Сандық өңдеудің құрылуы және ролі


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.Сандық өңдеудің құрылуы және ролі. Дыбыс
сигналдарның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4

2.Сандық.аналогты түрлендір ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8

3. Сұрақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11

4.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 12

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
Сигнлдарды сандық өңдеу-ұялы байланысты аппаратуралық іске асырудағы маңызды элемент. Сигнлдардың сандық өңделуі ұялы байланыста жалпы байланстағы сияқты тіпті өңдеу кезінде өзіндік түрліше ақпарат түрлерін сақтау және таратуда өте кең.Мысалы бейнені өңдеуде,сандық теледидарда,мультимедияда кең таралған.
Ұялы байланыста қолданылатын сигнлдарды сандық өңдеудің әдістерін,сипаттамалары және олардың ұймдастырылуын жүзеге асыратын параметірлер АСТ мен таңбаланудың жекеленуінде топтасқан әдіспнен жіберілген дыбыстық сигналдардың сипаттамаларымен байланысқан.
Телефонмен сөйлесу кезінде дыбыстық сигналының жедел деңгейі
35...40 дБ дйяпазонында өзгереді,осыған байланысты дауыссыздардың деңгейі дауыстылардың деңгейіннен орта есеппен 20дБ ға төмен.Дауыс қаттылығының есептеу сезімі интенсивтіліетің әрекетінің логарифміне пропорциона болады.естудің бастапқы дыбыс деңгейінің өзгерісі ±1дБ ден аспайды.Естеу сигналды құрайтын фазалық арақатынастың жіберілу дәлдігіне әлсіз сезімтал.
1. Афанасьев В.В. Ассоцмация координатор деятельности генраторов // Мобеильные системы.-1997.
2. Бакурский В.А. Гуськов Г.Я. Сегдиков Р.А. Ситема спутиниковой связо //Электро связ

3. Авдеев С. М., Милашевский И. А., Ратынский М. В. Стандарт DCS – 1800 в мире ив России: шаг к персональной связи // Мобильные системы. -1997. – №1. – С. 15-18.

4. Бакурский В. А., Гуськов Г. Я., Сетдиков Р. А. И др. Система спутниковой связи «Сокол» // Электросвязь – 1995. - №4. – С.8 - //

5. Ворсано Д. Кодирвание речи в цифровой телефонии // Сети и системы связи. – 1996. – №1. – С. 84 – 87.

6. Громаков Ю. А. Сотовые сисемы подвижной радиосвязи. 1994.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОСПАР
Кіріспе
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... . 3

1.Сандық өңдеудің құрылуы және ролі.дыбыс
Сигналдарныңсипаттамасы
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

2.Сандық-аналогты түрлендір
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8

3. Сұрақтар
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

4.Қорытынды
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13

Кіріспе
Сигнлдарды сандық өңдеу-ұялы байланысты аппаратуралық іске асырудағы
маңызды элемент. Сигнлдардың сандық өңделуі ұялы байланыста жалпы
байланстағы сияқты тіпті өңдеу кезінде өзіндік түрліше ақпарат түрлерін
сақтау және таратуда өте кең.Мысалы бейнені өңдеуде,сандық
теледидарда,мультимедияда кең таралған.
Ұялы байланыста қолданылатын сигнлдарды сандық өңдеудің
әдістерін,сипаттамалары және олардың ұймдастырылуын жүзеге асыратын
параметірлер АСТ мен таңбаланудың жекеленуінде топтасқан әдіспнен
жіберілген дыбыстық сигналдардың сипаттамаларымен байланысқан.
Телефонмен сөйлесу кезінде дыбыстық сигналының жедел деңгейі
35...40 дБ дйяпазонында өзгереді,осыған байланысты дауыссыздардың деңгейі
дауыстылардың деңгейіннен орта есеппен 20дБ ға төмен.Дауыс қаттылығының
есептеу сезімі интенсивтіліетің әрекетінің логарифміне пропорциона
болады.естудің бастапқы дыбыс деңгейінің өзгерісі ±1дБ ден аспайды.Естеу
сигналды құрайтын фазалық арақатынастың жіберілу дәлдігіне әлсіз сезімтал.

3

1. Сандық өңдеудің құрылуы және ролі.
дыбыс сигналдарың сипаттамасы.
Сигналдарды сандық өңдеу---ұялы байланысты аппаратуралық іске асырудағы
маңызды элемент.Тек сандық өңдеу ғана бірінші белестен көп байланстың
әдістерін жүзеге асырумен жүйенің симдылығының өсуімен,байланыс сапасының
жақсартумен сәйкес келетін екінші белеске өтуді қамтамасыз етеді.Тек санық
формуда ғана қысқа сөздің таңбалануын,қателікткнен қорғанудың жоғары
мөлшердегі эффектлі арналық таңбалануды,көп сәулеленудің таралуымен күресу
әдістерін жүзеге асыруды қолдану мүмкін болады.
Сигналдардың сандық өңделуі ұялы байланста,жалпы байланстағы сияқты,тіпті
өңдеу кезінде,өзіндік түрліше ақпарат түрлерін сақтау және таратуда өте
кең.Мысалы бейнені өңдеуде,сандық теледидарда,мультимедияда кең таралған.
Сигналдардың сандық өңделуін қарастырғанда барлық негізгі этаптары мен
оның жүйелілігін бейнелейтін.1-суреттегі блок-схемаға сүйенетін боламыз.
Осы схемаға сәйкес біз қарастырамыз:
-сигналдарды аналогті-сандық тұрлендіру.
-сөздерді таңбалау;
-Арнаны таңбалау;
-модуляция;

1-сурет. Станцияның қозғалыс схемаы.

өңдеулердің әр этаптарына жеткізу жолында қабылдаудағы өңдеменің этапы
сәйкес келеді.Сондықтан идеалды жағдайда-шуылдың, кедергілердің және өңдеу
кезндегі және сигналдардың таралуы кезінде бұрмалану-жеткізетін және
қабылдайтын жолдардағы нүктелерге сәйкес сигналдардың формалалары бірдей
болады,мысалы таңбаларының шығуы және сөздің де таңбаларының кіруі кезінде
АСТ-ң﹝аналогты-сандық тұүрлендіргіш﹞шығуы және САТ-ң (сандық-аналогты
түрлендіргіш) кіруі кекезінде,бұл тепе-теңдіктен нақты жүзеге
аспайды,бірақ сигналдарды өңдеу келесідей құрылуы керек,бұрмалану
мүмкіндік шектен асырып жібермеу керек.Бұл бұрмалану қалай бағалануын
және қадағалануын біз келесі бөлімдерінде танысамыз.Сандық өңдеуді
қарастырғанда біз схемотехнологиялық шешімді бөлшектеусіз олардың
мақсаттарын баяндаумен шектелеміз,сондықтан шындығында біздің баяндамамыз
белгілі мөлшерде бір-біріне сәйкес келетін блоктардың екуінеде қатысатын
болады,олардыңбіреуі жіберуші торапта ,келесісі қабылдаушы
торапта:модуляциятор мен демодулятор,кодер мен декодер,АСТ және САТ
жіберуші торапта жубы жоқ эквалайзер блогы жекеленіп қалады эквалайзер
жумысын біз келесі бөлімде қарастырамыз.
ұялы байланста қолданылатын сигналдарды сандық өңдеудің әдістерін
,сипаттамалары және олардың ұйымдастырылуын жүзеге асыратын параметірлер
АСТ мен кодырдың желкеленуінде топтасқан әдіспен жіберілген дыбыстық
сигналдарының сипаттамаларымен байланысқан.сондықтан соңғысына біз қысқаша
тоқталамыз.дыбыстық сигналдардың қуатының спектірі максимальды түрде 400Гц
жуық болады және өте жоғары жилікте 9 ДБ жуық жылдамдықпен октаваға
құлайды.телефон мен телеграф жөніндегі халықаралық кеңістік комитетінің
сипатына сәйкес ұқсас санды қайта құру және дыбыстық сигналын сандық
өңдеуде 300...3400Гц жиілік интервалымен шектеледі.Дыбыстық сигналдар
дыбысының ұзақтығы бірнеше ондықтан бірнеше жұздеген милли секундқа дейін
орташа мәні 130 мс,және де дауысты дыбыстары үшін 210мс ал дауыссыз
дыбыстар үшін 95мс орташа мәнге ие болады.Дыбыстық сигналын таңбалау
тапсырыстарында үнемі квазистационарды гаусс процессі 20 ... 30мс
интервалында тұрақты болатын өзара байланысты-спектірлі сипаттамалар
түрінде қарастырады.
Телефонмен сөйлесу кезінде дыбыстық сигналының жедел деңгейі 35...40 дБ
дйяпазонында өзгереді,осыған байланысты дауыссыздардың деңгейі
дауыстылардың деңгейіннен орта есеппен 20дБ ға төмен.Дауыс қаттылығының
есептеу сезімі интенсивтіліетің әрекетінің логарифміне пропорциона
болады.естудің бастапқы дыбыс деңгейінің өзгерісі ±1дБ ден аспайды.Естеу
сигналды құрайтын фазалық арақатынастың жіберілу дәлдігіне әлсіз сезімтал.
Естудің уақыт тұрақтысы орташа құрауы:сигналдың 20...30мс өсіу
кезінде,100...200мс ке төменделуі кезінде.
Кіріспе бөлімді осымен аяқтай отырып,сандық өңдеулер этаптарын бірізді
қарастыруға өтеміз.

2.Аналогты-сандық түрлендіргіш
Аналогты-сандық тұрлендіргіш терабындағы сигналдарды сандық өңдеудің
бірінші этапы болып табылады﹝2- сурет﹞өзінің аты айтып тұрғандай
аналогті-сандық түрлендіргіш аналогты және сандық тарап бөліктерінің
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер
Ақпараттарды өңдеудің техникалық құралдары
Аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіру әдістері
Өңдеудің жетілдірілген әдістері
Мұнай өңдеудің біріншілік процестері
Хандықтардың құрылуы және шайқастары
Адам анатомиясын оқыту үдерісінде сандық білім беру технологияларының рөлі
Астықты және өнімдерді қайта өңдеудің физикалық қасиеттері
Мұнайды өңдеудің үрдісі
Сандық карта
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь