Windows жүйесі туралы

Windows туралы жалпы мағлұматтар
WINDOWS жүйесінің негізгі функциялары
Терезелермен орындалатын негізгі операциялар
Терезенің аумағын өзгерту
Терезенің орнын ауыстыру
Терезелер мен белгішелер
fS: Терезе түрлері
Терезелерді ретке келтіру
Қосымша программаларды іске қосу
IpgPS. Бірнеше қосымша программаларды іске қосу
Бұрынғы компьютерлерде кең тараған MS (PC)-DOS операциялық жүйесі болатын. MS-DOS операциялық жүйесінің бір адамның жұмыс істеуіне арналғанын және бір мезсттс тск бір мақсатты ғана шешетінін, оның үстінс MS-DOS операциялық жүйесі компьютердің тек 640 Кб жедсл жадьш ғана (RAM) пайдалана алатынын білетін боларсыздар.
Әрине, MS-DOS операциялық жүйесі соңғы версиялары қолданбалы программаларға 1 Мб-тан артық жедсл жадын қолдану және программалардың бірінен екіншісіне ауысу мүмкіндігін беретін, кейініректе шыққан сервистік программалармен толықтырылған болатын.
Адам мен компьютер арасындағы байланысты ұйымдастырушы қызметін, яғни пайдаланылатын негізгі интерфейс рөлін MS-DOS жүйесінде командалық жол атқарады. Бұл жол арқылы MS-DOS жүйесі мен адам арасындағы сұхбат ыңғайсыз жүргізіледі, ЭЕМ-ді басқаруға арналған қажет жүзден аса командалар, пернелерден енгізіліп барып орындалады. Командаларды жазу тәртібі өте күрделі деуге болады, кейде бір команданы орындау үшін ондаған символдарды теруге тура келеді. Осы операциялық жүйемен негізінен тек мамак программалаушылар ғана тікелей жұмыс істейді де, көптеген адамдар ондай дәрежеге көтеріле алмайды.
Осыдан барып, адам мен операциялық жүйе арасыыдағы байланысты жеңілдету үшін әртүрлі жүйелік қоршаулар қарастырыла бастады. Бірақ олар негізінен мәтіндік режимде (ең кең таралғандарының бірі - Norton Commander) жұмыс істейтін еді. Бұларда бір-екі пернені қатар басу арқылы күрделі де қиын командаларды термей-ақ, тікелей . орындау жүзеге асырылды.
Жүйслік программалық қоршаулар нсгізінен компыотсрдің файлдық жүйесімен жұмыс істсуді жеңілдстті, яғни қажет информацияны жылдам әрі жсңіл тауып, оның мазмұнын қарауға жәнс онымсн жұмыс істеугс өз ссптігіи тигізді,
DEC фирмасы компыотсрлерінің опсрациялық жүйссі рстіндс UNIX қолданылды, олар үлксн және орташа ЭЕМ-дердс жұмыс істегсн болатын. UNIX опсрациялык жүйесінің MS-DOS жүйссінсн негізгі артыкшылығы - оның бір мсзсттс бірнеше мақсатты шешу мүмкіндігі, яғни бірнеше программаларды параллель орындау қасисті.
80-ші жылдардың ортасында MS (PC)-DOS – тың мұндай кемшілігінен арылу үшін, Microsoft фирмасы IBM тәрізді компьютсрлерге арналған көп мақсатты опсрациялык жүйслср даярлау жұмысын колға алды, солардьш бірі WINDOWS жүйссі болатын. Алайда, осы уақытқа дсйін олардың онша көп таралмауын дербес компьютсрлердің ссептеу мүмкіндіктерінің төмендігімен түсіндіруге болады.
80386 сериялы микропроцессорлардың пайда болуымен катар іске косыла бастаған WINDOWS графикалық ортасының жаңа версиясы Windows 3.1 бірте-бірте бұрынғы мәтіндік программалық коршауларды қатардан ығыстырып шығара бастады. 80486 сериялы процессорлардың шығуына байланысты дербес компьютерлердің көптеген жаңа түрлеріне графикалық мүмкіндігі мол Windows 3.1 нсмссс одан кейінгі Windows 3.11 версиялы MS-DOS операциялық жүйссі тағайындала бастады.
Microsoft корпорациясыныц ОС даярлау жолындағы кслесі слеулі қадамы болын, ондағы графикалык интсрфсйс қондырма программа күйіндс смес, сол жүйенің ажырамас бөлігі болатын операциялық жүйені даярлау болып саналады. Осылайша Windows 95, Windows 98 жәнс Windows NT операциялық жүйслсрі пайда болды. Windows 95 жүйссінің, сондай-ақ Windows NT жүйссінің соңғы версияларының графиктік иптсрфсйс стандарттары Windows 3.1 жүйесінің стандартынан озгсшс түрге снді, бірақ негізгі идсологиясы бүрынғыша сақталған
Mіcrosoft Wіndows 2000 Professіonal. “Шаг за шагом” ЭКОМ 2000
“Программирование серверных приложений для Wіndows 2000” Дж. Рихтер, Дж. Кларк. Питер 2001
        
        ЖОСПАРЫ
Windows туралы жалпы мағлұматтар
WINDOWS жүйесінің негізгі функциялары
Терезелермен орындалатын негізгі операциялар
Терезенің аумағын өзгерту
Терезенің орнын ауыстыру
Терезелер мен белгішелер
fS: Терезе ... ... ... ... іске қосу
IpgPS. Бірнеше қосымша программаларды іске қосу
Windows туралы жалпы мағлұматтар
Бұрынғы компьютерлерде кең тараған MS (PC)-DOS ... ... MS-DOS ... ... бір ... ... ... арналғанын
және бір мезсттс тск бір мақсатты ғана ... оның ... ... жүйесі компьютердің тек 640 Кб жедсл жадьш ғана (RAM) пайдалана
алатынын білетін боларсыздар.
Әрине, MS-DOS ... ... ... ... ... 1 Мб-тан артық жедсл жадын қолдану және программалардың
бірінен екіншісіне ... ... ... ... ... ... толықтырылған болатын.
Адам мен компьютер арасындағы байланысты ұйымдастырушы қызметін, ... ... ... ... MS-DOS жүйесінде командалық жол
атқарады. Бұл жол ... MS-DOS ... мен адам ... ... ... ... ... арналған қажет жүзден аса командалар,
пернелерден енгізіліп барып орындалады. ... жазу ... ... деуге болады, кейде бір команданы орындау үшін ондаған символдарды
теруге тура ... Осы ... ... ... тек ... ғана тікелей жұмыс істейді де, көптеген адамдар ондай
дәрежеге көтеріле алмайды.
Осыдан ... адам мен ... жүйе ... ... үшін әртүрлі жүйелік қоршаулар қарастырыла ... ... ... ... режимде (ең кең таралғандарының бірі - Norton Commander)
жұмыс істейтін еді. Бұларда бір-екі пернені ... басу ... ... ... ... ... тікелей . орындау жүзеге асырылды.
Жүйслік программалық ... ... ... ... жұмыс істсуді жеңілдстті, яғни қажет информацияны жылдам ... ... оның ... ... жәнс ... ... істеугс өз ссптігіи
тигізді,
DEC фирмасы компыотсрлерінің опсрациялық ... ... ... олар ... және орташа ЭЕМ-дердс жұмыс істегсн болатын. ... ... MS-DOS ... ... ... - оның ... бірнеше мақсатты шешу ... яғни ... ... орындау қасисті.
80-ші жылдардың ортасында MS (PC)-DOS – тың мұндай кемшілігінен арылу
үшін, Microsoft ... IBM ... ... ... көп ... жүйслср даярлау жұмысын колға алды, ... бірі ... ... ... осы ... ... олардың онша көп таралмауын
дербес компьютсрлердің ... ... ... ... ... ... ... болуымен катар іске косыла
бастаған WINDOWS ... ... жаңа ... Windows 3.1 ... ... ... ... қатардан ығыстырып шығара
бастады. 80486 сериялы ... ... ... ... ... жаңа ... ... мүмкіндігі мол Windows
3.1 нсмссс одан ... Windows 3.11 ... MS-DOS ... ... ... ... ОС ... жолындағы кслесі слеулі қадамы
болын, ондағы графикалык интсрфсйс ... ... ... ... ... ажырамас бөлігі болатын операциялық жүйені даярлау болып саналады.
Осылайша Windows 95, Windows 98 жәнс Windows NT ... ... ... Windows 95 жүйссінің, сондай-ақ Windows NT жүйссінің ... ... ... ... Windows 3.1 ... ... ... снді, бірақ негізгі идсологиясы ... Windows ... Windows 95-кс өту ... ... ... 95-ке ... ... біршама жсңіл ексні түсінікті.
Қазіргі операциялық жұйелсрдің адамға бсрстін ... ... ... ... өте жоғары, ал графиктік интсрфейс
солардыц тск бір кыры ... ... WINDOWS ... ... ... Windows З.іх (кез ... ... Windows 95, Windows 98 опсрациялық жүйелері деп үқкан жөн.
WINDOWS жүйесінің ... ... ... ... жүйе ... WINDOWS ... ... камтамасыз стуі тиіс:
- компьютердің барлық аппараттық қүрал-жабдықтарын басқару;
- файлдық жүйсмен жұмыс істеуді қамтамасыз сту;
- ... ... іске ... ... қоса WINDOWS ... бір ... ... программалардың жұмыс істсуін;
- әртүрлі программалар арасында мәлімстер алмасуды;
- масштабталатын қаріптерді қолдауды;
- ... ... ... ... ... жүйс ... ... қамтамасыз ете
алады.
WINDOWS жүйесінің негізгі
Терезе — WINDOWS жүйесіндегі сң негізгі ұғым ... ... ... ... ... ... ... осыны білдіреді.
Терезе - экранның төртбұрышты ... ... онда ... ... кез келгсн мәліметтер өңдсліп түзетіледі жонс
басқару әрсксттсрі жүргізілсді. WINDOWS ... ... ... ... ... бір ... ғана ... мүмкін. Экран бетіндс бір
мсзетте бірнсше тсрсзс орналаса береді. ... кез ... ... ... ... істсу тсрсзссі болады. Егср терезені жабатым ... дәл ... ... ... ... ... күйдс болып жұмыс істси
тұрғап программаның жұмысы да аяқталады. Болашақта WINDOWS ортасының
әр ... ... ... ... ... істеуіндс айырмашылық
болса да, бәрінің кейбір ... ... ... бар. Енді ... ... ... - бұл тсрезенің периметрі бойынша отетін тік ... ... ... ... жағында такырып жолы орналасқан.
Тақырып жолының сол ... ... меню ... ... ал ... ... аймағын өзгертуге арналған батырмалар бар. Тақырып
жолынан төменірек меню жолы бар. Ал мешо ... ... ... ... терсзснің жұмыс аумағы деп аталады. Осы жұмыс аумағында әр ... ... ... ... оңделуге арналған мәліметтер,
басқа кішіғірім терезслср жәнс т. б.
Кез келген терезенің белгілі бір шектсулі ... ... ... көп ... ол ... симай қалады. Мұндай жағдайда тсрезснің
оң жақ шстіндс (томаігі шсгіндс дс) айналу сызықтары дсп аталатын ... ... Бұл ... ... ... осы ... ... ішінс симайтын
информацияның бар екендігін көрсстсді.
Әкран бстіндсгі программалар мсп құжаттар орналасатын терезелер ... ... ... ... ... яғни терезе акранды толыгымен алып
тұрады;
- қалыпты күйдегі терсзс, яғни терсзе ... ... ... алып ... ... ... түріндс, яғни тсрезс кішірейтіліп
бслгішеге айналып ксткен.=6=1 САБАҚ"
Терезелермен орьшдалатын негізгі ... ... ... Windows ... ксз ... ... ... орындалады, сол себспті терезсмен ... ... ... ... ... ... ... үлкейту жәнс кішірейту)
орындай білу қажет, Бұл ... біз Windows ... ... арқылы
орындалатын негізгі іс-әрекеттерді қарастырамыз. Оларды үйреніп алсаңыз,
"Жұмыс столы" идеологиясы қолданылатын ... ... ... ... ссзінесіздер.
Терезенің аумағын өзгерту
Терезенің аумағын өзгерту үшін тышкан ... ... ... кез ... ... сол жақ ... апарыңыз. Тышқан
курсоры өзінің сыртқы ... ... яғни екі ... ... () ... ... енін озгерте аламыз. "Тышқанның"
сол жақ батырмасын басып тұрып, терезенің тік ... ... не ... ("ал да, ... ... бойынша) ксрек. "Тышқанның" батырмасын
жіберсеңіз, терезенің өзгергенін көресіздер.
Ал ... ... мен енін ... ... ... "тышқан" курсорын
тсрезенің төрт бұрышының біріне, яғни қабырға ... ... ... ксрск. Бұл соттс курсор екі жақты көлбеу тілсызық түріне ... ол оз ... ... ... ... ... тәсілмсн бірдсн екі
бағытта өзгерту мүмкіндігін береді.
Терезенің ... ... ... ... ... ... үшін ... тақырып жолына
алып барамыз. Мұндайда курсордың сыртқы ... ... ... ... тілсызық ұшы тақырып жолына, көк тіктөртбұрышты аумаққа түскенде
ғана опсрацияны орындауға болады. Ол үшін ... ... ... оны ... ... ... ұстап тұрып, "ал да, тасы" принципі ... жаңа ... ... ... ... ... тсрсзс жылжып
барған жаңа орнында бскітіліп, сақталып қалады.
Терезелер мен белгішелер
Монитор экранында ... ... ... ашык тұрса, жұмыс
столында "шашырап жатқан кағаз" сскілді күй ... ... ... ... ... жауып, ашык тсрезелср санын азайту ксрек. Ал егср ... ... ... ... ... онда олар тұра ... Бір терезені
кішірсйтіп белгіге айналдыру Терезені ... ... ... оң жақ ... бұрышындағы батырма арқылы жүзеге асады.
Терезе әдеттс ықшам белгіше ... ... ... ... ... ... курсорын тақырып жолының он ... ... ... (кнопка Свернуть) әкеліп, оның сол жак шсткі псрнссін ... ... ... ... ... оның орныыа жазуы бар кішкене сурет,
яғни белгіше (ikon) пайда болады.
Егер белгішсні терезе аумағындай стіп ... ... онда ... ... ... тышканды шсртіңіз. Сол мсзеттс терезесі бұрынғы
орнында қайта пайда ... ... ... ... ... тсрсзслсрі экрандЫ толығымен камтуы
мүмкін.Ол үшін курсорды ... оң ... ... ... (кнопка
Развернуть) әкеліп, тышқанды бір рет шертіңіз. Бұдан кейін терезе экранды
толығымен алып тұрады. Егер де сіз ... ... ... мен ... ... ... ... тәсілмен өзгерткіңіз келсе, онда мұның мүмкін
емсс ... ... ... ... оның есесіне жұмыс аумағы барынша үлкен
ауданды алып тұр.
Терезені алғашқы қалпына келтіру ... ... ... Келтіру
батырмасына (Восстановить) әксліңіз. Ол Кеңейту батырмасының орнына ... Бұл ... бір рет ... ... ... алғашқы қалпына
келтіруге болады.
Терезені ғана кішірейтіп қоймай, осы тсрсзегс сәйксс программаны да
жауып, оның жұмысын ... үшін оң жақ ... ... X ... ... ... басу керек немесе жүйелік менюді шығарып, соның Жабу
командасын орындау кажет.
Жүйелік менюдегі "Жабу" командасы атының оң жағынан сіз ALT+F4 ... көре ... Бұл жазу осы ... пернелер комбинацияларын
қолдану арқылы да орындауға болтынын ... Ең ... ... ... ... ... оны ұстап жіберместен екінші ... (Ғ4) ... ... оң ... ... етіп ... ... немесе
пернелср комбинациясын ыстық пернелер (горячие клавиши) деп ... ... З.х ... ... ... столында оның негізгі программасы
- Программа Диспетчері терсзесі орналасады. Оның жұмыс аумағында бірнеше
белгішелср орналасқан, олардың ... ... ... ... бар.
Әр шартбслгі касындағы жазу әр ... ... ... ... ... скі рет ... кейін мысалы, "Ойындар" деген
жазуы бар бслгіні екі рет шертсек, экранда тақырыбы "Ойындар" ... ... жаңа ... ... ... Бұл ... пайда болған терезснің
жұмыс аумағында сыртында жазуы бар басқа да ... ... ... ... ... мен ... ... арасындағы
айырмашылыққа көңіл аударыцыз. Біріпші айырмашылығы - Ойындар терсзссіндс
мсню жолы жоқ. ... ... ... - ... ... ... ... керіністерінің бірдсй болуы, ал Ойындар ... ... ... ... - бұл ... ... және онын тсрезссі -
программаныц терезесі больш саналады.
Ойындар — бұл жай шартты сез, ол дәл осы ... ойын ... ... ... тобы ... ... ... - арнайы бслгілсріпс карап біріктірілген программалар жиыны. Осыған
орай ... ... топ ... ... ... ал ... ... топ
терезесі нсмесе бслгілсрді сақтауға арналған жай аумақ болып ... ... әр ойын ... ... ... белгілері бір-бірінсн шартбелгі маңындағы жазуларымен
ерекшсленеді. ... ... да ... яғни екі рет ... ... іске
асады.
Терезелердің екінші түрі - сұхбаттасу тсрсзссі, опың ... ... ... ... шығатын мәліметі бар терсзені айтуға болады.
Кслешсктс терсзснің тағы бір түрі - ... ... ... ретке келтіру
Программа Диспетчері (Windows З.х) тсрсзссінде бірнсше белгішелер тобы
орналасқан. Бір мезгілдс экранда ... ... ... ... ... ... ... та тұра алады нсмссс экранның (Программа Диспетчері
тсрезесінің) керініп тұрғап жұмыс аумағынан шстке шығуы да ... ... ... беті тек терсзелср ғана смсс, сондай-ақ белгілер де ... ... ... ... ... ... аумағын тазартқыныз келсе, онда ең алдымен барлық
топтардың терезелерін жабуға тура келеді, тек содан ... ... ... ... ... ... таңдау кажст. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жағының теменгі бұрышына қатарласа орналастырылады. Сонан-соң, сгер біз
кейбір меню жүйесінен командаларды таңдағымыз кслсс, мұны ... ... => ... ... пернелер}. Мысалға, соңғы ... ... ... ... ... ... Бұл команда үшін "ыстық
пернелер" қарастырылмаған.
Егерде бірнеше терезенің ішіндегісін бір ... ... шығу ... онда Терезе => Мозаика {Shift+F4} командасын таңдау жөн. ... ... соң ... ашық ... ... ... ... аумағында бірқалыпты қатарласқан күйде орналасады. Егер
барлық ... мен ... ... аумаққа сыймаса, негізгі терезеде
айналым сызғыштары ... ... ... ... ... топ ... ксзскпсп қарап шыққыңыз кслсе және де
әрқайсысында орналасқан барлық белгішелер көрініп ... ... ... ... => Каскад {Shift+F5} командасын ... жөн. ... ... ... ... тақырып қатары керінстіндсй
болып, бірі екіншісінің үстіне қабаттаса орналасады.
Осы айтылған әрекетті тек ... ... үшін ғана ... барлық
мәтіндік және графиктік рсдакторлар терезслсрімен де орындауға болады.
Қосымша программаларды іске қосу
Windows косымша программаларын іскс қосу ... ... Windows З.х үшін — ... программалар тобының терсзесі ашык
болғанда ғана іскс асады. Іске қосу үшін ... ... ... ... тышқанды скі рет шерту қажст. Сонда оныц терезесі экран
бетінде пайда болады.
- Windows 98 үшін - Іске косу ... ... ... сол ксздс
шыққан менюден өзімізгс қажет топты нсмссс команданы бслгілеп, онып ішінде
орналасқан программалар бслгісінің ... ... ... ... ... шсртсе болғаны.
Мысал ретінде (6.1-сурет) Калькулнтор программасын іскс қосайық
(Windows З.х => ... ... Windows 98 => Іске қосу => ... ... ... тсрсзссін қарастырайық. Мұнда тсрезе
аумағын өзгерте алмаймыз, сол ссбспті ... ... ... қамтымайды.
Тақырып жолының сол жақ шстінде тек ... меню ... ал оң ... ... ... ғана орналасқан (6.2-сурет).
2. сурст. Калькулятёр бсйнесі
сурет. Калькуляторды іскс қосу
IpgPS. Бірнеше ... ... іске ... бір уакытта бірнеше косымша программаларды іске ... ... мұны бір ... ... жиі өту ... болғанда
жасайды. Іске қосылған программалар саны компьютердің жсдел жады көлемімен
ғана шектелсді.
Бір уақытта ... ... ... ... ... ... сң нсгізгі ... ... ... ... алдын ала белгілі бір дайындықты талап етсді, өйткені
тәжірибелі ... ... де бір ... ... ... ... ... көптеген мәселелерге тап болады.
Жоғарыда айтьш өтксніміздсй, Windows ортасында терезені жабу мен оны
ықшамдау әрексттсрінің ... ... ... тобына жатады. Топтар
терезесімен жұмыс істеу барысында бұл айырмашылық тіптсн байкалмайды да,
себебі топ белгісінің ... ... ... іске ... және оны ... орындаттырмайды. Мұндағы барлық өзгерістср тек экран бетінде ғана
болады.
Мысалға, ... ... іске қосу ... біз оны ... ... Еңді осы программа тсрезесі уақытша кішірейтілген (программаньщ
өзі жадта қалады) белгі ... ... ал ... толық жабылуы да мүмкін
(программа жедел жадыдан шығарылады).Осы ... скі ... да ... ... ... Егер де осы мезетте сіз 10-15 минутқа басқа бір
әңгімеге көңіл бөліп кетсеңіз, онда ... ... ... ... ... бірақ экранда белгі түрінде жасырынған программа жайлы тіпті
ұмытып кетіп, оны тағы да екінші рет жүктсуіңіз ықтимал.
Калькуляторды екінші рет іскс ... ... ... ... екпінді күйдс болып, басқалардың
үстінде орналасады. Мұндай тсрсзе скпінді (активті) терезс дсп аталып, ... ... (көк) ... ... ... ... екпінді ету үшін
оның көрініп тұрған аумағына курсорды жеткізіп, тышқанды шсрту керек, сонда
ол терезе толық көрініп, ... ... ... істі ... басқа жылдамырақ жолы — Alt+Tab пернелерін қатар
басу болып табылады, ол былай орындалады:
- Alt пернссін ... оны ... ... ... ... Tab пернесін қоса басу кажет.
Осы күйдс Tab пернссін баскан сайіын, ... ... іске ... ... ... ... ... сол сәттсрдің бірінде Alt пернесін
коя бсру - аты шығып тұрған программаны скпіпді етугс ссбспші болады.
3. сурет. Калькулятор үш рст іске ... ... ... ... программа жұмысын тоқтатып, оның терезссін жауып тастау үшін
Жүйслік меню батырмасында тышқанды шсрту нсмесе AU-F4 ... ... осы ... ... тсрсзс түріндс бір Калькулятор программасы
түр, ал жадта олардың саны сксу ... ... Windows ... ... ... оте жиі ... қате, яғни бір программаны бірнеше рет
жедсл жадқа жүктеу орындалып тұр.
Бұған сіз: "Оның несі бар, ... бір рет не скі рет ... не тұр? " ... ... Мұның мәнісі мынада - кез келген
жүктелген программа үшін жедел жадтан ... бір орын ... және де ... ... ... ... алмайды. Калькулятор - жадта өте аз орын
алатын қарапайым программа, ... оны скі, үш ... одан да көп ... зиян кслтірс қоймас. Алайда, кейбір программалардың бір өзі жедел
жадка әзср сыйғызылады, мүндай ... ол ... ... іске ... онда
компьютердің жұмысы өте баяулайды.
Windows-та жүктелген ... ... ... ... бар. ... бірі - Alt + Tab ... ... сіздер
бұдан бұрын таныстыңыздар, осының тағы бір тәсілін карастырайык.
Тексеру кезінде қандай программалар іске косылғанын білу үшін:
- Windows З.х жүйссіндс - ... ... ... ... ... кез ... жібсрілген программаның Жүйелік Менюін шақырып, ... ... ... (Переключиться в ...) дегсн команданы таңдау қажет.
Бұл команданы ... соң, ... ... ... ... ... біршама өзгсшс "Есептер тізімі" (Список Задач) дегсн тақырыпты
тсрезе ... ... ... оның ... ... тск ... Меню
батырмасы ғана бар, ал Ықшамдау, Үлкейту,
Қалпына Келтіру батырмалары мүлде жок. ... ... ... ... ... (мүндай қасиет Калькулягор терезесіндс дс бар).
Үшіншідсн, ... ... ... ... бар ... (баскару батырмалары)
бар. Ессптер тізімі тсрезссі - бұл ... ... ... ... Мүндай терезслердің басты мақсаты - адамға ксйбір параметрлерді
анықтауға
мүмкіндік беру және басқару ... ... ... бір ... ... Сонымен, Есептср Тізімі тсрезссінде барлық іске косылған
программалар корсстілсді.
- Windows 98 жүйссіндс іскс ... ... ... ... ... ... ... керсстіліп түрады. Іскс косылған
программалар тізімінде олардың бірсуі басқа түспен белгіленіп ...... ... тап осы ... ... ... корсстсді. Тізімнід ксз
кслгсніи, оған курсорды әксліп, бір рет шсрту арқылы скпінді етугс ... ... ... ... - ... ... дсп
аталады, олардыц атқару функциялары меню командаларына сай кслсді, яғни ксз
келген бірсуіп таңдау ксйбір іс-әрсксттердің орындалуын қамтамасыз етсді.
Жіберілген, яғни іскс ... ... ... ... тізімі терезссін шакыру қажст, егер де тізімде бір атау екі рст
кездесстін болса, оныц бірі ... ... ... ... ... ... ... задачу) батырмасын шертсс жеткілікті. Осы тандадынған программа
жадтан ... да, оның ... ... ... ... ... терсзссіп жиі-жиі қарап отыру қажет,
ол программаларды қатар жұмыс ... өз ... ... ... адамдар да компыотер жадына бір программаны екі-үш рст ... ... ... ... басқару құралдары
Жаңа қүрылғыларды ЭЕМ-гс қосуда, жаца программаларды компьютсргс
орналастырғанда, ... алып ... нс ... ... ... ... ... атқарғанда, сандарды, даталар мсн уақытты бсйнслсу
түрлсрін езгсрту барысыида "Басқару тактасы" дсп ... ... ... қүралдар пайдаланылады. Бұл ... іскс қосу ... атты ... ... ... ... тандап, тышқанды
екі рет шерту арқылы немесе басты менюдің Баптау => ... ... ... ... ... тақтасы терезссінде орналаскан программалық ... ... ... ... (Desktop themes) көркейтуге, тышқан
қолтстігін, пернелік тақтаны баптауға (өзіңізге ыңғайлы күйгс ... т. б. ... ... ... жұмыс істеу
Сіздер алғашқы сабақтардан-ақ компьютердс ... ... ... жүйе ... таныссыздар. Қазіргі кезде
колданылатын операциялық жүйелердің бәрі де файлдармен ... ... бұл ... ... бөлігін өзінс қаратып алды деуге болады, яғни
ол әрбір адамды дискідегі файлдармен катынас жасау ... ... ... ... босатты. Мысалы, қандай да бір программа белгісіне
тышқан курсорын апарып, оны екі рет шертсек, ... сай ... ... іске ... бұл сәттерде файлдың қай жерде орналасқанын ... ... ... ... өзі Windows ... және ... ... қолданбалы
программалардың файлдык жүйемен тікелей қатынас күра алатынының айғағы
болып табылады.
Әдетте ... адам ... файл оқу үшін не оған ... бір файл ... ... колданбалы программаларды іске қосу үшін файлдық жүйегс
жүгінеді.
Орындау командасы
Әдетте, тәжірбиелі адамдар Программа Диспетчеріне
өздері үнемі жұмыс істейтін ... ... Ал ... ... ... ... программалар файлдық жүйе ... ... ... ... ... ... аз ... олармсн
жылдамырақ жұмыс істсугс мүмкіндік бсреді.
Файлдық жүйені пайдалануды біз ... іскс қсху ... ... стіп ... Windows З.х үшін - ... ... командасын;
- Windows 98 үшін - Іске қосу=Н)рындау командасын
тандау қажст.
Экранға Орындау сүхбат тсрезесі шыгады. Егср дс Сіз ... өту ... ... онда оны ... ... ... ... көрсстугс болады. Содан сон ОК батырмасын басып, ксрскті программаны
іске ... мен ... ... ... барлык қажетті файлдарға
жету жолын үмытпай естс сақтау - өтс ... іс. Осы ... ... ... ... ... көрсетілген арнайы сүхбат тсрезесін экранға
шақыру аркылы жсңіл істеуге болады. Бұл ... сіз ... ... ... оны ... ... кейін Орындау терезесінс қайта оралған соң,
тск қана соған ... ... іске коса ... - Шолу ... - Обзор) терезесі
Арнайы сүхбат терезесін шақыру үшін Орындау тсрсзссіндегі "Парақтау"
батырмасы қолданылады. Оны басқан соң, ... ... ... ... ... арналған тсрезс шығады.
Файлды іздсстіру мсн таңдау үілін ... ... ... орындаған абзал:
- зкранға шығатын Қүрылғылар тізімінде файл жазылған
диск атын тандау;
- файл сақталған ... ... ... ... ашу.
- Файл аты тізіміндс программалық файлдыц атып таңдау ксрек, сонда
ол тізім ... ... ... епсді;
- "OK" батырмасын басу.
Осы әрекеттерден соң, Орындау терезесі қайтадан шығады, тек Командалық
Жол мәтіндік өрісіндс ... ... ... ... ... ... ... болады. "ОК" батырмасын басқан соц, файл орындала бастайды.
Дискілер нсмесе файлдар тізімінен олардың бірін таңдау, ... ... ... ... опы ... арқылы іскс асады.
Кез келгсн каталогтың ... ... ... үшін (оны ... сту), ол ... атына курсорды алып барып, тышқанды екі ... жөн. ... стіп ... ... ... ... өзгешеленіп
тұрады. Срл жақ тізімде сол таңдалған каталогта орналасқан файлдар ... ... ... сол сәттс пайда болатын Файл типі тізімі
орналасады. Бұл ... ... ... көрсетілуі тиіс файлдар
атының типі (кеңейтілуі) бейнеленіп тұрады. Бұл мүмкіндік әдетте каталогта
әртүрлі мақсаттағы көптеген ... - ... ... ... ... ... ... қолданылады. Келісім бойынша, біздің тереземіздің
Файл типі тізімінде, тек ... *.ехе ... ... ... ғана көрініс табады.
Бүндай жаттығуды орындау барысында сізге дискіні ауыстыру немссе
каталогты ... ... ... Windows ... үнсіз келісім
бойынша файлдық күрылымның тек оның ... ... ... ... бейнелеп көрсетеді. Ағымдағы дискіні үнемі ауыстырудың қажеті жоқ, ал
каталогтар тармағы бойынша арнайы сұхбат терезесіндегі тізім ... ... ... ... ... ... артық айтқанымыз смсс. Сондықтан
бірнеше ортақ ережелерді қарастырайық.
Жоғарғы деңгейдегі каталогтардың (түпкі каталог) мазмүнын қарап шығу
үшін, ... ... ... дискінің аты жазылған жолды таңдау
қажет (таңдау үшін
тышканды екі рет шерту ... ... ... ... жөн болар). Бұл
орындалысымсн Каталогтар тізіміндс дискінің аты жазылған ... ... ... ... ... олардын әрқайсысы әр каталогты
бейнелеп керсетіп түрады. Каталогтар аты ... оң ... ... да бір ... барлык ішкі каталогтары мси файлдарын қарап
шығу үшін, онын атыпа тышқанды ... екі рет ... ... Сонда
каталогтар тармағында таңдалынған каталогтың барлык ішкі ... ... ... ... ішкі ... ... ... ол сц төменгі болып түрады. Файлдар ... ... ... ... ... ... онда файлдар болмаған жағдайда ол
бос болады.
Файлдарды ашу және сақтау терезелері
Сіздер жұмыс істеп үйренетін Windows жүйесінің көптеген программалары
дискіден ... оку жәпе оны ... ... ... ... ... ... тұрады. Осы операцияларды орындау барысында
Парақтау (Пролистать) терсзссінің ... ... ... ... ... ол ... ... және Сақтау терезелеріне оте ұқсас Ашу терезссі.
Сұхбаттасу терезелсріиіц стандартты элементтері
Сонымен жоғарыда айтылғандай, сүхбаттасу ... ... ... ... ... ... тағайындауға (аныктауға
жонс таңдауға), арналған. Есептср тізімі мсн Парактау тсрсзслерінде сіздср
тізім түрлсрімсн танысып, ... ... бір ... ... ... ... ... сүхбаттасу тсрсзссінің стандартты
элсменттсрімсн жұмыс істеуді үйрендіңіздер. Тізімдер екі түрлі ... ... ... ... Парақтау терезесіндсгі Файлдар тізімі;
- шашырап шығатын (пайда ... ... ... ... типі ... ... сұхбат терезссіндегі тағы бір стандартты ... жол ... ... де ... ... Бұған ұқсас
элемент Парақтау терсзссіндс де бар, ол - Файл аты ... ... ... ... параметрлерді анықтайтын (мысалы, файл маршруты не аты,
сан түріндегі коэффицент жәнс т.б.) ... ... ... ... енгізу үшін қолданылады. Сұхбат терезелерінде ... ... ... ... ... кездеседі, олар:
- текссру жалаушалары;
- ауыстырып қосу топтары;
- басқару батырмалары.
Тексеру жалаушалары (Флажки проверки) белгілі бір ... қосу ... ... ... Мысалы, Функционалдык пернелер тексеру жалаушасы
экран бетіндегі пернелер ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Егер кішкене квадрат
ішінде қосу таңбасына үксас бслгі (крестик) ... ... ... онда ... "іске қосылған" деп, ал квадрат бос болса,
жалауша "іске ... деп ... Оның ... ... үшін жалаушаға
тышқан курсорын апарып, оны шсрту керек.
Ауыстырып қосу тобы ... ... ... бірнеше
режимдсрдің біреуін таңдап алуға арналған. Мысалы, Windows ... ... қосу тобы ... төрт ... бірін тандауға мүмкіндік бсреді,
олар - Компыотерді ошіру, Компьютерді қайта іске косу, Компыотерді MS DOS
режимінде ... іске қосу және ... ... ... ену. ... ішіндегі
таңдалынғаны болып кішксне деңгслектің ... қара ... ... ... қосқышты таңдау үшін оның атына ... ... бір рет ... ... ... ... кнопки) екі түрі белгілі, олар:
- іс-әрекет шақырушы ("ОК", "Болдырмау", "Кемек" батырмалары);
- жаңа сұхбат ... ... нс ... ("Пернелср тақтасы...",
"Шрифтср...", "Дыбыс", "Кестелер..." батырма-лары).
Мсню командалары тәрізді жаңа сүхбаттасу тсрезелсрін ... ... ... копнүктс қойылады.
Ксйбір жеке элементтер топтарға ... ... ... ... Машықтаиу, Игер>, Тренинг, Ойын, Мопгін, Басты терезе топтары
бар.
Топтағы ... ... ... ... ... болады, ол кішкене
пунктир жақтаумен белгіленгсн. Tab пернссіи колдану аркылы пунктир жактауды
бір ... ... ... болады. Ауыстырып косқыштар тобының
ішімде, сондай-ақ беттері парақталатын ... ... де ... ... ... ... көмсгімен кажет элсментті таңдап
алуға болады. Белгіленіп, таңдап алынған ... ... ... ... ... Бос орын ... басылуы тексеру жалаушасьшың күйін өзгертеді;
- Бос орын ... ... ... ... та
таңдалынады;
- сол Бос орын ... ... ... шығатын тізімдсгі
ксзекті такырып таңдап алынады.
Әр элементтің атын өрнектейтін әріптердің бірінің асты ... ... ... ran осы ... басу сол ... ... ... бсрумсы) аяқталады.
Егер пунктирлі кішкене жақтау, басқару батырмасында орналасса, онда ол
батырманы Еигізу ... ... ... ... ... Ал сгер пунктирлі
жақтау батырмаларда орналаспаса да, олардың бірсуі кслісім бойынша бәрі-бір
екпінді ... ... ... тұрған) дсп саналады. Көптеген
жағдайларда (осы жолы да), ... ... "OK" ... болып табылады.
Сонымен, элементтің қалып-күйін өзгерте отырып, сіздер программамсн
жұмыс ... жаңа ... ... ... да, "ОК" ... таңдау
арқылы сол өзгертулсрді растайсыз. "Болдырмау" батырмасын таңдағанда, ... ... бас ... мен ... ... жәие ... 98 ... барлық файлдар, құжаттар жонс программалар
бумаларда (папка) сақталады. Егер бума сыртьшда сурст бар ... ... ... ... ... ... ... саналады жәнс оны жоюға, басқа орынға
ауыстыруға болмайды.
Қарапайым жай бумалардағы мәлімсттсрмсн кез келген ... ... ... жою, ... алу, орнын ауыстыру және т. с. с.
Өз қүжаттарыңызды сақтау үшін жеке бума ашу ... ... ... ... ... себспші болған программалармен ... бір ... ... ... жөн, өйткені программа жұмысынан ақау табылып, оны
қайта орнату керек болса, файлдарыңыз жойылып кетеді.
Ал ... ... бума ашу ... ... => Бума ... ... ... 98 жүйесінің жұмыс столы да бума ... ... ... ... Windows ... орналасқан. Оны табу үшін ... ... ... шығу ... немссс Іздеу комапдасын пайдалануға
болады.
Біз жоғарыда айтқандай, жарлық (ярлык) дегеніміз -бумалар ішінсн іздеу
жүргізбсй-ақ ксз кслгсп ... ... ... ... ... командалык файл. Жарлықтар жиі ... ... ... ... ... үшін даярланады да, олар жұмыс столында,
арнайы қызмст атқармаіітын кез кслгсн бума ішіндс жасала берсді.
Жарлық ... ... ... ... орын таңдалып алынады;
- тышқанның оң жақ батырмасын басамыз да, контекстік-тәуелді меню
пайда ... соц, ... ... ... ... ... терезесі шыкканнан кейіп командалык жолға сол жарлық
объектісінс сәйксс оныц маршрутын снгіземіз. Ал егер ол ... ... ... ... ... түгел карап шығып, снгізілугс тиіс
қажстті мәліметтерді аныктаймыз. Одан ары ... ... ... ... ... дайын болып шыға келсді.
Жарлықтар мен бумаларды жою Windows жүйесіндегі кез келген ... ... ... ... ... ... бір информацияны жойып алмас
үшін, оның да ... жолы ... ... "Қоржын" арқылы жою;
- толық жойып тастау;
- жою кезіндс ... ... ... ... салу жолымсн жойылса, онда мәлімсттсрді қайта бастапқы
күйіис кслтіругс болады. Информацияны толык жою "Қоржындағы" ... ... ... ауыстыру үшін олар тышқан арқылы қоржын маңына
жеткізілуі тиіс, яғни оны ... ... ... ... ... ... шектеулі, оның көлемі Windows алғаш ... ... оның ... езгсртудс бсрілсді. "Қоржынның" көлсмін үлкейту
жалпы ... жад ... ... естс ұстаған жөн.
Қоржынға түскен объектілсрді кері қайтарып, ... ... ... ... ... орындалады:
- "Қоржынды" курсормсн көрсстіп түрып тышқанды скі рет шерту;
- ... ... ... ... ... ... командаларын орындау. Осының нәтижесінде
белгіленген объектілер бүрынғы
өздері қоржынға ... ... ... ... ... ... ... СТАНДАРТТЫ ПРОГРАММАЛАРЫ
WindoWs жүйесінің стандартты ... ... ... ... ... Олар ор адамға қаистті опсрациялық жүйе ... ... ... ... ... ... ... мәтіндік құжаттар даиындау;
- графикалық бейне-көріністсрді даярлау жәнс оларды өңдеу, ... ... ... және ұйымдастыру;
- математикалық ессптеулерді ... және т. б. ... ... ... ... (Wit/dows З.х - "Рсквизиттер" тобында)]
Windows жүйссінде ... ... ... орындау жиі жүр/ізілсді:
үлкейтілмеген үгерезелер мен белгішслсрдің (пиктограммаларды) орнъш
ауыстыру. Коп ... ... сол жақ ... ... Ctrl
пернесін бассақ, онда программалық элеменгерді бір ... ... ... ... ... ... жұмыс аумағындағы сурсттің белгіленген
фрагментін жама орынға ... ... оның ... алу. Әдетте, мүндай
фрагмент ролін көбіне ... ... ... ... ... ... ... суреттер атқарады;
- Word редакторында мәтіндік информацияның белгіленген ... ... ... ... оның ... ... суреттер кестелердің орнын ауыстыру жәж көшірмелерін алу;
- ... ... ... жаңа жәнс оның оң жақ, сол ... ... ... ... және төменгі кішкрне үшбүрыштарын
таоьімалдау арқылы тағайындау;
- дайын белгілер (пиктограммалар) жиынынан ... адам езі ... ... ... ... "Drag-and-Drop" әдісін про-граммалаушылар да ... ... ... ... ... ... ... кубиктсрінен "бурет бсйнелер жинаған тәрізді құрастырады.
"WYSIWYG" принципі (не корсецһ, ... ... ... баспаға дайыидау кезінде/символдар бсйнесі, басылып шыққан қағаз
бетіндегі символдармен бірдсй ... ... ... ... ... ... емсс. Windows жүйссі символдарды экранда олардын шеттерін ... ... ... ал ... танбалар бсйиссі дәл экрандағыдай болмай калу\і
да мүкікін. Бұл арды ... стіп ... үшін ... ... олар ... мотіп рсдакторларын оқу болады.
Windows-ті іске косу
Windows 98 опсрациялық жүйссі компыотср ток козіис қосылысымсн жсдсл
жадқа жүктсле бастайды. Ал, Windows З.х ... MS DOS ... ... ... ... қарапайым ирограмма торізді жүктслсді, ягни оны
іскс қосу командалык қатарда win ... ... ... ... басканда
ғапа жүзсгс асады, мысалы: С:> win ... ... ... ... жүйесі жүктелу кезіндегі стандартты ... ... Оның ... ... 1-2 ... ... Егер мүндай уақыт өткснде ... ... ... түра ... онда ... ... ... ақау
болғаны, мұндайда мамандар көмегі қажст болады.
Windows жүктелгеннен кейін экранға "жұмыс ... ... ... ... ... Программа диспетчері шығады да, WINDOWS 98-тс - ... ... бар ... ... ... болады (5.1-сурет).
MS (PC) DOS жүйссінде немесе сол тәрізді басқа операциялық ... ... ісі ... орындалады, оның ток келетін косқышын
ажыратса болғаны.
Бұл ... ... ... жұмыс істеп жатса да, бұлай ағыту
ешқандай келсңсіз жағдай тудырмайды.
Ал Windows жүйесімен жұмыс істсу барысында компьютерді өшірмес ... ... ... ... ... істеп тұрған программаларды жабу (аяқтау);
- Windows-тен шығып жұмысты аяқтау ісін орындау..
Тск осыдан кейін компыотср өшірілсді. Here ... ... ... қүрылғыларып толық пайдаланып, оларды толық
басқарып отырады. Бұл сәттсрдс Windows ... ... ... ТМР ... ... ... ... алады. Windows жұмысты дұрыс
аяқтаса, ол файлдар өз-өзінсн жойылады. Егер ... ... ... ... ... ... ... біраз орын алып тұрады.
Сондықтан Windows жүйссіпдс түрып жұмыеты аяктау үшін ... ... ... З.х ... ... ... Программа диспетчерінің жүйелік батырмасына алып
барып, оны екі рст шсрту ... ... бір ... ... Жүйелік мснюді
бейнелеп, оның операцияларының (мүмкіндіктерінің) ішін ... ... ... "ОК" баскару батырмасын таңдап тышқанды шерту керек.
Бұл батырма бастапқыда тіктөртбүрышпен қоршалып белгіленіп түрады,
бұл оның үнсіз ... ... ... ... ... Енді Enter
пернесін бассак, компыотер сол батырмаға сәйкес команданы ... 98 ... ... ... Іске қосу (Пуск нсмесе Start) батырмасына алып
барып, оны бір рст ... ... те, мсню ... ... ... аяқтау" (Завсршение работы с Windows) ... ... ... ксйін "Windows-бсн жұмысты аяқтау" атты сүхбат терезссі экранға
шығады. Бұл ... ... ... арқылы да шығаруға болады. АІ1+Ғ4
пернелері кез келген тсрезені (программаны) жабу ісін атқарады.
2. ... ... ... ... ... ауыстыру тобындағы
"Компыотсрді ошіру" ("Выключить компыотер") жолын таңдап алып, "Иә" ("Да")
баеқару батырмасын басу ... ... ... бір ... ... үшін — тышқан курсорын сол
әрскетке ... ... не ... алып ... ... бір рет ... Windows ... аяқтап, терезсиі жапқанша күте тұрып, соңынан
компьютерді сөндіру қажет.
Егср істсп тұрған бір ... ... ... кстссңіз, Windows
жүйесі аяқталмаған программа бар ... ... ... бсреді де, сол
программаны жабуды ұсынады.
Завершение работы ... ... и ... Windows, ... можно было отключить петание
компьютера.
ОК
ҚОРЫТЫНДЫ
Мен бұл рефератты ... ... ... Wіndows 2000 ОЖ ... ... мәліметтер алғанымды айтамын. Соның ішінде Wіndows 2000 - ң Wіndows
95/98 – ден артықшылығын, айырмашылығын қарастырып біттім. Және де ... - ң ... ... таныстым.
Wіndows 2000 ОЖ қазіргі кезде кеңінен қолданылуда.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Mіcrosoft Wіndows 2000 ... ... за ... ЭКОМ ... ... приложений для Wіndows 2000” Дж. Рихтер,
Дж. Кларк. Питер 2001

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау86 бет
Microsoft Word for Windows11 бет
Norton Commander (NC) программа-қабықшасы, Windows-Commander программасы.8 бет
Windows 95, Windows 98, Windows 2000 тарихы29 бет
Windows жүйедегі жұмыс істеу негіздері3 бет
Windows - тың стандартты программалары6 бет
Windows 200023 бет
Windows 7 ОЖ-де мониторинг, оптимизациялау және аудит42 бет
Windows 8 ОЖ жұмыс режимдері20 бет
Windows 95/98 бен Windows 2000 — ды салыстыру23 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь