Кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың түсінігі, мәні және ақпараттық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі түрлері мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9

ІІ. «САУЛЕТ» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ...13

2.1 «Саулет» ЖШС жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

2.2 «Саулет» ЖШС қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
Өндірістік тәжірбиені өту мерзімі 13 апта (18.01.2010-10.04.2010). Өтетін жері «Жобалық орталық «Саулет» ЖШС. Оның ішінде бухгалтерия бөлімі. Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы «қәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» болғандықтан осы кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттедім.
Қоғамда қаржылық талдау біреудің орынсыз тілегінен емес, өмірлік аса қажеттілік салдарынан туындады: салмақ, ұзындық өлшемін және есептеу жүргізбей, шаруашылық субъектінің мүліктік жағдайы мен оған әсер ететін себептерді білмей, табыс пен шығынды өзара салыстырмай, біріншісінің екіншісінен артық болуына қол жеткізбей шаруашылықты ойдағыдай жүргізу мүмкін емес.
Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. Тек терең және ұқыпты талдау негізінде ғана оның қызметін объективті бағалап, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту және оның іскерлік белсеңділігін арттыруға бағытталған басқару шешімдерін қабылдау үшін, басшылыққа нақты ұсыныстар беруге болады.
Менің практиканы өту кезіндегі міндеттерім келесілер:
• теориялық білімді практикада қолдану;
• техника қауіпсіздігін және еңбек қорғау ережелерін қатаң орындау;
• мекемені басқару стилін, іскерлік кеңес, кездесу, келіссөздерді өткізу тәжірибесін, келісіммен келісім-шарттар құруды оқып білу.
• ұйымның орналасыуын, мақсаты мен міндеттерін, сонымен бірге оның мәртебесін анықтайтын құжаттармен (ережесі, жарғысы және т.с.с.) танысу;
• нарықтық қатынастар жағдайындағы кәсіпорында экономикалық жұмыстың мазмұнын жете зерттеу;
• кәсіпорын (ұйым) қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау;
Талдау объектісі ретінде «Жобалық орталық «Саулет» ЖШС алынды.
Жұмыстың теориялық базасы болып К.Ш. Дүйсенбаевтің, Э.Т. Төлегеновтың, Ж.Г. Жұмағалиеваның, В.В.Ковалевтің, А.Д. Шереметтің, Г.В.Савицкаяның еңбектері табылады.
Жұмыстың тәжірибелік бөлігі «Жобалық орталық «Саулет» ЖШС қаржылық жағдайын талдауға және оның нәтижелері бойынша қорытынды жасауға, сонымен қатар кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша іс-шаралар ұсынуға негізделген.
Жұмыс барысында ҚР-ның заң актілері және «Жобалық орталық «Саулет»қаржылық есебі пайдаланылды.
1. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа: Учебное пособие: М.: Филинъ, 2003. – 208 с.
2. Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2005 – 156 с.
3. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
4. Маутканов Р.А. Особенности учета и анализа финансового состояния предприятия // Вестник КазНУ. – 2008. - №3(67) – С.57.
5. Калибаев М.К. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау// ҚазҰУ хабаршысы. – 2009 - №6(76). – 57б.
6. Кубышкин И. Использование финансового анализа для управления компанией // Финансовый директор. - 2006. - №4. – С.13.
7. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж. – 330 б.
8. Маутканов Р.А. Отчетность предприятия как основа финансового анализа и аудита в современных условиях // Вестник КазНУ. – 2008. - №4(68). – С.41
9. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: Проспект, 2004. - 320с
10. Сайлаубеков Н.Т. Формирование информационной базы для проведения финансового анализа // Альпари. – 2009. - №1. – С.36
11. ҚР-ның Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңы №234-ІІІ, 28.02.2007 ж., 4-5 б.
12. Финансовый учет на предпрятии. Учебник. Кеулимжаев К.К., Ажибаева З.Н., Айтхожина Л.Ж., Кинзухова К.К., Сальменова А.Т. – Алматы: Экономика, 2005. – С.282
13. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. М.: Перспектива 2005. – С.425
14. Жумалина С.К. Особенности внутреннего и внешнего анализа // Альпари. – 2009. - №4. – С.109
15. Тургулова А.К. Методика оценки эффективности управления финансовой структурой капитала // Альпари. – 2009. - №3. – С.70
16. Зайцев М. Г. Об оценке эффективности использования оборотных средств предприятия.//Дайджест финансы. – 2007. - №8. – С.40
17. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 281 с.
18. Ефимова О. В. Анализ показателей ликвидности.// Бухгалтерский учет. – 2008. - №6. – С.89-90
19. Купчина Л. А. Анализ финансовой деятельности с помощью коэффи-циентов. //Бухгалтерский учет. – 2008. - №2. – С. 23
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
І. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... мәні және
ақпараттық
негізі..................................................................
...........................5
1.2 ... ... ... ... ... ... ... «САУЛЕТ» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ.......................13
2.1 ... ЖШС ... ... ЖШС ... ... ... тәжірбиені өту мерзімі 13 апта (18.01.2010-10.04.2010).
Өтетін жері «Жобалық орталық «Саулет» ЖШС. Оның ... ... ... ... ... ... «қәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау»
болғандықтан осы ... ... ... ... ... ... біреудің орынсыз тілегінен емес, өмірлік аса
қажеттілік ... ... ... ұзындық өлшемін және есептеу
жүргізбей, шаруашылық субъектінің мүліктік ... мен оған әсер ... ... ... пен ... ... салыстырмай, біріншісінің
екіншісінен артық болуына қол жеткізбей шаруашылықты ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын
талдаудың маңызы өте зор. Бұл ... ... ие ... және де ... ... ... өзінің өндірістік-кәсіпкерлік
қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен ... ... ... ... ... ... негізделген
үшін оның қаржылық жағдайын талдау қажет. Тек терең және ұқыпты талдау
негізінде ғана оның ... ... ... ... қаржылық
тұрақтылығын нығайту немесе жақсарту және оның ... ... ... ... ... ... үшін, басшылыққа нақты
ұсыныстар ... ... ... өту ... ... келесілер:
• теориялық білімді практикада қолдану;
• техника қауіпсіздігін және еңбек қорғау ережелерін қатаң орындау;
• мекемені басқару стилін, іскерлік ... ... ... ... ... ... құруды оқып білу.
• ұйымның орналасыуын, мақсаты мен міндеттерін, сонымен бірге оның
мәртебесін анықтайтын құжаттармен ... ... және ... ... қатынастар жағдайындағы кәсіпорында экономикалық жұмыстың
мазмұнын жете зерттеу;
• кәсіпорын (ұйым) қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау;
Талдау объектісі ретінде «Жобалық ... ... ЖШС ... теориялық базасы болып К.Ш. Дүйсенбаевтің, Э.Т. Төлегеновтың,
Ж.Г. Жұмағалиеваның, В.В.Ковалевтің, А.Д. ... ... ... ... ... ... ... «Саулет» ЖШС қаржылық
жағдайын талдауға және оның нәтижелері бойынша қорытынды жасауға, ... ... ... ... ... бойынша іс-шаралар ұсынуға
негізделген.
Жұмыс барысында ... заң ... және ... ... есебі пайдаланылды.
кәсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеудің теориялық және методикалық
негіздері
1.1 Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... мәні және
ақпараттық негізі
Фирманың шаруашылық қызметін талдаудың ішінде қаржылық ... ... ие. ... ... ... қаржылық жағдайын, оның қаржы
ресурстарын пайдалануын зерттеуге бағытталған. ... ... ... ... және оған тән ... ... алайық.
Соңғы жылдары шығарылған арнайы әдебиеттерде бұл ұғым әр ... ... А.Д. ... "Кәсіпорынның қаржы (активтер)
жағдайы қаржыны тарату, пайдалану және оның ... ... ... және ... яғни ... ... деп
жазған ... Н.А ... бұл ... былайша анықтайды: «Кәсіпорынның
қаржылық жағдайы ... ... ... ... және ... қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты ... және ... да ... ... үшін ... ... ресурстармен
қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату ... ... ... ... субъектілерімен қаржылық қарым-
қатынаста болу, төлеу қабілеттілігі және ... ... [2, ... ... ... ... оның қаржылық жағдайының
жақсылығын ... ... мен М.А. ... ... қаржылық жағдайы "қаржы
ресурстарының калыптасуымен, таратылуы және пайдалануымен көрсетіледі" деп
жазады.
М. Н. Крейнина , А.И. Ковалев және В.П. ... ... ... ... ... ... ... – бұл қаржы ресурстарының
қолда барын, үлестіріліп таратылуы және ... ... ... [3, ... И.Т. Балабанов "Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы,
бұл оның қаржы бәсекелестік ... ... ... төлем
қабілеттілігі, несие қабілеттілігі) қаржы ресурстары мен капиталды
пайдалану, мемлекет ... және ... да ... ... өз ... орындау. Шаруашылық субъектісінің қаржылық
жағдайын талдаудың келесі түрлерін ... ... ... ... ... несие қабілеттілігі; капиталды
пайдалану; валюталық ... ... - деп ... ... осы ұғым ... ... ... келесі сөздермен
баяндайды: "Кәсіпорынның қаржылық жағдайы – бұл бірқатар көрсеткіштермен
сипатталатын оның ... мен өмір сүру ... ... түрде
бағалау".
Жоғарыда берілген анықтамалар ... ... ұғым ... ... ... бірақ олардың әрқайсысында бұл ұғымды дәлірек
анықтауға мүмкіндік беретін ұтымды тұжырымдар бар. ... ... ... ... ... ... (мысалы, еңбек
өнімділігі, қор қайтарымдылығы, ... құн, ... ... ... ... ... ... есептеу нәтижесінде және олардың жалпы
бағалауға тигізетін әсерін зерттеу негізінде анықталатыны ... ... ... қаржы жағдайы әлсіз және өмір сүру ... ... ... ... ... нарықтық экономика жағдайындағы
кәсіпорынның сенімді болуын, тұрақтылығын және ... ... ... ... ... ... ... жұмысының үздіксіздігін
және оның ... ... ... ... түсініктерге сүйене отырып, бұл ұғымды былай анықтауды
ұсынамыз: ... ... ... осы ... ... бір
кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз ... ... ... мен ... ... ... ... өтеуі үшін қаржы
ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.
Нарықтық қатынастар жағдайында ... ... ... ... болып төлемқабілеттілік пен қаржылық тұрақтылық табылады. ... ... ... ... болса, онда ол инвестиция тарту,
несие алу, жабдықтаушыларды таңдаумен кәсіби білікті мамандарды ... ... ... ... ... артықшылыққа ие болады. Және ... ол ... ... ... ... салымдар, жұмысшылар мен
қызметкерлерге еңбекақы, акционерлерге дивиденттерді уақтылы төлеп және
банкерге несиені ... мен ол ... ... ... ... болатындықтан
мемлекет және қоғаммен конфликтке түспейді. [4, ... ... ... ... шаруашылық қызмет үрдісінде
қалыптасады және кәсіпорынның ... ... ... ... ... Оның мәні ... ресурстарын тиімді қалыптастыру, үлестіру және
қолданумен ... ... ... ... ... ... қабілеттілік – бұл сауда, несиелік және төлем сипатындағы ... ... ... ... ... қаржылық міндеттерін уақтылы, толық
орындау қабілеті. [5, 57б.]
Төлем қабілеттілік бағасы нақты датаға ... ... ол ... орындалуы мүмкін болғандықтан, оның субъективті сипатын ... ... ... ... ... есеп ... ... валюта шотында ақша қаражаттарының болуы,
• қысқа мерзімді ... ... (бұл ... оңтайлы шамасы болу
керек);
• мерзімі өткізілген қарыз бен кешіктірілген төлемдердің болмауы;
... ... ... мен ... ұзақ ... ... ... қабілеттілік кездейсоқ, уақытша, сонымен қатар ұзақ,
созылмалы болуы мүмкін. Кәсіпорының төлем қабілеттілігінің төмендеуіне әсер
ететін ... ... ... (Сурет1).
Ескерту – Автормен құрастырылған.
Сурет1 – Кәсіпорынның нашар төлем қабілеттілігінің пайда болу ... даму ... оның ... ... ... ... Бұл үшін ... қаржы ресуртарының икемді құрылымымен және
қажет болған жағдайда қарыз қаражаттарын тарту мүмкіндігіне ие, яғни ... болу ... ... ... мен алған қарызды меншік ресурстары арқылы
тиесілі пайыздармен уақтылы қайтара алу мүмкіндігі болғанда кәсіпорын ... деп ... [6, ... арқылы кәсіпорын тек бюджет, банк, сақтандыру компаниялары
мен басқа кәсіпорындар алдындағы міндеттерін өтеп ... ... ... ... ... ... Қаржылық тұрақтылықты ұстап
тұру үшін таза табыс шамасының абсолютті өсуімен бірге, оның ... ... ... ... ... ... яғни ... зор. Алайда, жоғары табыстылық жоғары тәуекелділікпен байланысты
екенін ұмытпаған жөн. ... бұл ... ... орнына, айтарлықтай
шығынға ұшырау мен тіпті, төлемқабілетсіз болуы мүмкін екенін білдіреді.
Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорыта келгенде, ... ... – бұл ... мүмкін болатын деңгейінде төлемқабілеттілікті
және несие қабілеттілікті сақтай ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ететін қаржылық ресурстарының
жағдайы, ... ... және ... ... тұрақтылығына келесідей ... ... әсер ... тауар нарығындағы кәсіпорынның жағдайы;
- сұранысқа ие арзан тауарлардың өндірілуі мен шығарылуы;
- оның іскерлік ынтымақтастықтағы әлеуеті;
- ... ... мен ... ... ... ... қабілетсіз дебиторлардың болуы;
- шаруашылық және қаржылық операциялардың тиімділігі және т.б. ... ... ... ... және кризисті болуы мүмкін.
Қаржылық жағдайдың мазмұны оның ... ... ... бірі – ... ... ... ... заңдардың
әрекет ету сипатын ... ... ... мен ... мен ... орнату болып табылады. Талдаудың келесі
қызметі – ресурстарды ұқыпты ... ... мен ... ... ... Талдаудың негізгі қызметі – ғылым мен
практиканың жетістіктері мен озық тәжірбиені зерттеу негізінде ... ... ... ... ... ... талдаудың басқа қызметі
– жоспарды орындау, экономиканы ... қол ... ... ... ... пайдалану бойынша кәсіпорын қызметінің нәтежиелерін бағалау.
Және соңында – шаруашылық қызмет ... ... ... ... ... әзірлеу.
Қаржылық жағдайды талдаудың басты мақсаты – қаржылық қызметтің
кемшіліктерін уақтылы анықтап және ... ... ... жағдайы
мен оның төлеу қабілеттілігін жақсартудың резервтерін табу [8,41б.].
Сонымен бірге, Любушина Н.П., Лещева В.Б., ... В.Г. ... ... міндеттерді шешу қажет:
1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын уақтылы және объективті тексеру,
оның «ауру нүктесін» анықтау және олардың ... болу ... ... ... қаржылық жағдайын, оның төлеу қабілеттілігі ... ... ... резервтерін анықтау.
3. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын нығайту мен қаржы ресурстарын
тиімдірек пайдалануға ... ... ... ... Мүмкін қаржылық нәтежиелерді бағалау және ... ... ... ... ... ... ... [9, 135б.].
Қаржылық жағдайды талдаудың нәтежиелігі көбіне, оны дұрыс ... ... ... мен ... ... және ... ... байланысты. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
мәліметтерінің барлық көзі үш топқа ... [10, ... ... ...... ... ... түрлері, нормативтік материалдар, ... ... ... тапсырмалар және т.б.
2. Есептілік сипаттағы ақпараттық көздері – ... және ... есеп ... ... бірге есептіліктің
барлық түрлері мен бастапқы есеп құжаттамасынан тұратын барлық мәліметтер.
3. Есептіліктен тыс көздері – шаруашылық жағдайды реттейтін ... ... ... ... етуінің сыртқы ортасындағы өзгерістерді
сипаттайтын деректер: ресми ... ... ... және ... ... сот шешімдері және т.б.), техникалық
және технологиялық құжаттама, кәсіпорынның негізгі контраагенттері ... ... ... туралы деректер және т.б.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп
беру ... ... ... 2007 ... 28 ... №234 ... есеп пен
қаржылық есептілік туралы" заңына сәйкес, мемлекеттiк мекемелердiң қаржылық
есептiлiгiн қоспағанда, қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... мен ... ... есеп;
3) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.
4) ... ... ... ... ... ... ... жасау тәртiбi және оған қойылатын қосымша
талаптар ... ... және ... ... есеп пен ... есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына
сәйкес ... [11, ... ... ... ... есеп ... субъектілерінің
қызметі жөнінде қаржылық ақпараттардың жүйелендірілген бірден-бір ... ... ... ... ... ... ... байланысына және басқару шешімдерін қабылдауға қажетті аналитикалық
есептердің ақпараттық ... ... ... қаржылық жағдайын
талдауда негізгі ақпарат көзі қызметін бухгалтерлік баланс атқарады.
Баланс - ... ... ... және ... ... ... ... және маңызды қызметтер атқарады. Біріншіден,
баланс меншік иелерін шаруашылық субъектісінің ... ... Осы ... олар бұл ... нені иеленеді, материалдық
құралдардың сандық және сапалық қорлары ... ... ... ... жақ ... өз ... ... ала ма, соны білдіреді.
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... ... таңдап алынған стратегиялық бағытының дұрыстығы туралы, ... ... ... ... және ... басқару
бойынша әр түрлі сұрақтарға шешімдер қабылдау туралы түсінік ... ... ... оны ішкі қолданушылары ... ... да ... ... ... Мысалы, аудиторлар жұмыс
процесінде дұрыс шешім қабылдау үшін өз ... ... ... ... ... есеп берудегі есеп жүйесінде мүмкін болатын,
әдейі жасалынған және әдейі жасалынбаған ... ... ... ... үшін ... алады, ал талдаушылар қаржылық талдаудың бағытын
анықтайды [12, 220б.].
1.2 Кәсіпорынның ... ... ... ... түрлері мен
әдістері
Алдынғы бөлімде айтылып өткендей, қаржылық талдау өзара байланысты
бөлімдерден тұрады және шаруашылық ... ... ... ... ... ... (Сурет 2) [13, 202б.].
Сурет 2 – Шаруашылық қызметті талдаудың түрлері
Талдауды қаржылық және басқарушылық деп бөлу практикада ... ... ... есеп ... ... есеп және
басқарушылық есепке бөлу себепші болған. Ал бұл талдауды сыртқы және ... ... ... ... бөлу ... өзі үшін ... ... болып
саналады, себебі ішкі шаруашылық талдау сыртқы ... ... ... ... өткізу үрдісінде ақпаратпен алмасу өтеді.
Ал енді ... ... ішкі және ... талдаудың негізгі
ерекшеліктерін көрсетейік (Кесте 1) [14, 109б.].
Кесте 1 – Ішкі және ... ... ... ... | ... ... түрі ... | |
| | | |
| ... ... |
| ... және мүлік |Табыс пен қызмет ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| ... ... ... ... ... мен |меншік иелері, |персоналы (басшылар мен |
|қолданушылар ... ... ... |
| ... инвесторлар және| |
| |т.б. | |
| | ... және ... ... |Бухгалтерлік есеп ... ... ету | ... |
| |Қол ... ... ... ... |
|Берілетін ... ... ... |
|ақпараттың сипаты | ... ... ... ... мен |Тұлғалық ... ... ... ... ... | |
| ... ... | ... ... ... және ... ... ... ... | ... ... талдау әдістерінің әртүрлі классификациясы бар.
Қаржылық талдау практикасы қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... 3 – қаржылық жағдайды талдау әдістері
Көлденең (уақытша) талдау – есеп ... ... ... ... ... Ол ... кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік
есептің түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға
мүмкіндік ... ... ... – әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге
тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды ... ... ... ... ... ... есеп ... бір қатар өткен кезендермен
салыстыруды және трендті, яғни жеке кезеңдердің дербес ... ... ... ... ... ... ... анықтауды
көрсетеді. Трендтің көмегімен болашақтағы көрсеткіштердің ... ... ... одан ... ... ... ... жүргізіледі.
Қаржылық талдаудың нарықтық экономика жағдайындағы көбірек таралған
әдісі әр ... ... ... ... болып табылады.
Коэффициенттер салыстырмалы шамалар болып табылады, оларды ... ... ... ... ретінде алып, ал екіншісін бірлікке қатынас
ретінде ... ... ... ... ... жеке ... ... болатын өзара байланыстарға негізделген. Олар ... ... ... ... талдау үшін алғашқы база болып табы-
лады және де олар ... ... ... ... ... ... ашуға мүмкіндік беретін екі шаманың арасындағы өзара математикалық
қатынастарды ... ... ... – бұл ... ... ... ... және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша есе-
бінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау, сондай-ақ ... ... ... ... және орташа жалпы экономикалық
мәліметтері бар бәсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен ... ... ... болып ... ... – бұл ... ... (себептердің) қорытынды
көрсеткішке тигізетін әсерін зерттеудің ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар факторлық талдау
қорытынды көрсеткіштерді оның құрамдас бөліктеріне ... - ... ... жеке ... ... ... ... біріктіргенде ол кері
(синтез) болуы мүмкін. [15, 70б.]
В.А. Андреев және В.В. Ковалев кәсіпорынның қаржы жағдайын бағалауға
байланысты ... екі ... ... ... ... ұсынады:
экспресс-талдау және тереңдетіп талдау. Экспресс-талдаудың негізгі мақсаты
- бұл шаруашылық субъектісінің даму ... және ... ... ... ... Оның ... қойылған мақсатқа көрнекті және жай
қол жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі көрсеткіштердің ... ... ... ... және ... ... ... нақтыланған талдау экспресс-талдаудың бөлек тәртібін
кеңейтеді, толықтырады және ... Оның ...... ... ... ... оның ... есепті кезеңде қызметінің
нәтижесі, сондай-ақ кәсіпорының болашақтағы даму мүмкіндіктеріне соңғы
толық баға беру ... ... ... ... ... ... ... ықыласына байланысты. Қорыта айтқанда, кәсіпорынның қаржы
жағдайын талдауда ... ... ... мен ... ... ... ... ұтымды пайдаланып, осы талдауды жүргізудің дәйектілігіне
байланысты дұрыс әдісті таңдай отырып, ... ... ... ... жан-
жақты әрі кешенді талдау жүргізе алады, сондай-ақ объективті және анық ... ... ... мен ... ... ... ұсыныстар дайындайды. [17, 82б.]
ІІ. «САУЛЕТ» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 «Саулет» ЖШС жалпы сипаттамасы
«Саулет» Жауапкершілігі шектеулігі серіктестігі, ҚР ... ... ... және ... ... серіктестіктер» туралы ҚР
Заңына сәйкес құрылған.
Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен заңды тұлға болып табылады,
мүлікке жеке ... ... ... ... балансы, республика мен
шетелдік банкілерде есеп шоттары, өз аты ... мөрі және ... ... өз атынан республика аймағында және шетелдерде келісім
шарттар жасайды, мүліктік және мүліктік емес ... мен ... ... талап арыз беруші және жауапкер бола алады, ... ... ... ... ... мен ... өкілдіктерін
құра алады.
Серіктестіктің заңды мекен-жайы: 050008, Казақстан, Алматы қ., ... 32 «А», 3 ... ... ... 120000 (жүз ... мың) теңге көлемінде
құрылған, Жарғылық капитал тіркеу сәтте 100% пайыз болып ... ... ... ... ... түскен кірістер
есебінен, ал қажет жағдайда қосымша салымдар ... ... ... қатысушылардың құқықтары:
• заңмен және осы ... ... ... ... басқаруға қатысу;
• заңға, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Жалпы жиналыстың
шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен ... ... ... қызметі туралы мәліметтер алу, оның бухгалтерлік,
қаржылық және өзге де ... ... ... ... ... ... есеп ... қалатын мүліктің құнын бір бөлігін немесе Серіктестіктің
барлық қатысушыларының ... сол ... ... ... ... т.б.
«Саулет» ЖШС негізгі қызметтері: тұрмыстық- әкімшілік ... ... ... ... ... қызмет, жобаларды
экспертизалау, сонымен қатар жобалар құрылысын авторлық қадағалауды іске
асыру.
«Саулет» ЖШС әріптестері: КазГАСА, ... ... ЖШС, ... ... ... ... ЖШС, Guclu ... «BN COMMERCE» ЖШС ,ПКФ "Таза Су"ЖШС, "Steel
Construction Kazakhstan" ЖШС, «BEHR GRUNDMANN & ... ... ... ЖШС ... , ЖШС "Табыс-2005"
«Саулет» ЖШС ұйымдық құрылымы (Сурет 4).
Сурет 4 – «Саулет» ЖШС басқару құрылымы
2.2 «Саулет» жобалау орталығының ... ... ... ... ... мен капитал құрылымын талдау
Кесте 2– « Саулет» ЖШС ... ... ... мен құрылуы.
|Активтер |Сомасы, мың тг. |Құрылымы, % ... (+ ; -) |
| ... ... ... ... ... ... баланс
валютасының есепті жылы 12996 мын теңгеге немесе 61,56%-ға кемігенін көруге
болады. Бұл кәсіпорын дамуының теріс нәтижесін ... ... ... және ... ... ... ... жыл аяғына соңғылардың
пайдасына шешілді. Ұзақ мерзімді активтер 116 мың теңгеге, ал ... ... 12880 мың ... ... Алайда активтердің көбі
айналымда жүргендіктен бұл ... ... ... ... ... ... ... басым бөлігін негізгі құралдар құрайды: жыл басында
87,35%, ал жыл ... 82,89%. ... ... ... ... тауарлы
материалдық қорлар құрайды: жыл басында 93,28%, ал жыл соңында 70,55%
(Кесте ... 3 – ... ЖШС ... және ... ... ... ... және
динамикасы
|Көрсеткіш ... ... ... мың ... және ... |
| |тг. ... ... | |% |
| |Жыл |Жыл ... |Жыл |Жыл ... ... ... |(+,-) |басында|соңында |іс |
| | | | | | ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... капитал, |-722,30 |-8439,18|-7716,88 |-3,42 |-103,99 |-100,|
|барлығы | | | | | |57 ... ... |120,00 |120,00 |- |-16,61 |-1,42 ... ... |- |- |- |- |- |- ... ... |- |- |- |- |- |- ... ... |-842,30 ... |116,61 |101,42 ... зиян) | | | | | |9 ... ... ... ... |103,42 |203,99 ... | | | | | |7 ... ... ... ... |60,28 |76,14 ... | | | | | | ... ... мерзімді |8673,11 |3950,64 |-4722,47 |39,72 |23,86 ... | | | | | |6 ... ... |- |- |- |- |- |- ... және | | | | | | ... | | | | | | ... ... |3683,92 |-4827,02 |38,98 |22,25 |-16,7|
| | | | | | |3 ... ... |- |- |- |- |- |- ... | | | | | | ... да |- |- |- |- |- |- ... ... | | | | | | ... және ... ... |8115,11 ... |100 |- ... ... | | | | | | ... – «Саулет» ЖШС бухгалтерлік баланс мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... кәсіпорынның мүлкінің барлық қалыптасу көзінің жыл
басында -3,42%-ын, ал -103,99-ын жыл соңында құрайды. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... ол кәсіпорын өз қызметінде
негізінен қарыз ... ... ... ... ол ... ... тәуелді. Меншік капиталдың басым бөлігін жарғылық каптал
құрайды.Сонымен, біз ... ... ... ... құралғанын
көріп отырмыз және ол жыл соңында 2 ... ... Ұзақ ... жыл ... -556,92 мың ... ... ... басында да, жыл соңында да басым бөлігін құрайды, сәйкесінше ... 76,14%. Ал ... ... ... 4227,42 мың ... ал
қаражаттар құрылымында 15,86%-ға азайған (Кесте 3).
2.2.2 Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен баланс өтімділігін талдау
Кесте 4 – ... ... ... ... | | | ... ... |Жыл басы |Жыл соңы ... ... ... |
| ... ... орын ... баланс абсолютті өтімді болып саналады
(Сурет 5) ... ... 5 – ... ... ... теңсіздігі
Кесте 5 – «Саулет» ЖШС баланс өтімділігінің теңсіздігі
|Жыл басында |Жыл ... ... П1 |А1 П1 ... П2 |А2 П2 ... П3 |А3 П3 ... П4 |А4 П4 ...... ЖШС ... ... мәліметтері негізінде |
|автормен есептелініп құрастырылды. ... ... да, жыл ... да ең ... ... тез төленуге тиіс
міндеттемелерден аз, бірақ бұл қаражаттардың жетіспеушілігі басқа ... ... ... Ең өтімді активтер мен тез ... тез ... тиіс және ... ... ... ... өтімділікті бағалауға мүмкіндік береді. Ең өтімді
активтер мен тез өткізілетін активтердің сомасы жыл ... 1356,08 ... ... ... ал тез қайтарылуға тиіс және ... ... 8673,12 мың тг. ... ... Ал бұл төлем
қаражатынан 7317,04 мың тг. ... ... ... ... ұзақ ... ... ... өтімділікті бейнелейді. Талданып отырған кәсіпорында ... ... ... ... ... болған, бірақ жыл
соңында жағдай керісінше қалыптасты. Егер жыл ... оның ... тг. ... жыл ... -6946,27 мың тг. ... ... есепті
жылы 1,1 есе азайған. Ал баланс активі мен пассив ... ... ... ... көзі ... активтерден көп болуы керек.
Талданып отырған кәсіпорында бұл ... ... Жыл басы ... ... ... ... ... пассив баптарының жиынынан сәйкес
1140,86 мың тг. және 8741,58 мың теңгеге көп ... бұл ... ... ... ... ... оның өзінің үздіксіз
қызметін жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... 5).
Өтімділіктің жалпы көрсеткіші келесі формуламен есептеледі [19,23]:
«Саулет» ЖШС-де оның көлемі жыл ... 0,55, ал жыл ...... яғни 0,16 ... ... және ... ... териялық
мәнінен екі есе төмен, ал кәсіпорынның төлем қабілетсіздігін көрсетеді.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... қатысты шамалары мүмкіндік береді.
Кесте 6 – Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау.
|Көрсеткіш атауы |Жыл ... ... |
| | ... ... мәні ... өтімділік коэффициенті |0,10 |0,06 |0,2 - 0,4 ... ... ... |0,16 |1,49 |0,5 - 1 ... ... ... |2,40 |2,01 |( 2 ...... ЖШС ... баланс мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... коэффициенті 0,04 пунктке азайған және екі кезеңде
де көрсеткіштің қалыпты мәнінен аз. Ол ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің қанша бөлігін жаба алатындығын
көрсетеді. Ал тез өтімділік коэффициентіне келетін болсақ жыл ... ... ... ... ... сай келеді. Ағымдағы өтімділік
коэффициенті жыл ... ... ... ... ... жыл ... оған ... қалған (Кесте 6).
2.2.3 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау
Кесте 7 – Қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын көрсеткіштер
| | | | ... ... ... |Жыл ... |Жыл соңында |
|1.Қаржылық | | | ... | |-0,03 |-1,04 ... | | | ... | | | ... | |1,03 |2,04 ... | | | ... | |-0,03 |-0,5 ... және | | | ... | |30,2 |2 ... ... | | | ... | | | ... | | | ... | |-16,8 |-0,5 ... және | | | ... | | | ... | |69,7 |43,5 ... | | | ... | | | ... | | ... ... |0,6 |0,5 ... ... | | | ... | |0,5 |0,6 ... ... | | | ... | | | ...... ЖШС ... баланс мәліметтері негізінде автормен|
|есептелініп құрастырылды. ... ... ... ... әр коэффициентке және
кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығына талдау жасауға болады.
Қаржылық ... ... жыл ... да, жыл ... ... Жыл соңында кәсіпорынның сыртқы көздерге тәуелсіздігі
тіпті төмендейді. Демек, меншік ... ... бұл ... ... ... ... ... келетін болсақ жыл басында 1,03-ке, ал ... ... тең. Бұл ... өте ... ... ... тартылған капиталға тәуелді деген қорытынды жасауға болады.
Қаржыландыру коэффициенті меншік капитал есебінен ... ... ... ... көрсетеді.
Ал қарыз және меншікті капиталдың өзара қатынасы коэффициенті нормадан
өте төмен: жыл басында 30,2-ке тең. ... жыл ... ... ... ... ... 2-ге тең.
Маневрлік коэффииенті кәсіпорынның маневр жасау үшін қаржылық
мүмкіндігінің жоқтығын көрсетеді. ... біз бұл ... ... ... ... және ... қаражаттар қатынасының коэффициенті айналым
активтерінің теңгесіне ... ... ... ... келетіндігін
көрсетеді. Өсу тенденциясы байқалмасада, бұл көрсеткіштің мәні өте жоғары.
Бұл ... ... ... ... көп ... жабу коэффициенті немесе басқаша айтқанда қаржылық
тұрақтылық коэффициенті жыл басында да, жыл соңында да нормадан ... ... де ... Бұл ... үшін ... ... ... қамтамасыз етілу коэффициенті айналым
активтеріндегі меншік айналым қаражаттарының үлесін көрсетеді. Екі есептік
кезең кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... 7).
Жоғарыда берілген коэффициенттердің мәнін талдап, кәсіпорынның
қаржылық жағдайының тұрақсыздығы туралы қорытынды жасаса ... ... ... талдау
Кесте 8 – Іскерлік белсенділік көрсеткіштері
| | | | ... |Жыл |Жыл ... +,- |
| ... ... | ... ... ... |6,4 |5,23 |-1,17 ... ... ... |57 |69 |12 ... | | | ... ... айналымдылығы |517,9 |280,48 |-237,42 ... ... ... |1 |2 |1 ... | | | ... капитал айналымдылығы |-187,01 |-5,02 |-192,03 ... ... ... |-2 |-72 |-70 ... | | | ... ... ... |6,49 |5,35 |-1,14 ... ... ... |68 |12 ... | | | ... ... ... |271,57 |20,89 |-250,68 ... ... ... |2 |18 |16 ... | | | ... ... ... |15,87 |11,51 |-4,36 ... ... ... |32 |9 ... | | | ...... ЖШС ... баланс мәліметтері негізінде |
|автормен есептелініп құрастырылды. ... ... ... ... ... ... ... 2 есеге азайып, жыл ... ... ... ... көбеюін білдіреді. Ағымдағы активтер айналымдылығының ұзақтығы
12 күнге көбейіп, жыл соңында 68 күнді құрады.
Дебиторлық және ... ... ... ... сәйкесінше
250,68 және 4,36. Жыл соңында кәсіпорынға қойылған шоттарды төлеуге 32 күн
қажет болса, ал ... ... ... 18 күн ... ... ... қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын
талдаудың маңызы өте зор. ... ... ... осы ... бір ... ... тұрақтылығын және оның өз шаруашылық
қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің ... ... ... ... қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.
«Саулет» ЖШС жасалған талдаудың нәтежиесі бойынша, негізгі ... ... ... олардың көбінде жағымсыз динамиканы байқауға
болады. Алайда, кәсіпорын ... ... ... ... төлем
қабілетті болып табылады.
Зерттеу нәтежиесінде «Саулет» ЖШС баланс баптарының ... ... ... ... ... ... баланс валютасы жыл соңында жыл басымен салыстырғанда -12996,27 мың
теңгеге немесе 61,56%-ға азайған;
• жиынтық активтер құрылымы олардың ... ... ... Жыл ... ҚМА 97,75%-ға, ал ҰМА 2,25%-ға тең.
• Айналым қаражаттарының құрамында ТМҚ-дың ... ... Ал ... 4 ... азайған.
Жыл соңында ақша қаражаттары -613,81 мың теңгеге ... ... ... жағдайының нашарлағанын көрсетеді. Дебиторлық
борыштың 1532,28 мың ... ... ... пен жаңа клиенттерді тартудың
кеңеюін көрсетеді.
Меншік капиталына деген қажеттілік кәсіпорынның өзін-өзі қаржыландыру
талабымен дәйектеледі. Ол ... ... ... ... Жыл соңында меншік капитал -7716,88 мың теңгеге азайды, бұл өз
кезегінде кәсіпорынның қаржылық ... кері әсер ... ... қарыз қаражаттарын тарту және оларды ұлғайту қалыпты құбылыс.
Қаражаттарды ... ұзақ ... ... уақтылы қайтарса, онда бұл
қаржылық ... ... әсер ... «Саулет» ЖШС қарыз капитал меншік
капиталдан басым, бұл кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ағымдағы міндеттемелерінен 2 есеге
артық, бұл оның ағымдағы мерзімде төлем қабілетті екендігін көрсетеді.
Тәуелсіздік коэффициенті жыл соңында -1,04–ке тең, ... ... Бұл ... ... ... мен ... кредиторларға
тәуелділікті аңғартады.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті көрсеткіштің қалыпты мәнінен жоғары.
Бұл кәсіпорынның кредиторлар алдында сенімділігін тудыртады.
Өткізілген ... ... ЖШС ... капитал жетіспейді, кәсіпорын
сыртқы көздерге ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа: Учебное
пособие: М.: ... 2003. – 208 ... ... И.В. ... ... - М.: ... и ... 2005 –
156 с.
3. Ковалев А.И., Привалов В.П. ... ... ... предприятия.
- М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
4. Маутканов Р.А. ... ... и ... ... ... // ... ... – 2008. - №3(67) – С.57.
5. Калибаев М.К. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау// ҚазҰУ хабаршысы.
– 2009 - №6(76). – ... ... И. ... ... ... для управления компанией
// Финансовый директор. - 2006. - №4. – ... ... К.Ш., ... Э.Т., ... Ж.Г. Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001
ж. – 330 б.
8. Маутканов Р.А. ... ... как ... ... ... ... в современных условиях // Вестник КазНУ. – 2008. - №4(68). – С.41
9. Ковалев В.В., ... О.Н. ... ... деятельности
предприятия: Учебник. – М.: Проспект, 2004. - ... ... Н.Т. ... информационной базы для проведения
финансового анализа // Альпари. – 2009. - №1. – С.36
11. ... ... есеп және ... ... ... ... 28.02.2007 ж., 4-5 б.
12. Финансовый учет на предпрятии. Учебник. Кеулимжаев К.К., ... ... Л.Ж., ... К.К., ... А.Т. – ... Экономика,
2005. – С.282
13. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: ... для ... М.: ... – С.425
14. Жумалина С.К. Особенности внутреннего и внешнего анализа // Альпари. –
2009. - №4. – С.109
15. Тургулова А.К. ... ... ... ... ... ... // ... – 2009. - №3. – С.70
16. Зайцев М. Г. Об ... ... ... ... ... ... – 2007. - №8. – ... Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.
пособие. – М.: ... 2007. – 281 ... ... О. В. ... ... ... ... учет. –
2008. - №6. – С.89-90
19. ... Л. А. ... ... ... с ... ... учет. – 2008. - №2. – С. 23
ҚОСЫМША «А»
| | | | | ... 2 |
| | | | | |к ... ... ... ... | | | | ... |
| | | | | |от 23 мая 2007 года № 184 |
| | | ... 1 |
| |
| |
| ... ... ... ... на 31.12.09 года |
| | | | |
| |  |  |  ... ... ... |  |  |  ... ... |010 ... ... ... ... |011 |- |- ... | | | ... ... |012 ... ... |
|задолженность | | | ... |013 ... ... ... ... активы |014 ... ... ... ... |015 |- |- ... для ... | | | ... ... ... |016 |3804,04 |3027,94 ... ... ... |100 ... |20812824,04 |
|II. Долгосрочные ... |  |  |  ... ... |020 |- |- ... | | | ... ... |021 |- |- ... | | | ... ... |022 |- |- ... ... ... | | | ... недвижимость |023 |- |- ... ... |024 ... ... |
|Биологические активы |025 |- |- ... и ... ... |- |- ... ... |027 ... ... ... ... ... |028 |- |- ... ... ... |029 |- |- ... долгосрочных активов |200 ... ... ... (стр. 100 + стр. 200) |  ... ... |
| | | | | | | | ... и ... |  |  |  |
| |  |  |  ... ... |  |- |- ... | | | ... ... |030 |- |- ... | | | ... по ... |031 |255354,08 ... ... по ... |032 ... ... ... и добровольным | | | ... | | | ... ... |033 ... ... ... | | | ... ... |034 |- |- ... | | | ... краткосрочные |035 |- |- ... | | | ... ... |300 ... ... |
|обязательств | | | ... ... ... |  |  ... ... |040 ... ... |
|обязательства | | | ... ... |041 |- |- ... | | | ... ... |042 |- |- ... | | | ... налоговые |043 |- |- ... | | | ... ... |044 |- |- ... | | | ... ... |400 ... ... ... | | | ... ... |  |  |  ... капитал |050 ... ... ... ... |051 |- |- ... собственные |052 |- |- ... ... | | | ... доход |053 |- |- ... |054 |- |- ... ... |055 ... ... ... ... | | | ... ... |056 |- |- ... капитал |500 ... ... ... (стр. 300 + стр. 400 + |  ... |21111379,20 |
|стр. 500) | | | ... | |/ |
| ... имя, | | ... |
| ... | | | ... ... | |/ |
| ... имя, | | ... |
| ... | | | |
| | | | | | | ... ... | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... «Б» |
| |
| ... 3 |
| |
| |
| |
| ... ... Министра финансов Республики Казахстан |
| |
| |
| |
| ... 23 мая 2007 года № 184 |
| ... 2 |
| |
| ... О ... И УБЫТКАХ ... год, ... 31 ... 2009 года |
| | | | |
| |  |  |  ... от ... ... | ... | 135076695.68 |
|и оказания услуг | | | ... ... |020 | ... | 110918881.09 |
|продукции и оказанных услуг | | | ... ... (стр. 010 - |030 | ... | ... |
|стр.020) | | | ... от ... |040 |- |- ... ... |050 | ... | ... ... на реализацию |060 |- | ... ... и ... ... | | | ... ... |070 | ... | ... ... на ... |080 | ... | ... ... ... |090 | 47733.60 | ... |
|Доля прибыли / убытка |100 |- |- ... ... по | | | ... ... ... | | | |
| |  |  |  ... (убыток) за период от|110 | ... | ... ... ... | | | ... 030 + стр. 040 + стр. | | | ... - стр. 060 - стр. 070 - | | | ... 080 - стр. 090 +/- | | | ... | | | |
| |  |  |  ... ... от |120 |- |- ... ... | | | ... ... до |130 | ... | ... ... (стр. 110 +/-| | | ... 120) | | | ... по ... |140 |- | ... ... ... | | | ... ... ... за |150 | -7716872.56 | ... ... (стр. 130 - стр. 140) | | | ... ... доли ... | | | |
| |  |  |  ... ... |160 |- |- ... ... ... |170 | ... | ... ... за период (стр. 150 -| | | ... 160) | | | ... на ... |180 |- |- ... | |/ |
| ... имя, | | ... |
| ... | | | ... ... | |/ |
| ... имя, | | ... |
| ... | | | |
| | | | | | | ... ... | | | | | ... ... ... себептері
Өнімді өткізу жоспарын орындамау
Айналым қаражаттарының тиімсіз құрылымы
Келісім шарттардан төлемдердің уақтылы түспеуі
Жауапкершілікті сақтаудағы тауардың артықшылығы
Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ... ... ... талдау
Қаржылық талдау
Басқарушылық талдау
Ішкі
сыртқы
Коэффициенттік талдау
Трендтік талдау
Горизантальді талдау
Талдау әдістері
Факторлық талдау
Вертикальді талдау
Кассир
Есептеуші бухгалтер
Техникалық конструктор
Инженер ... ... ... ... бас архитекторы
Архитектуралық- жобалау бөлімі
Бас бухгалтер
Орталықтың бас инженері
Орталықтың бас архитекторы
Басқарма төрағасы
Бас жоспарлау бөлімі
Бас маман
Архитектор
АКТИВТЕР
ПАССИВТЕР
П4
Тұрақты міндеттемелер
А4
Өткізілуі қиын активтер
П3
Ұзақ мерзімді ... ... ... ... міндеттемелер
А2
Тез өткізілетін активтер
П1
Жедел өтелуге тиіс міндеттемелер
А1
Ең өтімді активтер

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау туралы19 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау18 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және талдау33 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау туралы68 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жолдары95 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдірудің негізгі бағыттары86 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын ЖШС СП «FIAL» мысалында қаржылық коэфиценттерін бағалау62 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау22 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және болжамдау бойынша ұсыныстар әзірлеу42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь