау;
• кәсіпорын активтер және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу;
• ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ... ... және ... ... жасау;
• баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және
төлемқабілеттілігінің абсолюттік және ... ... ... ... ... ... табысының салыстармалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың
деңгейінің өзгеруіне әсер ... ... ... ... кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау,
• кәсіпорынның қаржылық жағдацының ... ұзақ және ... ... яғни оның ... ... ... жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың
қорытындылаушы кезеңі болып табылады және ол үш ... ... ... және ... ... ... кәсіпорынның қаржылық қызметі –бұл
оның осы қызмет нәтижесінде меншікті және ... ... ... әкелетін қызметі болып табылады. Ол ... ... ... ... мен ... ... есеп және ... тәртібін сақтауға,
меншікті және қарыз қаражаттарының ... ... ... ... ... қызмет ету мақсатында
қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге ... ... ... қаржылық, өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз
байланыс пен өзара ... бар. ... ... ... ... оның ... –сату көрсеткіштерімен анықталады.
Жоғары сапалы өнімді үздіксіз өндіру және ... ... ... ... оң ... ... ... сапасының төмендеу және оны сатудың қйынджықтары ... ... ... ... ... кедергі жасайды, нәтижесінде кәсіпорынның
төлемқабілеті төмендейді. Кері ... та бар, ол ақша ... ... ... ... ... іркілісіне, демек өндіріс
процесінің тоқтауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Шығындар ... ... ... ... ... ... ... қаншалықты көп болса, кәсіпорын өнімнің өткізу көлемін
сақтай отырып ресурстарды, соның ... ... ... ... ... ... ... шикізат пен материалдар ... ... ... өнімділігі деңгейінің төмендеуі және басқа
ресурстардың мөлшерден тыс жұмсалуы мен ... емес ... ... ... ... ... болады. Еңбек және
материалдық ресурстар шығыны ең ... ... ... ... ... ... талданып қорытылады. Соңғы айтылған көрсеткіштің ... ... ... ... көлемін өзгерте отырып, оның
жалпы қаржылық жағдайында елеулі көрініс табады.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... өз
кезеңінде қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті ... оның ... ... ... өнім ... және ... қаржылық жағдайының тұрақтылығын
қамтамасыз етеді. Сондықтан ... ... ... талдауды
қаржылық тұрақтылық бастаған дұрыс және ол ... ... ... ... активтерінің құрылымдық және құрамдық динамикасын талдау;
• кәсіпорын активтерінің қалыптасу көздерінің ... және ... ... ... ... тұрақтылығының абсолюттік және салыстырмалы
көрсеткіштерін талдау;
• баланс өтімділігін талдау;
... ... және ... ... ... ... –осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі
қаржылық тұрақтылығының және оның өз ... ... ... мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін ... ... ... ... Ал кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығы нені ... Бұл ... ... оқулықтарда
түрліше түсіндіріледі. Бір авторлар қаржылық тұрақтылықты «өз қаражаттарын
шебер пайдалану ... ... ... ... ... ... жеткілікті болуы» -деп түсіндіреді. Қаржылық
тұрақтылық–қарыз қаражатттарының байланысы деп ... ... ... тұрақтылығы –бұл оның жеке ... ... ... ... ... ... және ... болмауын, қажетті төлемдерді уақытылы төлеу қабілеті. Сондай-
ақ айналым қаражатын жоғары деңгейде пайдалану, оны рационалды ... ... ... ... ... табылады.
Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың ... ... тән ... ... ... ... табылады. Ол ақша қаражаттарын
еркін пайдаланып, оларды тиімді пайдалану арқылы өнімді өндіру мен ... ... ... ... ... ... және жаңартуға қажетті шығындарын қаржыландыратын ... ... ... сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кәсіпорыннның
жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады.
Қаржылық тұрақтылық – бұл ... ... ... ... ... ақша қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және өнімді сату
процесінің ... ... ... ... ... да қаржылық
тұрақтылық барлық ... ... ... ... ... ... жалпы қаржы тұрақтылығының ... ... ... ... ... оның ... қаржы-шаруашылық
жағдайын жағымды сипаттамаларымен байланыстыруға болады:
1) жоғары төлемқабілеттілік;
2) ... ... ... ... ... ... ... табыстылық;
Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығы- қаржы ресурстарын тиімді пайдаланумен
байланысты ... ... ... ... ... ... кәсіпорын
қаржы ресурстық жағдайы мен оны пайдаланумен де ... ... ... мен құрылымын және оларды басқару стратегиясы дұрыс
таңдалып алынуы қаржы тұрақтылығын сақтап қалуға ... ... ... ... ... ... өз қаржы ресурсын оның ішінде, таза табысы
қаншалықты көп болса, ... ол өзін ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: көрсеткіштері,
бағалау әдістері
Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметiн бiртұтас кешендi
талдауды iшкi ... және ... ... ... талдау деп екiге
бөлiнедi.Талдаудың бұл түрлерiнiң әрқайсысының өзiнiң негiзгi ақпараттық
көздерi және ... ... ... ... есеп ... екi ... ... жұртшылықты, банктердi, сондай-ақ ... мен ... ... ... жұмыс жағдайы мен оның қаржылық
жағдайы және ... ... ... ... ... үшiн ... ... мен бюллетендерге, арнайы анықтамаларда
басылып шығатын қаржылық есеп беру. ... ... ... есепте
субьектiнiң шаруашылық қызметiн динамикада бейнелеп көрсетуге, даму бағыты
мен оның алдыңғы кезеңдегi жағдайын ... ... ... ... ... жариялайды.
Есеп берудiң екiншi түрi-басқару талдауы, бұл кәсiпорын шығаратын
өнiмдердiң жеке ... ... ... ... ... сондай-ақ
сапасының төмендiгiне немесе тауардың мөлшерден тыс шығарылып, ... ... ... ... ... құпияландырылған, басқа
тұлғалар үшiн ... есеп ... ... Iшкi есеп ... ... орталықтары мен пайда болу орындары бойынша шығындар сияқты
жеке ... ... ... ... ... есеп ... Кәсiпорынның жеке бөлiмшелерiндегi шаруашылық жүргiзу деңгейiн
анықтау шығындар мен нәтижелердi ... кiм ... ... ... ... ... және ... ақы төлеуде қандай да бiр иесiздiктi
жояды. Iшкi ... ... ... ал ... ... ... есеп негiзiнде
жүргiзiледi. Бүгiнгi таңдағы нарық ... ... ... бағалауда жаңа амалдар қажет.
Соңғы кездерi мерзiмдi баспасөздерде, сондай-ақ жеке басылымдарда
қаржылық талдауды жүргiзу ... ... ... ұсыныстар жарық
көрдi. Бұл еңбектiң авторлары кәсiпорынның қаржылық жағдайын және оның
жекелей көрсеткiштерiн талдаудың әр ... ... ... ... ... ... ... маңызды ерекшелiгi болып ... ... ... бiздiң отандық тәжiрибеде ... ... ... ... ... Кәсiпорынның қаржылық
жағдайын талдауды алдымен оның ... мен ... ... ... ... ... қабiлетi мен қаржылық тұрақтылығын, сондай-ақ активтердiң
қайтарымдылығын талдауға және оның қаржы жағдайын қысқа ... ... ... болады .
Қаржылық талдаудың тәжiрибесi қаржылық есептi оқудың ... ... ... ... алты ... әдiстi бөлiп
қарастыруға болады:
1) Көлденең талдау;
2) Тiкелей талдау;
3) Трендтiк талдау;
4) Салыстырмалы талдау;
5) ... ... ... ... ... талдау - есеп берудiң әрбiр позициясын өткен кезеңiмен
салыстыру. Ол өткен кезеңдегiмен салыстырғандағы ... ... ... ... және ... ... ... мүмкiндiк
бередi.
Тiкелей талдау - әрбiр есеп позициясының жалпы нәтижеге ... ... ... ... ... көрсеткiштердiң құрылымын
анықтау. Ол жалпы ... ... оның ... бойынша қорытынды
көрсеткiштегi жеке ... үлес ... ... ... ... ... - ... есеп позициясын бiр қатар ... ... және ... яғни жеке ... ... ерекшелiктерi мен
кездейсоқ әсерлерiнен тазартылған көрсеткiш динамикасының негiзгi
тенденциясын ... ... ... ... болашақтағы
көрсеткiштердiң мүмкiн болатын маңызы қалыптасады, ал одан ... ... ... ... коэффициенттер әдiсi – баланстың жеке баптарының арасында
болатын өзара математикалық қатынастарға негiзделген. Олар ... ... ... ... ... үшiн алғашқы база болып
табылады. Шешiмдер қабылдау үшiн сәйкес ... ... ... ... ... байланысты болады. Бұл -қатынастарды
талдаудың ең қиын аспектiсi, себебi ол осы ... ... ... ... ... ... ... етедi. Мысалы саладағы жалпы
экономикалық жағдайлар, кәсiпорын басшылығының саясаты және ... ... ... ... ... ... қажет, өйткенi
тек бiр ғана фактор алымына да бөлiмiне де әсер етуi ... ... ... ... ... ... ... қажет болады,
себебi ол болашақта дұрыс бағалауға мүмкiндiк жасайды.
Салыстырмалы талдау- бұл ... ... ... және цехтардың жекелеген көрсеткiштерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... көрсеткiштерiн орташа салалық және орташа жалпы экономикалық
мәлiметтерi бар бәсекелес фирмалардың ... ... ... ... ... ... талдау – бұл жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке
тигiзетiн әсерiн зерттеудiң ... ... ... ... ... Сонымен қатар факторлық талдау қорытынды ... ... ... ...... ал оның жеке элементтерiн
жалпы қорытынды көрсеткiшке бiрiктiргенде ол - керi ... ... ... ... ... қаржылық жағдайды талдау да
экономикалық(элиминирлеу, бухгалтерлiк және тағы ... ... және ... ... ... ... орташа
және салыстырмалы шама, графиктiк және индекстiк әдiстер, корреляция,
регрессия, динамикалық ... және тағы ... дәст үрлi ... ... бiр ... ... ... жасалған түрлi
әдiстер мен ... ... ... кәсiпорынның қаржылық
жағдайына терең талдау жасауға және ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстарды
дайындауға мүмкiндiк бередi.
Кәсiпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткiштердi 4 ... ... ... ... ... ... қызметiнiң тиiмдiлiгi мен iскерлiк белсендiлiгн талдау;
-кәсiпкерлiк тәуекелдiлiк пен потенциалды банкроттығын талдау.
Жоғарыдағы қаржылық ... ... ... ... субьектiлерiнiң барлық түрiн бағалауға болады. Мұнда 40-тан
астам коэффициенттер шығады. Әрбiр ... ... ... құрылымына,
коммерциялық ерекшелiгiне байланысты өзiне ... ... да бiр ... ... оның ... ... ... жалпыға ортақ көрсеткiштерi болады. Бұл қаржылық тұрақтылықты
бағалаудың ортақ көрсеткiштерi 8 негiзгi коэффициентерге ... ... ... шоғырландыру(концентрациялау);
2) қаржылық тәуелдiлiк;
3) меншiктi қаражаттардың еркiн жұмсау(маневрлық);
4) ... ... ... ... ... ... ... қарыз қаражаттарын тарту;
7) қарыздық капиталдардың құрылымы;
8) меншiктi және қарыздық капиталдардың арақатынасы;
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын ... үшін ең ... ... көрсеткіштерін талдап алайық, оған:
1) Баланс активтерінің құрамы мен ... ... ... ... ... ... мен құрастырылу көздерiнiң құрамынының
динамикасын талдау;
3) Баланс өтiмдiлiгiн талдау;
4) Кәсіпорын төлем ... ... ... ... ... ... активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау:
Кәсiпорынның экономикалық жағдайын екi әдiспен(сипатымен) ... ол ... ... ... мен ... жағдайы. Бұл екеуi
бiр—бiрiне ... ... ... шаруашылық жүргiзушiнiң маңызды
мiндетiнiң бiрi болып табылатын және де кәсiпорынның төлеу ... ... ... баға ... ... ... ... массаның
құрылымын бағалаудан бастайды. Кейбiр шаруашылық субьектiлерi алдымен есеп
берудiң құрастырылу сапасын тексередi, соның негiзiнде кәсiпорынның ... ... Одан ... ... ... жағдайына және оның
қалыптасу көздерiне, қаржылық дербестiгiне және талдау қабiлеттiлiгiне
тереңдетiлген талдау ... ... ... қаржылық жағдайын талдаудың соңғы
(ерекше) әдiстемесi ... ... ... ... ... ... бағасы және есептi кезеңдегi оның өзгерiсi; кәсiпорынның қаржылық
тұрақтылығын талдау; баланс өтiмдiлiгiн ... ... ... және ... ... ... ... және оның есептi кезеңдегi өзгерiсiн салыстырмалы
аналитикалық баланс - ... ... ... ... ... ... көрсеткiштерiн талдау, олардың ойынша,
кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ... ... ... тиiстi
оның негiзгi бастапқы пунктiн құрайды. ... ... ... ... ... ... төлеу қабiлеттiлiгiн бағалап,
болашақтағы төлем қабiлетi мен қаржылық тепе-теңдiктiң сақталу мүмкiндiгi
туралы қорытынды жасауға тиiс.
Баланс активтерінің ... ... ... мен ... ... ұзақ мерзiмдi перспективада қаржы көздерiнiң құрылымына, ... ... мен ... ... ... және ... ... Мұның мәнi бiр ғана - бұл коэффициентке қарап кәсiпорын
сырттан тартылған ... ... ... екендiгiн және өз қаражатын
қаншалықты жұмсай алатынын көруге болады. Тәуелсiздiк ... ... ... ... ... бөлумен анықтайды.:
Ктс ... : ... ... ... ... авансталған капитал(баланс ... яғни ... ... ... ... өсуi кәсiпорының қаржылық тәуелсiздiгi ... ... ... ... ... ... ... кәсiпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын ... ... ... ... ... қаржыландыру
коэффициентi болып табылады.
Кқ=Мк/қк
(2)
Мұндағы: Кқ- қаржыландыру коэффициентi
Мк- меншiктi капитал;
Қк- қарыздық капитал.
Бұл ... ... ... ... ... банктер мен
инвесторлар қаржыландыруға ... ... ... Бұл ... ... ... ... өз қаражатымен, ал қандай бөлiгi қарыз
қаражатымен ... ... ... ... Кқ НК ... НК ... ... /Меншікті
капитал
Қазіргі таңда елімізде өз қызметін жалғастырып жатқан компаниялардың
барлығы өздерінің ... ... ... ... ... ... сатып алушылармен есеп ... ... ... ... жүргендіктен және меншікті капиталдың көбеюін қамтамасыз ете
білген,сондай-ақ ақша қаражаттар тиімді қалыптастыра білумен ... ... ... деп айтсақ артықтық болмас.Сонда да ... ... ... ... ... жаңа түрлері мен жаңа
әдістері алып келетіні сөзсіз.Бұл мәселе ... ... яки ... түсуі
ол, біріншіден мемлекеттік саясатқа ... ... ... деп ... ... ... ... кәсіпорныдардың тәжірибесін пайдаланып
өздернің қаржылық тұрақтылығын сақтап қалуда. ... ... ... ... ... да ... ... ішінде ағымдағы активтерді
ұйымдастырудың кейбір дамымай келе жатқан ... ... ... ... ... ... басқару жүйесін дамыту керек. ... ... ... ... ... ... және жаңа
инвестицияларды тарту ... ... ... деген тәуекелдерді
бейтараптандыратын жоғары ғылыми негіздегі әдістемесі мен кәсіби
мамандары ... ... ... ... ... ... әлі ... шығара ... ... ... ... ... ... және ... 4
в\факторлы болжау моделі Э.Алтьманның көпфакторлы «Z-коэффициенті»
негізіндегі моделі бар.Бұл ... ... ... және қаржы шаруашылық қызметтің нәтижесің туралы
есебімен есептейді әрі жай және ... ... ... ... ... орай бізде бағалы қағаздар нарығы
дамымағандықтан бұл молдельдерді ... ... ... ... ... ... ... кезінде тәуекелмен жұмыс
істеу өте ауыр.Еңнегізгісі оған әсер ... ... ... ... ... керек.Қаржылық әдебиеттерде қаржы ... ... ішкі ... бөліп
қарастырады:тәуекелден қашу; тәуекелдердің шоғырлануын шектеу;
диверсификация; тәуеклді бөлу; ... ... ... ... ... жаңа ... ... төлемеушіліктің нәтижесінде
дебиторлық қарыздар көбейңіп отыр.Осында жағдайда факторинг ... ... ... ... ... ... ... дебиторлық қарыздың сатылуы әдетте ... ... ... ... ... ... көрсетілген қызметтер үшін төлемшіден төлем алу құқығын
жеткізушіден стып ... ... ... ... ... ... және фактор-фирманың
кепілдік міндеттемесінен тұрады.Ал форфейтинг бойынша коммерциялық
вексельдерді сыртқы ... ... ... ... ... ... үшін ... сатып алу арқылы экспортты
ненсиелендір, коммерциялық ... банк ... ... ... табылады.Еліміздегі кәсіпкерлікке кәсіпорындардың дебиторлық
қарыздарының өсіп кетуі мен сатып ... ... ... ... ... айналды.Кәсіпорын дебиторлық қарыздарды
азайтып отырғаны жөн.Себебі, барлық сатып ... ... ... ... ... сұрпанысы көп.Осы мәселені
реттеу үшін кәсіпорындар ... ... ... ... Қаржылық басқаруда заманауи ақпараттық жүйелерді пайдалану.Мұндай
мүмкіндіктерді пайдалану күрделі ... ... әрі ... қозғалысын нақты көрсеткіштермен талдауға жағдай
жасалынады.Қазіргі таңда «Галактика», «Босс», ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеп жатқан кәсіпорындар да аз ... ... ... ... ... ... жүйелер мына төмендегілерді
қамтамасыз ете алады:құрылымдық бөлімшелер арасындағы жүргізілген
документтерді ... ... ... ... ... ... пен ... өндірістік циклге
қамтамасыз ету жәнеоларды сатып алу мен сату жөніндегі ... ... ... ... комплексті түрде
жүрсе, соған сай ағымдағы активтерді қаржыландырудың ... ... ... ... оптимальды деңгейін бұдан ... да ... оны ... ... ... ... отырсақ, сонда ғана өтімділік
пен тәуекелдің қолайлы деңгейінде пайданы максимизациялауға болады. ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын сақтап қалу күнделiктi
нарықты зерттеудi қажет етедi.Бұл үшiн маманданған ... ... ... ... ... ... ... өз кезеңiндегi
қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн ... ... ... ... ... кепiлi болып табылатын өнiм өндiрудiң үздiксiздiгiн
және кәсiпорынның қаржылық ... ... ... айтып өткендердi қорытындылайтын болсақ, ... ... ... ... ... ... Себебi, қаржылық
тұрақтылықтың мәнiн, мағынасын және оған жету ... ... ... жету ... ... ... кәсiпорын қаржысын басқаруда
факторлармен жұмыс ... бiлу ... Әсер ету ... қарай
факторларды жiктей отырып олармен жұмыс iстеудi жеңiлдетеге болады.
Жазылған еңбекте кәсiпорынның өз ... ... ... ... және тағы ... ... ... қарым-
қатынасты жақсарту мәселесi көп қарастырылды.Кәсiпорын ... ... ... ... ... ... ұсынылды:
1) меншiк капиталын құрылымын ... құру және ... ... ... ... пiшiнiне байланысты болады;
2) өнiмдi өндiру мен сатуға байланысты жабдықтаушылармен, тұтынушылармен,
басқа өндiрушiлермен және тағы ... ... ... ... ... ... ... тиiмдi қарыз алу ала бiлу;
4) ... ... ... ... отырып олармен қарым-қатынасты
күшейту;
5) ... ... ... ... ... бөлiмде кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының мәнiн ... ... ... ... ... ... талдауға, соның iшiнде
коэффициенттермен жұмыс iстеуге көп көңiл ... ... ... ... көп ... ... ... осы әдiстiң
көрсеткiштерi берiлдi. Меншiктi капитал мен кәсiпорын ... ... ... пен ... ... ... ... Бұл кәсiпорынның қаржылық жағдайын комплекстi
талдауға және қаржылық тұрақтылықты ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. Дүйсенбаев К.Ш.,Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайын талдау:Оқу құралы.—Алматы:Экономика.-2001.-330бет.
2. Ковалев ... ... ... ... ... ... отчетности.-М.:Финансы и статистика,1996.-432с.
3. Балабанов И.Т.Анализ и планирование ... ... ... и ... ... Р.С. ... финансового анализа.-М.:Инфра-
М,1995.
5. Радионова В.М., Федотова М.М. ... ... ... ... ... Артеменько В.Г.,Беллендир М.В.Финансовый анализ:Учебное пособие-
М,:«ДИС» НГАЭиУ,1997.-128с.
7. Финансовый менеджмент: теория и ... ... ... ... Мейірбеков А.Қ.,Әлімбетов Қ.°.Кәсіпорын экономикасы:Оқу құралы.-
Алматы:Экономика.-2003.-252бет.
9. Крейнина М.Н.Финансовый ... ... ... ... ... предриятия :Учебное пособие.4-е изд,перераб.и
доп.-М.:Дашков и К.-2003.-712с.
11. ... ... ... М.К., и ... ... состояния предприятия-ссудозаемùика и расчета его текущего
рейтинга:-Алматы:Экономика,2000.-61с.
12. Ковалев ... ... ... ... предприятия.2-е
изд,перераб.и доп.-М.:Центр экономики и маркетинга,1997.-192с.
13. Бородкин К.Р.,Преображенскии Б.Г.ңАнализ ... ... ... ... ... ... и ... Финансовый менеджмент:Учебник для вузов /Под ред. Акад.Г.Б.Поляка.- ... изд., ... и доп. – ... 2004.-527с.
16. Учебное пособие.-Алматы:Экономика,1999.-660с.
17. Әкімбеков С.,Баймұхамбетова А.С,Жанайдаров У.А.Экономикалық теория.Оқу
құралы.-Астана:Астана ... ... ... және ... ... ... ... туралы Заңы (Салық кодексі). Алматы, 2005
.
Қосымша
|АКТИВ |2004ж |2005ж ... ... ... |  |  ... емес активтердің бастапқы құны |1 286 415 |949 927 |
| ... |496 669 |496 669 |
| ... ... |786 |13 809 |
| ... |788 960 |439 449 ... емес ... ... |803 269 |514 093 ... емес ... ... құны |483 146 |435 834 |
| ... |318 774 |281 673 |
| ... ... |186 |13 091 |
| ... |164 186 |141 070 ... ... ... құны |155 151 961 |164 648 ... Жер |2 754 |9 837 |
| ... мен ... |54 397 511 |55 731 233 |
| ... және жабдықтар |89 217 282 |96 850 733 |
| ... ... ... |11 534 414 |12 056 657 ... тозу құны |80 298 195 |87 338 735 ... ... ... құны |74 853 766 |77 309 725 |
| Жер |2 754 |9 837 |
| ... мен ... |33 294 555 |32 681 834 |
| ... және жабдықтар |36 085 396 |38 985 634 |
| ... ... ... |5 471 061 |5 632 420 ... ... ... |12 077 586 |14 263 920 ... ... ... |  |  ... ... ... ... |  |  ... ... қаржылық инвестициялар |461 789 |582 187 |
| I ... ... ... |87 876 287 |92 591 666 ... ... |  |  ... қорлар |23 050 836 |25 055 489 |
| ... |14 607 420 |14 298 264 |
| ... ... |6 458 148 |7 585 941 |
| ... ... ... |1 985 268 |3 171 284 ... борыштар |59 403 480 |79 637 183 |
| ... ... |28 706 027 |19 273 819 |
| ... серіктестердің дебиторлық |  |  ... | | |
| ... ... ... және тапсырыс |28 706 027 |19 273 819 ... ... | | |
| ... ... |  |  |
| ... ... |30 244 863 |58 744 988 |
| ... ... ... ... |  |  |
| ... дебиторлық борыштардың |452 590 |1 618 376 ... | | ... ... шығындар |2 887 186 |4 519 542 ... ... ... ... |11 686 791 |  ... ... |26 587 619 |34 022 810 |
| ... шоты |123 920 |19 067 |
| Есеп ... шоты |721 479 |472 505 |
| ... ... ... ақшалай |25 718 502 |33 507 574 |
|қаржылар | | |
| ... |23 718 |23 664 |
| II ... ... ... |123 615 912 |143 235 ... ... ... ... |211 492 199 |235 826 ... ... ... ... ... | 2004 ж |2005 ж ... ... |14 734 512 |14 734 512 ... ... |-2 062 835 |-2 062 835 ... капитал |  |  ... ... ... |15 228 501 |13 327 020 ... құралдарды қайта бағалау |15 228 501 |13 327 020 |
| ... ... ... |  |  |
| ... |  |  |
| ... капитал |2 210 177 |2 210 177 |
| ... ... ... ... |2 210 177 |2 210 177 |
| ... ... ... капиталы |  |  ... ... ... ... |118 699 147 |142 171 664 |
| ... ... (жабылмаған залал) |93 099 135 |113 392 810 ... жылы | | |
| ... ... ... ... ... 600 012 |28 778 854 ... | | |
| I ... ... ... |148 809 502 |170 380 538 ... ... міндеттемелер |  |  ... ... ... |  |  |
| ... ... |  |  |
| ... емес ... |  |  ... ... | | |
| ... ... ... |  |  ... | | ... БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНЫ |  |  ... ... |  |  ... ... ... |24 315 068 |2 502 816 |
| ... несиелер |24 315 068 |2 502 816 |
| ... емес ... |  |  ... несиелер | | |
| ... ... |25 753 555 |24 513 193 |
| ... ... |10 327 915 |7 366 834 |
| ... жабдықтаушылар мен |10 327 915 |7 366 834 |
|жеткізушілер | | |
| ... ... |2 434 592 |4 180 199 |
| ... ... ... |2 259 464 |2 265 744 |
| ... ... ... |10 731 584 |10 700 416 ... бойынша берешек |555 725 |223 592 |
| ... есеп ... |372 167 |  |
| ... тыс ... ... 558 |223 592 ... ... | | ... ... ... салық |576 553 |2 810 332 ... ... |8 170 562 |32 566 462 ... ... ... |3 311 234 |2 829 757 ... ... бойынша есептелген |  |  ... | | ... ... |  |  ... |62 682 697 |65 446 152 |
| ... | 211 492| 235 ... |199 |690 ... ... ... себептері
Қаржылық шиеліністі азайту
көздері
Банктің қарызы бойынша уақыты өтіп ... ... есеп ... құжаттары бойынша уақыты өтіп кеткен борыш
Бюджетке салықты толық төлемеу
Сатып ... ... ... ... жіберілген тауарлар. Акцепттен
бастарту себепті сатып алушылардың жауапты сақтауындағы тауарлар
Тауарлы-материалды ... ... тыс ... ... ... жетіспеушілігі
Басқада төлемеу, соның ішінде еңбек бойынша
Айналым қаражатын күрделі ... ... ... қарыздары бойынша
борыштарына жұмылдыру, сонымен бірге қаржыландыру көздерінің қаражаттарымен
жабылмаған шығындар.
Уақытша бос меншікті қаражаттар
Сырттан тартылған қаражаттар(қалыпты кредиторлық борыштың дебиторлық
борыштан асып ... ... ... ... ... банк несиелері және тағы басқа
қарыз қаражаттары

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компанияның қаржылық стратегиясы4 бет
«Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: мәселелері және қамтамасыз ету жолдары»100 бет
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы56 бет
ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау40 бет
Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс51 бет
Аграрлық саясат9 бет
Азық құрамындағы қоректі заттардың рөлі мен маңызы малды толық құрамды азықтандыру оған қажетті қоректік заттарды анықтайтын факторлар10 бет
Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары6 бет
Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі және Қазақстанның саясаты99 бет
Алматы облысының 2003-2005 жылдарға арналған кедейшілікті төмендету жөніндегі бағдарламасы41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь